SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR"

Transkript

1 Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. CZ Zhotovitel: Projektant: Stavtes s.r.o. CZ Zpracovatel: Sandtner Vlad. Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 44

2 Kód: 16-08B REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Stavba: Modernizace stáje pro chov dojnic Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů SO01 Modernizace stáje, stavební práce SO Stáj - stavební práce SO Stáj - elektroinstalace SO Dojírna - stavební práce SO Dojírna - elektroinstalace PS01 Technologie PS01_1_1 Stáj - technologie PS01_1_2 Technologie 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 2 z 44

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Stáj - stavební práce JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Zhotovitel: Projektant: Stavtes s.r.o. Zpracovatel: Sandtner Vlad. Poznámka: CZ CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 3 z 44

4 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Stáj - stavební práce Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 - Komunikace pozemní 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce 96 - Bourání konstrukcí 98 - Demolice a sanace Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Konstrukce prosvětlovací Konstrukce klempířské Krytina skládaná Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Dokončovací práce - nátěry Dokončovací práce - malby a tapety Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení NUS - Vedlejší a ostatní náklady stavby F - Náklady na umístění stavby ( 9 vyhl.230/2012 Sb) ON - Ostatní náklady stavby ( 10 vyhl.230/2012 Sb) 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 4 z 44

5 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Stáj - stavební práce Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 1 K m3 31,450 tř. 3 objem do 100 m3 "plocha k hnojišti" 4,0*7,0*0,45 "čekárna" 13,0*14,50*0,10 12,600 18,850 31,450 Vodorovné přemístění do 500 m 2 K m3 31,450 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 3 K Uložení sypaniny na skládky m3 31,450 4 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 216,500 "45 Mpa" 4,0*7,0 13,0*14,50 28, , ,500 Obsypání objektu nad přilehlým původním 5 K terénem sypaninou bez prohození, uloženou do m3 1,050 3 m 7,0*0,30*0,25*2 1,050 6 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,050 Vodorovné přemístění do 1000 m 7 K m3 1,050 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 8 K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 7,000 7,0*0,50*2 7, Svislé a kompletní konstrukce Osazování ocelových válcovaných nosníků na 119 K t 0,126 zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 "I 120" (1,30*(2+3)+1,20*2*2)*11,15*1 0,126 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 16 K t 1,664 zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 "I 140" (2,35*3+2,75*3*2)*14,40*1 "I 160" (3,35*3*5+3,45*3+3,35*2*2)*17,90*1 0,339 1,325 1, M ocel profilová IPN, v jakosti , h=120 mm t 0,136 Hmotnost: 11,10 kg/m 0,126*1,08 0,136 Strana 5 z 44

6 18 M ocel profilová IPN, v jakosti , h=140 mm t 0,151 Hmotnost: 14,40 kg/m 0,140*1,08 0, M ocel profilová IPN, v jakosti , h=160 mm t 1,223 Hmotnost: 17,90 kg/m 1,132*1,08 1,223 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 20 K t 0,628 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m ocelový sloup a průvlak střední zdi 225,0*1 (3,95+3,55)*3*17,90*1 0,225 0,403 0,628 Ocelový sloup 2x U 240 mm vč.hlavice, paty a 21 M 553/3-01 ks 1,000 spoj.plechů a kot.materiálu (cca 235 kg) 22 M ocel profilová IPN, v jakosti , h=160 mm t 0,435 Hmotnost: 17,90 kg/m (3,95*3+3,55*3)*17,90*1*1,08 0, K Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 3,128 3,35*0,37*0,22*2+2,75*0,37*0,15 3,55*0,37*0,22*2+2,75*0,37*0,15+1,20*0,30*0,15 3,35*0,37*0,22*3+3,45*0,37*0,22 1,20*0,15*0,15*2+3,35*0,15*0,22*2 1,30*0,15*0,15 0,40*0,22*2,75 0,698 0,785 1,099 0,275 0,029 0,242 3,128 Plentování jednostranné v do 200 mm 24 K m2 18,080 válcovaných nosníků cihlami (3,35*0,22*2+2,75*0,15)*2 (3,55*0,22*2+2,75*0,15+1,20*0,15)*2 (3,35*0,22*3+3,45*0,22)*2 (1,20*0,15*2+3,35*0,22*2)*2 1,30*0,15*2 3,773 4,309 5,940 3,668 0,390 18,080 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 25 K m3 4,797 nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 1,10*0,45*2,80*2 (0,90*1,25*0,45*2)*2 2,772 2,025 4, Komunikace pozemní 38 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 28,000 7,0*4,0 28,000 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 39 K m2 23,100 8/10 (KSC I) tl 120 mm 7,0*3,30 23,100 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 40 K m2 23, mm Strana 6 z 44

7 41 K 5-01 Výšková úprava vjezdu ke krmnému stolu m2 9,900 3,30*3,0 9, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 42 K m2 10,125 lepící páskou 0,90*1,25*(4+5) 10,125 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 43 K m ,000 celoplošně ručně 62,20*(2,80+2,10+2,45) (14,20*(2,80+5,50)/2+7,95*(3,60+2,45))*4-1,36*2,10-3,0*2,70*2-2,40*2,70*3- (3,55+0,40+3,15)*2,70*2-3,0*2,40-3,0*2,70-3,14*2,70-1,60*2,15*2-2,0*2,15-2,0*2,05-0,90*2,0*2-0,90*1,25*( )-0,90*1,20*38 (1,36+2*2,10)*0,50+(3,0+2*2,70)*0,50*2+(2,40+2 *2,70)*0,50*2+(3,55+0,40+3,15+2,70*2)*0,50 (3,0+2*2,40)*0,50+(3,0+2*2,70)*0,50*2+(3,14+2* 2,70)*0,50 (1,60+2*2,15)*0,50*2+(2,0+2*2,15)*0,50+(2,0+2* 2,05)*0,50+(0,90+2*2,10)*0,50+(0,90+1,25)*2*0, 50*41 (0,90+1,25)*2*0,30*(17+5)+(0,90+1,20)*2*38 Mezisoučet (stavba) 8,50*3,60*2-0,90*2,0*2+(1,05+2*2,10)*0,10 (13,0+14,50+0,15*4)*2*2,80-3,60*2,80-3,05*2,70-3,0*2,30-0,90*1,25*4-3,0*2,70*2-3,14*2,70 (3,60+2*2,80)*0,30+(3,05+2*2,70)*0,30+(3,0+2*2,30)*0,30+(0,90+1,25)*2*0,30*4 Mezisoučet (mléčnice + čekárna) 0, , , , ,795 25,230 16, , , ,451 58, ,967 12, ,827 0, ,000 Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů 44 K m2 3,510 nanášený celoplošně ručně (0,40+0,25)*2*2,70 3,510 Cementová omítka štuková dvouvrstvá do černa 45 K m2 356,000 pálená vnitřních stěn nanášená ručně 62,20*1,50*2 (14,20+7,95)*1,50*4 1,36*1,5-3,0*1,5*2-2,4*1,5*3-3,55*1,5*2-3,15*1,5*2-3,0*1,5-3,0*1,5-3,14*1,5-1,6*1,5*2-2,0*1,5-0,90*1,5*2-0,90*0,25*( ) 1,50*0,50*32+1,50*0,38*2+0,25*0,50*2*41 Mezisoučet (stavba) 8,50*1,50*2-0,90*1,50*2+1,50*0,10*2 (13,0+14,50+0,15*4)*2*1,50-3,60*1,5-3,05*1,5-3,0*1,5-0,90*0,60*4-3,0*1,50*2-3,14*1,50 Mezisoučet (mléčnice + čekárna) 0,30 186, ,900-51,570-24,675 35, ,645 23,100 67,665-13,710 77,055 0,300 Strana 7 z 44

8 356, K Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 356,0*2 m2 712, ,000 Cementová omítka štuková dvouvrstvá do černa 47 K pálená vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená m2 1,950 ručně (0,40+0,25)*2*1,50 1,950 Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů 48 K m2 3,900 za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 1,95*2 3,900 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 49 K m2 805,000 vnitřních stěn nanášená ručně ,000 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 50 K m stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 805,0* Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 51 K m2 1,560 vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně 3,51-1,95 1,560 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 52 K m2 3,120 sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 1,56*2 3,120 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 53 K m2 10,125 přilepenou lepící páskou 0,90*1,25*(4+5) 10,125 Cementový postřik vnějších stěn nanášený 54 K m2 541,000 celoplošně ručně Východ 13,30*3,60-3,0*2,30-0,90*1,20*3 63,75*(2,70+1,95)-0,90*1,25*31-1,60*2,10-2,0*2,05-0,90*2,10-0,90*1,20*38+(0,90+1,20)*2*0,50*38-6,0*2,25 Mezisoučet 37, ,973-13, ,213 sever 8,0*(2,60+3,75)/2+15,10*(5,85+2,95)/2-2,90*2,75*2-1,36*2,10-0,90*1,25*2 Mezisoučet 73,034-2,250 70,784 Západ (63,70-22,50)*2,95-0,90*1,25*21-2,0*2,10 13,30*3,60-3,60*2,80-0,90*1,25*2 Mezisoučet 93,715 35, ,265 Jih 8,0*(2,60+3,75)/2+15,10*(5,85+2,95)/2-15,10*3,60-15,10*1,60/2 Mezisoučet 0,338 91,840-66,440 25,400 0, ,000 Strana 8 z 44

9 55 K Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 541, K Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 541, K Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 16,524 "shrnovač" (52,60+8,60)*2*0,45*0,15*2 16, K Podlahy penetrace podkladu m ,650 8,50*(3,45+18,30) 53,70*22,15 -(4,03+3,25)*3,50-14,60*2,0 184, ,455-54, ,650 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se 59 K m3 67,027 zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 "krmný stůl" (62,70-4,43-4,50)*4,40*0,20+4,50*4,40*0,20/2 49,298 "plochý žlab" 62,70*0,50*0,10 "napáječky" (6,0*4,60+4,10*4,60+4,0*4,20)*(0,20+0,13)/2 "rozšíření obruby" (20,55+31,40)*0,40*0,20 3,135 10,438 4,156 67,027 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 61 K m3 196,058 zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 "stáj" 1319,65*0,12 "čekárna" 13,0*14,50*0,20 158,358 37, , M přísada pro zvýšení vodotěsnosti cementových omítek SANVO bal.10l litr Koncentrovaná chemická přísada do cementových omítek a potěrů zvyšující vodotěsnost. Spotřeba 0,2 lt. / m2 cca 1 l/50 kg cementu 196,058*345/50-2, Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 63 K m3 196,058 povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 64 K Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,581 "100/100/6 mm" (158,358/0,12+37,70/0,20)*4,88*1*1,03 7,581 Příplatek k mazanině za úpravu povrchu 65 K m ,650 drážkováním (dvojité šrafování) 66 K Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 18,770 62,70*0,10*2+7,0*0,20 (4,10*2+6,0*2+4,0*3)*0,15 13,940 4,830 18, K Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 18,770 Obruba betonová v 200 mm ukončující stání s 68 K Pp m 314,300 potěrem MC 5 (18,03+1,70)*2*2 (29,47+1,70)*2*2 (20,55+1,70)*2 (31,40+1,70)*2 78, ,680 44,500 66,200 Strana 9 z 44

10 314,300 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze 69 K m2 29,430 suchých směsí provedený v pásu "parapety" 0,90*0,50*( )+0,90*0,30*4 29, K Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2 na MC kus 2, K Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC kus 1, Ostatní konstrukce a práce 76 K Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou vodou m ,830 Podlahy 8,50*(3,45+18,30)+53,70*22,15+13,0*14,50-40,0*3, , , K Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m ,280 "strop" (8,50+53,70)*(14,50+8,0) -0,90*1,25*65-1,20*1,20*38-2,90*2,70*8-1,60*2,10*4-2,0*2,10 (13,0+14,50)*2*3,30-3,60*2,80-0,90*1,20*3 "sloupy" (0,25+0,25)*2*(3,15+3,60+5,0+2,80)*12 "dojírna" -130,0+5 13,0*14,50 "stěny" 8,50*(2,70+3,50*2+0,80*2+2,10+0,30*2+2,45) 53,70*(2,70+0,45*2+0,80*2+2,10+0,30*2+2,55) (14,15*(2,70+5,40)/2+8,0*(3,60+2,55)/2)* , , , , , , , , , , K Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 2, K Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 60 30* K Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 2, K Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 1, K Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití kus 30 30*1 30 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových 83 K kus 1,000 o ploše přes 5 m2 v do 2,5 m 84 K VP-čl.3302 Mimostaveništní doprava lešení vč. manipulace kpl 1, K Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 1, K Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2 kus 1, M 553/9-4 Poklop kanalizační šahcty 900/900 mm AD 90 ks 1, M 553/9-5 Poklop vodovodní šahcty 900/1200 mm GAP ks 1,000 Strana 10 z 44

11 Vyčištění budov zemědělských objektů při 90 K m ,077 jakékoliv výšce podlaží 23,10*63,67+13,0*15,10 "dojírna" -70, , , K 9-01 Opravy v přístavku dle požadavku objednatele ks 1, K 9-02 Práce v soupisu k dokumentaci pro stavební povolení nepodchycené hod 150 Osazení silničního obrubníku betonového 93 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 14,000 prostého 94 M obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 14,140 14,00*1,01 14,140 Osazování ochranných úhelníků bez jejich 95 K kus 136,000 dodání 34*4 136,000 Ochranný úhelník průchodů L 63/63/6 dl. 2,4 96 M 553/9-03 ks 34,000 m, žár.pozink 96 - Bourání konstrukcí Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 97 K m2 4,500 včetně křídel pl do 2 m2 0,90*1,25*4 4,500 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých 98 K m2 99,540 včetně křídel pl do 2 m2 0,90*1,25*52+0,90*1,20*38 99,540 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 99 K m2 6,720 m2 1,60*2,10*2 6, K Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 15,950 2,90*2,75*2 15,950 Vybourání ŽB krmných žlabů pro skot bez 101 K m 196,200 podezdívky 49,65*2+48,45*2 196,200 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 102 K m 119,250 nosníků hl do 150 mm v do 250 mm "severní zeď" 3,35*3*2+2,75 "střední seď stáje" 3,95*3+3,55*3+2,75*3 "jižní zeď stáje" 3,35*3*3+3,45*3 "čekárna" 1,20*2*2+3,30*2+3,35*2 "východní zeď" 2,35*3 22,850 30,750 40,500 18,100 7, ,250 Bourání zdiva z cihel pálených nebo 103 K m3 67,877 vápenopískových na MC přes 1 m3 "podezdívka žlabu" 196,20*0,70*0,30 "sklad krmiva" 4,45*2,80*0,30-0,80*2,0*0,30+3,40*(3,0+2,60)/2*0,30 "Severní zeď stáje" 3,30*2,70*0,50 "střední zeď stáje" 3,15*2,70*0,50 "Jižní zeď stáje" 3,0*2,40*0,50+3,0*2,70*0,50 41,202 6,114 4,455 4,253 7,650 Strana 11 z 44

12 "čekárna" 3,05*2,70*0,30+(3,0*2,30-0,90*1,25)*0,30 4,203 67,877 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 104 K m3 13,317 na MVC nebo MV tl do 600 mm "severní zeď stáje" (3,0*2,70-2,96*2,60)*0,50+(2,40*2,70+1,80*2,70)*0,60 7,006 "oc.sloup" 2,70*0,50*0,50 "střední zeď stáje" (3,55*2,70-3,0*2,40)*0,50+(2,40*2,70-1,80*2,40)*0,50+0,90*2,0*0,37 "jižní zeď stáje" (3,0*2,70-3,0*2,40)*0,50+(3,14*2,70-2,90*2,40)*0,50 "Východní zeď stáje" (2,0*2,05-0,90*1,25)*0,50 0,675 2,939 1,209 1,488 13,317 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 105 K m3 0,662 na MVC nebo MV tl do 300 mm 1,05*2,10*0,30 0,662 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 106 K m2 23,440 nebo MVC 2,70*0,50*(2+2+1) 2,70*0,50*(1+1+1)+2,0*0,37*2 2,40*0,50*2+0,30*0,50*2+2,70*0,50*2 1,25*0,30*2*2+2,70*0,30*2+2,30*0,30*2 2,10*0,30*2 6,750 5,530 5,400 4,500 1,260 23,440 Bourání podkladů pod dlažby, nebo podlah 108 K betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 m3 37,700 mm pl přes 4 m2 čekárna "podlaha" 13,0*14,50*0,10 "podkladní beton" 18,85 18,850 18,850 37,700 Otlučení vnitřní vápenné nebo 109 K vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 927,502 8,50*(2,70+3,50*2+0,80*2+2,10+0,30*2+2,45) 139,825 53,70*(2,70+0,45*2+0,80*2+2,10+0,30*2+2,55) (14,15*(2,70+5,40)/2+8,0*(3,60+2,55)/2)*4-0,90*1,25*65-1,20*1,20*38-2,90*2,70*8-1,60*2,10*4-2,0*2,10 (13,0+14,50)*2*3,30-3,60*2,80-0,90*1,20*3 "dojírna" -62,498+1, , , , ,180-61, ,502 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 110 K vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do m2 675, % Východ 13,30*3,60-3,0*2,30-0,90*1,20*3+(0,90+1,20)*2*0,30*2 40,260 Strana 12 z 44

13 63,75*(2,70+1,95)-0,90*1,25*30-1,60*2,10*2-0,90*2,10-0,90*1,20*38+(0,90+1,25)*2*0,50*30+(0,90+1,20) *2*0,50*38-6,0*2,25 Mezisoučet 357,338-13, ,098 sever 8,0*(2,60+3,75)/2+15,10*(5,85+2,95)/2-2,90*2,75*2-1,36*2,10-0,90*1,25*2+(0,90+1,25)*0,50*2 Mezisoučet 73,034-0,100 72,934 Západ 63,70*2,95-0,90*1,25*30-1,60*2,10*2-2,0*2,10+(0,90+1,25)*2*0,50*30 "dojírna" -55,0 13,30*3,60-3,60*2,80 Mezisoučet 207,745-55,000 37, ,545 Jih 8,0*(2,60+3,75)/2+15,10*(5,85+2,95)/2-15,10*3,60-15,10*1,60/2 Mezisoučet 2,023 91,840-66,440 25,400 2, ,000 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 111 K hmot pro budovy v do 6 m s použitím t 439,063 mechanizace 112 K Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 439, K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10x) t 4 390, K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 411, K Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) t 23, Demolice a sanace 116 K Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním m3 200,340 Odhad konstrukcí (5,40+2*1,20)*0,30*3,0+5,40*1,50*0,10-0,90*2,0*0,30-0,90*1,20*0,30 (1,65+9,0+5,90)*0,30*3,15+9,0*5,90*0,15-0,90*1,20*0,30*4 6,966 22,309 29,275 % podíl konstr.: 29,28 x 100 / 300,34 = 14,62 % "hnojná koncovka" 5,40*1,50*3,10 "přístřešek" 9,0*5,90*3,30 25, , , K Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 52, K Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (10x) t 520,880 Strana 13 z 44

14 120 K Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 52,088 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 121 K t 52,088 skládce (skládkovné) Přesun hmot Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 122 K t 831,583 monolitickou v do 20 m PSV - Práce a dodávky PSV Konstrukce prosvětlovací Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x K m2 5,625 mm bezbarvých lesklých dezén vlna 0,90*1,25*5 5,625 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 135 K kus 5, mm 136 M 553/761-1 Ventilační mřížka 400/200/80 mm ks 5,000 Přesun hmot procentní pro konstrukce 137 K % sklobetonové v objektech v do 6 m Konstrukce klempířské 138 K Demontáž lemování zdí do suti m 63, K Demontáž závětrné lišty do suti m 48,600 (15,80+8,50)*2 48, K Demontáž podokapního žlabu do suti m 64, K Demontáž svodu do suti m 16,500 3,0*3+2,50*3 16,500 Oplechování parapetů rovných mechanicky 142 K kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 8,550 0,95*(4+5) 8,550 Lemování rovných zdí střech s krytinou 143 K prejzovou nebo vlnitou z TiZn předzvětralého m 63,700 plechu rš 500 mm Žlab podokapní půlkruhový z TiZn 144 K m 128,000 předzvětralého plechu rš 330 mm 64,0*2 128, K Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/120 mm kus 6, K Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 120 mm m 16,500 3,0*3+2,50*3 16, K Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % Krytina skládaná 148 K Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30 do suti 64,0*(15,80++8,50) m , ,200 Vláknocementová krytina vlnitá na dřevěný 149 K podklad do 20 s těsnící páskou plochy přes m ,200 1,5m2 přírodní 150 K Okapová hrana vlnité vláknocementové krytiny s vloženou zábranou proti průniku nečistot m 128,000 64*2 128,000 Štítová hrana vlnité vláknocementové krytiny na 151 K m 48,600 závětrnou lištu Strana 14 z 44

15 (15,80+8,50)*2 48,600 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 152 K % objektech v do 6 m Konstrukce truhlářské Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 153 K m2 4,500 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 0,90*1,25*4 4, M okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 90 x 125 cm kus 4, K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % Konstrukce zámečnické 156 K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg K Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 330 lemování stropu U 160 mm + schodiště 3*90, M 553/767-1 Dodávka oc. konstrukcí - žár.pozink kg 330 Dodávka a montáž podhledů ze sendvičových 159 K PUR panelů tl. 50 mm šroubovaných m2 188,500 vč.kotevního materiálu 13,0*14,50 188, K Dodávka a montáž výsuvných vrat 3000/2700 mm s ovládáním elektromotoren ks 1, K Dodávka a montáž vrat 3050/2700 mm vč.zárubně ks 1, K Dodávka a montáž vrat 3000/2300 mm vč.zárubně ks 1, K Dodávka a montáž vrat 2000/2050 mm vč.zárubně ks 1, K Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % Dokončovací práce - nátěry 170 K Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých m2 10,608 2,40*0,13*34 10, K Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 541, K Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 541,000 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího 173 K nátěru omítek za barevné provedení v odstínu m2 541,000 středně sytém 174 K Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu m2 541, Dokončovací práce - malby a tapety 175 K Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m m2 805,000 "omítky" 1161,0-356,0 805,000 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech 176 K m ,600 výšky do 5,00 m "omítky" 805,0 805,000 Strana 15 z 44

16 "strop" (8,50+53,70)*(14,50+8,0) -22,0*3,75 "sloupy" (0,25+0,25)*2*(3,15+3,60+5,0+2,80)* ,500-82, , , Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí 177 K m2 100,520 třídy I C na St 3 "odhad 350 kg/vazník" 0,350*71,80*4 100,520 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 178 K složkového základního a mezivrstvy tl do 40 m2 100,520 µm 179 M barva syntetická základní rychleschnoucí 0110 šedá S 2035 SYNOREX (á 10 kg) kg 12,565 Teoretická vydatnost: 7,3-8,3 m² v jedné vrstvě při tloušťce zaschlé vrstvy 40 µm z 1 kg barvy. 100,52*0,125 12, K Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 1složkového vrchního tl do 40 µm m2 100,520 barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce 181 M INDUSTROL 0840 červenohnědá S2013 bal. 0,75 kg 30,156 litru Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2 v jedné vrstvě 100,52*0,150*2 30,156 NUS - Vedlejší a ostatní náklady stavby F - Náklady na umístění stavby ( 9 vyhl.230/2012 Sb) 182 K Zařízení staveniště kpl 1,000 Vybudování, údržba a likvidace zařízení staveniště vč.čištění přistupových komunikací. ON - Ostatní náklady stavby ( 10 vyhl.230/2012 Sb) 183 K Kompletační a koordinační činnost ve výstavbě kpl 1,000 Kompletace stavební části ve smyslu plnění podmínek bodu 2 sazebníku K.Č. ve výstavbě. 184 K Finanční rezerva kpl 1,000 Cca 7 % ZRN. Případné vícepráce práce dokumentací nepodchycené a vyžádané změny v průběhu výstavby. Čerpání vázáno na souhlas objednatele a zodp.projektanta. Strana 16 z 44

17 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Stáj - elektroinstalace JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Zhotovitel: Projektant: Stavtes s.r.o. Zpracovatel: Sandtner Vlad. Poznámka: CZ CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 17 z 44

18 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Stáj - elektroinstalace Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 18 z 44

19 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Stáj - elektroinstalace Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm 1 K m 190 uložených volně 2 M trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1529 m K Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 21 mm uložených pevně m 36,000 4 M trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová 6021 D21 mm m 36,000 5 K Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 19,000 6 M krabice pancéřová z PH x117x58 mm svorkovnicí S-96 kus 19,000 9 K Montáž termostatu kus 5, M Termostat prostorový IP C kus 4, M Termostat prostorový IP C kus 1,000 7 K Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg kus 30 8 M profil ocel U ohýbaný EN x40x40 tl 3 mm t 0,060 Hmotnost: 3,060 kg/m Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, 12 K m 120 NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně 13 M vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 120 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, 14 K m 160 NYM, NYY, YY 25 mm2 uložených pevně 15 M vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2 m 160 obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 16 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 m 150 uložených pevně 17 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 150 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 18 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 m 290 uložených pevně 19 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 290 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 20 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 m 89,000 uložených pevně 21 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 89,000 Strana 19 z 44

20 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 22 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 m 390 uložených pevně 23 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m K Rozvaděč kus 1, K Demontáž stávající elektroinstalace hod K Revize elektro hod 15,000 Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene 24 K kus 300 nebo betonu 25 M Hmoždinka HM8 kus 300 Strana 20 z 44

21 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Dojírna - stavební práce JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Zhotovitel: Projektant: Stavtes s.r.o. Zpracovatel: Sandtner Vlad. Poznámka: CZ CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 21 z 44

22 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Dojírna - stavební práce Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce 96 - Bourání konstrukcí Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Dokončovací práce - nátěry Dokončovací práce - malby a tapety NUS - Vedlejší a ostatní náklady stavby F - Náklady na umístění stavby ( 9 vyhl.230/2012 Sb) ON - Ostatní náklady stavby ( 10 vyhl.230/2012 Sb) 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 22 z 44

23 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Dojírna - stavební práce Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 1 K m3 19,284 nářadím v soudržných horninách tř. 3 Dojírna (1,0+1,13+5,20+1,87)*0,35*0,30 (3,15+1,59+1,28)*0,35*0,30 1,20*0,30*0,30*2 (12,0+3,30)*0,50*0,30 4,15*0,50*0,30*9 Mezisoučet základy "odvodňovací žlab" 3,40*0,60*0,30 "kanalizace" (3,0+29,0)*0,40*0,70 0,966 0,632 0,216 2,295 5,603 9,712 0,612 8,960 19,284 2 K Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 19,290 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 3 K horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 77,160 (4x) 4 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 19,290 Vodorovné přemístění do 1000 m 5 K m3 19,290 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 6 K Uložení sypaniny na skládky m3 19, Zakládání 7 K Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 10,052 Dojírna (1,0+1,13+5,20+1,87)*0,35*0,30*1,035 (3,15+1,59+1,28)*0,35*0,30*1,035 1,20*0,30*0,30*2*1,035 (12,0+3,30)*0,50*0,30*1,035 4,15*0,50*0,30*9*1,035 1,000 0,654 0,224 2,375 5,799 10, Svislé a kompletní konstrukce Strana 23 z 44

24 Osazování ocelových válcovaných nosníků na 8 K t 0,043 zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 "I 120" 1,30*3*11,15*1 0, M ocel profilová IPN, v jakosti , h=120 mm t 0,046 Hmotnost: 11,10 kg/m 0,043*1,08 0, K Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,072 1,30*0,37*0,15 0,072 Plentování jednostranné v do 200 mm 14 K m2 0,390 válcovaných nosníků cihlami 1,30*0,15*2 0,390 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm 15 K m2 59,707 pevnosti P 10 na MVC (1,35+4,25*4-1,80)*3,25 (0,37+2,10)*(3,25+3,0)/2-0,90*2,0 53,788 5,919 59, K Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 3,000 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 17 K m3 4, na MC 10 (1,05+12,10+1,05)*0,30*0,90 1,05*0,30*0,60 3,834 0,189 4,023 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na 18 K m2 36,250 MVC (0,80+1,05+2,60+2,15)*3,25-0,80*2,0 (3,0+1,50+1,10)*3,25-0,90*2,0 19,850 16,400 36, K Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 2, K Kanály průřezu do 300x300 mm betonové volné m 3, K Jímka ze ŽB vnitřního objemu do 0,216 m3 kus 1,000 "dojírna" 1 1, Vodorovné konstrukce 22 K Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,350 (2,85+12,10)*1,35*0,20+(1,85+12,10)*0,15*0,15 4,350 Bednění stropů ztracené z hraněných 23 K m2 19,435 trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm (2,85+12,10)*1,30 19, K Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m m2 4,470 (2,80+12,10)*0,30 4,470 Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 25 K m2 4,470 m 26 K Výztuž stropů betonářskou ocelí t 0,180 "odhad" 0,180 0, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 27 K m2 14,625 lepící páskou 0,90*1,25*13 14,625 Strana 24 z 44

25 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 28 K m2 243,000 celoplošně ručně (4,25+0,15+17,75+0,25+0,80)*3,60*2-(2,80*3,60-1,40*3,60)*2+3,60*0,25*4 3,75*(3,60+2,80)/2*2-0,80*2,0*2-1,0*3,50*2+3,50*0,25*2+(0,90+2*2,10)*0,10 160,560 16,060 (1,05+2,60+2,0)*(3,60+2,80)/2*2-0,80*2,0*2 (3,10*3,30+(1,50+1,10)*(3,30+2,80)/2)*2-0,90*2,0*2 0,70 32,960 32,720 0, ,000 Cementová omítka štuková dvouvrstvá do černa 29 K m2 104,000 pálená vnitřních stěn nanášená ručně (4,25+0,15+17,75+0,25+0,80)*1,50*2-(2,80*1,50-1,40*1,50)*2+1,50*0,25*4 3,75*1,50*2-0,80*1,5*2-1,0*1,50*2+1,50*0,25*2+1,50*0,10*2 66,900 6,900 (1,05+2,60+2,0)*1,50*2-0,80*1,50*2 (3,10*1,50+(1,50+1,10)*1,50)*2-0,50*2,0*2 0,55 14,550 15,100 0, ,000 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za 30 K m2 208,000 každých dalších 5 mm tloušťky ručně 104,0*2 208,000 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 31 K m2 139,000 vnitřních stěn nanášená ručně 243,0-104,0 139,000 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 32 K m2 278,000 stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 139,0*2 278,000 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 33 K m2 14,625 přilepenou lepící páskou 0,90*1,25*13 14,625 Cementový postřik vnějších stěn nanášený 34 K m2 57,000 celoplošně ručně Západ 22,50*2,95-0,90*1,25*13-1,60*2,10+(0,90+1,25)*2*0,15*13 0,225 56,775 0,225 57, K Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 57, K Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 57, K Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 7,227 Dojírna (1,0+1,13+5,20+1,87)*0,35*0,10 (3,15+1,59+1,28)*0,35*0,10 1,20*0,30*0,10*2 (12,0+3,30)*0,50*0,10 4,15*0,50*0,10*9 0,322 0,211 0,072 0,765 1,868 Strana 25 z 44

26 "kanalizace" (3,0+29,0)*0,40*0,10 Mezisoučet (podkladní beton pod izolaci) (1,0+1,13+5,20+1,87)*0,10*2*0,10 (3,15+1,59+1,28)*0,10*2*0,10 1,20*0,30*0,10*2 (12,0+3,30)*0,10*2*0,10 4,15*0,10*2*0,10*9 "kanalizace" (3,0+29,0)*0,40*0,10 Mezisoučet (podlaha) 1,280 4,518 0,184 0,120 0,072 0,306 0,747 1,280 2,709 7, K Podlahy penetrace podkladu m2 54,680 (4,03+3,25)*3,50+14,60*2,0 54,680 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 39 K m3 26,310 zhutněním "spád k dojírně" 17,85*3,15*0,90/2 1,20*2,80*0,30 25,302 1,008 26,310 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 40 K m3 6,562 zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 54,68*0,12 6,562 přísada pro zvýšení vodotěsnosti cementových 41 M litr 54 omítek SANVO bal.10l Koncentrovaná chemická přísada do cementových omítek a potěrů zvyšující vodotěsnost. cca 1 l/50 kg cementu 6,56*345/50+4,74 54 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 42 K m3 6,560 povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 43 K Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,275 "100/100/6 mm" 6,56/0,12*4,88*1*1,03 0, K Příplatek k mazanině za úpravu povrchu drážkováním (dvojité šrafování) m3 54, K Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 29,430 "parapety" 0,90*0,50*( )+0,90*0,30*4 29, K Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 3, K Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1, M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 2, M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 2, Ostatní konstrukce a práce Očištění stěn a podlah od nánosu bahna 50 K m2 150 tlakovou vodou 40,0*3, K Očištění ploch tlakovou vodou m2 130 "strop" 18,0*3,75 "stěny" 18,0*2,70+3,75*(2,70+3,60)/2 67,500 60,413 Strana 26 z 44

27 0,058-0,90*1,25*13+(0,90+1,25)*2*0,30*13-2, K Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 1, K Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití kus K Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 2,5 m kus 1, K VP-čl.3302 Mimostaveništní doprava lešení vč. manipulace kpl 1, K Osazování kovových mříží s rámy pl přes 1 m2 kus 1, M 553/9-6 Mříž odvodňovacího kanálu 3300/300 mm vč.rámu ks 1, K Vyčištění budov zemědělských objektů při jakékoliv výšce podlaží m ,0*3,75+2,50 70 Práce v soupisu k dokumentaci pro stavební 59 K 9-02 hod 50 povolení nepodchycené 96 - Bourání konstrukcí Vybourání kovových rámů oken jednoduchých 60 K m2 14,625 včetně křídel pl do 2 m2 0,90*1,25*13 14,625 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 61 K m 3,600 nosníků hl do 150 mm v do 250 mm "střední seď stáje" 1,20*3 3,600 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 62 K m3 1,050 na MVC nebo MV tl do 600 mm "střední zeď stáje" 1,0*2,10*0,50 1,050 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 63 K m2 2,050 nebo MVC 2,05*0,50*2 2,050 Řezání stávajících betonových mazanin 64 K m 211,340 vyztužených hl do 200 mm Dojírna (1,0+1,13+5,20+1,87)*2 (3,15+1,59+1,28)*2 1,20*2*2 (12,0+3,30)*2 4,15*2*9 Mezisoučet základy "odvodňovací žlab" 3,40*2 "kanalizace" (3,0+29,0)*2 18,400 12,040 4,800 30,600 74, ,540 6,800 64, ,340 Bourání podkladů pod dlažby, nebo podlah 65 K betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 m3 9,442 mm pl přes 4 m2 Dojírna (1,0+1,13+5,20+1,87)*0,35*0,10 (3,15+1,59+1,28)*0,35*0,10 1,20*0,30*0,10*2 0,322 0,211 0,072 Strana 27 z 44

28 (12,0+3,30)*0,50*0,10 4,15*0,50*0,10*9 "odvodňovací žlab" 3,40*0,60*0,10 "kanalizace" (3,0+29,0)*0,40*0,10 Mezisoučet podlaha "podkladní beton" 4,72 0,765 1,868 0,204 1,280 4,722 4,720 9,442 Otlučení vnitřní vápenné nebo 66 K vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 62,498 "stěny" 18,0*2,70+3,75*(2,70+3,60)/2 60,413 0,06-0,90*1,25*13+(0,90+1,25)*2*0,30*13-2,085 62,498 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 67 K vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do m2 55, % Západ 55,000 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 68 K hmot pro budovy v do 6 m s použitím t 29,729 mechanizace Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 69 K t 29,729 na skládku do 1 km s naložením a se složením Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 70 K t 297,290 skládku ZKD 1 km přes 1 km (10x) Poplatek za uložení stavebního odpadu na 71 K t 29,729 skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu s 72 K t 0 azbestem na skládce (skládkovné) Přesun hmot 22,0*2,92-0,90*1,25*13+(0,90+1,25)*2*0,15*13-1,60*2,15+0,44 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 73 K t 168,999 monolitickou v do 20 m PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti 74 K m2 61,665 vodorovné za studena nátěrem penetračním Dojírna (1,0+1,13+5,20+1,87)*0,50 (3,15+1,59+1,28)*0,50 1,20*0,50*2 (12,0+3,30)*0,70 4,15*0,70*9 "kanalizace" (3,0+29,0)*0,50 4,600 3,010 1,200 10,710 26,145 16,000 61, M lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,204 Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 61,67*3*1,10 0,204 Strana 28 z 44

29 76 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 61, M pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 70,921 61,67*1,15 70,921 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 78 K % vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 79 K m 32,000 DN 150 3,0+29,0 32, K Potrubí z PVC vsazení odbočky do hrdla DN 200 kus 1,000 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 81 K m3 1,280 drobného těženého (3,0+29,0)*0,40*0,10 1, K Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,200 (3,0+29,0)*0,40*0,25 3, K Zásyp potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 4,480 (3,0+29,0)*0,40*0,35 4, K Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % Konstrukce klempířské Oplechování parapetů rovných mechanicky 85 K kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 12,350 0,95*13 12, K Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % Konstrukce truhlářské 87 K Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 14,625 0,90*1,25*13 14, M okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 90 x 125 cm kus 13, K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % Konstrukce zámečnické 90 K Dodávka a montáž dveří 800/1970 mm ks 2, K Dodávka a montáž dveří 900/1970 mm ks 2,000 Přesun hmot procentní pro zámečnické 92 K % konstrukce v objektech v do 6 m Dokončovací práce - nátěry Základní jednonásobný syntetický nátěr 93 K m2 5,044 zámečnických konstrukcí (0,80+2*2,0)*0,26*2 (0,90+2*2,0)*0,26*2 2,496 2,548 5, K Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 5, K Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,050 Strana 29 z 44

30 96 K Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 57, K Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 57,000 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího 98 K nátěru omítek za barevné provedení v odstínu m2 57,000 středně sytém 99 K Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu m2 57, Dokončovací práce - malby a tapety 100 K Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m m2 139,000 "omítky" 243,0-104,0 139,000 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech 101 K m2 221,500 výšky do 5,00 m "omítky"139,0 "strop" 22,0*3,75 139,000 82, ,500 NUS - Vedlejší a ostatní náklady stavby F - Náklady na umístění stavby ( 9 vyhl.230/2012 Sb) 102 K Zařízení staveniště kpl 1,000 Vybudování, údržba a likvidace zařízení staveniště vč.čištění přistupových komunikací. ON - Ostatní náklady stavby ( 10 vyhl.230/2012 Sb) 103 K Kompletační a koordinační činnost ve výstavbě kpl 1,000 Kompletace stavební části ve smyslu plnění podmínek bodu 2 sazebníku K.Č. ve výstavbě. 104 K Finanční rezerva kpl 1,000 Cca 7 % ZRN. Případné vícepráce práce dokumentací nepodchycené a vyžádané změny v průběhu výstavby. Čerpání vázáno na souhlas objednatele a zodp.projektanta. Strana 30 z 44

31 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Dojírna - elektroinstalace JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Zhotovitel: Projektant: Stavtes s.r.o. Zpracovatel: Sandtner Vlad. Poznámka: CZ CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 31 z 44

32 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Dojírna - elektroinstalace Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 32 z 44

33 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic SO01 - Modernizace stáje, stavební práce SO Dojírna - elektroinstalace Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu M - Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 1 K Montáž trubek pancéřových kovových závitových D 21 mm uložených pevně m 36,000 2 M trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová 6021 D21 mm m 36,000 3 M koleno pro trubky elektroinstalační ocelové závitové 6121 kus 4,000 4 K Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 20 5 M krabice pancéřová z PH x117x58 mm svorkovnicí S-96 kus 20 8 K Montáž termostatu kus 1,000 9 M Termostat prostorový IP C kus 1,000 6 K Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg kus 30 7 M profil ocel U ohýbaný EN x40x40 tl 3 mm t 0,060 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 10 K připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí kus 3,000 základní, vlhké 11 M zásuvka 250V, 10/16A B1 kus 3,000 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových 12 K kus 2,000 nebo plastových do 20 kg 13 M Zásuvková skříň kus 2,000 Montáž svítidel zářivkových průmyslových 14 K kus 12,000 stropních přisazených 1 zdroj bez krytu 15 M zářivka OSRAM L58/21 kus 24, M svítidlo zářivkové průmyslové stropní 2x65W kus 12,000 Montáž hromosvodného vedení svodových 17 K m 300 vodičů s podpěrami průměru do 10 mm 18 M drát průměr 10 mm FeZn kg 186,000 Hmotnost: 0,62 kg/m 0,62* ,000 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 19 K kus 20 2 šrouby 20 M svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 20 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 21 K kus 20 SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby Strana 33 z 44

34 22 M svorka na potrubí ST 01 1/2" - 22mm FeZn kus 20 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, 23 K m 80 NYM, NYY, YY 10 mm2 uložených pevně 24 M vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 80 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, 25 K m 93,000 NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených pevně 26 M vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 93,000 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 27 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 m 150 uložených pevně 28 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 150 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 31 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 m 80 uložených pevně 32 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 m 80 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 33 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 m 182,000 uložených pevně ,000 93, , M kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 182, ,000 93, ,000 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 29 K CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 m 110 uložených pevně 30 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m K Montáž topidla 2000 W kus 3, K Topidlo 2000 W kus 3,000 Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene 35 K kus 100 nebo betonu 36 M Hmoždinka HM8 kus 100 Strana 34 z 44

35 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic PS01 - Technologie PS01_1_1 - Stáj - technologie JKSO: CC-CZ: Místo: Hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Zhotovitel: Projektant: Stavtes s.r.o. Zpracovatel: Sandtner Vlad. Poznámka: CZ CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 35 z 44

36 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic PS01 - Technologie PS01_1_1 - Stáj - technologie Místo: Hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu M - Práce a dodávky M M26A01 - Technologie - doprava M26AA - Technologie - lehací boxy M26AB - Technologie - branky M26AC - Technologie - krmiště M26AD - Technologie - hrazení M26AE - Technologie - drbadla M26B - Technologie napájení M26C - Technologie větrání M26D - Rolovací příčky, závěsy, vrata 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 36 z 44

37 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: Modernizace stáje pro chov dojnic PS01 - Technologie PS01_1_1 - Stáj - technologie Místo: Hostice Datum: Objednatel: Kameníček a.s. Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Stavtes s.r.o. Sandtner Vlad. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu M - Práce a dodávky M M26A01 - Technologie - doprava 1 K 260A0103 Dopravné ks 1,000 M26AA - Technologie - lehací boxy 2 K 260AA101 Montáž vodorovné trubky lehacích boxů 2" m 228,000 3 K 260AA102 Montáž šíjové trubky lehacích boxů 6/4" m 167,000 4 K 260AA103 Montáž praporce na sponku T stabil ks 54,000 5 K 260AA104 Montáž praporce na sponu X ks 80 6 K 260AA105 Montáž sloupku lehacího boxu 2 1/2" ks 49,000 7 K 260AA106 Montáž sloupku výdřevy 2 1/2", U65 ks 13,000 8 M T A Trubka 6/4" pozink m 167,000 9 M T A Trubka 2" pozink m 228, M T A Stranová zábrana "E" délka 1970mm ŽZ ks M T C Stranová zábrana "E" délka 2040mm ŽZ ks 54, M T A Sloupek s manžetou pr. 2 1/2" délka 1650mm ŽZ ks 49, M T A Sloupek výdřevy dl.1700mm U65, jednostr. ŽZ ks M T A Sloupek výdřevy dl.1700mm U65, dvoustr. ŽZ ks 3, M T A Třmen 2 1/2" x 2" vč. S.M. ŽZ ks 98, M T A Třmen prodloužený 6/4" x 2" vč. S.M. ŽZ ks 134, M T A Spojka T STABIL 2" x 2" vč S.M. ŽZ ks 108, M T A Spojka X 2" x 2" vč S.M. ŽZ ks M T A Upevnění na stěnu 6/4" vč S.M. ŽZ ks 12, M T A Upevnění na stěnu 2" vč S.M. ŽZ ks 16, M T A Spojka trubek 6/4" bez S.M. ŽZ ks 27, M T A Spojka trubek 2" bez S.M. ŽZ ks 38, M T Zátka plastová 2 1/2" ks 49,000 M26AB - Technologie - branky 24 K 260AB101 Montáž sloupku branky 3-3 1/2" ks 24, K 260AB102 Montáž branky do 2,5m ks 11, K 260AB103 Montáž branky od 2,5m ks 16, M T A Trubka 2" pozink m 12,000 Strana 37 z 44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35 Část č. 6.A Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Místo: Zdiby Datum: 4.7.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25317300 Zlínské stavby, a.s. DIČ: CZ25317300 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ II. Soupis prací a výkaz výměr Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ Stavební objekty (SO) SO 01 Čistírna odpadních vod (ČOV) 14 207 718,00 SO 02 Gravitační

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 na zhotovení díla Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, administrativní budova Smluvní strany a Objednatel: Zhotovitel:

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 Nabídková cena Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 3. Trvalá pamětní deska 17 000,00 Celkem základní cena

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

5.1. Přípravné a výkopové práce

5.1. Přípravné a výkopové práce 5.1. Přípravné a výkopové práce oplocení staveniště staveništní přípojky staveništní příjezd staveništní cesty 5. HRUBÁ STAVBA stávající zřídit nově pletivem dřevěným plotem plechovým plotem stávající

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!!

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1 Výkaz výměr SO 101 Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1) Frézování živič. zpevnění, tl. 5-9cm: planimetricky 2.560,0 m 2 2) Bourání živič. zpevnění, tl. 10cm:

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010 Položkový rozpoče savby Daum: 3.2.2010 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Objednael : Měsská čás Praha 20 IČO : Jívanská 647 DIČ : Praha - Horní Počernice Zhooviel : IČO : DIČ : Základ pro DPH 10

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008 ROZPOČET Stavba : Revitalizace Muzeum Žirovnice spolkového revitalizace domu zámeckého ve Slavonicích pivovaru p.p.č.185/1 JKSO : Objekt : Kanalizace a vodovod EČO : Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0 1 113100001 Odstranění krytu okolo tramvajových

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75 Firma: ZNAKON, a.s. NABÍDKOVÝ ROZPOČET HTM/XLS Stavba: 896-10-000 - Opravy komunikací - obec Hájek Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: 767 861,45 Cena - celkem: 767 861,45 DPH:

Více

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvní strany: DKK Stav s.r.o. se sídlem: Štefánikovo náměstí 781/4, 460 01 Liberec 1 zastoupený: Pavlem Kolomazníkem IČO: 27 34 91 87 DIČ: CZ 27 34 91 87

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079

ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079 ABA ING. PAVEL KRATOCHVÍL ZNALECKÁ KANCELÁŘ MINSKÁ 2780, TÁBOR 390 05 tel. 777 622 842 e mail: aba.tabor@cistaposta.cz IČ: 65018079 Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže (Špitálské náměstí v Táboře) Obnova

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech. 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Místo: Semily Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech. 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Místo: Semily Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky JKSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: 24.01.2014 Objednavatel: Nemocnice

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

CENA DÍLA A ROZPIS MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ PRO OBJEKTY F2, G2

CENA DÍLA A ROZPIS MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ PRO OBJEKTY F2, G2 PŘÍLOHA Č. 3: CENA DÍLA A ROZPIS MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ PRO OBJEKTY F2, G2 Veřejná zakázka 1 / 1 SUSEN Elektroinstalace v objektech F2 a G2 Cena díla, materiál a množství Cena díla uvedeno bez DPH Hala G2

Více