BUSOVÁ DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUSOVÁ DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ"

Transkript

1 AUTOBUSOV BUSOVÁ DOPRAVA S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB NÁRODNÍ K EVROPSKÉMU PROJEKTU COST TU0603

2 AUTOBUSOVÁ OBSAH: POPIS AKCE COST TU0603 DEFINICE SYSTÉMU BHLS jako alternativa kolejové dopravy ZÁKLADNÍ KOMPONENTY OČEKÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKA

3 AUTOBUSOVÁ POPIS AKCE COST TU0603 NÁVRH VYBRÁN N Z OPEN CALL 2006 AKCE SCHVÁLENA ÚČAST CZ OZNÁMENA ZAHÁJEN JENÍ PROJEKTU UKONČEN ENÍ 10/2011 (4 roky) KONFERENCE HLAVNÍ CÍL: přispp ispět t k vyšší ššímu využívání veřejn ejné dopravy pochopením m konceptu busů s vysokou úrovní služeb Většina zúčastnz astněných ných států zastoupena výzkumnou institucí nebo univerzitou + dopravním m podnikem nebo městemm CZ: CDV + DP hl.m.prahy Koordinátor: CERTU (Ministerstvo životního prostřed edí a dopravy Francouzské republiky)

4 AUTOBUSOVÁ DEFINICE KONCEPTU BHLS/BRT Systém m veřejn ejné silniční dopravy, který poskytuje rychlou, pohodlnou a ekonomicky efektivní mobilitu prostřednictv ednictvím m oddělen lené infrastruktury, provozu s vysokou rychlostí a frekvencí a vynikajícího marketingu a služeb zákazníkům Institute for Transportation and Development Policy pro DoT U.S.

5 AUTOBUSOVÁ DEFINICE KONCEPTU BHLS/BRT Autobusov busová doprava s vysokou úrovní služeb je koncept veřejn ejné silniční dopravy, vhodný pro pátep teřní trasy linky, která splňuje stanovená kritéria ria efektivnosti a výkonnosti, integrující stanice (zastávky), vozidla, jízdnj zdní dráhu, identifikaci linek a jízdnj zdní řády do funkčního systému. Bus v tomto smyslu znamená druh silniční dopravy s těmito charakteristikami: vozidlo, které jezdí po vozovce a není pevně vázáno na kolejovou dráhu, poháněné motorem s vnitřním m spalováním, elektrickým nebo hybridním m pohonem bus nebo autokar (třída II a III)

6 AUTOBUSOVÁ KVALITA DOPRAVNÍCH SLUŽEB (ČSN EN 13816) ÚROVEŇ SLUŽBY PARAMETRY NASTAVENÉ OBJEDNATELEM SLUŽBY JAKOST POSKYTNUTÉ SLUŽBY Skutečně dosažená kvalita - ODCHYLKA OD STANOVENÝCH PARAMETRŮ Účelem projektu je doporučen ení jednotných evropských pravidel pro stanovení úrovně služby, kterou lze označovat ovat jako BHLS

7 AUTOBUSOVÁ Hierarchie druhů dopravy podle technické úrovně: metro vysokorychlostní železnice železnice tram rychlodráhy bus s vysokou úrovn metro (100 % segregace, zab-zař, vybavení stanic) eleznice (křížení s železnicí) eleznice (křížení s železnicí a silnicí, jednodušší stanice) hy (LRT-nižší úroveň segregace a zastávek) rovní (podobné jako LRT, ale různá úroveň segregace a zastávek, zab-zař jen vůči silničnímu provozu) tram (v silničním provozu) tram bus standardní (v silničním provozu)

8 AUTOBUSOVÁ Koncept Rychlé autobusové dopravy (BRT) byl poprvé aplikován na počátku 70.let v USA ( High Occupancy Vehicle Lanes ) a v Curitibě (Brazílie (1974) povrchové metro ), na přelomu p 80./90. let rozvinut v zemích Jižní Ameriky BRT: : vysoká přepravní kapacita (až cestujících/hod ch/hod na oddělen lené dopravní cestě) konkurencí je individuáln lní automobilová doprava BHLS: : koncept dopravy s vyšší úrovní pro evropské podmínky ve velkých aglomeracích jsou páteří MHD kolejové systémy busy kolejovou síť doplňují (méně frekventované směry, stavební omezení v historických centrech), později lze přestavět na TRAM v předměstské dopravě nebo menších městech se BHLS může stát páteří

9 AUTOBUSOVÁ BHLS JAKO EFEKTIVNĚJŠÍ ALTERNATIVA KOLEJOVÉ DOPRAVY INFRASTRUKTURA BHLS 0,1-1 1 M M /km BRT 1-5M1 5M /km VOZIDLA 0,25 M /80M cest. 0,4 M /130M cest. 0,7 M /180 M cestujících ch T-bus, CNG, hybrid % TRAM 10-30M 30M /km 2,5-3 3 M /200M cest. METRO M 150M /km 6 M /1000 M cestujících ch

10 AUTOBUSOVÁ ZÁKLADNÍ KOMPONENTY ORGANIZACE PROVOZU INFRASTRUKTURA = DOPRAVNÍ CESTA, STANICE/ZASTÁVKY, PREFERENCE vůčv ůči ostatnímu provozu VOZIDLO ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY NAPLNĚNÍ OČEKÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKA IMAGE - MARKETING IDENTIFIKACE ZAČLEN LENĚNÍ DO MĚSTSKM STSKÉHO PROSTŘED EDÍ

11 AUTOBUSOVÁ ORGANIZACE PROVOZU ROZSAH PROVOZU po celý provozní den a týden ve FR a UK končí denní provoz bus linek kolem 20 hod. INTERVAL co nejkratší (6-8 8 min. ve špičce) VZDÁLENOST ZASTÁVEK optimáln lní z hlediska cestovní rychlosti i docházkov zkové vzdálenosti v centru Curychu 300 m, v EU obvykle 500 m, předmp edměstské úseky aža 1 km INTEGRACE do systému MHD, INTERMODALITA

12 AUTOBUSOVÁ INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ CESTA 3 úrovně: fyzicky oddělen lená,, mimoúrov rovňová křížení fyzicky oddělen lená, úrovňová křížení vyhrazené pruhy BUSY S NAVÁDĚNÍM optické,, mechanické,, kolejová dráha ( bus,, pokud není pevně spojen s kolejí) STANICE/ZASTÁVKY PREFERENCE

13 AUTOBUSOVÁ VOZIDLO Vozidlo kategorie M2 (Motorová vozidla určen ená pro dopravu osob s více než osmi místy k sezení kromě sedadla řidiče, celková hmotnost do 5 tun) nebo M3 (nad 5 t) podle Směrnice 70/156/EEC. Vzhledem k další ším m charakteristikám m BHLS se používaj vají především kloubové busy s dieselovým, plynovým (CNG), hybridním m nebo elektrickým (trolejbusy) pohonem; v mnoha případech p padech speciáln lně navržen ené pro BHLS; rostoucí důraz vlivu na životní prostřed edí

14 AUTOBUSOVÁ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Základem je systém m sledování vozidel (AVL): operativní dispečersk erské řízení on-line informování cestujících ch (vozidlo, zastávky, Internet, WAP, atd.) bezpečnostn nostní aplikace (radiospojení,, kamery) off-line data pro efektivní plánov nování a tvorbu JŘJ Další návazné systémy: odbavovací systémy (prodej jízdenek, j bezkontaktní karty a zařízen zení,, odvod tržeb) komunikace s řadiči i křižovatek k preference management vozového parku

15 AUTOBUSOVÁ OČEKÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKA zajištění požadovaných kvalitativních parametrů dostupnost (prostorová, časová) pro všechny v skupiny cestujících ch (věk, handicapy, atd.) pravidelnost / dodržov ování JŘ,, spolehlivost informování (zejména v mimořádných případech) p padech) komfort stanovení parametrů smluvní vztah objednatel dopravce průzkumy spokojenosti zákaznz kazníka standardy kvality dle EN (m (měření,, porovnávání)

16 AUTOBUSOVÁ IMAGE - MARKETING IDENTIFIKACE BRT/BHLS musí zdůraznit svoji úroveň a kvalitu (získat veřejnost, ejnost, ospravedlnit vyšší náklady, propagovat péči p i o občana a lepší životní prostřed edí): garantovaná úroveň (vozidla, zastávky, informace) v celé trase zvýraznění v rámci r mci sítě s (páte teřní trasy) odlišné označen ení linek, popř.. specifický vzhled vozidel Označen ení odpovídá národním m marketingovým požadavk adavkům: BRT = Bus Rapid Transit (v US je důled ležitá rychlost) QBC = Quality Bus Corridor (v GB, IRL kvalita) HOV = Hoogwaardig Openbaar Vervoer (v NL vysoká hodnota) BHNS = Bus a Haut Niveau de Service (v FR vysoká úroveň) Metrobus/Metrotram Metrotram (v DE zdůrazn raznění kvalitní metropolitní dopravy)

17 AUTOBUSOVÁ ZAČLEN LENĚNÍ DO MĚSTSKM STSKÉHO PROSTŘED EDÍ PLÁN N UDRŽITELN ITELNÉHO ROZVOJE MOBILITY povinný pro finanční podporu z fondů EU pro aglomerace nad 200 tisíc c obyvatel (po r.2013) PLÁN vyhrazení potřebných ploch ÚZEMNÍ PL VLIV KVALITNÍ OBSLUHY VEŘEJNOU EJNOU DOPRAVOU NA ROZVOJ ÚZEMÍ atraktivita pro investory (rezidenční,výrobn,výrobní,komerční výstavba) požadavek rezidentů (hledisko při p i výběru bydlení) podpora udržiteln itelného rozvoje města m - regionu

18 AUTOBUSOVÁ DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jan Spousta, CDV Ing. Michal Váňa, V CDV Ing. Miroslav Vančura, CSc., CDV PhDr. Vlasta Rehnová (CDV) Ing. Petr Vychodil (CDV) Ing. Jan Barchánek nek,, DP hl.m.prahy

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Pravidelná autobusová doprava se provozuje ve městech a obcích již kolem 5 000 obyvatel. Je vhodná pro zajištění dopravních proudů v rozmezí do 5 tisíc cestujících za hodinu. Přepravní rychlost autobusové

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI 1 ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů březen 2006 uveřejněno na www.strukturalni-fondy.cz

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více