KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO Stavební část ,00. Cena s DPH v CZK ,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00"

Transkript

1 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. Projektant: SUMA projekt, Ing.arch Chládek Zpracovatel: Čápová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , ,00 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , , ,00 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 12

2 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka Objekt: SO Stavební část Místo: Syrovátka Datum: Objednavatel: Obec Syrovátka Projektant: Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel: SUMA projekt, Ing.arch Chládek Čápová Kód - Popis 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 2 - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 5 - Komunikace 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesuny hmot a sutí PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Izolace tepelné Zdravotechnika Elektromontáže Konstrukce tesařské Konstrukce suché výstavby Konstrukce klempířské Konstrukce pokrývačské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy lité Dokončovací práce - obklady keramické Dokončovací práce - nátěry Dokončovací práce - malby a tapety VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN3 - Zařízení staveniště VP - Vícepráce , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Ostatní náklady Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Strana 2 z 12

3 Provozní vlivy Jiné VRN Kompletační činnosť Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,00 Strana 3 z 12

4 ROZPOČET Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO Stavební část Místo: Syrovátka Datum: Objednavatel: Obec Syrovátka Projektant: Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. Zpracovatel: SUMA projekt, Ing.arch Chládek Čápová PČ Typ Kód Popis MJ Množství Náklady z rozpočtu J.cena ,52 HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 4,500 9,0*0,50 2 K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9, ,500 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 3 K m3 10, m 7,80*9,10*0,15 10,647 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 4 K m3 33,048 objemu do 100 m3 6,80*8,10*((0,450+0,750)*0,5) 33,048 5 K Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 33,048 6 K Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,212 (1,35*3+8,10)*0,40*0,68 (4,65*2+3,450+4,90+2,80+0,40+0,675)*0,40*1,0 80 0,750*0,75*1,08 3,305 9,299 0,608 13,212 7 K Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 13,212 8 K Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 46,260 33,048+13,212 9 K Uložení sypaniny na skládky m3 46,260 16,00 740,16 46,260 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 10 K t 0 skládce (skládkovné) - zajistí investor 2 - Zakládání 11 K Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop m 23,000 9,0+7,0*2 23,000 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 12 K m3 9,921 hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm 4,20*6,10*0,250 2,90*4,85*0, K Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 7, ,00 6,80*4,90*0,150 3,20*5,55*0, K Zřízení bednění stěn základových desek m2 4, ,80 (6,80+8,10)*2*0, K Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,470 37,00 165,39 6,405 3,516 9,921 4,998 2,664 7,662 4,470 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 16 K t 0,123 Kari 119,00 22, , ,30 33,00 148,50 48,00 511,06 114, ,47 22,00 727, ,23 290,66 166, , , ,00 347, , , ,92 Strana 4 z 12

5 MJ Množství J.cena 17 K Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3 10, ,00 0,080 0,043 0,123 2,299 7,861 0,786 10,946 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí K t 0, (R) 0,084 0,046 0,130 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 19 K m2 17,013 ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 11,000 6,013 17, K M a D zemnícího pásku m 33,800 51, ,80 21 K M a D prostupů základem kus 3, , ,00 33, Svislé a kompletní konstrukce Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až K m3 0,225 na SMS 10 MPa 0,225 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl K m2 44,575 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou 40,875 0,240 12,060-2,600-6,000 44,575 Zdivo nosné vnější TI z cihel broušených s izolací 24 K m2 34,837 z minerální vlny tl 300 mm U=0,22W/m2K 41,750 0,175-2,600-4,488 34, K Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm kus 2, K Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 3, K Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 3, Vodorovné konstrukce 6,80*4,90*2,18*1,1*1 3,20*5,55*2,18*1,1*1 (1,35*3+8,10)*0,40*0,430*1,1 (4,65*2+3,450+4,90+2,80+0,40+0,675)*0,40*0,8 30*1,1 0,750*0,75*1,330*1,05 (4,90+6,10)*2*2*3*0,617*1*1,03 (2,90*2+6,225)*2*3*0,617*1*1,03 (4,90+6,10)*2*0,50 (2,90*2+6,225)*0,50 (8,10+6,80)*2+2,0*2 0,30*0,30*2,50 (6,70+4,20*2+1,25)*2,50 4,80*0,05 "štíty" 6,70*1,80*0,5*2-1,0*1,30*2-2,50*2,40 (3,50+4,85)*2*2,50 3,50*0,05-1,0*1,30*2-1,02*2,0-1,02*2,40 (1,0*4+1,020+2,50)*0,30 (2,90+0,95)*0,30 28 K Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3, , ,68 (3,50+4,85)*2*0,30*0,30 (2,90+0,30+0,95)*0,30*0,30 (0,950+4,80+6,10+4,50)*0,30*0,30 29 K Zřízení bednění ztužujících věnců m2 22, ,00 (3,50+4,85)*2*0,30*2 (2,90+0,30+0,95)*0,30*2 (0,950+4,80+6,10+4,50)*0,30*2 2,256 1,155 3,411 1,503 0,374 1,472 3,349 10,020 2,490 9,810 22, K Odstranění bednění ztužujících věnců m2 22, , , ,00 268, , , , ,12 735,53 807, , , ,18 536, ,06 409, , ,64 62, ,84 Strana 5 z 12

6 MJ Množství J.cena Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 31 K t 0,181 ocelí (3,50+4,85)*2*4*0,888*1*1,05 (((3,50+4,85)*2)/0,250+1)*(0,30*4)*0,222* 1*1,05 (2,90+0,30+0,95)*4*0,888*1*1,05 ((2,90+0,30+0,95)/0,250+1)*(0,30*4)*0,222*0,0 01*1,05 (0,950+4,80+6,10+4,50)*4*0,888*1*1,05 ((0,950+4,80+6,10+4,50)/0,25+1)*(0,30*4)*0,22 2*1*1,05 0,062 0,019 0, ,061 0,019 0, K Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm m2 9, K Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého m2 138,750 9,25*15 138, Komunikace 34 K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 9, M dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní m2 9, , Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 36 K m2 92,202 vnitřních stěn nanášená ručně (4,20+6,10)*2*2,75-1,02*2,0-1,0*1,30*2-2,50*2,40 (1,0+1,30)*2*0,20*2 (4,85+2,90)*2*2,75-0,90*-2,35-0,90*2,0-1,0*1,30*2 (2,030*2+1,0)*0,20 (2,40*2+1,0)*0,20 (1,0+1,30)*2*0,20*2 56,650-10,640 1,840 42,625-2,285 1,012 1,160 1,840 92, K Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 92, K Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 82, K Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 27, M profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm m 28,875 76, ,50 41 K Montáž ostatních lišt zateplení m 37,900 43, ,70 lišta rohová PVC 11/14, 10/15 cm s tkaninou 42 M m 39,795 2,5 m 43 K Montáž ostatních lišt zateplení m 7,520 37,00 278,24 profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 44 M m 7, /150 mm, délka 2 m 45 K Montáž ostatních lišt zateplení m 4,000 37,00 148,00 46 M připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m m 4, K Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 82,788 8,0*2,30 5,450*((2,30+2,70)*0,5) (3,20+1,25)*2,70 0,30*4*2,70-1,0*1,30*2-0,90*2,35 (1,30*2+1,0)*0,15*2 (2,40*2+1,02)*0,15 6,70*1,70*0,5 4,80*2,70-2,50*1,40 (2,40*2+2,50)*0,30 18,400 13,625 12,015 3,240-4,715 1,080 0,873 5,695 12,960-3,500 2, , ,28 66,00 24,00 104,00 125,00 610,50 9, , ,00 231, , , ,28 233, , , ,95 43, ,50 129, ,56 149, ,50 525,00 238, ,54 Strana 6 z 12

7 MJ Množství J.cena 6,70*((2,30+2,70)*0,5) 6,70*1,70*0,5-1,0*1,30*2 (1,30*2+1,0)*0,15*2 16,750 5,695-2,600 1,080 82,788 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 48 K m2 6,643 omítka včetně penetrace vnějších stěn 8,0*0,10 (0,10+0,40)*0,5*5,45 (3,20+1,25)*0,40-1,0*0,40 0,15*0,40*2 4,80*0,45-2,50*0,450 0,30*0,45*2 (0,10+0,40)*0,5*6,70 0,800 1,363 1,780-0,400 0,120 2,160-1,125 0,270 1,675 6,643 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 49 K m2 76,145 včetně penetrace vnějších stěn 82,788-6,643 76,145 Obklad venkovní betonové konstrukce deskami 50 K m2 14,811 dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm (8,0+6,70)*2*0,30 1,0*0,30*4+1,020*0,30+2,50*0,30+((2,90+1,25)* 0,30) (2,90+0,30+0,950)*0,30*2 8,820 3,501 2,490 14,811 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 51 K m 4,000 do 150 mm 1,0*4 4,000 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 52 K m2 13,648 přilepenou lepící páskou 1,0*1,30*4+1,02*2,40+2,50*2,40 13,648 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku 53 K m 28,000 dvou barev nebo struktur na fasádě (8,0+6,70)*2+0,30*4-2,50-1,0+0,30*2+0,15*2 30,600-2,600 28,000 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 54 K m3 0,987 20/25 14,10*0,07 0,987 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 55 K m3 3,840 20/25 25,60*0,150 3, K Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0, K Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3, K Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0, , ,64 (14,10+25,60)*2,18*1,1*1 0,095 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 59 K m2 11,200 kladených do písku se zalitím spár MC 6,70*0,5*2+9,0*0,50 11,200 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 60 K kus 1,000 do 2,5 m2 na montážní pěnu 61 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1, , ,00 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 62 K kus 2, mm 63 M průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm kus 2, ,00 496, Ostatní konstrukce a práce-bourání 309, ,81 725, , ,00 43,00 586,86 14,00 392, , , , ,20 114,00 112, ,40 467, ,40 168,00 168,00 35, ,87 64 K Hasící přístroj práškový kus 2, K Fluorescenčné tabulky kus 4, ,00 828,00 269,00 304, ,97 Strana 7 z 12

8 MJ Množství J.cena Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 66 K podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 79,080 (8,0+1,50*2)*2*1,50 33,000 6,70*2,70*2 6,60*1,5*0,5*2 36,180 9,900 79,080 Příplatek k lešení řadovému trubkovému 67 K lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m ,600 79,080* ,600 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 68 K podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v m2 79,080 do 10 m Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 69 K lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 43,600 3,90+14,10+25,60 43,600 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 70 K m2 39,700 výšce podlaží do 4 m 14,10+25,60 39,700 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do 71 K kus 16,000 betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 7*2+2 16,000 Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do 72 K kus 16,000 betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 99 - Přesuny hmot a sutí 41, ,28 1, , , , ,00 149, ,00 149, , ,03 73 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 133,747 75, ,03 27,00 138,00 7 PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům , ,81 74 K Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky m2 16,040 87, ,48 8,0*1,0 6,70*(1,0+0,20)*0,5*2 8,000 8,040 16, K Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 51,080 4,00 204,32 76 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0, ,00 6,77 77 K Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 19,110 14,00 267,54 78 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 7 361,00 2,53 79 K Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 51,080 33, ,64 80 M pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 58, , ,75 81 K Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 19,110 48,00 917,28 82 M pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 22, , ,50 83 K Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 150 4, Izolace tepelné 7 152,04 84 K Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 14, ,00 85 M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 80 mm m2 14, , ,46 86 K Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE 14,100*2 m2 28,200 28,200 23,00 648,60 87 M fólie separační PE bal. 100 m2 m2 31,020 99, ,98 88 K Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 150 2, Zdravotechnika ,55 Strana 8 z 12

9 MJ Množství J.cena 89 K Zdravotechnika - viz samostatný rozpočet soub 1, , , Elektromontáže 90 K Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet soub 1, , , Konstrukce tesařské 91 K Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3, ,50 1,39+2,26 3,650 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 92 K m3 4,413 houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 93 K Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m 36,000 48, ,00 9,0*4 36,000 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 94 K m 115,200 hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 95 M řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 1, "kleštiny"115,20*0,060*0,160 1,106 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 96 K m 140,386 hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 "krokve"4,413*11*2 "pozednice"9,20*2+2,90 "vaznice"9,20 "vložky"0,40*7*3 "sloupek"1,40 "pásek"1,50*2 97,086 21,300 9,200 8,400 1,400 3, , M řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4-5 m m3 2,260 "krokve"4,413*11*2*0,10*0,140 1,359 "pozednice"(9,20*2+2,90)*0,140*0,140 "vaznica"9,20*0,140*0,160 "vložky"0,40*7*3*0,10*0,150 "sloupek"1,40*0,140*0,140 "pásek"1,50*2*0,140*0,140 0,417 0,206 0,126 0,027 0,059 2,194 Montáž laťování na střechách jednoduchých 98 K m2 83,242 sklonu do 60 osové vzdálenosti do 360 mm 4,524*9,20*2 83, M řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2-3,5 m m3 0,650 (4,524/0,33+1)*9,20*2*0,04*0,06 0,650 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 100 K m 99,528 střechách sklonu do 60 4,524*11*2 99, M řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2-3,5 m m3 0,256 99,528*0,05*0,05 0,249 Spojovací prostředky pro montáž krovu, 102 K m3 4,413 bednění, laťování, světlíky, klíny 36,0*0,120*0,025+1,139+2,260+0,65+0,256 4,413 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 103 K % 0 objektech v do 6 m Konstrukce suché výstavby SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 104 K m2 39,700 spodní kce profil CD+UD 14,10+25,60 39,700 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 105 K m 36,100 profilem (6,10+4,20)*2 (4,85+2,90)*2 106 K SDK podhled základní penetrační nátěr m2 39,700 27, , K Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 39,700 14,00 555, M fólie m2 43,670 43, ,81 20,600 15,500 36, , , , , , ,06 48, , ,10 622, , , , , , ,55 22, , , , ,76 6, ,38 786, , ,30 Strana 9 z 12

10 MJ Množství J.cena Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK 109 K m2 79,400 podhledu 110 M pás tepelně izolační 140 mm 5000x1200 mm m2 40, , , M pás tepelně izolační 160 mm 5000x1200 mm m2 40, , ,53 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 112 K % 150 objektech v do 6 m Konstrukce klempířské 113 K Oplechování parapetu rš 330 mm m 4, ,00 512, K Odpadní trouby kruhové rovné D 80 mm m 5,100 0,80+1,50+0,80+2,0 115 K Odpadní trouby koleno D 80 mm kus 4, ,00 504, K Odpadní trouby lapač nečistot universální kus 2, ,00 5,100 Žlaby podokapní půlkruhové velikost 150 mm s 117 K m 18,400 háky 9,20*2 118 K Žlaby čelo půlkruhové velikost 150 mm kus 4, , ,00 18, K Žlaby kotlík k půlkruhovým žlabům velikost 150mm kus 2, K Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % Konstrukce pokrývačské Montáž krytiny betonové sklonu do 30 na sucho 121 K m2 83,242 přes 8 do 10 ks/m2 4,524*9,20*2 83, M taška základní 1/1 33,5x42cm kus 761,420 23,00 83,242*10-22* ,420-71, , M taška Moravská plus odvětrávací kus 27, , ,00 9*3 124 M taška Moravská plus krajní levá kus 22, , ,30 4,524*2,50*2 125 M taška Moravská plus krajní pravá kus 22, , ,30 4,524*2,50*2 27,000 22,620 22,620 Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka 126 K m 18,400 univerzální 9,20*2 127 M mřížka větrací univerzální dl. 100 cm m 18, , ,40 18, K Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem m 9, M taška Moravská plus hřebenáč s jednou příchytkou kus 21,000 9,20*2, , M taška Moravská plus hřebenáč koncový s 1 vrutem kus 2, K Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 volně na krokve m2 83,242 83, M difúzní fólie - 1 role 75 m2 kus 1, , ,94 83,242/75*1,25 83,242 1,387 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 133 K % 200 objektech v do 6 m 23, ,20 4, , ,00 238, ,80 203, ,20 861, , , , , , ,00 202, ,40 87, ,00 217,00 434,00 129, ,22 6, Konstrukce truhlářské 134 K M a D dveří vchodových plných vč. rámové zárubně a kování kus 1, K Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm (4,413*4)*(0,80+0,20) 9,20*(0,20+0,80)*2 3,20*1,25 m2 40,052 17,652 18,400 4,000 40, , , ,00 152, ,90 Strana 10 z 12

11 MJ Množství J.cena 136 M palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B m2 40, K Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 5,200 1,0*1,30*4 5, M okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 100x130 cm vč. kování kus 4, K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1, M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 laminované vč. kování kus 1, K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % , ,54 241, , , ,00 231, , , Konstrukce zámečnické 142 K M a D sekčných vrat v pohonem 2,50/2,40m soub 1, , , , Podlahy lité Nátěry epoxidové podlah betonových 143 K m2 44,740 jednonásobné Sadurit Z 1-A 14,10+25,60 (6,10+4,20)*2*0,150-2,50*0,150 (4,85+2,90)*2*0,15 39,700 3,090-0,375 2,325 44, Dokončovací práce - obklady keramické Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných 144 K m2 2,760 do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem (0,80+1,50)*1,20 2, M obkládačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm - dle výběru m2 2, K Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % Dokončovací práce - nátěry Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí 147 K m2 0,784 dvojnásobné "zárubeň" (2,0*2+0,90)*(0,110+0,05) 0, K Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí základní m2 0,784 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva 149 K dražší lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění m2 96,125 40,052*2*1,2 96,125 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva 150 K m2 40,052 dražší lazurovacím lakem 2x lakování Dokončovací práce - malby a tapety Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 151 K m2 131,902 otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 39,70+92, , ,06 69, , ,10 404, ,04 238,00 683,06 3, ,71 98,00 76,83 47,00 36,85 186, ,25 188, , ,88 42, ,88 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 90 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce K Geodetické práce před výstavbou soub 1, K Geodetické práce po výstavbě soub 1, VRN3 - Zařízení staveniště K Zařízení staveniště Kč 1, K Oplocení staveniště Kč 1, Strana 11 z 12

12 MJ Množství J.cena VP - Vícepráce K K K K K Strana 12 z 12

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Místo: Zdiby Datum: 4.7.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25317300 Zlínské stavby, a.s. DIČ: CZ25317300 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 Nabídková cena Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 3. Trvalá pamětní deska 17 000,00 Celkem základní cena

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené)

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 2: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 2 PRÍLOHA Č. 3:

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ II. Soupis prací a výkaz výměr Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ Stavební objekty (SO) SO 01 Čistírna odpadních vod (ČOV) 14 207 718,00 SO 02 Gravitační

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2

SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2 SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2 P.1 Podlaha zázemí 1.NP, podlahové vytápění... 2 P.2 Podlaha tělocvičny sportovní palubovka (přesná skladba dle dodavatele... 2 P.3 Mezipodesta schodiště,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

5.1. Přípravné a výkopové práce

5.1. Přípravné a výkopové práce 5.1. Přípravné a výkopové práce oplocení staveniště staveništní přípojky staveništní příjezd staveništní cesty 5. HRUBÁ STAVBA stávající zřídit nově pletivem dřevěným plotem plechovým plotem stávající

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvní strany: DKK Stav s.r.o. se sídlem: Štefánikovo náměstí 781/4, 460 01 Liberec 1 zastoupený: Pavlem Kolomazníkem IČO: 27 34 91 87 DIČ: CZ 27 34 91 87

Více

Příloha č.1 skladby konstrukcí

Příloha č.1 skladby konstrukcí Příloha č.1 skladby konstrukcí S1a Obvodová nosná stěna, provětrávaná předsazená fasáda s deskovým obkladem ( impregnovaný SDK v místnostech se zvýšenou vlhkostí WC, umývárny, tzb, přípravna jídel ) -

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/14/22792 na zhotovení díla Realizace úspor energie - SŠ automobilní Holice, administrativní budova Smluvní strany a Objednatel: Zhotovitel:

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz STANDARDNÍ VYBAVENÍ DOMU NA KLÍČ I.Projektová dokumentace-objednatel Základní projektová dokumentace na RD s osazením budoucí

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie SKLADBY STŘECH OBECNÉ POZNÁMKY: _Všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností. _Výrobky a materiály zahrnují i případné

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

Rodinné domy Olomouc Černovír

Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy č.1-7 jsou řešeny jako nízkoenergetické řadové domy o dvou nadzemních podlažích. Garáže jsou jednopodlažní, u RD č.1-6 s připojením k rodinnému domu, RD č.7 má

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více