RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou spínací zásuvku - hotovo! Již můžete prostřednictvím vašeho radiového spínacího systému FS20 nebo pomocí radiové domovní centrály FHZ 1000 na dálku zapínat připojené spotřebiče. Navíc je možná i obsluha přímo na spínací zásuvce. Včetně časovací funkce se zapínací dobou od 1 s do 4,25 hodin. Spínací výkon max. 230 V/AC 16 A (3680 VA). Rozměry: (Š x V x H) 68 x 39 x 132 mm (bez konektoru). Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 2 ÚVOD Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Výrobek je testován na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda byla prokázána; odpovídající podklady jsou uloženy u výrobce. Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze! Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod k obsluze, dbejte všech bezpečnostní upozornění a pokynů k obsluze! Všechny obsažené firemní názvy a označení produktů jsou výrobními značkami příslušného vlastníka. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah Strana Úvod Účel použití Rozsah dodávky Charakteristické vlastnosti a technické údaje Bezpečnostní upozornění Obslužné prvky, krátký funkční test Programování a obsluha... 5 a) Programování... 5 b) Obsluha... 6 Řízení s dálkovým ovládáním... 6 Přímé ovládání: Časovací funkce... 6 a) Programování časovače... 7 b) Provoz časovače... 7 Spuštění chodu časovače... 7 Předčasné vypnutí chodu časovače... 7 Deaktivace časovací funkce... 8 Dočasné přepojení na trvalý provoz: Zařazení radiové spínací zásuvky do adresního systému... 8 a) Přiřazení dalších adres/typů adres... 8 b) Vymazání adres popř. adresních typů Uvedení do stavu nastavení výrobním závodem Obsluha Údržba a čištění Ekologická likvidace přístroje Tipy a upozornění Zkrácený návod k obsluze Prohlášení o shodě (DOC)... 12

3 3 1. ÚČEL POUŽITÍ Radiová spínací zásuvka FS20ST slouží výhradně pro provoz ve spojení s radiovým spínacím systémem FS20. Prostřednictvím vysílačů tohoto radiového spínacího systému může být spotřebič, připojený na radiové spínací zásuvce, rádiově (bezdrátově) zapnut nebo vypnut. Dále je integrována programovatelná časovací funkce. Jiné použití, než je v předchozím textu popsáno, vede k poškození tohoto produktu. Kromě toho je to spojené s nebezpečím, jako je např. elektrický zkrat, požár elektrický úder, apod. Celkový produkt nesmí být pozměňován popř. přestavován a kryt otevírán. Bezpodmínečně musí být dodržovány bezpečnostní a montážní upozornění tohoto návodu k obsluze. 2. ROZSAH DODÁVKY Radiová spínací zásuvka Návod k obsluze 3. CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení prostřednictvím zásuvky síťového napětí Příkon: ca. 0,5 W Spínací výkon: max W (230 V /16 A) Programovatelný spínací čas: 1 sekunda až 270 minut (= 4 h 30 min.) Paměťová jednotka i bez napájení (např. při přepnutí radiové spínací zásuvky nebo při skladování) Vysílací frekvence: 868,35 MHz Modulace: AM Dosah: až 100 m (ve volném poli) 4. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Neodpovídáme za věcné škody nebo úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku!

4 4 Nepoužívejte tento produkt v nemocnicích nebo ve zdravotnických zařízeních. Ačkoliv rádiový spínací systém vysílá jen relativně slabé rádiové signály, mohly by vést k poruchám funkcí systému zajišťující životní funkce. To samé platí i v jiných oblastech. Z bezpečnostních a povolovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování přístroje. Konstrukce produktu odpovídá třídě ochrany 1. Jako zdroj napětí smí být použita pouze řádná síťová zásuvka (230 V /50 Hz) veřejné napájecí sítě. Přístroje, které jsou provozovány na síťové napětí, nenáleží do dětských rukou. Proto v přítomnosti dětí soustřeďte pozornost na jejich bezpečnost. Nerozebírejte produkt! hrozí nebezpečí životu nebezpečného elektrického úderu! Neponechávejte balicí materiál plastikové folie/sáčky, styroporové díly apod. volně ležet, neboť by se mohly stát dětem nebezpečnou hračkou. Přístroj je vhodný pouze pro suché interiéry (žádné koupelny a podobné vlhké místnosti). Zamezte navlhčení namočení nebo namočení produktu. Hrozí nebezpečí životu nebezpečného elektrického úderu! V průmyslových zařízeních musí je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy asociace průmyslových profesních sdružení pro elektrická zařízení a provozní prostředky. Obraťte se na odborníka, máte-li pochybnosti o způsobu práce, bezpečnosti nebo připojení přístroje. Zacházejte opatrně s výrobkem poškodí se nárazem, úderem nebo pádem z již jen malé výšky.

5 5. OBSLUŽNÉ PRVKY, KRÁTKÝ FUNKČNÍ TEST 5 (1) Zásuvka pro spotřebič do 3680 W (2) Obslužné tlačítko pro programování a manuální provoz (3) Kontrolka (LED) Krátký funkční test: Zastrčte přístroj do síťové zásuvky. Jako zátěž připojte např. svítidlo do radiové spínací zásuvky (1). Stiskněte krátce tlačítko (2) radiové spínací zásuvky. Zátěž (např. svítidlo) musí být možno zapnout a vypnout prostřednictvím stisknutí tlačítka (1. stisknutí Ein (Zap), 2. stisknutí: Aus (Vyp), 3. stisknutí: Ein (Zap), atd.) 6. PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA a) Programování Stiskněte obslužné tlačítko (2) radiové spínací zásuvky po dobu min. 15 sekund. Kontrolka/LED radiové spínací zásuvky začne blikat, přístroj se nachází v programovacím režimu.

6 Alternativně může být radiová spínací zásuvka zastrčena do zásuvky i s již stisknutým obslužným tlačítkem. Přitom se zásuvka ihned ocitne v programovacím režimu (bliká kontrolka/led). Stiskněte nyní tlačítko jednoho z požadovaného páru tlačítek vašeho dálkového ovládání. Pokud radiová spínací zásuvka obdrží kód, přestane kontrolka/led blikat. Radiová spínací zásuvka je nyní naprogramována na toto dálkové ovládání. V případě potřeby může být programování kdykoliv nahrazeno jiným tlačítkem dálkového ovládání popř. jiným na dálku ovládaným kanálem. Přitom opět postupujte jako v předešlých případech. 6 b) Obsluha Řízení s dálkovým ovládáním Zapnutí: Vypnutí: Krátce stisknout pravé tlačítko programovaného páru tlačítek Krátce stisknout levé tlačítko programovaného páru tlačítek Přímé ovládání: Stiskněte krátce tlačítko (2) na radiové spínací zásuvce. Při zapojeném spotřebiči svítí kontrolka/led (3) na radiové spínací zásuvce. Takto již můžete používat základní funkce pomocí radiové spínací zásuvky. Pokud chcete váš radiový spínací systém rozšířit nebo byste chtěli používat další zvláštní funkce radiové spínací zásuvky, přečtěte si prosím následující kapitolu! 7. ČASOVACÍ FUNKCE Radiovou spínací zásuvku je možno provozovat také s časovým nastavením jako časovač. To znamená, že jakmile bude naprogramována spínací doba, zůstane zásuvka zapnutá po každém spínacím příkazu pro programovaný čas a po uplynutí tohoto času se automaticky odpojí. Časovač je programovatelný na zapínací dobu mezi 1 s a 270 minutami (4 hodiny 30 min.).

7 7 Pro programování časovače je zapotřebí dálkové ovládání FS20- radiového spínacího systému. a) Programování časovače 1. Stiskněte současně, krátce pár tlačítek dálkového ovládání, přiřazený radiové spínací zásuvce (po dobu kratší než 5 sekund). 2. Bliká kontrolka/led radiové spínací zásuvky. Je spuštěno měření času pro požadovanou dobu zapnutí. 3. Po uplynutí požadované doby zapnutá opět stiskněte současně obě tlačítka na dálkovém ovládání (jen krátce stisknout méně než 5 sekund!). Tímto je naprogramován spínací čas. Prosím všimněte si následujícího: Pokud nebude měření času manuálně ukončeno, bude potom měření po 270 minutách (= 4 hod. 30 min.) automaticky ukončeno. Časovač je potom naprogramován dobou zapnutí v délce 270 minut (4 hod. 30 min.). b) Provoz časovače Spuštění chodu časovače K tomu se nabízejí dvě různé možnosti: 1. Stiskněte krátce (kratší doba než 0,4 sekundy) obslužné tlačítko na radiové spínací zásuvce. Nebo: 2. Stiskněte krátce (kratší doba než 0,4 sekundy) pravé tlačítko přiřazeného páru tlačítek vašeho dálkového ovládání. Předčasné vypnutí chodu časovače Rádiová spínací zásuvka a připojený spotřebič je možno kdykoliv předčasně manuálně odpojit. K tomu se nabízejí dvě možnosti. 1. Stiskněte krátce obslužné tlačítko na rádiové spínací zásuvce. Nebo: 2. Stiskněte krátce levé tlačítko přiřazeného páru tlačítek vašeho dálkového ovládání.

8 Deaktivace časovací funkce 8 Stiskněte krátce, současně tlačítkový pár dálkového ovládání, přidělený radiové spínací zásuvce (po kratší dobu než 5 sekund). Bliká kontrolka/led radiové spínací zásuvky. Stiskněte nyní obslužné tlačítko na radiové spínací zásuvce. Programovací režim časovače bude opuštěn a časovací funkce je zrušena. Nyní je radiová spínací zásuvka opět použitelná v normálním manuálním spínacím provozu. Dočasné přepojení na trvalý provoz: Pokud se nemá provést automatické vypnutí u časovací funkce pro aktuální chod časovače (např. když nemá být vypnuto jedno svítidlo po uplynutí časovače), může být toto následovně provedeno: Stiskněte pravé tlačítko přiřazeného páru tlačítek vašeho dálkového ovládání po delší dobu jak 0,4 sekund. Nebo: Stiskněte obslužné tlačítko na radiové spínací zásuvce po delší dobu jek 0,4 sekund, pokud se přístroj nachází právě ve stavu Aus (Vyp). Potom zůstane radiová spínací zásuvka rovněž trvale zapnuta. Po dalším manuálním vypnutí je opět k dispozici provoz časovače; radiová spínací zásuvka se automaticky vypne po uplynutí spínacího času. 8. ZAŘAZENÍ RADIOVÉ SPÍNACÍ ZÁSUVKY DO ADRESNÍHO SYSTÉMU Radiová spínací zásuvka může být přes schéma adresování FS20-radiového spínacího systému zařazena do tohoto adresního systému s jednotlivými adresami, funkčními skupinami, místními a globálními správci. Přesná struktura adresního systému je v návodu k obsluze každého vysílače/ovladače FS20-radiového spínacího systému detailně objasněna. a) Přiřazení dalších adres/typů adres Radiové spínací zásuvce mohou být v rámci adresního systému FS20-radiového spínacího systému přiřazeny až 4 adresní typy. Takto je možné např. dálkově ovládat radiovou spínací zásuvku z více vysílačů/ovladačů se stejnými nebo odlišnými adresními typy.

9 Podrobné vysvětlení k adresnímu systému naleznete v návodu k obsluze každého dálkového ovládání FS20-radiového spínacího systému. Pro přiřazení více adresních typů radiové spínací zásuvce, opakujte programování, popsané v bodě 6. Radiovou spínací zásuvku je možno uložit až do čtyřech různých adres popř. adresních typů. 9 b) Vymazání adres popř. adresních typů Pokud chcete vymazat jeden přijímací kanál z uloženého seznamu, postupujte následovně: Přepojte přístroj podle oddílu 6 a) do programovacího režimu. Na vašem dálkovém ovládání stiskněte tlačítko (déle než 0,4 sekund), které je přiřazeno přijímacímu kanálu, který má být vymazán. Potom je programovací režim automaticky opuštěn a příslušný kanál je vymazán z adresního seznamu radiové spínací zásuvky. 9. UVEDENÍ DO STAVU NASTAVENÍ VÝROBNÍM ZÁVODEM V případě potřeby můžete veškerá naprogramování a nastavení, která jsou uložena v radiové spínací zásuvce, najednou vymazat a tím přepojit radiovou spínací zásuvku do stavu nastavení výrobním závodem. Pro tento krok postupujte následovně: Stiskněte ovládací tlačítko radiové spínací zásuvky po delší dobu než min. 15 sekund. Kontrolka/LED radiové spínací zásuvky začne blikat, přístroj se nachází v programovacím režimu. Stiskněte nyní opět krátce ovládací tlačítko. Všechny naučené adresy a režim časovače jsou se svým naprogramovaným spínacím časem vymazány popř. deaktivovány. Zhasne kontrolka/led, programovací režim je opuštěn. Radiová spínací zásuvka již nyní nereaguje na žádný dálkově vysílaný příkaz a musí být pro další použití nově naprogramována!

10 10. OBSLUHA 10 Produkt smí být provozován pouze v suchých interiérech. Nikdy nepoužívejte produkt okamžitě po tom, co byl přemístěn z chladné do teplé místnosti. Kondenzát, který přitom vznikne, může za jistých okolností výrobek zničit! Nejdříve počkejte, až se teplota přístroje vyrovná pokojové teplotě. Toto může za jistých okolností trvat několik hodin. Nedotýkejte se mokrýma nebo vlhkýma rukama radiové spínací zásuvky a síťové zástrčky přístroje, který jste do zásuvky zapojili! Dbejte na to, aby se izolace celkového produktu ani poškodila, ani nezničila. Před každým použitím zkontrolujte produkt, zda není jakkoliv poškozen! Pokud zjistíte poškození, potom NESMÍ být výrobek připojen na síťové napětí! Je to životu nebezpečné! Pokud produkt je produkt delší dobu mimo provoz, potom jej odpojte od síťového napětí, vytáhněte jej ze síťové zásuvky. Zamezte na místě instalace nebo při transportu následujícím nepříznivým vnějším vlivům: - Mokro nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu - Extrémní chladno nebo horko - Prach nebo hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla - Silné vibrace - Silná magnetická pole, jako jsou v blízkosti strojů nebo reproduktorů 11. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Produkt nevyžaduje z vaší strany žádnou údržbu. Neotvírejte kryt. Před čištěním zcela odpojte radiovou spínací zásuvku ze síťové zásuvky, popř. vyjměte připojený přístroj z radiové spínací zásuvky. Čistěte radiovou spínací zásuvku měkkou, čistou, suchou a bezvlasou textilií. Pro odstranění silných znečištění může být textilie lehce navlhčena vlažnou vodou. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, obsahující rozpouštědla, která mohou narušit plastový kryt a označení. Než radiovou spínací zásuvku opět připojíte na síťové napětí, ponechejte ji nejdříve kompletně vyschnout.

11 12. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PŘÍSTROJE 11 Likvidujte již nepoužitelný produkt dle platných zákonných ustanovení. 13. TIPY A UPOZORNĚNÍ Dosažitelnost ovladačů a poruchy Radiový spínací systém FS20 pracuje v oblasti 868 MHz, který je využíván také jinými radiovými službami. Proto může dojít prostřednictvím přístrojů, které pracují na stejné popř. sousední frekvenci, k omezení provozu a dosahu. Uvedený dosah až do 100 m je dosah ve volném poli, tzn., dosah u vizuálního kontaktu mezi vysílačem a přijímačem. V praktickém provozu se však nacházejí stěny, pokojové stropy atd. mezi vysílačem a přijímačem, čímž se dosah příslušně redukuje. Další příčiny pro sníženou dosažitelnost ovladačů: Vysokofrekvenční poruchy všeho druhu Zástavba všeho druhu a vegetace Vodivé kovové díly, které se nacházejí v přiléhajícím území přístrojů popř. v rámci nebo blízko radiové trasy, např. topná tělesa, pokovená izolační okna, železobetonové stropy atd. Vliv charakteristiky záření antén prostřednictvím vzdálenosti vysílačů nebo přijímačů k vodivým plochám nebo předmětům (také k lidskému tělu nebo zemi). Širokopásmové poruchy v městských oblastech, které snižují odstup šumu od signálu; v tomto šumu již nebude signál rozeznán. Vyzařování z nedostatečně odstíněných elektronických přístrojů, např. provozování otevřených počítačů atd. Prosím dbejte následující: Neumísťujte více radiových přijímačů bezprostředně vedle sebe, jelikož se mohou vzájemně ovlivňovat (minimální vzdálenost 0,2 m, doporučujeme 0,5 m nebo více). 14. ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE Číslice v závorkách se vztahují k obrázku přístroje v kapitole 5 tohoto návodu k obsluze. 1. Zastrčte radiovou spínací zásuvku se stisknutým tlačítkem (2) do síťové zásuvky. Bliká kontrolka/led (3).

12 2. Stiskněte požadované tlačítko kanálu dálkového ovládání. Kontrolka přestane blikat. 3. Připojte spotřebič na radiovou spínací zásuvku (1) při vypnutém stavu. Popř. předtím opět stiskněte tlačítko dálkového ovládání. 4. Spotřebič s dálkovým ovládáním zapněte a vypněte (levé tlačítko Aus (Vyp), pravé tlačítko Ein (Zap). 5. Spotřebič je možno zapínat i přímo tlačítkem (2) na radiové spínací zásuvce (Zap-Vyp-Zap atd.). 15. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DOC) 12

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE 2 Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze! Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 02 96 Pro zabudování do lamp nebo do instalačních krabic. Ovládání pomocí externího tlačítka, dálkového ovládání nebo senzorů systému FS20. Funkce spínacích hodin 1 s až 4,25

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Skrytá kamera v kouřovém hlásiči

Skrytá kamera v kouřovém hlásiči NÁVOD K OBSLUZE Skrytá kamera v kouřovém hlásiči Obj. č.: 75 03 47 OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití kamery... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Uvedení kamery do provozu... 4 Připojení kamery... 4 Nastavení...

Více

Elektronický plašič ptáků

Elektronický plašič ptáků www.mojenakupy.cz Elektronický plašič ptáků Objednací číslo: LS-2001 Návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Dbejte na to, i když tento produkt

Více

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3 Zařízení na automatické ovládání rolet FS20 RSU 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00 NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1 Obj. č.: 12 77 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM NÁVOD K OBSLUZE Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM Obj. č.: 750483 2 OBSAH: Strana: Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Funkční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 21 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 26 00 21 OBSAH Strana: 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 2 3. Rozsah dodávky... 3 4. Vysvětlivky symbolů... 3 5. Bezpečnostní upozornění... 3 a) Obecně... 3 b) Elektromagnetické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 64 60 34 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 60 34 OBSAH Strana: Úvod... 2 Charakteristické vlastnosti... 2 Základní nastavení... 3 Výměna baterií... 4 LC-displej... 4 RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU... 5 Používání meteostanice...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

RADIOVÝ SPÍNAČ NA OMÍTKU FS20AS4

RADIOVÝ SPÍNAČ NA OMÍTKU FS20AS4 NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÝ SPÍNAČ NA OMÍTKU FS20AS4 Obj. č.: 62 30 09 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI Obj. č.: 61 72 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 72 49 Pro zabudování do lamp nebo do instalačních krabic. Ovládání pomocí externího tlačítka, dálkového ovládání nebo senzorů systému FS20. Funkce spínacích hodin 1 s až 4,25

Více

Noční světlo s čidlem

Noční světlo s čidlem NÁVOD K OBSLUZE Noční světlo s čidlem Obj. č. 62 00 56 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když se produkt dostane

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/02 Obj. č.: 13 01 04 OBSAH Strana: 1. Úvod...2 2. Účel použití...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Popis konstrukčních součástí...4 5. Popis funkcí...5 6. Připojení...5

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový regenerativní opakovací zesilovač FS20 RPT. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový regenerativní opakovací zesilovač FS20 RPT. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Bezdrátový regenerativní opakovací zesilovač FS20 RPT Obj. č.: 62 30 06 Pomocí tohoto zásuvkového regenerativního zesilovače zvýšíte dosah rádiového spínacího systému FS20.

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 53 35 17

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 53 35 17 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 53 35 17 2 ÚVOD Aby se zajistilo odborné uvedení do provozu, bezpodmínečně si přečtěte kompletně a pozorně před použitím tento návod k obsluze! Tento prvek byl testován

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. NÁVOD K OBSLUZE ÚVOD Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. 2 Výrobek je testován na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Shoda

Více

NÁVOD K OBSLUZE 1 X 10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20 S20 5 X RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE 1 X 10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20 S20 5 X RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE 1 X 10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20 S20 5 X RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 03 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88

Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 1 Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 Tato pokojová anténa je širokopásmová, pracuje ve frekvenčním pásmu 40 860 MHz. Přijímá radiové vlny pro příjem jak klasického analogového signálu tak signálu pro příjem

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Sada solárních svítidel Sundaya Ulitium Kit 2. Obj. č.: 11 05 77. Obsah

Sada solárních svítidel Sundaya Ulitium Kit 2. Obj. č.: 11 05 77. Obsah Obsah Sada solárních svítidel Sundaya Ulitium Kit 2 Úvod...3 Jak to funguje?...3 Příprava instalace...4 Instalace fotovoltaického panelu LEC...5 Připojení rozbočovače...6 Připojení rozbočovače...7 Fungování

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 64 02 49 1. ÚVOD 2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Proto na to dbejte, i když tento

Více

10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20S20

10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20S20 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 10-/20-KANÁLOVÝ RADIOVÝ RUČNÍ OVLADAČ FS20S20 Obj. č.: 61 72 24 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho

Více