PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE"

Transkript

1 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008

2 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení jejich rizikovosti pro žáky základní školy. Zároveň projekt oslovuje rodiče žáků, aby si uvědomili případná nebezpečí a pokusili se ve spolupráci se školou, policií a zástupci města danou situaci řešit. Dopravně inženýrská studie se zaměřuje na konfliktní lokality v okolí Základní školy v Kořenského ulici a bude sloužit jako podklad pro jednání s dotčenými orgány a pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Praha Na zelenou! Bezpečné cesty do školy, dopravně inženýrská studie Číslo zakázky: Objednatel: Základní škola Praha 5 - Smíchov, sídlo: Kořenského 10/760, Praha 5 Zhotovitel: Zpracovatelé: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec 5-Kristiánov tel./fax: web: Ing. Vladislav Rozsypal Ing. Martin Čáp Koordinátor projektu: Nadace Partnerství / program pro 21.století sídlo: Krátká 26, Praha 10 Sponzor projektu: sídlo: AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8, Praha 2, Czech Republic 1

3 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD POUŽITÉ PODKLADY POSTUP ŘEŠENÍ POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NEHODOVOST... 5 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ PROBLÉMOVÁ MÍSTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ OSTATNÍ LOKALITY ZÁVĚR PŘÍLOHY: 1. UKÁZKA DOTAZNÍKU ŽÁKŮM ŠKOLY 1.1 DOTAZNÍK 1.2 MAPKA 2. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 2.1 TEXTOVÁ ČÁST 2.2 GRAFICKÁ ČÁST 3. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO 4. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO VARIANTA 1 5. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO VARIANTA 2 6. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KOŘENSKÉHO 7. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC VARIANTA 1 8. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC VARIANTA 2 9. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ VARIANTA 2 2

4 1 ÚVOD Cílem projektu Na Zelenou! Bezpečná cesta do školy je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova k občanské společnosti). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Principem projektu je zapojit do problematiky bezpečnosti dopravy učitele, rodiče, žáky, zaměstnance a představitele samosprávy a policii. Mezi hlavní výhodu projektu patří především to, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy. 2 POUŽITÉ PODKLADY [1] Praha 5 vektorová digitální mapa, Útvar rozvoje hl. města Prahy [2] Výsledky mapování souhrnný text a mapka, ZŠ Kořenského [3] Intenzity na sledované síti hl. města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy [4] ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNÚ [5] ČSN Projektování místních komunikací, ČNÚ [6] Údaje o nehodovosti v okolí ZŠ Kořenského, Policie ČR [7] Letecký snímek školy a okolí, [8] Zklidnění ulice Zborovské situace (výřez) poskytl pan Růžička (10/2008) 3 POSTUP ŘEŠENÍ Průběh projektu na ZŠ Kořenského v Praze byl následující. Nejprve bylo provedeno dotazníkové šetření, do kterého se zapojili žáci a jejich rodiče. Do obdržené mapy, která byla součástí dotazníku měli žáci za úkol vyznačit místa, kde se necítí bezpečně a následně popsat, co jim na daném místě vadí. V něm mimo jiné mohli navrhnout řešení problematických míst (ukázka dotazníku viz. příloha 1). Takto získané podklady byly zpracovány staršími žáky základní školy pod vedením pedagoga do jedné mapy, ze které vzešla nejčastěji označovaná místa. Mapa konfliktních míst dané školy sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování dopravně inženýrské studie. Studie by měla sloužit jako podklad (ideový námět) pro jednání se samosprávou o realizaci navržených dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 3

5 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 4.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Řešené území není přesně ohraničeno, lze však konstatovat, že zahrnuje centrální část Prahy 5 Smíchova. Základní škola je umístěna v celkem klidné ulici Kořenského, která však spojuje dvě poměrně frekventované ulice Zborovskou a Preslovu. Schéma širších vztahů je znázorněno na obrázku 1. Obr.1: Schéma širších vztahů okolí ZŠ Kořenského (zdroj 4.2 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V řešeném území byly intenzity automobilové dopravy převzaty z uzlové sítě města [3]. K dispozici jsou data o intenzitách dopravy poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy z roku V okolí základní školy jsou intenzity dopravního proudu sledovány na následujících ulicích: ulice úsek intenzita [voz/den] V Botanice Jiráskův most - Zborovská V Botanice Zborovská - Preslova V Botanice Preslova - Štefánikova Preslova V Botanice - Štefánikova Zborovská Vítězná - V Botanice Štefánikova V Botanice - Holečkova Tabulka 1: Celodenní intenzity automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti z roku

6 Na vedlejších komunikacích se sčítání intenzit automobilové dopravy neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum prováděn a intenzity automobilové dopravy na ostatních komunikacích v těsné blízkosti ZŠ byly stanoveny odborným odhadem: Ulice Kořenského cca 900 voz/den Pavla Švandy ze Semčic cca 700 voz/den Po zjištění údajů o intenzitách automobilové dopravy v okolí základní školy lze konstatovat, že nejzatíženější komunikací je ulice V Botanice, po které v úseku mezi Jiráskovým mostem a ulicí Zborovskou projede za den vozidel. 4.3 NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v okolí ZŠ Kořenského byly získány od Policie České republiky. K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích na uzlových křižovatkách a sledovaných úsecích od roku Ve spolupráci s nprap. Janem Strakou, který poskytl podrobná data, byly údaje upřesněny a vloženy do tabulky 2. Počet nehod a jejich následky v okolí ZŠ Kořenského křižovatka V Botanice x Zborovská Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/4 0/1/4 0/0/1 křižovatka V Botanice x Preslova Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/1 0/0/0 0/0/1 křižovatka Preslova x Matoušova Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/1/0 0/1/3 0/0/0 úsek V Botanice - Štefánikova x nám. Kinských Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/2 0/1/3 0/1/4 úsek Preslova - V Botanice x nám. Kinských Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/2 0/0/2 úsek V Botanice - Zborovská x Vítězná - Zborovská Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/4 0/0/1 0/0/0 Tabulka 2: Počet nehod v a jejich následky (SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění). Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce nehodovým místem je ulice Štefánikova, v úseku V Botanice nám. Kinských. Na tomto úseku došlo od roku 2005 do 2007 k 61 nehodám. Počet dopravních nehod, s ohledem na zjištěnou dopravní intenzitu je zvýšený, avšak mnohem důležitější je zjištění, že v okolí ZŠ Kořenského k dopravním nehodám dochází a mnohdy jsou účastníci nehod i chodci. Z hlediska chodců v okolí základní školy došlo za poslední 3 roky celkem k 16 nehodám, z nichž 8 nehod bylo zaviněno chodci. Nejčastějším místem nehod s chodcem je opět ulice Štefánikova, v úseku V Botanice nám. Kinských, na které v letech došlo k 8 nehodám s chodcem. Druhým nejčastějším místem nehod s chodci je úsek mezi křižovatkou V Botanice x Preslova nám. Kinských. Konkrétně se jedná o ulici Preslovu, která následně přechází v ulici Elišky Peškové. Na zmíněné ulici došlo v rozmezí let ke 4 nehodám s chodci. Ze všech zmíněných nehod vyšli chodci bez jakýchkoliv zranění. Od roku 2007 se evidence dopravních nehod uskutečňuje pomocí GPS. Díky nové evidenci je možné graficky zobrazit počet a umístění dopravní nehody na sledovaných komunikacích. Ve spolupráci s panem Machem z Magistrátu hlavního města Prahy se podařil získat grafický výstup dopravních nehod v okolí ZŠ Kořenského, který je zobrazen na obrázku 2. 5

7 Obrázek 2: Grafické zobrazení nehodovosti podle GPS v roce 2007 (zdroj: Policie ČR). Z uvedeného obrázku stojí za povšimnutí křižovatka Preslova x Kořenského, která dle údajů z GPS z roku 2007 se jeví jako nehodová. Nehody jsou vyobrazeny v místech nynějšího přechodu pro chodce, který byl nejčastěji zmiňován žáky při mapování nebezpečných míst. 4.4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ V rámci mapování nebezpečných míst byli osloveni žáci základní školy. Celkem bylo rozdáno 172 dotazníků, z toho se jich 120 vrátilo vyplněných. Návratnost dotazníků byla vysoká, téměř 70%. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, kde navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře. V rámci dotazníkového šetření žáci označili celkem 22 problémových míst. Nejčetnější připomínky se logicky týkaly bezprostředního okolí školy, kde se pohybuje nejvíce žáků. Nejčastěji byla označena již zmiňovaná křižovatka Preslova x Kořenského, kde si žáci stěžovali na vysokou rychlost projíždějících vozidel u přechodu pro chodce a také na neohleduplnost projíždějících řidičů. Přehled nejčastěji označovaných míst je uveden v následující tabulce 3. 6

8 Přehled nejčastěji označovaných míst žáky ZŠ Kořenského Číslo Ulice / Křižovatka Popis problému Četnost 1 křiž. Preslova x Kořenského Přechod pro chodce vysoká rychlost řidičů, neohleduplnost 24x 2 ulice Kořenského Chybí přechod, úzké chodníky, chybějící zpomalovací prahy 15x 3 křiž. Zborovská x Kořenského Přechod pro chodce - rychlost řidičů, neohleduplnost, špatné parkování 12x 4 křiž. Pavla Švandy - E. Peškové Přechod pro chodce - rychlost řidičů, neohleduplnost, parkující auta, špatný výhled 11x 5 křiž. Arbesovo n. x Štefánikova Vysoká rychlost tramvají a automobilů 9x 6 křiž. Matoušova x Preslova Příliš krátká fáze pro chodce 9x 7 křiž. V Botanice x Preslova Vysoká rychlost, projíždění vozidel na červenou, krátká fáze pro chodce 8x 8 křiž. Lidická x Preslova Silný provoz, chybějící SSZ 7x 9 křiž. V Botanice x Zborovská Příliš krátká fáze pro chodce 6x 10 křiž. Preslova x nám. 14. října Parkující auta, špatný výhled 6x 11 křiž. Zborovská x Lesnická Absence přechodu pro chodce 4x 12 křiž. Vodní x Zborovská Absence přechodu pro chodce, chybějící SSZ 3x 13 křiž. Zborovská x Pecháčkova Vysoká rychlost, špatný výhled přes zaparkovaná auta, chybějící přechod 3x 14 křiž. Lidická x Zborovská Vysoká rychlost, projíždění vozidel na červenou, krátká fáze pro chodce 3x 15 křiž. Staropramenná x Na Bělidle Absence přechodu pro chodce 3x 16 křiž. Lidická x Janáčkovo nábřeží Absence přechodu pro chodce 2x 17 křiž. Hořejší nábř. X Jiráskův most Absence přechodu pro chodce 2x 18 křiž. Anděl Chybí SSZ, autobusy nedávají přednost na přechodech 2x 19 ulice Plzeňská Pěší zóna, zamezit vjezdu automobilů 2x 20 křiž. Malátova x E.Peškové Neohleduplnost řidičů - nerespektování přecházejících chodců 2x 21 křiž. Malátova x Zborovská Parkující auta, špatný výhled při přecházení 2x 22 křiž. V Botanice x Štefánikova Silný provoz tramvají a automobilů 2x Tabulka 3: Výsledky mapování - Přehled nejčastěji označovaných míst žáky ZŠ Kořenského. Z uvedené tabulky je patrné, že většina konfliktů se odehrává na křižovatkách v okolí základní školy. Mezi hlavní nedostatky dle mínění respondentů se především řadí: chybějící přechody pro chodce, vysoké rychlosti projíždějících vozidel, špatné rozhledové poměry (přes parkující vozidla), a neohleduplnost řidičů. Z hlediska širších vztahů se připomínky týkaly např. křižovatky Anděl, popřípadě ulice Plzeňské, které byly označeny pouze sporadicky, ve 2 případech. Lze však konstatovat, že v mnoha případech respondenti odhalili z jejich pohledu a zkušenosti nejproblematičtější místa. Pro lepší přehlednost je mapa nejčastěji označovaných míst uvedena v příloze 2.2. Kompletní výsledky dotazníkového průzkumu jsou uvedeny v příloze 2.1. Současně při mapování byla dále žákům pokládána otázka, jakou formou se dopravují do školy. Výsledky dotazníkového šetření lépe zobrazuje následující obrázek 3. 7

9 Způsob dopravy žáků do ZŠ Kořenského autobusem; 5% metrem; 4% pěšky ; 49% tramvají; 42% Obrázek 3: Způsob dopravy žáků do ZŠ Kořenského. 4.5 PROBLÉMOVÁ MÍSTA Podněty získané z dotazníkového průzkumu viz. příloha 2.1 byly prověřeny prohlídkou dané oblasti. Při prohlídce byly na mnohých místech shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny samotnými respondenty. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí jakékoliv prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Po prohlídce dané lokality bylo konstatováno, že většina stížností pramení z následujících nedostatků: dlouhé přechody pro chodce, nedostatek parkovacích míst. Ze zmiňovaných nedostatků vzniká neorganizované odstavování vozidel v prostoru křižovatek a v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Výše jmenovanými problémy trpí celá okolní oblast kolem základní školy Kořenského. Z obrázku 4 je patrné, že přímo k přechodu pro chodce řidiči neodstavují pouze své vozy, ale jsou zde umístěny i popelnice. I přes fakt, že ulice Kořenského je jednosměrná a tudíž vozidla zaparkovaná na tomto místě nezabraňují chodci ve výhledu, najdou se v okolí školy i místa, která již nebezpečná jsou (např. druhý konec jednosměrné ulice). Odstavená auta a odstavené popelnice znemožňují chodci rozhled (zejména dětem), ale i řidičům projíždějících vozidel znemožňují včasné zpozorování chodce na přechodu. Z toho pramení problémy, které byly zmíněny i samotnými žáky: špatné rozhledové poměry přes zaparkovaná vozidla, neohleduplnost řidičů. 8

10 Obrázek 4: Pohled na zaparkovaná vozidla a odstavenou popelnici v těsné blízkosti přechodu pro chodce. Z dopravního hlediska je v řešeném území možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu. Žáci označili mnohá místa zcela přesně. S přihlédnutím ke zjištěním intenzitám dopravního proudu, statistice dopravní nehodovosti a k výsledků dotazníkového šetření, považujeme z pohledu nejvíce zranitelných účastníků chodců zabývat se následujícími místy: 1. křižovatka Preslova x Kořenského Popis místa: Světelně neřízená křižovatka ulic Preslova a Kořenského, kde ulice Kořenského je jednosměrná. Hlavní ulicí je ulice Preslova, na které je na jižním rameni vyznačen přechod pro chodce, který je využíván žáky, kteří směřují do školy od tramvajové zastávky Arbesovo náměstí. Na vedlejších ramenech jednosměrných ulic Kořenského a ulice Arbesovo námestí, jsou také vyznačeny přechody pro chodce, které jsou příliš dlouhé (na rameni ulice Arbesovo náměstí přechod dlouhý až cca 24m). Stížnosti respondentů: Žáci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření zde upozorňovali především na vysokou rychlost projíždějících vozidel v ulici Preslově a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Nedostatky shledané při prohlídce: Při prohlídce daného místa byly spatřeny následující nedostatky seřazené dle míry jejich závažnosti: rozlehlá plocha křižovatky, parkující vozidla na chodníku či v těsné blízkosti přechodu znemožnující chodcům rozhled před přecházením, dlouhé délky přechodů pro chodce, nedostatečné vyznačení přechodu na jižním rameni ulice Preslova chybí svislé dopravní značky IP 6 Přechod pro chodce. 9

11 Obrázek 5: Přechod pro chodce na jižním rameni ulice Preslova, v prostoru křižovatky Preslova x Kořenského 2. ulice Kořenského Popis místa: Jednosměrná místní komunikace ve směru Preslova Zborovská o celkové šířce cca 11m mezi obrubami. Po obou stranách komunikace je veden chodník o proměnné šířce 3 4m. V ulici se nachází budova základní školy Kořenského. Po obou stranách komunikace je umožněno šikmé parkování, které je v dané ulici hojně využíváno. Před vchodem do budovy školy je parkování zakázáno svislou dopravní značkou B 28 Zákaz zastavení, které není dodržováno. Jednosměrnou ulicí Kořenského si někteří řidiči jedoucí od Újezdu směrem k Vltavě krátí cestu, aby ušetřili průjezd jednou SSZ křižovatkou. Stížnosti respondentů: Stížnosti respondentů zde byly směřovány na úzké chodníky před budovou školy, na chybějící přechod pro chodce a zpomalovací prahy. Nedostatky shledané při prohlídce: Jednosměrná ulice Kořenského z důvodu své šířky umožnuje šikmé parkování po obou stranách. Z důvodu velké poptávky po parkování je parkování v této ulici často využíváno. Při prohlídce byly spatřeny následující nedostatky: parkující vozidla v těsné blízkosti přechodů pro chodce, chybějící shromažďovací prostor před vstupem do budovy školy, absence zklidňujících prvků v celé délce jednosměrné ulice. nedodržování zákazu stání před budovou školy (viz. obrázek 7). Obrázek 6: Pohled do jednosměrné ulice Kořenského, po levé straně komunikace se nachází budova školy 10

12 Obrázek 7: Pohled na prostor před vchodem do budovy školy, ve kterém je zakázáno zastavení svislou dopravní značkou B křižovatka Zborovská x Kořenského: Popis místa: Světelně neřízená křižovatka jednosměrných ulic Zborovská a Kořenského, kde jednosměrná ulice Zborovská je dvoupruhová o šířce cca 12m mezi obrubami. Po obou stranách komunikací jsou vybudovány chodníky o šířce cca 3m. Podél jedné strany ulice Zborovské je umožněno šikmé parkování. Hlavní ulicí je ulice Zborovská na které je na severním rameni vyznačen přechod pro chodce, který je často využíván žáky při cestě k budově školy. Na ramenech ulice Kořenského jsou přechody pro chodce také vyznačeny. Stížnosti respondentů: Žáci si zde stěžovali na zrychlování vozidel na ulici Zborovské (aby řidiči stihli zelenou na následující SSZ křižovatce) upozorňovali na nerespektování chodců na přechodu, kdy vozidla projíždějící po Zborovské nedávají chodců při přecházení přednost. Za poměrně závažnou lze brát stížnost, že na dvoupruhové jednosměrné ulici Zborovské dochází k tomu, že při přecházení chodce řidič jedoucí v prvním pruhu zastaví a další řidiči vozidlo dávající přednost objíždějí druhým pruhem. Tím nerespektují přednost dávající chodci na přechodu a ohrožují přecházející chodce. Poslední stížnost žáků se týkala špatného výhledu přes zaparkovaná vozidla. Nedostatky shledané při prohlídce: Mezi hlavní nedostatek patří zejména rozlehlá plocha křižovatky, která umožnujě parkování vozidel v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Z toho pramení oprávněné stížnosti na omezený rozhled při přecházení a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Obrázek 8: Pohled na přechod pro chodce na dvoupruhové jednosměrné ulici Zborovské 11

13 4. křižovatka Preslova x Pavla Švandy ze Semčic x E. Peškové Popis místa: Jedná se o světelně neřízenou křižovatku ulic Preslova a Pavla Švandy ze Semčic, kde komunikace Preslova je šíroká cca 8m mezi obrubami. Po obou stranách komunikace jsou vybudovány chodníky o šířce cca 2m. Na hlavní ulici Preslově je na severním rameni vyznačen přechod pro chodce. Přechod je dostatečně vyznačen svislým i vodorovným dopravním značením. Stížnosti respondentů: Žáci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření zde upozorňovali především na vysokou rychlost projíždějících vozidel na ulici Preslově a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Nedostatky shledané při prohlídce: Hlavním nedostatkem se zde jeví opět rozlehlá plocha křižovatky, ze které pramení problémy v podobě dlouhých délek přechodů pro chodce. Mezi další problém lze opět řadit parkování vozidel v těsné blízkosti přechodu pro chodce na východním rameni ulice Pavla Švandy ze Semčic, která zamezují v rozhledu při přecházení jednosměrné ulice. Obrázek 9: Pohled na přechod pro chodce označený při mapování 5. prostor autobusové zastávky Arbesovo náměstí Popis místa: I když toto místo nebylo označeno žáky jako konfliktní, při prohlídce lokality bylo mezi rizikové zařazeno. Autobusová zastávka Arbesovo náměstí je vybudována na ulici Preslově po obou stranách v zálivech. Mezi zálivy je vyznačen přechod pro chodce, který zasahuje až do zkosené části autobusového zálivu. Přechod o délce cca 11m mezi obrubami je vyznačen svislým i vodorovným dopravním značením. Nedostatky shledané při prohlídce: Hlavním nedostatkem se zde jeví nevhodné vyznačení přechodu pro chodce mezi autobusovými zálivy. Nejspíše z nedostatku místa byl mezi zálivy vyznačen přechod pro chodce i do zkoseného konce zálivové zastávky. Z tohoto důvodu je přechod příliš dlouhý a při stojícím autobusu v zálivu je přechod pro chodce nebezpečný. Nastávájí zde situace, kdy přes zaparkovaný autobus mají chodci omezený rozhled na přijíždějící automobily a jsou i hůře vidět projíždějícími řidiči. 12

14 Obrázek 10: Prostor autobusové zastávky Arbesovo náměstí Ostatní připomínky z dotazníkového šetření byly prověřeny a doplněny o pohled dopravního inženýra. Lze konstatovat, že výše jmenované lokality se jeví jako nejpodstatnější a zaslouží si největší míru pozornosti. Ostatní místa byla žáky označena pouze sporadicky a jeví se buď jako neobjektivně označená a nebo se řadí mezi místa, která nejsou ve vztahu k základní škole tolik dopravně problémová. Jedná se především o stížnosti, kde např. chybí nebo není dobře viditelné dopravní značení (chybějící přechody pro chodce), nebo na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce. Tyto připomínky lze shrnout do 4 skupin: 6. vysoká intenzita dopravy (silný provoz) a vysoká rychlost vozidel, 7. krátké fáze na SSZ přechodech pro chodce, chybějící SSZ, 8. omezený výhled a neohleduplnost řidičů, 9. absence přechodů pro chodce. 6. stížnosti na silný provoz a vysokou rychlost Do této kategorie byly zařazeny následující lokality: - křiž. Arbesovo n. x Štefánikova - stížnosti na vysokou rychlost nebyly při prohlídce potvrzeny, tramvaje zastavující v zastávce Arbesovo náměstí dostatečně zklidnují provoz automobilů. Nedostatek lze spatřovat pouze v parkujících vozidlech v těsné blízkosti přechodů pro chodce, která zamezují výhledu chodců. - křiž. V Botanice x Preslova - stížnosti na vysokou rychlost nebyly při prohlídce potvrzeny, vyšší rychlosti se objevují pouze ojediněle. Na křižovatce lze spíše spatřovat prudší zrychlení při reakci na semafor v momentu přechodu fází zelená červená nebo naopak (běžné je i projíždění na oranžovou). - křiž. Lidická x Preslova neobjektivní připomínka, v okolí se vyskytují komunikace zatížené silnějším provozem, požadované SSZ vzhledem ke stávající intenzitě dopravy není na křižovatce potřebné. - křiž. Zborovská x Pecháčkova vysoké rychlosti se na křižovatce vyskytují pouze ojediněle, řidiči spíše zrychlují, aby stihli zelenou na následující SSZ křižovatce Zborovská x Lidická. - křiž. Zborovská x Lidická výskyt vysokých rychlostí je na křižovatce pouze ojedinělý, jako objektivní připomínku lze brát v projíždění vozidel i na oranžovou. - křiž. V Botanice x Štefánikova stížnosti na silný provoz jsou oprávněné, v rámci této studie je problém neřešitelný. Pouze po ulici V Botanice se celodenní intenzita pohybuje okolo cca voz/den. 13

15 7. stížnosti na krátké fáze na SSZ přechodech pro chodce, chybějící SSZ V kategorii byly posouzeny následující lokality: - křiž. Matoušova x Preslova na křižovatce byly prověřeny délky fází pro chodce. Místo bylo označeno neobjektivně, fáze pro chodce na SSZ přechodech i s mezičasem jsou vyhovujících délek. - křiž. V Botanice x Preslova kvůli vysoké intenzitě vozidel na ulici V Botanice je zde preferována automobilová doprava. Stížnosti na krátké fáze pro chodce nebyly potvrzeny, na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce, avšak s dostačujícím následným mezičasem. Na přecházející chodce negativně působí pouze krátký interval zeleného panáčka, ale mezičas mezi následující fází je dostačující. - křiž. V Botanice x Zborovská kvůli vysoké intenzitě vozidel na ulici V Botanice je zde preferována automobilová doprava. Krátké fáze pro chodce nebyly potvrzeny, na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce, avšak s dostačujícím následným mezičasem. Na přecházející chodce negativně působí krátký interval zelené, ale mezičas mezi následující fází je dostačující. - křiž. Lidická x Zborovská - fáze pro chodce na SSZ přechodech i s mezičasem jsou dostačující délky pro bezpečné přejití. - křiž. Lidická x Nádražní místo bylo označeno neobjektivně, SSZ není vzhledem k intenzitě dopravního proudu na křižovatce potřeba. 8. stížnosti na omezený výhled a neohleduplnost řidičů Do této kategorie byly zařazeny následující lokality: - křiž. Preslova x nám. 14. října stížnost na omezený rozhled a parkující auta se jeví oprávněná. Parkující vozidla v prostoru křižovatky a v těsné blízkosti přechodů zamezují výhledu. Problém lze řešit viz. bod 5.2 vytažením chodníkových ploch např. viz. příloha 6 (Zborovská x Kořenského). - křiž. Zborovská x Pecháčkova - parkující vozidla v těsné blízkosti přechodů pro chodce v ulicích Náměstí 14. října a Pecháčkova zamezují výhledu chodců. Problém řešit viz. bod 5.2 vytažením chodníkových ploch viz. např. viz. příloha 6 (Zborovská x Kořenského). - křiž. Elišky Peškové x Malátova při prohlídce daného místa nebyla neohleduplnost řidičů spatřena. Po vyznačeném přechodu na rameni jednosměrné ulice Malátova se dá bezpečně přejít. - křiž. Zborovská x Malátova připomínka je oprávněná, vozidla parkující v těsné blízkosti přechodů pro chodce na rameni ulice Malátova a severním rameni ulice Zborovské zamezují výhledu chodců. Problém bude odstraněn s připravovanou rekonstrukcí zklidnění ulice Zborovské. 9. stížnosti na absence přechodů pro chodce V kategorii byly posouzeny následující lokality: - křiž. Zborovská x Lesnická x Náměstí 14. října přechody pro chodce jsou vyznačeny pouze na vedlejších ramenech ulic náměstí 14. října a Lesnická. V docházkové vzdálenosti (cca 50 m) od křižovatky Zborovská x Lesnická se nachází SSZ křižovatka Matoušova x Zborovská, na které mohou chodci využít světelně řízený přechod pro chodce přes ulici Zborovskou. - křiž. Zborovská x Vodní stížnost na absenci přechodu byla označena neobjektivně, přechod na ulici Zborovské je vyznačen na severním rameni ulice a na obou ramenech ulice Vodní. Počet přechodů je dostačující. - křiž. Staropramenná x Na Bělidle - stížnost na absenci přechodu pro chodce byla označena objektivně, přechody jsou vyznačeny pouze na ramenech ulice Staropramenná. Na západním rameni ulice Na Bělidle by bylo možné přechod vyznačit. - křiž. Lidická x Janáčkovo nábřeží přechod pro chodce je vyznačen na rameni ulice Janáčkovo nábřeží. Na ulici Lidické není přechod pro chodce vyznačen. Dle odborného pohledu není přechod pro chodce v těchto místech potřebný. Vyznačením přechodu by vznikl dlouhý a nebezpečný přechod vedoucí přes tramvajové koleje. K přecházení ulice Lidické je možno využít světelně řízený přechod na křižovatce Lidická x Zborovská. - křiž. Hořejší nábřeží x Jiráskův most - stížnost na absenci přechodů byla označena neobjektivně, přechody jsou v místech, kde bylo možné přechody vyznačit. Veškeré připomínky z dotazníkového šetření jsou graficky znázorněny v příloze

16 5 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Navrhované úpravy vycházejí z výsledků dotazníkového šetření oslovených respondentů. Lze konstatovat, že respondenti označili mnohé problémy zcela přesně a odhalili mnoho konfliktních míst. V následujících kapitolách jsou popsána navrhovaná opatření a k nim je doložena příslušná grafická příloha. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, které musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vlastnictví pozemků apod.). 5.1 PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO Ze zmíněných závad v okolí základní školy patří toto místo bezesporu k nejzávažnějším, jelikož s ním přichází do styku každý žák základní školy. Z tohoto důvodu doporučujeme tomuto místu věnovat největší míru pozornosti. Navrhujeme v ulici Kořenského v úseku mezi ulicí Preslovou a Zborovskou změnit organizaci dopravy. V současné době si mnoho řidičů jedoucích od Újezdu směrem k Vltavě krátí cestu přes jednosměrnou ulici Kořenského kolem budovy základní školy. Hlavní význam krácení spočívá v ušetřeném průjezdu přes jednu SSZ křižovatku. Z tohoto důvodu navrhujeme otočit směr jednosměrné komunikace. Dále navrhujeme prostor před budovou základní školy upravit tak, aby byly více respektovány nároky pěších v řešeném prostoru. Při návrhu možného řešení jsme vycházeli z faktu, že v ulici Kořenského se vozidla pohybují pouze jednosměrně a tudíž není potřeba ponechávat stávající šířku komunikace i před budovou školy. Současně bylo bráno v úvahu, že rozptylové plochy pro pěší by měli být před budovou základní školy co největší, jelikož je zde přirozená potřeba po shromažďovacím prostoru. Prostor před základní školou navrhujeme upravit. Úprava spočívá ve vytažení chodníkové plochy, čímž dojde k rozšíření prostoru před vchodem do školy na úkor komunikace (šikmých parkovacích míst). Nově vybudovanou chodníkovou plochu doporučujeme osadit zábradlím, zabraňujícím vběhnutí dítěte do vozovky. Naproti vchodu do budovy školy bylo zábradlí navrženo jako mobilní a to z důvodu zásobování školy. Odstranitelné zábradlí délky 5m umožní vjezd vozidlům zásobování na vybudovanou plochu. Ve vytažené chodníkové ploše byl dále navržen prostor pro nádoby na odpad. Vysazením zároveň dojde ke zúžení jednosměrného jízdního pruhu na šířku 6,0m, kde po levé straně jednosměrné ulice jsou navržena 2 podélná parkovací místa. K zaručenému zpomalení vozidel navrhujeme komunikaci v prostoru navrženého shromažďovacího prostoru vybudovat se zvýšenou plochou. Na zbytku části ulice Kořenského navrhujeme z důvodu nedostatku parkovacích míst v dané oblasti ponechat po obou stranách šikmá parkovací stání. Stávající dopravní značky A12 Děti a B20a Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h doporučujeme v jednosměrné ulici ponechat, jen z důvodu otočení jednosměrné ulice je nutné značky přemístit pro daný směr jízdy. Graficky je úprava znázorněna v příloze KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO Křižovatku Preslova x Kořenského doporučujeme zrekonstruovat. V těchto ulicích je velký požadavek na odstavné plochy, kterých je v řešené oblasti nedostatek. Hlavním problémem křižovatky je její rozlehlost, kterou mnozí řidiči využívají k odstavování svých vozidel v prostoru křižovatky a to i na chodníky. Další závadou pramenící z rozlehlé plochy jsou dlouhé délky přechodů pro chodce. Proto navrhujeme rekonstrukci, která výše uvedené závady odstraní. Návrh je zpracován ve dvou variantách. Varianta 1: Úprava spočívá ve vytažení nárožních ploch křižovatky. Touto úpravou se nejen zmenší celková plocha křižovatky, ale dojde i k podstatnému zkrácení délek přechodů a k výraznému zlepšení rozhledových poměrů. Zmenšením plochy křižovatky ubude také problém s parkujícími vozidly v křižovatce a v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Vysazenou chodníkovou plochu na rohu Arbesova náměstí doporučujeme osadit zábradlím, aby chodci byli donuceni nezkracovat si přecházení napříč křižovatkou. 15

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy.

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011. Realizováno za finanční podpory hlavního města Prahy. ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 10 2010/2011 1 Osnova 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o škole Mapování Podněty pro vznik školního plánu mobility Plán činnosti na podporu udržitelné mobility

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 Základní škola v Dubnici se nachází přímo na průtahu silnice III/27241. Silnice III/27241 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Stráže pod

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Listopad 2010 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta,

nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Lokalizace místa m nehody pomocí GPS Mgr. Václav Valenta, Policie České republiky, Správa hl. m. Prahy dopravní inspektorát hlavního města Prahy Oddělení dopravních nehod (dále PČR DI ODN) Kongresová 2,

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Nadace Partnerství a její Dopravní program

Nadace Partnerství a její Dopravní program Nadace Partnerství a její Dopravní program Ing.Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz http:///doprava 3 základní témata Nadace Partnerství Posilování občanské

Více

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy

Na zelenou 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy 2015 Seminář pro realizátory projektů bezpečných cest do školy Radek Patrný, Nadace Partnerství 15. 4. 2015, NIDV, Praha Cíle semináře harmonogram školního projektu s kým jednat, koho do projektu zapojit,

Více

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad

Mapování na ZŠ Jiřího z Poděbrad P R A Ž S K É M A T K Y POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Pražské matky jsou občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí v Praze, zvýšení zájmu a odpovědnější přístup občanů i veřejné

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Stávající systém tras pro nákladní dopravu v Ostravě je veden po silniční síti a místních komunikacích tak, aby zohledňoval potřeby dopravní obsluhy

Více

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze

Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Průzkum spokojenosti s cestováním do areálu České zemědělské univerzity v Praze Ing. Tomáš Rejdal 2011 1 Průzkum spokojenosti s veřejnou hromadnou dopravou 1.1 Úvod a cíle Česká zemědělská univerzita se

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

Školní plán mobility 2009 SPŠ stavební Dušní 17, Praha 1

Školní plán mobility 2009 SPŠ stavební Dušní 17, Praha 1 Školní plán mobility 2009 SPŠ stavební Dušní 17, Praha 1 v rámci projektu Bezpečné cesty do školy Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí.

6) Rychlost instalace, Žádné výkopové práce nebo vedení kabelů (protilehlá zařízení komunikují bezdrátově), stavební povolení není zapotřebí. REVOLUCE V ZABEZPEČENÍ PŘECHODŮ Interaktivní signalizace - 100% záruka přechodu bez nehod Patent pending č. PV 2014-943 a certifikováno pro pozemní komunikace VLASTNOSTI A VÝHODY ZAŘÍZENÍ 1) Vyloučení

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření jsou řazeny a barevně zvýrazněny podle vlivu

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

N á v r h nové dopravní koncepce města Česká Skalice

N á v r h nové dopravní koncepce města Česká Skalice Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N á v r h nové

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLÁNOVICÍCH 2009/2010 Osnova I. Informace o škole... 3 II. Mapování... 5 III. Podněty pro vznik školního plánu mobility... 6 IV. Plán činností na podporu

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Listopad 2011 1 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy Zvýšení

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Plán mobility Základní škola, Praha 3, Lupáčova 2010/2011

Plán mobility Základní škola, Praha 3, Lupáčova 2010/2011 ČLÁNEK 1: OBECNÝ ÚVOD ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ Praha 3, Lupáčova 1 IČ: 63831368 www.lupacovka.cz sekce věnovaná projektu pod vlastní poddoménou ředitel školy: Milan Hausner listopad 2010 projektový web:

Více