Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ"

Transkript

1 Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha

2 Kolektiv autorů PORADENSTVÍ PRO OSOBNÍ ROZVOJ Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 199 Vydání I. Praha 2004 Vydavatel: Vysoká škola J.A. Komenského s.r.o. Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana Internet: ISBN: 2

3 OBSAH: 1. Rozvoj studijních dovedností v dospělém věku; 2. Motivace institucí a jednotlivců k celoživotnímu vzdělávání 3. Práce v týmech; 4. Vedení lidí; 5. Umění komunikace; 6. Konfliktové situace a jejich řešení; 7. Práce s informačními a komunikačními technologiemi v moderní době; 8. Orientace na trhu práce; 9. Řízení času; 10. Výběr pracovníků; 11. Hodnocení pracovníků; 12. Organizace vzdělávání v instituci. Případová studie 3

4 ÚVOD Tento materiál vznikl jako součást projektu, který mimo jiné zahrnoval tvorbu a pilotní ověření modulárního distančního vzdělávacího programu Jsou zde uvedeny všechny podstatné součásti tohoto programu - učební texty, případová studie a další dokumenty organizační povahy. Učební texty zpracoval kolektiv autorů dlouhodobě spolupracující s Vysokou školou J.A. Komenského na rozvoji distančních vzdělávacích programů daného typu. 4

5 ROZVOJ STUDIJNÍCH DOVEDNOSTÍ V DOSPĚLÉM VĚKU Obsah: Úvod do lekce 1. Umět hospodařit s časem 2. Metodika samostatného studia 3. Rychlé čtení - základ úspěšného studia 4. Podmínky ke studiu 5. Pomůcky ke studiu a) Závěry a návrh případové studie 5

6 ÚVOD DO LEKCE Profesor Václav Příhoda, významný český psycholog, napsal před více než třiceti lety, že v určitém věku - a měl na mysli věk kolem 45 let - ubývá člověku bystrost, pohotovost, schopnost bezprostřední reakce, a proto prý není vhodné pro člověka tohoto věku zastávat například funkci pokladní v samoobsluze, v bance nebo jinou podobnou činnost. Předpokládám, že tvrdit dnes něco podobného aktivním čtyřicátnicím, které se suverénně otáčejí u pokladny v supermarketech, by bylo považováno za nebetyčnou urážku. A asi právem. V souladu s vývojem společnosti, obrovským nárůstem aktivizujících životních podnětů se náš aktivní věk prodlužuje a duševní schopnosti zůstávají i v pokročilejším věku v činnosti daleko produktivnější než tomu bylo u předcházejících generací. Přesto však k některým změnám dochází a ty bychom měli brát v úvahu při rozhodování o dalším vzdělávání. Skutečně platí, že s věkem dochází k úbytku schopnosti učit se. To totiž souvisí s postupným zpomalováním paměťových pochodů. Výzkumy bylo opět prokázáno, že kolem 50 let věku začíná ubývat mechanické paměti a zhoršuje se zapamatování tzv. verbálních zážitků (tedy toho, co jsme slyšeli). A protože v dalších letech už je každý rok znát, neměli bychom otálet se studiem takových oborů jako jsou např. cizí jazyky, které jsou právě na mechanické paměti a zapamatování konkrétních slov značně závislé. Jsme-li tedy ve věku kolem 45 let, neříkejme, že se studiem cizího jazyka začneme příští rok, ale začněme hned zítra. Pravděpodobnost jeho zvládnutí je daleko vyšší. Ale abychom se nedomnívali, že věk přináší jenom studijní komplikace - vyšší věk naopak přináší větší uvážlivost, schopnost využívat zkušenosti, systematický přístup, větší nadhled,... Nikoliv nelogicky zní potom názor jednoho staršího studenta, který se rozhodl zvládnout angličtinu a který tvrdí, že mu dělá potíže učit se jazyk ve skupině s mladými studenty tzv. přímou metodou, kdy opakuje po lektorovi sice správné tvary, fáze atd., ale ne vždy ví, proč právě tak ona fráze zní. "Ti mladí to odposlouchají - dostanou do ucha - pamatují si většinu i za týden, měsíc, ale já si zapamatuji mechanicky minimum". Ten student má daleko lepší zkušenosti s přístupem "logičtějším" - porozumí struktuře příslušného jazyka, vytvoří si jakousi gramatickou kostru a na ni postupně "navěšuje" slovní zásobu a fráze. Nedělá prostě nic jiného, než že posiluje účast logické paměti při studiu a nenechává vše jen na paměti mechanické, která je již o něco slabší. Takže studujme i ve věku, kdy jsme odrostli školním lavicím, hledejme jen metody, které našemu věku odpovídají větší mírou. A nezapomínejme na jeden faktor opět potvrzený mnoha výzkumy: paměť i ostatní duševní schopnosti vyhasínají podle zákona neužívání! Je to jako se svaly - když je nepoužíváme, brzy se začne jejich objem zmenšovat. A jak v takovém případě dopadne ladem ležící paměť a intelekt, si každý domyslí sám. 6

7 1. UMĚT HOSPODAŘIT S ČASEM Po překonání rozhodování, zda studovat či nikoli s kladným výsledkem si většina lidí klade otázku: Kde na to vezmu čas? Povšimněme si, že více než devadesát procent lidí si neustále stěžuje na nedostatek času - počínaje dělníkem v továrně a konče vrcholovým manažerem. Přitom zkušenost nám říká, že pocit nedostatku času v mnohých případech vůbec nesouvisí s množstvím práce, kterou máme, ale se špatně organizovaným časem. Většinou si to člověk uvědomí, když přejde do nového zaměstnání, kde má i několikanásobně více práce než v předchozím. A zvládnout to musí. Lepší organizací práce, rychlejším řešením úkolů, delegováním pravomocí atd. Pak si teprve zpětně uvědomí kolik času dříve zbytečně ztratil, kolik zbytečných činností dělal a jak se s některými úkoly zbytečně loudal. Většina z nás si jistě přizná, že se leckdy loudá s úkolem, který lze zvládnout za hodinu, polovinu pracovní doby, protože není v dosahu úkol nový, který bychom museli hned řešit. Jakoby si práci šetříme.všimněme si například rozdílu v práci zedníka, který je placen hodinově, nebo naopak za dílo, kdy doba práce není určena. Rozdíl v tempu a efektivitě práce může být až neskutečný. Někde jsem četl, že při délce života 72 let, člověk 22 let prospí, řádným studiem a prací stráví 20 let a 6 let projí. Kam se podělo zbývajících 24 let? O ty by nám mělo jít! Hledejme je a využijme je pro vlastní užitek. Z uvedeného jasně vyplývá, že si člověk musí svůj čas hlídat, aby mu zbytečně neutíkal. Jak jsme tedy na tom reálně s časem? Udělejme si tzv. týdenní časový snímek - doby pracovní i nepracovní. Např. v takovéto tabulce podle následujícího zadání: Po Út St Čt Pá So Ne

8 Úkol 1: Alespoň po dobu jednoho typického týdne si barevně do tabulky vyznačte pracovní dobu, domácí práce, rekreaci, sport, zábavu příp. jiné činnosti. Buďte k sobě však upřímní, všímejte si hlavně "podezřelých" čtverečků a vyhodnoťte si zda čas vynaložený na některé činnosti je skutečně efektivní. Časové rezervy pak vyplynou samy. Individuální časové snímky pak vzájemně porovnejte při tutoriálu - uvidíte, že dojdete k zajímavým a často shodným závěrům. Pokud jste byli objektivní, určitě jste nalezli více časových rezerv, než jste předpokládají. Je totiž zcela obvyklé, že člověk ani netuší, kolik času zbytečně promrhá. Potom jistě zjistíte, že 1 nebo 2 hodiny denně na studium jsou k dispozici. Jak tedy studovat, jak začít? Všeobecně platný recept neexistuje. Přesto však existují všeobecně platné zásady. Především musíte své studium plánovat, což opět souvisí s hospodárným využitím času. Sestavíte si plán studia včetně jeho kontroly. Jestliže nemáte se studiem bohatší zkušenosti, nebo jste do školy chodili již před delší dobou, je vhodné poradit se s odborníkem - to nemusí být vždy psycholog nebo pedagog, klidně i ten, o němž víte, že soustavně studuje, získal již znalosti, vykonal zkoušky atd. Jednodušší samozřejmě je pokud navštěvujete kurz řízený učitelem, nebo se účastníte jiného řízeného vzdělávání (např. distančního) V těchto případech vám základní "logistiku" studia poskytne učitel a vaším úkolem je začlenit ji do svého osobního plánu. Horší je, když studujete zcela samostatně. Nejen proto, že nemáte nad sebou reálný "bič" a musíte mnohdy vyvinout mimořádnou vůli, kterou se ke studium přinutíte (workholici jsou pořád menšinou), ale také proto, že nemusíte odhadnout správné studijní tempo a buď se zahltíte přičemž začnete ke studium mít odpor, nebo si naopak naordinujete vlažnější tempo, které Vás nenutí k patřičnému výkonu a studium se pro vás stane okrajovou záležitostí.věnujte proto pozornost některým následujícím radám. Především je třeba s diářem v ruce naplánovat cíle a termíny - tedy co se do kdy naučím. Je třeba kombinovat cíle dlouhodobé a krátkodobé. Nestačí tedy říci, že cílem a zároveň termínem je složení státní jazykové zkoušky za dva roky. Většina lidí si bohužel řekne, že to je dlouhá doba, dost času, nemusím se honit hned. Je tedy třeba vedle dlouhodobých cílů určit i cíle krátkodobé včetně termínů. Ideální je naplánovat si nejméně týdenní cíle, jejichž plnění však musíme nejen kontrolovat, ale především dodržovat - včetně plánované časové rezervy. Osvědčuje se vypracovat vhodný studijní plán s určením času i obsahu studia v jednotlivých dnech - dobré je použít některý vhodný typ organizéru, kterých je na trhu značné množství (neplatí však, že ty nejdražší musí být i nejlepší). V nouzi stačí obyčejný plánovací diář. Abychom mohli plánovat obsahové rozložení studia v jednotlivých dnech, je třeba např. zkusmo zjistit, jak dlouho nám trvá nastudování určitého počtu stránek průměrně náročného textu. 8

9 Kdo má zkušenosti z předcházejícího studia, má vyhráno, neboť poměrně přesně odhadne vztah časové dotace a obsahové dávky. Na základě tohoto propočtu potom můžeme do svého plánu (opět s určitou časovou rezervou -její případné nevyčerpání je velice příjemné) v organizéru zaznamenat, čím se kdy budeme zabývat. Ale jak jsme již řekli - nejen plánovat, ale především plán dodržovat včetně kontroly kvality studia. Vzor možné podoby studijního plánu při studiu angličtiny na dobu v jednotlivých dnech příslušného týdne, kterou jste vytipovali jako nejvhodnější (lze též zaznamenat přímo do organizéru nebo diáře): čas/den Po Út St Čt Pá So Ne Slovíčka - 2. lekce Poslech - 2.lekce Gramat- 2. lekce Procvič.- 2. lekce Četba- 2.lekce Opakov.- 2.lekce Rezerva Čas volíme samozřejmě tak, abychom měli přiměřenou jistotu, že skutečně v uvedenou dobu budeme mít možnost studiu se věnovat - časové výpadky v rozsahu jednoho dne v týdnu lze nahradit plánovanou rezervou, při větších výpadcích si připravujeme stresové situace. Úkol 2 Zpracujte si týdenní plán studia kurzu, který právě studujete (celkem trvá cca 3 měsíce) a prodiskutujte jednotlivé plány při tutoriálu. Porovnejte odlišnosti jednotlivých individuálních studijních plánů a pokuste se zjistit příčiny: čas/den Po Út St Čt Pá So Ne

10 Nezapomínejme, že jedna věc je vytvořit dobrý studijní plán a druhá tento plán dodržovat. Jeho dodržování je nutnou podmínkou úspěchu, což však často vyžaduje pevnou vůli a silnou motivaci. Plánujme i rezervní čas, nikdy nevíme, co nepředvídaného nám může studium narušit - rezerva nás uchrání před zbytečným stresem. Svůj plán samozřejmě na konci každého týdne zkontrolujeme a provedeme případné úpravy na příští týden. Snažme se však bránit úpravám, které spočívají pouze v posunování termínů. To obvykle nikam nevede. Drobné prohřešky snadno doženeme příští týden, velké objektivní rozpory mezi plánem a realizací (tyto prohřešky však nesmějí vyplývat pouze z lenosti) nás nutí k přepracování plánu. - nepřiměřeně velké studijní dávky nás totiž nejen unavují, ale jejich neplnění může vést k sebepodceňování a nechuti dál studovat. Naopak příliš malé úkoly, vedou ke zdání snadnosti studia, nesoustředěnosti i menší zodpovědnosti - vždyť to přece jde tak lehce! Možná Vám teď řada lidí řekne, že si žádný studijní plán nikdy nedělala, a přece s úspěchem vystudovala vysokou školu. I to je možné, že někteří nosí své úkoly a cíle neustále v hlavě, dovedou odhadnout časy a termíny, dovedou i riskovat a nakonec vše stihnou.většinou je to však v případech, kdy se věnují pouze studiu - pokud zároveň chodíte do práce, věnujete se rodině, máte na starost dům či chalupu, pak se bez plánování studia obejdete jen velmi těžko. Studujete-li prezenční formou, tj. každodenně ve školní lavici, nemusíte čas plánovat. Učiní to za vás učitel, který vám též zadává úkoly a celým studiem Vás provází. Proto mnozí raději chodí do pravidelných kurzů, než aby studovali samostatně. Vyžaduje to přece jen méně vůle - učitel a stanovená studijní doba nás prostě donutí. 10

11 2. METODIKA SAMOSTATNÉHO STUDIA Teď se dostáváme k jádru věci, k vlastní technice studia, což většinu potencionálních studentů zajímá nejvíce. Jinak řečeno, jak co nejefektivněji dosáhnout co nejlepších výsledků. Kdybyste položili tuto otázku různým zkušeným studentům, asi byste dostali různé odpovědi. Univerzální návod na jistý úspěch skutečně neexistuje. Jak je ale v pedagogice pravidlem, lze dodržováním určitých zásad dosáhnout co nejoptimálnějších výsledků. Uveďme si tedy jednu velice často užívanou studijní techniku při studiu odborných předmětů, která vede obvykle k dobrým výsledkům. Mějme na paměti, že určitá témata, určité problémy bychom měli studovat jako celek. To totiž jednak odpovídá logice věci a navíc i praxi. Jen v omezených případech (to jsou ty případy, kdy je obor přednášen a studován např. na vysoké škole po řadu let, příp. i desetiletí a byl již vypracován přesný systém jeho logického studia ) však máme před sebou učebnici či skriptum, které přesně zachycují to, co potřebujeme znát nejen ke zkoušce, ale i pro praxi. Většinou totiž dostaneme od učitele, zkoušejícího nebo vzdělávací instituce přehled studijních témat, v lepším případě okruhy ke zkouškám a k tomu základní studijní literaturu, která nemusí pokrýt všechna témata a dále literaturu doplňkovou, doporučenou, příp. zcela nepovinnou. Jsme-li vzorní studenti, pak si v knihovnách seženeme ještě eventuální další literaturu (novinky atd, které dosud nejsou doporučovány). Potom můžeme začít celou problematiku, jednotlivá témata případně studijní okruhy zpracovávat. Zvlášť pilní studenti, si vše zpracovávají písemně. Studují učebnice, studijní texty, záznamy z přednášek a dělají si výpisky (excerpta, konspekty), které si logicky řadí v pořadačích. Zároveň se přitom těmto informacím a poznatkům učí. Tento postup je samozřejmě velice účinný, zpracovaná témata máme jednou pro vždy k dispozici, můžeme se k nim vracet, doplňovat je a využívat je i v praxi. Problémem zůstává, že takový postup je značně zdlouhavý, a tedy časově náročný. Proto někteří studenti (zvláště dospělí) volí jednodušší cestu. Jednotlivá témata si nezpracovávají detailně, ale pouze v osnovné podobě. Například co list papíru, to jedno téma. Zpracují si tak jakousi osnovu problému s příslušnými odkazy na stránky v konkrétních učebnicích příp. přednáškových záznamech.. Při vlastním studiu musí potom podle zpracované osnovy znovu listovat v učebnicích, pročítat příslušné pasáže a obvykle si v nich podtrhávat. Tento postup je nepoměrně rychlejší, znamená však obklopit se mnohdy horami učebnic, textů a časopisů, z nichž třeba potřebujeme jen jednu nebo dvě stránky. Třetí možností je kombinovat oba přístupy, což se jeví v řadě případů jako nejefektivnější. 11

12 Úkol 3 Pokuste se nyní o zpracování konkrétního studijního tématu. Pro jednoduchost si vyberte nějaký mediálně vděčný problém, o němž píší různé noviny a zpracujte celkový pohled na věc na základě různých pohledů různých deníků. A to v obou podobách - v podobě konspektové i v podobě osnovné. Pokud máte studijní materiály již zpracované, příp. zkonspektované, pustíte se do vlastního studia. Něco jste se již naučili při zpracovávání materiálů (více samozřejmě při zpracovávání konspektů). V dalším postupu řada studentů využívá metodu tzv. "trojího selektivního čtení". Poprvé pročítáme konspektované materiály, nebo osnovou dané studijní texty velice podrobně. Obvykle si též důležité poznatky podtrháváme, děláme poznámky příp. značky (vykřičník, otazník...) po straně textu a snažíme se při maximálním soustředění vštípit si do paměti nejpodstatnější informace. Poznamenáváme si problémy, jimž přesně nerozumíme a následně využíváme případných konzultací k jejich objasnění. Při druhé čtení (již selektivní) se soustřeďujeme na nejdůležitější poznatky (obvykle podtržené nebo jinak zvýrazněné, kontrolujeme porozumění látce, schopnost vyjádřit slovně či prakticky nabytou vědomost atd. Při třetím čtení (výrazně selektivní) si již opakujeme pouze klíčové momenty, domýšlíme poslední nejasnosti a hledáme jakýsi nadhled nad studovanou problematikou. Pokud bychom měli vyjádřit časový poměr jednotlivých etap trojího čtení, pak nejpodstatnější část (někteří studenti uvádějí až 70 %) zabírá první čtení, druhé pak cca 25%, poslední někdy jen 5%. Tento postup platí především při studiu z klasických učebnic a skript. Studujete-li distančně (ale opravdu distančně!), pak obdržíte speciálně upravené učební texty, příp. další pomůcky, které vás samy vedou studiem a ušetří Vám hledání v učebnicích, zpracovávání konspektů atd. Zatím jsme hovořili o studiu z knih a textů, tedy studium poznatků s cílem získat nové vědomosti. Poněkud jiný postup volíme při zvládání dovedností - zde uplatňujeme po porozumění vlastnímu úkonu, což je opět studium vědomostí, jednak metodu pozorování, nápodoby a dále především procvičování a opakování. (Chcete-li dítě naučit jezdit na kole, musíte mu nejprve vysvětlit princip jízdy (rovnováha, funkce šlapek, brzd, řízení), potom předvést jízdu od nasednutí po zastavení a nakonec následují vlastní první pokusy - nejprve s pomocí, pak bez ní a další procvičování jízdy po silnici, v terénu atd.) 12

13 3. RYCHLÉ ČTENÍ - ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO STUDIA Rychle číst, to je skutečně výchozí bod každého studia. Dobrý čtenář přečte zhruba 250 slov za minutu, někdy i více. Čtenář slabší se dostává s problémy na hodnotu 150 slov za minutu. Úkol 4 Vezměte si vhodný novinový článek o běžné problematice bez neznámých termínů a proveďte si osobní test. Svým tempem, tak, abyste chápali smysl čteného, čtěte nahlas. Po minutě Vás kolega zastaví. Spočítejte počet slov a hned budete vidět své rezervy či přednosti. Zásady, které nám umožňují rychleji číst: při čtení se nevěnovat žádné jiné činnosti, naopak se plně soustředit na čtené, nečíst mechanicky jednotlivá slova, nýbrž celé myšlenky (doslovné čtení přetrhává sled myšlenek a snižuje chápavost) - to souvisí se schopností minima fixací na řádku - průměrný čtenář se zastaví očima na řádku zhruba šestkrát, velmi dobří čtenáři dokonce pouze třikrát, bránit se vracení očí na řádcích, zásadně nepohybovat při čtení rty; číst tak rychle, jak stačíme vnímat (někdy se dělají testy na maximálně rychlé hlasité čtení - např. u dětí - ovšem čtenář pak vůbec neví, o čem četl). Zvláštní způsoby čtení: Různé důvody čtení vyžadují různé způsoby čtenářské činnosti. Měli bychom se naučit přizpůsobovat techniku čtení aktuálním potřebám: informační čtení je rychlé čtení, při němž se snažíme pouze zjistit., které pasáže jsou pro nás podstatné a kterým se tedy později budeme věnovat podrobně. Tento způsob čtení používáme zpravidla při vyhledávání určitých informací ve slovnících, encyklopediích atd. Maximální pozornost věnujeme podtrženým, či jinak zvýrazněným slovům, titulům, margináliím, rejstříkům atd., kurzorické čtení slouží k přesnému rozvržení dalšího pracovního postupu. Je to opět velice rychlé čtení velkých bloků s cílem poznamenat si buď přímo do textu (je-li učebnice naše) nebo na vložené proužky papíru, jak se budeme jednotlivým pasážím věnovat - např.: vypsat, konspektovat, ofotit, vynechat,..., statarické čtení je čtení zpravidla daleko pomalejší, kdy se zastavujeme, promýšlíme každou myšlenku, případně si připisujeme své poznámky. Nic nesmí zůstat nepochopeno, každé slovo 13

14 má svůj význam. Tímto způsobem čteme zpravidla různé návody k použití u složitějších přístrojů. Statarické čtení je také důležitým předpokladem pro kvalitní zpracování konspektů, kontrolní čtení nám umožňuje po čase korigovat své znalosti novými poznatky z nejnovějších učebnic a textů. Narazíme-li tedy na zcela novou učebnici nebo nové vydání, kontrolujeme zpravidla rychlým čtením odlišnosti. U těch se pak zastavujeme a porovnáme s dosud nabytými vědomostmi, případně si uděláme poznámky Tento způsob čtení nám umožňuje zůstat "v obraze" svého oboru i po ukončení řádného studia. 14

15 4. PODMÍNKY KE STUDIU Úkol 4 Napište alespoň 4 technické podmínky, které považujete za nejdůležitější při samostatném studiu a diskutujte je při tutoriálu: Pomineme-li takovou zásadní podmínku, jako je patřičná motivace ke studiu, můžeme vyslovit některé další technické podmínky: Učme se pokud možno stále na stejném místě, u svého uspořádaného stolu a tak, abychom nebyli rušeni nepříjemnými zvuky. Pokud přesto studujeme v hluku je vhodné pustit si neutrální klidnou hudbu. Vzpomeňte na studenty chodící po velkých městech s učebnicí v ruce a walkmanem na uších. Pokud však sedíme u stolu, dbejme na dostatečné osvětlení, spíše nižší teplotu místnosti a čerstvý vzduch - mozek potřebuje kyslík. Na stůl si dejme pokud možno vše, co budeme potřebovat, abychom zbytečně neodbíhali. A hlavně se izolujme od všeho, co by mohlo odvádět naši pozornost. Spor dětí v sousední místnosti o závažnou věc nás zaručeně odpoutá od učiva, stejně tak když z obýváku slyšíme hokejový komentář k zápasu, který bychom rádi viděli. Zkušení studenti tvrdí, že je třeba eliminovat pokud možno vše, co by nás odvádělo od studia - proto někteří dokonce tvrdí, že je nejlepší studovat ve studovnách knihoven, protože, zde nemáte žádné vedlejší podněty. Doma máme možnost jít si uvařit kávu, napít se, podívat se z okna, dojít se na něco zeptat partnera atd., atd. Ve studovně tyto možnosti prostě nemáme a nezbývá opravdu nic jiného než studovat. Důležitou součástí studia jsou přestávky. Po určité době člověk přestává svěžím způsobem vnímat - prostě se dostává do útlumu. To obvykle přichází po hodině až hodině a půl intenzívního studia. Je tedy třeba vydechnout, projít se, otevřít okno, uvařit si kávu a nejvýše po deseti minutách znovu zasednout ke studiu. Větší přestávka by nás odvedla od studijního soustředění a museli bychom znovu hledat svůj studijní rytmus. Nejhorší je, kdybyste se chvíli dívali na televizi, nebo se začetli do detektivky, začali řešit s partnerem závažné problémy apod. Po takovém vybočení je velice obtížné opět nasadit studijní rytmus, naopak se stává, že se člověk již ten den ke studiu nevrátí. Vyhledejme si také nejvhodnější čas v rámci svých možností, kdy nám to nejlépe "leze do hlavy". Jsou takoví, co nejraději studují brzy zvečera, jiní po ránu ještě před odchodem do práce a někteří až v noci, kdy rodina usne a v bytě je klid. 15

16 Že k nutným podmínkám studia patří dobré psací potřeby (neumíte si představit jak dokáže studenta vytočit neustále vynechávající propisovačka nebo lámající se tužka), volné oblečení atd. není třeba jistě připomínat. Dodržujme též základní zásady hygieny duševní práce. Káva sice může vzpružit, ovšem jen na čas a vypít pět hrnečků za večer zdraví nepřidá. Také cigareta je pouhým šidítkem. O alkoholu ani nemluvě - s ním v krvi toho mnoho nenastudujete. Dávejte ale také pozor na soustavné přetěžování - chronická únava, příp. neuróza nám na studijním elánu nepřidá a může končit i závažným onemocněním. Proto si dopřejte (a počítejte s tím i ve studijním plánu) s patřičný odpočinek - nejlépe aktivní. 16

17 5. POMŮCKY KE STUDIU Starší učebnice, které podávaly rady, jak se účelně učit, si vystačily zpravidla s takovými pomůckami jako kniha, studijní text, knihovna, sešity, volné listy papíru a podobně. Dnes postoupil především vývoj techniky, takže většina studentů si již nedovede představit studium bez již zmíněného organizéru - mnohdy elektronického (Casio atd.), osobního počítače a připojení na Internet. Aniž bychom chtěli přeceňovat význam uvedených technických pomůcek pro studium (úspěšně se dá studovat opravdu i jen s učebnicí, tužkou a papírem), je nesporné, že počítač dovede mimořádně usnadnit studijní činnosti. Úkol 3 Napište a zdůvodněte alespoň čtyři skutečnosti, kterými osobní počítač může pomoci při studiu: Uvedl bych jeden základní princip používání všech pomůcek při studiu. Ať používáme počítač, nebo organizér, ať si budujeme kartotéku, pořadače vlastních konspektů a jiných materiálů nebo požíváme prostě jen sešity, zachovávejme ve všem pořádek a přehled. Knihovnu si srovnejme tematicky ať celé večery nehledáme jednu publikaci, o níž jistě víme, že jsme si ji koupili, ale netušíme, kde v bytě se zrovna nachází, popisujme si diskety do počítače ( a pořizujme záložní kopie - každá disketa jednou doslouží), pořadače řaďme podle logických zásad - třeba i vlastních - a úkoly v organizérech evidujme přehledně a kontrolovatelně. Na začátku studia to vypadá, že informací a úkolů není příliš, že si je hravě odneseme v hlavě, později se však vše zmnohonásobí a pokud nemáme přehled, ztrácíme čas - a o ten nám jde přece o začátku. 17

18 6. ZÁVĚRY A NÁVRH PŘÍPADOVÉ STUDIE Studovat se vyplácí i v dospělém věku, každá vědomost, každá dovednost, každé vzdělání jsou kapitálem, který lze v dnešní době zpeněžit. Samozřejmě, že nejde vždy jen o peníze, které nám mohou zajistit jistý životní standard, jde též o osobní kultivaci, která je základem našeho uznání ve společnosti. A ve společnosti žijeme stále, každý den - nemělo by nám proto být lhostejné, zda si nás okolí váží, zda jsme schopni se na úrovni bavit, nebo jsme vedeni za truhlíky, kteří nemají k ničemu co dodat a ve společnosti znalých lidí se cítí nejistě, často i trapně. Parafrázujeme-li klasika, lze říci, že cesty ke vzdělávání mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou - vůli se něco naučit a postoupit tak ve společenském i ekonomickém žebříčku opět o stupínek výše. Návrh případové studie Pokuste se zpracovat na jednu až dvě stránky návrh svého osobního rozvoje v nejbližších pěti letech. Uveďte tedy jaké cíle v osobním životě sledujete, jak chcete jejich splnění podpořit sebevzděláváním a co konkrétního a v jakém sledu pro to plánujete udělat. Své závěry konzultujte s tutorem, před kolegy je není třeba zveřejňovat:

19 MOTIVACE INSTITUCÍ A JEDNOTLIVCŮ K CELOŽIVOTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: Úvod do lekce 1. Vzdělávání a společnost 2. Co je celoživotní vzdělávání 3. Motivace člověka ke vzdělávání 4. Motivace instituce ke vzdělávání 5. Závěry, návrh případové studie 19

20 ÚVOD DO LEKCE Hledáte práci? A co vzdělání? Tak může začít váš rozhovor s potencionálním zaměstnavatelem. Jestliže máte co odpovědět, je-li vaše odpověď dostatečně dlouhá a kvalitativně rozmanitá začíná i vaše šance! Nevěříte? Máte pořád pocit, že stačí mít trochu drzosti, ostré lokty a vaše šance i slušné peníze přijdou samy? Pokud stále žijete v tomto omylu, věřte že rok od roku jsou naděje málo a nebo úzce vzdělaných stále menší. Porevoluční euforie, že stačí šikovný stánek na správném místě a úspěch je zaručen, už také tak zcela neplatí. Český statistický úřad vydává každoročně přehledy mimo jiné i o struktuře zaměstnaných a nezaměstnaných podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Aniž bych chtěl unavovat podrobnými údaji, vězte, že první příčku v největší míře nezaměstnanosti trvale obsazují lidé bez vzdělání a nebo se základním vzděláním dokonce téměř šestkrát častěji než lidé se vzděláním vysokoškolským. Uchazeči o práci se středním odborným vzděláním nebo odborně vyučení jsou na tom také poměrně dobře asi čtyřikrát lépe než ti se základním vzděláním. Odborně řečeno adaptabilita pracovní síly na změny na pracovním trhu je přímo závislá na stupni dosaženého vzdělání. Naši statistiku poněkud narušují absolventi gymnázií, kteří se nedostali na vysokou školu a také absolventi různých obchodně-podnikatelsko-manažerských oborů, kterých je dnes značná nadprodukce a právě vystudovaného manažera sice leckdy i solidně vzdělaného, ale bez zkušeností nikdo do vedoucí funkce hned nepostaví. Tito mladí lidé sice vzdělání mají, ale jednou je příliš široké a všeobecné tím pádem špatně v praxi použitelné a v druhém případě je sice vzdělání jasně vyprofilované, ale bez postupně nabytých zkušeností také jen papírové. A konec konců i lidová moudrost trochu jedovatě a možná nespravedlivě říká, že všichni nemohou řídit někdo také musí pracovat. Teď si možná mnozí řekneme, že je to všechno hezké, že se tak zařídíme vůči svým dětem. Ale co já, když mi je pětačtyřicet, školním lavicím jsem dávno odrostl a učení nepatří zrovna k mým největším koníčkům. Tady platí jedna rada překonejme sami sebe, najděme alespoň trochu času a věnujme jej vlastnímu sebevzdělávání. Věřte, že se vám to vrátí samozřejmě i finančně. Stačí se podívat do inzertních časopisů, kde firmy hledají nové pracovníky. Jaké podmínky si dávají? Je minimum těch, které nežádají alespoň jednu z následujících znalostí: cizí jazyk a znalost práce na počítačích. V obou případech si ale jako studující musíme vybrat vhodnou a kvalitní vzdělávací instituci pro dospělé. Těch jsou u nás dnes již stovky kvalita je však různá. Jak postupovat při jejím výběru? Zjistit si které instituce vzdělávají v příslušném oboru není problém. Každodenně můžeme v novinách, časopisech i v jiných médiích vidět desítky inzerátů od těch nejmenších spořivých až po 20

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 10. Motivace dospělých ke vzdělávání Mgr. Zuzana Válková

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY Základní škola Kojetín náměstí Míru 83 752 01 Kojetín Telefon: 581 762 036 Web: www.zskojetin.cz E-mail: skola@zsnammiru.kojetin.cz DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY NA OBDOBÍ DO ROKU 2018 V Kojetíně 19. 3. 2012

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více