Greater London Enterprise Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Co se dočtete na dalších stránkách? srpen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Greater London Enterprise www.gle.cz. Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Co se dočtete na dalších stránkách? srpen 2013"

Transkript

1 srpen 2013 Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Letní dny jsou pro nás vždy o něco klidnější, než rušný provoz v průběhu roku. Můžeme zrekapitulovat jednotlivé aktivity a vyhodnotit, jestli byly úspěšné. Projekt Pracovní a podnikatelské poradesntví ve Středočeském kraji pomalu končí, a proto jsme se rozhodli vypsat semináře i v průběhu srpna. Pro osoby starší 50 let a cizince je to tak jedna z posledních příležitostí se do projektu zařadit a využít jeho bezplatných služeb. Stávajícím klientům děkujeme za jejich účast na aktivitách a za jejich krásný dárek, který nám vyrobili. Nábor klientek probíhá i v rámci druhého projektu Paní svého času díky podnikání. Na podzim proběhne druhé kolo motivačních workshopů a seminářů s podnikatelskou tematikou. Nově budou akce probíhat v Kolíně a v Poličce. Do obou projektů se mohou zájemci hlásit již v průběhu srpna. Podzimní měsíce tak budou plné různých aktivit. Těšíme se na nově příchozí zájemce a přejeme příjemné prožití letních prázdninových dní. Co se dočtete na dalších stránkách? Úvodní slovo 1 Michaela Čapková Projektová manažerka Fiktivní firma 2 Jak si vedeme v projektu Paní svého času díky podnikání 3 Co dále plánujeme v projektu 3P Podzimní aktivity projektu Paní svého času díky podnikání 5 6 Krátké zprávy 7 Vyrobeno klienty GLE o.p.s. Prázdninové přání 9

2 2 GLE bulletin Fiktivní firma Nácvik dovedností pro podnikání ve fiktivní firmě V květnu a červnu 2013 měli klienti GLE v rámci projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji příležitost získat znalosti potřebné pro úspěšné zahájení podnikání a zároveň si je prakticky procvičit při práci na počítači. Právě praktické využití počítače v podnikání, ale i při hledání zaměstnání, představuje pro řadu lidí velký problém a počítač jim práci spíše komplikuje než usnadňuje. Na intenzivním pětitýdenním kurzu fiktivních firem jsme se proto zaměřili na nácvik konkrétních dovedností, které mohou v podnikání využít. V kurzu se klienti věnovali několika tematickým blokům nazvaným Povinnosti v začátcích podnikání, Marketing, Zdroje financování, Obchodní jednání, Podnikatelský plán, Povinnosti zaměstnavatele, Manažerské dovednosti, Spotřebitel, Daně a daňová evidence. Během pěti týdnů účastníci získali řadu důležitých informací z uvedených oblastí, vědí také, kde hledat či kam se obrátit v případě nejasností. Účastníci v tomto běhu pracovali po celou dobu kurzu každý na svém podnikatelském nápadu a výstupy kurzu by jim proto měly být ku prospěchu, pokud se skutečně rozhodnou zahájit podnikání ve zvoleném oboru. Všichni úsčastníci spadali do skupiny osob starších 50 let, a kteří jsou aktuálně bez práce. Právě věk je často důvodem, proč nemohou nalézt pracovní uplatnění formou zaměstnaneckého poměru a vlastní podnikatelská činnost nabízí zajímavou alternativu pro jejich zařazení zpět do pracovního procesu. Začít podnikat nicméně vyžaduje velkou odvahu v každém věku, věříme však, že alespoň některým absolventům kurzu se to podaří a budeme je v tomto směru rádi i nadále podporovat. Na konkrétních příkladech si kromě vyhledávání na internetu procvičili zejména práci s MS Word, Excel a PowerPoint. Vyzkoušeli si vyplnit online formuláře, vystavit fakturu, vytvořit si jednoduchý rozpočet nebo databázi zákazníků v Excelu, napsat obchodní dopis či inzerát na volné místo v jejich fiktivní firmě. Martina Koczová Poradkyně

3 3 GLE bulletin Jak si vedeme v projektu Paní svého času díky podnikání Projekt Paní svého času díky podnikání je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zapojit se mohou ženy: nezaměstnané déle než 6 měsíců, starší 50 let, po rodičovské dovolené, které žijí ve Středočeském nebo Pardubickém kraji a nepodnikají. Účastnice na úvod prošly třídenním motivačním kurzem, který má za cíl dodat sebevědomí a chuť do další činnosti. Poté se v jednodenních seminářích zaměřily na různá témata z oblasti podnikání jako např. povinnosti podnikatelky v začátcích podnikání, komunikace a vyjednávání, příprava podnikatelského plánu, marketing, internetová propagace, zdroje financování při zahájení podnikání, základy daňové evidence, atd. Kromě seminářů měly klientky možnost využívat individuální konzultace s podnikatelskými poradkyněmi a dalších návazných aktivit. Od účastnic prvního běhu seminářů máme pozitivní ohlasy. Díky neformální atmosféře se vytvořila sehraná parta žen, která se těšila na vzájemné setkávání se na seminářích. Některé klientky zůstávají v kontaktu a plánují vzájemnou spolupráci ve své podnikatelské činnosti. I nadále jsou všem klientkám projektu k dispozici poradkyně na individuálních konzultacích, jakož i právník a daňový poradce, kteří pomohou s odbornými dotazy. Networkingové setkání v rámci projektu Paní svého času díky podnikání První networkingové setkání v rámci projektu se uskutečnilo dne 23. května Cílem setkání bylo načerpat inspiraci pro podnikání, seznámit se s lidmi, kteří mají stejný zájem a diskutovat o svých prvních zkušenostech před zahájením vlastní podnikatelské činnosti. Na setkání jsme pozvali jak klientky ze seminářů tak ty, co se účastní individuálních aktivit.

4 4 GLE bulletin Jak si vedeme v projektu Paní svého času díky podnikání Na začátku setkání proběhla krátká prezentace zakladatelek coworkingového centra Baby Office z Prahy 4, na prezentaci navázala naše klientka z již proběhlého projektu paní Olga Rochowanská, která úspěšně zahájila podnikání v oblasti oděvního poradenství. Oba podnikatelské příběhy byly velmi poutavé a splnily cíl rozpoutání diskuze s klientkami a dodání jim chuti do založení vlastního podnikání. V druhé části networkingového setkání měly zájemkyně prostor pro představení svých podnikatelských záměrů s následnou volnou diskuzí a zábavou. Nakonec se odhodlala vystoupit jen paní Daniela Blechová, která chce pracovat v oblasti tvorby webových stránek a on-line propagace, a podělila se s námi o svůj nápad a jeho plánovanou realizaci. Na setkání také došlo k předání certifikátů za účast na seminářích klientkám, které se zúčastnily více než 60% konaných seminářů a zároveň nám odevzdaly alespoň 4 části svého podnikatelského plánu. Projekt je v plném proudu, klientky mají možnost využít poradenství s našimi poradkyněmi, dále s právníkem a daňovým poradcem. Některé z nich chtějí absolvovat rekvalifikaci, související s vybranou podnikatelskou činností, která má za cíl jim umožnit zahájit a rozšířit oblast jejich podnikání. Rekvalifikační kurz klientkám můžeme uhradit dle platné metodiky projektu. Jsou klientky, které přemýšlejí o využití služeb mentorky, která již nějakou dobu úspěšně podniká ve vybrané oblasti. Po dokončení prvního běhu lze konstatovat, že projekt neposkytuje řešení pro každou nezaměstnanou ženu, nicméně znamená velkou podporu a pomoc těm, které se nespoléhají jen na to, že najdou zaměstnání a rozhodly se vytvořit si jej samy pro sebe, jsou motivované a chtějí zahájit vlastní podnikání. Přejeme trpělivost, odhodlání a nadšení do následujících měsíců! Andrea Csirke, Podnikatelská poradkyně

5 5 GLE bulletin Co dále plánujeme v projektu 3P Na období červenec až srpen 2013 jsme naplánovali řadu seminářů, které budou probíhat nejen v Praze, ale i v dalších středočeských městech např. v Příbrami a Mladé Boleslavi. Vzhledem k tomu, že detaily realizace jsou zatím v jednání, naleznele aktuální informace na našich stránkách Datum úterý 23.7., 30.7., 13.8., úterý 6.8., pondělí 2.9., 9.9., 23.9., pondělí 16.9., pondělí Semináře s pracovní tematikou Jak najít zaměstnání Základy orientace ve světě financí Jak najít zaměstnání Základy orientace ve světě financí Pracovně-právní základy V tuto chvíli již můžeme nabídnout níže uvedené semináře, které se boudou konat v naší pražské učebně na adrese Tyršova 1832/7, Praha 2. Datum Jednodenní podnikatelské semináře čtvrtek Základy podnikání čtvrtek Marketing - nástroj úspěšných podnikatelů/podnikatelek čtvrtek Tvorba podnikatelského plánu čtvrtek Základy podnikání čtvrtek Povinnosti v začátcích podnikání 1. čtvrtek Povinnosti v začátcích podnikání 2. čtvrtek Marketing - nástroj úspěšných podnikatelů/podnikatelek čtvrtek Tvorba marketingových prezentací apod. čtvrtek Zásady obchodní komunikace a vyjednávání čtvrtek Potenciální zdroje financování čtvrtek Tvorba podnikatelského plánu čtvrtek Legislativa - aktuální zákony týkající se podnikání čtvrtek Administrativa, zaměstnanci/kyně atd. čtvrtek Daňová evidence Semináře jsou určeny pro cílovou skupinu projektu 3P, tj. osoby nad 50 let a cizince bydlící ve Středočeském kraji, kteří aktuálně nepodnikají. Pro osoby z cílové skupiny jsou semináře zdarma. Všechny zájemce žádáme, aby se předem zaregistrovali na telefonních číslech nebo /6, popřípadě em: Účastníkům projektu nabízíme rovněž proplacení cestovních nákladů na aktivity projektu. Lucie Crawley - asistentka projektu

6 6 GLE bulletin Podzimní aktivity projektu Paní svého času díky podnikání V současné době připravujeme podzimní běh cyklu seminářů s motivační a podnikatelskou tematikou. Tentokrát jsme se zaměřili především na Kolín, Kutnou Horu, Čáslav a okolí těchto měst, tedy východní část Středočeského kraje. V červnu jsme začali informovat o možnostech zapojení do projektu instituce, které při své práci komunikují s cílovými skupinami projektu. Doufáme, že se touto cestou o možnosti podpory při zahájení podnikání dozvědí zájemkyně, které právě takovouto pomoc potřebují. Nově vytvořený letáček bude k dispozici na městských úřadech a pobočkách poradkyně klientkám si slibujeme větší přístupnost našich služeb např. pro maminky, kterým činí cestování do Prahy potíže. Poradkyně bude k dispozici pro zodpovídání dotazů ohledně podzimního cyklu seminářů, ale také pro individuální konzultace. Samotný cyklus seminářů začne v posledním zářiovém týdnu. Opět začneme třemi semináři, Rozpis podzimních seminářů: Motivační kurz - Poznej sama sebe pondělí Motivační kurz - Beseda s vizážistkou středa Motivační kurz - Osobní rozvoj pátek Podnikatelský plán čtvrtek Povinnosti v začátcích podnikání 1.část čtvrtek Povinnosti v začátcích podnikání 2.část čtvrtek Rovné příležitosti, diskriminace čtvrtek Marketing čtvrtek Internetový marketing čtvrtek Obchodní komunikace a vyjednávání čtvrtek Potenciální zdroje financování pondělí Administrativa a zaměstnanci čtvrtek Základy daňové evidence středa Úřadu práce ČR, dále v místních školkách, rodinných a mateřských centrech, v knihovnách apod. Na první polovinu září plánujeme informační schůzky k projektu se zájemkyněmi z cílových skupin. Pro klientky bude k dispozici podnikatelská poradkyně přímo v Kolíně (ve vzdělávacím centru Kolárka, Na Pustině 1068, Kolín), a to každý čtvrtek již od Přiblížením které mají za úkol namotivovat klientky do dalších činností projektu. Dále následuje 10 seminářů s podnikatelskou tematikou. Klientky by po skončení běhu seminářů měly mít základní rozhled o podmínkách podnikání v ČR, který dále mohou rozvíjet na individuálních konzultacích s poradkyněmi či mentorkami. Kateřina Bartošová, Projektová manažerka

7 7 GLE bulletin Krátké zprávy z GLE o.p.s. Kongres žen V červnu jsme se zúčastnili prvního Kongresu žen, který se odehrál v Národním domě na Vinohradech. Projektová manažerka Michaela Čapková vedla diskuzní kavárnu na téma Ženy a podnikání. U diskuzního stolu se sešlo mnoho zajímavých žen, s bohatými životními zkušenostmi jak z osobního tak podnikatelského života. Jedním z témat bylo, jaké jsou možnosti síťování podnikatelů, jestli jsou důležité webové stránky a jak najít sílu a motivaci pro své podnikání a při překonávání obtíží. Všem zúčastněným ženám děkuji, bylo to velmi příjemné a diskuze přinesla mnoho zajímavých podnětů a témat. Děkujeme pořadatelkám za pozvání a těšíme se na další ročník. Na setkání proběhla prezentace podnikatelských plánů klientů obou společností, kterého se účastnila i investorka Margareta Křížová známá z pořadu České televize Den D. Všichni účastníci tak získali zpětnou vazbu od odbornice s obrovskými zkušenostmi v podnikatelské sféře. Věříme, že toto setkání a získání nových kontaktů přispěje k motivaci účastníků na cestě k zahájení vlastního podnikání. Studijní návštěva V úterý 23. dubna jsme přivítali studijní návštěvu z Lotyšska. Jednalo se o 8 zástupců vládních i nevládních organizací, kteří pod záštitou tamního ministerstva kultury vycestovali pro čerpání dobré praxe na poli intergrace. Protože je nám toto téma blízké a s cizinci pracujeme jíž od roku 2007, oslovili nás a požádali o rozhovor na téma cizinci v ČR, jejich integrace a postup práce při jejich začleňování. Spolupráce se společností AGENDER v projektu INICIO 50 V rámci projektu INICIO 50, který má usnadnit zahájení podnikání osobám starším 50 let, byla GLE o.p.s. nejprve oslovena s žádostí o lektorování krátkého semináře na téma Marketing. Vzhledem k tomu, že také pracujeme s cílovou skupinou 50+, rozhodli jsme se ve spolupráci pokračovat a někteří z našich klientů dostali možnost zúčastnit se závěrečného networkingového setkání projektu INICIO 50. Setkání bylo velmi zajímavé a přínosné. I pro nás byla diskuze obohacující, protože téma integrace cizinců je řešeno v Lotyšsku jiným způsobem, který je přísnější a klade na cizince přicházející do Lotyšska větší nároky.

8 8 GLE bulletin Krátké zprávy z GLE o.p.s. Semináře pro Klub Hanoi V průběhu léta vyučují lektoři GLE o.p.s. každý pondělní večer semináře s podnikatelskou tematikou pro klienty klubu Hanoi. Účastníci již měli možnost seznámit se s povinnostmi začínajících podnikatelů, daněmi a daňovou evidencí v ČR. V dalších setkáních se dozvědí více také o povinnostech zaměstnavatele, finančním plánování a marketingu. Semináře probíhají za účasti překladatelky do vietnamštiny a jsou tak přístupné i pro ty, kteří zatím česky příliš nerozumí. Počítačové kurzy Během našich seminářů i individuálních konzultací jsme se často setkávali s tím, že naši klienti postrádali některé znalosti a dovednosti v oblasti ovládání práce na počítači. Někteří během svého profesního života k práci počítač vůbec nepotřebovali, jiní používali jen speciální software a chyběly jim základní dovednosti. Pro velkou poptávku jsme se proto rozhodli realizovat řadu kurzů, která by našim klientům pomohla tento nedostatek napravit. Od dubna do června proběhl jeden jednodenní a tři dvoudenní kurzy zaměřené na základy práce s počítačem pro uchazeče o zaměstnání a podnikání a dále skupinová konzultace týkající se propagace na Internetu. Důraz byl kladen na základní práci na PC, vytváření dokumentů v programu MS Word (popř. MS Excel), práci na Internetu a komunikaci prostřednictvím u. Vše jsme se učili na konkrétních příkladech, takže klienti si například vyzkoušeli napsat obchodní dopis i životopis, vytvořené soubory vhodně organizovat a ukládat na svůj počítač a odesílat vytvořené dokumenty potencionálním obchodním partnerům či zaměstnavatelům. Dále jsme společně vyhledávali nabídky práce na pracovních portálech nebo informace pro uchazeče o zaměstnání a začínající podnikatele. V rámci konzultace zaměřené na on-line propagaci jsme s klienty diskutovali jejich očekávání a reálné možnosti, které jim Internet nabízí. Ukázali jsme si různé způsoby vytvoření vlastních webových stránek, přičemž jsme se zabývali rovněž finanční a technologickou náročností zvolených řešení. Často se totiž setkáváme s tím, že lidé nedokáží realisticky odhadnout své možnosti a vhodnost různých nástrojů on-line marketingu pro jejich konkrétní produkt. Během kurzů jsme se museli potýkat s rozdílnou úrovní znalostí účastníků, což bývá zejména v oblasti práce na PC častý problém. Přesto se nám společně podařilo dosáhnout velkého pokroku, kdy absolventi těchto kurzů jsou schopni bez cizí pomoci využít počítač a Internet jak pro hledání práce, tak pro vlastní podnikání.

9 9 GLE bulletin Přejeme Vám rříjemoé letpí doy a rříjemoqu dqvqleokqvqu atnqsféru.

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1 4. čtvrtletí 2012 Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus pracovních seminářů a job klubů 2 Podnikání nanečisto ve fiktivní firmě 3 Rekvalifikační kurz Základy podnikání 4 Paní

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 Skupina GLE Zakladatel GLE o.p.s. Greater London Enterprise Limited Sídlo: Saint Martins House, 210-212 Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU

PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU Červenec 2015 / číslo 1 PROJEKT PRÁCE A DĚTI POD JEDNOU STŘECHOU STRUČNĚ O PROJEKTU Představujeme Vám projekt Práce a děti pod jednou střechou, který RC Sluníčko realizuje od 1.9.2014 do 30.11.2015. Projekt

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s.

Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s. Výroční zpráva 2013 APPN, o. s. V roce 2014 proběhla transformace na APPN, o. p. s. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje organizace... 3 2 Poslání sdružení... 3 3 Výkonný výbor a revizní komise... 4

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel

PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel PROJEKT 2006-2008 www.ekonomservis.cz/podnikatel BÝT PODNIKATELEM VERSUS BÝT ZAMĚSTNANCEM?! POMÁHÁME NASTARTOVAT ZMĚNU BUDOUCNOSTI SMĚREM K PODNIKÁNÍ PROJEKT 2006-2008 CZ.04.1.03/1.1.12.3/2810 PRVNÍ KROK

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE RUBIKoNovINy 02 / 2015 Již 21 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

(S)ladíme s Kašparem aneb Metodika benefitu hlídání dětí v domácnostech. ahoj!

(S)ladíme s Kašparem aneb Metodika benefitu hlídání dětí v domácnostech. ahoj! (S)ladíme s Kašparem aneb Metodika benefitu hlídání dětí v domácnostech ahoj! (S)ladíme s Kašparem aneb Metodika benefitu hlídání dětí v domácnostech Děkujeme všem citovaným, kteří se s námi podělili o

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více