Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitel školy: Mgr. Roman Liška, tel Statutární zástupce: RNDr. Pavla Maršíková, tel Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední odborná škola pro administrativu EU kapacita: 1110 žáků Domov mládeže kapacita: 100 lůžek Školní jídelna kapacita: neuvádí se Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu SOŠ pro administrativu EU M/01 ekonomika a podnikání 240 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) SOŠ pro administrativu EU M/01 veřejnoprávní činnost Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a) nové obory / programy nejsou b) zrušené obory / programy nejsou 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 9 Hrdlořezy, Pod Táborem 55 (Hlavní město Praha) Praha 9 Lipí 1911 b) jiná - nejsou 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby školní jídelna školní výdejna u jiných organizací bez stravování

3 9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady a jeho kontaktní údaje Datum ustanovení Zástupce za zřizovatele Zástupce za ped. pracovníky Zz nezletilých a zástupci zletilých Hana Moravcová Mgr. Šárka Flašíková Barbora Davidová Marie Kánská Vitaliy Babets Předsedkyně školské rady: Mgr. Šárka Flašíková, tel

4 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem SOŠ pro administrativu EU , ,1 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola SOŠ pro administrativu EU celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků ped. pracovníků kvalifikovaných 67,8 90,3 nekvalifikovaných 7,3 9,7 c) věková struktura pedagogických pracovníků celkem ve fyzických v tom podle věkových kategorií osobách k do 20 let let let let let 61 a více let

5 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků semináře kurzy zaměření účastníků vzdělávací instituce 1 Den učitelů NJ 3 Spolek germanistů a učitelů NJ 1 Teaching English 1 Zařízení pro další vzdělávání 1 Evoluční změny v AJ 1 Descartes v.o.s. 1 Správní řízení ve škole a školském zařízení 2 Nár. institut pro další vzdělávání 1 ŠJ - školení 3 Instituto Cervantes 1 Management školní třídy 2 Autendo o.s. 1 KVP 1 OS Život bez závislostí 1 Hry s psycholog. obsahem 2 Autendo o.s. 1 Školení řidičů 7 Autoškola Praha 9 1 Kurz AJ 2 Ivo Suchomel doplňkové pedagogické studium 1 Studium pedagogiky 1 Zařízení pro další vzdělávání školský management 1 Studium pro koordináty ŠVP 2 Infra s.r.o. 1 Rozšiřující studium AJ 1 Akcent College s.r.o. rozšiřování aprobace 1 Rozšiřující studium AJ 2 ČVUT Praha 2 1 Psychoterapeutický výcvik 1 Mgr. Jana Vyskočilová jiné (uvést jaké) d) jazykové vzdělávání a jeho podpora učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 19 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 3 rodilý mluvčí 2 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků semináře zaměření účastníků vzdělávací instituce 1 Spisová a archivní služba 2 Kristýna Nešporová 1 Nové odměňování ped. pracovníků 1 Comenius Agency 1 Cestovní náhrady a daň silniční 1 Paris 1 Mzdový program 1 Vema, a.s. 1 Školení DPH v roce NVO, spol. S.r.o. 1 Souhrnná provozní evidence 1 Koneko marketing, s.r.o. kurzy 1 Školení řidičů 6 Autoškola Praha 9 5

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů SOŠ pro administrativu EU Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 2 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 10 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 13 - jiný důvod změny (uveďte jaký): přijetí do vyššího ročníku 1 b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola tříd / skupin žáků / studentů Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) škola SOŠ pro administrativu EU škola a) denní vzdělávání b) vzdělávání při zaměstnání průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele 27,55 10,81 průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele

7 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM SOŠ pro administrativu EU žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola SOŠ pro administrativu EU prospělo s vyznamenáním 137 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 14 opakovalo ročník 3 žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 95,6 % průměrný zameškaných hodin na žáka / studenta 81 z toho neomluvených 0,7 b) vzdělávání při zaměstnání škola ---- prospělo s vyznamenáním ---- z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo ---- opakovalo ročník ---- žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů ---- průměrný zameškaných hodin na žáka / studenta ---- z toho neomluvených

8 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola ---- ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl škola SOŠ pro administrativu EU MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl škola ---- ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním žáků, kteří byli hodnoceni prospěl neprospěl

9 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název M/01 veřejnosprávní činnost M/01 ekonomika a podnikání přihlášek celkem kol přijímacího řízení celkem 1 2 Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole 0 6 z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání 6 0 nepřijatých celkem 15 0 volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: řízení lidských zdrojů 0 7 obor: přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2011/

10 b) Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přihlášek celkem kol přijímacího řízení celkem přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání nepřijatých celkem volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: x obor: x přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). stát Albánie Arménie Bulharsko Bělorusko Gruzie Kazachstán Mauricius žáků stát Rumunsko Rusko Srbsko Slovensko Ukrajina Spojené království VB a S. Irska žáků Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola nemá speciální třídy, studuje zde několik žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, kteří se bez problémů zařadili do kmenových tříd. Ze strany učitelů je jim věnována zvýšená pozornost. Žákům s SPU byla věnována individuální péče výchovného poradce. Student 2. ročníku oboru právní administrativa s těžkým zdravotním postižením využíval možnosti studovat formou individuálního studijního plánu. Konzultace s vyučujícími probíhaly online prostřednictvím webové kamery internetového programu SKYPE. 10

11 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Studentka 3. ročníku oboru právní administrativa juniorská reprezentantka ČR v házené využívala možnosti studovat formou individuálního studijního plánu. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce 2011/2012 se škola nezúčastnila žádného externího testování (SCIO). Ve výuce probíhalo interní testování srovnávací testy z matematiky, z anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. 11. Školní vzdělávací programy Ve školním roce 2011/2012 byly realizovány čtyři ŠVP pro vzdělávací program provoz diplomatických služeb, právní administrativa a veřejná správa oboru vzdělání M/01 veřejnosprávní činnost a pro vzdělávací program řízení lidských zdrojů oboru vzdělání M/01 ekonomika podnikání. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jeden jazyk Dva jazyky Tři jazyky Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Počet žáků Ve školním roce 2011/2012 se naše škola zúčastnila Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky, podle kterého byl navýšen vyučovaných hodin u druhých cizích jazyků o 1 vyučovací hodinu dělenou na dvě skupiny týdně. 13. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Nejsou 11

12 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola a)počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk kurzů Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů Celkem b) Výsledek státních jazykových zkoušek Počet celkem z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou v tom speciální c) Mezinárodně uznávané zkoušky (Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy) nejsou d) Další údaje o posluchačích a vzdělávání nejsou 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a) Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) Počet ložnic celkem 42 1 až 3 lůžkových 42 v tom 4 až 6 lůžkových 0 7 až 10 lůžkových 0 11 a více lůžkových 0 Společenské místnosti a klubovny 3 12

13 b) Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP základní (vč. speciálních) 0 0 gymnázium 0 0 SOŠ konzervatoř 0 0 SOU, OU a U 0 0 speciální a praktické SŠ 0 0 VOŠ 0 0 jiné (specifikujte) 0 0 celkem c) Naplněnost domovů mládeže ubytovaných ve škol. roce 2011/2012 kapacita naplněnost v % d) Žádosti o ubytování v domově mládeže - žádostí celkem z toho žádostí, kterým nebylo vyhověno 36 - nejčastější důvody nevyhovění žádosti nedostatek kapacity e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) nebyly f) Další údaje o ubytovaných Všichni ubytovaní jsou žáky školy. g) Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin V době školních prázdnin se DM uklízí, maluje a opravují se závady. 13

14 V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Školní psycholog: Na naší škole pracuje jako školní psycholog Mgr. Marie Lásková. V loňském školním roce se zabývala prací s třídami screening, sociometrie, prevence, rozvoj osobnosti a schopností a individuální prací se žáky, konzultacemi s rodiči a profesní volbou (na žádost rodičů žáků 3. a 4. ročníků). Výchovný poradce: Na SOŠ pracuje jako výchovný poradce Ing. Ivana Kutílková. Nejčastěji řešila problémy absence, v malé míře záškoláctví. Problémy byly ihned řešeny se zákonnými zástupci žáků nebo zletilými žáky formou výchovných komisí. Kariérní poradenství: Výchovný poradce pomáhal s výběrem vhodných vysokých škol podle zájmu žáků 4. ročníků. Celkem žáci podali 139 přihlášek na vysoké školy, např. na VŠE Praha, ČZU Praha, Palackého univerzitu v Olomouci, Masarykovu univerzitu v Brně, PF UK v Praze, ZČU v Plzni, Policejní akademii ČR, Metropolitní univerzitu v Praze, apod. Podle dostupných informací bylo přijato ke studiu cca 84 % studentů. 2. Prevence sociálně patologických jevů Na naší škole pracuje jako školní metodik prevence sociálně patologických jevů Marie Kánská. Protidrogové víkendy: Studenti velmi pozitivně přijali možnost zúčastnit se protidrogových víkendů, kde byla skloubena zážitková pedagogika formou Go programů s besedami s lektory. Cílem bylo sblížení studentů prvních a vyšších ročníků, integrace nového kolektivu, naučit se pomáhat druhým, přijetí spolužáků cizinců, využití volného času v rámci primární prevence, vytipování aktivistů z řad studentů, kteří budou spolupracovat při realizaci dalších akcí. Těchto výjezdů se zúčastňují nejen odborní lektoři, ale také pedagogičtí pracovníci, ředitel školy a školní metodik prevence. První protidrogový víkend se v loňském školním roce konal v říjnu 2011 v Dolních Mísečkách. Program zajištěný lektory byl velmi zajímavý a různorodý. Studenti naší školy se dozvěděli nové informace o následcích užívání drog a drogové legislativě. Dozvěděli se spoustu drogových nepravd uváděných médii, poslechli si životní příběhy lidí, pro které se návykové látky staly neodmyslitelnou součástí každodenního života. Druhý protidrogový víkend se uskutečnil v prosinci 2011 opět v Dolních Mísečkách. Během besed, her a jiných aktivit lektoři předávali informace o rizicích užívání drog a jejich účincích jak na zdraví, tak i na osobní život. V dubnu 2012 se uskutečnila beseda druhých ročníků naší školy s PhDr. Ivanem Doudou, známým specialistou v oblasti drogové problematiky. Jejím úkolem bylo podat přijatelnou formou mladým lidem informace o různých typech drog, jejich vlastnostech a rizicích jejich užívání. 14

15 Spolupráce s Dětským domovem Volyně: Ve školním roce 2011/2012 dále pokračovala spolupráce s Dětským domovem ve Volyni. Jednalo se o vzájemné návštěvy a poznávání se dětí z DD a naší školy. Cílem bylo naučit se vzájemné toleranci a úctě, odbourávání negativních emocí a naučit se pomáhat druhým. Spolupráce se Speciální školou Bártlova: Naši studenti pomáhali organizovat pro děti ze ZŠ atletické závody a spolupracovali na řadě společných projektů. V září 2011 se v prostorách Domova mládeže již tradičně uskutečnila Svatováclavská pouť. Pro žáky speciální základní školy si naši studenti připravili i několik atrakcí malování perníčků, házení šipek, navlékání korálků, lovení rybiček, pexeso a dokonce i vědomostní kvíz. V dubnu 2012 naši studenti společně s dětmi ze ZŠ oslavili Čarodějnice. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Tato výchova je součástí většiny předmětů, nejvíce se ekologickou a enviromentální výchovou zabývají učitelé v předmětech ON, ZPV, MS. Žáci 1. a 2. ročníků se zúčastnili komponovaného pořadu Ekologie, pořádaného MHMP. 4. Multikulturní výchova Tato výchova je součástí většiny předmětů ON, D, ZSV, apod. Ve vzdělávacím programu provoz diplomatických služeb se vyučuje jako samostatný předmět multikulturní soužití. Cílem je poskytnout žákům poznatky o soužití majorit a minorit na našem území a pozitivně tak ovlivnit jejich vztah k minoritám a ve smyslu tolerantnosti a porozumění i konkrétní praktické pomoci. Výuka směřuje k tomu, aby si žáci uvědomovali příčiny migrace a uprchlictví a dokázali rozpoznat myšlenky nacionalismu, rasismu, xenofobie a náboženské nesnášenlivosti a odhadnout jejich možné důsledky. V loňském školním roce naše škola díky příspěvkům studentů a učitelů opět finančně podpořila jedenáctiletou indickou holčičku Jakenor Ritu Ramesh, kterou si naše škola adoptovala. Její rodina je velmi chudá, ale Rita se velmi ráda učí a chodí do školy pravidelně. Adopce na dálku je pro naše studenty výrazem ochoty podělit se o své bohatství s lidmi, kterým může i (pro nás) malá částka změnit život. 15

16 Sbírka pro Afghánistán Dne 1. června 2012 jsme na naší škole přivítali delegaci nejvyšších armádních představitelů z Afghánistánu, kteří si přijeli pro sbírku šatstva a hraček určenou afghánským dětem a jejich rodičům. Předání sbírky bylo spojeno s krátkým kulturním programem, který z čestných míst sledovali zástupce velvyslance Afghánské islámské republiky pan rada Abdul Wahab Arian, generál Mohammed Barat Sediq, generál Said Assadulah Hashimi, kolonel Khair Mohammed Hashemi a kolonel Bakhtullah Bakhtyr. Celou armádní delegaci přivedl Ing. Petr Čepelka, náčelník vrtulníkového a dopravního letectva Armády České republiky. Naše pozvání přijala i zástupkyně Člověka v tísni, pod jehož záštitou celý projekt proběhl, paní Mgr. Jana Havlíčková. Datum publikování: Témě jsme v pátek 1. června, tedy v den, kdy se na celém světě oslavuje Mezinárodní den dětí, přivítali ve Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie hosty z nejvzácnějších delegaci nejvyšších armádních představitelů z Afghánistánu. A jak souvisejí generálové s dětmi? Ti afghánští si přijeli pro sbírku šatstva a hra jejich rodičům. Dopoledne se neslo ve velmi slavnostním duchu. Předání sbírky bylo spojeno s krátkým kulturním programem, který z čestných míst sledovali zástupce velvyslance Afghánské islámské republiky pan nebylo poslední. vydáno: :00 Datum publikování:

17 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Tato výchova je součástí většiny předmětů především základů přírodních věd. Žáci se seznamují s komplexním souborem strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí (materiální i duchovní), při plném respektování enviromentálních limitů. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Tuzemské akce: Typ akce Místo Termín Počet účastníků Jazykový a poznávací kurz 1. ročníků Žihle Poustky LVVZ Pec pod Sněžkou LVVZ Pec pod Sněžkou Sportovní kurz Lipno nad Vltavou Zahraniční akce: Typ akce Místo Termín Počet účastníků Výměnný pobyt Slovensko Poznávací zájezd Francie, Paříž Poznávací zájezd Ruská federace a Pobaltské státy Lyžařský zájezd Francouzské Alpy Poznávací zájezd Belgie, Brusel Poznávací zájezd USA, New York Poznávací zájezd Polsko, Osvětim, Krakov Poznávací zájezd Španělsko, Barcelona Vzdělávací zájezd VB, Brighton Poznávací zájezd Itálie, Řím Poznávací zájezd SRN, Berlín

18 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Zaměření Počet žáků Keramika a jiné výtvarné disciplíny 4 Kondiční cvičení, posilovna 11 Kulturní rozhled, návštěvy kulturních akcí 15 Relaxační kroužek 20 Dramatický kroužek 6 Filmový klub 8 Okrašlovací spolek 8 Klub Mladého diváka 135 Příprava ke státní závěrečné zkoušce z psaní na klávesnici a z obchodní korespondence 12 Vánoční večírek na DM s diskotékou 120 Zakončení školního roku na DM s diskotékou 120 Přátelská sportovní utkáni mezi DM (fotbal, odbíjená) 25 18

19 8. Soutěže Typ akce Místo Počet účastníků Umístění Vědomostní soutěž o EU 2011 Mikulášská soutěž 2. ročníků pražských škol v psaní na klávesnici Vánoční turnaj v grafických disciplínách Krajská soutěž v grafic. disciplínách Republikové kolo basketbal. turnaje TOP 12 o pohár ministra školství Praha místo Praha místo Praha místo Praha místo Praha místo 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Ve školním roce 2011/2012 naše škola dále prohloubila spolupráci s Tatranskou akademií v Popradě, kterou jsme navázali v roce V září 2011 navštívili naši studenti Slovensko a v červnu 2012 přijeli na návštěvu naši slovenští přátelé. Prohlédli si zrekonstruovanou budovu školy, Technické muzeum, Křižíkovu fontánu, zámek Chvaly a zúčastnili se okružní plavbě po Vltavě. Po roční odmlce se nám v loňském školním roce podařilo obnovit spolupráci se střední školou ve Švédsku v Ulricehamnu. V dubnu 2012 navštívili naši školu švédští studenti se svými pedagogy, prohlédli si novou budovu školy, zúčastnili se prohlídky historické Prahy, exkurze ve ŠKODĚ Mladá Boleslav a výletu na hrad Karlštejn. V dubnu 2012 navštívil naši školu JUDr. Dinh Van Hien, 1. tajemník velvyslanectví Vietnamu v ČR. V přátelském rozhovoru s vedením školy byla projednána další spolupráce a příprava konference o vzdělávacím systému ČR a EU, která by měla proběhnout v říjnu 2012 v nově otevřeném multifunkčním sále naší školy. 19

20 9. Spolupráce právnické osoby s partnery Naše škola spolupracuje s úřady práce, ministerstvy, s celní správou i se samosprávami na území hlavního města Prahy. Žáci na tyto úřady dochází na souvislé praxe, představitelé těchto institucí ve škole pořádají přednášky a besedy se studenty. Nadstandardní vztahy udržuje škola s úřadem městské části Prahy 20 (Horní Počernice). 10. Další vzdělávání realizované právnickou osobou typ vzdělávání zaměření účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké)

21 11. Další aktivity, prezentace Typ akce Počet účastníků Poznámka Schola Pragensis 25 listopad 2011 Dny otevřených dveří 70 pomoc žáků při organizaci Maturitní a imatrikulační ples Barmanský kurz Návštěva výstavy World Press Photo 90 říjen 2011 Návštěva Muzea Policie ČR 60 říjen 2011 Návštěva mezinárodní konference Dny USA a EU Divadelní projekt LISTOVÁNÍ Návštěva ředitelů a výchovných poradců ZŠ Návštěva Poslanecké sněmovny Vánoční setkání seniorů naší školy Prezentace projektu Němčina pro úspěšnou kariéru Návštěva výstavy Carský dvůr pod žezlem Romanovců 60 leden2012 Návštěva Evropského domu v Praze Dětské fórum aneb desatero problémů MČ Praha 14 očima dětí a mládeže

22 Návštěva vzpomínkového večera při příležitosti 70. výročí atentátu na Reinharda Heidricha Projekt česko-německé výměny pro žáky Politika nein oder ja bitte 1 červen 2012 Certifikace IES Od roku 2007 je naše škola zapojena do mezinárodního projektu IES. V rámci tohoto projektu společnost International Education Society, London (IES) certifikuje vzdělávací instituce a jejich absolventům vydává mezinárodní certifikáty. Tento certifikát IES ideálně doplňuje doklad o vzdělání vydaný školou, protože poskytuje zaměstnavatel cennou informaci o absolvovaném vzdělání a úrovni instituce, která vzdělání poskytla. Na základě vyhodnocení úrovně vzdělávacího procesu, kvality pedagogického týmu, mezinárodních programů a mimoškolních aktivit byl ke dni naší škole přiznán rating B, tzn. Spolehlivá instituce dosahujících trvale dobrých výsledků. Ve školním roce 2007/2008 nám byl tento rating zvýšen na B+. Na základě rozboru aktualizačního dotazníku a dalších podkladů pro ověření hodnoty ratingu naší školy se rozhodla expertní komise IES zvýšit ke dni rating naší školy z dosavadního stupně do kategorie BB, tzn. KVALITNÍ INSTITUCE NA VELMI DOBRÉ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI. Komise dále konstatovala, že si naše škola vybudovala dobrý kredit, má dobré výsledky v práci a pevně se etablovala na vzdělávacím trhu regionu. Naše škola se podrobila certifikaci jako první státní škola v Praze. Na základě uvedeného jsou všichni absolventi školy oprávněni požadovat spolu s maturitním vysvědčením i mezinárodní certifikát IES dokládající kvalitu školy v mezinárodním kontextu. Tento certifikát byl již vydán 148 absolventům naší školy, v loňském školním roce 18 studentům. Systém managementu jakosti ISO Naše škola se v dubnu 2010 podrobila auditu firmy ITK Certification, s.r.o., na jehož základě jí byl dne slavnostně předán certifikát jakosti ISO. Systém managementu jakosti se vztahuje na rozsah: Středoškolské odborné vzdělávání v oborech: provoz diplomatických služeb, právní administrativa, veřejná správa a řízení lidských zdrojů. 22

23 12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin není 23

24 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 naši školu Česká školní inspekce nenavštívila. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Viz Výroční zpráva o hospodaření VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Viz příloha. VIII. Další informace Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve školním roce 2011/2012 škola neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informací ve smyslu uvedeného zákona. Schváleno školskou radou dne:.. Podpis předsedy školské rady: Podpis ředitele školy:. V Praze dne:. 24

25 25

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n. 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, P r a h a - R a d o t í n 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více