STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr"

Transkript

1 Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo stejné, popř. Obdobné, srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro zhotovitele závazné, včetně uživatelských a technických standardů stavby a jejich návazností. Objednatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7,Praha 7 Projektant: PROARCH spol. s r.o., Jeremenkova 88,Praha 4 Vyhotovil: M.Kratochvíl Stupeň: DPS CPV: Č.zakázky: Datum: 03/2012

2 STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY CPV MŠ Kostelní 37/7,Praha 7-Holešovice Rekapitulace Kód Popis Cena Všeobecné konstrukce a práce Projektová dokumentace Doplňkové náklady Ostatní náklady Vedlejší rozpočtové náklady Stavební úpravy a dostavba MŠ Kostelní HSV Práce a dodávky HSV Zemní práce Mikropiloty Základy Zdi podpěrné a volné Stěny a příčky Konstrukce montované z desek Kanály pro inženýrské sítě Stropy a stropní konstrukce Podhledy Schodiště Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Úprava povrchů vnitřní Úprava povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů Lešení a stavební výtahy Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Bourání konstrukcí H99 Přesun hmot HSV S Přesuny sutí PSV Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě Izolace střech (živičné krytiny) Izolace tepelné Konstrukce tesařské Dřevěná konstrukce střechy Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Podlahy z dlaždic Podlahy povlakové Podlahy ze syntetických hmot Obklady (keramické) Dokončovací práce - nátěry Dokončovací práce - malby Zařízení interiéru M Práce a dodávky profese Zdravotně technické instalace Ústřední topení M Elektroinstalace M Vzduchotechnika Gastro- Varna Gastro- ostatní místnosti Měření a regulace Venkovní úpravy Sadové úpravy Celkem (bez DPH) DPH DPH 20 % ze základny: , Celkem (včetně DPH) Stránka 2 z 69 Rekapitulace

3 STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY CPV: MŠ Kostelní 37/7,Praha 7-Holešovice Kód CPV Poř. Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena SO 00 Všeobecné konstrukce a práce : Projektová dokumentace Dokumentace skutečného provedení ks 1, , : Doplňkové náklady Výtvarné řešení vybraných částí - v rozsahu dle Zadávací dokumentace č. 3.1 ks 1, , : Ostatní náklady Geodetické práce ks 1, , DIO+DIR ks 1, , Vytyčení sítí správců vjezd ul.f.křižíka ks 1, , : Vedlejší rozpočtové náklady Zřízení zařízení staveniště ks 1, , Provozní vlivy ks 1, , Kompletační činnost ks 1, , Všeobecné práce Stránka 3 z 69

4 Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MŠ KOSTELNÍ Stavební práce Objekdnatel: Druh stavby: Projektant: PROARCH spol.s r.o.,jeremenkova 88,Praha 4 Lokalita: Kostelní 37/7,Praha 7 - Holešovice CPV Zhotovitel: Zpracováno dne: Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) Práce a dodávky HSV , , Zemní práce ,00 31, R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 62,90 66, ,00 16, R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 62,90 64, ,00 14, R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 247,35 192, ,00 0, R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 61,22 204, ,00 0, R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 30,61 20,84 638,00 0, R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 19, , ,00 0, R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 17,42 356, ,00 0, R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 m3 17,42 218, ,00 0, R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,78 336,40 599,00 0, R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně nové atrium m2 13,56 44,76 607,00 0, R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 466,80 217, ,00 0, R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 233,40 11, ,00 0, R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 57,20 300, ,00 0, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 28,60 24,70 706,00 0, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 111,00 255, ,00 0, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 55,50 23, ,00 0, R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 205,54 59, ,00 0, R00 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 365,50 306, ,00 0, R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 245,36 26, ,00 0, R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 307,68 37, ,00 0, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 349,92 163, ,00 0, R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m ,60 17, ,00 0, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 715,42 62, ,00 0, R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 349,92 14, ,00 0, R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 349,92 192, ,00 0, Mikropiloty ,00 11, VD Trubkové mikropiloty D 89/10(tl.stěny), vč.betonáže a patní desky 300/300/30 m 185, , ,00 11, Základy ,00 609, R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 51,01 998, ,00 98,94 Stavební část Stránka 4 z 69

5 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 61, , ,00 148, VD Železobeton základ.patek C20/25 vč.běžné výztuže a kotvení m3 0, , ,00 1, R00 Podbeton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 47, , ,00 115, R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 45,06 431, ,00 1, R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 45,06 103, ,00 0, RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí drát 6 oka 150/150 t 1, , ,00 1, R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25) m3 81, , ,00 199, R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí t 0, , ,00 0, RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí drát 8 oka 150/150 t 3, , ,00 4, R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 69,20 436, ,00 2, R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 69,20 96, ,00 0, R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli t 3, , ,00 3, R00 Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) m3 0,63 569,15 359,00 1, R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí t 0, , ,00 0, RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm,výplň betonem B20 m2 43, , ,00 30, R00 Bednění prostupů kanaliazce desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m 8,00 111,66 893,00 0, Zdi podpěrné a volné ,00 190, RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 vč.dodávky profilu U č.12 t 0, , ,00 0, RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm,zálivka B 20 m2 110,02 874, ,00 55, RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm m2 342,16 911, ,00 56, RT2 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm m2 147, , ,00 30, R00 Překlad porobet. plochý PSF III/ x124x1150 4,00 766, ,00 0, R00 Překlad porobet. plochý PSF III/ x124x , , ,00 0, R00 Překlad porobet. plochý PSF III/ x124x2500 6, , ,00 0, R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č t 0, , ,00 0, Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli T 0, , ,00 0, R00 Překlad porobeton. plochý PSF IV/ x124x2750 2,00 779, ,00 0, RT3 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm - překlad NEP 12,5 8,00 319, ,00 0, RT4 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm- překlad NEP 15 2,00 505, ,00 0, RT1 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm- překlad NOP II/3/23 11,00 715, ,00 0, R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 (B 25) m3 5, , ,00 14, R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 23,76 492, ,00 0, R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 23,76 64, ,00 0, R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí t 2, , ,00 2, R00 Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, nopová fólie m2 24,40 176, ,00 0,18 Stavební část Stránka 5 z 69

6 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) VD Izolace deskami Perimetr tl.150 mm, nopová fólie m2 144,45 192, ,00 1, R00 Beton překladů železový C 20/25 (B 25) m3 0, , ,00 1, R00 Bednění překladů - zřízení m2 6,61 577, ,00 0, R00 Bednění překladů - odstranění m2 6,61 150,87 997,00 0, R00 Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí t 0, , ,00 0, VD Konstrukce žb.žlabu z pohledového ŽB C 25/30 m3 7, , ,00 17, R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí t 1, , ,00 1, R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kpa - zřízení m2 22,36 191, ,00 0, R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kpa - odstranění m2 22,36 40,34 902,00 0, R00 Obednění konstrukcí ostatních jinak zakřivených m2 95, , ,00 5, R00 Odbednění konstrukcí ostatních jinak zakřivených m2 95,10 331, ,00 0, Stěny a příčky ,00 56, RT2 Příčky z desek Ytong tl. 20 cm m2 234,32 762, ,00 34, RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 48,12 774, ,00 5, RT1 Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm m2 114,44 719, ,00 10, R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm m2 19,84 777, ,00 3, R00 Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm m2 10,92 588, ,00 1, R00 Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.hlad. přír. m 9,45 179, ,00 0, R00 Zdivo plotové tl.20cm z tvar.jednostr.štíp.přírod. m2 8, , ,00 2, RT2 Zaplentování ocel.nosníků rabicovým pletivem m2 18,26 354, ,00 0, Konstrukce montované z desek ,00 10, VD Příčka z dřevotřísk.desek OSB tl.110 mm vč.ti- doplnění v místě napojení krčku u stáv.objektu m2 1,00 912,30 912,00 0, R00 Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl.100mm,rfi 12,5mm m2 60,59 903, ,00 1, VD Předsazená stěna SDK ocel.kce tl.150 mm desky 1x12,5 RFI m2 3,12 834, ,00 0, R00 Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl.100mm,rf 12,5mm m2 16,80 840, ,00 0, VD Zhotovení otvorů ve stávajících dřev.příčkách tl.100 mm vč.vyztužení do 2m2 1,00 945,70 946,00 0, VD Úprava stávající příčky pro výměnu zárubní 2,00 708, ,00 0, VD Zhotovení otvorů do 1 m2 ve stávajících příčkách tl.100 mm vč.vyztuž.profilů 1,00 519,34 519,00 0, VD Doplnění parapetu stávající vnější dřev.stěny tl.150 mm 1,00 757,25 757,00 0, VD Doplnění stávající dřev.stěny tl.150 mm SDK kcí desky RF tl.12,5 mm s TI m2 6,12 785, ,00 0, VD Doplnění stávající dřev.stěny tl.170 mm SDK kcí desky RF 12,5 mm s TI m2 7,68 782, ,00 0, VD SDK opláštění ZTI a ÚT kastlík tvaru L rozvité š.přes 0,8 m desky 1x m2 RF 12,5 4,28 618, ,00 0, RT2 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla 3,00 647, ,00 0, RT1 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC 3,00 662, ,00 0, R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie 1,00 478,92 479,00 0, VD Ukončení příčky ve volném prostoru m 12,90 256, ,00 0,02 Stavební část Stránka 6 z 69

7 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) VD Úhelníky k ochraně rohů příček pozinkované m 16,00 50,57 809,00 0, VD Doplnění příčky SDK tl.150 mm desky RF 12,5 mm nad překladem dělící stěny, vč,opláštění ocel.nosníku m 13,70 877, ,00 0, VD SDK obklad ocel.sloupků tvaru L š.do 0,4 m desky 1x RF 15mm m 19,20 346, ,00 0, R00 SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.15 mm m 95,30 776, ,00 2, RU7 Obklad stěn SDK na ocelovou konstrukci,desky standard tl.12,5 mm bez TI m2 80,86 479, ,00 1, VD Obklad stěn oblouk.2x opl.deskami Rigips Glasroc F Riflex 6 mmkomplet.provedení m2 63, , ,00 2, Kanály pro inženýrské sítě ,00 22, VD Kanálek pro inženýrské sítě z betonu prostého m 33, , ,00 16, VD Zastropení kanálků beton.deskou s trapézovým plechem vlna 30 tl.1,0 m 32,15 645, ,00 5, R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 2,00 683, ,00 0, Z 14- Poklop Aludeck AD x715x75 mm 2, , ,00 0, Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) ,00 129, R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20) m3 38, , ,00 93, R00 Bednění stropů deskových, vč. podepřen, do 3,5m, 12kPa-bednění pronajaté ISD-NOE m2 185,71 849, ,00 9, R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, vč.podepření 12kPabednění pronajaté ISD-NOE m2 185,71 123, ,00 0, R00 Výztuž stropů z betonářské oceli t 3, , ,00 3, R00 Výztuž s přeruš.mostem Isokorb K60-HV10-CV30-h160 31, , ,00 0, R00 Nosníky z betonu železového C 20/25 (B 25) m3 0, , ,00 1, R00 Bednění nosníků - zřízení m2 6,56 820, ,00 0, R00 Bednění nosníků - odstranění m2 6,56 111,22 730,00 0, R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kpa - zřízení m2 2,42 703, ,00 0, R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kpa - odstranění m2 2,42 138,30 335,00 0, R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli t 0, , ,00 0, R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 7, , ,00 18, R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 70,00 682, ,00 0, R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 70,00 147, ,00 0, R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli t 1, , ,00 1, Podhledy ,00 11, Podhled atický SDK,složen 1x deska RF 12,5 mm,1x atická deska děrovaná s minerál.izolací tl.100 mm m2 96, , ,00 2, R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm m2 218,27 691, ,00 2, R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 69,52 713, ,00 0, VD SDK obklad stěn světlíků deska 1xDF tl.15 mm s ocel.kci m2 84,36 530, ,00 1, VD SDK kastlík tvaru L š.přes 0,8 m desky 1xRF 15 mm m2 1,87 594, ,00 0, VD Podhled oblouk.rigips 2x opl.tl deska Glasroc F Riflex 6 mm m2 302, , ,00 6, VD SDK obklad nosníku tvaru U š.do 0,6 m desky 1x RF 15 mm m 2,10 577, ,00 0,02 Stavební část Stránka 7 z 69

8 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm m2 17,51 498, ,00 0, Schodiště ,00 3, R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm m2 5, , ,00 0, R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 0, , ,00 1, R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí t 0, , ,00 0, R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 16,00 734, ,00 1, R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 3,20 358, ,00 0, R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 3,20 59,46 190,00 0, Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch ,00 13, R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 13,56 350, ,00 0, Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 13,97 335, ,00 1, R00 Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0-16 mm m3 1,70 236,31 402,00 3, R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm m2 26,16 347, ,00 3, Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 m2 26,97 220, ,00 3, VD Obruba z obrubníků do beton.lože BEST PARKAN m 9,50 321, ,00 1, Úprava povrchů vnitřní ,00 19, R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 160,70 383, ,00 8, R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 27,96 277, ,00 1, VD Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele m ,00 160, ,00 5, VD Vnitřní omítka ze suchých směsí Ytong.tl.4 mm,bez výztuže m ,00 200, ,00 4, R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 187,31 39, ,00 0, Úprava povrchů vnější ,00 8, RV1 KZS stěn zvýšená atika EPS F tl.100 mm,zakončená stěrkou a výztužnou tkaninou m2 18,90 965, ,00 0, RV1 KZS stěna do atria EPS F tl.140 mm,zakončená stěrkou s výztužnou m2 tkaninou 43,11 999, ,00 0, VD Základní penetrační nátěry pro vnější omítky silikát.nátěr m2 65,20 95, ,00 0, VD Vnější tenkovrstvá silikátová omítka probarvená tl.2 mm- zatřená m2 65,20 385, ,00 0, RV1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm,zakončená stěrkou m2 155,41 944, ,00 4, R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm m 101,47 758, ,00 0, RT7 Omítka tenkovrstvá pas silikon m2 240,62 211, ,00 0, R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 240,62 12, ,00 0, R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 165,70 29, ,00 0, VD Lišty k zateplovacímu systému začišťovací u oken,dveří s tkaninou m 38,38 161, ,00 0, VD Lišty k zateplovacímu systému rohové Al m 46,04 193, ,00 0, VD KZS venkovních podhledů budov deskami EPS tl.30 mm zakončený m2 stěrkou a výztužnou tkaninou 114,50 989, ,00 0, VD Provětrávací zateplovací systém z desek Kronoplan color vč.roštu s izolací tl.150 mm a lišt m2 70, , ,00 1, Podlahy a podlahové konstrukce ,00 121,36 Stavební část Stránka 8 z 69

9 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm v místě napojení ZTI a ÚT m3 0, ,09 460,00 0, R00 Mazanina betonová tl. 5-8 cm C 16/20 (B 20) m3 41, , ,00 100, R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 41,43 59, ,00 0, RT1 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených drát 4 oka 150/150 t 1, , ,00 1, R00 Násyp do betonového žlabu z keramzitu m3 3, , ,00 1, VD Okapový chodník z bet.dlaždic šedých 40x40x5 cm kladených do písku se zalitím spár MC m2 54,60 734, ,00 14, R00 Podkladní mazanina betonová tl cm C 12/15 (B 12,5)-vstupy m3 1, , ,00 3, Výplně otvorů ,00 1, R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 23,00 339, ,00 0, Z1-Zárubeň ocelová HSE "U" pro tl.stěny 125, 800x1970 L, P 5, , ,00 0, Z2-Zárubeň ocelová HSE "U" pro tl.stěny 125, 700x1970 L, P 4, , ,00 0, Z3-Zárubeň ocelová HSE "U" 150, 700x1970 L, P 2, , ,00 0, Z4-Zárubeň ocelová HSE "U" 200, 700x1970 L, P 2, , ,00 0, Z5-Zárubeň ocelová HSE "U" 200, 800x1970 L, P 2, , ,00 0, Z7-Zárubeň ocelová HSE "U" 200, 900x1970 L, P 8, , ,00 0, R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm 10,00 253, ,00 0, Z8-Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 700x1970 L, P 7,00 879, ,00 0, Z9-Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P 3, , ,00 0, R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 1, , ,00 0, Z6-Zárubeň ocelová HSE "U" 200, 800x1970 s PO EW 30 1, , ,00 0, RT4 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 900/1970 6, , ,00 0, Lešení a stavební výtahy ,00 12, R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m ,96 135, ,00 1, R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 5,50 200, ,00 0, R00 Lešení lehké pomocné,atrium, H do 3,5 m m2 13,56 197, ,00 0, R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 565,51 48, ,00 10, R00 Pronájem lešení za den m ,30 3, ,00 0, R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 565,51 27, ,00 0, Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách ,00 2, R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m ,46 75, ,00 0, R00 Osazení hasících přístrojů 11,00 79,30 872,00 0, Přístroj hasicí práškový 21A 6kg 11, , ,00 0, VD Ochrana podlah z prken,fólie a desek z dřevotřísky starý pavilon m2 287,47 355, ,00 2, VD Demontáž ochrany podlah z prken,fólií a desek z dřevotřísky m2 287,47 63, ,00 0, VD Plastový květník-svařované desky novodur tl.6 mm 2, , ,00 0, Bourání konstrukcí ,00 58, VD Vybourání stávajících vstup.schodů vč.zábradlí 1, , ,00 1, R00 Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm m2 109,00 83, ,00 10,90 Stavební část Stránka 9 z 69

10 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 14,00 165, ,00 0, VD Demontáž rámu dveří včetně křídel plochy přes 2m2 m2 11,52 227, ,00 0, VD Demontáž oken dvojitých vč.křídel do 2m2 m2 17,16 202, ,00 0, RA0 Demontáž dřevěných stěn včetně obložení m2 24,55 55, ,00 1, RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 51,83 51, ,00 1, VD Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 23,43 19,53 458,00 0, R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 143,60 9, ,00 0, R00 Odstranění povlakových podlah textilních m2 78,44 36, ,00 0, R00 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou m2 64,27 71, ,00 0, VD Demontáž jednokřídlé kovové zárubně v.do 2,75 m dřev. příčka 8,00 265, ,00 0, R00 Odbourání základů železobetonových m3 1, , ,00 2, R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl cm m 16,48 179, ,00 0, R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 4, , ,00 9, R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 4,33 910, ,00 0, VD Vytvoření otvoru dodatečně v zateplené střeše do 1,5 m2 4, , ,00 0, R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10 2vrstvé m2 77,04 16, ,00 0, R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 77,04 52, ,00 0, VD Demontáž stávající konstrukce krovu m2 77,04 274, ,00 3, R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 77,04 26, ,00 1, VD Demontáž stávajícího podhledu z desek m2 60,90 120, ,00 1, VD Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 20,35 53, ,00 0, R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,45 662,64 961,00 2, R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 21,24 123, ,00 0, VD Vybourání stávající opěrné žul.zdi s hutněným zásypem po základu m 35,10 268, ,00 19, H99 Přesun hmot ,00 0, R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 226,42 293, ,00 0, S Přesuny sutí ,00 0, R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 89,91 231, ,00 0, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 269,73 26, ,00 0, R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 89,91 391, ,00 0, R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 258,74 15, ,00 0, R00 Poplatek za skládku suť t 69, , ,00 0, VD Poplatek za skládku odpadu směšného t 20, , ,00 0, Práce a dodávky PSV , Izolace proti vodě ,00 5, RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena vč.laku m2 632,26 21, ,00 0, RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vč.dodávky Glastek 40 m2 special mineral 632,26 275, ,00 3, RT1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 106,49 516, ,00 0, R00 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 24,74 196, ,00 0, R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 120,04 134, ,00 0,00 Stavební část Stránka 10 z 69

11 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) R00 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna 71,00 364, ,00 0, RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, vč.dodávky m2 211,11 40, ,00 0, RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením.vč.dodávky Glastek 40 special mineral m2 211,11 277, ,00 1, RAA SBS modifikovaný pás tl.4 mm beton.žlabu na květiny m2 69,07 296, ,00 0, R00 Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm 8,00 246, ,00 0, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 4, , ,00 0, Izolace střech (živičné krytiny) ,00 11, RZ3 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením- napojení nové atiky vč.dodávky m2 53,88 257, ,00 0, RT3 Krytina střech do 10 fólie, 4 kotvy/m2 nap ř.alkorplan tl.1,5 mm m2 117,60 598, ,00 0, R00 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 42,00 117, ,00 0, R00 Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm m 90,72 110, ,00 0, RT1 Povlaková krytina střech do 10, separa ční vrstva m2 117,60 37, ,00 0, Geotextilie 300 g/m2 m2 123,48 29, ,00 0, Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením m2 774,60 107, ,00 0, Pás modif. asfalt např.elastek 40 COMBI tl.4,4 mm m2 890,80 195, ,00 3, Povlaková krytina střech oblých pásy kotvená v přesahu m2 774,60 151, ,00 0, Pás modifikovaný asfalt samolep např.glastek 30 sticker Plus m2 890,80 155, ,00 3, Parotěsná zábrana asfaltový pás střech oblých m2 774,60 83, ,00 0, VD SBS modifikovaný asfalt.pás s Al vložkou tl.2,5 mm m2 890,80 116, ,00 0, R00 Podkladní asfaltový izolační pás seprační vrstva m2 774,60 11, ,00 0, Pás asfaltovaný oxidovaný se sklenou rohoží Dek R 13 m2 890,79 43, ,00 2, R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 3, , ,00 0, Izolace tepelné ,00 11, R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 705,40 36, ,00 0, A Deska z minerální plsti ISOVER T-P tl. 25 mm m2 719,79 184, ,00 2, A Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 57, , ,00 1, RT9 Položení izolační fólie vč.dodávky fólie PE m2 705,40 31, ,00 0, R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm m 567,10 18, ,00 0, Pásek podlahový např. ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm m 567,10 31, ,00 0, RAC Izolace tepelná stávajících stěn u ocel.vazníků Isover UNI tl.100 mm m2 31,94 275, ,00 0, R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 116,26 108, ,00 0, A Polystyren extrudovaný např.roofmate SL tl mm m3 5, , ,00 0, RAD Izolace tepelná stěn přibití polystyren EPS 100 F-zvýšení atiky m2 53,88 239, ,00 0, R00 Tkanina separační ENKAMART AIR Z m2 290,41 180, ,00 0, RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi a nad ocel.kci 2 vrstvy m2 17,51 159, ,00 0, RO7 Pojistná hydroizolace přibitím s přelepením spojů,vč.dodávky fólie m2 20,12 111, ,00 0, Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů,vč.dodávky fólie m2 17,51 90, ,00 0,00 Stavební část Stránka 11 z 69

12 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 100 mm m2 18,39 144, ,00 0, A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 140 mm m2 18,39 202, ,00 0, R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem-boky střechy krčku m2 8,05 76,02 612,00 0, A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 60 mm m2 4,10 88,45 363,00 0, A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 80 mm m2 4,10 122,10 501,00 0, R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 183,84 24, ,00 0, A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 22, , ,00 0, R00 Parozábrana, ploché střechy, vč.dodávky m2 115,92 252, ,00 0, R00 Izolace tepelná střech oblých, PUR desek, na kotvy m2 774,60 346, ,00 0, VD Tepelná izolace PUR desky m3 161, , ,00 4, R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1, , ,00 0, Konstrukce tesařské ,00 7, VD Zvýšení atiky nad novou střechou stáv.objekt dřev.kce opláštěná OSB deskami m 55, , ,00 2, VD Obložení stropů,střeš.podhledů z desek OSB šroubovaných na sraz m2 114,50 328, ,00 1, VD Bednění střech rovných do 60 z desek CETRIS tl.22 mm na sraz šroub.na krokve m2 20,12 550, ,00 0, RT2 Latě pro tvorbu vzduchové mezery vč.dodávky řeziva m2 20,12 29,63 596,00 0, R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 m 361,30 41, ,00 0, Lať střešní profil smrkový 50/75 mm dl = 3-5 m m 29,70 24,91 740,00 0, Řezivo SM středové fošna tl mm jakost I, L=2-3,5 m m3 2, , ,00 1, R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,79 900,23 711,00 0, RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz vč.dodávky řeziva tl.25 mm m2 91,92 247, ,00 1, R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 5,48 900, ,00 0, R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 6, , ,00 0, Dřevěná konstrukce střechy ,00 0, VD Boční obloukové ramenáty z lepeného lamel.dřeva smrkového výšky 240 mm komplet.provedení 1, , ,00 0, VD Střešní krokve impreg. v.240 mm z LLD dl.17,9 m 61, , ,00 0, VD Laťová podkonstrukce pod bednění 60/60+24/60, vč.impregnace m2 774,60 60, ,00 0, VD Prkenné bednění z hrubých prken tl.24 mm vč.impregnace m2 774,60 282, ,00 0, VD Doprava na místo a práce jeřábu 1, , ,00 0, VD Spojovací materiál(bova,konvexní hřebíky,vruty,hřebíky,kotvení apod) soubor 1, , ,00 0, VD Dodavatelská dokumentace 1, , ,00 0, VD Příprava na dílně a montáž na místě stavby soubor 1, , ,00 0, Konstrukce klempířské ,00 4, VD Demontáž stávajících klempířských prvků-kompletní provedení 1, , ,00 0, K1VD Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.250mm otvor.š.2600 mm, dle tabulky výrobků 1, , ,00 0,00 Stavební část Stránka 12 z 69

13 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) K2VD K3VD K4VD K5VD K6aVD K6bVD K7VD K8VD K9VD K10aVD K10bVD K11VD K12VD K13VD K14VD K15VD K16VD K17VD K18VD K19VD K20VD Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.250mm otvor.š.900 mm, dle tabulky výrobků 2,00 384,36 769,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.250mm otvor.š.1950 mm, dle tabulky výrobků 2, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.250mm otvor.š.1500 mm, dle tabulky výrobků 2,00 646, ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.150mm š.450 mm, dle tabulky výrobků 4,00 155,18 621,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno T24, dle tabulky výrobků 1, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno T24, dle tabulky výrobků 1, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno š.4350 mm, dle tabulky výrobků 2, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno š.5250 mm, dle tabulky výrobků 2, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro kruh.okno T27, dle tabulky výrobků 2, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno T28, dle tabulky výrobků 1, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno T28, dle tabulky výrobků 1, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro kruh.okno T29, dle tabulky výrobků 4,00 838, ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro kruh.okno T31, dle tabulky výrobků 2, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno š.1200mm, dle tabulky výrobků 2,00 535, ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno š.1200mm, dle tabulky výrobků 2,00 496,36 993,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.225mm pro okno š.4175mm, dle tabulky výrobků 2, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.150mm pro okno š.1000mm, dle tabulky výrobků 2,00 407,16 814,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.150mm pro okno š.2940mm, dle tabulky výrobků 4, , ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.150mm pro okno š.1000mm, dle tabulky výrobků 1,00 370,58 371,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.150mm pro okno Z12, dle tabulky výrobků 2,00 853, ,00 0,00 Oplechování parapetů TiZn tl.0,7 rš.150mm pro okno Z13, dle tabulky výrobků 2, , ,00 0,00 Stavební část Stránka 13 z 69

14 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) K21VD Oplechování atiky TiZn tl.0,7 rš.425mm atika š.300 mm, dle tabulky m výrobků 11,00 446, ,00 0, K22VD Oplechování atiky TiZn tl.0,7 rš.475mm atika š.350 mm, dle tabulky m výrobků 19,00 499, ,00 0, K23VD Oplechování atiky TiZn tl.0,7 rš.515mm atika š.390 mm, dle tabulky m výrobků 16,50 611, ,00 0, K24VD Krycí lišta TiZn tl.0,7 rš.235, dle tabulky výrobků m 78,50 363, ,00 0, K25VD Prostup atikou-chrlič v šíři mezistřešního žlabu-vložit topný kabel, dle tabulky výrobků 1,00 361,03 361,00 0, K26VD Oplechování stěny atiky TiZntl.0,7mm pod chrličem š.600 mml, dle tabulky výrobků 1,00 909,59 910,00 0, K27VD Žlabový kotlík čtverhranný z TiZntl.0,7mm D 125 mm dle tabulky výrobků 1, , ,00 0, K28VD Odpadní trouby kruhové z TiZntl.0,7mm DN 125 mm,dle tabulky výrobků m 27,60 517, ,00 0, K29VD Podokapní žlab z TiZntl.0,7mm totožný se stávajícím,dle tabulky výrobků m 2,50 552, ,00 0, K30VD Závětrná lišta z TiZntl.0,7mm rš.170 mm napojení.plech.krytiny,dle m tabulky výrobků 15,00 354, ,00 0, K31VD Žlabové hrdlo kruhové z TiZntl.0,7mm DN 125,dle tabulky výrobků 8,00 449, ,00 0, K32VD Odpadní trouby čtverhranné z TiZntl.0,7mm 75x75 mm,dle tabulky m výrobků 3,00 462, ,00 0, K33VD Žlabové hrdlo čtverhranné z TiZntl.0,7mm 75x75 mm,dle tabulky výrobků 1,00 439,21 439,00 0, K34VD OPlechování zaatikového žlabu z TiZntl.0,7mm rš.650 mm,dle tabulky výrobků m 8, , ,00 0, K35VD OPlechování atiky žlabu z TiZntl.0,7mm rš.260 mm,dle tabulky výrobků m 39,00 405, ,00 0, K36VD OPlechování čela střechy z TiZntl.0,7mm rš.610 mm,výška čela 450 m mm,dle tabulky výrobků 47, , ,00 0, K37VD OPlechování čela střechy z TiZntl.0,7mm rš.650 mm,výška čela 470 m mm,dle tabulky výrobků 47, , ,00 0, K38VD OPlechování čela střechy z TiZntl.0,7mm rš.660 mm,výška čela 500 m mm,dle tabulky výrobků 10, , ,00 0, K39VD OPlechování čela střechy z TiZntl.0,7mm rš mm,výška čela mm dl.1,25 m,dle tabulky výrobků 2, , ,00 0, K40VD Oplechování čela střechy z TiZntl.0,7mm rš mm,výška čela mm dl.3,95 m,dle tabulky výrobků 2, , ,00 0, K41VD Oplechování stěny pod parapetem z TiZntl.0,7mm rš.430 mm,dle tabulky výrobků m 31,30 622, ,00 0, RT2 Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30 m2 21, , ,00 0,39 Stavební část Stránka 14 z 69

15 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) RT2 Oplechování z Ti Zn předkružený tl.0,8 mm S2 m2 191, , ,00 3, R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1, , ,00 0, Konstrukce truhlářské ,00 0, VD Montáž dveří otvír.1křídl.š.do 800 mm dřev.a plst.do ocel.zárubně 24,00 695, ,00 0, T1VD Dřevěné dveře vnitřní plné 1křídlé 800/1970 dle tabulky výrobků 6, , ,00 0, T2VD Dřevěné dveře vnitřní plné 1křídlé 700/1970 dle tabulky výrobků 8, , ,00 0, T3VD Dřevěné dveře vnitřní plné 1křídlé 700/1970 dle tabulky výrobků 7, , ,00 0, T7VD Dřevěné dveře vnitřní částeč.prosklené 1křídlé 800/1970 dle tabulky výrobků 3, , ,00 0, VD Montáž dveří otvír.1křídl.š.nad 800 mm dřev.a plast.do ocel.zárubně 6,00 634, ,00 0, T4VD Dřevěné dveře vnitřní částeč.prosklené 1křídlé 900/1970 dle tabulky výrobků 6, , ,00 0, VD Montáž dveří protipožárních 1křídl.š.do 800 mm dřev.do ocel.zárubně 1,00 990,78 991,00 0, T6VD Dřevěné dveře vnitřní plné 1křídlé 800/1970 EW 30,samozavírač dle tabulky výrobků 1, , ,00 0, VD Montáž dveří protipožárních 1křídl.š.nad 800 mm dřev.do ocel.zárubně 2, , ,00 0, T5VD Dřevěné dveře vnitřní plné 1křídlé 900/1970 EW 15 dle tabulky výrobků 2, , ,00 0, R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň 1,00 207,78 208,00 0, VD Montáž posuvných dveří do pouzdra 6, , ,00 0, VD Montáž obložkové zárubně pro dveře 1kř.tl.stěny do 170 mm 6, , ,00 0, T8VD Dřevěné dveře vnitřní plné posuvné 900/1970 dle tabulky výrobků 6, , ,00 0, T8 Zárubeň obkladová k dveřím T8 š. 90 cm/tl. stěny 7-15cm 6, , ,00 0, T9VD Posuvné dřevěné dveře vnitřní 4křídl.2050/2300 viz tabulka výrobků 2, , ,00 0, T10VD Skládací harmonik.stěna vnitřní plná 6850/2600 viz tabulka výrobků 2, , ,00 0, T11VD Přesunutí stávající skládací harmonik.stěna vnitřní plná 900/2600,vč.obložk.zárubně 4,00 599, ,00 0, T12VD D+M dřevěné dveře venkovní,plné hladké 900/1970 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T20VD D+M dřevěné Eurookno 2600/600 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T21aVD D+M dřevěné Eurookno OS 900/600 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T21bVD D+M dřevěné Eurookno OS 900/600 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T22VD D+M dřevěné Eurookno,S 1950/600 viz tabulka výrobků 2, , ,00 0, T23aVD D+M dřevěné Eurookno,OS 1500/600 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T23bVD D+M dřevěné Eurookno,OS 1500/600 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0,00 Stavební část Stránka 15 z 69

16 Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t) T24aVD D+M sestava dřevěných Eurooken 3400/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T24bVD D+M sestava dřevěných Eurooken 3400/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T25aVD D+M sestava dřevěných Eurooken 4350/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T25bVD D+M sestava dřevěných Eurooken 4350/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T26aVD D+M sestava dřevěných Eurooken 5250/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T26bVD D+M sestava dřevěných Eurooken 5250/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T27VD D+M dřevěné Eurookno kulaté průměr 1500 viz tabulka výrobků 2, , ,00 0, T28aVD D+M sestava dřevěných Eurooken 1825/2780 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T28bVD D+M sestava dřevěných Eurooken 1825/2780 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T29VD D+M dřevěné Eurookno kulaté průměr 1000 viz tabulka výrobků 4, , ,00 0, T30aVD D+M vstupní dřevěná stěna z Europrofilů 3400/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T30bVD D+M vstupní dřevěná stěna z Europrofilů 3400/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T31VD D+M dřevěné Eurookno kulaté průměr 1400 viz tabulka výrobků 2, , ,00 0, T32aVD D+M sestava dřevěných Eurooken 2400/1750 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T32bVD D+M sestava dřevěných Eurooken 2400/1750 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T33aVD T33bVD D+M sestava dřevěných Eurooken 4175/ viz tabulka výrobků D+M sestava dřevěných Eurooken 4175/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0,00 1, , ,00 0, T34VD D+M dřevěné Eurookno vnitřní pevné 600/1800 viz tabulka výrobků 2, , ,00 0, T35aVD D+M dřevěné Eurookno vnitřní s vodorov.poutcem 2200/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T35bVD D+M dřevěné Eurookno vnitřní s vodorov.poutcem 2200/ viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T36VD D+M dřevěné Eurookno 1000/1650 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T37/LVD D+M dřevěné dveře venkovní s nadsvětlíkem 800/2550 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0, T38VD D+M dřevěné Eurookno vnitřní pevné 800/1100 viz tabulka výrobků 1, , ,00 0,00 Stavební část Stránka 16 z 69

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Ing. Jana Fišarová Pohled jihozápadní Pohled severovýchodní LEGEND MÍSTNOSTÍ.M. Úel místnosti Plocha Podlaha strop ozn. poznámka 101 Obývací pokoj 32,48 15 200

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1

Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1 Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1 Stavba : Objekt : Grolichová RD Položkový rozpočet Branišovice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA 2010 - ( TERMÍN REALIZACE 19.4.2010 16.8.2010) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt.

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt. a. Skladby konstrukcí a.1. Svislé konstrukce obvodové EW01 OBVODOVÁ STĚNA DOMU OMÍTKA požadavky UN = 0,30 (0,20) W/m 2 K návrh UN = 0,09 W/m 2 K 531 mm pro 2.NP PO REI 30 DP3 Dřevovláknitá izolace Steicoflex

Více

POŘADÍ POLOŽKA T E X T M.J. MNOŽSTVÍ CENA JEDNOTKA NÁKLADY CEL. HMOTY J. HMOTY CEL

POŘADÍ POLOŽKA T E X T M.J. MNOŽSTVÍ CENA JEDNOTKA NÁKLADY CEL. HMOTY J. HMOTY CEL ODBYTOVÝ ROZPOČET OBJEKTU - SOUBORU Licence: TRIGON-PROJEKT SPOL. S R.O. - KROMĚŘÍŽ No.: 270148 ODBĚRATEL: Obec Přílepy 769 01 Holešov IČO : DODAVATEL: IČO : OBJEKT : 0001 Uznatelné náklady REG.ČÍSLO:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr 15.6.2016 Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář FAKULTA_HUMANITNICH_STUDII_UK_20160615_VDS_REVIZE_R.02 Založená nabídka Verze Zpracovatel verze Zodpovědná

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více