Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: ,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady"

Transkript

1 Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: ,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu: Zhotovtel: Dle výběru Rozpočtové náklady Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem ,00 NUS 5% ,00 Z PSV celkem ,00 R N M práce celkem ,00 M dodá\a<ycelkem 0,00 ZRN celkem ,00 HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00 ZRN + ostatní náklady + HZS ,00 Ostatní náklady celkem: ,00 Vypracoval: Za zhotovtele: Za objednatele: Jméno: Jméno: Jméno: Datum: Datum: Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Základ pro DPH 9,0% činí: ,00 Kč DPH 9,0% činí: ,00 Kč Cena za objekt celkem: ,00 Kč Zpracováno prograrrem Stavitel + fi~ RTS a.s.

2 Stalba: Adaptace MS na 4 bj Základní rozpočet List č. 2 Adaptace MS na 4 bj Rekapitulace stavebních dílů Stavební díl HSV PSY Dodávka Montáž HZS Hmotnost 3 Svislé a kompletní konstrukce ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,5 4 Vodorovné konstrukce 3078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 61 Upravy povrchů vnitřní ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,2 63 Podlahy a podlahové ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,7 konstrukce 64 Výplně otvorů 39999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,7 96 Bourání konstrukcí 84034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 97 Prorážení otvorů ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 99 Staveništní přesun hmot ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 711 Izolace proti vodě 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,5 713 Izolace tepelné 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,4 721 Vnitřní kanalizace 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 722 Vnitřní vodovod 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 725 Zařizovací předměty 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 731 Kotelny 0,00 796,00 0,00 0,00 0,00 0,0 732 Stroj01111 Y 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,0 733 ROZ\Qdpotrubí 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 734 Armatury 0,00 783,00 0,00 0,00 0,00 0,0 735 Otopná tělesa 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 766 Konstrukce truhlářské 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,8 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1,5 776 Podlahy povfakové 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1,3 781 Obklady keram ické 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1,7 783 Nátěry 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 784 Malby 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,3 M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 Celkem objekt: , ,00 0, ,00 0,00 162,0 VRN, rezerva a kompletace Přirážka Sazba Základna Kč NUS 5% 0,00 % 0, ,00 Celkem: ,00 Kč Zpracováno prograrrem Stavitel + filttt{rts a.s.

3 Stavba: Adaptace MS na 4 bj Adaptace MS na 4 bj Základní rozpočet List Č. 3 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce RAA ROO ROO ROO RT ROO ROO Celkem za: 3 Zdh.o z tvámic Ytong hladkých, tloušťka 36,5 cm tvámice 600 x 250 x 365 mm, P m3 19, , ,18 0, ,44637 Válcované nosníky č osazené do otvorů t 2, , ,89 1, ,59256 Vyzdí\o1<amezi nosníky cihlami pálenými na MG m3 3, , ,17 1, ,72363 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 11,97 589, ,33 0, ,28435 Příčky z desek Ytong ti. 15 cm desky P 2-500, 599 x 249 x 150 mm m2 111,71 582, ,55 0, ,77466 Vyrovnání powchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 37,00 135, ,50 0, ,22100 Vyrovnání povchu zdiva přizděním do ti. 8 cm m2 27,60 228, ,80 0, ,49040 Svislé a kompletní konstrukce ,42 38,53298 Díl: 4 Vodorovné konstrukce ROO Zabetonování otvorů 0,25 m2 'oe stropech a klenbách kus 12,00 256, ,00 0, ,58800 Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce. 3078,00 0,58800 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní ROO Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 kus 65,00 115, ,00 0, , ROO Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 kus 26,00 201, ,00 0, , ROO Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou 'oe stropech m2 16,40 286, ,40 0, , ROO Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 kus 12,00 424, ,00 0, , ROO Hrubá výplň rýh 'oe stěnách maltou m2 33,00 260, ,50 0, , ROO Omítka vniti'ního zdiva ze suché směsi, štuková m2 243,28 335, ,30 0, , ROO Potažení válc.nosnfků rabic.plettvern a postřik MG m2 59,45 194, ,03 0, , ROO Omítka vniti'ního zdiva ze suché směsi, hladká m2 83,40 177, ,80 0, , ROO Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou m2 12, , ,40 0, ,93170 Zpracováno prograrrem Stavitel + fi~ RTS a.s.

4 Stavoa: Základní rozpočet List Č ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO Celkem za: 61 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových m2 386,79 226, ,93 0,03200 Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukoxou m2 6,90 792, ,80 0,05394 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 17,00 95, ,50 0,00500 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 6,00 136,50 819,00 0,01400 Začištění omítek kolem oken.dveří apod. m 83,70 47, ,90 0,00372 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m ,65 208, ,00 0,02800 Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková m2 6,70 685, ,50 0,06200 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková m2 18,60 557, ,20 0,06000 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 48,18 438, ,93 0,05700 Potaženi vnitř. stěn sklotex. pletivem s 'vypnutím m2 243,28 106, ,11 0,00034 Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení m2 243,28 67, ,26 0,00252 Upravy povrchů vnitřní ,56 12, , , , , , , , , , , ,20609 Díl: 63 Pod~hyapod~hovékonstrokce RT ROO ROO ROO Celkem za: 63 Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, ti. 30 mm 460 (Hasit 960) samonivetačnt anhydritová směs m2 370,10 369,00 Mazanina betonová ti cm B 20 (C 16/20) m3 5, ,00 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 5, ,00 Mazanina betonová ti. 5-8 cm B 20 (C 16/20) m3 4, ,00 Podlahy a podlahové konstrukce , , , , ,05 0, , , , , , , , ,74134 Díl: 64 Výplněotvorů ROO ROO Osazení zárubní dveřních ocelových, pl, do 2,5 m2 kus 6,00 518, ,00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus 23,00 656, ,00 Zárubeň ocelová H x1970x160 L kus 5,00 763, ,00 0, , , , , ,05000 Zpracováno prograrrem Stavitel + fi~ RTS a.s.

5 Sta\ba: Základní rozpočel List č. 5 Poř. Č. Položka Popis Celkem za: 64 Díl: 96 Zárubeň ocelová H x 1970x 110 P kus 4,00 617,00 Zárubeň ocelová H x1970x160 L kus 8,00 776,00 Zárubeň ocelová H x1970x160 P kus 12,00 775,99 Výplně otvorů Bourání konstrukcí 2468,00 0, ,00 0, ,88 0, ,88 0, , , , ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO Bourání příček cihelných ti. 10 cm m2 16,29 79, ,74 Bourání příček cihelných ti. 15 cm m2 3,51 96,50 338,71 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 44,57 573, ,25 Bourání mazanin betonowch ti. 10 cm, nad 4 m2 m3 5, , ,83 Bourání dlaždic keramických ti. 1 cm, nad 1 m2 m2 108,14 41, ,25 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 23,00 10,50 241,50 Odstranění násypu ti. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 8,16 264, ,84 Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm2 kus 320,00 18, ,00 Pi'isekání rosných ostění cihelných na MVC m2 21,92 89, ,84 Pi'isekání plošné zdiva cihelného na MVC ti. 10 cm m2 32,00 113, ,00 Pi'isekání plošné zdiva cihelného na MVC ti. 15 cm m2 17,60 229, ,20 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 57,12 82, ,84 Vy\ěšení dřevěnýcn okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 28,00 12,60 352,80 Vybourání ko\a:)\ýchd\ řních zárubní pl. do 2 m2 m2 26,79 245, ,04 Vyvěšení, zavěšení ko\a:)\ýchkřídel d\ ří nad 2 m2 kus 2,00 32,60 65,20 Vybourání ko\a:)\ýchdveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,20 190,00 798,00 Vy\ěšení, zavěšení ko\a:)\ýchkřídel '\Katdo 4 m2 kus 2,00 65,00 130,00 Vybourání ko\a:)\ých'\katplochy nad 5 m2 m2 9,00 93,50 841,50 (-0,13100) (-0,26100) (-1,80000) (-2,20000) (-0,02000) (-1,40000) (-0,05500) (-0,18300) (-0,27500) (-0,02700) (-0,07600) (-0,06300) (-0,06600) (-2,13347) (-0,91611) (-80,23428) (-11,96580) (-2,16280) (-11,42190) (-1,20560) (-5,85600) (-4,84000) (-1,54224) (-2,03619) (-0,26460) 0,00420 (-0,59400) 0,00900 Zpracováno prograrrem Stavitel + fi~ RTS a.s.

6 Stavoa: Základní rozpočet List e. 6 Poř. e. Položka Popis ROO Vybourání dřevěných rámů oken d\kjjitých pl. 1 m2 (-0,07500) (-0,04050) m2 0,54 272,00 146,88 0, , ROO Vybourání \KJdo\KJd., plynového -.edení ON do 52 mm (-0,01300) (-1,79400) m 138,00 32, , ROO Vyvěšení, zavěšení ko\kjvých křídel \Kat nad 4 m2 kus 2,00 95,40 190, ROO Vybourání kanalizačního potrubí ON do 100 mm (-0,03700) (-1,70200) m 46,00 116, ,00 0,04600 (-128,70949) Celkem za: 96 Bourání konstrukcí ,22 0,06028 Díl: 97 Prorážení otvorů ROO Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm (-0,04200) (-1,18440) m 28,20 150, , ROO Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm (-0,06500) (-3,48400) m 53,60 195, , ROO Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm (-0,00060) (-0,05160) kus 86,00 56, , ROO Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, ti. 30 cm, MVC (-) (-0,04300) kus 43,00 38, , ROO Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, ti. 60 cm, MVC (-0,00200) (-0,03600) kus 18,00 117, ,00 0, ROO Vybourání otv zeď cihel. 0,0225 m2, ti. 15cm, MVC (-0,00400) (-0,03200) kus 8,00 33,60 268, ROO Vybourání otv zeď cihel. 0,0225 m2, ti. 30cm, MVC (-0,00800) (-0,12000) kus 15,00 51,00 765, ROO Vybourání otv zeď cihel. pl.o,09 m2, tl.30cm, MVC (-0,05400) (-0,43200) kus 8,00 88,50 708, ROO Vybourání otv zeď cihel. pl.o,25 m2, tl.15cm, MVC (-0,06900) (-0,41400) kus 6,00 53,00 318, ROO Vybourání otv zeď cihel. pl.o,25 m2, tl.30cm, MVC (-0,13800) (-0,96600) kus 7,00 179, , ROO Vybourání otv, zeď cihel. pl. 1 m2, tl.60 cm, MVC (-1,80000) (-0,64800) m3 0, ,00 500,40 0, , ROO Vybourání otv zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC (-1,80000) (-4,50360) m3 2,50 785, ,07 0, , ROO Vybourání otv zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC (-1,80000) (-12,89520) m3 7,16 881, , ROO Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm (-0,09700) (-1,26100) kus 13,00 271, , ROO Vysekání kapes pro zavázání příček ti. 15 cm (-0,00900) (-0,52965) m 58,85 88, , ROO Vysekání kapes pro zavázání zdí ti. 30 cm (-0,00900) (-0,39546) m 43,94 128, ,32 Zpracováno prograrrem Stavitel + fj~ RTS a.s.

7 Stavoa: Základní rozpočel List č ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO ROO Celkem za: 97 MJ Množství Cena/MJ Cena v Kč Jedn. hm. Vysekání rýh 'vezdi cihelně 3 x 7 cm m 48,70 56, ,20 Vysekání rýh 'vezdi cihelně 5 x 10 cm m 53,10 75, ,05 Odsekání vnitřnfch obkladů stěn nad 2 m2 m2 49,50 70, ,00 Otlučení omítek 'v11itřníchvápenných stropů do 50 % m2 386,79 35, ,40 Otlučení omítek 'v11itřníchstěn v rozsahu do 50 % m2 1105,65 27, ,11 Vysekání rýh 'vezdi cihelně 10 x 15 cm m 23,50 101, ,50 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm m 238,90 28, ,54 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm m 115,40 29, ,76 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm m 84,60 37, ,12 Vybourání dřevěných zábradlí a madel m 26,00 48, ,40 Vybourání kotevuch želez zeď cihelná MVC kus 35,00 70, ,00 Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg t 0, , ,25 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 192,23 238, ,09 Vnitrostavenlštnl doprava suti do 10m t 192,23 198, ,74 Prorážení otvorů ,03 (-0,00400) (-0,00900) (-0,06800) (-0,02000) (-0,02000) (-0,02700) (-) (-0,00200) (-0,00500) (-0,01600) (-0,00700) (-1,00000) Celk. hm. (-0,19480) 0,04870 (-0,47790) 0,05310 (-3,36600) (-7,73580) (-22,11290) (-0,63450) 0,02350 (-0,23890) 0,23890 (-0,23080) 0,11540 (-0,42300) 0,08460 (-0,41600) (-0,24500) (-0,45000) (-63,52151) 0,58792 Díl: 99 Staveništní přesun hmot ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do \ýšky 25 m t 243,10 568, ,80 Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot ,80 Díl: 711 Izolace proti vodě RAB Izolace proti vodě vodorovrá přítavená, 1x R12 2 x Np, 1x Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 54,39 168,00 Nátěr hydroizolační těsnící hmotou Mapegum WP (fa Mapei), proti \Ahkosti m2 141,05 198, , ,90 0, , , ,21158 Zpracováno programem Stavitel + filttly'rts a.s.

8 Sta\ba: Základní rozpočet List č ROO Celkem za: 711 MJ Množstvi Cena/MJ Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm. Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,32 778,00 248,42 Izolace proti vodě 37313,84 0,53084 Díl: 713 Izolace tepelné ROO RT ROO Celkem za: 713 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovstvá m2 54,39 22, ,90 0, ,00163 Deska fasád polystyr EPS 100 F ti. 50 mm m2 55,48 127, ,42 0, ,06380 Položení izolační fólie včetně dodá\a<yfólie PE m2 54,39 25, ,19 0, ,35897 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,42 751,00 318,42 Izolace tepelné 9969,93 0,42441 Díl: 721 Vnitřní kanalizace R01 Vnitřní kanalizace - nové rozvody Tkč 32, , ,00 Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace 32600,00 Díl: 722 Vnitřní vodovod R01 Vnitřní \AJdo\AJd- nové rozvody TKč 78, , ,00 Celkem za: 722 Vnitřní vodovod 78200,00 Díl: 725 Zařizovací předměty ROO Demontáž klozetů splachovacích (-0,01933) (-0,05799) soubor 3,00 132,50 397, ROO Demontáž, zásobník elektrický tlako'vý 200 I (-0,15500) (-0,15500) soubor 1,00 188,50 188, R01 Zařizovací předměty - nové instalace TKč 115, , , ROO Demontáž pisoárové nádrže + 2 stání (-0,07528) (-0,15056) soubor 2,00 288,50 577, ROO Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání (-0,03968) (-0,03968) soubor 1,00 167,50 167, ROO Demontáž umyvadel bez 'výtokových armatur (-0,01946) (-0,05838) soubor 3,00 85,90 257,70 (-0,46161) Celkem za: 725 Zařizovací předměty ,20 Zpracováno prograrrem Stavitel + fimv RTS a.s.

9 Sta\ba: Vlastni objekt Základní rozpočet List č. 9 Adaptace MŠ na 4 bj Díl: 731 Kotelny ROO Oemontáž kotle ocel. na tuhá paliva do 60 kw kus 1,00 796,00 796,00 (-0,35625) 0,00017 (-0,35625) 0,00017 Celkem za: 731 Kotelny 796,00 (-O,35625) 0,00017 Díl: 732 Strojovny ROO Oemontáž těles rozdělovačů a sběračů, ON 200 mm (-0,09358) m 5,00 87,20 436,00 Celkem za: 732 Strojovny 436,00 (-0,46790) (-O,46790) Díl: 733 Rozvod potrubí ROO Oemontáž potrubí z hladkých trubek ON 38 (-0,00254) m 310,00 26, ,00 0, ROO Oemontáž potrubí z hladkých trubek ON 60,3 (-0,00473) m 43,00 38, ,30 0, ROO Odřezání odvzdušňovací nádoby (-0,00705) kus 1,00 29,20 29,20 0, ROO Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6-24 m t 1, , ,16 Celkem za: 733 Rozvod potrubí ,66 (-0,78740) 0,01240 (-0,20339) 0,00215 (-0,00705) 0,00004 (-O,99784) 0,01459 Díl: 734 Armatury ROO Oemontáž armatur se dvěma přírubami do ON 50 kus 6,00 130,50 783,00 (-0,01400) 0,00002 (-0,08400) 0,00012 Celkem za: 734 Annatury 783,00 (-O,08400) 0,00012 Díl: 735 Otopná tělesa ROO Oemontáž těles otopných litinových článkových (-0,02380) (-7,56840) m2 318,00 20, , ROO Oemontáž otopných těles trubk.ai-lamei.2660 mm (-0,02060) (-0,08240) kus 4,00 95,80 383,20 0, , ROO Oemontáž konzol otopných těles do odpadu (-0,00075) (-0,04650) kus 62,00 7,70 477,40 0, , ROO Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6-12 m t 7,70 902, ,96 (-7,69730) Celkem za: 735 Otopná tělesa 14290,76 0,00094 Zpracováno prograrrem Stavitel + fi~ RTS a.s.

10 Sta\tba: Adaptace MS na 4 bj Adaptace MS na 4 bj Základní rozpočet List Č ROO Celkem za: 771 do tmele Monoflex m2 57,65 654,00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 2,24 399,00 Podlahy z dlaždic a obklady 37703,10 0, , , ,26 1,47872 Díl: 776 Podlahy povlakové ROO Odstranění PVC podlah lepených s podložkou m2 247,02 57, , RAB ROO Podlaha povaková z PVC pásů, soklík podlahovna Novoflor extra tloušťky 2,0 mm m2 312,45 374, ,52 Přesun hmot pro podlahy povakosé, výšky do 24 m t 1,32 336,50 444,74 Celkem za: 776 Podla hy povla kové ,91 (-) (-0,24702) 0, ,32166 (-0,24702) 1,32166 Díl: 781 Obklady keramické RAA Obklad \Klitřní keram.,izolace Mapei, do 30 x 30 cm ROO Celkem za: 781 Obklady keramické izolace Mapegum WP, tmel Keraflex m2 83,40 707, ,80 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 1,72 399,00 686, ,63 0, , ,72138 Díl: 783 Nátěry ROO Nátěr syntetický ko\oových konstrukcí 2x + 1x ernail m2 25,60 130, ,80 0, , ROO Nátěr syntetický ko\oových konstrukcí základní m2 25,60 41, ,84 0, ,00205 Celkem za: 783 Nátěry 4400,64 0,00794 Díl: 784 Malby ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m ,43 19, , ROO Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x m ,31 33, ,86 0, ,28089 Celkem za: 784 Malby ,49 0,28089 Díl: M21 Elektromontáže Zpracováno programem Stavitel + fi~ RTS a.s.

11 Stavoa: Základní rozpočet List č. 12 Adaptace MŠ na 4 bj R01 Elektroinstalace - vnitřní rozvody TKč 262, , R01 Celkem za: M21 Elektrokotle Rejnok \K:..radiátorů a příslušenství TKč 398, ,00 Elektromontáže , , ,00 Zpracováno prograrrem Stavitel + finny RTS a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35 Část č. 6.A Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 na zhotovení díla Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, administrativní budova Smluvní strany a Objednatel: Zhotovitel:

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení Strojírensko technické centrum Chrudim Dodatek. 1 k SoD OR/13/21983 Ocenný soupis ménprací Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÝKAZ VÝMĚR Rozpočet F.1.4.1 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 WP11005 ZŠ MOHELNICE - VODNÍ Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

Výzva. k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky dle zadávacího řízení zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY Zakázka:ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BÁNOV REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ Zadavatel:

Více

SMLOUVA Č.264/2008 ČI.I.

SMLOUVA Č.264/2008 ČI.I. SMLOUVA O Č.264/2008 013728-08T, DILO Objednatel: Zhotovitel: Společenství-vlastníkůpro dům Demlovačp. 1025, 1026 vírebíči Sídlo:Třebíč,Demlovačp. 1025, PSČ:67401 Zapsáno v rejstříku společenství vlastníků

Více

Ukázkový rozpočet Ústřední vytápění

Ukázkový rozpočet Ústřední vytápění Ukázkový rozpočet Ústřední vytápění Vysvětlivky k položkám: Kompletní položka Montážní položka Specifikace - Přesun hmot Přesun suti P.č. Číslo položky Název položky MJ Díl: 97 Prorážení otvorů Položky

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

Krycí list rozpo tu. Rozpo tové náklady v K. 0,00 Za ízení staveništ. 0,00 Mimostav. doprava. 0,00 Územní vlivy. Ostatní materiál P esun hmot a sutí

Krycí list rozpo tu. Rozpo tové náklady v K. 0,00 Za ízení staveništ. 0,00 Mimostav. doprava. 0,00 Územní vlivy. Ostatní materiál P esun hmot a sutí Krycí list rozpo tu Název stavby: Stavební úpravy školní družiny Objednatel: M sto Habartov I /DI : Druh stavby a ú el: rekonstrukce Projektant: PK ing.petr Potužák,T.G.Masaryka 132 I /DI : 61763659/CZ6708261648

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOET. Rozpis ceny Píloha. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOET Rozpoet 02 Stavební práce - Obnova památkové podstaty kulturní památky JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Stavební ást Mrná jednotka Stavba Název stavby Poet jednotek Rehabilitace

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvní strany: DKK Stav s.r.o. se sídlem: Štefánikovo náměstí 781/4, 460 01 Liberec 1 zastoupený: Pavlem Kolomazníkem IČO: 27 34 91 87 DIČ: CZ 27 34 91 87

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010 Položkový rozpoče savby Daum: 3.2.2010 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Objednael : Měsská čás Praha 20 IČO : Jívanská 647 DIČ : Praha - Horní Počernice Zhooviel : IČO : DIČ : Základ pro DPH 10

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.vr 14/2015 (dále jen smlouva)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.vr 14/2015 (dále jen smlouva) Základní škola Burešova se sídlem Burešova 1130/14,Praha Níže uvedeného dne, "Stavební úpravy Základní škola Burešova" Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.vr 14/2015 (dále jen smlouva) měsíce a roku uzavřely

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více