Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem"

Transkript

1 Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem (100 g taveného smetanového sýru, 50 g tuku, 50 g èerstvého fenyklu, 80 g tuòáka,1 lžièka pikantní hoøèice, citrónová š áva, sùl, 1 pomeranè) Tuk, sýr, hoøèici a tuòáka vyšleháme. Pøidáme sùl, citrónovou š ávu a nastrouhaný èerstvý fenykl. Vše spojíme a natíráme na opeèený bílý chléb a zdobíme plátky pomeranèù. Francie - Sýrová pomazánka se šunkou (100 g sýru Luèina, 50 g šunky, 2 lžíce majonézy, 100 g chøestu,1 lžíce cibulové natì, 1 vejce, mletý pepø, citrónová š áva, cukr, sùl) Chøest uvaøíme ve vodì s cukrem, solí a citrónovou š ávou..vychladlý, okapaný rozmixujeme, spoleènì s vaøeným oloupaným vejcem a šunkou. Spojíme s majonézou, sýrem a nakrájenou cibulovou natí. Podle potøeby osolíme a ochutíme mletým pepøem. Nìmecko - Obatzba (150 g pivního sýra nebo romaduru, 50 g másla,50 ml piva,150 g cibule, pepø, mletá paprika) Sýr rozšleháme s máslem, pøidáme pivo, jemnì krájenou cibulku a koøení. Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob Jíst zdravì chce každý, zmìnit své stravovací návyky málokdo. Rozhodnìte se být mezi tìmi, kteøí to dokáží. S vìkem ubývá pocit žíznì. A pøitom doplòování tekutin je ve starším vìku dùležitìjší než kdykoliv pøed tím. Mìlo by se vypít nejménì 1,5 l tekutin dennì. Dávejte pøednost neslazeným nápojùm, nejlépe vodì bez bublinek. Pokud pijete bylinkové èaje nebo minerální vody, støídejte je! Zamýšlejte se nad tím, co jíte. Kvalita nebo nekvalita potravin není vždy závislá jen na cenì. Zeleninu dìlí mnozí na dobrou a dušenou. Možná je to pozùstatek dìtské nechuti k dušené mrkvi. Tak proè nevyhovìt. Zeleninový salát neodmítne nikdo. Tøeba by byl jen z krouhaného zelí. Jak omezit tuky? Tøeba i takhle. Dejte do mletého ménì masa a pøidejte ovesné vloèky nebo sójovou dr. Uzeniny jsou pro ty, kteøí nemají dost fantazie a nápadù, jak se dobøe najíst. Zdravé jídlo = nevalná chu je pouze mýtus, záleží jen na vašem kuchaøském umìní a fantazii. I proto vznikl tento receptáø. Vaøené fazole moc nelákají, ale Kanadský guláš ochutnáte rádi, i když jsou to zase jen vaøené fazole. Kvìtina prospìje jídelnímu stolu rozhodnì víc než slánka nebo slané dochucovadlo s glutamátem sodným. Neexistují žádné zakázané potraviny. Vždy je chyba jen v nevhodné, kombinaci, pøípravì a v množství. Zkrátka všeho s mírou. Poøádek musí být. I v jídle. Jezte pravidelnì, radìji èastìji a menší porce. Povídejte si pøi jídle, vždy u stolu je tak hezky. Ale žádná jiná èinnost, jako ètení nebo sledování televize. Soustøedíte-li se na nìco jiného, sníte toho mnohem více, než je tøeba. Zbavte se nesmyslných pøedsudkù. Jsou totiž i takoví, kteøí nemají rádi ryby, proto Život má být pestrý 9

2 Život má být pestrý 10 je nikdy nejedli. Úplnì nejdùležitìjší je chtít se správnì stravovat a být ochoten pro to nìco udìlat, nikdo jiný to za vás neudìlá. Povyšte jídlo na spoleèenskou událost. A radost z nìho není v množství, ale v nápaditosti. Rajské omáèky jsou jistì na jídelníèku v ráji Rajská jablíèka, rajèata jsou zøejmì nejoblíbenìjší zeleninou na svìtì. Pocházejí z Peru a do Evropy rostlinu dovezli v 16. století Španìlé. Jako zeleninu však rajèata zaèali využívat pouze Italové. Zbytek Evropy je považoval za rostlinu jedovatou. Až do konce 18. století se pìstovala v botanických zahradách jako okrasná rostlina. Podivuhodnou cestu podniklo rajèe, než zvítìzilo na celé èáøe na americkém stole. Nerozšíøilo se tam z vlastní zemì pùvodu, ale na zaèátku 19. století je s sebou pøivezli evropští pøistìhovalci. Velkoplodé i tøešòové odrùdy mají velmi nízkou energetickou hodnotu. Rajèata jsou bohatá na vitamin C a z minerálù mají nejvíce fosforu, draslíku, dále pak vápníku a hoøèíku. I když jsou rajèata na trhu po celý rok, nejchutnìjší jsou v sezónì. Vyzrálé èerstvé plody jsou výborné na saláty. Menší rajèata jsou vhodná na plnìní rùznými pìnami nebo saláty. Známé jsou i teplé a studené polévky, jako napøíklad gaspacho. Rajèata se velmi dobøe kombinují s lilkem a cuketou. Z této zeleniny se pøipravuje francouzský pokrm ratatouille, který se podává jako pøíloha k masu nebo samostatný pokrm s peèivem. Z rajèat a mnoha bylinek a koøení se pøipravují omáèky, které se hodí k masu a zejména k tìstovinám. Do nìkterých omáèek se pøidávají rajèata oloupaná. Slupky se lehce zbavíte, když vyøíznete z rajèete zbytek stonku a na protilehlé stranì naøíznete slupku do køíže. Pak rajèe vložíte asi na 15 vteøin do vroucí vody, naøíznutá slupka se zaène shrnovat. Ochlaïte jej ve studené vodì a malým nožem stáhnìte slupku. Kdo maže, ten jede...sýrové pomazánky pro zdraví Pomazánky jsou výživná a chutná snídanì, svaèina nebo veèeøe. Každý si mùže pøipravit tu svoji, podle chuti a fantazie. Jako základ do vìtšiny pomazánek je vhodné pomazánkové máslo, které má nízký obsah tuku a dobøe se pojí s ostatními surovinami. Kromì toho je k dostání mnoho pomazánkových základù rostlinného pùvodu. Základní surovina mnohých pomazánek je èerstvý sýr. Nejznámìjší je luèina nebo žervé, ale výborný je i italský tvarohový sýr ricotta. Èesko - Pomazánka sýrová s øedkvièkami (100 g tuku, 50 g smetanového sýru, 1 lžièka majonézy nebo jogurtu, 8 øedkvièek, 1 lžièky øeøichy, sùl) Tuk vymícháme se sýrem, zjemníme majonézou a promícháme s nastrouhanými øedkvièkami a nakrájenou øeøichou. Podle potøeby osolíme. Rakousko - Pomazánka sýrová s hráškem a rozmarýnem (120 g mraženého hrášku, 60 g sýru Luèina, 80 g tuku, 1 stroužek èesneku, sùl, mletý pepø, èerstvý rozmarýn) Zmrzlý hrášek pøelijeme vaøící vodou, necháme zchladnout a okapat. Hrášek rozmixujeme, pøidáme sýr, tuk, sùl, mletý pepø, utøený èesnek a nasekaný èerstvý rozmarýn. Itálie - Parmská sýrová pomazánka (100 g sýru Luèina, 40 g strouhaného parmazánu, 50 g èerných oliv, bazalka, 1 stroužek èesneku, 2 rajèata,(cherry), sùl, 1 lžièky keèupu) Recepty sýrové pomazánky 47

3 Recepty palaèinky 46 Francie - Palaèinky plnìné Camembertem (30 g hladké mouky, 50 g másla, 250 ml smetany, 1 cibule, 200 g sýru s bílou plísní, máta peprná, bazalka, sùl, citrónová š áva) Z másla a tuku pøipravíme svìtlou jíšku, pøidáme smetanu a povaøíme. Do vychladlé omáèky pøidáme sùl, pepø, citrónovou š ávu, nastrouhaný sýr, drobnì nasekanou cibuli a bylinky. Promícháme, natøeme na palaèinky, srolujeme a naskládáme do zapékací mísy, kterou jsme vytøeli olejem, zapeèeme a podáváme teplé. Itálie Palaèinky plnìné leèem a šunkou (30 g hladké mouky, 50 g másla, 250 ml smetany, èesnek, sùl, bazalka, 100 g rajèat, 200 g papriky, 100 g šunky) Z másla a mouky pøipravíme svìtlou jíšku, pøidáme smetanu a povaøíme. Do vychladvychladlého bešamelu pøidáme sùl, nakrájenou šunku, utøený èesnek a nasekanou bazalku. Nakonec pøidáme smìs z nakrájených paprik a rajèat udušených do mìkka a dobøe promícháme. Naplníme palaèinky, naskládáme do zapékací mísy a zapeèeme. Turecko - Palaèinky plnìné smìsí mletého masa (400 g mletého skopového a hovìzího masa, mletá paprika, sùl, pepø, cibule, èesnek, 1 lžíce rajèatového protlaku, olej) Na oleji usmažíme nakrájenou cibuli, èesnek, pøidáme mleté maso, sùl a opeèeme. Mìkké maso okoøeníme, promícháme s rajèatovým protlakem a naplníme palaèinky.. Švédsko - Palaèinky plnìné lososovou nádivkou a koprem (250 g filé z uzeného lososa, 250 ml smetany ke šlehání, sùl, pepø, èerstvý kopr) Ušleháme smetanu, osolíme, opepøíme, pøidáme sekaný èerstvý kopr a jemnì rozmixovaného lososa. Vše promícháme a plníme do vychladlých palaèinek. Èesko - Rajská omáèka (50 g tuku, 60 g cibule, divoké koøení, 50 g mrkve, 30 g celeru, 30 g petržele, vývar z hovìzího masa,50 g hladké mouky,100 g rajèatového protlaku, skoøice celá, citrón, cukr, sùl) Na tuku osmažíme nakrájenou zeleninu a cibuli, pøidáme divoké koøení, skoøici, plátky citrónu a dusíme. Svìtlou jíšku zalijeme prochladlým vývarem, rozšleháme, vlijeme k zeleninì a vaøíme asi 30 minut. Vaøenou omáèku procedíme, ochutíme, pøidáme rajèatový protlak a povaøíme. Francie - Rajská omáèka (50 g tuku, 200 g rajèat, 40 g cibule, celerový list,1 mrkev,100 ml vína, 60 g slaniny, masový vývar, sùl, pepø, 50 g hladké mouky, voòavé bylinky - tymián, oregáno, bazalka, šafrán) Kostièky slaniny opeèeme, pøidáme nakrájenou mrkev, cibuli, rajèata, celerový list, koøení, sùl, zalijeme vývarem a udusíme do mìkka. Hladkou mouku rozmícháme ve vývaru, pøidáme k zeleninì a provaøíme. Nakonec propasírujeme, dochutíme vínem a sekanými bylinkami. Skandinávie - Rajská omáèka (70 g sušených brusinek, 250 ml smetany, 50 g másla, 200 g rajèat, 1 šálek bešamelu, masový vývar, pepø, sùl, tymián,1 cibule, citrónová š áva, cukr, skoøice) Na másle opeèeme nakrájenou cibuli, pøidáme tymián, rajèata, vývar, sùl, pepø a vaøíme. Pak propasírujeme, pøidáme bešamel a zjemníme smetanou. Nakonec ochutíme citrónovou š ávou, cukrem, skoøicí a pøidáme sušené brusinky. Recepty omáèky 11

4 Recepty omáèky 12 Kanada - Rajská omáèka (200 ml smetany ke šlehání, 2 lžíce køenu, 100 g rajèatového protlaku, 40 g másla, 50 g hladké mouky, 1 cibule, sùl, pepø, bobkový list, vývar z masa) Nakrájenou cibuli opeèeme na másle, pøidáme mouku, rajèatový protlak, zalijeme vývarem, osolíme, okoøeníme, rozšleháme a povaøíme. Pøi servírování pøidáme strouhaný køen a šlehanou smetanu. Švýcarsko - Rajská omáèka (200 g rajèat, 50 g celeru, 50 g cibule, 40 g másla, 50 g mouky, masový vývar, pepø, sùl, ocet, cukr, worcesterová omáèka, 80 g strouhaného sýra) Nakrájený celer a cibuli opeèeme na másle, pøidáme mouku, rajèata,zalijeme vývarem, osolíme a okoøeníme. Vaøenou omáèku pøecedíme, ochutíme worcestrovou omáèkou. Podáváme na talíøi ozdobeném strouhaným sýrem. Itálie - Rajská omáèka (400 g rajèat, 100 g cibule, 3 stroužky èesneku, 60 g celeru, olivový olej, sùl, pepø, èerstvá bazalka a petrželová na ) Nakrájenou cibuli, èesnek, celer, rajèata, petrželovou na, bazalku, koøení, olej mírnì zalijeme vodou a za obèasného zamíchání vaøíme do zhoustnutí. Nakonec rozmixujeme a podle potøeby dochutíme. Rakousko - Studená rajská omáèka (2 lžíce rajèatového protlaku,1rajèe, 2 lžíce oleje,1 lžíce strouhaného køenu, 3 lžíce smetany, sùl, cukr, mletá paprika) Rajèata spaøíme, jemnì nasekáme a smícháme s ostatními surovinami a nakonec vmícháme ušlehanou smetanu. Palaèinky trochu jinak Palaèinky nemusí znamenat jen cukr, èokoládu a šlehaèku. I slaná úprava palaèinek mùže být stejnì pøíjemná a zpestøit jídelníèek. To ostatnì potvrzuje i skuteènost, že jsou oblíbeny všude na svìtì. Palaèinky se pøipravují vìtšinou stejnì, liší se jen náplní a potìry. Jednoduché a rychlé tìsto se skládá z mléka, vajec, špetky soli a mouky. V nìkterých pøedpisech najdete mouku hladkou, jinde zase polohrubou. Je možno zkusit obì mouky zkombinovat. Na 500 ml mléka se dává tak g mouky a 2 vejce. Palaèinky se peèou na co nejmenším množství oleje, nejlépe v nízké teflonové pánvi. Nízké proto, aby se daøilo palaèinky pìknì pøehazovat. Na vázání náplní do slaných palaèinek se èasto používá základní hrubá bílá omáèka bešamel. Jmenuje se po svém tvùrci markýzi de Béchameil, který byl vedoucím kuchynì na dvoøe Ludvíka XV. Omáèka se od doby vzniku nezmìnila. Svìtlá máslová jíška se zalije mlékem nebo u bohatší varianty sme smetanou a provaøí do krémové konzistence. Je také základem pro všechny druhy smetanových omáèek s rùznými pøíchutìmi. Èesko - Palaèinky plnìné kvìtákovým mozeèkem a šunkou (1 cibule, 50 g másla, 250 g kvìtáku, sùl, pepø, kmín, 2 vejce, 50 g šunky) Mléko, vejce a sùl rozšleháme. Za stálého míchání pøidáváme polohrubou mouku a tìsto necháme krátce odpoèinout. Pak upeèeme tenké palaèinky a naplníme je kvìtákovým mozeèkem se šunkou. Anglie - Palaèinky se špenátem (250 g èerstvého špenátu nebo mangoldu, 50 g oleje, 2 vejce, 1 cibule, 3 stroužky èesneku, 50 g anglické slaniny, sùl, pepø) Recepty palaèinky 45

5 Recepty èoèka Uvaøenou èoèku promícháme s dušeným zelím, pøidáme keèup, osolíme, opepøíme, promícháme s nakrájenou cibulovou natí. Èoèku posypeme petrželovou natí a podáváme s uzeným bùèkem. Španìlsko Èoèka se zelenou paprikou a rajèaty (400 g èoèky, 2 lžíce oleje,100 g cibule, 3 rajèata, 2 zelené papriky, 2 stroužky èesneku, sùl, pepø) Nakrájenou cibuli krátce osmažíme na oleji, pøidáme na plátky nakrájený èesnek, rajèata a papriky, osolíme, okoøeníme a krátce dusíme. Nakonec promícháme s uvaøenou èoèkou, prohøejeme a podáváme posypané petrželovou natí. Mùžeme pøelít rozškvaøenou, na kostièky nakrájenou anglickou slaninou. Èesko - Èoèkový salát s celerem (300 g vaøené èoèky,100 g celeru, kyselá okurka, šunka, cibule, jablko, citrónová š áva, sùl, pepø, olej,) Austrálie - Barbecue rajèatová omáèka (400 g rajèat, 50 g rajèatového protlaku, 50 g hoøèice, 100 g cibule, 2 stroužky èesneku, 40 g oleje, worcestrová omáèka, ocet, cukr, sùl) Na oleji orestujeme nakrájenou cibuli s èesnekem,pøidáme oloupaná spaøená rajèata a ostatní pøísady. Povaøíme asi 20 minut a rozmixujeme. Omáèku podáváme ke grilovanému masu teplou i studenou. Anglie Tomatové chutney (1500 g rajèat, 500 g jablek, 300 g cibule, 250 ml octa, 100 g cukru, 0,5 lžièky papriky, 0,5 lžièky tluèeného høebíèku, 0,5 lžièky mleté skoøice, 3 lžièky soli, 2 stroužky èesneku) Spaøená, oloupaná rajèata rozkrájíme. Jablka bez jádøincù a cibuli umeleme a dáme spoleènì s rajèaty vaøit. Pøidáme ocet, koøení, utøený èesnek a vaøíme do zhoustnutí. Pøidáme cukr a necháme pøejít varem. Plníme do malých sklenièek a mùžeme sterilovat. Recepty omáèky Polsko Èoèkový salát s vejci a pórkem (300 g vaøené èoèky, 2 vaøená vejce, 100 g pórku,100 g šunky, sùl, pepø, olej, citrónová š áva) Maïarsko- Èoèkový salát s paprikovou klobásou a kyselým zelím (300 g vaøené èoèky, 100 g paprikové klobásy, 100 g kyselého zelí, 50 g èervené kapie, sùl, 1 lžíce oleje, 1 feferonka) 44 Èína Èoèkový salát s tofu (300 g vaøené èoèky, 150 g tofu, olivový olej, èervená øepa, sojová omáèka, mladé zelené cibulky, chilli paprièky, pepø, hoøèièné semínko, sùl) 13

6 Tìstoviny to není jen Itálie 14 Tìstoviny, to není jen Itálie, i když... Obilí pìstuje lidstvo už nìkolik tisíc let. Výroba tìstovin tedy musí být hodnì stará. Tìstoviny zøejmì vymyslely nezávisle na sobì dva národy. Etruskové v Itálii a Èíòané. Informace o èínských tìstovinách pøivezl do Evropy benátský cestovatel Marco Polo. Tìstoviny italského pùvodu a tìstoviny èínské od sebe lehce rozeznáte. Kvalitní italské a dnes i èeské tìstoviny se vyrábìjí z tvrdé pšenice, z ní se mele krupice semolina a výsledkem jsou tìstoviny, které se nelepí. Musejí se ovšem vaøit v dostateèném množství vody. Vaøí se rùznì dlouho, podle druhu, až jsou al dente na zoubek, ne mìkké, ne tvrdé. Na našem trhu najdete tìstoviny èetných tvarù. Už to nejsou jen špagety, kolínka, fleky, široké a polévkové nudle. To, že tìstoviny pøece jen patøí nejvíce k Itálii, potvrzují i italské názvy, které se dnes bìžnì používají. Farfalle-motýlci se dobøe pojí s omáèkou, koleèka - ruoti jsou choulostivá na zacházení pøi vaøení, penne - šikmo sekané rourky drží pøi vaøení velmi dobøe tvar, stejnì jako cavapappi - duté vlnky a gresti di gallo - kohoutí høebíky (kolínka s krajkou). Vývrtky - fusilli se dobøe napichují na vidlièku, lasagne jsou velké obdélníèky s ozdobným okrajem a používají se na zapékání, stejnì jako canneloni dlouhé silné trubky. Tìstoviny se vyrábìjí v nìkolika variantách vajeèné a bezvajeèné, celozrnné nebo barvené pøírodními barvivy jako špenát, èervená øepa nebo rajèata. No a ty èínské? Ty se vyrábìjí z pšenièné, rýžové a luštìninové mouky. Rýžové jsou v Èínì symbolem dlouhovìkosti a mají bílou lesklou barvu. Tìstoviny z fazolí mungo jsou prùsvitné a používají se do polévek. Èínské tìstoviny mají tvar dlouhé, nekoneèné nudle slisované v bloku nebo stoèené do klubíèka a pøadena. Hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den... a co èoèka? Bývaly doby, kdy nejen hrách a kroupy, ale i èoèka byly v naší kuchyni jako doma. A bylo to ku prospìchu zdraví. Èoèka pochází z Asie a jednotlivé odrùdy se od sebe dají dobøe rozeznat, protože se liší v barvì i velikosti zrn..velkozrnná a drobnozrnná zelená èoèka je u nás nejbìžnìjší. Francouzská kuželovitá èoèka pìknì drží pøi vaøení tvar, nerozváøí se. Indická hnìdá èoèka se naopak rozváøí na kaši. Oranžová èoèka má drobná zrna jasné barvy, prodává se vìtšinou loupaná a pùlená a je velmi rychle uvaøená. Ne úplnì bìžný zpùsob užívání èoèky je její naklíèení. Naklíèením stoupne v èoèce obsah vitaminù skupiny B, zaktivizuje se vitamin A a C. Èoèka se namoèí asi na 8 hodin do dostateèného množství vody, pak se voda slije. Na talíø se položí pùlka utìrky, na ni se rozprostøou semena, zakryjí druhou pùlkou utìrky a dostateènì navlhèí. Talíø se položí na vzdušné a teplé místo. Aby neplesnivìla, je dobré ji tøikrát dennì propláchnout èistou vodou. Mìla by vyklíèit už za 5 dnù. Z naklíèené èoèky se pøipravují saláty. Èesko - Zadìlávaná èoèka s cibulí (400 g èoèky, 50 g cibule, 30 g tuku, citrón, cukr, sùl, 2 lžíce hladké mouky) Èoèku propláchneme, zalijeme vodou a namoèíme. Pak zvolna vaøíme. Na tuku zpìníme cibuli, zaprášíme ji moukou a usmažíme rùžovou jíšku. Pøidáme jí k èoèce, krátce povaøíme, ochutíme solí, cukrem a okyselíme. Podáváme s uzeným masem. Rusko - Èoèka se zelím a rajèatovým protlakem (300 g èoèky, zelená cibulová na, 300 g èerstvého zelí, 124 ml rajèatového protlaku nebo keèupu, sùl, mletý pepø, petrželová na ) Recepty èoèka 43

7 Recepty kvìták ndie - Vaøený kvìták s jogurtem I (1 kvìták, sùl, 4 lžíce kukuøièných lupínkù (corn flakes), citrónová š áva, 250 ml bílého jogurtu, 1 èerstvá chilli paprièka) Uvaøený kvìták v osolené vodì necháme okapat, rozebereme na rùžièky, pokapeme citrónovou š ávou, posypeme kukuøiènými lupínky a pøelijeme jogurtem. Ozdobíme nasekanými chilli paprièkami a podáváme. Austrálie Kvìtákový koláè (1 kvìták, 2 vejce, 250 ml mléka, 100 g strouhaného sýra, 50 g strouhanky, 300 g vaøené rýže natural, 20 g másla, sùl, pepø) Do vymazané zapékací misky narovnáme rýži, pøekryjeme rùžièkami uvaøeného kvìtáku a zalijeme osolenou a opepøenou smìsí z vajec, mléka a sýru a zapeèeme. Èesko - Fleky s houbami (400 g tìstovin, 100 g cibule, 300 g hub - žampion, sùl, pepø, kmín, petrželka, 3 vejce, 150 ml mléka, olej) Nakrájenou cibuli usmažíme na oleji, pøidáme oèištìné, nakrájené houby, osolíme a restujeme, až se vydusí voda. Promícháme s koøením, vaøenými tìstovinami a dáme do zapékací mísy vytøené tukem. Vložíme do vyhøáté trouby. V mléce rozšleháme vejce a zalijeme tìstoviny. Upeèeme do rùžova a podáváme posypané petrželovou natí. Øecko - Tìstoviny s rajèatovou omáèkou a se sýrem feta (400 g tìstovin ve tvaru rýže, 2 cibule, olivový olej, 5 stroužkù èesneku, èerstvý rozmarýn, oregáno (dost), sùl, 6 rajèat, 300 ml rajèatové š ávy, 300 g sýru feta) Tìstoviny ve tvaru rýže (nevaøené) dáme do pekáèe, zalijeme rajèatovou omáèkou a vložíme do rozehøáté trouby. Bìhem peèení zaléváme rajèatovou š ávou.tìstoviny nabobtnají, peèeme minut. Nakonec pøidáme strouhaný sýr Feta (Balkán, Akawi) a zapeèeme. Omáèka: Nakrájenou cibuli osmažíme na oleji, pøidáme lisovaný èesnek a na koleèka nakrájená, spaøená a oloupaná rajèata. Rozdusíme a promícháme s nakrájeným èerstvým koøením. Recepty tìstoviny 42 Turecko - Zapeèené tìstoviny s cuketou (400 g tìstovin,1 mladá cuketa, èerstvý tymián, 3 vejce,150 ml mléka,1 cibule, 3 lžíce oleje, sùl, mletý pepø) Na osmaženou cibuli vložíme drobnì nakrájíme cuketu, mírnì zalijeme a necháme dusit. Pøidáme èerstvý tymián, kterým nešetøíme, sùl, pepø a promícháme s vaøenými tìstovinami. Vložíme do tukem vytøené zapékací misky, krátce zapeèeme, pak zalijeme mlékem, ve kterém jsme rozšlehali vejce, a dopeèeme. 15

8 Recepty tìstoviny 16 Švýcarsko - Tìstoviny v plísòovém sýru (400 g špaget, 30 g slaniny, 150 g sýra s modrou plísní -Niva, olej, sùl, mletý pepø, oregáno, pažitka, 100 g žampionù, 150 g zauzené šunky, 250 ml smetany ke šlehání, 120 g tvrdého sýra - parmezán) Nakrájenou slaninu roztavíme a orestujeme na ní drobnì krájené žampiony, zalijeme smetanou a zvolna zavaøíme. Nastrouhaný sýr s modrou plísní a koøení necháme na mírném ohni rozpustit. Promícháme s vaøenými špagetami a servírujeme posypané drobnì krájenými nudlièkami šunky, strouhaným sýrem a sekanou petrželovou natí. Místo šunky mùžeme použít mleté telecí maso orestované a vydušené do mìkka. Skotsko - Tìstoviny se zakysanou smetanou (400 g tìstovin, sùl, 250 ml zakysané smetany, 200 g uzeného sýra, 250 g brokolice, muškátový kvìt, saturejka, 2 vejce, olej) Vejce rozmícháme ve smetanì, pøidáme sùl, koøení a promícháme s vaøenými tìstovinami. Polovinu hmoty dáme do zapékací mísy vytøené tukem, rozvrstvíme uvaøenou brokolici rozebranou na malé rùžièky a pøikryjeme zbylou smìsí tìstovin. Posypeme strouhaným uzeným sýrem a vložíme do teplé trouby zapéct. Èína - Tìstoviny s kuøecím masem (300 g tìstovin, 200 g kuøecího masa, 1 stroužek èesneku, 50 g mladé zelené cibulky, 50 g pórku, 50 g mrkve, 50 g hlávkového zelí, 3 lžíce sojové klíèky, sojová omáèka, sherry, koriandr, kari koøení, chilli paprièka, sùl, 30 g arašídù, olej) Mleté kuøecí maso promícháme se sojovou omáèkou, lisovaným èesnekem, sherry, solí, koøením, nakrájenou èili paprièkou a necháme v chladu do druhého dne. Mladé cibulky nakrájíme a osmažíme na oleji. Pøidáme naložené maso a orestujeme do Rakousko - Kvìtákové lívaneèky (1 kvìták, 2 vejce, 4 lžíce mléka, 1 lžíce oleje, 3 syrové brambory, sùl, muškátový kvìt, pepø, celerová na, pažitka, 100 g eidamu, olej na smažení) Uvaøený kvìták drobnì nakrájíme, pøidáme najemno ustrouhané brambory, žloutky, mléko, olej, koøení a zelené bylinky. Promícháme s ušlehaným snìhem z bílkù a smažíme malé lívaneèky, které teplé sypeme strouhaným sýrem. Anglie - Kvìtákový puding s kuøecím masem (50 g tuku, 50 g hladké mouky, 250 ml mléka, 3 lžíce bílého vína, 4 vejce, sùl, mletý pepø, muškátový kvìt, zázvor, drcený kmín, 1 kvìták, 150 g kuøecího masa, 100 g eidamu, 4 lžíce sekané pažitky) Z mouky a tuku pøipravíme svìtlou jíšku, naøedíme jí mlékem a povaøíme. Do vychladlé omáèky pøidáme žloutky, víno, sùl, koøení, pažitku, ustrouhaný sýr, nakrájený vaøený kvìták a nakrájené, vaøené kuøecí maso. Vše promícháme a spojíme s ušlehanými bílky. Dáme do vytøené a vysypané formy. Upeèeme v troubì nebo formu pøikryjeme fólii, pøevážeme a dáme vaøit do vodní láznì. Itálie - Kvìták s rajèatovým pøelivem (1 kvìták, sùl, 4 stroužky èesneku, 2 lžíce oleje, 6 rajèat nebo 1 konzerva sterilovaných rajèat, masový vývar, 2 lžíce petrželové natì, mletý pepø, oregáno, 1 zelená paprika, 100 g parmazánu) Uvaøený, teplý kvìták pøelijeme rajèatovou omáèkou, posypeme strouhaným sýrem a drobnì nakrájenými kostièkami zelené papriky. Rajèatový pøeliv:nakrájený èesnek zpìníme na oleji, pøidáme vývar, plátky rajèat, koøení,sùl, nakrájenou petrželovou na, polovinu nakrájené zelené papriky a udusíme. Recepty kvìták 41

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina

I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Recepty kvìták I ten, kdo nemá rád zeleninu, si pochutná kvìtáku, protože kvìták je... no pøece zelenina Kvìták spoleènì se zelím, kapustou, brokolicí a kedlubnou patøí mezi koš álovou zeleninu. Názory

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21

RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 RECEPTY Z JÍDELNY SNŮ - ZŠ PRAHA 7, Tusarova 21 Fazolová polévka: 10-15 porcí 100 g mrkve 100 g celeru 100 g cibule 2 stroužky česneku 200g velkých bílých fazolí 1 dl olivového oleje 300 g rajčat/1 konzervu

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 Novinka! MAGGI Tekuté koncentráty Fondy Při vytváření nových MAGGI Fondů jsme chtěli udělat

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy:

Adamova pochoutka. Recept vyhrál 1. místo. Recepty 1 kolo. Ingredience: jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más. Postup přípravy: Recepty 1 kolo Adamova pochoutka ADAM mražená zeleninová směs ANO jedlá sůl cibule 1-2 lžíce más Na másle opražte najemno nakrájenou cibulku, přidejte zmrazenou zeleninovou směs, mírně osolte, dle potřeby

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek M E N U Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie. Naše kuchynì se zamìøuje na èeskou gastronomii v moderním a odlehèeném pojetí. Používáme regionální a vždy èerstvé

Více

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti

VÝŽIVOVÝ PLÁN. Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti VÝŽIVOVÝ PLÁN Jana Nováková Udržení momentální tělesné hmotnosti Skripta výživového poradenství Balance SystemAcademy / Skripta kurzu výživového poradenství Balance SystemAcademy Vypracoval 25.11.2014

Více

STUDENÉ OMÁČKY. Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s.

STUDENÉ OMÁČKY. Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s. STUDENÉ OMÁČKY Lektorka: Vlasta VIČANOVÁ Gastronomická akademie o.s. Studené omáčky, zálivky, ochucená másla Příprava pracoviště Hygienické předpisy Omáčka Vinaigrette Odvozeniny od omáčky Vinaigrette

Více

Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád

Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád Recepty na grilování, přípravu omáček a marinád MARINÁDA NA HOVĚZÍ MASO (na cca 1 kg masa) 4 lžíce oleje z burských oříšků 1 lžíce ostré hořčice ½ čajové lžíce sladké papriky na špičku nože kari a šalvěj

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem.

Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. Kuchařské recepty z rostliny Slunečnice Topinambur (Artyčok Jeruzalémský) Potravina by měla být lékem a lék by měl být jídlem. 1 Obsah Seznámení s rostlinou... 3 Kde hlízy zakoupit... 3 Jsme to, co jíme,

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì

Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì Bramborová kuchaøka aneb Desatero dobré hospodynì Úvodem... Netvrdím, že všechna zde uvedená jídla jsou zdravá - právì naopak, recepty se jen hemží pøísadami jako je bùèek, škvarky, máslo nebo sádlo.

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY (01) Tvarohový krém s tomaty, bylinkovým olejem, 125,- Kč parmskou šunkou a opečeným světlým chlebem (02) Marinované krevety s citrónovou omáčkou na 175,- Kč salátovém lůžku, ochucené

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

studené předkrmy polévky teplé předkrmy něco k pivu bagetka bagetka pečivo

studené předkrmy polévky teplé předkrmy něco k pivu bagetka bagetka pečivo studené předkrmy 01 sekaný tatarák z hovězí svíčkové nemíchaný, topinky 02 sekaný tatarák z hovězí svíčkové míchaný, topinky 03 carpaccio s rukolou, parmezánem, bazalkovým pestem, bagetka 04 caprese s

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

Předkrmy / Antipasti

Předkrmy / Antipasti Předkrmy / Antipasti Carpaccio classico plátky syrové hovězí svíčkové podávané s ledovým salátem, rajčaty, ochucené citronovou šťávou, čerstvě mletým pepřem a parmezánem Bruschetta zapečený italský chléb

Více

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE

ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE ZÁMECKÁ SVATEBNÍ GASTRONOMIE STUDENÉ PŘEDKRMY Carpaccio- syrové plátky z pravé svíčkové s kapkou olivového oleje, strouhaným parmezánem a čtyřmi druhy pepře, podávané s bílým pečivem Tatarák z lososa limetka,

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit.

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit. Pomazánky Cizrnová pomazánka s olivami cizrna uvařená na měko 1,5 šálku (1 šálek = 2 dcl), olivy černé vypeckované 15 ks, dušená cibule 2 pl, sušené francouzské droždí 3pl (lahůdkové droždí, teby), olej

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

tik í e obsah energie ve 100 g

tik í e obsah energie ve 100 g Co vypráví etiketa 56 Každá etiketa obsahuje údaje o výrobci nebo dovozci potraviny, datum doporuèené spotøeby, nejvhodnìjší zpùsob skladování a použití, z èeho všeho se potravina skládá a vìtšinou i množství

Více

Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ

Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ Střední škola hotelnictví a společného stravování, TEPLICE NAD METUJÍ 1 MENU Kroupový salát se zeleninou Krémová česnečka s krutony a čerstvou petrželkou Filátko ze pstruha s bylinkami na másle, grilovaná

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Příloha č. 6. Úvod

Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Příloha č. 6. Úvod Příloha č. 6 Úvod Dodavatel bude připravovat obědy v souladu s touto knihou receptur dle článku II. bodu 3.2 písm. a) smlouvy o zajištění stravovacích služeb (dále jen "smlouva"). V kapitole "Seznam zkratek

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Bramborový salát. Sýrový salát s paprikami. Jablkový salát s jogurtem. Jahodový salát. Ovocný salát se žampióny

Bramborový salát. Sýrový salát s paprikami. Jablkový salát s jogurtem. Jahodový salát. Ovocný salát se žampióny Mexický salát Půl hlávky bílého zelí, půl hlávky červeného zelí, 3 cibule, 4 zelené papriky, 4 rajčata, půl lžičky cukru, 2 lžíce oleje, celerová nať, ocet, hořčice, mletý pepř, sůl. Papriky umyjeme, zbavíme

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Ilustrace: děti z MŠ Štěpánovice, MŠ Sluníčko Tišnov a ZŠ Doubravník

Ilustrace: děti z MŠ Štěpánovice, MŠ Sluníčko Tišnov a ZŠ Doubravník N E T R A D I Č N Ě A Z D R A V Ě J I V E Š K O L N Í J Í D E L N Ě Vzdělávání pro život, o. s. Ilustrace: děti z MŠ Štěpánovice, MŠ Sluníčko Tišnov a ZŠ Doubravník Tišnov 2014 Obsah Pomazánky... 5 Pomazánka

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více