Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0, , ,88 0,0000 0,0000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000"

Transkript

1 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) 12 Odkopávky a prokopávky 0, , ,66 0, R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 26,58 49,31 0, , ,66 0,0000 0, Hloubené vykopávky 0, , ,66 0, R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 199,39 262,47 0, , ,89 0,0000 0, R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 199,39 22,47 0, , ,29 0,0000 0, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 25,89 395,86 0, , ,82 0,0000 0, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 25,89 23,78 0,00 615,66 615,66 0,0000 0, Přemístění výkopku 0, , ,36 0, R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m m3 225,28 41,47 0, , ,36 0,0000 0, Konstrukce ze zemin 0, , ,88 0, R00 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 112,5 78,39 0, , ,88 0,0000 0, Povrchové úpravy terénu 0, , ,14 0, R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm m2 901,12 24,23 0, , ,14 0,0000 0, Základy , , ,31 232, R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 19, , , , ,31 1, , R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 25, , , , ,38 2, , R00 Bednění základových pasů zřízení m2 56,85 241, , , ,62 0,0393 2, R00 Bednění základových pasů odstranění m2 56,85 81,46 0, , ,00 0,0000 0, R00 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 19, , , , ,35 2, ,1936 Strana 1

2 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 1, , , , ,28 1,0570 1, R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m , , , ,42 0,0393 0, R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m ,46 0, , ,58 0,0000 0, RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm - výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 28, , , , ,65 0, , RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm - výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 8, , , , ,59 0,6870 5, RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm - výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 5, , , , ,79 0,5478 2, RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm - výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 99,96 848, , , ,07 0, , R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí t 0, , , , ,27 1,0203 0, Zdi podpěrné a volné , , ,14 140, R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm m2 225, , , , ,80 0, , R00 Zdivo POROTHERM 44N P+D tl. 44 cm m2 4, , , , ,22 0,3733 1, R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P 10 na MVC 5 tl. 36,5 cm m2 48, , , , ,83 0, , R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm m2 92, , , , ,38 0, , VD Zdivo skleněné z luxfer m2 1, , ,00 300, ,00 0,0000 0, R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm kus , , , ,40 0,0466 0, R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm kus 4 569, ,32 317, ,52 0,0649 0, R00 Beton překladů železový C 16/20 (B 20) m3 2, , , , ,01 2,4169 6, R00 Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí t 0, , ,26 606, ,30 1,0129 0, R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm PTH m 5,5 84,97 244,04 223,30 467,34 0,0005 0, R00 Bednění překladů - zřízení m2 33,29 481, , , ,13 0,0088 0, R00 Bednění překladů - odstranění m2 33,29 129,99 0, , ,37 0,0000 0, R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 2 205,71 273,14 138,28 411,42 0,0173 0, R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm kus 3 279,33 553,05 284,94 837,99 0,0229 0, RAB Zdivo z cihel pálených plných na MVC P20, tl. 30 cm m3 0, ,09 760,68 390, ,77 1,8011 0, RAB Komín Schiedel UNI***plus, 1 průduchový, 160 mm m 11, , , , ,66 0,0949 1, VD Pouzdra Batima pro roletové překlady kus , , , ,00 0,0000 0, Stěny a příčky , , ,29 10, R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 74,49 584, , , ,63 0,1240 9, R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/200 cm kus 1 400,61 296,73 103,88 400,61 0,0351 0, R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm kus 2 279,33 368,70 189,96 558,66 0,0229 0,0458 Strana 2

3 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 2 205,71 273,14 138,28 411,42 0,0173 0, RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm + izol m2 29,84 879, , , ,97 0,0466 1, Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) , , ,28 108, R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 4,25-5 m m2 76, , , , ,42 0, , R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 25 cm, nosník do 2 m m2 10, , , , ,55 0,3664 3, R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 2,25-3 m m2 4, , , , ,07 0,3644 1, R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 3,25-4m m , , , ,56 0, , R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 4,25-5m m2 33, , , , ,28 0, , R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 6,25-7 m m , , , ,62 0,3668 5, RT2 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených t , , , ,06 1,0573 1, R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 16, , , , ,76 2, , R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli t 0, , , , ,22 1,0167 0, R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 100,22 247, , , ,55 0,0034 0, R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 100,22 63,05 0, , ,87 0,0000 0, R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm m2 151,2 727, , , ,02 0,0184 2, R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm m , , , ,30 0,0184 0, Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů , , ,64 0, RT2 Omítka tenkovrstvá weber.pas marmolit - sokl m , , , ,52 0,0027 0, RT5 Omítka tenkovrstvá weber.pas akrylát m2 204,53 210, , , ,12 0,0016 0, Úprava povrchů vnitřní , , ,66 32, R00 Pačokování mlékem z vápna m2 665,28 12,23 498, , ,37 0,0002 0, R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 503,4 273, , , ,57 0, , R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 142,25 382, , , ,27 0,0512 7, R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 19,63 485, , , ,45 0,0573 1, Úprava povrchů vnější 8 766, , ,97 9, R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 204,53 181, , , ,97 0,0459 9, Podlahy a podlahové konstrukce , , ,04 25, R00 Mazanina betonová tl. 6 cm C 16/20 (B 20) m3 7, , , , ,47 2, , R00 Mazanina betonová tl cm C 16/20 (B 20) m3 2, , , , ,14 2,4220 6, R00 Potěr cem. obyčejný,oc.hladítko,zakřivený do 30 m2 m2 27,06 338, , , ,43 0,0600 1,6225 Strana 3

4 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) 711 Izolace proti vodě a vlhkosti 1 446, , ,46 0, R00 Izolace proti vlhkosti vodor. SIKKATON-B m2 132,92 10,73 0, , ,23 0,0000 0, R00 Izolace proti vlhkosti svislá SIKKATON-B m2 137,57 18,26 531, , ,03 0,0002 0, RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr Bornit, za studena m2 40,8 24,55 437,38 564, ,64 0,0004 0, RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr Bornit za studena m2 12,66 13,25 69,38 98,37 167,75 0,0002 0, R00 Izolace proti vlhk.vodor. nástřik RADKON FORMULA7 m2 27,06 149,99 408, , ,73 0,0010 0, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,5 794,16 0,00 397,08 397,08 0,0000 0, Izolace tepelné , , ,65 2, R00 izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, porobeton/děrovaná cihla m2 45,4 102,29 0, , ,97 0,0000 0, ISOVER EPS SOKL tl. 80mm m2 45,4 302, ,80 0, ,80 0,0010 0, R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 51,66 91, , , ,92 0,0030 0, Deska fasád polystyr EPS 70 F tl.150 mm - sloup m2 2,48 312,87 775,92 0,00 775,92 0,0028 0, Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm - věnec 1PP m2 16,38 422, ,46 0, ,46 0,0024 0, Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 80mm - vnitřní věnec ke garáži m2 2,3 156,44 359,81 0,00 359,81 0,0014 0, Deska fasád polystyr EPS 70 F tl.100mm - věnec 1NP+2NP m2 30,5 195, ,97 0, ,97 0,0018 0, RV1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá - včetně dodávky polystyren tl. 30 mm m2 41,5 147, ,81 634, ,76 0,0013 0, RV4 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá - včetně dodávky polystyren tl. 80 mm m2 77,66 228, , , ,30 0,0017 0, RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 92,17 23,15 723, , ,74 0,0001 0, Deska isover N tl.30mm m2 92,17 115, ,55 0, ,55 0,0045 0, RT9 Položení izolační fólie - včetně dodávky fólie PE m2 104,72 30,55 867, , ,20 0,0001 0, RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - 2vrstvy m2 72,9 45,93 0, , ,30 0,0000 0, RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve - 2vrstvy m2 88,3 135, , , ,25 0,0005 0, A Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm m2 161,2 65, ,48 0, ,48 0,0016 0, A Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 180 mm m2 161,2 294, ,16 0, ,16 0,0072 1, R00 Izolace tepelná překladů lepením m2 13,38 91,52 424,01 800, ,54 0,0030 0, Deska polystyr EPS 70 F tl.100mm m , ,10 0, ,10 0,0018 0, RK6 parozábrany krovů spodem s přelepením spojů + dodávka m2 161,2 98, , , ,48 0,0002 0, R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením - garáž m2 27,06 105, , , ,54 0,0008 0, Deska polystyrenová EPS 70 F m3 2, , ,27 0, ,27 0,0170 0, R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 2,5 735,65 0, , ,13 0,0000 0,0000 Strana 4

5 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) 721 Vnitřní kanalizace , , ,73 0, R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 9,2 416, , , ,71 0,0025 0, R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 21,28 369, , , ,54 0,0021 0, R00 Čisticí kus, odpadní D 110 kus 1 554,84 435,87 118,97 554,84 0,0006 0, R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm - stoupačky m 20,7 410, , , ,52 0,0013 0, R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm m 6,9 284,55 781, , ,40 0,0005 0, R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 1,09 494,70 124,40 414,82 539,22 0,0015 0, R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 13,23 160,17 578, , ,05 0,0005 0, R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 6,9 141,80 261,99 716,43 978,42 0,0004 0, R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 1,09 156,15 57,03 113,17 170,20 0,0003 0, R00 Hlavice ventilační přivětrávací HL904 kus 2 505,72 975,74 35, ,44 0,0001 0, RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus , ,76 17, ,61 0,0005 0, Sifon kondenzační HL21 kus , ,00 0, ,00 0,0007 0, RM1 Vyvedení odpadních výpustek vč. zápachových uzávěrek kus , ,60 451, ,28 0,0005 0, R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 80,39 16,06 38, , ,06 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,5 508,88 0,00 254,44 254,44 0,0000 0, Vnitřní vodovod , , ,99 0, R00 Potrubí PN 20, DN 25 m 8,75 231,92 591, , ,30 0,0052 0, R00 Potrubí PN 20, DN 20 m 62,1 195, , , ,33 0,0040 0, R00 Potrubí PN 16, DN 32 m 15,88 288, , , ,44 0,0039 0, R00 Potrubí PN 16, DN 25 m 1,59 221,32 90,60 261,30 351,90 0,0037 0, R00 Potrubí PN 16, DN 20 m 33,48 191, , , ,81 0,0040 0, Izolace potrubí Tubex 20 x 10 mm m 95,58 12, ,88 0, ,88 0,0000 0, Izolace potrubí Tubex 25 x 10 mm m 10,34 11,63 120,25 0,00 120,25 0,0001 0, Izolace potrubí Tubex 32 x 10 mm m 15,88 13,64 216,60 0,00 216,60 0,0001 0, R00 vodovodních armatur (ventilů, kohoutů. apod.) kus 23 69,53 54, , ,19 0,0000 0, Kohout kulový PN16 DN 32 kus , ,38 0, ,38 0,0045 0, Kohout kulový PN 16 DN 50 kus , ,86 0, ,86 0,0040 0, A Filtr závitový DN32 pro rozvod vody kus 1 244,80 244,80 0,00 244,80 0,0007 0, Redukce vnitřní/vnější PPR kus 2 20,05 40,10 0,00 40,10 0,0001 0,0001 Strana 5

6 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) Kohout kulový vypouštěcí - páka, DN 15 PN 16 kus 1 100,80 100,80 0,00 100,80 0,0002 0, A Klapka zpětná závitová DN32 pro rozvod vody kus 1 330,48 330,48 0,00 330,48 0,0007 0, R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15/20/25 kus ,59 0, , ,44 0,0000 0, R00 Nástěnka kus , , , ,96 0,0007 0, R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1 53,53 0,00 53,53 53,53 0,0000 0, Ventil rohový mosazný kus 16 99, ,24 0, ,24 0,0002 0, R00 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 121,8 33, , , ,40 0,0002 0, R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1 462,30 0,00 462,30 462,30 0,0000 0, Vnitřní plynovod , , ,59 0, RT1 potrubí z měděných trubek D 28 mm m 1,09 209,77 57,12 171,53 228,65 0,0050 0, RT1 potrubí z měděných trubek D 18 mm m 17,25 185,88 644, , ,43 0,0059 0, RT1 potrubí z měděných trubek D 22 mm m 12,2 194,22 510, , ,48 0,0059 0, M Regulátor tlaku plynu Francel B 6 kus , ,80 0, ,80 0,0009 0, A Kohout kulový DN25 plyn kus 1 328,44 328,44 0,00 328,44 0,0004 0, A Kohout kulový DN15 plyn kus 2 193,80 387,60 0,00 387,60 0,0003 0, Deska varná vestavná plynová bílá VD kus , ,36 0, ,36 0,0085 0, VD D+M Kotle Geminox THRi 2-17 s nerezovým zásobníkem 120l kompl , , , ,00 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 1 463,83 0,00 463,83 463,83 0,0000 0, Zařizovací předměty , , ,48 0, R00 dřezů jednoduchých + dodávka soubor , ,98 328, ,32 0,0021 0, R00VD umyvadel na šrouby do zdiva + dodávka soubor , ,00 961, ,30 0,0014 0, R00 D+M Klozet kombi LYRA , nádrž s armaturou, barva soubor , , , ,36 0,0267 0, R00 sprchových koutů + dodávka soubor , ,67 940, ,55 0,0002 0, R00 Vana ocelová anatomická PRAGA , dl mm + dodávka soubor , ,68 938, ,25 0,0528 0, RT1 baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové + dodávka kus , ,24 617, ,96 0,0017 0, RT1 baterie sprchové, vanové včetně dodávky baterie kus , ,96 302, ,68 0,0001 0, R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 2 528,53 0, , ,06 0,0000 0, Rozvod potrubí , , ,85 1, R00 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé m 71,99 271, , , ,93 0,0063 0, R00 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé m , , , ,34 0,0065 0,2985 Strana 6

7 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) R00 Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé m 56,3 341, , , ,88 0,0066 0, R00 Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé m 1,09 479,55 351,18 171,53 522,71 0,0062 0, Izolace potrubí DAPE Tubex 15 x 10 mm m 71,99 9,20 662,31 0,00 662,31 0,0000 0, Izolace potrubí DAPE Tubex 18 x 10 mm m 46 10,46 481,16 0,00 481,16 0,0000 0, Izolace potrubí DAPE Tubex 22 x 10 mm m 56,3 12,47 702,06 0,00 702,06 0,0000 0, Izolace potrubí DAPE Tubex 28 x 10 mm m 1,09 11,63 12,68 0,00 12,68 0,0001 0, R00 Tlaková zkouška potrubí m 175,38 6,99 31, , ,91 0,0000 0, R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 11 76,89 0,00 845,79 845,79 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 1, ,05 0, , ,08 0,0000 0, Armatury , , ,01 0, VD D+M ekvitermní regulace nástěnné soubor , ,00 500, ,00 0,0000 0, VD D+M plastový termostat - prostorový kus 3 990, ,00 600, ,00 0,0000 0, R00 Ventily odvzdušňovací ot.těles kus 11 46,01 284,79 221,32 506,11 0,0001 0, RT2 Ventily termostat.bez hlavice kus , ,08 624, ,66 0,0002 0, RT2 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus , ,13 256, ,09 0,0001 0, R00 Šroubení kus , ,40 585, ,60 0,0001 0, R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 1 761,55 0,00 761,55 761,55 0,0000 0, Otopná tělesa , , ,30 0, R00 Otopná tělesa VK /1400 kus , ,76 238, ,48 0,0314 0, R00 Otopná tělesa VK /1000 kus , ,64 259, ,38 0,0324 0, R00 Otopná tělesa VK /1400 kus , ,76 275, ,33 0,0534 0, R00 Otopná tělesa VK /1200 kus , ,36 273, ,63 0,0458 0, R00 Otopná tělesa VK /1600 kus , , , ,76 0,0610 0, R00 Otopná tělesa VK /3000 kus , ,61 448, ,24 0,0868 0, VD D+M Mica kompl , , , ,00 0,0000 0, VD tělesa trubkového 1 500,00 0,00 500,00 500,00 0,0000 0, Těleso otopné trubkové Koralux Tubus M kus , ,16 0, ,16 0,0241 0, R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 2 850,16 0, , ,32 0,0000 0, Konstrukce tesařské , , ,58 6, RT3 vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - včetně dodávky řeziva, fošny 6/16 m , , , ,00 0,0068 0,9506 Strana 7

8 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) RT2 vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14 m 17,3 274, , , ,97 0,0112 0, RT2 vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - včetně dodávky řeziva, hranoly 12/16 m 7,2 274,16 826, , ,95 0,0112 0, RT3 vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - včetně dodávky řeziva, hranoly 12/18 m 260,4 315, , , ,45 0,0145 3, R00 vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 26,92 128,85 162, , ,64 0,0010 0, Fošna SM neom. I jak. tl mm L 2-3,5 m m3 0, ,00 727,30 0,00 727,30 0,5500 0, R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 7, , ,48 0, ,48 0,0236 0, RT4 laťování střech, vzdálenost latí cm m2 217,1 102, , , ,19 0,0040 0, R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 6, ,40 0, , ,60 0,0000 0, Konstrukce klempířské , , ,74 0, RT1 Žlab okapový PVC StabiCor, šířky 125 mm m 37,11 466, , , ,21 0,0019 0, RT1 Odpadní trouby PVC StabiCor, D 100 mm m 11,96 532, , , ,20 0,0042 0, RT4 Hrdlo žlabu PVC StabiCor, šířky 125 mm kus 3 419, ,77 76, ,06 0,0006 0, A Oblouk odpadní trouby 45, d100 StabiCor P kus 9 135, ,48 0, ,48 0,0008 0, Lemování okna Roto WDF 74 x 118 cm kus , ,64 0, ,64 0,0035 0, Lemování okna Roto WDF 74 x 98 cm kus , ,28 0, ,28 0,0035 0, RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm m 17,13 342, , , ,34 0,0021 0, R00 Lemování z Pz komínů, vlnitá krytina, v ploše m ,40 613,45 622, ,40 0,0074 0, R00 Úžlabí z Al plechu, rš 400 mm m , , , ,56 0,0012 0, R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0, ,13 0,00 686,57 686,57 0,0000 0, Krytina tvrdá , , ,03 11, R00 Fólie podstřešní paropropustná Bramac PRO m2 217,1 85, , , ,06 0,0002 0, RT6 Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho m 21,5 601, , , ,32 0,0129 0, RT6 Hřebenáč hromosvodový Bramac - příplatek kus , ,60 63, ,30 0,0003 0, RT6 Kovová stoupací plošina délky 88 cm, Bramac kus , ,74 330, ,46 0,0219 0, RT6 Krytina beton.bramac, s úpravou, ostatní, na sucho m2 217,1 423, , , ,01 0,0446 9, R00 Taška drážková prostupová pro anténu, Bramac kus 2 630, ,24 17, ,42 0,0012 0, R00 Taška drážková prostupová UH pro sanitu,bramac kus , ,01 63, ,61 0,0020 0, RT6 Zakončení štít. hran taškami s ozubem, s úpravou m 42,8 431, , , ,19 0,0234 1, A Hřebenáč koncový Bramac kus 4 184,50 738,00 0,00 738,00 0,0075 0, A Taška odvětrávací Bramac kus , ,40 0, ,40 0,0059 0,1180 Strana 8

9 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) A Taška protisněhová Bramac kus 40 57, ,80 0, ,80 0,0048 0, R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 11,5 824,04 0, , ,46 0,0000 0, Konstrukce truhlářské + výplně otvorů , , ,86 1, R00 Obložení přesahu střech jednod. palubkami SM š. do 10 cm m2 44,2 167,02 336, , ,28 0,0003 0, Palubka obkladová SM m2 44,2 154, ,16 0, ,16 0,0074 0, R00 oken plastových kus , , , ,44 0,0048 0, VD Okno plastové 3500/1500 O1 kus , ,00 0, ,00 0,0000 0, VD Okno plastové 3750/2350 O2 kus , ,00 0, ,00 0,0000 0, VD Okno plastové 1500/2350 O3 kus , ,00 0, ,00 0,0000 0, VD Okno plastové 2000/1500 O4 kus , ,00 0, ,00 0,0000 0, VD Okno plastové 2000/1000 O6 kus , ,00 0, ,00 0,0000 0, VD Okno plastové 2000/1250 O7 kus , ,00 0, ,00 0,0000 0, R00 střešních oken rozměr 74-78/ cm kus ,51 389, , ,04 0,0012 0, Okno plast. střešní Roto WDF 74x118 cm O8 kus , ,40 0, ,40 0,0325 0, Okno plast. střešní Roto WDF 74x98 cm O8 kus , ,20 0, ,20 0,0265 0, VD D+M sekčních vrat 2400/2360 G1 kus , , , ,00 0,0000 0, VD D+M vstupní dveře se světlíkem /2350 L2 kus , , , ,00 0,0000 0, VD D+M vstupní dveře 1000/2350 P3 kus , , , ,00 0,0000 0, VD D+M Vstupní dveře dvoukřídlé prosklené 1500/2440 kompl , , , ,00 0,0000 0, VD D+M vstupní dveře 1000/2100 P5 kus , , , ,00 0,0000 0, VD D+M vstupní dveře 900/2350 P12 kus , , , ,00 0,0000 0, R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 kus 7 201,85 316, , ,95 0,0098 0, A Zárubeň obklad. Sapeli š. 70 cm kus , ,60 0, ,60 0,0300 0, Zárubeň obklad. Sapeli š. 80 cm kus , ,40 0, ,40 0,0300 0, R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 kus 1 280,74 66,51 214,23 280,74 0,0136 0, Zárubeň obklad. Sapeli š. 145cm kus , ,64 0, ,64 0,0330 0, RT1 Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdiva - protilehlé pouzdro 1250/1970 mm kus , ,90 457, ,56 0,0523 0, R00 dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus ,33 0, , ,63 0,0000 0, Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.75x197 cm kus , ,48 0, ,48 0,0190 0, Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.70x197 cm kus , ,72 0, ,72 0,0190 0,0570 Strana 9

10 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm kus , ,96 0, ,96 0,0215 0, Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.60x197 cm - posuvné kus , ,48 0, ,48 0,0170 0, VD Dřevěné schodiště se zábradlím + lak., brouš. kompl , , , ,00 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 2 804,09 0, , ,18 0,0000 0, Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) , , ,78 0, R00 atypických konstrukcí hmotnosti nad 500 kg - svařováním kg 1199,08 22, , , ,45 0,0001 0, VD U160 profil m 26,92 364, ,88 0, ,88 0,0000 0, VD HEB200 profil m 3, , ,00 0, ,00 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 1, ,63 0, , ,45 0,0000 0, Podlahy z dlaždic , , ,31 1, R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm m 41,7 68,26 180, , ,44 0,0052 0, Dlažba sokl 300x80x9 mm kus 145,95 41, ,60 0, ,60 0,0005 0, RT3 podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 61,88 454, , , ,42 0,0025 0, Dlaždice 19,7x19,7 m2 61,88 491, ,31 0, ,31 0,0142 0, R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 4,24 9,45 0,00 40,07 40,07 0,0000 0, R00VD spárování tmelením m2 66,05 154,10 0, , ,31 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,5 419,44 0,00 629,16 629,16 0,0000 0, Podlahy vlysové a parketové , , ,69 1, R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy m2 157,63 36, , , ,16 0,0000 0, R00 Podlaha laminátová tl. 8 mm, zámkový spoj m2 157,63 604, , , ,37 0,0079 1, R00 podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm + dodávka m 154,76 201, , , ,69 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t 1,5 792,98 0, , ,47 0,0000 0, Obklady (keramické) , , ,90 0, RT3 obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 44,45 511, , , ,95 0,0021 0, Obkládačka 19,8x19,8 m2 44,45 336, ,76 0, ,76 0,0122 0, R00VD spárování tmelením m2 44,45 154,10 0, , ,75 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1 419,44 0,00 419,44 419,44 0,0000 0, Nátěry 3 739, , ,57 0, R00 Nátěr akrylátový betonových podlah Betonex Z + 2 x m2 27,06 129,07 883, , ,63 0,0004 0, R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 230,63 48, , , ,52 0,0002 0,0415 Strana 10

11 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 1x lak m2 44,2 30,10 501,23 829, ,42 0,0002 0, Malby , , ,92 0, RA0 Malba akrylátová Fastomat, penetrace 1x, bílá 1x m2 826,48 66, , , ,92 0,0003 0, Lešení a stavební výtahy 13, , ,06 12, R00 lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m ,65 13, , ,10 0, , RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 m ,69 0, , ,06 0,0000 0, R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,h 10 m m ,85 0, , ,90 0,0000 0,0000 H01 Budovy pro bydlení 0, , ,20 0, R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t ,52 0, , ,20 0,0000 0,0000 M21 Elektromontáže , , ,85 0, RT2 Spínač zapuštěný jednopólový kus 10 90,83 417,30 491,00 908,30 0,0000 0, RT2 Spínač zapuštěný seriový kus 1 122,40 66,24 56,16 122,40 0,0000 0, RT1 Spínač zapuštěný střídavý kus ,17 810, , ,06 0,0000 0, RT2 Spínač zapuštěný křížový kus 6 134,88 430,38 378,90 809,28 0,0000 0, RT1 Spínač speciální sporákový kus 1 528,86 395,52 133,34 528,86 0,0004 0, R00 Zásuvka domovní nástěnná kus ,46 0, , ,14 0,0000 0, RT1 Svítidlo zářivkové kus , , , ,85 0,0109 0, R00 Svítidlo žárovkové nástěnné, 1 žárovka kus , , , ,10 0,0000 0, VD D+M krabice Krone BOX kus 1 950,00 700,00 250,00 950,00 0,0000 0, VD odtahového ventilátoru kus 1 700,00 500,00 200,00 700,00 0,0000 0, RT1 Krabice přístrojová kus ,86 917, , ,00 0,0000 0, RT1 Krabice svorkovnicová kus , , , ,20 0,0000 0, R00 Zásuvka telefonní kus 4 205,58 457,56 364,76 822,32 0,0000 0, R00 Zásuvka STA kus 4 205,58 457,56 364,76 822,32 0,0000 0, R00 Mtz telefonu domac vratneho kus 1 202,00 0,00 202,00 202,00 0,0000 0, RAA Hromosvod kompl , , , ,02 0,1229 0, VD D+M Rozvaděč RE + skříň přípojková kus , , , ,00 0,0000 0, VD D+M Rozvaděč RS kus , , , ,00 0,0000 0, RT3 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m , , , ,00 0,0002 0, RT3 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m , , , ,00 0,0002 0,1150 Strana 11

12 Č. Obj Kód Zkrácený popis Mj Množství (celkem v Kč) RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 50 39,78 824, , ,00 0,0002 0, RT1 Kabel CYKY 750 V 4x6 mm2 uložený pod omítkou m 50 75, , , ,00 0,0005 0, R00 Kabel sdělovací TCEKE m 50 43,40 0, , ,00 0,0000 0, VD Revize Elektro soubor ,00 0, , ,00 0,0000 0,0000 Celkové náklady: ,58 Kč Strana 12

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Výkaz výměr. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: Č. Kód Zkrácený popis M.j. Výměra Potřebné množství

Výkaz výměr. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: Č. Kód Zkrácený popis M.j. Výměra Potřebné množství Výkaz výměr Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Kód Zkrácený

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené)

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 2: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 2 PRÍLOHA Č. 3:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008 ROZPOČET Stavba : Revitalizace Muzeum Žirovnice spolkového revitalizace domu zámeckého ve Slavonicích pivovaru p.p.č.185/1 JKSO : Objekt : Kanalizace a vodovod EČO : Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 Nabídková cena Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 3. Trvalá pamětní deska 17 000,00 Celkem základní cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz STANDARDNÍ VYBAVENÍ DOMU NA KLÍČ I.Projektová dokumentace-objednatel Základní projektová dokumentace na RD s osazením budoucí

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Rodinné domy Olomouc Černovír

Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy č.1-7 jsou řešeny jako nízkoenergetické řadové domy o dvou nadzemních podlažích. Garáže jsou jednopodlažní, u RD č.1-6 s připojením k rodinnému domu, RD č.7 má

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

Název listu Numbers Název tabulky Numbers Název pracovního listu Excel

Název listu Numbers Název tabulky Numbers Název pracovního listu Excel Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č... KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY C, D, E OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY II OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Místo: Zdiby Datum: 4.7.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25317300 Zlínské stavby, a.s. DIČ: CZ25317300 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké

Více

5.1. Přípravné a výkopové práce

5.1. Přípravné a výkopové práce 5.1. Přípravné a výkopové práce oplocení staveniště staveništní přípojky staveništní příjezd staveništní cesty 5. HRUBÁ STAVBA stávající zřídit nově pletivem dřevěným plotem plechovým plotem stávající

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou Smluvený rozsah standardu vybavení součástí a příslušenství bytové jednotky v bytovém domě REZIDENCE SUKOVY SADY HRADEC KRÁLOVÉ Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou IMO-STAR DEVELOPMENT, a.s., Na

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvní strany: DKK Stav s.r.o. se sídlem: Štefánikovo náměstí 781/4, 460 01 Liberec 1 zastoupený: Pavlem Kolomazníkem IČO: 27 34 91 87 DIČ: CZ 27 34 91 87

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křížany

Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křížany Dodavatel : TORKRET - Zdeněk Bartoň, s.r.o. Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křížany CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY Z R N 1) Stavební část 2 808 972,00 Kč 2) Elektroinstalace - slaboproud

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů

Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů Obr. : Charakteristické souvrství izolačního povlaku systému FATRAFOL-H včetně provedených spojů pojistná zálivka Z-0 betonová mazanina Obr. a: Ukončení svislé izolace pod pohledovou ochrannou vrstvou

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

4.Š1 dno šachtové z PP 425/200 typ IV (levý přítok) korugovaná roura 425x1000mm litinový poklop s telesk. rourou 3t zátka KGM DN200 soub.

4.Š1 dno šachtové z PP 425/200 typ IV (levý přítok) korugovaná roura 425x1000mm litinový poklop s telesk. rourou 3t zátka KGM DN200 soub. Specifikace materiálu KANALIZACE Venkovní kanalizace 1. Potrubí pro venkovní kanalizaci z polvinylchloridu bez změkčovadel s plnivy KG PVC U,rozměry a technické parametry dle ČSN EN 1401-1 včetně tvarovek

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

Standard provedení bytového domu

Standard provedení bytového domu Standard provedení bytového domu Popis konstrukce domu Základové konstrukce základové pasy a patky Svislé nosné konstrukce Nosné a výplňové stěny jsou vyzdívané z keramických bloků. Mezi bytové stěny a

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více