D.1.4 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.4 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 D.1.4 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Plynofikace a teplofikace domu č. p. 84, Stupeň PD: Objednatel: pro stavební povolení a realizaci stavby Město Klimkovice Lidická Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka Ostrava U Staré elektrárny 2050/ Ostrava Slezská Ostrava Zodpov. proj.: Vypracoval: Ing. Michal Sionko Ing. Michal Sionko Datum: 04/2016 VAE THERM spol. s r. o. Zakázka č.:

2 1. Úvod řeší kompletní rekonstrukci systému vytápění v obecních bytech domu č. p. 84 na ul. 28. října v Klimkovicích. Předmětem projektu je osazení nových plynových kondenzačních kotlů do jednotlivých bytů a zároveň návrh nových měděných rozvodů a ocelových otopných těles. Dále řeší projektová dokumentace zřízení nových odběrných míst v každém bytě pro plynové spotřebiče. V současné době je každý byt vytápěn samostatně kotlem na tuhá paliva, rozvody topné vody k článkovým OT jsou ocelové. je zpracována v souladu s požadavky investora, daným dispozičním řešením a platnými normami. Zdroj tepla plynový závěsný kondenzační kotel bude sloužit pro přípravu topné vody k vytápění dané bytové jednotky a bude umístěn převážně na místě původního kotle. Podkladem pro zpracování projektu bylo vlastní zmapování objektu, požadavky zástupce investora, projektová dokumentace stavební části z roku Technické řešení Stávající stav Dům č.p.84 je historický dům, jež je využíván jako bytový dům. Dům je dvoupodlažní, nepodsklepený. V 1. nadzemním podlaží (I.NP) se nachází dvě bytové jednotky a společné prostory (bývalá prádelna a malé sklepní místnosti). V 2. nadzemním podlaží (2.NP) jsou tři bytové jednotky. Objekt má šikmou sedlovou střechu, půdní prostor není využíván. Dům je zděný, tloušťka obvodových a nosných zdí v 1.NP je 100 cm, v 2.NP jsou zdi silné 80 cm. Dům nebyl tepelně doizolováván, rovněž střecha není opatřena tepelnou izolací. Dům má historická (kastlíková) okna, u některých z nich došlo k výměně skel za silnější a proveden nátěr (jižní strana). Okna jsou konstrukčně netěsná. V jednotlivých bytech jsou instalována lokální topidla na pevná paliva (dřevo, hnědé a černé uhlí). Každý kotel má svůj vlastní komínový průduch s vyústěním nad střechu. Do každého komína byla v roce 2005 vsazena komínová vložka nerez TechnoFix 1000 o průměru 160 mm. Ve čtyřech bytech je proveden topný rozvod od kotle k radiátorům. Jako topná tělesa jsou použita článková litinová nebo ocelová tělesa. V 1.NP jsou tělesa umístěna pod okny, ve 2.NP jsou radiátory vedle oken, neboť výška parapetu je jen cca 50 cm. Příprava teplé vody je řešena v každém bytě samostatně pomocí elektrického bojleru, s rozvodem k vaně, umyvadlu a kuchyňskému dřezu (ve stěně). 2.1 Typ zdroje Zdrojem tepla bude v každém bytě jeden kondenzační závěsný plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou o výkonu cca 12 kw. Kotel je vybaven expanzní nádobou na topné vodě, oběhovým čerpadlem s plynulou regulací otáček, pojistným ventilem o tlaku 0,3 MPa, elektronickým zapalováním a řízením plamene, plynulou elektronickou regulaci řízenou mikroprocesorem. Pokud nebude součástí kotle pojistný ventil, je tento nutno osadit na VAE THERM, spol. s r. o. 2 číslo zakázky:

3 neuzavíratelném úseku ihned za kotlem. Ohřev teplé vody bude probíhat nezávisle na topení v elektrických ohřívačích. 2.2 Stavební řešení, umístění stavby větrů. Maximální venkovní výpočtová teplota je 15 C v krajině normální bez intenzivních 2.3 Tepelný výkon, potřeby tepla, bilance Výkon jednotlivých zdrojů tepla je cca 12 kw, nejedná se tedy o kotelnu ve smyslu vyhl. ČÚBP č. 91/1993 a ČSN , tj. kotelna nad 100 kw. Obsluha těchto kotlů musí být starší 18 let, tělesně a duševně způsobilá vykonávat práce obsluhy, poučena a zacvičena v jejich obsluze. Provedení bude v souladu s ČSN , ČSN Bilance stavby vychází z výpočtu tepelného výkonu: Maximální projektovaná spotřeba (pro BD) 2,84 m3/h Minimální spotřeba 0,22 m3/h Redukovaná spotřeba Vr = K1.V1 = 0,9*2,84 = 2,56 m3/h Výpočtová spotřeba plynu je 5500 m3/rok TH ukazatelé a) Teplotní spád 70/55 C ekvitermně b) Oblastní teplota místa výstavby -15 C c) Konstrukční tlak PN 0,3 MPa d) Provozní tlak PN 0,25 MPa e) Tepelná ztráta celého objektu 26 kw f) Spotřeba tepla na vytápění za rok 203 GJ g) Max. hmotnostní průtok ve větvi ÚT pro 1 byt kg/h j) Max. vodní objem topných větví a těles v 1 bytě lt k) Potřebný diferenční tlak otopné soustavy v 1 bytě 3,5-6 kpa 2.4 Přípojka plynu a vnitřní plynovod Nový plynovod bude napojen na stávající STL (středotlakou) plynovou přípojku, ukončenou HUP (hlavní uzávěr plynu) ve skříni na hranici pozemku. V této skříni je dále osazen nový regulátor tlaku plynu. Vnější domovní plynovod dále pokračuje jako NTL (nízkotlaký) rozvod z PE 100, SDR 11 s opláštěním vedený pod úrovni terénu v hloubce min. 0,8 m před místnost prádelny. Před objektem bude potrubí vyvedeno nad terén, osadí se přechod plast/kov. Provede se otvor v obvodové stěně do prádelny. Z prádelny je pak vedeno ocelové potrubí do vstupní chodby bytového domu, kde budou osazeny fakturační plynoměry (dodávka Plynáren) a uzavírací armatury pro jednotlivé byty. Dále vede rozvod plynu do jednotlivých bytů. V bytech bude pak na rozvod plynu napojen plynový kotel a dále bude plyn přiveden do kuchyně, kde dojde k napojení plynových sporáků. VAE THERM, spol. s r. o. 3 číslo zakázky:

4 Dokumentace je zpracována v souladu s TPG a souvisejícími ČSN a ostatními předpisy. Trasa potrubí je zřejmá z půdorysů výkresů. Od plynoměrů bude proveden rozvod plynu pomocí měděného potrubí ke spotřebičům. Dopojení ke kotli se provede ohebnou hadicí a před spotřebičem bude osazen uzávěr. Na potrubí se musí provést revize a tlaková zkouška. 2.5 Umístění zdrojů tepla Kotle a další zařízení budou umístěny: Byt č. 1 a č. 2 v koupelně Byt č. 3 v technické místnosti Byt č. 4 a č. 5 v chodbě bytu Kotle budou vždy v závěsném provedení. Světlá výška místností je cca 2,7 m. 2.6 Větrání Osazení kotlů do chodeb, koupelen a technické místnosti nemá vliv na změnu větrání v místnostech. Kotle jsou uzavřené plynové spotřebiče typu C tj. kotle budou mít samostatný přívod vzduchu potrubím z venkovního prostoru a odvod spalin bude proveden novou vložkou nad střechu. Pro přívod vzduchu i odvod spalin se použije typové potrubí. Místnosti, kde jsou kotle umístěné, mají otvory ve dveřích, popř. jsou v místnostech stará kastlová okna. 2.7 Odkouření Spotřebiče jsou v provedení C, spalovací vzduch se odebírá z venkovního prostoru a spaliny se odvádí rovněž do venkovního prostoru. Kouřovod bude proveden koncentrickým potrubím. Do stávající komínové vložky se osadí nová flexi vložka o průměru 60 mm, která bude sloužit pro odkouření a bude vyústěna nad úroveň střechy. Z meziprostoru mezi novou vložkou a stávající vložkou bude sání spalovacího vzduchu. 2.8 Popis topného systému V bytech budou osazena otopná tělesa s bočním připojením. Spodní připojení nemůže být použité, protože je nedostatečná výška parapetů. Byt č. 1 - Moskvová Od nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel) bude proveden nový měděný rozvod topné vody v dimenzi 2x Cu18x1. Nová trasa bude provedena jako přiznaná, tj. viditelná. Na výstupu z kotle bude umístěn kulový kohout DN20, na zpáteční větvi pak sestava kulový kohout DN20, filtr DN20 a znovu kulový kohout DN20. Dopojení do kotle bude provedeno pomocí ohebných hadic DN20. Za výstupem z kotle se rozvod rozvětví, kdy jedna trasa (2x Cu15x1) povede nad podlahou a následně dle požadavku investora pod vanou směrem do kuchyně. Druhá trasa (2x Cu18x1) povede chodbou nad vstupními dveřmi, následně bude svedena pod klenbou k podlaze a dále nad podlahou směrem do obývacího pokoje. Trasa bude vyspádována tak, aby nejvyšší místo, které bude osazeno automatickými odvzdušňovacími ventily, vzniklo v prostoru kotle. Veškerá stará článková tělesa budou zdemontována. Rovněž budou zdemontovány všechny viditelné ocelové rozvody v bytě. Rozvody v podlahách budou po dohodě s investorem ponechány jako mrtvý rozvod. Dojde k drobným stavebním úpravám stěn po VAE THERM, spol. s r. o. 4 číslo zakázky:

5 demontáži těles, úchytů a jejich přípojek - bude provedeno vyspravení zdí pod tělesy vč. bílého nátěru. Veškeré stávající průrazy, které vzniknou po demontáži rozvodů ÚT a nebudou využity pro nový rozvod, budou zazděny a zapraveny. Nově budou v bytě osazena desková otopná tělesa typu klasik s bočním připojením, která budou připojena pomocí termostatických ventilů, na něž se osadí termostatické hlavice. Hlavice nebudou osazeny pouze v místnosti č. 1.02, kde bude instalován programovatelný termostat. V koupelně bude navíc osazeno koupelnové žebříkové těleso se spodním připojením zdola dolů, rovněž osazeno termostatickým ventilem a hlavicí. Toto těleso bude navíc doplněno o elektrickou tyč, pro kterou bude provedena nová zásuvka. Na zpáteční větvi těles bude osazeno uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním. Umístění těles bude kopírovat stávající stav. Přednastavení ventilů bude provedeno dle hodnot uvedených v půdoryse (Výkres č. 1). Nové rozvody budou přes nosné zdi uloženy v plastových chráničkách, při prostupu přes nenosné zdi budou opatřeny návlekovou izolací. Pro uchycení měděných rozvodů bude použito dvojitých plastových objímek. Nové rozvody v místnostech budou opatřeny nátěrem bílé barvy a nebudou zaizolovány. Výpočtové hodnoty: Výpočtový tepelný výkon pro vytápění 4,74 kw Výpočtový teplotní spád 70/55 C Hmotnostní průtok 272 kg/h Tlaková ztráta větve 4,5 kpa Vodní objem 36 l Byt č. 2 - Procházková Od nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel) bude proveden nový měděný rozvod topné vody v dimenzi 2x Cu18x1. Nová trasa bude provedena jako přiznaná, tj. viditelná. Na výstupu z kotle bude umístěn kulový kohout DN20, na zpáteční větvi pak sestava kulový kohout DN20, filtr DN20 a znovu kulový kohout DN20. Dopojení do kotle bude provedeno pomocí ohebných hadic DN20. Za výstupem z kotle se rozvod rozvětví, kdy jedna trasa (2x Cu15x1) povede nad podlahou a následně dle požadavku investora pod vanou směrem do kuchyně. Druhá trasa (2x Cu18x1) povede chodbou nad vstupními dveřmi, následně bude svedena pod klenbou k podlaze a dále nad podlahou směrem do obývacího pokoje. Trasa bude vyspádována tak, aby nejvyšší místo, které bude osazeno automatickými odvzdušňovacími ventily, vzniklo v prostoru kotle. Veškerá stará článková tělesa budou zdemontována. Rovněž budou zdemontovány všechny viditelné ocelové rozvody v bytě. Rozvody v podlahách budou po dohodě s investorem ponechány jako mrtvý rozvod. Dojde k drobným stavebním úpravám stěn po demontáži těles, úchytů a jejich přípojek - bude provedeno vyspravení zdí pod tělesy vč. bílého nátěru. Veškeré stávající průrazy, které vzniknou po demontáži rozvodů ÚT a nebudou využity pro nový rozvod, budou zazděny a zapraveny. Nově budou v bytě osazena desková otopná tělesa typu klasik s bočním připojením, která budou připojena pomocí termostatických ventilů, na něž se osadí termostatické hlavice. Hlavice nebudou osazeny pouze v místnosti č. 1.14, kde bude instalován programovatelný VAE THERM, spol. s r. o. 5 číslo zakázky:

6 termostat. V koupelně bude navíc osazeno koupelnové žebříkové těleso se spodním připojením zdola dolů, rovněž osazeno termostatickým ventilem a hlavicí. Toto těleso bude navíc doplněno o elektrickou tyč, která bude zapojena do nové zásuvky. Na zpáteční větvi těles bude osazeno uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním. Umístění těles bude kopírovat stávající stav. Přednastavení ventilů bude provedeno dle hodnot uvedených v půdoryse (Výkres č. 2). Nové rozvody budou přes nosné zdi uloženy v plastových chráničkách, při prostupu přes nenosné zdi budou opatřeny návlekovou izolací. Pro uchycení měděných rozvodů bude použito dvojitých plastových objímek. Nové rozvody v místnostech budou opatřeny nátěrem bílé barvy a nebudou zaizolovány. Výpočtové hodnoty: Výpočtový tepelný výkon pro vytápění 4,70 kw Výpočtový teplotní spád 70/55 C Hmotnostní průtok 270 kg/h Tlaková ztráta větve 3,3 kpa Vodní objem 33 lt Byt č. 3 - Halatovi Od nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel) bude proveden nový měděný rozvod topné vody v dimenzi 2x Cu22x1. Nová trasa bude provedena jako přiznaná, tj. viditelná. Na výstupu z kotle bude umístěn kulový kohout DN20, na zpáteční větvi pak sestava kulový kohout DN20, filtr DN20 a znovu kulový kohout DN20. Dopojení do kotle bude provedeno pomocí ohebných hadic DN20. Za výstupem z kotle se rozvod rozvětví, kdy jedna trasa (2x Cu15x1) povede nad podlahou a následně dle požadavku investora pod vanou směrem do kuchyně. Pod vanou bude provedeno odbočení pro těleso umístěné v koupelně. Druhá trasa (2x Cu22x1) povede chodbou v podhledu, následně bude v pokoji svedena k podlaze a dále nad podlahou směrem jak do obývacího pokoje, tak i do ložnice. Trasa bude vyspádována tak, aby nejvyšší místo, které bude osazeno automatickými odvzdušňovacími ventily, vzniklo v prostoru kotle. Veškerá stará článková tělesa budou zdemontována. Rovněž budou zdemontovány všechny viditelné ocelové rozvody v bytě. Rozvody v podlahách budou po dohodě s investorem ponechány jako mrtvý rozvod. Dojde k drobným stavebním úpravám stěn po demontáži těles, úchytů a jejich přípojek - bude provedeno vyspravení zdí pod tělesy vč. bílého nátěru. Veškeré stávající průrazy, které vzniknou po demontáži rozvodů ÚT a nebudou využity pro nový rozvod, budou zazděny a zapraveny. Nově budou v bytě osazena desková otopná tělesa typu klasik s bočním připojením, která budou připojena pomocí termostatických ventilů, na něž se osadí termostatické hlavice. Hlavice nebudou osazeny pouze v místnosti č. 2.02, kde bude instalován programovatelný termostat. V koupelně bude osazeno koupelnové žebříkové těleso se spodním připojením zdola dolů, rovněž osazeno termostatickým ventilem a hlavicí. Toto těleso bude navíc doplněno o elektrickou tyč, pro kterou bude provedena nová zásuvka. Na zpáteční větvi těles bude osazeno uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním. Umístění těles v místnostech č a 2.06 bude kopírovat stávající stav. V místnosti č (chodba) bude dle požadavků VAE THERM, spol. s r. o. 6 číslo zakázky:

7 investora nově doplněno těleso. V místnostech č a 2.05 budou tělesa umístěna pod okny. V místnosti 2.02 budou namísto jednoho tělesa osazena dvě tělesa jedno bude zachováno při vstupu do místnosti, druhé bude nově pod oknem. Přednastavení ventilů bude provedeno dle hodnot uvedených v půdoryse (Výkres č. 3). Nové rozvody budou přes nosné zdi uloženy v plastových chráničkách, při prostupu přes nenosné zdi budou opatřeny návlekovou izolací. Pro uchycení měděných rozvodů bude použito dvojitých plastových objímek. Nové rozvody v místnostech budou opatřeny nátěrem bílé barvy a nebudou zaizolovány. Výpočtové hodnoty: Výpočtový tepelný výkon pro vytápění 7,14 kw Výpočtový teplotní spád 70/55 C Hmotnostní průtok 409 kg/h Tlaková ztráta větve 6,6 kpa Vodní objem 51 lt Byt č. 4 - Lazor Od nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel) bude proveden nový měděný rozvod topné vody v dimenzi 2x Cu18x1. Nová trasa bude provedena jako přiznaná, tj. viditelná. Na výstupu z kotle bude umístěn kulový kohout DN20, na zpáteční větvi pak sestava kulový kohout DN20, filtr DN20 a znovu kulový kohout DN20. Dopojení do kotle bude provedeno pomocí ohebných hadic DN20. Za výstupem z kotle se rozvod rozvětví, kdy po krátkém úseku 2x Cu18x1 povede jedna trasa (2x Cu15x1) nad podlahou a následně dle požadavku investora pod vanou směrem do koupelny. Druhá trasa (2x Cu15x1) projde nosnou stěnou za kuchyňskou linku a dále nad podlahou ke dvěma tělesům umístěných v garsoniéře. Další trasa (2x Cu15x1) povede chodbou nad vstupními dveřmi a následně bude svedena k tělesu v chodbě. Trasa bude vyspádována tak, aby nejvyšší místo, které bude osazeno automatickými odvzdušňovacími ventily, vzniklo v prostoru kotle. Nově budou v bytě osazena desková otopná tělesa typu klasik s bočním připojením, která budou připojena pomocí termostatických ventilů, na něž se osadí termostatické hlavice. Hlavice nebudou osazeny pouze v místnosti č. 2.13, kde bude instalován programovatelný termostat. V koupelně bude navíc osazeno koupelnové žebříkové těleso se spodním připojením zdola dolů, rovněž osazeno termostatickým ventilem a hlavicí. Toto těleso bude navíc doplněno o elektrickou tyč, pro kterou bude zřízena samostatná zásuvka. Na zpáteční větvi těles bude osazeno uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním. Jelikož tato bytová jednotka byla dosud vytápěna pouze pomocí kotle na tuhá paliva, nejsou v bytě žádná stávající tělesa a tudíž ani rozvody topné vody. Umístění nových těles bude pod okny. Přednastavení ventilů bude provedeno dle hodnot uvedených v půdoryse (Výkres č. 4). Nové rozvody budou přes nosné zdi uloženy v plastových chráničkách, při prostupu přes nenosné zdi budou opatřeny návlekovou izolací. Pro uchycení měděných rozvodů bude použito dvojitých plastových objímek. Nové rozvody v místnostech budou opatřeny nátěrem bílé barvy a nebudou zaizolovány. Výpočtové hodnoty: Výpočtový tepelný výkon pro vytápění 3,63 kw VAE THERM, spol. s r. o. 7 číslo zakázky:

8 Výpočtový teplotní spád 70/55 C Hmotnostní průtok 208 kg/h Tlaková ztráta větve 4,7 kpa Vodní objem 30 lt Byt č. 5 - Macháčkovi Od nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel) bude proveden nový měděný rozvod topné vody v dimenzi 2x Cu18x1. Nová trasa bude provedena jako přiznaná, tj. viditelná. Na výstupu z kotle bude umístěn kulový kohout DN20, na zpáteční větvi pak sestava kulový kohout DN20, filtr DN20 a znovu kulový kohout DN20. Dopojení do kotle bude provedeno pomocí ohebných hadic DN20. Za výstupem z kotle bude provedena odbočka pro nové chobové těleso (2x Cu15x1) a následně rovněž pro koupelnové těleso (2x Cu15x1). Poté se v chodbě rozvod rozvětví, kdy jedna trasa (2x Cu15x1) povede do prostoru WC, kde bude svedena k podlaze a následně nad podlahou přivedena k tělesu v kuchyni. Druhá trasa (2x Cu15x1) povede chodbou nad dveřmi, následně bude v pokoji svedena k podlaze a dále nad podlahou přivedena k tělesům v pokoji a obývacím pokoji. Trasa bude vyspádována tak, aby nejvyšší místo, které bude osazeno automatickými odvzdušňovacími ventily, vzniklo v prostoru kotle. Veškerá stará článková tělesa budou zdemontována. Rovněž budou zdemontovány všechny viditelné ocelové rozvody v bytě. Rozvody v podlahách budou po dohodě s investorem ponechány jako mrtvý rozvod. Dojde k drobným stavebním úpravám stěn po demontáži těles, úchytů a jejich přípojek - bude provedeno vyspravení zdí pod tělesy vč. bílého nátěru. Veškeré stávající průrazy, které vzniknou po demontáži rozvodů ÚT a nebudou využity pro nový rozvod, budou zazděny a zapraveny. Nově budou v bytě osazena desková otopná tělesa typu klasik s bočním připojením, která budou připojena pomocí termostatických ventilů, na něž se osadí termostatické hlavice. Hlavice nebude osazena pouze v místnosti č. 2.24, kde bude instalován programovatelný termostat. V koupelně bude osazeno koupelnové žebříkové těleso s oboustranným připojením shora dolů, rovněž osazeno termostatickým ventilem a hlavicí. Toto těleso bude navíc doplněno o elektrickou tyč, pro kterou bude zřízena nová zásuvka. Na zpáteční větvi těles bude osazeno uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním. Umístění tělesa v koupelně bude kopírovat stávající stav. V ostatních místnostech budou tělesa umístěna nově pod okny. Přednastavení ventilů bude provedeno dle hodnot uvedených v půdoryse (Výkres č. 5). Nové rozvody budou přes nosné zdi uloženy v plastových chráničkách, při prostupu přes nenosné zdi budou opatřeny návlekovou izolací. Pro uchycení měděných rozvodů bude použito dvojitých plastových objímek. Nové rozvody v místnostech budou opatřeny nátěrem bílé barvy a nebudou zaizolovány. Výpočtové hodnoty: Výpočtový tepelný výkon pro vytápění 4,72 kw Výpočtový teplotní spád 70/55 C Hmotnostní průtok 271 kg/h Tlaková ztráta větve 6,0 kpa Vodní objem 35 lt VAE THERM, spol. s r. o. 8 číslo zakázky:

9 2.9 Tlakové poměry, parametry zařízení V místnosti s kotlem budou kromě kotle umístěny pouze uzavírací armatury a filtr. Dopojení potrubí ÚT na kotel bude ohebným potrubím. Na přívodní potrubí se osadí kulový kohout, na vratné potrubí se osadí filtr a kulové kohouty pro čištění filtru. Studená voda je do kotle přivedena potrubím PPR20 a před kotle bude kulový kohout DN Výpočet expanzomatu, pojistný ventil Výpočet expanzomatu proveden pouze pro byt s největším objemem vody v soustavě: Vet = k*v* v*(p h,dov /(p h,dov p d )) = 1,3*51*0,0222*(( )/(( ) (80+100))) = 3 lt Je potřeba expanzomat o objemu 3 lt. V kotli je osazen expanzomat o objemu cca 5,8 l. Vet.. min. objem tlakové expanzní nádoby [ lt ] k.... konstanta 1,3 pro uzavřené expanzní nádoby [ - ] V... vodní objem otopné soustavy [ lt ] v... součinitel zvětšení objemu [ - ] p h,dov... nejvyšší pracovní přetlak soustavy [ kpa ] p d... nejnižší pracovní přetlak soustavy [ kpa ] Doplňování systému se nově provede potrubím PPR 20, které se připojí na potrubí studené vody k bojleru. Před kotlem se osadí KK15 a potrubí se dopojí přímo do kotle. U KK15 bude sundána ovládací páka, aby nedocházelo k nechtěnému otevření a odtoku vody přes pojistný ventil. V případě, že bude potřeba skutečně dopustit vodu do systému, páka se nasadí a doplnění do soustavy může proběhnout. Minimální tlak v systému 80 kpa Maximální tlak v systému 270 kpa Tlak na PV 300 kpa 2.11 odvod kondenzátu Množství vlhkosti, které zkondenzovalo v kotli ze spalin, závisí na okamžité účinnosti kotle. V ideálním případě po spálení 1 m3 zemního plynu zkondenzuje asi 1,36 kg kondenzátu. Vzhledem k tomu, že nedochází za všech provozních podmínek k 100 % kondenzaci, počítá se hodnota pro kondenzační kotle 1 kg na 1m3 spáleného plynu. V našem případě vzniká kondenzát z kotle (max. průtok 0,7 l/h dle technických listů výrobce), výstup z pojistného ventilu kotle a kondenzát z odkouření bude odveden plastovým potrubím PPR25 zasekaným do stěny. Potrubí bude napojeno k odpadu do kanalizačního potrubí vany. Napojení kondenzátního potrubí je zřejmé z projektové dokumentace. Kondenzát ze spalin je kyselý s hodnotou ph danou obsahem rozpuštěného oxidu uhličitého CO2. Běžně je stupeň kyselosti před neutralizací uváděn v rozsahu ph = 3,8 až 5,4. VAE THERM, spol. s r. o. 9 číslo zakázky:

10 Pro plynové kondenzační kotle do 200 kw tepelného výkonu nejsou stanovené omezení vůči přímému odvádění. Podíl kondenzátu na celkovém množství odpadní vody je tak nízký, že dochází k dostatečnému zředění odpadní vodou z domácnosti. Teplota spalin, při které dochází ke kondenzaci je 50 C. Kondenzace je závislá na účinnosti spalování a na přebytku vzduchu pro spalování. Kondenzát se dochladí v potrubí v místnosti s kotlem vždy na teplotu nižší, než 50 C. Maximální roční průtok kondenzátu pro celý bytový dům je 6 m Materiálové provedení Rozvody topné vody a plynu budou provedeny z měděných trubek, vzájemně spojovaných pájením. Rozvody studené pitné vody budou provedeny z potrubí PPR20 (PN16). Potrubí odvodu kondenzace bude provedeno z potrubí PPR25. Odkouření bude z plastového potrubí, popř. z flexi hadice. Kouřovod bude koaxiálním potrubím. Veškeré potrubí a armatury musí být použitelné pro dané médium, kulové kohouty pro rozvod plynu musí být opatřeny dorazem. 4. Nátěry, zkoušky Pomocné ocelové konstrukce (OK) budou opatřeny 1 x základním a 2 x vrchním em. Rozvody ÚT budou natřeny 1x základním a 1x vrchním bílým nátěrem. Rozvody plynu budou opatřeny 1 x základním a 2 x vrchním syntetickým nátěrem žlutého odstínu. Rozvody ÚT budou podrobeny zkouškám dle ČSN v plném rozsahu. Vnitřní NTL rozvod plynu bude podroben tlakové zkoušce vzduchem o přetlaku 5 kpa. Zkouška bude provedena dle EN 1775 a TPG v plném rozsahu. O průběhu všech zkoušek budou sepsány zápisy. Potrubí ÚT nebude izolováno. VAE THERM, spol. s r. o. 10 číslo zakázky:

11 5. Montáž, obsluha a bezpečnost práce Montáž smí provádět pouze oprávněná organizace dle schválené projektové dokumentace. O postupu montáže bude veden montážní deník. Pracovníci podílející se na montáži musí být seznámeni se základními předpisy BOZ a jsou povinni se jimi řídit. Při montáži nutno dodržet bezpečnostní předpisy, ČSN a Navržené zařízení nevyžaduje stálou obsluhu. Bude prováděna pouze občasná kontrola. Kontrola pojistného ventilů a tlakových nádob bude prováděna v souladu s ČSN Pro instalaci kotlů a plynoinstalaci platí TPG 70401, ČSN EN 1775, TPG a pokyny výrobce. Ochrana proti hluku zařízení do okolí je řešena použitím kotlů s plynulým startem a nehlučným ventilátorem (lze je osadit i v bytech). Umístěním v chodbách, koupelnách a technické místnosti a použitím vhodných výrobků nedojde k překročení limitu hluku v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Hlučnost kotle je menší, než 55 db. Opatření k požárnímu řešení je zpracovaná požární zpráva, která je součástí dokumentace. Při řešení péče o bezpečnost práce a technických zařízení budou respektovány základní požadavky TPG a dalších norem a předpisů souvisejících. Odzkoušení a uvedení do provozu bude v souladu s vyhl. ČUBP 21/1979 Sb., ČÚBP 91/1993 Sb., ČÚBP 85/1978 Sb., vyhl. FMPE č. 175/1975 Sb. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat vyhlášku ČÚBP 48/1982 Sb., č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 6. Stavební část (ve specifikaci řešená pro každý byt samostatně) 1) Pro potrubí plynu bude provedeno několik prostupů v nosných stěnách a v příčkách. Otvory, které budou provedeny na trase od plynoměrů po spotřebiče jsou započteny ve specifikaci bytů. 2) Pro rozvody SV pro doplňování bude v bytech proveden průraz, popř. vyfrézování s následným vyspravením porušené omítky a obkladaček 3) Pro potrubí s kondenzátem bude v bytech proveden průraz, popř. vyfrézování s následným vyspravením porušené omítky a obkladaček. Provede se napojení potrubí PPR25 na stávající PVC potrubí pod vanou. 4) Provede se zazdění stávajícího otvoru do komínu, vč. zapravení a výmalby opraveného místa. Dále se provede v požadované výšce provrtání otvoru do komínu, instalace odkouření, vč. osazení nové vložky 5) Veškeré průrazy, které vzniknou po demontáži rozvodů ÚT a nebudou využity pro nový rozvod, budou zazděny. 6) Provede se vyspravení zdí po demontáži těles, jejich úchytů a potrubních přípojek. 7) Pro rozvody ÚT se provedou průrazy cihelnou stěnou s následným osazením a utěsněním chráničky a vyspravením porušené omítky. VAE THERM, spol. s r. o. 11 číslo zakázky:

12 8) Provede se vybourání části cihelné podezdívky s obklady pod vanou, v rozsahu nutném pro instalaci rozvodů jdoucích pod vanou s následným obnovením do původního stavu. Montážní otvor cca 600 x 450 mm. 9) V bytě č. 4 (Lazor) se provede demontáž a následně zpětná montáž kuchyňské linky 10) Podlaha po demontovaném kotli bude vyspravená, natřena, popř. obložena dlaždicemi vše v duchu navazující plochy. Nové koberce a lina nebudou montovány. 11) Pro zavěšení kotle bude na stěnu uchycena lišta 7. Demontáže 1) Budou demontovány kotle na tuhá paliva vč. kouřovodů, otevřených expanzních nádob a armatur. 2) Provede se demontáž všech ocelových a litinových těles včetně jejich armatur. 3) Provede se demontáž veškerých viditelných ocelových rozvodů ÚT včetně na nich osazených armatur. Rozvody vedoucí v podlaze budou u vstupu do podlahy zaslepeny. Odpady budou odvezeny na příslušnou skládku, ocelový šrot do sběrny. 8. Elektro + MaR Řeší samostatná část. Rozsah V části elektro je řešeno: - Osazení prostorového termostatu + propojení s kotlem - Osazení nové zásuvky ke kotli 230 V, (jištění 6A) - Osazení nové zás. 230 V, (16A) v koupelně pro topný žebřík - Osazení nového 6A jističe pro kotel v domovním rozvaděči - Osazení nového 16A jističe pro topný žebřík v dom. rozvaděči - Osazení elektrické vložky do otopného tělesa v koupelně - Montáž elektro kabelů do lišt k zásuvkám a termostatu - Osazení jednofázového proudového chrániče 16A VAE THERM, spol. s r. o. 12 číslo zakázky:

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

Jiří Brožek ČKAIT 1102450 tel.: +420 732 503 156 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA DOMOVNÍ PLYNOVOD A) Identifikační údaje stavby B) Úvod Název stavby : Stavba domovního plynovodu byt č. 5, ul. Obránců míru

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek Stavba : Část : Investor : Příloha : Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek 103 - Výkaz výměr

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17 360 09 Karlovy Vary Tel: +420-353 232 701 E-mail: energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla...

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla... 2 OBSAH STRANA 1 Identifikační údaje stavby a investora... 3 2 Předmět a rozsah dokumentace... 3 3 Výchozí podklady pro zpracování... 3 4 Zdroj tepla... 3 7 Izolace tepelné... 5 8 Bezpečnost a ochrana

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ D.1.4.b VYTÁPĚNÍ Přílohy: D.1.4.b1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Tepelné ztráty D.1.4.b2 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 1.NP 1:50 D.1.4.b3 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 2.NP 1:50 D.1.4.b4 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 3.NP 1:50 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Kontroloval: Jakub Cahel Ing. František Kapitán Číslo zakázky: PD 6039 1768

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY Dílčí část : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ rekonstrukce plynové kotelny Objekt - název a adresa : Střední škola Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 50/635, 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ OBSAH DOKUMENTACE: F - 401 - Textová část A. Technická zpráva B. Tepelné ztráty F - 402 - Půdorys 1.PP F - 403 - Půdorys 1.NP F - 404 - Půdorys 2.NP F - 405 - Půdorys 3.NP F - 406 - Schema zapojení bytových

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-24 Zefyros stavba na parc. 186/1, k.ú. Načešice Otakar Kůrka, Srní 110, 341 92 Kašperské Hory Jana Macháčková, Libočany

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé Část stavby : D.1.4.3 - Vytápění Místo stavby :

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT Název zakázky: Místo stavby: Investor: Instalace TRV a následná regulace systému ÚT - budova Kina, Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm město Město Frenštát pod Radhoštěm

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba...

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba... Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba.... strojovna čerpadla-konstantní ot. 32-30F (63W, 230V, 2000 l/h, 18 kpa, PN6) ks 1 čerpadla

Více

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING 0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC projekt Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING Název akce : Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING F.1.4.f - Plynová zařízení Místo

Více

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu

A Úvod A.1 Výchozí podklady pro zpracování projektu A.2 Seznam hlavních použitých norem B Technické řešení vodovod B.1 Přípojky areálového vodovodu A Úvod Projektová dokumentace část D.1.4.1 Zdravotně technické instalace je vypracována pro akci Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s šikmou střechou.

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

PROJEKT DPS. Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz.

PROJEKT DPS. Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. PROJEKT DPS Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. Vítkov SO-01 Rekonstrukce zdroje tepla D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.a

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby... - 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Ústřední vytápění...- 3-3.1 Tepelná bilance

Více

Výkaz výměr Stavba : Objekt : ÚPRAVA BYTU č.3 BYTOVÉHO DOMU ČP.705 D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PLYNOINSTALACE P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Demontáž vnitřního plynovodu

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA 1.NP BUDOVY D NA AMBULANCE D ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA 1.NP BUDOVY D NA AMBULANCE D ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace řeší vnitřní rozvody kanalizace a vody prováděné v rámci plánovaných stavebních úprav budovy D na ambulance. Stávající objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

Prováděcí projektová dokumentace

Prováděcí projektová dokumentace Prováděcí projektová dokumentace Zak. číslo: DK/71/04/18/BJ Stupeň: DPS Datum: DUBEN 2018 dipl. Ing. Dana KOŽUŠNÍKOVÁ autorizovaný projektant Bohumínská 94/113, 71200 Ostrava tel. 596732592 Studie - projekt

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod 2 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. SEZNAM DOKUMENTACE... 3 3. PODKLADY... 4 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 5. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE NAVRHOVANÝCH ZAŘÍZENÍ... 4 5.1 Nový NTL domovní plynovod... 4 5.2 Vytápění... 4 6.

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2 Verze: 0 VU /-, /-, /- ecotec exclusive 0-Z Pohled na ovládací panel kotle Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusive jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. - VU /-...,9 -, kw - VU /-...,9 -,

Více

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o VNITŘNÍ PLYNOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET, ODVOD SPALIN Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů Části vnitřního

Více

Technická zpráva ZTI. D Zdravotně technické instalace

Technická zpráva ZTI. D Zdravotně technické instalace Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII Tel: 412 547 778, 412 548 903 e-mail: reditelka@msboletice.cz, www.msboletice.cz IČO: 49888544 D.1.4.1 Zdravotně

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod

PROJEKT STAVBY. 1.4.f. Plynová zařízení. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Brod Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.f. Plynová zařízení Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní

Více

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova

Více

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny Příloha č.3. Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny a WC pro zaměstnance, oprava přípravny těsta. Rozsah rekonstruovaných objektů v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE RD U CIHELNY 394, SVOBODNÉ DVORY K PROJEKTU TZB VYPRACOVAL: BALEK LADISLAV AKCE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE RD U CIHELNY 394, SVOBODNÉ DVORY K PROJEKTU TZB VYPRACOVAL: BALEK LADISLAV AKCE: AKCE: REKONSTRUKCE RD U CIHELNY 394, SVOBODNÉ DVORY INVESTOR: VFS LUKÁŠ A JANA VAŘEČKOVI ŠMILOVSKÉHO 1685/10, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ČÍSLO ZAKÁZKY: M10/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTU TZB VYPRACOVAL: BALEK

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.4.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

Oprava VS DK budova E v Ústí nad Labem

Oprava VS DK budova E v Ústí nad Labem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa Oprava VS DK budova E v Ústí nad Labem část Vytápění UT-01 Technická zpráva Obsah: 1. Seznam výkresů... 2 2. Identifikační údaje... 2 3. Technická zpráva...

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PROJEKT DPS Doplnění ohřevu teplé vody v kotelně v objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz. Vítkov D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.b ZDRAVOTNĚ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

1885-2005 PREZENTACE

1885-2005 PREZENTACE 1885-2005 PREZENTACE Výkon kotle 8-62 kw Počet článků 3-10 Litinový článkový kotel VIADRUS U 26 HERCULES Přednosti: větší výkon na článek kotle s vyšším předáním tepla konvekční ploše větší objem spalovací

Více