Informační a komunikační technologie. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: RVJ. Komp e t e n c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: RVJ. Komp e t e n c e"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 6. RVJ čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy Poznámky osvojí si základní pojmy používané v oblasti výpočetní techniky - externí a interní zařízení počítače a principy jejich činnosti (monitor, klávesnice, myš, tiskárna, scanner, procesor, RAM, ) další základní pojmy jsou: soubor, typy souborů, adresář (složka), stromová struktura adresářů, BI (co se děje při startu PC), funkce a příklady operačních systémů naučí se pracovat s programem Průzkumník, procházet mezi složkami, otevírat, vytvářet složky a dokumenty, označovat jednotlivé objekty umí odeslat objekt (na disketu, flash disk, , ke komprimaci), umí používat schránku ke kopírování a vkládání objektů dokáže vyhledat konkrétní soubor na disku, dokáže provádět nastavení v ovládání myši, klávesnice, zvuků, místní a jazykové nastavení, datum a čas pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editiruumí umí ovládat M Word, měnit font, velikost, řez a barvu písma, zarovnat a odsadit odstavec, měnit řádkování, nastavit dělení slov používá odrážky a tabulátory při vytváření tabulkových seznamů, zvládne vytvořit jednoduchou tabulku s ohraničením a vybarvením buněk umí uložit a vytisknout dokument pakování a prohloubení učiva Vývojové trendy informačních technologií, osobní počítač - hardwarová a softwarová konfigurace Základy práce s počítačem, perační systém Windows XP opakování a prohloubení učiva práce se soubory a složkami, ovládací panely informací M Word základní funkce textovéhoa grafického editoru, ovládání programu, uložení dokumentu, odrážky a číslování hlavní zásady pro psaní a úpravy textu, formátování písma, iniciála, tabulátory, tabulka formátování odstavců, sloupce, ohraničení a stínování, tisk dokumentu P 6. ročník sobnostní a sociální výchova kooperace a kompetice rozhodovací schopnosti sobnostní a sociální výchova rozvoj schopností a poznávání Environmentální výchova Ekosystémy základní podmínky života (projekt: "hrožené druhy živočichů")

2 zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě, zvládne nakreslit propracovanější obrázek, míchá barvy, vkládá text do obrázku nastavuje výslednou velikost obrázku, vkládá a upravuje grafické objekty do textu (obrázek ze souboru, lipart, WordArt, popisky, automatické tvary) informací, Grafika opakování - tvorba bitmapového obrázku, grafika v M Word sobnostní a sociální výchova (integrace do předmětu) používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi nimi, ověřuje věrohodnost informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost, zopakuje základní ovládací prvky prohlížeče, seznámí se s různými vyhledávači pracuje s informacemi v souladu se zákony a duševním vlastnictví, pracuje s internetovou stránkou (kopírování textu, uložení obrázku, tisk výběru, ) umí si uložit oblíbené webové stránky, komunikuje přes webové rozhraní - , chat musí umět poslat soubor jako přílohu ové zprávy Vyhledávání komunikace, Internet a elektronická pošta hodnota a relevace informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování, internet ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika o prevence rizik fyzického a duševního násilí spojených s internetem (osobní bezpečí na internetu, ochrana soukromí, ochrana osobních dat, sobnostní a sociální výchova

3 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 7. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy Poznámky osvojí si základní pojmy používané v oblasti výpočetní techniky - externí a interní zařízení počítače a principy jejich činnosti (monitor, klávesnice, myš, tiskárna, scanner, procesor, RAM, ) další základní pojmy jsou: soubor, typy souborů, adresář (složka), stromová struktura adresářů, BI (co se děje při startu PC), funkce a příklady operačních systémů naučí se pracovat s programem Průzkumník, procházet mezi složkami, otevírat, vytvářet složky a dokumenty, označovat jednotlivé objekty umí odeslat objekt (na disketu, flash disk, , ke komprimaci), umí používat schránku ke kopírování a vkládání objektů dokáže vyhledat konkrétní soubor na disku, dokáže provádět nastavení v ovládání myši, klávesnice, zvuků, místní a jazykové nastavení, datum a čas pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editiruumí umí ovládat M Word, měnit font, velikost, řez a barvu písma, zarovnat a odsadit odstavec, měnit řádkování, nastavit dělení slov používá odrážky a tabulátory při vytváření tabulkových seznamů, zvládne vytvořit jednoduchou tabulku s ohraničením a vybarvením buněk umí uložit a vytisknout dokument pakování a prohloubení učiva Vývojové trendy informačních technologií, osobní počítač - hardwarová a softwarová konfigurace Základy práce s počítačem, perační systém Windows XP opakování a prohloubení učiva práce se soubory a složkami, ovládací panely informací M Word základní funkce textovéhoa grafického editoru, ovládání programu, uložení dokumentu, odrážky a číslování hlavní zásady pro psaní a úpravy textu, formátování písma, iniciála, tabulátory, tabulka formátování odstavců, sloupce, ohraničení a stínování, tisk dokumentu P 6. ročník sobnostní a sociální výchova kooperace a kompetice rozhodovací schopnosti sobnostní a sociální výchova rozvoj schopností a poznávání Environmentální výchova Ekosystémy základní podmínky života (projekt: "hrožené druhy živočichů")

4 zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě, zvládne nakreslit propracovanější obrázek, míchá barvy, vkládá text do obrázku nastavuje výslednou velikost obrázku, vkládá a upravuje grafické objekty do textu (obrázek ze souboru, lipart, WordArt, popisky, automatické tvary) informací, Grafika opakování - tvorba bitmapového obrázku, grafika v M Word sobnostní a sociální výchova (integrace do předmětu) používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi nimi, ověřuje věrohodnost informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost, zopakuje základní ovládací prvky prohlížeče, seznámí se s různými vyhledávači pracuje s informacemi v souladu se zákony a duševním vlastnictví, pracuje s internetovou stránkou (kopírování textu, uložení obrázku, tisk výběru, ) umí si uložit oblíbené webové stránky, komunikuje přes webové rozhraní - , chat musí umět poslat soubor jako přílohu ové zprávy Vyhledávání komunikace, Internet a elektronická pošta hodnota a relevace informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování, internet ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika sobnostní a sociální výchova

5 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 7. RVJ čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy Poznámky umí vytvořit zástupce programu (dokumentu, složky) na pracovní ploše, naučí se zadávat naplánované úlohy, defragmentaci disku, bod obnovení systému seznámí se s nástroji pro správu PC, naučí se základní rozdělení počítačových sítí, sdílení souborů a složek v počítačové síti, práva uživatelských účtů pakování a prohloubení učiva - Windows XP Vývojové trendy informačních technologií, Windows, ovládací panely počítačové sítě sobnostní a sociální výchova umí vytvořit složitější tabulku s rozdělením (sloučením) buněk, řazení dat v tabulce, pracuje s dokumentem hromadné korespondence a vytvořenou databází umí nastavit záhlaví a zápatí dokumentu, vložit poznámku pod čarou, vložit do dokumentu objekt editor rovnic a organizační diagram umí používat šablony a styly písma a odstavců při vytváření dokumentu, zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě, uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem informací, M Word opakování učiva - formát psíma, odstavců, tabulky, hromadná korespondencediagra my, editor rovnic, další nastavení Wordu - automat, opravy, naučí se ovládat program, přepínat se v režimech zobrazení snímků, umí přidávat, odebírat a měnit pořadí snímků umí pracovat s textovým rámečkem a jeho formátováním, vkládat externí obrázek, lipart, WordArt do prezentace informací, M PowerPoint prezentace informací (webové stránky, prezentační multimédia), úvod do programu, ovládání a funkce, režimy zobrazení snímků text v prezentaci, grafika v PowerPointu, nastavení efektů v prezentaci P - 7. ročník sobnostní a sociální výchova Environmentální výchova Ekosystémy základní podmínky života Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálního sdělení stavba mediálního sdělení tvorba mediálního sdělení (projekt: "Chráněné druhy rostlin")

6 umí nastavit automatický chod a opakování prezentace, přesné načasování zobrazení snímků, umí uložit prezentaci a vytisknout v úsporném režimu snímky naučí se přiřazovat efekt konkrétnímu objektu, nastavovat přechody jendotlivých snímků časování prezentace, uložení a tisk prezentace ověřuje věrohodnost informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost, zvládá problematiku připojení PC do internetové sítě, umí vytvořit připojení přes modem Vyhledávání komunikace, Internet, viry prezentace informací (webové stránky, prezentační multimédia), hodnota a relevace informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování, jak funguje internet, existující možnosti připojení - instalace sobnostní a sociální výchova rozvoj schopnosti poznávání je seznámen se základním rozdělením virů a jejich šířením Internetová adresa - domény

7 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 8. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy Poznámky umí vytvořit zástupce programu (dokumentu, složky) na pracovní ploše, naučí se zadávat naplánované úlohy, defragmentaci disku, bod obnovení systému seznámí se s nástroji pro správu PC, naučí se základní rozdělení počítačových sítí, sdílení souborů a složek v počítačové síti, práva uživatelských účtů pakování a prohloubení učiva - Windows XP Vývojové trendy informačních technologií, Windows, ovládací panely počítačové sítě sobnostní a sociální výchova kooperace a kompetice umí vytvořit složitější tabulku s rozdělením (sloučením) buněk, řazení dat v tabulce, pracuje s dokumentem hromadné korespondence a vytvořenou databází umí nastavit záhlaví a zápatí dokumentu, vložit poznámku pod čarou, vložit do dokumentu objekt editor rovnic a organizační diagram umí používat šablony a styly písma a odstavců při vytváření dokumentu, zpracuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě, uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem informací, M Word opakování učiva - formát psíma, odstavců, tabulky, hromadná korespondencediagra my, editor rovnic, další nastavení Wordu - automat, opravy, naučí se ovládat program, přepínat se v režimech zobrazení snímků, umí přidávat, odebírat a měnit pořadí snímků umí pracovat s textovým rámečkem a jeho formátováním, vkládat externí obrázek, lipart, WordArt do prezentace informací, M PowerPoint prezentace informací (webové stránky, prezentační multimédia), úvod do programu, ovládání a funkce, režimy zobrazení snímků text v prezentaci, grafika v PowerPointu, nastavení efektů v prezentaci P - 7. ročník sobnostní a sociální výchova Environmentální výchova Ekosystémy základní podmínky života Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálního sdělení stavba mediálního sdělení tvorba mediálního sdělení (projekt: "Chráněné druhy rostlin")

8 umí nastavit automatický chod a opakování prezentace, přesné načasování zobrazení snímků, umí uložit prezentaci a vytisknout v úsporném režimu snímky naučí se přiřazovat efekt konkrétnímu objektu, nastavovat přechody jendotlivých snímků seznámí se s pojmy sešit, list, buňka, blok, řádek vzorců, buňkový a textový kurzor, řádek a sloupec, nejprve se naučí provádět jendoduché matematické výpočty časování prezentace, uložení a tisk prezentace Tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnání dat, jednoduché vzorce, M Excel později se naučí některé z důležitých funkcí z oboru matematiky, statistiky, logických funkcí apod., zvládne formátování buněk, tabulek, přidávat a odebírat řádek, sloupce a list z připravených dat umí vytvořit a graficky upravit různé typy grafů včetně prostorových, umí využívat řazení dat, filtrování dat a podmíněně formátovat buňky do tabulky nebo grafu umí vložit automatický tvar, lipart, WordArt, apod., naučí se pracovat s číselníky, atd. ovládání programu, základní pojmy, úpravy buněk a tabulky, tvorba vzorců grafy, grafika v Excelu, uložení a tisk, pokročilejší práce v Excelu - příklady ověřuje věrohodnost informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost, zvládá problematiku připojení PC do internetové sítě, umí vytvořit připojení přes modem je seznámen se základním rozdělením virů a jejich šířením Vyhledávání komunikace, internet, viry prezentace informací (webové stránky, prezentační multimédia), hodnota a relevace informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování, jak funguje internet, existující možnosti připojení - instalace Internetová adresa - domény sobnostní a sociální výchova rozvoj schopnosti poznávání komunikace

9 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 8. RVJ čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy Poznámky umí do prezentace vložit a upravit tabulku, organizační diagram, videosekvenci, animovaný lipart a používat rozšířené efekty pro vkládané objekty,umí používat funkci průvodních textů ke snímkům prezentace seznámí se s pojmy sešit, list, buňka, blok, řádek vzorců, buňkový a textový kurzor, řádek a sloupec, nejprve se naučí provádět jednoduché matematické výpočty později se naučí některé z důležitých funkcí z oboru matematiky, statistiky, logických funkcí apod., zvládne formátování buněk, tabulek, přidávat a odebírat řádek, sloupec a list z připravených dat umí vytvořit a graficky upravit různé typy grafů včetně prostorových, umí využívat řazení dat, filtrování dat a podmíněně formátovat buňky do tabulky nebo grafu umí vložit automatický tvar, lipart, WordArt, apod., naučí se pracovat s číselníky, atd. umí využívat poštovních klientů utlook Express a M utlook k přijímání a odesílání ových zpráv umí nastavit jednotlivé účty, pravidla pro zprávy, kontakty a adresáře v těchto programech, v M utlooku pracovat s kalendářem akcí a úkolů pakování M Word, Zpracování a využití informací M PowerPoint prohloubení učiva prezentace informací (webové stránky, prezentační multimédia),vkládání a úpravy dalších grafických objektů, zápatí, průvodní text k prezentaci Tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnání dat, jednoduché vzorce, M Excel ovládání programu, základní pojmy, úpravy buněk a tabulky, tvorba vzorců grafy, grafika v Excelu, uložení a tisk, pokročilejší práce v Excelu - příklady Vyhledávání komunikace internet a elektronická pošta utlook Express, M utlook AVG Přírodopis - 8. ročník, V, RV sobnostní a sociální výchova kooperace a kompetice Environmentální výchova lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka k prostředí Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálního sdělení stavba mediálního sdělení tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu (projekt: "Jak žijeme") sobnostní a sociální výchova

10 seznámí se s antivirovým programem AVG, jeho nastavením pro kontrolu e- mailových zpráv, testování PC a funkcí virového trezoru internetové obchody a elektronické bankovnictví

11 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 9. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy Poznámky ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací, seznámí se s rozdílem bitmapového a vektorového obrázku, naučí se ovládat program, používat základní a alternativní panely pro tvorbu grafických objektů pakování M Word a Excel, informací Počítačová grafika, rastrové a vektorové Zoner Callisto grafický editor, pracovní prostředí editoru, ovládání programu Zeměpis, bčanská výchova sobnostní a sociální výchova kooperace a kompetice Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané (projekt: "Žijeme v Evropě) používá tvarovací nástroje pro jejich další úpravy (změny rozměrů, přesun, otáčení, zarovnání, zrcadlení, sjednocování, výplně, přechody, stíny, průhlednost, logické operace, atd.) umí vytvořit vektorový obrázek, propagační leták, pomocí šablon potisk CD, apod., naučí se pracovat s digitálním fotoaparátem, umí ho připojit k PC pomocí editoru bitmap, který je součástí programu, umí provádět úpravy digitální fotografie - redukovat červené oči, srovnat horizont, upravovat perspektivu umí provádět specifický ořez, zaostřovat snímek, projasňovat stíny, upravovat teplotu barevných složek, kontrast a expozici pro vylepšení obrazu naučí se provádět další obrazové efekty - stará fotografie, olejomalba, kresba tužkou, text do obrázku, pokročilou změnu rozměrů, naučí se tvořit různé tiskové sestavy umí využívat poštovních klientů utlook Express a M utlook k přijímání a odesílání ových zpráv nastavení dokumentu - velikost, hladiny,, křivky, úsečky, bézierova křivka a její směrnice geometrické tvary, text - umělecký a odstavcový, tabulky úpravy objektů a efekty, import a export, práce se souborem, tisk, nový dokument pomocí šablony Zoner Photo tudio digitální fotoaparát, digitální fotografie, digitální úprava fotografií Vyhledávání komunikace internet a elektronická pošta utlook Express, M utlook sobnostní a sociální výchova rozvoj schopností poznávání

12 VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 9. RVJ čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy Poznámky ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací, seznámí se s rozdílem bitmapového a vektorového obrázku, naučí se ovládat program, používat základní a alternativní panely pro tvorbu grafických objektů pakování M Word a Excel, informací Počítačová grafika, rastrové a vektorové Zoner Callisto grafický editor, pracovní prostředí editoru, ovládání programu Zeměpis, bčanská výchova sobnostní a sociální výchova kooperace a kompetice Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané (projekt: "Žijeme v Evropě) používá tvarovací nástroje pro jejich další úpravy (změny rozměrů, přesun, otáčení, zarovnání, zrcadlení, sjednocování, výplně, přechody, stíny, průhlednost, logické operace, atd.) umí vytvořit vektorový obrázek, propagační leták, pomocí šablon potisk CD, apod., naučí se pracovat s digitálním fotoaparátem, umí ho připojit k PC pomocí editoru bitmap, který je součástí programu, umí provádět úpravy digitální fotografie - redukovat červené oči, srovnat horizont, upravovat perspektivu umí provádět specifický ořez, zaostřovat snímek, projasňovat stíny, upravovat teplotu barevných složek, kontrast a expozici pro vylepšení obrazu naučí se provádět další obrazové efekty - stará fotografie, olejomalba, kresba tužkou, text do obrázku, pokročilou změnu rozměrů, naučí se tvořit různé tiskové sestavy naučí se vytvářet jednoduché animované obrázky formátu *.gif nastavení dokumentu - velikost, hladiny,, křivky, úsečky, bézierova křivka a její směrnice geometrické tvary, text - umělecký a odstavcový, tabulky úpravy objektů a efekty, import a export, práce se souborem, tisk, nový dokument pomocí šablony Zoner Photo tudio digitální fotoaparát, digitální fotografie, digitální úprava fotografií Zoner GIF Animator sobnostní a sociální výchova (integrace do předmětu)

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY Informační a komunikační technologie 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační a počítačové gramotnosti - získat elementární dovednosti

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky,

Více

Informační technologie

Informační technologie 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Informatika

Informatika 5.3.1 5.3.1 Informatika INFORMATIKA 5. ročník 5.3.1/01 ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Vzdělávací obsah předmětu

Vzdělávací obsah předmětu Vzdělávací obsah předmětu 1. správně se přihlašuje ve školní síti využívá dostupné školní informační zdroje a techniku pracuje s informacemi a softwarovým vybavením ve školní síti v souladu se školním

Více

5. 3. Informační a komunikační technologie

5. 3. Informační a komunikační technologie 5. 3. Informační a komunikační technologie 5.3.1. Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA I. Obsahové vymezení Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média.

Používá paměťová média pro přenos dat mezi počítači, vyjmenuje nejpoužívanější paměťová média. Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie (ICT) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Zapne a korektně vypne počítač; přihlásí se do školní

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

3. Informační a komunikační technologie

3. Informační a komunikační technologie 3. Informační a komunikační technologie 3. 1 Informační a komunikační technologie charakteristika předmětu Výuka v předmětu IKT má za hlavní úkol výchovu poučeného uživatele výpočetní techniky. Seznamuje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 8. úprava 25.8.2015 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Václavkova 1082 293

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

14. Informační a komunikační technologie

14. Informační a komunikační technologie 14. Informační a komunikační technologie 170 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky

Předmět : Informatika Konkretizované výstupy OBSAH UČIVA Vazby a přesahy Poznámky 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 6.2.4. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací obsah předmětu

Vzdělávací obsah předmětu Vzdělávací obsah předmětu Žák správně se přihlašuje ve školní síti využívá dostupné školní informační zdroje a ICT techniku pracuje s informacemi a softwarovým vybavením ve školní síti v souladu s platnými

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Informatika - 6. ročník

Informatika - 6. ročník Informatika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Textový editor Word Psaní textu, ukládání a zálohování Jednoduché opravy textu, vyhledávání textu, kopírování textu Změny

Více

INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Dej někomu rybu, nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit, nasytíš ho na celý život

INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Dej někomu rybu, nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit, nasytíš ho na celý život INFORMAČNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Dej někomu rybu, nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit, nasytíš ho na celý život Charakteristika vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie Cílem vzdělávací

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie (IT) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 5.15 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 5. 15. 1 Charakteristika předmětu A. Obsahové vymezení: IVT se na naší škole vyučuje od tercie, kdy je cílem zvládnutí základů hardwaru, softwaru a operačního systému,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vzdělávacího oboru: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie v

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁN

Více

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka)

5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) 5.2.3.2. Výpočetní technika (volitelná výuka) Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výpočetní technika je předmětem volitelným a navazuje na předmět Informatika v 6. ročníku. Vzdělávací

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tematických celků: Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Příloha č. 2 5.2.3. Informační a komunikační technologie 5.2.3.1. Informatika (In) a) Obsahové vymezení Předmět Informatika je součástí vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a je vyučován

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

INFORMATIKA 6. ROČNÍK

INFORMATIKA 6. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA INFORMATIKA 6. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky MS

Více

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu

INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu INFORMATIKA Charakteristika volitelného předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny. Žáci mohou

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Informatika - 6. ročník

Informatika - 6. ročník Informatika - 6. ročník Textový editor Word Psaní textu, ukládání a zálohování Jednoduché opravy textu, vyhledávání textu, kopírování textu Změny fontů, záhlaví a zápatí, rozdělení textů do sloupců Vytvoření

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Obsah tematických plánů 2012/2013

Obsah tematických plánů 2012/2013 Obsah tematických plánů 2012/2013 ICT 1. ročník 4letého a 3. ročník 6letého studia Úvod do předmětu Řád učebny, hygiena a bezpečnost v učebně, přehled učiva, přihlášení do sítě Základy informatiky, hardware,

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT. Pojetí vyučovacího předmětu. Obecné cíle. Přínos k realizaci klíčových kompetencí INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE IKT Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie ja zařazen od II. do V. ročníku, přičemž v V. ročníku nabírá charakter Multimediální

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Podnikání Dálková nástavbová Kateřina Ipserová, DiS. MZ2017-1 - 1. Vývoj výpočetní

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu PRÁCE NA POČÍTAČI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně (všichni žáci v 7. ročníku získají základy práce na počítači

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více