Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1

2 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní upravovat a rozšiřovat obsah webového portálu bez znalosti jazyků HTML a CSS. Systém je modulární, tzn. jeho funkčnost je rozšiřována pomocí modulů, které lze libovolně přidávat. 2 Základy ovládání systému 2.1 Přihlášení do systému Při přihlášení do administrace systému musíte zadat Vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud jste zatím hesla neměnili a neupravovali uživatele, použijte výchozí správcovský účet. Přihlašovací jméno a heslo pro výchozí správcovský účet Vám bylo dodáno při instalaci systému. Po přihlášení budete přesměrování na hlavní obrazovku systému. Upozornění: Doporučujeme heslo ke správcovskému účtu co nejdříve změnit. Strana 2

3 2.2 Hlavní obrazovka systému 1. Přepínač jazyků. Umožňuje přepínat jazyk, ve kterém je obsah systému zobrazen. 2. Hlavní menu. Vyjíždějící menu obsahující hlavní volby systému. Ve webové edici obsahuje pouze volbu pro přihlášení a odhlášení uživatele. 3. Panel rychlého spuštění. Zástupci pro rychlé otevření nejpoužívanějších souborů. 4. Ovládací panel menu. Obsahuje tlačítka pro navigaci v menu a odkaz na fulltextové prohledávaní obsahu. 5. Menu. Obsahuje přehled souborů v systému. 6. Název a cesta k aktuálnímu souboru. 7. Akce, které lze provádět s aktuálním souborem. 8. Volba pro výběr typu a přidání podsouboru do aktuálního souboru. 9. Filtry. Umožňují definovat filtry omezující zobrazení podsouborů. 10. Řazení. Určuje, podle které hodnoty budou seřazeny zobrazené podsoubory. Strana 3

4 11. Seznam podsouborů. Každý typ podsouboru má vlastní tabulku. 12. Podsoubory. Seznam podsouborů, které obsahuje aktuální soubor. 13. Akce, které lze provádět s příslušným podsouborem. 14. Čas do automatického odhlášení ze systému. 2.3 Používání menu Menu pracuje podobně jako menu v průzkumníku Microsoft Windows. Jednotlivé položky lze rozbalovat a zabalovat pomocí symbolů [+] a [-]. Při kliknutí levým tlačítkem se soubor otevře. Při kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí kontextová nabídka akcí k souboru. Upozornění: V menu se nezobrazují všechny soubory v systému. Každý uživatel vidí pouze soubory, na které má oprávnění. Upozornění: V menu se nezobrazují všechny soubory, které do systému přidáte. Některé soubory se kvůli přehlednosti v menu automaticky nezobrazují. Uživatel má také možnost zobrazení některých souborů v menu zakázat. 2.4 Koš Pokud v systému odstraníte nějaký soubor, není soubor ihned odstraněn natrvalo. Nejdříve je přesunut do koše. Z koše jej lze buď obnovit, nebo natrvalo smazat. Je také možné vysypat celý koš. 2.5 Filtry a řazení Při prohlížení seznamu podsouborů je jejich počet občas příliš velký a znesnadňuje nalezení požadovaného souboru. V tom případě je možné použít filtry. Filtrů lze přidat obecně libovolné množství. Nejprve zvolíte, podle jaké hodnoty souboru chcete filtrovat a přidáte příslušný filtr. Poté stačí vyplnit např. hledanou hodnotu názvu a aktualizovat seznam podsouborů. V seznamu se zobrazí pouze soubory, které vyhovují všem zadaným filtrům. Strana 4

5 Také lze nastavit, podle jaké hodnoty budou podsoubory v seznamu podsouborů seřazeny. 2.6 Průvodci Při spuštění některých akcí je nejprve třeba určit parametry prováděné akce. Uživatel musí zadat jméno nově vytvářeného souboru, obsah stránky a podobně. K tomu slouží průvodci. Průvodce je sled několika vstupních obrazovek, sloužících k zadávání údajů. Průvodci pro jednotlivé akce se mohou lišit, ale vždy je tvoří některé ze základních součástí, které si popíšeme dále. Strana 5

6 1. Název prováděné akce 2. Přepínač jazyků obsahu. Některá pole mají hodnoty pro více jazyků. Tímto přepínačem určujete, pro jaký jazyk hodnoty aktuálně nastavujete. 3. Zavírací tlačítko. Zruší provádění akce a zavře průvodce. 4. Zadávací pole. 5. Textový editor. Umožňuje editovat obsah podobně jako v programu Microsoft Word. 6. Obsah textového editoru. Zobrazuje přibližnou podobu textu tak, jak bude zobrazen na výsledné stránce. 7. Zavírací tlačítko. Zruší provádění akce a zavře průvodce. 8. Potvrzovací tlačítko. Potvrdí zadané údaje a spustí akci. 1. Seznam fází průvodce. Funguje jako záložky, s jejichž pomocí se lze navigovat mezi jednotlivými obrazovkami průvodce. Jednotlivé fáze mohou být označeny několika způsoby. 2. Povinné fáze. Jsou označeny hvězdičkou. Tyto fáze je nutné vyplnit. 3. Zadané fáze. Jsou vypsány zeleně. Tyto fáze již byly zadány. 4. Chybné fáze. Jsou vypsány červeně. Tyto fáze byly zadány, ale vyplněné hodnoty nebyly platné. 5. Nevyplněné fáze. Jsou vypsány černě. Tyto fáze ještě nebyly zadány 6. Název povinného zadávacího pole. Je označen hvězdičkou. 7. Hodnota zadávacího pole. 8. Nápověda k zadávacímu poli. 9. Přesun na předchozí fázi. 10. Přesun na následující fázi. Strana 6

7 2.7 Textový editor Systém Ariadne3 používá pro editaci obsahu vestavěný textový editor, který umožňuje přímo při editaci vidět přibližný vzhled výsledného dokumentu. Editace probíhá podobně jako v editoru Microsoft Word. V editoru [1] je řada příkazových tlačítek, které umožňují např. ztučnit text, přidat podtržení, vložit tabulku, obrázek, atd. V obsahové části [2] je pak zobrazen editovaný text tak, jak bude přibližně vypadat na výsledné stránce. Některé objekty (obrázky, novinky,...) jsou reprezentovány pouze ikonou, která označuje místo na nějž se ve výsledném obsahu daný objekt vloží. Strana 7

8 3 Moduly systému 3.1 Správa uživatelů a skupin V systému můžete vytvořit libovolný počet uživatelů, kteří budou mít oprávnění ke správě obsahu. Každý uživatel bude mít svoje přihlašovací jméno, heslo a bude určeno, do jakých uživatelských skupin bude patřit. V systému jsou vytvořeny tři skupiny, do kterých může být uživatel začleněn. Správci webu mají přístup ke všem souborům ovlivňujícím obsah webového portálu Správci novinek mají přístup pouze k přidávání a mazání novinek Správci obrázků mají přístup pouze do složky Obrázky, kde mohou vytvářet složky a přidávat obrázky Každý uživatel může být členem více uživatelských skupin. Potom má oprávnění k provedení akce v případě, že ji má povolenu alespoň jedna skupina, jíž je členem. Všichni uživatelé systému jsou zobrazeni ve složce Uživatelé. 3.2 Soubory a obrázky Do vašeho systému můžete nahrávat obrázky a soubory z Vašeho počítače. Tyto soubor můžete buď přidat jako přílohu k stránkám (zobrazí se pak v seznamu přiložených souborů) nebo je umístit do oddělené složky a odkazovat se na ně přímo z obsahu stránek. U každého souboru můžete při přidání zvolit jeho popisek pro všechny jazyky. Název se odvodí z názvu souboru. Pokud budete chtít, můžete název později změnit. U obrázku můžete také při přidání zvolit popisek. Další volbou, kterou musíte učinit je, zda chcete ověřovat přístupová práva k obrázku nebo ne. U obrázků s kontrolou přístupových práv systém kontroluje práva uživatele na obrázek při každém zobrazení. Umožňuje Vám to zabezpečit obrázek před zobrazením neoprávněným osobám. Ovšem ověřování práv vždy trvá jistou dobu. Proto je pro obyčejné obrázky, které budou volně vystaveny na stránkách přístupová práva neověřovat a obrázek nechat volně přístupný. Obrázky je možné vložit do obsahu stránky pomocí textového editoru tlačítkem Vložit Obrázek. Také je možné vložit celou složku obrázků Strana 8

9 jako galerii tlačítkem Vložit galerii. Upozornění: Většina serverů neumožňuje, kvůli technickému omezení velikosti paměti, zpracování obrázků v příliš vysokém rozlišení. Může proto dojít k chybě pokud se pokusíte přidat do systému příliš velký obrázek. Podstatná není velikost souboru obrázku, ale jeho rozlišení. 3.3 Webové portály Webové portály se mohou skládat ze dvou druhů souborů. Webových složek a stránek. Stránky jsou sobory obsahující nějaký zobrazitelný obsah. Webové složky slouží pouze k seskupení stránek do skupin, ale samy žádný vlastní obsah nemají. U webové stránky můžete nastavit její jednoznačný identifikátor (společný všem jazykům) a pak pro každý jazyk zvlášť název stránky, její popis a obsah. Pro zadávání obsahu lze využít textový editor. Obsahem stránek může být formátovaný text, tabulky, seznamy, obrázky, seznamy novinek a odkazy na další stránky nebo soubory v systému. Do obsahu stránky je také možné vložit odkazy na jiné stránky, obrázky, soubory ze systému pomocí tlačítka textového editoru Vložit odkaz. 3.4 Novinky Novinky se v systému přidávají do speciální složky. Každá novinka má nastaveno několik parametrů, a to především jednoznačný identifikátor, titulek a obsah. Pro editaci obsahu lze použít textový editor. Každá novinka může mít vyplněno jméno autora (není povinné). Dále je možno novinku označit za důležitou. Důležité novinky budou na výsledných stránkách zvýrazněny a posunuty před novinky nedůležité. Posledními volbami je platnost novinky. Každé novince lze nastavit, od kterého data se má zobrazit a od kterého data přestává být platnou. Pokud nevyplníte hodnotu Platná do, bude novinka zobrazena neustále, dokud nebude ze systému smazána. Novinky lze vložit do obsahu stránek webového portálu pomocí textového editoru, tlačítka Vložit novinky. 3.5 Hlášení chyb Modul slouží k hlášení chyb našemu systému technické podpory. Strana 9

10 Po otevření souboru Nahlásit chybu se Vám zobrazí formulář pro vyplnění hlášení o chybě. Zde vyplníte předmět Vašeho hlášení, podrobný popis chyby a případně můžete připojit soubor, který chybu blíže popíše (například snímek obrazovky). Po stisknutí tlačítka odeslat se zpráva pošle na náš server pro technickou podporu a v nejbližší době bude zpracována. 4 Adresářová struktura Ariadne tento soubor představuje kořenovou složku celého systému. Koš do koše se přesouvají všechny soubory po jejich smazání. Jazyky tato složka obsahuje definice všech jazykově závislých hodnot v systému. Ve web edici je správci stránek dostupný pouze soubor, který obsahuje jazykové definice ovlivňující vzhled výsledné webové prezentace. Veřejný web tato složka definuje celý obsah výsledné webové prezentace. Náhled pomocí tohoto odkazu se můžete přepnout na náhled výsledné webové prezentace. Novinky do této složky se přidávají soubory představující novinky zobrazované ve výsledné webové prezentaci. Obrázky do této složky se umisťují všechny obrázky pro webovou prezentaci, galerie a podobně. Obrázky lze strukturovat do hierarchie složek. Soubory zde se umísťují soubory ke stažení, na které se lze odkazovat z obsahu prezentace. Soubory lze strukturovat do hierarchie složek. Hlavní menu do této složky lze umisťovat webové stránky nebo webové složky, které tvoří strukturu hlavního menu prezentace. Dolní menu do této složky se umisťují položky přístupné z menu v zápatí stánky. Nahlásit chybu pomocí tohoto systému můžete autory systému informovat o výskytu chyby v systému. Strana 10

11 4.1 Typy souborů Každý soubor v systému Ariadne3 přísluší určitému typu. Každý typ má svůj zvláštní význam, vlastní akce a způsob ovládání. V této sekci popíšeme nejdůležitější vlastnosti hlavních typů souborů, které se vyskytují v systému Ariadne3 - Intranet Edition. 4.2 Vlastnosti všech typů souborů Všechny typy mají určité společné vlastnosti. Akce Pořadí Tato akce umožňuje nastavovat pořadí souboru v menu (nemusí odpovídat pozici souboru v seznamu souborů). Také zde lze zapnout volbu Nezobrazovat podsoubory, která skryje všechny podsoubory aktuálního souboru z menu pro větší přehlednost a urychlení systému. Soubory jsou nadále dostupné přes seznam souborů. Upozornění: Tyto vlastnosti a akce nemusí být dostupné pro všechny soubory, se kterými se v systému setkáte. Přístup k některým akcím může být omezen v závislosti na oprávněních uživatele Typ Složky Složky mohou obsahovat soubory dalších typů. Jaké typy souborů je povoleno do složky přidávat se může lišit v závislosti na nastavení systému Typ Webové složky Tyto soubory představují složky pro webové stránky. Webové portály nemají vlastní obsah. Od složek se liší tím, že (pokud je to v systému povoleno) uživatele automaticky přesměrují na první webovou stránku, kterou obsahují Typ Webové stránky Tyto soubory představují samotné stránky s informačním obsahem. Jejich obsah lze nastavit různý pro různé jazyky. Strana 11

12 4.2.4 Typ Obrázky Obrázky, které lze vkládat do stránek. Ke každému obrázku se automaticky vytváří několik různě velkých náhledů, pro rychlejší načítání na stránkách Typ Soubory Soubory ke stažení, na které se lze odkazovat z obsahu stránek. Např. dokument ve formátu PDF Typ Novinky Tyto soubory představují novinky přidávané do systému, které se zobrazují na veřejné webové prezentaci. Každý soubor odpovídá jedné novince Typ Jazyky Tyto soubory obsahují jazykové hodnoty pro překlad systému do různých jazyků. Správce tak může měnit texty zobrazované v systému v závislosti na jazyku. Strana 12

13 5 Jednoduché návody 5.1 Přidání stránky 1) Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, pod který chcete stránku přidat. 2) Zvolte z nabídky položku Nový podsoubor. 3) Ze seznamu povolených typů zvolte typ Stránky. 4) Nyní můžete stránce vyplnit jednoznačný identifikátor, název a obsah (pokud chcete vyplnit název a obsah pro další jazyky, přepněte jazyk, pomocí záložek v záhlaví průvodce). 5) Stiskněte potvrzovací tlačítko. 5.2 Přidání novinky 1) Klikněte pravým tlačítkem myši na Novinky. 2) Zvolte z nabídky položku Nový podsoubor. 3) Nyní můžete vyplnit identifikátor novinky (jednoznačný název pro všechny jazyky), nadpis, obsah novinky, a dobu platnosti (pokud nevyplníte Platná do, bude novinka zobrazena neustále). 4) Stiskněte potvrzovací tlačítko. 5.3 Vložení obrázku do stránky 1) Nejprve musíte přidat obrázek do složky obrázků. Klikněte pravým tlačítkem na složku Obrázky a zvolte z nabídky Přidat soubor. 2) Zvolte soubor s obrázkem, který chcete přidat do systému a stiskněte potvrzovací tlačítko (ostatní zadávací pole můžete nechat ve výchozím stavu). 3) Nyní už můžete vložit obrázek do obsahu stránky. Klikněte pravým tlačítkem na stránku, do které chcete přidat obrázek a zvolte Upravit. 4) V textovém editoru se Vám zobrazí obsah stránky. Klikněte na místo, kam chcete obrázek vložit a stiskněte tlačítko Vložit obrázek v panelu nástrojů textového editoru. Strana 13

14 5) Zobrazí se Vám rozhraní pro přidání obrázku. Nejprve zvolte velikost, v jaké chcete obrázek vložit a zda má být obtékaný textem. Poté ze seznamu obrázků v systému zvolte obrázek, který chcete přidat. 5.4 Vložení galerie 1) Nejprve musíte vytvořit novou složku pro galerii. Klikněte pravým tlačítkem na složku Obrázky a zvolte z nabídky Přidat soubor. Vyberte typ souboru Složky. 2) Zvolte název složky galerie a stiskněte potvrzovací tlačítko. 3) Nyní už můžete vložit obrázky do galerie. Do Vámi vytvořené složky galerie přidejte všechny obrázky, které chcete, aby v galerii byly. 4) Teď potřebujete vložit galerii do obsahu stránky. Klikněte pravým tlačítkem na stránku, kam chcete galerii přidat a zvolte Upravit. Otevře se Vám průvodce pro změny obsahu stránky. 5) Klikněte na místo, kam chcete galerii vložit a stiskněte tlačítko Vložit galerii v panelu nástrojů textového editoru. 6) Zobrazí se Vám rozhraní pro přidání galerie. Nejprve zvolte velikost, v jaké chcete obrázky z galerie vložit. Poté vyberte složku galerie, z níž se budou obrázky zobrazovat. 7) V obsahu stránky se nyní zobrazí všechny obrázky, které přidáte do složky galerie. Strana 14

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Manuál pro obsluhu Webových stránek

Manuál pro obsluhu Webových stránek ResMaster Systems s.r.o. Truhlářská 1119/20, 110 00 Praha 1 Manuál pro obsluhu Webových stránek (Prosinec 2018) Jana Vítová, +420 225 388 130 2018 Obsah Úvod Webové stránky... 3 Slovník pojmů... 3 URL

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

První přihlášení do CMS. Po přihlášení

První přihlášení do CMS. Po přihlášení První přihlášení do CMS - Zadejte do prohlížeče Internet Explorer požadovanou webovou adresu ve formátu www.adresa.cz/cms (např. na hlavní web Diakonie by to bylo www.diakonie.cz/cms) - Vyskočí vám okno

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL

WEBOVÝ PORTÁL. SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL WEBOVÝ PORTÁL SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Plzeňském kraji UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro vkládání článků 1. Přihlášení Otevřete si portál Sociální služby v Plzeňském kraji, viz následující odkaz: https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

1. Přihlášení Práce s webem Nová stránka Aktuální stránka Moduly Editace textu... 6

1. Přihlášení Práce s webem Nová stránka Aktuální stránka Moduly Editace textu... 6 CMS / Manuál 1. Přihlášení... 1 2. Práce s webem... 2 Změnit strukturu webu...2 3. Nová stránka... 2 4. Aktuální stránka... 3 Přidat obsah na stránku...3 Upravit stávající obsah...3 SEO stránky...3 Vlastnosti

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více

Příručka. pro uživatele

Příručka. pro uživatele Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Autoři: Jože Mohorko, Marko Malajner, Žarko Čučej Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání ÚVOD... 2 INSTALACE PROGRAMU... 2 Požadavky na vybavení... 2 Instalace programu... 2 POSTUP PŘI PRÁCI S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI... 3 Ukládání formuláře...

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze

Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze 1 Návod pro studenty DSP 1.1 Vyplnění tabulky v Excelu Vzorovou tabulku ke stažení naleznete na webu www.fld.czu.cz

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Constructo. Uživatelská příručka

Constructo. Uživatelská příručka Constructo Uživatelská příručka Constructo 1 Úvod 3 Filosofie systému 4 Registrace do systému 5 Přihlášení do systému 8 Popis rozhraní 9 O projektech 10 Nastavení rolí v projektu 11 Moduly 13 Stavební

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4 4Works Solutions Prestashop návod Posuneme Vás výš! TOMÁŠ KOZAR, Project Manager OBSAH NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3 2.1 přidání produktu... 4 2.2 Zadání ceny výrobku...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Manuál k redakčnímu systému

Manuál k redakčnímu systému Manuál k redakčnímu systému 1. OBSAH 2. Úvod... 3 3. Příspěvky... 5 4. Média... 8 5. Stránky... 10 6. Menu... 12 7. Profil... 13 2 2. ÚVOD PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU Přihlášení do redakčního systému WordPress

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

MOJESODEXO.CZ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK PAPÍROVÝCH PRODUKTŮ. Uživatelský manuál

MOJESODEXO.CZ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK PAPÍROVÝCH PRODUKTŮ. Uživatelský manuál MOJESODEXO.CZ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK PAPÍROVÝCH PRODUKTŮ Uživatelský manuál 1. Objednávka Objednávku poukázek můžete standardně vytvořit prostřednictvím košíku vložení požadovaných produktů. 1.1 Objednávka

Více

Pionýr, z. s. Šablona pro pobočné spolky (KOP a PS) základní informace MOST 2018 podkladový materiál s. 1/5 PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS)

Pionýr, z. s. Šablona pro pobočné spolky (KOP a PS) základní informace MOST 2018 podkladový materiál s. 1/5 PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS) s. 1/5 WEBOVÁ ŠABLONA PRO POBOČNÉ SPOLKY (KOP A PS) ÚVODNÍ POZNÁMKY Migrace webu Pionýra na nový systém WordPress (efektivní a jednoduchý systém pro správu stránek) a nový Linuxový server přinesla další

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více