Obsah. Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21"

Transkript

1

2

3

4

5 WORKS 5 Obsah Úvod Jak začít Setkali jste se již někdy se šablonami? Nápověda a práce s ní Jak se informace vyhledají? Jak se hledá v obsahu? Hledání v rejstříku Pište a upravujte různé texty bez obav Podívejte se, co textový editor umí Některá pravidla pro psaní textu Užitečné klávesové zkratky pro psaní textu Opravy napsaného textu Krok Zpět a jeho využití Netisknutelné znaky Několik užitečných příkazů pro přesun kurzoru v textu Jak si označit částí textu do bloku? Jak se tedy vybere text do bloku? Nebojte se pravopisu Co je to Tezaurus? Význam automatických oprav Jak se soubor uloží? Proč automatické ukládání? Kde se automatické ukládání zapne? Jak se může dokument obnovit? Otevření uloženého dokumentu Úpravy vzhledu písma Jak se změní druh a velikost písma? A co další vlastnosti? Jak vložit znak, který není na klávesnici? Vkládání data a času...33 Obsah

6 6 WORKS 2.7 Prohledávání a záměny textu Prohledávání textu Jak je to se záměnou textu Přesuny a kopie textu Přesuny a kopie přes schránku Kopírování textu přes schránku Přesuny a kopie pomocí myši Příkaz Vložit jinak a jeho využití Práce s odstavci Zarovnání odstavců Odsazení odstavců Úprava odstavců pomocí dialogového okna Odrážky a číslování odstavců Ohraničení a stínování odstavců K čemu slouží tabulátory? Kde se využije tabulátor Na střed? Co jsou to tabulátory s vodicím znakem? Nastavení vzhledu stránky Okraje stránek Formát papíru Co je to záhlaví a zápatí? Tisk a příprava na tisk Práce s obrázky Zkuste nejprve klipart Proč existuje příkaz Ze souboru? Některé změny vložených obrázků Změna velikosti obrázku Jak se změní poloha obrázku? Co znamená obtékání obrázku? Vlastní kreslení obrázků Nakreslete si obrázek pomocí Microsoft Draw Nakreslete obrázek v programu Microsoft Paint K čemu slouží WordArt? Zkuste si vytvořit vodoznak Jak se vodoznak do dokumentu vloží? Jak se vodoznak odstraní? Jak se vloží textové pole? Jak se textové pole vkládá? Několik změn textového pole Obsah

7 WORKS Vytvořte si tabulku Jak se vytvoří textová tabulka? Úpravy a změny v tabulce Výběr částí tabulky Přidání řádků či sloupců Jak se nepotřebné buňky odstraní? Formátování tabulky Výška a šířka buňky Co znamená automatické formátování tabulky? Upravte si tabulku sami Vytvořte k číslům v tabulce graf Jak se tedy graf vytvoří? Jak lze graf měnit? Udělejte si vlastní šablonu Jak se vlastní šablona vytvoří? Hromadná korespondence Jak se dopis hromadné korespondence vytvoří? Co znamená filtrovat dokument hromadné korespondence? Co znamená seřadit dokument hromadné korespondence? Obálky a štítky Jak se tisknou obálky? Jak se vytisknou štítky? Nebojte se tabulek Základní pojmy a popis prostředí Co je adresa buňky? Vlastní psaní a úprava obsahu buňky Úprava textu Vkládání a úprava čísel Užitečné příkazy pro pohyb po buňkách Příkaz Najít a Nahradit Výběr buněk neboli práce s bloky Výběr buněk pomocí myši Výběr buněk pomocí klávesnice Proč krok Zpět? Kontrola pravopisu Jak se tabulky uloží? Proč automatické ukládání? Kde se automatické ukládání zapne? Obsah

8 8 WORKS 3.3 Otevření uloženého souboru Úpravy a formátování tabulek Změna řádků a sloupců Šířka sloupců Výška řádků Vkládání, odstranění a vymazání buněk Jak se buňky odstraní? Vymazání buněk Formátování buněk Formátování buněk pomocí panelu nástrojů Další možnosti formátování Změna vzhledu čísla Úprava zarovnání textu Jak se mění písmo? Práce s okraji buněk Co znamená stínování? Co je to automatický formát? Jak Automatický formát používat? Přesuny a kopie buněk Přesun a kopie pomocí myši Přesun a kopie přes schránku Několik rad pro kopírování a příkaz Vložit jinak Příkaz Vložit jinak Vytváření řad Jak se řada automaticky vytvoří? Jak se vytvoří řada pomocí příkazů? A ještě rychlé vyplnění buněk Výpočty a vytváření vzorců Jak se vzorec vytvoří? Jak při tvorbě vzorce postupovat? Jaký ještě může být vzhled vzorce? Operátory ve vzorcích Priorita výrazů ve vzorcích Adresy buněk a jejich využití ve vzorcích Absolutní a relativní odkazy Smíšené odkazy Převod vzorce na hodnotu Automatický součet Obsah

9 WORKS Snadný výpočet a vkládání funkcí Co je funkce? Jak se pracuje s průvodcem funkcí? Jak se funkce do buňky vkládá Příklady použití některých funkcí Půjčka a její výpočet Nebojte se logických funkcí Nastavení vzhledu stránky a tisk Jak si vytvořit záhlaví či zápatí? Co je to náhled stránky? Vlastní tisk Co je to oblast tisku? Pracujete se seznamy dat? Co je ukotvení nadpisů? Jak se ukotvení nastaví? K čemu slouží příkaz Seřadit? Jak při řazení postupovat? Vytvořte si graf Části grafu Vytvořte si vlastní graf Jak se změní název grafu? Úpravy grafu Jak se přidá nebo změní nadpis grafu? Jak si změnit vzhled textů v grafu? Jak si změnit barvu nebo vzorek datové řady? Mohou se měnit osy? Může se přidat nebo odebrat řada v již hotovém grafu? Může se přidat nebo odebrat kategorie? Jak si změnit celý typ grafu Jak se graf vytiskne? Význam a užití šablon Jak si vytvořit šablonu vlastní? Je pro vás databáze cizí slovo? Jak s databází začít? Jak se databáze uloží? Otevření uložené databáze Obsah

10 10 WORKS 4.2 Co je to seznam neboli tabulka? Jak se vkládají nová data? Jak opravit či zrušit nepotřebná data? Jak se pohybovat v seznamu dat? Užitečné klávesy pro pohyb v seznamu dat Výběr položek, polí nebo záznamů Formátování dat v seznamu Jak se formát pole změní? A co znamená volba Automaticky zadat výchozí hodnotu? Další možnosti formátování Změny a úpravy polí Jak se existující pole přejmenuje? Jak se vloží nové pole? Lze pole přesouvat? Jak upravit šířku pole? Jak se nepotřebné pole odstraní? Co znamená skrýt pole? K čemu slouží ochrana pole? Nebojte se pracovat se záznamy Jak přidat nový záznam? Jak odstranit nepotřebný záznam? Skrytí, označení či zobrazení záznamů Může se změnit výška řádku u záznamu? Jak se mohou záznamy seřazovat? Umí databáze počítat? Jak se při tvorbě vzorce postupuje? Existují v databázi i funkce? Jaké funkce databáze obsahuje? Jak se funkce do pole zapíše? K čemu slouží formuláře? Jak se do zobrazení formuláře přepnout? Co je to návrhové zobrazení formuláře? Co jsou to filtry? Jak si snadný filtr vytvořit? Složitější filtr neboli filtr obsahující vzorec Další možnosti dialogového okna Filtr Obsah

11 WORKS Co je to sestava? Jak se sestava vytvoří? Úpravy sestavy Lze do sestavy přidat další pole? A ještě několik možností práce se sestavou Tisk údajů z databáze Vzhled stránky Změna okrajů stránky Změna orientace papíru Jak se přidá záhlaví a zápatí? Tisk a příprava na tisk Databáze a šablony Co jsou to projekty? Jak začne práce s projektem? Vytvořte si zcela nový projekt? Co jsou to úkoly? Jak si můžete zkopírovat projekt? Jak se projekt odstraní? Jak si projekt vytisknout? Kalendář Nová událost v kalendáři Zvláštní typy událostí Jak se událost změní? Jak se událost odstraní? Zobrazení v Kalendáři Více kalendářů Jak se nový kalendář vytvoří? Jak se kalendář přejmenuje? Jak se kalendář odstraní? Tisk kalendáře Import a export informací do nebo z kalendáře Obsah

12 12 WORKS 7. Další možnosti programů sady Works Adresář Přidání kontaktů do adresáře Jak kontakt v Adresáři vytvořit? Přidání jmen z ových zpráv do adresáře Importování adresáře z jiného programu Jak si kontakt v Adresáři změnit? Jak kontakt z Adresáře odstranit? Skupina kontaktů a její tvorba Jak se tedy skupina vytvoří? Jak přidat kontakt do stávající skupiny? Jak se ze skupiny kontakt odstraní? Další možnosti pro uspořádání kontaktů Export kontaktů do jiných programů Tisk celého adresáře nebo jeho části Prohlížení prezentací Portfolio sady Works Práce s programem Portfolio sady Works Jak si vytvořit novou kolekci? Jak se kopírují položky do kolekce? Jak si přidat do kolekce poznámku? Jak se přesune položka do jiného dokumentu či u? Jak se odstraní položka z kolekce? Odstranění celé kolekce Tisk položek v kolekci Outlook Express Další možnosti zprávy Jak tedy ke zprávě přidat přílohu? Čtení doručené pošty Odstranění zprávy Jak odpovědět odesílateli? Jak předat zprávu dál? Internet Explorer Rejstřík Obsah

13 WORKS 13 Úvod Úvod V knize, kterou právě otevíráte, najdete popis práce s jednotlivými programy sady Microsoft Works, která je určena pro menší kanceláře i domácnost. Postupně se s její pomocí můžete naučit vytvářet dopis, zprávu či letáček, také můžete vytisknout obálky nebo štítky. Tabulkový kalkulátor vám zase dovolí vytvářet tabulky s jednoduchými výpočty, navíc vám umožní i vybraná data v tabulkách vynést do grafu. Vedle mnoha jiných postupů kde naleznete podrobné návody například na vytvoření databazí adres, knih, filmů či hudebních CD. Za pomoci této knihy budete moci využít i nový doplněk pro tvorbu projektů. Usnadní vám krok po kroku plánování různých akcí. Tím, že si vše rozepíšete do jednotlivých úkolů, budete snadno sledovat, jestli jste na něco nezapomněli. Program Kalendář zase slouží k zápisu nejenom naplánovaných událostí, ale můžete si do něj zadat i narozeniny svých blízkých či důležité akce celé rodiny nebo jen dětí. Mezi programy sady Works najdete i prohlížeč prezentací PowerPoint Viewer, což znamená, že když vám kolega či kamarád pošle prezentaci vytvořenou programem PowerPoint, tak si ji bez problému spustíte. Úvod

14 14 WORKS Užitečným doplňkem se může stát i program Portfolio sady Works, v němž si můžete uchovávat a třídit různé druhy informací (texty, obrázky, zvuky, odkazy na webové servery atd.), již získáte při práci na počítači či v prostředí celého internetu. Úvod

15 WORKS Jak začít Jak začít Jakmile je program Microsoft Works v počítači již nainstalovaný, nezbývá než ho spustit. V nabídce Start a Programy se po instalaci objeví položka Spouštěč úloh sady Microsoft Works a skupina Microsoft Works, ve které se jednotlivé programy nachází. Klepněte tedy na položku Spouštěč úloh sady Microsoft Works. Při prvním spuštění se vás program zeptá, zda se má ikona zástupce Spouštěče úloh zobrazit na pracovní ploše. Pokud budete souhlasit, již příště budete moci programy sady Works spouštět právě poklepáním na tuto ikonu. Nyní se vám již zobrazí okno Spouštěče úloh, které slouží k rychlému vyhledávání šablon, projektů či kontaktů. Také se snadno dostanete ke spouštění a práci v jednotlivých programech. Zajímavá je i možnost prohlížení historie naposledy spouštěných souborů. Nachází se zde však jen ty úlohy, při kterých došlo k vytvoření a uložení nějakého souboru. Návštěvy internetových stránek či ové zprávy zde nenajdete. V seznamu Historie je uveden nejenom typ úlohy, ale i datum vytvoření či informace o tom, zda byla použita šablona a jaká. Pro snadnější vyhledávání si seznam můžete podle jednotlivých kritérií (název, typ souboru, datum atp.) také seřazovat. 1. Jak začít

16 16 WORKS Obr 1.1: Podívejte se, jak vypadá Spouštěč úloh Obr 1.2: Zobrazení historie Při prohlížení seznamu Historie se můžete přesvědčit, že se zde opravdu přidávají vždy všechny nově vytvořené a uložené soubory. Maximálně zde však může být 500 položek. Při přidávání 501 položky se ze seznamu smaže nejstarší úloha. Proto si také můžete v Historii sami soubory mazat. Důležité je vědět, že soubor se odstraní pouze ze seznamu Historie (je to prakticky pouze jakýsi zástupce), ale dál bude uložen (tedy existovat) na pevném disku. Pokud chcete vyčistit celý seznam Historie, klepněte na tlačítko Vymazat historii. Jestliže pak soubor, se kterým potřebujete pracovat, není v seznamu Historie, klepněte vlevo na položku Najít soubory a složky. Také můžete daný soubor otevřít příkazem Otevřít přímo v tom programu sady Works, ve kterém byl vytvářen. 1. Jak začít

17 WORKS Setkali jste se již někdy se šablonami? Co jsou to vůbec šablony? Prakticky se dá říci, že se jedná o předem připravené soubory, které mají v sobě zahrnuty určité informace (texty, obrázky, tabulky atd.) i jejich úpravu (formátování druhy a velikosti písma, barva atp.). Jestliže použijete šablonu, začnete ve skutečnosti pracovat v novém souboru, který z vybrané šablony pouze vychází. Můžete si to představit tak, že pracujete jakoby s kopií šablony. To znamená, že původní vlastnosti zvolené šablony neměníte, ale opravdu pracujete s novým dokumentem, který si pod vlastním názvem uložíte. Jak začít Obr 1.3: Které šablony vám MS Works standardně nabízí Zkuste tedy ve Spouštěči úloh klepnout na obrázek Šablony. Zobrazí se vám nabídka různých oblastí použití pro připravené šablony (Dopisy a štítky, Vzdělání a výzkum, Domácnost a finance, Událost a plánování, Cestování atd.). V rámci zvolené oblasti najdete ještě skupiny šablon (například u oblasti Cestování se nachází skupiny Cestovní deníky, Příprava dovolené, Příprava na cesty), teprve po klepnutí na požadovanou skupinu se zobrazí vlastní nabídka připravených šablon. Šablony, které si vy sami vytvoříte, se nachází pod položkou Osobní šablony. Více o vlastních šablonách pak najdete v popisech jednotlivých programů sady Works. 1.2 Nápověda a práce s ní Jestliže si nevíte při práci s programy sady Works rady, můžete se podívat do nápovědy. Stačí v pravém horním rohu klepnout na obrázek s otazníkem a zobrazí se nabídka (obrázek 1.4), pomocí které můžete vyvolat jednotlivé možnosti nápovědy. Klepněte si tedy na příkaz Nápověda a zobrazí se vám okno, které je rozděleno na dvě části. V levé části se nachází postupně na třech kartách (Obsah, Rejstřík a Vyhledávat) možnosti pro vyhledávání potřebné nápovědy k vybranému tématu. V pravé části se pak vybrané téma nápovědy zobrazí. 1.2 Nápověda a práce s ní

18 18 * WORKS Obr 1.4: Jak se spustí nápověda Jak se informace vyhledají? Jestliže potřebujete vyhledat určitou informaci, zadejte na kartě Vyhledávat určité slovo nebo frázi do políčka Zadejte hledané klíčové slovo, například slovo tisk. Potom klepněte na tlačítko Seznam témat. Obr 1.5: Vyhledání určitého tématu v nápovědě V poli s názvem Vyberte téma, které chcete zobrazit: se zobrazí všechna témata vztahující se k tisku. Vy si již potřebné téma můžete vybrat myší a poté klepnout na tlačítko Zobrazit. Jestliže vám vadí zvýraznění klíčových slov v zobrazené nápovědě, stiskněte klávesu F Jak se hledá v obsahu? V kartě Obsah najdete jednotlivá témata nápovědy. Ukáží se malé obrázky knih, vedle kterých je napsáno téma nápovědy. Zobrazené knihy mohou mít v sobě další knihy (zase s napsaným tématem nápovědy) nebo obsahují přímo malé stránky s nápovědou. Jestliže na některou knihu klepnete, kniha se otevře a pod ní se mohou zobrazit další knihy nebo přímo stránky. Klepnete-li myší na dané téma, zobrazí se požadovaná nápověda v pravé části dialogového okna. 1. Jak začít

19 WORKS 19 Jak začít Obr 1.6: Vyhledání témat v obsahu Hledání v rejstříku Karta Rejstřík nabízí abecední seznam témat. Potřebujete-li vyhledat určitá slova nebo fráze, začněte je psát do políčka Zadejte hledané klíčové slovo. Obr 1.7: Jak se vyhledává v rejstříku Jestliže do prázdného políčka napíšete několik prvních písmen slova, které vás zajímá, hned se objevuje nabídka hledaných témat. Pak stačí poklepat na potřebné téma a v pravé části okna se zobrazí vlastní text nápovědy. 1.2 Nápověda a práce s ní

20 WORKS Pište a upravujte Pište a upravujte různé texty bez obav V programovém kancelářském balíku se každý člověk určitě nejprve dívá na možnosti psaní a úpravy textu. V sadě Works je právě k tomu určen textový editor, který bez problémů zvládá různé úpravy běžného textu i celých odstavců, dále pravopis, tvorbu tabulek, přípravu obálek a štítků či hromadnou korespondenci. Také můžete do textu vkládat různé obrázky či jiné objekty. 2.1 Podívejte se, co textový editor umí Spusťte si tedy nejprve textový editor, je jedno zda pomocí Spouštěče úloh či přímo přes nabídku Start ve skupině Microsoft Works. Nejprve se podívejte, jaké pracovní prostředí se vám vlastně nabízí. Při spuštění se standardně otevírá nový nepojmenovaný dokument, do něhož můžete začít přímo psát. Zároveň se na čisté ploše stránky objeví blikající kurzor, který ukazuje aktuální polohu při psaní jednotlivých znaků. Vlastní psaní textu je podobné jako na psacím stroji. Ale časem zjistíte, že je užitečné, postupně se naučit využívat všech výhod a možností, které vám textový editor opravdu nabízí. 2.1 Podívejte se, co textový editor umí

21 182 WORKS M Microsoft Draw Graph Paint WordArt N náhled stránky 105 nápověda návrhové zobrazení formuláře název zprávy 178 netisknutelné znaky nová událost nový úkol 155 O obálky a štítky oblast tisku 105 obrázek obtékání textem 52 změna polohy 51 změna velikosti 51 obtékání obrázku 52 odkaz, 58 odpovědět odesílateli 179 odrážky odstavec číslování formátování 37 odsazení úprava zarovnání 38 odstranění buňky zprávy 179 ohraničení a stínování tabulky 62 ohraničení buněk okraje stránky 45 46, 149 operátory ve vzorcích opravy textu orientace stránky osobní šablony 17, 117 otevření databáze 122 souboru tabulky Outlook Express 177 P panel nástrojů formátovací 31 počítání v databázi pohyb v seznamu dat pole přejmenovat 126 název 120 odstranit 128 ochrana přesunout 127 skrýt 129 položky kolekce portfolio sady Works práce s obrázky pravidla pro psaní textu 22 pravopis 25 28, 79 prázdný projekt prezentace, prohlížení 173 program Kalendář 159 programy sady Works 167 prohledávání textu prohlížení historie 15 internetových stránek 180 projekt odstranit zahájit zkopírovat 157 průvodce Vložit funkci 100 předat zprávu dál předsazení prvního řádku 38 přesun kurzoru v textu 24 přesuny buněk textu příkaz Filtr a řazení 70 Náhled 48 Nahradit 35, Najít 34, Nová kresba 53 Nový obrázek 54 Objekt 52 Otevřít 30, 81 82, 122 Seřadit Tisk Uložit 28 29, 79 80, 121 Uložit jako 28 29, 79 80, 122 Vložit jinak 37, 90 91, 97 Ze souboru 50 Rejstřík

22 WORKS 183 příkazy pro pohyb po buňkách příloha 179 příprava na tisk 48 49, 151 půjčka a její výpočet 102 R rušení dat 123 řady řazení dat S seřadit záznamy 132 sestava úpravy seznam databáze 122 úkolů 153 seznamy dat skupina kontaktů snadný filtr výpočet speciální symboly spouštěč úloh sady Works 15 spuštění databáze stínování buněk 87 odstavců stránka okraje orientace 46 vzhled šablona 17, 66 67, 116, 152 vlastní 66 67, 116, 152 výchozí 66 šířka pole 128 sloupce 82 štítek T tabulátor Na střed 44 s vodicím znakem 45 standardní 43 vlastní tabulka 59 62, 75 tabulka databáze 122 formátování textová změny tabulkový kalkulátor textová tabulka textové pole textový editor tezaurus 26 tisk 48 49, 105, adresáře 173 databáze 148 grafu 115 kalendáře obálek položek v kolekci projektu 158 štítků tvůrce sestavy 142 typ grafu 64, 115 U událost celodenní 161 opakovaná událost, odstranit 163 změny 162 ukázka před tiskem 48, 105 ukládání textu úkoly 153, ukotvení nadpisů 106 uložené projekty 154 uložení databáze tabulky úprava odstavců textu v buňce polí textu 21, 31 V vkládání čísel 77 dat 123 data a času funkcí řádku 83 sloupce 83 vložení nového pole 127 vložit obrázek tabulku 59 Rejstřík

23 184 WORKS vodoznak výběr buněk položek databáze 124 textu vymazání buňky 84 historii 16 vyplnění buněk 93 výška řádku 83 záznamu 131 vytváření kontaktu řad vzorců vytvořit filtr 139 sestavu šablonu vzhled stránky 45 47, , textů v grafu 111 vzorce 94 vzorec 93 96, Z záhlaví a zápatí 47, , záměna textu 35 zarovnání odstavců 38 textu v buňce záznam 130 označit 131 skrýt 131 odstranit 130 vložit 130 změna řádků a sloupců 82 vzhledu čísla vzhledu písma 31 obrázku zobrazení formuláře kalendáře záznamů 131 zpráva Rejstřík

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3 Hledání

Více

Obsah. Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Obsah. Úvod Jak začít Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 WORKS 5 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Úvodem 9. Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9. Seznamte se 13

Úvodem 9. Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9. Seznamte se 13 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9 Seznamte se 13 Prohledněte si svůj počítač 13 Spusťte počítač 14 Co vám vlastně počítač nabízí 15 Co jste se naučili 16 Prostředí, ve kterém budete

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 3 0 U k á z k a k n i h

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Windows - základní kurz

Windows - základní kurz Windows - základní kurz Úvod - filosofie systému, popis prostředí, práce s myší Hlavní panel - tlačítko start, spouštění aplikací, ukončení aplikací, klávesnice Práce s okny - posun, maximalizace, minimalizace,

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Náměty samostatných cvičení

Náměty samostatných cvičení Náměty samostatných cvičení 153 1 Editace dokumentu 2.1 až 2.3 Formát: písmo, ohraničení a stínování, odstavec 2.4 Formát: odrážky a číslování Náměty samostatných cvičení Připravte text, který upozorňuje

Více

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu

MS Word. verze Přehled programů pro úpravu textu MS Word verze 2013 Přehled programů pro úpravu textu Pro úpravu textu slouží textový editor Jednoduché (zdarma, součást operačního systému MS Windows): Poznámkový blok, WordPad Komplexní: MS Word, Writer

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Word podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Pracovní list č. 1 Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Struktura a ovládání programu 1. Titulkový pruh název dokumentu a název spuštěného programu (Microsoft Word) Obrázek 1 Horní

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více