Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace."

Transkript

1 SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1, Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219, R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 85, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 47, R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 283, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 283, R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 283, R00 Příplatek za ruční začištění základové spáry m3 133, R00 Uložení zemnícího pásku FeZn 30 x 4 mm s vývody po max. 30 m k jednotlivým hromosvodům m 160,00 10 Pol. Násyp hutněný po vrstvách, tl. 100 mm m2 425,46 11 Pol. Zásyp prostoru pod rampou a terasou sutí z demolice vč. postupného zhutnění m3 179,71 Díl: 27 1 Zemní práce Základy RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem B 15 m2 51, RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem B 15 m2 20, R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) m3 85, R00 Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20) m3 47, R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 54, R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 54,08 Díl: 3 27 Základy Svislé a kompletní konstrukce R00 Zdivo KERATHERM 17,5 P+D P 10 na MVC 5 tl. 17,5 cm m2 47, R00 Zdivo KERATHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 155, R00 Zdivo KERATHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm m2 93, R00 Zdivo KERATHERM 40 P+D P 10 na MVC 5 tl. 40 cm m2 969, RT1 Zdivo plotové z tvárnic,betonová zálivka, tl.19 cm tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně m2 76, R00 Výztuž zídek ocelí t 0,61 Díl: Svislé a kompletní konstrukce Překlady R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm kus 48, R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm kus 84, R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm kus 4, R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm kus 8, R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm kus 12, R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm kus 80, R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm kus 4, R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 2, RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků č včetně dodávky profilu I č.18 t 2, R00 Izolace mezi překlady POROTHERM polystyren tl. 8cm m 68, R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 11,52 Díl: Překlady Komín SCHIEDEL R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch., pata, DN 20 cm kus 1, R00 Komín Schiedel UNI***jednoprůduch. střed, DN 20 cm m 5,50 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

2 SO R00 Komín UNI*** jednoprůduch., plášť 150 cm, DN 20 cm kus 1, Komín SCHIEDEL Díl: 30 Prefabrikáty 38 Pol. Dodávka - tribunové schody kus 3,00 39 Pol. Dodávka - tribunový střešní nosník 5050x400x3050 mm kus 8,00 40 Pol. Dodávka - tribunový panel kus 23,00 41 Pol. 1 Montáž tribunových prvků kus 34,00 42 Pol. 1 Dodávka - sloup_ x400x400 mm kus 8,00 43 Pol. 1 Dodávka - sloup_ x400x400 mm kus 5,00 44 Pol. 1 Montáž sloupů kus 19,00 45 Pol. 1 Dodávka - sloup_ x400x400 mm kus 6,00 46 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus 8,00 47 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus 2,00 48 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus 49 Pol. 2 Montáž trámů (průvlaků) m3 25,00 50 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus 2,00 51 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus 2,00 52 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus 1,00 53 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus 4,00 54 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus 3,00 55 Pol. 2 Dodávka - trám x400x500 kus Díl: Prefabrikáty Sádrokartonové konstrukce RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 293, RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 139, R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 536, RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2-5 m2 m2 54, RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5-10 m2 m2 70, RK4 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů parotěsná zábrana Jutafol N 140 speciál m2 475,74 62 Pol. D+M rastrového podhledu m2 144,56 Díl: Sádrokartonové konstrukce Stěny a příčky R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 6,5 cm m2 234, R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 463,14 Díl: Stěny a příčky Stropy a stropní konstrukce R00 Stropní panely SPIROLL - D+M m2 864, R00 Stropy deskové ze železobetonu B 20 (C 16/20) m3 19, R00 Bednění, podepření stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 97, R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 97, RT5 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm t 0,62 Díl: 41b 41 Stropy a stropní konstrukce Ztužující pásy a věnce R00 Věnec vnější pro PTH zeď 40 cm, tl. stropu 21 cm m 353, R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. stropu 21 cm m 19,80 Díl: 43 41b Ztužující pásy a věnce Schodiště Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

3 SO R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 2, R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí t 0, R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 12, R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 12, RT2 Stupně dusané na terén, na desku z B 12,5 (C12/15) beton prostý B 20 (C 16/20) m 39, R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 19, R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 19,03 Díl: 43a 43 Schodiště Schodiště - vnitřní R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 5, R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí t 0, R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 25, R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 25, R00 Bednění podest křivočarých - zřízení m2 5, R00 Bednění podest křivočarých - odstranění m2 5, RT2 Stupně dusané na terén, na desku z B 12,5 (C12/15) beton prostý B 20 (C 16/20) m 66, R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 12, R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 12, R00 Bednění stupňů křivočarých - zřízení m2 7, R00 Bednění stupňů křivočarých - odstranění m2 7,25 Díl: 5 43a Schodiště - vnitřní Komunikace R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 522, R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 65,60 92 spcm Zámková dlažba BEST KLASIKO, tl. 60 mm m2 72,16 Díl: Komunikace Osazení parapetů R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm bez dod. parapetních desek m 83,30 94 spcm Dodávka parapet POSTFOR.PARAMONT m 83,30 Díl: Osazení parapetů Upravy povrchů vnitřní R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 317, R00 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková m2 32, R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklady m2 645, R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m , R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 104, R00 Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková m2 16, spcm Dodávka a osazení profilů PVC - APU lišty m 603,10 Díl: Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější R00 Omítka vnější stěn, hladká stěrková minerální m2 631, RT5 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 20 mm s minerální omítkou - ostění oken a dveří m2 28, RV1 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 60 mm s minerální omítkou m2 363, RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2 hmota silikátová Keim barevná skupina I m ,15 Díl: Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce R00 Mazanina betonová tl. 5-8 cm B 25 ve spádu m3 7,64 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

4 SO R00 Mazanina betonová tl cm B 15 m3 52, R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 7, R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 52, RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 1, R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod parapety m2 33, Pol. Samonivelační anhydridbetonový potěr provedený jako plovoucí, tl. 45 mm m2 523, Pol. Samonivelační anhydridbetonový potěr provedený jako plovoucí, tl. 38 mm m2 371,36 Díl: Podlahy a podlahové konstrukce Lešení a stavební výtahy R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m , R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m , R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,h 10 m m ,00 Díl: Lešení a stavební výtahy Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 894, Pol. D+M stříšek nad střídačkami hráčů kus 2, Pol. Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1, Pol. Zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby kompl 1, Pol. Geodetické zaměření provedené stavby kompl 1,00 Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Demolice R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 797,40 Díl: Demolice Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2 908,29 Díl: Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP m2 577, RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku m2 248, RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál PROTAN SE ve specifikaci m2 152, RZ1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky folie Borsaleaf WP tl. 1,5 mm m2 577, RT1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál PROTAN SE ve specifikaci m2 29, RZ1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetné dodávky folie Borsaleaf WP tl. 1,5 mm m2 273, RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F m2 577, RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F m2 577, RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F m2 273, RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F m2 273, A Dodávka fólie PROTAN SE - na vrchní terasu m2 200, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 711 Izolace proti vodě Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

5 SO01 Díl: 713 Izolace tepelné RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 786, RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2 894, RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 984, R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm vč.dodávky polystyrenu m 1 004, spcm Polystyren EPS-100 tl. 50 mm m2 659, spcm Polystyren EPS-100 tl. 100 mm m2 324, Deska izolační miner. ROCKMIN PRESS tl. 60 mm m2 432, Deska izolační miner. ROCKMIN PRESS tl. 140 mm m2 432, R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % Díl: Izolace tepelné Zdravotechnická instalace 145 Pol. D+M - výřivá rehabilitační vana pro 6-8 osob kus 1, Pol. Zdravotechnická instalace kompl 1,00 Díl: Zdravotechnická instalace Rozvod plynu 147 Pol. Rozvod plynu kompl 1,00 Díl: Rozvod plynu Ústřední vytápění 148 Pol. Ústřední vytápění kompl 1,00 Díl: Ústřední vytápění Konstrukce tesařské R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 10, R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 21, RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 569, RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 493, R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2, Pol. D+M dřevěných vazníků, vč. impregnace vazník č. 2 kus 11, Pol. D+M dřevěných vazníků, vč. impregnace vazník č. 1 kus 28, Pol. D+M zastřešení tribun krov, vč. plechové krytiny m2 200, spcm Dodávka řeziva na krov m3 0, R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % Díl: Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské R00 Krytina hladká plechová, např. BALEX METAL m2 493, R00 Lemovací lišta u okapů z falc.plechu rš 250 mm m 81, R00 Lemování z Pz plechu zdí, hladká krytina,rš 400 mm mezi střechou a zdí m 23, R00 Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše m2 0, R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 81, R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm kus 5, R00 Závětrná lišta z falcovaného plechu LINDAB rš 250 mm m 33, R00 Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm m 14, R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm m 83, R00 Oplechování atiky z Pz plechu, rš 500 mm m 47, R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 35, Pol. Dodávka a osazení lapačů střešních splavenin kus 5,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

6 SO Pol. D+M střešního světlíku 1500x1500 mm GRADUS - bodový dvouvrstvý, výška manžety 30cm kus 2, R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 764 Konstrukce klempířské Díl: 765 Krytiny tvrdé R00 Zakrytí střech podstřešní fólií Jutafol D 140 m2 493, R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % Díl: Krytiny tvrdé Konstrukce truhlářské RAA Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování m2 109, Pol. D+M dveří 800/1970mm do ocelové zárubně vč. ocelové zár.a kování - protipožární EW 30 D3 kus 3, Pol. D+M dveří 800/1970mm do ocelové zárubně vč. ocel. zárubně a kování - protipožární EW 30 D3 kus 2, Pol. D+M samozavíračů BRANO kus 7, Pol. D+M dveří 800/1970mm do ocelové zárubně vč. ocelové zár.a kování - protipožární EI 15 D3 kus 1, Pol. D+M dveří 700/1970mm do ocelové zárubně vč. ocelové zárubně a kování kus 12, Pol. D+M dveří 800/1970mm do ocelové zárubně vč. ocelové zárubně a kování kus 32, Pol. D+M dveří 700/1970mm do ocelové zárubně vč. ocel. zárubně a kování kus 8, Pol. D+M dřevěných fošen na sezení profil 20x5 cm vč. nátěru m 276, Pol. D+M dveří 800/1970mm do ocelové zárubně vč. ocel. zárubně a kování kus 16, R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % Díl: Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické R00 Montáž podlahových roštů pomocí kotev do betonu spotřeba 4 kusy na jeden rošt kg 4 409, /Z Podlahový rošt dle DIN 24537, provedení XP typ XP , protiskluz č.3, rozměr 1500x900mm kus 92, Pol. D+M zábradlí ke schodišti v suterénu místnost -1.22, pozink m 5, Pol. D+M zábradlí na bocích tribun, výška 900mm pozink m 18, R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % Díl: Konstrukce zámečnické Otvorové prvky z plastu 191 Pol. Montáž plastových výplní otvorů m 439, spcm Vstupní dveře 850x2000 mm kus 2, spcm Okno plastové 900x650 mm kus 9, spcm Okno plastové 2000x1250 mm kus 20, spcm Ono plastové 1000x1250 mm kus 4, spcm Okno plastové rohové 5000x2250 mm kus 2, spcm Okno plastové 4000x2250 mm kus 1, spcm Okno plastové 3000x1250 mm kus 12, spcm Okno plastové 750x750 mm kus 2, spcm Okno plastové 4000x750 mm kus 1, spcm Okno plastové 3000x750 mm kus 1, spcm Ono plastové 1250x1000 mm kus 1, spcm Vchodové dveře dvoukřídlé 1800x2100 mm kus 2, spcm Vchodové dveře dvoukřídlé 1650x2100 mm kus 1,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

7 SO spcm Vstupní dveře 800x2000 mm kus 4, spcm Okno plastové 750x500 mm kus 7, spcm Okno plastové 600x1250 mm kus 4,00 Díl: Otvorové prvky z plastu Podlahy z dlaždic a obklady RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Monoflex (Schomburg) m 90, RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (Schomburg) m2 371, R00 Příplatek za diagonální kladení m2 371, Pol. D+M obkladu schodišťových podstupnic a podest keramickou dlažbou m2 17, Pol. D+M obkladu schodišťových stupňů protiskluznou dlažbou m2 14, spcm Dlažba keramická série TAURUS 30x30cm m2 418, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % Díl: Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy teracové 215 Pol. D+M terasové dlažby MRAMORIT na podložky m2 97, R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m % Díl: Podlahy teracové Podlahy povlakové R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 523, R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren m2 523, Pol. D+M PVC soklíku m 467, spcm Dodávka PVC NOVOFLOR STANDART m2 575, R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % Díl: Podlahy povlakové Obklady keramické RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm Monoflex (Schomburg) m2 645, U00 Montáž ukončovacích plastových lišt obkladů m 667, Lišty obkladové PVC m 733, spcm Dodávka: keramický obklad 20/20 cm RAKO COLOR ONE 200x200 mm m2 710, R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % Díl: Obklady keramické Nátěry R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 105, Pol. Nátěr ocelových zárubní /1970mm kus 74,00 Díl: Nátěry Malby R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x stropů m2 358, R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x stěn m , R00 Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x stropů m2 358, R00 Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x stěn m , R00 Malba sádrokartonových stěn a stropů Primalex Plus m2 536,45 Díl: Malby Vnitřní vestavěné vybavení 234 Pol. Vnitřní interiérové vybavení stavby dle přiložené specifikace Díl: M Vnitřní vestavěné vybavení Elektromontáže kompl 1,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

8 SO Pol. Elektroinstalace - slaboproud kompl 1, Pol. Elektroinstalace - silnoproud kompl 1,00 Díl: M211 M21 Elektromontáže Hromosvod 237 Pol. Hromosvod kompl 1,00 Díl: M24 M211 Hromosvod Montáže vzduchotechnických zařízení 238 Pol. Vzduchotechnika kompl 1,00 M24 Montáže vzduchotechnických zařízení Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 239 Pol. Odvozy suti na skládku vč. poplatků kompl 1,00 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1

Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1 Příloha č. 1 Projektová dokumentace a rozpočet RD č. 1 Stavba : Objekt : Grolichová RD Položkový rozpočet Branišovice P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : řadovka

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : řadovka Díl: 1 Zemní práce 1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 33,54 2 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 20,99 3 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

POŘADÍ POLOŽKA T E X T M.J. MNOŽSTVÍ CENA JEDNOTKA NÁKLADY CEL. HMOTY J. HMOTY CEL

POŘADÍ POLOŽKA T E X T M.J. MNOŽSTVÍ CENA JEDNOTKA NÁKLADY CEL. HMOTY J. HMOTY CEL ODBYTOVÝ ROZPOČET OBJEKTU - SOUBORU Licence: TRIGON-PROJEKT SPOL. S R.O. - KROMĚŘÍŽ No.: 270148 ODBĚRATEL: Obec Přílepy 769 01 Holešov IČO : DODAVATEL: IČO : OBJEKT : 0001 Uznatelné náklady REG.ČÍSLO:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: 0.0.05 Objednavatel: IČ: 0076 Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 DIČ: CZ0076 Zhotovitel: IČ: 09306

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr 15.6.2016 Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář FAKULTA_HUMANITNICH_STUDII_UK_20160615_VDS_REVIZE_R.02 Založená nabídka Verze Zpracovatel verze Zodpovědná

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

Soupis prací Datum: 29.1.2015

Soupis prací Datum: 29.1.2015 Soupis prací Datum: 29.1.2015 Stavba : 1061 SEN - Středisko volného času Semily Objednatel : Město Semily IČO : Husova 82 DIČ : 51301 Semily Zhotovitel : D-BAU s.r.o. IČO : 25990764 Nábř.Sv.Čecha 430 DIČ

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

Stavební rozpočet. Objednatel: Název stavby:minimlékárna Býšť. Doba výstavby: Projektant: Druh stavby: Rekonstrukce. Začátek výstavby: 20.4.

Stavební rozpočet. Objednatel: Název stavby:minimlékárna Býšť. Doba výstavby: Projektant: Druh stavby: Rekonstrukce. Začátek výstavby: 20.4. Stavební rozpočet Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce Doba výstavby: Začátek výstavby: 20.4.2016 Objednatel: Projektant: Lokalita: p.č. 52/1 k.ú. Bělečko Konec výstavby: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování:20.4.2016

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Skladby konstrukcí SO 02

Skladby konstrukcí SO 02 Skladby konstrukcí SO 02 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 02 PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRTSTEV,

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa

Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa Rodinné domy jsou řešeny jako řadové o dvou nadzemních podlažích s parkovacím stáním vedle rodinného domu. Místnosti v 1.NP zádveří chodba se schodištěm do 2.NP

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku:

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Stavebník Jméno: Příjmení: Titul: Obec: Ulice: Číslo orientační: PSČ: Telefon: Mobil: Pozemek Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLŠTEJN NOUZOVÝ VÝCHOD A TERASA MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: Karlštejn č.p.67, 267 18 Karlštejn, parc.č.st.27/1 a 12/1, v katastrálním území Budňany, obec Karlštejn, okres Beroun městys KARLŠTEJN,

Více