LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE"

Transkript

1 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD POUŽITÉ PODKLADY POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY... 5 NEHODOVOST PĚŠÍ MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA CYKLISTICKÁ DOPRAVA... 6 PROBLÉMOVÁ MÍSTA VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ POPIS DOPRAVNÍCH ZÁVAD A NÁVRH ŘEŠENÍ CHYBÍ CHODNÍK U JÁNSKÉHO KAMENE NA PERŠTÝNĚ U PIZZERIE... 8 PLÁTENICKÁ X SAMETOVÁ U STADIONU PLÁTENICKÁ X U DOMOVINY MOST (ULICE U KREMATORIA) PLÁTENICKÁ X MIKULÁŠSKÁ (OBRATIŠTĚ AUTOBUSŮ MHD) U KREMATORIA- NA PERŠTÝNĚ SKŘIVÁNČÍ KÁMEN LIPOVÁ U TRAMVAJOVÉ TRATI NA PERŠTÝNĚ ULICE NA BÍDĚ U ZASTÁVKY TRAMVAJE GOLLOVA ULICE PŘED ŠKOLNÍ JÍDELNOU ZÁVĚRY

3 PŘÍLOHY: 1. SCHÉMA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 2. UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU ŽÁKY ŠKOLY 3. VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ: 3.1 SOUHRN ZA CELOU ŠKOLU 3.2 TABULKA ČETNOSTI ODPOVĚDÍ 4. DOPRAVNĚ PROBLEMATICKÁ MÍSTA POPIS NEDOSTATKŮ 5. DOPRAVNĚ PROBLEMATICKÁ MÍSTA POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 5.1 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PLÁTENICKÁ X SAMETOVÁ (U STADIONU) 5.2 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PLÁTENICKÁ X U DOMOVINY - VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PLÁTENICKÁ X U DOMOVINY - VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PLÁTENICKÁ X MIKULÁŠSKÁ VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PLÁTENICKÁ X MIKULÁŠSKÁ VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY U KREMATORIA X NA PERŠTÝNĚ VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY U KREMATORIA X NA PERŠTÝNĚ VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY NA BÍDĚ 5.9 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY GOLLOVA ULICE 6. SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ NAPOJENÍ OSC GALERIE LIBEREC PLÁTENICKÁ ULICE (SIAL, S.R.O., CITYPLAN SPOL. S.R.O.) 7. SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ NAPOJENÍ OSC GALERIE LIBEREC - KŘIŽOVATKA NA BÍDĚ X NA PERŠTÝNĚ (SIAL, S.R.O., CITYPLAN SPOL. S.R.O.) 8. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZE DNE V BUDOVĚ ŠKOLY NA PERŠTÝNĚ 2

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Liberec, ZŠ Na Perštýně Na zelenou! Bezpečné cesty do škol, dopravně inženýrská studie Číslo zakázky: Objednatel: sídlo: Základní škola, Liberec, Na Perštýně 404, příspěvková organizace Na Perštýně 404/44, Liberec Zhotovitel: EDIP s.r.o. Zpracovatelé: IČO: sídlo: tel./fax: web: 8.března 20/12, Liberec 5-Kristiánov Ing. Vladislav Rozsypal Lenka Vohradská Koordinátor projektu: Nadace Partnerství sídlo: Krátká 26, Praha 10 Sponzor projektu: AXA životní pojišťovna a.s. sídlo: Lazarská 13/8, Praha 2 Datum: září

5 2 ÚVOD Cílem projektu Na zelenou! Bezpečná cesta do škol je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova k občanské společnosti). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Principem projektu je zapojit do problematiky bezpečnosti dopravy učitele, rodiče, žáky, zaměstnance a představitele samosprávy a policii. Žáci školy (celkem 164 žáků) obdrželi dotazníky a mapky okolí školy. Doma pak s rodiči zakreslili trasu své obvyklé cesty do školy, vyznačili místa, kde se necítí bezpečně a vyplnili dotazník. V něm mimo jiné mohli navrhnout řešení problematických míst. Takto získané podklady byly zpracovány staršími žáky pod vedením pedagoga. Získané údaje byly shrnuty do jedné mapy, která sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování dopravně inženýrské studie. Ta by měla sloužit jako podklad (ideový námět) pro jednání se samosprávou o realizaci navržených dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 3 POUŽITÉ PODKLADY [1] Liberec, Digitální katastrální mapa města, Magistrát města Liberce [2] Výsledky mapování souhrnný text a mapka, ZŠ Na Perštýně [3] Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2005, [4] ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNÚ [5] ČSN Projektování místních komunikací, ČNÚ [6] Údaje o nehodovosti v oblasti Na Perštýně, DI Policie ČR Liberec [7] Letecký snímek školy a okolí, webové stránky [8] Liberec, Generel cyklistické dopravy, EDIP s.r.o., říjen 2005 [9] Situace dopravního řešení napojení OSC Galerie Liberec, SIAL s.r.o. (CityPlan spol. s.r.o.),

6 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 4.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Řešené území není přesně ohraničeno, lze však říci, že zahrnuje oblast Liberce, Na Perštýně. Lze ji vymezit ulicemi Na Bídě od severu, Klicperova od východu, Plátenická a U Krematoria od jihu a ulicí U Sirotčince ze západu. Schéma širších vztahů je také zobrazeno v příloze INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V řešeném území jsou k dispozici data o intenzitách dopravy z celostátního sčítání z roku 2005 pouze v ulicích Milady Horákové, Na Bídě a Lipová. V ostatních ulicích se sčítání neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum prováděn. Intenzity automobilové dopravy byly stanoveny odborným odhadem: Milady Horákové (Na Bídě Náchodská) Na Bídě (Lipová Jablonecká) Lipová (Na Bídě 8.března) Na Perštýně (U Krematoria Gollova) Plátenická (U Domoviny Bavlnářská) (z toho nákladních), voz/den (z toho cca nákladních), voz/den (z toho cca nákladních), cca vozidel za den (z toho cca 200 nákl.), cca vozidel za den (z toho cca 200 nákl.). ZŠ Obr.1: Celodenní intenzity automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti (zdroj ŘSD, CSD z roku 2005) 4.3 NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v oblasti byly získány od Policie České republiky Liberec (Dopravní inspektorát). K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích v oblasti školy a jejího okolí. Ve spolupráci s npor. Malým byla tato data upřesněna pro dopravně nejzatíženější komunikace v okolí školy, tj. v ulici Na Perštýně a v Plátenické. Počty nehod a jejich následky jsou v tabulce 1. Na Perštýně Plátenická rok počet SZ TZ LZ počet SZ TZ LZ * Tabulka 1: Počet nehod a jejich následky (poznámky: * = do , SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění. OK = okružní křižovatka) 5

7 Lze konstatovat, že v řešeném území není nehodovost závažným problémem. Pokud se zaměříme na následky dopravních nehod (zranění), kromě poměrně malého počtu lehkých zranění (za cca 2,5 roku byly zaznamenány 2 dopravní nehody s lehkým zraněním účastníka, těžké ani smrtelné zranění zaznamenáno nebylo. Podle protokolů o dopravních nehodách v oblasti se zpravidla jedná o lehčí nehody způsobené nesprávným způsobem jízdy (couvání, objíždění, nevěnování se řízení), nedodržení rychlosti jízdy, případně nedání přednosti. Při přesné lokalizaci místa nehody je patrné, že se většina nehod stává v ulici Na Perštýně v blízkosti okružní křižovatky a přilehlého parkoviště u Pizzerie Na Perštýně. Nehody z důvodu nedání přednosti v jízdě se stávají i v křižovatce Plátenická x U Domoviny. Nehody s chodci nebyly v oblasti a ve sledovaném časovém období zjištěny. Poznámka: Nehodovost na okružní křižovatce M.Horákové x Na Bídě nebyla od Policie ČR získána z důvodu velké časové náročnosti při ručním vypisování dat zaznamenaných v protokolech o dopravních nehodách. Přesto však podle vyjádření npor.malého (PČR-DI) se v případě této křižovatky jednalo v minulosti o malé nehody bez osobních následků, pouze s hmotnou škodou na vozidlech. 4.4 PĚŠÍ Velký počet žáků (podle ankety cca 55%) chodí do školy pěšky. Hlavní přístupové trasy ke škole jsou od jihu ulicí U Krematoria a Na Perštýně. Ze severu z centra města pak přicházejí ulicí Na Perštýně, tj. zároveň pěší trasa z terminálu MHD ve Fügnerově ulici. Velmi frekventovanou ulicí pro pěší cesty je však také Gollova, U Jánského kamene a Skřivánčí kámen. 4.5 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Téměř 30% žáků (dle výsledku ankety) využívá při cestě do školy MHD. Z hlediska dostupnosti školy od zastávek městské hromadné dopravy je škola dostupná z terminálu MHD ve Fügnerově ulici (od tramvaje a autobusu). Dále je možné využít tramvajovou zastávku Mlýnská (linka 5 a 11 na Jablonec n.n.) a pěší trasy ulicí Mlýnská a Kominická nebo Klicperova. Popřípadě autobusová zastávka v Plátenické (zastávka Plátenická a Broumovská) linek 12, 23 a 25. Příchod ke škole je možný buď ulicí U Krematoria a Na Perštýně nebo Mikulášskou, Stinnou a Svatoplukovou. 4.6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA Budova školy se nachází téměř na vrcholu ulice Na Perštýně (tj. výškově cca o 50m výše než centrum města) a v současné době není přístupná žádným zařízením pro cyklisty. Cesta do školy je tudíž pro žáky potenciálně nebezpečná. Vzhledem k tomu, že ze strany žáků je zájem o cestování do školy na kole (více než 25% tak uvedlo v anketě), a vedení školu je tomu také nakloněno, bylo by vhodné k tomu připravit podmínky. Cílem by mělo být, aby se cesta do školy na kole stala bezpečnou a případně odčerpala z podílu cest auty, kdy se žáci nechávají odvést rodiči. Podpora ze strany školy je vyjádřena snahou nalézt vhodné a bezpečné trasy mezi školou a bydlištěm a také zajistit možnost odstavit kolo v uzamčeném krytém prostoru na pozemku školy. Ze strany města jako správce komunikační sítě by měla vzejít snaha o zajištění bezpečné infrastruktury v podobě zařízení pro cyklisty. 6

8 Obr.2: Výřez oblasti Na Perštýně z výkresu Návrh tras z Generelu cyklistické dopravy města Liberce (EDIP s.r.o., říjen 2005) 4.7 PROBLÉMOVÁ MÍSTA Podněty od dětí viz přílohu 3.1 a 3.2 byly prověřeny prohlídkou in situ a zhodnoceny z hlediska možných problémů bezpečnosti silničního provozu. Je zajímavé, že žáci základní školy odhalili většinu nebezpečných míst v okolí školy a problémy pojmenovali velmi přesně. Základní škola je na komunikační síť napojena ulicí Na Perštýně v úseku U Krematoria - Svatoplukova. Tento úsek je v podélném sklonu cca 8%. Ulice Na Perštýně je napojena v severní části na malou okružní křižovatku Na Bídě, na jihu pak na ulici U Krematoria, která dále pokračuje jako Plátenická. Z dopravního hlediska je v řešeném území možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu, zejména z pohledu nejvíce zranitelných účastníků chodců. Graficky jsou problémové lokality znázorněny v příloze VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ V rámci mapování nebezpečných míst při cestě žáků do školy bylo od žáků získáno celkem 164 vyplněných dotazníků. Souhrn odpovědí byl za vedení žáků vyšších ročníků a pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře a do přehledné tabulky. Žáci základní školy odhalili z jejich pohledu a zkušenosti chodců nejproblematičtější místa. Souhrnná mapka a textová část popisující problémové lokality je v příloze 3.1 a 3.2. V příloze 2 je ukázka dotazníku vyplněného jedním ze žáků školy. 7

9

10 UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU ŽÁKŮM ŠKOLY PŘÍLOHA 2

11 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ SOUHRN ZA CELOU ŠKOLU Problémová místa + četnost: 1. Nepřehledná křižovatka, chybí přechod 41x 2. Chybí přechod a část chodníku 59x 3. Příliš úzký chodník i vozovka, v zimě mantinely 45x 4. Chybí chodník (cesta vymletá vodou) 71x 5. V zimě neschůdné, chybí chodník 41x 6. Chybí přechod, parkující auta 70x 7. Nepřehledná zatáčka, velká rychlost aut 31x 8. Chybí přechod u kolejí 35x 9. Nepřehledné místo, velká rychlost aut 8x 10. Chybí část chodníku + přechod u hřiště 61x 11. Řidiči nerespektují přechod 20x 12. Chybí chodník Gollova ul. 17x 13. Chybí chodník u otočky 11x 14. Chci chodit parkem 6x 15. Úzký chodník Klicperova ul. 1x 16. U Černého Dolu chybí chodník 5x Na kole chtějí jezdit: 43x Pěšky - 90x MHD - 46x Auto - 28x Příloha 3.1

12 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ - TABULKA ČETNOSTI ODPOVĚDÍ Pořadové číslo Rozpis četnosti problematických míst v jednotlivých třídách Lokalita č. Popis / třída 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 9.A celkem 1 4 Chybí chodník U Jánského kamene cesta vymletá vodou Na Perštýně u pizzerie chybí přechod, parkující auta Plátenická u hřiště chybí část chodníku + přechod Plátenická-U Domoviny, chybí přechod, část chodníku Most (U Krematoria) úzký chodník i vozovka U Krematoria- Na Perštýně, nepřehledná křižovatka Skřivánčí kámen špatný povrch, bez zimní údržby Lipová u tramv přejezdu chybí chodník Na Perštýně - nepřehledná zatáčka, vysoká rychlost aut Na Bídě u tram zastávky řidiči nerespektují přechod Gollova chybí chodník v horní části Plátenická chybí chodník u otočky Klicperova V zatáčce velká rychlost aut Chci chodit parkem (Poutnická) U Černého Dolu - chybí chodník Úzký chodník dolní část Klicperova Není výhled u přechodu nad krematoriem 1 Celkem Počet dotazníků Způsob dopravy dětí do školy (převládající) Pěšky MHD + pěšky Autem Celkem Pěšky 55% MHD + pěšky 28% Autem 17% Celkem 100% Chci jezdit na kole Příloha 3.2

13

14 5 POPIS DOPRAVNÍCH ZÁVAD A NÁVRH ŘEŠENÍ Přehledná mapka se stručným popisem navrhovaného řešení je přiložena v příloze 5. V následujících kapitolách je navrhované řešení popsáno podrobněji. 5.1 CHYBÍ CHODNÍK U JÁNSKÉHO KAMENE Místo 4, četnost výskytu: 71 Foto 1: pohled ke škole z ulice Svatoplukova do ulice U Jánského kamene Popis závady: Z ulice Svatoplukova chybí chodník ke škole (tělocvičně) v ulici U Jánského kamene. Dá se jít svažitou ulicí (vpravo), která je ovšem využívaná vozidly, šířka do 3,5 4,0m, nechodí se jí však. Navrhované řešení: Vybudovat chodník, popř. kombinovaný se schody, zároveň vyřešit odvodnění (dešťová voda). 5.2 NA PERŠTÝNĚ U PIZZERIE Místo 6, četnost výskytu: 70 Foto 2: pohled z ulice Na Perštýně k OK Na Bídě (Pizzerii) 8

15

16 Popis závady: I přes značku B28 s dodatkovou tabulkou (zásobování do 30min) se zde parkuje déle. Problém spíše pro řidiče ve směru k okružní křižovatce, ale je zde i tlak na přecházení zejména ze směru z autobusového nádraží Fügnerova z Lipové ulice. Přechod pro chodce přes toto rameno OK je daleko, cca 70m. Ale není nutné zde přecházet, kolem ulice Na Perštině je oboustranný chodník, dá se bezpečněji přejít jinde (např. u školy ). Navrhované řešení: Bude řešeno v rámci projektu Arkády investora ECE Projectmanagement Praha s.r.o. V případě zrušení části chodníku (vpravo ve směru ke škole z centra) nebude již důvod v těchto místech přecházet, v případě zachování možnosti pěší trasy jakoukoliv formou na této straně ulice bude zajištěno přecházení světelně řízeným přechodem pro chodce. Při schůzce s projektanty napojení OSC Galerie Liberec (SIAL s.r.o., CityPlan spol. s.r.o.) byl představen projekt úpravy křižovatky ulic Na Bídě a Na Perštýně. Úprava spočívá v přebudování stávající okružní křižovatky na světelně řízenou. Zároveň bude zrušen chodník po jižní straně ulice Na Perštýně a jižně od vjezdu do OSC Galerie bude vybudován nový přechod pro chodce. Situace viz Přílohu PLÁTENICKÁ X SAMETOVÁ U STADIONU Místo 10, četnost výskytu: 61 Foto 3: pohled z ulice Plátenická k Broumovské a Plátenické Popis závady: Chodník podél Broumovské končí uprostřed křižovatky (viz foto), chybí přechod pro chodce pro přecházející od náměstí Pod Branou ke stadionu (zejména děti na tělocvik). Problémem by mohla být i rychlost projíždějících vozidel. Navrhované řešení: Navrhujeme upravit geometrii obou stykových křižovatek (odsadit je od sebe a nakolmit). Do prostoru mezi ně pak vložit střední dělicí ostrůvek a přechod pro chodce, variantně místo pro přecházení. Zároveň zúžit jízdní pruhy na 2 x 2,75m. Chodník po severní straně Plátenické navrhujeme zachovat, chodce navrhujeme převést přes kolmá ramena (ulic Sametová a k náměstí Pod Branou) pomocí míst pro přecházení. Stávající autobusová zastávka bude přesunuta o cca 50m západním směrem a k ní bude po jižní straně Plátenické ulice přiveden chodník. Doporučujeme zajistit důkladné nasvícení přechodu pro chodce a dělicího ostrůvku a vyznačení pomocí SDZ a VDZ. Viz také Přílohu 5.1. Doporučujeme zvážit rozšíření chodníku v Plátenické ulici alespoň na cca 2,0m ve směru k Mikulášské na úkor vozovky. Minimálně by bylo vhodné pravidelně udržovat zeleň (keře) zasahující do chodníku z přilehlé zahrady. Současný neuspokojivý stav je patrný z obrázku 4 a 5. 9

17

18 Foto 4: nedostatečná šířka chodníku v Plátenické ulici a předimenzovaná vozovka Foto 5: keře z přilehlé zahrady ubírají část z již tak úzkého chodníku v Plátenické ulici 10

19 5.4 PLÁTENICKÁ X U DOMOVINY Místo 2, četnost výskytu: 59 Foto 4: pohled z ulice Plátenické k ulici U Krematoria Popis závady: Chybí chodník ve směru z ulice Plátenické k ulici U Krematoria, chybí přechod pro chodce přes ulici U Domoviny. Navazuje na úzký most v ulici U Krematoria. Navrhované řešení: Řešení je navrženo ve dvou variantách: Varianta 1: Navrhujeme upravit geometrii stykové křižovatky zmenšit poloměry zakružovacích oblouků. Ulici U Krematoria navrhujeme upravit jako obousměrnou, jednostranně pojížděnou komunikaci šířky 3,0m a souběžně vést v délce cca 15,0m smíšenou stezku pro chodce a cyklisty v prodloužení stávajícího chodníku v Plátenické. Tím by bylo vytvořeno umělé hrdlo pro vozidla, která si zkracují cestu ze sídliště Broumovská do centra ulicí Na Perštýně. Ve směru od ulice U Krematoria navrhujeme osadit SDZ č.p7 a v opačném směru SDZ č.p8. Patrně bude zapotřebí osadit zrcadlo pro rozhled řidičů na vjezdu do křižovatky z ulice U Domoviny do ulice U Krematoria. Zároveň je možné vložit před mostkem na ulici U Krematoria krátký přechod pro chodce pro směr ze sídliště Broumovská. Po jednání s investorem OSC Arkády byla varianta 1 doplněna o chodník a opěrnou zeď po severní straně ulice Plátenické až k k ulici Na Perštýně. Viz Přílohu 5.2. Varianta 2: Navrhujeme upravit geometrii stykové křižovatky zmenšit poloměry zakružovacích oblouků a tím získat místo pro vložení plochy pro pěší v JV sektoru křižovatky. Napojit stávající chodník na severní straně Plátenické na přechod pro chodce přes Plátenickou a touto plochou pro pěší napojit druhý přechod pro chodce přes ulici U Domoviny. Odtud vede stávající chodník buď do ulice U Domoviny na jih nebo do ulice U Krematoria na most. Viz Přílohu 5.3. Při schůzce s projektanty napojení OSC Galerie Liberec (SIAL s.r.o., CityPlan spol. s.r.o.) byl představen projekt úpravy Plátenické ulice od ulice U Domoviny k ulici Na Perštýně. Úprava spočívá v protažení chodníku po severní straně ulice a vybudování opěrné zdi v délce cca 80m. Situace viz Přílohu 6. 11

20

21

22 5.5 MOST (ULICE U KREMATORIA) Místo 3, četnost výskytu: 45 Foto 5: pohled z ulice U Krematoria k Plátenické Problém je řešen v rámci úprav křižovatky Plátenická x U Domoviny - viz předchozí kapitolou a Přílohy 5.2 a PLÁTENICKÁ X MIKULÁŠSKÁ (OBRATIŠTĚ AUTOBUSŮ MHD) Místo 13, četnost výskytu: 11 Foto 6: pohled na obratiště autobusů MHD v Plátenické ulici (křižovatka s Mikulášskou) Popis závady: Chybí chodník v místě obratiště autobusů MHD ve směru od sídliště Broumovská do ulice U Krematoria. Navrhované řešení: Řešení je navrženo ve dvou variantách: Varianta 1: Navrhujeme změnit organizaci dopravy na obratišti autobusů MHD. Zásadní je otočení směru najíždění autobusů a přemístění stávající nástupní zastávky. Tím bude umožněno bezpečné přecházení chodců po novém přechodu pro chodce ve směru od sídliště Broumovská přes vozovku obratiště. Trasa pokračuje navrženým chodníkem přes stávající zatravněnou plochu a druhým přechodem pro chodce je dovedena na stávající chodník k Plátenické. Vjezd do obratiště by měl být umožněn pouze autobusům 12

23 MHD, to zaručí SDZ č.b1 s dodatkovou tabulkou a č.b2. Podle místního šetření se tím zároveň zlepší rozhledové poměry pro řidiče autobusů vyjíždějících na Plátenickou ulici. Viz Přílohu 5.4. Varianta 2: Navrhujeme zřídit chodník v šířce 2,25m podél jižní hrany obratiště autobusů. Překonání komunikace obratiště a ulice Mikulášské doporučujeme pomocí nových přechodů pro chodce. K tomu je zapotřebí upravit geometrii v obloucích, tj. zejména zmenšení poloměrů obrubníků. Vjezd do obratiště by měl být umožněn pouze autobusům MHD, to zaručí SDZ č.b1 s dodatkovou tabulkou a č.b2. Viz Přílohu

24

25

26 5.7 U KREMATORIA- NA PERŠTÝNĚ Místo 1, četnost výskytu: 41 Foto 7: pohled z ulice U Krematoria Popis závady: Ve směru z ulice U Černého dolu do ulice Na Perštýně (děti při cestě do školy) parkují vozidla před místem pro přecházení rozhledové poměry. I přes to, že je to v rozporu s předpisy, protože při šířce komunikace 5,5m nezbývá potřebné 3,0m pro každý směr jízdy, řidiči tak parkují. Navrhované řešení: Řešení je navrženo ve třech variantách: Varianta 1: Nejjednodušší úprava spočívá ve zvýraznění zákazu parkování a odstavování vozidel pomocí žluté podélné čáry v délce cca 15m před místem pro přecházení (VDZ V12c dle Vyhlášky 30, paragraf 22 c). Opět je tu potřebná kontrola dodržování předpisů ze strany Policie. Varianta 2: Stavební úprava celého prostoru křižovatky formou její zvýšené plochy do úrovně chodníku. Z Plátenické ulice toto zvýšení doporučujeme protáhnout až za stávající přechod pro chodce. Ulici U Černého dolu doporučujeme vzhledem k jejímu charakteru (bez chodníků) proznačit jako obytnou ulici (IP 26a). Toto řešení donutí řidiče v ulici U Krematoria odstavovat vozidla až za zvýšenou hranu křižovatky, celkově zpomalí provoz a zároveň zjednoduší pohyb chodců ve všech směrech. Viz Přílohu 5.6. Varianta 3: Tato varianta je oproti předchozímu návrhu zvýšené křižovatkové plochy výrazně levnější. Navrhuje zřízení příčného prahu s integrovaným přechodem pro chodce přes ulici U krematoria ve směru na západ. K tomu by bylo vhodné vyznačit žlutou podélnou čáru (vodorovné dopravní značení V12 C) podél obrubníku před křižovatkou v délce cca 15m. Tato opatření by měla odradit řidiče, kteří by mohli zaparkovat v blízkosti křižovatky. Viz Přílohu

27

28

29 5.8 SKŘIVÁNČÍ KÁMEN Místo 5, četnost výskytu: 41 Foto 8: pohled ze severu ke školní jídelně (ke Gollově ulici) Popis závady: Propojení ulic Gollova a Na Perštýně, rozbitý štěrkový povrch, eroze od dešťové vody. Není to problémem z hlediska bezpečnosti provozu, ale spíše kvality a estetického pohledu. Navrhované řešení: Navrhujeme rekonstrukci povrchu včetně navazujícího úseku směrem k ulici Na Perštýně. Zároveň s tím řešit i parkování vozidel rezidentů, patrně jako obytnou ulici dle zásad TP 103 Obytné ulice. 5.9 LIPOVÁ U TRAMVAJOVÉ TRATI Místo 8, četnost výskytu: 35 Foto 9: pohled z ulice 8.března k Lipové (okružní křižovatka) Popis závady: Stávající místo pro přecházení v těsné blízkosti tramvajové trati přes Lipovou na Fügnerovu MHD. Stavebně upraveno, ale řidiči nerespektují, navíc v bezprostřední blízkosti na obou stranách přechody pro chodce (do 50m). Navrhované řešení: Bude upraveno v rámci realizace projektu Arkády. Nerespektování místa pro přecházení projíždějícími řidiči by mohlo vylepšit lepší názornost tohoto prvku (např. vysazené chodníkové plochy) a větší osvěta. 15

30 Situace se v tomto místě radikálně změní po přestavbě okružní křižovatky na světelně řízenou v rámci napojení projektu OSC Galerie Liberec - viz Přílohu NA PERŠTÝNĚ Místo 7, četnost výskytu: 31 Foto 10: pohled od Pizzerie Popis závady: Dle vyjádření žáků jde o nepřehlednou zatáčku, kde řidiči jezdí vysokou rychlostí. Navrhované řešení: Po obou stranách komunikace jsou chodníky, dostatečně široké, jeden odsazen za pásem zeleně. Vzhledem k plánované realizaci projektu Arkády bude tato lokalita kompletně přeřešena (viz také kapitolu 5.2) ULICE NA BÍDĚ U ZASTÁVKY TRAMVAJE Místo 11, četnost výskytu: 20 Foto 11: pohled z ulice Na Bídě od centra Popis závady: Přechod pro chodce vyznačen VDZ V7 a zvýrazněn dvoubarevným značením VDZ č. V17. Na rovném přímém úseku řidiči jen neochotně dávají přednost přecházejícím chodcům, nastávají nebezpečné situace. Patrně je zde i překračována nejvyšší povolená rychlost. 16

31 Navrhované řešení: V současnosti připravovaný developerský projekt na využití území bývalého podniku Textilana změní režim dopravy v této oblasti zásadním způsobem. Mimo jiné má být přeložena tramvajová trať ve směru na Jablonec n.n. a zároveň přestavěna na dvoukolejnou. Stávající vjezd k firmě LADA Martimex a napojení Mlýnské a Klicperovy jako dvě stykové neřízené křižovatky bude řešeno jako jedna světelně řízená křižovatka. V rámci ní budou vyřešeny i přechody pro chodce. Do doby realizace výše popsaného projektu však navrhujeme vložit do ulice Na Bídě střední dělicí ostrůvek a přechod pro chodce rozdělit při jednostranném posunu osy jízdního pruhu ve směru do centra (ve směru k Jablonecké je limitováno rozšíření vodotečí). Zároveň zúžit jízdní pruhy na 2 x 2,75m a zajistit návaznost přechodu na chodník na severní straně ulice i přes TT na Jablonec, upravit nájezd k ploše pro parkování. I v tomto případě je nutné důkladné nasvětlení a vyznačení pomocí svislého a vodorovného dopravního značení. Viz také Přílohu

32

33 5.12 GOLLOVA ULICE PŘED ŠKOLNÍ JÍDELNOU Místo 12, četnost výskytu: 17 Foto 12: pohled z Gollovy k oblouku u školní jídelny Popis závady: Chodník před školní jídelnou končí před obloukem ve směru ke Svatoplukově ulici. To je nebezpečné zejména pro děti, které přecházejí ze školní jídelny směrem ke škole (budova U Jánského kamene). Pro projíždějící řidiče i chodce platí, že se vidí až na poslední chvíli (roh budovy a zdi brání ve výhledu). Navrhované řešení: Navrhujeme při zachování současné organizace dopravy protáhnout jednostranný chodník za oblouk Golllovy ulice po cca 3,0m jej zakončit. V místě zakončení vytvořit nástupní hranu obytné ulice. Zároveň tím bude vytvořena pomyslná brána na vjezdu do dlážděné části Gollovy ulice, která svým charakterem a parametry odpovídá již dnes vzorové obytné zóně. Ulice Gollova zůstává obousměrná, na vjezdu do obytné zóny v šířce cca 3,5m pojížděná jednosměrně. Výhody plynoucí z režimu obytné zóny: rychlost max. 20km/h, stání vozidel jen na místech označených jako parkoviště apod. Režim příjezdu k přilehlým garážím a rodinným domům zůstává nezměněn. Viz také Přílohu

34

35 6 ZÁVĚRY V řešeném území byla popsána celá řada závad z hlediska bezpečnosti provozu, a to s váhou na nejvíce zranitelných účastníky chodce. Tato studie je ideovým námětem jak lze řešit problematická místa z hlediska bezpečnosti provozu. Výsledkem studie je doporučení k úpravám, které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců (žáků při cestě do školy). Navrženy jsou úpravy v bezprostřední blízkosti školy, ale i ve vzdálenějších lokalitách, kde je však riziko dopravních nehod podle našeho názoru vyšší. 1. V rámci studie byly zhodnoceny podklady od žáků (závěry anketního šetření), celkem se podařilo získat 164 anketních lístků. 2. Dětmi popsané problémy byly prověřeny in situ a doplněny o pohled dopravního inženýra. Celkem bylo prověřováno 12 lokalit. 3. Celková dopravní situace v okolí školy z hlediska bezpečnosti provozu není nikterak kritická, nehodovost v oblasti není zásadním problémem, přesto se zde najdou nebezpečné lokality, které si zaslouží řešit. 4. Podle závažnosti problémů navrhujeme tyto úpravy: Plátenická x Broumovská x Sametová upravit geometrii dvou stykových křižovatek a vložit střední dělicí ostrůvek. Plátenická x Mikulášská zřídit chodník a přechody pro chodce v místě obratiště autobusů MHD, obrátit směr jízdy autobusů MHD. U Krematoria x Plátenická x U Domoviny - ulici U Krematoria upravit jako obousměrnou, jednostranně pojížděnou komunikaci a souběžně vést smíšenou stezku pro chodce a cyklisty. Gollova prodloužit chodník za oblouk Gollovy ulice, zřídit obytnou zónu. U Krematoria x Na Perštýně zřídit zvýšenou plochu křižovatky, obytnou zónu v ulici U Černého dolu, zamezit vozidlům v parkování před křižovatkou. zřídit chodník (schody) v ulici U Jánského kamene, zajistit odvodnění. Tato studie slouží jako podklad pro město, ve kterém jsou náměty na řešení kritických míst a názor jak tyto problémy řešit. Detaily jednotlivých opatření musí být řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. V Liberci, 17.září

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů.

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů. Závěrečná zpráva z Workshopu k metodice preference BUS pořadatel: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy místo: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, budova Florenc,

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Nižbor, Na zelenou Za bezpečný Nižbor Číslo zakázky: Objednatel: Rodinné centrum Makovice Zastoupeno paní B

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Nižbor, Na zelenou Za bezpečný Nižbor Číslo zakázky: Objednatel: Rodinné centrum Makovice Zastoupeno paní B OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ANOTACE... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1 ŠIRŠÍ VZTAHY...4 4.2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ...4 4.3 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY...4 4.4 NEHODOVOST...5

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Č. Autor: Požadavek, připomínka, Vyhodnocení projektanta: Stanovisko příslušných

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1. ÚVOD Návrh řešení dopravně inženýrských opatření pro výstavbu technické infrastruktury v ulici

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1

ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ PRAHA 2013 ČSN 73 6110 PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, ZMĚNA 1, OPRAVA 1 Ing. Luděk Bartoš bartos@edip.cz 1/17 původní norma z roku 1986 revize z ledna 2006 připomínky

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE TEXTOVÁ ČÁST Listopad 2014 Leden 2015 Č. KOPIE SEZNAM PŘÍLOH: Textová část

Více

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BEZPEČNÉ MĚSTO, PREZENTACE ŘEŠENÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC OBCÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI Ing. Josef KOCOUREK PŘECHODY PRO CHODCE Nehodovost chodců

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji březen 2012 Karlovarský kraj Koncepce rozvoje silniční 298542 ERA TPE 01 00 sítě v Karlovarském kraji C:\_Pracovni\Rok 2011\_298542 Koncepce Karlovarsky

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut.

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz Vypracování dopravní studie okolí ZŠ Praha 9 Kyje dle požadavků objednatele, na základě projektu Na zelenou tam i zpět, chceme

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu. Zpráva

Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu. Zpráva Koncepce systémového řešení dopravy v klidu v Jindřichově Hradci v krátkodobém výhledu Zpráva Září 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Město Jindřichův Hradec Zhotovitel: NDCon spol. s r.o. Zlatnická

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

Program Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy Program Bezpečné cesty do školy Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih

DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih ÚØAD MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 11 Odbor územního rozvoje DOPRAVNÍ STUDIE Praha 11, Háje - jih (ÈÁSTA-ROZBOR) PØEDKLÁDÁ: VÝTISK ÈÍSLO projektová a konzultaèní èinnost v dopravì Holeèkova 1/9, 15 Praha 5 - Smíchov

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Projednání zahájila Mgr. Chalúpková v 16:30, uvedla zástupce města a firmy zpracovávající

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

DO UL. KARLA ŽELENSKÉHO (BÝVALÁ SILNICE III/00216) OSTROVAČICE - ROSICE

DO UL. KARLA ŽELENSKÉHO (BÝVALÁ SILNICE III/00216) OSTROVAČICE - ROSICE ZKLIDNĚNÍ BÝVALÉ SILNICE III/00216 OSROVAČICE - ROSICE A HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ADOLF JEBAVÝ ING. ADOLF JEBAVÝ SAMOSTATNÝ PROJEKTANT office: Františkánská 6, 602 00 Brno

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1 1. Úvod Cílem

Více

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ GENEREL MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TIŠNOVA A. Textová část Datum : prosinec 2008 Zakázka č. : Obsah Obsah... 2 A.1 Úvod... 3 A.2 Vstupní podklady... 3 A.3 Rozdělení lokalit... 3 A.4 Popis návrhu úprav v

Více

OBSAH STUDIE NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A.3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA. strana 1 z 19

OBSAH STUDIE NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A.3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA. strana 1 z 19 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2.ZADÁNÍ A CÍLE STUDIE...2 3. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ...3 4.PODKLADY...4 5.SOUČASNÝ STAV...4 5.1.Charakter území...4 5.2.Charakter ulice...4 5.3.Dopravní režim, organizace dopravy,

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOPRAV INŽENÝRSKÁ STUDIE DOPRAVNĚ NA ZELENOU Z 2013, BEZPEČNOST EČNOST A ZDRAVÍ NAŠICH ŠICH DĚT DĚTÍ, LÁZN KYNŽVART LÁZNĚ Zhotovitel : Dopravní opravní stavby a venkovní architektura ra s.r.o. Náměstí

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOM OUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem V Olomouci 21.12.2015

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE BŘEZEN 2015 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 04/S/2015 ING. JINDŘICH KMONÍČEK ING. JIŘÍ NÝVLT ING. MICHAL ČEPELKA SEZNAM PŘÍLOH Průvodní zpráva Přehledná situace 1

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. M - Silnice a.s. Oblastní závod SEVER Hradecká 415 506 01 Jičín

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. M - Silnice a.s. Oblastní závod SEVER Hradecká 415 506 01 Jičín Krajský úřad Královéhradeckého kraje M - Silnice a.s. Oblastní závod SEVER Hradecká 415 506 01 Jičín Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.4.2014 4965/DS/2014/MT 13.5.2014

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Charakteristika daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 4 B. Dopravní studie... 5 3.1 Bod č. 1: Organizace dopravy v ulici

Více

UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY

UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY UHERSKÝ BROD GENEREL DOPRAVY KONCEPT A - TEXTOVÁ ČÁST ZLÍN ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ČERVENEC 2004 03-8344 - 024 Identifikační údaje zhotovitele projektové dokumentace 2 Identifikační údaje zhotovitele projektové

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Liberec Na zelenou bezpečná cesta do školy

Liberec Na zelenou bezpečná cesta do školy ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení jejich rizikovosti pro žáky základní školy. Zároveň projekt oslovuje rodiče žáků, aby si uvědomili

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP 1. FÁZE OVĚŘENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obsah textové části 1. Předmět a cíle studie 2. Urbanistické a územní podmínky 3. Zásady řešení tramvajové

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více