ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK"

Transkript

1 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011

2 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení jejich rizikovosti pro žáky základní školy. Zároveň projekt oslovuje rodiče žáků, aby si uvědomili případná nebezpečí a pokusili se ve spolupráci se školou, policií a zástupci města danou situaci řešit. Tato dopravně inženýrská studie se zaměřuje na konfliktní lokality při cestách žáků ze ZŠ a MŠ v Janově nad Nisou a bude sloužit jako podklad pro jednání s dotčenými orgány a pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Janov nad Nisou Na zelenou na dvorek i do Jizerek Číslo zakázky: Objednatel: Zhotovitel: sídlo: Základní škola Janov nad Nisou Janov č.p. 374, Janov nad Nisou Zpracovatelé: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec 5 - Kristiánov tel./fax: web: Ing. Vladislav Rozsypal Ing. Lenka Kozáková Lenka Vohradská Koordinátor projektu: Sponzor projektu: 1

3 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD POUŽITÉ PODKLADY POSTUP ŘEŠENÍ POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NEHODOVOST... 4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ LOKALITY (PROBLÉMOVÁ MÍSTA) NAVRHOVANÉ ÚPRAVY STEZKA PRO CYKLISTY JABLONEC N.N. JANOV N.N. - BEDŘICHOV NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ ŠKOLY NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ POŠTY NÁVRH ÚPRAV U HOTELU PRAHA DOPLNĚNÍ CHODNÍKU U KOMUNIKACE KE ŠKOLCE PRIORITY VÝSTAVBY ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH: 1.1 RIZIKOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DOPRAVY 1.2 RIZIKOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DOPRAVY MAPKA 2 PŘEHLEDNÁ SITUACE ŘEŠENÝCH LOKALIT 3 NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ ŠKOLY 4 NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ POŠTY 5 NÁVRH ÚPRAV U HOTELU PRAHA 6 DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NA KOMUNIKACI U MŠ A ŠD 2

4 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen ÚVOD Cílem projektu Bezpečná cesta do školy je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova k občanské společnosti). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Principem projektu je zapojit do problematiky bezpečnosti dopravy učitele, rodiče, žáky, zaměstnance a představitele samosprávy a policii. Mezi hlavní výhodu projektu patří především to, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy. 2 POUŽITÉ PODKLADY [1] Na zelenou na dvorek i do Jizerek vyhodnocení dotazníku a mapy, ZŠ a MŠ Janov nad Nisou [2] ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNÚ [3] ČSN Projektování místních komunikací, ČNÚ [4] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [5] Údaje o nehodovosti v okolí ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, Policie ČR [6] Letecký snímek školy a okolí, [7] Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. Bedřichov, ověřovací územní studie, Atelier 4 s.r.o., 12/2001 [8] Katastrální mapa Janov n.n., digitální verze dwg, 07/ POSTUP ŘEŠENÍ V rámci projektu Na zelenou na dvorek i do Jizerek provedla ZŠ a MŠ Janov nad Nisou dotazníkové šetření, ve kterém byl zjišťován způsob dopravy dětí do školy, důvody proč děti nejezdí na kole do školy a důvody proč se děti na cestě do školy necítí bezpečně. Svůj názor vyjádřilo 102 osob. Z tohoto průzkumu byla vytvořena mapa problematických míst (viz Přílohu 1.2) a procentuelní souhrn nejvíce dopravně nebezpečných míst. Mapa konfliktních míst dané školy sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování dopravně inženýrské studie. Studie by měla sloužit jako podklad (ideový námět) pro jednání se samosprávou o realizaci navržených dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 3

5 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen POPIS SOUČASNÉHO STAVU 4.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Řešené území není přesně ohraničeno. Lze však konstatovat, že zahrnuje celou část obce Janov nad Nisou. Základní škola je umístěna v bezprostřední blízkosti hlavní silnice III/ Schéma širších vztahů je znázorněno na obrázku 1. Obrázek 1: Schéma širších vztahů okolí ZŠ a MŠ Janov nad Nisou (zdroj 4.2 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Nejzatíženější komunikací v okolí ZŠ a MŠ Janov Nad Nisou, je silnice III/29029, spojnice Jablonce nad Nisou a Bedřichova důležité rekreační oblasti Jizerských hor. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum prováděn a intenzity automobilové dopravy na komunikaci III/29029 byly zjištěny z Celostátního sčítání dopravy Roční průměr denních intenzit dopravy je voz/den. Průměrný počet cyklistů na této komunikaci je 118 cyklistů/den. 4.3 NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v okolí ZŠ a MŠ Janov nad Nisou byly získány od Policie České republiky (z internetové databáze K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích na uzlových křižovatkách a sledovaných úsecích od roku Nehodovost byla zjišťována na místech, které z dotazníkové ankety vyplynuly jako místa, na kterých se žáci necítí bezpečně. Od r se v okolí základní školy stalo 9 nehod bez následků na zdraví zúčastněných osob. Poznámka: Od roku 2007 se evidence dopravních nehod uskutečňuje pomocí GPS. Díky nové evidenci je možné graficky zobrazit počet a umístění dopravní nehody na sledovaných komunikacích. Grafický výstup dopravních nehod v okolí ZŠ Školní je zobrazen na obrázku 2. Od roku 2009 byl však proveden legislativní posun hranice pro povinné hlášení nehody z Kč na Kč, čímž je statistika dopravních nehod ovlivněna. 4

6 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ZŠ Obrázek 2: Grafické zobrazení nehodovosti od do (zdroj: Policie ČR, Závěr: Důležitým zjištěním je, že v okolí školy v Janově nad Nisou k dopravním nehodám dochází, i když naštěstí zatím bez vážnějších osobních následků. 4.4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ Z dotazníkového šetření byl mj. zjištěn způsob dopravy žáků a učitelů do školy a názory na bezpečnost cesty do školy. Výsledky jsou přetisknuty v Příloze 1.1. Přehled nejčastěji označovaných míst s preferencí nad 5% je uveden v následující tabulce 1. Přehled nejčastěji označovaných míst žáky, rodiči a učiteli ZŠ Janov nad Nisou Číslo Ulice / Křižovatka Popis problému Četnost - žáci 1 Zatáčka u ŠKOLY Špatná viditelnost 20,7% 2 Zatáčka u KOSTELA Úzký chodník, v zimním období nefunkční 14,9% 3 Zatáčka u POŠTY Špatná viditelnost 13,8% 4 Křižovatka u hotelu Praha Vysoká rychlost vozidel vjíždějící na úzkou vedlejší komunikaci Hraničná, nepřítomnost chodníků a 8,0% retardérů před MŠ a ŠD 5 Zastávky ČSAD Nebezpečí ze strany Romů, házení kamenů po žácích, autobusech 6,9% a projíždějících vozidlech 6 Komunikace před školou Neukázněnost řidičů a z toho plynoucí nehody 5,7% 9 Ostatní celkem 30,0% Tabulka 1: Výsledky mapování - Přehled nejčastěji označovaných míst žáky, rodiči a učiteli ZŠ Janov nad Nisou. Kromě označení problémových míst žáci navrhovali např. zřízení nových cyklostezek, přechodů pro cyklisty a parkovacích stojanů pro kola. Pro lepší přehlednost jsou rizikové lokality z hlediska bezpečnosti dopravy vyznačeny na mapě v grafické Příloze

7 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ LOKALITY (PROBLÉMOVÁ MÍSTA) Podněty získané z dotazníkového průzkumu byly prověřeny prohlídkou dané oblasti in situ. Při prohlídce byly na mnohých místech shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny respondenty. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Což je samozřejmě dáno zejména konfigurací terénu a také šířkovým uspořádáním komunikací. Z dopravního hlediska je v řešeném území možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu. Žáci označili mnohá místa velmi přesně. S přihlédnutím ke zjištěným intenzitám dopravního proudu, statistice dopravní nehodovosti a k výsledkům dotazníkového šetření, považujeme z pohledu nejvíce zranitelných účastníků (chodců) za důležité zabývat se v návrhové části následujícími lokalitami: 1. Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. - Bedřichov V prosinci 2001 byla zpracována dokumentace s názvem: Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. Bedřichov, ověřovací územní studie, Atelier 4 s.r.o., 12/200. V ní je prověřena možnost vedení stezky pro cyklisty od Jablonce po Bedřichov ve variantách. Propojení považujeme za potřebné a z předložených variant se kloníme k trase č Bezprostřední okolí budovy školy Škola je situována v těsné blízkosti silnice III/29029 v oblouku, okolo vchodu prochází MK v klesání, z ní je napojen vjezd na dvůr školy. Problematické je zde parkování, pohyb dětí a zejména v zimním období i údržba. Obrázek 3: Pohled na silnici III/29029 v místě před školou Obrázek 4: Chybějící nebo úzký chodník ve směru od Bedřichova 6

8 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 Obrázek 5: Deficit parkovacích míst v blízkosti školy 3. Okolí pošty a kulturního domu V této lokalitě jsou umístěny autobusové zastávky v obou směrech a přechod pro chodce délky 8m, který je hojně využíván. Komunikace je vybavena oboustranným chodníkem. V místě je křižovatkou napojena komunikace směr Velký Semerink. Obrázek 6: Pohled na silnici III/29029 před poštou (od Bedřichova) Obrázek 7: Pohled na silnici III/29029 od Jablonce n.n. 7

9 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen Okolí hotelu Praha Jedná se o širokou asfaltovou plochu v rozštěpu silnice III/29029 a MK ve směru ke školce a školní družině. Jsou zde umístěny autobusové zastávky, chybí přechod pr chodce. Situace je komplikována výjezdem z řadových garáží po obou stranách komunikace. Obrázek 8: Pohled na silnici III/29029 u hotelu Praha od Bedřichova a od MK Obrázek 9: Pohled na silnici III/29029 u hotelu Praha od Jablonce n.n. 5. Komunikace k mateřské škole a školní družině Úzká komunikace, která není vybavena ani jednostranným chodníkem vede okolo mateřské školy a školní družiny. Lokální zúžení v místě mostku. 8

10 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 Obrázek 10: Pohled na mostek na komunikaci k mateřské škole Obrázek 11: Celkový pohled na komunikaci k mateřské škole 9

11 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Navrhované úpravy vycházejí z výsledků dotazníkového šetření oslovených respondentů. V následujících kapitolách jsou popsána navrhovaná opatření a k nim je doložena příslušná grafická příloha. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, ty musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny v projektové dokumentaci, a to i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vedení inženýrských sítí, vlastnictví pozemků apod.). Graficky jsou navržené úpravy znázorněny v přehledné situaci v Příloze STEZKA PRO CYKLISTY JABLONEC N.N. JANOV N.N. - BEDŘICHOV Navrhujeme pokračovat v přípravě projektové dokumentace a zajištění finančního krytí stezky pro cyklisty mezi Jabloncem n.n., Janovem n.n. a Bedřichovem v duchu ověřovací územní studie z prosince 2001 Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. Bedřichov. 5.2 NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ ŠKOLY Okolí školy navrhujeme upravit. Úprava spočívá ve zjednosměrnění MK ve směru k silnici III/29029, tj. osazení SDZ č. IP 4b a B 2. Tím bude možné vyznačit podél MK parkovací stání podélně po pravé straně. Prostor před vchodem do školy doporučujeme upravit pomocí ostrůvku z provizorních plastových obrub marbol (červenobílé) tak, aby došlo k usměrnění parkujících vozidel. Toto opatření bude potřeba prověřit, neboť tento režim by zejména v zimním období mohl být problematický (zimní údržba). Ve směru k poště doporučujeme rozšířit stávající levostranný chodník na minimální šířku v celé délce 0,75m s tím, že v dolní části by bylo možné zasáhnout do vozovky, v horní části pod kulturním domem by rozšíření mělo být možné do zeleně s možností vybudování krátké opěrné zdi. Graficky je úprava znázorněna v Příloze NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ POŠTY Úprava by spočívala v rozšíření chodníku na výjezdu od Obecního úřadu (vpravo) tak, aby bylo možné přechod pro chodce zkrátit na 7,0m. Zároveň by přechod byl posunut za autobusovou zastávku (z obou stran) a dovybaven symboly VDZ č. V 17. Ve směru k Bedřichovu by byla autobusová zastávka také odsazena. Druhou úpravou je drobné vysazení chodníkové plochy na příjezdu od Velkého Semerinku tak, aby přijíždějící řidiči neměli možnost napojení se na hlavní komunikaci pod ostrým úhlem ve velké rychlosti. Graficky je úprava znázorněna v Příloze NÁVRH ÚPRAV U HOTELU PRAHA Navrhovaná úprava spočívá v rozšíření chodníku, resp. zmenšení široké asfaltové plochy vpravo ve směru od Bedřichova. Tím by měl být více zvýrazněn tvar křižovatky s MK ke školce. Zároveň doporučujeme vybudování přechodu pro chodce v místě mezi autobusovými zastávkami, které by nebyly v zálivu, ale jako zátková zastávka ve vozovce. K tomu by příslušně byly dobudovány chodníky a chodníkové přejezdy pro obsluhu okolních ploch a pozemků. Graficky je úprava znázorněna v Příloze 5. 10

12 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen DOPLNĚNÍ CHODNÍKU U KOMUNIKACE KE ŠKOLCE Úprava spočívá v doplnění jednostranného chodníku minimální šířky podél MK ke školce. V místě mostku by šířka měla být min. 1,25m s tím, že dopravní režim na čtyřmetrové vozovce by lokálně fungoval jako obousměrný, jednosměrně pojížděný. Osazeny by byly SDZ č. P 7 a P 8. V ostatních místech by šířka komunikace byla od 5,5 do 6,0m a chodník 1,25-1,5m. Řešení je schématicky znázorněno v Příloze 6. 6 PRIORITY VÝSTAVBY Na projednání konceptu dopravní studie byly prodiskutovány priority jednotlivých úprav ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů navržené touto dopravně inženýrskou studií. Navrhujeme následující pořadí priorit: příprava stezky pro cyklisty mezi Jabloncem n.n., Janovem n.n. a Bedřichovem, úprava prostoru před školou (zjednosměrnění MK, parkování a chodník), úprava prostoru u hotelu Praha (přechod pro chodce) a úprava přechodu pro chodce u pošty. 7 ZÁVĚR V rámci této studie byly zhodnoceny náměty žáků základní školy Janov n.n. Připomínky byly porovnány se statistikou dopravní nehodovosti, intenzitou dopravy a prohlídkou celé oblasti. Výsledkem studie je doporučení k úpravám, které se jeví jako nejdůležitější a které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů (žáků při cestě do školy). Tato studie je ideovým námětem, jak lze problematická místa z hlediska bezpečnosti provozu řešit. 1. V rámci studie byly zhodnoceny podklady od respondentů (závěry anketního šetření), celkem se podařilo získat názor od 102 žáků a rodičů. 2. V rozmezí let došlo v okolí základní školy k 9 dopravním nehodám. V okolí školy se vyskytují rizikové lokality, které si zaslouží neprodleně řešit. 3. Podle závažnosti problémů navrhujeme zejména tyto úpravy: připravovat stezku pro cyklisty mezi Jabloncem n.n., Janovem n.n. a Bedřichovem v duchu dokumentace s názvem: Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. Bedřichov, ověřovací územní studie, Atelier 4 s.r.o, upravit prostoru před školou (zjednosměrnění MK, parkování a chodník), upravit prostor u hotelu Praha (přechod pro chodce) a upravit přechod pro chodce u pošty. Studie slouží jako podklad pro obecní úřad. Jsou v ní náměty na řešení potenciálně nebezpečných míst. Detaily jednotlivých opatření musí být řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. V říjnu

13 Příloha RIZIKOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DOPRAVY Dne vyplnili rodiče a žáci ZŠ Janov dotazník ohledně bezpečnosti cesty do školy. Své názory pro následné vyhodnocení poskytlo 102 osob. Proto bychom Vám rádi poskytli ucelený přehled zjištěných informací a případných změn vedoucích k větší bezpečnosti a spokojenosti nejen dětí a jejich rodičů, ale i veřejnosti. Z dotazníků je patrné, že nejvíce dětí se do školy dopravuje pomocí autobusu MHD. Pro zpřehlednění a představu uvádíme tabulku.počet dětí je vyjádřen procentuálně. Děti se do školy dopravují: Vždy Občas Nikdy Pěšky 27,5 % 14,7 % 57,8 % Na kole 0 % 12,7 % 87,3 % S rodiči autem 8,8 % 29,4 % 61,8 % Autobusem MHD 38,2 % 22,6 % 39,2 % Zarážející je nízký počet dětí jezdících na kole (vždy = 0 %, občas = 12,7 % ). Dále vidíme, že děti nejčastěji preferují pouze jeden způsob dopravy ( to je patrné z vysokých čísel v kolonkách s označením nikdy ). 35,6 % dětí jezdí alespoň 1x týdně autem s rodiči. Mezi nejčastější důvody patří: - společná cesta rodičů a dětí - zaspání a nestihnutí autobusu - velká vzdálenost od domova ke škole - špatné počasí, bezpečnost dětí - rodiče vozí sourozence do školky - jeden z rodičů má volno 64,4 % do školy autem s rodiči ( alespoň 1x týdně) nejezdí. Odchylka od odpovědí z první otázky činí 2,6 % a je pravděpodobně způsobena tím,že rodiče vezou své dítě autem opravdu mimořádně. Nejčastější důvody, proč děti do školy nejezdí autem s rodiči, jsou následující: -blízké bydliště -práce rodičů -indispozice( rodiče nevlastní auto nebo řidičský průkaz, finanční důvody ) -jezdí se sourozencem 45 % lidí by hlasovalo pro uskutečnění cyklostezky Jablonec Janov s ohledem na možnost spojení sportu a školy. Mezi důvody této volby patří: - větší bezpečnost * - obliba cyklistiky - radost ze sportu, zdravější způsob dopravy

14 - častější a snadnější možnost jezdit do školy na kole * - více pohybu, dobrá kondice dětí - užitečnost investice - sportovní zaměření ZŠ Janov * Je tedy možné, že děti nejezdí do školy na kole právě proto, že nejsou vytvořeny ideální podmínky z hlediska bezpečnosti tohoto způsobu dopravy. 55 % lidí by hlasovalo proti uskutečnění výše zmíněné cyklostezky. Důvody této volby jsou: - bydliště blízko, nebo naopak příliš daleko od školy - bydliště opačným směrem zájem o cyklostezku na Bedřichov - náročnost, zdravotní důvody - velká zodpovědnost, nebezpečnost cyklistiky - lenost, neobliba cyklistiky 24,5 % dětí uvedlo, že do školy jezdí alespoň někdy na kole; 7,8 % na koloběžce. 75,5 % dětí do školy na kole nikdy nejezdí; 92,2 % nevyužívá k dopravě koloběžku. Odchylka informací uvedených v 1. a v této odpovědi je pravděpodobně způsobena: a) odlišným počtem odpovědí (někteří hodnotící otázku nezodpověděli) b) děti jezdí na kole opravdu zřídka a preferují spíše jiné způsoby dopravy 50 % osob považuje cestu do školy za bezpečnou. 41,8 % lidí ji považuje za částečně bezpečnou; nejčastěji proto, že: - chybí chodník - je špatná viditelnost do zatáček - přecházení hlavní silnice nese určitá rizika - děti se bojí únosu a cizích lidí 8,2 % považuje cestu do školy za nebezpečnou. Důvody tvoří: - cesta po frekventované vozovce - velký provoz, chybí chodník - i přes pěší zónu jezdí auta 35,1 % dětí používá při cestě do školy reflexní nášivky. 65, 9 % dětí nášivky nepoužívá. Tato čísla nejsou příliš pozitivní i přes to, že se na škole snažíme dbát na jejich propagaci a zviditelnění nutnosti těchto drobností,které mohou zabránit nehodě. Děsivá a překvapivá jsou i čísla následující: 24,7 % dětí NEVÍ o možnostech snazšího přecházení vozovek a tato místa nezná. 75,3 % o těchto možnostech ví. 39 % hodnotících se domnívá, že na cestě do školy lze něco vylepšit. 61 % tuto možnost zamítá. Návrhy na zlepšení byly následující: - výstavba chodníků

15 - přechody pro chodce (hotel Praha, u mostu) - vyznačení části silnice pro cyklisty, ona cyklostezka - nedodržování povolené rychlosti- retardér u MŠ a ŠD - výstražné upozornění ( pro řidiče ) na blízkost školy - lepší povrch cest, pěší zóna - zrcadlo do zatáček - policista by mohl stát déle na přechodu u pošty (nejen při příjezdu autobusu) - snížení rychlosti z 50 km/h na 30 km/h - bezpečný prostor před vstupem do školy Ačkoliv s mapou pracovalo k našemu zklamání pouze 50 osob ze 102 zúčastněných, rádi bychom tyto podnětné připomínky zveřejnili a za zlepšení či realizaci návrhů bychom byli vděčni.celkem bylo poskytnuto 87 odpovědí. Z šetření mapy vyplývají následující nebezpečí či připomínky( uvedeno opět v procentech ): špatná viditelnost v zatáčce u ŠKOLY 20,7 % špatná viditelnost v zatáčce u KOSTELA, úzký chodník v zimním období nefunkční 14,9 % špatná viditelnost do zatáčky u POŠTY 13,8 % žádné nebezpečí na cestě do školy nehrozí 10,3 % vysoká rychlost aut vjíždějících z hlavní silnice od hotelu Praha na úzkou vedlejší (Hraničná), naprostá nepřítomnost chodníků a retardérů před MŠ a ŠD 8 % nebezpečí plynoucí ze strany Romů na zastávkách, házení kamenů po žácích, autobusech i projíždějících autech 6,9 % neukázněnost řidičů na silnici a následné nehody přímo u školy 5,7 % nepříjemný pocit z cesty kolem hřbitova 3,4 % rychlá jízda aut v pěší zóně, ranní hromadění aut před školou a z toho vyplývající nepřehledná situace 3,4 % prostor před školou je v bezprostřední blízkosti hlavní silnice bez zabezpečení 2,3 % chybějící přechod pro chodce mezi autobusovými zastávkami u hotelu Praha včetně retardéru 2,3 % úzká a nebezpečná cesta na Bedřichov 2,3 % obcházení často stojících aut na chodníku 1,2 % most přes Nisu (za garážemi) je příliš nízký a nepraktický 1,2 % starší žactvo shromažďující se u garáží 1,2 % vysoká frekvence aut na vedlejších silnicích 1,2 % cesta mezi sklárnou a Loučnou je opět bez chodníku, vysoká rychlost aut,omezení pěší chůze do školy 1,2 % Na závěr lze konstatovat, že některé z připomínek (snížení povolené rychlosti u školy, chodníky, zpomalovací pásy, zlepšení viditelnosti do zatáček pomocí zrcadel) bychom uvítali nejen my, naši žáci a jejich rodiče, ale i široká veřejnost.

16 Příloha RIZIKOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DOPRAVY - mapka

17

18

19

20

21

22

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 09-21 KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOPRAV INŽENÝRSKÁ STUDIE DOPRAVNĚ NA ZELENOU Z 2013, BEZPEČNOST EČNOST A ZDRAVÍ NAŠICH ŠICH DĚT DĚTÍ, LÁZN KYNŽVART LÁZNĚ Zhotovitel : Dopravní opravní stavby a venkovní architektura ra s.r.o. Náměstí

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Nižbor, Na zelenou Za bezpečný Nižbor Číslo zakázky: Objednatel: Rodinné centrum Makovice Zastoupeno paní B

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Nižbor, Na zelenou Za bezpečný Nižbor Číslo zakázky: Objednatel: Rodinné centrum Makovice Zastoupeno paní B OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ANOTACE... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1 ŠIRŠÍ VZTAHY...4 4.2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ...4 4.3 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY...4 4.4 NEHODOVOST...5

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Centrum dopravního výzkumu Veřejno-výzkumná

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Prostředí sídelních útvarů komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu (kromě dopravní

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci chodníky ulice kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ulice Řepná březen 2016 str. 1 z celkem 15 Obsah: Obsah 1. Úvod 1.1. Identifikační

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : 1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Odůvodnění stavby a jejího umístění 3. Základní údaje o stavbě 4. Závěr......... 3 3 7 Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář 11 / 2006 strana

Více

Na zelenou Bezpečně do třemešenské školy, Dopravní studie 09/2014 Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Obsah

Na zelenou Bezpečně do třemešenské školy, Dopravní studie 09/2014 Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. Obsah Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. OBSAH DOKUMENTACE... 2 3. PODKLADY... 2 4. ÚVOD... 3 5. POPIS STAVU... 3 6. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ÚDAJE... 5 7. DOPRAVNÍ SITUACE A NÁVRH ŘEŠENÍ BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ ŠKOLY...

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Chodník ulice Horská březen str. z celkem 8 Obsah: Obsah. Úvod.. Identifikační údaje údaje zhotovitele bezpečnostního auditu

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

LOMNICE NAD POPELKOU NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LOMNICE NAD POPELKOU NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 09-18 LOMNICE NAD POPELKOU NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Lokalita Svobody březen 2016 str. 1 z celkem 16 Obsah: Obsah 1. Úvod 1.1. Identifikační údaje údaje zhotovitele bezpečnostního

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OBCE PTICE STUDIE. Zderazská 1625/ Praha 16 - Radotín. Bc. Jan Rajman. jednatel společnosti

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OBCE PTICE STUDIE. Zderazská 1625/ Praha 16 - Radotín.  Bc. Jan Rajman. jednatel společnosti STUDIE Zpracoval: CZECH Consult, spol. s r. o., Zderazská 1625/65 153 00 Praha 16 - Radotín http://www.czechconsult.cz Hlavní projektant: Projektant: Ing. Tomáš Matras, Ph.D. Ing. Pavel Tesař Bc. Jan Rajman

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 215 Sledovaná část průtahu II/215 Mariánské Lázně Chebská křižovatka II/230, směr Bečov nad Teplou Úšovická křižovatka 230 1. Celková

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: ANKETA SRPEN 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 3. VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO PRŮZKUMU... 4 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ...

Více

OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6

OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6 OPRAVA KOMUNIKACE KLADENSKÉ PRAHA 6 Studie proveditelnosti Výsledná varianta P r ů v o d n í z p r á v a d o d a t e k č. 1 Prosinec 2014 Vypracoval: Ing. Hradil Obsah: 1. Identifikační údaje stavby...

Více

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje: 1.1. Označení stavby DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE 1.2. Investor Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy Nové Město nad Metují ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 5070/ZP/2008-Čr 30.04.2008 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Řešení přechodů pro chodce Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní 1. ÚVOD v obcích 70 % dopravních nehod na vládní úrovni Dopravní politika + strategické dokumenty (Národní strategie

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

SO Definice dopravního značení

SO Definice dopravního značení Akce Číslo objektu Modrava - křižovatka sil. III/16910 s MK 104 Objednatel Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 11 326 00 Plzeň Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Objekt

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Rozdělení: - psychologické prvky - fyzické prvky - prvky na křižovatkách 1. PSYCHOLOGICKÉ PRVKY

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/230, směr Bečov nad Teplou

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/230, směr Bečov nad Teplou Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 1. Celková situace Mariánské Lázně leží v Karlovarském kraji přibližně 25 km východně od Chebu a 50 km jižně od Karlových Varů. Sledovaná

Více

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy Úsek dopravního inženýrství Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis Naše č.j. Vyřizuje/

Více

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6.1. Stávající stav Úsek komunikace ilustruje následující letecký snímek (zdroj: mapy.cz) se zakreslením příčných profilů s označením 6.1. až

Více

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) / Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby

Více

Září Ing. Linda Smítalová. Městys Sloup. Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373. Studie. A.

Září Ing. Linda Smítalová. Městys Sloup. Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373. Studie. A. Září 2016 Ing. Linda Smítalová Městys Sloup Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373 A.1 Průvodní zpráva Studie A.1 Průvodní zpráva 2/14 OBSAH: 1. Identifikační údaje stavby... 3 1.1. Označení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Bezpečnostní rizika okolí škol Chyby, rizika, opatření

Bezpečnostní rizika okolí škol Chyby, rizika, opatření Bezpečnostní rizika okolí škol Chyby, rizika, opatření Pohled bezpečnostního auditora Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. Jak na dopravu ve městech a obcích NSZM, 1 1. Úvod Obsah 2. Seznam posuzovaných

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY V MLADÉ BOLESLAVI DESIGN OF THE ROUTES FOR CYCLISTS IN MLADÁ BOLESLAV Ing. Vladislav Rozsypal, EDIP s.r.o. ABSTRACT Company EDIP s.r.o. proposed in the years 2005 and

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ sídlo: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 16-04 ČESKÝ BROD KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ AKTUALIZACE ÚNOR 2016

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny Radek Patrný, Petr Šmíd 22. 4. 2015 Nadace Partnerství Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Jak našeho poslání dosahujeme? udělujeme

Více