Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy"

Transkript

1 Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014

2 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární a úhlové snímače polohy, rotační snímače, číslicové indikace polohy a CNC řízení obráběcích strojů. HEIDENHAIN dodává své produkty výrobcům obráběcích strojů, automatizovaných zařízení a strojů, zvláště pro výrobu polovodičů a elektroniky. Předkládaný přehled výrobního programu vám nabízí orientaci v produktech fy HEIDENHAIN. Další přístroje a bližší informace najdete ve speciální dokumentaci produktů (viz strana 60) nebo na internetu na adrese Naši prodejci Vám rovněž rádi poradí osobně. Adresy a telefony naleznete na straně 62. HEIDENHAIN je zastoupen ve více než 50 zemích převážně formou dceřiných společností. Inženýři v obchodním oddělení a servisní technici podporují uživatele přímo na místě radami a zákaznickým servisem.

3 Obsah Zásady a postupy 4 Přesné dělení základ vysoké přesnosti 5 Měření délek 6 Zapouzdřené lineární snímače polohy Otevřené lineární snímače polohy Dotyková měřidla Měření úhlu 18 Úhlové snímače Vestavné snímače Rotační snímače Řízení obráběcích strojů 38 Řídicí systém pro frézky Souvislé řídicí systémy pro frézky a obráběcí centra Souvislé řídicí systémy pro frézky, frézovací/soustružnické stroje a obráběcí centra Programovací stanice Seřizování a proměřování obrobků a nástrojů 48 Dotykové sondy na obrobky Dotykové sondy na nástroje Zpracování a zobrazení naměřených hodnot 52 Indikace polohy Elektronika rozhraní Vyhodnocovací elektronika Další informace 60 Poradenství a servis 62

4 Zásady a postupy Vysoká kvalita produktů HEIDENHAIN vyžaduje speciální výrobní přípravky a měřidla. Originály a pracovní kopie pro výrobu měřítek se vyrábí v čistém prostoru, který má speciální opatření na stabilizaci teploty a izolaci vibrací. Potřebné stroje k výrobě a měření délkových a kruhových dělení, jakož i kopírovací zařízení, si vyvíjí a vyrábí firma HEIDENHAIN z velké části sama. Měřicí stroj na pravítka Zkušební stanice na pravítka v oblasti litografie Kompetenci v oblasti techniky měření délek a úhlů dokazují četná řešení, připravená speciálně pro uživatele. K nim se řadí zvláště pro normalizační laboratoře vyvinuté a vyráběné měřicí a kontrolní přístroje, jakož i měřidla úhlů pro dalekohledy a satelitní přijímací antény. Sériové produkty pak samozřejmě těží z takto získaných zkušeností. Úhlový komparátor, krok měření cca 0,001" 4 Obří teleskop (VLT), Paranal, Chile (foto ESO)

5 Přesné dělení základ vysoké přesnosti Měřicí přístroje HEIDENHAIN obsahují jako základní část stupnici (měřítko), většinou ve formě mřížky rysek s typickou šířkou struktur od 0,25 μm až do 10 μm. Tato přesná dělení se vyrábějí podle postupů vyvinutých firmou HEIDENHAIN (např. DIADUR nebo AURODUR) a jsou rozhodující pro funkci a přesnost měřidel. Dělení se skládají z rysek a mezer, jejichž definované rozteče vykazují nepatrné odchylky a jejich struktura má vysokou ostrost hran. Jsou odolné proti mechanickým a chemickým vlivům a nejsou citlivé na vibrace a zatížení šokem. Všechna měřítka mají definované tepelné chování. Dělení s fázovou mřížkou o výšce cca 0,25 μm DIADUR Struktury přesného dělení DIADUR se realizují extrémně tenkou vrstvou chromu na nosném podkladu většinou na skle nebo na skleněné keramice přičemž přesnost struktury dělení leží pod oblastí mikrometrů. AURODUR Dělení AURODUR obsahují vysoce lesklé zlaté čárky a matně leptané mezery. Dělení AURODUR je většinou na ocelovém podkladu. METALLUR Dělení METALLUR mají díky své speciální optické stavbě z odrazných zlatých vrstev téměř planární strukturu. Proto jsou zvláště odolné proti znečistění. Dělení s fázovou mřížkou Pomocí speciálních výrobních procesů lze vyrábět také trojrozměrné mřížkové struktury, které mají definované optické vlastnosti. Šířka jejich struktur činí několik mikrometrů až do čtvrtiny mikrometru. SUPRADUR Dělení vyrobená metodou SUPRADUR působí opticky jako trojrozměrné fázové mřížky, mají ale planární strukturu, a proto nejsou citlivá na nečistoty. OPTODUR Metodou OPTODUR vznikají struktury dělení se zvláště vysokou odrazivostí. Architektura jako opticky trojrozměrně působící planární struktura je podobná dělení SUPRADUR. MAGNODUR Nejjemnější dělení s magnetorezistivním snímáním mají magneticky aktivní tenké vrstvy strukturované v řádu mikrometrů. Dělení DIADUR a METALLUR na různých nosných materiálech 5

6 Měření délek Zapouzdřené lineární snímače polohy Zapouzdřené lineární snímače polohy HEIDENHAIN jsou chráněné před prachem, třískami a stříkající vodou a jsou vhodné k použití u obráběcích strojů. Třída přesnosti až ± 2 μm Měřicí kroky až 0,001 μm Měřící délka až 30 m (72 m na vyžádání) Jednoduchá a rychlá montáž Velké montážní tolerance Zatížitelnost vysokým zrychlením Ochrana proti nečistotám Otevřené lineární snímače polohy Otevřené lineární snímače polohy HEIDENHAIN pracují bez mechanického kontaktu mezi hlavou snímače a měřítkem, resp. měřicím páskem. Typické oblasti použití těchto přístrojů jsou měřicí stroje, komparátory a další přesné přístroje, jakož i výrobní a měřicí zařízení např. v polovodičovém průmyslu. Třída přesnosti až ± 0,5 μm a lepší Rozlišení měření až 0,001 μm (1 nm) Měřící délka až 30 m Bez tření mezi snímací hlavou a měřítkem Malé rozměry a nepatrná hmotnost pro vysoké pojezdové rychlosti Zapouzdřené lineární snímače polohy jsou k dispozici s velkoprofilovým pouzdrem pro velké zatížení vibracemi měřící délka až 30 m (72 m na vyžádání) nízkoprofilovým pouzdrem pro stísněné montážní podmínky měřící délka až 1240 mm s montážní lištou nebo upínacími prvky také až 2040 mm U zapouzdřených lineárních odměřovacích systémů HEIDENHAIN chrání pouzdro hliníkové měřítko, vozík snímače a jeho vedení před třískami, prachem a stříkající vodou. Dole je pouzdro uzavřeno pružnými těsnicími chlopněmi. Snímací vozík je veden po měřítku s minimálním třením. Vozík snímače spojuje s montážní patkou spojka, jež vyrovnává nevyrovnanost mezi měřítkem a suportem stroje. Snímací vozík Měřítko DIADUR Světelný zdroj Fotočlánky Těsnící lišty Montážní patka 6

7 Dotyková měřidla Dotyková měřidla HEIDENHAIN disponují samostatně vedeným měřicím hrotem. Nacházejí uplatnění při kontrole měřidel v průmyslové měřicí technice, ale i jako odměřovací zařízení. Třída přesnosti až ± 0,1 μm Rozlišení měření až 0,005 μm (5 nm) Měřící délka až 100 mm Vysoká přesnost měření Možnost automatické aktivace měřicího hrotu Jednoduchá montáž U přírůstkových odměřovacích systémů se aktuální pozice zjišťuje vycházeje ze vztažného bodu čítáním jednotek měření, popř. dalším dělením a počítáním period signálu. K obnově referenčního bodu mají přírůstková odměřovací zařízení HEIDENHAIN referenční značky, které se musí po startu přejet. Zvláště jednoduše a rychle to jde s distančně kódovanými referenčními značkami. Absolutní lineární snímače HEIDENHAIN dávají aktuální hodnotu polohy bez nutnosti referenčního pojezdu. Přenos absolutní hodnoty z měřidla probíhá sériově přes rozhraní En-Dat, nebo jiné sériové rozhraní. Měřicí kroky uvedené v tabulce se v první řadě vztahují k odměřování polohy. Pro aplikace, zvláště řízení otáček např. u přímých pohonů, mají smysl menší kroky, které lze dosáhnout u sinusových výstupních signálů vyššími interpolačními koeficienty. Pod označením Functional Safety nabízí společnost HEIDENHAIN měřidla s čistě sériovým přenosem dat jako systémy s jedním snímačem pro bezpečnostně orientované stroje a zařízení. Obě vzájemně nezávislé měřené hodnoty jsou generovány již v měřidle a přenášeny pro bezpečné řízení přes rozhraní EnDat. Zapouzdřené lineární snímače polohy Modelová řada Stránka s vysokoprofilovým pouzdrem měřítka absolutní snímání polohy absolutní snímání polohy a velké měřicí délky přírůstkové odměřování dráhy nejvyšší opakovatelná přesnost typicky pro stroje s ruční obsluhou velké měřené vzdálenosti LC 100 LC 200 LS 100 LF 100 LS 600 LB s nízkoprofilovým pouzdrem měřítka absolutní snímání polohy přírůstkové odměřování dráhy nejvyšší opakovatelná přesnost typicky pro stroje s ruční obsluhou LC 400 LS 400 LF 400 LS Otevřené lineární snímače polohy nejvyšší přesnost Měřidla dvou souřadnic pro vysokou pojezdovou rychlost a veliké délky měření absolutní snímání polohy LIP, LIF PP LIDA LIC Dotyková měřidla pro měřicí pracoviště a měřicí zařízení s více místy měření AT, CT, MT, ST 16 7

8 Zapouzdřené lineární snímače polohy LC, LF, LS, LB s velkoprofilovým pouzdrem měřítka Lineární snímače polohy s velkoprofilovým pouzdrem měřítka se vyznačují zvláště vysokou odolností proti vibracím. Absolutní lineární snímače polohy modelové řady LC 100 a LC 200 poskytují absolutní hodnoty polohy bez nutných pojezdů. V závislosti na verzi mohou být dodatečně vydávány inkrementální signály. Z hlediska montáže jsou snímače LC 100 kompatibilní s přírůstkovými odměřovacími systémy modelové řady LS 100 a mají stejnou mechanickou konstrukci. LC 100 a LS 100 jsou z důvodu vysoké přesnosti a definovaného chování při zahřívání vhodné zejména u řízených obráběcích strojů. Přírůstková odměřovací zařízení modelové řady LF mají měřítka se srovnatelně jemnou periodou dělení. Proto se hodí zvláště do aplikací vyžadujících vysokou přesnost opakování. Přírůstkové odměřovací systémy modelové řady LS 600 jsou vhodné pro jednoduché polohovací aplikace, např. u učně řízených obráběcích strojů. Pro zvláště dlouhé dráhy měření jsou koncipovány lineární snímače polohy LC 200 (absolutní) a LB (inkrementální). Jejich měřítko ocelový pásek s dělením METALLUR, resp. AURODUR se dodává v jednom kuse a po částečné montáži pouzdra se zamontuje, napne se definovaným způsobem a na obou koncích se pevně spojí s ložem stroje. Modelová řada LC 100 absolutní snímání polohy definované chování při zahřívání vysoká odolnost proti vibracím dvě montážní polohy velkoplošné snímání Modelová řada LC 200 absolutní snímání polohy pro veliké délky měření až 28 m definované chování při zahřívání vysoká odolnost proti vibracím dvě montážní polohy velkoplošné snímání Modelová řada LS 100 přírůstkové odměřování dráhy definované chování při zahřívání vysoká odolnost proti vibracím dvě montážní polohy velkoplošné snímání LF 185 nejvyšší opakovatelná přesnost tepelné chování podobné oceli nebo šedé litině vysoká odolnost proti vibracím dvě montážní polohy velkoplošné snímání LB 382 pro veliké délky měření až 30 m 3) definované chování při zahřívání vysoká odolnost proti vibracím dvě montážní polohy velkoplošné snímání Modelová řada LS 600 typicky pro stroje s ruční obsluhou jednoduchá montáž Provedení měřítka Perioda dělení Rozhraní Perioda signálu Třída přesnosti Měřicí délka ML Referenční značka 8

9 LC 100 LF 185 LC 200 LS 600 Absolutní LC 115 LC 211/LC 281 LC 195 F/M/S 1) LC 291 F/M Přírůstkové LF 185 LS 187 LS 177 LS 688 C LS 628 C LB 382 Skleněné měřítko DIADUR 20 μm Ocelový měřící pásek METALLUR 40 μm Fázová mřížka SUPRADUR na ocelovém nosiči 8 μm Skleněné měřítko DIADUR 20 μm Skleněné měřítko DIADUR 20 μm Ocelový měřicí pásek AURODUR 40 μm LC 115: EnDat 2.2 LC 195: Fanuc i/ Mitsubishi/ Siemens DRIVE- CLiQ LC 211: EnDat 2.2 LC 281: EnDat 2.2 s 1 V SS LC 291: Fanuc i/ Mitsubishi 1 V SS LS 187: 1 V SS LS 177: TTL LS 688 C: 1 V SS LS 628 C: TTL 1 V SS 40 μm 4 μm LS 187: 20 μm LS 177: 4 μm/2 μm 2) 20 μm 40 μm ± 5 μm, ± 3 μm ± 5 μm ± 3 μm, ± 2 μm ± 5 μm, ± 3 μm ± 10 μm ± 5 μm až mm až mm až mm až mm až mm 3) jedna nebo distančně kódovaná; LS 6xx C: distančně kódovaná 1) k dispozici na vyžádání 2) integrovaná interpolace 5/10krát 3) až ML mm na vyžádání 9

10 Zapouzdřené lineární snímače polohy LC, LF, LS s nízkoprofilovým pouzdrem měřítka Odměřovací systémy s nízkoprofilovým pouzdrem měřítka se používají zejména v omezeném montážním prostoru. Absolutní lineární snímače polohy modelové řady LC 400 dávají absolutní hodnoty polohy bez nutných pojezdů. Stejně jako inkrementální snímače polohy modelové řady LS 400 jsou vhodné z důvodu vysoké přesnosti a definovaného chování při zahřívání k použití na řízených obráběcích strojích. Přírůstková odměřovací zařízení modelové řady LF se vyznačují měřítky se srovnatelně jemnou periodou dělení. Proto se hodí zvláště do aplikací vyžadujících vysokou přesnost opakování. Přírůstkové odměřovací systémy modelové řady LS 300 jsou vhodné pro jednoduché polohovací aplikace, např. u učně řízených obráběcích strojů. Modelová řada LC 400 absolutní snímání polohy definované chování při zahřívání velkoplošné snímání Modelová řada LS 400 přírůstkové odměřování dráhy definované chování při zahřívání velkoplošné snímání LF 485 nejvyšší opakovatelná přesnost tepelné chování podobné oceli nebo šedé litině velkoplošné snímání Modelová řada LS 300 typicky pro stroje s ruční obsluhou Jednoduchá montáž pomocí montážní lišty U nízkoprofilových odměřovacích systémů je zvláště výhodná montáž pomocí montážní lišty. Tato se může uchytit již během montáže stroje. Odměřovací systém se pak může při konečné montáži jednoduše přichytit. V případě servisu je také jeho výměna velmi snadná. Instalace na montážní liště navíc významně zlepšuje chování měřidla při zrychlení. Doraz Montážní lišta Pouzdro měřítka Svírací pružina Snímací hlava 10

11 LC 400 LS 400 LF 485 LS 300 Absolutní Přírůstkové LC 415 LC 495 F/M/S 1) LF 485 LS 487 LS 477 LS 388 C LS 328 C Provedení měřítka Perioda dělení Skleněné měřítko DIADUR 20 μm Fázová mřížka SUPRADUR na ocelovém nosiči 8 μm Skleněné měřítko DIADUR 20 μm Skleněné měřítko DIADUR 20 μm Rozhraní LC 415: EnDat 2.2 LC 495: Fanuc i/mitsubishi/ Siemens DRIVE-CLiQ 1 V SS LS 487: 1 V SS LS 477: TTL LS 388 C: 1 V SS LS 328 C: TTL Perioda signálu 4 μm LS 487: 20 μm LS 477: 4 μm/2 μm 2) 20 μm Třída přesnosti ± 5 μm, ± 3 μm ± 5 μm, ± 3 μm ± 10 μm Měřicí délka ML až mm 3) až mm až mm 3) až mm Referenční značka jedna nebo distančně kódována distančně kódované 1) k dispozici na vyžádání 2) integrovaná interpolace 5/10krát 3) nad ML mm jen s montážní lištou, resp. upínacími prvky 11

12 Otevřené lineární snímače polohy LIP, LIF pro nejvyšší přesnost Otevřené lineární snímače polohy řady LIP a LIF se vyznačují také malým měřicím krokem a současně vysokou přesností. Jako měřítko mají fázovou mřížku, která je umístěna na skleněném podkladu nebo na skleněné keramice. Typickým použitím snímačů LIP resp. LIF jsou: měřidla a komparátory měřicí mikroskopy ultrapřesné stroje a systémy, jako jsou např. soustruhy s diamanty pro optické součástky, čelní soustruhy na magnetické paměťové disky, brusky feritových součástek atd. výrobní a měřicí zařízení polovodičového průmyslu výrobní a měřicí zařízení elektronického průmyslu Pro speciální aplikace v hlubokém vakuu (až 10 7 bar) je vhodný LIF 481 V. Modelová řada LIP 300 nejvyšší rozlišení až do měřicího kroku 1 nm vysoká přesnost opakování díky mimořádně jemné periodě signálu definované chování při zahřívání díky měřítku ze sklokeramiky Zerodur Modelová řada LIP 200 Měřící délka až 3040 mm Rozlišení do 1 nm Velmi vysoká opakovatelná přesnost při kompaktních rozměrech definované chování při zahřívání díky měřítku ze sklokeramiky Zerodur Modelová řada LIP 400 malé rozměry měřící krok až 0,005 μm k dodání je měřítko s různými koeficienty tepelné roztažnosti ML = 70 mm Modelová řada LIF 400 rychlé, snadné upevnění měřítka montážní páskou PRECIMET poměrně necitlivé na nečistoty díky dělení SUPRADUR rozpoznání polohy pomocí koncových vypínačů a stopy Homing Přírůstkové LIP 382 LIP 372 LIP 281 LIP 481 LIP 471 Provedení měřítka Perioda dělení Koeficient tepelné roztažnosti fázová mřížka DIADUR na sklokeramice-zerodur 0,512 μm therm (0 ± 0,1) 10 6 K 1 fázová mřížka OPTODUR na sklokeramice-zerodur 2,048 μm therm (0 ± 0,1) 10 6 K 1 Fázová mřížka DIADUR na skle nebo sklokeramice ZERODUR 4 μm therm K 1 (sklo) nebo therm (0 ± 0,1) 10 6 K 1 (Zerodur) Rozhraní LIP 382: 1 V SS LIP 372: TTL 1 V SS LIP 481: 1 V SS LIP 471: TTL Perioda signálu LIP 382: 0,128 μm 0,512 μm LIP 481: 2 μm LIP 372: 0,004 μm 1) LIP 471: 0,4 μm/0,2 μm 2) Třída přesnosti ± 0,5 μm ± 1 μm; ± 3 μm ± 1 μm; ± 0,5 μm Odchylka polohy na jednu periodu signálu typ. ± 0,001 μm ± 0,001 μm ± 0,02 μm Měřicí délka ML 70 mm až 270 mm 20 mm až mm 70 mm až 420 mm Referenční značka žádná jedna jedna 1) integrovaná interpolace 32krát 2) integrovaná interpolace 5/10krát 3) jen pro sklokeramiku Zerodur 12

13 Otevřené lineární snímače polohy PP Měřidla dvou souřadnic Měřidla dvou souřadnic PP mají jako měřítko plošnou strukturu fázové mřížky se skleněným nosičem dělení. Tím je možné zjišťování polohy v rovině. ML = 120 mm Oblasti použití jsou: výrobní a měřicí zařízení polovodičového průmyslu výrobní a měřicí zařízení elektronického průmyslu mimořádně rychlé křížové stoly měřidla a komparátory měřicí mikroskopy LIF 481 LIF 471 Fázová mřížka SUPRADUR na skle nebo sklokeramice Zerodur 8 μm therm K 1 (sklo) nebo therm (0 ± 0,1) 10 6 K 1 (Zerodur) LIF 481: 1 V SS LIF 471: TTL LIF 481: 4 μm LIF 471: 0,8 μm až 0,04 μm 2) ± 1 μm 3) ; ± 3 μm ± 0,04 μm Provedení měřítka Perioda dělení Koeficient tepelné roztažnosti Rozhraní Perioda signálu Třída přesnosti Odchylka polohy na jednu periodu signálu typ. Měřicí rozsah Přírůstkové PP 281 Fázová mřížka DIADUR na skle 8 μm therm K 1 1 V SS 4 μm ± 2 μm ± 0,04 μm 68 mm x 68 mm; další rozsahy měření na vyžádání 70 mm až mm (až mm na vyžádání) jedna Referenční značka jedna na každou souřadnici 13

14 Otevřené lineární snímače polohy LIC, LIDA pro vysokou přesnost a veliké délky měření Otevřené lineární snímače polohy LIC a LIDA jsou zvláště vhodné pro vysoké pojezdové rychlosti až 10 m/s a veliké délky měření až 30 m. Snímače LIC umožňují absolutní zjišťování polohy při délkách měření až 27 m. Rozměrově a montáží odpovídají inkrementálním lineárním snímačům polohy LIDA 400. U snímačů LIC a LIDA slouží jako typické nosiče dělicí mřížka METALLUR ocelové měřicí pásky. U snímače LIDA 403 umožňují skleněné nebo sklokeramické nosiče dělení díky svým různým koeficientům tepelné roztažnosti tepelné přizpůsobení. Otevřené snímače polohy LIC a LIDA se používají obvykle u souřadnicových měřicích strojů kontrolních strojů osazovacích automatů vrtaček tištěných spojů přesných manipulačních zařízení pro zjišťování polohy a rychlosti u lineárních motorů LIC a LIDA jsou díky různým možnostem montáže univerzálně použitelné: LIDA 403 Měřítko ze skla nebo sklokeramiky se lepí přímo na montážní plochu. LIC 4015, LIDA 4x5 Jednodílné ocelové pásové měřítko je zatažené do hliníkového profilu a napnuté na koncích. Hliníkové profily lze přišroubovat nebo přilepit na montážní plochu. LIC 4017, LIDA 4x7, LIDA 2x7 Jednodílné ocelové pásové měřítko je zatažené do hliníkového profilu a zajištěné uprostřed. Hliníkové profily se lepí na montážní plochu. LIC 4019, LIDA 4x9, LIDA 2x9 Jednodílné ocelové pásové měřítko se lepí přímo na montážní plochu. Modelová řada LC 4000 absolutní snímání polohy až 27 m montážně kompatibilní s LIDA 400 různé možnosti montáže Modelová řada LIDA 400 Veliké délky měření do 30 m různé možnosti montáže Koncový vypínač Modelová řada LIDA 200 Měřítko ze svitku Velké tolerance při montáži pro jednoduché aplikace Absolutní Přírůstkové LIC 4015 LIC 4017 LIC 4019 LIDA 483 LIDA 473 Provedení měřítka Perioda dělení Koeficient tepelné roztažnosti ocelový měřící pásek METALLUR 20 μm LIC 4015: therm jako montážní plocha LIC 4017/LIC 4019: therm K 1 Dělicí mřížka METALLUR na skle nebo sklokeramice 20 μm therm K 1 (sklo) therm K 1 (sklokeramika Robax) therm (0 ± 0,1) x 10 6 K 1 (sklokeramika Zerodur Rozhraní EnDat 2.2 LIDA 483: 1 V SS ; LIDA 473: TTL Perioda signálu LIDA 483: 20 μm; LIDA 473: 4 μm/2 μm/0,4 μm/0,2 μm 1) Třída přesnosti ± 5 μm ± 3 μm 3) ; ± 5 μm; ± 15 μm ± 1 μm 4) ; ± 3 μm; ± 5 μm Odchylka polohy na jednu periodu signálu typ. ± 0,08 μm ± 0,2 μm Měřicí délka ML 140 mm až mm 240 mm až mm 70 mm až mm 240 mm až mm (sklokeramika Robax až mm) Referenční značka jedna nebo distančně kódována 1) integrovaná interpolace 5/10/50/100krát 2) integrovaná interpolace 10/50/100krát 3) do délky měření mm resp mm 14

15 LIC 4015 LIDA 487 LIDA 279 LIDA 485 LIDA 475 LIDA 487 LIDA 477 LIDA 489 LIDA 479 LIDA 287 LIDA 277 LIDA 289 LIDA 279 ocelový měřící pásek METALLUR 20 μm LIDA 4x5: therm jako montážní plocha LIDA 4x7/LIDA 4x9: therm K 1 Ocelový měřicí pásek 200 μm therm K 1 LIDA 48x: 1 V SS ; LIDA 47x: TTL LIDA 28x: 1 V SS ; LIDA 27x: TTL LIDA 48x: 20 μm; LIDA 47x: 4 μm/2 μm/0,4 μm/0,2 μm 1) LIDA 28x: 200 μm; LIDA 27x: 20 μm/4 μm/2 μm 2) ± 5 μm ± 3 μm 3) ; ± 5 μm; ± 15 μm ± 15 μm ± 0,2 μm ± 2 μm 140 mm až mm 240 mm až mm Měřítko ze svitku 3 m/5 m/10 m jedna volitelná po 100 mm 4) jen pro sklokeramiku Zerodur až ML mm 15

16 Měřicí sonda AT, CT, MT, ST pro měřicí pracoviště a měřicí zařízení s více místy měření Měřicí sondy HEIDENHAIN se vyznačují vysokou přesností a současně velkými dráhami měření až 100 mm. Jsou vybaveny měřicím hrotem s vlastním uložením a tvoří tak kompaktní měřicí jednotku. Měřicí sondy HEIDENHAIN-CERTO CT se používají zejména při výstupní kontrole vysoce přesných dílců a při monitorování a kalibraci normálů. Měřicí sondy HEIDENHAIN-METRO MT 1200 a MT 2500 jsou vhodné pro přesná měřicí pracoviště a kontrolní zařízení. Měřicí hrot s kuličkovým vedením umožňuje vysoké zatížení bočními silami. Hlavními oblastmi použití sond MT 60 a MT 101 jsou vstupní kontroly zboží, monitorování výroby, kontroly kvality, ale také vysoce přesná měřicí zařízení polohy, např. na posouvacích jednotkách nebo křížových stolech. Dotyková měřidla HEIDENHAIN-ACANTO AT a HEIDENHAIN-SPECTO ST jsou vhodná z důvodu svých zvláště kompaktních rozměrů k použití na měřicích pracovištích s více místy měření a u zkušebních přípravků. Pohon měřicího hrotu Měřicí hrot dotykového měřidla motorickým ovládáním se zasouvá a vysouvá pomocí vestavěného motoru. Obsluha probíhá prostřednictvím příslušné řídicí jednotky. Dotyková měřidla s měřicími hroty ovládanými spojkou nemají žádný pohon měřicího hrotu. Volně pohyblivý měřicí hrot se spojuje přes samostatnou spojku s pohyblivým prvkem stroje. Dotyková měřidla s měřicími hroty ovládanými zkušebním kusem nebo drátovou spouští mají měřicí hrot zatížený pružinou, který je v klidovém stavu vysunutý. U dotykových měřidel s pneumatickým ovládáním měřicího hrotu je měřicí hrot v klidové poloze zasunutý vestavěnou pružinou. Po zapnutí stlačeného vzduchu se měřicí hrot vysune do měřicí polohy. HEIDENHAIN-ACANTO absolutní snímání polohy kompaktní rozměry Zásuvný připojovací kabel Dráha měření až 30 mm HEIDENHAIN-CERTO nejvyšší přesnost Veliká dráha měření až 60 mm zvláště vysoká tepelná stabilita HEIDENHAIN-METRO MT 1200 a MT 2500 vysoká přesnost Dráha měření až 25 mm vysoká opakovatelná přesnost HEIDENHAIN-METRO MT 60 a MT 101 Veliká dráha měření až 100 mm vysoká opakovatelná přesnost HEIDENHAIN-SPECTO Zvláště kompaktní rozměry Dráha měření až 25 mm měřicí hrot s kuličkovým vedením Absolutní AT 1218 AT 1217 AT 3018 AT 3017 Přírůstkové CT 2501 CT 2502 CT 6001 CT 6002 MT 1281 MT 1287 MT 1271 Provedení měřítka Skleněné měřítko DIADUR Fázová mřížka DIADUR na sklokeramice ZERODUR Koeficient tepelné roztažnosti: therm 0 ± 0, K 1 Perioda dělení 188,4 μm 4 μm 4 μm Rozhraní EnDat μa SS 1 V SS TTL Perioda signálu 2 μm 2 μm 0,4 μm/0,2 μm 3) Přesnost systému ± 2 μm ± 0,1 μm 1) ± 0,03 μm 2) ± 0,1 μm 1) ± 0,05 μm 2) ± 0,2 μm Dráha měření 12 mm 30 mm 25 mm 60 mm 12 mm Ovládání měřicího hrotu AT xx18: zkušebním kusem AT xx17: pneumaticky CT xx01: motorem CT xx02: přes spojku MT xxx1: drátovou spouští nebo volně MT xx87: pneumaticky Referenční značka jedna jedna 1) při 19 C až 21 C; přípustné kolísání teploty během měření: ± 0,1 K 2) s kompenzací lineární délkové chyby při následném vyhodnocení 3) integrovaná interpolace 5/10krát 16

17 MT 101 M CT 6001 MT 2581 AT 3018 ST 3088 MT 2581 MT 2587 MT 2571 MT 60 M MT 60 K MT 101 M MT 101 K ST 1288 ST 1287 ST 1278 ST 1277 ST 3088 ST 3087 ST 3078 ST 3077 Dělicí mřížka DIADUR na sklokeramice Skleněné měřítko DIADUR 10 μm 20 μm 1 V SS TTL 11 μa SS 1 V SS TTL 1 V SS TTL 2 μm 0,4 μm/0,2 μm 3) 10 μm 20 μm 4 μm/2 μm 3) 20 μm 4 μm/2 μm 3) ± 0,5 μm ± 1 μm ± 1 μm 25 mm 60 mm 100 mm 12 mm 30 mm MT xx M: motorem MT xx K: přes spojku ST xxx8: zkušebním kusem ST xxx7: pneumaticky jedna jedna 17

18 Měření úhlu Úhlové snímače Úhlové snímače HEIDENHAIN se vyznačují vysokou přesností až do oblasti zlomků úhlových sekund. Oblasti používání těchto zařízení jsou např. otočné stoly a naklápěcí hlavy u obráběcích strojů, děličky, vysoce přesné úhlové měřicí stoly, přesné systémy měření úhlu, antény a teleskopy. Typický počet rysek je 9000 až Přesnost od ± 5 do ± 0,4 Měřicí krok až 0,00001 resp. 0,036 (inkrementální) nebo 29 bitů resp. cca 536 mil. poloh na otáčku (absolutní) Rotační snímač Rotační snímače fy HEIDENHAIN slouží jako snímače hodnoty rotačního pohybu, úhlových rychlostí a ve spojení s mechanickým měřítkem (jako je např. závitové vřeteno) také ke zjišťování lineárních pohybů. Oblasti použití jsou např. elektrické pohony, obráběcí stroje, tiskárenské stroje, stroje na obrábění dřeva, textilní stroje, roboty a manipulátory, měřicí a zkušební přístroje nejrůznějšího druhu. Typický počet rysek je 50 až 5000 Přesnost je až ± 12 (závisí na počtu rysek, odpovídá ± 1/20 periody dělení) Měřicí krok až 0,001. Vysoká kvalita přírůstkových, sinusových signálů umožňuje zejména u fotoelektrických otočných snímačů vysokou interpolaci pro digitální řízení otáček. 18

19 Varianty montáže U úhlových odměřovacích systémů a rotačních snímačů s vlastním uložením a statorovou spojkou je dělicí kotouč přístroje spojen přímo s měřeným hřídelem. Snímací jednotka je na hřídeli vedená v kuličkovém ložisku a opírá se o spojku statoru. Tato musí při rotačním zrychlování přenášet pouze krouticí moment vyplývající z tření ložiska tím lze minimalizovat jak statické, tak i dynamické odchylky měření. Navíc vyrovnává spojka, namontovaná na statoru, osové pohyby hnacího hřídele. Další přednosti statorové spojky: jednoduchá montáž krátká montážní délka vysoká vlastní frekvence propojení možnost průchozího dutého hřídele Úhlové odměřovací systémy a snímače s vlastním uložením, které jsou navržené pro samostatnou hřídelovou spojku, mají plný hřídel. Spojka hřídele, doporučená k propojení s měřeným hřídelem, vyrovnává radiální a osové tolerance. Úhlové odměřovací systémy se samostatnými hřídelovými spojkami mají povolené vyšší otáčky. Úhlové odměřovací systémy a snímače bez vlastního uložení pracují bez tření. Oba jejich komponenty snímací hlava a dělicí kotouč, dělicí bubínek nebo měřicí pásek se při montáži vzájemně kalibrují. Jejich přednosti jsou: malý montážní prostor velký průměr dutého hřídele možnost vysokých otáček nemají žádný přídavný rozběhový moment U přírůstkových úhlových odměřovacích systémů a rotačních snímačů se aktuální pozice zjišťuje vycházeje ze vztažného bodu čítáním měřicích jednotek, popř. dalším dělením a počítáním period signálu. K obnově referenčního bodu mají přírůstková odměřovací zařízení HEIDENHAIN referenční značky, které se musí po startu přejet. Inkrementální rotační snímače s komutačním signálem udávají bez pootočení úhlovou polohu pro nafázování točivého pole motorů s permanentními magnety. Absolutní úhlové odměřovací systémy a rotační snímače poskytují bez pohybu ve strojních osách aktuální hodnotu polohy. Přístroje Singleturn dávají aktuální úhlovou polohu během jedné otáčky, zatímco snímače Multiturn navíc rozlišují více otáček. Polohové hodnoty jsou vysílány přes sériové datové rozhraní EnDat, SSI, PROFIBUS-DP, PROFINET nebo jiné. Obousměrná rozhraní EnDat, PROFIBUS-DP nebo PROFINET podporují automatické uvedení do provozu a další monitorovací a diagnostické funkce. Pod označením Functional Safety nabízí společnost HEIDENHAIN měřidla s čistě sériovým přenosem dat jako systémy s jedním snímačem pro bezpečnostně orientované stroje a zařízení. Obě vzájemně nezávislé měřené hodnoty jsou generovány již v měřidle a přenášeny pro bezpečné řízení přes rozhraní EnDat. Úhlové snímače Modelová řada Stránka s vlastním uložením a integrovanou statorovou spojkou absolutní (Singleturn) přírůstkové RCN RON, RPN 20 s vlastním uložením, pro samostatnou hřídelovou spojku přírůstkové ROD 22 bez vlastního uložení přírůstkové ERP, ERO, ERA vestavné snímače přírůstkové ERM 28 Rotační snímač s vlastním uložením, k montáži přes spojku statoru absolutní (Singleturn/Multiturn) přírůstkové ECN/EQN ERN 30, 32 s vlastním uložením, pro samostatnou hřídelovou spojku absolutní (Singleturn/Multiturn) přírůstkové ROC/ROQ, RIC/RIQ ROD 34 bez vlastního uložení absolutní (Singleturn/Multiturn) přírůstkové ECI/EQI ERO 36 19

20 Úhlová odměřovací zařízení RCN, RON, RPN s vlastním uložením a integrovanou statorovou spojkou Z důvodu své statické a dynamické přesnosti se úhlové odměřovací systémy s vlastním uložením a statorovou spojkou RCN, RON a RPN doporučují zejména pro přesné aplikace, např. otočné stoly a naklápěcí osy. Jako měřítko slouží dělicí kotouč se stupnicí s dělením DIADUR, resp. s fázovou mřížkou u RPN. U přístrojů se statorovou spojkou obsahuje specifikovaná přesnost měřicí odchylky, vyvolávané spojkou. U úhlových odměřovacích systémů se samostatnou hřídelovou spojkou se musí ke zjištění přesnosti systému ještě přičíst chyba spojky. Modelová řada RCN 2000 a RON 200 kompaktní provedení robustní konstrukce typické oblasti použití jsou otočné a naklápěcí stoly, pro polohování a regulaci rychlosti Provedení z nerezové oceli (např. pro antény) na přání Modelová řada RCN 5000 velký dutý hřídel při malém montážním prostoru Montáž je na straně statoru kompatibilní s RCN 2000 a RON 200 Modelová řada RCN 8000, RON 700 a RON/RPN 800 veliký průměr dutého hřídele až 100 mm Přesnost systému ± 2 a ± 1 typické použití u otočných a úhlových stolů, děliček, měřidel, obrazových skenerů atd. Úhlové snímače modelových řad RCN 2000, RCN 5000 a RCN 8000 mají optimalizované čtení s velkoplošným snímáním pro absolutní stopu (sériová struktura kódu) a inkrementální stopu (plošné čtení s optickou filtrací), větší montážní tolerance díky optimalizované spojce statoru se zvýšenou torzní tuhostí a přepracované těsnění hřídele, zásuvný kabel s rychlospojkou, snímací a vyhodnocovací elektroniku pro velký rozsah napájecího napětí a dodatečné možnosti monitorování a diagnostiky. RCN 8000 D = 60 mm či 100 mm RON 786/886, RPN 886 D = 60 mm RON 905 velmi přesné úhlové odměřovací zařízení Přesnost systému ± 0,4 používá se jako vysoce přesné odměřovací zařízení a k monitorování měřidel 20

21 Absolutní RCN 2380 RCN 2580 RCN 2310 RCN 2510 RCN 2390 F RCN 2590 F Přírůstkové RCN 2390 M 2) RON 225 RCN 2590 M 2) RON 275 RON 285 RON 287 Rozhraní EnDat 2.2 1) s EnDat 2.2 1) 1 V SS Fanuc i Mitsubishi TTL 1 V SS Hodnoty polohy/ot. RCN 23x0: (26 bitů); RCN 25x0: (28 bitů) periody signálu/ot ) / ) Přesnost systému RCN 23x0: ± 5 ; RCN 25x0: ± 2,5 ± 5 ± 5 ; ± 2,5 Povolené mechanické otáčky min min 1 Absolutní RCN 5380 RCN 5580 RCN 5310 RCN 5510 RCN 5390 F RCN 5590 F RCN 5390 M 2) RCN 5590 M 2) Rozhraní EnDat 2.2 1) s 1 V SS EnDat 2.2 1) Fanuc i Mitsubishi Hodnoty polohy/ot. RCN 53x0: (26 bitů); RCN 55x0: (28 bitů) periody signálu/ot Přesnost systému RCN 53x0: ± 5 ; RCN 55x0: ± 2,5 Povolené mechanické otáčky min 1 Absolutní RCN 8380 RCN 8580 RCN 8310 RCN 8510 RCN 8390 F RCN 8590 F Přírůstkové RCN 8390 M 2) RON 786 RON 886 RPN 886 RCN 8590 M 2) Rozhraní EnDat 2.2 1) s EnDat 2.2 1) 1 V SS Fanuc i Mitsubishi 1 V SS Hodnoty polohy/ot (29 bitů) periody signálu/ot , Přesnost systému RCN 83x0: ± 2 ; RCN 85x0: ± 1 ± 2 ± 1 Povolené mechanické otáčky 500 min min 1 Rozhraní Přírůstkové RON 905 periody signálu/ot μa SS 1) DRIVE-CLiQ přes EIB; PROFIBUS-DP přes Gateway 2) k dispozici na vyžádání 3) integrovaná interpolace 2krát 4) integrovaná interpolace 5/10krát DRIVE-CLiQ je registrovaná ochranná známka společnosti Siemens AG Přesnost systému ± 0,4 Povolené mechanické otáčky 100 min 1 21

22 Úhlová odměřovací zařízení ROD s vlastním uložením, pro samostatnou hřídelovou spojku Úhlová odměřovací zařízení ROD s plným hřídelem pro samostatnou hřídelovou spojku jsou zvláště vhodná pro aplikace s vysokými otáčkami nebo při požadavcích na větší montážní tolerance. Pomocí přesných spojek se mohou realizovat spojení hřídelů s axiální tolerancí až ± 1 mm. Modelová řada ROD 200 kompaktní provedení robustní konstrukce typické oblasti použití jsou otočné a naklápěcí stoly, pro polohování a monitorování synchronizace Úhlová odměřovací zařízení ROD mají jako měřítko dělicí kotouč se stupnicí DIADUR. Ke zjištění systémové přesnosti se musí u úhlových odměřovacích systémů se samostatnou hřídelovou spojkou přičíst úhlové odchylky způsobené hřídelovou spojkou. Přírůstkové ROD 220 ROD 270 ROD 280 Rozhraní TTL TTL 1 V SS periody signálu/ot ) ) Přesnost systému 1) ± 5 Povolené mechanické otáčky min 1 1) bez hřídelové spojky 2) integrovaná interpolace 2krát 3) integrovaná interpolace 10krát ROD 780 a ROD 880 vysoká přesnost ROD 780: ± 2 ROD 880: ± 1 obzvlášť vhodné pro měření úhlů na přesných otočných stolech, dělících hlavách nebo měřicích strojích Přírůstkové ROD 780 ROD 880 Rozhraní 1 V SS periody signálu/ot , Přesnost systému 1) ± 2 ± 1 Povolené mechanické otáčky min 1 1) bez hřídelové spojky 22

23 Úhlové odměřovací systémy ERP bez vlastního uložení Úhlové odměřovací systémy HEIDENHAIN ERP bez vlastního uložení jsou určené k montáži do strojních prvků nebo přípravků. Pracují bez tření a umožňují vysokou přesnost. Proto jsou obzvláště vhodná pro vysoce přesné úhlové měřicí stoly a přesné přístroje k měření úhlů. Úhlové odměřovací systémy ERP 4080 a ERP 8080 jsou určené pro aplikace do čistých prostor. Základem vysoké přesnosti systému ERP je dělicí kotouč s fázovou mřížkou. Dosažitelná přesnost systému závisí na vystředění vlastního dělení vůči uložení hnacího hřídele, jeho házení a přesnosti otáčení. ERP 880 nejvyšší přesnost velmi jemná dělicí perioda nepatrné odchylky v rámci periody signálu díky interferenčnímu principu snímání Přírůstkové ERP 880 ERP 880 s krytkou Rozhraní 1 V SS periody signálu/ot Přesnost dělení ± 0,9 Povolené mechanické otáčky min 1 Montáž ERP 880 ERP 4080 a ERP 8080 nejvyšší rozlišení vysoká přesnost velmi kompaktní konstrukční forma nepatrné odchylky v rámci periody signálu díky interferenčnímu principu snímání Přírůstkové ERP 4080 ERP 8080 Rozhraní 1 V SS periody signálu/ot Přesnost dělení ± 2 ± 1 Průměr D1/D2 8 mm / 44 mm 50 mm / 108 mm Povolené mechanické otáčky 300 min min 1 23

24 Úhlová odměřovací zařízení ERO, ERA bez vlastního uložení Úhlová odměřovací zařízení HEIDENHAIN ERO a ERA s masivním dělicím kotoučem pracují bez vlastního uložení. Jsou určená k montáži do strojních prvků nebo přípravků. Dosažitelná přesnost systému závisí na vystředění vlastního dělení vůči uložení hnacího hřídele, jeho házení a přesnosti otáčení. Snímače úhlů typu ERO mají jako nosič dělení skleněný dělicí kotouč s nábojem. Zařízení ERO se v první řadě vyznačují nízkou hmotností a kompaktními montážními rozměry. Oblastmi jejich nasazení jsou metrologie, kompaktní otočné stoly nebo přesné, vysoce dynamické pohony. Modelová řada ERO 6000 velmi ploché konstrukční provedení vysoká přesnost systému jednoduchá montáž Modelová řada ERO 6100 pro dynamické aplikace se sníženými požadavky na přesnost Použití např. v tiskárnách, manipulačních osách atd. velký vnitřní průměr Zařízení ERA disponují robustním ocelovým dělicím bubínkem a jsou vhodná pro vysoké otáčky až min 1. Používají se typicky na rychloběžných vřetenech, otočných stolech a naklápěcích osách. ERO 6000 Modelová řada ERA 4000 vysoké otáčky až min 1 robustní provedení s ocelovým bubínkem s dělením METALLUR Přípustné axiální pohyby hnacího hřídele jsou ± 0,5 mm pro ERA 4480 C jsou k dispozici větší průměry, popř. provedení s krytem blokovacího vzduchu různá provedení bubínku ERA 4x80 C: masivní provedení se středicím nákružkem pro vysoké otáčky ERA 4282 C: masivní provedení s 3-bodovým středěním pro zvýšené nároky na přesnost Rozhraní Vnitřní průměr D1 Vnější průměr D2 Periody signálu/u Přesnost dělení Povolené mechanické otáčky ERA 4280 C ERA 4480 C ERA 4880 C ERA ERA 4000

25 Přírůstkové ERO 6070 ERO 6080 ERO 6180 Rozhraní TTL 1 V SS 1 V SS Vnitřní průměr D1 25 mm 95 mm 25 mm 95 mm 41 mm Vnější průměr D2 71 mm 150 mm 71 mm 150 mm 70 mm periody signálu/ot až ) bis ) Přesnost dělení ± 3 ± 2 ± 3 ± 2 ± 10 Povolené mechanické otáčky min min min min min 1 1) dle integrované interpolace 5/10/50krát Přírůstkové ERA 4280 C 1) perioda signálu 20 μm ERA 4480 C perioda signálu 40 μm ERA 4880 C perioda signálu 80 μm 1 V SS 40 mm 70 mm 80 mm 120 mm 150 mm 180 mm 270 mm 425 mm 512 mm 76,75 mm 104,63 mm 127,64 mm 178,55 mm 208,89 mm 254,93 mm 331,31 mm 484,07 mm 560,46 mm ± 5 ± 3,7 ± 3 ± 2,5 ± min min min min min min min min min 1 1) další verze bubínku najdete v kataloguúhlové odměřovací systémy bez vlastního uložení 25

26 Úhlové odměřovací systémy ERA bez vlastního uložení Úhlová odměřovací zařízení HEIDENHAIN ERO s ocelovým měřicím páskem jako měřítkem pracují bez vlastního uložení. Jsou určená k montáži do strojních prvků nebo přípravků. Jsou vhodná pro následující požadavky: veliký průměr dutého hřídele až 10 m žádný přídavný rozběhový moment od těsnících kroužků hřídele Dosažitelná přesnost systému závisí na přesnosti obrobení dosedacího průměru pásku, jeho přesnosti házení a otáčení. Modelová řada ERA 7000 a ERA 8000 pro velmi velké průměry až 10 m ocelový měřící pásek METALLUR vysoká přesnost i na místě styku měřicího pásku Modelová řada ERA 7000 Měřicí pásek je vložen do vnitřní drážky v části stroje ERA 7400 C: uzavřený kruh ERA 7401 C: provedení v segmentech ERA 7481 C Justační fólie ERA 7400 C Modelová řada ERA 8000 Měřicí pásek je upevněn na obvodu měřicího prvku stroje ERA 8400 C: uzavřený kruh ERA 8401 C: provedení v segmentech, upevnění měřicího pásku přes upínací prvky ERA 8402 C: provedení v segmentech, měřicí pásek bez upínacích prvků ERA 8400 C ERA 8480C 26

27 Přírůstkové ERA 7400 C Rozhraní 1 V SS ; perioda signálu 40 μm (na obvodu) periody signálu/ot Přesnost dělení ± 3,9 ± 3,2 ± 1,6 Přesnost měřicího pásku ± 3 μm na metr délky pásku Průměr D1 458,62 mm 573,20 mm 1 146,10 mm Povolené mechanické otáčky 250 min min 1 Přírůstkové ERA 8400 C Rozhraní 1 V SS ; perioda signálu 40 μm (na obvodu) periody signálu/ot Přesnost dělení ± 4,7 ± 3,9 ± 1,9 Přesnost měřicího pásku ± 3 μm na metr délky pásku Průměr D1 458,04 mm 572,63 mm 1145,73 mm Povolené mechanické otáčky 50 min 1 45 min 1 27

28 Vestavná měřidla ERM bez vlastního uložení Vestavná měřidla ERM společnosti HEIDENHAIN obsahují magnetizovaný dělicí bubínek a snímací hlavu. Díky měřítku MAGNODUR a megnetorezistivnímu principu snímání jsou zvláště necitlivá na znečistění. Typické příklady použití jsou stroje a zařízení se středními nároky na přesnost a velkým průměrem dutých hřídelů v prašném prostředí nebo pod stříkající vodou, např. rotační a naklápěcí osy pro ERM 2200 C-osy u soustruhů pro ERM 200 a ERM 2410 hlavní vřetena frézek pro ERM 2900 a ERM 2400 Řada ERM 2200 Vysoká přesnost dělení Perioda signálu 200 μm na obvodu Distančně kódované referenční značky Upevnění bubínku axiálními šrouby Řada ERM 200 pro veliké průměry hřídelů do 410 mm Upevnění bubínku axiálními šrouby ERM 200 bubínek s dělením ERM 200 ERM 2200 ERM 2410 sestává ze snímací hlavy ERM 2410 a bubínku s dělením z ERM 200 C Inkrementální měření s referenčními značkami kódovanými dle vzdálenosti integrovaná funkce čítání pro absolutní polohové hodnoty absolutní polohová hodnota po přejetí dvou referenčních značek bubínek s dělením ERM 2404 ERM 2904 bubínek s dělením ERM 2405 Řada ERM 2400 zvláště kompaktní rozměry pro stísněné montážní podmínky vysoké mechanicky přípustné otáčky, a proto zvláště vhodná pro hlavní vřetena ERM 2484: Upevnění bubínku axiálním upnutím ERM 2485: Upevnění bubínku axiálním upnutím a lícovaným perem pro zajištění proti přetočení ERM Řada ERM 2984 Vestavné měřidlo ERM 2984 odpovídá až na počet rysek mechanicky a elektricky typu ERM

29 Přírůstkové ERM 2200 Rozhraní Perioda signálu 1 V SS cca 200 μm (na obvodu) Vnitřní průměr D1 70 mm 80 mm 130 mm 180 mm 260 mm 380 mm Vnější průměr D2 113,16 mm 128,75 mm 176,03 mm 257,50 mm 326,90 mm 452,64 mm Počet rysek/přesnost dělení 1 800/± /± /± /± 3, /± /± 2,5 Otáčky 1) min min min min min min 1 Rozsah pracovních teplot 10 C až 60 C Přírůstkové ERM 220 ERM 280 ERM 2410 Rozhraní ERM 220: TTL; ERM 280: 1 V SS ; ERM 2410: EnDat 2.2 2) Perioda signálu cca 400 μm (na obvodu); ERM 2410: Vnitřní průměr D1 40 mm 70 mm 80 mm 120 mm 130 mm 180 mm 220 mm 295 mm 410 mm Vnější průměr D2 75,44 mm 113,16 mm 128,75 mm 150,88 mm 176,03 mm 257,50 mm 257,50 mm 326,90 mm 452,64 mm Počet rysek/přesnost dělení 600/ ± / ± / ± / ± / ± 5, / ± / ± / ± / ± 3,5 Otáčky 1) min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 Rozsah pracovních teplot 10 C až 100 C Přírůstkové ERM 2484 ERM ) ERM ) Rozhraní 1 V SS Perioda signálu cca 400 μm (na obvodu) cca 1 mm (na obvodu) Vnitřní průměr D1 40 mm 55 mm 80 mm 100 mm 55 mm 100 mm Vnější průměr D2 64,37 mm 75,44 mm 113,16 mm 128,75 mm 77,41 mm 120,96 mm Počet rysek/přesnost dělení 512/± /± /± /± 9 256/± /± 33 Otáčky 1) ERM 2484: ERM 2485: min min min min min min min min 1 Rozsah pracovních teplot 10 C až 100 C 1) mech. příp. otáčky 2) přes integrovanou funkci čítání po přejetí dvou referenčních značek 3) jen s vnějším průměrem D2 64,37 mm a 75,44 mm 4) jiné průměry bubínku na vyžádání 29

30 Rotační snímače ECN, EQN, ERN s vlastním uložením a namontovanou statorovou spojkou Druh ochrany IP 64 Rotační snímače HEIDENHAIN ECN, EQN a ERN s vlastním uložením a spojkou na straně statoru pracují s fotoelektrickým snímáním. Vyznačují se jednoduchou montáží a malou montážní výškou. Jejich rozsáhlé oblasti použití sahají od jednoduchých měření až po regulaci polohy a otáček u elektrických pohonů. Dutý hřídel těchto přístrojů se nasune a zajistí přímo na měřeném hřídeli. Při úhlovém zrychlení hřídele musí statorová spojka zachytit pouze krouticí moment způsobený třením v ložisku. Rotační snímače s namontovanou statorovou spojkou proto vykazují dobré dynamické chování a vysokou vlastní frekvenci. Určité rotační snímače ve speciální verzi jsou určeny do prostředí ohrožených výbuchem dle směrnice 94/9/EG, (ATEX). Odpovídají skupině zařízení II, splňují požadavky kategorie 2 a mohou být používány v zónách 1 a 21, jakož i 2 a 22. ECN/EQN/ERN 1000 ECN/EQN/ERN 400 Modelová řada ECN/EQN/ERN 1000 miniaturizované provedení jednostranně otevřený dutý hřídel s vnitřním průměrem 6 mm vnější průměr pouzdra: 35 mm vlastní frekvence statorové spojky odměřovacího zařízení: 1500 Hz povolené mechanické otáčky: min 1 Modelová řada ECN/EQN/ERN 400 kompaktní provedení jednostranně otevřený, popř. průchozí dutý hřídel s vnitřním průměrem 8 mm nebo 12 mm vnější průměr pouzdra: 58 mm Druh ochrany: IP 67 na pouzdru (IP 66 u průchozího dutého hřídele) IP 64 na vstupu hřídele (IP 66 na vyžádání) vlastní frekvence statorové spojky odměřovacího zařízení: Hz (kabelové provedení) povolené mechanické otáčky: min 1 Rozhraní Hodnoty polohy/ot. Rozlišitelné otáčky Počet rysek Elektrické napájení Rozhraní Hodnoty polohy/ot. Rozlišitelné otáčky Počet rysek Elektrické napájení ECN/ERN 100 Modelová řada ECN/ERN 100 pro velké průměry hřídele průchozí dutý hřídel s vnitřním průměrem D: 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm vnější průměr pouzdra: 87 mm vlastní frekvence statorové spojky odměřovacího zařízení: 1000 Hz povolené mechanické otáčky: D 30 mm: 6000 min 1 D > 30 mm: 4000 min 1 30

31 Absolutní Přírůstkové ECN 1013 EQN 1025 ECN 1023 EQN 1035 ERN 1020 ERN 1030 ERN 1070 ERN 1080 EnDat 2.2 1) s 1 V SS EnDat 2.2 1) TTL HTL TTL 2) 1 V SS 8192 (13 bitů) (23 bitů) 4096 (12 bitů) 4096 (12 bitů) až /2500/ až ,6 V až 14 V 5 V 10 V až 30 V 5 V Absolutní ECN 413 3) EQN 425 3) ECN 425 ECN 425 F ECN 424 S EQN 437 EQN 437 F EQN 436 S Přírůstkové ERN 420 3) ERN 460 ERN 430 3) ERN 480 3) EnDat 2.2 1) s 1 V SS ; SSI PROFIBUS- DP; PROFINET EnDat 2.2 1) s 1 V SS ; SSI PROFIBUS- DP; PROFINET EnDat 2.2 1) ; Fanuc i Siemens DRIVE-CLiQ TTL; TTL HTL 1 V SS 8192 (13 bitů) 8192 (13 bitů) ECN 425: (25 bitů) ECN 424: (24 bitů) 4096 (12 bitů) 4096 (12 bitů) 512 nebo nebo až až ,6 V až 14 V 5 V resp. 10 V až 30 V 9 V až 36 V; 10 V až 30 V 3,6 V až 14 V 5 V resp. 10 V až 30 V 9 V až 36 V; 10 V až 30 V 3,6 V až 14 V; 3,6 V až 14 V; 10 V až 28,8 V 5 V; 10 V až 30 V 10 V až 30 V 5 V PROFIBUS-DP/PROFINET Absolutní Přírůstkové ECN 113 ECN 125 ERN 120 ERN 130 ERN 180 Rozhraní EnDat 2.2 1) s EnDat 2.2 1) 1 V SS TTL HTL 1 V SS Hodnoty polohy/ot (13 bitů) (25 bitů) Počet rysek až Elektrické napájení 5 V 3,6 V až 5,25 V 5 V 10 V až 30 V 5 V 1) obsahuje sadu příkazů EnDat 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway 2) integrovaná interpolace 5/10krát 3) lze dodat verzi ATEX (ECN 413/EQN 425: s napájením 5 V a EnDat 2.1) 31

32 Rotační snímače ECN, EQN, ERN s vlastním uložením a namontovanou statorovou spojkou Druh ochrany IP 40 Fotoelektrické rotační snímače ECN, EQN a ERN společnosti HEIDENHAIN s druhem ochrany IP 40 jsou navržené speciálně k montáži do motoru. Mají vlastní uložení a spojku, namontovanou na stator. Pro synchronní motory jsou k dispozici absolutní snímače a verze s komutovanými stopami. Kuželový hřídel, popř. jednostranně otevřený dutý hřídel se spojuje přímo s měřeným hřídelem. Tím se dosahuje extrémně tuhé spojení, jež umožňuje zvláště dobré dynamické chování pohonu. Statorová spojka je konstruovaná k zajištění v úchytném otvoru a umožňuje rychlou, snadnou montáž s možností mechanického jemného nastavení přiřazení komutace. Modelová řada ECN/EQN 1100 miniaturizované provedení jednostranně otevřený dutý hřídel 6 mm s tvarovým uzavíracím prvkem vnější průměr pouzdra 35 mm vlastní frekvence statorové spojky odměřovacího zařízení: 1000 Hz 1 mech. příp. otáčky min ERN 1123 jednostranně otevřený dutý hřídel 8 mm vnější průměr pouzdra 35 mm Statorová spojka s roztečnou kružnicí 40 mm vlastní frekvence statorové spojky: 1000 Hz 1 mech. příp. otáčky 6000 min ECN/EQN 1100 ERN 1123 Modelová řada ECN/EQN/ERN 1300 kompaktní rozměry kuželový hřídel 1:10 s funkčním průměrem 9,25 mm pro extrémně tuhé spojení vnější průměr pouzdra 56 mm. Statorová spojka je vhodná pro úchytné otvory s vnitřním průměrem 65 mm vlastní frekvence statorové spojky odměřovacího zařízení: 1800 Hz mech. příp. otáčky ERN/ECN: min 1 EQN: min 1 druh ochrany IP 40 v namontovaném stavu ERN/ECN/EQN

33 Absolutní Přírůstkové ECN 1113 EQN 1125 ECN ) EQN ) ERN 1123 Rozhraní EnDat 2.2 1) s 1 V SS EnDat 2.2 1) TTL Hodnoty polohy/ot (13 bitů) (23 bitů) Rozlišitelné otáčky (12 bitů) (12 bitů) Počet rysek až Komutační signály Komutace bloků 3) Elektrické napájení 3,6 V až 14 V 5 V Rozsah pracovních teplot 115 C 90 C 1) obsahuje sadu příkazů EnDat 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway 2) Functional Safety na vyžádání 3) 3 stopy komutace bloků s 90, 120 nebo 180 mechanického přesazení fáze Absolutní Přírůstkové ECN 1313 EQN 1325 ECN ) EQN ) ERN 1321 ERN 1326 ERN 1381 ERN 1387 Rozhraní EnDat 2.2 1) s 1 V SS EnDat 2.2 1) TTL 1 V SS Hodnoty polohy/ot (13 bitů) (25 bitů) Rozlišitelné otáčky 4096 (12 bitů) (12 bitů) Počet rysek 512 nebo Komutační signály Komutace bloků 2) Z1 stopa 3) Elektrické napájení 3,6 V až 14 V 5 V Rozsah pracovních teplot 115 C 120 C; rysek: 100 C 1) obsahuje sadu příkazů EnDa 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway 2) 3 stopy komutace bloků s 90 nebo 120 mechanického přesazení fáze 3) jeden sinusový a jeden kosinusový signál s jednou periodou na otáčku hřídele snímače 4) Functional Safety na vyžádání 33

34 Rotační snímače ROC, ROQ, ROD a RIC, RIQ s vlastním uložením, pro samostatnou hřídelovou spojku Fotoelektrické rotační snímačeroc, ROQ a ROD, stejně jako induktivní RIC a RIQ společnosti HEIDENHAIN mají vlastní uložení a jsou zapouzdřené. Jejich druh ochrany je podle provedení IP 64 až IP 67. Jsou robustní a mají kompaktní rozměry. Připojení těchto rotačních snímačů k hnacímu hřídeli nebo vřetenu se provádí ze strany rotoru samostatnou hřídelovou spojkou, jež vyrovnává axiální pohyby a odchylky mezi hřídelem snímače a hnacím hřídelem. Určité rotační snímače ve speciální verzi jsou určeny do prostředí ohrožených výbuchem dle směrnice 94/9/EG, (ATEX). Odpovídají skupině zařízení II, splňují požadavky kategorie 2 a mohou být používány v zónách 1 a 21, jakož i 2 a 22. Synchropříruba Modelová řada ROC/ROQ/ROD 1000 miniaturizované provedení pro použití v malých zařízeních nebo v omezených montážních prostorách montáž pomocí synchropříruby průměr hřídele 4 mm Modelová řada ROC/ROQ/ROD 400 průmyslový standard z hlediska rozměrů a výstupních signálů Druh ochrany IP 67 na pouzdru IP 64 na vstupu hřídele (IP 66 na vyžádání) montáž pomocí synchropříruby nebo svěrací příruby průměr hřídele 6 mm u synchropříruby 10 mm u upínací příruby oblíbené typy rychle k dodání (viz prospekt Rotační snímače nebo na vyžádání) Modelová řada RIC/RIQ 400 induktivní snímací princip pro snížené požadavky na přesnost až ± 480 mechanické provedení jako ROC/ROQ 400 Modelová řada 1000 Modelová řada 400 s upínací přírubou Absolutní Synchropříruba RIC 418 RIQ 430 ROC 413 ROQ 425 ROC 413 Upínací příruba Rozhraní EnDat 2.1 s 1 V SS EnDat 2.2 4) s 1 V SS ; SSI PROFIBUS-DP; PROFINET Hodnoty polohy/ot (18 bitů) (13 bitů) Upínací příruba Rozlišitelné otáčky (12 bitů) (12 bitů) počet rysek/ periody signálu Elektrické napájení 5 V 3,6 V až 14 V; 5 V nebo 10 V až 30 V 9 V až 36 V 10 V až 30 V 1) lze dodat verzi ATEX(ROC/ROQ: s napájením 5 V a EnDat 2.1) 2) Functional Safety na vyžádání 34

35 Absolutní Přírůstkové ROC 1013 ROQ 1025 ROC 1023 ROQ 1035 ROD 1020 ROD 1030 ROD 1070 ROD 1080 Rozhraní EnDat 2.2 1) s 1 V SS EnDat 2.2 1) TTL HTL TTL 2) 1 V SS Hodnoty polohy/ot (13 bitů) (23 bitů) Rozlišitelné otáčky 4096 (12 bitů) (12 bitů) počet rysek/periody signálu až /2500/ až Elektrické napájení 3,6 V až 14 V 3,6 V až 14 V 5 V 10 V až 30 V 5 V 1) obsahuje sadu příkazů EnDat 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway 2) integrovaná interpolace 5/10krát Modelová řada 400 s upínací přírubou PROFIBUS-DP/PROFINET ROQ 425 ROC 424 S ROQ 436 S ROC 425 2) ROC 425 F Siemens DRIVE-CLiQ EnDat 2.2 4) ; Fanuc i ROQ 437 2) ROQ 437 F Přírůstkové ROD 426 1) ROD 466 1) ROD 436 1) ROD 486 1) ROD 420 1) ROD 430 1) ROD 480 1) TTL TTL 1) HTL 1 V SS (24 bitů) (25 bitů) (12 bitů) (12 bitů) (12 bitů) 50 až až 5000 ROD 426/466: až ) 10 V až 28,8 V 3,6 V až 14 V 5 V 10 V až 30 V 5 V 3) Periody signálu přes se tvoří zdvojnásobením signálu v rotačním snímači 4) obsahuje sadu příkazů EnDat 2.1; PROFIBUS-DP přes Gateway 35

36 Rotační snímače ECI, EQI, ERO bez vlastního uložení Induktivní rotační snímače ECI/EQI 1100 a ECI/EQI 1300 jsou montážně kompatibilní s fotoelektricky pracujícími rotačními snímači ExN: hřídel se upevňuje středním šroubem. Ze strany statoru se rotační snímač připevní pomocí šroubu. Induktivní rotační snímač ECI 119 se vyznačuje zvláště malým vnějším průměrem při velkém otvoru hřídele. Nasune se na hřídel, upevní zezadu a upne axiálními šrouby. Vestavné fotoelektrické rotační snímače ERO společnosti HEIDENHAIN obsahují dělicí kotouč s nábojem a snímací hlavu. Jsou zvláště vhodné do stísněných montážních prostor nebo pro aplikace, u nichž nesmí docházet ke tření. Pro kontrolu správné montáže rotačního snímače bez vlastního uložení slouží zkušební měřidlo HEIDENHAIN PWM 20. Modelová řada ECI/EQI 1100 zástavba je kompatibilní s ECN/EQN 1100 jednoduchá montáž bez vyrovnání jednostranně otevřený dutý hřídel 6 mm Modelová řada ECI/EQI 1300 zástavba je kompatibilní s ECN/EQN 1300 kuželový hřídel nebo jednostranně otevřený dutý hřídel Verze s Functional Safety: jednoduchá montáž bez vyrovnání jednostranně otevřený dutý hřídel ECI/EQI 1100 ECI 119 zvláště ploché provedení průchozí dutý hřídel 50 mm ECI/EQI 1300 Modelová řada ERO 1200 kompaktní provedení pro průměr hřídele až 12 mm ERO 1200 Modelová řada ERO 1400 miniaturizované vestavné rotační snímače pro hnací hřídele až 8 mm zamontovaný speciální montážní přípravek s krytkou ERO

37 Absolutní ECI 1118 EQI 1130 ECI ) EQI ) Rozhraní EnDat 2.1 s 1 V SS EnDat 2.2 s 1 V SS 2) Hodnoty polohy/ot (18 bitů) (19 bitů) Rozlišitelné otáčky (12 bitů) (12 bitů) Počet rysek ) Povolené mechanické otáčky min min min min 1 Hřídel jednostranně otevřený dutý hřídel kuželový hřídel 2) nebo jednostranně otevřený dutý hřídel 1) Functional Safety na vyžádání 2) ne u verze s Functional Safety Absolutní ECI 119 Rozhraní Hodnoty polohy/ot. EnDat 2.1 s 1 V SS (19 bitů) Počet rysek 32 Povolené mechanické otáčky Hřídel min 1 průchozí dutý hřídel 50 mm Přírůstkové ERO 1225 ERO 1285 Rozhraní TTL 1 V SS Počet rysek Povolené mechanické otáčky Průměr hřídele D min 1 10, 12 mm Přírůstkové ERO 1420 ERO 1470 ERO 1480 Rozhraní TTL TTL 1) 1 V SS Počet rysek Povolené mechanické otáčky Průměr hřídele D min 1 4, 6, 8 mm 1) integrovaná interpolace 5//10/20/25krát 37

38 Řízení obráběcích strojů Řízení pro frézky a frézovací/ soustružnické stroje TNC řídicí systémy společnosti HEIDENHAIN tvoří ucelenou řadu: od jednoduchých, kompaktních 3osých řídicích systémů TNC 128 až po řídicí systém TNC 640 (až 18 os plus vřeteno). Lze vyhovět téměř každému aplikačnímu případu. Se systémem TNC 640 lze obrábět frézováním i soustružením na jednom stroji. TNC systémy HEIDENHAIN jsou všestranné: ovládáním vyhovují dílenským podmínkám, ale jsou také externě programovatelné a proto jsou vhodné pro automatizovanou výrobu. Jednoduché frézování zvládají stejně spolehlivě, jako např. TNC 640 a itnc 530 rychlostní frézování s pohyby téměř bez škubání nebo obrábění v 5 osách s naklápěcí hlavou a otočným stolem. TNC obráběcí programy lze používat velmi dlouho, protože jsou kompatibilní směrem nahoru: na nových TNC systémech fungují i programy ze starších verzí. Při přechodu na "vyšší" TNC se uživatel nemusí znovu vše učit, pouze se musí seznámit s novými přídavnými funkcemi. A takto vypadá budoucnost: U řídicích systémů HEIDENHAIN se připravuje generační výměna. TNC 640, jako budoucí špičkový řídicí systém, poskytuje moderní a výkonnou řídicí platformu. Již nyní disponuje prakticky kompletním výkonovým rozsahem osvědčeného systému itnc 530. TNC 640 navíc nabízí Funkce pro frézování a soustružení s výkonnými soustružnickými cykly zdokonalené vedení pohybu pro ještě přesnější povrchy a vysokou obrysovou přesnost grafiku s vysokým rozlišením a věrnou 3D simulací přehledné, barevně strukturované uživatelské rozhraní. Řídicí systémy společnosti HEIDENHAIN jsou univerzální. Mají správné programové řešení pro každou úlohu. Programování na stroji Dílensky orientovaný koncept umožňuje kvalifikovanému dělníkovi programování přímo na stroji. Díky programování v popisném dialogu se uživatel nemusí učit programovací jazyk ani G-funkce. Řídicí systém jej vede snadno srozumitelnými otázkami a pokyny. To podporují jednoznačné symboly a značení kláves. Dvojité obsazení kláves funkcemi je důkladně odstraněno. U systému TNC 640 lze i složité obrábění frézováním a soustružením programovat důsledně v popisném dialogu. Alternativní provozní režim smart.nc systému itnc 530 programování ještě dále zjednodušuje. Přehledné programování do formulářů, přednastavení globálně platných hodnot, množství nabídek a názorná pomocná grafika zajišťují rychlou a uživatelsky přátelskou obsluhu. Přehledná obrazovka zobrazuje pokyny popisného dialogu, průběh dialogu, kroky programu, grafiku a lištu softkláves. Všechny texty jsou k dispozici v řadě jazyků. 38

39 Dialog HEIDENHAIN Symbolika tlačítek Často se opakující pracovní operace jsou uloženy v pevných obráběcích cyklech. Grafická podpora usnadňuje programování a nabízí důležitou pomoc při testování programu. I když jste zvyklí na programování podle DIN, není to pro řídicí systémy HEIDENHAIN žádný problém. Polohování s ručním zadáním Na stroji lze pomocí řídicího systému HEIDENHAIN pracovat i bez vytvoření kompletního NC programu. Obrábíte dílec krok za krokem manuálně i automatickým polohováním v libovolné posloupnosti. Externí vytváření programů Stejně tak dobře lze systémy HEIDENHAIN programovat externě například v CAD/ CAM systému nebo na programovacím pracovišti HEIDENAIN. Ethernetové rozhraní zaručuje minimální přenosové časy i u delších programů. V řídicích systémech TNC 640, TNC 620 a itnc 530 můžete přímo otevírat soubory DXF, vytvořené v systému CAD a extrahovat z nich obrysy a obráběcí pozice. Tím ušetříte nejen náklady na programování a testování, ale máte jistotu, že převzatá data přesně odpovídají zadání konstruktéra. Testování programu Externí programování smart.nc: programování v přehledných formulářích Zpracování dat DXF Řídicí systémy HEIDENHAIN Modelová řada Stránka Řízení pro frézky a frézovací/soustružnické stroje, jakož i obráběcí centra Souvislý řídicí systém pro frézky a obráběcí centra až 18 os a 2 vřetena TNC až 18 os a 2 vřetena itnc Souvislý řídicí systém pro jednoduché frézky až 4 osy a vřeteno TNC až 5 os a vřeteno TNC Pravoúhlý řídicí systém pro jednoduché frézky až 4 osy a vřeteno TNC Zvláštní příslušenství Elektronická ruční kolečka HR 47 Programovací stanice TNC 620 TNC 640 itnc 530 TNC

40 Řídicí systémy TNC 640 a itnc 530 pro frézky, frézovací/soustružnické stroje a obráběcí centra Řídicí systémy HEIDENHAIN TNC 640 a itnc 530 jsou vhodné jako univerzální a dílenské řídicí systémy pro frézky a vrtačky, ale i pro obráběcí centra. Systém TNC 640 navíc umožňuje kombinované obrábění frézováním a soustružením. TNC 640 a itnc 530 disponují obsáhlou nabídkou funkcí pro univerzální frézky kombinované frézovací/soustružnické stroje (pouze TNC 640) vysokorychlostní frézování pětiosé obrábění s naklápěcí hlavou a otočným stolem pětiosé obrábění na velkých strojích vodorovné vyvrtávačky obráběcí centra a automatizované obrábění. Systémy TNC 640 a itnc 530 disponují optimalizované vedení pohybu, krátké doby zpracování bloku a speciální regulační strategie. Společně s důsledně digitální konstrukcí a integrovanou digitální regulací pohonu, včetně měniče, jsou tak možné nejvyšší rychlosti obrábění při maximální obrysové přesnosti specielně při obrábění 3D kontur. Soustružené kontury se na systému TNC 640 programují v obvyklém dialogu HEIDENHAIN. Pro složité soustružení jsou navíc k dispozici obrysové prvky specifické pro soustružení (zápichy, odlehčovací zápichy, odlehčovací zápichy závitu), jakož i cykly soustružení. Optimalizované uživatelské rozhraní systému TNC 640 poskytuje rychlý přehled: Nápomocná přitom jsou různá barevná označení, jednotné tabulkové editory a smartselect rychlá volba funkcí podporovaná dialogem. 40

41 TNC 640 itnc 530 Osy Interpolace až 18 os a 2 vřetena Lineární v max. 5 osách (pomocí Tool Center Point Managementu) Kruhová v maximálně 3 osách při naklopené rovině obrábění Spline-interpolace v maximálně 5 osách Šroubovice 1) Válcový plášť 1) Řezání vnitřních závitů bez vyrovnávací hlavy Zadávání programu Popisný dialog HEIDENHAIN, DIN/ISO Popisný dialog HEIDENHAIN, smart.nc, DIN/ISO Programovací pomůcka DXF-konvertoropce Paměť programů Zadání polohy v průvodci TNC-guide jsou k dispozici informace pro uživatele přímo v řídicím systému Přebírání kontur a obráběcích pozic z DXF souborů pevný disk min. 21 GB cílové pozice v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích, údaje o rozměrech absolutní nebo inkrementální, v mm nebo palcích; převzetí aktuální hodnoty Krok zadání a zobrazovací krok až 0,1 μm resp. 0,000 1 ; TNC 640 volitelně až 0,01 μm resp. 0, Doba zpracování NC bloku 0,5 ms (3D-přímka bez korekce poloměru při 100 % vytížení PLC) Soustružnické funkce opce Vysokorychlostní obrábění Správa dat soustružnických nástrojů Kompenzace řezného poloměru Konstantní řezná rychlost Přepínání frézování/soustružení Obzvláště plynulé vedení pohybu Volné programování kontur FK Transformace souřadnic Obráběcí cykly Cykly dotykových sond grafika Paralelní provoz Datové rozhraní Dálkové ovládání a diagnostika v popisném textu HEIDENHAIN s grafickou podporou Posunutí počátku, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifická podle osy) Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE (volitelný software) pro vrtání, frézování, soustružení (jen TNC 640, opce); zadávání dat s grafickou podporou k proměření nástroje, vyrovnání a proměření obrobku a nastavení nulových bodů k programování a testování obrábění a programování s grafikou Ethernet 1000BASE-T; USB 2.0; V.24/RS-232-C (max Baudů) TeleService Obrazovka barevný plochý displej (TFT), 15" nebo 19" Regulace os Přednastavení rychlosti nebo režim s vlečnou odchylkou integrovaná digitální regulace pohonů s integrovaným regulátorem Adaptivní řízení posuvu Opce AFC upraví posuv podle výkonu vřetena 1) Monitorování kolize DCM Opce Dynamické monitorování pracovního prostoru, zda nedochází ke kolizi částí stroje 1) Příslušenství Elektronické ruční kolečko Dotyková sonda obrobku TS a Dotyková sonda nástroje TT nebo TL 1) tuto funkci musí realizovat výrobce stroje Další funkce a rozdíly mezi funkcemi viz dokumentace výrobku 41

42 Řídicí systémy TNC 320, TNC 620 pro frézky Systémy HEIDENHAIN TNC 320 a TNC 620 jsou kompaktní a všestranné řídicí systémy. Díky své pružné koncepci obsluhy možnost dílenského programování v dialogu HEIDENHAIN na stroji nebo načítání externě připravených programů a díky rozsahu svého výkonu je vhodné pro nasazení na univerzálních frézkách a vyvrtávačkách pro kusovou a sériovou výrobu výrobu nástrojů obecné strojírenství výzkum a vývoj výrobu prototypů a zkušebny opravny odborné školy a učiliště. Systém TNC 320 je díky analogovému výstupu i pro požadované hodnoty otáček zvláště vhodný pro dovybavení obráběcích strojů. Řízení TNC 620 má díky digitálnímu konceptu pod kontrolou kompletní systém pohonů stroje. Spolehlivá digitální technika pohonů HEIDENHAIN umožňuje nejenom obrysovou věrnost a plynulé obrábění při vysoké přesnosti, ale u systému TNC 620 jsou navíc všechny komponenty řízení propojeny digitálním rozhraním. TNC

43 TNC 320 TNC 620 Osy Interpolace 3 osy a vřeteno volitelně 4. a 5. osa (při neřízeném vřetenu) Přímky: ve 4 hlavních osách Kružnice: ve 2 osách šroubovice, sloučení kruhové dráhy a přímky plášť válce (opce) 3 osy a vřeteno volitelně 4. a 5. osa Přímky: ve 4 (volitelně 5) hlavních osách Kružnice: ve 2 (volitelně 3) osách šroubovice, sloučení kruhové dráhy a přímky plášť válce (opce) Zadávání programu Programovací pomůcka popisný dialog HEIDENHAIN DIN/ISO (softklávesami nebo externí klávesnicí USB) Volné programování kontur FK (opce u TNC 620) v průvodci TNCguide jsou k dispozici informace pro uživatele přímo v řídicím systému DXF-konvertoropce Přebírání kontur a obráběcích pozic z DXF souborů Paměť programů Zadání polohy 300 MB Cílové pozice v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích Údaje o rozměrech absolutní nebo přírůstkové Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích tlačítko pro převzetí Krok zadání a zobrazovací krok až 0,1 μm resp. 0,0001 až 0,1 μm resp. 0,0001 ; volitelně až 0,01 μm resp. 0,00001 Doba zpracování NC bloku 6 ms 1,5 ms Transformace souřadnic Obráběcí cykly (částečně opce u TNC 620) Cykly dotykových sond grafika Posunutí počátku, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifická podle osy) Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE (volitelný software) Vrtání, řezání závitů, frézování závitů, vystružování a vyvrtávání Cykly pro vrtací obrazce, řádkování rovných ploch Hrubování a dokončování kapes, drážek a čepů k proměření nástroje, vyrovnání a proměření obrobku a nastavení vztažného bodu (opce u TNC 620) pro programování a testování (opce u TNC 620); grafická podpora programování cyklů Paralelní provoz Obrábění a programování, grafika obrábění (opce u TNC 620) Datové rozhraní Obrazovka Regulace os Ethernet 1000BASE-T USB 2.0 V.24/RS-232-C a V.11/RS-422 (max Baudů) 15" plochá barevná obrazovka (TFT) Přednastavení rychlosti nebo režim s vlečnou odchylkou Integrovaná digitální regulace pohonů pro synchronní a asynchronní motory Přizpůsobení stroje přes integrované přizpůsobování PLC Vstupy/výstupy lze rozšířit přes PL 510 Vstupy/výstupy přes PL 6000 Příslušenství Elektronická ruční kolečka HR Dotyková sonda obrobku TS a Dotyková sonda nástroje TT nebo TL 43

44 Pravoúhlý řídicí systém TNC 128 pro frézky Systém TNC 128 společnosti HEIDENHAIN je kompaktní, všestranný řídicí systém se třemi řízenými osami a řízeným vřetenem. Volitelně lze řídit ještě jednu další osu. Díky své pružné koncepci obsluhy a rozsahu svého výkonu je zvláště vhodné pro nasazení na univerzálních frézkách a vyvrtávačkách pro kusovou a sériovou výrobu obecné strojírenství výrobu prototypů a zkušebny opravny odborné školy a učiliště. Systém TNC 128 je díky analogovému výstupu i pro požadované hodnoty otáček zvláště vhodný pro dovybavení obráběcích strojů. 44

45 TNC 128 Osy Zadávání programu Paměť programů Zadání polohy 3 osy a vřeteno volitelně 4. a 5. osa (při neřízeném vřetenu) popisný dialog HEIDENHAIN 300 MB Cílové pozice v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích Údaje o rozměrech absolutní nebo přírůstkové Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích Krok zadání a zobrazovací krok až 0,1 μm resp. 0,000 1 Doba zpracování NC bloku Transformace souřadnic Obráběcí cykly Cykly dotykových sond grafika Paralelní provoz Datové rozhraní Obrazovka Regulace os 6 ms Posunutí, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifická podle osy) Vrtání, řezání závitů, frézování závitů, vystružování a vyvrtávání Cykly pro vrtací obrazce, řádkování rovných ploch Frézování kapes, čepů a drážek Kalibrace dotykových sond a nastavení vztažného bodu pro programování a testování; grafická podpora programování cyklů obrábění a programování, grafika obrábění Ethernet 1000BASE-T USB 2.0 V.24/RS-232-C a V.11/RS-422 (max Baudů) 12.1" plochá barevná obrazovka (TFT) Přednastavení rychlosti nebo režim s vlečnou odchylkou Přizpůsobení stroje přes integrované přizpůsobování PLC; vstupy/výstupy lze rozšířit přes PL 510 Příslušenství Elektronická ruční kolečka HR Dotyková sonda obrobku TS resp. KT a dotyková sonda nástroje TT 45

46 Souvislé řídicí systémy digitální koncept řízení V celkovém digitálním konceptu řízení společnosti HEIDENHAIN jsou všechny komponenty vzájemně propojeny výlučně digitálním rozhraním komponenty řízení přes HSCI (HEIDENHAIN Serial Controller Interface), protokol reálného času HEIDENHAIN pro Fast-Ethernet a snímače přes EnDat 2.2, obousměrné rozhraní HEIDENHAIN. Řízení je široce použitelné také díky diagnostice a odolnosti vůči poruchám a to od procesoru až po snímač. Vynikající vlastnosti celkového digitálního konceptu HEIDENHAIN garantují vysokou přesnost a jakost povrchu při vysokých pojezdových rychlostech. Digitální regulace pohonů Vysoká kvalita povrchu, vysoká přesnost obrysu u vyrobených součástek a krátké výrobní časy tyto požadavky lze realizovat pouze pomocí konceptu číslicového řízení. HEIDENHAIN proto nabízí řídicí systémy s integrovanou digitální regulací pohonu. V závislosti na typu stroje jsou k dispozici kompaktní nebo modulární měniče. Kompaktní měnič obsahuje výkonovou elektroniku až pro 2 osy, 3 osy nebo 4 osy plus vřeteno s výkonem vřetena až do 15 kw. U modulárních měničů jsou k dispozici různé výkonové moduly pro osy a vřeteno a napájecí jednotky od 22 kw až do 80 kw. Modulární měniče jsou vhodné pro stroje, jež mají až 13 os plus vřeteno s výkonem až do 40 kw. Pro připojení k měničům HEIDENHAIN jsou dodávané posuvové motory od 0,4 Nm až do 62,5 Nm a motory vřetene od 5,5 kw až do 40 kw. Následující řídicí systémy HEIDENHAIN existují s HSCI a s digitální regulace pohonů: itnc 530 TNC 640 TNC 620 MANUALplus 620 CNC PILOT 640 itnc 530 s modulárním měničem a motory 46

47 Příslušenství elektronická ruční kolečka Programovací stanice Elektronickými ručními kolečky HEIDENHAIN lze velmi jemně posunovat osové saně pomocí pohonu posuvu, podle otáčení ručního kolečka. Ruční kolečka se volitelně dodávají s rastrováním. Přenosná ruční kolečka HR 410, HR 520 a HR 550 FS Osová tlačítka a některá funkční tlačítka jsou integrovaná do pouzdra. Tak můžete kdykoliv bez ohledu na to, kde se právě s ručním kolečkem nacházíte změnit pojížděnou osu nebo seřídit stroj. Ruční kolečko HR 520 obsahuje navíc indikaci aktuální pozice, posuv a otáčky vřetena, režim provozu ale také potenciometry overridu posuvu a otáček vřetena. Ruční kolečko HR 550 FS s rádiovým přenosem vám poskytuje neomezenou volnost pohybu. Funkčností odpovídá typu HR 520. Pomocí programovacích stanic itnc a TNC 320/TNC 620 a TNC 640 máte možnost programovat s popisným textem jako na vašem stroji, ale přesto stranou od hluku dílny. Tvorba programů Zhotovování, testování a optimalizace programů v popisném textu HEIDENHAIN nebo programů DIN/ISO na programovací stanici zkracuje dobu odstávek stroje. Přitom nemusíte měnit zavedené postupy. Programovací pracoviště je totiž vybaveno stejnou klávesnicí, jaká je na obráběcím stroji. Samozřejmě můžete na programovací stanici využít alternativně také provozní režim smart.nc. Výuka na programovací stanici Protože jsou programovací stanice založené na příslušném softwaru řídicího systému, tak jsou obzvláště vhodné pro účely školení a dalšího vzdělávání. Školení TNC ve školách Také pro vzdělávání programátorů TNC na školách jsou programovací stanice velmi vhodné, protože umožňují programování jak v popisném textu tak i v DIN/ISO. HR 550 FS HR 410 Vestavná ruční kolečka HR 130 a HR 150 Vestavná ruční kolečka od fy HEIDENHAIN mohou být integrovaná do ovládacího pultu nebo mohou být umístěna jinde na stroji. Přes adaptér lze k systému připojit až tři elektronická vestavná ruční kolečka HR 150. HR 130 pro montáž do ovládacího pultu stroje. 47

48 Seřizování a proměřování obrobků a nástrojů Dotykové sondy na obrobky Dotykové sondy obrobku TS HEIDENHAIN Vám pomohou provádět funkce přípravy, měření a kontroly přímo na obráběcím stroji. Dotykový hrot spínané dotykové sondy TS se vychýlí při nájezdu na plochu obrobku. Přitom TS generuje spínací signál, který se přenáší do řízení dle typu sondy kabelem nebo bezdrátově, rádiovým či infračerveným přenosem. Řízení synchronně ukládá aktuální polohu os, získanou prostřednictvím snímačů polohy a dále jí zpracuje. Spínací signál je vytvořen velmi spolehlivým optickým senzorem, který pracuje bez opotřebení. HEIDENHAIN dodává odpovídající dotykové hroty s rozličnými průměry kuliček a různými délkami. U typu TS 260 lze prostřednictvím adaptéru používat také asymetrické snímací prvky, s přesným seřízením pomocí šroubení. Přednosti dotykových sond HEIDENHAIN Vysoká reprodukovatelnost snímání Vysoká snímací rychlost Díky bezkontaktnímu optickému spínači, resp. vysoce přesnému snímači tlaku nedochází k opotřebení vysoká opakovatelná přesnost v dlouhodobém časovém horizontu bezporuchový přenos signálu kabelem nebo rádiovým, případně infračerveným přenosem Optická kontrola stavu Integrované ofukovací zařízení u infračervených dotykových sond Účinný režim pro úsporu energie u TS 460: Adaptér pro ochranu proti kolizím (volitelný) zamezuje poškození a brání zahřívání dotykové sondy od vřetena u TS 260: přímé připojení na každou sledovací elektroniku; není nutné žádné rozhraní Dotyková sonda s kabelovým přenosem signálu pro stroje s ruční výměnou nástrojů: TS 260 axiální nebo radiální přírubová krabice Dotyková sonda s infračerveným přenosem signálu pro stroje s automatickou výměnou nástrojů TS 460 standardní dotyková sonda s kompaktními rozměry Dotykové sondy s infračerveným přenosem signálu pro stroje s automatickou výměnou nástrojů: TS 444 bez baterie napájení zabudovaným generátorem se vzduchovou turbínou z centrálního zdroje stlačeného vzduchu TS 642 aktivace spínačem v nástrojovém držáku TS 740 vysoká přesnost a opakovatelnost snímání, menší síla pro dotyk. Typ stroje Výměna nástroje Přenos signálu Vysílací/přijímací jednotka Elektrické napájení Zapnutí / Vypnutí Rozhraní k řídicímu systému Úroveň signálu Reprodukovatelnost snímání Rychlost nájezdu Stupeň krytí EN

49 SE 660 SE 540 TS 740 TS 460 TS 260 TS 260 s upínacím hřídelem TS 460 TS 444 TS 642 TS 740 TS 260 CNC frézky a vyvrtávačky, jakož i CNC brusky nebo soustruhy automatická Rádiově nebo infračerveně Infračerveně ruční přes propojovací kabel SE 540: k vestavbě do vřeteníku; pouze infračervený přenos SE 660: společný SE pro TS a TT; rádiový a infračervený přenos baterie nebo akumulátory generátor se vzduchovou turbínou baterie nebo akumulátory 15 V až 30 V Rádiový nebo infračervený přenos HTL přes vysílač/přijímač SE Spínač v nástrojovém držáku infračerveným signálem HTL 2 1 μm 2 0,25 μm 2 1 μm 3 m/min 0,25 m/min 3 m/min IP 67 49

50 Dotykové sondy na nástroje Proměřování nástrojů přímo na obráběcím stroji šetří vedlejší časy, zvyšuje přesnost obrábění a snižuje počet zmetků i dodatečné opravování. S dotykovými sondami TT a laserovými sondami TL nabízí HEIDENHAIN dva rozdílné principy měření nástrojů. Díky robustnímu provedení a vysokému stupni krytí mohou být sondy pro měření nástrojů trvale nainstalovány přímo v pracovním prostoru stroje. Měření nástroje je možné kdykoli: před obráběním, mezi obráběcími kroky, nebo po obrábění. Dotykové sondy TT 160 a TT 460 jsou trojrozměrné spínací dotykové sondy pro měření a kontrolu nástrojů. Kruhový dotykový terčík TT se při mechanickém kontaktu s nástrojem vychýlí. TT přitom vytvoří spínací signál, který je předán do řídicího systému a tam následně zpracován. Spínací signál je vytvořen velmi spolehlivým optickým senzorem, který pracuje bez opotřebení. TT 160 Přenos signálu do NC připojovacím kabelem TT 460 Přenos signálu rádiovým nebo infračerveným přenosem do vysílače/ přijímače SE 660 představuje společnou vysílací/ přijímací jednotku pro nástrojové a obrobkové dotykové sondy s rádiovým nebo infračerveným přenosem TT 160 TT 460 TT 160 TT 460 Princip snímání mechanické snímání; ve 3 rozměrech ±X, ±Y, +Z Reprodukovatelnost snímání Přípustné vychýlení snímacího prvku 2 1 μm (rychlost snímání 1 m/min) cca 5 mm ve všech směrech Elektrické napájení 10 až 30 V přes NC baterie nebo akumulátory Rozhraní k řídicímu systému Úroveň signálu HTL HTL přes vysílač/přijímač SE Přenos signálu přes propojovací kabel Radiovým a infračerveným přenosem s obvodovým vyzařováním 360 Snímací prvek 40 mm nebo 25 mm Stupeň ochrany EN IP 67 50

51 Laserové sondy TL Laserovými sondami TL Micro a TL Nano se mohou nástroje proměřovat bezdotykově při jmenovitých otáčkách. Pomocí měřicích cyklů, jež jsou součástí dodávky, můžete zjišťovat délku a průměr nástroje, kontrolovat tvar jednotlivých břitů a zjišťovat opotřebení nebo zalomení nástroje. Zjištěná data o nástrojích ukládá řízení do tabulek nástrojů. TL Nano TL Micro 150 TL Micro 200 TL Micro 350 Princip snímání bezdotykově pomocí laserového paprsku; ve 2 rozměrech ±X, (popř. ±Y), +Z Průměr nástroje Měřeno středově 0,03 až 37 mm 0,03 až 30 mm 0,03 až 80 mm 0,03 až 180 mm Reprodukovatelnost ± 0,2 μm ± 1 μm Otáčky vřetena u měření jednotlivých břitů optimalizováno na standardní vřetena nebo vřetena HSC (> min 1 ) Laser laser s viditelným červeným světlem, se středově zaostřeným paprskem; třída ochrany 2 (IEC 825) Elektrické napájení Rozhraní k řídicímu systému Úroveň signálu 24 V přes NC HTL Stupeň ochrany EN IP 68 (v zasunutém stavu, se závěrným vzduchem) Čištění nástroje integrované ofukovací zařízení 51

52 Zpracování a zobrazení naměřených hodnot Indikace polohy Indikace pozice slouží k zobrazování naměřených hodnot od měřidel délky, dotykových snímačů, rotačních snímačů nebo měřidel úhlů. Oblasti použití jsou například: Měřicí a kontrolní přípravky Dělicí přístroje Kontrola měřidel Ručně ovládané obráběcí stroje Měřicí stroje Indikace pozice fy HEIDENHAIN jsou konstruovány pro velmi snadné používání uživatelem. Mají tyto typické vlastnosti: optimálně čitelný, plochý grafický displej Přehledně uspořádaná klávesnice Ergonomická tlačítka Čelo skříňky je chráněno proti stříkající vodě Robustní odlévaná skříňka Dialogové vedení uživatele s nápovědou a grafickými funkcemi Funkce pro uživatele k usnadnění práce na ručně ovládaných strojích a zařízeních Vyhodnocování referenčních značek pro distančně kódované a jednotlivé referenční značky Bezproblémová montáž a provoz bez údržby Při hospodárném používání krátká doba amortizace. Elektronika rozhraní Elektronika rozhraní fy HEIDENHAIN přizpůsobí signály měřidla rozhraní následujících elektronických obvodů. Karty s čítači, jež lze zabudovat do PC nebo následných elektronických obvodů zjednodušují montáž zákaznických řešení, jako jsou elektronická měřidla, řídicí systémy nebo automaty. Modulární elektronika rozhraní MSE slouží jako flexibilní sledovací elektronika především na měřicích pracovištích s více místy měření. Externí box rozhraní EIB mění sinusové výstupní signály měřidel HEIDENHAIN pomocí integrovaných funkcí čítání na absolutní polohové hodnoty a tak ulehčuje připojení k různým řídicím systémům. K následnému zpracování v elektronických obvodech nebo pouze pro tisk naměřených hodnot má většina indikací polohy datové rozhraní HEIDENHAIN. 52

53 Indikace polohy pro produktivní práci Indikace polohy pro technické měřicí aplikace disponují mnoha funkcemi pro zjišťování a statistické vyhodnocování naměřených hodnot. Indikace polohy QUADRA-CHEK pro profilové projektory, měřicí mikroskopy, 2D-, video- a souřadnicové měřicí stroje zjišťují měřicí body 2D obrysů dle provedení buď automaticky nebo ručně, prostřednictvím nitkového kříže, přes optické rozpoznání hran nebo videokamerou se zobrazením živého obrazu v reálném čase a s integrovaným zpracováním obrazu. U 3D obrysů, jako je rovina, válec, kužel a koule zjišťují měřicí body snímáním dotykovou sondou. Ve volitelné CNC verzi pracují jako plnohodnotné řídicí systémy také pro polohování os s automatickým během měřicích programů. TOOL-CHEK je indikace polohy se speciálními funkcemi pro použití v zařízeních na přednastavení nástrojů. Indikace polohy GAGE-CHEK je s maximálně osmi vstupy měřidel předurčena pro měřicí pracoviště s více místy měření a zkušební pracoviště SPC. PC řešení pro měřicí stroj Indikace polohy pro ručně obsluhované obráběcí stroje umožňují produktivnější práci: Šetří čas, zvyšují dodržení rozměrů vyráběných obrobků a zlepšují komfort. Nehraje přitom žádnou roli, zda indikací polohy vybavíte nový nebo již používaný stroj. Montáž jde rychle a je možná na každém stroji nezávisle na způsobu obrábění stroje a počtu os, které mají být indikovány. Podle aplikace jsou k dispozici prakticky orientované funkce a cykly. Indikace zbývající dráhy s grafickou pomůckou nájezdu vás přivede spolehlivě přímo na další cílovou polohu jednoduchým najetím osou na hodnotu indikace nula. POSITIP vám pomůže při výrobě malých sérií: Opakující se operace obrábění se ukládají do paměti jako program. Přesná výroba snadno a rychle: Indikace polohy, společně s lineárními odměřovacími zařízeními HEIDENHAIN zjišťují přímo pohyby os. Vůle v mechanických přenosových prvcích jako vřeteno, ozubený hřeben nebo převody nemají na to tedy žádný vliv. Indikace polohy u frézky Indikace polohy pro měřicí aplikace Modelová řada Stránka pro 2D a 3D měření ND 100 QUADRA-CHEK ND 1000 QUADRA-CHEK ND 1200 T TOOL-CHEK 54 pro měření a zkoušky ND 200 ND 1100 QUADRA-CHEK ND 2100 G GAGE-CHEK 55 Indikace polohy pro ručně ovládané obráběcí stroje pro frézky, soustruhy a polohovací zařízení pro maximálně šest os pro maximálně tři osy POSITIP 880 ND 780 ND Elektronika rozhraní pro přizpůsobení signálu EIB Gateway IK 220 Vyhodnocovací elektronika pro měření MSE 1000 IK

54 Indikace polohy pro měřicí aplikace U mnoha měřicích aplikací od jednoduchého měřicího pracoviště až po složité zkušební systémy s více měřicími pracovišti podporuje společnost HEIDENHAIN uživatele vhodnými indikacemi polohy nebo řešeními pro PC. Jejich funkčnost se přitom vždy orientuje na konkrétní aplikaci. Ať se jedná o měřicí pracoviště SPC, zařízení pro přednastavení nástroje, profilový projektor, měřicí mikroskop nebo souřadnicový měřicí stroj, jsou indikace polohy pro měřicí aplikace od společnosti HEIDENHAIN tou správnou volbou. Pomocí opce CNC je možná dokonce i automatizace měřicích úloh. ND 100 ND 1200 ND 100 QUADRA-CHEK ND 1200 QUADRA-CHEK ND 1300 QUADRA-CHEK ND 1400 QUADRA-CHEK Použití Profilové projektory Měřicí mikroskopy Profilové projektory Měřicí mikroskopy 2D měřicí stroje Profilové projektory Měřicí mikroskopy Video měřicí stroje Ruční souřadnicové měřicí stroje Osy 1) 2 nebo 3 XY, XYQ, XYZ nebo XYZQ XYZQ Vstupy měřidel TTL 1 V SS nebo TTL (jiná rozhraní na vyžádání) Obrazovka 5.7" plochá barevná obrazovka (TFT) 8.4" plochá barevná obrazovka (dotykový displej) Funkce Zjišťování 2D obrysových prvků Zjišťování 2D a 3D obrysových prvků Programování obrysových prvků a dílů Zadávání tolerancí Funkce Measure Magic Programování obrysových prvků a dílů Zadávání tolerancí Zjišťování měřicích bodů nitkovým křížem Volitelně: Automatické rozlišení hran optickým snímačem hran Datová rozhraní USB USB; RS-232-C Volitelně 2) : Automatické rozlišení hran optickým snímačem hran Video rozlišení hran a zobrazení živého obrazu Archivace obrazů Programovatelný zoom a regulace světla CNC řízení os a autofokus Zjišťování měřicích bodů dotykovou sondou, nitkovým křížem nebo pevným dotykovým prvkem Uložit lze pět souřadných systémů Správa dotykové sondy 1) v závislosti na provedení 2) možné kombinace závisí na provedení 54

55 ND 1300 ND 2100 G ND 287 ND 1202 T TOOL-CHEK ND 280 ND 287 ND 1100 QUADRA-CHEK ND 2100 G GAGE-CHEK Zařízení pro přednastavení nástrojů Měřicí a polohovací zařízení Měřicí zařízení Zkušební zařízení SPC zkušební pracoviště Polohovací zařízení Měřicí zařízení Ruční souřadnicové měřicí stroje Měřicí pracoviště s více místy měření SPC zkušební pracoviště 2 (XZ) 1 1 (volitelně 2) 2, 3 nebo 4 4 nebo 8 1 V SS, 11 μa SS nebo EnDat V SS nebo TTL (jiná rozhraní na vyžádání) 1 V SS, TTL nebo EnDat 2.2 (jiná rozhraní na vyžádání) 5.7" plochá barevná obrazovka (TFT) monochromatická plochá obrazovka Plochá barevná obrazovka 5.7" plochá barevná obrazovka 5.7" plochá barevná obrazovka Zjišťování měřicích bodů nitkovým křížem 99 nástrojový adaptér Paměť pro 300 nástrojů Zadávání tolerancí Měření kružnic a úhlů Tisk etiket Třídění Řady měření se zjišťováním minima/ maxima Funkce pro statistickou kontrolu procesu SPC Grafické znázornění výsledků měření Uložení naměřených hodnot Řady měření se zjišťováním Min/Max Volitelně: Připojení dotykové sondy Třídění Řady měření se zjišťováním minima/ maxima Funkce pro statistickou kontrolu procesu SPC Grafické znázornění výsledků měření Uložení naměřených hodnot Volitelně: Indikace součtu/rozdílu nebo tepelné kompenzace Programování pro max. 100 dílů Zadávání libovolných vzorců a vazeb, jakož i proměnných Výstup zkušebních protokolů USB; RS-232-C; Volitelně: Ethernet USB; RS-232-C 55

56 Indikace polohy pro ručně ovládané obráběcí stroje Indikace polohy společnosti HEIDENHAIN pro ručně ovládané obráběcí stroje jsou univerzálně použitelné: Kromě standardního frézování, vrtání a soustružení jsou vhodné i pro různé jiné práce na obráběcích strojích, zkušebních přístrojích, měřicích zařízeních a speciálních strojích jednoduše řečeno na všech strojích a zařízeních, kde se suport posunuje ručně. ND 780 ND 523 POSITIP 880 ND 780 ND 522 ND 523 Použití frézky, vyvrtávačky, soustruhy Popis Plochá barevná obrazovka, programová paměť, klávesnice odolná vůči stříkající vodě Plochá monochromatická obrazovka, klávesnice odolná vůči stříkající vodě monochromatická plochá obrazovka, fóliová klávesnice Osy až 6 os až 3 osy 2 osy 3 osy Vstupy měřidel 1 V SS nebo EnDat V SS TTL Zobrazovaný krok 10 μm, 5 μm, 1 μm nebo jemnější 5 μm (s LS 328 C/LS 628 C) Vztažné body Frézování: 99; Soustružení: 1 10 Data nástrojů pro 99 nástrojů pro 16 nástrojů Programování max. 999 programových bloků v jednom programu Funkce Kontrola obrysů s funkcí lupy Kontrola obrysu při frézování, vrtání Výpočet poloh pro vrtací obrazce (roztečné kružnice, řady otvorů) Kalkulátor řezných podmínek Snímací funkce pro stanovení vztažného bodu se snímačem hran KT: Hrana, Střední osa, Střed kruhu Pomůcka pro polohování při frézování a hrubování pravoúhlých kapes pro soustružení Zobrazení poloměru/průměru Jednotlivé údaje nebo součet pro Z a ZO Výpočet rozměrů kužele Zmrazení polohy nástroje při vyjíždění Zohlednění přídavků na opracování Cyklus pro odřezávání třísky Rozhraní Snímač hran, spínací funkce (opce) V.24/RS-232-C, Centronics V.24/RS-232-C USB 56

57 Elektronika rozhraní pro přizpůsobení signálu Modelová řada EIB Externí box rozhraní Externí box rozhraní EIB dělí sinusové výstupní signály měřidel HEIDENHAIN a převádí je pomocí integrované funkce čítání na absolutní polohové hodnoty. Přejezdem referenční značky se hodnota polohy nastaví k pevnému vztažnému bodu. EIB 192 EIB 392 Konstrukční forma Pouzdro Zástrčka Druh ochrany IP 65 IP 40 Vstup pro snímače 1 V SS Připojení zástrčka M23, 12-pólová Sub-D-zástrčka, 15-pólová zástrčka M23, 12-pólová Dělení signálu krát Rozhraní (výstup) EIB 192/EIB 392: EnDat 2.2 EIB 192 F/EIB 392 F: Sériové rozhraní Fanuc EIB 192 M/EIB 392 M: Vysokorychlostní rozhraní Mitsubishi EIB 392 Elektrické napájení DC 5 V ± 0,25 V EIB 2391 S Externí box rozhraní EIB 2391 S podporuje připojení měřidel HEIDENHAIN s rozhraním EnDat-22 (s nebo bez funkční bezpečnosti) k rozhraní DRIVE-CLiQ. EIB 2391 S Vstup pro měřidla EnDat 2.2 Připojení zástrčka M12, 8-pólová Rozhraní (výstup) DRIVE-CLiQ Elektrické napájení DC 24 V (16,0 V až 28,8 V) Druh ochrany IP 65 DRIVE-CLiQ je registrovaná ochranná známka společnosti Siemens AG PROFIBUS-Gateway Přes PROFIBUS-Gateway lze připojit absolutní měřidla společnosti HEIDENHAIN s rozhraním EnDat na sběrnici PROFIBUS-DP. Informace, které jsou k dispozici prostřednictvím sběrnice PROFIBUS, jsou generovány na bázi rozhraní EnDat-21, nezávisle na rozhraní měřidel. Hodnota polohy přitom odpovídá absolutní hodnotě přenesené přes rozhraní EnDat, bez interpolace signálů 1-V SS. V Gateway se skrývá kompletní elektronika rozhraní, jakož i měnič napětí pro napájení zařízení EnDat napětím DC 5 V. Vstup pro snímače Připojení Gateway PROFIBUS DP absolutní měřidla s rozhraním EnDat Plochý konektor M12, 8-pólový nebo plochý konektor M23, 17-pólový Výstup PROFIBUS DP-V0, třída 1 a 2 PROFIBUS DP-V1, DP-V2, třída 3 a 4 Integrovaný T-vazební člen a ukončovač sběrnice (vypínatelný) PROFIBUS-taktovací frekvence Délka kabelu 9,6 kb/s až 12 Mb/s 400 m při 1,5 Mb/s 100 m při 12 Mb/s Elektrické napájení DC 9 V až 36 V Druh ochrany IP 65 Upevnění Montáž na DIN lištu 57

58 Vyhodnocovací elektronika pro měření IK 5000 PC řešení pro měřicí stroje IK 5000 QUADRA-CHEK, univerzální PC paketové řešení pro úlohy 2D a 3D měření, je stejně vhodné pro prvotní vybavení i dodatečnou instalaci. Dodává se se třemi nebo čtyřmi osami a prostřednictvím volitelných doplňků se hodí pro všechny aplikace souřadnicové měřicí techniky a video měřicích mikroskopů. Může také zjišťovat dvou a trojrozměrné geometrie a jejich vztahy. IK 5000 QUADRA-CHEK tvoří PC-karta IK 5000, včetně dodatečně potřebných krytek slotů a odpovídajícího PC softwaru. Společně s vašim počítačem tak vytvoříte výkonnou měřicí stanici. Použití Osy Vstupy měřidel Zobrazení Funkce Datová rozhraní IK 5000 QUADRA-CHEK Profilové projektory Měřicí mikroskopy Video měřicí stroje Souřadnicové měřicí stroje XYQ, XYZ nebo XYZQ (dle provedení) 1 V SS nebo TTL (jiná rozhraní na vyžádání) přes obrazovku PC Zjišťování 2D obrysových prvků Funkce Measure Magic Programování obrysových prvků a dílů Zadávání tolerancí Zjišťování měřicích bodů nitkovým křížem dle provedení: Zjišťování 3D obrysových prvků Automatické rozlišení hran optickým snímačem hran Video rozlišení hran a zobrazení živého obrazu Snímání měřicích bodů dotykovou sondou (také TP 200) CNC řízení os a autofokus PCI (rozhraní PC) MSE 1000 Modulární elektronika pro měřicí pracoviště s více místy měření MSE 1000 je modulární elektronika pro měřicí pracoviště s více místy měření pro výrobní měřicí techniku. Díky modulární koncepci a různým rozhraním ji lze flexibilně přizpůsobit nejrůznějším aplikacím. Jednotlivé moduly umožňují připojení různých měřicích prostředků s inkrementálními, absolutním a analogovými měřenými veličinami, výstup spínacích signálů a komunikaci přes různá rozhraní. Dalšími vlastnostmi MSE 1000 jsou: rychlá komunikace s nadřazenými počítačovými systémy přes Ethernet, výstupy pro řízení třídicích výhybek, výstražných světel, PLC atd., jakož i možnosti výstupu výsledků měření pro dokumentaci a další zpracování. Moduly Popis Rozhraní Základ Základní jednotka s plnou funkčností Ethernet 10/100 pro připojení k PC Vstupy měřidel Spínací vstupy TTL 4 měřidla EnDat 2.2, 1 V SS nebo TTL Síťový díl Napájecí jednotka AC 100 V až 240 V nebo DC 24 V EnDat Sinus Obdélník Obousměrné rozhraní měřidel (čistě sériové) Modul čítače pro inkrementální měřidla Modul čítače pro inkrementální měřidla 4 nebo 8 měřidel EnDat nebo 8 měřidel 1 V SS 4 nebo 8 měřidel TTL Analogový I/O Tlakový vzduch Osový modul pro analogové vstupy Bezpotenciální vstupy/ výstupy Tlakovzdušný spínač pro aktivaci pneumatických měřicích snímačů 2 vstupy ± 10 V nebo 4 ma až 20 ma 4 reléové výstupy 4 spínací vstupy TTL 1 vstup, 1 výstup Tlakový vzduch 58

59 EIB 741 Externí box rozhraní EIB 741 je ideální pro aplikace, které vyžadují vysoké rozlišení, rychlé zjišťování měřených hodnot, mobilní zjišťování dat nebo ukládání dat. Na EIB 741 lze připojit až čtyři inkrementální nebo absolutní měřidla HEIDENHAIN. Výstup dat probíhá přes standardní rozhraní Ethernet. Vstupy měřidel přepínatelné Připojení EIB V SS ( 11 μa SS ) EnDat 2.1 EnDat sub-d-připojení (zdířky), 15-pólové Vstupní frekvence 500 khz Dělení signálu 4 096krát Interní paměť Rozhraní Softwarové ovladače a demo program typicky polohových hodnot na jeden vstup Ethernet dle IEEE ( 1 GB) pro Windows, Linux, LabView Ukázkové programy, aplikační software EIB IK 220 Univerzální karta čítačů do PC IK 220 je zásuvná karta do PC pro zjišťování naměřených hodnot ze dvou přírůstkových nebo absolutních měřicích přístrojů HEIDENHAIN. Dělicí a čítací elektronika dělí vstupní sinusové signály až na 4096 dílů. Dodávka obsahuje software ovladače. Vstupy měřidel přepínatelné Připojení IK V SS 11 μa SS EnDat 2.1 SSI 2 sub-d-připojení (kolíky), 15-pólové Vstupní frekvence 500 khz 33 khz Dělení signálu 4 096krát Interní paměť Rozhraní Softwarové ovladače a demo program polohových hodnot na jeden vstup PCI-Bus (Plug and Play) pro Windows 2000/XP/Vista/7 ve VISUAL C++, VISUAL BASIC a BORLAND DELPHI 59

60 für gesteuerte Werkzeugmaschinen August 2012 März 2012 November 2012 September 2012 November 2007 August 2013 September 2011 Další informace Prospekty, katalogy a disky CD-ROM K jednotlivým výrobkům jsou k dispozici i rozsáhlé podklady s kompletními technickými údaji, popisy signálů a zapojovacími schématy v německém a anglickém jazyce (ostatní jazyky na vyžádání). HEIDENHAIN na Internetu Na našich webových stránkách můžete také nalézt další aktuální informace o Firmě Výrobcích Mimo to zde jsou Odborné články Tiskové informace Adresy Školicí programy TNC Měření délek Längenmessgeräte Prospekt Lineární snímače polohy pro řízené obráběcí stroje Obsah: Absolutní lineární snímače polohy LC Přírůstkové lineární snímače polohy LB, LF, LS Messtaster Prospekt Dotyková měřidla Obsah: HEIDENHAIN-ACANTO HEIDENHAIN-SPECTO HEIDENHAIN-METRO HEIDENHAIN-CERTO Prospekt Otevřené lineární snímače polohy Offene Längenmessgeräte Obsah: Absolutní lineární snímače polohy LIC Přírůstkové lineární snímače polohy LIP, PP, LIF, LIDA Měření úhlů Prospekt Rotační snímače Obsah: Absolutní rotační snímače ECN, EQN, ROC, ROQ Přírůstkové rotační snímače ERN, ROD Winkelmessgeräte mit Eigenlagerung Prospekt Úhlové odměřovací systémy s vlastním uložením Obsah: Absolutní úhlové odměřovací systémy RCN, ECN Přírůstkové úhlové odměřovací systémy RON, RPN, ROD Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt Měřidla pro elektrické pohony Obsah: Rotační snímače Úhlové snímače Lineární snímače polohy Winkelmessgeräte ohne Eigenlagerung Prospekt Úhlové odměřovací systémy bez vlastního uložení Obsah: Přírůstkové úhlové odměřovací systémy ERA, ERO, ERP Prospekt Magnetické vestavné snímače Magnetische Einbau-Messgeräte Obsah: Inkrementální měřidla ERM 60

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Vyhodnocovací elektroniky Indikace

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Vyhodnocovací elektroniky Indikace Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Vyhodnocovací elektroniky Indikace polohy Září 2016 DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sonda Úhlové snímače Rotační snímač Řídící systémy Dotykové sondy Vyhodnocovací elektroniky Indikace

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sonda Úhlové snímače Rotační snímač Řídící systémy Dotykové sondy Vyhodnocovací elektroniky Indikace Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sonda Úhlové snímače Rotační snímač Řídící systémy Dotykové sondy Vyhodnocovací elektroniky Indikace polohy 09/2018 DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HEIDENHAIN

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HEIDENHAIN Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 HEIDENHAIN Historie společnosti a mezníky ve vývoji produktů Počátky firmy spadají do roku 1889, kdy Wilhelm

Více

RESM. Úhlový snímač. Funkce systému

RESM. Úhlový snímač. Funkce systému Katalogový list L-9517-9324-02-D Úhlový snímač RESM Snímač RESM je tvořen kompaktní prstencovou stupnicí z nerezavějící oceli, jenž má na obvodu vyznačeno dělení s roztečí µm. Součástí stupnice je optická

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

REQ /A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující parametry definované v tabulce č. 1.

REQ /A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující parametry definované v tabulce č. 1. Institute of Physics ASCR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Prague 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu 1. CNC vertikální frézovací centrum REQ-010195/A CNC vertikální frézovací centrum musí splňovat následující

Více

G - série obrábění gra tu. hermeticky uzavřený pracovní prostor vysoký výkon a přesnost lineární posuvy & kuličkové šrouby

G - série obrábění gra tu. hermeticky uzavřený pracovní prostor vysoký výkon a přesnost lineární posuvy & kuličkové šrouby G série obrábění gra tu hermeticky uzavřený pracovní prostor vysoký výkon a přesnost lineární posuvy & kuličkové šrouby Obráběcí centra řady G jsou speciálně zkonstruována pro přesné, čisté a bezpečné

Více

HLC série. horizontální soustruhy

HLC série. horizontální soustruhy HLC série horizontální soustruhy Soustruhy HLC Jsou nabízeny ve 3 provedeních s oběžným průměrem nad ložem od 900 do 2 000 mm. Délka obrobku může být až 12 metrů. Lože soustruhů jsou robustní konstrukce,

Více

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA

Y X SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘESNOST DYNAMIKA kompaktní portálové 5osé CNC centrum s horním gantry na ose Y vysoká produktivita možnost Master-Slave Z Y X Nové kompaktní 5osé obráběcí

Více

CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE. Řada R

CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE. Řada R CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE Řada R CNC SOUSTRUHY ROVNÉ LOŽE Charakteristika Tyto univerzální soustruhy lze využívat jako CNC soustruhy nebo konvenční obráběcí stroje s digitálním odměřováním. Celková koncepce

Více

Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní.

Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní. Odměřovací systémy. Odměřování přímé a nepřímé, přírůstkové a absolutní. Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 7. 3. 2014 Obsah prezentace Úvod Odměřovací systémy Přímé a nepřímé odměřování

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

H - série vysokorychlostní obráběcí centra. tuhá mostová konstrukce prvotřídní výkon a přesnost lineární posuvy & kuličkové šrouby

H - série vysokorychlostní obráběcí centra. tuhá mostová konstrukce prvotřídní výkon a přesnost lineární posuvy & kuličkové šrouby H série vysokorychlostní obráběcí centra tuhá mostová konstrukce prvotřídní výkon a přesnost lineární posuvy & kuličkové šrouby Řada H je svojí speciální konstrukcí a výbavou určená pro ty nejnáročnější

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

Dotyková měřidla Červen 2015

Dotyková měřidla Červen 2015 Dotyková měřidla Červen 2015 Dotyková měřidla HEIDENHAIN nabízejí vysokou přesnost na dlouhé měřené dráze, jsou mechanicky robustní a dodávají se v provedení vhodném pro praxi. Oblasti použití jsou velmi

Více

Systémy s jedním pohonem

Systémy s jedním pohonem Všeobecné údaje Systém s jedním pohonem (YXCS) je modul pohonu (EHM ) pro libovolný pohyb v jedné ose. ideálně se hodí pro dlouhé zdvihy v portálech a velké zátěže velká mechanická tuhost a robustní konstrukce

Více

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony

Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony Radomír MENDŘICKÝ 1 Pohony posuvů obráběcích strojů (rozdělení elektrických pohonů) Elektrické pohony Lineární el. pohon Rotační el. pohon Asynchronní lineární Synchronní lineární Stejnosměrný Asynchronní

Více

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

E[M]CONOMy. znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ E[M]CONOMy ] znamená: Nejenom výcvik, skutečná akce! CONCEPT MILL 250 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 250 To je výcvik na maximální úrovni, s hlavním pohonem o výkonu 7kW, zásobníkem nástrojů

Více

MCU 450V[T]-5X. Multifunkční pětiosé obráběcí centrum.

MCU 450V[T]-5X. Multifunkční pětiosé obráběcí centrum. MCU 45V[T]-5X Multifunkční pětiosé obráběcí centrum www.kovosvit.cz 2 3 MCU 45V-5X Multifunkční pětiosé obráběcí centurm www.kovosvit.cz Hlavní rysy stroje Multifunkční 5osé obráběcí centrum Kontinuální

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více

Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T

Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T MTS Sensors Group Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T s analogovým výstupem Výměnné čidlo s elektronikou Kompaktní a plochý kryt elektroniky Otočný výstupní konektor Magnetostrikční princip

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

ASM 5osé univerzální centrum

ASM 5osé univerzální centrum 5osé univerzální centrum 3 Přesnost Polohování P 0,01mm, Ps 0,005mm. Rychlost 40 m/min, zrychlení 3 m/s-2 Obrábění Univerzální 5osé, 57/75 kw výkon, možnost vertikálního soustružení. 6 D ynamický vřeteník

Více

VAŠE MĚŘICÍ ÚKOLY JSOU CITLIVÉ.

VAŠE MĚŘICÍ ÚKOLY JSOU CITLIVÉ. MarCal. Messschieber VAŠE MĚŘICÍ ÚKOLY JSOU CITLIVÉ. MARTEST JE VYSOCE CITLIVÝ. Nejaktuálnější informace k produktům MARTEST naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Od roku 1936 patří

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Lineární snímač polohy Temposonics GB

Lineární snímač polohy Temposonics GB MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics GB s analogovým výstupem Robustní tyčový snímač s vysokou odolností vůči tlaku Kompaktní kryt s nízkou hlavou ideální pro instalaci do ventilů Provozní

Více

AVS / EPS. Pracovní verze část 3. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

AVS / EPS. Pracovní verze část 3. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. AVS / EPS Pracovní verze část 3 Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. AVS / EPS Odměřovací zařízení - Zpětnovazební prvky a čidla Odměřovací systémy Přímé a nepřímé odměřování Odměřování přírůstkové, cyklicky

Více

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO CITLIVÉ MĚŘICÍ ÚLOHY? MARTEST JE VELMI CITLIVÝ.

HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO CITLIVÉ MĚŘICÍ ÚLOHY? MARTEST JE VELMI CITLIVÝ. - a 3D-sondy HLEDÁTE ŘEŠENÍ PRO CITLIVÉ MĚŘICÍ ÚLOHY? MARTEST JE VELMI CITLIVÝ. Nejaktuálnější informace k produktům MARTEST naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 47 Od roku 136

Více

Dotyková měřidla 08/2017

Dotyková měřidla 08/2017 Dotyková měřidla 08/2017 Dotyková měřidla HEIDENHAIN nabízejí vysokou přesnost na dlouhé měřené dráze, jsou mechanicky robustní a dodávají se v provedení vhodném pro praxi. Oblasti použití jsou velmi široké:

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

To je ] Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Trénink při skutečné práci. Concept MILL 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept MILL 450 Zažijte bezkonkurenční obrábění. Concept Mill 450 je kompletní průmyslový stroj pro

Více

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu.

CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. CNC stroje. Definice souřadného systému, vztažných bodů, tvorba NC programu. R. Mendřický, P. Keller (KVS) Elektrické pohony a servomechanismy Definice souřadného systému CNC stroje pro zadání trajektorie

Více

DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved

DYNAMIC. 2015 BLUE RAY a.s., All rights reserved DYNAMIC DYNAMIC MODULÁRNÍ KONSTRUKCE FLEXIBILITA PRODUKTIVNÍ ŘEŠENÍ kompaktní portálové 5-ti osé CNC centrum se dvěma řízenými motory na ose X (gantry) obrábění plastů kompozitů hliníku polystyrenu dřeva

Více

Kalibrační přístroje Strana 353

Kalibrační přístroje Strana 353 Kalibrační přístroje Mikrometrické výškoměry Height Mastery Strana 344 Délkové měřicí přístroje - Check Mastery Strana 348 Kalibrační přístroje Strana 353 343 Digitální mikrometrické výškoměry Height Mastery

Více

Zpětnovazební prvky a čidla odměřování. Princip a funkce fotoelektrických snímačů.

Zpětnovazební prvky a čidla odměřování. Princip a funkce fotoelektrických snímačů. Zpětnovazební prvky a čidla odměřování. Princip a funkce fotoelektrických snímačů. Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 14. 4. 2014 Obsah prezentace Úvod Princip a funkce fotoelektrických

Více

Senzory - snímací systémy

Senzory - snímací systémy Senzory - snímací systémy Měřicí jednotky Strana 333 335 LSM 902 Strana 337 LSM 9506 Strana 336 Zobrazovací jednotky Strana 335 336 331 příklady použití Kontinuální měření skleněných vláken a tenkých drátů

Více

Výkony potřebují kvalitu.

Výkony potřebují kvalitu. ß 9001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka kalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory Příslušenství 83 levá strana Připojovací příruby motorů k modulům CTV/MTV Rozměry a technické parametry horní strana pravá strana Konstrukce přírub MSD 1. kryt 2. upevnění řemenice svěrnými pouzdry 3.

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. CTJ Lineární moduly CTJ Charakteristika Lineární jednotky (moduly) řady CTJ jsou moduly s pohonem ozubeným řemenem a se dvěma paralelními kolejnicovými vedeními. Kompaktní konstrukce lineárních jednotek

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu odměřovacích systémů (přírůstkový, absolutní) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

CNC soustružnická centra se šikmým ložem

CNC soustružnická centra se šikmým ložem CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC FTB www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem řady FTC FTC-10 velmi malý půdorys (1,8 x 1,3 m) oběžný průměr na ložem 520 mm maximální obráběný

Více

POWER CNC TECHNOLOGY

POWER CNC TECHNOLOGY POWER Obráběcí centrum řízené ve 3 nebo 5 osách určené pro výrobu modelů, forem, ořezávání plastových výlisků z vakuových lisů nebo laminátů apod. Obráběným materiálem mohou být slitiny hliníku, barevných

Více

On-line datový list. DBS60E-TJAAD1024 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR

On-line datový list. DBS60E-TJAAD1024 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR On-line datový list DBS60E-TJAAD1024 DBS60 Core A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. DBS60E-TJAAD1024 1084022 Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/dbs60_core

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt

Nejenom výcvik, skutečná akce! Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt [ To je ] E[M]CONOMy: Nejenom výcvik, skutečná akce! Concept turn 250 Reálný výcvik s průmyslovým výkonemt Concept TURN 250 Nekompromisní kvalita do posledního šroubku, a to za nepřekonatelnou cenu. Stroj

Více

Stahováky pneumatik nákladních automobilů

Stahováky pneumatik nákladních automobilů Stahováky pneumatik nákladních automobilů Pro kola nákladních automobilů s ráfky vyrobenými z oceli a slitiny lehkých kovů Kompaktní velikost stahováku pneumatik jej činí vhodným pro pojízdné servisní

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET

Jednoduše bezpečný. Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Jednoduše bezpečný Nový bezkontaktní bezpečnostní zámek CET Bezpečnostní zámek CET CET kombinuje princip mechanického zamykání s elektronicky kódovaným aktuátorem. Všestranný Zámky CET se používají pro

Více

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17.

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17. JAINNHER Profil společnosti Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD Rozloha závodu: 17.000m2 Hlavní produkce: Bezhrotové brusky JHC-12BN / 12S / 18 / 18S / 18A / 18AS / 18B /

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY

UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY UNIVERZÁLNÍ CNC A KONVENČNÍ FRÉZKY 1 O NÁS Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Varšava, Polsko (Továrna přesných obráběcích strojů AVIA S.A.) byla založena

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

i Lineární moduly MRJ se dodávají pouze s dlouhými vozíky. Lineární modul MRJ s pohonem ozubeným řemenem 03 > Lineární jednotky serie MRJ

i Lineární moduly MRJ se dodávají pouze s dlouhými vozíky. Lineární modul MRJ s pohonem ozubeným řemenem 03 > Lineární jednotky serie MRJ Příslušenství Lineární jednotky Lineární modul MRJ s pohonem ozubeným řemenem 1. hnací příruba s řemenicí 2. krycí pásek (těsnící pásek) z korozivzdorné ocele 3. polyuretanový ozubený řemen AT s ocelovým

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM125-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Soustružení. Hrubování. Dokončování. Jediná upínací operace. Mikron MILL P 800 U ST pro simultánní soustružení je nové řešení, založené

Více

COMBI U7 CNC frézovací centrum

COMBI U7 CNC frézovací centrum COMBI U7 CNC frézovací centrum - Univerzální frézovací hlava - Masivní litinová konstrukce - Ergonomický design a komfortní obsluha - Otáčky 8000 až 24000 ot/min - Minimální zástavbová plocha - 2-stupňová

Více

On-line datový list. DBS60E-TJFKD2048 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR

On-line datový list. DBS60E-TJFKD2048 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR On-line datový list DBS60E-TJFKD2048 DBS60 Core A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Výkon Objednací informace Typ Výrobek č. DBS60E-TJFKD2048 Na vyžádání Další provedení přístroje

Více

On-line datový list. DBS60E-TJACD1024 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR

On-line datový list. DBS60E-TJACD1024 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR On-line datový list DBS60E-TJACD1024 DBS60 Core A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. DBS60E-TJACD1024 Na vyžádání Další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/dbs60_core

Více

On-line datový list. DBS60E-TJEQD1024 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR

On-line datový list. DBS60E-TJEQD1024 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR On-line datový list DBS60E-TJEQD1024 DBS60 Core A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Výkon Objednací informace Typ Výrobek č. DBS60E-TJEQD1024 Na vyžádání Další provedení přístroje

Více

CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA. Řada FB

CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA. Řada FB CNC VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA Řada FB IKC-600FB-APC IKC-860FB-APC IKC-1100FB-APC S PALETOVOU VÝMĚNOU Velká nosnost & přesnost & vysoká produktivita Hydraulické upínání automatické výměny palet Automatický

Více

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem

Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika MTV Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W f ß 29001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka bkalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Motory. Motor typové řady 1FK7. Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace. Brožura - listopad 2010. Answers for industry.

Motory. Motor typové řady 1FK7. Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace. Brožura - listopad 2010. Answers for industry. Siemens G 11 Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace Brožura - listopad 10 Motory nswers for industry. Siemens G 11 Osvědčený standard pro řídící pohybové úlohy Schématický diagram Schématický

Více

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce Z54 Indikace polohy absolutní a přírůstkové odměřování nastavitelná reference a přídavná konstanta nastavitelná jednotka mm / palce nastavitelný opravný faktor a desetinná tečka ELGO-ELECTRIC, spol. s

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

On-line datový list. DBS60E-RJAK01024 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR

On-line datový list. DBS60E-RJAK01024 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR On-line datový list DBS60E-RJAK01024 DBS60 Core A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Výkon Objednací informace Typ Výrobek č. DBS60E-RJAK01024 1069710

Více

On-line datový list. DBS60E-TJAKD4096 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR

On-line datový list. DBS60E-TJAKD4096 DBS60 Core INKREMENTÁLNÍ ENKODÉR On-line datový list DBS60E-TJAKD4096 DBS60 Core A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Výkon Objednací informace Typ Výrobek č. DBS60E-TJAKD4096 Další

Více

Průvodce bezkontaktními snímači polohy

Průvodce bezkontaktními snímači polohy Průvodce bezkontaktními snímači polohy Snímače polohy Společnost Renishaw nabízí široký sortiment přesných snímacích systémů pro různou škálu aplikací s lineárním a rotačním pohybem. Počínaje řadou robustních

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem

Učení při výrobě. Concept turn 450. CNC výcvik s průmyslovým výkonem [ To je ] E[M]CONOMy: Učení při výrobě. Concept turn 450 CNC výcvik s průmyslovým výkonem Concept TURN 450 Nový rozměr CNC výcviku vhodný pro průmyslové účely. Stroj je vybaven osou C, poháněnými nástroji

Více

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141 ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1 ATEX kategorie II (2) D, Ex zóna 21 kvádr, hliník / plast různé způsoby montáže necitlivost vůči cizím magnetickým polím extrémně krátká mrtvá zóna 2drát, 14 30 VDC Analogový

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

Řada LaserControl LASEROVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY S TECHNOLOGIÍ DIGILOG

Řada LaserControl LASEROVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY S TECHNOLOGIÍ DIGILOG Řada LaserControl LASEROVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY S TECHNOLOGIÍ DIGILOG 01 LC50-DIGILOG PERSPEKTIVNÍ LASEROVÝ MĚŘICÍ SYSTÉM PRO OBRÁBĚCÍ CENTRA Nový objev vynálezců. Pozoruhodný výkon řady Laser- Control zaručuje

Více

Krokové motory EMMS-ST

Krokové motory EMMS-ST hlavní údaje V e od jediného dodavatele motory EMMS-ST 4 2fázová hybridní technologie volitelný integrovaný enkodér pro provoz servo lite (uzavřená smyčka) sinusový průběh proudu volitelně s brzdou stupeň

Více

Typ Z16E. - bateriové napájení - LCD-displej

Typ Z16E. - bateriové napájení - LCD-displej Typ Z16E Indikace polohy - bateriové napájení - LCD-displej ELGO-ELECTRIC, spol. s r.o. Kouřimská 103, CZ - 280 00 Kolín I, provozovna: Kutnohorská 43 telefon: +420-321 728 125 fax: +420-321 724 489 e-mail:

Více

KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení

KINAX 2W2 Programovatelný převodník úhlu natočení Použití Převodník KINAX 2W2 (obr. 2 a 3) snímá bezkontaktně a téměř bez zpětných účinků úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený, měřené hodnotě přímo úměrný stejnosměrný proud. Technicky smysluplně

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ PERFEKTNÍ KONTURY

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ PERFEKTNÍ KONTURY INOVACE Ceny bez DPH, platné do 31. 07. 2018 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MILUJÍ PERFEKTNÍ KONTURY Konturograf GARANT CM1 jasná a jednoduchá obsluha pro nejlepší výsledky. Konturograf GARANT CM1 www.hoffmann-group.com

Více

Přímočaré portály technické údaje

Přímočaré portály technické údaje Všeobecné údaje Přímočarý portál (YXCR) se skládá z více pohonných modulů (EHM / DHMZ) k zajištění pohybu v rovině 2D. ideálně se hodí pro dlouhé zdvihy v portálech a velké zátěže velká mechanická tuhost

Více

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4

Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Katalogový list H-2000-2244-05-B Bezkontaktní systém ustavování nástrojů NC4 Změření nástroje a zjištění poškozeného nástroje kdekoli v dosahu paprsku Komponenty systému Systém ustavování nástrojů NC4

Více

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI Přehled produktových řad OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru Výhody A DENÍ V DRÁZE V PLNÉM SPEKTRU B C D Přesná detekce v rozsahu mikrometrů E F OL1 je díky svému 10 mm širokému světelnému pásu s

Více

VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh

VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh VTB (C) 85R/100R Svislý CNC soustruh - Lože je tuhý litinový monolit s vysokou tuhostí - 8 /12 polohová nožová hlava - Dlouhodobá pracovní přesnost a spolehlivost - Provedení C s poháněnými nástroji a

Více