L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD Karty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010. Karty"

Transkript

1 L1 - Popis programu, seznámení se s prostředím WORD 2010 Založen na systému pásů Karet se záložkami obsahujícími skupiny příkazů Lze vytvářet vlastní karty s vlastními skupinami příkazů a jejich nastavení lze ukládat (lze obnovit i do původního nastavení) Možnosti Kontextové menu u Karty tabulka, obrázek, záhlaví, apod. většina na kartě Vložení Některé programy mohou přidat vlastní pás karet (Add-in) Panel Rychlý přístup Karty (Karta Domů) Karta Soubor (Záložka Písmo) Skupiny Další možnosti Skupiny

2 L1 - Karta Soubor Office BackStage

3 L1 - Zobrazení pravítka, základní úkony s dokumentem Ikona pro zapnutí pravítka Úkol Menu Klávesová zkratka Vytvořit nový dokument Soubor - Nový CTRL + N Otevřít dokument Soubor - Otevřít CTRL + O Vytisknout dokument Soubor - Tisk CTRL + P

4 L1 - Úkoly 1. Maximalizace/minimalizace pásu karet 2. Uložení vlastního nastavení (pás Karet, Rychlý přístup, vše) 3. Přizpůsobení vzhledu pásu karet podle obrázku Vytvořte kartu s názvem Moje karta podle obrázku Karta bude obsahovat 3 skupiny : Manipulace se souborem, Písmo a Tabulka. Kartu umístěte na konec pásu karet. 4. Tlačítka na panelu Rychlý přístup Vytvořte vlastní panel pro Rychlý přístup, který bude obsahovat následující tlačítka : Nový dokument, Otevřít soubor, Uložit, Uložit jako jiný formát, Zpět a Znovu. 5. Vyvolejte jakékoliv kontextové menu u karty Vložení a prohlédněte si jeho možnosti. 6. Otevřete dokument Test.docx a zjistěte : celkovou dobu úprav, datum posledního otevření, autora, počet slov. Zobrazte pravítko pro tento dokument. 7. Jaké skupiny obsahuje karta Reference? Má některá z nich další možnosti nastavení?

5 L2 Základní operace s textem Základní operace jsou : vkládání, smazání, výběr, kopírování, vyjmutí, odstranění, drag & drop, vyhledání textu, nahrazení Možnosti při výběru textu slovo, řádek, odstavec, výběr přes SHIFT, ALT, CTRL + používání šipek při výběru. Označení celého textu. Po výběru textu se objeví plovoucí Panel nástrojů Rozdíl mezi kopírováním a vyjmutím Při vkládání ze schránky přes kontextové menu 3 možnosti 1. zachování formátu 2. Sloučení formátování 3. Pouze text

6 L2 Klávesové zkratky při základních operacích s textem Karta Domů Vyjmout : CTRL + X Kopírovat : CTRL + C Výběr písma : CTRL+SHIFT+F Dolní index : CTRL+= Horní index : CTRL+% Větší: CTRL+? Menší: CTRL+; Přeškrtnuté : Přenesení formátu : CTRL+SHIFT+C Dvojklik : opakovaně Jednoklik : jednou Escape:zrušení Podtržené : CTRL+U SHIFT+F3 Kurzíva : CTRL+ I Tučné : CTRL+ B CTRL + SHIFT+ W CTRL + SHIFT+ D

7 L2 Dialog Písmo Karta Domů CTRL + D CTRL+= CTRL+% CTRL+U CTRL+ I SHIFT + F3 CTRL + SHIFT+ K CTRL + SHIFT+ A CTRL + SHIFT+ W CTRL+ B

8 L2 Klávesové zkratky Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků Změna velikosti písmen Nastavení všech písmen velkých Nastavení tučného písma Nastavení podtrženého písma Podtržení slov, avšak nikoli mezer Nastavení dvojitého podtržení textu Nastavení skrytého písma Nastavení kurzívy Nastavení kapitálek Nastavení dolního indexu (automatické mezery) Nastavení horního indexu (automatické mezery) Odstranění ručního formátování znaků Změna textu výběru na písmo Symbol Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny písma Zvětšení velikosti písma Zmenšení velikosti písma Zvětšení velikosti písma o 1 bod Zmenšení velikosti písma o 1 bod CTRL+D SHIFT+F3 CTRL+SHIFT+A CTRL+B CTRL+U CTRL+SHIFT+W CTRL+SHIFT+D CTRL+SHIFT+H CTRL+I CTRL+SHIFT+K CTRL+ROVNÁ SE CTRL+SHIFT+PLUS CTRL+MEZERNÍK CTRL+SHIFT+Q CTRL+SHIFT+F CTRL+SHIFT+, CTRL+; CTRL+) CTRL+SHIFT+)

9 L2 - Úkoly 1. Otevřete soubor L2.docx 2. Dokument uložte jako L2-vasejmeno.docx 3. Zrušte formátování celého textu pomocí klávesových zkratek 4. Naformátujte : 1. odstavec tučná kurzíva 2. odstavec - jednoduše podtržené písmo 3. odstavec : změňte typ písma na Arial, velikost 14 b. 4. odstavec označte tak, aby jej tiskárna nevytiskla (skrytý text) 5. odstavec vyzkoušejte si různé typy formátování textu velikost písma, tok textu apod. 5. Na vámi zvolené části textu si vyzkoušejte funkci různých klávesových zkratek 6. Soubor uložte a uzavřete

10 L3 Formátování odstavce Karta Domů Odrážky Číslované odrážky Odsazení vlevo vpravo CTRL + M, CTRL+SHIFT+M Netisknutelné znaky - formátování Víceúrovňový seznam Ohraničení odstavce Řádkování : CTRL+SHIFT+1 (2,5) Do bloku: CTRL + J Stínování textu v odstavci Doprava : CTRL + R Na střed : CTRL + E Doleva : CTRL + L Interaktivita při přesunu myškou

11 L3 Formátování odstavce Karta Domů Formátování odstavce zahrnuje : Vytvoření odstavce - ENTER Formátování se vždy týká celého odstavce Zjištění formátování odstavce : SHIFT + F1 Zarovnání odstavce doleva, doprava, do bloku, na střed Řádkování obvykle 1 1,5 2 - násobky Odsazení zleva zprava (CTRL+M) Předsazení prvního řádku Práce s pravítkem, vzdálenosti na pravítku Mezery před a za odstavcem jak nastavit, body Seznamy odrážky, číslované, vnořené Jak zrušit formátování odstavce Používání tabulátoru a zarážek Před formátováním je vždy nutné vybrat tu část, kterou budeme formátovat.

12 L3 Formátování odstavce zarovnání CTRL + L CTRL + E CTRL + R CTRL + J

13 L3 Formátování odstavce odsazování odstavce - pravítko Odsazení vlevo = 0 Odsazení vlevo = 2 cm Odsazení prvního řádku vlevo = 2 cm Předsazení = 2 cm Tažením se odsazuje 1. řádek Tažením se předsazuje 1. řádek Zrušení odsazení a předsazení : CTRL + Q Tažením se odsazuje celý odstavec

14 L3 Úkoly 1. Otevřete soubor L3.docx 2. Dokument uložte jako L3-vasejmeno.docx 3. V celém textu nastavte řádkování 1,5 4. Prostřední odstavec textu zarovnejte do bloku 5. U všech odstavců nastavte odsazení prvního řádku na 2 cm 6. U posledního odstavce odsaďte suroviny (tj. text) na 5 cm zleva 7. U třetího odstavce nastavte mezeru před na 40 b. a mezeru za na 50 bodů 8. První odstavec ohraničte zelenou čarou tloušťky 5 bodů a vystínujte žlutě 9. Ohraničte celou stránku vámi zvoleným ohraničením 10. Třetí odstavec vystínujte libovolnou barvou 11. Soubor uložte

15 Úchop zarážky myší, posun Klávesa ALT Vymazání zarážky Vodicí znaky Posun zarážek Nastavení vodicích znaků Výchozí krok tabulátoru L4 Zarážky a tabulátory, pravítko

16 L4 Seznamy číslované a nečíslované 1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň 3. úroveň 2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň 5. úroveň 5. úroveň 5. úroveň 4. úroveň 4. úroveň 3. úroveň 2. úroveň 1. úroveň 1. úroveň 1. úroveň

17 L4 Seznamy Rychlé vytvoření seznamu : číslice mezera Enter Jiné číselné řady Jak nevytvořit automaticky číslovaný seznam (CTRL+Z, Zpět) Vnořený seznam : posun o 1 úroveň : Tab, SHIFT + Tab Vytvoření číslovaného seznamu z existujících odstavců Nastavení prvního čísla seznamu podle mé představy Formátování seznamů Vytvoření výčtu Výběr znaku pro výčet a odrážky

18 L4 Úkoly Otevřete soubor L4.docx Pomocí tabulačních zarážek vytvořte seznam podle obrázku Vytvořte číslovaný a nečíslovaný seznam dopravních prostředků podle úrovní Odstraňte barevné formátování textu Soubor uložte pod názvem L4-vasejmeno.docx

19 L5 Šablony Proč využíváme šablony Šablona může obsahovat vše, co obsahuje běžný dokument Založení dokumentu pomocí šablony : Soubor - Nový Navigační lišta

20 L5 Šablony vlastní šablona Postup vytvoření vlastní šablony 1. Vytvoříme dokument a do něj vložíme vše podle potřeby 2. Klepneme na kartu Soubor 3. Příkaz Uložit a Odeslat 4. Změňte typ souboru na typ Šablona (=.dotx,.dot,.dotm) 5. Příkaz Uložit jako

21 L5 ukládání dokumentu Co si zapamatujeme 1. Přípony dokumentů Wordu : docx = dokument Wordu 2010 docm = dokument Word s podporou maker doc = dokument Word Název dokumentu nesmí obsahovat znaky : lomítko, znaménka < >, otazník, středník, uvozovky, svislou linku, dvojtečku, středník 3. Má-li dokument koncovku.doc, lze jej převést do Wordu 2010 dvěma způsoby : 1. Soubor Převést 2. Otevřít dokument ve Wordu 2010 a Uložit s příponou.docx jako dokument Wordu Dokument je možno automaticky ukládat ( Soubor - Možnosti aplikace Word Uložit nastavit parametry v dialogovém okně). Lze nastavit i místo, kam se bude tento soubor ukládat.

22 L5 Automatické uložení a obnovení souboru - parametry

23 L5 Uložení dokumentu ve formátu PDF (Portable Document Format) 1. Soubor - Uložit a odeslat Vytvořit dokument PDF/XPS Vytvořit soubor PDF/XPS 2. Nastavit Optimalizaci před Publikováním do PDF dle potřeby 2 1 Dialog pro publikaci do PDF 3

24 1. Dokument lze chránit heslem : Pro Otevření Pro Zápis 2. Dokument je možné Uzamknout ( takto lze omezit formátování, případně lze povolit jen určité úpravy v dokumentu) L5 Ochrana dokumentu - heslo Dialog Uložit jako 1 2 3

25 L5 Ochrana dokumentu - Uzamčení 1. Dokument je možné Uzamknout ( takto lze omezit Uzamknout viz Pravé boční menu formátování, případně lze povolit jen určité úpravy v dokumentu) Uložit jako Nástroje Obecné možnosti 1 2

26 L5 Možnosti otevření dokumentu Dialog pro Otevření CTRL+O Soubor Otevřít (CTRL + O) 1 2 V prohlížeči htm, html soubory Chráněné zobrazení : soubor je chráněn proti změnám Otevřít s transformací : pro XML a XSL soubory Otevřít a opravit : nelze-li soubor normálně otevřít

27 L6 Styly odstavce a znaků Typy stylů : Propojený Odstavec Znak Tabulka Seznam TIP: Zobrazení formátování SHIFT + F1 Styly : Slouží k rychlému formátování dokumentu, sjednocují vzhled i formát Pojmenovaná a definovaná sada vlastností odstavce nebo textu Některé jsou už v základu vytvořené Lze je měnit a vytvářet nové

28 L6 Styly odstavce a znaků Styl lze přiřadit : 1. pomocí Galerie rychlých stylů 2. Pomocí ikony Změnit styly Je důležité si uvědomit, že můžeme přiřadit styl textu, ale je možné také opačná volba, tzv. Provedení aktualizace stylu podle textu Pravé myšítko - Styly Aktualizovat styl normální 1 Pravé myšítko - Styly Uložit výběr jako nový styl 2 3. Nebo také takto : CTRL + SHIFT + S

29 Je důležité si uvědomit, že můžeme přiřadit připravený styl k textu, ale je možné také opačná volba, tzv. Provedení aktualizace stylu L6 Aktualizace stylu podle textu podle textu 1 2 Pravé myšítko - Styly Aktualizovat styl normální Pravé myšítko - Styly Uložit výběr jako nový styl

30 L6 Vytvoření stylu podle formátování 1 3 2

31 L6 Úprava stylů Dialog úpravy stylu 1 3 2

32 Dělení slov L7 Vzhled dokumentu Dělení slov a Sloupce karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky příkaz Dělení slov Ruční rozdělení slova : umístit kurzor do místa rozdělení stisknout CTRL + pomlčka Sloupce karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky volba Sloupce případně volba Další sloupce Volba Další sloupce umožní podrobnější nastavení Zalomení sloupce od kurzoru : umístit kurzor karta Rozložení stránky skupina Vzhled stránky příkaz Konce příkaz Sloupce

33 L7 Vzhled dokumentu Iniciála, Titulní stránka Iniciála karta Vložení - skupina Text příkaz Iniciála nastavení Odstranění Iniciály : karta Vložení - skupina Text příkaz Iniciála nastavení Žádný Titulní stránka karta Vložení - skupina Stránka - příkaz Titulní strana výběr z Galerie Odstranění Titulní stránky : karta Vložení - skupina Stránka - příkaz Titulní strana příkaz Odebrat aktuální titulní stranu

34 L7 Vzhled dokumentu Ohraničení a Stínování Ohraničení a stínování textu karta Domů - skupina Odstavec - příkaz Ohraničení a stínování 1 Podrobné nastavení 2

35 L7 Vzhled dokumentu Oddíly Oddíly Oddíly se používají tam, kde je potřeba vytvořit odlišné uspořádání textu, např. některé stránky mají být na šířku, jiné na výšku, potřebujeme-li číslovat dokument po určitém počtu stran znovu od počátku apod. Oddíly se zobrazují kliknutím na znak Zobrazit vše na kartě Domů

36 L7 Vzhled dokumentu Motiv dokumentu Motiv dokumentu Sada vybraných formátovacích prvků. Rychle dodá profesionální vzhled dokumentu. karta Rozložení stránky - skupina Motivy - příkaz Motivy Při práci s Motivy lze zvlášť měnit písma, barvy nebo efekty Motiv dokumentu má při uložení koncovku.thmx

37 L8 Pravopis Kontrola pravopisu karta Revize - skupina Kontrola pravopisu - příkaz Pravopis a gramatika Stavový řádek Chyby v dokumentu jsou indikovány také symbolem ve stavovém řádku Nastavení jazyka dokumentu Kontrolu lze zapnout přímo při psaní (karta Soubor příkaz Možnosti Kontrola pravopisu a mluvnice) Uživatelský slovník (karta Soubor příkaz Možnosti Kontrola pravopisu a mluvnice Vlastní slovníky) Zařazení slova do slovníku Záměna jednoho slova / všech slov v dokumentu Kontrola gramatiky (viz další snímek) Tezaurus Překlad

38 L8 Pravopis Možnosti Wordu při kontrole pravopisu a gramatiky

39 L9 Příprava pro tisk Možnosti zobrazení dokumentu Zobrazení dokumentu 5 možností karta Zobrazení - skupina Zobrazení dokumentů Kromě tohoto zobrazení jsou na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit ještě : Pravítko Mřížka Navigační podokno Stavový řádek Úroveň přiblížení

40 L9 Příprava pro tisk - Navigační podokno karta Zobrazení - skupina Zobrazit Procházet nadpisy dokumentu Procházet stránky dokumentu Procházet výsledky aktuálního hledání Karta Zobrazení skupina Okno Rozdělení pomocí příčky Nové okno Uspořádat vše Náhled před tiskem : karta Soubor Tisk

41 L9 Příprava pro tisk - Vzhled stránky Vzhled stránky se nastavuje karta Rozložení stránky - skupina Vzhled stránky Dialogové okno Vzhled stránky Vysvětlení okrajů, hřbetu Více stránek, brožura Orientace 3 záložky v dialogovém okně Vzhled stránky

42 L9 Příprava pro tisk - Vzhled stránky

43 L9 Příprava pro tisk - Vzhled stránky Co je nutné vysvětlit Okraje dokumentu Nastavení okrajů v dokumentu Orientace stránky Velikost stránky Konec stránky / oddílu Číslování řádků Tisk více stránek Rozložení záhlaví a zápatí Svislé zarovnání textu na stránce

44 Lze použít vlastní vodoznak L9 Příprava pro tisk - Vzhled stránky

45 L9 Příprava pro tisk - Vzhled stránky Číslování stránek Číslování lze vložit buď a) Na stránku 1 b) Do záhlaví / zápatí Karta Vložení 2 3

46 L9 Vzhled stránky Číslování stránek Číslování lze vložit buď a) Na stránku b) Do záhlaví / zápatí 1 Karta Vložení 2 3

47 Karta Vložení L9 Příprava pro tisk - Vzhled stránky Záhlaví a zápatí (ZZ) Co se naučíte Záhlaví = hlavička, zápatí = patička K čemu to je Co a jak lze do ZZ vkládat Jak otevřu ZZ Odebrání ZZ z první stránky Navigace mezi ZZ Vzdálenost ZZ od kraje stránky 3

48 L9 Příprava pro tisk - Vzhled stránky Záhlaví a zápatí (ZZ) Karta Vložení po výběru Záhlaví / Zápatí se zobrazí karta Návrh Nástroje záhlaví a zápatí Co se naučíme Popis karty Nástroje ZZ a práce s ní

49 L 10 Delší dokumenty - osnova K čemu je osnova? Přehled o dokumentu, rychlá orientace, třídění odstavců 9 úrovní, základní text má úroveň 9 Je-li dokument správně naformátován pomocí stylů, není potřeba se zabývat nastavováním úrovní Zapnutí osnovy : karta Zobrazení ikonka Osnova

50 L 10 Delší dokumenty Navigace v osnově Přechod na nejvyšší úroveň Zvýšit úroveň SHIFT + TAB Snížit úroveň - TAB Přechod na nejnižší úroveň Rozbalit / Sbalit úroveň Přesunout dolů / nahoru Změnu úrovně osnovy odstavce bez změny formátování provádíme na kartě Domů skupina Odstavec dialogové okno Odstavec Provedeme-li změnu v náhledu Osnova, dojde ke změně formátování podle úrovně Osnovy

51 L 10 Delší dokumenty přesun odstavce v osnově Možnost sbalit / rozbalit dvojklikem Možnost přesunu / kopírování celého odstavce (využít klávesu CTRL)

52 L 10 Delší dokumenty Obsah Vygenerování obsahu lze provést, pokud je v dokumentu používáno formátování pomocí stylů Nadpis # Pokud dojde ke změně v dokumentu, je nutné obsah Aktualizovat karta Reference ikona Obsah nabídka Vložit obsah

53 L 10 Delší dokumenty Rejstřík Ruční vytvoření 1. Označení položek (po jedné, všechny modální okno) karta Reference skupina Rejstřík Označit položku 2. Vložení rejstříku do stránky dialogové okno Rejstřík

54 L 10 Delší dokumenty Rejstřík vytvořený automaticky 1. Je nutné vytvořit seznam pro automatické vyhledání položek rejstříku v dokumentu, tzv. konkordantní rejstřík 2. Rejstřík uložíme jako samostatný dokument doc, xls apod. 3. Vložení rejstříku do stránky dialogové okno Rejstřík - příkaz Automaticky Příklad - konkordantní rejstřík chléb mouky čerstvým Potraviny:pečivo Potraviny:pečivo Čerstvý chléb

55 L 10 Delší dokumenty Bibliografie karta Reference Vložit citaci Přidat nový pramen Bibliografie je seznam pramenů, které byly použity při vytváření určitého dokumentu Nachází se na konci dokumentu Generuje se na základě informací, které o pramenu poskytneme Je možné použít několik různých stylů citace pramenů

56 L 10 Delší dokumenty Titulky a Seznam obrázků Tabulky, rovnice, grafy, obrázky i další objekty je možné opatřit popisem, který je automaticky číslován podle určeného formátu. Tomuto popisu se říká Titulek. Na konci dokumentu je potom možné vygenerovat seznam obrázků, grafů, tabulek apod. Titulek je možné vložit přes pravé (kontextové) menu

57 L 11 Vkládání prvků Hypertextový odkaz Hypertextový odkaz Možnosti vložení Jakému objektu jej lze přiřadit Kam směřuje cíl odkazu Jak se spouští Vzhled, na čem je vzhled odkazu závislý Vytvoření odkazu Odebrání odkazu Jak zajistit, aby se odkazy nepsaly na stránku Vytvoření křížového odkazu Záložky v dokumentu a vztah k odkazu Pravé menu Karta Vložení Hypertextový odkaz

58 L 11 Vkládání prvků Kliparty a obrázky Obrázky Kliparty Porovnání obrázek klipart Vložení obrázku do dokumentu Rastr vektor porovnání a vysvětlení Kresby, filmy, zvuky Co je vektorový formát Vyhledávání klipartů Odstranění klipartu

59 L 11 Vkládání prvků Obrázky Obrázky Formátování obrázků karta Formát obrázku Pravé menu dialogové okno Formát obrázku Rozsáhlé možnosti nastavení vysvětlení a procvičení jednotlivých funkcí

60 L 11 Vkládání prvků Obrázky Odebrání pozadí Úprava jasu / kontrastu Zaostření / rozostření Přebarvení, sytost Průhledná barva Grafické efekty Komprese Změna obrázku Ohraničení Efekty Rozložení Změna umístění Obtékání textu Nastavení pořadí při překrytí Zarovnání na stránce Otočení Oříznutí Změna tvaru Poměr stran Ukotvení k textu Velikost Přesunování

61 L 11 Vkládání prvků Vložení snímku obrazovky Při vkládání snímku výřezu obrazovky je nutné po výběru programu, ze kterého budeme tento výřez dělat, se na tento program přepnout rychle, jinak jej nelze provést. Příklad výřezu obrazovky z programu PicPick

62 L 11 Vkládání prvků Poznámky pod čarou a vysvětlivky Vlastní vložení poznámky Formátování Automatické značení, vlastní číslování Vzájemná záměna Zobrazení a tisk Odstranění viz další snímek

63 L 11 Vkládání prvků Odebrání poznámek z dokumentu ^f Stisk tlačítka Nahradit vše odstraní poznámky pod čarou

64 karta Vložení - Symboly L 11 Vkládání prvků Vložení symbolů

65 karta Vložení - Symboly L 11 Vkládání prvků Vložení data a času Datum / čas se vloží na místo kurzoru

66 L 12 Tabulky Tabulky Možnosti využití tabulky ve Wordu Pojmy buňka, řádek, sloupec, ohraničení, pozadí buňky, mřížka, úchyt, značka konce řádku, značka konce buňky Způsoby vytvoření tabulky : Zadáním parametrů Kreslením Tabulka z Excelu Možnost vložení Rychlé tabulky

67 L 12 Tabulky Operace v rámci tabulky Odstranění řádků a sloupců Označení celé tabulky k formátování Označení řádku / sloupce / buňky k formátování Vložení textu / čísla / vzorce do buňky Ohraničení tabulky Zarovnání buněk Směr textu Přiřazení stylů Používání Tabulátoru v tabulce Odebrání buněk / řádků / sloupců Sloučení buněk Šířka sloupců a výška řádků Převod tabulky na text / textu na Tabulku Zopakování záhlaví na každé stránce Přetečení řádku na další stranu

68 L 12 Grafy Grafy Vložení grafu Změna typu grafu Přesun řádku sloupce Výběr zdroje dat Úprava dat Aktualizace dat Změna rozložení grafu Styl

69 L 12 Nástroje grafu

70 L 12 Grafy formát a styly Formátování a styly grafu 1 Provedení výběru k formátování grafu 2 Formátování výběru 3 Obnovení do původního stavu 4 Vložení obrázku / textového pole do grafu 5 Nastavení názvu grafu 6 Jak popsat osy 7 Přidání a zrušení legendy grafu 8 Tvorba popisků dat 9 Zobrazení tabulky dat u grafu Změna rozložení os grafu 10 Nastavení mřížky 11 Změna pozadí 12 Výběr výplně tvaru 13

71 Umístění a zarovnání grafu na stránce L 12 Grafy - pozice Výběr výplně tvaru 2 Pozice grafu 3 Změna velikosti grafu 4 Odstranění grafu

72 p o č e t ž á k ů L 12 Grafy - příklad Počet žáků ve třídě třída 2. třída 3.třída třída Textové pole

73 L 12 SmartArt

74 L 12 SmartArt Operace v rámci SmartArtu Vytvoření SmartArtu Změna velikosti Přidání obrazce Přidání odrážky Přepnutí psaní zprava doleva Zvýšení a snížení úrovně odrážky Rychlé zadání a uspořádání textu Změna rozložení diagramu Změna stylu diagramů SmartArt Styly obrazců Změna stylu Wordartu Obnovení diagramu Smazání SmartArtu Jaro Podzim Léto

75 Základní hledání L 13 Různé nástroje vyhledávání a nahrazování textu

76 L 13 Různé nástroje vyhledávání a nahrazování textu Nahrazení slova nebo částí slov Použít zástupné znaky : Možnost použití operátoru *,?, v případě znaku, který je použit jako zástupný, je nutno použít \. Zvláštní : Seznam speciálních znaků, pomocí kterých lze nahradit danou část textu Formát : Nahrazení formátu písma, odstavce, tabulátoru, jazyka, rámečku, stylu a zvýraznění

77 L 13 Různé nástroje Sledování změn Zapnutí sledování : karta Revize Omezit úpravy Sledování změn v zamčeném dokumentu Zobrazení změn Nastavení zobrazení změn Zobrazení pro revize Způsob zvýraznění změn Označení změny Přesun mezi změnami v dokumentu Přijetí a odmítnutí změny Chceme-li, aby nikdo nemohl změnit náš vytvořený dokument, zamkneme jej a povolíme jen sledování změn. Všechny změny, které budou provedeny, se neprojeví v dokumentu, ale budou zobrazeny jako sledované změny. Ty pak mohou být přijaty nebo odmítnuty ( po vložení hesla pro odemčení dokumentu). Možné způsoby zobrazení při sledování změn v dokumentu

78 L 13 Různé nástroje Komentáře Vložení komentáře Zobrazení komentáře Kde se zobrazují Vzhled bublin Spojovací čáry mezi bublinami a komentáři Změna jména uživatele Wordu Oprava komentáře Odstranění komentáře

79 L 13 Různé nástroje Možnosti nastavení Sledovat změny Změnit možnosti sledování Změnit jméno otevře Dialog změny uživatele

80 L 13 Různé nástroje Porovnání dvou verzí dokumentu Porovnání Dva dokumenty vedle sebe, synchronní posuv Obnovení pozice okna Právní porovnání Sloučení dokumentů První.docx Druhý.docx

81 L 13 Různé nástroje Zamčení dokumentu proti změnám Zamčení dokumentu Nastavení Omezení formátování Omezení úprav Použití zámku

82 L 13 Různé nástroje Korespondence Korespondence Obálky Štítky

83 L 14 Kreslení v dokumentu Kreslení v dokumentu Vložení obrazce Klávesové zkratky Změna velikosti Úprava obrazce Možnosti formátování Vložení textu Změna stylu obrazce Výplň tvaru Změna obrysu Přenesení tvaru Obtékání Zarovnání Seskupení Otočení Formát obrazce pravé tlačítko myši

84 L 14 Kreslení v dokumentu Vložení obrazce Klávesové zkratky Změna velikosti Úprava obrazce Možnosti formátování Vložení textu Změna stylu obrazce Výplň tvaru Změna obrysu Přenesení tvaru Obtékání Zarovnání Seskupení Otočení

85 L 14 Word Art Word Art Vložení WordArtu Změna velikosti Přepsání textu Zobrazení svislého textu Zarovnání textu Styl WordArtu Výplň textu Obrys textu Textové efekty Smazání WordArtu

86 L 14 Textové pole Textové pole Vložení WordArtu Změna velikosti Jak vložit text Propojení polí Formátování textového pole Propojené textové pole

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Šablony a jejich

Více

Osnova. Koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS Word Režimy zobrazení. Užitečná nastavení. Základní práce s dokumenty

Osnova. Koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS Word Režimy zobrazení. Užitečná nastavení. Základní práce s dokumenty PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Doporučení, jak

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Zá klády prá ce se styly

Zá klády prá ce se styly Formát docx Zá klády prá ce se styly Základem, všech dokumentů je xml formát o Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů o Text, obrázky,

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0

Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Prezentace (Presentation) - ECDL / ICDL Sylabus 6.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL / ICDL Sylabu verze 6.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Náměty samostatných cvičení

Náměty samostatných cvičení Náměty samostatných cvičení 153 1 Editace dokumentu 2.1 až 2.3 Formát: písmo, ohraničení a stínování, odstavec 2.4 Formát: odrážky a číslování Náměty samostatných cvičení Připravte text, který upozorňuje

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Kontrola pravopisu. Zpracování textu

Kontrola pravopisu. Zpracování textu Kontrola pravopisu Při psaní v aplikaci Word se některá slova červeně podtrhávají. Jsou to slova, ve kterých je většinou pravopisná chyba. Jde o tzv. interaktivní automatickou kontrolu pravopisu. Aplikace

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Variace Microsoft Word

Variace Microsoft Word Variace 1 Microsoft Word 1. Popis obrazovky 2. Pohyb v dokumentu 3. Označování textu 2 4. Kopírování 3 5. Základní formátování 4 5 6. Základní formátování - procvičovací úlohy 6 1. 3176!!! 7 8 ... 9 10

Více

PowerPoint lekce II.

PowerPoint lekce II. PowerPoint lekce II. Formát pptx Základem, všech dokumentů je xml formát Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů Text, obrázky, styly

Více

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft PowerPoint

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

Microsoft Word - úvod

Microsoft Word - úvod Microsoft Word - úvod Psaní a úpravy textu jsou nejčastější činností, která se na počítačích provádí. Program Microsoft Word je světově nejrozšířenějším textovým editorem. Je součástí sady programů Microsoft

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Kdy použít program Microsoft Publisher Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12. Základy práce 15. Panely nástrojů 15

Kdy použít program Microsoft Publisher Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12. Základy práce 15. Panely nástrojů 15 Obsah Úvod 11 Kdy použít program Microsoft Publisher 2003 11 Desktop Publishing 12 Proces návrhu 12 Scénář 12 Začínáme 13 KAPITOLA 1 Základy práce 15 Panely nástrojů 15 Záhlaví okna 15 Panel nabídek 15

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Buňka typy buněk, formát buňky

Buňka typy buněk, formát buňky Buňka typy buněk, formát buňky VY_32_INOVACE_In 6.,7.12 Anotace: Žák získá základní informace pro práci s buňkami v programu MS Excel 2010. Pracuje na svém žákovském počítači dle pokynů v prezentaci. Vzdělávací

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 WORKS 5 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

INFORMATIKA WORD 2007

INFORMATIKA WORD 2007 INFORMATIKA WORD 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3 Hledání

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu RNDr. Milan Myšák

Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu RNDr. Milan Myšák MS Excel verze 2010 Příručka Vzdělávacího střediska Konero ke kurzu RNDr. Milan Myšák e-mail: milan.mysak@konero.cz 1. Úvod 1.1 Základní informace 1.2 Popis programu 1.3 Ovládání, zadávání dat, výběry,

Více

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Pracovní list č. 1 Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Struktura a ovládání programu 1. Titulkový pruh název dokumentu a název spuštěného programu (Microsoft Word) Obrázek 1 Horní

Více

BMOF011 Aplikace MS Office. Word 2016 Lekce 1 Seznámení s aplikací. Matěj Karolyi IBA,

BMOF011 Aplikace MS Office. Word 2016 Lekce 1 Seznámení s aplikací. Matěj Karolyi IBA, BMOF011 Aplikace MS Office Word 2016 Lekce 1 Seznámení s aplikací Matěj Karolyi (karolyi@iba.muni.cz) IBA, 23. 9. 2016 Cíl a obsah kurzu Vytvářet textové dokumenty a ukládat je Provádět základní operace

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více