Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Medic Air typ Silent. Medic Air typ Silent AT. Obj. č. H Obj. č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Medic Air typ 150-25 Silent. Medic Air typ 150-25 Silent AT. Obj. č. H 300 060. Obj. č."

Transkript

1 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Medic Air typ Silent Obj. č. H Medic Air typ Silent AT Obj. č. H Září 2002

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje důležitá doporučení, která jsou nezbytná pro bezporuchový provoz Vašeho kompresoru. Ukládejte proto tento návod v blízkosti kompresorového zařízení. Celkové pokyny Používání návodu k obsluze Význam symbolů Doporučujeme: Kontroly, instalace a údržby by měli být prováděny stále stejnou osobou a dokumentovány v údržbové knize. Při dotazech uvádějte sériové číslo, objednací číslo a název zařízení. Aby jste mohli rychle a racionálně přečíst návod k obsluze, máme pro vás praktické rady, jak používat tyto symboly. Tyto symboly se nacházejí vedle textů (vztahují se tedy pouze na text vedle), vedle obrázků (vztahují se ke grafice) nebo na začátku stránky (vztahují se k celkovému obsahu stránky). Pozor: Věnujte těmto symbolům nejvyšší pozornost! Čtení návodu na obsluhu! Provozovatel je povinnen přečíst návod na obsluhu a údržbu a uživatele tohoto přístroje seznámit s obsahem návodu. Pozor! Tento symbol znázorňuje důležitý popis, nebezpečné podmínky, bezpečnostní předpisy. Kompresorové zařízení je ve firmě Schneider Bohemia přezkoušeno a pečlivě zabaleno. Přesto nemůžeme vyloučit škody vzniklé při transportu. Udělejte si čas a před prvním uvedením do provozu a krátce zařízení zkontrolujte. Bezpodmínečně dodržujte: Předtím, než začnete s kompresorem pracovat, informujte se, jak kompresor rychle vypnout a jak kompletně odvzdušnit. Před prvním uvedením do provozu přimontujte gumové přísavky. Jištění el. připojení kompresoru 16 A. Musí být zajištěno větrání popř. zateplení okolí kompresoru. Kompresor smí býtr provozován pouze s uzavřeným tlumičem hluku! Dodržujte bezpečnostní předpisy! 2 Schneider Bohemia

3 Obsah 1. Technické údaje 2. Obsah dodávky 3. Obrázek kompresoru 4. Funkce a použití 5. Bezpečnostní předpisy 6. Popis funkcí kompresoru 7. Uvedení do provozu 7.1 Transport 7.2 Místo instalace 7.3 Elektrické připojení (Zap./Vyp. vypínač) 7.4 Adsorpční sušička 7.5 Odběr stl. vzduchu 8. Údržba 8.1 Intervaly údržby 8.2 Sací filtr 8.3 Kondenzát 8.4 Zpětný ventil 8.5 Šroubová spojení 9. Hledání závad od A-J 10. Záruční podmínky 11. Příslušenství 12. Expluatační nákresy a seznamy náhradních dílů 12.1 Expluatační nákres Medic Air typ Silent 12.2 Seznam náhradních dílů Medic Air typ Silent 12.3 Expluatační nákres Medic Air typ Silent AT 12.4 Seznam náhradních dílů Medic Air typ Silent AT 12.5 Expluatační nákres adsorpční sušičky 12.6 Seznam náhradních dílů adsorpční sušičky 12.7 Expluatační nákres agregátu kompresoru MK 150 S/W 12.8 Seznam náhradních dílů agregátu kompresoru MK 150 S/W 1. Technické údaje Nasávané množství Plnící množství (podle normy Schneider): Medic Air Typ 150 Silent Medic Air Typ 150 Silent AT Napětí: Jištění el. připojení: Výkon motoru: Nejvyšší počet provozních otáček: Koncový tlak: Objem vzdušníku: Max. provozní přetlak vzdušníku: L PA1 Hladina hlučnosti (podle DIN , T 13; vzdálenost 1 m): Rozměry: šířka x hloubka x výška: Medic Air Typ 150 Silent Medic Air Typ 150 Silent AT Hmotnost: Medic Air Typ 150 Silent Medic Air Typ 150 Silent AT 820 x 400 x x 500 x l/min 100 l/min 90 l/min 230 V 10 A 1,1 kw 1420 ot./min 8 bar 24 l 8,3 bar 56 db (A) mm mm kg kg Schneider Bohemia 3

4 2. Obsah dodávky 3. Obrázek kompresoru 1 Kompresor Medic Air typ Silent (AT) 4 Gumové přísavky pro vzdušník 1 Návod na obsluhu Medic Air typ Silent (AT) 1 Návod na obsluhu vzdušníku (průvodní doklady) 1 Záruční list 1 Kanystr na sbírání kondenzátu (jen u Medic Air typ Silent AT) Poz. Obj. č. Označení Množ. 01 G Vzdušník 24 l; 8,3 bar 1 02* G Agregát kompresoru MK 150 S/W 1 03 G Manometr 50 mm; (tlak ve vzdušníku) 1 04 G Tlakový spínač se zap./vyp. -vypínačem 1 05 G Spojovací hadice 1 06 G Pojistný ventil 8 bar; 1/ D Filtr odlučovače vody 1 08* G Ventilátor (agregátu) 1 09 G Gumová přísavka 4 10 E Vypouštěcí ventil kondenzátu G1/4 a 1 11 G Magnetický ventil (odvzdušnění) 1 12 E Rychlospojka R1/4 a (NW 7,2) 1 13* G Sací filtr 1 14 G Zpětný ventil komplet 1 G Vložka zpětného ventilu 1 15* G Tepelná ochrana motoru 1 16** G Chladič 1 17** G Ventilátor (chladiče) 1 18** G Adsorpční sušička 1 19** G Magnetický ventil (adsorpční sušičky) 2 20** G Odvaděč kondenzátu 1 21** G l kanystr na kondenzátu 1 * Tyto díly naleznete pod tlumícím krytem. ** Pouze u provedení Medic Silent typ Silent AT. 4. Funkce a použití Kompresor Medic Air typ Silent (AT) je stacionární, bezolejový pístový kompresor, určen k výrobě stlačeného vzduchu a zásobování stlačeným vzduchem do 8 bar (viz. 6 Popis funkcí kompresoru ). Další použití není dovoleno a vede k zaniknutí každé záruky! 4 Schneider Bohemia

5 5. Bezpečnostní předpisy Chraňte sebe a své okolí dodržováním bezpečnostních předpisů, předejdete tím možnému vzniku úrazu. Dodržujte následující pokyny: - Provozovatel musí zajistit odpovídající podmínky pro provoz. - Zamezte přístupu dětí a domácích zvířat do provozního prostoru. - Kompresory mohou být obsluhovány a udržovány pouze zaškolenými osobami. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál (Schneider Bohemia popř. servisní partner SB). - Na kompresoru neprovádějte žádné manipulace, opravy, nepoužívejte ho k jiným účelům, než je určen. - S bezpečnostním zařízením nemanipulujte ani ho nedemontujte. Mnohostranně nastavitelný tlak na pojistném ventilu nesmí být přestaven. - Transportujte kompresor v odvzdušněném stavu. - Nenechávejte odděleně návod k použití a průvodní doklady ke vzdušníku. Provozem kompresoru se zahřívají kompres. agregát a tlak. trubka. Pozor nebezpečí popálení! Při všech opravách a údržbách platí: před započetím s prací vždy vytáhněte síťovou zástrčku a celé kompresorové zařízení musí být bez tlaku (všechny manometry ukazují nulu)! - Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze vyučení elektrikáři. - Nepoužívejte el. kabel k jiným účelům než je určen (např. chraňte el. kabel před přehřátím, olejem a ostrými hranami ). - Kompresor nesmí být v místnosti, kde hrozí nebezpečí exploze. - Nesmí být nasávány hořlavé nebo jedovaté plyny, žíraviny. - Používejte pouze originální náhradní díly. - Kompresor nenechávejte běžet bez tlumícícho krytu. - Dodržujte platné bezpečnostní předpisy, týkajících se vypouštění kondenzátu. 6. Popis funkcí kompresoru Pohonný motor je s agregátem kompresoru (Poz. 02) smontován v jeden těsnící blok. Přes sací filtr (Poz. 13), který slouží také jako tlumič hluku, bude okolní vzduch nasáván a předstlačen ve válci. Stlačený vzduch proudí přes hlavu válce, vestavěný tlakový ventil, spojovací hadici (Poz. 05) a dále pak přes zpětný ventil (Poz. 14) do vzdušníku (Poz. 01). Při automatickém provozu se musí počet zapínacích cyklů (zapnutí/vypnutí) pohybovat mezi 3 10 za hodinu. Poměr provozního času agregátu kompresoru a klidového stavu je v poměru 60 : 40. Po dosažení maximálního tlaku 8 bar se kompresor automaticky vypne. Jakmile je tlak ve vzdušníku snížen na spínací tlak (cca 6 bar), kompresor se opět zapne. Tento běh je řízen automaticky tlakovým spínačem (Poz. 04). Schneider Bohemia 5

6 Medic Air typ Silent AT: U provedení s adsorpční sušičkou bude stl. vzduch před vstupem do vzdušníku nejprve v chladiči (Poz. 16) a současně v adsorpční sušičce (Poz. 18) vysušen. Funkční pokyny: V obou pohlcovačích bude vzájemně stlačený vzduch vysoušen popř. v druhém pohlcovači regenerován. Základ: Sušící prostředek nemůže přijmout jakékoliv množství vlhkosti. Musí být v pravidelných rozmezích regenerován. K tomuto účelu bude použit regenerační proud (cca 10 %) vysušeného stl. vzduchu. To se děje pouze v krátkých trvajících vteřinových nárazech vzduchu, které znázorňuje slyšitelné znamení korektního provozu. 7. Uvedení do provozu Činnosti před prvním uvedením do provozu : - Proveďte vizuální kontrolu zařízení. - Přečtěte si návod k obsluze, zejména pak bezpečnostní předpisy. - Přimontujte čtyři gumové přísavky do vyvrtaných otvorů vzdušníku (viz. 7.1 Transport). - Zkontrolujte elektrické připojení (viz. Elektrické připojení ). - Pouze u Medic Air typ Silent AT: Připojení kanystru na sbírání kondenzátu (viz. 7.4 Adsorpční sušička ). 7.1 Transport Transportujte kompresor pouze v odvzdušněném stavu! Hmotnost zjistíte v technických údajích (bod 1). Přimotnujte 4 gumové přísavky do vyvrtaných otvorů na vzdušníku. 7.2 Místo instalace Provozujte kompresor pouze v chladné, bezprašné, suché a dobře větratelné místnosti. Je důležité, aby v místě instalace neklesla teplota pod +5 C a nepřesáhla +35 C. Kompresor za provozu musí stát pevně ve vodorovné poloze. Nesmí být nasávány žádné hořlavé plyny. Prach na stavbách působí jako brusná pasta na pohyblivých částech agregátu a drasticky snižuje životnost kompresoru. 6 Schneider Bohemia

7 7.3 Elektrické připojení (zap- / vyp - vypínač) Porovnejte napětí v síti s daty na typovém štítku. Pokud tyto data nesouhlasí, spojte se s námi. Pokud použijete prodlužovací kabel, dodržujte následující body: průměr vedení minimálně 1,5 mm² (max. délka kabelu 10 m). Jištění el. připojení 10 A. Kompresor se vypíná na tlakovém spínači EIN/AUS ZAP/VYP. Pozor: Kompresor smí být provozován pouze s tlumícím krytem. Elektropráce smí být prováděny pouze vyškolenými elektrikáři. Kompresor je vybaven extérní tepelnou ochranou motoru (Poz. 15). Při poruchách (např. při přehřátí apod.) vynechá ochrana motoru a přeruší přívod proudu na tlakovém spínači. V tomto případě: Kompresor tlakovým spínačem EIN/AUS Zap./Vyp. vypněte. Chvíli počkejte. Odmontujte tlumící kryt. Tepelnou ochranou motoru (Poz. 15) ručně nastavte. Tlumící kryt opět namontujte. Kompresor opět zapněte. Pokud ochrana motoru opět vynechá: Kompresor tlakovým spínačem EIN/AUS Zap./Vyp. vypněte. Přerušte přívod proudu. Spojte se s nejbližším servisním místem. Kompresor je vybaven automatickým odlehčovacím ventilem. Při dosažení stanoveného tlaku ve vzdušníku (Poz. 01) se agregát motoru automaticky vypne. Spojovací hadicí (Poz. 05) mezi kompresorem a zpětným ventilem (Poz. 14) se odvzdušní. Odvzdušnění bude zajištěno přes otevřený magnetický ventil (Poz. 11). Tím je zajištěn další bezzátěžový rozběh kompresoru, také po vypadnutí napětí. 7.4 Adsorpční sušička Pouze Medic Air typ Silent AT: Připojte kanystr (Poz. 21) na odvaděč kondenzátu (Poz. 20) jak je vyfoceno na obrázku vedle. Dejte pozor na bezpečné ustavení kanystru. Je li kanystr naplněn k 75 % kondenzátem, musí být vyprázdněn. Vypněte proto kompresor EIN- / AUS vypínači (Poz. 04). Dodržujte při likvidaci kondenzátu zákonné pokyny! Schneider Bohemia 7

8 7.5 Obděr stl. vzduchu Pro rychlý a snadný odběr stl. vzduchu je kompresor vybaven rychlospojkou (Poz. 12). Otevření rychlospojky: Rychlospojka se otevře, pokud vnější kroužek posunete ve směru k redukčnímu ventilu s filtrem. Pozor: Při otevření rychlospojky pevně stiskněte hadici stl. vzduchu, nebezpečí šlehnutí hadicí. Uzavření rychlospojky: Při uzavření rychlospojky musíte vsuvku tlakové hadice zatlačit do rychlospojky. Uzavření nastane automaticky. Tlak lze redukovat přímo na pracovním místě redukčním ventilem. Dbejte na údaje o spotřebě vzduchu a pracovním tlaku v návodech na použití pneumatického nářadí, pneumatických přístrojů. 8. Údržba Dodržováním všech uvedených pokynů v tomto návodu zaručíte tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou životnost bez poruch. Pozor: Před každou údržbou popř. opravou bezpodmínečně vypněte kompresor. Přerušte napájení a kompresor celkově odvzdušněte (např. z ofukovací pistole připojené ke kompresoru můžete tlak z nádrže vypustit); ofukovací pistolí nemiřte proti lidem a zvířatům! Dodržujte bezpečnostní předpisy! 8.1 Intervaly údržby Intervaly platí pro "normální" provozní podmínky (okolní teplota, vlhkost vzduchu a zátěž). Při extrémních provozních podmínkách tyto intervaly zkraťte. Dbejte na čistá a bezprašná chladicí žebra na válci, hlavě válce a dochlazovači. Činnost Interval Sací filtr: Zkouška: - Týdně. Vyfoukání: - Každých 50 provozních hodin. Výměna: - Dle potřeby; alespoń 1x ročně. 8 Schneider Bohemia

9 Vypouštění kondenzátu: Filtrační články filtru odlučovače vody výměna: - Medic Air typ Silent: Kondenzát ze vzdušníku vypusťte. Alespoň 1x týdně; lépe po každém použití. - Medic Air Typ Silent AT: Stav plnění kanystru zkontrolujte alespoň 2x týdně. Kondenzát ze vzdušníku vypusťte 1x měsíčně. - Ročně: Pozor: Vzdušník je pod tlakem, nejprve odvzdušněte! Zpětný ventil čištění: - Ročně: Pozor: Vzdušník je pod tlakem, nejprve odvzdušněte! Šroubová spojení - Každých 500 provozních hodin. zkouška: Doporučení: Vzdušník: Vnitřní - Každých 5 let. zkouška: Zkouška tlakem vody: - Každých 10 let. 8.2 Sací filtr 8.3 Kondenzát Účinná filtrace nasávaného okolního vzduchu je jedna z nejdůležitějších předpokladů pro udržení dlouhodobé životnosti kompresoru. Filtrační vložky je nutno pravidelně po každých 50-ti provozních hodinách profouknout nebo podle stupně zašpinění vyměnit. Častější kontrola je nutná hlavně při pracech se stříkáním barev. Důležité! Nepoužívejte Váš kompresor bez sacího filtru. Pozor: Kondenzát je vodě škodlivý. Dodržujte při jeho likvidaci zákonné pokyny. Množství vytvořeného kondenzátu je závislé na zátěži a okolní teplotě kompresoru. Vzdušník (Poz. 01): Medic Air typ Silent: Kondenzát se shromažďuje u dna vzdušníku. Pravidelně vyprazdňujte, nejméně po každém použití. K tomu otevřete vypouštěcí ventil (Poz. 10) na dně vzdušníku cca. o jednu polovinu otočky a pod tlakem (cca 2 bar) kondenzát vypusťte. Doporučujeme montáž elektronicky regulovaného odvaděče kondenzátu Ecomat typ 3000 (viz. 11 Příslušenství ). Medic Air typ Silent AT: Vypusťte kondenzát 1x měsíčně. K tomu otevřete vypouštěcí ventil (Poz. 10) na dně vzdušníku cca. o jednu polovinu otočky a pod tlakem (cca 2 bar) kondenzát vypusťte. Schneider Bohemia 9

10 Filtr odlučovače vody (Pos. 07): Vypuštění kondenzátu a čištění filtru: Obr. 1 Obr. 2 Obr.3 Obr. 4 Pokud se nachází knoflík ve střední poloze (obr. 1), pracuje ventil poloautomaticky. Pokud není tlak k dispozici, kondenzát odtéká. Zmáčknete-li knoflík (obr. 2), odtéká kondenzát "pod tlakem". K úplnému otevření ventilu, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček (obr. 3). Chcete-li vložku filtru vyčistit, musí být zásobník redukčního ventilu s filtrem demontován při beztlakovém stavu (obr. 4). Upevňovací šroub pro vložku filtru musíte našroubovat rukou proti směru hodinových ručiček. Nyní lze vložku filtru opět použít. Vložka filtru (obj. č. B ) musí být 1x ročně vyměněna! 8.4 Zpětný ventil Vložku zpětného ventilu (Poz. 16) musíte 1x ročně vyčistit popř. vyměnit. Pozor: Předtím, než otevřete zpětný ventil, musí být kompresor bez tlaku. (viz. 8 Údržba )! 1. Šestihranná matice Odlehčující potrubí 2. Vložka zpětného ventilu (gumová podložka) Tlaková trubka / spojovací hadice od agregátu kompresoru Je-li gumová podložka ve vložce zpětného ventilu příliš opotřebovaná, musíte kompletně celou vložku zpětného ventilu vyměnit. Necháte-li místo gumové podložky ve vložce zpětného ventilu dlouho nevyčištěné, musíte vyměnit kompletně celý zpětný ventil. 8.5 Šroubová spojení Každých 500 provozních hodin zkontrolujte šroubová spojení (např. šroubové spojení na hlavě válce). 10 Schneider Bohemia

11 9. Hledání závad od A J Pozor: Bezpodmínečně dodržujte předpisy týkající se údržby viz. 8 Údržba! Vyvstalé poruchy a možné Odstranění: příčiny: A. Kompresor se po zapnutí nespustí: - Tlak v nádobě je vyšší než zapínací tlak - Vypouštějte tlak z nádoby dokud se automaticky nezapne tlakový spínač - Vadné el. napájení - Zkontrolujte el. přívod - Ochrana motoru (Poz. 15) vypnula - Vypněte kompresor, chvíli počkejte, kompresor opět zapněte. Při opakovaném vypnutí ochrany motoru volejte servis - Defekt tlakového spínače - Výměna tlakového spínače B. Kompresor se při dosažení zapínacího tlaku rozběhne a potom se automaticky zastaví a pouze brumlá: - Síťový přívod má nepřípustnou délku nebo je průřez vodiče příliš malý - Zkontrolujte délku síťového přívodu a průřez vodiče (viz bod Elektrické připojení ) C. Kompresor běží stále ve výkonné fázi: - Sací filtr je silně znečištěn - Filtr vyčistěte nebo vyměňte - Pneum. nářadí má příliš vysokou spotřebu vzduchu - Zkontrolujte délku síťového přívodu a průřez vodiče (viz bod Elektrické připojení ) - Netěsnosti na kompresoru - Lokalizujte netěsnosti, vyrozumte servis - Kondenzát vypusťte - Příliš mnoho kondenzátu ve vzdušníku - Rozvody stl. vzduchu netěsní - Rozvody stl. vzduchu přezkoušejte, netěsná místa utěsněte. Schneider Bohemia 11

12 Pozor: Bezpodmínečně dodržujte předpisy týkající se údržby viz. 8 Údržba! Vyvstalé poruchy a možné Odstranění: příčiny: D. Opětovné vynechání ochrany spínače motoru: - Vypadla fáze - Zkontrolujte přípojku (pouze elektrikář) E. Při provozu uniká stlačený vzduch přes odlehčovací ventil pod tlakovým spínačem: - Netěsný odlehčovací ventil - Odlehčovací ventil vyčistěte nebo vyměňte F. Při klidu uniká stl. vzduch ze zásobníku přes odpouštěcí ventil až k poklesu na spínací tlak: - Netěsná nebo vadná vložka zpětného ventilu G. Kompresor často zapíná: - Příliš mnoho kondenzátu ve vzdušníku - Kompresje přetížen - Viz. C. H. Pojistný ventil propouští stl. vzduch: - Tlak ve vzdušníku je vyšší než nastavený tlak - Vyčistěte nebo vyměňte zpětný ventil. Pozor: vzdušník je pod tlakem, vypusťte nejprve tlak! - Kondenzát vypusťte - Tlakový spínač znovu naregulovat popř. vyměnit (pouze elektrikáři) - Pojistný ventil je vadný - Vyměňte pojistný ventil I. Agregát kompresoru je příliš horký: - Nedostatečný přívod vzduchu - Zajististit dostatečné odvzdušňování (minim. 40 cm ode zdi) - Defektní termostatický ventil nebo ventilátor: - Přezkoušejte funkci termostatického ventilu nebo ventilátoru podle eletroschéma. - Znečištěná žebra válce (-na hlavě) - Žebra válce (-na hlavě) vyčistěte J. Pouze u Medic Air typ Silent AT: Neobyčejně mnoho kondenzátu ve filtru odlučovače vody: - Adsorpční sušička nepracuje správně - Volejte servis 12 Schneider Bohemia

13 10. Záruční podmínky LIKVIDACE: Podkladem pro uplatnění nároku na záruku je správně vyplněný záruční list. Při dotazech uveďte prosím údaje, které najdete na typovém štítku kompresoru. Schneider Bohemia poskytuje na kompresor Medic Air typ Silent (AT) záruku: Dle data uvedeného v záručním listě. 10 let na dodávku náhradních dílů. Ze záruky jsou vyloučeny: Rychle opotřebovatelné díly (sací filtr). Škody, způsobené přetížením kompresoru. Škody, způsobené vadným elektrickým připojením. Škody, způsobené nesprávným používáním. Škody, způsobené nedostatečnou údržbou. Škody, způsobené nesprávnou instalací. Škody, způsobené velkým množstvím prachu. Při použití jiných než originálních náhradních dílů ztrácíte nárok na uplatnění záruky! Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad. Znehodnocené, opotřebené a nepoužitelné výrobky předejte k likvidaci některému z našich servisních středisek. 11. Příslušenství Jako tlakovou hadici pro pneum. nářadí doporučujeme: Hadice Super Flex 10 x 2,75 mm s rychlospojkou a vsuvkou; délka 10 m Obj. č. D Jako elektronický odvaděč kondenzátu pro Medic Air typ Silent doporučujeme: Odvaděč kondenzátu Ecomat Typ 3000 Obj. č. D Montážní sada pro vzdušník Obj. č. B Dbejte na požadovanou kvalitu stlačeného vzduchu! S různými typy filtrů, které jsou nainstalovány před místo odběru, je možná specifická úprava. Podstatné rozdíly podle rozsahu použití jsou: celková spotřeba vzduchu vzduch pro nástroje vzduch k dýchání Schneider Bohemia 13

14 12. Expluatační nákresy a seznamy náhradních dílů 12.1 Expluatační nákres Medic Air typ Silent 12.2 Seznam náhradních dílů Medic Air typ Silent Poz. Obj. č. Označení Množ G Vzdušník 24 l; 8,3 bar G Agregát kompresoru MK 150 S/W G Gumové přísavky D = 48,5 x G Ozubená matice M G Úhlové šroubení G3/8 a x 10, G PA trubka 10 x 1 mm; průhledná 0,5 m 0560 E Šroubové spojení G1/4 i x 10,0 / 8, E Vypouštecí ventil kondenzátu G1/4 a G Šestihranná matice M 4; DIN G U podložka A 4,3; DIN G Šroub válce M 4 x G Ovládací skříňka 110 x 80 x 66 mm 1 14 Schneider Bohemia

15 Poz. Obj. č. Označení Množ G Redukční vsuvka G1 a x G1/4 i G Kolínko G1/4 a x G1/4 i; mosaz G Dvojitá vsuvka R1/ G Tlakový spínač MDR 1/11 komplet 1 G Rozběhový odvzuš. ventil MDR 1/11 1 G Kryt spínače MDR 1/ G Manometr 50 mm; R1/4 a G Pojistný ventil 8,0 bar; 1/4 a E Uzavírací šroub R1/ G Zpětný ventil komplet 1 G Vložka zpětného ventilu E Kolínko R1/8 a x R1/8 i G Magnetický ventil 2/2 komplet 1 G Zástrčka pro magnetický ventil E Mufna G1/8 i G Tlumič hluku, spékaný bronz D Filtr odlučovače vody komplet 1 B Vložka filtru odlučovače vody E Rychlospojka R1/4 a; NW 7, G Silentblok 25 x 20 mm G Měděná trubka 6 x 1 mm; čirá 0,14 m 0810 G Ozubená matice M G Konzole G Gumová přísavky G Šroub M 5 x G Šroubení 1/2 x 10, G Připojovací hadice DN 10 x G Kryt tlumící skříně 520 x 320 x G Kryt tlumící skříně 530 x 330 x G Šroub M 6 x G Matice M G Ventilátor 120 x mm E Šroubení R1/4 a x 6, G U podložka A6,4 ; DIN G Termostatický spínač 40 C G Připojovací zástrčka 1 G Návod na obsluhu 1 Schneider Bohemia 15

16 12.3 Expluatační nákres Medic Air typ Silent AT 16 Schneider Bohemia

17 12.4 Seznam náhradních dílů Medic Air typ Silent AT Poz. Obj. č. Označení Množ G Vzdušník 24 l; 8,3 bar G Agregát kompresoru MK 150 S/W G Gumová přísavka D = 48,5 x 35 mm G Ozubená matice M G Úhlové šroubení G3/8 a x 10; G PA trubka10 x 1 mm; průhledná 0,5 m 0560 E Šroubové spojení G1/4 i x 10,0 / 8, E Vypouštěcí ventil kondenzátu G1/4 a G Šestihranná matice M 4; DIN G U podložka A 4,3; DIN G Šroub válce M 4 x G Ovládací skříňka 110 x 80 x 66 mm G Redukční vsuvka G1 a x G1/4 i G Kolínko G1/4 a x G1/4 i; mosaz G Dvojitá vsuvka R1/ G Tlakový spínač MDR 1/11 komplet 1 G Rozběhový odvzuš. ventil MDR 1/11 1 G Kryt spínače MDR 1/ G Manometr 50 mm; R1/4 a G Pojistný ventil 8,0 bar; 1/4 a E Závěrný šroub R1/ G Zpětný ventil komplet 1 G Vložka zpětného ventilu E Kolínko R1/8 a x R1/8 i G Magnetický ventil 2/2 komplet 1 G Zásuvka pro magnetický ventil E Mufna G1/8 i G Tlumič hluku, spékaný bronz D Filtr odlučovače vody komplet 1 B Vložka filtru odlučovače vody E Rychlospojka R1/4 a; NW 7, G Silentblok 25 x 20 mm G Měděná trubka 6 x 1 mm 0,14 m 0810 G Ozubená matice M G Konzole G Gumové přísavky G Šroub M 5 x G Šroubení 1/2 a x 10 mm G Připojovací hadice DN 10 x G Kryt tlumící skříně 520 x 320 x G Kryt tlumící skříně 530 x 330 x G Šroub M 6 x G Matice M G Ventilátor 120 x 120 x G Zástrčka pro magnetický ventil G Magnetický ventil 3/2 2 Schneider Bohemia 17

18 18 Schneider Bohemia Poz. Obj. č. Označení Množ G Spínací skříň komplet 1 G Časové relé pro spínací skříň G Pojistný ventil 8,0 bar; 1/4 a G Odvaděč kondezátu G3/8 i G Úhlové šroubení R1/4 a x 10 mm G Chladič R3/8 a x G3/8 a G Adsorpční sušička komplet 1 G O kroužek 54,0 x 2,5; NBR 70 4 G Sušící prostředek pro adsorp. sušičku 1 G Magnetický ventil 3/2 2 G Zástrčka pro magnetický ventil E Šroubení R1/4 a x 6, G U podložka A 6,4; DIN G Termosatický spínač 40 C G Ventilátor 120 x 120 x 38 mm G Mříž 120 x 120 x 6 mm G Šroubení G1/4 i x 10, E Mufna G1/4 i E Redukční mufna G1/4 a x G3/8 i E Úhlové šroubení R3/8 a x 10,0 x 8, G PA trubka 10 x 1 mm; průhledná 0,5 m 1180 E Šroubení G1/4 a x 10,0 / 8, G T kus 1/4 i x 1/4 i x 1/4 a E Kolínko R1/4 a G Stavební skupina PA trubka s kolínkem G Šestihranný šroub M 6 x G Ocelová plocha 500 x 300 x 4 mm E Kolínko R1/8 i G Kanystr 5 l s hadicovou vsuvkou E Tlumič hluku E Hadice 9,0 x 3,0 1 m 1330 E Šroubovací svorky mm G Stahovací páska G Zástrčka 1 - G Návod na obsluhu 1

19 12.5 Expluatační nákres adsorpční sušičky 12.6 Seznam náhradních dílů adsorpční sušičky Poz. Obj. č. Označení Množ G O kroužek 54,0 x 2,5; NBR G Sušící prostředek pro adsorpční sušičku G Magnetický ventil 3/ G Zástrčka pro magnetický ventil 2 Schneider Bohemia 19

20 12.7 Expluatační nákres agregátu kompresoru MK 150 S/W 12.8 Seznam náhradních dílů agregátu kompresoru MK 150 S/W Poz. Obj. č. Označení Množ G Šestihranný šroub M 8 x G U podložka B 8,4; DIN G Hlava válce G Vložka sacího filtru G Šroub M 6 x G Sací filtr komplet G O kroužek 24,0 x 2,6 mm; NBR E Zátka R1/ G Šestihranný šroub M 8 x G Dochlazovač 1 20 Schneider Bohemia

21 Poz. Obj. č. Označení Množ G Těsnění hlavy válce G Ventilová deska komplet G Válec D = 55 mm G Šroub válce M 8 x G Pístní kroužek G Píst G Pojistka pístního čepu G Pístní čep G Jehlové ložisko G Ojnice G Kuličkové ložisko RS; DIN G Šestihranná matice M 6; DIN G Šroub válce M 6 x G Kondenzátor 40 µf G Kryt klikové skříně G Šestihranný šroub M 6 x G Podložka G U podložka B 6,4; DIN G Ventilátor, přední G Kliková hřídel G Kliková skříň G Šestihranná matice M 6; DIN G Ochrana motoru 10 A G Kuličkové ložisko RS; DIN G Kotva D = 80 x 90 mm; D = 30 mm G Stator G Kuličkové ložisko 6203-ZZ; DIN G Kryt ložiska G Ventilátor, zadní G Šestihranný šroub M 6 x G Kryt G Šestihranný šroub 4,2 x G O kroužek 66,0 x 3,0; silikon G Klínek 4,0 x 4,0 x 12,0 1 Schneider Bohemia 21

22 13. Adresa dovozce Schneider Bohemia, spol. s r.o. Sulkov Líně, okr. Plzeň-sever Tel.: Fax: Informace o odborných prodejnách a servisních místech na území celé ČR najdete na Technické změny vyhrazeny. Zobrazení se může odlišovat od skutečnosti. 22 Schneider Bohemia

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295

Návod na obsluhu a údržbu. úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS. Obj. č. D 322 295 Návod na obsluhu a údržbu úhlové brusky typ WSL-HW 125 L-SYS Obj. č. D 322 295 Duben 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061 Návod na obsluhu a údržbu Sponkovačky Profifix 80/16 L Obj. č. D 200 061 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595

Návod na údržbu a obsluhu. Sponkovačky Profifix 90/25. Obj. č. D 200 595 Návod na údržbu a obsluhu Sponkovačky Profifix 90/25 Obj. č. D 200 595 Listopad 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500

dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500 Návod na údržbu a obsluhu dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500 Obj. č. H 113 007 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat,

Více

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW

Návod na obsluhu. Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW Návod na obsluhu Pístové řemenem hnané kompresory 2,2 7,5kW PRESS-HAMMER s.r.o. 5.května 8 (Veselá), 295 01 Mnichovo Hradiště, Česká republika Tel./fax: +420 326 782 088 E-mail: info@press-hammer.cz www.press-hammer.cz

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP

Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Návod k používání stříkací pistole Typ FP - HVLP Obj.-č. D 030 073 Stav k 06/00 G 880 333 Duben 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole FSP - AZ 2 Obj. č. D 030 206 Březen 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. SilentMaster 30-8-4 W. Obj. č. A 333 005

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. SilentMaster 30-8-4 W. Obj. č. A 333 005 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru SilentMaster 30-8-4 W Obj. č. A 333 005 Duben 2006 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám velice za projevenou důvěru v náš výrobek. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 160-8-2 W-bezolejový. Obj. č. A 222 002

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 160-8-2 W-bezolejový. Obj. č. A 222 002 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 160-8-2 W-bezolejový Obj. č. A 222 002 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

CPM 170-8-2 WOF A 201 000

CPM 170-8-2 WOF A 201 000 CM 170-8-2 WOF A 201 000 14 02 01 09 08 1a 19 13 18 12 11 10 07 n H T 150 70 S 2 9 max 8 1,1 2850 min 6 230 50 1 OIL 10 B 450 275 360 m 11 L WA 95 L pa4 75 1 1 0 0 0 60:40 10 max. T min. 5-35 40 02 5a

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Rázový utahovák WT 1890 Obj. č. N11100114 str.1 ze 11 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČÍ

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 212-10-2 W. Obj. č. A 222 003

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 212-10-2 W. Obj. č. A 222 003 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 212-10-2 W Obj. č. A 222 003 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento

Více

Kompresor pro Airbrush BAK25

Kompresor pro Airbrush BAK25 Verze 1.1 Kompresor pro Airbrush BAK25 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 146 88 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis přístroje 6 Uvedení

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 320-10-18 W. Obj. č. A 222 001

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 320-10-18 W. Obj. č. A 222 001 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 320-10-18 W Obj. č. A 222 001 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Přímočará pila BS900

Přímočará pila BS900 Návod na obsluhu a údržbu Přímočará pila BS900 Obj. č. N23000114 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ 3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Návod na obsluhu a údržbu tandem kompresorů. typ 650 / AMD 5 500 D. typ 650 / AMD 5 500 D + DK. Obj. č. H 200 508. Obj. č.

Návod na obsluhu a údržbu tandem kompresorů. typ 650 / AMD 5 500 D. typ 650 / AMD 5 500 D + DK. Obj. č. H 200 508. Obj. č. Návod na obsluhu a údržbu tandem kompresorů typ 650 / AMD 5 500 D Obj. č. H 200 508 typ 650 / AMD 5 500 D + DK Obj. č. H 200 509 Září 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení

NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení Topidlo TP 400V 02.1 Elektrické vytápění a větrání kabin obsluh strojů Elektrodílna Dalecký, s.r.o. Čáslavská 1257 537 01 Chrudim IV Czech Republic Tel./fax:

Více

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1 3 2 POWAIR0013 4 1 Fig. A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWAIR0013 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/10 OBSAH OBSAH TECHNICKÁ DATA DŮLEŢITÉ

Více

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití

DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití English Česky DEMINERALIZAČNÍ FILTR Návod k použití Dem 10 1 Dem 10 DEMINERALIZAČNÍ FILTR NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za zakoupení našeho Demineralizačního filtru

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

Plazmová řezačka BSP40

Plazmová řezačka BSP40 Verze 1.1 Plazmová řezačka BSP40 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 50 Označení výrobku: BSP40 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Uvedení

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D

Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Návod k obsluze Zádový postřikovač SOLO 425/475/435/485/473P/473D Upozornění: Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech bezpečnostních

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GA 20 l # 16742 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GA 20 l D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO RO BG BIH # 16742 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

Návod k obsluze Kompresor EURO

Návod k obsluze Kompresor EURO Návod k obsluze Kompresor EURO Obj. č.: 40.433.10 EURO 603/100D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor! Při použití tohoto kompresoru je třeba kvůli ochraně před úderem elektrickým proudem, nebezpečí úrazu

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Čeština... 3-7 FPS 4001

Čeština... 3-7 FPS 4001 FPS 4001 2 Čeština... 3-7 FPS 4001 Obsah 3 CZ Ochranné sluchátka NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto zahradní ochranné sluchátka. Než jej začnete používat přečtěte si, prosím, pozorně

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem

Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE DO CELÉHO SVĚTA Návod k obsluze 218e Membránová vývěva s membránovým stabilizačním systémem Modelová řada N 920 KT. 29.18 Obr. 1: Membránové vakuové čerpadlo N 920 KT.29.18 Vybrali

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte 604 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225 Před montáží pozorně pročtěte Obsah 1 Pokyny....................................................

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UNM-STH 460-10-90 Obj. č. H 112 013 UNM-STH 650-10-90 Obj. č. H 200 099 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL www.covdily.cz NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL MODEL :JDK-150/200/250 300/400/500 JDK-150/200/250 JDK-300/400/500 Děkujeme Vám, že jste si koupili naše dmychadlo. Než jej začnete používat,

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 230 N NÁVOD NA POUŽITÍ Ruční kotoučová pila CS 230 N Certifikát kvality Blahopřejeme Vám ke koupi výrobku vysoké. Výrobek prochází na konci výroby vnitřní kontrolou a splňuje vysokou technickou úroveň. Firma

Více

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET

DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET DÁVKOVAČ CHLOROVÝCH A BROMOVÝCH TABLET NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ 24429 24430 Pozice Kód Popis Model 24429 1 11129R0005 Víko s matkou a těsněním X X 2 4408010204 Ovládací ventil X X 3, 4 4408010205

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Návod k obsluze. Pneumatická nýtovačka. Obj. číslo 40084. Brugervejledning. Popnittepistol. Pneumatická nýtovačka

Návod k obsluze. Pneumatická nýtovačka. Obj. číslo 40084. Brugervejledning. Popnittepistol. Pneumatická nýtovačka Návod k obsluze Pneumatická nýtovačka DK CZ Brugervejledning Popnittepistol Návod k obsluze Pneumatická nýtovačka Obj. číslo 40084 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20

Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Návod na použití GARDENA ponorné tlakové čerpadlo 4000/5 Inox č.v. 1479-20 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si pozorně tento návod a dodrţujte pokyny, které jsou v něm uvedené. Pomocí našeho návodu

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Člun. návod model #65051, #65001, #65008 Prosím pečlivě pročtěte instrukce před použitím produktu. Popis částí člunu

Člun. návod model #65051, #65001, #65008 Prosím pečlivě pročtěte instrukce před použitím produktu. Popis částí člunu Člun návod model #65051, #65001, #65008 Prosím pečlivě pročtěte instrukce před použitím produktu. Popis částí u CZ #65001, #65051 Skladovací vak Kontrola nahuštění Nafukovací ventil Úchop pro manipulaci

Více

GENERAL Technické údaje / Oblasti použití Napětí akumulátoru... 12 V Kapacita akumulátoru... 2,0 Ah Jmenovitý příkon... 280 W Počet otáček motoru... 12000 1/min Síla na píst... 19 kn Doba lisování (podle

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži Návod k použití a montáži Vestavné moduly EM 10, EM 20, EM 30, EM 11, EM 21, EM 22, EM 31, stropní EM 05 S Obsah Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6-9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Předmluva K

Více

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2

Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70. Radlice VARES. Návod k používání (cz) 2 Radlice VARES VARES Mnichovice a. s. Ondřejovská 699 251 64 Mnichovice info@vares.cz www.vares.cz Tel : 323 640 413,323 640 607,323 640 613 Fax: 323 640466 Radlice pro sněhové frézy, kultivátory a MF 70

Více

TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008

TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008 POW XG1008 CZ TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA 650W POW XG1008 1. POPIS 1 Hlava včetně pily a motoru 2 Šrouby pro nastavení délky 3 Přední rukojeť 4 Zadní rukojeť se spínačem 5 Popruh 6 Šroub plastového krytu

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

MANN+HUMMEL IQORON 7, 10, 12, 14 Návod na montáž a údržbu

MANN+HUMMEL IQORON 7, 10, 12, 14 Návod na montáž a údržbu MANN+HUMMEL IQORON 7, 10, 12, 14 Návod na montáž a údržbu Verze 0709 Kontaktní informace Tento návod na montáţ a údrţbu je součástí dodávky. Je třeba ho uchovávat v dosahu zařízení a při prodeji přístroje

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056 Návod na obsluhu a údržbu Zásobníku na barvu typ FDB 2 Obj. č. D 040 056 Červen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

PL CZ SK H BG RO SL HR GB

PL CZ SK H BG RO SL HR GB CZ NÁVOD K INSTALACI Poznámka k instalaci: minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského odsavače par nesmí bý t menší než 50 cm u elektrických sporáků a 75 cm u plynových

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 12 KV / 25 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 12 KV / kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte spínací

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ILISIN 11/2014 1. Informace o výrobcích Použití a popis Tyto sprchové

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více