Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem"

Transkript

1 Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem (100 g taveného smetanového sýru, 50 g tuku, 50 g èerstvého fenyklu, 80 g tuòáka,1 lžièka pikantní hoøèice, citrónová š áva, sùl, 1 pomeranè) Tuk, sýr, hoøèici a tuòáka vyšleháme. Pøidáme sùl, citrónovou š ávu a nastrouhaný èerstvý fenykl. Vše spojíme a natíráme na opeèený bílý chléb a zdobíme plátky pomeranèù. Francie - Sýrová pomazánka se šunkou (100 g sýru Luèina, 50 g šunky, 2 lžíce majonézy, 100 g chøestu,1 lžíce cibulové natì, 1 vejce, mletý pepø, citrónová š áva, cukr, sùl) Chøest uvaøíme ve vodì s cukrem, solí a citrónovou š ávou..vychladlý, okapaný rozmixujeme, spoleènì s vaøeným oloupaným vejcem a šunkou. Spojíme s majonézou, sýrem a nakrájenou cibulovou natí. Podle potøeby osolíme a ochutíme mletým pepøem. Nìmecko - Obatzba (150 g pivního sýra nebo romaduru, 50 g másla,50 ml piva,150 g cibule, pepø, mletá paprika) Sýr rozšleháme s máslem, pøidáme pivo, jemnì krájenou cibulku a koøení. Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob Jíst zdravì chce každý, zmìnit své stravovací návyky málokdo. Rozhodnìte se být mezi tìmi, kteøí to dokáží. S vìkem ubývá pocit žíznì. A pøitom doplòování tekutin je ve starším vìku dùležitìjší než kdykoliv pøed tím. Mìlo by se vypít nejménì 1,5 l tekutin dennì. Dávejte pøednost neslazeným nápojùm, nejlépe vodì bez bublinek. Pokud pijete bylinkové èaje nebo minerální vody, støídejte je! Zamýšlejte se nad tím, co jíte. Kvalita nebo nekvalita potravin není vždy závislá jen na cenì. Zeleninu dìlí mnozí na dobrou a dušenou. Možná je to pozùstatek dìtské nechuti k dušené mrkvi. Tak proè nevyhovìt. Zeleninový salát neodmítne nikdo. Tøeba by byl jen z krouhaného zelí. Jak omezit tuky? Tøeba i takhle. Dejte do mletého ménì masa a pøidejte ovesné vloèky nebo sójovou dr. Uzeniny jsou pro ty, kteøí nemají dost fantazie a nápadù, jak se dobøe najíst. Zdravé jídlo = nevalná chu je pouze mýtus, záleží jen na vašem kuchaøském umìní a fantazii. I proto vznikl tento receptáø. Vaøené fazole moc nelákají, ale Kanadský guláš ochutnáte rádi, i když jsou to zase jen vaøené fazole. Kvìtina prospìje jídelnímu stolu rozhodnì víc než slánka nebo slané dochucovadlo s glutamátem sodným. Neexistují žádné zakázané potraviny. Vždy je chyba jen v nevhodné, kombinaci, pøípravì a v množství. Zkrátka všeho s mírou. Poøádek musí být. I v jídle. Jezte pravidelnì, radìji èastìji a menší porce. Povídejte si pøi jídle, vždy u stolu je tak hezky. Ale žádná jiná èinnost, jako ètení nebo sledování televize. Soustøedíte-li se na nìco jiného, sníte toho mnohem více, než je tøeba. Zbavte se nesmyslných pøedsudkù. Jsou totiž i takoví, kteøí nemají rádi ryby, proto Život má být pestrý 9

2 Život má být pestrý 10 je nikdy nejedli. Úplnì nejdùležitìjší je chtít se správnì stravovat a být ochoten pro to nìco udìlat, nikdo jiný to za vás neudìlá. Povyšte jídlo na spoleèenskou událost. A radost z nìho není v množství, ale v nápaditosti. Rajské omáèky jsou jistì na jídelníèku v ráji Rajská jablíèka, rajèata jsou zøejmì nejoblíbenìjší zeleninou na svìtì. Pocházejí z Peru a do Evropy rostlinu dovezli v 16. století Španìlé. Jako zeleninu však rajèata zaèali využívat pouze Italové. Zbytek Evropy je považoval za rostlinu jedovatou. Až do konce 18. století se pìstovala v botanických zahradách jako okrasná rostlina. Podivuhodnou cestu podniklo rajèe, než zvítìzilo na celé èáøe na americkém stole. Nerozšíøilo se tam z vlastní zemì pùvodu, ale na zaèátku 19. století je s sebou pøivezli evropští pøistìhovalci. Velkoplodé i tøešòové odrùdy mají velmi nízkou energetickou hodnotu. Rajèata jsou bohatá na vitamin C a z minerálù mají nejvíce fosforu, draslíku, dále pak vápníku a hoøèíku. I když jsou rajèata na trhu po celý rok, nejchutnìjší jsou v sezónì. Vyzrálé èerstvé plody jsou výborné na saláty. Menší rajèata jsou vhodná na plnìní rùznými pìnami nebo saláty. Známé jsou i teplé a studené polévky, jako napøíklad gaspacho. Rajèata se velmi dobøe kombinují s lilkem a cuketou. Z této zeleniny se pøipravuje francouzský pokrm ratatouille, který se podává jako pøíloha k masu nebo samostatný pokrm s peèivem. Z rajèat a mnoha bylinek a koøení se pøipravují omáèky, které se hodí k masu a zejména k tìstovinám. Do nìkterých omáèek se pøidávají rajèata oloupaná. Slupky se lehce zbavíte, když vyøíznete z rajèete zbytek stonku a na protilehlé stranì naøíznete slupku do køíže. Pak rajèe vložíte asi na 15 vteøin do vroucí vody, naøíznutá slupka se zaène shrnovat. Ochlaïte jej ve studené vodì a malým nožem stáhnìte slupku. Kdo maže, ten jede...sýrové pomazánky pro zdraví Pomazánky jsou výživná a chutná snídanì, svaèina nebo veèeøe. Každý si mùže pøipravit tu svoji, podle chuti a fantazie. Jako základ do vìtšiny pomazánek je vhodné pomazánkové máslo, které má nízký obsah tuku a dobøe se pojí s ostatními surovinami. Kromì toho je k dostání mnoho pomazánkových základù rostlinného pùvodu. Základní surovina mnohých pomazánek je èerstvý sýr. Nejznámìjší je luèina nebo žervé, ale výborný je i italský tvarohový sýr ricotta. Èesko - Pomazánka sýrová s øedkvièkami (100 g tuku, 50 g smetanového sýru, 1 lžièka majonézy nebo jogurtu, 8 øedkvièek, 1 lžièky øeøichy, sùl) Tuk vymícháme se sýrem, zjemníme majonézou a promícháme s nastrouhanými øedkvièkami a nakrájenou øeøichou. Podle potøeby osolíme. Rakousko - Pomazánka sýrová s hráškem a rozmarýnem (120 g mraženého hrášku, 60 g sýru Luèina, 80 g tuku, 1 stroužek èesneku, sùl, mletý pepø, èerstvý rozmarýn) Zmrzlý hrášek pøelijeme vaøící vodou, necháme zchladnout a okapat. Hrášek rozmixujeme, pøidáme sýr, tuk, sùl, mletý pepø, utøený èesnek a nasekaný èerstvý rozmarýn. Itálie - Parmská sýrová pomazánka (100 g sýru Luèina, 40 g strouhaného parmazánu, 50 g èerných oliv, bazalka, 1 stroužek èesneku, 2 rajèata,(cherry), sùl, 1 lžièky keèupu) Recepty sýrové pomazánky 47

3 Recepty palaèinky 46 Francie - Palaèinky plnìné Camembertem (30 g hladké mouky, 50 g másla, 250 ml smetany, 1 cibule, 200 g sýru s bílou plísní, máta peprná, bazalka, sùl, citrónová š áva) Z másla a tuku pøipravíme svìtlou jíšku, pøidáme smetanu a povaøíme. Do vychladlé omáèky pøidáme sùl, pepø, citrónovou š ávu, nastrouhaný sýr, drobnì nasekanou cibuli a bylinky. Promícháme, natøeme na palaèinky, srolujeme a naskládáme do zapékací mísy, kterou jsme vytøeli olejem, zapeèeme a podáváme teplé. Itálie Palaèinky plnìné leèem a šunkou (30 g hladké mouky, 50 g másla, 250 ml smetany, èesnek, sùl, bazalka, 100 g rajèat, 200 g papriky, 100 g šunky) Z másla a mouky pøipravíme svìtlou jíšku, pøidáme smetanu a povaøíme. Do vychladvychladlého bešamelu pøidáme sùl, nakrájenou šunku, utøený èesnek a nasekanou bazalku. Nakonec pøidáme smìs z nakrájených paprik a rajèat udušených do mìkka a dobøe promícháme. Naplníme palaèinky, naskládáme do zapékací mísy a zapeèeme. Turecko - Palaèinky plnìné smìsí mletého masa (400 g mletého skopového a hovìzího masa, mletá paprika, sùl, pepø, cibule, èesnek, 1 lžíce rajèatového protlaku, olej) Na oleji usmažíme nakrájenou cibuli, èesnek, pøidáme mleté maso, sùl a opeèeme. Mìkké maso okoøeníme, promícháme s rajèatovým protlakem a naplníme palaèinky.. Švédsko - Palaèinky plnìné lososovou nádivkou a koprem (250 g filé z uzeného lososa, 250 ml smetany ke šlehání, sùl, pepø, èerstvý kopr) Ušleháme smetanu, osolíme, opepøíme, pøidáme sekaný èerstvý kopr a jemnì rozmixovaného lososa. Vše promícháme a plníme do vychladlých palaèinek. Èesko - Rajská omáèka (50 g tuku, 60 g cibule, divoké koøení, 50 g mrkve, 30 g celeru, 30 g petržele, vývar z hovìzího masa,50 g hladké mouky,100 g rajèatového protlaku, skoøice celá, citrón, cukr, sùl) Na tuku osmažíme nakrájenou zeleninu a cibuli, pøidáme divoké koøení, skoøici, plátky citrónu a dusíme. Svìtlou jíšku zalijeme prochladlým vývarem, rozšleháme, vlijeme k zeleninì a vaøíme asi 30 minut. Vaøenou omáèku procedíme, ochutíme, pøidáme rajèatový protlak a povaøíme. Francie - Rajská omáèka (50 g tuku, 200 g rajèat, 40 g cibule, celerový list,1 mrkev,100 ml vína, 60 g slaniny, masový vývar, sùl, pepø, 50 g hladké mouky, voòavé bylinky - tymián, oregáno, bazalka, šafrán) Kostièky slaniny opeèeme, pøidáme nakrájenou mrkev, cibuli, rajèata, celerový list, koøení, sùl, zalijeme vývarem a udusíme do mìkka. Hladkou mouku rozmícháme ve vývaru, pøidáme k zeleninì a provaøíme. Nakonec propasírujeme, dochutíme vínem a sekanými bylinkami. Skandinávie - Rajská omáèka (70 g sušených brusinek, 250 ml smetany, 50 g másla, 200 g rajèat, 1 šálek bešamelu, masový vývar, pepø, sùl, tymián,1 cibule, citrónová š áva, cukr, skoøice) Na másle opeèeme nakrájenou cibuli, pøidáme tymián, rajèata, vývar, sùl, pepø a vaøíme. Pak propasírujeme, pøidáme bešamel a zjemníme smetanou. Nakonec ochutíme citrónovou š ávou, cukrem, skoøicí a pøidáme sušené brusinky. Recepty omáèky 11

4 Recepty omáèky 12 Kanada - Rajská omáèka (200 ml smetany ke šlehání, 2 lžíce køenu, 100 g rajèatového protlaku, 40 g másla, 50 g hladké mouky, 1 cibule, sùl, pepø, bobkový list, vývar z masa) Nakrájenou cibuli opeèeme na másle, pøidáme mouku, rajèatový protlak, zalijeme vývarem, osolíme, okoøeníme, rozšleháme a povaøíme. Pøi servírování pøidáme strouhaný køen a šlehanou smetanu. Švýcarsko - Rajská omáèka (200 g rajèat, 50 g celeru, 50 g cibule, 40 g másla, 50 g mouky, masový vývar, pepø, sùl, ocet, cukr, worcesterová omáèka, 80 g strouhaného sýra) Nakrájený celer a cibuli opeèeme na másle, pøidáme mouku, rajèata,zalijeme vývarem, osolíme a okoøeníme. Vaøenou omáèku pøecedíme, ochutíme worcestrovou omáèkou. Podáváme na talíøi ozdobeném strouhaným sýrem. Itálie - Rajská omáèka (400 g rajèat, 100 g cibule, 3 stroužky èesneku, 60 g celeru, olivový olej, sùl, pepø, èerstvá bazalka a petrželová na ) Nakrájenou cibuli, èesnek, celer, rajèata, petrželovou na, bazalku, koøení, olej mírnì zalijeme vodou a za obèasného zamíchání vaøíme do zhoustnutí. Nakonec rozmixujeme a podle potøeby dochutíme. Rakousko - Studená rajská omáèka (2 lžíce rajèatového protlaku,1rajèe, 2 lžíce oleje,1 lžíce strouhaného køenu, 3 lžíce smetany, sùl, cukr, mletá paprika) Rajèata spaøíme, jemnì nasekáme a smícháme s ostatními surovinami a nakonec vmícháme ušlehanou smetanu. Palaèinky trochu jinak Palaèinky nemusí znamenat jen cukr, èokoládu a šlehaèku. I slaná úprava palaèinek mùže být stejnì pøíjemná a zpestøit jídelníèek. To ostatnì potvrzuje i skuteènost, že jsou oblíbeny všude na svìtì. Palaèinky se pøipravují vìtšinou stejnì, liší se jen náplní a potìry. Jednoduché a rychlé tìsto se skládá z mléka, vajec, špetky soli a mouky. V nìkterých pøedpisech najdete mouku hladkou, jinde zase polohrubou. Je možno zkusit obì mouky zkombinovat. Na 500 ml mléka se dává tak g mouky a 2 vejce. Palaèinky se peèou na co nejmenším množství oleje, nejlépe v nízké teflonové pánvi. Nízké proto, aby se daøilo palaèinky pìknì pøehazovat. Na vázání náplní do slaných palaèinek se èasto používá základní hrubá bílá omáèka bešamel. Jmenuje se po svém tvùrci markýzi de Béchameil, který byl vedoucím kuchynì na dvoøe Ludvíka XV. Omáèka se od doby vzniku nezmìnila. Svìtlá máslová jíška se zalije mlékem nebo u bohatší varianty sme smetanou a provaøí do krémové konzistence. Je také základem pro všechny druhy smetanových omáèek s rùznými pøíchutìmi. Èesko - Palaèinky plnìné kvìtákovým mozeèkem a šunkou (1 cibule, 50 g másla, 250 g kvìtáku, sùl, pepø, kmín, 2 vejce, 50 g šunky) Mléko, vejce a sùl rozšleháme. Za stálého míchání pøidáváme polohrubou mouku a tìsto necháme krátce odpoèinout. Pak upeèeme tenké palaèinky a naplníme je kvìtákovým mozeèkem se šunkou. Anglie - Palaèinky se špenátem (250 g èerstvého špenátu nebo mangoldu, 50 g oleje, 2 vejce, 1 cibule, 3 stroužky èesneku, 50 g anglické slaniny, sùl, pepø) Recepty palaèinky 45

5 Recepty èoèka Uvaøenou èoèku promícháme s dušeným zelím, pøidáme keèup, osolíme, opepøíme, promícháme s nakrájenou cibulovou natí. Èoèku posypeme petrželovou natí a podáváme s uzeným bùèkem. Španìlsko Èoèka se zelenou paprikou a rajèaty (400 g èoèky, 2 lžíce oleje,100 g cibule, 3 rajèata, 2 zelené papriky, 2 stroužky èesneku, sùl, pepø) Nakrájenou cibuli krátce osmažíme na oleji, pøidáme na plátky nakrájený èesnek, rajèata a papriky, osolíme, okoøeníme a krátce dusíme. Nakonec promícháme s uvaøenou èoèkou, prohøejeme a podáváme posypané petrželovou natí. Mùžeme pøelít rozškvaøenou, na kostièky nakrájenou anglickou slaninou. Èesko - Èoèkový salát s celerem (300 g vaøené èoèky,100 g celeru, kyselá okurka, šunka, cibule, jablko, citrónová š áva, sùl, pepø, olej,) Austrálie - Barbecue rajèatová omáèka (400 g rajèat, 50 g rajèatového protlaku, 50 g hoøèice, 100 g cibule, 2 stroužky èesneku, 40 g oleje, worcestrová omáèka, ocet, cukr, sùl) Na oleji orestujeme nakrájenou cibuli s èesnekem,pøidáme oloupaná spaøená rajèata a ostatní pøísady. Povaøíme asi 20 minut a rozmixujeme. Omáèku podáváme ke grilovanému masu teplou i studenou. Anglie Tomatové chutney (1500 g rajèat, 500 g jablek, 300 g cibule, 250 ml octa, 100 g cukru, 0,5 lžièky papriky, 0,5 lžièky tluèeného høebíèku, 0,5 lžièky mleté skoøice, 3 lžièky soli, 2 stroužky èesneku) Spaøená, oloupaná rajèata rozkrájíme. Jablka bez jádøincù a cibuli umeleme a dáme spoleènì s rajèaty vaøit. Pøidáme ocet, koøení, utøený èesnek a vaøíme do zhoustnutí. Pøidáme cukr a necháme pøejít varem. Plníme do malých sklenièek a mùžeme sterilovat. Recepty omáèky Polsko Èoèkový salát s vejci a pórkem (300 g vaøené èoèky, 2 vaøená vejce, 100 g pórku,100 g šunky, sùl, pepø, olej, citrónová š áva) Maïarsko- Èoèkový salát s paprikovou klobásou a kyselým zelím (300 g vaøené èoèky, 100 g paprikové klobásy, 100 g kyselého zelí, 50 g èervené kapie, sùl, 1 lžíce oleje, 1 feferonka) 44 Èína Èoèkový salát s tofu (300 g vaøené èoèky, 150 g tofu, olivový olej, èervená øepa, sojová omáèka, mladé zelené cibulky, chilli paprièky, pepø, hoøèièné semínko, sùl) 13

6 Tìstoviny to není jen Itálie 14 Tìstoviny, to není jen Itálie, i když... Obilí pìstuje lidstvo už nìkolik tisíc let. Výroba tìstovin tedy musí být hodnì stará. Tìstoviny zøejmì vymyslely nezávisle na sobì dva národy. Etruskové v Itálii a Èíòané. Informace o èínských tìstovinách pøivezl do Evropy benátský cestovatel Marco Polo. Tìstoviny italského pùvodu a tìstoviny èínské od sebe lehce rozeznáte. Kvalitní italské a dnes i èeské tìstoviny se vyrábìjí z tvrdé pšenice, z ní se mele krupice semolina a výsledkem jsou tìstoviny, které se nelepí. Musejí se ovšem vaøit v dostateèném množství vody. Vaøí se rùznì dlouho, podle druhu, až jsou al dente na zoubek, ne mìkké, ne tvrdé. Na našem trhu najdete tìstoviny èetných tvarù. Už to nejsou jen špagety, kolínka, fleky, široké a polévkové nudle. To, že tìstoviny pøece jen patøí nejvíce k Itálii, potvrzují i italské názvy, které se dnes bìžnì používají. Farfalle-motýlci se dobøe pojí s omáèkou, koleèka - ruoti jsou choulostivá na zacházení pøi vaøení, penne - šikmo sekané rourky drží pøi vaøení velmi dobøe tvar, stejnì jako cavapappi - duté vlnky a gresti di gallo - kohoutí høebíky (kolínka s krajkou). Vývrtky - fusilli se dobøe napichují na vidlièku, lasagne jsou velké obdélníèky s ozdobným okrajem a používají se na zapékání, stejnì jako canneloni dlouhé silné trubky. Tìstoviny se vyrábìjí v nìkolika variantách vajeèné a bezvajeèné, celozrnné nebo barvené pøírodními barvivy jako špenát, èervená øepa nebo rajèata. No a ty èínské? Ty se vyrábìjí z pšenièné, rýžové a luštìninové mouky. Rýžové jsou v Èínì symbolem dlouhovìkosti a mají bílou lesklou barvu. Tìstoviny z fazolí mungo jsou prùsvitné a používají se do polévek. Èínské tìstoviny mají tvar dlouhé, nekoneèné nudle slisované v bloku nebo stoèené do klubíèka a pøadena. Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den... a co èoèka? Bývaly doby, kdy nejen hrách a kroupy, ale i èoèka byly v naší kuchyni jako doma. A bylo to ku prospìchu zdraví. Èoèka pochází z Asie a jednotlivé odrùdy se od sebe dají dobøe rozeznat, protože se liší v barvì i velikosti zrn..velkozrnná a drobnozrnná zelená èoèka je u nás nejbìžnìjší. Francouzská kuželovitá èoèka pìknì drží pøi vaøení tvar, nerozváøí se. Indická hnìdá èoèka se naopak rozváøí na kaši. Oranžová èoèka má drobná zrna jasné barvy, prodává se vìtšinou loupaná a pùlená a je velmi rychle uvaøená. Ne úplnì bìžný zpùsob užívání èoèky je její naklíèení. Naklíèením stoupne v èoèce obsah vitaminù skupiny B, zaktivizuje se vitamin A a C. Èoèka se namoèí asi na 8 hodin do dostateèného množství vody, pak se voda slije. Na talíø se položí pùlka utìrky, na ni se rozprostøou semena, zakryjí druhou pùlkou utìrky a dostateènì navlhèí. Talíø se položí na vzdušné a teplé místo. Aby neplesnivìla, je dobré ji tøikrát dennì propláchnout èistou vodou. Mìla by vyklíèit už za 5 dnù. Z naklíèené èoèky se pøipravují saláty. Èesko - Zadìlávaná èoèka s cibulí (400 g èoèky, 50 g cibule, 30 g tuku, citrón, cukr, sùl, 2 lžíce hladké mouky) Èoèku propláchneme, zalijeme vodou a namoèíme. Pak zvolna vaøíme. Na tuku zpìníme cibuli, zaprášíme ji moukou a usmažíme rùžovou jíšku. Pøidáme jí k èoèce, krátce povaøíme, ochutíme solí, cukrem a okyselíme. Podáváme s uzeným masem. Rusko - Èoèka se zelím a rajèatovým protlakem (300 g èoèky, zelená cibulová na, 300 g èerstvého zelí, 124 ml rajèatového protlaku nebo keèupu, sùl, mletý pepø, petrželová na ) Recepty èoèka 43

7 Recepty kvìták ndie - Vaøený kvìták s jogurtem I (1 kvìták, sùl, 4 lžíce kukuøièných lupínkù (corn flakes), citrónová š áva, 250 ml bílého jogurtu, 1 èerstvá chilli paprièka) Uvaøený kvìták v osolené vodì necháme okapat, rozebereme na rùžièky, pokapeme citrónovou š ávou, posypeme kukuøiènými lupínky a pøelijeme jogurtem. Ozdobíme nasekanými chilli paprièkami a podáváme. Austrálie Kvìtákový koláè (1 kvìták, 2 vejce, 250 ml mléka, 100 g strouhaného sýra, 50 g strouhanky, 300 g vaøené rýže natural, 20 g másla, sùl, pepø) Do vymazané zapékací misky narovnáme rýži, pøekryjeme rùžièkami uvaøeného kvìtáku a zalijeme osolenou a opepøenou smìsí z vajec, mléka a sýru a zapeèeme. Èesko - Fleky s houbami (400 g tìstovin, 100 g cibule, 300 g hub - žampion, sùl, pepø, kmín, petrželka, 3 vejce, 150 ml mléka, olej) Nakrájenou cibuli usmažíme na oleji, pøidáme oèištìné, nakrájené houby, osolíme a restujeme, až se vydusí voda. Promícháme s koøením, vaøenými tìstovinami a dáme do zapékací mísy vytøené tukem. Vložíme do vyhøáté trouby. V mléce rozšleháme vejce a zalijeme tìstoviny. Upeèeme do rùžova a podáváme posypané petrželovou natí. Øecko - Tìstoviny s rajèatovou omáèkou a se sýrem feta (400 g tìstovin ve tvaru rýže, 2 cibule, olivový olej, 5 stroužkù èesneku, èerstvý rozmarýn, oregáno (dost), sùl, 6 rajèat, 300 ml rajèatové š ávy, 300 g sýru feta) Tìstoviny ve tvaru rýže (nevaøené) dáme do pekáèe, zalijeme rajèatovou omáèkou a vložíme do rozehøáté trouby. Bìhem peèení zaléváme rajèatovou š ávou.tìstoviny nabobtnají, peèeme minut. Nakonec pøidáme strouhaný sýr Feta (Balkán, Akawi) a zapeèeme. Omáèka: Nakrájenou cibuli osmažíme na oleji, pøidáme lisovaný èesnek a na koleèka nakrájená, spaøená a oloupaná rajèata. Rozdusíme a promícháme s nakrájeným èerstvým koøením. Recepty tìstoviny 42 Turecko - Zapeèené tìstoviny s cuketou (400 g tìstovin,1 mladá cuketa, èerstvý tymián, 3 vejce,150 ml mléka,1 cibule, 3 lžíce oleje, sùl, mletý pepø) Na osmaženou cibuli vložíme drobnì nakrájíme cuketu, mírnì zalijeme a necháme dusit. Pøidáme èerstvý tymián, kterým nešetøíme, sùl, pepø a promícháme s vaøenými tìstovinami. Vložíme do tukem vytøené zapékací misky, krátce zapeèeme, pak zalijeme mlékem, ve kterém jsme rozšlehali vejce, a dopeèeme. 15

8 Recepty tìstoviny 16 Švýcarsko - Tìstoviny v plísòovém sýru (400 g špaget, 30 g slaniny, 150 g sýra s modrou plísní -Niva, olej, sùl, mletý pepø, oregáno, pažitka, 100 g žampionù, 150 g zauzené šunky, 250 ml smetany ke šlehání, 120 g tvrdého sýra - parmezán) Nakrájenou slaninu roztavíme a orestujeme na ní drobnì krájené žampiony, zalijeme smetanou a zvolna zavaøíme. Nastrouhaný sýr s modrou plísní a koøení necháme na mírném ohni rozpustit. Promícháme s vaøenými špagetami a servírujeme posypané drobnì krájenými nudlièkami šunky, strouhaným sýrem a sekanou petrželovou natí. Místo šunky mùžeme použít mleté telecí maso orestované a vydušené do mìkka. Skotsko - Tìstoviny se zakysanou smetanou (400 g tìstovin, sùl, 250 ml zakysané smetany, 200 g uzeného sýra, 250 g brokolice, muškátový kvìt, saturejka, 2 vejce, olej) Vejce rozmícháme ve smetanì, pøidáme sùl, koøení a promícháme s vaøenými tìstovinami. Polovinu hmoty dáme do zapékací mísy vytøené tukem, rozvrstvíme uvaøenou brokolici rozebranou na malé rùžièky a pøikryjeme zbylou smìsí tìstovin. Posypeme strouhaným uzeným sýrem a vložíme do teplé trouby zapéct. Èína - Tìstoviny s kuøecím masem (300 g tìstovin, 200 g kuøecího masa, 1 stroužek èesneku, 50 g mladé zelené cibulky, 50 g pórku, 50 g mrkve, 50 g hlávkového zelí, 3 lžíce sojové klíèky, sojová omáèka, sherry, koriandr, kari koøení, chilli paprièka, sùl, 30 g arašídù, olej) Mleté kuøecí maso promícháme se sojovou omáèkou, lisovaným èesnekem, sherry, solí, koøením, nakrájenou èili paprièkou a necháme v chladu do druhého dne. Mladé cibulky nakrájíme a osmažíme na oleji. Pøidáme naložené maso a orestujeme do Rakousko - Kvìtákové lívaneèky (1 kvìták, 2 vejce, 4 lžíce mléka, 1 lžíce oleje, 3 syrové brambory, sùl, muškátový kvìt, pepø, celerová na, pažitka, 100 g eidamu, olej na smažení) Uvaøený kvìták drobnì nakrájíme, pøidáme najemno ustrouhané brambory, žloutky, mléko, olej, koøení a zelené bylinky. Promícháme s ušlehaným snìhem z bílkù a smažíme malé lívaneèky, které teplé sypeme strouhaným sýrem. Anglie - Kvìtákový puding s kuøecím masem (50 g tuku, 50 g hladké mouky, 250 ml mléka, 3 lžíce bílého vína, 4 vejce, sùl, mletý pepø, muškátový kvìt, zázvor, drcený kmín, 1 kvìták, 150 g kuøecího masa, 100 g eidamu, 4 lžíce sekané pažitky) Z mouky a tuku pøipravíme svìtlou jíšku, naøedíme jí mlékem a povaøíme. Do vychladlé omáèky pøidáme žloutky, víno, sùl, koøení, pažitku, ustrouhaný sýr, nakrájený vaøený kvìták a nakrájené, vaøené kuøecí maso. Vše promícháme a spojíme s ušlehanými bílky. Dáme do vytøené a vysypané formy. Upeèeme v troubì nebo formu pøikryjeme fólii, pøevážeme a dáme vaøit do vodní láznì. Itálie - Kvìták s rajèatovým pøelivem (1 kvìták, sùl, 4 stroužky èesneku, 2 lžíce oleje, 6 rajèat nebo 1 konzerva sterilovaných rajèat, masový vývar, 2 lžíce petrželové natì, mletý pepø, oregáno, 1 zelená paprika, 100 g parmazánu) Uvaøený, teplý kvìták pøelijeme rajèatovou omáèkou, posypeme strouhaným sýrem a drobnì nakrájenými kostièkami zelené papriky. Rajèatový pøeliv:nakrájený èesnek zpìníme na oleji, pøidáme vývar, plátky rajèat, koøení,sùl, nakrájenou petrželovou na, polovinu nakrájené zelené papriky a udusíme. Recepty kvìták 41

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM STUDENÉ PØEDKRMY 70 g 75 g 75 g 75 g 100 g Parmská šunka s cukrovým melounem Carpacio z hovìzí svíèkové na rukole s hoblinkami parmezánu Peèená paprika plnìná balkánským sýrem s èesnekovým olejem Carpacio

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Recepty kvìták I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Kvìták spoleènì se zelím, kapustou, brokolicí a kedlubnou patøí mezi koš álovou zeleninu. Názory

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

, Pomazánky, saláty, chutovky

, Pomazánky, saláty, chutovky , Pomazánky, saláty, chutovky Smetanová NIVA NIVU rozdrobíme nebo nastrouháme a peèlivì promícháme s 30% smetanou. Milovníci pikantní chuti mùžou pøidat èesnek. Pomazánku mùžete také použít k zapékání

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

w w w. r a m a - w e b. c z

w w w. r a m a - w e b. c z www.rama-web.cz Vážené a milé hospodyňky, za nákup dvou výrobků Rama Vám věnujeme malý dárek - sešitovou kuchařku Ramy. Recepty, které v ní najdete, jsou vyzkoušené a vybrané tak, aby příprava jídla byla

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 Fazolová polévka: 10-15 porcí 100 g mrkve 100 g celeru 100 g cibule 2 stroužky česneku 200g velkých bílých fazolí 1 dl olivového oleje 300 g rajčat/1 konzervu

Více

Čočková se smetanou 0.3 l + pizza štangle 1, 7, 12 Minestra di Pomodori 0.3 l. rajčatová polévka s parmazánem

Čočková se smetanou 0.3 l + pizza štangle 1, 7, 12 Minestra di Pomodori 0.3 l. rajčatová polévka s parmazánem Čočková se smetanou 0.3 l Pizza s česnekem 300g 1, 7, 12 rajčatový základ, sýr mozzarella, česnek Špagety se smetanou, slaninou a sýrem 350 g 1, 7, 12 těstovina, slanina, smetana, sýr parmazán Vepřové

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Lycée Français de Prague Menu

Lycée Français de Prague Menu 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Krémová tomatová polévka s těstovinami Zeleninová polévka s pórkem a vejcem Čočková polévka Květáková polévka s vejcem Česká bramborová polévka loupaná rajčata, česnek, celer,

Více

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle

Menu únor 2015. 2. Tradiční domácí kuchyně Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 2.2. PO *Zeleninová polévka s mořskou řasou a krupkami Přírodní kuřecí plátek přírodní na bylinkách s restovanou teplou zeleninou a brambůrky na másle 5. Fit / GF, V/ Zeleninová polévka s mořskou řasou

Více

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Hlavní jídla Složení a charakteristika 100g masa/porce cena bez DPH 150 g/porce Maso kuřecí stehenní - kousky: Kuřecí

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Mlýnské výrobky, cukry a sùl

Mlýnské výrobky, cukry a sùl Mlýnské výrobky, cukry a sùl Mlýnské výrobky, cukry a sùl Cukr hygienicky balený 1000 4 g Cukr krupice 1 kg Cukr mouèka 1 kg Dìtská krupièka 0116 1 ks / balení 0114 10 ks / balení 0115 10 ks / balení 0108

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky:

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky: Rybí recepty Losos Sladkovodní ryby Losos patří, i přes širokou nabídku, stále ještě k drahým rybám. Vlastně je stříbrným rytířem přílivů, takzvanou anadromní tažnou rybou podnikající třecí migraci z moře

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 Novinka! MAGGI Tekuté koncentráty Fondy Při vytváření nových MAGGI Fondů jsme chtěli udělat

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0514. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0514. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_13

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Recepty pro týden 25.7.-31.7.

Recepty pro týden 25.7.-31.7. Špenát s čočkovou rýží 100 g celozrnné rýže 3 lžíce červené čočky 1 cibule 100 g čerstvého kozího sýra 1 lžíce řepkového oleje muškátový oříšek 400 g mraženého listového špenátu sůl, pepř Rýži povaříme

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy Capresse salát 0,- 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- 3,9,0 3 Zeleninový koktejl s jogurtem a koprem 60,- 3, Polévky 0 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7)

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) P o l é v k y Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) Hovězí vývar (1,3,7) s masem a domácími nudlemi Jihočeská kulajda (1,3,7) s h o u b a m i P ř e d k r m y 20 Kč 25

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Studentská kuchařka. Projekt Víš, co jíš? zdravá strava

Studentská kuchařka. Projekt Víš, co jíš? zdravá strava Studentská kuchařka Projekt Víš, co jíš? zdravá strava Úvod Tato studentská kuchařka vznikla z nápadu studentů BGV. Je výstupem z projektu Víš, co jíš? zdravá strava, jehož obsah a činnost v něm vymyslela

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

2 lžíce bambusových výhonků 1 lžíce sezamového oleje (lze použít i slunečnicový) III VII VIII

2 lžíce bambusových výhonků 1 lžíce sezamového oleje (lze použít i slunečnicový) III VII VIII 8 plátků toustového chleba 200 ml mléka ¼ lžičky mleté skořice 1 balení vanilkového cukru muškátový oříšek špetka soli moučkový cukr máslo sezonní ovoce 2 hrnky ovesných vloček 1 hrnek slunečnicových semínek

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Báječné zapečené těstoviny

Báječné zapečené těstoviny Báječné zapečené těstoviny 400 g těstovin (např. farfalle), 2 menší kuřecí prsa, 350 ml smetany na vaření, 10 cherry rajčat, 1 velká žlutá paprika, 1 menší cibule, 4 stroužky česneku, nastrouhaný eidam,

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

V našem Nestlé Professional portfoliu máme pro vás řadu polévkových knedlíčků MAGGI ze Zahrádky, která se hodí jak pro velké, tak i malé strávníky.

V našem Nestlé Professional portfoliu máme pro vás řadu polévkových knedlíčků MAGGI ze Zahrádky, která se hodí jak pro velké, tak i malé strávníky. POLÉVKOVÉ POHLAZENÍ Polévkové pohlazení O tom, že polévka je grunt, bylo již psáno mnohokrát, a určitě se vám toto rčení mnohokrát potvrdilo i v praxi. Polévky se proto staly nedílnou součástí jídelníčků

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou

9,57 Kè. 10,67 Kè. 6,55 Kè. 8,17 Kè. Èeská cena Laskonky malé. Èeská cena Kokosky. 29,66 Kè. 7,86 Kè. 30,41 Kè. Èeská cena Perník s náplní švestkovou 1 Vše Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem v kakaové polevì 16 ks x 75 G 10,67 Kè Èeská cena Oplatky s kakaovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè Èeská cena Oplatky s oøíškovým krémem 16 ks x 75 G 9,57 Kè 10541150

Více

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 ÚTERÝ 1. 9. 1. Bramboračka s houbami /1,3,7,9 Sekaná pečeně se zeleninou, mleté vepřové a hovězí maso, promíchané se baby karotkou, Bramborová kaše/1,3,7 5. / GF, V/ -Bramboračka

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Jídelníček červen 2015

Jídelníček červen 2015 Jídelníček červen 2015 PONDĚLÍ 1. 6. 2. Brokolicový krém s muškátovým oříškem /1,3,7 Jemný vepřový gulášek, domácí bramborový knedlík/1,3,7 5. / GF, V/ Brokolicový krém s muškátovým oříškem /0 Dušená smetanová

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7,

vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 vánočka, kakao, ovoce, čaj, 1, 7, polévka zeleninová 9 čočka, vejce, chléb, ovocná šťáva 1, 9 rohlík, tvarohová pomazánka, rajče, 1, 7, chléb

Více

Krabí pochoutka. Pomazánka na chlebíčky s ovocem

Krabí pochoutka. Pomazánka na chlebíčky s ovocem P O M A Z Á N K Y Rumcajs 30 dkg salám Junior vcelku 15 dkg tvrdý sýr vcelku 1 tatarka 2 menší cibule 2 dcl sladkého kečupu 3 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce oleje 1 lžíce octu 3 kostky cukru Do malého

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 12. květen Hovězí polévka s játrovými knedlíčky Krémová česnečka s krutóny Pečený kapr na česneku s vařeným bramborem Kuřecí medailonky na lůžku fazolových lusku na slanině a šťouchaný brambor

Více

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy:

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy: Recepty 1 kolo Adamova pochoutka ADAM mražená zeleninová směs ANO jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más Na másle opražte najemno nakrájenou cibulku, přidejte zmrazenou zeleninovou směs, mírně osolte, dle potřeby

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 62 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 65 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika s

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce Rýže a nudle Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce 250 g loupaných syrových tygřích krevet 80 g namočených sušených krevet 20 g zázvoru 4 houby šitake 1 svazek jarní cibulky 1 lžíce sambal badyak

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

K pivu, vínu i limonádě

K pivu, vínu i limonádě K pivu, vínu i limonádě 1ks Domácí utopenec 59,- se zelím, nakládanou okurkou a chlebem 1ks Pikantní Hermelín 69,- náš nakládaný hermelín s cibulí a chlebem 350 g Buffalo kuřecí křídla 94,- s řapíkatým

Více

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc Kurz mořských ryb ü Ančovičky s cibulí a piniovými oříšky ü Mořský vlk v solné krustě ü Soté z černých mušlí ü Filet z pražmy na zelenině ratatouille s citronovou šafránovou omáčkou ü Krém s mascarpone

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

DENNÍ MENU 31. 8. 2015

DENNÍ MENU 31. 8. 2015 31. 8. 2015 Fazolová bílá Smažený kuřecí stehenní řízek Pečené vepřové koleno s hořčicí, křenem, okurkou a opečeným chlebem Chilli con carne Domácí pečená sekaná, sterilovaná okurka Míchaný zeleninový

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 14. duben Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Pečená kachna s míchaným knedlíkem a dušeným zelím Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ 1.10.2012 5.10. 2012 VAJEČNÝ KRÉM, Polévka: LUŠTĚNINOVÁ VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TAVENÝ SÝR, LEDECKÝ Z RYB,, HOVĚZÍ Polévka: RYCHLÁ S VEJCI KVĚTÁKOVÝ MOZEČEK, OKURKOVÝ SALÁT S RAJČATY, ZE STROUHANÉHO SÝRA,,

Více

MAGGI Omácky ˇ. Recepty

MAGGI Omácky ˇ. Recepty MAGGI Omácky ˇ Recepty ˇ Omácky jako malované Gastronomický slovník defi nuje celkem pět druhů základních omáček bílou bešamelovou, bílou velouté, hnědou, holandskou a rajskou. Zejména omáčky bešamelová,

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_20

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více