Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2"

Transkript

1 Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů Příloha 2 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů a Národní sady ukazatelů.

2 Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek...3 Úvod...4 Klíčové klasifikace DP...6 Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP...6 Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC...6 Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC 6 Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost)...6 Podle výsledné formy...7 Plná verze KDP nebo KS...7 Zkrácená verze DP...7 Stručná doporučení...8 Verze DP pro pacienty...8 Další parametrické třídění DP...8 Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast...8 DP pro klinickou oblast...8 DP pro veřejnou oblast...8 Podle toho, jak jsou DP vytvářeny...9 Původní DP...9 Adaptovaný DP...9 Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení...9 Expertní DP...9 Konsenzuální DP...10 DP založený na důkazech...10 Podle velkých skupin chorobných stavů...10 Podle konceptuálních typů...10 Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů...10 Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu...11 Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů...11 Podle metod a formulace doporučení...11 Podle metody validace DP...12 Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 2 z 14

3 Podle zvolených implementačních nástrojů...12 Podle konceptů potřeby péče...13 Podle domény výkonnosti péče...13 Podle předpokládaných uživatelů...13 Podle cílové skupiny populace...14 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad Poznámka Klinický standard NRC KS Jedná se o KDP doplněný o více měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Klinický doporučený KDP Jedná se o odborný základ KS bez postup NRC měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Komplexní klinický standard NRC KKS Zaměřuje se široce na celý proces péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Komplexní klinický KKDP Zaměřuje se široce na celý proces doporučený postup NRC péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický TKDP Popisuje pouze dílčí problém doporučený postup NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Technologický klinický TKS Popisuje pouze dílčí problém standard NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Doporučený postup NRC DP Obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 3 z 14

4 Národní sada standardů Národní referenční centrum Evidence based medicine Evidence - based public health Health technology assessment National Guidelines Clearinghouse Agency for HealthCare Research and Quality National Institute for Health and Clinical Excellence NSSZS NRC EBM EBPH HTA NGC AHRQ NICE Sada KS vypracovaných s použitím zde popisované metodiky a vydaných NRC Národní referenční centrum bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob, jako servisní organizace pro zdravotní pojišťovny, poskytovatele péče a ministerstvo zdravotnictví Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Veřejného zdravotnictví založené na důkazech Standardní postup hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity zdravotních technologií. Rozsáhlá databáze evidence-based clinical practice guidelines a souvisejících dokumentů. Agentura, která reprezentuje významné centrum mezinárodní spolupráce a poskytuje velké množství odkazů na ostatní agentury (USA). Nezávislá organizace UK odpovědná za tvorbu národních postupů ke zvyšování zdraví, prevence a léčby oněmocnění. Úvod Upozornění: v tomto dokumentu jsou používány pojmy a zkratky, které jsou vyloženy v dokumentu Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů Národního referenčního centra. Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů. Bude po interních oponenturách zařazen jako jedna z kapitol e-learningového kurzu a metodické publikace Národního referenčního centra. Vývoj klinických doporučených postupů (dále KDP) a klinických standardů (dále KS) vyžaduje systematicky popsat jejich různé vlastnosti včetně různých variant jejich vývoje, implementace a používání. Důvodem je vysoká pestrost různých variant chorobných stavů, jejich diagnostiky a léčby, široké spektrum profesionálů jako potenciálních tvůrců i uživatelů a mnohočetnost různých variant metod vývoje klinických doporučených postupů (KDP) a klinických standardů (KS). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 4 z 14

5 Národní referenční centrum (NRC) vychází ve své metodice z více zdrojů: National Guideline Clearinghouse (NGC) jako produktu Agency for HealthCare Research and Quality (AHRQ) který vydal Classification Scheme, z něhož jsme čerpali především v kapitole Další třídění používané v praxi vývoje DP NRC jako parametry Odkaz: Monografie LÍČENÍK, Radim. Klinické doporučené postupy: Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN Protože ani v terminologii ani v používání klasifikačních systémů neexistuje dostatečná jednota napříč velkými národními systémy vývoje, byli jsme nuceni pro činnosti NRC definovat a vyložit určité termíny explicitně, a stejně tak se rozhodnout pro výběr nebo modifikaci různých klasifikačních schémat. Proto naše formulace nejsou ve všech pojmech totožné s výše uvedenými zdroji. Terminologie NRC týkající se vývoje DP je uvedena v dokumentu TERMINOLOGIE PRO VÝVOJ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ V RÁMCI PROJEKTŮ NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA. Pro praxi vývoje KDP a KS jsme použili vlastní modifikaci výběru klasifikačních schémat a použili je následujícím způsobem: 1. Za základní klasifikace považujeme klasifikace: a) podle šíře a speciality zaměření, b) podle toho, kde vznikají (podle autorské odbornosti), c) podle výsledné formy realizace. Výběr položek těchto tří klasifikačních schémat je používán v kódu KDP nebo KS a je doplněn unikátním pořadovým číslem vývoje KDP nebo KS. 2. Ostatní klasifikační schémata se používají jako parametry, které klasifikují KDP nebo KS podle různých vlastností. Přitom je v některých případech možná volba pouze jedné hodnoty parametru, v některých případech je možná volba více hodnot stejného parametru. Jako základní třídění uvádíme právě výše zmíněné rozlišení KDP a KS, což jsou vlastně dva stavy téhož. KS je KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory (výkonnosti, kvality, efektivity a dalších vlastností zdravotní péče). V rámci vývoje vzniká vždy nejdříve základ KDP, který pak, pokud je to požadováno, experti na měření výkonnosti a kvality péče doplňují ve spolupráci s autory KDP o zmíněná kriteria a indikátory. Dále v textu jsou proto mimo jiné používány následující názvy a zkratky v níže uvedeném výkladu: Doporučený postup (DP). Obecně doporučený postup v jakékoliv formě klasifikace, jejíž formy jsou pak popsány dále v textu. Klinický doporučený postup (KDP). DP zaměřený primárně na klinické aspekty péče. Klinický standard (KS). KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory výkonnosti a kvality péče. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 5 z 14

6 Klíčové klasifikace DP Jak je uvedeno již v úvodu, za klíčové klasifikace považujeme z hlediska organizace a formálního zajištění podpory vývoje s pomocí aplikačního software tři klasifikační schémata, jejichž kódy používáme v kódu formálního zápisu DP. Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC Zaměřuje se široce na celý proces péče počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Patří sem problematika: Léčebných přípravků (např. DP vydaný NICE Clopidogrel u akutního koronárního syndromu ) Léčebných pomůcek a zařízení (např. DP ČKS Doporučení pro implantaci kardiostimulátorů, ICD a srdeční desynchronizační léčbu ) Diagnostických postupů invazivních. K přístupu do těla je třeba porušit celistvost kůže (např. angiografie) Diagnostických postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Diagnostických postupů neinvazivních (např. laboratorních, nebo rentgenologických metod) Léčebných postupů invazivních (např. chirurgických výkonů) Léčebných postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Léčebných postupů neinvazivních Podpůrných aktivit (například edukace pacienta u diabetu) Toto třídění považujeme za klíčové a DP takto rozlišujeme i s alternativním využitím kódu DP. Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost) DP jsou vytvářeny různými institucemi od mezinárodních, přes národní až po regionální a místní úroveň. V rámci programu vývoje DP v gesci NRC rozlišujeme DP podle klasifikace institucí, které ve smluvním vztahu s NRC DP vytvářejí: 1. Odborné společnosti ČLS JEP 2. Odborné společnosti, které nejsou sdruženy v ČLS JEP 3. Jiné profesní organizace (asociace sester atd.) Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 6 z 14

7 Pro účely třídění jsme vyvinuli rozšířený číselník, který vychází ze Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (tzv. autorské odbornosti ). Podle NGC Classification Scheme je třídění institucí zajišťujících vývoj následující: Academic Institution Disease Specific Society Federal Government Agency (U.S.) Hospital/Medical Center Independent Expert Panel International Agency Managed Care Organization Manufacturer Medical Specialty Society National Government Agency (Non-U.S.) Nursing Home/Extended Care Facility Private Nonprofit Organization Private Nonprofit Research Organization Private For Profit Organization Private For Profit Research Organization Professional Association Public For Profit Organization State/Local Government Agency (U.S.) State/Local Government Agency (Non-U.S.) Pro účely projektu NRC se zatím omezujeme na jednoduché třídění uvedené na začátku tohoto odstavce. Podle výsledné formy DP mohou být zpracovány v různé formě, jeden DP může být zpracován různým způsobem, pro různé účely používání. Rozlišujeme následující formy používané v plánu vývoje DP v rámci NRC. Plná verze KDP nebo KS (anglicky full guideline) ve formě KS, tedy s připojenými kriterii a indikátory. Podrobně popisuje metodiku tvorby DP, návod k jeho použití, klasifikuje všechna doporučení dle síly a kvality průkazu, obsahuje dále klinická kriteria pro klinický audit, vlastní klinická doporučení pro diagnostiku a terapii, úplný seznam literatury, kriteria kvality a efektivity, ekonomická kriteria atd. Zkrácená verze DP (anglicky NICE guideline). Obsahuje minimum metodologických informací, ale obsahuje všechna doporučení pro diagnostiku a léčbu jako plná verze. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Zkrácená verze bývá, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné verze KDP, obsah však musí být s touto verzí logicky i věcně konzistentní. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 7 z 14

8 Stručná doporučení (anglicky quick reference guide) obsahuje především algoritmy a základní klinický postup. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Stručná doporučení bývají, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné, nebo zkrácené verze KDP, obsah však musí být s těmito verzemi logicky i věcně konsistentní. Verze DP pro pacienty obsahuje doporučení psaná srozumitelným jazykem s vyloučením odborných termínů a pro pacienty nesrozumitelných kriterií a indikátorů. Dále existují další možnosti publikace DP (podle NGC Classification Scheme), které ale nejsou t.č. v plánu vývoje NRC: 1. Klinická otázka a klíčová doporučení. Hodí se pro přehledné publikace, odkazy, praktické pokyny v klinické praxi. 2. Základní klinický algoritmus. Zjednodušené, algoritmické vyjádření doporučeného postupu omezující méně časté alternativy postupu, vhodné pro grafické vyjádření formou vývojového diagramu, vhodné pro edukaci, rychlé použití v neodkladných stavech a podobně. 3. Základní klinický postup (clinical pathway). Zjednodušené vyjádření doporučeného postupu omezující některé alternativy postupu, aplikované v praxi konkrétního oddělení, posilující organizační prvky postupu. Další parametrické třídění DP Zařazení podle dalších klasifikačních schémat se již neodráží v kódu DP, ale je použito v rámci formalizovaného zápisu informací o DP. Tento zápis je proveden v aplikačním software podporujícím vývoj DP a dále ve formalizované části vydaného dokumentu. Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast Liší se podle toho, zda jsou zaměřeny více na aspekty odborné klinické a kvalitu vlastní péče, nebo na jiné determinanty zdraví, a to je na prevenci a zdravý životní styl. DP pro klinickou oblast (anglicky guidelines for interventions in clinical settings) - klinický doporučený postup (KDP), nebo dílčí (technologický) doporučený postup (DDP) viz odstavec výše. Jejich vývoj je založen na systematických metodách využívajících především principy Evidence Based Medicine (EBM). DP pro veřejnou oblast Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 8 z 14

9 (anglicky guidelines for interventions in community settings), nebo také pro oblast veřejného zdravotnictví mají za cíl působit preventivně a podporovat zdravý životní styl. I zde se používají vlastní, speciální a systematické metody vývoje DP. DP vycházejí z principů veřejného zdravotnictví založeného na důkazech (anglicky evidence-based public health EBPH). Využití principů EBPH je poměrně nové, principy se v některých aspektech dosti liší od EBM. Populační intervence se ve světě zaměřují především na podporu zdraví, prevenci chorob, zranění, invalidity, předčasná úmrtí a působení environmentálních rizik. DP pro veřejné zdravotnictví rozlišujeme dále na: DP ve veřejném zdravotnictví. Jsou zaměřeny na místní, jasně vymezené preventivní postupy nebo činnosti pro podporu zdravého životního stylu, například prevence přenosných pohlavních chorob nebo prevence nádorů. DP pro programy ve veřejném zdravotnictví. Ucelený soubor služeb, intervencí a plánů zapojující různé vládní i nevládní instituce a organizace. Mohou být zaměřeny tematicky nebo na celé oblasti veřejného zdravotnictví. Cílovou skupinou může být celá populace (například program odvykání kouření NICE 2007, 2008) Podle toho, jak jsou DP vytvářeny Původní DP (anglicky full-process guideline). Systematická tvorba zcela nového DP. Široká skupina odborníků jej vytváří jako zcela nový s využitím primárních informačních zdrojů. Vyvíjí se touto metodou pouze v případě, že není k dispozici obdobný již hotový (i když třeba zastaralý, ze kterého by bylo možné vyjít). Adaptovaný DP (synonymum odvozený, anglicky adapted guideline, derived guideline). Vytváření tohoto DP je založeno na některém již existujícím, nejčastěji původním DP. Adaptace DP je podle pracovní skupiny ADAPTE Collaboration systematická metoda rozhodování o použití nebo přizpůsobení DP, který byl vytvořen v určitém kulturním a organizačním prostředí, pro uplatnění v prostředí odlišném. Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení Následující verze většinou neexistují v čisté formě, rozdíly jsou spíše v míře uplatnění názoru expertů, konsenzu a vědeckého průkazu, tedy toto třídění KDP je spíše teoretické. Expertní DP (anglicky opinion-based guideline). Jeden nebo více odborníků vydává svá doporučení, zatímco jiní odborníci mohou mít názor jiný. Tento proces není založen na důkazech a v metodice vývoje DP NRC bude používán ke zpracování a označení DP, u kterých dosud nebylo dosaženo konsenzu (tj. neprošly úspěšně oponenturami). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 9 z 14

10 Konsenzuální DP (anglicky consensus-based guideline). Toto je hlavní způsob vývoje DP v rámci NRC, konsenzus je zajištěn (opakovanými) oponenturami zainteresovaných skupin odborníků. Uživateli je široce přijímán, nicméně jeho nedostatkem je nesystematický výběr literárních zdrojů, což může vést k předpojatým závěrům anebo dokonce ke vzájemně si odporujícím doporučením. DP založený na důkazech (anglicky evidence-based guideline). Jeho tvorba vychází z principů EBM. Je založena na systematickém vyhledávání, kritickém posuzování a syntéze vědeckých důkazů. V doporučeních je explicitně uveden stupeň síly doporučení a úroveň kvality důkazu. Celý proces tvorby je orientován na výsledek. Počítá se se všemi výhodami a nevýhodami zavádění, včetně těch, které vnímají pacienti. Podle velkých skupin chorobných stavů Používáme klasifikaci podle MKN 10, jako výchozí třídění podle kapitol MKN10, dále dle potřeby bude možné používat specifičtější vymezení. Podle konceptuálních typů Jedná se o kategorii hlavního účelu (účelů), pro které je DP vytvářen. Zde je většinou použito více typů (charakteristik) k jednomu DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které NRC přebírá: Diagnostika Léčení Rehabilitace (doléčování) Prevence Screening Vyhodnocování postupů (health technology assessment) Vyhodnocování rizik Vyhodnocování léčebné účinnosti Management Interní, nebo externí hodnocení výkonnosti (kvality) Například Komplexní KDP nebo KS je vytvářen k naplnění většiny výše uvedených konceptů, protože popisuje kromě vlastní diagnostiky a léčení také prevenci, následnou péči a může být použit pro interní a externí hodnocení výkonnosti, ale i pro HTA, management a další koncepty. Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující metody výběru vědeckých důkazů, které přebírá i NRC: Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 10 z 14

11 Hand-searches of Published Literature (Primary Sources) Hand-searches of Published Literature (Secondary Sources) Searches of Electronic Databases Searches of Patient Registry Data Searches of Unpublished Data Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC: Decision Analysis Meta-Analysis Meta-Analysis of Individual Patient Data Meta-Analysis of Observational Trials Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Meta-Analysis of Summarized Patient Data Review Review of Published Meta-Analyses Systematic Review Systematic Review with Evidence Tables Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC: Expert Consensus Expert Consensus (Committee) Expert Consensus (Delphi Method) Subjective Review Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Given) Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Not Given) Podle metod 1 a formulace doporučení Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty formulace doporučení, které přebírá i NRC: Informal Expert Consensus 1 Validation is defined as "the results of any external review, comparison with guidelines from other groups or clinical testing of guideline use" (Hayward RS, Wilson MC, Tunis SR, et al. More informative abstracts of articles describing clinical practice guidelines, Ann Intern Med 1993 May 1;118[9]:731-7). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 11 z 14

12 Expert Consensus Expert Consensus (Delphi Method) Expert Consensus (Nominal Group Technique) Expert Consensus (Consensus Development Conference) Balance Sheets Podle metody validace DP Metoda validace 1 se zaměřuje na způsob vyhodnocení účinnosti doporučení použitých v DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které přebírá i NRC: Klinická validace - pilotní testování (Pilot Testing) Klinická validace experimentální implementační fáze (Trial Implementation Period) Porovnání s KDP nebo KS vytvořených jinými vývojovými skupinami Externí srovnávání (External Peer Review) Interní srovnávání (Internal Peer Review) Srovnávání (Peer Review) Podle zvolených implementačních nástrojů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty: Audit kriterií (indikátorů) Grafická dokumentace, checklist, formuláře Klinický algoritmus Překlad do jiného jazyka Soubor určený ke stažení do PDA Stručné vydání doporučení pro lékaře Velmi stručné ( kapesní ) vydání souhrnu doporučení Měření kvality Prezentace ( Slide Presentation ) Podklady pro školení týmů poskytujících péči Sestava více nástrojů (Tool Kits) Nástěnný plakát (Wall Poster) Odborné zdroje informací Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty NRC používá ve svém projektu následující členění nástrojů implementace: Plné vydání DP ve formě dokumentu formátu PDF. Velmi stručné ( kapesní ) vydání souhrnu doporučení. Klinický algoritmus (vypracovaný ve formě parametrizovaného vývojového diagramu), který je také součástí plného vydání DP a je vytvářen nástrojem ORYX. Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty v PDF formátu, které je také součástí plného vydání DP. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 12 z 14

13 Měření kvality vazba mezi národními sadami standardů a ukazatelů. Podle konceptů potřeby péče Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické koncepty, které přebírá i NRC: Péče na konci života (End of Life Care) Zlepšování stavu (Getting Better) Život s chorobou (Living with Illness) Udržování zdraví (Staying Healthy) Podle domény výkonnosti péče Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické koncepty, které přebírá i NRC: Efektivita (Effectiveness) Orientace na pacienta (Patient Centeredness) Bezpečí (Safety) Včasnost, dostupnost v čase (Timeliness) Podle předpokládaných uživatelů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny uživatelů, které NRC přebírá s určitou modifikací uvedenou níže: Zdravotničtí profesionálové: Zdravotní sestry, asistenti (Nurses, Advanced Practice Nurses, Physician Assistants) Lékaři (Physicians) Dentisté (Dentists) Dietologové (Dietitians) Pracovníci v laboratořích (Clinical Laboratory Personnel) Pracovníci záchranných systémů (Emergency Medical Technicians/Paramedics) Fyzioterapeutové (Physical Therapists) Farmakologové, lékárníci (Pharmacists) Patologové (Pathology Assistants) Pracovní lékaři (Occupational Therapists) Pneumologové (Respiratory Care Practitioners) Psychologové (Psychologists/Non-physician Behavioral Health Clinicians) Manažeři (Utilization Management) Ostatní zdravotničtí profesionálové (Podiatrists, Speech-Language Pathologists, Substance Use Disorders Treatment Providers, Chiropractors, Optometrists, Allied Health Personnel) Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 13 z 14

14 Instituce: Ostatní: Poskytovatelé péče - všeobecně (Health Care Providers) Nemocnice (Hospitals) Oddělení (instituce) veřejného zdraví (Public Health Departments) Zdravotní plány (Health Plans) Organizace řízené péče (Managed Care Organizations) Pacienti (Patients) Studenti (Students) Sociální pracovníci (Social Workers) Podle cílové skupiny populace Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny cílové populace, které přebírá i NRC: Infant, Newborn (to 1 month) Infant (1 to 23 months) Child (2 to 12 years) Adolescent (13 to 18 years) Adult (19 to 44 years) Middle Age (45 to 64 years) Aged (65 to 79 years) Aged ( 80 and over) Male Female Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 14 z 14

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Miloš Suchý, řešitel projektu Poděkování Metodologie vývoje Národní sady klinických standardů je podporována projektem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc Zdroje biomedicínských informací a vyhledávání důkazů Jarmila Potomková Informační centrum LF UP a FN Olomouc Vladimír Mihál Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Seminář pro lékal kaře e FN Olomouc 1 Evidence-Based

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček Seminář IPVZ Praha, leden 2009 PŘÍBĚH REFORMY ČÁST PRVNÍ 2003 tři muži ve člunu 2004 založení o.s. Reforma

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE

IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE Ing. Lukáš Roubík NTMC, Lékařská fakulta UPOL I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc 17. 2. 2015 ehealth Day IKEM, Praha Agenda Krátce o Národním telemedicínském

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Závěrečná konference Mezioborové souvislosti informační vědy Richard Papík http://uisk.ff.cuni.cz http://www.linkedin.com/in/papik

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta Infmace založené na rutinním sběru dat: Akutní infarkt myokardu - Akutní ischemická cévní mozková příhoda - Fraktura krčku femuru - Pod O01 O02 O03 Číslo země Země 1 až 8 Číslo nemocnice Nemocnice 1 až

Více

Životní cyklus vývoje klinického standardu

Životní cyklus vývoje klinického standardu Životní cyklus vývoje klinického standardu Příloha 4a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Motto: Nemoc se neptá, z jaké kapsy budou uhrazeny

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné 4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Ondřej Pěč -

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání):

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání): Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví-forum.cz Lékaři pro reformu, Brno 25.4.2009 Health Reform.cz Ideál lékaře (svobodného

Více

Registry ve zdravotnictví

Registry ve zdravotnictví Registry ve zdravotnictví Jiří Kofránek Laboratoř biokybernetiky ÚPF Univerzita Karlova v Praze -1. lékařská fakulta Registry globálně přístupné databáze Informace Pravidla a informace ZP ZP ZP ZP občané

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal HTA nelékových technologií Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment CO JE OBSAHEM HTA EunetHTA Capacity building PODÍL JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ V HTA TYPES OF MEDICAL TECHNOLOGIES

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

(Certified. Protection Professional)

(Certified. Protection Professional) Zkušenosti s přípravou p pravou na zkoušku ku CPP (Certified Protection Professional) Mgr. Radek Havliš,, MBA, CPP, FSyI Agenda Co je zkouška CPP a její struktura Předpoklady připuštění Jak se připravit

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

Jak na Medline efektivně

Jak na Medline efektivně Univerzita Karlova v Praze Jak na Medline efektivně MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. Ústav vědeckých informací, UK 2.LF Ústav výpočetní techniky UK Seminář Informační medicínské zdroje a způsoby vyhledávání

Více

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující:

Základní principy, na kterých projekt DRG restart plánuje vybudovat systém optimalizace úhrad lůžkové péče, jsou následující: Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Projekt DRG restart Pilotní verze projektové dokumentace vznikajícího projektu. Dokument bude průběžně doplňován, konečná verze

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Martin Pavlík Růst nároků na IT Stárnoucí populace Rostoucí náklady Nedostatek pracovníků Větší nároky na IT Izolovaná datová sila Pacientská

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Nutné role státu ve zdravotnictví. MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Nutné role státu ve zdravotnictví. MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Nutné role státu ve zdravotnictví MUDr. Pavel Hroboň, M.S. 1 SHRNUTÍ DNEŠNÍ PREZENTACE Stát má mít ve zdravotnictví pouze omezenou roli tvůrce pravidel a regulátora, ale musí ji vykonávat lépe než dnes

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Matěj Adam

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Matěj Adam Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Matěj Adam Izolovaná datová sila Pacientská data jsou v izolovaných systémech Problém se ale týká i dalších entit: Zdravotničtí pracovníci Dodavatelé

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima)

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP), vypracoval J.Scharfen Projednáno

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více