Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany"

Transkript

1 Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Vytištěno ve spolupráci: Komunitní plán pro město Hlučín

2 Úřady a instituce v Hlučíně MĚSTSKÝ ÚŘAD V HLUČÍNĚ Informace (tel.): Mírové náměstí 23, 24, Hlučín Interní audit Odbor vnitřních věcí (Po, St 8:00-17:00) - Oddělení informatiky Odbor správních agend (Po, St 8:00-17:00 a Út, Čt 8:00-14:00) Odbor právní (Po, St 8:00-17:00) Odbor financí (Po, St 8:00-17:00) Odbor živnostenský úřad (Po, St 8:00-17:00 a Út, Čt 8:00-14:00) Odbor investic a správy městského majetku (Po, St 8:00-17:00) - Oddělení městského majetku Odbor školství, kultury a regionálního rozvoje (Po, St 8:00-17:00) - Oddělení regionálního rozvoje Odbor životního prostředí a komunálních služeb (Po, St 8:00-17:00) Odbor výstavby a územního plánování (Po, St 8:00-17:00) Odbor dopravy a silničního hospodářství (Po, St 8:00-17:00 a Út, Čt 8:00-14:00 Pá objednaní dle rezervačního systému na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Po, St 8:00-17:00 a Út, Čt 8:00-14:00) - Oddělení pomoci v hmotné nouzi - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Pokladna města (Po, St 8:30-11:30 a 12:30-16:30 Út, Čt 8:30-11:30 a 12:30-14:00 Pá 8:00-10:00) OBSAH Úřady a instituce v Hlučíně 3-5 Sociální služby v Hlučíně 6-10 Sociální služby v regionu Hlučínsko Další služby v regionu Hlučínsko Školské instituce v Hlučíně Volný čas a zábava Kluby seniorů na Hlučínsku 22 Důležitá telefonní čísla 23 Zajímavé internetové odkazy 23 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ poskytuje dávky pomoci v hmotné nouzi, základní sociální poradenství osobám vedeným v evidenci úřadu práce a osobám ohroženým sociálním vyloučením (sociální exkluzí), zprostředkovává sociální poradenství. 2 3

3 Úřady a instituce v Hlučíně Úřady a instituce v Hlučíně poskytuje sociálně-právní ochranu dětí, sociálně-právní a výchovné poradenství rodinám s dětmi, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem, zprostředkovává odborné poradenství. poskytuje dávky sociální péče a základní sociální poradenství občanům starým, občanům se zdravotním postižením a občanům závislým na pomoci jiné osoby (příspěvek na péči). BYTY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Kontaktní telefon: městských bytů, o přidělení bytu rozhoduje Rada města Hlučína, žádosti o přidělení bytu: na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pozn.: Pečovatelskou službu provádí Charita Hlučín. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Kontaktní telefon: Provozní doba: x v měsíci, je možné i dle dohody s klientem konzultace vedené psychologem, odborná psychologická a sociální služba občanům, spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, odborem sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadě v Hlučíně. MĚSTSKÁ POLICIE Mírové náměstí 24, Hlučín Bezplatná tel. linka: 156 Náplň činnosti: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů, přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. ÚŘAD PRÁCE, POBOČKA ÚP OPAVA V HLUČÍNĚ Fax: Popis služeb: ÚŘAD PRÁCE V OPAVĚ, KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Čs. armády 52/1, Hlučín Po, St 8:00-17:00, Út, Čt, Pá 8:00-13:00 ODBOR ZPROSTŘEDKOVÁNÍ: Oddělení zprostředkování - evidence uchazečů, nabídka vhodného zaměstnání, výběr vhodných kandidátů na volná pracovní místa, zabezpečení rekvalifikace a další. Oddělení dávek podpory - stanovení výše podpory v nezaměstnanosti, evidence dokladů, které mají vliv na výplatu podpory v nezaměstnanosti. ODBOR PORADENSTVÍ: Na pobočce v Hlučíně je pracovník odboru přítomen pravidelně ve středy a čtvrtky v určené hodiny. Oddělení poradenství - pomoc při hledání zaměstnání, podání informací o možnostech rekvalifikace, komplexní pomoc při řešení Vaší situace, poradí, kde hledat pomoc. Oddělení rekvalifikací - vyřizování záležitostí týkajících se rekvalifikace. ODBOR TRHU PRÁCE: Na pobočce v Hlučíně podávají základní informace vedoucí poboček. Aktualizace volných pracovních míst, podpora zaměstnavatelů při zřizování nových pracovních míst, podílí se na tvorbě veřejně prospěšných prací, přispívá na provoz chráněných dílen a chráněných pracovišť, vyřizuje agendy pracovních povolení pro cizince, hodnocení stavu na trhu práce. Mírové náměstí 25/24, Hlučín Popis služeb: Odbor státní sociální podpory je v Hlučíně zastoupen kontaktním místem. Kontaktní místo zabezpečuje výplaty dávek státní sociální podpory. Jedná se o dávky: Dávky poskytované v závislosti na příjmu - přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a Dávky ostatní - rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné. 4 5

4 Sociální služby v Hlučíně Sociální služby v Hlučíně FONTÁNA, příspěvková organizace Celní 3, Hlučín DOMOV U JEZERA, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, Hlučín Po - Ne 7:00-19:00 SOCIÁLNÍ PÉČE - REZIDENČNÍ Služba je poskytována pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Zařízení nabízí komplex sociálních služeb, jejichž cílem je pomoci člověku s mentálním a kombinovaným postižením zvládnout jejich prostřednictvím ty činnosti, které by dělal sám, kdyby nebyl postižen a kladou důraz na maximální rozvoj jeho adaptačních dovedností pro život ve společnosti. Nepřetržitý provoz zařízení. SOCIÁLNÍ PÉČE - RESPITNÍ PÉČE Služba je poskytována pro osoby pečující o osobu blízkou s mentálním nebo kombinovaným postižením. Zařízení nabízí komplex služeb pro ženy do 26 let, výjimečně i starší, jejichž cílem je poskytnout pečujícímu, příp. rodině, která pečuje o svého zdravotně postiženého člena, čas k odpočinku a regeneraci sil podle individuálního požadavku klienta (zákonného zástupce) a vychází z nabídky rezidenčních služeb. Nepřetržitý provoz zařízení. SOCIÁLNÍ PÉČE PRO STARÉ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY Služba je poskytována pro staré a zdravotně postižené občany. Zařízení nabízí zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, stravování, praní ošacení, jsou zde prováděny aktivity směřující k účelnému a příjemnému vyplnění volného času obyvatel (kulturní představení, duchovní podpora, sportovní vyžití, práce v dílně, rehabilitace). Úroveň vybavení zařízení je nadstandardní. Nepřetržitý provoz zařízení. CHARITA HLUČÍN, nestátní nezisková organizace PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Mírové nám. 19/18, Hlučín , Po Pá 7:00 15:00 Služba je poskytována občanům, kteří potřebují časově omezenou pomoc a podporu, nikoliv celodenní zajištění. Cílem pečovatelské služby je umožnit uživatelům služby setrvat 6 7

5 Sociální služby v Hlučíně Sociální služby v Hlučíně co nejdéle v prostředí, které je jim vlastní, uprostřed přátel a rodiny. Pečovatelská služba je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků obecních úřadů nebo nemocnic. Služba nabízí dovoz nebo donášku obědů, nákupy, pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, běžné práce spojené s udržováním domácnosti, bezplatné sociální poradenství a další služby dle individuálních potřeb uživatelů. Dále je zde možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek - nemocniční lůžka, vozíky, chodítka, WC křesla a další. OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Mírové nám. 19/18, Hlučín , Po - Pá 7:00-15:00 Služba je agenturou domácí zdravotní péče a je na Krajském úřadě registrovaná jako nestátní zdravotnické zařízení. Cílem ošetřovatelské služby je zajistit odborné ošetřovatelské výkony v domácím prostředí pacientů z Hlučína a okolí. Ošetřovatelská služba je poskytována kvalifikovanou zdravotní sestrou dle doporučení ošetřujícího lékaře. Služba nabízí odběry krve, aplikace inzulínu, injekcí, infúzí, měření krevního tlaku, pulsu, teploty, ošetření a převazy bércových vředů, prevence a ošetření proleženin, ošetřovatelské rehabilitace, komplexní péči při ošetřování náročných pacientů, hospicovou péči, pomoc při opatřování zdravotnických a inkontinentních pomůcek, zaučování rodinných příslušníků při péči o nemocné. DĚTSKÁ REHABILITACE Hluboká 23, Hlučín DĚTSKÁ LÉČEBNÁ REHABILITACE S DENNÍM POBYTEM NA DOPORUČENÍ LÉKAŘE Služba je poskytována dětem s vrozenými nebo získanými pohybovými vadami ve věku od 1 do 7 let. Zařízení nabízí intenzivní denní rehabilitaci, zdravotní a výchovnou péči, kterou zajišťují dětské a rehabilitační sestry. Provozní doba: Po - Pá 6:30-13:30. AMBULANTNÍ DĚTSKÁ REHABILITACE NA DOPORUČENÍ LÉKAŘE Služba je poskytována dětem s pohybovými vadami na podkladě problematiky interní, ortopedické, revmatologické, chirurgické, respirační a jiné ve věku od 0 do19 let. Zařízení nabízí terapie, které provádějí specializované rehabilitační sestry. Provádějí tyto metody: Bobath koncept, Kabát diagonální facilitace, měkké techniky /Lewit/, respirační rehabilitace, Vojtova reflexní lokomoce, vodoléčby /bazén a vířivka/, elektroléčby, světloléčby, teplé zábaly a jiné techniky. Provozní doba: Po - Pá 11:30-15:00, úterý 11:30-16:00. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Služba je poskytována zdravým dětem ve věku od 1 do 4 let. Zařízení nabízí zdravotní a výchovnou péči, kterou zajišťují dětské sestry za poplatek. Provozní doba: Po - Pá 6:30-13:

6 Sociální služby v Hlučíně Sociální služby v regionu Hlučínsko DĚTSKÝ RANČ - HLUČÍN, občanské sdružení Celní ulice, Hlučín HIPOTERAPIE Služba je poskytována rodinám, dětem a mládeži, handicapovaným občanům. Jedná se o rehabilitace (cvičení) na koni s dečkou a voltižním pásem. Indikace je dle zdravotního postižení. Služba nabízí hipoterapie - jízda na koni, chůze po chodníku a jízda na vozíku v dětské rehabilitační zahradě, pobyt v pyramidě, odpočinek s poslechem hudby. Provozní doba: Út, Čt dopoledne 9:00-11:30, odpoledne 13:00-18:00 Po, St, Pá odpoledne 16:30-17:30 (nutná osobní domluva telefonicky) PARASPORT Služba je poskytována osobám handicapovaným, neomezeného věku. Služba nabízí voltižní cvičení a paradrezuru, péči o fyzicky a mentálně postižené jedince, výchovu a vzdělávání rodičů handicapovaných dětí, pomoc v oblasti duševní pohody rodičů handicapovaných dětí, poradenství v různých rehabilitačních oborech, integraci dětí s postižením do společnosti fyzicky zdravých vrstevníků. Provoz služby: dle dohody s klientem. SPORT - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Služba je poskytována dětem, mládeži, dospělým občanům. Služba nabízí kvalitní vyplnění volného času (voltiž, výcvik v sedle). Provozní doba: denně 9:00-18:00. CHARITA HLUČÍN, nestátní nezisková organizace CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE - domov pokojného stáří Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice , Po - Pá 7:00-15:00 Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, do níž se dostali pro ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní postižení, neschopnost zabezpečovat své životní potřeby, osamělost. Domov sv. Mikuláše má kapacitu 29 uživatelů a slouží k dlouhodobým pobytům. Cílem je vytvoření spokojeného života lidem, kteří již nemohou nebo nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a hledají klidné bydlení v malém společenství svých vrstevníků. Služba nabízí ubytování, stravování, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, přístup k lékařským službám v kraji, individuální přístup podporující soběstačnost, možnost využívat místní instituce (kostel, knihovna aj.), poskytování adekvátní mentální stimulace, podporu aktivity a zájmů jednotlivých uživatelů aj. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice , Po - Pá 7:00-15:00 Služba je poskytována osobám starším 15 let se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které 10 11

7 Sociální služby v regionu Hlučínsko Sociální služby v regionu Hlučínsko nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce - lidem po úraze, upoutaným na invalidní vozík, osobám jiným způsobem těžce tělesně postiženým, osobám duševně nemocným, a také osobám, které se z důvodu zhoršení zdravotního stavu dostaly do těžké psychické či životní situace. Služba nabízí sociální a pracovní terapii - keramická výroba, šicí výroba, odlévání svíček, malování na hedvábí, batikování, výroba papírových přáníček, drátkování, práce na zahradě, domácí práce; dlouhodobou a trvalou podporu v navazování, udržování a rozvíjení kontaktů s přirozeným prostředím; nácvik základních dovedností sebeobsluhy. SLUŽBY DOBRÉHO PASTÝŘE, DŮM SV. EUFRASIE, církevní organizace Markvartovická 22, Ludgeřovice Popis činnosti organizace: DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, rozpočtová organizace Osada míru 306, Dolní Benešov , Po - Pá 7:00-15:30 PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ PRO MAMINKY S DĚTMI V KRIZOVÉ SITUACI Služba je poskytována matkám s dětmi v krizové situaci, které nevyžadují celodenní dozor. Zařízení nabízí pomoc sociální pracovnice při řešení sociálních otázek, výchovných problémů, pomoc při zajištění chodu domácnosti. Doba pobytu: max. 1 rok. ZAJIŠŤOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO SENIORY JINÝMI ORGANIZACEMI Charita Hlučín (pečovatelská služba) Po - Pá 7:00-15:00 (tel.: , ) Restaurace Štika, Dolní Benešov (rozvoz obědů) Po - Ne 8:00-18:00 (tel.: , ) AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI Služba je poskytována maminkám s dětmi, ženám v krizových situacích, ženám v ohrožení či na ulici. Kapacita zařízení je 9 pokojů. Zařízení nabízí pomoc vychovatelek naučit klienty hospodařit s penězi, vařit, najít si další ubytování, zbavit se stresu. Je jim nabídnuta i spolupráce s psycholožkou a další. Nepřetržitý provoz zařízení. Doba pobytu: max. 1 rok 12 13

8 Sociální služby v regionu Hlučínsko Další služby v regionu Hlučínsko Nepřetržitý provoz zařízení. ZAŘÍZENÍ FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ KLOKÁNEK Osada míru 313, Dolní Benešov Po 8:00-18:00 Út - Pá 8:00-15:00 Krizový příjem - kdykoliv - pohotovostní telefon ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (rezidenční, terénní) Dočasný domov pro děti v akutní nouzi, od přechodných rodinných krizí až po týrání a zneužívání. Hlavním principem Klokánku je rodinná péče a výchova dětí, které žijí ve stálém prostředí a starají se o ně stejní pečovatelé (tzv. tety), které pečují o děti po všech stránkách. Děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte. Příjem je možno uskutečnit i v noci. Klokánek příjme děti různého věku již od narození. SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH HLUČÍN Čs. armády 30, Hlučín Popis činnosti: svaz sdružuje zdravotně postižené občany města Hlučína, úřední hodiny - každou středu 16:00-17:00 na adrese: Dlouhoveská 17 v 1. poschodí. SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, nezisková organizace Dolní Benešov Kontaktní telefon: DONA CENTRUM BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ (poradna pro oběti domácího násilí) Ulice 28. října 124, Ostrava-Moravská Ostrava Popis činnosti: poskytuje klientům bezplatně rady a informace v oblasti (trestněprávní, sociálněprávní, organizační), psychologickou pomoc, emocionální podporu, nadstandardní služby (doprovody k soudu a na policii, zprostředkování finanční pomoci), pondělí: 8-14 hod., čtvrtek: hod., pátek: 8-14 hod. BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ (BKB) (sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti, služby jsou provozovány každé úterý od 16:00 do 18:00) 28. října 124 (budova Domu kultury), Ostrava Popis činnosti: bezplatné odborné poradenství obětem trestné činnosti a jejich rodinám, zvl. problematika trestního řízení, odškodňování, příprava na soud, doprovod k soudu, psychologická a organizační podpora, kontakty na navazující služby. SENIOR SERVIS, občanské sdružení (služby pro osamělé seniory) , ve večerních hodinách Služba nabízí: návštěvy, doprovod k lékaři, doprovod na procházce, předčítání, drobné služby. Pozn.: Tyto služby jsou vykonávány dobrovolníky bezplatně, průměrně 1x týdně. Pro tuto činnost hledá sdružení další dobrovolníky. HUMANITÁRNÍ POMOC Rovniny 1083 (bývalá MŠ), Hlučín sběr šatstva, obuvi, hraček, školních a sportovních potřeb, lůžkovin, ručníků, přikrývek a spacích pytlů, nádobí aj. a následná distribuce potřebným

9 Další služby v regionu Hlučínsko Školské instituce v Hlučíně TERÉNNÍ CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA Rovniny 1083 (bývalá MŠ), Hlučín , Provozní doba: duben - říjen čtvrtek 14:00-16:00 listopad - březen úterý a čtvrtek 14:00-16:00 Dobrovolnický projekt pomoci lidem bez domova a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Služba nabízí možnost výměny znečištěného šatstva, teplou stravu, sprchu a WC, sociální poradenství a motivaci zájemců k aktivnímu řešení sociální situace. TYFLOCENTRUM OSTRAVA, O.P.S. (Krajské středisko služeb pro nevidomé a slabozraké) Služba nabízí: TYFLOSERVIS OSTRAVA, O.P.S. (Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých) Sadová 5, Moravská Ostrava , depistáž klientů, poradenství o právech zrakově postižených, zařízeních a institucích zabývajících se jejich problematikou, konzultace s NS klienty a jejich rodinnými příslušníky, přípravné, základní a doplňkové kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek včetně obsluhy dalšího softwarového vybavení pro nevidomé a těžce zrakově postižené a obsluhy internetu, poskytování jednorázových služeb osobní asistence, průvodcovská a předčitatelská služba, zprostředkování besed, přednášek a konzultací s různými odborníky, pomoc při vyhledávání zaměstnání a další. Sadová 5, Moravská Ostrava PORADENSKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ (Služby: audiologické, tlumočnické, logopedie, kompenzační pomůcky, sociální pracovník) Nádražní 110, Moravská Ostrava , Po - St 10:00-16:45 MATEŘSKÁ ŠKOLA Dr. Ed. Beneše 1, Hlučín MATEŘSKÁ ŠKOLA Severní 19, Hlučín MATEŘSKÁ ŠKOLA Cihelní 1500/8, Hlučín Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí, není však speciální mateřskou školou, záleží na druhu postižení. ZŠ Dr. MIROSLAVA TYRŠE Tyršova 2/1062, Hlučín Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí jen částečně, s ohledem na postižení, protože není bezbariérová. Objekt školy je tvořen čtyřpodlažní budovou. ZŠ HLUČÍN HORNICKÁ Hornická 7, Hlučín Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí - (vybavení: schodolez, dostupnost do všech prostorů školy). ZŠ HLUČÍN ROVNINY Cihelní 8, Hlučín Pozn.: škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí - (vybavení: nájezdní rampa, WC, schodolez)

10 Školské instituce v Hlučíně Volný čas a zábava ZŠ A MŠ ŠKOLA HLUČÍN - DARKOVIČKY Jandova 9/7, Hlučín Pozn.: Škola je plně bezbariérová a umožňuje výuku zdravotně postižených dětí. ZŠ A MŠ HLUČÍN - BOBROVNÍKY Lesní 14/174, Hlučín Pozn.: Bezbariérová škola se vzděláváním hendikepovaných dětí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ul. Generála Svobody 8, Hlučín Pozn.: Škola je určena především pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Umožňuje také integraci tělesně postižených dětí, má bezbariérový přístup. GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA HLUČÍN příspěvková organizace Dr. Ed. Beneše 7/586, Hlučín , , Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí. ODBORNÉ UČILIŠTĚ A ODBORNÁ ŠKOLA HLUČÍN, příspěvková organizace ČSA 4a, Hlučín , Pozn.: Škola je určena především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, patří do sítě speciálních škol. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA U Bašty 4, Hlučín Pozn.: Škola umožňuje integraci zdravotně postižených dětí, ale není zde bezbariérový přístup. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČSA 1402/6, Hlučín VYPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU PŘI FARNÍM ÚŘADĚ V HLUČÍNĚ Zpěv dětí a mládeže ve schole - zkoušky na faře, v sobotu ve 14:00 Schůzky ministrantů - 1 x za 14 dní v sobotu na faře v 8:00 Klub maminek - ve čtvrtek na faře v 9:30-11:30 Klub seniorů - každou druhou středu v měsíci setkání na faře v 15:00 KULTURNÍ CENTRUM (kino: , knihovna: , kulturní dům: , zámek: ) Zámecká 4/286, Hlučín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, příspěvková organizace (zájmové kroužky, tábory) Zámecká 6, Hlučín SPRÁVA SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU HLUČÍN, příspěvková organizace sportovní hala (bowling, sauna, fitcentrum, aerobik, solárium), Hlučínské jezero Celní 12a, Hlučín ZÁKLADNÍ ORGANIZACE HLUČÍN - ROVNINY, KYNOLOGICKÝ KLUB (výcvik sportovní kynologie všech plemen i neplemen psů, poradenství při výchově psa, zkoušky, závody) Rovniny 1729 (pískovna), Hlučín Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Štverková , ODDÍL ZÁLESÁK (turistická a tábornická činnost) TOM 4332 Zálesák, Dlouhoveská 17, Hlučín Kontaktní osoba: Ivan Kula, Ondřej Kopeček , TÁBORNICKÝ ODDÍL ORION HLUČÍN Dlouhoveská 17, Hlučín Kontaktní osoba: Jiří Kinďura ,

11 Volný čas a zábava Volný čas a zábava FC HLUČÍN (fotbalový klub) U Stadionu 1798, Hlučín Kontaktní osoba: p. Berousek , DFC HLUČÍN, občanské sdružení (dívčí kopaná) Na Závodí 1468, Hlučín Kontaktní osoba: Ing. Milan Matýsek BASKETBAL HLUČÍN Opavská 14, Hlučín Kontaktní osoba: Tomáš Bedrunka SK-HC-PRAJZ HLUČÍN, občanské sdružení (lední hokej) Svatomír Schikora, ČSA 28, Hlučín Kontaktní osoba: Bohumil Šeděnka TENISOVÝ KLUB Celní 1, Hlučín Kontaktní osoba: Ing. Martin Kučera HANDBALLCLUB HLUČÍN Tyršova 5A, Hlučín Kontaktní osoba: Tomáš Foltýnek MELODY BOYS HLUČÍN, občanské sdružení (sportovní oddíl florbalu; kategorie muži a kategorie dorostenci)) Rovniny 35/481, Hlučín Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kolesa SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB HLUČÍN Zahradní 8/1065, Hlučín Kontaktní osoba: Pavel Kotlář , TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HLUČÍN (sportovní oddíly - basketbal, volejbal, stolní tenis) Pode Zdí 33, Hlučín Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Kaňák , FOTBALOVÝ KLUB DARKOVIČKY Sadová 133, Hlučín - Darkovičky Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kudla , DC FREĎOUŠI A, B DARKOVIČKY (šipkařská družstva) Kozmická 7, Hlučín - Darkovičky Kontaktní osoba: Martin Blokeš TJ SOKOL BOBROVNÍKY (oddíl stolního tenisu, oddíl ASPV, rehabilitační cvičení žen, aerobik) Požárnická 13/224, Hlučín - Bobrovníky Kontaktní osoba: Jan Koloděj , SKI CLUB HLUČÍN (vodní lyžování) Okrajová 36, Hlučín Kontaktní osoba: Věra Miketová ,

12 Kluby seniorů na Hlučínsku Důležitá telefonní čísla KLUB SENIORŮ HLUČÍN (posezení u kávy a čaje, společenské hry, zábava s hudbou a pohoštěním, zájezdy, přednášky) KLUB DŮCHODCŮ DARKOVIČKY (zájezdy, večírky, posezení v přírodě, jízda na kole) KLUB DŮCHODCŮ BOBROVNÍKY (schůzky, oslavy, návštěvy sousedních klubů, pěší turistika, plesy, zájezdy, divadlo) KLUB DŮCHODCŮ LUDGEŘOVICE (kulturní, společenské a poznávací akce, vycházky, zájezdy) KLUB DŮCHODCŮ VRABLOVEC (lékařské přednášky, večírky, zájezdy, výstavy, duchovní podpora, jóga) Dlouhoveská 17, Hlučín K Boru 5, Hlučín - Darkovičky , Požárnická 49, Hlučín - Bobrovníky KD, Ludgeřovice Vrablovec 792/36, Ludgeřovice Hasiči 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 LÉKAŘI Poliklinika Hlučín Lékařská pohotovost (Hlučín) Státní Slezská nemocnice v Opavě Městská nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice s polik. Ostrava-Poruba Státní nemocnice Vítkov POMOC V TÍSNI Národní linka prevence AIDS Linka bezpečí pro děti a mládež Vzkaz domů (dítě na útěku) Linka bezpečí Linka důvěry - Opava Linka důvěry - Ostrava Poradna pro ženy a dívky v krizových situacích Krizové a kontaktní centrum Pod Slunečníkem Krizové centrum pro rodinu a děti, Ostrava Linka důvěry pro seniory Krizová a poradenská linka pro seniory Centrum primární prevence, Ostrava Liga za práva vozíčkářů El. proud Plyn Voda Městský úřad Hlučín Informační centrum Hlučín Krajský úřad MSK kraje Okresní správa soc. zabezpečení Farní úřad Hlučín Redakce Hlučínských novin Telefonní čísla v ČR informace Okresní soud Opava Krajská hygienická stanice Tlumočník znakového jazyka, Hlučín Probační a mediační služba ČR, Opava Autobusová doprava - Hlučín Hlášení poruch Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky OSTATNÍ KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE (zájezdy, oslavy, společenské akce, večírky) Dolní 247, Šilheřovice Zajímavé internetové odkazy

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Komunitní plánování Hlučínska 2011 Vytištěno ve spolupráci: www.tiskarnaklein.cz

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Vážení spoluobčané, opět jsme pro vás se začátkem nového roku, tak jako v deseti předchozích letech, připravili Průvodce sociální oblastí České

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více