Krajský úřad Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Ústeckého kraje"

Transkript

1 Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK

2 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost kraje 2. Státní správu tzv. přenesenou působnost dle zákona o krajích a zvláštních právních předpisů Krajský úřad vykonává činnosti: - odbornou - metodickou - koordinační - koncepční - kontrolní - jinou (např. poskytování dotací, darů aj.) 2

3 1. Oddělení sociálních služeb Registrace sociálních služeb Zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím kraje (poskytující sociální služby) Ekonomika odboru aj. 2. Oddělení plánování a rozvoje služeb Plánování a rozvoj sociálních služeb Projekty OP LZZ sociální služby, vzdělávání Financování sociálních služeb Protidrogová prevence 3. Oddělení sociální práce Sociálně-právní ochrana dětí Sociální práce a prevence Prevence kriminality Integrace romské menšiny a cizinců 3

4 Hlavní oblasti činnosti: 1. Sociální služby síťování, rozvoj, registrace a financování 2. Sociálně-právní ochrana dětí především náhradní rodinná péče 3. Sociální práce a prevence pomoc osobám ohroženým nejen sociálním vyloučením 4. Prevence kriminality 5. Integrace romské menšiny a cizinců 6. Protidrogová prevence 7. Podpora zaměstnanosti 4

5 Strategické dokumenty Ústeckého kraje v gesci odboru 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Ústeckého kraje na období nový model: stanovení optimálních modelů jednotlivých soc. služeb a plánování rozvoje sociálních služeb dle regionů (dříve dle cílových skupin) 2. Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období

6 1. Sociální služby 33 druhů sociálních služeb Upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění - Odborné sociální poradenství - Služby sociální péče 14 druhů služeb - osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče - Služby sociální prevence 18 druhů služeb - raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitace Registr poskytovatelů sociálních služeb: Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje 6

7 Dotační program Ústeckého kraje: Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny Rozpočet 9 mil. Kč Podpora prorodinných aktivit (mateřská a rodinná centra aj.): 2012 podpořeno 20 projektů dotace celkem ,- Kč 2013 podpořeno 18 projektů dotace celkem ,- Kč 2014 podpořeno 21 projektů dotace celkem ,- Kč 7

8 2. Sociálně-právní ochrana dětí Upravuje zejména zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Ochrana ohrožených dětí děti zanedbávané, týrané, zneužívané, s výchovnými problémy, ohrožené závislostí aj. - Náhradní rodinná péče podrobněji: - Adopce (osvojení) - Pěstounská péče - Pěstounská péče na přechodnou dobu nový institut (k osob) - Poručenství (pokud poručník o dítě osobně pečuje) - Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby (tzv. cizí péče) - Ústavní péče - Kojenecké ústavy (dětský domov pro děti do 3 let) - Dětské domovy a dětské domovy se školou (dříve výchovný ústav pro děti) - Výchovné ústavy - Diagnostické ústavy* (diagnostika umístěných dětí - 6 až 8 týdnů, pak předešlé) 8

9 3. Sociální práce Upravuje: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění Pomoc především osobám ohroženým sociálním vyloučením Sociální pracovníci působí na obcích s rozšířenou působností (obce III. typu) a obcích s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu). Provázaná spolupráce s: orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) poskytovateli sociálních služeb dalšími subjekty nejen veřejné správy (ÚP, ČSSZ, zaměstnavateli, poskytovateli ubytování aj.) 9

10 2. Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) 10

11 Stručné shrnutí Bezpečnostní analýzy ÚK 2013 a 2014 Analýza vybraných skupin obyvatelstva děti a mladiství (evidence orgánů sociálně-právní ochrany dětí) Počet dětí umístěných v institucionální péči (absolutně + INDEX) Srovnání s ČR: celkem dětí v ČR (1 250 v ÚK 17,5%) INDEX: ČR 6,8 Ústecký kraj 15,1 (1. místo v rámci krajů), ,5 2. místo Karlovarský kraj (12,6) Počet dětí v ústavní a ochranné výchově kraje v ČR - index ,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Celkem dětí v ústavním zařízení Index počtu umístěných dětí na 10 tis. obyv. 11

12 Stručné shrnutí Bezpečnostní analýzy ÚK 2013 a 2014 Analýza vybraných skupin obyvatelstva děti a mladiství (evidence orgánů sociálně-právní ochrany dětí) Počet dětí umístěných v institucionální péči (absolutně) V Ústeckém kraji dětí (v roce 2012: dětí = pokles o 9,1 %) 250 Počet dětí v ústavní a ochranné výchově Ústavní výchova Ochranná výchova 0 0 Počet umístěných dětí s nařízenou ÚV k Počet umístěných dětí s uloženou OV k

13 Stručné shrnutí Bezpečnostní analýzy ÚK 2013 a 2014 Analýza vybraných skupin obyvatelstva děti a mladiství (evidence orgánů sociálně-právní ochrany dětí) Počet dětí umístěných v institucionální péči (absolutně: vývoj ) V Ústeckém kraji dětí (v roce 2012: dětí = pokles o 9,1 %) Ústavní a ochranná výchova 2009 až počet umístěných dětí

14 Stručné shrnutí Bezpečnostní analýzy ÚK 2013 a 2014 Analýza vybraných skupin obyvatelstva děti a mladiství (evidence orgánů sociálně-právní ochrany dětí) Počet dětí umístěných v institucionální péči (INDEX) ÚK: 13,8; vývoj V Ústeckém kraji dětí (v roce 2012: dětí = pokles o 9,1 %) 35,0 Ústavní a ochranná výchova 2009 až indexy 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,

15 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 42 z. o SPOD a 971 odst. 2 NOZ (z. č. 89/2012 Sb.) srovnání ÚK vs. ČR Kraj Počet lůžek v ZVOP Počet obyvatel INDEX na 10. tisíc obyvatel kraje Praha ,2 Středočeský ,5 Jihočeský ,0 Plzeňský ,8 Karlovarský ,3 Ústecký ,4 Liberecký ,3 Královéhradecký ,6 Pardubický ,0 Vysočina ,2 Jihomoravský ,1 Olomoucký ,4 Zlínský ,2 Moravskoslezský ,3 Celkem ČR ,2 15

16 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 42 z. o SPOD a 971 odst. 2 NOZ (z. č. 89/2012 Sb.) Ústecký kraj okresní srovnání Okres Počet lůžek v ZDVOP Chomutov 40 Most 50* Louny 16 Teplice 30 Ústí n. L. 40 Děčín 0 Litoměřice 22 Celkem 198 *Z toho 24 lůžek je v rámci Kojeneckého ústavu ÚK 16

17 Sociální služby zaměřené na podporu ohrožených rodin s dětmi Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Druh služby Počet registrovaných služeb v ÚK 2011 Počet registrovaných služeb v ÚK 2014 Z toho podpořeno v rámci IP kraje SAS pro rodiny s dětmi Terénní programy Azylové domy Raná péče 3 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Krizová pomoc 3 7 Intervenční centrum 1 1 Celkem

18 Děti po ÚV (OV) kam odcházejí Město (OSPOD) Návrat do rodiny Odchod jinam Návrat do rodiny Odchod jinam Bílina Děčín Chomutov Kadaň Litoměřice Litvínov Louny Lovosice Most Podbořany Roudnice n. L. 5 4 Rumburk Teplice Ústí nad L Varnsdorf Žatec Celkem ÚK

19 Děti po ÚV (OV) kam odcházejí mimo původní rodinu Dům na půl cesty 5 6,5% Širší rodina 0 0,0% Prodloužen pobyt v DD (VÚ) z důvodu studia 25 32,5% Vlastní nebo nájemní byt 3 3,9% Azylový dům 3 3,9% Ubytovna 4 5,2% Věznice 1 1,3% Pobytové zařízení soc. služeb služeb soc. péče 2 2,6% Jiné - např. internát 1 1,3% Vlastní rodina, přítel, kamarád, rodina přítele aj. 6 7,8% Ještě není zajištěn pobyt 9 11,7% V péči pěstouna 9 11,7% Neznámého pobytu - např. zletili při dlouhodobém útěku z VÚ 9 11,7% Celkem ,0% 19

20 Děti po ÚV (OV) kam odcházejí mimo původní rodinu 2014 Celkem bude (bylo) po dosažení zletilosti propuštěno 160 osob, u nichž byla soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Do původní rodiny se vrátí (vrátilo) 83 osob = 51,9 %. (v roce 2013 to bylo 60,6 % - údaje k tomuto nemáme kompletní). Do původního rodinného prostředí se nevrátí (zatím) 77 osob, tj. 48,1 %. 25 mladých dospělých (tj. 1/3 z osob, které se nevrátí do původní rodiny) zatím zůstává v zařízení na základě uzavřené smlouvy z důvodu studia. A u 9 osob se ještě zajišťuje ubytování. Tzn., že se podíl dětí končící mimo původní rodinu může ještě změnit. 20

21 Stručné shrnutí Bezpečnostní analýzy ÚK 2014 Analýza rizikovosti územních jednotek* v ČR a Ústeckém kraji 2013 Stanovení pořadí *krajů, okresů a správních obvodů obcí III. stupně (součet 3 indexů): 1. INDEX TČ = počet trestných činů na 10 tisíc obyvatel 2. INDEX nezaměstnanosti = počet nezaměstnaných na 10 tis. obyvatel 3. INDEX chudoby = počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmu na 1 tis. obyvatel Pořadí Kraj počet obyvatel index nezaměstnaných (index ) Index počtu vyplacených soc. dávek (index 1 000) index kriminality součet indexů kraje 1 Ústecký kraj Moravskoslezský kraj Karlovarský kraj Olomoucký kraj Liberecký kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Praha Plzeňský kraj Středočeský kraj Celkem ČR průměrná hodnota

22 7. Podpora zaměstnanosti 22

23 Pakt zaměstnanosti ÚK (v rámci Memoranda o partnerství a spolupráci) Členské organizace: Ústecký kraj Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Úřad práce ČR Regionální rada odborových svazů Cíle Paktu: Tvorba komplexního programu na podporu zaměstnanosti Ústeckého kraje a zvýšit absorpční kapacitu regionu pro zajištění jeho úspěšné realizace v období v podobě alokovaných prostředků 23

24 Pakt zaměstnanosti ÚK (v rámci Memoranda o partnerství a spolupráci) Strategické priority 1. Trh práce a zaměstnanost 2. Vzdělávání a konkurenceschopnost 3. Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti 4. Podpora průmyslového regionu Projekty v realizaci: (od do ) 1. Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji - reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D a 2. Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji - reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D

25 Pakt zaměstnanosti ÚK (v rámci Memoranda o partnerství a spolupráci) 1. Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji - reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení mladých lidí ÚK na regionální trh práce a tak zvýšit zaměstnanost této cílové skupiny a zlepšit tak konkurenceschopnost regionu ÚK. Cílovou skupinou jsou uchazeči/uchazečky a zájemci/zájemkyně o zaměstnání do 20 let věku, resp. do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ) okresy Most, Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín a dále žáci posledních ročníků středních škol v regionu Mostecka, Litvínovska, Roudnice nad Labem a Děčína. 25

26 Pakt zaměstnanosti ÚK (v rámci Memoranda o partnerství a spolupráci) 2. Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji - reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení cílové skupiny s handicapy na trh práce v ÚK pomocí provázaných nástrojů APZ a podpořit tak zaměstnanost cílových skupin. Cílovou skupinou jsou uchazeči/uchazečky o zaměstnání, zájemci/zájemkyně o zaměstnání osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o děti do 15 let nebo jinou osobu blízkou, např. ženy po RD již v evidenci nebo které ví, že s nimi zaměstnavatel pro RD nepočítá, rodiče/děti pečující o postiženého nebo nemohoucího člena rodiny, osoby po úraze, které se chtějí vrátit na trh práce okres Chomutov, Most, Teplice. 26

27 Pakt zaměstnanosti ÚK (v rámci Memoranda o partnerství a spolupráci) 3. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji projekt ÚP, partner i ÚK Doba trvání projektu: Cílem je řízení 3 dotačních poradenských center: jako pilotní projekt v lokalitách: - Ústí nad Labem (budova KÚ ÚK), - Most (Okresní hospodářská komora Most), - Děčín (Evropská obchodní akademie Děčín). Dotační poradenská centra vznikají z důvodu nedostatečného pokrytí odborného dotačního poradenství v kombinované formě (poradenství pro lidské zdroje a investiční poradenství). 27

28 Děkuji za pozornost Ing. Karel Giampaoli Krajský úřad Ústeckého kraj odbor sociálních věcí tel.:

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/62 ze dne 18. 6. 2015 KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence MHMP OBSAH ÚVOD... 3 I. OBECNÉ PŘEDPOKLADY

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33, Česká republika Pracoviště: Tolstého 15, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizace pro rok 201 012-2014

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více