1 Běžný účet, kontokorent

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Běžný účet, kontokorent"

Transkript

1 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého z bankovních domů tedy bezhotovostně. Neměl by sloužit jen k prostému skladování peněz (k držbě či ukládání), ale spíše přispět k snadnější manipulaci s nimi. 1 Kontokorentní účet, zkráceně kontokorent, je doplňkem k běžnému účtu, který klientovi umožňuje čerpat prostředky až do záporného zůstatku účtu, a to v rámci předem sjednané částky. Za tuto službu musí klient často hradit celou řadu poplatků, jejichž výše vždy závisí na konkrétní smlouvě s klientem. V následujícím textu jsou uvedeny možné poplatky spojené s kontokorentním úvěrem. Úroky z úvěru (debetní úroky) platí klient ze skutečné výše úvěru, který čerpá v rámci sjednaného úvěrového rámce. Úvěrová provize z nečerpaného rámce má pokrýt bance náklady, které vznikají v důsledků přiznaného (povoleného), ale klientem nečerpaného úvěru. Provize za překročení úvěrového rámce bývá stanovena jako úroková přirážka k debetní úrokové sazbě, kterou je úročena část úvěru přesahující úvěrový rámec po dobu překročení rámce. Provize je stanovena v % na roční bázi. Provize z obratu provize, která má bance pokrýt náklady spojené s vedením kontokorentního účtu. Je stanovena v % za určité období z obratu na straně Má dáti, Dal nebo z té strany účtu, která vykazuje větší obrat, záleží na smlouvě s klientem. Kreditní úroky platí je banka klientovi v případě, že účet vykazuje kladný (kreditní) zůstatek. Tyto úroky snižují náklady na vedení kontokorentního účtu klienta. Úroková sazba je nižší než sazba z debetního zůstatku. 1.1 Vzorce 1 Co je to běžný účet? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: <

2 Vzorový příklad a) Výpočet zůstatku na běžném účtu Zůstatek na běžném účtu se velmi často mění. Zvyšuje se přijatými úhradami účtu a naopak se snižuje provedenými platby. Na konci úrokového období banka na běžný účet připíše úroky z částek, které na něm byly uloženy. Pro výpočet úroků na běžném účtu se vyvinuly tři různé formální postupy: - zůstatkový (anglický), - postupný (německý), - zpětný (francouzský). V dalším textu bude uveden vzorový příklad, kde budou znázorněny výpočty úroků pomocí jednotlivých způsobů. Pro ostatní výpočty budeme používat zůstatkový způsob. Příklad: Určete, jaký bude stav běžného účtu na konci roku, jestliže na něm byl během roku zaznamenám následující pohyb: 1.1. stav 3 tis. Kč; vklad 1, 5 tis. Kč; výběr 1 tis. Kč; vklad 1 tis. Kč. Předpokládáme, že úrokové období je roční, vycházíme ze standardu 30E/360, úroková sazba ve výši 1 % zůstává po celý rok neměnná, od zdanění úroků abstrahujeme. Výpočet proveďte pomocí všech tří výše uvedených postupů. Řešení: Zůstatkový způsob V tomto případě se úroky počítají vždy za dobu, po kterou se stav účtu nezměnil. Velikost úroků za sledované období vypočtete tak, že sumu vypočtených úrokových čísel vydělíte příslušným úrokovým dělitelem. Den Název operace Příjem Výdej Zůstatek Doba nezměněného stavu sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 = sl.5 sl.6 +sl.3 sl zůstatek sl.7 = (sl.5 x sl.6) : (104 dnů) vklad (60 dnů) výběr (106 dnů) vklad (90 dnů) zůstatek úrok 37, zůstatek 4 537,72

3 Výpočet výše úroku: Postupný způsob Při postupném způsobu vedení běžného účtu se pro výpočet úroků vypočte úrokové z každé změny, a to od data změny do konce roku. při vkladové operaci (zvýšení zůstatku) má kladné znaménko. při výběru (snížení zůstatku) má záporné znaménko. Velikost úroků za sledované období vypočtete tak, že součet úrokových čísel za celé období vydělíte úrokovým dělitelem. Den Název operace Příjem Výdej Zůstatek Doba od změny do konce roku sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 = (sl.6 x sl.3 nebo sl.4 nebo sl. 5) : zůstatek (360 dnů) vklad (256 dnů) výběr (196) vklad (90 dnů) zůstatek úrok 37, zůstatek 4 537,72 Výpočet výše úroku: Zpětný způsob Při tomto způsobu vedení účtu je nejprve nutné zvolit výchozí datum, tzv. epochu (např běžného roku). Úroková čísla se vypočítávají z každé změny, a to od data epochy do data změny. Úroková čísla při zvýšení stavu běžného účtu mají záporné znaménko. Úroková čísla při snížení stavu běžného účtu mají kladné znaménko. Velikost úroků za sledované období vypočtu tak, že součet úrokových čísel na konci úrokového období vydělím úrokovým dělitelem.

4 Den Název operace Příjem Výdej Zůstatek Doba od epochy (tj. od 1.1.) do změny sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 = (sl.6 x sl.3 nebo sl.4 nebo sl. 5) : zůstatek dnů vklad (104 dnů) výběr (164 dnů) vklad (270 dnů) zůstatek (360 dnů) úrok 37, zůstatek 4 537,72 Výpočet výše úroku: (104 x 1 500) : 100 = (164 x 1 000) :100 = (270 x 1 000) :100 = (360 x 4 500) :100 = b) Výpočet úroků kontokorentního úvěru Na kontokorentním účtu byl sjednán úvěrový rámec ve výši ,- Kč. Kreditní zůstatky jsou úročeny 2 % p.a., debetní zůstatky v rámci úvěrového rámce 15 % p.a. Banka povoluje krátkodobé překročení úvěrového rámce, za které si účtuje úrokovou přirážku 5 % p.a. Banka dále účtuje pohotovostní provizi z nevyužitého rámce 0,5 % p.a. a obratovou provizi 1 % z čistého obratu větší strany účtu. Na účtu byl zaznamenán následující pohyb: Den Příjmy (MD) Výdaje (D) Zůstatek , , , , , , , , , , , , Σ65 000,- Σ60 000, ,- Vypočtěte náklady na poskytnutý úvěr a proveďte uzávěrku účtu k

5 Řešení: Dny Kreditní Debetní Nevyužitý zůstatek zůstatek rámec sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 je sl.4 sl.7 Překročený rámec sl.8 je sl.4 sl , ,- 1) je 9 dní , , je 20 dní , ,- 900 je 6 dní , ,- 700 je 14 dní , , je 18 dní , , je 23 dní ,- 90 dnů Σ1 150 Σ Σ Σ700 1) Kč Kč = Kč (Nevyužitý rámec) 1150 Kreditní úrok = = 6,40 Kč 360/ Debetní úrok = = 966,70 Kč 360/ Provize z nevyužitého rámce = = 31,30 Kč 360/0,5 700 Provize za překročení úvěrového rámce = = 9,70 Kč 360/5 Obratová provize = 650,- Kč Konečný zůstatek: 5 000,00 + 6,40-966,70-31,30-9,70-650,00 = 3 348,70 Kč

6 1.2 Příklady 1) Určete, jaký bude stav na BÚ na konci roku, jestliže na něm byl následující pohyb: Položka Částka v Kč 1.1. stav účtu 3 000, vklad 1 500, výběr 1 000, vklad 1 000,-- Přepokládáme, že úrokovací období je roční a úroková sazba 3% zůstává po celý rok stejná. Od zdanění úroků abstrahujeme. (Měsíc = 30 dní, rok 360 dní) (Stav bankovního účtu na konci roku Kč) 2) Podnik získal k 1.1. kontokorentní úvěr s úvěrovým rámcem ,-- Kč. Podmínky úvěru jsou následující: a) Při kladném zůstatku účtu u banky získává podnik úrok ve výši 1% p.a. (kreditní úroky). b) Při záporném zůstatku účtu v rámci úvěrového rámce (70 000,--) platí podnik za tento úvěr bance úrok 14 % p.a. (úrok z úvěru). c) Při překročení úvěrového rámce (limitu) si banka účtuje úrokovou přirážku 7 % p.a. (provize za překročení úvěrového rámce). d) Úvěrová provize z nečerpaného úvěrového rámce (rozdíl mezi skutečnou výší úvěru a limitem) je 1,5 % p.a. e) Obratová provize jako odměna za poskytnutí úvěru a bankovní výkony je 2 % z čistého obratu větší strany konta. Přitom se vylučuje: - přenos salda, - obchody s cennými papíry, - devizové vyúčtování. Úkol: Vypočítejte náklady na poskytnutý úvěr při následujících pohybech na účtu od 1.1. do a vypočítejte konečný zůstatek účtu k Den Položka Příjmy (MD) v Kč Výdaje (D) v Kč Zůstatek 1.1. Přenos zůstatku ,-- z minulého roku Prodej cenných papírů , Výběr peněz , Vklad , Nákup cenných papírů , Vklad ,-- (Náklady jsou 3 460,70 Kč, konečný zůstatek na účtu je ,70 Kč) 3) Banka poskytuje úvěr na kontokorentním účtu za těchto podmínek: a) úvěrový rámec dohodnutý s podnikem je 2 mil. Kč, b) úroková sazba z úvěru 12 % p.a., c) úroková sazba z kreditního salda 1% p.a., d) úroková sazba (přirážka) při překročení úvěrového rámce 2 % p.a. e) úvěrová provize z nečerpaného úvěrového rámce (rozdíl mezi skutečnou výší úvěru a limitem) je 2,5 % p.a.

7 V průběhu měsíce nastaly tyto operace: Příjmy (MD) Výdaje (D) Den Položka Zůstatek v Kč v Kč 1.1. Zůstatek převod salda , Úhrada faktur ,-- dodavatelům Úhrada faktur ,-- dodavatelům Úhrada od odběratele , Úhrada faktur ,-- dodavatelům Konečná stav (úvěru) Úkol: Stanovte náklady na kontokorentní úvěr za měsíc leden. (Čisté náklady pro klienta jsou 7 573,50 Kč, konečný zůstatek k je , 50 Kč) 4) Podnik získal kontokorentní úvěr ve výši Kč na období od 1.1. do Podmínky úvěru jsou následující: a) 9 % úroky z úvěru, b) 0,5 % úroky z pohledávek u banky, c) 3 % úvěrová provize za nedočerpání sjednaného úvěrového rámce, d) 0,125 % obratová provize, e) 1,5 % provize při překročení úvěru. V průběhu období nastaly na účtu následující pohyby: Datum Položka Příjmy Výdaje Zůstatek Převod salda , Výběr peněz , Proplacení šeku , Úhrada od odběratele , Úhrada dodavateli , Vklad na účet , Prodej cenných papírů , Výběr v hotovosti , Úhrada faktury , Úhrada od odběratelů ,-- Úkol: Vypočítejte náklady na poskytnutý úvěr za období od 1.1. do (Celkové náklady jsou Kč, konečný zůstatek je Kč) I když mám na kontě čtyři miliardy, musím myslet na to, že peníze už dnes nemají tu hodnotu jako kdysi. Paul Getty

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny

Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny Bankovní úvěry (1) Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. schéma příjem - výdaj příjem - inflow podnik na časové ose jistina výdaj - outflow čerpání

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více