Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)"

Transkript

1 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22, R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00 0,00 0, R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 4,00 0,00 0, R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2250 mm kus 1,00 0,00 0, R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 5,91 0,00 0,00 Nad Ok01:3,40*0,45 1,53 106:2,10*0,64 1,34 106:2,22*0,45 1,00 Mezi :4,18*0,30 1,25 Mezi :1,30*0,30 0,39 Mezi :1,30*0,30 0, R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č t 0,98 0,00 0,00 Nad Ok01:3,40*3*0,0263 0,27 106:2,10*4*0,0263 0,22 2,22*3*0,0263 0,18 Mezi :4,18*2*0,0263 0,22 Mezi :1,30*2*0,0179 0,05 Mezi :1,30*2*0,0179 0, R00 Příčky POROTHERM 8 Profi DRYFIX, tl. 80 mm m2 66,49 0,00 0,00 1.NP:(2,50+1,30+0,10+1,72)*3,50 19,67 Odpočet otvorů:-0,80*2,05-0,90*2,05*2-5,33 (2,78+1,85+4,58+4,58)*3,50 48,27 (1,10+1,30)*2,30 5,52 Odpočet otvorů:-0,80*2,05-1, R00 Příčky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 115 mm m2 55,82 0,00 0, RT RX1 1.PP:1,35*3,50 4,73 1.NP:(2,70+3,92+1,85+1,60+2,65+6,29)*3,50 66,54 Odpočet otvorů:-1,00*2,05*4-0,90*2,05-1,80*3,00-15,45 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 4,00 0,00 0,00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace m2 21,30 0,00 0,00 104:9,20 9, R00 Plentování ocelových nosníků m2 5,59 0,00 0,00 Nad Ok01:3,40*0,20*2 1,36 106:2,10*0,20*2 0,84 2,22*0,20*2 0,89 Mezi :4,18*0,20*2 1,67 Mezi :1,30*0,16*2 0,42 Mezi :1,30*0,16*2 0, R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm m2 11,55 0,00 0,00 0,55*2,30*2 2,53 0,55*2,30*2 2,53 0,30*2,30*2 1,38 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

2 0,55*2,30 1,27 0,60*3,20*2 3, Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli T 0,10 0,00 0,00 Mezi :1,30*2*0,0179*1,08 0,05 Mezi :1,30*2*0,0179*1,08 0, Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli T 0,95 0,00 0,00 Nad Ok01:3,40*3*0,0263*1,08 0,29 106:2,10*4*0,0263*1,08 0,24 2,22*3*0,0263*1,08 0,19 Mezi :4,18*2*0,0263*1,08 0,24 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25) m3 0,31 0,00 0,00 Dolnění stropu u stávajícího výtahu:1,53*0,50*0,20*2 0, R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 1,53 0,00 0,00 1,53*0,50*2 1, R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 1,53 0,00 0, R00 Výztuž stropů z betonářské oceli t 0,05 0,00 0, T0A T0B T0C 0,306*0,15 0,05 Podhled akustický se závěsy, perfor desky 1,2x1,2m D+M, např. Armsrong Optima Canopy Square kus 12,00 0,00 0, ,00 Podhled akustický se závěsy, perfor desky 1,2x1,8m D+M, např. Armsrong Optima Canopy Small kus 6,00 0,00 0,00 6 6,00 Podhled akustický se závěsy, perfor desky 1,2x2,4m D+M, např. Armsrong Optima Canopy Large kus 6,00 0,00 0,00 6 6,00 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní RT2 Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi m2 5,79 0,00 0, RT RT2 111:(3,92+0,60)*0,20 0,90 106:2,46*0,20 0,49 106:(2,60+1,50)*0,30 1,23 (2,50+3,17)*0,30 1,70 117:1,00*0,20 0,20 120:(2,50+1,30+2,50)*0,20 1,26 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi m2 11,45 0,00 0,00 111:3,50*0,20*3 2,10 106:(3,50+0,50)*0,30 1,20 106:(0,50+1,00)*0,30 0,45 3,50*0,30*3 3,15 117:3,50*0,20*2 1,40 120:3,50*0,30*3 3,15 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi m2 33,57 0,00 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

3 106:(2,30+1,10+2,30)*0,55*2 6,27 0,50*2,30*2 2,30 1,60*0,50 0,80 (1,60+3,00+1,60)*0,20 1,24 (3,15+1,92+3,15)*0,45 3,70 1,92*0,30*2 1,15 (3,15+1,80+3,15)*0,64 5,18 1,80*0,30*2 1,08 112:(2,30+1,30+2,30)*0,55 3,25 113:(2,10+1,00+2,10)*0,30*2 3,12 (3,78+3,15+3,78)*0,30 3,21 3,78*0,30*2 2, R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 26,88 0,00 0,00 110:(0,97+1,85)*2,00 5,64 116:(2,78+4,59)*2,00 14,74 118:(1,40+1,72)*2,00 6,24 119:(1,40+1,13)*2,00 5, R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 249,09 0,00 0,00 106:(11,57+6,29+2,60)*3,50 71,61 Odpočet otvorů:-1,00*2,05*4-1,80*3,00-0,90*2,05-15,45 107:(2,65+4,58)*3,50 25,31 108:(4,58+1,60+4,58)*3,50 37,66 109:(1,85+3,51+1,85)*3,50 25,24 Odpočet otvorů:-1,00*2,05-0,80*2,05-3,69 110:(0,97+1,85)*(3,50-2,00) 4,23 111:3,92*3,50 13,72 112:6,29*3,50 22,02 Odpočet otvorů:-1,80*3,00-5,40 115:(1,60+2,78)*3,50 15,33 116:(2,78+4,59)*(3,50-2,00) 11,06 117:(1,00+2,95+1,00)*3,50 17,33 Odpočet otvorů:-0,90*2,05*2-0,80*2,05-5,33 118:(1,40+1,72+1,40)*(3,50-2,00) 6,78 119:(1,40+1,13)*(3,50-2,00) 3,80 120:2,50*3,50 8,75 Odpočet otvorů:-0,90*2,05-1,85 121:1,01*2,10 2,12 6,29*3,50 22, R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 249,09 0,00 0, Rpol Oprava a doplnění omítek vnitřního zdiva štukových ostatní plochy m2 136,00 0,00 0,00 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

4 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější T00 Doplnění KZS v místě napojení mostku m2 3,20 0,00 0,00 0,50*3,20*2 3,20 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 0,00 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,29 0,00 0,00 111:(3,92+0,60)*0,20*0,05 0,05 106:2,46*0,20*0,05 0,02 106:(2,60+1,50)*0,30*0,05 0,06 (2,50+3,17)*0,30*0,05 0,09 117:1,00*0,20*0,05 0,01 120:(2,50+1,30+2,50)*0,20*0,05 0, R00 Penetrace savých podkladů pod potěr m2 277,30 0,00 0, R00 Nivelační srovnávací potěr, tl. do 20 mm m2 277,30 0,00 0,00 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 277,30 0,00 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

5 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 277,30 0,00 0,00 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 277,30 0,00 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

6 Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 43,91 0,00 0,00 1.NP:(2,50+1,40+2,50+1,00+2,46+3,92+1,40)*3,50 53,13 Odpočet otvorů:-0,90*2,05*5-9, R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 33,54 0,00 0,00 1.PP:1,53*3,15 4,82 1.NP:(3,17+2,40+1,50+2,60)*3,50 33,85 Odpočet otvorů:-0,90*2,05*2-0,70*2,05-5, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 10,00 0,00 0, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 3,74 0,00 0,00 0,60*1,44 0,86 1,00*1,44*2 2, R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 3,74 0,00 0,00 0,60*1,44 0,86 1,00*1,44*2 2, R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 18,00 0,00 0,00 0,90*2,00*10 18,00 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00 Díl: 97 Prorážení otvorů R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 4,83 0,00 0,00 Otvor mezi :3,78*3,15*0,30 3,57 Otvor mezi :1,00*2,10*0,30 0,63 Otvor mezi :1,00*2,10*0,30 0, R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 9,04 0,00 0,00 Otvor pro Ok 01:2,30*1,60*0,45 1,66 Vstup z přístavby:2,30*1,00*0,45 1,04 Otvor mezi :1,92*3,15*0,45 2,72 Otvor ve 104:1,80*3,15*0,64 3, R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 38,82 0,00 0,00 Nad Ok01:3,40*3 10,20 104:2,10*4 8,40 Mezi :2,22*3 6,66 Mezi :4,18*2 8,36 Mezi :1,30*2 2,60 Mezi :1,30*2 2, R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m m 25,60 0,00 0,00 Nad Ok01:3,40 3,40 104:2,10*2 4,20 Mezi :2,22*2 4,44 Mezi :4,18*2 8,36 Mezi :1,30*2 2,60 Mezi :1,30*2 2,60 Celkem za 97 Prorážení otvorů 0,00 Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 60,41 0,00 0,00 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 0,00 Díl: 713 Izolace tepelné Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

7 B Minerální deska s úpraveným povrchem protisprašovací kašír např. Ekofon Opta m2 80,85 0,00 0,00 113:73,50*1,10 80, R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 0,00 0,00 Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00 Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové R00 Izolace akustic stropů rovných spodem přilepením minerální s neprašnou úpravou povrchu m2 73,50 0,00 0, Akustická nástěnka z minerální vaty s povrchovou úpravou nátěrem m2 18,20 0,00 0,00 36,40*0,50 18, R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 0,00 0,00 Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 0,00 Díl: 766 Konstrukce truhlářské D01 Dřevěná prosklená vnitřní stěna 3170 x 3770 mm D+M - EW C15 DP3 kus 1,00 0,00 0, D02 Interiérové dveře 800 x 1970, dýha D+M, typová rám.zárubeň dýhovaná kus 3,00 0,00 0, D02 EW15 Interiérové dveře 800 x 1970, typová rám.zárubeň D+M, EW- C15 DP3 kus 1,00 0,00 0, D03 Interiérové dveře 700 x 1970, typová rám.zárubeň D+M, dýha kus 3,00 0,00 0, D04 EW 15 Interiérové dveře 900 x 1970, typová rám.zárubeň D+M EW-C 15 DP3 kus 3,00 0,00 0, D04 EW 30 Interiérové dveře 900 x 1970, typová rám.zárubeň D+M EW-C 30 DP3 kus 3,00 0,00 0, D05 Interiér.dveře posuvné, šířka 900x1970 zárubeň typová rámová dýhovaná, D+M kus 2,00 0,00 0, D05 EW 15 Interiér.dveře posuvné, šířka 900x1970 zárubeň typová rámová dýhovaná, D+M, EW-C 15 kus 1,00 0,00 0, D06 Dřevěná prosklená vnitřní stěna 1800 x 3150 mm křídla 2 x 850 x 1970, D+M EW-C 15 DP 3 kus 1,00 0,00 0, Ok01 Okno plastové 1600 x 3000 mm D+M, výjimka viz PD kus 1,00 0,00 0, R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 0,00 0,00 Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 0,00 Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady R00 Provedení penetrace podkladu m2 58,20 0,00 0, RT2 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Adesilex P 22 (Mapei) m 39,64 0,00 0, RT6 107:(4,58+2,65)*2-1,00 13,46 108:(4,58+1,60)*2-1,00 11,36 109:(3,51+2,15)*2-1,00-0,80 9,52 117:(2,95+1,00)*2-0,90*2-0,80 5,30 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Keraflex (Mapei) m2 58,20 0,00 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

8 RV2 Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 28/ST, š.46 mm,v mm, s naráž.profilem m 6,10 0,00 0,00 0,90*5+0,80+0,80 6, RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem např.mapesil AC (fa Mapei) m 81,82 0,00 0,00 107:(4,58+2,65)*2-1,00 13,46 108:(4,58+1,60)*2-1,00 11,36 109:(3,51+2,15)*2-1,00-0,80 9,52 110:(0,97+1,85)*2-0,80 4,84 112:(3,49+6,29)*2-1,80-3,78 13,98 116:(2,78+4,95)*2-1,00 14,46 117:(2,95+1,00)*2-0,90*2-0,80 5,30 118:(1,40+1,72)*2-0,80*2 4,64 119:(1,40+1,13)*2-0,80 4, R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 11,50 0,00 0, R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 43,00 0,00 0, R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 15,20 0,00 0, Dlažba kalibrovaná 250 x 250 mm viz specifikace v PD m2 64,02 0,00 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

9 Mezisoučet 58,20 Přípočet ztratného ve výši 10 %:58,20*0,10 5, Sokl keramický m 43,60 0,00 0,00 107:(4,58+2,65)*2-1,00 13,46 108:(4,58+1,60)*2-1,00 11,36 109:(3,51+2,15)*2-1,00-0,80 9,52 117:(2,95+1,00)*2-0,90*2-0,80 5,30 Mezisoučet 39,64 Přípočet ztratného ve výši 10 %:39,64*0,10 3, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 0,00 0,00 Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš.10 cm m 24,74 0,00 0,00 113:(8,97+6,29)*2-3,78-1,00-1,00 24, Lišta z překližky 90 x 15 mm bílý nátěr m 27,21 0,00 0,00 24,74*1,10 27, R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m % 0,00 0,00 Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 Díl: 776 Podlahy povlakové R00 Lepení povlakových podlah z pásů m2 235,70 0,00 0,00 112:7,4 7,40 104:9,20 9, Marmorete Acoustic LPX tl. 4,0 mm, m2 99,11 0,00 0,00 113:73,50*1,10 80,85 112:7,40*1,10 8,14 104:9,20*1,10 10, Podlahovina Marmorette LPX m2 171,46 0,00 0,00 Soklík :114,14*0,09 10,27 Mezisoučet 155,87 Přípočet ztratného ve výši 10 %:155,8726*0,10 15, R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 0,00 0,00 Celkem za 776 Podlahy povlakové 0,00 Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod stěrku m2 219,10 0,00 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

10 R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm např. Nivelit m2 219,10 0,00 0, R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,67 0,00 0, R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 0,00 0,00 Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00 Díl: 781 Obklady keramické R00 Provedení penetrace podkladu m2 84,87 0,00 0, RT6 110:(0,97+1,85)*2*2,00 11,28 112:(3,49+6,29)*2*2,00 39,12 Odpočet otvorů:-3,78*2,00-1,80*2,00-2,20*1,00-13,36 Přípočet ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,54 2,75 0,30*2,00*2 1,20 1,00*0,25*2 0,50 116:(2,78+4,59)*2*2,00 29,48 Odpočet otvorů:-1,00*2,00-2,30*1,0-4,30 Přípočet ostění:(2,00+1,00+2,00)*0,30 1,50 1,00*0,25*2 0,50 118:(1,40+1,72)*2*2,00 12,48 Odpočet otvorů:-0,80*2,00*2-3,20 119:(1,40+1,13)*2*2,00 10,12 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Adesilex P 22 (Mapei) m2 84,87 0,00 0,00 110:(0,97+1,85)*2*2,00 11,28 112:(3,49+6,29)*2*2,00 39,12 Odpočet otvorů:-3,78*2,00-1,80*2,00-2,20*1,00-13,36 Přípočet ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,54 2,75 0,30*2,00*2 1,20 1,00*0,25*2 0,50 116:(2,78+4,59)*2*2,00 29,48 Odpočet otvorů:-1,00*2,00-2,30*1,0-4,30 Přípočet ostění:(2,00+1,00+2,00)*0,30 1,50 1,00*0,25*2 0,50 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 10

11 118:(1,40+1,72)*2*2,00 12,48 Odpočet otvorů:-0,80*2,00*2-3,20 119:(1,40+1,13)*2*2,00 10, R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 48,41 0,00 0,00 110:(0,97+1,85)*2*2,00 11,28 112:(3,49+6,29)*2*2,00 39,12 Odpočet otvorů:-3,78*2,00-1,80*2,00-2,20*1,00-13,36 Přípočet ostění:(2,00+1,10+2,00)*0,54 2,75 0,30*2,00*2 1,20 1,00*0,25*2 0,50 119:(1,40+1,13)*2*2,00 10, R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 36,96 0,00 0,00 1,00*0,25*2 0,50 116:(2,78+4,59)*2*2,00 29,48 Odpočet otvorů:-1,00*2,00-2,30*1,0-4,30 Přípočet ostění:(2,00+1,00+2,00)*0,30 1,50 1,00*0,25*2 0,50 118:(1,40+1,72)*2*2,00 12,48 Odpočet otvorů:-0,80*2,00*2-3, R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 84,87 0,00 0, RT1 Montáž lišt k obkladům, úprava rohů m 54,00 0,00 0,00 110:2,00*4 8,00 112:2,00*9 18,00 116:2,00*6 12,00 118:2,00*4 8,00 119:2,00*4 8, A Lišta z lehkého kovu na obklad 8 mm příp. varianta rohu na pokos m 54,00 0,00 0, Obklad kalibrovaný bílý m2 93,36 0,00 0,00 84,874*1,10 93, R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 0,00 0,00 Celkem za 781 Obklady keramické 0,00 Díl: 784 Malby R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m ,17 0,00 0,00 Stropy: 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 11

12 Stěny: 0,00 106:(18,55+2,97)*2*3,50 150,64 (11,57+2,46)*2*3,50 98,21 Odpočet otvorů:-3,17*3,50-3,00*1,44*4-1,00*2,05*6-1,80*3,00-46,08 Přípočet ostění:(1,44+3,00+1,44)*0,25*4 5,88 107:(2,65+4,58)*2*3,50 50,61 Odpočet otvorů:-2,20*1,44-1,00*2,05-5,22 Přípočet ostění:(1,44+2,20+1,44)*0,25 1,27 108:(4,58+1,60)*2*3,50 43,26 109:(3,51+2,15)*2*3,50 39,62 110:(0,97+1,85)*2*1,50 8,46 111:(4,58+3,92)*2*3,50 59,50 112:(3,49+6,29)*2*3,50 68,46 Odpočet otvorů:-1,70*3,00-3,78*3,15-2,20*1,44-20,18 Přípočet ostění:-(3,15+3,78+3,15)*0,30-3,02 (1,44+2,20+1,44)*0,25 1,27 113:(6,29*8,97)*2*3,50 394,95 Odpočet otvorů:-2,20*1,44*3-3,78*3,15-1,00*2,05*2-25,51 Přípočet ostění:(1,44+2,20+1,44)*0,25*3 3,81 115:(1,90+2,78)*2*3,50 32,76 116:(2,78+4,59)*2*1,50 22,11 117:(1,00+2,95)*2*3,50 27,65 Odpočet otvorů:-0,90*2,00-1,80 118:(1,40+1,72)*2*1,50 9,36 119:(1,40+1,13)*2*1,50 7,59 120:(3,67+2,50)*2*3,50 43,19 Odpočet otvorů:-0,90*2,05-1,85 121:(6,02+6,29)*2*3,50 86,17 Odpočet otvorů:-1,00*2,05-2,20*1,44*2-8,39 Přípočet ostění:(2,05+1,00+2,05)*0,45 2,30 (1,44+2,20+1,44)*0,25*2 2, R00 Malba tekutá bez penetrace, 2 x m ,17 0,00 0,00 Stropy: 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 12

13 Stěny: 0,00 106:(18,55+2,97)*2*3,50 150,64 (11,57+2,46)*2*3,50 98,21 Odpočet otvorů:-3,17*3,50-3,00*1,44*4-1,00*2,05*6-1,80*3,00-46,08 Přípočet ostění:(1,44+3,00+1,44)*0,25*4 5,88 107:(2,65+4,58)*2*3,50 50,61 Odpočet otvorů:-2,20*1,44-1,00*2,05-5,22 Přípočet ostění:(1,44+2,20+1,44)*0,25 1,27 108:(4,58+1,60)*2*3,50 43,26 109:(3,51+2,15)*2*3,50 39,62 110:(0,97+1,85)*2*1,50 8,46 111:(4,58+3,92)*2*3,50 59,50 112:(3,49+6,29)*2*3,50 68,46 Odpočet otvorů:-1,70*3,00-3,78*3,15-2,20*1,44-20,18 Přípočet ostění:-(3,15+3,78+3,15)*0,30-3,02 (1,44+2,20+1,44)*0,25 1,27 113:(6,29*8,97)*2*3,50 394,95 Odpočet otvorů:-2,20*1,44*3-3,78*3,15-1,00*2,05*2-25,51 Přípočet ostění:(1,44+2,20+1,44)*0,25*3 3,81 115:(1,90+2,78)*2*3,50 32,76 116:(2,78+4,59)*2*1,50 22,11 117:(1,00+2,95)*2*3,50 27,65 Odpočet otvorů:-0,90*2,00-1,80 118:(1,40+1,72)*2*1,50 9,36 119:(1,40+1,13)*2*1,50 7,59 120:(3,67+2,50)*2*3,50 43,19 Odpočet otvorů:-0,90*2,05-1,85 121:(6,02+6,29)*2*3,50 86,17 Odpočet otvorů:-1,00*2,05-2,20*1,44*2-8,39 Přípočet ostění:(2,05+1,00+2,05)*0,45 2,30 (1,44+2,20+1,44)*0,25*2 2,54 Celkem za 784 Malby 0,00 Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 96 M33-01 Nový jídelní výtah, PO úprava kpl 1,00 0,00 0,00 97 M33-02 Demontáž stávajícího výtahu odborný odhad kpl 1,00 0,00 0,00 Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00 Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 43,72 0,00 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 13

14 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 830,63 0,00 0, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 43,72 0,00 0, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 174,87 0,00 0, R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 43,72 0,00 0, R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 43,72 0,00 0, R00 Poplatek za skládku stavební suti t 43,72 0,00 0,00 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Soupis prací Datum: 29.1.2015

Soupis prací Datum: 29.1.2015 Soupis prací Datum: 29.1.2015 Stavba : 1061 SEN - Středisko volného času Semily Objednatel : Město Semily IČO : Husova 82 DIČ : 51301 Semily Zhotovitel : D-BAU s.r.o. IČO : 25990764 Nábř.Sv.Čecha 430 DIČ

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1

Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1 Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1 Stavba : Objekt : Grolichová RD Položkový rozpočet Branišovice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA 2010 - ( TERMÍN REALIZACE 19.4.2010 16.8.2010) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

POŘADÍ POLOŽKA T E X T M.J. MNOŽSTVÍ CENA JEDNOTKA NÁKLADY CEL. HMOTY J. HMOTY CEL

POŘADÍ POLOŽKA T E X T M.J. MNOŽSTVÍ CENA JEDNOTKA NÁKLADY CEL. HMOTY J. HMOTY CEL ODBYTOVÝ ROZPOČET OBJEKTU - SOUBORU Licence: TRIGON-PROJEKT SPOL. S R.O. - KROMĚŘÍŽ No.: 270148 ODBĚRATEL: Obec Přílepy 769 01 Holešov IČO : DODAVATEL: IČO : OBJEKT : 0001 Uznatelné náklady REG.ČÍSLO:

Více

zdění z cihly příčkové do tl. 300mm (bez omítání) zdění z cihly obvodové do tl. 500mm (bez omítání)

zdění z cihly příčkové do tl. 300mm (bez omítání) zdění z cihly obvodové do tl. 500mm (bez omítání) Zednické práce Položka Vyzdívky zdění z cihly příčkové do tl. 75mm (bez omítání) zdění z cihly příčkové do tl. 100mm (bez omítání) zdění z cihly příčkové do tl. 150mm (bez omítání) zdění z cihly příčkové

Více

SMLOUVA Č.264/2008 ČI.I.

SMLOUVA Č.264/2008 ČI.I. SMLOUVA O Č.264/2008 013728-08T, DILO Objednatel: Zhotovitel: Společenství-vlastníkůpro dům Demlovačp. 1025, 1026 vírebíči Sídlo:Třebíč,Demlovačp. 1025, PSČ:67401 Zapsáno v rejstříku společenství vlastníků

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes 3t do 5t přes

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011

VÝKAZ VÝMĚR Datum : 20.4.2011 Strana : 1 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI 1 C0921 Vytýčení a označení stáv.sítí TI kpl 1,000 1kpl. 2 C11900-1411 Dočas zajišť potr.do DN 200mm m 17,000 a kabelů + 1+1+1+8+2+2+2 17,000 3 C13220-1101/01 Odkopání

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: PL Bílá Voda Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol.

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. j. 0400/2018/01/1050 Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková mezi: ^Jázev: Městská část Praha 14 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 IČO: 00231312

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více

uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mm\li uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění lví í úpravy stávajících sociálních zařízení v? Mm úvodní bodový Domova seniorů BřecDav 1. Smluvní strany Objednatel:

Více

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY .tavel... ",'~ i9i.~nosh(něždub. spol. s r. O. Jiřího Z Poděbrad 998 696 62 STRÁlNICE Tel./fax.: 518332004-5 Dodatek č.3 Smlouvy o dílo Č. 23121100 na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: rekonstrukce nebytového prostoru na adrese Jankovcova 864/45, prostor 864/105. Vážení, z titulu pověření administrací veřejné

Více

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení

Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické ešení Strojírensko technické centrum Chrudim Dodatek. 1 k SoD OR/13/21983 Ocenný soupis ménprací Cenová soustava RTS Náklady jednotlivých ástí a objekt SO 03 JKSO 801.34.1 Architektonické a stavebn technické

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO (č. zhotovitele 11092/035) uzavřené dne 13. 12. 2011 na akci. Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency"

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO (č. zhotovitele 11092/035) uzavřené dne 13. 12. 2011 na akci. Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency » 1 % Kujipeeušfes DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO (č. zhotovitele 11092/035) uzavřené dne 13. 12. 2011 na akci Nemocnice Havlíčkův Brod - emergency" I. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více