REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám."

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 z 33

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem 0,00 0,00 SO 101 Architektonicko stavební řešení, ZTI a elektro 0,00 0,00 STA Strana 2 z 33

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina Objekt: SO Architektonicko stavební řešení, ZTI a elektro KSO: Místo: Datum: CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 3 z 33

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina Objekt: SO Architektonicko stavební řešení, ZTI a elektro Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Svislé a kompletní konstrukce 0, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0, Ostatní konstrukce a práce, bourání 0, Lešení a stavební výtahy 0, Bourání konstrukcí 0, Přesun sutě 0, Přesun hmot 0,00 PSV - Práce a dodávky PSV 0, Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0, Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0, Zdravotechnika - zařizovací předměty 0, Ústřední vytápění - otopná tělesa 0, Konstrukce suché výstavby 0, Konstrukce truhlářské 0, Podlahy z dlaždic 0, Dokončovací práce - obklady 0, Dokončovací práce - nátěry 0, Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 M - Práce a dodávky M 0,00 Strana 4 z 33

5 21-M - Elektromontáže 0,00 Strana 5 z 33

6 SOUPIS PRACÍ Stavba: Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina Objekt: SO Architektonicko stavební řešení, ZTI a elektro Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1 K Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm VV "zazdívka větracího průduchu v m.č.102" 1 1,000 2 K Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,365 0,00 CS ÚRS Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou VV "dozdívka parapetu pro okno v m.č.102" 0,9*0,9*0,45 0,365 3 K Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,055 0,00 CS ÚRS Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami až , katalogu Budovy a haly-zděné a monolitické. VV "nové překlady nad vchodovými dveřmi - 2x I č.140 dl.1300mm" 1,3*0,30*0,14 0,055 4 K Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,037 0,00 CS ÚRS Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 Strana 6 z 33

7 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. VV "nové překlady nad vchodovými dveřmi - 2x I č.140 dl.1300mm" 2*1,3*14,3/1000 0,037 5 K Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním m2 3,600 0,00 CS ÚRS Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm VV "dozdívka ostění pro osazení nových dveří 900/1970mm" 2,0*0,3*2+2,0*0,60*2 3,600 6 K Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 1,218 0,00 CS ÚRS Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm VV "dozdění příčky mezi m.č.105 a 106" 0,75*3,2-(0,6*1,97) 1,218 7 K Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 6,400 0,00 CS ÚRS Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné 1. V cenách a jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny a lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). VV "dozdění příčky mezi m.č.105 a 106" 3,2*2 6,400 8 K Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,364 0,00 CS ÚRS Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm VV "nové překlady nad vchodovými dveřmi - 2x I č.140 dl.1300mm" 2*1,3*0,14 0,364 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 9 K Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm m2 8,170 0,00 CS ÚRS Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami v části A04, katalogu Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. VV "úprava stávajících omítek mimo obklady a sanační systém" VV "stropy v m.č.102, 106 a 107" 5,11+1,53*2 8,170 Strana 7 z 33

8 10 K Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 8,170 0,00 CS ÚRS Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů VV 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmel. "úprava stávajících omítek mimo obklady a sanační systém" VV "stropy v m.č.102, 106 a 107" 5,11+1,53*2 8, K Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 8,170 0,00 CS ÚRS VV Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných "úprava stávajících omítek mimo obklady a sanační systém" VV "stropy v m.č.102, 106 a 107" 5,11+1,53*2 8, K Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 94,716 0,00 CS ÚRS Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami v části A04, katalogu Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. VV "úprava stávajících omítek mimo obklady a sanační systém" VV "stěny m.č.102" (3,0*2+1,5*2+0,50*2-0,9)*1,9 17,290 VV "stěny v m.č.103 a 104" (3,275+8,5+5,125-0,9)*1,7-(1,8*0,2*3)+(0,2*2*3)*0,25+(3,55+1,7+0,45)*1,7 36,110 VV "stěny v m.č.105" (2,85*2+1,7*2)*3,2-(0,6*1,97*2) 26,756 VV "stěny v m.č.106" (1,7*2+0,9*2)*1,4 7,280 VV "stěny v m.č.107" (1,7*2+0,9*2)*1,4 7, K Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 94,716 0,00 CS ÚRS Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn VV 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmel. "úprava stávajících omítek mimo obklady a sanační systém" VV "stěny m.č.102" (3,0*2+1,5*2+0,50*2-0,9)*1,9 17,290 Strana 8 z 33

9 VV "stěny v m.č.103 a 104" (3,275+8,5+5,125-0,9)*1,7-(1,8*0,2*3)+(0,2*2*3)*0,25+(3,55+1,7+0,45)*1,7 36,110 VV "stěny v m.č.105" (2,85*2+1,7*2)*3,2-(0,6*1,97*2) 26,756 VV "stěny v m.č.106" (1,7*2+0,9*2)*1,4 7,280 VV "stěny v m.č.107" (1,7*2+0,9*2)*1,4 7, K Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 94,716 0,00 CS ÚRS VV Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn "úprava stávajících omítek mimo obklady a sanační systém" VV "stěny m.č.102" (3,0*2+1,5*2+0,50*2-0,9)*1,9 17,290 VV "stěny v m.č.103 a 104" (3,275+8,5+5,125-0,9)*1,7-(1,8*0,2*3)+(0,2*2*3)*0,25+(3,55+1,7+0,45)*1,7 36,110 VV "stěny v m.č.105" (2,85*2+1,7*2)*3,2-(0,6*1,97*2) 26,756 VV "stěny v m.č.106" (1,7*2+0,9*2)*1,4 7,280 VV "stěny v m.č.107" (1,7*2+0,9*2)*1,4 7, K Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 35,333 0,00 CS ÚRS Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami nebo nátěry; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu nebo příslušnými cenami katalogu Nátěry. 3. Ceny a jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky. VV sanační omítka stěn v.1500mm : VV "m.č.102" (3,0*2+1,5*2+0,50*2-0,9)*1,5-(0,9+0,6*2)*0,175 13,283 VV "m.č.103 a 104" (3,275+8,5+5,125-0,9)*1,5-(1,8*0,5*3)+(0,5*2*3)*0,25 22, K Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 3,000 0,00 CS ÚRS Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. Strana 9 z 33

10 17 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1,000 0,00 CS ÚRS Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H L/P VV "zárubeň dveří mezi m.č.105 a 106" 1 1, M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1,000 0,00 CS ÚRS Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H L/P VV "zárubeň dveří mezi m.č.102 a 103" 1 1, M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1,000 0,00 CS ÚRS Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H L/P VV "zárubeň vchoddových dveří" 1 1,000 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 20 K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 11,328 0,00 CS ÚRS Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m 1. Cena lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. VV "výhřevná plocha všech radiátorů" ( )*0,192 11,328 D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 21 K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 49,610 0,00 CS ÚRS Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. VV "lešení pro vnitřní úpravy" 2,25+5,11+17,69+16,65+4,85+1,53*2 49,610 D 96 Bourání konstrukcí 0,00 22 K Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 3,750 0,00 CS ÚRS Strana 10 z 33

11 Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm VV "odstranění příčky v prostoru čekárny" 1,5*2,5 3, K Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 15,920 0,00 CS ÚRS Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm VV "odstranění příčky v prostoru kadeřnictví" 3,275*3,2 10,480 VV "odstranění příčky v prostoru šatny kadeřnictví" 1,7*3,2 5, K Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 49,610 0,00 CS ÚRS Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen VV "vybourání stávající dlažby" 2,25+5,11+17,69+16,65+4,85+1,53+1,53 49, K Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 3,600 0,00 CS ÚRS Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou VV "přisekání ostění pro osazení nových dveří 900/1970mm" 2,0*0,3*2+2,0*0,60*2 3, K Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 35,333 0,00 CS ÚRS Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. VV předúprava plochy pro sanační omítky stěn v.1500mm : VV "m.č.102" (3,0*2+1,5*2+0,50*2-0,9)*1,5-(0,9+0,6*2)*0,175 13,283 VV "m.č.103 a 104" (3,275+8,5+5,125-0,9)*1,5-(1,8*0,5*3)+(0,5*2*3)*0,25 22, K Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,773 0,00 CS ÚRS Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1. V cenách až jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. VV "vybourání dveřních zárubní v m.č.102" 0,9*1,97 1, K Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 72,169 0,00 CS ÚRS Strana 11 z 33

12 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen VV "odstranění obkladu v m.č.102 (mimo bouranou příčku)" (1,5+1,2)*1,65 4,455 VV "odstranění obkladu v m.č.103 (mimo bouranou příčku)" 3,7*2,0 7,400 VV "odstranění obkladu v m.č.104 (mimo bouranou příčku)" (5,4+5,125+1,7+0,45+0,10+2,35)*2,0- (1,8*1,0*3+0,6*1,97)+(1,8*3+1,0*2*3)*0,25 26,518 VV "odstranění obkladu v m.č.105 (mimo bouranou příčku)" (2,85*2+1,7*2-0,75)*2,0-(0,6*1,97) 15,518 VV "odstranění obkladu v m.č.106" (1,7*2+0,9*2-0,75)*2,0 8,900 VV "odstranění obkladu v m.č.107" (1,7*2+0,9*2)*2,0-(0,6*1,97+0,4*0,6)+(0,4+0,6*2)*0,25 9, K Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 39,190 0,00 CS ÚRS Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném 1. V cenách demontáže podhledu až jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. VV "demontáž stávajícího stropního podhledu" 17,69+16,65+4,85 39,190 D 997 Přesun sutě 0,00 30 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 13,967 0,00 CS ÚRS Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m 1. V cenách až jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen Shoz suti. 31 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,967 0,00 CS ÚRS Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 125,703 0,00 CS ÚRS Strana 12 z 33

13 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou P Poznámka k položce: Předpokládaná odvozová vzdálenost 10km. VV 13,967*9 'Přepočtené koeficientem množství 125, K Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 13,146 0,00 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen Drcení stavebního odpadu z katalogu Demolice objektů. 34 K Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné) t 0,417 0,00 CS ÚRS Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen Drcení stavebního odpadu z katalogu Demolice objektů. 35 K Indiv.kalk Odpočet výtěžnosti kovových konstrukcí t 0,135 0,00 D 998 Přesun hmot 0,00 36 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,980 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 1. Ceny až lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám až lze použít příplatky za zvětšený přesun až -1019, až nebo až Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 Strana 13 z 33

14 37 K Potrubí z vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 2,000 0,00 CS ÚRS Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN K Potrubí z propojení potrubí DN 110 kus 2,000 0,00 CS ÚRS Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN K Potrubí kanalizační z svodné systém HT DN 100 m 13,000 0,00 CS ÚRS Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové s) svodné (ležaté) DN Cenami až se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen Ochrana potrubí, části A V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. VV "dle specifikace splaškové kanalizace" 13,0 13, M MAT Dodávka systémových tvarovek HT- (oblouky, odbočky, redukce apod.) kpl 1,000 0,00 Dodávka systémových tvarovek HT- (oblouky, odbočky, redukce apod.) 41 K Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 0,00 CS ÚRS Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen Potrubí z plastových trub, části A 01. VV "umyvadla" 4 4, K Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 13,000 0,00 CS ÚRS Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN V ceně není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 43 K Stav.příp.721 Stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci % 0,00 44 K Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. Strana 14 z 33

15 D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 45 K Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm m 28,000 0,00 CS ÚRS Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm 1. V cenách až jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách až je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odlišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen až části C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách 6111 až nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví. 46 M trubka tlaková R řada PN x 2,8 x 4000 mm m 17,600 0,00 CS ÚRS Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tlaková řada PN 16 D 20 x 2,8 x 4000 mm VV "rozvod SV" 16,0 16,000 VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17, M trubka tlaková R řada PN x 3,4 x 4000 mm m 13,200 0,00 CS ÚRS Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tlaková řada PN 20 D 20 x 3,4 x 4000 mm VV "rozvod TUV" 12,0 12,000 VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13, M MAT Dodávka systémových tvarovek R (oblouky, odbočky, redukce apod.) kpl 1,000 0,00 Dodávka systémových tvarovek R (oblouky, odbočky, redukce apod.) 49 M MAT Dodávka kotevních prvků pro potrubí (konzole, závěsy, objímky apod.) kpl 1,000 0,00 Dodávka kotevních prvků pro potrubí (konzole, závěsy, objímky apod.) 50 K Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 16,000 0,00 CS ÚRS Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm 1. V cenách až jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. VV "rozvod SV" 16,0 16, K Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm m 12,000 0,00 CS ÚRS Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Strana 15 z 33

16 1. V cenách až jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. VV "rozvod TUV" 12,0 12, K Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 28,000 0,00 CS ÚRS Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách a je započteno i dodání desinfekčního prostředku. VV "dle specifikace vnitřního vodovodu" 28,0 28, K Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 28,000 0,00 CS ÚRS Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách a je započteno i dodání desinfekčního prostředku. VV "dle specifikace vnitřního vodovodu" 28,0 28, K Stav.příp.722 Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod % 0,00 Stavební přípomoce pro vnitřní vodovod 55 K Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 56 K Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm Strana 16 z 33

17 1. V cenách a je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách , , , , -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, a -1661, není započteno dodání skříňky. VV "celkový počet dle výkresové části" 3 3, K Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 kus 10,000 0,00 CS ÚRS Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 VV "připojení stojánkových umyvadlových baterií" 3*2 6,000 VV "připojení mycích boxů" 2*2 4, K Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí kus 3,000 0,00 CS ÚRS Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí 1. V cenách 2654, 56, není započten napájecí zdroj. VV "celkový počet dle výkresové části" 3 3, K Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000 0,00 CS ÚRS Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 (HL 132/40) 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen VV "celkový počet dle výkresové části" 3 3, K Indiv.kalk Připojení kadeřnických mycích boxů pevných na rozvod kanalizace a vodovodu (bez dodávky) kpl 2,000 0,00 VV "celkový počet dle výkresové části" 2 2, K Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 Strana 17 z 33

18 62 K Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 11,328 0,00 CS ÚRS Demontáž otopných těles litinových článkových VV "výhřevná plocha všech radiátorů" ( )*0,192 11, K Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 11,328 0,00 CS ÚRS Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových 1. Cenami a se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen Opravy otopných těles litinových a Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami až se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly. VV "výhřevná plocha všech radiátorů" ( )*0,192 11, K Odvzdušnění otopných těles kus 3,000 0,00 CS ÚRS Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa 1. Cenami a se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen Opravy otopných těles litinových a Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami až se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly. VV "celkový počet těles" 3 3, K Zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 11,328 0,00 CS ÚRS Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových 1. Cenami a se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen Opravy otopných těles litinových a Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami až se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly. VV "výhřevná plocha všech radiátorů" ( )*0,192 11, K Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. Strana 18 z 33

19 D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00 67 K Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 39,190 0,00 CS ÚRS Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné 1. V cenách montáže podhledu až jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami VV "nový stropní podhled v m.č.103 a 104" 17,69+16,65+4,85 39, M podhled kazetový Casobianca, hrana A, tl. 8 mm, 600 x 600 mm vč.nosné konstrukce m2 41,150 0,00 CS ÚRS Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS podhledy kazetové 600 x 600 mm Casobianca, hrana A, tl. 8 mm VV 39,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41, K Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 70 K Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 1,080 0,00 CS ÚRS Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. VV "nové okno v m.č.102" 0,9*1,2 1, M okno dřevěné jednokřídlové OTV/SKL rozměr 900/1200mm zaskl.izol.dvojklem U=max.1,1W/m2*K, celoobv.kování s mikroventilací kus 1,000 0,00 CS ÚRS Strana 19 z 33

20 Včetně povrchové úpravy. VV "nové okno v m.č.102" 1 1, K Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm m 4,200 0,00 CS ÚRS Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólií, připojovací spára tl. do 65 mm 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. VV 0,9*2+1,2*2 4, K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 0,00 CS ÚRS Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm 1. Cenami až -0031, až -0163, až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách až je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách až jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách až jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách až nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu Budovy a haly - zděné a monolitické. 74 M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 60x197 cm kus 3,000 0,00 CS ÚRS Dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 60 x 197 cm VV "vnitřní dveře" 3 3, K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 0,00 CS ÚRS Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm Strana 20 z 33

21 1. Cenami až -0031, až -0163, až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách až je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách až jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách až jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách až nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu Budovy a haly - zděné a monolitické. 76 M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 90x197cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS Dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 90 x 197 cm VV "vnitřní dveře" 1 1, M dveře vchodové celodřevěné palubkové-smrk komplet plné 90x197 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS Dveře dřevěné vchodové dveře palubkové celodřevěné - smrk komplet vč. zámku,zárubně,těsnění a povrchové úpravy jednokřídlové plné 90 x 197 cm DEXT 1 VV "vchodové dveře" 1 1, K Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 6,000 0,00 CS ÚRS Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací mřížky s vyříznutím otvoru 1. Cenami až -0031, až -0163, až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách až je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách až jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách až jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách až nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu Budovy a haly - zděné a monolitické. 79 M MAT větrací mřížka dveřní plastová rozměr 480/82mm odstín bílý kus 6,000 0,00 VV "dveře 600/1970mm" 3*2 6, K Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 1,000 0,00 CS ÚRS Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm 1. Cenami a se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV Cenami nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou Strana 21 z 33

22 81 M MAT parapetní deska DTD Postforming rozměr 900/200/17mm laminovaná, odstín bílý, vč.bočních krytek kus 1,000 0,00 VV "celkový počet" 1 1, K Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 2,000 0,00 CS ÚRS Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm 1. Cenami a se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV Cenami nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou M MAT parapetní deska DTD Postforming rozměr 1800/250/17mm laminovaná, odstín bílý, vč.bočních krytek kus 2,000 0,00 VV "celkový počet" 2 2, K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 85 K Indiv.kalk Dodávka a montáž mobilní rampy rozměru 1550/900/0-450mm vč.povrchové úpravy kpl 1,000 0,00 D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 86 K Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm m 37,400 0,00 CS ÚRS Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm VV "m.č.101" 1,5*3-0,9 3,600 VV "m.č.102" 3,0*2+1,5*2+0,5*2-0,9*2 8,200 VV "m.č.103 a 104" 3,275+8,5+5,125+0,10+0,70 17,700 VV "m.č.105" 2,85*2+1,7*2-0,6*2 7, K Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2 m2 49,610 0,00 CS ÚRS Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 VV "nová dlažba dle specifikace místností č " 2,25+5,11+17,69+16,65+4,85+1,53*2 49,610 Strana 22 z 33

23 88 K Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 10,160 0,00 CS ÚRS Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě VV "nová dlažba dle specifikace místností č " 2,25+4,85+1,53*2 10, K Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 55,220 0,00 CS ÚRS Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel VV "dlažba v ploše" 49,61 49,610 VV "soklíky" 37,4*0,15 5, K Podlahy penetrace podkladu m2 55,220 0,00 CS ÚRS Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu 1. Množství měrných jednotek u ceny se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. VV "dlažba v ploše" 49,61 49,610 VV "soklíky" 37,4*0,15 5, K Podlahy spárování silikonem m 37,400 0,00 CS ÚRS Podlahy - ostatní práce spárování silikonem 1. Množství měrných jednotek u ceny se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. VV "spárování styku dlažby a soklíku" 37,4 37, K Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 75,000 0,00 CS ÚRS Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné 1. Množství měrných jednotek u ceny se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 93 K Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 49,610 0,00 CS ÚRS Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa 1. V cenách souboru cen jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. VV "dlažba v ploše" 49,61 49, K Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 297,660 0,00 CS ÚRS Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa Strana 23 z 33

24 P 1. V cenách souboru cen jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky. Poznámka k položce: Předpokládaná tl.stěrky = 10mm. VV 49,61*6 'Přepočtené koeficientem množství 297, M MAT keramická dlažba režná rozměr 330/330/9mm I.jakost m2 59,362 0,00 P Keramická dlažba dle výběru objednatele - bude upřesněno při realizaci stavby (předběžná cena). Poznámka k položce: Prořez 7,5%. VV "dlažba v ploše" 49,61 49,610 VV "soklíky" 37,4*0,15 5,610 VV 55,22*1,075 'Přepočtené koeficientem množství 59, K Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 0,00 CS ÚRS Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00 97 K Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 31,804 0,00 CS ÚRS Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2 VV "obklad v m.č.103" 4,0*1,5 6,000 VV "obklad v m.č.104" (3,55+1,7+0,45)*1,5 8,550 VV "obklad v m.č.106" (1,7*2+0,9*2)*2,0-(0,6*1,97*2) 8,036 VV "obklad v m.č.107" (1,7*2+0,9*2)*2,0-(0,6*1,97) 9, K Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 31,804 0,00 CS ÚRS Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě VV "obklad v m.č.103" 4,0*1,5 6,000 Strana 24 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Sborník obsahuje položky truhlářských prací na stavebních objektech

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008 ROZPOČET Stavba : Revitalizace Muzeum Žirovnice spolkového revitalizace domu zámeckého ve Slavonicích pivovaru p.p.č.185/1 JKSO : Objekt : Kanalizace a vodovod EČO : Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II.

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. Zadávací podklady Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. 1. Zadavatel Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, DIČ: CZ00276111 zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY

CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky stavebních prací (dále jen

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Místo: Zdiby Datum: 4.7.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25317300 Zlínské stavby, a.s. DIČ: CZ25317300 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.).

a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.). Zdravotně technické instalace Technická zpráva (dle přílohy č.2 k vyhlášce č.499/2006 Sb.) a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické,

Více

Obecní úřad Makotřasy

Obecní úřad Makotřasy Obecní úřad Makotřasy Zastoupené: Františkem Štochlem, starostou obce v y z ý v á k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění zakázky: Rekonstrukce restaurace v obci Makotřasy č.p.11 1.

Více

CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT

CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění podlah syntetických na stavebních

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou Smluvený rozsah standardu vybavení součástí a příslušenství bytové jednotky v bytovém domě REZIDENCE SUKOVY SADY HRADEC KRÁLOVÉ Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou IMO-STAR DEVELOPMENT, a.s., Na

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora změna. identifikace datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 53, 278 KRAUPY nad VTAVOU Přemyslova 53, 278 KRAUPY nad VTAVOU Pavel Brambora Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 příspěvková

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Místo veřejné zakázky: Druh řízení: Předmět

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 na zhotovení díla Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, administrativní budova Smluvní strany a Objednatel: Zhotovitel:

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Dodatečné informace č. 6-11

Dodatečné informace č. 6-11 Č.j.: MCLISEN 00367/2014/2600/PET V Brně dne 13.1.2014 Dodatečné informace č. 6-11 Vážení uchazeči, sdělujeme dodatečné informace č.6-11 k veřejné zakázce Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ II. Soupis prací a výkaz výměr Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ Stavební objekty (SO) SO 01 Čistírna odpadních vod (ČOV) 14 207 718,00 SO 02 Gravitační

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou

Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou Mě s t o C h r a s t Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě IČO: 00270199 Hospodářský odbor Město Chrast zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám ve VZ. Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám ve VZ. Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec Veřejný zadavatel: Městská část Praha-Slivenec Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 IČ: 00241661 Telefon: (+420) 251 818 044 E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech. 03 - D1.04.100 - Zařízení zdravotně technických instalací. Místo: Semily Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech. 03 - D1.04.100 - Zařízení zdravotně technických instalací. Místo: Semily Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Nemocnice s poliklinikou v Semilech, 3. května 421 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu D D D D 25410482 CZ 25410482 Cena bez DPH DPH základní

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace :

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace : Zateplení budovy C (č.50) Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 19, Karlovy Vary Výměna odpadního potrubí kanalizace a stoupaček vody Zdravotně technické instalace TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Projektová

Více

4.Š1 dno šachtové z PP 425/200 typ IV (levý přítok) korugovaná roura 425x1000mm litinový poklop s telesk. rourou 3t zátka KGM DN200 soub.

4.Š1 dno šachtové z PP 425/200 typ IV (levý přítok) korugovaná roura 425x1000mm litinový poklop s telesk. rourou 3t zátka KGM DN200 soub. Specifikace materiálu KANALIZACE Venkovní kanalizace 1. Potrubí pro venkovní kanalizaci z polvinylchloridu bez změkčovadel s plnivy KG PVC U,rozměry a technické parametry dle ČSN EN 1401-1 včetně tvarovek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

V Hradci Králové dne 10.08.2012. Veřejná zakázka č. 1226 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava objektu

V Hradci Králové dne 10.08.2012. Veřejná zakázka č. 1226 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava objektu V Hradci Králové dne 10.08.2012 Veřejná zakázka č. 1226 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava objektu Zadavatel zakázky: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh zadání veřejné zakázky: Městský atletický stadion opravy šaten a sociálního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

Standardní vybavení Rezidenční park Švýcarská - I. etapa - jednotka I1.02-1.NP - dispozice 2+kk

Standardní vybavení Rezidenční park Švýcarská - I. etapa - jednotka I1.02-1.NP - dispozice 2+kk 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

ZÁRUBNĚ. Foliované obložkové. 2 typy obložkových zárubní. Materiál: Dakar 1 folie jednopásová; desén buk

ZÁRUBNĚ. Foliované obložkové. 2 typy obložkových zárubní. Materiál: Dakar 1 folie jednopásová; desén buk 2 typy obložkových zárubní rovná oblá Foliované obložkové 90 91 ZÁRUBNĚ Materiál: obložková zárubeň je vyrobena z MDF desky povrchově upravená folií technické řešení obložkové zárubně umožňuje reagovat

Více

LAMINÁTOVÝCH DVEŘÍ. Obložkové zárubně. 2 typy obložkových zárubní. Materiál: Obložková zárubeň typ rovná; desén dub.

LAMINÁTOVÝCH DVEŘÍ. Obložkové zárubně. 2 typy obložkových zárubní. Materiál: Obložková zárubeň typ rovná; desén dub. 2 typy obložkových zárubní rovná oblá stříbrný Obložkové zárubně 152 153 LAMINÁTOVÝCH DVEŘÍ Materiál: obložková zárubeň je vyrobena z MDF desky povrchově upravená CLPL laminátem technické řešení obložkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více