Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit)"

Transkript

1 Co se chystá v listopadu 2010 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce (přehled aktualit) Česká republika: Hlavní aktualita: V celé ČR budou zahájeny nové vzdělávací kurzy Škola pro udržitelný život. Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty Škola pro udržitelný život nová série vzdělávacích kurzů v celé ČR začíná V listopadu odstartuje druhá série vzdělávacích kurzů programu Škola pro udržitelný život ve všech krajích ČR. Ty budou sestávat ze dvou seminářů, konzultací a e-learningu, jejichž prostřednictvím budou účastníkům z řad učitelů postupně představována témata udržitelného rozvoje, komunitního plánování a v neposlední řadě budou také účastníci provedeni krok za krokem projektovým plánováním. Výstupem kurzů pak budou nově naplánované školní projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí v místě. Kurzy se pořádají v rámci projektu podporovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. a na sever.ekologickavychova.cz. Bližší informace: Lucie Tomášková, Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ SEVER realizuje 36 měsíční projekt zaměřený na zkvalitňování environmentálních pobytových programů pro žáky základních a středních škol. Součástí projektu je např. vytvoření metodiky pro evaluaci pobytových programů, vytvoření interaktivního webu či vytvoření metodické příručky. Důležitým faktorem je spolupráce s různými školami, odborníky na evaluaci a dalšími organizacemi zabývajícími se environmentálními pobytovými programy (např.: sdruženými na Projekt je financován v rámci ESF - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou v rámci projektu žáci z Královéhradeckého kraje (vizte níže Trutnovsko a Krkonoše). Bližší informace: Ing. Jaromír Kvasnička, , Putování prostorem a časem po stopách hledačů zlata, dřevorubců a horských budařů Cílem tohoto projektu je vytvořit praktické výukové programy zaměřené na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí a realizovat tyto výukové programy na 16 školách v regionech Krkonoše a Kutnohorsko. Na těchto školách budou do vyučování zapojeny aktivity zaměřené na poznávání vývoje krajiny a aktivity k posílení vztahu žáků k místu, kde žijí. V rámci environmentálního vzdělávání budou využity moderní komunikační a informační technologie. Předpokládáme, že do projektu bude zapojeno 400 žáků a 30 pedagogů ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Projekt začal v listopadu 2009 a potrvá do ledna Do Projektu jsou zapojeny tyto školy: ZŠ Horní Maršov, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem, ZŠ Žacléř, ZŠ Úpice Lány, ZŠ Jana Václava Sticha Punta a MŠ Žehušice, ZŠ Zbraslavice, ZŠ Vrdy, ZŠ Starý Kolín, ZŠ a MŠ

2 Maleč, ZŠ Jana Palacha Kutná Hora, Gymnázium Jiřího Ortena Kutná hora, 2. ZŠ Kolín, 5. ZŠ Kolín, ZŠ Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova, ZŠ Čáslav, Sadová se uskuteční seminář pro pedagogy v Kutné Hoře na téma e-learning a webové stránky, které vznikají v průběhu listopadu. Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , SIEU - Schools for Inteligent Energy Use (Školy pro inteligentní využívání energie) Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER je partnerem mezinárodního projektu Školy pro inteligentní využívání energie SIEU. V rámci projektu, do něhož je zapojeno 11 partnerů a 90 středních odborných škol z 9 zemí Evropské unie, studenti řeší skutečné zadání týkající se úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie. Studenti středních odborných škol za podpory odborných konzultantů hledají řešení energetických problémů v praxi např. v místních firmách, úřadech či neziskových organizacích. V tomto kole budou žáci navrhovat nejefektivnější řešení vytápění pro místnosti kostela v Úpici. Během školního roku bude SEVER zprostředkovávat komunikaci se zadavatelem a s odborníky na úspory a alternativní zdroje energie. Závěrečná konference projektu se bude konat v květnu 2011, kde žáci představí své výstupy proběhne seminář pro učitele škol zapojených do projektu. Seminář proběhne v Hradci Králové a učitelé se v něm seznámí s metodikou projektu, vyzkouší si založení energetické agentury, tak jak to následně udělají jejich studenti. Druhé kolo studentských prací se rozběhne během listopadu. Za ČR se bude účastnit 5 škol: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Střední průmyslová škola stavební Náchod, Střední odborná škola elektrotechnická a strojní Pardubice a Střední průmyslová škola Nové Město nad Metují. Projekt je podpořen Evropskou komisí, SEVER je zde partnerem. Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , Carbon Detectives Europe semináře pro pedagogy v severních Čechách i na jižní Moravě v rámci krajské konference Ústeckého kraje k EVVO KAPRADÍ v Litoměřicích proběhnou v dopoledním i odpoledním bloku dílny k projektu Carbon Detectives Europe; bude v rámci krajské konference v Uherském Hradišti uspořádán seminář pro pedagogy a zájemce o ekologickou výchovu ze Zlínského kraje. Semináře/dílny jsou určeny pedagogům ZŠ a nižších stupňů gymnázií a nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Pedagogové se dozví jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP, vyzkouší si několik aktivit, které mohou zařadit do výuky a seznámí se s mezinárodním školním projektem Carbon Detectives Europe a jeho možnostmi. Hlavním cílem tříletého mezinárodního projektu je začlenění hlavních zásad udržitelného rozvoje do výuky žáků ve věku 8-14 let. Projekt si klade za cíl žáky inspirovat ke snižování uhlíkové stopy jejich školy a současně bude zvyšovat jejich povědomí o klimatických změnách, možnostech využívání inteligentní energie a důležitosti šetrného nakládání s energiemi. Bližší informace: Dita Gollová, , Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů SEVER zajišťuje jeden ze 7 paralelních běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO, studium pro pedagogy z regionu NUTS II Severovýchod (Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj). Všech 26 přijatých pedagogů absolvuje 250 vyučovacích hodin. Studium bude ukončeno v říjnu 2011 zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Studium se koná v rámci projektu Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy podpořeného ESF v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož příjemcem je SSEV Pavučina a SEVER zajišťuje toto studium dodavatelsky. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, ,

3 SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER je hlavním koordinátorem projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ v 9 krajích. Vzhledem k tomu, že jednou z klíčových aktivit je vzdělávání pedagogických týmů škol, při kterém si školy navrhnou vlastní plán vzdělávání, proběhne na SEVERu v Horním Maršově ve dnech seminář pro pedagogy ZŠ praktické Králíky (Pardubický kraj) na téma Jak připravit celoroční projekt pro žáky třídy na téma Region se pak pro pedagogy dvou malotřídních škol (ZŠ Čeperka a ZŠ Srch) uskuteční seminář na téma Krajina jako mezipředmětové téma. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , Výhled na další měsíce: se uskuteční seminář Environmentální výchova v kostce (pro pedagogy 1. stupně) Další akce a projekty Profesní vzdělávání pracovníků neziskových organizací v ekologické výchově proběhne ve středisku SEVER, Horní Maršov zahajovací seminář kurzu pro lektory EVVO z NNO, pořádaný v rámci projektu Profesní vzdělávání pracovníků NNO v EVVO realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Prezentace na krajských konferencích ekologické výchovy Lektoři SEVERu budou mít prezentace a povedou dílny kromě konference KAPRADÍ v domovském Ústeckém kraji (5. 11.) i na krajských konferencích ekologické výchovy MRKEV v Liberci ( ) Cesty ekologické výchovy a v Uherském Hradišti ( ) Carbon Detectives Královéhradecký kraj: Hlavní aktualita: se uskuteční konference k ekologické výchově pro pedagogy MŠ Královéhradeckého kraje KAPRADÍČKO Škola pro udržitelný život plánujeme úvodní seminář k programu Škola pro udržitelný život - představení programu Škola pro udržitelný život, praktická ukázka místního plánování a místního projektu realizovaného školou, zapojování žáků, využití práce na místních projektech ve výuce (místně zakotvené učení), jak naplánovat se žáky a partnery vizi obce a zásobník projektů (příprava a realizace plánovacího setkání, tvorba vize, identifikace problémů a projektů). Jedná se o první den vzdělávacího kurzu, který bude pokračovat na jaře Bližší informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER Hradec Králové, , Projekt Environmentální vzdělávání pedagogů Projekt určený na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPVK, podpořeného Evropským sociálním fondem). Jednou z klíčových aktivit je Specializační studium pro školní koordinátory EVVO. Díky tomuto projektu SEVER otevřel již čtvrtý ročník tohoto studia pro pedagogy základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Studium v rozsahu 250 vyučovacích hodin probíhá formou vícedenních seminářů na různých místech s důrazem na využitelnost nabytých poznatků v praxi - studující se zúčastní řady praktických aktivit, práce v terénu, návštěv zajímavých škol. Ve studiu je 19 pedagogů, kteří mají za sebou letní týdenní kurz a ve dnech je čeká další seminář studia v Centru environmentálních aktivit Sluňákov (u

4 Olomouce). Tentokrát budou v programu zařazeny globální problémy, rozvojová pomoc, trvale udržitelný rozvoj. V měsíci listopadu proběhnou na partnerských školách zapojených do projektu Environmentální vzdělávání pedagogů schůzky s představiteli škol o spolupráci v dalším školním roce vedoucí k využití témat seminářů, jimiž prošly týmy pedagogů, pro žáky škol. Informace: Mgr. Radka Urbánková, SEVER, Hradec Králové, , SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER pokračuje v práci hlavního koordinátora projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ mimo jiné též v Královéhradeckém kraji. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, , Putování prostorem a časem SEVER se jako partner podílí na projektu zaměřeném na praktické výukové programy pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií k dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí, ve kterých žáci a pedagogové žijí, mj. též v Královéhradeckém kraji. (podrobnosti vizte výše Česká republika). Projekt trvá od do ledna Bližší informace: Ing. Eliška Knížková, , Výukové programy Na měsíc listopad je naplánováno 19 krátkodobých výukových programů pro školy Královéhradeckého kraje. Další akce bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje hostit KAPRADÍČKO - 2. regionální setkání pedagogů MŠ, praktické dílny zaměřené na EVVO v mateřských školách. Téma letošního setkání: Příroda ve městě. Přihláška a pozvánka ke stažení na Proběhne seminář Škola pro život pro pedagogy ZŠ a SŠ, seminář k seznámení s manuálem Škola pro život II - obsahová struktura, jak informace, aktivity a větší celky začleňovat do praxe, nácvik práce s manuálem, praktická ukázka metod a činností s aktivním zapojením účastníků. Výhled: V prosinci proběhne na SEVERu v Trutnově a v Hradci Králové přednáška Jaroslava Petra na téma Geneticky modifikované modifikované organismy v potravinářství. Akce je finančně podpořena z projektu 2010-Mezinárodní rok biodiverzity. (pro více informací sledujte v průběhu listopadu webové stránky Hradec Králové: Hlavní aktualita: konference pro pedagogy mateřských škol, KAPRADÍČKO, vizte výše. Akce pro veřejnost pořádá středisko SEVER dílnu Podzimní inspirace - rukodělná dílna pro dospělé a školní děti v doprovodu rodičů, zaměřená na kombinovanou techniku: decoupage a přírodní materiály (rámečky, podtácky, prostírání). Přihlášky a informace Krkonoše, Trutnovsko: Hlavní aktualita:

5 Akce pro veřejnost V listopadu uspořádá SEVER ve spolupráci s Firmou Bazalka Hradec Králové přednášku na téma zdravá výživa. Přednáška bude určena především rodičům dětí předškolního věku a bude spojena s ochutnávkou. Akce je finančně podpořena z projektu 2010-Mezinárodní rok biodiverzity. Pro více informací sledujte od 16 hodin proběhne v Horním Maršově již tradiční akce pro děti a jejich rodiče, Svatomartinská slavnost. Putování s lampióny do starého kostela, zpívání a stínové divadlo o římském vojáku Martinovi v podání dětí ze ZŠ Horní Maršov. Kouzelný večer bude zakončen překvapením Od 13 hodin se v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER uskuteční dílna zaměřená na výrobu adventních věnců z různých materiálů a připomenutí adventních tradic. Výhled na prosinec: výroba drátkovaných zvonečků. Od 13 hodin, v prostorách pobytového střediska SEVER v Horním Maršově. Bližší informace o dílnách: nebo Výukové programy pro MŠ bude v mateřských školách v Žacléři a Horním Maršově probíhat program tematicky spjatý se svátkem svatého Martina. Součástí programu bude vyprávění o svátku Dušičky, písnička o světýlku, listopadový taneček a výroba lampionu s použitím přírodních materiálů. Pobytové programy v listopadu Do pobytového střediska ekologické výchovy v Horním Maršově přijedou v listopadu žáci šesté třídy ze ZŠ Smiřice ( ) a smíšená skupina žáků z jednotřídky ve Lhotě pod Libčany ( ). Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov , , , Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , , Ústecký kraj: Hlavní aktualita: se uskuteční krajská konference k ekologické výchově KAPRADÍ V jeho rámci bude uvedena i nově vydaná inovovaná simulační hra U jezera. Škola pro udržitelný život Školy, podpořené v letošním školním roce, pracují na realizaci svých projektů v rámci společného programu Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER proběhne první seminář dalšího běhu vzdělávacího kurzu Škola pro udržitelný život II. Generálním partnerem programu je společnost Toyota Motor Czech spol. s.r.o. Informace: a Leona Pekárková, SEVER, Litoměřice, , sever- SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách SEVER pracuje jako hlavní koordinátor projektu zaměřeného na podporu vzdělávání pedagogů a dalších ped. pracovníků úplných i neúplných ZŠ a SŠ mimo jiné též v Ústeckém kraji (podrobnosti vizte výše Česká republika).

6 V rámci projektu se během krajské konference EVVO KAPRADÍ uskuteční několik přednášek se v rámci projektu se uskuteční v pořadí již čtvrtá exkurze pro pedagogy pořádaná ve spolupráci Střediska ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích a Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Tentokrát se s pedagogy vydáme za netopýry do podzemních štol ve verneřické části Českého středohoří v okolí obce Prysk a do uhelné sloje ve Slunečné. Exkurze bude zajímavá především pro pedagogické pracovníky vyučující přírodopis, zeměpis, dějepis a vlastivědu. Na trase nás budou opět doprovázet pracovníci Správy CHKO České středohoří, Ing. Borek Franěk a Mgr. Lubomír Peterka. Bližší informace: Ivana Poláčková, Přihlášky: Šárka Lepší, SEVER, Litoměřice, , , 961, Projet Řeka Labe, naše společné dědictví bude zahájen projekt Řeka Labe, naše společné dědictví, realizovaný v rámci programu EU, Cíl 3. Jedná se o výjimečný projekt, který zatím v České republice nebyl realizován, ale se kterým mají velmi dobré zkušenosti v Německu. V rámci realizace projektu budou školám nabízeny bezplatné semináře pro učitele, výukové programy pro žáky a setkávání partnerských škol z Německa a Česka. Při vzdělávacích akcích bude využíván automobil životního prostředí - pojízdná laboratoř plně vybavená pro účely monitorování složek životního prostředí. Vzdělávání pedagogů pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice v prostorách Základní školy Na Valech již 10. ročník Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ Každoročně akci navštíví pedagogičtí pracovníci z celého Ústeckého kraje, kteří se zabývají ekologickou výchovou. Témata praktických dílen a debatních kruhů jsou připravena tak, aby přinesla nové informace a možnosti, jak zařadit aktivity z oblasti ekologické výchovy do výuky na školách. Letos je pro zájemce připraveno devět dílen: praktické ukázky školních projektů a projektových dnů na školách (Svět do všech předmětů, Poklad z hlubin, Carbon Detectives Europe, Kouzelník Futuro a jeho přátelé) ukázka práce s metodickými pomůckami, simulační hry na téma trvale udržitelný způsob hospodaření (U jezera), zpracování přírodních materiálu (ovčí vlna, keramika). V jedné z dílen bude předvedena inovovaná metodická pomůcka, simulační hra U Jezera, která umožní zařazení tématu společného přírodního zdroje do ŠVP. Cílem simulační hry je pochopení rozdílu mezi udržitelným a neudržitelným užíváním společného přírodního zdroje. Doprovodný program pro účastníky je sestaven z prodejní výstavy Nakladatelství Fraus a Nakladatelství Portál, z prezentací činnosti vládních i nevládních organizací zabývající se ekologickou výchovou v Ústeckém kraji, představení výukových pomůcek a publikací ekocentra Rezekvítek Brno, výstavy fotografií Miroslava Zimmera. Zároveň bude představen projekt Řeka Labe - naše společné dědictví realizovaný v rámci programu Evropské unie, Cíl 3. Hlavním nositelem projektu je Středisko ekologické výchovy SEVER a dalšími partnery je z české strany město Litoměřice a ze strany německé to jsou organizace: Landschaft Zukunft e.v. a Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU). Součástí prezentace bude možnost osobně si prohlédnout automobil životního prostředí (terénní laboratoř), který bude využíván při realizaci zmíněného projektu. Automobil na akci zapůjčí německá organizace LaNu, která přijede představit možnosti jeho využití při vzdělávacích akcích. Konference je pořádaná pod záštitou Města Litoměřice. Akce je finančně podpořena Státním fondem životního prostředí České republiky. Projekt Ekoškola SEVER je krajským koordinátorem tohoto mezinárodního programu v Ústeckém kraji. Na počátku bylo do programu v kraji zapojeno 12 škol, od listopadu 2009 se podařilo zapojit dalších 5 škol, takže v současné době pracuje v programu na území našeho kraje 17 škol (13 základních a 4 školy střední). Školy pracovaly na sestavení ekotýmů, vytvoření školních ekokodexů a na analýzách stavu škol při vstupu do programu proběhne úvodní seminář pro Ekoškolu. Bližší informace: Bc. Martin Vlček, SEVER, Litoměřice, ,

7 Se setká realizační tým SEVERu s dalšími partnery projektu, z české strany je to město Litoměřice a ze strany německé Landschaft Zukunft e.v. a Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU). Smyslem setkání bude koordinace a plány činností v projektu, výměna zkušeností česko-německých partnerů. Více informací: Litoměřice: Hlavní aktualita: litoměřické pracoviště SEVERu pořádá již 10. ročník Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ Vizte výše. Výukové programy Po celý měsíc listopad budou probíhat výukové programy pro MŠ Krtek a kalhotky, které dětem přiblíží zpracování lnu a výrobu tkaniny. Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice, tel.: ,

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Úvodní slovo Milí čtenáři, rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2014 dokázali. Rok 2014 v mnohém přinesl obrat k lepšímu jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více