Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:"

Transkript

1 Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011 Důvod předložení: Na základě zákona 250/2000Sb., 16 Zpracoval: Projednáno: Předkládá: Ing. Radka Michelová, vedoucí EO Rada MO, Finanční výbor Lukáš Pohanka, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 4. rozpočtového opatření roku

2 Důvodová zpráva: Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011: 1. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce čištění kanalizací z vodního hospodářství. rozpočet je po 4.RO ,- Kč. 2. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce voda komunální služby. Faktura za vodu s vyúčtováním od do ve výši ,- Kč došla v roce 2011, od května 2011 jsou placeny měsíční zálohy. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 3. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce technické středisko areál - opravy. Finanční 4.RO je ,- Kč. 4. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce materiál do spotřeby zimní údržba. rozpočet po 4.RO je 1, ,- Kč. 5. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce opravy a udržování vozový park technického střediska. Finance budou použity na neplánované opravy strojů a zařízení. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 6. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kanalizace deratizace. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 5.000,- Kč. 7. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce voda státní správa a samospráva. Faktura za vodu s vyúčtováním od do došla v roce 2011, od července 2011 jsou placeny měsíční zálohy. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 8. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce PHM státní správa a samospráva. Od března 2011 je využíván pro účely úřadu opravený automobil, s čímž v rozpočtu nebylo počítáno. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 9. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce materiál dopravní značení. Finanční 4.RO je ,- Kč. 10. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce služby dopravní značení. Na údržbu dopravního značení je využíváno služeb více než přímého nákupu materiálu, proto je třeba převést finance v rozpočtu z položky materiálu na služby. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 11. Zapojení 1, ,- Kč do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů. Jedná se o dotaci pro ZŠ na vzdělávání od Krajského úřadu. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1, ,- Kč. 12. Zapojení ,- Kč do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů. Jedná se o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na farmářské trhy. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 2

3 13. Snížení rozpočtu o ,- Kč na kapitálových výdajích na položce komunální služby Dlouhomostecká x Prosečská přípojky. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 14. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na kapitálových výdajích na položce Nástupiště linky školního autobusu č. 59. Jedná se o investiční akci, která je vyvolanou investicí v souvislosti s provozem linky školního autobusu č. 59 a náklady na zpracování PD a zajištění TDI. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 15. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na kapitálových výdajích na položce Úprava interiéru 2.patra budovy MO. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 16. Zapojení ,- Kč do rozpočtu výdajů. Jedná se o finanční příspěvek na základě usnesení. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Usnesení č. 437/08/2011 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje finanční příspěvek ve výši 10,- Kč na seniora a jeden den ve věku nad 70 let, s trvalým bydlištěm v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve školní jídelně a dále schvaluje pro imobilní seniory možnost odběru stravy rodinným příslušníkem a ukládá tajemníkovi zabezpečit tuto službu s ředitelem základní školy, včetně způsobu úhrady a dále ukládá vedoucí ekonomického odboru zapracovat do 4. rozpočtového opatření roku Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice - voda. Finanční prostředky byly použity na základě usnesení na úhradu vodného a stočného TJ Jiskra, tímto převodem bude rozpočet vyrovnán. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Usnesení č. 78/06/2011 Zastupitelstvo městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení 3. rozpočtového opatření o částku ,- Kč na úhradu vodného a stočného TJ Jiskra. 18. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice materiál do spotřeby. Finanční prostředky budou použity na základě níže uvedeného usnesení, tímto převodem bude rozpočet vyrovnán. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Usnesení č. 79/06/2011 Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení 3. rozpočtového opatření o částku ,- Kč na dopravu na soutěže a utkání pro mládežnické celky TJ Jiskra. 19. Snížení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce kulturní činnost řeka Nisa. Finanční 20. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce služby péče o vzhled a veřejnou zeleň. rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 21. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce ochrana životního prostředí čištění řeky Nisy. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Usnesení č. 386/06/2011 Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně konané akce Čistá Nisa dne v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ukládá TO-ŽP zabezpečit realizaci akce Čistá Nisa a dále ukládá TO a EO zapracovat do návrhu 4. 3

4 Rozpočtového opatření částku ,- Kč a schvaluje ukončení akce na hřišti Na Rozcestí. 22. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce opravy nebytového hospodářství. Finanční 4.RO je 7.000,- Kč. 23. Navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na položce voda nebytové hospodářství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet je 3.000,- Kč. 24. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce elektrická energie nebytové hospodářství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet je ,- Kč. 25. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce vzhled obcí a veřejná zeleň materiál do spotřeby. Aktuální rozpočet je ,- Kč. 26. Snížení rozpočtu o ,- Kč na kapitálových výdajích na položce hodiny před budovu úřadu MO. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 27. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce bezpečnost a veřejný pořádek - streetwork. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 28. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce rezerva na opravy mosty. Finanční 29. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce předškolní zařízení MŠ Tanvaldská příspěvek na provoz. Příspěvek bude sloužit na mzdy a vybavení odloučeného pracoviště v bývalé budově spořitelny. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1, ,- Kč. 30. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost - koncerty. Finanční 4.RO je ,- Kč. 31. Snížení rozpočtu o 9.000,- Kč na položce kulturní činnost dětský den. Finanční 4.RO je ,- Kč. 32. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost akce v knihovně. Finanční 33. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost velikonoce. Finanční 4.RO je 7.000,- Kč. 34. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost svátek matek. Finanční 35. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce kulturní činnost karneval. Finanční 4.RO je ,- Kč. 4

5 36. Snížení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce sportovní činnost karneval na Hřišti Na Rozcestí. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 37. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost turnaj v kopané na Hřišti Na Rozcestí. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 3.000,- Kč. 38. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost Vratislavské ski. Finanční 39. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost Vratislavická zimní olympiáda. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 40. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost ostatní akce. Finanční 4.RO je ,- Kč. 41. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce knihovna nákup ostatních služeb. Finanční 4.RO je ,- Kč. 42. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce knihovna náhrady mezd v době nemoci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 43. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice materiál do spotřeby. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 44. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice povinné pojistné na sociální zabezpečení. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 45. Navýšení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 5.000,- Kč. 46. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí služby. rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 47. Navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnanci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 3.000,- Kč. 48. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí služby telekomunikací a radiokomunikací. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 49. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE čerpání sociálního fondu. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 5

6 50. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce sportovní činnost příměstský tábor. rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 51. Snížení rozpočtu o 6.000,- Kč na položce kulturní činnost ples MO Liberec Vratislavice n.n. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 52. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE služby uzavřené smlouvy. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 53. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnanci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 54. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE služby pošt. Finance budou použity převážně na roznos letáků. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. 55. Snížení rozpočtu o ,- Kč na položce Služby za zpracování a úpravy VZ. Finanční 4.RO je ,- Kč. 56. Navýšení rozpočtu o ,- Kč na položce Vratislavický zpravodaj. Finance budou přesunuty z položky Služby za zpracování a úpravy VZ. Aktuální rozpočet po 4.RO je ,- Kč. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011 v Kč Číslo PC, zakázka Text Příjmy Výdaje čištění kanalizací , voda - komunální služby 85000, opravy areálu TS , materiál do spotřeby - zimní údržba , opravy a udržování vozového parku , kanalizace, deratizace , voda - státní správa a samospráva 45000, pohonné hmoty st. správa a samospráva 50000, materiál - dopravní značení , služby - dopravní značení , dotace ZŠ na vzdělávání , , xxxxxxxxxxxx grant na farmářské trhy , , Dlouhomostecká x Prosečská přípojky , nástupiště linky školního autobusu , úprava interiéru budovy 90000,00 6

7 Číslo PC, zakázka Text Příjmy Výdaje 16. xxxxxxxxxxxx příspěvek na oběd seniorů 30000, voda - tělocvična , materiál do spotřeby - tělocvična , kulturní činnost - řeka Nisa , služby - péče o vzhled a veřejnou zeleň , ochrana TP - čištění řeky Nisy 15000, opravy nebytového hospodářství , voda - nebytové hospodářství 3000, el.energie - nebytové hospodářství 90000, vzhled obcí a veřejná zeleň - materiál , hodiny před budovu úřadu MO , streetwork , rezerva na opravy - mosty , příspěvek na provoz MŠ Tanvaldská , koncerty , dětský den , akce v knihovně , velikonoce , svátek matek , karneval , karneval na Hřišti Na Rozcestí , turnaj v kopané , Vratislavické SKI , Vratislavická zimní olympiáda , ostatní akce , knihovna - nákup ostatních služeb , knihovna - náhrady mezd v době nemoci 15000, tělocvična - materiál , tělocvična - povinné pojistné na soc.zabezp , tělocvična - povinné pojistné na zdrav.poj. 5000, Hřiště Na Rozcestí - služby , Hřiště Na Rozcestí ost. povinné pojistné 3000, Hřiště Na Rozcestí - služby telekom. a radio , Kulturní centrum - čerpání soc.fondu , příměstský tábor , ples MO Vratislavice , Kulturní centrum - uzavřené smlouvy 50000, Kulturní centrum - ostatní povinné pojistné 10000, Kulturní centrum - služby pošt , Služby za zpracování a úpravy VZ , Vratislavický pravodaj ,00 Celkem , ,00 7

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Ekonomické oddělení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: Bod pořadu jednání:

Ekonomické oddělení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: Bod pořadu jednání: Ekonomické oddělení 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 8. 7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh na 7. rozpočtové opatření roku 2010

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 20.5.2009 Bod pořadu jednání: 10. 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh 2. rozpočtového

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

PŘÍJMY r.2005 Kapitálové (od roku 2009 Hospodářská činnost)

PŘÍJMY r.2005 Kapitálové (od roku 2009 Hospodářská činnost) Komentář k výsledkům hospodaření Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou za rok 2009. Příjmy v tis. s Daní z příjmů právnických osob za obce (15 154) a s odpisy příspěvkových organizací (2 762)

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O.

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 2. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Věc: Informativní

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. STAROSTA 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 4. 3. 2009 Bod pořadu jednání: 11) Prodej bytové v č.p. 37 Věc: Prodej bytové

Více

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 25 000,00 Kč 2212 Silnice 5154 Elektrická energie měsíční

Více

Ekonomický odbor. 6. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne

Ekonomický odbor. 6. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne Ekonomický odbor 6. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 6. 2012 Bod pořadu jednání: 8. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2011

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2012 Ekonomický odbor Název položky Skutečnost 2010 Rozpočet 2011 po 4.RO Návrh rozpočtu 2012 Příjmy celkem 124 792 77 318 86 009 Příjmy - Ekonomické oddělení I.Daňové příjmy

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 3. 2018 USNESENÍ č. 1/01-18 Z 1. Rozpočtové opatření č. 3/2018 navýšení příjmů na: pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 20.5.2009 Bod pořadu jednání: Věc: Informace Finančního výboru Zpracoval: pí. Šábrtová

Více

Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 23. 04. 2018 Přítomni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Mgr.

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2012 SR

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2012 SR Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2012 SR 2013 2014 1341 Poplatek ze psů 67 67 70 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 3 3 3 1347 Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr.

Více

Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2018 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet ,00

Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2018 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet ,00 Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2018 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 3 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníkem 100 000,00 0000 1113 Daň

Více

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob Schválený rozpočet obce Šerkovice na rok 2003 Paragraf Položka Druh příjmu ( výdaje) Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 229 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni 108

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2010 Návrh 2011 Pozn. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000 1 930 000 1 919 467 1 600 000 2212

Více

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2009

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2012 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. 2212 Silnice rozpočet 1. roz. opatření 2. roz. opatření 3. roz. opatření 4. roz.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Ekonomické oddělení. 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010. Bod pořadu jednání:

Ekonomické oddělení. 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010. Bod pořadu jednání: Ekonomické oddělení 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 7. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU Věc: Informace Finančního výboru z 1. 9. 2010

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 16. 5. Bod pořadu jednání: 15. 2. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC

Více

I. Rozpočtové příjmy - 1 -

I. Rozpočtové příjmy - 1 - Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2013 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR SCHVÁLENÝ Příloha č. 1 rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Paragraf Název paragrafu Položka Název

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno-Líšeň za rok 2018 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 20,000 20,000 5,808 29,04% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 5,808 29,04% 2141 Vnitřní obchod 145,000 145,000 72,716 50,15% 5021 Ostatní

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 18. 06. 2018 Usnesení č. 222/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2013 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2013 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2011 SR 2012 SR 2013 1341 Poplatek ze psů 67 67 67 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 3 3 3 1347 Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr.

Více

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE.

Čerpání prostředků MOb Plesná za rok VÝDAJE. Čerpání prostředků MOb Plesná za rok 2011 - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený rozpočet 4. rozp. opatření čerpání k 31.12.2011 2212 Silnice 5137 Nákup

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 6A) statutárního města Liberec na rok 2015 Stručný obsah:

Více

Návrh rozpočtu na rok dle paragrafů

Návrh rozpočtu na rok dle paragrafů Návrh rozpočtu na rok 2019 - dle paragrafů Příjmy Daně a transfery SR, odvody, poplatky 23 893 000 211 Záležitost těžebního průmyslu 1 800 000 842 000 920 000 241 Příjmy za služby pošty + neinvest. přísp.

Více

Usnesení z 27. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 27. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 27. schůze Rady města Bechyně konané dne 21. 12. 2015 (usnesení č. 360-373) USNESENÍ č. 360/27-15 R I. s o u h l a s í s pronájmem nebytových prostor " Pivnice Kulturák", U Nádraží 602, Bechyně

Více

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2010 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis.

Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2010 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2010 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2008

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12.12.2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 4.7.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 4.7.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 4.7.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát verze 3

Návrh zpracoval: Jan Malát verze 3 Návrh rozpočtu městyse Nový Rychnov na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 16. PRODEJ P.P.Č. 395/50 Věc: Prodej p.p.č. 395/50 při ul. Svornosti Důvod předložení:

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013 Zpracoval: odbor,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 2B) statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval: odbor,

Více

229/18/a /18/a

229/18/a /18/a Příloha 1 Schváleno RM 01. 10. 2018 Oddělení investic - ORJ 4 229/18/a 4216 4 1147 4216 4 1147 Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník - dotace IROP - úprava rozpočtovaných prostředků dle skutečně

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 14. 05. 2018 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

ROZPOČET VÝDAJE

ROZPOČET VÝDAJE ROZPOČET 216 - VÝDAJE Běžné výdaje dle paragrafů a položek rozpočtové skladby na rok 216(v tis. Kč) Michálkovice 2212 2219 2321 3111 3113 Silnice 5139 nákup materiálu 82 5169 nákup ostatních služeb 355

Více

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 03. 2018 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen rady Ing. Vladislav

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3C) statutárního města Liberec na rok 2015 Zpracoval: odbor,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 17.12.2015 105/9z předložený program 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 15. 04. 2015 Bod pořadu jednání: 15. PRODEJ P.P.Č. 1470/3 PŘI UL. TANVALDSKÁ Věc: Prodej p.p.č. 1470/3 při ul. Tanvaldská

Více

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017 Rozpočtové opatření č. 1 Na základě ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2773 Věc: Prodej p.p.č. 2773 při ul. Tanvaldská Důvod předložení:

Více

Zastupitelstvo města Chropyně

Zastupitelstvo města Chropyně Zastupitelstvo města Chropyně tisk č. 0357-14ZM čj. MCH 6053/2014 1. Název materiálu Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2014 2. Pořadové číslo/datum zasedání 2 / 15. prosince 2014 3. Předkladatel

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2017 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 129/18 dne 16. prosince 2016 PŘÍJEM - 1 - Třída

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ DNE: 26.06. 2018 POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: 21/2018 POČET STRAN: 7 NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2018 č. 13-20 a č. 22-28 PŘEDKLÁDÁ:

Více

Starosta 20. OZNÁMENÍ O PODÁNÍ ŽALOBY IMOBILIEN AG. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 20. OZNÁMENÍ O PODÁNÍ ŽALOBY IMOBILIEN AG. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 02. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 20. 02. 2013 Bod pořadu jednání: 20. OZNÁMENÍ O PODÁNÍ ŽALOBY IMOBILIEN AG Věc: Oznámení o podání žaloby IMOBILIEN

Více

Příloha 1 Schváleno RM Rozpočtová opatření č. RO 1/ RO 34/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Příloha 1 Schváleno RM Rozpočtová opatření č. RO 1/ RO 34/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příloha 1 Schváleno RM 19. 1. 2018 Rozpočtová opatření č. RO 1/2018 - RO 34/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - ORJ 1 1/18/a 6310 5144 1 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací -

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 24. 09. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Lenka Tarabová člen

Více

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka

Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka Schválený rozpis rozpočtu na rok 2019 (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018) Paragraf Položka SR 2018 UR 2018 čerpání 10/18 Návrh 2019 A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída

Více

MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ DNE: 06.06.2019 POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU: 25/2019 POČET STRAN: 8 NÁZEV: Rozpočtová opatření zastupitelstva města na r. 2019 č. 24-37 PŘEDKLÁDÁ: ZPRACOVAL:

Více

Rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 11/2018

Rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 11/2018 Rozpočtové opatření Obce Kvasice č. 11/2018 Návrh na schválení v Radě obce Kvasice dne: 16.ledna 2019 odd. položka ÚZ, org. Kč Příjmy: 1111 924 000 daň z příjmu FO ze ZČ 1113 77 000 daň z příjmu FO vybíraná

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr Příloha 1 Schváleno ZM 14. 12. 2017 6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17) tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - ORJ 1 304/17 1381 1 Daň z hazardních her (ÚZ 00999) - navýšení

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 17. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27.03.2014 Bod pořadu jednání: Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky MO Lbc Vratislavice n/n Zpracoval:

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn. Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více