Flamco-Fill PE. Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Flamco-Fill PE. Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com"

Transkript

1 Flamco-Fill PE Flamco

2 NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH Obsah Strana 1 Uvedení do provozu Uvedení jednotky Fill-PE do provozu Parametry pro uvedení do provozu 3 2 Položky menu Hardware a Parametry Řídicí režimy Kontrola hladiny [%] Kontrola tlaku [P] Způsoby provozu Sledování Sledování doby provozu (v režimu uto (utomatika)) Sledování doplňovaného množství (v režimu uto (utomatika)) Sledování procesu počátečního plnění Sledování množství ke zvýšení tlaku (v automatickém režimu uto ) Sledování času ke zvýšení tlaku (v automatickém režimu uto ) Sledování tlaku Sledování množství upravované vody 5 3 Popisy menu Menu Hardware Menu Parametry Menu Servis 7 4 Příklady plnění Proces doplňování s kontrolou tlaku Proces doplňování s kontrolou hladiny Proces doplňování s kontrolou hladiny 9 Flamco Z Pod Parukářkou Praha 3 T.: F.:

3 NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH Uvedení do provozu Uvedení jednotky Fill-PE do provozu Před uvedením do provozu se ujistěte, že jednotka a její vybavení jsou v souladu s předpisy platnými na místě instalace a ve vztahu k oblasti použití. Osoba, která jednotku instaluje a provozuje, je odpovědná za provedení kontrol a uvedení do provozu. Před uvedením do provozu musí být zapojeny všechny hydraulické a elektrické přípojky. 1.2 Parametry pro uvedení do provozu 2 Po instalaci ovládací jednotky se na displeji zobrazí Fill PE. Vzhledem k tomu, že ovládací jednotka nabízí širokou škálu možností, je nutno změnit parametry systému. Příslušnou volbu lze najít otočením a stisknutím ovládacího knoflíku. Po stisknutí ovládacího knoflíku (černě na položce Systém) se objeví nabídka možností. Pod volbou Zadání může operátor vybrat menu Hardware, menu Parametry a menu Servis pro nastavení parametrů. V těchto menu musí operátor ovládací jednotku postupně nastavit. Viz také nákres položky menu Hardware, Parametry a Servis atd. hcete-li menu opustit, vyberte položku Zpět. hcete-li úplně opustit podmenu a otevřít obrazovku Proces, stiskněte a podržte ovládací knoflík. Po nastavení parametrů ovládací jednotky stiskněte a potvrďte položku Start, čímž se otevře obrazovka procesu. Pak se spustí proces doplňování. Vyrovnávací hodnoty jsou uvedeny v příkladech výpočtů systému. Položky menu Hardware a Parametry 2.1 Řídicí režimy Kontrola hladiny [%] Kontrola probíhá prostřednictvím externího plovoucího signálu nebo neplovoucího signálu (230 V), v závislosti na použitém ovládacím prvku pro udržování tlaku a na tom, zda je použit čerpadlem řízený nebo kompresorem řízený expanzní automat s membránou. Při aplikaci signálu se zapne čerpadlo. oplňování pokračuje až do dosažení hladiny nastavené na ovládacím prvku expanzního automatu. Kontrola tlaku [P] Kontrola probíhá prostřednictvím snímače tlaku, který je integrován v modulu. Když systémový tlak klesl na aktivační tlak Příkaz k zahájení plnění, čerpadlo se zapne a bude pracovat až do dosažení Příkazu k zastavení plnění. V obou řídicích režimech se sleduje doba provozu a doplňované množství (pokud je systém vybaven pulzním vodoměrem) a také aktuální tlak v systému Způsoby provozu [UTO] [FILL] [HN] Operátor má možnost provozovat systém v režimu uto (utomatika), režimu Fill ((Počáteční) doplňování) a režimu Hand (ruční provoz). V režimu Fill platí meze rozšířeného sledování a mají přednost před režimem uto. Ruční provoz se používá k testování funkce čerpadla a je určen pouze pro účely servisu. Při ručním provozu lze čerpadlo aktivovat na dobu nejvýše 20 sekund. Po skončení procesu se automaticky vypne a ovládací jednotka zůstane v ručním provozu. Pokud je zapnutý alarm maximálního tlaku, nelze při ručním provozu čerpadlo vypnout. 2.2 Sledování Primárním účelem monitorovacích funkcí je včas zjistit chyby v systému a v maximální možné míře chránit součásti systému prostřednictvím vhodných signálů nebo automatického vypnutí systému. Jsou zejména určeny ke zjišťování úniků v počátečním stádiu a k omezení jejich výskytu Sledování doby provozu (v režimu uto (utomatika)) Operátor může volně nastavit parametry pro doplňované množství. Pokud nejsou splněny níže popsané podmínky, systém ohlásí chybu; kontakt plovoucí chyby bude otevřen až do ručního potvrzení chyby. Skutečná doba provozu nesmí překročit maximální čas na cyklus. Minimální interval mezi dvěma cykly (pauza) nesmí být kratší než naprogramovaný čas. Maximální počet cyklů na časové okno nesmí překročit počet naprogramovaný v okně doby provozu (např. nejvýše 3 cykly za posledních 8 hodin). 3

4 NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH Sledování doplňovaného množství (v režimu uto (utomatika)) Požadavek: připojený a aktivovaný pulzní průtokoměr (IWZ) Flamco FILL-PE. Operátor může volně nastavit parametry pro doplňované množství. Pokud nejsou splněny níže uvedené podmínky, systém ohlásí chybu; kontakt plovoucí chyby bude otevřen. Skutečně doplňované množství nesmí překročit maximální množství na aktivaci (v jednom cyklu) a současně: Minimální interval mezi dvěma cykly nesmí být kratší než naprogramovaný čas. Maximální počet cyklů na časové okno nesmí překročit počet naprogramovaný v okně doby provozu (např. nejvýše 3 cykly za posledních 8 hodin) Sledování procesu počátečního plnění K prvnímu naplnění systému lze použít režim plnění Fill. Užší meze sledování režimu uto budou potlačeny. Lze sledovat maximální množství pro proces počátečního plnění nebo maximální čas pro proces počátečního plnění. hcete-li tyto hodnoty sledovat, musí být pulzní vodoměr aktivován a připojen k jednotce PE. Po úspěšném počátečním naplnění se systém automaticky přepne do režimu uto. Pokud při plnění systému dojde k dosažení maximálního množství/času procesu počátečního plnění, systém oznámí chybu; kontakt plovoucí chyby bude otevřen až do ručního potvrzení chyby Sledování množství ke zvýšení tlaku (v automatickém režimu uto ) Požadavek: připojený a aktivovaný pulzní vodoměr (IWZ) Flamco FILL-PE. V rámci tohoto přednastaveného množství se systémový tlak musí zvýšit o nejméně 0,1 baru. Pokud tato podmínka není splněna, systém ohlásí chybu; kontakt plovoucí chyby bude otevřen až do ručního potvrzení chyby. Zadáním hodnoty 0 lze tento proces monitorování vypnout (např. při procesu doplňování v expanzních nádobách bez tlaku). Sledování času ke zvýšení tlaku (v automatickém režimu uto ) V rámci tohoto přednastaveného času se systémový tlak musí zvýšit o nejméně 0,1 baru. Pokud tato podmínka není splněna, systém ohlásí chybu; kontakt plovoucí chyby bude otevřen až do ručního potvrzení chyby. Zadáním hodnoty 0 lze tento proces monitorování vypnout (např. při procesu doplňování v expanzních nádobách bez tlaku). 2.3 Sledování tlaku Maximální přípustný tlak a hladina by neměly být překračovány. Proto jsou signalizovány odchylky od normálního tlaku. Proto musí operátor nastavit parametry pro některé z hodnot tlaku: Tlak psv larm maximálního tlaku Max. vzdálenost alarmu psv Výchozí psv = 3.0 bar = 0.3 bar poff pon larm minimálního tlaku p stat + pára + 0,2 baru 0 bar Vypínací vzdálenost pon Min. vzdálenost alarmu pon = p bar Výchozí = 0.3 bar pon = 1.6 bar = 0.2 bar psv nastavený tlak pojistného ventilu. pon Spínací tlak (čerpadla) pro proces doplňování. Vypínací vzdálenost pon (spínací rozdíl) Max. vzdálenost alarmu psv spínací rozdíl nastaveného tlaku pojistného ventilu Min. vzdálenost alarmu pon provozní vzdálenost pon pro alarm minimálního tlaku (větší nebo rovna p0). Pokud je dosaženo hodnoty psv minus Max. vzdálenost alarmu pon, bude aktivován alarm maximálního tlaku. Kontakt plovoucí chyby bude otevřen až do doby, kdy tlak klesne pod tuto hodnotu a chyba bude potvrzena. okud je zapnutý signál maximálního tlaku, nelze doplňovat hladinu vody, a to ani při ručním provozu. Zadáním 0 barů jako hodnoty maximální vzdálenosti alarmu pon lze alarm maximálního tlaku vypnout. Pokud je dosaženo hodnoty pon minus Min. vzdálenost alarmu pon, bude aktivován alarm minimálního tlaku. Kontakt plovoucí chyby bude otevřen až do doby, kdy tlak vzroste nad tuto hodnotu a chyba bude potvrzena. V režimu prvního plnění FULL se alarm minimálního tlaku nebude zobrazovat na displeji ani nespustí alarm chyby kontaktu. Pokud je alarm minimálního tlaku z nějakého důvodu aktivován v automatickém režimu, lze oblast nízkého tlaku automaticky odpustit změnou provozního režimu (režim FULL). 4

5 NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH 2.4 Sledování množství upravované vody Pokud je instalován modul pro úpravu vody a je zapnutý pulzní vodoměr, je v pravé dolní části menu Proces uvedeno zbývající množství vody; tj.: pokud bylo zbývající množství vody správně zadáno v menu Parametry Úprava vody před uvedením do provozu. Pokud je množství rovno nula litrům, bude spuštěn centrální chybový alarm (pokud je aktivován) a zobrazí se chybové hlášení. Negativní hodnoty znamenají, že bylo překročeno přípustné upravované množství (kapacita) v litrech. V takovém případě zařízení Fill-PE pokračuje v činnosti. 3 Popisy menu 3.1 Menu Hardware I-číslo Parametry smí nastavovat pouze výrobce nebo servisní pracovníci. Jazyk Operátor si může vybrat mezi 13 jazyky. Výchozím nastavením při dodání je němčina (G2_1). Průtokoměr (IWZ) Pokud se používá pulzní vodoměr (průtokoměr), nastavte tuto položku na ON (zapnuto). Pulzní vodoměr lze použít k přímé kontrole a sledování dodávané doplňovací vody. Úprava vody Pokud byl do potrubí doplňovací vody integrován modul pro úpravu vody a průtokoměr je zapnutý, lze pak v menu Proces zjistit zbývající množství vody v litrech. Pokud je dosaženo množství nula litrů, bude spuštěn centrální chybový alarm a zobrazí se chybové hlášení. Negativní hodnoty znamenají, že bylo překročeno přípustné upravované množství (kapacita). oplňovací jednotka pracuje, i když byl spuštěn centrální chybový alarm. Řídicí režim (Režim doplňování) Operátor může systém provozovat v režimu kontroly hladiny (řízení z externího ovládacího prvku pro udržení tlaku) nebo v režimu kontroly tlaku (výchozí nastavení pro běžné expanzní automaty s membránou a plynovou náplní). Způsob provozu Operátor má možnost provozovat systém v automatickém režimu (UTO), režimu Fill (oplňování) a režimu Hand (ruční provoz, pouze pro servis společnosti Flamco). Viz také část Návod k obsluze jednotky Flamco FILL-PE. Senzor / ochrana motoru Parametry nastaveny z výroby. Spol.hlášení poruchy Společné hlášení poruchy. Společné hlášení poruchy je aktivováno v zapnutém nastavení, když je dosaženo data údržby. 5

6 NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH 3.2 Parameter menu Položka Výrobní nastavení Systémový tlak - psv = nastavený tlak pojistného ventilu v barech. 3 bar - pon = spínací tlak procesu doplňování v barech. 1.6 bar - Vypínací vzdálenost pon: Vypínací tlak = psv + vypínací vzdálenost pon. Viz také část: Sledování sledování tlaku 0.3 bar - Max. vzdálenost alarmu psv: larm maximálního tlaku = psv max. vzdálenost alarmu pon. Viz také část: Sledování sledování tlaku 0.3 bar Pokud zadáte 0 barů, sledování maximálního tlaku se vypne! Hodnota by měla být 10 % nastaveného tlaku pojistného ventilu! - Min. vzdálenost alarmu pon: larm minimálního tlaku =pon - min. vzdálenost alarmu Pokud zadáte 0 barů, sledování minimálního tlaku se vypne. Viz také část: Sledování sledování tlaku - Speciální systémový tlak (pro operátora irelevantní) Výrobní nastavení 0.2 bar Factory setting Průtokoměr - Litry na impulz frekvence impulzů pulzního vodoměru 10 litrů/impulz Úprava vody - Kapacita úpravy v případě integrovaného modulu ke změkčování 100 litrů vody oplňované množství: platí pro automatický provoz Na základě nepřetržitě odkazovaného předchozího časového období (časového okna) jednotka umožňuje použít určitý počet doplňovacích cyklů, které jsou vzájemně odděleny pauzami. Parametry pro cykly, pauzy a časová okna lze nastavit bez omezení. Příklad: (výchozí nastavení) Za posledních 480 minut (potřebný čas) nesmí množství doplňované vody na cyklus překročit 150 litrů. Navíc není přípustné dodávat toto množství během této doby více než třikrát a pauzy mezi cykly musí být nejméně 5 minut. Položka Max. množství plnění - Maximální přípustné množství na cyklus s integrovaným a nakonfigurovaným pulzním vodoměrem. Viz část Sledování: doplňované množství Výrobní nastavení 150 litrů Max. čas plnění - Maximální přípustný čas doplňování na cyklus. Viz část 20 minut Sledování: sledování doby provozu Min. interval mezi 2 cykly - Minimální interval mezi dvěma cykly (pauza) 5.0 minut Max. cykly/časové okno - Maximální počet cyklů na časové okno 3 Časové okno - Velikost časového okna 480 minut Položka Množství ke zvýšení tlaku - Maximální doplňované množství, které musí být přivedeno, aby se tlak zvýšil o nejméně 0,1 baru. Pokud zadáte 0 litrů, související sledování se vypne! Čas ke zvýšení tlaku - Maximální čas plnění, za který se tlak musí zvýšit nejméně o 0,1 baru. Pokud zadáte 0 barů, související sledování se vypne! Max. množství počátečního plnění - Maximální přípustné množství počátečního plnění s připojeným a nakonfigurovaným pulzním vodoměrem v cyklu; pouze pro režim doplňování! Max. čas počátečního plnění - Maximální přípustný čas počátečního plnění v cyklu; pouze pro režim doplňování! Výrobní nastavení 0 litrů 0 minutes 1500 litrů 480 minut 6

7 NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH Všimněte si, že hodnoty v menu oplňovaná množství jsou vzájemně závislá. Proto tedy je nezbytné nejprve nastavit jinou hodnotu, než bude dostupná skutečná hodnota v určených mezích. Stejně tak mohou být rozsahy nastavení omezeny závislostmi. Je například vhodné nejprve nastavit parametry dostatečně velkého časového okna a potom definovat pauzy a počet a délku cyklů. Položka Čas a datum - Letní čas, zapnout: počáteční měsíc (pro regiony bez změny času je tento parametr roven 00) - Letní čas, vypnout: koncový měsíc (pro regiony bez změny času je tento parametr roven 00) Výrobní nastavení Úkol operátora - Interval údržby: interval údržby dnů 365 dnů - Min. hodnota snímače tlaku 0.0 bar - Max. hodnota snímače tlaku 10.0 bar Ostatní vnitřní - Výrobní nastavení (není viditelné). Není určeno k použití operátorem Menu Servis Označení projektu Výrobní nastavení; programování neprovádí operátor. Verze softwaru Údaj pouze ke čtení, nastaveno výrobcem. Start Zadejte čas a datum startu (možnosti sledování) stisknutím tlačítka Start. Údržba atum příští údržby je uvedeno v závorkách. Když je tohoto času dosaženo, může být spuštěn centrální chybový alarm; v takovém případě se zobrazí chybové hlášení, které připomene údržbu operátorovi. Po potvrzení se za sedm dní zobrazí znovu, pokud nebylo stisknuto tlačítko Provedená údržba, které znamená, že údržba už byla provedena. Čas a datum poslední údržby i úroveň kódu jsou uvedeny na horních dvou řádcích. Přehled poruch Zobrazuje posledních 250 potvrzených poruch spolu s časem a datem. Statistika hodnot Zobrazuje různé statistické údaje. Statistika doplňování Zobrazuje posledních 200 operací doplňování spolu s datem, časem a trváním operací doplňování a počtem dodaných litrů (pokud se používá pulzní vodoměr). Změna vstupního kódu Změna na jiný přístupový kód. 7

8 SU SU Flamco press enter SS electronic standard pressure control unit control NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH 4 Příklady plnění 4.1 Proces doplňování s kontrolou tlaku N* Flamco FILL-PE Expanzní automat s membránou Přívod doplňkové vody Flamco FILL-PE Topné těleso Nepoužívejte menší průměry, než je uvedeno pro délku příslušných potrubí! Potrubí by mělo být co nejkratší! N15 < 10 m N20 < 20 m N25 < 30 m 4.2 Proces doplňování s kontrolou hladiny M-K/U L N* Flamco FILL-PE Kompresor M-K/U s ovládací jednotkou SS Přívod doplňkové vody Flamco FILL-PE (ventil se 3 kolíčky, 11 a V/50Hz) Topné těleso Nepoužívejte menší průměry, než je uvedeno pro délku příslušných potrubí! Potrubí by mělo být co nejkratší! N15 < 10 m N20 < 20 m N25 < 30 m 8

9 SU Fehler ES 0 RET Hinweise Fehler ablesen mit Taste RET Nach Fehlerbeseitigung Taste ES drücken NÁVO K INSTLI OSLUZE JENOTEK FLMO-FILL PE PŘÍLOH 4.3 Proces doplňování s kontrolou hladiny M-K/S L N* Flamco FILL-PE Kompresní automat M-K/S Přívod doplňkové vody Flamco FILL-PE (externí kolíčky NSP 21 a 22 (po případný volný kontakt) Topné těleso Nepoužívejte menší průměry, než je uvedeno pro délku příslušných potrubí! Potrubí by mělo být co nejkratší! N15 < 10 m N20 < 20 m N25 < 30 m 9

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

Flamco-Fill NFE+MVE Příloha

Flamco-Fill NFE+MVE Příloha lamco-ill N+MV Příloha TP.30/06/09.Z lamco www.flamcogroup.com Vydání 2009 / Z NÁVO K INSTLI OSLUZ JNOTK LMO-ILL N+MV_PŘÍLOH Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ill N+MV1 3 1.2.

Více

ENA 5 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

ENA 5 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com ENA 5 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1 Uvedení do provozu 3 1.1 Uvedení přístroje ENA5 do provozu 3 1.2 Parametry pro uvedení do provozu 3 2 Položky menu Hardware a Parametry

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

ENA 7-30. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

ENA 7-30. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com EN 7-30 Flamco TP.05/25/09.EN www.flamcogroup.com NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE JEDNOTEK FLMCO-FILL PE Obsah Strana 1 Obecné 3 1.1 O této příručce 3 1.2 Další dodávaná dokumentace 3 1.3 Používání produktů značky

Více

ENA 5. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com

ENA 5. Návod k instalaci a obsluze. Flamco. www.flamcogroup.com EN 5 Flamco www.flamcogroup.com Edition 2009 / EXP NÁVOD K INSTLCI OBSLUZE PRODUKTŮ EN 5 Obsah Strana 1 Obecné 3 1.1 O této příručce 3 1.2 Další dodávaná dokumentace 3 1.3 Používání produktů značky Flamco

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění

Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění Your reliable partner Rychlé a mimořádně úsporné odvzdušnění Vacumat Eco účinný v každém směru Kvalita vody určuje výkon Kvalita vody určuje výkon chladicích a vytápěcích systémů. Systém s vodou bohatou

Více

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU Nordson Corporation ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU P/N 7192624_01 - Czech - Práškový stříkací systém Encore HD s řídicí jednotkou Prodigy Color on Demand Obr. 1 Schéma systému (zobrazen systém se dvěma pistolemi)

Více

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg

7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg PŮVODNÍ PROGRAMOVACÍ MANUÁL XCONTROL 540879 A Datum vydání: 1.2.2012 Výběr typu stroje: Kapacita náplně

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Technická příručka ČÁST 3. Příručka. Programování. 2007 od Thermoplan, změny vyhrazeny Tiger REV-9 1

Technická příručka ČÁST 3. Příručka. Programování. 2007 od Thermoplan, změny vyhrazeny Tiger REV-9 1 Příručka ČÁST 3 Programování 2007 od Thermoplan, změny vyhrazeny Tiger REV-9 1 Dokument: Programování ČÁST 3 Změnový list Revize: Datum: Úpravy Ověřil: 0 2006-01-25 Základní dokument, první vydání FC 1

Více

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Leden 2005 Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 Spuštění 1.2 Vypnutí 1.3 Start/stop

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1.

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1. - 1 - Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003 1. Charakteristika přístroje Přístroj E-ITN 10.4 je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

POLYMERTEST Tř.T.Bati 299, 764 22 Zlín. Technické podmínky a návod k obsluze

POLYMERTEST Tř.T.Bati 299, 764 22 Zlín. Technické podmínky a návod k obsluze Technické podmínky a návod k obsluze Zařízení pro stanovení antistatických vlastností Dle PV 3977 1. Použití Toto zařízení provádí test antistatických vlastností plastových dílů a panelů z hlediska kvalitativního

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

TX Regulátor Návod k obsluze

TX Regulátor Návod k obsluze TX Regulátor Návod k obsluze Verze 1.7 Rev. 2015.05.29 Strana 1/15 Obsah 1.0.0 Základní přehled... 3 1.1.0 Nucený režim (Force Mode)... 4 1.2.0 Prodloužený režim (Prolonged Mode)... 4 1.3.0 Ovládací menu

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting BENEKOVterm s.r.o. Masarykova 402 793 12 Horní Benešov Česká republika Tel: +420 554 748 008 Fax: +420 554 748 009 servis@benekov.com www.benekov.com Mode: Running o >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Více

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze 1. O VÝROBKU Děkujeme vám, že jste si vybrali Lucky WiFi Fish Finder vyhledávač ryb. Tento WiFi vyhledávač ryb je určen pro amatérské i profesionální rybáře

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Obsah. Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Montáž a instalace... 4 Nastavení regulace... 4 Funkce... 5 Technické specifikace... 6 Tabulka poruch...

Obsah. Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Montáž a instalace... 4 Nastavení regulace... 4 Funkce... 5 Technické specifikace... 6 Tabulka poruch... Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Montáž a instalace... 4 Nastavení regulace... 4 Funkce... 5 Technické specifikace... 6 Tabulka poruch... 7 Elektronická regulace NP-01 je určena k řízení beztlakých

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

New Energy EVI. Ovládací panel pro CGK/C -12IID, CGK/C -19IID: tlačítko nahoru

New Energy EVI. Ovládací panel pro CGK/C -12IID, CGK/C -19IID: tlačítko nahoru New Energy EVI Ovládací panel pro CGK/C -12IID, CGK/C -19IID: return key up key down key Error query & parameter password enter key confirm key no function mode key ON/OFF key signal light, if flash it

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC

větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC větrání s rekuperací Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VP 18 EK EC 1 Obsah str. 2 Úvod str. 3 Typy zařízení str. 4 Výměník str. 5 Ovládací panel str. 6 Přehled menu str. 7 Mody provozu str.

Více

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení... testo 416 Vrtulkový anemometr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...6 4. Uvedení do

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1

Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-V1 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)nahoru 3)MENU 4)dolů 5)mikrofon 6)Reset 7)Vypínač 8)zámek videa 9)Volba režimu 10)OK 11)USB port 12) port zadního

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Návod k obsluze ovládacího panelu BKF pro uživatele

Návod k obsluze ovládacího panelu BKF pro uživatele Návod k obsluze ovládacího panelu BKF pro uživatele Skarbimierzyce, 2016.02.26 Verze návodu 1.12 1 BKF Myčky s.r.o. Návod k obsluze ovládacího panelu BKF pro uživatele 1 Obsah: 1 Historie verze návodu

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Real time tlakový snímač

Real time tlakový snímač Uživatelský návod k obsluze ZADI RTS BIKE Real time tlakový snímač Upozornění: Instalace tohoto přístroje je určena pro KVALIFIKOVANOU dílnu a měl by jí provádět zaškolený mechanik, který má s instalací

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Mio ALPHA2 Uživatelská příručka

Mio ALPHA2 Uživatelská příručka Mio ALPHA2 - Uživatelská příručka Mio ALPHA2 Uživatelská příručka Obsah Úvod 3 Balení obsahuje 3 Důležité bezpečnostní informace 3 Vaše Mio ALPHA 4 Začínáme 4 Uživatelský profil 4 Nastavení profilu pomocí

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

Tech. Návod k obsluze ST-431N

Tech. Návod k obsluze ST-431N Tech Návod k obsluze ST-431N 1 ST-431N návod k obsluze Prohlášení o shodě č. 42/2010 Firma TECH, se sídlem v Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašuje s plnou zodpovědností, že námi vyráběný termoregulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO Hydro & Air Oficiální zastoupení SunriseSpas pro ČR HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNKY PARAGONSPAS Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01

Modul efektového bezkontaktního spínaní osvětlení schodiště SCH-01 Modul efektového spínání osvětlení schodiště slouží k automatickému osvětlení schodišť po vstupu osoby na první článek schodiště. Základní vlastnosti a funkce modulu: Bezkontaktní spínání po vstupu na

Více

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o.

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o. FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL I. VLASTNOSTI - 49 kláves - přiřaditelný jezdec, pedál, kolečko ohýbání tónu, modulační kolečko, tlačítka nahoru/dolů, knoflíky - multifunkční klávesnice

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Uživatelská příručka DHP-S

Uživatelská příručka DHP-S Uživatelská příručka DHP-S VUGFA148 Pokud tyto pokyny nebudou při instalaci a provozu Danfoss A/S dodržovány, nevyplývají ze záručních ustanovení žádné závazky. Danfoss A/S si vyhrazuje právo měnit detaily

Více