Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce"

Transkript

1 Co se chystá na říjen 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: se uskuteční krajské setkání škol, institucí a pedagogů, realizujících ekologickou výchovu v Královéhradeckém kraji KAPRADÍ. Účastníci se opět mohou těšit na pestré dílny, významné osobnosti, inspirující prostředí a vlídné pořadatele. Česká republika: Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty Program Škola pro udržitelný život V říjnu budou mít žáci z několika škol v Jihomoravském kraji možnost zúčastnit se nového výukového programu v rámci programu Škola pro udržitelný život. Výukový program je dvoudenní a je postaven na principech místně zakotveného učení. Žáci budou postupně mapovat místo, kam chodí do školy, a budou vytvářet vizi, jak by místo rádi viděli v budoucnosti. Program tak přirozeně rozvíjí kompetence a dovednosti. Koordinátorem výukového programu v Jihomoravském kraji je Lipka. Podrobné a aktuální informace najdete na Aktuální dění v programu je také možno sledovat na Bližší informace: Lucie Tomášková, , a sever.ekologickavychova.cz. Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ V závěrečné fázi projektu, který potrvá do listopadu t.r., budeme prezentovat výsledky projektu, především pedagogickým pracovníkům, zpracujeme a vyhodnotíme zpětnou vazbu od žáků, kteří absolvovali výukové programy na našem středisku a zhodnotíme výsledky, které projekt přinesl a jejich vliv na další realizaci výukových pobytových programů u nás. Hlavním Cílem tohoto projektu je propracovat metodiku týdenních environmentálních pobytových výukových programů jako účinné formy realizace průřezových témat (zejména EV). Chceme rozvíjet klíčové kompetence žáků, probudit zájem o oblast živ. prostředí a zvýšit jejich občanskou angažovanost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Máte- li zájem získat bližší informace k výstupům projektu, můžete kontaktovat středisko SEVER , Jaromír Kvasnička: Projekt Global Literacy for Fairer World! (Globální výchovou za spravedlivější svět!) V listopadu proběhne seminář pro zapojené učitele a navštívíme školy s dalším výukovým programem k tématice chudoby. Projekt budeme prezentovat formou seminářů pro pedagogy na krajských konferencích KAPRADÍ v Hradci Králové a Litoměřicích Zapojené školy jsou z Královéhradeckého a Libereckého kraje: ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZŠ Školní Vrchlabí, ZŠ Žacléř, ZŠ Úprkova Hradec Králové, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem. S partnery z Velké Británie, Polska a Ghany spolupracujeme projektu, který je zaměřen na rozvojové vzdělávání. Projekt je zaměřen na otázky chudoby, negramotnosti a životního prostředí. Součástí bude příprava

2 autentických výukových materiálů a filmu o Ghaně. S těmito materiály pak budou pracovat čeští, polští a angličtí žáci. Projekt je financován z prostředků EU. Sever je zde partnerem. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, Projekt Modelové klimatické konference V měsíci říjnu navštíví lektoři střediska SEVER školy se zájmem zapojit se do projektu a představí výukový program o klimatických změnách. Škola se zájmem o spolupráci sestaví tým žáků, který bude zastupovat vybranou zemi a její možný vliv na změny klimatu. V listopadu pak proběhne závěrečná konference, kde žáci představí výsledky své práce. Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách Tříletý projekt má před sebou poslední měsíc své realizace! Uskuteční se tyto akce: doškolovací seminář pro školní koordinátory EVVO na téma Udržitelný rozvoj v praxi v Ekocentru Veronica Hostětín. V této obci se absolventi specializačního studia seznámí se zajímavou ukázkou propojení ekologicky šetrného provozu centra a obce, s podporou místního hospodaření a péče o krajinu Bílých Karpat. Účastníky čekají přednášky o ekologicky šetrném provozu školy a obce, o změnách klimatu proběhne ve Stěžerách u Hradce Králové několik paralelních seminářů na téma globální problémy a udržitelný rozvoj pro pedagogy všech stupňů. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , V rámci nabídky pro ZŠ EU peníze školám (šablony) vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ uskuteční lektoři SEVERu seminář na téma Udržitelné podnikání a seminář s názvem Království vody. Dále pak budou ve dnech 20., 24. a pracovníci SEVERu ve svých prostorách v Horním Maršově vzdělávat účastníky specializačního studia pro školní koordinátory EVVO, které organizuje CEA Sluňákov, Horka nad Moravou ve spolupráci s Lipkou, Brno. Vzdělávání bude zaměřeno především na vývoj krajiny a ukázky terénních aktivit. Královéhradecký kraj: Dne se uskuteční největší akce ekologické výchovy v Královéhradeckém kraji, konference KAPRADÍ, určená pedagogům a jiným zájemcům o ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Pro účastníky bude opět připravena řada workshopů a setkání s významnými osobnostmi v oboru. Konference ekologické výchovy KAPRADÍ se od 9 do 15 hodin uskuteční již 13. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu KAPRADí 2012, tentokrát v prostorách Střední odborné školy, Lipová 56, Stěžery (dříve SOŠ veřejnoprávní a sociální). Letošní téma je Globální a rozvojové vzdělávání. Na účastníky čeká dopolední společný program s těmito hosty: Prof. RNDr. Bedřich Moldán, ředitel Centra pro otázky ŽP UK, Praha, paní Mgr. Petra Skalická, ředitelka vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., paní Mgr. Petra Kykalová, učitelka a koordinátorka projektu Sluneční škola v Kargyaku a projektu SURYA Součástí odpoledního programu bude předávání cen za ekologickou výchovu a 5 odpoledních dílen: Jak vnímáme Afriku, Globální problémy, Společný svět ve výuce, Pod obal inspirace pro výuku s globálním rozměrem, Náš společný svět. Bližší informace a přihlášky: Mgr. Tereza Hejtmánková,

3 proběhne v Hradci Králové zasedání Poradního sboru pro ekologickou výchovu Královéhradeckého kraje. SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Novinkou vzdělávání je v rámci tohoto projektu práce se školními pedagog. týmy, s nimiž je sestaven plán environmentálního vzdělávání šitého na míru. Takto se vzdělává celkem 17 týmů, z toho 2 jsou z Královéhradeckého kraje (ZŠ Malšova Lhota a ZŠ Smidary). Projekt zahrnuje také vzdělávání ostatních pedagogů, kteří mají o EV zájem: Dne proběhne ve Stěžerách u Hradce Králové několik paralelních seminářů na téma globální problémy a udržitelný rozvoj pro pedagogy všech stupňů. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Ekoškola mezinárodní projekt V říjnu se chystáme navštívit školy, které projevily zájem o naše vzdělávací programy. Mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 47 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 tisíc škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). Více informací: Silvie Vacková, SEVER, Blíž přírodě v mateřské škole V rámci projektu proběhne čtvrtý seminář s názvem Království půdy. Seminář z cyklu zaměřeného na základní životní podmínky se bude zabývat půdou. V první části poskytne účastníkům odborné informace o problematice současného stavu této složky životního prostředí. Druhá část bude věnovaná metodickému zpracování tématu. Účastníci si vyzkouší praktické aktivity na téma půda s didaktickým, dramatickým, pohybovým, výtvarným badatelským a dalším zaměřením. Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentálního vzdělávání, aby byli připraveni efektivně naplňovat vzdělávací oblast Dítě a svět v MŠ a Člověk a příroda na 1. st. ZŠ. Cílovou skupinu tvoří pedagogové mateřských škol a tř.1.st. základních škol na území Královéhradeckého kraje. Konkrétním naplněním projektu je poskytnout pedagogům zapojených škol vzdělávání v tématech o základních životních podmínkách: slunce, voda, půda, vzduch po stránce odborné i metodické. Důraz bude kladen zejména na prožitkové a badatelské aktivity vhodné do terénu a na využívání pestré škály metod, zejména dramatické, výtvarné, pohybové a smyslové hry. V rámci projektu bude realizován cyklus vzdělávacích akcí sestávající se 4 seminářů, pětidenního kurzu a závěrečné konference shrnující výsledky projektu a představující integrovaný celek Základní podmínky života a pětidílnou publikaci.aktivity budou realizovat zejména zaměstnanci SEVER. Bližší informace: Mgr. Radka Urbánková, Mgr. Radka Urbánková, Učíme v souvislostech V rámci projektu je naplánováno 6 krátkodobých výukových programů. Bude pokračovat zpracovávání metodických materiálů. Projekt z dotačního programu Královéhradeckého kraje je zaměřen na realizaci výukových programů, cykly krátkodobých výukových programů a pobytové výukové programy zaměřené na poznávání přírody, ochranu prostředí a udržitelný způsob života pro cílové skupiny MŠ, 1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ, SŠ a pobytové výukové programy pro 1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ a SŠ. Cílem programu je nabízet školám takové služby, které by zajistily seznamování s jednotlivými tématy trvale udržitelného rozvoje v co nejširších souvislostech (pobytové programy, cykly programů). Dalším cílem projektu je školám finančně zvýhodnit cykly programů a poskytnout kvalitní metodické materiály, prohlubující a rozšiřující problematiku realizovaných programů. Dotace bude použita na dotisk již vytvořených materiálů a na vytvoření, grafické zpracování a tisk nových metodických materiálů. Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, , Výukové programy

4 V rámci projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj proběhnou 2 výukové programy, 2 krátkodobé programy jsou zatím naplánovány pro realizaci v rámci projektů Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové a 6 v projektu Učíme v souvislostech. Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, , Hradec Králové: Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové Hlavním cílem projektu je propagovat v regionu města Hradec Králové principy trvale udržitelného života a ochrany přírody prostřednictvím působení na cílové skupiny: žáci MŠ, ZŠ a SŠ, široká veřejnost - zejména rodiny s dětmi formou výukových programů a osvětových akcí. Další informace: Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, Výukové programy pro Hradec Králové Viz výše, Královéhradecký kraj. Krkonoše, Trutnovsko: Výukové pobytové programy v Horním Maršově V říjnu navštíví pobytové středisko ekologické výchovy v Horním Maršově žáci z Gymnázia v Mladé Boleslavi, základní školy Pouchov, Střední zdravotnické školy a VOŠ Trutnov, ze Základní školy ve Vrchlabí a žáci ze Školy mezinárodních vztahů v Praze. Akce pro veřejnost pořádáme v Trutnově odborný seminář Obejde se Česko bez uhlí a atomu? Energetičtí experti Ing. Eduard Sequens (mj. člen Pačesovy Nezávislé energetické komise) a Ing. Martin Sedlák (ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost) budou s účastníky hledat odpověď na otázky: Obejde se Česko bez jádra a uhlí? Klamou nás energetické lobby? Vystačíme jen s obnovitelnými zdroji? Mají také svá rizika? Jak si v Německu představují energetiku bez jádra?. Setkáme se s fakty a mýty o fotovoltaice, větrných elektrárnách a dalších obnovitelných zdrojích a o rizicích a ceně různých zdrojů, včetně využívání jádra a uhlí pořádáme v Horním Maršově kurz výroby měděných šperků. Pod vedením šperkařky Daniely Roudné se naučíme vyrábět šperky, které dle nauky o energiích Reiki mohou mít příznivý vliv na naše zdraví i léčit. Sejdeme se ve 13:00 hodin ve Středisku ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově, zván je každý se zájmem naučit se něco nového a strávit příjemné odpoledne. Účastnický poplatek (materiál a lektorné) je 150,- Kč. Více informací: Monika Kosinová, tel , , V Místní akční skupině Krkonoše, jejímž jsme členem, budou v první polovině října naši zástupci pracovat v programovém výboru a výběrové komisi při hodnocení grantových žádostí zaměřených např. na cestovní ruch, vzdělávání, obnovu památek apod. podaných do nedávno ukončené výzvy. Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov , , ,

5 Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , , Sledujte také naše webové stránky: Navštivte také naši Facebook stránku! Ústecký kraj: Projekt Řeka Labe, naše společné dědictví Několik škol, zapojených do projektu, si vyzkouší nové výukové programy, které skýtají možnosti praktické ekologické výchovy přímo v přírodě za pomoci kvalitní laboratorní techniky. Výukové moduly jsou sestavovány tak, aby byly pro děti atraktivní a odpovídaly jejich věku a školním vědomostem Proběhne projektový den pro 4. třídy ZŠ ve Štětí Proběhne výukový program pro ZŠ Lysá nad Labem proběhne výukový program na ZŠ Litvínov se uskuteční setkání českých a německých učitelů na ZŠ Na Valech v rámci projektu Řeka Labe proběhne na ZŠ v Bohušovicích výukový program pro 1. stupeň ZŠ proběhne výukový program v Roudnici nad Labem se uskuteční setkání partnerských škol na ZŠ Na Valech. Více informací: Petr Panaš, Martin Vlček, SEVER, SEVER školám, školy sobě v rámci projektu Sever školám školy sobě proběhne seminář Pán, správce, nebo jeden z mnoha?. Lektorem semináře budou Ing. Ivana Poláčková a Ing. Martin Vlček. Kroužek Nezmaři se Nezmaři vydají do centra Botanicus, kde navštíví zahrady, využívané jak pro rekreaci, tak produkci bylin pro zpracování na kosmetiku a další výrobky v biokvalitě. Dozvědí se tak mnoho zajímavých informací o ekozemědělství a jeho hodnotách. Ekoškola se uskuteční setkání koordinátorů Ekoškoly v Praze. Mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 47 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 tisíc škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education) proběhne konference ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) pro zástupce měst a obcí na Krajském úřadě v Ústí nad Labem. Výukové programy pro základní školy navštívíme žáky ze ZŠ ve Štětí s výukovým programem Jak se peče chleba. Více budeme mít připravené hry a aktivity ke stmelení nových kolektivů žáků 6. tříd v ZŠ Na Valech, Litoměřice. Výukové programy pro mateřské školy v Litoměřicích

6 V říjnu jsme si pro mateřské školy připravili výukový program, zaměřený na poznávání prostředí lesa, jeho obyvatel a dějů, které v lese nastávají na podzim. Děti se seznámí je některými lesními obyvateli a jejich zvyky. Více informací: Litoměřice: SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích v rámci projektu Sever školám školy sobě proběhne seminář Pán, správce, nebo jeden z mnoha?. Lektorem semináře budou Ing. Ivana Poláčková a Ing. Martin Vlček. Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice, tel.: , Sledujte také: Navštivte také naši Facebook stránku!

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na prosinec 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Ve dnech 2. a 3. prosince

Více

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá na březen 2011 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Byly zprovozněny nové webové

Více

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny

Více

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v říjnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Pobytové středisko SEVERu v Horním

Více

Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Co se chystá v prosinci 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: Nadále probíhají vzdělávací

Více

Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Co se chystá v květnu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Hlavní aktualita: Škola pro udržitelný život dokončené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek.

Školní program EVVO. Školní program EVVO. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek. Školní program EVVO Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Školní program EVVO Dlouhodobá část Zpracoval: Ing. Jan Kukrál Školní program EVVO 1. Charakteristika

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu.

ÚVOD. v druhé polovině roku 2008. Přeji Vám příjemné listování naší výroční zprávou za rok 2007 a děkuji za Vaši přízeň i podporu. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 ÚVOD Školské zařízení Lipka si při svém zrodu v roce 1991 kladlo za cíl zvýšit ekologickou gramotnost obyvatel Brna a širokého okolí natolik, aby jeho existence v budoucnu

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Rousínov, okres Vyškov ve školním roce 2013/2014 Zpracoval dne 30.9.2014 Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Schváleno Školskou radou Ing. Ludmila Chromá Ph. D., předseda ŠR

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více