Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků)."

Transkript

1 Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Náklady na držení zásob představují 25 % až 35 % jejich nominální hodnoty. (LAMBERT, D. M. a kol. Logistika. Praha: Computer Press, 2000, s CHASE, R. B., AQUILANO, N. J. Production and Operations Management. Chicago: IRWIN, 1995, s. 546.) 1

2 Funkce zásob v podniku geografická, vyrovnávací a technologická, spekulativní. Geografická funkce zásob Umožňují místní odloučení výroby a spotřeby. Umožňují optimální lokalizaci výrobních kapacit z hlediska zdrojů surovin, energií a pracovníků. 2

3 Vyrovnávací a technologická funkce zásob Zabezpečují plynulost výrobního procesu. Umožňují zhromadňování výroby. Překlenují časové kolísání výroby a spotřeby. Vznikají jako důsledek nespojité přepravy od dodavatele k odběrateli. Do jisté míry eliminují nepředvídatelné výkyvy v poptávce nebo poruchy v doplňování zásob. Spekulativní funkce zásob Vytváření rezerv při snížení ceny, před předpokládaným zvýšením ceny. Dosažení mimořádného zisku vhodným nákupem za účelem výhodného budoucího prodeje beze změny. 3

4 Negativní vliv zásob Váží kapitál. Spotřebovávají další práci a prostředky. Nesou s sebou riziko znehodnocení, nepoužitelnosti a neprodejnosti. Klasifikace zásob podle účetních předpisů 1) Nakupované zásoby A. Skladovaný materiál a) suroviny (základní materiál), b) pomocné látky, c) provozovací látky, d) náhradní díly, e) obaly, f) drobný hmotný majetek. B. Skladované zboží 2) Zásoby vlastní výroby a) nedokončená výroba, b) polotovary vlastní výroby, c) výrobky, d) zvířata. 4

5 Funkční klasifikace zásob běžná (obratová) zásoba, pojistná zásoba, zásoba pro předzásobení, maximální zásoba, minimální zásoba, technologická zásoba, havarijní zásoba, objednací zásoba (signální stav zásoby). Obratová (běžná) zásoba Ta část zásob, která kryje potřeby v období mezi dvěma dodávkami. Její stav v průběhu dodávkového cyklu kolísá. Při výpočtu proto obvykle uvažujeme průměrnou obratovou zásobu. 5

6 Průběh stavu zásob v podniku stav zásob 1. cyklus 2. cyklus v - tý cyklus x xb bod objednávky... x o x max x p t c t p T čas Průměrná obratová zásoba Za předpokladu, že velikosti jednotlivých dodávek jsou: prakticky konstantní polovina velikosti dodávky, nestejné použijeme vztah: x b n 2 x i i 1 n 2 i 1 x i 6

7 Pojistná zásoba Ta část zásoby, která má tlumit náhodné výkyvy jednak na straně vstupu (ve velikosti a intervalu dodávek) a jednak na straně výstupu (ve velikosti a intervalu čerpání ze zásoby). Průběh stavu zásob v podniku stav zásob 1. cyklus 2. cyklus v - tý cyklus x xb bod objednávky... x o x max x p t c t p T čas 7

8 Zásoba pro předzásobení Zásoba, která má vyrovnávat předpokládané větší výkyvy na vstupu nebo na výstupu, např. při silně sezónní výrobě či spotřebě, v případě dovolených u dodavatele, očekávaných potíží u dodavatele či v dopravě. Technologická zásoba Vyskytuje se u některých druhů materiálu, které před dalším zpracováním vyžadují jistou dobu skladování (např. vysychání dřeva, zrání vína, sýrů, fixace barviva). 8

9 Havarijní zásoba Vytváří se v důležitých provozech. Má zajistit přežití podniku při nepředvídaných událostech (stávky, přírodní kalamity ). Maximální zásoba Představuje nejvyšší stav zásob, kterého je dosaženo v okamžiku nové dodávky. 9

10 stav zásob Průběh stavu zásob v podniku 1. cyklus 2. cyklus v - tý cyklus x xb bod objednávky... x o x max x p t c t p T čas Minimální zásoba Představuje stav zásoby v okamžiku před novou dodávkou. Je dána součtem zásoby pojistné, technologické a havarijní. 10

11 Objednací zásoba Signální stav zásoby, bod objednávky Představuje takovou výši zásoby, při níž je nezbytné zajistit novou dodávku tak, aby došla nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne úrovně minimální zásoby. Průběh stavu zásob v podniku stav zásob 1. cyklus 2. cyklus v - tý cyklus x xb bod objednávky... x o x max x p t c t p T čas 11

12 Diferencované řízení zásob Analýza ABC vychází z tzv. Paretova pravidla 80 % důsledků vyplývá přibližně z 20 % počtu možných příčin. V oblasti zásob: malá část počtu položek představuje většinu hodnoty spotřeby nebo prodeje, velká část celkového objemu nákupu se odebírá od poměrně malého počtu dodavatelů. Lorenzova křivka kumul. ho odnota spotřeby (%) kumul. počet položek (%) 12

13 Kategorie A Velmi důležité položky, cca 80 % hodnoty spotřeby nebo prodeje časté inventury, individuální propočty optimálních objednacích dávek a pojistných zásob, objednávat v malých množstvích, ale poměrně často (Q systém), pravidelně vyhodnocovat předpovědi poptávky, nutno sledovat nevyřízené objednávky a délku pořizovací lhůty. Kategorie B Středně důležité položky, cca 15 % hodnoty spotřeby nebo prodeje velikost objednacích dávek i pojistná zásoba je zpravidla vyšší než u položek kategorie A, ostatní opatření používat stejná jako u kategorie A, ale méně často, používat řídící systém založený na objednávání v pevných okamžicích (P systém). 13

14 Kategorie C Málo důležité položky, cca 5 % hodnoty spotřeby nebo prodeje běžný spotřební materiál nepatrné hodnoty, objednávat větší množství podle průměrné spotřeby předcházejícího období, inventury provádět s větším časovým odstupem, používat P systém řízení zásob nebo systém dvou zásobníků. Kategorie D Obsahuje mrtvé, nepoužitelné položky zásob, které je potřeba prodat i za sníženou cenu nebo je odepsat. 14

15 Druhy poptávky po skladových položkách Podle původu se rozlišuje: nezávislá poptávka, závislá poptávka (potřeba). Nezávislá poptávka Nemá přímý vztah k potřebě jiných položek, přichází do podniku více méně náhodně. Zejména poptávka zákazníků po hotových výrobcích. Nezávislá poptávka p musí být předpovídána. p 15

16 Závislá poptávka (potřeba) Je odvozena z poptávky po konečném výrobku. Např. potřeba materiálu, dílů, polotovarů a podsestav. Závislou poptávku lze exaktně stanovit, např. na základě plánu výroby a kusovníku. Nezávislá poptávka se přeměňuje na závislou poptávku v bodě rozpojení objednávkou zákazníka. Systémy řízení zásob Q systém, P systém, systém dvou zásobníků. 16

17 Q systém řízení zásob Fixed-order quantity model Pracuje s pevnými velikostmi objednávek a kolísání ve spotřebě se vyrovnává změnami frekvence objednávek. Je stanovena signální úroveň zásoby, při jejímž dosažení se realizuje nová objednávka. Velikost objednávky se určí podle Harrisova - Wilsonova vzorce: x opt. 2Qc Tc s p Q systém řízení zásob stav zásob Úroveň doplňování zásob x x o t p t o t p t o t p čas t c t c 17

18 Typické použití Q - systému při relativně rovnoměrné poptávce, pro dražší položky zásob, pro důležité položky zásob. P systém řízení zásob Fixed-time period model Systém s periodickým sledováním stavu zásob. V předem stanovených objednacích termínech se realizují objednávky obecně nestejné velikosti. Velikost objednávky: x (t p t k )p x p x d 18

19 P systém řízení zásob stav zásob Úroveň doplňování zásob x 1 x 2 x 3 x 4 x p t p t p t p čas t k t k t k t c t c Typické použití P - systému při velkých výkyvech ve spotřebě, při nákupu většího množství položek u jednoho dodavatele. 19

20 Systém dvou zásobníků Zásoby jsou skladovány ve dvou zásobnících. Malý zásobník plní funkci pojistné zásoby. Vyprázdnění velkého zásobníku je automatickým signálem pro vystavení objednávky. Po dobu, kdy velký zásobník čeká na doplnění zásoby, je poptávka vyřizována z malého zásobníku. Po realizaci dodávky je malý zásobník naplněn jako první a zbytek je uskladněn ve velkém zásobníku. Ukazatele zásob rychlost obratu zásoby, doba obratu zásoby, dosah zásoby. 20

21 Rychlost obratu zásoby RO Tradiční přístup: celková spotřeba průměrná zásoba Kolikrát za rok se průměrná zásoba spotřebuje. RO Moderní přístup: tržby průměrná zásoba Kolikrát za rok se přemění zásoby v tržby. Doba obratu zásoby Tradiční přístup: DO 365 (360) RO průměrná zásoba jednodenní spotřeba Za jak dlouho se průměrná zásoba spotřebuje. Moderní přístup: 365 (360) DO RO průměrná zásoba jednodenní tržby Za jak dlouho se průměrná zásoba přemění v tržby. 21

22 Dosah zásoby dosah zásoby celková zásoba průměrná spotřeba Na jak dlouho vystačí skladová zásoba při nezměněném tempu spotřeby. 22

Teorie zásob Logistika a mezinárodní obchod

Teorie zásob Logistika a mezinárodní obchod Teorie zásob Logistika a mezinárodní obchod 1 ZÁSOBY JSOU IDENTIFIKÁTOREM NESCHOPNOSTI MANAGEMENTU FIRMU ŘÍDIT 2 Řízení zásob. www2.humusoft.cz/www/akce/witkonf07/.../gros_rizeni_zasob.pdf Teorie zásob

Více

Úvod Modely zásob Shrnutí. Teorie zásob. Kristýna Slabá. 9. ledna 2009

Úvod Modely zásob Shrnutí. Teorie zásob. Kristýna Slabá. 9. ledna 2009 Teorie zásob Kristýna Slabá 9. ledna 2009 Obsah 1 Úvod Teorie Klasifikace zásob 2 Modely zásob Teorie Klasifikace modelů zásob Model zásob s okamžitou dodávkou Příklad Model zásob s postupnou dodávkou

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob

Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob Vstup a úkoly pro 4. kapitolu LOGISTIKA V ZÁSOBOVÁNÍ. MODELY ZÁSOB. Smysl zásob Smyslem zásob je zajistit bezporuchový a plynulý výdej skladovaných položek do spotřeby. Jejich výše je ovlivněna požadavkem

Více

Logistika. Souhrnné analýzy. Radek Havlík tel.: URL: listopad 2012 CO ZA KOLIK PROČ KDE

Logistika. Souhrnné analýzy. Radek Havlík tel.: URL:  listopad 2012 CO ZA KOLIK PROČ KDE Logistika Souhrnné analýzy listopad 2012 KDE PROČ KDY CO ZA KOLIK JAK KDO Radek Havlík tel.: 48 535 3366 e-mail: radek.havlik@tul.cz URL: http:\\www.kvs.tul.cz Paretova, ABC a XYZ analýzy Obsah Paretova

Více

Logistika v zásobování. Modely zásob.

Logistika v zásobování. Modely zásob. Logistika v zásobovz sobování. Modely zásob. z. Logistika v zásobovz sobování. Zásoby především tvoří suroviny, rozpracovaný materiál a polotovary. Za zásoby dále považujeme rozpracované výrobky, které

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VI. přednáška Řízení zásob II.

VI. přednáška Řízení zásob II. VI. přednáška Řízení zásob II. 1. Řízení zásob 2.1. Podstata, úkoly a nástroje řízení zásob Úkolem řízení zásob je jejich udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich funkce: vyrovnávat

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

Používané modely v řízení zásob

Používané modely v řízení zásob Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Používané modely v řízení zásob Semestrální práce David Bezděkovský, xbezdek1 Brno 2016 Klíčová slova: logistika, řízení zásob, modely Úvod a cíl

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

4EK201 Matematické modelování. 7. Modely zásob

4EK201 Matematické modelování. 7. Modely zásob 4EK201 Matematické modelování 7. Modely zásob 7. Zásobovací procesy poptávka objednávka Firma Prodejna výdej Firemní sklad dodávka Dodavatel Velkosklad Mgr. Sekničková Jana, Ph.D. 2 7. Charakter poptávky

Více

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 Řízení zásob v automotive Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 1. Co jsou zásoby? zásobou se rozumí množství materiálu/komponent, které jsou v daném okamžiku disponibilní k mat. zabezpečení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní. Strategie řízení zásob

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní. Strategie řízení zásob ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Shcherbanova Irina Strategie řízení zásob Bakalářská práce 2017 1 2 3 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu skladovacího a distribučního

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Rychlost a doba obratu zásob, optimální výše dodávky, celkové náklady na skladování

Rychlost a doba obratu zásob, optimální výše dodávky, celkové náklady na skladování Rychlost a doba obratu zásob, optimální výše dodávky, celkové náklady na skladování Příklad 1: Celková zásoba, rychlost a doba obratu zásob Firma ročně spotřebuje 25 tis. ks polotovarů. Velikost jedné

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208T088 Podniková ekonomika a management provozu OPTIMALIZACE STAVU ZÁSOB VE VYBRANÉM PODNIKU Bc. Michaela CIBULOVÁ

Více

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění ZÁSOBY str. 1 ZAS Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů zejména: 24 odst. 2 písm. zg) 25 odst. 1 písm. n) 25 odst. 2 Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve

Více

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů Není tomu příliš dlouho, kdy se výrobní a obchodní činnost společnosti odvíjela od základní rovnice Cena = náklady + zisk V současnosti tento vztah neplatí!! Cenu neurčuje prodejce zboží, ale především

Více

OBĚŽNÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

OBĚŽNÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA OBĚŽNÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-08

Více

Majetek podniku (2. část) Přednáška č. 4 11. října 2011 Struktura přednášky 1. Charakteristika oběžného majetku 2. Likvidita x likvidnost 3. Charakteristika zásob 4. Kroky (fáze) v řízení zásob materiálu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Analýza stavu zásob ve stavebním podniku Martin Vilímek Bakalářská práce 2013 2 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu EFEKTIVNÍ V ROBA část 3, díl 10, str. 1 3/10 Plánování zásob ve v robním procesu V dnešní době nelze hovořit o úspěšném zvládnutí výrobních a provozních činností a přitom nevěnovat bedlivou pozornost problematice

Více

Řízení oběžného majetku a řízení zásob

Řízení oběžného majetku a řízení zásob Řízení oběžného majetku a řízení zásob 1) Technické dokonalosti 2) Vyspělosti a vzdělanosti 3) Obchodní zdatnosti: a) cenovou politiku b) průzkum trhu c) ochranu proti rizikům podnikání d) majetkově finanční

Více

- jde o majetek podniku, který se používá krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává

- jde o majetek podniku, který se používá krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává Otázka: Oběžný majetek podniku Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Členění oběžného majetku a jeho charakteristika - jde o majetek podniku, který se používá krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebovává

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

Statické modely zásob Nazývají se také modely s jedním cyklem. Pořízení potřebných zásob se realizuje jedinou dodávkou.

Statické modely zásob Nazývají se také modely s jedním cyklem. Pořízení potřebných zásob se realizuje jedinou dodávkou. Statiké modely zásob Nazývají se také modely s jedním yklem. Pořízení potřebnýh zásob se realizuje jedinou dodávkou. Náklady na pořízení zásob jsou finí a nemohou ovlivňovat rozhodovaí strategii. Statiký

Více

ŘÍZENÍ ZÁSOB. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ ZÁSOB. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ ZÁSOB Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 ŘÍZENÍ ZÁSOB Management zásob: součást řízení pracovního kapitálu Důvod vzniku

Více

Řízení zásob konkrétního podnikatelského subjektu

Řízení zásob konkrétního podnikatelského subjektu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Řízení zásob konkrétního podnikatelského subjektu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Pavlína Matějová Vypracovala: Aneta Žáková

Více

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI

ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V LOGISTICKÉM ŘETĚZCI - maximalizace zisku zvýšení tržeb, snížení nákladů - logistický řetězec - veškeré subjekty, které se podílejí na vytváření hodnoty (výroby, dodavatelé,

Více

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY.

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Podniková strategie vychází ze zpracování analýz: - okolního prostředí, - vnitřního prostředí (podnik). Podnikovou strategií rozumíme soubor

Více

Ing. Vít Janoš, Ph.D.

Ing. Vít Janoš, Ph.D. Technologie dopravy Logistika 2 Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze Fakulta dopravní Osnova přednášky rozhodování v logistice ABC analýza Paretovo rozdělení řízení

Více

Optimalizace logistických procesů ve skladovém hospodářství společnosti OPOP, s.r.o. Bc. Karel Mazánek

Optimalizace logistických procesů ve skladovém hospodářství společnosti OPOP, s.r.o. Bc. Karel Mazánek Optimalizace logistických procesů ve skladovém hospodářství společnosti OPOP, s.r.o. Bc. Karel Mazánek Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Optimalizace logistických procesů ve skladovém

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

ANALÝZA ZÁSOB A FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SE ZÁSOBAMI VE VYBRANÉM PODNIKU

ANALÝZA ZÁSOB A FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SE ZÁSOBAMI VE VYBRANÉM PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ANALÝZA ZÁSOB A FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ SE ZÁSOBAMI VE VYBRANÉM PODNIKU Analysis of inventory and financial aspects of inventory management

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

Pareto analýza. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci

Pareto analýza. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Pareto analýza Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická univerzita

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Zásoby charakteristika, členění III/2 VY_32_INOVACE_309 2 Název školy Registrační číslo

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Zásoby část oběžného majetku podniku. (do oběžného majetku podniku ještě dále patří peníze a pohledávky)

Zásoby část oběžného majetku podniku. (do oběžného majetku podniku ještě dále patří peníze a pohledávky) ZÁSOBOVACÍ ČINNOST Zásoby část oběžného majetku podniku. (do oběžného majetku podniku ještě dále patří peníze a pohledávky) Dělení zásob 1) účetní dělení a) materiál (určený k dalšímu zpracování) b) zboží

Více

Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje

Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje Základní metody Objednávky na zakázku Výhody: Žádné zbytkové zásoby Nenáročné na software

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS

WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS WAREHOUSE MANAGEMENT METHODS Rudolf Kampf 1, Jaroslav Morkus 2 ABSTRACT Paper deals with the methods of inventory control in warehouse management. The paper deals with a general description of the methods

Více

ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA V PODNIKU

ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA V PODNIKU Oběžný majetek podniku a jeho koloběh ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA V PODNIKU Oběžný majetek má obíhat, to je důležité pravidlo, protože vystihuje ekonomickou zásadu, která říká, že peníze vložené do zásob jsou

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R088 Podniková ekonomika a management provozu ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZÁSOB Tomáš KOLC Vedoucí práce:

Více

Řízení zásob v podniku. Žaneta Holková

Řízení zásob v podniku. Žaneta Holková Řízení zásob v podniku Žaneta Holková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti řízení zásob v podniku Britterm a.s. Teoretická část práce obsahuje problematiku

Více

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu.

Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Výroba Přeměna surovin a materiálů za pomocí strojů, zařízení nebo aparatur a s využitím pracovní síly ve výrobek. Výroba vychází z požadavků odbytu. Vazby mezi odbytem, výrobou a zásobováním á NÁKUP PLÁN

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Majetek podniku

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Majetek podniku Hospodaření se zásobami Majetek podniku Aby byl zajištěn plynulý chod výroby a celkové náklady s ním spojené byly na co nejnižší úrovni, musíme se zásobami správně hospodařit. Hospodaření zahrnuje: - plánování

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení zásob v podniku Inventory management in the company Lenka Folejtarová Plzeň 2017 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Michaela Bałuková ABSTRAKT Obsahem

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

4EK311 Operační výzkum. 7. Modely řízení zásob

4EK311 Operační výzkum. 7. Modely řízení zásob 4EK311 Operační výzkum 7. Modely řízení zásob 7. Charakter poptávky Poptávka Deterministická Stochastická Deterministické modely zásob Stochastické modely zásob Mgr. Sekničková Jana, Ph.D. 2 7.4 Stochastický

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

Analýza řízení zásob ve firmě CIE Unitools Press, a.s. ve Valašském Meziříčí. Renata Lukášová

Analýza řízení zásob ve firmě CIE Unitools Press, a.s. ve Valašském Meziříčí. Renata Lukášová Analýza řízení zásob ve firmě CIE Unitools Press, a.s. ve Valašském Meziříčí Renata Lukášová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízení zásob ve firmě CIE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH LOGISTIKY ZÁSOBOVÁNÍ V PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení Optimalizace zásob ABC analýzou u firmy Weppler Czech s.r.o. bakalářská práce Vypracoval:

Více

OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI. Bc. Marek Říha

OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI. Bc. Marek Říha OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Bc. Marek Říha Vedoucí práce: prof. Ing. František Němec, Ph.D. Oponent práce: Ing. Lenka Černá, PhD. OBSAH PREZENTACE Cíl práce Základní údaje

Více

Optimalizace zásobování ve vybraném podniku. Supply optimalisation in a Selected Company

Optimalizace zásobování ve vybraném podniku. Supply optimalisation in a Selected Company ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Optimalizace zásobování ve vybraném podniku Supply optimalisation in a Selected Company Diplomová práce Studijní program: Studijní obor:

Více

Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů LOGISTIKA. Část 3. listopad 2007. Logistika

Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů LOGISTIKA. Část 3. listopad 2007. Logistika Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů Pracovní texty předmp edmětu LOGISTIKA Část 3. listopad 2007 Analýza a řízení zásob Paretův zákon Vyber to, co je podstatné prostoje 100 80 60 40

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza způsobu řízení stavu zásob v konkrétní společnosti Analysis of supply management in particular company David Souček Plzeň 2017

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Logistika vybrané firmy Logistics of selected company Markéta Pirohovičová Plzeň 2016 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Logistika

Více

Řízení zásob ve výrobním procesu

Řízení zásob ve výrobním procesu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení zásob ve výrobním procesu Management of supplies in a manufacturing process Zuzana Králová PLZEŇ 2017 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Optimalizace řízení zásob restauračního zařízení

Optimalizace řízení zásob restauračního zařízení 1 Optimalizace řízení zásob restauračního zařízení Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Lenka Procházková Zdeňka Opálková Děkuji za odborné vedení práce, cenné připomínky a vstřícnost paní Ing. Lence Procházkové

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro středn ední školy Osnova učivau 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se koloběhu oběžného

Více

Stanovení peněžních toků

Stanovení peněžních toků Kalkulace peněžních toků investice LS 2015/2016 cvičení z předmětu FŘaR Stanovení peněžních toků Společnost (která je právnickou osobou) zvažuje investiční projekt. Úkolem je určit peněžní toky nezadlužené

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování)

Účtovánío zásobách. Školnístravování. (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Účtovánío zásobách Školnístravování (Souhrnná informace ze zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování) Vedení účetnictví školní jídelny Zákon o účetnictví vymezuje předmět účetnictví,

Více

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management ŘÍZENÍ ZÁSOB V KONKRÉTNÍM PODNIKU Supply management of a certain company Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Časové požadavky ke studiu K prostudování textu kapitoly by mělo postačit zhruba 6 hodin Vašeho času.

Časové požadavky ke studiu K prostudování textu kapitoly by mělo postačit zhruba 6 hodin Vašeho času. Studijní cíle pochopit pojetí a strukturu logistického řetězce, seznámit se s úkoly útvaru nákupu a zásobování, naučit se řídit jednotlivé položky zásob diferencovaně dle jejich významu pro podnik, poznat

Více