Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager"

Transkript

1 Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky

2 Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager. Nastavení pracovního prostředí...3 Změna zobrazení v navigačním podokně...3 Vlastní nastavení navigačního podokna...3 Práce se záznamy klientů, obchodních kontaktů a prodejních příležitostí...3 Přesunutí více kontaktů současně z aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager...3 Sledování položek a souborů v záznamech klientů, obchodních kontaktů nebo prodejních příležitostí...4 Správa duplicitních záznamů klientů nebo obchodních kontaktů...4 Správa záznamů klienta nebo obchodního kontaktu u klienta s více pobočkami...4 Odstranění obchodní poznámky z historie záznamu...5 Tisk sestav a záznamů aplikace Business Contact Manager pro plánovací kalendář...6 Práce s položkami historie...6 Třídění úkolů podle termínu splnění...6 Seskupování a tisk úkolů...6 Zrušení propojení položek historie...7 Zachování propojených položek při odstranění záznamu obchodního kontaktu...7 Odstranění položky historie...8 Zrušení seskupení položek historie...8 Vyhledání nepropojené položky historie...8 Záznam o telefonním hovoru uskutečněném pomocí telefonu aplikace Microsoft Office Outlook Zobrazení informací...9 Úprava zobrazení pomocí polí záznamů Klient a Obchodní kontakt...9 Vytvoření přizpůsobených zobrazení...9 Použití filtrů v sestavách Strana 2

3 Nastavení pracovního prostředí Změna zobrazení v navigačním podokně Zobrazení měňte v Navigačním podokně místo v nabídce Zobrazit na panelu nástrojů Standardní. Jednotlivá zobrazení v navigačním podokně 1. V nabídce Zobrazení vyberte klepnutím položku Navigační podokno. 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle a klepněte na příkaz Zobrazit zobrazení v navigačním podokně. Změna zobrazení v navigačním podokně Ve skupinovém rámečku Aktuální zobrazení v navigačním podokně vyberte klepnutím příslušné zobrazení. Vlastní nastavení navigačního podokna Můžete snadno změnit tlačítka, která se zobrazí v navigačním podokně (sloupec na levé straně okna aplikace Outlook), a změnit pořadí jejich zobrazení. 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na libovolné tlačítko (například Úkoly nebo Kontakty). 2. V místní nabídce klepněte na příkaz Možnosti navigačního podokna. 3. V dialogovém okně Možnosti navigačního podokna vyberte tlačítka, která se mají v navigačním podokně zobrazit. 4. Chcete-li změnit pořadí zobrazení tlačítek, vyberte tlačítko a potom klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů. Práce se záznamy klientů, obchodních kontaktů a prodejních příležitostí Přesunutí více kontaktů současně z aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager Nejrychlejším způsobem přesunutí kontaktů z aplikace Microsoft Office Outlook 2003 do aplikace Business Contact Manager je jejich přetažení z aplikace Outlook do složky Klienti nebo Obchodní kontakty. 1. V navigačním podokně rozbalte v podokně Seznam složek složku Business Contact Manager klepnutím na znaménko plus vedle této složky. Strana 3

4 2. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Kontakty. 3. Klepněte na složku kontaktů aplikace Outlook, ze které chcete kopírovat. 4. Postupujte některým z následujících způsobů: Chcete-li vybrat více kontaktů, které jsou zobrazeny za sebou, vyberte první kontakt, stiskněte klávesu Shift a vyberte poslední kontakt. Jestliže chcete vybrat více kontaktů, které nejsou zobrazeny za sebou, vyberte první kontakt, stiskněte klávesu Ctrl a vyberte zbývající kontakty. 5. Postupujte některým z následujících způsobů: Chcete-li vybrané kontakty zkopírovat, přetáhněte je z okna aplikace Outlook do příslušné složky v podokně Seznam složek. Jestliže chcete vybrané kontakty přesunout, klepněte pravým tlačítkem myši na některý z vybraných kontaktů, přetáhněte kontakt do příslušné složky v podokně Seznam složek a v místní nabídce klepněte na příkaz Přesunout. Sledování položek a souborů v záznamech klientů, obchodních kontaktů nebo prodejních příležitostí Propojením položek a souborů se záznamy můžete sledovat všechny položky a soubory vztahující se k danému záznamu. 1. V nabídce Obchodní nástroje klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty nebo Příležitosti. 2. Poklepejte na záznam, který chcete zobrazit. 3. Na kartě Obecné se zobrazí položky v protokolu historie. Správa duplicitních záznamů klientů nebo obchodních kontaktů Jestliže uložíte záznam klienta nebo obchodního kontaktu a tento záznam buď obsahuje stejnou adresu nebo má stejný název jako již existující záznam, budete požádáni, abyste vybrali jednu z následujících možností: Přidat nový záznam do složky Klienti. Záznam bude obsahovat stejné jméno jako existující záznam klienta. Chcete-li tyto dva kontakty od sebe odlišit, přidejte k jednomu ze záznamů identifikátor. Aktualizovat existující záznam přidáním novějších informací z nově vytvořeného záznamu klienta nebo obchodního kontaktu k existujícímu záznamu. Jestliže zvolíte aktualizaci existujícího záznamu, aplikace Business Contact Manager uloží kopii původního záznamu do složky Odstraněná pošta. Správa záznamů klienta nebo obchodního kontaktu u klienta s více pobočkami Strana 4

5 Jestliže obchodujete s klientem, který má více poboček, můžete propojit obchodní kontakty z jednotlivých poboček s jedním záznamem klienta nebo vytvořit samostatné klientské záznamy v jednotlivých pobočkách a přidělit každému záznamu identifikátor. Můžete například pojmenovat každý záznam podle města, ve kterém je pobočka umístěna. Propojení záznamu obchodního kontaktu se záznamem klienta 1. V nabídce Obchodní nástroje klepněte na příkaz Klienti. 2. Poklepejte na záznam klienta, ke kterému chcete přidat obchodní kontakt. 3. Ve skupinovém rámečku Obchodní kontakty klepněte na tlačítko Přidat a proveďte některou z následujících akcí: Klepněte na položku Přidat existující kontakt a pokračujte podle pokynů v dialogovém okně. Klepněte na položku Vytvořit nový kontakt, v dialogovém okně Vytvořit obchodní kontakt zadejte jméno a klepněte na tlačítko OK. Automatické propojení zpráv elektronické pošty se záznamy klientů a obchodních kontaktů Změnou předvoleb propojování zpráv elektronické pošty je možné určit, které příchozí zprávy elektronické pošty budou automaticky propojovány s historií záznamu klienta nebo obchodního kontaktu. 1. V nabídce Obchodní nástroje klepněte na příkaz Propojit Postupujte podle pokynů v dialogovém okně Propojit automaticky. Potřebujete-li pomoc při zadávání informací na některé stránce dialogového okna Propojit automaticky, klepněte na příslušné stránce na ikonu Nápověda. Odstranění obchodní poznámky z historie záznamu Jestliže obchodní poznámku odeberete z historie záznamu, odstraní ji aplikace Business Contact Manager automaticky ze složky Historie obchodního vztahu. Pokud chcete přesunout obchodní poznámku z jednoho záznamu do jiného, je nutné poznámku propojit s druhým záznamem před jejím odebráním z prvního záznamu. 1. V nabídce Obchodní nástroje klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty nebo Příležitosti. 2. Poklepejte na záznam obsahující obchodní poznámku, kterou chcete přesunout. 3. V protokolu historie záznamu poklepejte na obchodní poznámku, kterou chcete přesunout. 4. Do pole Propojit s historií na panelu nástrojů Business Contact Manager zadejte typ záznamu, se kterým chcete obchodní poznámku propojit. 5. U seznamu Jméno proveďte jeden z následujících kroků: Chcete-li vybrat jeden záznam, klepněte na šipku. Strana 5

6 Jestliže chcete vybrat více záznamů, klepněte na tlačítko Seznam záznamů. 6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít. Tisk sestav a záznamů aplikace Business Contact Manager pro plánovací kalendář Z aplikace Business Contact Manager můžete vytisknout stránky, které se hodí do vašeho plánovacího kalendáře. 1. V sestavě nebo ve formuláři Klient, Obchodní kontakt nebo Příležitost klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk. 2. V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko Vzhled stránky a klepněte na kartu Papír. 3. V seznamu Typ klepněte na položku Vlastní. 4. V seznamu Velikost klepněte na formát papíru, na který chcete tisknout. 5. Klepněte na tlačítko Tisk. Práce s položkami historie Třídění úkolů podle termínu splnění Setříděním úkolů podle termínu splnění uvidíte, kterým z nich musíte věnovat pozornost nejdříve. 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Úkoly. 2. V podokně úkolů klepněte na záhlaví Termín splnění. Nejnovější úkoly se v seznamu zobrazí jako první. Chcete-li zobrazit nejdříve nejstarší úkoly, klepněte v horní části sloupce Termín splnění na záhlaví Termín splnění. Seskupování a tisk úkolů Seskupte a vytiskněte všechny úkoly, které musíte dokončit v určitém časovém úseku. Jestliže například odjíždíte na služební cestu, můžete úkoly pro tuto cestu seskupit tak, že vytvoříte novou kategorii pro služební cestu a přiřadíte ji ke všem úkolům, které pro tuto cestu vytvoříte. Vytvoření nové kategorie úkolů 1. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kategorie. 2. V dialogovém okně Kategorie klepněte na tlačítko Seznam hlavních kategorií. 3. Do pole Nová kategorie zadejte název kategorie a klepněte na tlačítko Přidat. Poté, co přiřadíte kategorii všem úkolům týkajícím se cesty, můžete úkoly seskupit podle kategorie a vytisknout. Strana 6

7 Seskupení a tisk seznamu úkolů 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Úkoly. 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle, přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Podle kategorie. 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Tisk. Zrušení propojení položek historie Položky historie musí být propojeny se záznamem klienta, obchodního kontaktu nebo příležitosti. Chcete-li změnit záznam, se kterým je položka historie propojena, nejdříve propojte položku historie s jiným záznamem a pak zrušte její propojení s původním záznamem. 1. V nabídce Obchodní nástroje klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty nebo Příležitosti. 2. Poklepejte na záznam obsahující položku historie, kterou chcete přesunout. 3. V protokolu historie záznamu poklepejte na položku historie, kterou chcete přesunout. 4. V poli Propojit s historií na panelu nástrojů Business Contact Manager vyberte typ záznamu, se kterým chcete položku historie propojit. 5. U seznamu Jméno proveďte jeden z následujících kroků: Chcete-li vybrat jeden záznam, klepněte na šipku. Jestliže chcete vybrat více záznamů, klepněte na tlačítko Seznam záznamů. 6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít. Zachování propojených položek při odstranění záznamu obchodního kontaktu Při odstranění záznamu obchodního kontaktu odstraní aplikace Business Contact Manager všechny záznamy příležitostí a položky historie, které jsou s tímto záznamem obchodního kontaktu propojeny. Pokud chcete propojené záznamy a položky historie zachovat, je třeba před odstraněním obchodního kontaktu propojit jednotlivé položky historie s jiným záznamem. 1. V nabídce Obchodní nástroje klepněte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty nebo Příležitosti. 2. Poklepejte na záznam obsahující položku historie, kterou chcete přesunout. 3. V protokolu historie záznamu poklepejte na položku historie, kterou chcete přesunout. 4. V poli Propojit s historií na panelu nástrojů Business Contact Manager vyberte typ záznamu, se kterým chcete položku historie propojit. 5. U seznamu Jméno proveďte jeden z následujících kroků: Chcete-li vybrat jeden záznam, klepněte na šipku. Jestliže chcete vybrat více záznamů, klepněte na tlačítko Seznam záznamů. 6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít. Strana 7

8 Odstranění položky historie Pokud odstraníte položku historie, zůstane propojení se záznamem zachováno, v protokolu historie se však nezobrazí. Jestliže soubor ze složky Odstraněná pošta obnovíte, můžete jej zobrazit v záznamu, se kterým byl původně propojen. Položky historie propojené s více záznamy jsou ve složce Historie obchodního vztahu uvedeny vícekrát. Při odstranění položky historie s více záznamy se zbývající položky historie i nadále zobrazí ve složce Historie obchodního vztahu. Poznámka: Názvy záznamů, s nimiž je položka propojena, se zobrazí ve sloupci Nadřazená položka ve složce Historie obchodního vztahu. Zrušení seskupení položek historie Seskupení položek historie můžete kdykoli zrušit odstraněním zaškrtnutí vedle příkazu Zobrazit ve skupinách. Zrušení zaškrtnutí vedle příkazu Zobrazit ve skupinách V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle a klepnutím zrušte výběr příkazu Zobrazit ve skupinách. Vyhledání nepropojené položky historie Jestliže je zrušeno propojení položky historie s nadřazeným záznamem (například při odstranění záznamu), zůstává položka v počítači. Nepropojené položky historie jsou uloženy v následujících umístěních: Nepropojené položky kalendáře a zprávy elektronické pošty zůstávají v původním umístění v rámci aplikace Outlook. Nepropojené obchodní poznámky a zápisy o telefonních hovorech jsou uloženy ve složce Odstraněná pošta. Nepropojené soubory, například dokumenty aplikací Excel nebo Word, zůstávají v původním umístění na pevném disku nebo v síti. Záznam o telefonním hovoru uskutečněném pomocí telefonu aplikace Microsoft Office Outlook 2003 Chcete-li sledovat hovor uskutečněný pomocí telefonu aplikace Microsoft Office Outlook 2003, zaznamenejte podrobnosti o rozhovoru do formuláře Zápis o telefonním hovoru aplikace Business Contact Manager. Otevření zápisu o telefonním hovoru Postupujte některým z následujících způsobů: Strana 8

9 o Chcete-li otevřít zápis o telefonním hovoru ze záznamu klienta nebo obchodního kontaktu, klepněte na tlačítko Přidat vedle položky Protokol historie a poté klepněte na příkaz Zápis o telefonním hovoru. o Jestliže chcete otevřít zápis o telefonním hovoru z panelu nástrojů Standardní, klepněte na šipku vedle seznamu Nový a poté klepněte na příkaz Zápis o telefonním hovoru. Zobrazení informací Úprava zobrazení pomocí polí záznamů Klient a Obchodní kontakt Pomocí možnosti Vlastní nastavení aktuálního zobrazení v nabídce Zobrazit můžete zpřístupnit pole v záznamech Klient a Obchodní kontakt a použít je k přizpůsobení zobrazení. Po přidání polí do dialogového okna Přizpůsobit zobrazení je můžete použít k úpravě libovolného zobrazení, když je vyberete ze seznamu Dostupná pole vybrat z v dialogovém okně Zobrazit pole. Zpřístupnění polí záznamu Klient nebo Obchodní kontakt k úpravě zobrazení 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle, přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení. 2. V dialogovém okně Přizpůsobit zobrazení klepněte na tlačítko Pole. 3. V dialogovém okně Zobrazit pole vyberte v seznamu Dostupná pole vybrat z položku Formuláře. 4. V dialogovém okně Zvolte formuláře organizace pro tuto složku vyberte možnost Osobní formuláře. 5. Klepněte na možnost Klient nebo Obchodní kontakt a klepněte na tlačítko Přidat, aby se v seznamu Vybrané formuláře zobrazila položka Klient nebo Obchodní kontakt. Klepněte na tlačítko Zavřít. 6. V dialogovém okně Zobrazit pole vyberte v seznamu Dostupná pole vybrat z položku Klient nebo Obchodní kontakt. Vytvoření přizpůsobených zobrazení Chcete-li seskupit informace přehledněji, můžete přizpůsobit výchozí zobrazení aplikace Business Contact Manager nebo vytvořit nová, odpovídající vašim potřebám. Úprava výchozího zobrazení 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle, přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na zobrazení, které chcete změnit. Strana 9

10 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle, přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Vlastní nastavení aktuálního zobrazení. 3. V dialogovém okně Přizpůsobit zobrazení klepněte na tlačítko Pole. 4. V dialogovém okně Zobrazit pole vyberte v seznamu Dostupná pole vybrat z možnost, odkud chcete vybrat pole. Poznámka: Nová pole můžete vytvořit také v dialogovém okně Zobrazit pole klepnutím na tlačítko Nové pole a vyplněním položek Název, Typ a Formát pro přidávané nové pole v dialogovém okně Nové pole. 5. V seznamu Dostupná pole vyberte pole, které chcete použít, a klepněte na tlačítko Přidat. Vytvoření nového zobrazení 1. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Uspořádat podle, přejděte na příkaz Aktuální zobrazení a klepněte na příkaz Definovat zobrazení. 2. V dialogovém okně Organizátor vlastních zobrazení klepněte na tlačítko Nové. 3. V dialogovém okně Vytvořit nové zobrazení vyplňte pole Název nového zobrazení. 4. V poli Typ zobrazení vyberte požadovaný typ zobrazení. 5. Chcete-li změnit určení, kde bude toto zobrazení k dispozici, vyberte příslušnou možnost ve skupinovém rámečku Možno použít pro. 6. Klepněte na tlačítko OK. 7. V dialogovém okně Přizpůsobit zobrazení klepněte na tlačítko Pole. 8. V dialogovém okně Zobrazit pole vyberte v seznamu Dostupná pole vybrat z některé dostupné pole z některé kategorie a klepněte na tlačítko Přidat. Poznámky Nová pole můžete vytvořit také v dialogovém okně Zobrazit pole klepnutím na tlačítko Nové pole a vyplněním položek Název, Typ a Formát pro přidávané nové pole v dialogovém okně Nové pole. V dialogovém okně Přizpůsobit zobrazení můžete také určit způsob seskupení, řazení nebo filtrování polí. Použití filtrů v sestavách Informace můžete filtrovat smysluplnějšími způsoby nebo ke zdůraznění určitých informací. Můžete například filtrovat telefonní seznam obchodních kontaktů a zjistit, které obchodní kontakty mají v konkrétním měsíci narozeniny. Strana 10

11 1. V nabídce Obchodní nástroje přejděte na příkaz Sestavy, potom přejděte na příkaz Klienti, Obchodní kontakty nebo Příležitosti a klepněte na typ sestavy, kterou chcete spustit. 2. V sestavě klepněte na tlačítko Změnit sestavu. 3. V dialogovém okně Změnit sestavu klepněte na kartu Filtr. 4. Vyplňte potřebné informace a klepněte na tlačítko OK. Pokud potřebujete při změně sestavy nápovědu, klepněte v dialogovém okně na tlačítko Nápověda Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu představují aktuální názor společnosti Microsoft Corporation na diskutované otázky k datu vydání. Společnost Microsoft musí reagovat na měnící se podmínky na trhu, a proto nelze tyto informace interpretovat jako závazek ze strany společnosti Microsoft a společnost Microsoft nemůže po datu vydání garantovat přesnost žádných prezentovaných informací. Tento dokument má pouze informativní charakter. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE V TOMTO DOKUMENTU ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. Názvy společností, organizací, výrobků, názvy domén, adresy elektronické pošty, loga, jména osob, místa a události použité v ukázkách jsou smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnou společností, organizací, výrobkem, názvem domény, adresou elektronické pošty, logem, osobou, místy nebo událostmi. Microsoft, IntelliMouse, logo Office, Outlook a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických nebo jiných zemích. Uvedené názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami vlastníků těchto známek. Strana 11

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z

Microsoft. Office. Microsoft. Access 2003 pro školy. Ing. Bc. Hana Rachačová. w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Microsoft Office Microsoft Access 2003 pro školy Ing. Bc. Hana Rachačová w w w. c o m p u t e r m e d i a. c z Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 9 Úvodem... 10 Nejzákladnější pojmy...

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Tiskové sestavy Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Tiskové sestavy slouží k výstupu dat z databáze na tiskárnu data se uspořádají do vhodného tvaru vzhledem

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

2 Dotazy Příklad 3 Access 2010

2 Dotazy Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Akční dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje hromadně zpracovat záznamy v tabulkách (vytvoření tabulky, aktualizace cen, odstranění záznamů). Tyto úlohy provede pomocí tzv. akčních

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

SharePoint Online. Vyhledávání Můžete hledat weby, osoby nebo soubory. Vytvoření webu nebo příspěvku

SharePoint Online. Vyhledávání Můžete hledat weby, osoby nebo soubory. Vytvoření webu nebo příspěvku Úvodní příručka Zvládněte toho více, ať jste kdekoli, se zabezpečeným přístupem, sdílením a ukládáním souborů. Přihlaste se ke svému předplatnému Office 365 a ve spouštěči aplikací vyberte SharePoint.

Více

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám Dell Premier Návod k nakupování a objednávkám Navrženo pro podnikání. Přizpůsobeno pro vás. Nový portál Premier přináší přizpůsobenou a zabezpečenou online sadu nástrojů pro nákup, reporting, vyhledávání

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors The Kanboard Authors 21.11.2018 Obsah 1 Úvod 3 2 Uživatelé 5 3 Desky 7 4 Projekty 13 5 Úkoly 19 6 Nastavení 25 i ii Kanboard je bezplatný a otevřený zdroj pro správu projektů společnosti Kanban. Oficiální

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME

VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME IDENTIFIKACE VOZIDLA Aplikace Nissan EPC využívající systém Microcat Live vám nabízí špičkový systém prodeje náhradních dílů. Chcete-li začít, podívejte

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 25. listopadu 2017 Obsah 3 Obsah Přehled aplikace Fiery Command WorkStation...5

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Stručná referenční příručka M570 Použití přímého tisku z jednotky USB 1. Připojte jednotku USB flash k portu USB na přední straně zařízení. 2. Otevře se nabídka Flash disk USB.

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Pátý modul. Databáze a systémy pro uchování dat. Co vše může v otázkách být?

Pátý modul. Databáze a systémy pro uchování dat. Co vše může v otázkách být? Pátý modul Databáze a systémy pro uchování dat Velmi užitečnou skupinou programů jsou databáze, i když běžný uživatel zatím u nás s nimi nepracuje tak často jak s textovými či tabulkovými editory. Pomáhají

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy)

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy) Obsah as a asta b b 2. Vytváření vrstev, podvrstev a skupin 3. Vybíraní vrstev, označování objektů 4. Odstranění a skrytí vrstev Kapitola vás naučí pracovat s vrstvami. Ty se dělí na vrstvy nejvyšší úrovně

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Grafy. 268 Vložení grafu rychlou analýzou Excel disponuje funkcí Rychlá analýza; již jsme se s ní v této knize seznámili.

Grafy. 268 Vložení grafu rychlou analýzou Excel disponuje funkcí Rychlá analýza; již jsme se s ní v této knize seznámili. Grafy Grafy jsou ozdobou listů Excelu. Platí zásada, že jedním grafem toho řeknete desetkrát víc a mnohem rychleji než jednou úžasnou tabulkou. Tabulky je třeba studovat a podstata věci zaniká ve spoustě

Více

Poznámky. V té to ka pi to le:

Poznámky. V té to ka pi to le: 6 Poznámky V té to ka pi to le: Okno pro práci s poznámkami Vytvoření a úprava poznámky Zobrazení ikon poznámek v okně Orientace v poznámkách Otevření poznámky Odeslání textu poznámky poštou Úpravy poznámek

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce: Zahájit

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

MS Word pro administrátory projektů Pokročilí

MS Word pro administrátory projektů Pokročilí MS Word pro administrátory projektů Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo:

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Google Apps. kontakty. verze 2011

Google Apps. kontakty. verze 2011 Google Apps kontakty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Popis prostředí... Přidání kontaktu mezi Moje kontakty... Výběr ze skupiny Všechny kontakty... Ruční přidání kontaktu... Import kontaktů... Úprava kontaktu...

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více