AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen?"

Transkript

1 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) oběd a svačinu, mohlo tak dojít ke kontaminaci svačiny nedostatečně umytou rukou, na přípravě dopoledních svačin (mazání chlebů a zdobení krájenou zeleninou) se podílely minimálně 2 pracovnice, 10. Protiepidemická opatření: provoz plánovaný do , po dohodě s KHS školka ukončila dne 30. června, provoz bude obnoven , kontrolní odběry stolice personálu i dětí MŠ, kontrolní odběry stolice dětí z DD Racek, zajištění informace pro rodiče dětí navštěvujících MŠ, karanténní opatření pro rodinné příslušníky nemocných dětí, vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, nebo s plánovanou účastí na některé z hromadných akcí, zákaz účasti dětí z DD Racek na letní dětské rekreaci, návrat všech dětí do MŠ na základě negativního vyšetření stolice, zákaz používání zahradního bazénu v DD Racek, dezinfekční opatření: dezinfekce nádobí, dezinfekce podlahových krytin, pracovních ploch a povrchů, dezinfekce hraček, dezinfekce rukou, dezinfekce ložního prádla od nemocných dětí, Kontrola dodržování protiepidemických opatření byla v MŠ provedena dne , v Dětském domově Racek dne Při nástupu dětí po prázdninách do MŠ rodiče nemocných dětí předloží potvrzení lékaře, že dítě bylo vyšetřeno a může do kolektivu, nebo čestné prohlášení, že dítě je zdravé a nepřišlo do kontaktu s infekčním onemocněním. S pracovníky MŠ byly projednány závěry šetření epidemického výskytu salmonelózy a podklady pro změny technologických postupů založených na zásadách HA- CCP. 11. Sankce MŠ Benešov bude s ohledem na vysoký počet zjištěných onemocnění uložena sankce, za nedodržení správného technologického postupu při přípravě stravy a nedodržení osobní a provozní hygieny. 12. Závěr Ve dnech onemocnělo salmonelózou celkem 61 z řad dětí a zaměstnanců MŠ Benešov a jejich rodinných příslušníků. Onemocnění bylo exponováno celkem 180 osob, attack rate 33,9 %. Kultivačně bylo potvrzeno 43 onemocnění, etiologické agens S. enteritidis. V 18 případech byla diagnóza uzavřena na základě klinické a epidemiologické souvislosti. Manifestní průběh byl zjištěn v 51 případech, 10 onemocnění byla bezpříznaková. Zdroj onemocnění se nepodařilo prokázat, jako vehikulum se pro část nemocných zřejmě uplatnila svačina podávaná dne cizrnová pomazánka. Při její přípravě zřejmě došlo k porušení technologických postupů a nedodržení osobní hygieny. U pozdějších onemocnění v protrahovaném epidemickém výskytu nebylo vehikulum určeno. Přenos nákazy se pravděpodobně uskutečnil stravou kontaminovanou prostřednictvím ploch a pomůcek v kuchyni MŠ, vyloučit nelze ani přenos kontaktem. Vzhledem k tomu, že den , kdy probíhalo epidemiologické šetření, byl zároveň posledním dnem provozu školky, k dalšímu šíření onemocnění v MŠ nedošlo. Aktivně byla vyhledána onemocnění s mírným průběhem, kdy rodiče s dětmi nenavštívili lékaře a bezpříznaková onemocnění. Hlášen byl jeden přenos kontaktem v rodině. Zpracovala dne Bc. Jindra Taterová vedoucí protiepidemického oddělení KHS Stč. kraje, ÚP Benešov AKTUALITY LATEST NEWS Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen? Petr Ježek, Petr Petráš, Pavel Švec, Petr Čapek Souhrn Summary V článku je popsána izolace Helcococcus kunzii z defektu na dorzu pravé nohy u pacientky při komplikaci po operaci plochonoží a Hallux valgus. Identifikace kmene byla provedena biochemickými testy a potvrzena metodou hmotnostní spektrofotometrie MALDI TOF a metodou rep-pcr s primerem (GTG) 5. Kromě H.kunzii byly 360

2 AKTUALITY z defektu zachyceny i kmeny Staphylococcus pseudintermedius a Klebsiella oxytoca. Patogenní účast raritního druhu H.kunzii zůstává v tomto případě nevyjasněna. The isolation of Helcococcus kunzii from a wound on the dorsum of the right foot is reported in a patient with complications after flat feet and Hallux valgus correction surgery. The identification of the strain was based on biochemical tests and was confirmed by MALDI TOF mass spectrometry and rep-pcr with the (GTG) 5 primer. Apart from Helcococcus kunzii, Staphylococcus pseudintermedius and Klebsiella oxytoca were recovered from the wound. The role of Helcococcus kunzii, a rare species, in the infection remains unclear. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2011; 20(10): Klíčová slova: rod Helcococcus, Helcococcus kunzii, Aerococcus-like, kolonizace rány Keywords: genus Helcococcus, Helcococcus kunzii, Aerococcus-like, wound colonization ÚVOD Rod Helcococcus s jediným druhem Helcococcus kunzii popsal poprvé M.D.Collins a kol. [1] v roce 1993 při fylogenetické analýze některých Aerococcus like organismů. Rodové jméno autoři odvodili z řeckého helkos = rána, druhové jméno zvolili po americkém mikrobiologovi Lawrenci J. Kunzovi. O šest let později v roce 1999 popisuje další druh Helcococcus ovis izolovaný z ovcí [2]. V roce 2004 opět tentýž autor a kol. publikují práci, kde izolovali třetí druh Helcococcus sueciensis [3] v ráně 83leté ženy ze Švédska. Posledním dosud v literatuře uvedeným druhem je Helcococcus pyogenes, izolovaný v roce 2004 z infektu kloubní náhrady [4]. Tento druh nebyl validován. Helcococcus kunzii je grampozitivní, kataláza negativní, fakultativně anaerobní kokoidní mikroorganismus, jehož buňky jsou uspořádány v párech nebo hloučcích. Fenotypově se podobá druhu Aerococcus viridans, s nímž může být také zaměňován. Je nepohyblivý, na krevním agaru s 5 % ovčích erytrocytů tvoří za 24 hodin při 37 C transparentní, nehemolytické nebo jen slabě α-hemolytické drobné kolonie. Obvykle roste lépe za mikroaerofilních podmínek. Charakteristickým fenotypovým znakem společným i pro aerokoky je pyrrolidonylarylamidázová pozitivita a leucin aminopeptidázová negativita. H.kunzii je obvykle izolován z humánního klinického materiálu a to především z ran na dolních extremitách končetin. Předpokládá se větší afinita k infekcím u imunokompromitovaných pacientů, zejména diabetiků. Nicméně byl izolován i z defektů naprosto imunokompetentních lidí. Jeho etiologická účast v patologických procesech není dosud zcela objasněna, protože bývá obvykle izolován s dalšími druhy mikroorganismů, často se Staphylococcus aureus [10]. Jsou však popsány i případy, kde byl zachycen jako jediný druh a kde se jeho etiologická účast na patologických procesech předpokládá. Pravděpodobně je i součástí flóry kolonizující povrch lidského těla, zejména dolních končetin [5]. Z veterinární medicíny je publikována informace o jeho izolaci od prasat, kde autoři předpokládají jeho potenciální patogenitu [6]. KAZUISTIKA Žena, 53 let, podstoupila v březnu 2007 operaci plochonoží na pravé noze dle Hellala, která se zkomplikovala vytvořenám pakloubu. V srpnu téhož roku jí byla provedena rekonstrukce Kirschnerovými dráty (K dráty) spolu s řešením Hallux valgus l.dx. V říjnu 2007 znovu provedena reoperace pro migraci drátů, které jí byly zavedeny zpět do kosti. V prosinci 2007 byly dráty vyjmuty. V únoru 2008 pacientka prodělala operaci halluxu i na levé dolní končetině řešenou opět K dráty, kdy došlo znovu k jejich uvolnění. V dubnu 2008 dráty opět operativně zavedeny. Jejich extrakce proběhla v červnu téhož roku. Na základě RTG snímků při četných kontrolách prokázáno selhání operace halluxů vpravo i vlevo. Další plánovaná operace odložena pro arytmie. Tato byla uskutečněna až v září 2009, kdy byla provedena spongioplastika z proximální tibie na PDK. V srpnu 2010 však další reoperace na LDK. V červnu 2011 uskutečněna reoperace halluxu na PDK po níž nastoupil výrazný otok s defektem na dorzu. Kultivace však provedena nebyla a antibiotika nasazena také nebyla.v srpnu téhož roku byla pacientka přijata k hospitalizaci na chirurgické oddělení, kde byla provedena evakuace hnisu z abscesu a nasazen ciprofloxacin p.o. a klindamycin i.v. Z hnisu byla vykultivována Klebsiella oxytoca v monokultuře s dobrou citlivostí k ciprofloxacinu. Na základě RTG vyšetření bylo vysloveno podezřená na osteomyelitis. Při kontrole za týden zjištěn výrazný otok pravé dolní končetiny s defektem cca 30 x 30 mm na dorzu nohy nad šlachou natahovače palce, povleklý serózní sekrecí bez terapeutického efektu nasazené antibiotické terapie. K drát zcela volný a proto byl vyjmut a zaslán spolu se stěrem z rány na mikrobiologické vyšetření. Empiricky nasazen cotrimoxazol (2x denně) na základě předchozí kultivace, kde byla izolována Klebsiella oxytoca s touto citlivostí. Nyní ze stěru rány vykultivována opět klebsiela a nově Helcococcus kunzii. Z K drátu vykultivován Staphylococcus pseudintermedius. Pacientka v anamnéze uvádí chov kočky, což by mohlo vysvětlovat původ tohoto druhu v klinickém materiálu. Od nasazen amoxicilin/kys.klavulanová 1g po 12 hod., který užívala zpočátku souběžně s cotrimoxazolem asi 2 dny a potom pouze monoterapie potencovaným aminopenicilinem do , kdy byl nasazen klindamycin 300 mg 4x denně p.o. Při další kontrole se defekt zatahuje. Tato léčba probíhala 25 dní. Defekt si pacientka denně převazovala a aplikovala Iruxol včetně Askina krytí. Při poslední kont- 361

3 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) role byla noha zcela klidná, bez otoku s reziduálním asi 3 mm defektem, který se jevil lehce povleklý bez sekrece. MIKROBIOLOGIE Při mikrobiologickém vyšetření v materiálech odebraných v srpnu 2011 byly izolovány tři druhy mikroorganismů (viz tab. 1). V kultivaci z rány ze dne vedle klebsiely byl zachycen také kmen Gram pozitivních mírně α-hemolytických mikroorganismů, jež na krevním agaru s 5% ovčích erytrocytů za aerobních podmínek při 37 C tvořily Tabulka 1: MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝCH MATERIÁLŮ PACIENTKY Rána Rána Redon Mikroorganismus Klebsiella oxytoca Staphylococcus pseudintermedius Helcococcus kunzii drobné transparentní kolonie. Kmen se vyznačoval pomalejším růstem. Za mikroaerofilních podmínek se růst znatelně zlepšil. Biochemická aktivita při prvním kontaktu byla vyšetřena soupravou STREPTOtest 24 (Erba Lachema, Brno), kde vykazoval vlastnosti uvedené v tabulce 2. Na základě tohoto profilu program TNW 6.5 (Erba Lachema) vyhodnotil identifikaci jako Alloiococcus otitis s velmi nízkou pravděpodobností (viz tabulka 3). Výsledky biochemického profilu provedeného za mikroaerofilních podmínek ukazují, že za těchto podmínek a při prodloužené kultivaci byl docílen mnohem přesnější výsledek. Suspektní kmeny proto doporučujeme kultivovat a testovat za uvedených podmínek (viz tab. 2), protože při standardním postupu nemusí biochemické vlastnosti být dobře vyjádřeny a profil může ukazovat na jiné druhy s nižší nebo dokonce s velmi nízkou pravděpodobností, jako v našem případě. Druhová příslušnost byla potvrzena metodou hmotnostní spektrofotometrie MALDI TOF na přístroji Microflex (Bruker Daltonics) na SZÚ Praha. Kmen byl následně v České sbírce mikroorganismů PřF MU v Brně podroben Tabulka 2: BIOCHEMICKÉ VLASTNOSTI KMENE HELCOCOCCUS KUNZII ZA 24 H. ZA AEROBNÍCH A MIKROAEROFILNÍCH PODMÍNEK Testy Aerobně Mikroaerofilně Testy Aerobně Mikroaerofilně Testy Aerobně Mikroaerofilně PYR + + ESL + + AMG - - HIP - - INU - - TGT - - NAG + + MAN - - MLT - - LAP + - SOR - - RAF - - bmn - - MLB - - TRE - - GLR - - RIB - - SOE - - bgl + + LAC - + VPT - - bga + + PUL - - CAT + + aga - - ARG - - PHS - - S Tabulka 3: PRVOTNÍ PROFIL IDENTIFIKACE TESTEM STREPTOTEST 24 (Erba Lachema, Brno) Identifikovaný taxon Identifikační skóre T-index Alloiococcus otitis 96,84 0,24 Abiotrophia adiacens 2,84 0,21 Helcococcus kunzii 0,32-0,12 Tabulka 4: CITLIVOST KMENE HELCOCOCCUS KUNZII K ANTIBIOTIKŮM DISKOVÝM DIFÚZNÍM TESTEM ATB výsledek ATB výsledek penicilin C ciprofloxacin R klindamycin C doxycyklin C klaritromycin C Amoxicilin/klav. C azitromycin C vankomycin C typizaci metodou rep-pcr s primerem (GTG) 5 [11]. Získaný profil vykázal vysokou podobnost (70,3 %) s typovým kmenem Helcococcus kunzii CCM 4547 T a potvrdil tak výsledky identifikace získané MALDI TOF. Metodou rep-pcr byl rovněž dourčen kmen S. pseudintermedius, který biochemickými testy, ani metodou MALDI TOF není možné odlišit od druhu S. intermedius. Výsledek vyšetření k antibakteriálním preparátům je uveden v tabulce 4. Kmen Helcococcus kunzii je uložen v České sbírce mikroorganismů Masarykovy univerzity v Brně pod číslem CCM DISKUZE Etiologický význam Helcococcus kunzii v našem případě není zcela vyjasněn, podobně jako tomu je v několika případech publikovaných ve světové literatuře [5,6,7,8,9,10], která je na toto téma velmi chudá. Nicméně jsou zdoku- 362

4 AKTUALITY mentovány také případy, kdy jiný patogen nebyl z klinického materiálu izolován a kde autoři předpokládají potenciální patogenní úlohu tohoto druhu [7,8,9]. Podobně se předpokládá jejich účast zejména v defektech DK s horším prokrvením. V práci publikované Haasem a kol. (1997) byla popsána jistá afinita tohoto druhu ke kolonizaci dolních končetin u podiatrických pacientů a u pacientů s diabetickou nohou, kde však nebylo jednoznačně potvrzeno jejich patogenní působení [5]. Ve většině publikovaných pracích se autoři shodují, že druh vykazuje predispozici k dolním extremitám, ale vzhledem k tomu, že je často izolován spolu s dalšími druhy, zejména stafylokoky a to jak Staphylococcus aureus, tak s koaguláza negativními druhy, je jeho potenciální patogenita dosud nevyjasněna a bude potřebovat další pozornost. Vyšší výskyt byl zaznamenán u pacientů s imunodeficitem, např. trpících cukrovkou nebo u pacientů s defekty cévního zásobení končetin. ZÁVĚR Autoři popisují záchyt Helcococcus kunzii z rány u pacientky s komplikacemi po četných reoperacích plochonoží a haluxu. Jeho potenciální patogenitu v daném procesu nelze jednoznačně potvrdit, vzhledem k současnému zachytu dalších mikroorganismů (Staphylococcus pseudintermedius a Klebsiella oxytoca). Vztahy izolovaných druhů v defektu mohou být podobné, jako je tomu v situacích po pokousání zvířetem, kdy se často na patologickém procesu podílí Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus intermedius a pasteurelly. Špatný imunitní terén pacienta může patogenní působení H.kunzii jen podpořit. Ve světové literatuře je jen velmi málo informací na toto téma a v české odborné literatuře autoři nenašli žádný záznam o izolaci tohoto druhu z humánního materiálu. Důvody mohou být v podobnosti tohoto druhu s viridujícími streptokoky a s druhem Aerococcus viridans, s nimiž může být mikrobiology mnohdy zaměňován. Doporučujeme proto věnovat Gram pozitivním mikroorganismům izolovaným z defektů DK větší mikrobiologickou pozornost. PODĚKOVÁNÍ NRL pro stafylokoky děkuje firmě BioVendor za dlouhodobé zapůjčení přístroje Microflex k MALDI-TOF MS identifikaci bakterií. Práce byla částečně podpořena projektem GAČR 310/09/0459. LITERATURA 1. Collins MD, Facklam RR, Rodrigues MM, Ruoff K. Phylogenetic analysis of some Aerococcus-like organisms from clinical sources: description of Helcococcus kunzii gen.nov., sp.nov. Int J Syst Bacteriol. 1993; 43(3): Collins MD, Falsen E, Foster G, Monasterio LR, Dominguez L, Fernandez-Garazabal JF. Helcococcus ovis sp.nov., a gram-positive organism from wheel. Int J Syst Bacteriol. 1999; 49(4): Collins MD, Falsen E, Brownlee K, Lawson PA. Helcococcus sueciensis sp.nov., isolated from a human wound. Int J Syst Evol Microbiol. 2004; 54(5): Panackal AA, Houze YB, Prentice J, Leopold SS, Cookson BT, Liles WC, Limaye AP. Prosthetic joint infection due to Helcococcus pyogenes (corrected). J Clin Microbiol. 2004; 42(6): Haas J, Jernick SL, Scardina RJ, Teruya J, Caliendo AM, Ruoff KL. Colonization of skin by Helcococcus kunzii. J Clin Microbiol. 1997; 35(11): Grattarola C, Bellino C,Tursi M, Maggi E, D Angelo A, Gianella P, Dondo A, Cagnasso A. Helcococcus kunzii isolated from a sow with purulent urocystitis. J Clin Microbiol. 2010; 48(8): Lamaitre N, Huvent D, Loiez C, Wallet F, Courcol RJ. Isolation of Helcococcus kunzii from plantar phlegmon in a vascular patient. J Med Microbiol 2008; 57(7): Riegel P, Lepargneur JP. Isolation of Helcococcus kunzii from a post-surgical foot abscess. Int.J.Med.Microbiol. 2003; 293(6): Chagla AH, Borczyk AA, Facklam RR, Lovgren M. Breast abscess associated with Helcococcus kunzii. J Clin Microbiol. 1998; 36(8): Caliendo AM, Jordan CD, Ruoff KL. Helcococcus, a new genus of katalase-negative, gram-positive cocci isolated from clinical specimen. J Clin Microbiol.1995; 33(6): Švec P, Nováková D, Žáčková I, Kukletová M, Sedláček I. Evaluation of (GTG) 5 -PCR for rapid identification of Streptococcus mutans. Anton Leeuw Int J G 2008; 94: Petr Ježek Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Petr Petráš Národní referenční laboratoř pro stafylokoky Státní zdravotní ústav, Praha Pavel Švec Česká sbírka mikroorganismů Masarykova Univerzita, Brno Petr Čapek Ortopedicko-traumatologické oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. kontakt: 363

5 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM 3. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Plzeň, září rd Congress of clinical microbiology and infectious diseases, Plzen, September 2011 Kateřina Fabiánová, Petr Petráš Ve dnech září 2011 se v Plzni uskutečnil 3. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (KMIN). V organizování KMIN se střídají tři společnosti: Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (SLM), Společnost infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM). Letošní KMIN organizovala SEM. Kongres, který se konal v prostorách Kongresového centra Parkhotelu Plzeň, se zúčastnilo 250 delegátů. Během tří kongresových dnů odeznělo 58 přednášek a bylo vystaveno celkem 30 posterů. Garantem odborného programu byl Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Záštitu nad celým kongresem převzali ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň a doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni. Slavnostního zahájení se ujal prezident kongresu RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. a zástupci odborných společností, které se na pořádání kongresu podílely: MUDr. Pavla Křížová, CSc. (SEM), doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. (SIL) a prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (SLM). Po slavnostním úvodu byl zahájen odborný program. ZAHAJOVACÍ BLOK I. Diagnostické postupy moderovali doc. RNDr. Jarmila Jelínková a RNDr. Petr Petráš. Před zahájením odborné části převzala paní docentka Jarmila Jelínková diplom Čestného člena Společnosti infekčního lékařství, který jí spolu s kyticí předali předsedkyně SIL, doc. Marie Staňková a doc. Jiří Beneš. Doc. Jelínková poté přednesla úvodní sdělení Připomenutí významných osobností, ve kterém se zmínila o řadě významných plzeňských zdravotníků, pracujících na poli vědeckém, vzdělávacím i výzkumném. V další prezentaci Identifikace stafylokoků metodou MALDI-TOF MS dr. Petráš z CEM, SZÚ Praha seznámil posluchače s metodou hmotnostní spektrometrie MALDI TOF, která se využívá k rychlé identifikaci humánních patogenů, a se svými zkušenostmi s přístrojem Microflex, který je v CEM zapůjčený. Dr. Vágnerová z Ústavu mikrobiologie LF UP a FN Olomouc prezentovala výsledky studie Výskyt faktorů virulence u izolátů Staphylococcus aureus od pacientů s vybranými diagnózami. Cílem studie bylo detekovat geny kódující extracelulární toxiny u vybraných kmenů S. aureus (včetně meticilin-rezistentních) a porovnání charakteristik toxigenních izolátů s klinickým stavem pacientů. Výsledky výzkumu zaměřeného na ověření metodiky k identifikaci určitých kmenů kvasinek prezentoval ve své přednášce s názvem Detekce a identifikace Candida parapsilosis, C. orthopsilosis a C. metapsilosis v klinickém materiálu doc. Růžička z Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně. O možnosti detekovat růst baktérií v tekutém kultivačním prostředí měřením zákalu kultivační půdy informoval ve sdělení Detekce růstu bakterií pomocí nefelometrie systémy Uro-Quick a HB&L doc. Čermák z Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha. Dr. Chromá z Ústavu mikrobiologie LF UP a FN Olomouc přednesla sdělení Využitie analýzy krivky topenia na súčasnú detekciu genov bla TEM, bla SHV a bla CTX-M a zdůraznila, že produkce β-laktamáz, které představují u gramnegativních baktériíí nejvýznamnější mechanizmus rezistence na β-laktamová antibiotika, je důležitým sledovaným znakem u klinických izolátů těchto bakterií. Dr. Melter z Ústavu lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha hovořil o původu, fyziologii a identifikaci trpasličích S. auerus u pacientů s chronickou stafylokokovou infekcí respiračního traktu, zejména u pacientů s cystickou fibrózou. Trpasličí kolonie S. aureus jsou tvořeny subpopulací stafylokokových buněk a mají jiné růstové a metabolické vlastnosti a faktory virulence než původní rodičovská populace. BLOK II Dětské infekce řídily doc. MUDr. Vilma Marešová a MUDr. Pavla Křížová. Výskyt parotitidy v ČR v porovnání s Plzeňským krajem za období a podrobná data z epidemického výskytu parotitidy v roce 2011 prezentoval doc. Pazdiora z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a z Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni. Následovala přednáška dr. Fabiánové z CEM, SZÚ Praha na téma Vývoj pertuse v ČR u dětí do jednoho roku života, zaměřená na počty hospitalizovaných dětí do jednoho roku života, jejich proočkovanost před prvními příznaky onemocnění, včetně celkové doby pobytu v nemocnici a ceny za hospitalizaci. Dr. Částková z CEM, SZÚ Praha ve sdělení Očkování proti hepatitidě B u dětí v České republice přehledně zhodnotila vývoj onemocnění v ČR, poukázala na významné snížení profesionálních nákaz u zdravotníků po zavedení očkování této skupiny a výborné výsledky plošné vakcinace. Dr. Křížová z CEM, SZÚ Praha ve svém sdělení Očkování proti meningokokovým infekcím mimo jiné upozornila na alarmující skutečnost; v roce 2010 byl zaznamenán pokles v určování izolátů do úrovně séroskupiny u invazivních meningokokových onemocnění (IMO), což je v rozporu s pravidly kvalitně pro- 364

6 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ váděné surveillance. Vzhledem k očekávanému zavedení nových očkovacích látek proti meningokokům je třeba zlepšit surveillance IMO na všech stupních, aby mohla být řádně zhodnocena správnost a účinnost používané vakcinační strategie. Dr. Komorousová z Dermatovenerologické kliniky, FN Plzeň popsala přehledně a názorně dětské kožní infekce. Dr. Ticháčková z Neonatologického oddělení, FN Plzeň seznámila posluchače s problematikou mikrobiálního osídlení novorozenců s hmotností pod 1000 g. Upozornila, že až 40 % předčasných porodů souvisí s ascendentní infekcí matky (až 75 % u nedonošených dětí). Nezralí novorozenci jsou těžce imunodeficientní a podle závěrů studie ani prepartální ATB terapie u matek nesnížila incidenci časných novorozeneckých infekčních komplikací. Dr. Prattingerová z KHS Libereckého kraje, Liberec prezentovala kazuistiku importovaného případu onemocnění spalničkami u očkovaného jedince a celkově zhodnotila situaci ve výskytu spalniček v Evropě. MUC. Trojánek z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha přednesl výsledky studie týkající se průkazu přítomnosti pneumokokového antigenu (C-polysacharidu) v moči u zdravých kolonizovaných dětí. Přítomnost antigenu je závislá na věku dětí (u měsíčních dětí je specificita testu již poměrně vysoká) a může být ovlivněna také předchozím očkováním konjugovanými pneumokokovými vakcínami. Na závěr prvního dne se konalo satelitní sympózium firmy Merck, Sharp&Dohme, kde dr. Čermáková z VFN Praha informovala posluchače o použití antibiotika ertapenemu v praxi. Druhá část podvečerního programu byla věnována satelitnímu sympóziu firmy GlaxoSmithKline. Dr. Rumlarová z Infekční kliniky FN Hradec Králové prezentovala Klinické aspekty virových hepatitid a pertuse u dětí. BLOKY III a IV Rezistence I a Rezistence II, naplánované na druhý den kongresu, vedli doc. RNDr. Vladimír Buchta, MUDr. Tamara Bergerová a RNDr. MUDr. František Stejskal. V úvodní prezentaci třetího bloku hovořil ing. Hrabák z Ústavu mikrobiologie LF UK a FN Plzeň o trendech v rezistenci u gramnegativních tyček a možnostech zpomalení šíření multirezistentních bakteriálních kmenů. Se zajímavou prácí seznámila přítomné dr. Husičková z Ústavu mikrobiologie LF UP a FN Olomouc. Cílem studie bylo zmapovat výskyt ESBL- a AmpC-pozitivních enterobakterií (bakterií produkujících širokospektré betalaktámázy a snadno se šířících) v gastrointestinálním traktu pacientů hospitalizovaných ve FN Olomouc a osob z okolních komunitních oblastí. V další přednášce prezentovala dr. Tejkalová z Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně problematiku výskytu kmenů Pseudomonas aeruginosa rezistentních vůči antibiotické terapii, kmenů tvořících metalo-β-laktamázu. Byla diskutována i opatření, kterými se snaží ve FN u sv. Anny řešit problematiku vzniku a výskytu rezistentních pseudomonád. Dr. Chudáčková z Ústavu mikrobiologie LF UK a FN Plzeň popsala příčiny a mechanismus vzniku rezistence ke karbapanemům a kolistinu u gramnegativních tyček během léčby těmito antibiotiky a upozornila na nutnost mikrobiologického screeningu se sledováním citlivosti multirezistentních kmenů z hlediska správné léčby pacienta. Molekulárně-klonální variabilita kmenů MRSA (meticilin rezistentní S. aureus) získaných ze souboru invazivních izolátů v České republice v letech a změny v prevalenci těchto kmenů byly prezentovány mgr. Jakubů z CEM, SZÚ Praha. Dr. Adámková z Klinické mikrobiologie a ATB centra Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha upozornila na možné rozdíly v účinnosti generických antibiotik ve srovnání s originálními přípravky a hlavní faktory, které mohou účinnost preparátů ovlivňovat. Dr. Melicherčíková z CEM, SZÚ Praha zhodnotila výsledky pokusů, ve kterých byla stanovována odolnost patogenů Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis k vnějšímu prostředí a citlivost sbírkových kmenů a kmenů izolovaných z klinického materiálu k vybraným dezinfekčním přípravkům dostupným na trhu v ČR a používané k dezinfekci sliznic, rukou a ploch. V druhém bloku věnovaném rezistenci hovořil ve své přednášce doc. Buchta z Ústavu klinické mikrobiologie FN a LF UK v Hradci Králové o rezistenci k antimykotikům a optimalizaci terapeutického managementu houbových infekcí. V dalším sdělení navázala dr. Roubalová ze společnosti Vidia, s.r.o. Praha přehledem léčiv pro antivirovou terapii herpetických infekcí, popsala mechanismus účinku těchto léčiv, příčiny vzniku rezistence a kazuistiky z praxe. Blok zakončil dr. Stejskal z Oddělení tropické medicíny 1. LF UK a VFN Praha, Infekčního oddělení KN Liberec širokým přehledem možných rezistencí na antiparazitika; vznik rezistence závisí také na stavu specifické buněčné imunity, na dlouhodobém podávání léků nebo na suboptimálních koncentracích podávaných léků. BLOK V Legionelózy a problematika vybraných infekcí moderovali prof. MUDr. Erik Dorko, MUDr. Jana Vlčková a MUDr. Jan Zeman. O legionelózách, o jejich narůstajícím trendu výskytu v ČR, o ekologii legionel, o rozdílech v hlášení jednotlivých krajů a další problematice (legislativní, pracovní atd.) spojené s tímto specifickým onemocněním hovořila dr. Petrovová z Kliniky pracovního lékařství, LF MU, Brno. Dr. Zeman z TRN kliniky FN Plzeň prezentoval zkušenosti s léčbou 18 pacientů s legionelovou pneumonií, kteří byli na jejich oddělení hospitalizováni od roku Dalším sdělením na téma Acinetobacter ursingii pokračoval doc. Nemec z CEM, SZÚ Praha. Zdůraznil schopnost rodu Acinetobacter přežívat v zevním prostředí, souvislost s nemocničními infekcemi, rezistencí vůči antibiotické léčbě a ukázal diagnostické možnosti. O zkušenostech s příčinami vzniku lékových exantémů zejména po předchozí antibiotické terapii u hospitalizovaných pacientů v letech hovořila dr. Panznerová z Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň. Studii zaměřenou na přítomnost protilátek proti Coxiella burnetii u studentů veterinární medicíny a na souvislost s některými rizikovými faktory (kontakt s hospodářskými zvířaty, práce v prašném prostředí, pití syrového mléka atd.) prezentoval 365

7 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) prof. Dorko z Ústavu verejného zdravotníctva, UPJŠ Lekárska fakulta, Košice, SR. Dr. Kizek z Kliniky stomatologie a maxilofacialnej chirurgie LF UPJŠ, Košice, SR se ve svém sdělení věnoval aktinomykotickým infekcím v orofaciální oblasti, jejichž incidence má v posledních letech stoupající charakter. Problematika aktinomykotických infekcí je velmi pestrá s často nespecifickým klinickým obrazem, a tím nejednoznačnými diagnostickými kritérii. Dr. Novák z MJIP, FN Plzeň upozornil na zvyšující se incidenci invazivních mykotických infekcí, zejména Candida spp. v USA a v Evropě. Tento nárůst je dáván do souvislosti zejména se stárnutím populace, se stoupajícím počtem imunokompromitovaných pacientů a opět nárůstem rezistence na antimykotika. Případ mladé pacientky s kardioembolizační komplikací levostranné infekční endokarditidy s neurologickým a radiologickým nálezem, který připomínal herpetickou encefalitidu, prezentoval dr. Bebjak z Infekční kliniky FN Plzeň. BLOK VI Gastrointestinální infekce vedli prof. MUDr. Milan Kolář a doc. MUDr. Petr Pazdiora. Úvodní přehlednou přednáškou na aktuální téma výskytu enterohemoragických E. coli v ČR v letech a letošní velké epidemie EHEC/HUS v Německu zahájila blok ing. Marejková z NRL pro E. coli a shigely, CEM, SZÚ Praha. Popsala i laboratorní diagnostiku izolátu epidemického kmene EAHEC O104:H4, který k nám byl z Německa importován americkou turistkou. Dr. Džupová z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha seznámila přítomné s prací, která byla zaměřená na výskyt Clostridium difficile u pacientů hospitalizovaných na klinice a na jejich epidemiologické a klinické charakteristiky. C. difficile je nejvýznamnějším původcem nozokomiálních infekcí; v posledních letech stoupá incidence a závažnost těchto onemocnění na celém světě. Mezi hlavní predisponujícími faktory pro klostridiovou infekci u sledovaných pacientů patřily hospitalizace samotná, vyšší věk a antibiotická terapie. Doc. Pazdiora z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a z Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni, prezentoval souhrnné sdělení o současných klinických, laboratorních a epidemiologických datech týkajících se rotavirových a norovirových infekcí. Dr. Šimůnková z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Ústí nad Labem se věnovala virové hepatitidě typu E a popsala dvě epidemie onemocnění u osob, které konzumovaly produkty domácí zabijačky. Zdůraznila potřebu spolupráce s veterinární službou a specializovaným výzkumným pracovištěm pro virologii potravin pro určení a ověření zdroje onemocnění. BLOK VII Chřipka řídili MUDr. Jitka Částková, MUDr. Martina Havlíčková a MUDr. Jan Kynčl. O chřipkové pandemii z historického hlediska, od Hippokratova prvního popisu příznaků onemocnění až po každoročně se opakující epidemie hovořila dr. Havlíčková z CEM, SZÚ Praha. Zdůraznila, že je nutné virus chřipky a jeho vlastnosti průběžně sledovat, a to i v kontextu s veterinární problematikou. Dr. Kynčl z CEM, SZÚ Praha ve své přednášce Chřipka opomíjené preventabilní onemocnění připomenul, že chřipka je závažné onemocnění postihující každoročně statisíce obyvatel (s patřičným ekonomickým dopadem), a že každoročně v ČR dochází k úmrtím v souvislosti s chřipkou. Dr. Kynčl také konstatoval, že chřipková infekce a preventivní opatření jako je vakcinace a dodržování základních hygienických návyků jsou podceňovány nejen laickou, ale i odbornou veřejností. Na předchozí sdělení navázala dr. Petroušová z Kliniky infekčního lékařství, FN Ostrava a prezentovala kazuistiku 45letého muže se závažnými neurologickými komplikacemi po prokázaném onemocnění chřipkou typu B. Onemocnění proběhlo v březnu 2011 a v současné době je pacient stále hemiparetický, i přes intenzivní rehabilitaci. Dr. Aišmanová z Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni komentovala výsledky dotazníkové akce o očkování proti sezónní chřipce. Hlavním důvodem neočkování u zdravotníků byl jejich negativní postoj k očkování proti chřipce a u nezdravotníků převažoval názor, že chřipka není závažným onemocněním. Poslední přednáškou druhý den kongresu zakončila dr. Němečková z Oddělení experimentální virologie, Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha. Informovala o zajímavé práci, jejímž cílem je získat data o prevalenci polyomaviru karcinomu Merkelových buněk (MCV) v obecné populaci České republiky. U zdravých dárců krve z ČR byla zjištěna 66% prevalence MCV, což odpovídá hodnotám nalezeným v Evropě a v USA. Odborný program letošního KMINu byl tak bohatý, že nebyl čas na poznávací akce. Nicméně na závěr druhého dne se konal společenský večer se slavnostním začátkem, kdy předsedkyně Společnosti SEM, MUDr. Pavla Křížová, CSc. předala ocenění SEM za rok Čestné členství SEM bylo uděleno doc. MUDr. Marii Staňkové, CSc. Druhá vyznamenaná, RNDr. Pavla Urbášková, CSc. se musela se zdravotních důvodů omluvit a diplom jí bude předán, po vzájemné domluvě, na prosincové schůzi výboru SEM. Medaili ČLS JEP s diplomem dostal doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. Medaili ČLS JEP s diplomem pro MUDr. Vladimíra Plesníka převzala jeho kolegyně dr. Hana Bílková-Fránková. Cena prof. K. Rašky za publikaci v odborných časopisech v roce 2011 byla předána RNDr. Kateřině Roubalové, CSc., první autorce vítězné publikace: Genotypizace virového glykoproteinu B (gb) u příjemců transplantátu kmenových buněk krvetvorby s aktivní infekcí cytomegalovirem sledování vlivu genotypů na průběh infekce [Epidemiol Mikrobiol Imunol Apr; 59(2): 92 99] od kolektivu autorů Roubalová K., Strunecký O., Žufanová S., Procházka B., Vítek A. Poslední den kongresu zahájil BLOK VIII TBC, který moderovaly MUDr. Olga Džupová a MUDr. Jana Amlerová. S první přednáškou Diagnostika TBC molekulárněbiologickými metodami vystoupila dr. Coufalová z OKM, Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, která porov- 366

8 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ nala výsledky souboru 1369 kmenů mykobakterií vyšetřených konvenčním způsobem a dvěma nezávislými genetickými metodami. Dr. Amlerová z Ústavu mikrobiologie FN Plzeň popsala zkušenosti s využitím metody IGRA (Interferon-gama release assay) pro diagnostiku latentní i aktivní formy TBC na více než 4000 vzorcích krve. V další zajímavé přednášce prezentovala dr. Svobodová z TBC laboratoře ZÚ Brno citlivost 105 kmenů Mycobacterium tuberculosis zachycených v loňském roce. I když u většiny kmenů (92,4 %) byla zachována citlivost k 5 základním antituberkulotikům, bylo zachyceno i 8 kmenů s rezistencí, včetně dvou multirezistentních izolátů MDR TB. O projektu aktivního vyhledávání tuberkulózy u bezdomovců, který probíhá již sedmým rokem v Brně, informovala dr. Vaverková z KHS Jihomoravského kraje. Dr. Müllerová ze Společnosti Synlab czech, s.r.o. v Praze uvedla kazuistiku 3letého chlapce imigranta, který onemocněl TBC vyvolanou multirezistentním kmenem. Účinná spolupráce kliniků i mikrobiologů vedla nakonec k uzdravení pacienta. Dr. Džupová z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha představila soubor sedmi pacientů, hospitalizovaných s tuberkulózní meningitidou. V krátké kazuistice poukázala na obtížnosti diagnostiky i léčby tohoto vzácného onemocnění se špatnou prognózou. Závěrečný blok celého kongresu BLOK IX HIV vedli doc. MUDr. Marie Staňková, doc. MUDr. Dalibor Sedláček a RNDr. Vratislav Němeček. Blok zahájil informací o současné epidemiologické situaci HIV/AIDS v naší republice dr. Němeček z CEM SZÚ, Praha. Česká republika se stále řadí k zemím s nízkým výskytem infekce HIV/AIDS. Nicméně v posledních osmi letech je jasně patrný vzestupný trend počtu nově diagnostikovaných případů i zvyšování prevalence. Dr. Malý ze SZÚ Praha navázal se sdělením, v kterém byly diskutovány různé aspekty surveillance HIV/AIDS v ČR a zpracování a prezentace dat. Dr. Macková, rovněž pracovnice NRL pro AIDS, SZÚ, referovala o laboratorní diagnostice tohoto onemocnění i o připravovaných nových metodách pro zachycení akutních infekcí HIV. Doc. Staňková z AIDS centra FN Bulovka v Praze prezentovala historický přehled dispenzární péče o HIV/AIDS pacienty od jeho založení v r Konstatovala smutný fakt, že mladí lidé se přestali této infekce obávat a neuvědomují si, že je to stále nemoc nevyléčitelná, bez kauzální terapie. Dr. Machala z FN Bulovka pohovořil o současných možnostech i problémech antiretrovirové terapie. Ta sice přinesla zkvalitnění a prodloužení délky života osob s HIV infekcí, nicméně problémem je častý výskyt závažných nežádoucích účinků a také poměrně snadný vznik rezistence. Dr. Sedláček z AIDS Centra FN Plzeň porovnal ve sdělení plzeňských autorů účinnost dvou kombinovaných režimů při dlouhodobé léčbě pacientů s HIV infekcí. Dr. Zjevíková z kliniky infekčního lékařství FN Ostrava se věnovala deficitu vitaminu D u HIV pozitivních pacientů. Léčba kombinovanou antiretrovirovou terapií je spojena se sníženou hladinou vitaminu D a je tedy důležitá včasná detekce a substituce, aby se předešlo metabolickým komplikacím. Dr. Průchová z Oddělení epidemiologie FN Plzeň informovala ve svém sdělení o činnosti poradny provozované při epidemiologické ambulanci a prezentovala výsledky dotazníkového šetření prováděného mezi klienty poradny. Dr. Blümlová z Dermatovenerologické kliniky FN Plzeň přednesla ve svém vystoupení přehled sexuálně přenášených chorob, kdy dnes je známo více než 50 patogenních agens vyvolávajících tato onemocnění. V současné době dochází k významnému vzestupu incidence syfilis. V poslední velmi ilustrativně dokumentované přednášce dr. Zákoucká z CEM SZÚ, Praha informovala o výskytu onemocnění Lymphogranuloma venerum, jehož původcem je Chlamydia trachomatis. Onemocnění, které se vyskytuje především mezi muži majícími sex s muži, bylo již zaznamenáno i v naší republice. Na závěr konference vystoupila předsedkyně SEM, dr. Pavla Křížová, zhodnotila průběh akce a poděkovala prezidentovi vědeckého výboru dr. Karlu Fajfrlíkovi i celému jeho týmu za skvělou organizaci kongresu, který byl jednoznačně úspěšný. Dr. Fajfrlík poděkoval pořádající agentuře Eurloverlag s.r.o. i všem, kteří se podíleli na přípravě vědeckého programu, především moderátorům jednotlivých sekcí za odbornou garanci i za dodržování časového harmonogramu. V samotném závěru pozvala Dr. Křížová všechny přítomné na Pečenkovy epidemiologické dny 2012, které se budou konat září 2012 a jejich hlavním organizátorem bude MUDr. Jana Prattingerová, vedoucí protiepidemického odboru KHS Libereckého kraje. Se souhlasem autorů i šéfredaktorů bude článek otištěn souběžně i v časopisech Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie a v Bulletinu Československé Společnosti mikrobiologické. MUDr. Kateřina Fabiánová RNDr. Petr Petráš 367

9 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens List of laboratories providing specialized microbiological analyses and identification of infectious agents in the Czech Republic Aktualizace listopad 2011 Publikováno ve Zprávách CEM (SZÚ, Praha) 2011; 20(10): Zpracoval dr. Petr Petráš Poř. Infekce Původce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon 1 Adenovirózy Adenoviry dr. D. Brynychová NRL pro nechřipkové respirační viry, ; budova AIDS Virus HIV 1, 2 dr. V. Němeček NRL pro AIDS, ; budova Akantamébová keratitida Acanthamoeba spp. dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 infekcí, 1. LF UK 4 Aktinomykóza a nokardióza Aktinomycety dr. J. Scharfen NRL pro patogenní aktinomycety, Gorkého 77, Trutnov, Oblastní nemocnice Trutnov 5 Akutní respirační infekce virové Respirační viry dr. M. Havlíčková NRL pro chřipku, ; budova Amebiáza Entamoeba histolytica dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, infekcí, 1. LF UK 7 Angiostrongyloidóza Hlístice prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, VFN a 1. LF UK 8 Anisakóza Anisakis spp. dr. J. Harna NRL pro parazity (veterinární medicina), Jakoubka ze Stříbra 1, SVÚ Olomouc Olomouc Anthrax Bacillus anthracis dr. T. Černý NRL pro anthrax, Sídlištní 24, Praha 6, Státní veterinární ústav Praha 10 Bakteriální rezistence Bakterie dr. H. Žemličková NRL pro antibiotika, ; budova Bakteriální úplavice Shigely ing. M. Marejková NRL pro E.coli a shigely, ; budova Borrelióza Borrelie dr. Z. Kurzová NRL pro lymeskou borreliózu, ; budova Botulismus Clostridium botulinum dr. D. Chmelař RL pro anaer.bakterie, Syllabova 19, Ostrava Ostravská univerzita, LF 14 Brucelóza (vlnitá horečka) Brucella spp. dr. P. Skalka NRL pro brucelózu, SVÚ Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1, Olomouc Břišní tyfus Salmonella Typhi dr. D. Dědičová NRL pro salmonely, ; budova Creutzfeldt-Jakobova nemoc Priony dr. F. Koukolík NRL prionových chorob, Vídeňská 800, Praha 4, Fakultní Thomayerova nemocnice 17 Cysticerkóza Tasemnice, dr. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, larvální stadium VFN a 1. LF UK 18 Černý kašel (pertuse) Bordetella pertussis, mgr. J. Zavadilová NRL pro pertusi a difterii, ; budova B.parapertussis 19 Dengue horečka Virus dengue dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7,

10 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Poř. Infekce Původce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon 20 Ebola-Marburg hemoragické horečky Virus Ebola, virus Marborg dr. P. Křížová zprostředkuje ; budova Echinokokóza Echinococcus spp. dr. J. Harna NRL pro parazity (veterinární medicina), Jakoubka ze Stříbra 1, SVÚ Olomouc Olomouc Echinokokóza (Hydatidóza) alveolární Tasemnice echinokok, prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, larvální stadium VFN a 1. LF UK 23 Echinokokóza (Hydatidóza) cystická Tasemnice echinokok, prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, larvální stadium VFN a 1. LF UK 24 Enterovirózy Enteroviry dr. P. Rainetová NRL pro enteroviry, ; budova Erlichióza Anaplasmy (ehrlichie) dr. Z. Kurzová NRL pro lymeskou borreliózu, ; budova Exotické mykózy Houby, kvasinky, dr. K. Mencl Lab. lék. mykologie, Mikrobiol. odd. Kyjevská 44, Pardubice, mikromycety Nemocnice Pardubice nemocnice-pardubice.cz 27 Fasciolóza Motolice jaterní prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, VFN a 1. LF UK 28 Filarióza Hlíst vlasovec prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, VFN a 1. LF UK 29 Giardióza Giardia intestinalis dr. V. Tolarová NRL pro diagn.střevních parazitóz, Sokolovská 60, Praha 8, ZÚ se sídlem v Praze, 30 Granulomatózní amébová encefalitida Balamuthia mandrillaris dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 (BAE) infekcí, 1. LF UK 31 Granulomatózní amébová encefalitida Acanthamoeba spp. dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 (GAE) infekcí, 1. LF UK 32 Hantavirové infekce Viry Puumala, Dobrava, dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Hantaan 33 Hantavirové infekce Viry Puumala, Dobrava, dr. P. Rainetová NRL pro enteroviry, ; budova Hantaan 34 Helikobakterové infekce Helikobakter dr. E. Bébrová Mikrobiologický ústav, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, LF UK 35 Hemofilové infekce Hemofily dr. V. Lebedová NRL pro hemofilové nákazy, ; budova Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) Enterohemoragická ing. M. Marejková NRL pro E.coli a shigely, ; budova E. coli (EHEC) 37 Hemoragická kolitida Enterohemoragická ing. M. Marejková NRL pro E.coli a shigely, ; budova E. coli (EHEC) 38 Hemoragické horečky Viry dr. P. Křížová zprostředkuje ; budova Hydatidóza (echinokóza) Larvální stadium prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, tasemnice VFN a 1. LF KU, Kat. mikrobiologie 40 Chagasova nemoc Trypanosoma cruzi dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 (americká trypanosomóza) infekcí, 1. LF UK 369

11 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) Poř. Infekce Původce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon 41 Chikungunya horečka Virus chikungunya dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Chlamydiové infekce Chlamydie dr. H. Zákoucká NRL pro chlamydie, ; budova Cholera Vibrio cholerae dr. P. Petráš NRL pro E.coli a shigely, ; budova Chřipka Virus chřipky dr. M. Havlíčková NRL pro chřipku, ; budova Infekce parvovirem B19 (5. nemoc) Parvovirus B19 dr. R. Limberková NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu ; budova a parvovirus, 46 Infekce vyvolané acinetobaktery Acinetobacter spp. doc. A. Nemec Oddělení bakteriální genetiky, ; budova Infekce vyvolané anaeroby Anaerobní bakterie dr. D. Chmelař RL pro anaer. bakterie, Syllabova 19, Ostrava Ostravská univerzita, LF 48 Infekce vyvolané arboviry Arboviry dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Infekce vyvolané bakteriemi Aktinomycety dr. J. Scharfen NRL pro patogenní aktinomycety, Gorkého 77, Trutnov, řádu Actinomycetales Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 50 Infekce vyvolané Clostridium difficile Clostridium difficile dr. O. Nyč Ústav lék. mikrobiologie, 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5, FN Motol 51 Infekce vyvolané coxackie viry Coxackie viry dr. P. Rainetová NRL pro enteroviry, ; budova Infekce vyvolané ECHO viry ECHO viry dr. P. Rainetová NRL pro enteroviry, ; budova Infekce vyvolané enterokoky Enterococcus spp. dr. J. Motlová NRL pro streptokokoky a enterokoky, ; budova Infekce vyvolané herpesviry 6, 7 a 8 Herpesviry 6, 7, 8 ing. H. Hrbáčková NRL pro herpetické viry, ; budova Infekce vyvolané kmeny vibrií Vibrio spp. ing. M. Marejková NRL pro E.coli a shigely, ; budova Infekce vyvolané papillomaviry Papillomaviry dr. R. Tachezy NRL pro papillomaviry, ÚHKT U nemocnice 1, Praha 2, Infekce vyvolané polyomaviry Polyoma viry dr. J. Schramlová NRL pro elektronovou mikroskopii, ; budova (BK a JC) - ELM 58 Infekce vyvolané virem Hendra Virus Hendra dr. J. Schramlová NRL pro elektronovou mikroskopii, ; budova Infekce vyvolané virem Nipah Virus Nipah dr. J. Schramlová NRL pro elektronovou mikroskopii, ; budova Infekce vyvolané yersiniemi Yersinia spp. ing. M. Marejková NRL pro E.coli a shigely, ; budova identifikace kmene 61 Infekce vyvolané yersiniemi Yersinia spp. dr. M. Drahošová Ústav klinické mikrobiologie, Sokolská 581, zjištění protilátek FN Hradec Králové Hradec Králové Infekční mononukleóza (CMV) CMV (Cytomegalovirus) dr. V. Štěpánová NRL pro diagn. cytomegalovirů, ÚKM, Sokolská 581, FN Hradec Hradec Králové Infekční mononukleóza (CMV) CMV (Cytomegalovirus) ing. H. Hrbáčková NRL pro herpetické viry, ; budova

12 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Poř. Infekce Původce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon 64 Infekční mononukleóza (EBV) EBV ing. H. Hrbáčková NRL pro herpetické viry, ; budova (Epstein-Baarové virus) 65 Japonská encefalitida Virus japonské ecefalitidy dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Kampylobakterióza Campylobacter spp. doc. R. Karpíšková NRL pro listérie v potr. řetězcích, Palackého 3a, Brno, SZÚ-CZVP 67 Kampylobakterióza Termotolerantní druhy doc. J. Bardoň NRL pro kampylobaktery Jakoubka ze Stříbra 1, Campylobacter spp. (veterinární medicina), SVÚ Olomouc Olomouc, Kapavka Neisseria gonorhoeae dr. M. Dražďáková Ústav klin.biochemie a lab. diagnostiky, Apolinářská 4, Praha 2, VFN 69 Klíšťová encefalitida Virus klíšťové encefalitidy dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Kryptosporidióza Cryptosporidium parvum, dr. V. Tolarová NRL pro diagn.střevních parazitóz, Sokolovská 60, Praha 8, Cryptosporidium hominis ZÚ se sídlem v Praze 71 Larvální toxokaróza Hlíst škrkavka prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, VFN a 1. LF UK 72 Lassa horečka Virus Lassa dr. P. Křížová zprostředkuje ; budova Legionelóza Legionely dr. V. Drašar NRL pro legionely, ZÚ Ostrava, Masarykovo nám. 16, pobočka Vyškov Vyškov, Leishmaniózy Leishmania spp. dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 infekcí, 1. LF UK 75 Leptospiróza Leptospiry mgr. T. Marvanová NRL pro leptospiry, ; budova Lidská T leukémie HTLV (Human dr. V. Němeček NRL pro AIDS, ; budova T-lymphotropic virus) 77 Listerióza Listerie doc. R. Karpíšková NRL pro listérie v potr.řetězcích, Palackého 3a, Brno, SZÚ-CZVP 78 Lymfocytární choriomeningitida Arenaviry dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Malárie Malarická plasmodia dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 infekcí, 1. LF UK 80 Meningitida, Meningokoky dr. P. Křížová NRL pro meningokokové nákazy, ; budova meningokoková onemocnění 81 Mor Yersinia pestis ing. M. Marejková NRL pro E.coli a shigely, ; budova Moraxelové infekce Moraxely dr. P. Křížová NRL pro meningokokové nákazy, ; budova Mykobakterióza Mykobakterie dr. I. Zemanová NRL pro mykobakterie, ; budova

13 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) Poř. Infekce Původce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon 84 Mykotoxiny Toxiny plísní ing. T. Roubal NRL pro biomarkery mykotoxinů Nezvalova 958, a mykotoxiny v potravinách, Hradec Králové, ZÚ se sídlem v Hradci Králové 85 Mykózy Houby, kvasinky, dr. K. Mencl Lab. lék. mykologie, Kyjevská 44, Pardubice, mikromycety Mikrobiol. odd. Nemocnice Pardubice nemocnice-pardubice.cz 86 Nekrotizující fascitida Streptococcus pyogenes dr. J. Motlová NRL pro streptokokoky a enterokoky, ; budova Nekrotizující pneumonie Toxinogenní (PVL) dr. P. Petráš NRL pro stafylokoky, ; budova S. aureus 88 Neštovice (variola) Virus varioly dr. P. Křížová zprostředkuje ; budova Opar Herpes simplex virus 1, 2 ing. H. Hrbáčková NRL pro herpetické viry, ; budova Ornitóza - psitakóza Virus ornitózy - psitakózy dr. H. Zákoucká NRL pro chlamydie, ; budova Parainfluenza 1, 2, 3 Virus parainfluenzy 1, 2, 3 dr. D. Brynychová NRL pro nechřipkové respirační viry, ; budova Parvoviróza Parvovirus B 19 dr. R. Limberková NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu ; budova a parvovirus, 93 Pásový opar Virus varicella-zoster ing. H. Hrbáčková NRL pro herpetické viry, ; budova Pertuse a parapertuse Bordetella pertussis, mgr. J. Zavadilová NRL pro pertusi a difterii, ; budova B. parapertussis 95 Plané neštovice Virus varicella-zoster ing. H. Hrbáčková NRL pro herpetické viry, ; budova Plynatá sněť Klostridia dr. D. Chmelař RL pro anaer. bakterie, Syllabova 19, Ostrava, Ostravská univerzita, LF 97 Pneumocystóza Pneumocystis jirovecii dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 infekcí, 1. LF UK 98 Pneumonie pneumokokové Pneumokoky dr. J. Motlová NRL pro streptokokoky a enterokoky, ; budova Poliomyelitida Polioviry dr. P. Rainetová NRL pro enteroviry, ; budova Primární amébová meningoencefalitida Naegleria fowleri dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 (PAME) infekcí, 1. LF UK 101 Prionové choroby Priony dr. F. Koukolík NRL pro prionové choroby, Vídeňská 800, Praha 4, Fakultní Thomayerova nemocnice 102 Příušnice (parotitida) Virus příušnic dr. R. Limberková NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu ; budova a parvovirus, 103 Q horečka Coxiella burnetti dr. M. Kostková Virologie a sérologie, SVÚ Jihlava Rantířovská 93, Jihlava, Resp.infekce - chřipka, virózy Respirační viry dr. M. Havlíčková NRL pro chřipku, ; budova

14 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Poř. Infekce Původce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon 105 Resp.infekce vyv. branhamelou Branhamely dr. P. Křížová NRL pro meningokokové nákazy, ; budova Resp.infekce vyv. mykoplasmou Mycoplasma pneumoniae dr. D. Brynychová NRL pro nechřipkové respirační viry, ; budova Respirační infekce vyv. RSV Respirační syncytiální dr. D. Brynychová NRL pro nechřipkové respirační viry, ; budova virus 108 Ricketsióza Rickettsie ing. L. Škultéty Oddelení rickettsiológie, Dúbravská cesta 9, Virologický ústav SAV Bratislava, , Slovensko Rotavirové infekce Rotaviry dr. J. Schramlová NRL pro elektronovou mikroskopii, ; budova Salmonelóza Salmonely dr. D. Dědičová NRL pro salmonely, ; budova Sandfly horečka (Pappataci horečka) Viry Toscana, Naples, dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Sicilian, Cyprus 112 Schistosomóza močová Motolice prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, VFN a 1. LF UK 113 Schistosomóza střevní Motolice prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, VFN a 1. LF UK 114 Spalničky (morbili) Virus spalniček dr. R. Limberková NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu ; budova a parvovirus, 115 Spavá nemoc (africká trypanosomóza) Trypanosoma gambiense, dr. E. Nohýnková NRL pro diagn. tropických parazitárních Studničkova 7, Praha 2, /34 T.rhodesiense infekcí, 1. LF UK 116 Stafylokokové infekce Stafylokoky dr. P. Petráš NRL pro stafylokoky, ; budova Streptokokokové infekce Streptokoky dr. J. Motlová NRL pro streptokokoky a enterokoky, ; budova Strongyloidóza Hlístice prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, VFN a 1. LF UK 119 Střevní parazitózy Střevní paraziti dr. V. Tolarová NRL pro diagn.střevních parazitóz, Sokolovská 60, Praha 8, ZÚ se sídlem v Praze 120 Syfillis (příjice) Treponemy dr. H. Zákoucká NRL pro syfilis, ; budova Syndrom toxického šoku Toxinogenní S.aureus dr. P. Petráš NRL pro stafylokoky, ; budova Taenióza, cysticerkóza Larvální stadium prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, tasemnice VFN a 1. LF UK, Kat. mikrobiologie 123 Tetanus Clostridium tetani prof. V. Janout NRL pro tetanus, LF UP Olomouc Hněvotínská 3, Olomouc, Těžký ak. respirační syndrom (SARS) Koronavirus dr. M. Havlíčková Odd. respir., střev. a exant. vir. nákaz, ; budova Toxoplasmóza Toxoplasma gondii dr. P. Kodym NRL pro toxoplasmózu, ; budova

15 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) Poř. Infekce Původce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon 126 Trichinelóza Hlíst svalovec prof. L. Kolářová NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, Praha 2, VFN a 1. LF UK 127 Trichinelóza Trichinella spp. dr. J. Harna NRL pro parazity (veterinární medicina), Jakoubka ze Stříbra 1, SVÚ Olomouc Olomouc Trichomonóza Prvok Trichomonas dr. E. Pazdziora NRL pro urogenitální trichomonózu, Partyzánské nám 7, vaginalis ZÚ se sídlem v Ostravě Ostrava Tuberkulóza Mykobakterie dr. I. Zemanová NRL pro mykobakterie, ; budova Tularémie Francisella tularensis dr. I. Parmová Oddělení bakteriologie, SVÚ Praha Sídlištní 136/24, Praha 6, Urogenitální inf. vyvol. mykoplasmaty Mycoplasma hominis, mgr. N. Sojková Oddělení virologie, ZÚ se sídlem v Praze Jasmínová 2905/37, Praha Ureaplasma urealyticum zupraha.cz 132 Vakcinie-kravské neštovice Virus vakcinie dr. J. Schramlová NRL pro elektronovou mikroskopii, ; budova a další orthopoxviry 133 Valtická horečka Virus Ťahyňa dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Variola (neštovice) Virus varioly dr. P. Křížová zprostředkuje ; budova Virová hepatitida Virus hepatitidy A - G dr. V. Němeček NRL pro virové hepatitidy, ; budova Virové gastroenteritidy Rotaviry, adenoviry, dr. J. Schramlová NRL pro elektronovou mikroskopii, ; budova coronaviry, caliciviry, astroviry 137 Vozhřivka (malleus) Burkholderia mallei dr. P. Skalka NRL pro brucelózu, SVÚ Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1, Olomouc Vzteklina (lyssa) Virus vztekliny dr. I. Nágl NRL pro vzteklinu, SVÚ Praha Sídlištní 136/24, Praha 6, West Nile horečka Virus West Nile dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7, Zarděnky (rubeola) Virus zarděnek dr. R. Limberková NRL pro spalničky, zarděnky, parotitidu ; budova a parvovirus, 141 Záškrt (diftérie) Corynebacterium mgr. J. Zavadilová NRL pro pertusi a difterii, ; budova diphteriae, Corynebacterium ulcerans 142 Žlutá zimnice Virus žluté zimnice dr. H. Zelená NRL pro arboviry, Partyzánské nám 7,

16 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry Update of the NRL for influenza and the NRL for non-influenza respiratory viruses Martina Havlíčková Situace u nás a v Evropě Pro ojedinělé, nicméně opakující se průkazy chřipky typu A je situace v ČR hodnocena jako sporadický výskyt. NRL doposud izolovala celkem 5 chřipkových kmenů typu A, z toho 2x se jedná o pandemic H1N12009, subtypizace dalších bude uvedena v následujícím hlášení. V Evropě je stále klid, pozitivní záchyty v sentinelu hlásí vyjma ČR i Norsko. (TESSy 44. KT). Celkově byla v Evropě od 40. KT ze 39 průkazů chřipky A prokázána H1 etiologie v 5 případech a H3 v 18 případech. U ostatních záchytů subtyp nebyl určen. Ačkoliv se jedná o malá čísla, může být subtyp H3 dominujícím epidemickým kmenem. Vyskytuje se i typ B, který jistě bude mít určitý epidemický podíl. AKTUALIZACE Situace u nás a v Evropě V Evropě není zatím nikde evidován významnější přenos chřipkové infekce. Sporadické záchyty vyjma ČR hlásí Francie, Norsko, Španělsko a Švédsko. Bulharsko, Polsko, Švédsko a Velká Británie hlásí stoupající trend výskytu ARI. V ČR je evidováno první prokázané úmrtí na chřipku: Žena nar hospitalizována od na infekční JIP (začátek příznaků ), zaslán materiál do NRL, průkaz PCR i detekce antigenu A+, izolace aglutinujícího agens , izolát určen jako A(H1N1pdm). Antivirová léčba. Zemřela Aktivita chřipkových virů během posledního týdne je minimální, situace u nás je porovnatelná s ostatními evropskými zeměmi. Za NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respiračné viry Dr. Martina Havlíčková Hradecké virologické dny 2011 XVI. Celostátní konference virologů s mezinárodní účastí Hradec Virology Days 2011 XVIth National and International Conference of Virologists Marie Brůčková Ve dnech října 2011 se konala v Hradci Králové již po šestnácté obvyklá konference virologů. Jako obvykle v krásném prostředí Adalbertina, jako obvykle za hojné účasti českých a slovenských virologů, jako obvykle s atraktivním programem sestaveným hradeckými pracovníky v čele s primářkou MUDr. Vlastou Štěpánovou, CSc. Neobvyklé bylo jen počasí, které bylo letos nezvykle vlhké a studené, bez obvyklého slunečního jasu babího (indiánského?) léta jak bývá zvykem v Hradci Králové po dobu konání konference. Ústředním tématem konference byly Kongenitální virové infekce. Na toto velmi vhodně zvolené téma byla přednesena řada sdělení laboratorních i klinických pracovníků. Je velkou radostí, že se často jednalo o pracovníky mladé, kteří dávají záruku, že naše virologie přežije i určitou ekonomickou depresi a odchody stárnoucí virologické populace. Jako obvykle závěrem konference proběhly krátké prezentace přítomných sponzorských firem a na úplný konec tradičně velmi užitečné diskuse pracovníků referenčních laboratoří. Vřelý dík patří MUDr. Vlastě Štěpánové, CSc. a jejímu štábu za vzornou organizaci konference, včetně společenské části, vysokou odbornou úroveň všech přednášek a milou atmosféru celého jednání, tak jak ji hradečtí dokáží vytvořit a udržet až do konce. Virologická obec je za tato setkávání velmi vděčná a těší se na další, XVII. konferenci, v Hradci Králové v r Marie Brůčková 375

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens 334 Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens List of laboratories providing specialized microbiological analyses and identification

Více

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens 368 Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens List of laboratories providing specialized microbiological analyses and identification

Více

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření List of laboratories providing specialized microbiological analyses in the Czech Republic Aktualizace březen 2015 Publikováno

Více

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens Poř. Infekce Původce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon e-mail 1 Adenovirózy Adenoviry dr. M. Havlíčková NRL pro chřipku a nechř.resp.viry, SZÚ-CEM; bud. 4 267 082 402 nflucprg@szu.cz 2 Akantamébová

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16 Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens 188 Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens List of laboratories providing specialized microbiological analyses and identification

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 6 Čtvrtek 6. 10. 2016 14:00 14:30 Káva na uvítanou 6. - 8. 10. 2016, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 14:30 16:00 Satelitní sympozium Pfizer PŘEDCHÁZEJTE (NE)ČEKANÉMU

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Toman M., Karpíšková R., Nedbalcová, K., Prodělalová J., Matiašovic J., Vašíčková P., Rubeš, J., Skřivánek M. VetFair 2014 jjjjjjjjj

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR podplukovník MUDr. Petr DOUDA Ředitel Centra preventivní péče Ústřední vojenský zdravotní ústav České Budějovice Hlavní odborník Lékařské mikrobiologie

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Pavla Křížová Státní zdravotní ústav, Praha Koncepce surveillance byla založena již v šedesátých

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum epidemiologie a mikrobiologie Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci Jednodenní

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROGRAM. Kongres. 21. 23. září 2011. w w w. k m i n 2 0 1 1. c z

KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROGRAM. Kongres. 21. 23. září 2011. w w w. k m i n 2 0 1 1. c z K o n g r e s o v é c e n t r u m h o t e l u P a r k h o t e l, P l z e ň w w w. k m i n 2 0. c z Kongres KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍCH NEMOCÍ 2. 23. září 20 PROGRAM Program KONGRES KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

Více

Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Odd. klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Odd. klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 02. Identifikace stafylokoků metodou MALDI-TOF MS 2 Petráš P. Machová I., Pantůček R. 2, Šedo O. 3, Švec P. 4 NRL pro stafylokoky, CEM, SZÚ, Praha, 2 Oddělení genetiky a molekulární biologie, ÚEB, PřF

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní ústav Praha Antibiotická rezistence Od

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Zdroj (rezervoár)

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Eva Krejčí Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Jeden z problémů v pediatrické péči, jenž budou řešit naši nástupci, bude narůstající rezistence

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2013 33 Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012 Infectious diseases in the Czech Republic in 2010

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

Legionella spp. v rozvodu vody zubní soupravy s křeslem

Legionella spp. v rozvodu vody zubní soupravy s křeslem Legionella spp. v rozvodu vody zubní soupravy s křeslem 1 Sedlatá Jurásková E., 2 Matoušková I., 1 Jánská J., 2 Lálová I., 3 Sedláčková H. 1 Klinika zubního lékařství LF UP v Olomouci a FN Olomouc 2 Ústav

Více

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Jaromíra Kratochvílová, Veronika Janásová 19. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena Mikulov 17. 18. dubna 2012

Více

EUROBIOFILMS 2015 IV European Congress on Microbial Biofilms Brno, Czech Republic, June 23 26, 2015

EUROBIOFILMS 2015 IV European Congress on Microbial Biofilms Brno, Czech Republic, June 23 26, 2015 NOTIFICATIONS XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí s mezinárodní účastí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské

Více

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci Současná medicína je charakteristická svým multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 14.12.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1989 do: 31.12.2000 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 204 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nozokomiální nákazy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Bc. Zouharová Klára Nozokomiální nákazy - NN jsou nákazy vzniklé v přímé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií

Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií Htoutou Sedláková Miroslava, Kolář Milan, Uvízl Radovan Ústav mikrobiologie, LF UP v Olomouci Klinika anesteziologie, resuscitace a

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků

Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků Šárka Rumlarová Centrum pro očkování a cestovní medicínu Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové Pacienti s diabetem v ČR 825 400 diabetiků

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Obsah prezentace ČSIM 2016 Mikrobiologická

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Očkovací kalendář v dospělosti CHLÍBEK ROMAN K A T E D R A E P I D E M I O L O G I E F A K U L T A V O J E N S K É H O Z D R A V O T N I C T V Í U O H R A D E C K R Á L O V É 2 0 1 4 Očkování dospělých

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.6. 2004 ver.1

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.6. 2004 ver.1 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.6. 2004 ver.1 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis z 5. schůze výboru konané dne 5.10.2004 Přítomni: dr. Bláha,

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

Zdravotní aspekty migrace osob. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Zdravotní aspekty migrace osob. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Zdravotní aspekty migrace osob Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Představují uprchlíci epidemiologické riziko? Významné trasy migrace http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/660xx/jun2015/1761711.jpg?2cc5

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více