REKAPITULACE STAVBY. Opravy komunikací v obci Dobrá CZK Cena s DPH Cena bez DPH 5/ Kód: Stavba:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Opravy komunikací v obci Dobrá CZK Cena s DPH Cena bez DPH 5/ Kód: Stavba:"

Transkript

1

2 REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 5/17067 Opravy komunikací v obci Dobrá KSO: CC-CZ: Místo: obec Dobrá Datum: Zadavatel: IČ: Obec Dobrá Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: SHB, akciová společnost oznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na oložky soupisu prací, které nemají ve sloupci uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. DIČ: DIČ: Cena bez DH 0.00 DH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21.00% % Cena s DH v CZK 0.00 Strana 1 z 18

3 REKAITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUISŮ RACÍ Kód: 5/17067 Stavba: Opravy komunikací v obci Dobrá Místo: obec Dobrá Datum: Zadavatel: Obec Dobrá rojektant: Uchazeč: SHB, akciová společnost Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DH Cena s DH Typ Náklady stavby celkem Vedlejší a ostatní náklady VON 10-0 Vedlejší a ostatní náklady, stavba č. 10 stavba č. 10 Oprava místní komunikace č. 10u Soupis STA 10-1 Oprava MK Soupis Strana 2 z 18

4 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Opravy komunikací v obci Dobrá Objekt: Vedlejší a ostatní náklady Soupis: Vedlejší a ostatní náklady, stavba č. 10 KSO: CC-CZ: Místo: obec Dobrá Datum: Zadavatel: IČ: Obec Dobrá DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: rojektant: IČ: SHB, akciová společnost oznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na oložky soupisu prací, které nemají ve sloupci uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. DIČ: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 3 z 18

5 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Opravy komunikací v obci Dobrá Vedlejší a ostatní náklady Vedlejší a ostatní náklady, stavba č. 10 Místo: obec Dobrá Datum: Zadavatel: Obec Dobrá rojektant: SHB, akciová společnost Uchazeč: Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00 VRN1 - růzkumné, geodetické a projektové práce 0.00 VRN3 - Zařízení staveniště 0.00 VRN4 - Inženýrská činnost 0.00 VRN7 - rovozní vlivy 0.00 VRN9 - Ostatní náklady 0.00 Strana 4 z 18

6 SOUIS RACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Opravy komunikací v obci Dobrá Vedlejší a ostatní náklady Vedlejší a ostatní náklady, stavba č. 10 Místo: obec Dobrá Datum: Zadavatel: Obec Dobrá rojektant: SHB, akciová společnost Uchazeč: Náklady soupisu celkem 0.00 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00 D VRN1 růzkumné, geodetické a projektové práce K Geodetické práce před výstavbou kpl CS ÚRS oznámka k položce: - vytýčení stávajících sítí technické infrastruktury 2 K Geodetické práce při provádění stavby kpl CS ÚRS oznámka k položce: - vytýčení stavby Dokumentace vytýčení místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. 3 K Geodetické práce po výstavbě kpl CS ÚRS oznámka k položce: - geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zákresu tras a objektů do katastrální mapy Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. 4 K Kartografické práce kpl CS ÚRS Strana 5 z 18

7 oznámka k položce: - vyhotovení geometrických plánů Vypracování oddělovacího G vč. ověření na příslušném KÚ, vypracování oddělovacího G pro VB, vč. tabulek výměr a ověření na příslušném KÚ + vč. tabulky výměr pro věcná břemena. 5x tištěné + 2x v digitální verzi na CD. 5 K Dokumentace skutečného provedení stavby kpl CS ÚRS oznámka k položce: Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OV. Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem. D VRN3 Zařízení staveniště K Zařízení staveniště kpl CS ÚRS oznámka k položce: - zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště Sociální objekty: řevlékárny, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod. rovozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, prefa díly) mezideponie zeminy apod. ronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště: oplatky majiteli veřejným pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení staveníště. Napojení zařízení stavneiště na elektrickou energii. Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy včetně poplatků za pronájmy ploch. 7 K Dopravní značení na staveništi - přechodné kpl CS ÚRS oznámka k položce: - zřízení, údržba a odstranění přechodného dopravního značení + projednání a zalištění stanovení přechodné úpravy provozu + případná aktualizace projektu přechodného dopravního značení vč. nového projednání. Dokumentace přechodného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. 8 K Informační tabule na staveništi kus CS ÚRS oznámka k položce: Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné likvidace. 9 K ronájmy ploch, objektů kpl CS ÚRS Strana 6 z 18

8 oznámka k položce: - vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků D VRN4 Inženýrská činnost K Dozor jiné osoby kpl CS ÚRS oznámka k položce: - dozor správců sítí technické infrastruktury 11 K Zkoušky a ostatní měření kpl CS ÚRS oznámka k položce: - zkoušení a přejímky vozovkových vrstev - statická zatěžovací zkouška - 2 ks - laboratorní rozbory a zkoušky materiálů a konstrukcí D VRN7 rovozní vlivy K Ochranná pásma kpl CS ÚRS oznámka k položce: - průzkum stávajících inž. sítí vč. úhrady za vytyčení správci sítí, - případná ochrana sítí při stavbě a odpovědnost za jejich porušení během výstavby - součástí je rovněž případná obnova propadlých vyjádření. 13 K Ostatní provozní vlivy kpl CS ÚRS oznámka k položce: zajištění a značení náhradní trasy pro pěší - v rozsahu viz úkony: - dočasné značení pěších cest - zajištění přístupu k nemovitostem (lávky) - zabezpečení výkopů olem. páskem - zajištění trvalého přístupu vozidlům záchranné služby a hasičské techniky - zajištění informování obyvatel dotčeného území v předstihu o realizaci rozsahu stavby - zajištění čištění přístupových komunikací na stavbu - splnění podmínek ve vyjádření ČR k přechodnému Dzn D VRN9 Ostatní náklady K Ostatní náklady kpl CS ÚRS oznámka k položce: - zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele 15 K Ostatní náklady - fotodokumentace kpl CS ÚRS Strana 7 z 18

9 oznámka k položce: - zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby Zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v průběhu a po dokončení. Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup prací, každou změnu a každý vyvstalý problém. Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální podobě investrorovi stavby, technickému dozoru apod. Strana 8 z 18

10 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Opravy komunikací v obci Dobrá Objekt: stavba č Oprava místní komunikace č. 10u Soupis: Oprava MK KSO: CC-CZ: Místo: obec Dobrá Datum: Zadavatel: IČ: Obec Dobrá DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: rojektant: IČ: SHB, akciová společnost oznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na oložky soupisu prací, které nemají ve sloupci uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. DIČ: Cena bez DH 0.00 Základ daně Sazba daně Výše daně DH základní % 0.00 snížená % 0.00 Cena s DH v CZK 0.00 Strana 9 z 18

11 REKAITULACE ČLENĚNÍ SOUISU RACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Opravy komunikací v obci Dobrá stavba č Oprava místní komunikace č. 10u Oprava MK Místo: obec Dobrá Datum: Zadavatel: Obec Dobrá rojektant: SHB, akciová společnost Uchazeč: Kód dílu - opis Náklady soupisu celkem 0.00 HSV - ráce a dodávky HSV Zemní práce Zakládání Vodorovné konstrukce Komunikace pozemní Trubní vedení Ostatní konstrukce a práce, bourání řesun sutě řesun hmot 0.00 Strana 10 z 18

12 SOUIS RACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Opravy komunikací v obci Dobrá stavba č Oprava místní komunikace č. 10u Oprava MK Místo: obec Dobrá Datum: Zadavatel: Obec Dobrá rojektant: SHB, akciová společnost Uchazeč: Náklady soupisu celkem 0.00 D HSV ráce a dodávky HSV 0.00 D 1 Zemní práce K Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z dlažby s ložem z kameniva m CS ÚRS "odstranění stávajícího povrchu sjezdů, odvoz materiálu na skládku" "plocha planimetrována ze situací" 18, K Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes přes 50 do 200m2 se spárami zalitými cementovou maltou "odstranění stávajícího povrchu vozovky z bet. dílců, odvoz materiálu na skládku" "plocha planimetrována ze situací" 223, m CS ÚRS K Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m CS ÚRS "odstranění stávajícího povrchu sjezdů, odvoz materiálu na skládku" "plocha planimetrována ze situací" 25, K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 240 mm m CS ÚRS "odstranění podkladu stávající vozovky, část materiálu se využije na zpětné zásypy, přeytek se odveze na skládku" "plocha planimetrována ze situací" Strana 11 z 18

13 "podklad stávající vozovky místní komunikace" 13, "podklad sjezdů" 18,61+25,16+2, "podklad plochy z bet panelů" 223, "podklad plochy z asf. recyklátu" 238, Součet K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m CS ÚRS "odstranění podkladu stávající vozovky, odvoz materiálu na skládku" "plocha planimetrována ze situací" "podklad stávající vozovky místní komunikace" 13, "povrch sjezdů" 2, "plocha zpevněná asf. recyklátem" 238, Součet K Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m CS ÚRS "frézování stávající vozovky v místě napojení na II/628, odvoz materiálu na skládku" "plocha planimetrována ze situací" 13, K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m CS ÚRS "sejmutí zeminy ze zatravněných ploch, odvoz na skládku" "plochy planimetrovány ze situací" 169,58*0, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m CS ÚRS "odvoz materiálu na skládku" "plocha planimetrována ze situací a řezů" "rozšíření vozovky (nad drenáží)" 50*0, "výkop pro sanaci" 500,64*0, "výkop pro konstrukci sjezdů" 64,37*0, Součet K říplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m CS ÚRS "dle položky výkopu" 170, K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m CS ÚRS "plochy a délky odečteny ze situací a řezů" "rýhy silniční podpláňové drenáže" 77*0,43*0, "rozšíření rýhy v místě šachty" 2,16*1,45* Součet K říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m CS ÚRS "dle položky hloubení rýh" 14, Strana 12 z 18

14 12 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m CS ÚRS "plochy a délky odečteny ze situací a řezů" "zasakovací rýhy" 13*1,0*1, K říplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m CS ÚRS "dle položky výkop rýh" K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m CS ÚRS "odvoz a dovoz zeminy pro zpětné zásypy jam na a z meziskládky" 5,167* "odvoz a dovoz zeminy pro zemní krajnice na a z meziskládky" 21,54* Součet K Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m CS ÚRS "odvoz výkopku na skládku" "výkop pro silnice" 170, "zemina znehodnocená vegetací" 16, "hloubení rýh pro drenáže" 14, "hloubení zasakovací rýhy" Součet K Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m CS ÚRS "sanace podloží nové vozovky v tl 0,3m" "plocha planimetrována ze situací a řezů" 500,64*0, M štěrkodrť frakce 0-63 t CS ÚRS "1.8 t/m3" 1,8*150, K oplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t CS ÚRS "uložení přebytečného výkopku na skládku, hmotnost zeminy 2,1 t/m3" "dle položky odvozu" 214,698*2, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m CS ÚRS "obsypání šachty, použije se zemina z vybouraných podkladních vrstev stávající vozovky" "planimetrováno z řezů" "drenážní šachty" (1,47*1,47-pi*0.47/2*0.47/2)*1,3* K Úprava pláně na násypech se zhutněním m CS ÚRS "úprava pláně vozovky, sjezdů a vstupů" "plocha planimetrována ze situací" 500,64+64, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m CS ÚRS Strana 13 z 18

15 "plochy planimetrovány ze situací" 103, M zemina pro terénní úpravy - ornice t CS ÚRS "1.65 t/m3" 1,65*103,56*0, K Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m CS ÚRS "plochy planimetrovány ze situací" 103, M osivo směs travní parková kg CS ÚRS ,56*0,015 'řepočtené koeficientem množství D 2 Zakládání K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm "plochy a délky odečteny ze situací a řezů" "zasakovací rýhy" 13*1,0*0, Součet K Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m "planimetrováno ze situací a řezů" "obalení drenážní rýhy geotextilií" 77*1, "obalení zasakovací rýhy geotextilií" 13*4, Součet m CS ÚRS m CS ÚRS M textilie netkaná 400 g/m2 m CS ÚRS ,8*1,1 'řepočtené koeficientem množství K Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop m CS ÚRS "silniční podpláňová drenáž" "délky odečteny ze situací" D 4 Vodorovné konstrukce K Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m CS ÚRS "podsyp revizní drenážní šachty" 2,16*0,15* D 5 Komunikace pozemní K odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m CS ÚRS Strana 14 z 18

16 "plocha planimetrována ze situací" "horní vrstva ŠD nové vozovky" 443, K odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m CS ÚRS "spodní vrstva ŠD nové vozovky, min. tl. 200mm, průměrná tl. 210mm" "plocha planimetrována ze situací" 500, K odklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m CS ÚRS "pod dlažbu nové vozovky sjezdů" "plocha planimetrována ze situací" 64, K Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m CS ÚRS "zpevnění krajnic km 0,480-0,507 a 0,585-0,615" "planimetrováno ze situací a řezů" 88,5*1, K Zřízení zemních krajnic se zhutněním m CS ÚRS "dosypávka zemních krajnic, použije se vhodná zemina získaná na stavbě z vybouraných vozovkových vrstev" "planimetrováno ze situací a řezů" 0,14*(2*( )-13,25-29) K ostřik infiltrační kationaktivní v množství emulzí 0,7 kg/m2 m CS ÚRS "infiltrační postřik nové vozovky" "plocha planimetrována ze situací" 443, K ostřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2 m CS ÚRS "spojovací postřik nové vozovky" "plocha planimetrována ze situací" 402, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m CS ÚRS "ACO 11 nové vozovky" "plocha planimetrována ze situací" 382, K Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m CS ÚRS "ACL 16+ nové vozovky" "plocha planimetrována ze situací" 402, K Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m CS ÚRS Strana 15 z 18

17 "dlažba nové vozovky sjezdů" "plocha planimetrována ze situací" 64, M dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní m CS ÚRS oznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2 64,37*1,03 'řepočtené koeficientem množství D 8 Trubní vedení K Montáž spojek na potrubí z trub korugovaných DN 400 kus CS ÚRS "na revizní šachtě" M spojka "in situ" 110 mm kus CS ÚRS oznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: IF261000W "spojka pro napojení drenážního potrubí do šachtové roury" K Revizní a čistící šachta z DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm "revizní šachta" kus CS ÚRS M kalový koš ocel pro silniční vpusť 425 vč. madla kus CS ÚRS oznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF000800W 45 K Revizní a čistící šachta z DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus CS ÚRS "revizní šachta" M těsnění šachtové roury 425 mm kus CS ÚRS oznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF000910W "těsnící kroužek mezi teleskopickou a korugovanou rourou" K říplatek k rourám revizní a čistící šachty z DN 425 za uříznutí šachtové roury kus CS ÚRS K Revizní a čistící šachta z DN 425 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem kus CS ÚRS "poklop použitý jako dno šachty" K Revizní a čistící šachta z DN 425 mříž litinová do teleskopu pro zatížení 40 t kus CS ÚRS Strana 16 z 18

18 50 K Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus CS ÚRS D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání K Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "délky odměřeny ze situací" "ohraničení sjezdů a vstupů obrubníkem 100x250" "obrubník 150x250 podél zasakovacích rýh" 13, "přejízdný obrubník 150x150 v místech vjezdů" "přejízdný obrubník 150x150 podél garáže" Součet m CS ÚRS M obrubník betonový chodníkový ABO x10x25 cm kus CS ÚRS *1,05 'řepočtené koeficientem množství M obrubník betonový chodníkový ABO x15x25 cm kus CS ÚRS ,25*1,05 'řepočtené koeficientem množství M obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus CS ÚRS *1,05 'řepočtené koeficientem množství K Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu "napojení krytu v ZÚ a KÚ a v křižovatkách" "odměřeno ze situací" * * m CS ÚRS K Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m CS ÚRS "napojení krytu v ZÚ a KÚ a v křižovatkách" "odměřeno ze situací" * * K Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m CS ÚRS "geotextilie u sanace podloží, plošní hmotnost min. 400 g/m2" "plocha planimetrována ze situací a řezů" 500, "po bocích sanační vrstvy + přesah 0,5m" 2*( )*( ) Součet K Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m CS ÚRS "zařezání stávajícího krytu v ZÚ a KÚ a v křižovatkách" "odměřeno ze situací" 8,0+5, Strana 17 z 18

19 59 K Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z kompozitu "liniový odvodňovací žlab" "délka odměřena ze situací" m CS ÚRS K Vpusť s kalovým košem s mříží z kompozitu pro plastový žlab vnitřní š 100 mm kus CS ÚRS "liniový odvodňovací žlab - vpusťový kus dl. 1.0m" K R Čistící kus s mříží z kompozitu pro plastový žlab vnitřní š 100 mm kus "liniový odvodňovací žlab - čistící kus dl. 1.0m" D 997 řesun sutě K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t CS ÚRS K říplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t CS ÚRS oznámka k položce: skládka celkem 7km (+6km) 232,666*6 'řepočtené koeficientem množství K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t CS ÚRS K říplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t CS ÚRS oznámka k položce: skládka celkem 7km (+6km) 67,397*6 'řepočtené koeficientem množství K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t CS ÚRS K říplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t CS ÚRS ,903*6 'řepočtené koeficientem množství K oplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t CS ÚRS K oplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t CS ÚRS K oplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t CS ÚRS D 998 řesun hmot K řesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t CS ÚRS Strana 18 z 18

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - Ietapa JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel SPÚ, Projektant Zhotovitel P O P R spol s ro 46509283 CZ46509283 Rozpočet číslo Zpracoval

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

REKAPITULACE STAVBY. Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH

REKAPITULACE STAVBY. Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 olní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova KSO: Místo: Datum: 23. 3. 2018 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 538 ze dne 21.08.2019 Smlouva o dílo s firmou OSIL s.r.o., Za cukrovarem 980, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 04290496 o provedení stavby "Oprava chodníku

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 12 CZK ,27. Cena s DPH ,11. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Ctiboř u Tachova - polní cesta PC 12 CZK ,27. Cena s DPH ,11. Cena bez DPH. REKAITULACE STAVBY Kód: 420/15-2 KSO: Místo: Ctiboř Datum: 30.11.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Tachov IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 45274924 EUROVIA CS,a.s. odštěpný závod oblast Čechy

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

REKAPITULACE STAVBY ,01. Cena s DPH v CZK ,25. Cena bez DPH J Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch.

REKAPITULACE STAVBY ,01. Cena s DPH v CZK ,25. Cena bez DPH J Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch. REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 19011-J Chrastava - parkovací místa - Střelecký vrch KSO: CC-CZ: Místo: Chrastava Datum: 11. 2. 2019 Zadavatel: IČ: 00262871 Město Chrastava Uchazeč: IČ: 46713158 SILKOM,

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Dodatek č. 1. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1. I. Smluvní strany Spis č.j. 2VZ2146/2017-504202 Č.j. 290422/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2018-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem Polní cesty

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Chodníky ve Valašské Bystřici - část 2 Centrum - Leskovec KSO: CC-CZ: Místo: Valašská Bystřice Datum: 7.8.2017 Zadavatel: Obec Valašská Bystřice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUISŮ RACÍ Kód: 201503281 Stavba: rodloužení vodovodu do Strkovské ulice Místo: laná nad Lužnicí Datum: 20.04.2016 Zadavatel: Město laná nad Lužnicí rojektant: Uchazeč: DAICH

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) Č.j. objednatele: 14/2018 Č.j. zhotovitele: DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) (dále jen dodatek ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Obec Včelná Tel./fax: Husova 212 IČO: O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á

Obec Včelná Tel./fax: Husova 212 IČO: O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á Obec Včelná Tel./fax: 387 250 223 Husova 212 IČO: 00245607 PSČ 373 82 DIČ: CZ00245607 obec@vcelna.cz www.vcelna.cz O P R A V A P O V R C H U M K K R Á T K Á, V Č E L N Á Základní údaje o stavbě rozsah

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: Hsoub026jp_2866 OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE JKSO: 822 27 3 CC-CZ: Místo: k.ú.litovice Datum: 5.4.2016 Objednatel: IČ: 00241237

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více