Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databázový systém Grantys manuál pro žadatele"

Transkript

1 Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Část A Pro žadatele Grantys Přístup do Grantysu První přihlášení do Grantysu Nová registrace Získání přístupových údajů k existujícímu záznamu Opakované přihlášení Práce s aplikací Sekce organizace Sekce lidé Žádost o grant Vytvoření žádosti Vyplnění žádosti Odeslání žádosti do nadace Posouzení žádosti Podpořené projekty Závěrem Část B pro příjemce Události Zprávy Vyplnění a odevzdání zprávy Přijetí zprávy a její schválení Závěrem Část A Pro žadatele 1. Grantys Grantys je on-line databázový systém, který je určen pro správu nadačních žádostí a podpořených projektů. Pro žadatele o nadační příspěvek (a realizátory podpořených projektů) má webové rozhraní na adrese 2. Přístup do Grantysu Webové rozhraní pro žadatele a realizátory projektů (pro zjednodušení budeme v dalším textu používat označení žadatelé ) je navrženo tak, že každý subjekt je považován za jednotlivého žadatele. To znamená, že pokud je ve vaší organizaci více lidí, kteří budou s Grantysem pracovat, budou sdílet společné uživatelské jméno a heslo. Systém pracuje na principu kontinuity žadatelských subjektů, to znamená, že pokud žádáte o grant opakovaně, přihlašujete se znovu jako tentýž žadatel. 1

2 3. První přihlášení do Grantysu Pokud zadáte do vyhledávače adresu uvidíte přihlašovací stránku. Při prvním přihlášení pokračujte na další stránku tlačítkem Registrovat. Zde zadejte identifikační číslo (IČ) přidělené statistickým úřadem nebo rejstříkovým soudem. Poté klikněte na tlačítko Pokračovat. Dál se postup liší, podle toho, zda jste z pohledu systému úplně nový subjekt, nebo už jste u nás žádali o grant dříve, dokonce i před spuštěním Grantysu. V prvním případě se budete nově registrovat, ve druhém případě potřebujete jen získat přístupové údaje. 3.1 Nová registrace Registrujete se (tzn., zakládáte zcela nový údaj) v případě, že systém neobjevil záznam, který by obsahoval vaše IČ. Po kliknutí na pole Registrovat se dostanete do formuláře, kde vyplníte základní informace o vaší organizaci. V každém případě určitě vyplňte jednu ovou adresu, na kterou vám systém pošle automaticky vytvořené heslo, ostatní údaje můžete vyplnit kdykoliv později, ovšem ještě před odesláním projektu. Heslo vám přijde em (doručení u může i několik minut trvat) a při následujícím přihlášení si ho můžete změnit (např. z důvodu lepšího zapamatování). Změna hesla: Po přihlášení do systému Grantys původním heslem, klikněte vpravo na zelený odkaz detail v sekci Organizace. Otevře se vám stránka s informacemi k organizaci. Kliknutím na některé z textových polí se vám otevře stránka k editaci. Na konci této stránky do řádku Změna hesla napište heslo, které chcete od této chvíle používat. Pozor: Nezapomeňte, že přístup do systému slouží všem zaměstnancům/členům vaší organizace. Před změnou hesla se ujistěte, zda některý váš kolega nedokončuje v systému důležitou práci a případnou změnu hesla neprodleně oznamte všem kontaktním osobám uvedeným v sekci Lidé. 3.2 Získání přístupových údajů k existujícímu záznamu Najde-li systém vaši organizaci na základě zadaného IČ, klikněte na ni. Otevře se vám nabídka osob, které evidujeme jako kontaktní k dané organizaci. Z nich si můžete kliknutím vybrat osobu, které em zašleme přístupové údaje. Pokud zjistíte, že žádná z uvedených osob už u vás nepracuje (nebo z nějakého jiného důvodu nemůžete tento způsob využít), kontaktujte nás telefonicky nebo e- mailem, a my vám rádi pomůžeme. Kontakt: , Tento kontakt slouží pouze pro technickou podporu práce se systémem Grantys. Ve věcech obsahové náplně jednotlivých programů Nadace OKD se prosím obracejte na administrátora programů. Kontakty jsou uvedeny ve výzvě. 2

3 4. Opakované přihlášení Při opakovaném přihlašování do systému už zadáváte přihlašovací jméno (obvykle IČ vaší organizace, nikoliv jméno osoby ani organizace) a heslo, získané výše popsaným způsobem. Pokud byste přístupové údaje zapomněli nebo ztratili, můžete je znovu získat způsobem popsaným v kapitole 3.2. Heslo je generováno automaticky a je doručováno výhradně na registrovaný , proto vám nemůžeme jeho znění předat telefonicky ani em. Při odhlášení ze systému zůstávají uložená všechna data, která jste odeslali na server (tlačítko Uložit). To znamená, že Grantys umožňuje uložení rozpracovaných dat (žádostí), po novém přihlášení můžete v práci na rozepsané žádosti pokračovat. Pokud kliknete na tlačítko Odeslat, už není možné žádost jakkoli editovat, ani zpět otevřít na Váš požadavek. Pozor: v okamžiku odeslání žádosti v systému, už není možné ji jakkoli editovat! Pozor: přihlášení do systému trvá max. 5 hodin, doporučujeme žádost průběžně ukládat. Průběžné ukládání platí dvojnásob právě při práci v on-line formulářích. Připojení k serveru může nečekaně i s ohledem na kvalitu přenosu dat selhat! Tip: doporučujeme žádost připravit ve Wordu a data do systému Grantys jen kopírovat. Takto máte zálohu pro případ, že by například selhalo připojení k internetu a data by se nevratně ztratila. 5. Práce s aplikací Na úvodní stránce najdete kromě informace o posledním přihlášení sekce Organizace, Lidé a Projekty (včetně odkazu Podat novou žádost ). Tip: kliknutím na logo Grantysu v levém horním rohu se odkudkoliv dostanete zpět na tuto úvodní stránku. Pozor, pokud ale před tím vyplněná data v žádosti neuložíte, o tato data přijdete. Sekce jsou všechny organizovány obdobně. Mohou (kromě Organizace, ta je vždycky jen jedna) obsahovat seznam více položek, a každou položku ze seznamu si můžete zeleným odkazem detail otevřít, abyste viděli podrobnosti.. Tip: v Grantysu jsou klikatelné odkazy obvykle označeny zelenou barvou, takže je snadno odlišíte od ostatního textu. V některých případech jsou odkazy i červeně. 3

4 V detailním pohledu, kromě čtení podrobností, obvykle můžete stejným způsobem pokračovat ještě o další úroveň níž, např. z detailu organizace si můžete otevřít detaily adres. Pokud potřebujete údaje aktualizovat nebo vyplnit prázdná políčka, jednoduše klikněte na místo, které chcete editovat a kterým se přepnete z pouhého zobrazení do modu editace. V modu editace se setkáte s několika typy polí, a prvky, které vám mají usnadnit vyplnění formuláře. Vyplnění je podobné jako u jiných webových formulářů: do textových polí kliknete a píšete, zaškrtávací pole přepínáte mezi ano ne, u výběrového boxu (nabídky) vyberete nejvhodnější z nabízených variant (nelze přidat vlastní). Text v polích můžete pro lepší přehlednost strukturovat pomocí odrážek nebo odsazení řádků. Typ písma ani jeho zvýraznění systém neumožňuje. Vyplňování vám usnadní v první řadě instrukce, které jsou uvedeny modrou barvou u některých polí a navádějí vás, jakým způsobem dané pole vyplňovat. Vedle toho se můžete u některých políček setkat s otazníkem zelené barvy za názvem pole. Při najetí myší na otazník uvidíte nápovědu, která upřesňuje nebo vysvětluje popis. Poslední dostupné usnadnění je odkaz klikněte pro doplnění. Například projektový se vám po kliknutí na odkaz doplní z dříve zadaných kontaktních údajů. 4

5 6. Sekce organizace Zde jsou uchovány informace o vaší organizaci, tak abyste je v případě opakované žádosti nemuseli znovu vyplňovat. Klikněte na zelený odkaz detail v sekci organizace, a zobrazí se vám informace, které jsou v naší grantové databázi k vaší organizaci přiřazeny. Změnit nebo doplnit je můžete kliknutím přímo do pole, které chcete upravit. Zkontrolujte si prosím a případně doplňte i samotný název organizace tak, aby odpovídal doslovnému znění uvedenému v aktuálním dokladu o její registraci. Při zakládání nové registrace subjektu jsou data po zadání IČ automaticky kopírována z registru ekonomických subjektů ARES. Tento způsob vám pomůže při uvádění oficiálních údajů. Nejpozději před odesláním projektu doplňte také všechny dostupné údaje, které jste při první registraci organizace nevyplnili. Charakteristika organizace uveďte základní předpoklady žadatele a jeho zkušenosti relevantní k projektu. 5

6 Adresy mají samostatný detailní pohled i stránku pro editaci. Zadejte minimálně adresu vašeho registrovaného sídla. Zadání správné adresy sídla vám usnadní výše zmíněné kopírování dat z ARESu. V případě, že si přejete posílat poštu na jinou adresu, než je sídlo organizace, zadejte také doručovací adresu. Pokud chcete jako kontaktní osoba využít jinou než uvedenou doručovací adresu, založte další adresu a přiřaďte k ní Typ adresy Ostatní. Detail adresy otevřete opět odkazem detail, novou adresu vložíte odkazem přidat. Dále najdete v detailu organizace položku Soubory. Sem můžete podle svého uvážení nahrát dokumenty vztahující se k organizaci (potvrzení čísla účtu, doklad o registraci). Pokud už jste u nás žádali a údaje o organizaci máte vyplněny, nezapomeňte si je před odesláním žádosti projít a zkontrolovat, zda jsou úplné a aktuální! 7. Sekce lidé Každý projekt musí mít své kontaktní osoby, abychom my i vy věděli, na koho se obracet. Kontaktní osobu na straně nadace najdete v popisu výzvy (viz dále) Údaje o kontaktní osobě na vaší straně je potřeba vyplnit v sekci lidé. Lidí lze vložit samozřejmě i více, nemusí všechny vaše projekty mít na starosti stejná osoba. Vždy ale musí být uvedena pouze jedna kontaktní osoba na jeden projekt. Pokud podáváte více projektů, může být stejný člověk koordinátorem více projektů. Stejně jako u organizace platí, že pokud využijete v aktuálním projektu dříve vložený záznam o kontaktní osobě, měli byste zkontrolovat jeho aktuálnost. V kontaktu prosím zvolte i pracovní pozici. Pokud je koordinátor současně i statutárním zástupcem, zvolte prosím možnost statutární zástupce. Pokud dříve uvedená kontaktní osoba v organizaci již nepracuje nebo jednoduše ve vašem novém projektu bude vystupovat jiná osoba, přidejte novou kontaktní osobu, původní kontakt ponechte a nepřepisujte! Pokud se v některém z Vašich dosud probíhajících projektů změní kontaktní osoba, nezapomeňte nám to oznámit (viz vaše smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku). V záložce konkrétního kontaktu (sekce Lidé) je také nutné vybrat z nabídky adresu, na kterou máme tomuto člověku v záležitostech projektu posílat poštu. Je-li uvedena doručovací adresa, přednostně je nabízena tato. Pokud doručovací adresa není uvedena, nabízí se automaticky adresa sídla. Chcete-li poštu dostávat na jinou než obě zmíněné adresy, doplňte ji prosím v sekci Organizace, řádek Adresy a následně ji v záložce kontaktu vyberte z nabídky. 8. Žádost o grant 8.1 Vytvoření žádosti Odkazem Podat novou žádost nad sekcí Projekty se dostanete do nabídky aktuálně vypsaných grantových programů Nadace OKD, případně Nadace 6

7 Partnerství. Každá z nich je označena logem odpovídající organizace, a obsahuje následující informace: název grantové výzvy (v rámci Nadace OKD pouze tyto: Pro region, Pro Evropu), datum uzávěrky nejpozději do půlnoci tohoto dne musíte žádost odeslat, jinak žádost systém nepřijme, odkaz na podrobné informace (vyhlášení grantové výzvy) na webu Nadace OKD, jméno kontaktní osoby administrátora programu (můžete na jméno kliknout pro odeslání u) a jeho telefonní číslo. Tyto informace a kontaktní údaje budou k dispozici až do data uzávěrky (včetně). Kliknutím na název grantové výzvy otevřete formulář grantové žádosti. Rozepsanou žádost si můžete kdykoliv uložit (tlačítkem dole), a zase se k ní vrátit odkazem z úvodní stránky (uvidíte ji v seznamu projektů v sekci Projekty ). Některé části žádosti nejsou přístupné z formuláře žádosti v modu editace (to je to první, co po založení žádosti uvidíte), ale dostanete se k nim z detailu projektu - po uložení žádosti nebo ze seznamu projektů na úvodní stránce. Jedná se o tyto údaje: tabulku rozpočtu, o údaje, které jsou specifické pro jednotlivé výzvy (v Grantysu se nazývají Rozšířený popis), a místo pro vložení příloh projektu (řádek Přílohy ) popsané ve výzvě každého grantového programu. 8.2 Vyplnění žádosti V modu editace žádosti vyplňte všechna pole žádosti, pokud není v podmínkách dané výzvy nebo přímo v Grantysu uvedena výjimka. Tip: po vyplnění celé žádosti si ji můžete pro vlastní potřebu vygenerovat ve formátu.docx (aplikace MS Word) pomocí tlačítka Stáhnout jako Word na konci stránky. Pokud používáte verze MS Word 2003 a starší, budete potřebovat doplněk FileFormatConverters.exe pro čtení souborů s příponou.docx. Je zdarma k dispozici na odkaze: c6bb74cd1466&displaylang=cs 7

8 Obrázek výše: zobrazení žádosti v modu (režimu) editace Název projektu: měl by být výstižný, originální, ale hlavně stručný! Nesmí chybět! Kontakt: zástupce vaší organizace, se kterým budeme komunikovat ve všech záležitostech týkajících se projektu. Pokud potřebujete do výběru přidat novou osobu, učiňte to v sekci Lidé, přístupné z úvodní stránky Grantysu. Následně tuto osobu v žádosti vyberte ze zobrazeného seznamu. Zaměření: výběr je pro každý ze 2 programů Nadace OKD přednastaven. Projektový výhradně na tuto adresu budeme zasílat elektronickou korespondenci, týkající se veškeré administrativy daného projektu i v průběhu jeho případné realizace. Datum zahájení: předpokládaný termín, od kdy chcete projekt realizovat (dle podmínek výzvy je možno zahájit nejdříve od a nejpozději k ). 8

9 Datum ukončení: předpokládaný termín, kdy chcete projekt ukončit (dle podmínek výzvy je maximální doba realizace projektu 12 měsíců od data zahájení, v programu Pro Evropu 18 měsíců od data zahájení). Anotace: stručné shrnutí o co v projektu jde, to nejdůležitější z jeho obsahu v minimálně 350 a maximálně 600 znacích. Anotaci nepodceňujte, podle ní si hodnotitelé utvoří první dojem o vašem projektu. Nesrozumitelná, příliš dlouhá, příliš krátká nebo myšlenkově nekonzistentní anotace tak může snížit hodnocení vašeho projektu. Popis výchozí situace je velmi důležitá součást žádosti o grant. Popište výchozí situaci, kterou se projektem snažíte zlepšit, zdůvodněte naléhavost řešení dané situace grantovou podporou. Cíle projektu: shrňte do několika bodů, čeho chcete dosáhnout realizací projektu. Uveďte hlavní rozdíly, jak se realizací projektu změní výchozí situace popsaná výše. Aktivity a časový plán: vypište, z jakých aktivit se skládá projekt a v jakém časovém rozmezí je budete realizovat (v řádu měsíců). Výstupy projektu: uveďte, jaké měřitelné výsledky bude mít váš projekt, včetně skutečností, které mohou jejich dosažení ovlivnit a jejich případných dopadů. Zapojování a/nebo informování veřejnosti - uveďte, jak budete informovat o realizaci a výsledcích projektu. Pokud plánujete do projektu aktivně zapojit veřejnost, napište jakým způsobem a v jakém rozsahu. Spolupracující osoby a organizace: jaké další subjekty (jiné organizace, jednotlivci, samospráva, firmy ) se budou podílet na realizaci projektu? Jaké jsou jejich přínosy? Komentář k rozpočtu: dobrovolné pole, které využijete v případě potřeby. Samotná tabulka rozpočtu je na zvláštní stránce přístupné z detailu žádosti. Pole Komentář neslouží pro další umístění rozpočtu. Veškeré nákladové položky prosím zapište do tabulky rozpočtu. Jiné zdroje financování: zde uveďte informaci, z jakých zdrojů hodláte pokrýt finanční spoluúčast (minimálně 20 % z celkového rozpočtu projektu), a také pravděpodobnost těchto zdrojů (zda jde o jisté peníze, nebo máte např. jen požádáno u jiného dárce). Číslo účtu a kód banky: vložte číslo účtu organizace a zkontrolujte si jeho správnost, vyberte kód banky ze seznamu. Pro potřeby Nadace OKD bude vlastnictví účtu doloženo až po schválení projektu správní radou. Nevkládejte do přílohy žádosti. Nestačí ale vyplnit jen pole v režimu (modu) editace žádosti! Další důležité údaje jsou přístupné po uložení úvodní části žádosti (například přílohy a rozpočet). Pokud je tedy vše v úvodní části podle vás vyplněno, zvolte Uložit. Následně je možné pokračovat v dalších úpravách: 9

10 Obrázek výše: detail žádosti Číslo: o něj se nemusíte starat, číslo bude přiděleno vaší žádosti automaticky. Další informace: Přílohy: odkazem přidat můžete nahrávat soubory (přílohy projektu) ze svého počítače na náš server. Jaké konkrétní přílohy je nutné nebo vhodné k projektu dodat, je uvedeno v příslušné grantové výzvě na webu nadace. Vložené dokumenty prosím pojmenujte, usnadníte nám práci. Pozor: v grantových programech Nadace OKD není možné zasílat přílohy poštou. Akceptovány budou pouze přílohy vložené do systému Grantys. 10

11 Tip: aktivní odkaz na vyhlášení příslušné grantové výzvy na webu Nadace OKD je k dispozici na stránce detailu žádosti, v horní části vedle loga nadace. Formát souborů: abychom byli schopni vámi zaslané soubory přečíst, vyvarujte se nestandardních formátů. Bez problémů jsou texty a tabulky v MS Office (.doc i.docx,.xls i.xlsx) i OpenOffice (.odt,.ods), a také.pdf. Obrázky vkládejte prosím ve formátu.jpg,.gif či.png formátu. Pokud je to možné, vkládejte prosím jednotlivé soubory maximální velikosti do 4 MB. Dokumenty v ZIP nám i hodnotitelům komplikují práci. Pozor: každý vložený soubor prosím nezapomeňte pojmenovat, aby bylo hodnotitelům i nám zřejmé, o jakou přílohu se jedná. Události, zprávy: mají význam až u podpořených projektů. Při podání žádosti jim není třeba věnovat pozornost. Místa: NUTNO VYPLNIT! otevřete odkazem přidat a vyplňte prosím, kde má být projekt realizován. Zadejte PSČ nebo začátek názvu a pak vyberte z nabídky příslušnou obec nebo část obce. Vyberte prosím rozsah působnosti projektu (místní / regionální / celostátní). Místem realizace prosím rozumějte obec či město, jehož obyvatelé mají z realizace prospěch. Např. pojedou-li klienti sociální služby z Karviné na rehabilitační pobyt do Jindřichova Hradce, je místem realizace Karviná nikoli Jindřichův Hradec. Položku ID záznamu systém přidělí automaticky podle zvoleného místa, nevyplňujte ji prosím. Rozpočet: kliknutím do pole nebo na řádek rozpočtu se vám otevře tabulka rozpočtu. Respektujte prosím členění rozpočtu a jednotlivé položky řaďte pod odpovídající předepsané kategorie. Ke každé položce uveďte její název, celkovou částku a částku požadovanou od nadace na tuto položku. Řádky v jednotlivých kategoriích můžete přidávat podle potřeby. Provedete to jednoduše tak, že pod odpovídající kategorií (1 až 5) kliknete na zelený text přidat řádek, do nabízeného okénka vepíšete název položky a potvrdíte (tlačítkem ok ). Tabulka vložené částky ve všech buňkách automaticky sčítá. V případě, že jste plátci DPH, uvádějte prosím v rozpočtu částky bez DPH (pokud nejste od plátcovství osvobozeni). Pokud plátci DPH nejste, můžete nárokovat v rozpočtu částky včetně DPH. 11

12 Režim editace rozpočtu Pokud potřebujete k rozpočtu doplnit nějaké textové informace, některé položky zdůvodnit či komentovat jejich výši, použijte pole Komentář k rozpočtu, přístupné v modu editace žádosti. Tamtéž najdete i pole Jiné zdroje financování, kde uveďte, z jakých zdrojů pokryjete rozdíl a finanční spoluúčast, která je minimálně 20 % z celkového rozpočtu projektu. Uveďte také, nakolik jsou dané zdroje jisté nebo pravděpodobné, případně jaké máte náhradní řešení u nejistých zdrojů. Použité zkratky v rozpočtu: - DPČ, DPP dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce - DHM, DNM dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek - DDHM dlouhodobý drobný hmotný majetek - PHM pohonné hmoty K rozpočtu Pro Evropu: uveďte a rozepište náklady na zpracování potřebných dokumentů či samotné žádosti o dotaci z fondů EU. Nezapomeňte v externích službách vyčlenit náklady na poradenské služby, pokud je budete využívat. Pojmy a jaké služby patří mezi poradenské, najdete v Tabulce pojmů Pro Evropu. Tento slovníček naleznete na webových stránkách Nadace OKD. Zdůvodnění rozhodnutí: pokud správní rada nadace váš projekt nepodpoří, najdete důvody rozhodnutí právě zde. 12

13 Rozšířený popis: kliknutím na pole, které chcete upravit, otevřete stránku pro vyplnění informací specifických pro různé grantové výzvy. Vyplňte podle instrukcí u jednotlivých políček. Vyplnění těchto polí je stejně důležité pro posouzení vaší žádosti jako předchozí údaje, proto jim prosím věnujte pozornost. Potřebnost realizace projektu: zdůvodněte, proč je projekt potřebný. Změny a zlepšeni: jakým způsobem přispěje realizace projektu ke zlepšení původní situace, případně prospěje cílové skupině? Cílové skupiny: uveďte, pro koho je projekt určen a kdo bude mít z jeho realizace prospěch (jaké jsou cílové skupiny projektu) a odhadněte počet cílové skupiny. Jakým způsobem budou vyjmenované cílové skupiny zapojeny do realizace projektu? Pokračování projektu: jak bude projekt pokračovat po vyčerpání grantu? Jakým způsobem bude zachován výsledek projektu? Prezentace Nadace OKD: jak budete prezentovat Nadaci OKD jako partnera projektu. 13

14 Zkušenosti s projektovým řízením: stručně uveďte, jaké zkušenosti máte s řízením projektu. Jaké projekty jste doposud realizovali. Rozšířený popis v programu Pro Evropu: Program EU: název programu, dotačního titulu nebo fondu EU, ze kterého budou čerpány finanční prostředky, název prioritní osy a oblasti podpory. Částka z EU: uveďte finální částku, kterou budete požadovat z fondů EU. Udržitelnost projektu: popište, jakým způsobem zajistíte, aby projekt EU byl dlouhodobě udržitelný. Vazba na jiné projekty: popište vazbu připravovaného projektu EU na již existující či plánované projekty. Jak bude s projektem naloženo v případě uzavření / nevyhlášení příslušné výzvy: Jak budete postupovat v případě, že nebude možné předložit žádost do plánovaného fondu EU? Popište způsob předcházení tomuto a případným dalším rizikům nebo způsob jejich řešení. Zkušenosti s projektovým řízením: stručně uveďte, jaké zkušenosti máte s řízením projektu. Jaké projekty jste doposud realizovali. 8.3 Odeslání žádosti do nadace Pokud máte následující položky vyplněny údaje o organizaci: vyplnit nebo aktualizovat; údaje o kontaktní osobě: vyplnit nebo aktualizovat; údaje o projektu: vyplnit, včetně: rozpočtu, údajů v Rozšířeném popisu, místa realizace; 14

15 všechny požadované přílohy (v souladu s podmínkami příslušné výzvy!) jsou nahrány do databázového systému Grantys. Akceptovány budou pouze přílohy vložené do systému Grantys.... můžete odeslat žádost do nadace! Žádost odešlete červeným odkazem Odeslat žádost do nadace dole v detailním zobrazení. Po odeslání už žádost nemůžete měnit. Odeslání žádosti musíte stihnout nejpozději v den uzávěrky (později zaslanou žádost systém nepřijme a žádost tedy nebude hodnocena). 9. Posouzení žádosti Nadace vaši žádost posoudí na základě dvoukolového systému hodnocení. Žádosti přehodnocené administrátory podléhají následnému rozhodnutí o podpoření či nepodpoření správní radou Nadace OKD. Až bude rozhodnuto, vložíme do Grantysu informaci, zda je projekt podpořen, a pokud není, tak i důvod zamítnutí. Tyto údaje tam pro vás budou k dispozici. 10. Podpořené projekty Grantys vám v případě podpory vašeho projektu, umožní sledovat vývoj projektu a zprostředkuje také některou další komunikaci nahrávání zpráv, jejich příloh, fotek apod. Číslo projektu: už v okamžiku, kdy zaregistrujeme vaši žádost o nadační příspěvek, dostane projekt číslo. Z tohoto čísla vychází číslo podpořeného projektu, které ponese následně také grantová smlouva. Po celou dobu jej budeme používat při vzájemné komunikaci. Stav projektu: označuje, v jaké části grantového procesu se váš projekt momentálně nachází. Jsou možné tyto stavy: Rozepsaný jedná se o projekt, na kterém právě pracujete, ještě nebyl finalizován a odeslán do nadace. Odeslaný vy jste potvrdili úplnost žádosti a odeslali jste ji k posouzení, my jsme ještě nepotvrdili její přijetí. Přijatá žádost žádost dostane číslo a může ji posuzovat příslušná komise a správní rada nadace. Podpořený projekt, který se správní rada rozhodla podpořit nadačním příspěvkem (grantem). Tento stav také označuje projekty v realizaci. Zamítnutý projekt, který se správní rada rozhodla nepodpořit. Uzavřený podpořený projekt po ukončení realizace. 15

16 Projekty, které se budou nacházet ve stavu Rozepsaný budou smazány, po vyhlášení výsledků. 11. Závěrem Pokud vám něco nebude jasné, nebo zde potřebnou informaci nenajdete vůbec, kontaktujte nás na čísle nebo napište na JEDNÁ SE POUZE O TECHNICKOU PODPORU K SYSTÉMU GRANTYS 16

17 Část B pro příjemce Grantys umožňuje sledovat vývoj podpořeného projektu a zprostředkovává také některou další komunikaci žádosti o změnu, vyplňování průběžných a závěrečných zpráv, nahrávání fotek apod. Netýká se to smlouvy, která s vámi bude podepsána v písemné podobě. Pro zobrazení informací o podpořeném projektu musíte být přihlášení do systému. Použijete k tomu internetové stránky stejně jako při podávání grantové žádosti a vyplníte také stejné přihlašovací údaje. Pokud jste přihlašovací údaje ztratili a ve vaší organizaci se systémem Grantys pracujete pouze jako jediní, nechte si poslat nové (kapitola 3.2). Veškeré údaje vedeme vždy samostatně k jednotlivým projektům. Proto, pokud vaše organizace má v systému projektů více, je důležité vybrat ze seznamu projektů požadovaný projekt. 1. Události Pole tabulka v sekci Další informace se v systému zobrazuje jako druhé v pořadí, hned za polem Přílohy. Zde evidujeme informace o zásadních událostech v projektu pro váš i náš přehled. Najdete zde například informace o tom, že máme podepsanou smlouvu, že jsme vzali na vědomí váš o dění v projektu, nebo že jsme vyřídili vaši žádost o změnu v projektu (a s jakým výsledkem). Pokud máme k příslušné události přiložený soubor, je zde přístupný i pro vás. Zde se také zobrazí informace o procesu kontroly průběžné nebo závěrečné zprávy. Události do systému zapisuje administrátor programu, žadatel nebo příjemce grantu toto právo nemá. 2. Zprávy Tabulka v systému následující po Událostech zobrazuje rozpis zpráv, které máte k projektu dodat. Povinnost jejich zpracování a odevzdání vyplývá z grantové smlouvy a termíny uvedené v tabulce máte ve své smlouvě taktéž uvedeny (dokud se schválením žádosti o změnu termínu data nezmění) Vyplnění a odevzdání zprávy Zprávu vyplníte následujícím způsobem. Na stránce projektu, u kterého chcete vyplnit formulář, zvolte v sekci Zprávy příslušnou zprávu. Ve smlouvě i zde máte 17

18 stanoveno, zda odevzdáváte pouze závěrečnou zprávu nebo v průběhu realizace budete odevzdávat i zprávu průběžnou. Otevře se formulář zprávy, který vyplňujete stejným způsobem jako žádost, tj. kliknete do pole, které chcete vyplnit a píšete. Vyplňování Vám usnadní instrukce, které jsou uvedeny šedým textem přímo ve vyplňovaném poli a seznam povinných příloh na konci formuláře. Rozpracovanou zprávu můžete kdykoliv uložit kliknutím na tlačítko Uložit na konci stránky a následně se ke zprávě vrátit. Po uložení zprávy nahrajte všechny povinné přílohy v sekci Přílohy na konci formuláře. Vyplněnou zprávu se všemi přílohami v předepsaném formátu odešlete červeným tlačítkem Odeslat zprávu a upozorníte nás na tuto skutečnost em. Po odeslání již zprávu nemůžete měnit. Tip: Po vyplnění zprávy si ji můžete pro vlastní potřebu vygenerovat ve formátu docx (aplikace MS Word) pomocí tlačítka Stáhnout jako Word případně jako PDF obdobným odkazem na konci stránky. Náležitosti každé zprávy a formát požadovaných příloh jsou definovány v Pokynech pro příjemce grantu. Tyto pokyny jsou nedílnou součásti smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a jsou také zveřejněny na webu programu v sekci Pro příjemce. Případně jsou uvedeny jako povinné přílohy přímo na konci formuláře zprávy. Pokud jsou nějaké podklady vyžadovány v tištěné podobě, v pokynech je tato skutečnost uvedena. Pokud byste chtěli odevzdat větší množství fotek, můžete je vložit a zaslat na CD. Doporučujeme vám nejvhodnější způsob zasílání nestandartních nebo objemných elektronických výstupů projektu konzultovat s administrátorem Přijetí zprávy a její schválení Pokud zprávu akceptujeme, pak to zde vyznačíme ( odevzdáno v tabulce). Toto datum říká pouze to, že zpráva k nám byla doručena a administrátor ji v nejbližší době zkontroluje. Je-li zpráva i všechny náležitosti v pořádku, stav zprávy v tabulce změníme na schváleno. Tato informace se objeví v rozpisu Událostí. Pokud je na zprávu podle smlouvy vázáno vyplacení splátky grantu, platí, že příslušná splátka bude uhrazena do 45 kalendářních dnů po schválení zprávy, pokud grantová smlouva nestanoví jinak. Bude-li potřeba zprávu nebo její přílohy doplnit, vyzve vás administrátor nebo koordinátor k opravě nebo doplnění em nebo telefonicky. Uzavřené projekty v Grantysu zůstávají. Protože jsme do systému převedli naši dosavadní evidenci grantů, najdete zde i starší projekty vaší organizace v menším rozsahu podle toho, které informace máme elektronicky evidované 18

19 3. Závěrem Pokud vám něco při vyplňování žádosti Grantysu není jasné a nenašli jste potřebnou informaci v tomto manuálu, kontaktujte nás na čísle nebo napište na e- mail poradíme vám a vaše podněty využijeme pro zlepšení tohoto textu. 19

3.1 Nová registrace. 3.2 Získání přístupových údajů k existujícímu záznamu. 4. Opakované přihlášení

3.1 Nová registrace. 3.2 Získání přístupových údajů k existujícímu záznamu. 4. Opakované přihlášení Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele...1 1. Grantys...1 2. Přístup do Grantysu...1 3. První přihlášení do Grantysu...1 3.1 Nová registrace...2

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace... 2 3.2 Získání přístupových údajů k existujícímu

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Část A Pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 2 3.1 Nová registrace... 2 3.2 Získání přístupových

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah:

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 2 2. Přístup do Grantysu... 2 3. První přihlášení do Grantysu... 2 3.1 Nová registrace...

Více

Manuál k přihlášení do systému Grantys

Manuál k přihlášení do systému Grantys Manuál k přihlášení do systému Grantys Pro žadatele v programech SRDCOVKA a PRO REGION Verze platná ke dni 3. 12. 2018 Nadace OKD Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát Telefon: +420 702 202 208

Více

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele o nadační podporu

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele o nadační podporu Manuál k systému Grantys Pro žadatele o nadační podporu Obsah: Obsah: 2 1. Systém Grantys 3 2. Přístup do Grantysu 3 2.1 Registrace / Vytvoření účtu 3 2.2 Obnova registrace pro uživatele zaregistrované

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele a příjemce grantu

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele a příjemce grantu Manuál k systému Grantys Pro žadatele a příjemce grantu Verze platná ke dni 26. 6. 2017 Obsah: Část A pro žadatele Obsah:... 2 Systém Grantys... 3 1. Přístup do Grantysu... 3 1.1 Registrace/Vytvoření účtu...

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele o grant

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele o grant Manuál k systému Grantys Pro žadatele o grant Verze platná ke dni 23. 5. 2016 Obsah: Obsah:... 2 1. Systém Grantys... 3 2. Přístup do Grantysu... 3 2.1 Registrace/Vytvoření účtu... 3 2.2 Přihlášení do

Více

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele o grantu

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele o grantu Manuál k systému Grantys Pro žadatele o grantu Verze platná ke dni 30. 8. 2017 Obsah 1. Systém Grantys... 3 2. Přístup do Grantysu... 3 2.1 Registrace/Vytvoření účtu... 3 2.2 Obnova registrace pro uživatele

Více

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce grantu

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce grantu Manuál systému Grantys Pro žadatele a příjemce grantu Verze platná ke dni 26. 6. 2017 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné

Více

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce grantu

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce grantu Manuál systému Grantys Pro žadatele a příjemce grantu Verze platná ke dni 15. 11. 2017 Obsah Obsah... 2 Část A Pro žadatele... 3 1 Systém Grantys... 4 2 Přístup do Grantysu... 4 2.1 Registrace / Vytvoření

Více

Manuál systému Grantys

Manuál systému Grantys Manuál systému Grantys Pro žadatele a příjemce grantu Verze platná ke dni 23.4.2018 1 Část A Pro žadatele 2 1. Systém Grantys Grantys je on-line databázový systém, který je určen pro správu nadačních žádostí

Více

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele o nadační příspěvek v programech Nadačního fondu obětem holocaustu

Manuál k systému Grantys. Pro žadatele o nadační příspěvek v programech Nadačního fondu obětem holocaustu Manuál k systému Grantys Pro žadatele o nadační příspěvek v programech Nadačního fondu obětem holocaustu Obsah: Obsah:... 2 1. Systém Grantys... 3 2. Přístup do Grantysu... 3 2.1 Registrace/Vytvoření účtu...

Více

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce nadačního příspěvku v programech Nadačního fondu obětem holocaustu

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce nadačního příspěvku v programech Nadačního fondu obětem holocaustu Manuál systému Grantys Pro žadatele a příjemce nadačního příspěvku v programech Nadačního fondu obětem holocaustu Obsah Část A Pro žadatele... 3 1 Systém Grantys... 4 2 Přístup do Grantysu... 4 2.1 Registrace/Vytvoření

Více

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce grantu

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce grantu Manuál systému Grantys Pro žadatele a příjemce grantu Verze platná ke dni 15. 11. 2017 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné

Více

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce nadačního příspěvku v programech Nadačního fondu obětem holocaustu

Manuál systému Grantys. Pro žadatele a příjemce nadačního příspěvku v programech Nadačního fondu obětem holocaustu Manuál systému Grantys Pro žadatele a příjemce nadačního příspěvku v programech Nadačního fondu obětem holocaustu Obsah Obsah... 2 Část A Pro žadatele... 1 Systém Grantys... 4 2 Přístup do Grantysu...

Více

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU

MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU DOTAČNÍ PORTÁL MČ PRAHA 7 GRANTYS MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce dotace Obsah 1. Systém dotačního portálu MČ Praha 7 - Grantys... 3 2. Přístup do Grantysu... 3 2.1. Registrace/Vytvoření

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Manuál k systému Grantys - MŽP. Pro žadatele o dotaci MŽP

Manuál k systému Grantys - MŽP. Pro žadatele o dotaci MŽP Manuál k systému Grantys - MŽP Pro žadatele o dotaci MŽP Verze platná ke dni 27. 9. 2018 Obsah: Obsah:... 2 1. Systém Grantys - MŽP... 3 2. Přístup do Grantysu - MŽP... 3 2.1 Registrace/Vytvoření účtu...

Více

Manuál k systému Grantys

Manuál k systému Grantys Pro žadatele a příjemce grantu Verze platná ke dni 7. 12. 2017 Nadace OKD Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná - Fryštát Telefon: +420 702 202 208, 725 389 852 E-mail: polakova@nadaceokd.cz, tumova@nadaceokd.cz

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora zabezpečení škol

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora zabezpečení škol Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora zabezpečení škol určeno pro žádosti na rok 2017 Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Manuál k internetové aplikaci Podej projekt

Manuál k internetové aplikaci Podej projekt Manuál k internetové aplikaci Podej projekt Obsah 1 Přístup do informačního systému... 3 1.1 Registrace/Vytvoření účtu 3 1.2 Přihlášení do systému 4 1.3 Zapomenutí hesla 4 1.4 Změna nastavení účtu 5 1.5

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese pz-iti.brno.cz. Pro jistotu Vám na zadanou adresu přijde e-mail

Více

Metodika pro žadatele o dotaci do Programu 2019

Metodika pro žadatele o dotaci do Programu 2019 Metodika pro žadatele o dotaci do Programu 2019 Cílem tohoto dokumentu je popsat metodický postup pro žadatele o dotaci JSDH v Portálu krizového řízení. 1 Registrace a přihlášení do systému Pro získání

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06300 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Pro jistotu Vám na zadanou adresu

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou Podprogram 117D16200 Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Příručka k online formuláři pro podávání žádostí

Příručka k online formuláři pro podávání žádostí Příloha č. 5 výzvy č.j.: MSMT-23457/2018-2 Příručka k online formuláři pro podávání žádostí Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ Státní podpora sportu 2019/2020

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

ŽÁDOST. o reklamní partnerství. Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti?

ŽÁDOST. o reklamní partnerství. Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti? ŽÁDOST o reklamní partnerství Jak podat žádost? Jak vyplnit formulář? Jak získat informace o stavu zpracování žádosti? Jak podat Žádost o reklamní partnerství Podat žádost lze výhradně vyplněním a odesláním

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Příručka k online formuláři pro podávání žádostí

Příručka k online formuláři pro podávání žádostí Příručka k online formuláři pro podávání žádostí Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ Státní podpora sportu 2017/2018 investiční prostředky Ministerstvo školství,

Více

Poté je možné se Přihlásit prostřednictvím údajů zadaných při Registraci nového účtu.

Poté je možné se Přihlásit prostřednictvím údajů zadaných při Registraci nového účtu. Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Do kroužků, na tábory a vybrané akce DDM Jihlava je možné se přihlásit přes přihlašovací portál Klientské centrum na webové adrese: https://ddmjihlava.iddm.cz.

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Schéma procesu podávání návrhů projektů (NP) Vyhlášení veřejné soutěže Vyplnění NP v aplikaci GRIS Přiložení příloh k NP v aplikaci GRIS

Více

Metodika pro žadatele o dotaci do Programu 2018

Metodika pro žadatele o dotaci do Programu 2018 Metodika pro žadatele o dotaci do Programu 2018 Cílem tohoto dokumentu je popsat metodický postup pro žadatele o dotaci JSDH v Portálu krizového řízení. 1 Registrace a přihlášení do systému Pro získání

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT

Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT SEMINÁŘ NA TÉMA: STÁTNÍ PODPORA TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ V ROCE 2017 PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE, 14./15.11.2016 Úvodní informace Informační

Více

V tomto manuálu získáte informace o postupu:

V tomto manuálu získáte informace o postupu: V tomto manuálu získáte informace o postupu: A. Jak se jako dodavatel registrovat B. Jak se jako dodavatel přihlásím C. Jak podat elektronickou nabídku F. Elektronická komunikace 1 A. Jak se jako dodavatel

Více

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů. oblast sportu

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů. oblast sportu Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů oblast sportu určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým informačním

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Zde v části Progress Reports, Final Reports klikněte na ikonku Edit. Následně se otevře formulář Dílčí zprávy.

Zde v části Progress Reports, Final Reports klikněte na ikonku Edit. Následně se otevře formulář Dílčí zprávy. DÍLČÍ ZPRÁVA Poté, co obdržíte informační e-mail ze strany GA ČR, přihlaste se do aplikace. Přístupové údaje, postup přihlášení do aplikace i práce v aplikaci zůstávají stejné jako při podávání žádosti

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Jak podat žádost do Dotačního titulu Podpora MAS s působností na území PK 2012

Jak podat žádost do Dotačního titulu Podpora MAS s působností na území PK 2012 Jak podat žádost do Dotačního titulu Podpora MAS s působností na území PK 2012 Obsah 1) vstup do systému edotace - informace o platných dotačních titulech návod, jak vstoupit do systému edotace, v kterém

Více

Uveďte na tomto místě prosím úplný oficiální název, tak jak je uveden v aktuálním znění vaší zřizovací listiny.

Uveďte na tomto místě prosím úplný oficiální název, tak jak je uveden v aktuálním znění vaší zřizovací listiny. OGF-032 Informace o žadateli NÁZEV PROGRAMU Fond OGF - 32. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace UNIKÁTNÍ KÓD FORMULÁŘE ČÍSLO FORMULÁŘE OGF-032-002 Instrukce pro vyplnění žádosti Žádost se ukládá

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Návod k zveřejnění zakázek na

Návod k zveřejnění zakázek na Návod k zveřejnění zakázek na www.jihovychod.cz verze 1.1 datum aktualizace: 10. 01. 2011 Co je to vlastně systém pro zveřejňování zadávacích/výběrových řízení? Prostřednictvím systému budou transparentně

Více

Doporučuji si vytisknout výzvu a postupně si odškrtávat a dělat hromádku s dokumenty.

Doporučuji si vytisknout výzvu a postupně si odškrtávat a dělat hromádku s dokumenty. Základní principy Kdo může žádat: Právní forma Spolek s hlavní činností v oblasti sportu, a to minimálně 2 roky k datu podání, sportovní klub nebo tělovýchovná jednota Žadatel je bezúhonný (nebyl pravomocně

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Registrační formulář najdete pod odkazem REGISTRACE na hlavní stránce projektu www.stazepromlade.cz.

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti pro rok 2016 PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti pro rok 2016 PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu výzvy pro podávání žádostí umístěného na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Zde v části Progress Reports, Final Reports klikněte na ikonku Edit. Následně se otevře formulář Závěrečné zprávy.

Zde v části Progress Reports, Final Reports klikněte na ikonku Edit. Následně se otevře formulář Závěrečné zprávy. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Poté, co obdržíte informační e-mail ze strany GA ČR, přihlaste se do aplikace. Přístupové údaje, postup přihlášení do aplikace i práce v aplikaci zůstávají stejné jako při podávání žádosti

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 712 Cestovní ruch pro všechny Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného

Více

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Registrační formulář najdete pod odkazem REGISTRACE na hlavní stránce projektu www.stazepromlade.cz.

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06200 Regenerace sídlišť Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o.

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. 1. Zřízení profilu zadavatele.2 1.1. Registrace a přihlášení.2

Více

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL WEBOVÝ PORTÁL SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro vkládání článků 1. Přihlášení Otevřete si portál Sociální služby v Plzeňském kraji, viz následující odkaz: https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Czech Nature Photo Návod

Czech Nature Photo Návod Czech Nature Photo Návod Tento návod vás provede všemi úkony nutnými pro úspěšné přihlášení vašich fotogra?ií do soutěže Czech Nature Photo. Pokud narazíte na problém, který není v tomto dokumentu podchycen,

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Fond Mobility v aplikaci Interní soutěže

Fond Mobility v aplikaci Interní soutěže Fond Mobility v aplikaci Interní soutěže Manuál žadatele Zpracoval: Bc. Miroslava Pešová Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Dne: 3. 3. 2017 Obsah 1 Úvod 2 Přihlášení do aplikace 3 Žádost a) Studium

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

OBSAH MANUÁL PRO VOC PARTNERY NA

OBSAH MANUÁL PRO VOC PARTNERY NA OBSAH Co je na www.alax.cz nového? Jak pracovat a využívat nový systém?... 1 1) FILTRY...1 2) MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY PRO KLIENTA...2 3) ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ...2 4) PROFIZÓNA... 2 JAK PRACOVAT

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 7. - 10. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání příloh k Žádosti

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více