MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser, Ing. Baloun, p. Král, p. Zubko Nepřítomni: Mgr. Konopiský R14/600 Zahájení a schválení programu 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Zpráva o kontrole plnění usnesení 3) Bytové a nebytové hospodářství přidělení bytů (a-q) 4) Bytové a nebytové hospodářství smlouvy, výměny, dodatky, uzn. prohl. (a-l) 5) Výběr zhotovitele a schválení SoD rekonstrukce střechy Nádražní 26 6) Žádost o souhlas s vložením pozemků města v KÚ Boreček do honitby 7) Záměr pronájmu části pozemku p.č v k.ú. Mimoň 8) Nájem pozemku p.č. 414 v k.ú. Mimoň 9) Ukončení nájmu sklepa č. 38 dohodou 10) Záměr prodeje pozemku p.č. 1530/9 v k.ú. Mimoň 11) Nabídka prodeje pozemku p.č v k.ú. Mimoň 12) Smlouva o vyrovnání závazků Vojenské lesy a statky 13) Přijetí darů ZŠ a MŠ Mírová Johnson Controls Česká Lípa 14) Zápis do kroniky ) Smlouvy obrazy 16) Smlouva divadlo Hamlet 17) Dodatek smlouvy infotabule 18) Rozpočtové změny, přesuny mezi položkami rozpočtu (a, b, c, d) 19) Prodej majetku města 20) Žádost o poskytnutí daru Sdružení Českolipsko 21) Odpisový plán movitého majetku Zahradnictví Mimoň p.o. 22) Rozšíření Návrhu na pořízení změny ÚP 23) Dodatek č. 1 ke SoD rekonstrukce komunikace Vranovská alej 24) Dodatek č.1 ke SoD na realizaci zakázky: Zateplení tělocvičny u ZŠ Mírová 25) Žádost o vyasfaltování příjezdové komunikace na pozemku p.č. 501 v k.ú Mimoň 26) Žádost o zřízení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 501 v k.ú Mimoň 27) Zhodnocení dotazníku na plynofikaci ulic Svébořická, Lipová, Sluneční, Kamenná, Hvězdovská, Smetanova, Nová a Nám. Julia Fučíka 28) Odsouhlasení stažení žádosti o dotaci pro akci Zefektivnění nakládání s odpady v Mimoni (rozhodnutí č SFŽP, identifikační číslo CZ.1.02/4.1.00/ ) 29) Návrh bezbariérového řešení schodiště u Družby k Letnímu kinu 30) Pokuta Krajský úřad odbor památkové péče-nesplnění oznamovací povinnosti 31) Dodatek Compag Správa a údržba veřejného osvětlení 32) Tělocvična ZŠ Mírová dotace OPŽP, zadávací řízení Stránka 1 z 20

2 33) 100 let věku nákup daru 34) Obecně závazná vyhláška daň z nemovitých věcí 35) Žádost o převod z investičního fondu Zahradnictví Mimoň p.o. 36) Jmenování komise výměna oken SPR 636, Mimoň 37) Stav balkonů na bytových domech na Ploužnici 38) Výběr zhotovitele a SoD výměna oken Nádražní 26, Mimoň 39) Výběr zhotovitele a SoD havarijní stav opěrné zdi v ulici Příkop 40) Návrh smlouvy o výpůjčce a delegování správního odboru k jejich uzavírání 41) Kanalizace a vodovod Kasárna 42) Věcné břemeno pozemky p.č. 116, 177 v k.ú. Vranov ČEZ Distribuce 43) Záměr pronajmout pozemek p.č v k.ú. Mimoň 44) Záměr prodeje vytypovaných domů z majetku města Mimoň 45) Žádost o prodloužení nájmu učebny Archa s.r.o. 46) Informace konání mimoňského Triatlonu 47) Informace ČŠI vyjádření k situaci v ZUS 48) Informace MěPo 49) Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu SSMM 50) Zahradnictví Mijana s.r.o. čištění komunikací a) úprava příspěvku b) smlouva o dílo 51) Účast na dražebním jednání R14/601 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění, která je přílohou tohoto usnesení. R14/602 Vydání souhlasu s přidělením bytu A.B. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní A. B., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní A. B. dle výsledku R14/603 Vydání souhlasu s přidělením bytu O.B. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní O. B., bytem Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní O. B. dle výsledku Stránka 2 z 20

3 R14/604 Vydání souhlasu s přidělením bytu V. C. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu V. C., bytem Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem V. C. dle výsledku R14/605 Vydání souhlasu s přidělením bytu P.Č. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní P. Č., bytem Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. Hlasování pro 3 zdržel se 1 R14/606 Vydání souhlasu s přidělením bytu M.K. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní M. K., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní M. K. dle výsledku R14/607 Vydání souhlasu s přidělením bytu A. K. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní A. K., bytem Zahrádky, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 3 z 20

4 Mgr. Konopiský je již přítomen přítomno 5 radních. R14/608 Vydání souhlasu s přidělením bytu M. K. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní M. K., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní M. K. dle výsledku R14/609 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. L. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní J. L., bytem Most, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. R14/610 Vydání souhlasu s přidělením bytu E.L. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní E. L., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní E. L. dle výsledku R14/611 Vydání souhlasu s přidělením bytu Ing. M.N. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní M. N., bytem Liberec ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. zdržel se 1 R14/612 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. S. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní L. S., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. Stránka 4 z 20

5 Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní L. S. dle výsledku R14/613 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. S. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu J. S., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem J. S. dle výsledku R14/614 Vydání souhlasu s přidělením bytu D. Š. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní D. Š., bytem Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 0+2 z majetku města Mimoň. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní D. Š. dle výsledku R14/615 Vydání souhlasu s přidělením bytu L. T. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast panu L. T., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s panem L. T. dle výsledku Stránka 5 z 20

6 R14/616 Vydání souhlasu s přidělením bytu D. U. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní D. U., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní D. U. dle výsledku R14/617 Vydání souhlasu s přidělením bytu R. Ž. 1) Rada města Mimoň schvaluje účast paní R. Ž., bytem Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.2/2014 max.o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. Usnesením Rady R13/1096 ze dne ) s paní R. Ž. dle výsledku R14/618 Výměna bytu Z. S. Rada města Mimoň trvá na svém usnesení R14/444 ze dne a R14/540 ze dne nepřidělit paní Z. S., bytem Ploužnice, Mimoň konkrétní byt, o který žadatelka žádá, a trvá na svém rozhodnutí přidělit byt v přízemí z důvodu, že výměna bytu byla požadována žadatelkou ze zdravotních důvodů. R14/619 Výměna bytu A. D. Rada města Mimoň schvaluje výměnu bytu č.20 o velikosti 1+2, Letná 256, za byt o velikosti 1+3 v Mimoni, panu A. D., bytem Mimoň. Stránka 6 z 20

7 R14/620 Výměna bytu P. G. Rada města Mimoň neschvaluje výměnu bytu o velikosti 1+2 na Ploužnici, za byt o velikosti 1+3, na Ploužnici, Mimoň panu P. G., bytem Ploužnice, Mimoň. R14/621 Výměna bytu Z. C. Rada města Mimoň neschvaluje výměnu bytu o velikosti 1+2 na Ploužnici, za byt o velikosti 0+1, na Ploužnici, Mimoň paní Z. C., bytem Ploužnice, Mimoň. R14/622 Nová nájemní smlouva (dle nového obč.zákoníku) nedlužníci Rada města Mimoň schvaluje uzavřít novou nájemní smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku s prolongací, s nájemníky uvedenými v příloze č.1 usnesení a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/623 Uznávací prohlášení J. M. Rada města Mimoň schvaluje uzavřít uznávací prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu z ročního vyúčtování 2013, dlužného nájemného a dluhu za bývalého manžela s paní J. M., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi uznávací prohlášení, které je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/624 Uznávací prohlášení Roční vyúčtování 2013 Rada města Mimoň schvaluje uzavřít uznávací prohlášení s přijetím návrhu na úhradu dluhu z ročního vyúčtování 2013 s nájemníky uvedenými v důvodové zprávě a ukládá starostovi uznávací prohlášení, která jsou přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 7 z 20

8 R14/625 Smlouvy o krátkodobém ubytování 1/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvy o krátkodobém ubytování na dobu tří měsíců od do pro: V. H., Ploužnice, Mimoň S. T., Mimoň B. J., Mimoň 2/ Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o krátkodobém ubytování na dobu od do pro: N. P., Mimoň R14/626 Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu bytu M. K. Rada města Mimoň schvaluje uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s panem M. K., bytem Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: R14/627 Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu bytu Občanské sdružení Lampa Rada města Mimoň schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s Občanským sdružením LAMPA, k pronajatému bytu č. 2 Ploužnice 322, Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: zdržel se 1 R14/628 Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu bytu M. M. Rada města Mimoň schvaluje uzavřít dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců od do s panem M. M., bytem Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat. Z: starosta T: Stránka 8 z 20

9 R14/629 Výpověď z nájmu bytu J. B. Rada města Mimoň schvaluje Výpověď z nájmu bytu o velikosti 1+3, Ploužnice, Mimoň panu J. B., bytem Ploužnice, Mimoň a ukládá starostovi výpověď podepsat. Z: starosta T: R14/630 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo rekonstrukce střechy Nádražní 26 ve městě Mimoň 1. Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň rekonstrukce střechy Nádražní 26 ve městě Mimoň firmě Jiří Beran a Jan Moravec, Nádražní 38, Mimoň, IČO Celková cena díla je ,65 Kč bez DPH, ,15,-Kč s DPH. Rada města Mimoň rozhodla realizovat výměnu střechy vobjektu Nádražní 26 v roce 2015 a rozhodla zahrnout částku ,-Kč do rozpočtu roku Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: rekonstrukce střechy Nádražní 26 ve městě Mimoň s firmou Jiří Beran a Jan Moravec, Nádražní 38, Mimoň, IČO s realizací v 1.pololetí roku 2015 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: zdržel se 1 R14/631 Žádost o souhlas s vložením pozemků ve vlastnictví města Mimoň, v katastrálním území Boreček, do honitby Pertoltice pod Ralskem. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přičlenění pozemků ve vlastnictví města Mimoň v katastrálním území Boreček pč.37/3, 40/4, 40/5 a 71/3 k honitbě Pertoltice pod Ralskem Honebního společenstva Pertoltice pod Ralskem a ukládá starostovi města podepsat souhlas s přičleněním. R14/632 Záměr pronájmu části pozemku pč. 3940, k.ú. Mimoň zahrada Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pč v k.ú. Mimoň, o výměře cca 130 m 2, trvalý travní porost za cenu dle Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň na dobu neurčitou, za účelem úpravy pozemku a užívání jako zahrádky a odpočinkové místo za podmínky zaplacení poplatku za komunální odpad. Stránka 9 z 20

10 R14/633 Nájem pozemku pč. 414 v k.ú. Mimoň schválení nájemní smlouvy Rada města Mimoň schvaluje pronájem části pozemku pč. 414, trvalý travní porost, v k.ú. Vranov pod Ralskem, část o výměře 515 m2, zapsaného na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, na dobu neurčitou, manželům V. a B. M., oba bytem Mimoň, za cenu celkem 2575,- Kč ročně v souladu se Zásadami prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň a za podmínek uvedených v předložené nájemní smlouvě a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/634 Ukončení nájmu sklepa č.38 dohodou Rada města Mimoň schvaluje ukončení nájmu sklepa č.38 nájemní smlouva č.38/2012 s nájemcem panem B. Č., bytem Mimoň dohodou k datu dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat Dohodu o ukončení nájmu. Z: starosta T: R14/635 Záměr prodeje pozemku pč. 1530/9, k.ú. Mimoň pod novinovým stánkem lokalita Letná, Mimoň prodloužení nájmu na další období Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 1530/9 v k.ú. Mimoň o výměře 18 m 2, zastavěná plocha a nádvoří. Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku pč. 1530/9 v k.ú. Mimoň, o výměře 18 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, za paušální částku ve výši 5.000,- Kč ročně, na dobu určitou 5 let, za účelem umístění novinového stánku. R14/636 ČR úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídka prodeje pozemku pč. 1630, k.ú. Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy koupi pozemku pč v k.ú. Mimoň o výměře 159 m2, ostatní plocha, za cenu celkem ,- Kč, od České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 Nové město. Stránka 10 z 20

11 R14/637 Smlouva o vyrovnání závazků - Vojenské lesy a statky Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy smlouvu o vyrovnání závazků s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6, IČ v předloženém znění a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/638 Přijetí daru Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň s c h v a l u j e na základě 39 písm. b) zákona č. 250/200 Sb. přijetí finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace ve výši Kč ,-- od Johnson Controls Česká Lípa. Finanční prostředky budou použity na zřízení klidové zóny. R14/639 Zápis do kroniky za rok 2012 Rada města Mimoň schvaluje zápis do kroniky města za rok 2012 a schvaluje kronikářce vyplacení odměny. R14/640 Smlouvy obrazy Rada města Mimoň schvaluje: - Licenční smlouvu č. L09/NPÚ-351/60844/2014 s Národním památkovým ústavem, státní příspěvková organizace se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 - Malá Strana, IČ: , DIČ: CZ Smlouvu o dílo s Národní galerií v Praze, Staroměstské náměstí 12, Praha 1, IČ: , DIČ: CZ a ukládá starostovi města smlouvy, které jsou přílohou, podepsat. Z: starosta T: R14/641 Smlouva divadlo Hamlet Rada města Mimoň schvaluje smlouvu o realizaci divadelního představení s HAMLET PRODUCTION, a.s., Jungmannova 9, Praha 1, zastoupen předsedou představenstva Michalem Kocourkem, a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou, podepsat. Z: starosta T: Stránka 11 z 20

12 R14/642 Dodatek smlouvy infotabule Rada města Mimoň schvaluje dodatek č. 1 k Nevýhradní licenční smlouvě č. j /14 s Česká republika Zeměměřický úřad se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, Praha 8, IČ: , a ukládá starostovi města dodatek smlouvy, který je přílohou, podepsat. Z: starosta T: R14/643 Přesun finančních prostředků mezi položkami opravy laviček Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň dle přílohy důvodové zprávy. R14/644 Přesun finančních prostředků mezi položkami oprava vánočních dekorů Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3319 Ostatní záležitosti kultury dle přílohy důvodové zprávy. R14/645 Informace přesun mezi položkami rozpočtu v rámci ZM schváleného závazného ukazatele - koupaliště Rada města Mimoně bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci OdPa 2341 koupaliště R14/646 Informace přesun finančních prostředků mezi položkami veřejné WC Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci OdPa 2141 Vnitřní obchod dle přílohy důvodové zprávy. Stránka 12 z 20

13 R14/647 prodej majetku Rada města Mimoně schvaluje prodej 2 ks základnové stanice President George ASC, 2 ks ruční radiostanice SY-101, 1 ks ruční radiostanice Alan 42D, 2 ks stojanu nabíjecí G620 k radiostanici SY-101 panu J. K., bytem Česká Lípa za Kč 5.000,-. R14/648 Žádost o poskytnutí daru Rada města Mimoň odkládá projednání žádosti o poskytnutí daru a ukládá starostovi města projednat příspěvky ostatních obcí, které jsou členy Mikroregionu Podralsko. Z: starosta T: proti 1(P.Král) R14/649 Odpisový plán movitého majetku Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň s c h v a l u j e Zahradnictví Mimoň, příspěvkové organizaci odpisový plán dlouhodobého movitého majetku dle přílohy. Roční odpisy budou hrazeny v rámci rozpočtu příspěvkové organizace. R14/650 Rozšíření Návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň projednala návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy, souhlasí s jeho postoupením k vydání stanoviska ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 stavebního zákona jeho pořizovateli MěÚ Česká Lípa, stavebnímu úřadu, úseku úřad územního plánování a pověřuje starostu města k podepsání žádosti o vydání tohoto stanoviska. Z: starosta T: R14/651 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky: rekonstrukce komunikace Vranovská alej Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: rekonstrukce komunikace Vranovská alej s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, Děčín, IČO Celková cena díla je ,07 Kč vč. DPH. Stránka 13 z 20

14 R14/652 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa s firmou Petr Tamchyna, Lidická 612, Doksy, IČO Celková cena díla je ,07 Kč vč. DPH. R14/653 Žádost o vyasfaltování příjezdové komunikace na pozemku p. č. 501 k. ú. Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí žádost o vyasfaltování příjezdové komunikace na pozemku p. č. 501 v k. ú. Mimoň a ukládá Odboru rozvoje města zařadit náklady na úpravu povrchu v rozsahu položení asfaltového recyklátu a uválcování do rozpočtu na rok Z: ORM T: R14/654 Žádost o zřízení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 501 k. ú. Mimoň Rada města Mimoň bere na vědomí žádost o zřízení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 501 v k. ú. Mimoň a ukládá Odboru rozvoje města zařadit náklady na rozšíření veřejného osvětlení do rozpočtu na rok Z: ORM T: R14/655 Zhodnocení dotazníku na plynofikaci ulic Svébořická, Lipová, Sluneční, Kamenná, Hvězdovská, Smetanova, Nová a nám. J. Fučíka Rada města Mimoň bere na vědomí výsledky dotazníku na plynofikaci ulic Svébořická, Lipová, Sluneční, Kamenná, Hvězdovská, Smetanova, Nová a nám. J. Fučíka a ukládá Odboru rozvoje města jednat s RWE o možnosti rozšíření distribuční sítě. Z: ORM T: R14/656 Odsouhlasení stažení žádosti o dotaci pro akci Zefektivnění nakládání s odpady v Mimoni (rozhodnutí č SFŽP, identifikační číslo CZ.1.02/4.1.00/ ) Rada města Mimoň, doporučuje zastupitelstvu města následující: Zastupitelstvo schvaluje stažení žádosti o dotaci k projektu Zefektivnění nakládání s odpady v Mimoni (rozhodnutí č SFŽP, identifikační číslo CZ.1.02/4.1.00/ ). Stránka 14 z 20

15 R14/657 Návrh bezbariérového řešení schodiště u Družby k Letnímu kinu Rada města Mimoň bere na vědomí návrh technického řešení schodiště u Družby k Letnímu kinu a ukládá odboru rozvoje města zahrnout do návrhu rozpočtu města na rok 2015 výdaje spojené s projektovou přípravou do úrovně stavebního povolení. Rada města Mimoň ukládá projednat řešení na SFDI z hlediska možnosti získání dotace na bezbariérové řešení komunikací. zdržel se 1 R14/658 Pokuta Krajský úřad odbor památkové péče nesplnění oznamovací povinnosti 1. Rada města Mimoň na základě rozhodnutí schvaluje nevymáhání pohledávky ve výši 16 tis. Kč za udělenou sankci po zaměstnanci. 2. Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o změně využití prostředků v rámci 3631 veřejné osvětlení ve výši 16 tis. Kč v souvislosti s úhradou sankce dle upravené přílohy č. 1 k tomuto usnesení. R14/659 Dodatek č.2 ke smlouvě na správu a údržbu veřejného osvětlení v Mimoni na rok Rada města Mimoň schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě na správu a údržbu veřejného osvětlení v Mimoni na rok s firmou COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, Mimoň, IČO R14/660 Odsouhlasení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň II. etapa Rada města Mimoň schvaluje: 1) Znění zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň II. Etapa 2) Okruh uchazečů, kterým bude výzva k podání nabídek zaslána 3) jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň II. etapa ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: starosta T: Stránka 15 z 20

16 R14/ let věku nákup daru Rada města Mimoně deleguje vedoucí správního odboru nákupem věcného daru v hodnotě 2000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu za účelem návštěvy občana, který se dožívá 100 let. R14/662 Návrh Obecně závazné vyhlášky O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Rada města Mimoně bere na vědomí změnu zákona o dani z nemovitých věcí a novelizaci obecně závazné vyhlášky O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí odkládá. R14/663 Převod z rezervního fondu do fondu investičního Zahradnictví Mimoň p.o. Rada města Mimoň s c h v a l u j e převod z rezervního fondu do fondu investičního Zahradnictví Mimoň, příspěvkové organizaci ve výši ,- Kč. Investiční fond bude použit na opravu havarijního stavu střechy přístřešku. R14/664 jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku: Město Mimoň výměna oken Sídliště pod Ralskem 636, Mimoň Rada města Mimoň schvaluje jmenování členů a náhradníka komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na zakázku: Město Mimoň výměna oken Sídliště pod Ralskem 636, Mimoň ve složení dle přílohy a ukládá starostovi jmenovací listinu podepsat. Z: starosta T: R14/665 stav balkonů na bytových domech na Ploužnici 1. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města z důvodu výměny zábradlí na bytových domech č. popisné na Ploužnici schvaluje rozpočtovou změnu spočívající ve snížení kapitálového výdaje z 3639 pol o ,- Kč a navýšení na 3612 pol Rada města Mimoň ukládá Odboru správy majetku realizovat výběrové řízení na výměnu zábradlí na bytových domech čp na Ploužnici. Z: OSM T: Stránka 16 z 20

17 R14/666 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo výměna oken Nádražní 26 ve městě Mimoň 1.Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit toto usnesení: Zastupitelstvo města z důvodu výměny oken v Nádražní 26 v Mimoni schvaluje rozpočtovou změnu spočívající ve snížení kapitálového výdaje z 3639 pol.6130 o ,- Kč a navýšení na 3612 pol Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň výměna oken Nádražní 26 ve městě Mimoň firmě FENESTRA CZ, spol.s.r.o.,türkova 828/20, Praha 4 - Chodov, IČO Celková cena díla je ,- Kč bez DPH, ,-Kč s DPH. 3. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: výměna oken Nádražní 26 ve městě Mimoň s firmou FENESTRA CZ, spol.s.r.o.,türkova 828/20, Praha 4 - Chodov, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/667 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo odstranění havarijního stavu opěrné zdi v ulici Příkop 1. Rada města Mimoň schvaluje výjimku ze směrnice č.4/2012 týkající se veřejné zakázky: odstranění havarijního stavu opěrné zdi v ulici Příkop 2. Rada města Mimoň, rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: odstranění havarijního stavu opěrné zdi v ulici Příkop firmě C.Bau spol. s.r.o., Pod vsí, Praha 4, IČO Celková cena díla je ,13 Kč vč. DPH. 3. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: odstranění havarijního stavu opěrné zdi v ulici Příkop s firmou C.Bau spol. s.r.o., Pod vsí, Praha 4, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: R14/668 Návrh smlouvy o výpůjčce a delegování správního odboru k jejich uzavírání Rada města Mimoň svěřuje Správnímu odboru dle 102, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), uzavírání Smluv o výpůjčce, na zapůjčení dataprojektoru s příslušenstvím z majetku města Mimoň příspěvkovým organizacím zřízeným městem Mimoň a Společenstvu historie Mimoně, Ralska a okolí, Březinova 72/V, Mimoň, IČ pokud o to požádají a ukládá starostovi města smlouvu o výpůjčkách podepsat. Vzorová smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: Stránka 17 z 20

18 R14/669 kanalizace a vodovod kasárna Rada města Mimoň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v roce 2014 bude z finanční částky rozpočtované na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v areálu bývalých kasáren provedena rekonstrukce vodovodu místo rekonstrukce části kanalizace. R14/670 Smlouva věcné břemeno (služebnost)- pozemky pč.116 a 177 v k.ú. Vranov p.r. ČEZ Distribuce, a.s. Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit toto unesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/001 na zajištění akce CL-Mimoň, ppč. 129, nové knn (rozšíření distribuční sítě nízkého napětí) vedené přes pozemky pč. 116/1 a 177 v k.ú. Vranov pod Ralskem v předloženém znění se společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ , a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R14/671 Záměr pronajmout pozemek pč. 1057, k.ú. Mimoň část pod stánkem lokalita nám.1.máje, Mimoň Rada města Mimoň schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1/2010 na pronájem části pozemku pč v k.ú. Mimoň s paní Irenou Václavíkovou dle důvodové zprávy dohodou k a ukládá starostovi města podepsat Dohodu o ukončení nájmu pozemku. Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku pč v k.ú. Mimoň, část o výměře cca 11 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, za paušální částku ve výši minimálně 5.000,- Kč ročně, na dobu určitou 2 roky, za účelem umístění stánku s občerstvením. zdržel se 1 R14/672 Záměr prodeje vytypovaných domů z majetku města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje záměr prodeje těchto nemovitých věcí v k.ú. Mimoň - pozemek pč. 3288, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 553 m 2, s budovou čp. 257 (Nová ulice), Mimoň I, - pozemek pč. 3274, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 184 m 2, s budovou čp. 258 (Nová ulice), Mimoň I, a ukládá Odboru správy majetku inzerovat prodej těchto domů za min. 2/3 ceny stanovené posledními znaleckými posudky z roku Z: OSM T: Stránka 18 z 20

19 R14/673 Žádost o prodloužení nájmu učebny Letná 253, Mimoň žadatel Archa s.r.o. Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostorů určených k podnikání v objektu Letná čp. 253, Mimoň IV, Mimoň, na pozemku pč. 1561, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 394 m 2 v k.ú. Mimoň na úřední desce. Rada města Mimoň ukládá Odboru správy majetku vyjasnit s Archou a.r.o. místo učebny od a prostor za spořitelnou. T: Z:OSM R14/674 Informace konání mimoňského Triatlonu Rada města Mimoň bere na vědomí informaci TJ Jiskra Mimoň o konání Mimoňského triatlonu pod záštitou města Mimoň na veřejném prostranství u koupaliště, který se uskuteční dne R14/675 Informace o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí na ZUŠ Václava Snítila a přijatá opatření Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí na ZUŠ Václava Snítila ve dnech a opatření přijatá ke zlepšení stavu školy. R14/676 Informace zpráva MěPo Rada města Mimoň bere na vědomí informaci městské policie o zjištěných závadách v katastru města Mimoň. R14/677 Sociální služby města Mimoň pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň přijmout následující usnesení: I. Zastupitelstvo města Mimoň p o v ě ř u j e příspěvkovou organizaci Sociální služby města Mimoň, se sídlem Pražská 273/I, Mimoň, IČ: , poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a ukládá starostovi města pověření podepsat. Pověření je přílohou tohoto usnesení. Stránka 19 z 20

20 II. Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e vzor smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Vzor smlouvy je přílohou tohoto usnesení. R14/679 Úprava příspěvku Zahradnictví Mimoň p.o. Rada města Mimoň ukládá odboru připravit na příští jednání rady města návrh na snížení příspěvku organizace Zahradnictví Mimoň p.o. ve výši ,-Kč z důvodu uzavírané smlouvy se zahradnictvím Mijana s.r.o. Z:OVDZaŽP T: R14/678 Smlouva o dílo - čištění komunikací Rada města Mimoň projednala návrh Smlouvy o dílo, čištění komunikací se společností Zahradnictví Mijana s.r.o, se sídlem Široká ul. 678, Mimoň, IČ: a ukládá starostovi smlouvu podepsat v předloženém znění. R14/680 Účast na dražebním jednání Rada města Mimoň schvaluje účast města ve spolupráci s Mimoňskou komunální a.s. na dražebním jednání pozemku p.č. 467 a budovy č.p. 82 na tomto pozemku, která se koná 25.8.,2014. Rada města Mimoň ukládá zařadit odkup rodinného domu č.p. 82 do programu zastupitelstva, které se bude konat dne K bodu - Vydání souhlasu s přidělením bytu Ludmila Fedáková nebylo přijato usnesení. (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 20 z 20

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.04.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2019 R19/420 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Rada Města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 75. jednání rady města Bod programu 2.

Rada Města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 75. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í ze 76.jednání rady města Velká Bystřice, konané dne 8.9.2014 ve 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/76/1/2014 Program 76. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.01.2006 Usnesení č. 32 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.01.2006. Usnesení č. 33 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo o zhotovení

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 36. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 04. 12. 2018 R18/881 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více