Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany"

Transkript

1 Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Vytištěno ve spolupráci: Komunitní plán pro město Hlučín

2 Úřady a instituce v Hlučíně MĚSTSKÝ ÚŘAD V HLUČÍNĚ Informace (tel.): Mírové náměstí 23, 24, Hlučín Interní audit Odbor vnitřních věcí (Po, St 8:00-17:00) - Oddělení informatiky Odbor správních agend (Po, St 8:00-17:00 a Út, Čt 8:00-14:00) Odbor právní (Po, St 8:00-17:00) Odbor financí (Po, St 8:00-17:00) Odbor živnostenský úřad (Po, St 8:00-17:00 a Út, Čt 8:00-14:00) Odbor investic a správy městského majetku (Po, St 8:00-17:00) - Oddělení městského majetku Odbor školství, kultury a regionálního rozvoje (Po, St 8:00-17:00) - Oddělení regionálního rozvoje Odbor životního prostředí a komunálních služeb (Po, St 8:00-17:00) Odbor výstavby a územního plánování (Po, St 8:00-17:00) Odbor dopravy a silničního hospodářství (Po, St 8:00-17:00 a Út, Čt 8:00-14:00 Pá objednaní dle rezervačního systému na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Po, St 8:00-17:00 a Út, Čt 8:00-14:00) - Oddělení pomoci v hmotné nouzi - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Pokladna města (Po, St 8:30-11:30 a 12:30-16:30 Út, Čt 8:30-11:30 a 12:30-14:00 Pá 8:00-10:00) OBSAH Úřady a instituce v Hlučíně 3-5 Sociální služby v Hlučíně 6-10 Sociální služby v regionu Hlučínsko Další služby v regionu Hlučínsko Školské instituce v Hlučíně Volný čas a zábava Kluby seniorů na Hlučínsku 22 Důležitá telefonní čísla 23 Zajímavé internetové odkazy 23 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ poskytuje dávky pomoci v hmotné nouzi, základní sociální poradenství osobám vedeným v evidenci úřadu práce a osobám ohroženým sociálním vyloučením (sociální exkluzí), zprostředkovává sociální poradenství. 2 3

3 Úřady a instituce v Hlučíně Úřady a instituce v Hlučíně poskytuje sociálně-právní ochranu dětí, sociálně-právní a výchovné poradenství rodinám s dětmi, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem, zprostředkovává odborné poradenství. poskytuje dávky sociální péče a základní sociální poradenství občanům starým, občanům se zdravotním postižením a občanům závislým na pomoci jiné osoby (příspěvek na péči). BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Kontaktní telefon: městských bytů, o přidělení bytu rozhoduje Rada města Hlučína, žádosti o přidělení bytu: na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pozn.: Pečovatelskou službu provádí Charita Hlučín. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Kontaktní telefon: Provozní doba: x v měsíci, je možné i dle dohody s klientem konzultace vedené psychologem, odborná psychologická a sociální služba občanům, spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, odborem sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadě v Hlučíně. MĚSTSKÁ POLICIE Mírové náměstí 24, Hlučín Bezplatná tel. linka: 156 Náplň činnosti: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů, přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. ÚŘAD PRÁCE, POBOČKA ÚP OPAVA V HLUČÍNĚ Fax: Popis služeb: ÚŘAD PRÁCE V OPAVĚ, KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Čs. armády 52/1, Hlučín Po, St 8:00-17:00, Út, Čt, Pá 8:00-13:00 ODBOR ZPROSTŘEDKOVÁNÍ: Oddělení zprostředkování - evidence uchazečů, nabídka vhodného zaměstnání, výběr vhodných kandidátů na volná pracovní místa, zabezpečení rekvalifikace a další. Oddělení dávek podpory - stanovení výše podpory v nezaměstnanosti, evidence dokladů, které mají vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti. ODBOR PORADENSTVÍ: Na pobočce v Hlučíně je pracovník odboru přítomen pravidelně ve středy a čtvrtky v určené hodiny. Oddělení poradenství - pomoc při hledání zaměstnání, podání informací o možnostech rekvalifikace, komplexní pomoc při řešení Vaší situace, poradí, kde hledat pomoc. Oddělení rekvalifikací - vyřizování záležitostí týkajících se rekvalifikace. ODBOR TRHU PRÁCE: Na pobočce v Hlučíně podávají základní informace vedoucí poboček. Aktualizace volných pracovních míst, podpora zaměstnavatelů při zřizování nových pracovních míst, podílí se na tvorbě veřejně prospěšných prací, přispívá na provoz chráněných dílen a chráněných pracovišť, vyřizuje agendy pracovních povolení pro cizince, hodnocení stavu na trhu práce. Mírové náměstí 25/24, Hlučín Popis služeb: Odbor státní sociální podpory je v Hlučíně zastoupen kontaktním místem. Kontaktní místo zabezpečuje výplaty dávek státní sociální podpory. Jedná se o dávky: Dávky poskytované v závislosti na příjmu - přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a Dávky ostatní - rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné. 4 5

4 Sociální služby v Hlučíně Sociální služby v Hlučíně FONTÁNA, příspěvková organizace Celní 3, Hlučín DOMOV U JEZERA, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, Hlučín Po - Ne 7:00-19:00 SOCIÁLNÍ PÉČE - REZIDENČNÍ Služba je poskytována pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zařízení nabízí komplex sociálních služeb, jejichž cílem je pomoci člověku s mentálním a kombinovaným postižením zvládnout jejich prostřednictvím ty činnosti, které by dělal sám, kdyby nebyl postižen a kladou důraz na maximální rozvoj jeho adaptačních dovedností pro život ve společnosti. Nepřetržitý provoz zařízení. SOCIÁLNÍ PÉČE - RESPITNÍ PÉČE Služba je poskytována pro osoby pečující o osobu blízkou s mentálním nebo kombinovaným postižením. Zařízení nabízí komplex služeb pro ženy do 26 let, výjimečně i starší, jejichž cílem je poskytnout pečujícímu, příp. rodině, která pečuje o svého zdravotně postiženého člena, čas k odpočinku a regeneraci sil podle individuálního požadavku klienta (zákonného zástupce) a vychází z nabídky rezidenčních služeb. Nepřetržitý provoz zařízení. SOCIÁLNÍ PÉČE PRO STARÉ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY Služba je poskytována pro staré a zdravotně postižené občany. Zařízení nabízí zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, stravování, praní ošacení, jsou zde prováděny aktivity směřující k účelnému a příjemnému vyplnění volného času obyvatel (kulturní představení, duchovní podpora, sportovní vyžití, práce v dílně, rehabilitace). Úroveň vybavení zařízení je nadstandardní. Nepřetržitý provoz zařízení. CHARITA HLUČÍN, nestátní nezisková organizace PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Mírové nám. 19/18, Hlučín , Po Pá 7:00 15:00 Služba je poskytována občanům, kteří potřebují časově omezenou pomoc a podporu, nikoliv celodenní zajištění. Cílem pečovatelské služby je umožnit uživatelům služby setrvat 6 7

5 Sociální služby v Hlučíně Sociální služby v Hlučíně co nejdéle v prostředí, které je jim vlastní, uprostřed přátel a rodiny. Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků obecních úřadů nebo nemocnic. Služba nabízí dovoz nebo donášku obědů, nákupy, pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, běžné práce spojené s udržováním domácnosti, bezplatné sociální poradenství a další služby dle individuálních potřeb uživatelů. Dále je zde možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek - nemocniční lůžka, vozíky, chodítka, WC křesla a další. OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Mírové nám. 19/18, Hlučín , Po - Pá 7:00-15:00 Služba je agenturou domácí zdravotní péče a je na Krajském úřadě registrovaná jako nestátní zdravotnické zařízení. Cílem ošetřovatelské služby je zajistit odborné ošetřovatelské výkony v domácím prostředí pacientů z Hlučína a okolí. Ošetřovatelská služba je poskytována kvalifikovanou zdravotní sestrou dle doporučení ošetřujícího lékaře. Služba nabízí odběry krve, aplikace inzulínu, injekcí, infúzí, měření krevního tlaku, pulsu, teploty, ošetření a převazy bércových vředů, prevence a ošetření proleženin, ošetřovatelské rehabilitace, komplexní péči při ošetřování náročných pacientů, hospicovou péči, pomoc při opatřování zdravotnických a inkontinentních pomůcek, zaučování rodinných příslušníků při péči o nemocné. DĚTSKÁ REHABILITACE Hluboká 23, Hlučín DĚTSKÁ LÉČEBNÁ REHABILITACE S DENNÍM POBYTEM NA DOPORUČENÍ LÉKAŘE Služba je poskytována dětem s vrozenými nebo získanými pohybovými vadami ve věku od 1 do 7 let. Zařízení nabízí intenzivní denní rehabilitaci, zdravotní a výchovnou péči, kterou zajišťují dětské a rehabilitační sestry. Provozní doba: Po - Pá 6:30-13:30. AMBULANTNÍ DĚTSKÁ REHABILITACE NA DOPORUČENÍ LÉKAŘE Služba je poskytována dětem s pohybovými vadami na podkladě problematiky interní, ortopedické, revmatologické, chirurgické, respirační a jiné ve věku od 0 do19 let. Zařízení nabízí terapie, které provádějí specializované rehabilitační sestry. Provádějí tyto metody: Bobath koncept, Kabát diagonální facilitace, měkké techniky /Lewit/, respirační rehabilitace, Vojtova reflexní lokomoce, vodoléčby /bazén a vířivka/, elektroléčby, světloléčby, teplé zábaly a jiné techniky. Provozní doba: Po - Pá 11:30-15:00, úterý 11:30-16:00. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Služba je poskytována zdravým dětem ve věku od 1 do 4 let. Zařízení nabízí zdravotní a výchovnou péči, kterou zajišťují dětské sestry za poplatek. Provozní doba: Po - Pá 6:30-13:

6 Sociální služby v Hlučíně Sociální služby v regionu Hlučínsko DĚTSKÝ RANČ - HLUČÍN, občanské sdružení Celní ulice, Hlučín HIPOTERAPIE Služba je poskytována rodinám, dětem a mládeži, handicapovaným občanům. Jedná se o rehabilitace (cvičení) na koni s dečkou a voltižním pásem. Indikace je dle zdravotního postižení. Služba nabízí hipoterapie - jízda na koni, chůze po chodníku a jízda na vozíku v dětské rehabilitační zahradě, pobyt v pyramidě, odpočinek s poslechem hudby. Provozní doba: Út, Čt dopoledne 9:00-11:30, odpoledne 13:00-18:00 Po, St, Pá odpoledne 16:30-17:30 (nutná osobní domluva telefonicky) PARASPORT Služba je poskytována osobám handicapovaným, neomezeného věku. Služba nabízí voltižní cvičení a paradrezuru, péči o fyzicky a mentálně postižené jedince, výchovu a vzdělávání rodičů handicapovaných dětí, pomoc v oblasti duševní pohody rodičů handicapovaných dětí, poradenství v různých rehabilitačních oborech, integraci dětí s postižením do společnosti fyzicky zdravých vrstevníků. Provoz služby: dle dohody s klientem. SPORT - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Služba je poskytována dětem, mládeži, dospělým občanům. Služba nabízí kvalitní vyplnění volného času (voltiž, výcvik v sedle). Provozní doba: denně 9:00-18:00. CHARITA HLUČÍN, nestátní nezisková organizace CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE - domov pokojného stáří Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice , Po - Pá 7:00-15:00 Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, do níž se dostali pro ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní postižení, neschopnost zabezpečovat své životní potřeby, osamělost. Domov sv. Mikuláše má kapacitu 29 uživatelů a slouží k dlouhodobým pobytům. Cílem je vytvoření spokojeného života lidem, kteří již nemohou nebo nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a hledají klidné bydlení v malém společenství svých vrstevníků. Služba nabízí ubytování, stravování, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, přístup k lékařským službám v kraji, individuální přístup podporující soběstačnost, možnost využívat místní instituce (kostel, knihovna aj.), poskytování adekvátní mentální stimulace, podporu aktivity a zájmů jednotlivých uživatelů aj. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice , Po - Pá 7:00-15:00 Služba je poskytována osobám starším 15 let se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které 10 11

7 Sociální služby v regionu Hlučínsko Sociální služby v regionu Hlučínsko nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce - lidem po úraze, upoutaným na invalidní vozík, osobám jiným způsobem těžce tělesně postiženým, osobám duševně nemocným, a také osobám, které se z důvodu zhoršení zdravotního stavu dostaly do těžké psychické či životní situace. Služba nabízí sociální a pracovní terapii - keramická výroba, šicí výroba, odlévání svíček, malování na hedvábí, batikování, výroba papírových přáníček, drátkování, práce na zahradě, domácí práce; dlouhodobou a trvalou podporu v navazování, udržování a rozvíjení kontaktů s přirozeným prostředím; nácvik základních dovedností sebeobsluhy. SLUŽBY DOBRÉHO PASTÝŘE, DŮM SV. EUFRASIE, církevní organizace Markvartovická 22, Ludgeřovice Popis činnosti organizace: DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, rozpočtová organizace Osada míru 306, Dolní Benešov , Po - Pá 7:00-15:30 PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ PRO MAMINKY S DĚTMI V KRIZOVÉ SITUACI Služba je poskytována matkám s dětmi v krizové situaci, které nevyžadují celodenní dozor. Zařízení nabízí pomoc sociální pracovnice při řešení sociálních otázek, výchovných problémů, pomoc při zajištění chodu domácnosti. Doba pobytu: max. 1 rok. ZAJIŠŤOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO SENIORY JINÝMI ORGANIZACEMI Charita Hlučín (pečovatelská služba) Po - Pá 7:00-15:00 (tel.: , ) Restaurace Štika, Dolní Benešov (rozvoz obědů) Po - Ne 8:00-18:00 (tel.: , ) AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI Služba je poskytována maminkám s dětmi, ženám v krizových situacích, ženám v ohrožení či na ulici. Kapacita zařízení je 9 pokojů. Zařízení nabízí pomoc vychovatelek naučit klienty hospodařit s penězi, vařit, najít si další ubytování, zbavit se stresu. Je jim nabídnuta i spolupráce s psycholožkou a další. Nepřetržitý provoz zařízení. Doba pobytu: max. 1 rok 12 13

8 Sociální služby v regionu Hlučínsko Další služby v regionu Hlučínsko Nepřetržitý provoz zařízení. ZAŘÍZENÍ FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ KLOKÁNEK Osada míru 313, Dolní Benešov Po 8:00-18:00 Út - Pá 8:00-15:00 Krizový příjem - kdykoliv - pohotovostní telefon ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (rezidenční, terénní) Dočasný domov pro děti v akutní nouzi, od přechodných rodinných krizí až po týrání a zneužívání. Hlavním principem Klokánku je rodinná péče a výchova dětí, které žijí ve stálém prostředí a starají se o ně stejní pečovatelé (tzv. tety), které pečují o děti po všech stránkách. Děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte. Příjem je možno uskutečnit i v noci. Klokánek příjme děti různého věku již od narození. SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HLUČÍN Čs. armády 30, Hlučín Popis činnosti: svaz sdružuje zdravotně postižené občany města Hlučína, úřední hodiny - každou středu 16:00-17:00 na adrese: Dlouhoveská 17 v 1. poschodí. SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, nezisková organizace Dolní Benešov Kontaktní telefon: DONA CENTRUM BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ (poradna pro oběti domácího násilí) Ulice 28. října 124, Ostrava-Moravská Ostrava Popis činnosti: poskytuje klientům bezplatně rady a informace v oblasti (trestněprávní, sociálněprávní, organizační), psychologickou pomoc, emocionální podporu, nadstandardní služby (doprovody k soudu a na policii, zprostředkování finanční pomoci), pondělí: 8-14 hod., čtvrtek: hod., pátek: 8-14 hod. BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ (BKB) (sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti, služby jsou provozovány každé úterý od 16:00 do 18:00) 28. října 124 (budova Domu kultury), Ostrava Popis činnosti: bezplatné odborné poradenství obětem trestné činnosti a jejich rodinám, zvl. problematika trestního řízení, odškodňování, příprava na soud, doprovod k soudu, psychologická a organizační podpora, kontakty na navazující služby. SENIOR SERVIS, občanské sdružení (služby pro osamělé seniory) , ve večerních hodinách Služba nabízí: návštěvy, doprovod k lékaři, doprovod na procházce, předčítání, drobné služby. Pozn.: Tyto služby jsou vykonávány dobrovolníky bezplatně, průměrně 1x týdně. Pro tuto činnost hledá sdružení další dobrovolníky. HUMANITÁRNÍ POMOC Rovniny 1083 (bývalá MŠ), Hlučín sběr šatstva, obuvi, hraček, školních a sportovních potřeb, lůžkovin, ručníků, přikrývek a spacích pytlů, nádobí aj. a následná distribuce potřebným

9 Další služby v regionu Hlučínsko Školské instituce v Hlučíně TERÉNNÍ CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA Rovniny 1083 (bývalá MŠ), Hlučín , Provozní doba: duben - říjen čtvrtek 14:00-16:00 listopad - březen úterý a čtvrtek 14:00-16:00 Dobrovolnický projekt pomoci lidem bez domova a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Služba nabízí možnost výměny znečištěného šatstva, teplou stravu, sprchu a WC, sociální poradenství a motivaci zájemců k aktivnímu řešení sociální situace. TYFLOCENTRUM OSTRAVA, O.P.S. (Krajské středisko služeb pro nevidomé a slabozraké) Služba nabízí: TYFLOSERVIS OSTRAVA, O.P.S. (Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých) Sadová 5, Moravská Ostrava , depistáž klientů, poradenství o právech zrakově postižených, zařízeních a institucích zabývajících se jejich problematikou, konzultace s NS klienty a jejich rodinnými příslušníky, přípravné, základní a doplňkové kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek včetně obsluhy dalšího softwarového vybavení pro nevidomé a těžce zrakově postižené a obsluhy internetu, poskytování jednorázových služeb osobní asistence, průvodcovská a předčitatelská služba, zprostředkování besed, přednášek a konzultací s různými odborníky, pomoc při vyhledávání zaměstnání a další. Sadová 5, Moravská Ostrava PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ (Služby: audiologické, tlumočnické, logopedie, kompenzační pomůcky, sociální pracovník) Nádražní 110, Moravská Ostrava , Po - St 10:00-16:45 MATEŘSKÁ ŠKOLA Dr. Ed. Beneše 1, Hlučín MATEŘSKÁ ŠKOLA Severní 19, Hlučín MATEŘSKÁ ŠKOLA Cihelní 1500/8, Hlučín Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí, není však speciální mateřskou školou, záleží na druhu postižení. ZŠ Dr. MIROSLAVA TYRŠE Tyršova 2/1062, Hlučín Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí jen částečně, s ohledem na postižení, protože není bezbariérová. Objekt školy je tvořen čtyřpodlažní budovou. ZŠ HLUČÍN HORNICKÁ Hornická 7, Hlučín Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí - (vybavení: schodolez, dostupnost do všech prostorů školy). ZŠ HLUČÍN ROVNINY Cihelní 8, Hlučín Pozn.: škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí - (vybavení: nájezdní rampa, WC, schodolez)

10 Školské instituce v Hlučíně Volný čas a zábava ZŠ A MŠ ŠKOLA HLUČÍN - DARKOVIČKY Jandova 9/7, Hlučín Pozn.: Škola je plně bezbariérová a umožňuje výuku zdravotně postižených dětí. ZŠ A MŠ HLUČÍN - BOBROVNÍKY Lesní 14/174, Hlučín Pozn.: Bezbariérová škola se vzděláváním hendikepovaných dětí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ul. Generála Svobody 8, Hlučín Pozn.: Škola je určena především pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Umožňuje také integraci tělesně postižených dětí, má bezbariérový přístup. GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA HLUČÍN příspěvková organizace Dr. Ed. Beneše 7/586, Hlučín , , Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí. ODBORNÉ UČILIŠTĚ A ODBORNÁ ŠKOLA HLUČÍN, příspěvková organizace ČSA 4a, Hlučín , Pozn.: Škola je určena především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, patří do sítě speciálních škol. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA U Bašty 4, Hlučín Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí, ale není zde bezbariérový přístup. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČSA 1402/6, Hlučín VYPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU PŘI FARNÍM ÚŘADĚ V HLUČÍNĚ Zpěv dětí a mládeže ve schole - zkoušky na faře, v sobotu ve 14:00 Schůzky ministrantů - 1 x za 14 dní v sobotu na faře v 8:00 Klub maminek - ve čtvrtek na faře v 9:30-11:30 Klub seniorů - každou druhou středu v měsíci setkání na faře v 15:00 KULTURNÍ CENTRUM (kino: , knihovna: , kulturní dům: , zámek: ) Zámecká 4/286, Hlučín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, příspěvková organizace (zájmové kroužky, tábory) Zámecká 6, Hlučín SPRÁVA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU HLUČÍN, příspěvková organizace sportovní hala (bowling, sauna, fitcentrum, aerobik, solárium), Hlučínské jezero Celní 12a, Hlučín ZÁKLADNÍ ORGANIZACE HLUČÍN - ROVNINY, KYNOLOGICKÝ KLUB (výcvik sportovní kynologie všech plemen i neplemen psů, poradenství při výchově psa, zkoušky, závody) Rovniny 1729 (pískovna), Hlučín Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Štverková , ODDÍL ZÁLESÁK (turistická a tábornická činnost) TOM 4332 Zálesák, Dlouhoveská 17, Hlučín Kontaktní osoba: Ivan Kula, Ondřej Kopeček , TÁBORNICKÝ ODDÍL ORION HLUČÍN Dlouhoveská 17, Hlučín Kontaktní osoba: Jiří Kinďura ,

11 Volný čas a zábava Volný čas a zábava FC HLUČÍN (fotbalový klub) U Stadionu 1798, Hlučín Kontaktní osoba: p. Berousek , DFC HLUČÍN, občanské sdružení (dívčí kopaná) Na Závodí 1468, Hlučín Kontaktní osoba: Ing. Milan Matýsek BASKETBAL HLUČÍN Opavská 14, Hlučín Kontaktní osoba: Tomáš Bedrunka SK-HC-PRAJZ HLUČÍN, občanské sdružení (lední hokej) Svatomír Schikora, ČSA 28, Hlučín Kontaktní osoba: Bohumil Šeděnka TENISOVÝ KLUB Celní 1, Hlučín Kontaktní osoba: Ing. Martin Kučera HANDBALLCLUB HLUČÍN Tyršova 5A, Hlučín Kontaktní osoba: Tomáš Foltýnek MELODY BOYS HLUČÍN, občanské sdružení (sportovní oddíl florbalu; kategorie muži a kategorie dorostenci)) Rovniny 35/481, Hlučín Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kolesa SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB HLUČÍN Zahradní 8/1065, Hlučín Kontaktní osoba: Pavel Kotlář , TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HLUČÍN (sportovní oddíly - basketbal, volejbal, stolní tenis) Pode Zdí 33, Hlučín Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Kaňák , FOTBALOVÝ KLUB DARKOVIČKY Sadová 133, Hlučín - Darkovičky Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kudla , DC FREĎOUŠI A, B DARKOVIČKY (šipkařská družstva) Kozmická 7, Hlučín - Darkovičky Kontaktní osoba: Martin Blokeš TJ SOKOL BOBROVNÍKY (oddíl stolního tenisu, oddíl ASPV, rehabilitační cvičení žen, aerobik) Požárnická 13/224, Hlučín - Bobrovníky Kontaktní osoba: Jan Koloděj , SKI CLUB HLUČÍN (vodní lyžování) Okrajová 36, Hlučín Kontaktní osoba: Věra Miketová ,

12 Kluby seniorů na Hlučínsku Důležitá telefonní čísla KLUB SENIORŮ HLUČÍN (posezení u kávy a čaje, společenské hry, zábava s hudbou a pohoštěním, zájezdy, přednášky) KLUB DŮCHODCŮ DARKOVIČKY (zájezdy, večírky, posezení v přírodě, jízda na kole) KLUB DŮCHODCŮ BOBROVNÍKY (schůzky, oslavy, návštěvy sousedních klubů, pěší turistika, plesy, zájezdy, divadlo) KLUB DŮCHODCŮ LUDGEŘOVICE (kulturní, společenské a poznávací akce, vycházky, zájezdy) KLUB DŮCHODCŮ VRABLOVEC (lékařské přednášky, večírky, zájezdy, výstavy, duchovní podpora, jóga) Dlouhoveská 17, Hlučín K Boru 5, Hlučín - Darkovičky , Požárnická 49, Hlučín - Bobrovníky KD, Ludgeřovice Vrablovec 792/36, Ludgeřovice Hasiči 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 LÉKAŘI Poliklinika Hlučín Lékařská pohotovost (Hlučín) Státní Slezská nemocnice v Opavě Městská nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice s polik. Ostrava-Poruba Státní nemocnice Vítkov POMOC V TÍSNI Národní linka prevence AIDS Linka bezpečí pro děti a mládež Vzkaz domů (dítě na útěku) Linka bezpečí Linka důvěry - Opava Linka důvěry - Ostrava Poradna pro ženy a dívky v krizových situacích Krizové a kontaktní centrum Pod Slunečníkem Krizové centrum pro rodinu a děti, Ostrava Linka důvěry pro seniory Krizová a poradenská linka pro seniory Centrum primární prevence, Ostrava Liga za práva vozíčkářů El. proud Plyn Voda Městský úřad Hlučín Informační centrum Hlučín Krajský úřad MSK kraje Okresní správa soc. zabezpečení Farní úřad Hlučín Redakce Hlučínských novin Telefonní čísla v ČR informace Okresní soud Opava Krajská hygienická stanice Tlumočník znakového jazyka, Hlučín Probační a mediační služba ČR, Opava Autobusová doprava - Hlučín Hlášení poruch Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky OSTATNÍ KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE (zájezdy, oslavy, společenské akce, večírky) Dolní 247, Šilheřovice Zajímavé internetové odkazy

Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany. Komunitní plán pro město Hlučín

Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany. Komunitní plán pro město Hlučín Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Komunitní plán pro město Hlučín Akce je spolufinancována ze Společného regionálního operačního programu (SROP) a Moravskoslezským

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Komunitní plánování Hlučínska 2011 Vytištěno ve spolupráci: www.tiskarnaklein.cz

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍN

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍN Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO STARÉ A TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN PRACOVNÍ SKUPINA KP

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. společnost vznikla 25.11.2005, založena městem Poděbrady tradice v poskytování pečovatelské služby od roku 1971 obecně prospěšná společnost poskytuje

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Sociální služby v Rakousku Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. Pojištění na péči V Rakousku je používán model tzv. korporativního státu, který se vyvinul v německy mluvících zemích v Německu a Rakousku-Uhersku.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více