VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory"

Transkript

1 Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/ VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Ročník druhý Datum tvorby Anotace Tematický celek je zaměřen na problematiku základů elektroniky. Prezentace je určena žákům.ročníku, slouží jako doplněk učiva. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Rozdělení, vlastnosti a parametry zesilovače

3 ZESILOVAČ Zesilovač je zařízení, které zesiluje vstupní signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Základní rozdělení zesilovačů mechanické (jednoduché stroje, převody, atd.) elektromechanické (relé, stykač) elektronické ( s elektronkami či tranzistory ) Vstup Zesilovač Výstup Vstup Zesilovač Výstup

4 ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož vstupní svorky se přivádí signál, který se zesiluje (obr. 7.). Zesilovač není zdroj energie, ale ke své práci potřebuje zdroj, který doplňuje vstupní energii na výstupní. Druhou část napájecí energie zesilovač mění ve ztrátové teplo. Úkolem zesilovače je zesilovat vstupní elektrický signál. Vstupní i zesílený výstupní signál mají určitou velikost napětí a mohou do obvodu dodávat určitý proud. Protože součin velikosti proudu a napětí tvoří elektrický výkon, můžeme u elektrického signálu určit i výkon odevzdávaný do zátěže.

5 PARAMETRY ZESILOVAČE Základními parametry (vlastnostmi) zesilovače jsou: - zesílení, - nelineární zkreslení, - stabilita - odolnost proti rozkmitání, - šířka pásma - kmitočtový rozsah, který je zesilovač schopen zesílit.

6 ZESÍLENÍ A ZISK ZESILOVAČE Vstup Zesilovač Výstup Zesílení zesilovače definujeme jako poměr výstupního signálu ku vstupnímu. Pro zesilovač sledujeme: - napěťové zesílení A U - proudové zesílení A I - výkonové zesílení A P Zesílení zesilovače je bezrozměrná jednotka a udává kolikrát se změní příslušný parametr (napětí, proud, výkon). Zisk zesilovače je vyjádření jednotlivých zesílení v decibelech. Pro zesilovač sledujeme : - napěťový zisk a U - proudový zisk a I - výkonový zisk a P

7 NAPĚŤOVÉ ZESÍLENÍ A NAPĚŤOVÝ ZISK ZESILOVAČE U Zesilovač U Napěťové zesílení: A U U U [ ] a a U U Napěťový zisk: 0log A U 0log U U db db I P PROUDOVÉ ZESÍLENÍ A PROUDOVÝ ZISK ZESILOVAČE Zesilovač I Zesilovač P A Proudové zesílení: P A U P P U U U U [ ] I I [ ] a a I I Proudový zisk: 0log A I 0log I VÝKONOVÉ ZESÍLENÍ A VÝKONOVÝ ZISK ZESILOVAČE Výkonové zesílení: a a P P 0log A U 0log U I I I db db Výkonový zisk: P db db

8 Rozdělení zesilovačů podle třídy nastavení pracovního bodu

9 Třída A Třída B Zesilovač zesiluje vstupní střídavý signál se zkreslením - kladná zesílená půlvlna má maximální hodnotu - záporná zesílená půlvlna má maximální hodnotu Zesilovač zesiluje vstupní střídavý signál se zkreslením - kladná zesílená půlvlna má maximální hodnotu - záporná zesílená půlvlna je maximálně zkreslená => má nulovou amplitudu U U U t U t t t

10 Třída AB Třída C Zesilovač zesiluje vstupní střídavý signál bez zkreslení - kladná zesílená půlvlna má maximální hodnotu - záporná zesílená půlvlna je zkreslená => má menší než maximální amplitudu Zesilovač zesiluje vstupní střídavý signál se zkreslením - kladná zesílená půlvlna je zkreslená => má nižší než maximální hodnotu - záporná zesílená půlvlna je maximálně zkreslená => má nulovou amplitudu U U t t U U t t

11 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě A

12 Převodní charakteristika I C [ma] Výstupní charakteristika P A I C max P A 80 ma 70 ma 60 ma 0 50 ma P A 8 P A 40 ma P 6 A P A 4 30 ma 0 ma U CC 0 ma I B [ma] U CE [V]

13 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě AB

14 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě AB Převodní charakteristika I C [ma] Výstupní charakteristika I C max ma 70 ma 60 ma 0 50 ma P AB 8 6 P AB 40 ma 30 ma 4 P AB P AB 0 ma P AB 0 ma PAB U CC I B [ma] U CE [V]

15 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě B

16 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě B I C [ma] Převodní charakteristika Výstupní charakteristika I C max P B P B 4 P B 80 ma 70 ma 60 ma 50 ma 40 ma 30 ma 0 ma 0 ma U CC I B [ma] P B U CE [V]

17 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě C

18 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě C Převodní charakteristika I C [ma] Výstupní charakteristika I C max P C P C 80 ma 70 ma 60 ma 50 ma 40 ma 30 ma 0 ma 0 ma U CC I B [ma] P C U CE [V] P C

19 Nízkofrekvenční zesilovač

20 Zesiluje kmitočty akustického rozsahu, tj. 6 Hz až 0 khz. Používá se zesilovač třídy A. Vstup zesilovače tvoří svorky -', na nějž je přivedeno napětí ze střídavého zdroje. Výstup -' je připojen na zátěž R Z. Zdroj a vnější zátěž jsou od zesilovače stejnosměrně odděleny vazebními kondenzátory C V a C V. Klidový pracovní bod P, zvolený ve třídě A, je ve výstupních charakteristikách nastaven stejnosměrným kolektorovým proudem I c, kolektorovým napětím U CE a proudem báze l B. Požadované hodnoty napětí a proudů se nastaví ve vstupním obvodu rezistorem R B, ve výstupním obvodu rezistory R C a R E. Obvody zesilovače prochází stejnosměrný proud a naměříme zde pouze stejnosměrná napětí. Jedná se o stejnosměrné nastavení pracovního bodu a se obvod nachází ve statickém stavu. Kondenzátor C E zajišťuje, že se emitorový rezistor R E pro střídavou složku emitorového proudu takřka neuplatní.

21 Zatěžovací přímka určuje proudové a napěťové poměry kolektorového obvodu. Pro ten můžeme podle II. Kirchhoffova zákona napsat rovnici U N = R c l c + U CE + R E I E Jelikož platí I C - I E, můžeme výraz zjednodušit na U N = I c (R c + R E ) + U CE Přímka je určena dvěma body, které určíme jako průsečíky s osami U CE a I C. bod A mezní stav-tranzistor uzavřen I C = 0 Po dosazení do výrazu ( ) dostaneme U CE = U N, čili souřadnici průsečíku přímky s osou U CE. bod B mezní stav-tranzistor zkratován U CE = 0 Po dosazení do výrazu ( ) dostaneme Ic max = U N / R C +R E, čili souřadnici průsečíku s osou I C. Spojením bodů A a B obdržíme zatěžovací přímku, která určuje veškeré možné poměry na tranzistoru. Přímka protíná zvolenou VA charakteristiku tranzistoru v pracovním bodě P, který určuje klidový proud báze. Ten se nastaví při napájecím napětí U N pomocí rezistoru R B.

22 Vytvoření zatěžovací přímky a převodní charakteristiky Převodní charakteristika I C [ma] Výstupní charakteristika I C max U CC 80 ma 70 ma 60 ma 50 ma 40 ma 30 ma 0 ma 0 ma I B [ma] U CE [V]

23 Nastavení pracovního bodu ve tříděa statický stav I C [ma] Převodní charakteristika Výstupní charakteristika I C max ma 70 ma 60 ma 0 50 ma P A 8 P A 40 ma 6 30 ma 4 0 ma U CC 0 ma I B [ma] U CE [V]

24 Nastavení pracovního bodu ve tříděa dynamický stav I C [ma] Převodní charakteristika Výstupní charakteristika P A I C max P A 80 ma 70 ma 60 ma 0 50 ma P A 8 P A 40 ma P 6 A P A 4 30 ma 0 ma U CC 0 ma I B [ma] U CE [V]

25 Výkonové zesilovače

26 Úlohou výkonových (koncových) zesilovačů je zesílit signál z předzesilovače či zesilovače na požadovaný výkon do zátěže. Zátěž je většinou tvořena reproduktorovou soustavou. U PZ Z KZ U R Z Třístupňový zesilovač U Z KZ U R Z Dvoustupňový zesilovač Výpočet výstupního napětí zesilovače pro dodání potřebného výkonu do zátěže. P U I Z U U R Z U R Z U P R Z

27 Druhy koncových zesilovačů - Jednočinné koncové tranzistorové zesilovače - Dvojčinné koncové tranzistorové zesilovače Pracovní třídy koncových zesilovačů - Jednočinné koncové tranzistorové zesilovače pracují výhradně ve třídě A - Dvojčinné tranzistorové zesilovače Pro zesilování výkonu se používá dvojčinné zapojení, tj. zesiluje se zvlášť kladná půlvlna signálu a zvlášť záporná. Pracují ve třídě A, B nebo AB.

28 Jednočinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě A Obr. 7.6

29 I C [ma] Převodní charakteristika Výstupní charakteristika P I C max P 80 ma 70 ma 60 ma 0 50 ma P A 8 P A 40 ma 6 30 ma 4 0 ma P P U CC 0 ma I B [ma] U CE [V] Největší výstupní výkon se dosáhne, volíme-li pracovní klidový bod tranzistoru v bodě P A. Rozkmity výstupního napětí a proudu pro největší vstupní signál, který je zesilovač schopen bez omezení zpracovat odpovídají krajním polohám P a P pracovního bodu. ΔP ΔU ΔI ΔU ΔI 8,50 3 CE 93,50 3 C 93,5mW U CP U C MAX

30 Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě A Nastavení pracovního bodu tranzistorů T a T : Ze zdroje +U N teče proud I přes odpor R B do středu sekundárního vinutí transformátoru Tr. Zde se rozdělí na proud I B, který teče tranzistorem T a na proud I B, který teče tranzistorem T. Tyto proudy jsou stejně velké, ale opačné velikosti. Tím se nastaví pracovní body ve třídě A tranzistorů T a T. Zesilování střídavého signálu: Střídavý signál se transformuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr. Při kladné půlvlně je kladnější signál na bázi tranzistoru T a zápornější na bázi tranzistoru T. Tranzistor T je oproti klidovému pracovnímu bodu více otevřen a teče jím větší kolektorový proud I C, tranzistor T je oproti klidovému pracovnímu bodu více zavřen a teče jím menší kolektorový proud I C,. Kolektorové proudy I C a I C tečou do primárního děleného vinutí transformátoru Tr, kde se rozdíl těchto proudů indukuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr a tento proud teče přes zátěž (reproduktor). Při záporné půlvlně je činnost opačná. + I C I B I B - I C

31 Převodní charakteristika I C [ma] Tranzistor T více otevřen Výstupní charakteristika P I C max Tranzistor T více zavřen P 80 ma 70 ma P A 0 8 P A 60 ma Tranzistor T více zavřen 50 ma Tranzistor T více otevřen 40 ma 6 30 ma 4 0 ma P P U CC 0 ma I B [ma] U CE [V]

32 Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě B Nastavení pracovního bodu tranzistorů T a T : Ze zdroje +U N teče proud I přes odpor R B do středu sekundárního vinutí transformátoru Tr. Zde se rozdělí na proud I B, který teče tranzistorem T a na proud I B, který teče tranzistorem T. Pro třídu B platí, že proudy I B = 0, tím je nastaví pracovní body ve třídě B tranzistorů T a T. Zesilování střídavého signálu: Střídavý signál se transformuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr. Při kladné půlvlně je kladnější signál na bázi tranzistoru T a zápornější na bázi tranzistoru T. Tranzistor T je oproti klidovému pracovnímu bodu otevřen a teče jím kolektorový proud I C, tranzistor T je oproti klidovému pracovnímu bodu zavřen a neteče jím menší kolektorový proud I C,. Kolektorové proud I C teče do primárního děleného vinutí transformátoru Tr, kde se indukuje do sekundárního vinutí transformátoru Tr a tento proud teče přes zátěž (reproduktor). Při záporné půlvlně je činnost opačná. + I C I B - I B I C = 0

33 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě B I C [ma] Převodní charakteristika Výstupní charakteristika I C max P B P B P B 80 ma 70 ma 60 ma 50 ma 40 ma 30 ma 0 ma 0 ma U CC I B [ma] P B U CE [V] ΔP ΔU ΔI ΔU CE ΔI C 8,5,5 0 97,750 97,75mW (platí pro půlvlnuzesilovaného signálu) 3 3 Pro úplný zesilovanýsignálplatí: P ΔP 97, , ,5mW

34 Dvojčinný koncový tranzistorový zesilovač ve třídě AB Jedná se kombinaci předchozích dvou variant ( třída A a třída B ). Proudy báze jednotlivých tranzistorů nejsou nulové, ale jsou sníženy na minimální hodnotu ( v pracovním bodě je např. 0 ma ). Tím se posune poloha pracovního bodu na zatěžovací přímce a toto zapojení vykazuje určité zkreslení zesilovaného signálu.

35 Nastavení pracovního bodu zesilovače ve třídě AB I C [ma] Převodní charakteristika Výstupní charakteristika P AB I C max P AB 80 ma 70 ma 60 ma 0 50 ma 8 40 ma 6 30 ma 4 P AB P AB U CC 0 ma 0 ma I B [ma] U CE [V]

36 Dvojčinný výkonový zesilovač ve třídě B s komplementární tranzistory

37 Komplementární (doplňkové) tranzistory jsou tranzistory, které mají opačnou vodivost. Jeden tranzistor je typu PNP a druhý je typu NPN (platí pro bipolární tranzistory) Pro unipolární tranzistory platí, že jeden tranzistor je s kanálem P a druhý s kanálem N. Tuto vlastnost lze využít u koncových zesilovačů, pracující v dvojčinném zapojení. Jedná se o soufázové buzení a zapojení se pak chová jako dvojčinný zesilovač.

38 Předpokládejme dvě zcela shodná zapojení s tranzistory PNP a NPN. V kolektorech obou obvodů jsou tranzistory R C, předpětí báze je nulové, takže kolektorovými obvody procházejí pouze malé zbytkové proudy. Přivedeme-li na vstup každého tranzistoru střídavé sinusové napětí, které v okamžiku t vzrůstá od nulové hodnoty do kladných hodnot, v čase t je opět nulové a klesá do záporných hodnot, v čase t 3 je nulové a opět vzrůstá. Kladná půlperioda vstupního signálu v obvodu s tranzistorem PNP nevyvolá téměř žádnou změnu kolektorového proudu. Tranzistor byl v klidovém stavu uzavřen a kladné napětí jej ještě více uzavře, takže výstupní kolektorové napětí se nezmění, a proto bude na kolektorovém výstupu tranzistoru plné napětí zdroje U CC = -0 V.

39 Při záporné půlperiodě vstupního střídavého signálu na bázi se tranzistor typu PNP otevře a v závislosti na velikosti amplitudy střídavého signálu na vstupu, může toto kolektorové napětí vzrůst z napětí -0 V na téměř nulovou hodnotu. Při kladné půlvlně je tranzistor PNP opět uzavřen atd. U tranzistoru NPN je tomu naopak. Je otevírán kladným napětím na vstupu. Záporná půlvlna na vstupu neovlivní poměry na výstupu. V podstatě tedy kladná půlvlna vstupního napětí otevírá tranzistor NPN a neovlivňuje tranzistor PNP a naopak záporná půlvlna otevírá tranzistor PNP a nemá vliv na tranzistor NPN.

40 Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory (SE) a napájecími zdroji Oba tranzistory jsou bez budícího signálu uzavřeny a chovají se téměř jako rozpojený obvod. Rezistor R C v kolektorovém obvodu se uplatňuje pouze v jedné půlperidě, a to ještě u každého rezistoru v jiné. Oba obvody lze spojit v jeden a rezistor R C = R Z považovat za společný pro oba tranzistory. Též vstupy obou dílčích obvodů můžeme spojit => zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory a se dvěma napájecími zdroji. Nevýhoda : - tranzistory PNP a NPN musí mít stejné parametry - oba zdroje musí shodné vlastnosti Obr. 58.

41 Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory (SE)a napájecím zdrojem Pro odstranění nevýhody použití dvou napájecích zdrojů se používá zapojení s jedním napájecím zdrojem u tohoto zesilovače. Rezistor R Z nemusí být průchozí pro stejnosměrný proud a v sérii s ním může být zařazen kondenzátor s dostatečně velkou kapacitou. V okamžiku, kdy je tranzistor NPN zavřen dojde k nabití kondenzátoru, v okamžiku, kdy je tranzistor NPN otevřen, kondenzátor slouží jako zdroj a přes otevřený tranzistor se vybíjí a vybíjecí proud teče opačným směrem než byl proud nabíjecí. Tím tento kondenzátor pracuje jako druhý zdroj. Nevýhoda : - tranzistory PNP a NPN musí mít stejné parametry

42 Dvojčinný výkonový zesilovač třídy B s komplementárními tranzistory s jedním napájecím zdrojem v zapojení SC Jelikož je obtížné vybrat dvojici komplementárních tranzistorů se zcela symetrickými vlastnostmi, je výhodné používat zapojení se společným kolektorem. Toto zapojení s napěťovou zápornou zpětnou vazbou neklade tak velké nároky na symetrii použitých tranzistorů, proto se v mnohých případech emitorovému sledovači dává přednost.

43 OSCILÁTORY

44 OSCILÁTOR Oscilátor je zdroj střídavého napětí, jehož kmitočet je určen vnitřními součástkami. Nezpracovává žádný signál, ale je sám zdrojem signálu. Na rozdíl od zesilovače je oscilátor dvojpól. Skládá se z: - řídícího obvodu (určuje kmitočet střídavého signálu oscilátoru) - aktivního obvodu oscilátoru (nahrazuje ztráty, které vzniknou v obvodu a dodává energii) Řídící obvod Aktivní obvod

45 Princip vzniku harmonických kmitů Harmonické kmity vzniknou při použití paralelního rezonanční obvodu LC. Impedance laděného obvodu je veličina kmitočtově závislá, která ve stavu rezonance nabývá maxima a má čistě reálný charakter. Činitel jakosti tohoto obvodu určuje šířku pásma. Rezonanční kmitočet f R lze spočítat dle Thomsonova vzorce f R nabíjení kondenzátoru C + U + - = t - U T netlumené harmonické kmity (průběh bez ztrát) tlumené harmonické kmity (skutečný průběh se ztrátami)

46 Zpětnovazební signál se sčítá se vstupním signálem. Kladná zpětná vazba zesilovačebez zpětné vazby ; zesílení u u A U Z u β u bnípřenos zpětnovaze u u β Z u u A 0 U Z 0 Z 0 u u u u u u u u u Z βu u u u βu u u u u u β u u u u U U βa A

47 Vliv kladné zpětné vazby na zesilovač U Z b Zpětnovazební signál se sčítá se vstupním signálem, což se projeví tím, že po zesílení zesilovačem je výstupní napětí U větší. U 0 SČ A U Zesilovač - A U A U βa U U Tím se zvětší zpětnovazební signál a po součtu obou signálů, opět dojde k navýšení napětí na výstupu zesilovače. Výsledkem je neustálé zvyšování zesílení, toto zesílení dosáhne nekonečně velké hodnoty, jeli ( ba U ) = O. Člen ve jmenovateli ( ba U ) se nazývá stupeň vazby a označuje symbolem N. Zesílení takto zapojeného zesilovače roste nade všechny meze a ze zesilovače se vlivem kladné zpětné vazby stává oscilátor. Nárůst amplitudy je omezen zakřivením charakteristiky tranzistoru. Pro trvalé kmitání oscilátoru musí byt splněna amplitudová a fázová podmínka:

48 AMPLITUDOVÁ PODMÍNKA OSCILACÍ b U 0 SČ U Z Zesilovač - A U U A U A U βa U Maximální zesílení bude tehdy, je-li jmenovatel pro celkové zesílení roven O. ba u = 0 => ba u = Amplitudová podmínka ba u = znamená, že přenos zpětnovazební smyčky se musí rovnat jedné.

49 FÁZOVÁ PODMÍNKA OSCILACÍ b U Z SČ Zesilovač - A U U 0 U Fázovou podmínku vyjadřuje rovnice A + B = p A je fázový posun způsobený zesilovačem - B je fázový posun zpětnovazebního členu Řídící obvod Aktivní obvod A je fázový posun způsobený aktivním obvodem - B je fázový posun řídícího obvodu

50 DRUHY OSCILÁTORŮ Oscilátory rozlišujeme: - podle druhu řídicího obvodu (tj. jaké jsou součástky v obvodu zpětné vazby b) podle frekvence (nf a vf) - a podle tvaru kmitů (sinusové a nesinusové) Sinusové oscilátory LC (řídící obvod tvoří rezonanční obvod LC) RC (řídící obvod je tvořen fázovacím obvodem RC není rezonanční!!!) Krystalové (řídící obvod je tvořen krystalem, který má vlastnosti sériového a paralelního rezonančního obvodu) Nesinusové oscilátory pilových průběhů rázovací (blokující) oscilátory klopné obvody atd.

51 LC OSCILÁTORY

52 A) S INDUKTIVNÍ VAZBOU Oscilátory LC Řídicí rezonanční obvod je zapojen přímo na výstupní svorky zesilovače. Vstup zesilovače je induktivně vázán s řídicím rezonančním obvodem (obr 8.). Po zapnutí napájení se prudce zvyšuje proud v cívce L, zvýšení vyvolá indukcí zvýšení proudu do báze tranzistoru, to zvýší kolektorový proud a ten přes indukční vazbu M opětně zvyšuje proud báze. Zastavení nárůstu nastane vlivem zakřivení charakteristik tranzistoru (nasycený stav). Tím nastane nepatrné snížení kolektorového proudu, to vlivem kladné zpětné vazby vyvolá snížení proudu báze a stejný děj včetně nasycení se opakuje opačným směrem (záporná část kmitu). V rezonančním obvodu tak vzniká sinusový průběh kmitů. Oscilátor kmitá na rezonančním kmitočtu daným Thomsonovým vzorcem:

53 B) V TŘÍBODOVÉM ZAPOJENÍ Oscilátory LC Dva druhy těchto oscilátorů jsou obvodově nejjednodušší, jejich realizace je vázána na zesilovací součástku ( bipolární nebo unipolární tranzistor, elektronku trioda, neboť se jedná o trojpóly ) Tyto oscilátory mají ve zpětnovazebním řídicím obvodu vždy paralelní rezonanční obvod, který má jako třetí připojovací bod vyveden střed cívky nebo kondenzátoru. Hartleyův oscilátor (obr 8.3) má indukční větev paralelního rezonančního obvodu provedenu jako dělič napětí, jehož výstup je připojen k emitoru tranzistoru. Colpittsův oscilátor (obr 8.4) má stejný princip jako je u Hartleyova oscilátoru. Pouze dělič napětí je v kapacitní větvi rezonančního obvodu. Kvalita sinusových oscilátorů se posuzuje dle stability frekvence kmitů (neměnnost kmitočtu) poměrem f / f 0 a bývá pro uvedená zapojení řádově 0-3.

54 RC OSCILÁTORY

55 Oscilátory RC Kvalita RC oscilátorů posouzená podle stability frekvence kmitů f / f 0 je řádově 0 -. Oscilátory RC (obr 8.5) mají zpětnou vazbu (řídicí obvod) vytvořenou kombinací R a C. Kmitočet oscilátoru je dán hodnotami R a C. Výhodou těchto oscilátorů je jednoduchost, protože nemají indukčnost, která se obtížně realizuje v integrovaných obvodech. Řídicí obvod je fázovací obvod a je tvořen třemi derivačními články: C R, C R a C 3 R 3 (obc 8.6), celkový fázový posuv musí být 80 a proto každý derivační článek posunuje fázi svého výstupního napětí o 60. Protože tranzistor posouvá fázi o 80 ( p ), je splněna fázová podmínka A + B = p. f 0 π 6RC

56 U C U C U C3 Fázorový diagram řídícího obvodu pro RC oscilátor Obr U U R U R3 = U U R U C U C U R U R U C U R3 = U U

57 Krystalové oscilátory

58 Krystalové oscilátory Požadavek na vysokou stabilitu oscilátorů nejlépe splňují oscilátory řízené krystalem. Kmitočet krystalových oscilátorů je rovněž mnohonásobně stabilnější, dosahuje stability 0-5 až 0-7, ve speciálních případech až 0-9. Stabilita např. 0-7 znamená, že při kmitočtu MHz je odchylka nejvýše ± 0, Hz od jmenovitého kmitočtu. Zapojení využívá piezoelektrických vlastností výbrusu krystalu křemene. Křemenný výbrus (krystal) se přiloženým napětím deformuje a naopak při deformaci se na jeho polepech objeví elektrické napětí. V elektrickém obvodu se chová jako rezonanční obvod.

59 Krystalové oscilátory Náhradní schéma krystalu. Obr. 9 Kondenzátor C R a cívka Lp tvoří sériový rezonanční obvod, jehož ztráty vyjadřuje odpor R R. Kapacita C p představuje kapacitu polepů krystalu a vývodů. Z náhradního zapojení plyne, že krystal má dva rezonanční kmitočty a to pro sériový obvod a pro paralelní obvod. sériovýrezonančníkmitočet f S π L R C R paralelnírezonančníkmitočet f P π L R C C R R C C P P

60 IMPEDANCE KRYSTALU Obr. 0 Při kmitočtu f s je impedance krystalu nejmenší, to znamená, že se krystal chová jako sériový rezonanční obvod. Zvyšováním kmitočtu impedance prudce narůstá a při kmitočtu f p dosáhne maxima. Krystal se teď chová jako paralelní rezonanční obvod. Další zvyšování kmitočtu vede k prudkému poklesu impedance. Činitel jakosti Q krystalu je neobyčejně vysoký až 0 6, tedy řádově 00krát až krát větší než u obvodů LC. Indukčnost cívky L R v náhradním obvodu krystalu je velká a kapacita C R je velmi malá. Má-li být proto kmitočet obvodu krystalu zásadně určen krystalem, musí se do základního obvodu zapojit tak, aby jeho impedance měla indukční charakter. sériovýrezonančníkmitočet f S π L R C R paralelnírezonančníkmitočet f P π L R C C R R C C P P

61 Nesinusové oscilátory

62 Nesinusové oscilátory Jedná se o zdroje, které vytvářejí střídavý signál který není podle matematické funkce sinus (cosinus). Tyto oscilátory vyrábějí např. signál obdélníkového (čtvercového), pilového (trojúhelníkového), lichoběžníkového či jiného průběhu. Tyto průběhy lze realizovat: a) omezovačem amplitudy signálu b) tvarovacími obvody c) klopnými obvody

63 Nesinusové oscilátory s omezovačem amplitudy signálu Základem tohoto oscilátoru je RC oscilátor nebo LC oscilátor nebo krystalový oscilátor, který vytváří sinusový signál o frekvenci f. Omezovač amplitudy provede zkreslení (omezení) průběhu střídavého signálu, tím dojde k tvarování průběhu střídavého signálu. Výsledný průběh po omezení se blíží obdélníkovému (čtvercovému) nebo lichoběžníkovému průběhu. RC Oscilátor LC Oscilátor Krystalový oscilátor Omezovač amplitudy signálu

64 Nesinusové oscilátory s omezovačem amplitudy signálu RC Oscilátor LC Oscilátor Krystalový oscilátor Omezovač amplitudy signálu + U t - U

65 Nesinusové oscilátory s tvarovacími obvody Jsou to takové obvody, které pomocí lineárních nebo nelineárních prvků mění tvar impulzů. Základem je derivační a integrační článek, který působí na analogový signál obdélníkového průběhu ( impulzů ). DERIVAČNÍ ČLÁNEK Je to obvod CR, který představuje horní propust. INTEGRAČNÍ ČLÁNEK Je to obvod RC, který představuje dolní propust. Obr. Obr.

66 Nesinusové oscilátory s tvarovacími obvody DERIVAČNÍ ČLÁNEK Obr. 3 Obr. 4 použití: - ze stejnosměrného pulsujícího signálu vytváří střídavý - z jednoho impulsu vytvoří impulsy dva (první na čelo impulsu, druhý na týl vstupního impulsu - zdroj pilových (trojúhelníkových) impulsů

67 Nesinusové oscilátory s tvarovacími obvody INTEGRAČNÍ ČLÁNEK Obr. 5 použití: - zdroj pilových (trojúhelníkových) impulsů Obr. 6

68 Nesinusové oscilátory s klopnými obvody Klopný obvod vznikne spojením dvou tranzistorů, které pracují ve spínacím režimu. To znamená, že je-li tranzistor zavřený, je na jeho kolektoru téměř plné napájecí napětí, a naopak otevřený tranzistor na svém kolektoru vykazuje napětí téměř nulové. Spojení je provedeno prvky R nebo C v kladné zpětné vazbě. Jsou to obvody pro získávání obdélníkových impulzů ze stejnosměrného napětí. Podle zapojení se klopný obvod může během své činnosti nacházet ve stabilním nebo nestabilním stavu. STABILNÍ STAV - je takový pracovní režim obvodu, ve kterém setrvává klopný obvod tak dlouho, dokud není vnějším impulzem převeden (překlopen) do druhého stabilního nebo nestabilního stavu. NESTABILNÍ STAV - je pracovní režim s omezenou dobou trvání, ze kterého se obvod samovolně překlopí zpět do stabilního, nebo do druhého nestabilního stavu. Podle těchto fyzikálních stavů rozlišujeme tyto klopné obvody: BISTABILNÍ (BKO) - má dva stabilní stavy a žádný nestabilní stav, MONOSTABILNÍ (MKO) - má jeden stabilní a jeden nestabilní stav, ASTABILNÍ (AKO) - nemá žádný stabilní stav a dva nestabilní stavy.

69 BISTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD Bistabilní klopný obvod setrvává ve dvou různých stabilních stavech, které lze měnit jen vnějším zásahem. Q SS SS Q BKO Q Q In S ( SET ) ( Nastavení ) In - R ( RESET) ( Nulování ) S R S=0 S= R=0 R= Po připojení napájení a jsou-li nepřipojeny vstupy In (SET) In (RESET) nastane vnitřní stav klopného obvodu. a) Q = 0 ; Q = b) Q = ; Q = 0 Pokud není vnější řízení setrvává obvod v tomto stavu nekonečně dlouhou dobu. Vnější řízení (překlopení) BKO.

70 Činnost BKO po připojení napětí Připojíme-li napájecí napětí +U N, začnou se oba tranzistory otevírat. Rychlejší z nich (ten, který má nepatrně větší zesílení) - např. T se otevře dříve, jeho kolektorové napětí U CE = 0 => U R = max (T otevřen => I C = max). Přes R se pokles napětí přenese (kolektor je zápornější) na bázi T a ten se uzavře. Zavře-li se tranzistor T, dojde ke zvýšení napětí na jeho kolektoru => U CE =max a U R4 = min (T zavřen => I C = min), tím je kolektor kladnější a tato změna se přenese přes R 5 na bázi T, který se ještě více otevře. Toto smyčkové zavazbení způsobí lavinovité sepnutí (okamžité otevření) tranzistoru T. Klopný obvod se nachází v jednom ze dvou stabilních stavů. Obr. 7 Překlopení klopného obvodu Záměny stabilních stavů (překlopení) lze dosáhnout jen pomocí spouštěcích impulzů, a to kladným impulzem do báze právě uzavřeného tranzistoru, nebo záporným impulzem do báze právě otevřeného tranzistoru. Po přivedení kladného impulzu na bázi T se tranzistor otevře, pokles napětí na jeho kolektoru se přenese přes R 5 na bázi T a způsobí jeho zavření. V tomto stavu (T zavřený, T otevřený) klopný obvod setrvá až do příchodu dalšího impulzu. Současný příchod kladného impulzu na bázi otevřeného tranzistoru T nemůže způsobit žádnou změnu, neboť se nemůže tranzistor pochopitelně již více otevřít. POUŽITÍ BISTABILNÍHO KLOPNÉHO OBVODU Bistabilní klopný obvod se nejčastěji používá pro realizaci paměťových obvodů, neboť má schopnost zaznamenat (pamatovat si) impulz, který již přestal existovat. Je-li tranzistor T zavřený, je na jeho kolektoru (tj. výstupu) téměř napětí zdroje. Tomuto napětí přiřadíme logickou "" (jedničku). Obvod si tento stav "pamatuje". Je-li tranzistor T otevřený, poklesne jeho kolektorové napětí téměř na nulu a tomuto stavu výstupu přiřadíme logickou "0" (nulu). Obvod si tento stav "pamatuje". Tato nejmenší možná velikosti paměti má velikost bit. Bistabilní klopný obvod má proto kapacitu paměti velkou bit.

71 MONOSTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD Monostabilní klopný obvod je schopen setrvat v jednom stavu neomezeně dlouhou dobu, zatím co ve druhém stavu může setrvat jen určitou krátkou dobu. Klidový stav Obr. 8 Obr. 9 Po zapnutí napájecího zdroje se přes R 3 přivede kladné napětí na bázi T a ten se úplně otevře. Pokles napětí z kolektoru T se přes R 5 přenese na bázi T a ten se zavře. Kondenzátor je nabit s vyznačenou polaritou + -. Překlopení klopného obvodu Na bázi T se přivede kladný impulz U.. Impulz vyvolá krátké otevření T, který tím uzemní levý vývod kondenzátoru C. Pokles napětí na kolektoru T se přenese přes C na bázi tranzistoru T a tím jej zavře. Na pravém vývodu C je proto nyní záporný potenciál. Nyní se C nabíjí přes R 3 s časovou konstantou t = R 3. C (obr..0), až vznikne na bázi T malé kladné napětí, které začne tranzistor T otevírat. Pokles napětí na kolektoru T se přenese přes R 5 na bázi T. Vlivem kladné zpětné vazby dojde opět k lavinovitému rychlému překlopení, které tranzistor T plně otevře. POUŽITÍ MONOSTABILNÍHO KLOPNÉHO OBVODU Monostabilního klopného obvodu se používá jako generátoru obdélníkových impulzů, jako zpožďovacího obvodu, jako obnovitele tvaru impulzu atd.

72 ASTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD Obr. 0 Astabilní klopný obvod nemá stabilní stav, ale periodicky překlápí z jednoho stavu do druhého. Činnost obvodu Zapojení je teoreticky symetrické, ve skutečnosti jeden tranzistor se začne otevírat dřív až se zcela otevře. Předpokládáme, že T je zavřený a T je otevřený. C je nabit na napětí +U N. C je spojen se zemí přes T. Následuje nabíjení kondenzátoru C přes R 3 a otevřený T až se zvýší napětí na bázi T (U B ) na otevírací hodnotu a začne otevírat T. Pokles napětí na kolektoru T se přenese přes C na bázi T a ten zavře, zvýšení napětí kolektoru T se přenese přes C na bázi T a to jej ještě více otevře. Nastane lavinovité překlopení až se T úplně otevře a T zavře. C se spojí přes T se zemí. Nyní se nabíjí C přes R a otevřený T až se zvýší napětí na bázi T (U B ) a T se začne opět lavinovitě otevírat. Pokles napětí na jeho kolektoru přes C uzavře T. Výsledkem této činnosti je neustálé překlápění obou tranzistorů a proto můžeme z jejich kolektorů odebírat pravoúhlé periodické impulzy (výstupy U a U ). Průběhy napětí na kolektorech a bázích obou tranzistorů ukazuje obr... Obr. POUŽITÍ ASTABILNÍHO KLOPNÉHO OBVODU Astabilní klopný obvod lze použít jako generátor impulzů.

73 Použité zdroje: Kesl, Jan. Elektronika I Analogová technika. Praha :BEN, s. ISBN Obr. 7.; 7.4; 7.5; 7.6; 7.8; 7.3; 7.30; 8.; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.6.: Kesl, Jan. Elektronika I Analogová technika. Praha :BEN, s. ISBN Obr. 9; 0; ; ; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0; : Kesl, Jan. Elektronika I Analogová technika. Praha :BEN, s. ISBN Obr. 3; 53; 57; 58; 58.; 59; 60: Dr. Ing. Boltík, Jiří; Ing. Český, Milan; Ing. Hojka, Jiří.; Ing. Vomela,Ladislav. Elektronická zařízení. Praha :SNTL, s. ISBN L6-C-II-84/ Ilustrace: archiv autora

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.20 Integrovaná střední škola technická Mělník,

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Realizace a ověření unikátní topologie analogového vedoucí práce: Ing. Michal Kubík, Ph.D. 2013

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.01 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ NIVEZITA V PLZNI FAKLTA ELEKTOTECHNICKÁ KATEDA ELEKTOENEGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PÁCE Výkonový zesilovač s komplementárním diferenčním vstupem Michal Drnek 04 Výkonový zesilovač s komplementárním

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál 3. Zesilovače V elektronice se velmi často setkáváme s nutností zesílit slabé elektrické signály tak, aby se zvětšila jejich amplituda-rozkmit a časový průběh se nezměnil. Zesilovače se používají ve všech

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7 Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.0.1 doba náběhu impulsu....................... 2 2.0.2 překmit čela............................ 2 2.0.3 šířka impulsu........................... 2 2.0.4 pokles vrcholu

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ..07/.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky OBVODY RLC Číslo projektu

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

Jednoduché rezonanční obvody

Jednoduché rezonanční obvody Jednoduché rezonanční obvody Jednoduché rezonanční obvody vzniknou spojením činného odporu, cívky a kondenzátoru jedním ze způsobů uvedených na obr.. Činný odpor nemusí být bezpodmínečně připojen jako

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Studium klopných obvodů

Studium klopných obvodů Studium klopných obvodů Úkol : 1. Sestavte podle schématu 1 astabilní klopný obvod a ověřte jeho funkce.. Sestavte podle schématu monostabilní klopný obvod a buďte generátorem a sledujte výstupní napětí.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_20

Více

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač Tranzistor polopatě Ing. Jiří Bezstarosti Úlohou toho článku není vysvětlit fyzikální činnost tranzistoru, ale spíše naznačit způsoby jeho použití. Zároveň se tento článek bude snažit vysvětlit problematiku

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST 5.1. Snímač 5.2. Obvody úpravy signálu 5.1. SNÍMAČ Napájecí zdroj snímač převod na el. napětí - úprava velikosti - filtr analogově číslicový převodník

Více

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY 4.1.1 OSCILÁTORYY Oscilátory tvoří samostatnou skupinu elektrických obvodů,

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE

XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE XIAMEN XIANGYU FREE TRADE ZONE ROČNÍK I/996. ČÍSLO V TOMTO SEŠITĚ Free trade zone... 8 ZAPOJENÍ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI Co je operační zesilovač a trocha teorie... 8 Obvody s operačními zesilovači... 86

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Petr Novotný Úloha č. 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Zapojení zesilovače s invertujícím

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY V této úloze budou řešeny symetrické čtyřpóly jako frekvenční filtry. Bude představena jejich funkce na praktickém příkladu reproduktorů. Teoretický základ Pod pojmem čtyřpól

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Seznam součástek: 4 ks diod 100 V/0,8A, tranzistor NPN BC 337, elektrolytický kondenzátor 0,47mF, 2ks elektrolytického

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 20. 3. 2014

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 7 Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 8. 11. 2011 Datum

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

4.2 Paměti PROM - 87 - NiCr. NiCr. Obr.140 Proudy v naprogramovaném stavu buňky. Obr.141 Princip PROM. ADRESOVÝ DEKODÉR n / 1 z 2 n

4.2 Paměti PROM - 87 - NiCr. NiCr. Obr.140 Proudy v naprogramovaném stavu buňky. Obr.141 Princip PROM. ADRESOVÝ DEKODÉR n / 1 z 2 n Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III.

Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III. Představujeme Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III. autor: Ondřej Pavelka A jsme na konci našeho seriálu o simulaci elektronických obvodů pomocí simulačního programu

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE (2.2, 2.3 a 2.4) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Kapacitní snímače Vyhodnocují kmity oscilačního obvodu RC. Vniknutím předmětu do elektrostatického pole kondenzátoru

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu Osciloskop nebo také řidčeji oscilograf zobrazuje na stínítku obrazovky nebo LC displeji průběhy připojených elektrických signálů. Speciální konfigurace

Více

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi http://www.coptkm.cz/ Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi Naprostá většina napájecích zdrojů používaných ve výpočetní technice je dnes řešena jako spínané zdroje. Použití spínaných zdrojů umožňuje

Více

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech Nejjednodušší stavební návody Verze V.4, stav k 5. prosinci 2014. Byl upraven Stavební návod na Cvrčka. Víte o dalších zajímavých návodech?

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

Více