5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou"

Transkript

1 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti nějakou zkušenost s vykouřením první cigarety, na to jsme se ptali v položce 2. Respondenti měli odpovědět, jestli ano nebo ne. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou n n n ano 69 73, , ,49 ne 25 26, , ,51 Σ Graf 2 Zkušenost s první cigaretou ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ano ne chlapci dívky Bylo zjištěno, že obě skupiny respondentů, jak chlapci tak dívky, už mají zkušenost s kouřením cigaret. Pouze 26,59 chlapců a 28,15 dívek ještě tuto zkušenost nemělo.

2 Ke srovnání jsme použili výsledky projektu nazvaného Boj s cigaretou 1 (respondenti byli žáci 6. tříd ZŠ v Šumperku). Na otázku, jestli vyzkoušeli kouřit cigaretu, odpovědělo 64,3 dívek a 49,0 chlapců, že nikdy. Tyto výsledky jsou rozdílné zřejmě proto, že se jednalo o mladší věkovou skupinu. 1 Boj s cigaretou, Projekt k Mezinárodnímu nekuřáckému dni, SZŠ Šumperk 2004, (respondenti - žáci 6. tříd ZŠ v Šumperku).

3 V předchozí otázce jsme se ptali na zkušenost s kouřením první cigarety. Dále navazuje položka, v které nás zajímalo, kolik jim v tuto dobu bylo let, v případě, že tuto zkušenost již měli. Tabulka 4 Zkušenost s první cigaretou podle věku n n n ještě 25 26, , ,51 nezkusil/a v 5 letech 1 1,06 2 1,48 3 1,31 v 6 letech 3 3,19 1 0,74 4 1,75 v 7 letech 5 5,32 3 2,22 8 3,49 v 8 letech 5 5,32 7 5, ,24 v 9 letech 4 4,26 5 3,70 9 3,93 v 10 letech 15 15,96 7 5, ,61 v 11 letech 6 6,38 6 4, ,24 ve , , ,03 letech ve , , ,66 letech ve , , ,92 letech v 15 letech ,22 3 1,31 Σ Graf 3 Zkušenost respondentů s první cigaretou podle věku ١٨ ١٦ ١٤ ١٢ ١ ٨ ٦ ٤ ٢ v ٥ letech v ٦ letech v ٧ letech v ٨ letech v ٩ letech v ١ letech v ١١ letech ve ١٢ letech ve ١٣ letech ve ١٤ letech v ١٥ letech

4 Z tabulky 4 vyplývá, že chlapci (1,06 ) i dívky (1,48 ) ve věku 5 let už měli první zkušenost s cigaretou. Nejvíce chlapců vykouřilo svou první cigaretu v 10 a 12 letech, dívky ve 12 a 13 letech. Nejrizikovější období pro vznik závislostí je právě kolem 12 roku života. K porovnání jsme použili výsledky české studie GYTS (realizované v roce ). Studie uvádí, že respondenti (13 až 15 letí) měli zkušenost s 1. cigaretou před věkem 10 let, u chlapců 28,0 a u dívek 18,2. Naše tabulka 4 ukazuje, že zkušenost s 1. cigaretou před věkem 10 let byla u chlapců 19,15 a u dívek 13,33.

5 Dále jsme chtěli vědět, kdo nejčastěji nabízí dětem první cigaretu. Na výběr bylo několik možností. Tabulka 5 První cigaretu mi nabídl n n n kamarád 64 68, , ,88 rodiče ,22 3 1,31 sourozenec 4 4, , ,11 sehnal jsem si ji sám/a ještě mi ji nikdo nenabídl 12 14,9 10 7, , , , ,09 Σ Graf 4 První cigaretu mi nabídl ٧ ٦ ٦٢,٨٨ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ١,٣١ ٦,١١ ٩,٦١ kamarád rodiče sourozenec sehnal jsem si ji sám/a ٢,٩ ještě mi ji nikdo nenabídl Na otázku první nabízené cigarety, byla nejčastěji označena kamarád.takto odpovědělo téměř 63 respondentů. Tato nebyla překvapující, vzhledem

6 k tomu, že respondenti tráví hodně času ve společnosti svých kamarádů a společně experimentují. 1,31 respondentů uvedlo, že jim první cigaretu nabídli rodiče.

7 Jak reagují respondenti na nabídku cigarety, zda jsou schopni např. odmítnout nebo přestat s nimi kamarádit, byla zaměřena v dotazníku položka 5. Tabulka 6 Reakce na nabídku cigarety n n n odmítnu 56 59, , ,01 zapálím si 12 12, , ,52 před nimi, jinak ne přestanu s nimi kamarádit vysvětlím, 7 7,45 5 3, ,24 že kouření škodí zdraví přizpůsobím 19 20,21 9 6, ,23 se a stanu se kuřákem Σ Graf 5 Reakce na nabídku cigarety ٧ ٦ odmítnu ٥ ٤ ٣ zapálím si před nimi, jinak ne přestanu s nimi kamarádit ٢ ١ chlapci dívky vysvětlím, že kouření škodí zdraví přizpůsobím se a stanu se kuřákem pohlaví 62,01 respondentů nabízenou cigaretu odmítlo. Dále tabulka 6 ukazuje, že u chlapců byla hned druhá nejpočetněji zvolená přizpůsobím se a stanu se

8 kuřákem (20,21 ). Na rozdíl u dívek, kde druhá nejčetnější byla, že si zapálí jen před nimi, jinak ne (25,93 ).

9 Co vede dospívající mládež ke kouření cigaret, jestli jen zvědavost, nebo názor, že zkusit se má všechno atd., jsme se dozvěděli v dalším šetření. Tabulka 7 Důvody vedoucí ke kouření n n n zkusit se má všechno 22 23, , ,27 ze zvědavosti 13 13, , ,41 abych zapadl/a mezi 2 2,13 3 2,22 5 2,18 ostatní z pocitu smutku, 3 3,19 6 4,44 9 3,93 beznaděje (deprese) z nudy 5 5,32 4 2,96 9 3,93 nevím 4 4,26 7 5, ,80 jiný chutná mi ,74 1 0,44 důvod to uklidňuje 2 2, ,87 mě to ze srandy 1 1, ,44 neuvedl/a ,74 1 0,44 nekouřím 42 44, , ,29 Σ Graf 6 Důvody vedoucí respondenty ke kouření ٢٥ ٢ ١٥ ١ ٥ zkusit se má všechno ze zvědavosti abych zapadl/a mezi ostatní z pocitu smutku, beznaděje (deprese) z nudy nevím jiný důvod chutná mi to jiný důvod uklidňuje mě to jiný důvod ze srandy jiný důvod neuvedl/a

10 Nejčetnější u chlapců byla nekouřím, u dívek taktéž, hned po ní odpovědělo (22,27 ) respondentů, že zkusit se má všechno. Třetí nejčastější byla ze zvědavosti. Pro zajímavost jsme uvedli výsledky projektu Boj s cigaretou 2 (respondenti byli žáci 6. tříd ZŠ v Šumperku), kdy největší počet respondentů uvedl, že nechce kouřit a nekouří. A hned další nejčastější byla ze zvědavosti, odpovědělo tak 10,9 chlapců a 9,4 dívek. Jak uvádí tabulka 7, na ze zvědavosti odpovědělo 13,83 chlapců a 14,41 dívek. 2 Boj s cigaretou, Projekt k Mezinárodnímu nekuřáckému dni, SZŠ Šumperk 2004, /respondenti byli žáci 6. tříd ZŠ v Šumperku).

11 Důležitým faktem problematiky kouření je počet vykouřených cigaret za určitou časovou jednotku. To bylo záměrem položky 7. Jestliže respondenti odpověděli, že kouřili denně, byla jim ponechána možnost vepsat počet vykouřených cigaret za den. Výsledky šetření jsou zaznamenány v tabulce 8. Tabulka 8 Frekvence kouření cigaret n n n nekouřím 60 63, , ,50 denně 1 ks ,74 1 0,44 2 ks 1 1,06 3 2,22 4 1,75 3 ks 4 4,26 2 1,48 6 2,62 4 ks 1 1,06 1 0,76 2 0,87 5 ks 4 4,26 2 1,48 6 2,62 6 ks 4 4,26 3 2,22 7 3,06 7 ks ,74 1 0,44 9 ks 1 1, ,44 10 ks 1 1,06 1 0,74 2 0,87 15 ks 1 1, ,44 neudal/a 1 1, ,44 počet několikrát týdně 2 2,13 2 1,48 4 1,75 párkrát za měsíc 7 7,45 5 3, ,24 občas 7 7, , ,54 Σ

12 Graf 7 Frekvence kouření cigaret u respondentů ١٦ ١٤ ١٢ ١ ٨ ٦ ٤ ٢ ١ ks ٢ ks ٣ ks ٤ ks ٥ ks ٦ ks ٧ ks ٩ ks ١ ks ١٥ ks neudal/a počet několikrát týdně párkrát za měsíc občas Graf 8 Počet cigaret vykouřených denně u kouřících respondentů ٣,٥ ٣ ٢,٦٢ ٢,٦٢ ٣,٦ ٢,٥ ٢ ١,٥ ١,٥,٤٤ ١,٧٥,٨٧,٤٤,٤٤,٨٧,٤٤,٤٤ ١ ks ٢ ks ٣ ks ٤ ks ٥ ks ٦ ks ٧ ks ٩ ks ١ ks ١٥ ks neudal/a počet Mimo nekouřím, byla u chlapců nejčastější párkrát za měsíc a občas, se stejným počtem odpovědí (7,45 ). U dívek však (také mimo nekouřím), nejvíce občas (17,78 ) a párkrát za měsíc pouze 3,70.

13 Z tabulky 8 vyplývá, že 7,44 chlapců a 3,70 dívek kouřilo víc jak 5 cigaret denně! Ke srovnání jsme použili výsledky z Tiskové konference ke Světovému dni bez tabáku 31. května Světové zdravotnické organizace 3, které uvádějí prevalenci denních kuřáků ve věkové skupině 15 let. V roce 2006 šetření ukázalo celkem 16,3, chlapců 14,5 a dívek 18, 1. V našem šetření tabulka 8 ukazuje, že denních kuřáku bylo celkem 13,99, chlapců 19,14, dívek 10,38. 3 SZÚ, 27. května 2008 SOVINOVÁ, H., CSÉMY, L. SADÍLEK, P.

14 Cigarety nejsou určitě levnou záležitostí a respondenti nebyli v době šetření pravděpodobně výdělečně činní. Proto nás zajímalo, kde vlastně respondenti, kteří kouřili, získávali peníze na zakoupení cigaret? Tabulka 9 Zdroj peněz na cigarety n n n z 12 12, , ,66 kapesného od rodičů 1 1, ,44 beru tajně rodičům různě 21 23, , ,62 nekouřím 60 63, , ,38 Σ Graf 9 Zdroj peněz na cigarety u dětí, které kouří ٢٥ ٢ ١٥ ١ ٥ chlapci dívky z kapesného od rodičů beru tajně rodičům různě Šetření ukázalo, že 66,38 respondentů nekouří. Druhá nejčastější byla, že peníze na cigarety získávají různě. A jako třetí byla z kapesného. Ke srovnání jsme použili výsledků z projektu Boj s cigaretou 4, kdy na obsahově stejně položenou otázku bylo také nejvíce odpovědí nekouřím (84,0 ), druhá 4 Boj s cigaretou, Projekt k Mezinárodnímu nekuřáckému dni, SZŠ Šumperk 2004, (respondenti - žáci 6. tříd ZŠ v Šumperku).

15 nejčastější byla jiná možnost 9,7. Na třetím místě byla podobně jako u našeho šetření z kapesného 5,9. Prezentované výsledky ukazují, že v tabulce 7 uvedlo 46,29 respondentů, že nekouří, z tabulky 8 vyplývá, že nekouří 65,50 dotázaných a v tabulce 9 napsalo 66,38 respondentů, že nekouří. Mohli bychom se ptát, proč u stejné odpovědi (nekouřím), je pokaždé jiný číselný údaj. Při zpracovávání jednotlivých dotazníků a položek (konkrétně položky 6, 7, 8), bylo pozorováno, že : 72,49 respondentů mělo zkušenost s vykouřením první cigarety (Tabulka 3), ale na položku, proč začali kouřit, uvedlo důvod jen 53,67 respondentů (Tabulka 7). Někteří respondenti odpovídali, že kouří občas (Tabulka 8), ale v následující položce 8 (Kde získáváš peníze na cigarety?) zvolili možnost odpovědi nekouřím (Tabulka 9). Z toho vyplývá, že někteří respondenti, kteří kouří občas, se nepovažují za kuřáky.

16 Členové rodiny většinou představují pro dítě vzor, proto jsme se zajímali, jestli někdo v rodině respondentů kouřil. Na výběr byli dáni pouze nejbližší členové rodiny (otec, matka, sourozenec). Tabulka 10 V mé rodině kouří n n n otec 19 20, , ,59 matka 6 6,38 5 3, ,80 oba rodiče 19 20, , ,83 sourozenec 11 11, , ,28 nikdo z výše uvedených 43 45, , ,72 Graf 10 V mé rodině kouří ٥ ٤٥ ٤ ٣٥ ٣ ٢٥ ٢ ١٥ ١ ٥ otec matka oba rodiče sourozenec nikdo z výše uvedených chlapci dívky Nejvíce respondentů uvedlo, že nikdo z výše uvedených nekouří (46,72 ). Druhá nejčastější byla, že kouří oba rodiče (21,83 ). Z prezentovaných výsledků v tabulce 10 však vyplývá, že větší část respondentů je vystavena pasivnímu kouření. Tuto teorii potvrzuje dřívější studie GYTS, která uvádí, že v roce 2007 jeden nebo oba rodiče kouřili (50,7 ).

17 Rodina je základním pilířem pro výchovu a vývoj dítěte. Proto jsme chtěli vědět, jaká byla struktura rodin respondentů. V případě odpovědi jiná varianta, byla ponechána možnost napsat vlastní variantu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 11. Tabulka 11 Žiji v rodině n n n s vlast. otcem a vlast , , ,14 matkou jeden rodič je vlast., 9 9, , ,72 druhý nevlastní pouze s jedním vlast , , ,09 rodičem jiná náhradní 2 2,13 2 1,48 4 1,75 varianta rodinná péče střídavá péče 1 1, ,44 s dospělým 1 1,06 1 0,74 2 0,87 sourozencem Σ Graf 11 Žiji v rodině ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ s vlast. otcem a vlast. matkou jeden rodič je vlast., druhý nevlastní pouze s jedním vlast. rodičem jiná varianta náhradní rodinná péče jiná varianta střídavá péče ١ chlapci pohlaví dívky jiná varianta s dospělým sourozencem

18 Šetření ukázalo, že větší polovina respondentů (61,14 ) žije v rodině s vlastním otcem a vlastní matkou. Druhá nejčastější byla u chlapců, žiji s jedním vlastním rodičem, u dívek, jeden rodič je vlastní a druhý nevlastní.

19 Všichni rodiče by měli vědět, co dělají jejich děti ve svém volném čase. Proto jsme se ptali kouřících respondentů, zda o tom jejich rodiče věděli. Tabulka 12 Rodiče ví o tom, že kouřím cigarety n n n ano 12 12, , ,48 ne 12 12, , ,59 nevím 10 10,64 6 4, ,99 nekouřím 60 63, , ,94 Σ Graf 12 Rodiče ví o tom, že kouřím cigarety chlapci dívky ٢ ١٥ ١ ٥ ano ne nevím Tabulka 12 ukazuje, že mimo nekouřím, byl u chlapců stejný počet odpovědí ano i odpovědí ne (12,77 ). U dívek (mimo nekouřím) byla nejčastější ne (19,26 ). Celkově druhá nejčastější byla ne. Ke srovnání jsme použili výsledky projektu Boj s cigaretou 5, kdy nejvíce respondentů na obsahově stejnou otázku odpovědělo, že nekouří (86,9 ) a druhá nejčastější byla ne (8,8 ). 5 Boj s cigaretou, Projekt k Mezinárodnímu nekuřáckému dni, SZŠ Šumperk 2004, (respondenti - žáci 6. tříd ZŠ v Šumperku).

20 Problematika kouření spojena s nejrůznějšími zákazy a příkazy je legislativně ošetřena a je součástí několika zákonů. Zda se respondenti orientují alespoň na základní úrovni, to znamená, jestli vědí, v jakém věku lze dětem a mladistvým prodávat tabákové výrobky, a že je to ustanoveno zákonem, jsme se zajímali v položce 12. U možnosti ano, měli dopsat věk. Tabulka 13 V zákoně je upraveno, od kolika let lze dětem a mladistvým prodávat tabákové výrobky n n n ano od ,19 3 2,22 6 2,62 od , ,87 od , , ,57 neuvedl/a 1 1, ,44 věk ne 7 7, , ,66 nevím 23 24, , ,83 Σ Graf 13 V zákoně je upraveno, v jakém věku lze dětem a mladistvým prodávat tabákové výrobky chlapci dívky ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ od ١٥ od ١٦ od ١٨ neuvedl/a věk ne nevím

21 Výzkumné šetření ukázalo, že téměř stejné procento chlapců (61,70 ) a dívek (61,48 ) vědělo, že podle zákona je možný prodej tabákových výrobků od 18 let. Odpověď nevím si vybralo celkem 21,83 respondentů.

22 Kouření cigaret je pro lidský organismus škodlivé. O tom není pochyb. Má vliv na vznik nejedené nemoci. Proto jsme zjišťovali, co o tom v době šetření, věděli respondenti. Tabulka 14 Kouření cigaret vyvolává onemocnění n n n ano nádorové 85 90, , ,96 respirační 8 8, , ,35 kardiovaskulární 9 9, , ,61 reprodukční 1 1,06 9 6, ,37 jiné 2 2,13 2 1,48 4 1,75 ne 3 3, ,31 nevím 10 10,64 7 5, ,42 Graf 14 Kouření cigaret vyvolává onemocnění ١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ jiné ne nevím chlapci dívky reprodukční kardiovaskulární nádorové respirační 206 respondentů (89,96 ) odpovědělo, že kouření způsobuje nádorová onemocnění. Druhá nejpočetnější byla respirační (avšak pouze 11,35 ) a hned za ní kardiovaskulární onemocnění (9,61 ). 1,31 respondentů si napsalo, že kouření nezpůsobuje žádné onemocnění. 7,42 respondentů nevědělo, jestli kouření způsobuje nějaké onemocnění.

23 V položce 14 jsme od respondentů zjišťovali, zda poznají kuřáka, i když zrovna nemá zapálenou cigaretu. V případě, že ano, měli napsat dle čeho. Tabulka 15 Poznám kuřáka, i když právě nekouří n n n ne 35 37, , ,57 ano zápach 48 51, , ,15 nažloutlá 11 11, , ,51 kůže svraštělá 2 2, ,87 kůže kašel 4 4, , ,11 jiné 13 13, , ,85 Graf 15 Poznám kuřáka, i když právě nekouří chlapci dívky celkem ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ne zápach nažloutlá kůže svraštělá kůže kašel jiné Z výzkumného šetření vyplynulo, že dívky byly všímavější, vzhledem k projevům momentálně nekouřícího kuřáka, než chlapci. Nejčetněji volená všech respondentů (54,15 ) byla zápach. 30,57 všech respondentů odpovědělo, že nepoznají kuřáka, když zrovna nekouří.

24 Následující položka měla závažný obsah. Chtěli jsme vědět, zda respondenti znají někoho, kdo podlehl následkům kouření. Na výběr bylo ano či ne. Tabulka 16 Znám někoho, kdo zamřel na následky kouření n n n ano 28 29, , ,50 ne 66 70, , ,50 Σ Graf 16 Znám někoho, kdo zemřel na následky kouření chlapci dívky ٨ ٦ ٤ ٢ ano ne Prezentované výsledky v tabulce 16 ukazují, že větší část respondentů (65,50 ) neznala nikoho, kdo zemřel na následky kouření. 34,50 respondentů napsalo, že ano.

25 Svůj názor k zákazu kouření na zastávkách, v restauracích, školách, kinech a na dalších veřejných místech, se mohli respondenti vyjádřit v položce 16. Tabulka 17 Myslím, že zákaz kouření na zastávkách, v restauracích, školách, kinech je správný n n n ano 67 72, ,42 ne 20 21, , ,28 nevím 7 7, , ,30 Σ Graf 17 Myslím, že zákaz kouření na zastávkách, v restauracích, školách, kinech je správný ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ano ne nevím chlapci dívky Výzkumné šetření ukázalo, že 76,42 respondentů souhlasí se zákazem kouření na zastávkách, v restauracích, školách, kinech a na dalších veřejně přístupných místech jak ukládá zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Z tabulky 17 vyplývá, že 8,30 respondentů ještě neví, jestli tento zákaz je správný.

26 Kuřáci jsou cítit typickým zápachem. Proto nás zajímalo, jestli to respondentům v době šetření vadilo, či nikoliv. Tabulka 18 Vadí mi typický zápach kuřáků n n n ano 64 68, , ,67 ne 30 31, , ,33 Σ Graf 18 Vadí mi typický zápach kuřáků chlapci dívky ٨ ٦ ٤ ٢ ano ne Velké procento respondentů uvedlo, že jim vadí zápach kuřáků. U dívek dokonce 79,26. 25,33 respondentů se tvrdilo, že jim zápach kuřáků nevadí.

27 U respondentů, kteří kouřili, jsme zjišťovali, co jim kouření cigaret vlastně přinášelo. Na výběr měli několik možností. Tabulka 19 Kouření cigaret mi přináší n n n uvolnění 19 20, , ,34 příjemné 2 2, ,87 pocity pocit 3 3,19 2 1,48 5 2,18 souznění s partou cítím se 1 1,06 2 1,48 3 1,31 dospělejší celkem 10 10, , ,54 nic nekouřím 59 62, , ,76 Σ Graf 19 Co přináší kuřákům kouření cigaret chlapci dívky ٢٥ ٢ ١٥ ١ ٥ uvolnění příjemné pocity pocit cítím se celkem nic souznění dospělejší s partou Tabulka 19 ukazuje, že nejčastější respondentů (kromě nekouřím) byla uvolnění (18,34 ), další pak - celkem nic (13,54 ). Zde se nabízí otázka, proč tedy kouřili, když jim to celkem nic nepřinášelo. Prevence závislostí je na základních školách obsahem předmětu Výchova ke zdraví. V rámci mezipředmětových vztahů se žáci s touto problematikou setkávají i v jiných

28 předmětech a při různých akcích, pořádaných školou. Proto jsme po respondentech chtěli, aby zapátrali v paměti a napsali, zda někdy ve škole hovořili o tématu kouření. Při kladné odpovědi měli navíc uvést kde. Tabulka 20 Ve škole jsme hovořili o tématu kouření cigaret n n n ano v rodinné 62 65, , ,79 výchově v občanské 9 9, , ,80 nauce v přírodopise 22 23,40 5 3, ,80 na besedách, 8 8, , ,73 přednáškách v chemii 1 1,06 1 0,74 2 0,87 všude 2 2,13 2 1,48 4 1,75 ne nevzpomínám si 23 24,47 8 5, ,54 Graf 20 Ve škole jsme hovořili o tématu kouření cigaret ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ v rodinné výchově ٨,٧٩ ١١,٨ ١١,٨ ١٣,٥٤ ٨,٧٣,٨٧ ١,٧٥ v občanské nauce v přírodopise na besedách, přednáškách v chemii všude ne nevzpomínám si Graf 21 Mimo rodinnou výchovu jsme ještě hovořili ve škole o tématu kouření

29 cigaret ١٦ ١٤ ١٢ ١ ٨ ٦ ٤ ٢ ١١,٨ ١١,٨ ٨,٧٣,٨٧ ١,٧٥ ١٣,٥٤ v občanské nauce v přírodopise na besedách, přednáškách v chemii všude ne nevzpomínám si Výzkumné šetření prokázalo, že ve školách se hovořilo o tématu kouření velmi často a v různých předmětech. Jednoznačně nejvíce respondentů uvedlo předmět Rodinná výchova, vysoké číslo 91,11 dívek. 11,80 respondentů napsalo předmět Občanská nauka a stejný počet respondentů předmět Přírodopis. Z tabulky 20 je patrné, že 24,47 chlapců a jen 5,39 dívek si nevzpomíná, že by někdy hovořili ve škole o tématu kouření. Učitel by měl jít žákům příkladem. Proto nás zajímalo, jaký postoj respondenti zaujali k učiteli, který kouří.

30 Tabulka 21 Učitel jako kuřák chlapci chlapci děvčata děvčata n vadí mi to 14 14, , ,66 nevadí mi 58 61, , ,32 to je mi to 22 23, , ,02 jedno Σ Graf 22 Učitel jako kuřák chlapci dívky ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ vadí mi to nevadí mi to je mi to jedno Prezentované výsledky v tabulce 22 ukazují, že 63,32 respondentů uvedlo, že jim nevadil učitel, který kouří. Nabízí se však otázka, zda je v tomto případě tolerance na místě či nikoliv. Pouhých 12,66 respondentů uvedlo, že jim to vadilo. 24,02 respondentů napsalo, že jim je to jedno. Zásadní je poslední položka v dotazníku. Zkoumala důležitý fakt, jak vidí respondenti svou budoucnost v souvislosti s kouřením cigaret.

31 Tabulka 22 V budoucnu budu kouřit n n n asi ano 20 21, , ,90 jistě ano 6 6,38 1 0,74 7 3,06 asi ne 31 32, ,12 jistě ne 37 39, , ,92 Σ Graf 23 V budoucnu budu kouřit chlapci dívky ٤٥ ٤ ٣٥ ٣ ٢٥ ٢ ١٥ ١ ٥ asi ano jistě ano asi ne jistě ne Výzkumné šetření ukázalo, že větší procento respondentů tvrdilo, že nebude kouřit. Asi ne 37,12 respondentů a jistě ne 41,92 respondentů. Pouhých 3,06 respondentů uvedlo, že bude jistě kouřit. Ke srovnání jsme použili výsledky projektu Boj s cigaretou. 6 Na otázku, ohledně kouření do budoucnosti, odpovědělo 74,6 respondentů, že nebudou kouřit a 19,7, že asi nebudou kouřit. Jen 1,8 respondentů uvedlo, že kouřit bude. 6 Závěr 6 Boj s cigaretou, Projekt k Mezinárodnímu nekuřáckému dni, SZŠ Šumperk 2004, (respondenti žáci 6. tříd ZŠ v Šumperku).

32 Předkládaná práce měla za cíl zjistit a popsat tématiku kouření od historie, zdravotních důsledků až po prevenci kouření, dále zmapovat problematiku kouření u žáků 9. tříd ZŠ v Šumperku. K dosažení tohoto cíle bylo nutné splnění jednotlivých dílčích cílů. Výzkumný soubor tvořilo celkem 229 respondentů, z toho 94 chlapců a 135 dívek. Výzkumným šetřením bylo zjištěno: Zkušenost s první cigaretou mělo v té době celkem 73 respondentů. 16 chlapců kouřilo poprvé cigaretu ve 10 letech, 19 dívek kouřilo první cigaretu ve 12 letech. 63 respondentů odpovědělo, že první cigaretu jim nabídl kamarád. Nabízenou cigaretu by odmítlo 62 respondentů. Jen 5 by v tomto případě argumentovalo, že kouření škodí zdraví. 22 respondentů uvedlo jako důvod kouřeni, že zkusit se má všechno. Denně kouřilo celkem 14 respondentů. Nejpočetnější různě, si vybralo 21 respondentů u položky, která zjišťovala, odkud dotázaní berou peníze na cigarety. 22 respondentů uvedlo, že u nich kouří oba rodiče. 11 respondentů uvedlo, že rodiče ví, že kouří. 62 respondentů vědělo, že prodej tabákových výrobků je možný dle zákona osobám starším 18 let. Nádorová onemocnění, jako následek kouření, uvedlo 90 respondentů. Podle zápachu by poznalo kuřáka, který právě nekouří, 54 respondentů. 66 respondentů neznalo nikoho, kdo na následky kouření zemřel. Se zákazem kouření na zastávkách, v restauracích atd. souhlasilo 76 respondentů. 75 respondentům vadilo, že jsou kuřáci cítit typickým zápachem. 14 respondentů uvedlo, že kouření jim celkem nic nepřináší. 81 respondentů se setkalo s tématem kouření v předmětu Rodinná výchova. 63 respondentů uvedlo, že jim nevadí učitel, který kouří. O své budoucnosti ve vztahu ke kouření cigaret se negativně vyjádřilo 79 respondentů.

33 Stanovené cíle byly splněny. Výzkumné šetření ukázalo, jaké byly vědomosti, zkušenosti, názory a postoje respondentů k problematice kouření cigaret v době tohoto šetření. Tyto výsledky budou poskytnuty základním školám v Šumperku, na kterých byly dotazníky rozdány. Pro vedení školy budou mít tyto výsledky hlavně informační charakter. Budou uschovány pro srovnání podobných šetření, které se budou v dalších letech provádět a umožní implementaci získaných poznatků do vyučovacího procesu. Jak už bylo řečeno, kouření u dětí je obrovský problém a je nutné provádět nejen prevenci, ale také zjišťovat, zda tyto kroky byly úspěšné či nikoli.

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01

Více

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky

vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky 1. Evaluace projektu Cílem evaluace projektu bylo analyzovat a zhodnotit dopad projektu na účastníky žáky a vyučující. Dopad projektu byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky umožňovaly porovnat

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs.

Drogy a volný čas - porovnání 2007 vs vs vs vs vs vs vs.2014 vs vs vs vs. Zuzana Komínková, Hořovice srpen Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 - Střední odborná škola a Střední

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Řepiště Institut komunitního rozvoje 1. Základní informace Obec Řepiště je na spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, má tedy dobrou

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM Síť Enterprise Europe Network (EEN) působí v České republice

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Průzkum o zahrádkářské soběstačnosti Studenti: Pavel Černý, Radek Čech Skupina: 2 31 Akademický rok:

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

DOTAZNÍK. Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace:

DOTAZNÍK. Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace: Příloha č. 3 DOTAZNÍK Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace: Dotazníkový formulář, který právě držíte v rukou, poslouží pouze pro potřeby bakalářské práce na téma Vybrané

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření 2009 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření Cílem šetření bylo zmapovat názory a postoje obyvatel Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě

Více

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje. Závěrečná zpráva z výzkumu

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje. Závěrečná zpráva z výzkumu Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje Závěrečná zpráva z výzkumu OBSAH 1.. Úvod cíle výzkumu... 3 1.1. Stručně o Nadaci Sirius... 4 1.2. Stručně o MEDIAN... 4 1.3. Metodika a cíle výzkumu... 5 2..

Více

Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol

Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol Přírodopis v očích žáků II. stupně základních škol Hlavním cílem práce bylo zjistit postoje žáků druhého stupně základních škol k vyučovacímu předmětu Tento cíl byl dále rozvíjen dílčími cíli: 1. zjistit

Více

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost práce jsem si stanovil tyto tři hlavní hypotézy:

Pro lepší přehlednost a srozumitelnost práce jsem si stanovil tyto tři hlavní hypotézy: Soutěžní práce SVOČ Kategorie: bakalář Preference spotřebitelů při nakupování přes internet Autor: Jan Pavelka SVOČ 2008 Školitel: Ing. Lucie Sára Závodná 1 Cíle práce Touto prací bych chtěl získat přehled

Více

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Datum konání: 27.2. 2008, od 20:00 Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee Prezenční listina: Martin Dzurov, předseda klubu Pod-O-Lee Jakub Fišer,

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice. Institut komunitního rozvoje INKOR

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice. Institut komunitního rozvoje INKOR ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice Institut komunitního rozvoje INKOR 1. Základní informace Obec Kaňovice se nachází 7 km severně od Frýdku-Místku směr Šenov. Obec

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje všech žáků školy. Tento průzkum se

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření

or80331 TISKOVÁ ZPRÁVA Občané o kouření TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Občané o kouření Technické parametry Výzkum:

Více

Deváťáci před přihláškami. Studie Než zazvoní 9. února 2016

Deváťáci před přihláškami. Studie Než zazvoní 9. února 2016 Deváťáci před přihláškami Studie Než zazvoní 9. února 2016 Studie o výběru střední školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výběru

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ STUDIE Tematické oddělení B Strukturální politika a politika soudržnosti ANALÝZA AKADEMICKÉ A ODBORNÉ KARIÉRY ABSOLVENTŮ EVROPSKÝCH ŠKOL SHRNUTÍ KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 2008 CS Generální ředitelství pro

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Být součástí KPZ. Jaké jsou motivace členů komunitou podporovaného zemědělství v České republice?

Být součástí KPZ. Jaké jsou motivace členů komunitou podporovaného zemědělství v České republice? Být součástí KPZ Jaké jsou motivace členů komunitou podporovaného zemědělství v České republice? 600 členů 24 iniciativ KPZ Kolik nás je? 2 000 strávníků 10 certifikát ekozemědělce 19 zemědělců 9 hospodaří

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně Zpráva z šetření pro Českou televizi Meritum Research, prosinec 2011 1) OBSAH 1) OBSAH... 2 2) HLAVNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU... 3 3)

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Pracovní podklad na PS 13.1.2016 šetření NNO PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Úvod Pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Opočna je nezbytné získat názory, podněty a připomínky všech aktérů, subjektů

Více

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Agentura J.L.M. II/2012 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

8.3 Dotazníkové šetření

8.3 Dotazníkové šetření 8.3 Dotazníkové šetření SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vznikly dvě sady otázek a byly identifikovány otázky, které se doplňují, vzájemně se ověřují a především slouží ke srovnání mezi jednotlivými

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel:

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel: Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Subjektivní teorie nenormálního pití podle barmanů. - závěrečná zpráva - Úvod. Sběr dat

Subjektivní teorie nenormálního pití podle barmanů. - závěrečná zpráva - Úvod. Sběr dat Subjektivní teorie nenormálního pití podle barmanů - závěrečná zpráva - Úvod Jako naše výzkumné téma jsme si vybrali Subjektivní teorie barmanů o nenormálním pití, a to hned z několika důvodů. Asi nejdůležitějším

Více

Výzkumy volebních preferencí

Výzkumy volebních preferencí Výzkumy volebních preferencí Tomáš Lebeda Tomas.Lebeda@upol.cz Volební preference nejenže sociální realitu měří, ale ony ji do jisté míry spoluutvářejí. *** Chybná interpretace v médiích může mít dopad

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Ředění a podávání léčiv intravenózní cestou

Ředění a podávání léčiv intravenózní cestou V rámci pracovní skupiny Bezpečnost personálu, jsme oslovili několik vysokých škol, kterým jsem nabídli témata ke zpracování bakalářských a diplomových prací v oboru ošetřovatelství. V létě 2009 jsme navázali

Více

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016 Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče březen 2016 Shrnutí 2 Parametry ankety Zájem o gymnázia Zájem o předměty Ankety se zúčastnilo: 78 žáků 5. tříd 119 rodičů žáků 83 rodičů 5. tříd 9 rodičů 4.

Více

Program prevence rakoviny prsu na SŠ a SOU v Pardubickém kraji

Program prevence rakoviny prsu na SŠ a SOU v Pardubickém kraji Program prevence rakoviny prsu na SŠ a SOU v Pardubickém kraji Závěrečná zpráva V České republice ročně onemocní nádory prsu kolem 6 žen, z nichž přibližně čtvrtina tomuto onemocnění podlehne! V ČR incidence

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Brněnské školy A Kluby ČR o.p.s. Brno 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Informační bulletin III. Q 2005

Informační bulletin III. Q 2005 Informační bulletin III. Q 2005 Vydává Státní zdravotní ústav, Odborná skupina prevence závislostí, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, tel. 267 082 328, fax: 267 310 291 Soutěž o nejzdařilejší akci v rámci

Více

Sociologický výzkum Alternativní životní styly

Sociologický výzkum Alternativní životní styly Sociologický výzkum Alternativní životní styly Lucie Stárková, Lucie Lukešová, Žaneta Slámová Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo zjistit, co si lidé myslí o alternativních stylech života. Jestli sami nějaký

Více

37. Letní filmová škola v Uherském Hradišti

37. Letní filmová škola v Uherském Hradišti 37. Letní filmová škola v Uherském Hradišti Cíl ankety: zmapovat postoje a názory veřejnosti na 37. Letní filmovou školu v Uherském Hradišti Cílová skupina: návštěvníci 37. LFŠ (skupina účastníci) Metodologie:

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání:

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: Záměr 1. Pokusit se rozdat anonymní dotazníky na dvou typech škol- základních

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Magie Vědomého Uzdravení

Magie Vědomého Uzdravení Magie Vědomého Uzdravení jak za 21 dní nastartovat uzdravení a zbavit se nemocí bez léků a lékařů autor: Jan Čejka www.vedome-uzdraveni.cz Vydavatel: Jan Šuba Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba Makniha.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ 11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání VYUŽITÍ MIMOŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PROCESU ZMĚN VZTAHU DÍTĚTE K PROSTŘEDÍ Vlasta Hrdličková Anotace Období mladšího školního věku je

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013

Postoje českých občanů k manželství a rodině prosinec 2013 ov1010 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Výuková lekce zaměřená na sdílení

Výuková lekce zaměřená na sdílení Výuková lekce zaměřená na sdílení Vývojový tým Člověk a společnost Rituály narození, křest 8. ročník ZŠ Cíl čtenářské gramotnosti Žák klade otázky v průběhu četby k tomu, co ho v textu zaujalo, sdílí svoje

Více

Vyhodnocení dotazníků žáků

Vyhodnocení dotazníků žáků Vyhodnocení dotazníků žáků Dotazníkového šetření se zúčastnilo 94 žáků 1. stupně a 335 žáků 2. stupně školy. V tabulkce nad každým grafem je zaznamenána četnost odpovědí na každou otázku a počet respondentů,

Více

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ ZKUŠENOST V PROCESU UČENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ Anotace Článek je zaměřen na analýzu širších souvislostí využívání zkušeností v procesu učení. Za tímto účelem bylo realizováno

Více

KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ?

KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY /20 vydáno dne.11.20 KDE ZAČÍNÁ BOHATSTVÍ? Skoro dvě třetiny českých domácností přiznávají, že celková hodnota majetku jejich domácnosti (dům, byt, chata, auto, úspory,

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016

Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016 Monitoring MLÁDEŽ v Blatné 2015/2016 Obsah OBLASTI MONITORINGU...3 ZÁVĚRY MONITORINGU...4 KAPITOLA PRVNÍ: VŠEOBECNÉ ÚDAJE...8 KAPITOLA DRUHÁ: POTŘEBY A TENDENCE TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (dále VČ)...10 KAPITOLA

Více

HIV infekce a homosexualita

HIV infekce a homosexualita HIV infekce a homosexualita Procházka I. Novotný J. Kaňka P. Janík D. 1. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP 66 HIV infekce a homosexualita Procházka I., Novotný J., Kaňka P., Janík D. VYDALA: Česká společnost

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

OPTIMALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2008/09

OPTIMALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2008/09 Analýza dovedností a tematických částí - český jazyk třída základní školy 9 89 87 82 86 82 77 7 průměrný percentil 2 47 47 46 43 47 46 Celek mluvnice sloh a literatura znalost porozumění aplikace Poznámka:

Více

PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE

PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE Náplní tohoto projektu byl prvotní průzkum, následné statistické zpracování dat a vyhodnocení. Data jsme získaly skrze internetový dotazník, který jsme rozeslaly

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Seminární práce Kouřím, no a co! Vypracoval: Filip Vočka Školní rok: 2009/2010 Třída: 1. E Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně

Více

JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ

JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ Naučte se pomocí učebních technik snadno a rychle pravidla pro elektrotechniku k prověření odborné způsobilosti s vydáním osvědčení

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 4/2013-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

Jaký stánek chtějí deváťáci na veletrhu středních škol? Rychlý průzkum občanského sdružení Než zazvoní

Jaký stánek chtějí deváťáci na veletrhu středních škol? Rychlý průzkum občanského sdružení Než zazvoní Jaký stánek chtějí deváťáci na veletrhu středních škol? Rychlý průzkum občanského sdružení Než zazvoní 27. listopadu 2013 Průzkum mezi návštěvníky veletrhu Schola Pragensis Rychlý orientační průzkum je

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18 Zuzana Komínková, Hořovice srpen 2018 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2017/18 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro

Více

DOTAZNÍK. Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace

DOTAZNÍK. Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace Příloha VIII Dotazníky pro žáky SOŠ a studenty VOŠ a) DOTAZNÍK Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace Tento dotazník se zaměřuje na atmosféru, která panuje na naší škole a to i během

Více

Volný čas a sportování

Volný čas a sportování Volný čas a sportování Žáci 7. tříd ZŠ a 2. ročníků osmiletých gymnázií (2012) Tento dotazník je součástí výzkumu, který právě provádí studenti sociologie Fakulty sociálních věd UK v Praze. Zajímá nás,

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 85/2005-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích exkluzivní studie 1/2016, vypracoval: Tomáš Balcar Metodika Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných

Více

Metodický pokyn k vypracování absolventské práce

Metodický pokyn k vypracování absolventské práce SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, s.r.o. Na Chodovci 2700/54, 141 00 Praha 4, IČ: 250 52 241 tel.: 775 266 778 info@skolamedea.cz www.skolamedea.cz Metodický pokyn k vypracování absolventské

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více