2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002"

Transkript

1 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003

2 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu roku 2000, jako servisní složka pro oddíly Asociace TOM na území tehdejšího Ostravského kraje. Kraj brzy zmnil název na MORAVSKOSLEZSKÝ, ale Krajská rada A-TOM musela pokat až na svj snm v ervnu SLOŽENÍ KRAJSKÉ RADY Jméno Funkce TOM Adresa ing. Mojmír Nováek pedseda 4306 Rottrova 1, Ostrava - Zábeh ing. Miroslav Honzák místopedseda 1303 Slezská 781/7, Tinec VI. Ilona Sýkorová hospodá 4301 Volgogradská 145, Ostrava Zábeh Mgr. Jitka Veselá len 9901 Nádražní 21, Msto Albrechtice PhDr. Pavel Vaásek len Opavská 126, Vítkov ing. Rostislav Kašovský len 9901 Výškovická 149, Ostrava Výškovice Josef Bárta len 3910 U Stelnice 861, Bílovec Ivan Kula len 4332 Stední 7, Hluín Bobrovníky Jaromír Šupina len , Palkovice Jií Vilhelm len 2604 Masarykova 916, Orlová Lutyn Krajský snm vedoucích TOM, který se konal 6. ervna 2002 v klubovn TOM 9914 BVÚ v Ostrav Pívoze, zvolil novou krajskou radu opt na dvouleté období v následujícím složení: SLOŽENÍ KRAJSKÉ RADY Jméno Funkce TOM Adresa ing. Mojmír Nováek pedseda 4306 Rottrova 1, Ostrava - Zábeh ing. Miroslav Honzák místopedseda 1303 Slezská 781/7, Tinec VI. Ilona Jaglová hospodá 4301 Volgogradská 145, Ostrava Zábeh Mgr. Jitka Veselá len 9901 Nádražní 21, Msto Albrechtice PhDr. Pavel Vaásek len Opavská 126, Vítkov Jií Vilhelm len 2604 Masarykova 916, Orlová Lutyn Karel Závadský len 4316 Horní 86, Ostrava - Hrabvka Eva Fišerová revizor 2605 Okružní 904, Orlová - Lutyn SÍDLO KRAJSKÉ RADY: Nádražní 196, Ostrava Pívoz. Je to zárove sídlo KT oblasti Slezsko, ale není to poštovní adresa, protože zde není poštovní schránka. Zde se Krajská rada schází ve dvoumsíním cyklu na svá jednání. Poátkem roku 2003 v souvislosti se zízením Moravskoslezské oblasti KT bylo sídlo KR peneseno do nového sídla oblasti: s. Legií 16, Moravská Ostrava, IO: ÍSLO ÚTU: / 3400 (Union banka Ostrava Poruba) do ledna 2003, / 0300 (SOB, Poštovní spoitelna) od dubna 2003 EVIDENNÍ ÍSLO pro ústedí Asociace TOM: erven 2003

3 Krajská rada pevzala poadatelství vtšiny akcí pro tomíky, které poádala Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko a zaadila do svého programu též akce poádané Radou mládeže VV KT oblasti Beskydy. Z nejznámjších akcí to jsou: ZIMNÍ SRAZ NA OSTRAVICI Je tradiní akcí ostravských oddíl, byl to již 34. roník. V zimním prostedí si oddíly navzájem pipravují vážné i žertovné soutže a závody. Na srazu bylo 212 úastník z 15 oddíl. ZIMNÍ TURNAJ TÁBORNICKÉ VŠESTRANNOSTI V KARVINÉ Byl již 33. roníkem dkladné zimní provrky znalostí z mnoha turistických a tábornických oblastí. Turnaje se zúastnilo 20 tylenných hlídek. Poádají oddíly z Orlové ve spolupráci se Stanicí mladých turist v Karviné. UZLASKÁ REGATA V OSTRAV roník nároné soutže v uzlování, která již perostla rozsah naší oblasti. Uzlaské regaty se zúastnilo 418 závodník ze 49 oddíl. Mimoostravští jsou z Opavy, Boršic u Buchlova, Prahy, Hluína, Orlové, Šenova, Bruntálu, Kopivnice, Kolína, Havíova, Frýdku Místku, Jindichova Hradce a Valašského Meziíí. Absolutním vítzem se stal Jií Vilhelm ml.. z oddílu S.O.S., Orlová - Lutyn. Šest základních uzl uvázal v rekordním ase 13,8 vteiny. Regatu zajišovalo 50 poadatel. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ TURIST - JESENÍK Historie mezinárodních zimních turistických sraz byla zahájena v roce 2000 na Slovensku. V dvouletém cyklu bude tento zimní sraz putovat dále po eské republice a Polsku. Oblast KT Jeseníky se stala druhým poadatelem mezinárodního zimního srazu v mst Jeseník. Naše krajská rada pevzala poadatelství tomácké ásti. Akoli v R není tradice zimních sraz, akce mla mezi oddíly TOM velký ohlas. Úastnilo se jí 335 tomík, z toho 183 z R (17 oddíl), 106 ze Slovenska (9 oddíl) a 46 z Polska (3 oddíly). Krajský pohár a mistrovství Moravskoslezského kraje Turistické závody jsou hlavní soutžní akcí TOM. Organizovali jsme v kraji tyi kola 2. stupn - v Bílovci 13. dubna, v Ostrav 20. dubna, v Beskydech na Morávce 27. dubna a v Orlové 1. kvtna. TZ v Ostrav se zúastnilo 107 hlídek, v Orlové 68 hlídek a ve Frýdku Místku 93 hlídky, celkem byla úast 490 závodník a 89 poadatel. Ze závod 2. stupn postupují hlídky do závod I. stupn, které se konají 4 v R. Tyto závody již koordinuje ústední Rada závod a tak se všech mohou úastnit všichni postupující závodníci. V roce 2002 se tyto závody konaly v Ostrav, v Hradci Králové, v Uherském Hradišti a v Beroun. Závod v Ostrav poádala Krajská rada ATOM. Závodu se úastnilo 225 hlídek, 391 závodník (pihlášeno bylo 449 závodník) z 27 oddíl z celé republiky. Centrum závodu bylo umístno v nevyužívané školní budov v Ostrav Výškovicích na ul. 29. dubna a trasa závodu byla vyznaena v Blském lese. V ESKÉM POHÁRU, pro který se sítají výsledky ze tí nejúspšnjších start ze všech ty TZ I. stupn, obsadily hlídky našeho kraje z 12 kategorií 3 první místa, 4 druhá a 8 tetích míst. 3 erven 2003

4 Soutž oddíl je rozdlena na Bílý a ervený pohár. V Bílém poháru (žákovská ást) obsadily TOM Orlová 1. místo a TOM Bílovec 3. místo. V erveném poháru (dorostenecká ást) obsadil TOM Bílovec 3. místo a oddíl T.O.R. Frýdek Místek 5. místo. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY se konalo 22. ervna 2002 ve Frýdku Místku a jeho hlavním poadatelem byl TOM T.O.R. Domácí prostedí se ukázalo jako výhoda, hlídky z našeho kraje získaly titul mistr republiky ve tyech z dvanácti kategorií: nejmladší žákyn Lucie Jarošová a Laura Ftáníková TOM Bílovec mladší žákyn Táa Fidlerová a Kristýna Hofmanová TOM Orlová starší žáci Petr Slavík a Lukáš Richtár TOM Bílovec starší žákyn Veronika Bílková a Marcela Halatová TOM Frýdlant n.o. Dalších 11 hlídek získalo medailová umístní. V soutži kolektiv získaly v Bílém poháru TOM Orlová 1. místo, TOM Bílovec 2. místo a TOM Frýdlant n.o. 6. místo. V erveném poháru TOM Bílovec 3. místo, oddíl T.O.R. Frýdek - Místek 5. místo a TOM Frýdlant 9. místo. V TURISTICKÉM ZÁVOD ŠTAFET, který se konal v eské Líp se v kategorii Ženy umístila hlídka z TOM T.O.R. Frýdek Místek na 6. míst a v kategorii Muži štafeta téhož oddílu se umístila na 5. míst. OSMÉ MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ v Turistickém závod se konalo ve Kralupech nad Vltavou R hladce zvítzila i díky závodníkm našeho kraje. Mezinárodními mistry v TZ se stali: mladší žákyn Nicol Žáková a Kateina Klíová TOM Orlová starší žákyn Žaneta Izaiášová a Nadžda Kusalová TOM Orlová junioi Ivo Petráš TOM Bílovec a dalších 11 hlídek z našeho kraje obsadilo medailová místa, ímž naše hlídky získaly více než tetinu všech udlených medailí Beskydská hebenovka, poádal TOM 1303 Maracaibo Tinec Festival Haryho Mouky Ostrava, poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava Ples oddílu 4335 Sylvatik v Ostrav - Hemanicích Uzlování poslepu Orlová, poádal TOM 2604 Práata Country bál Stará Blá, poádaly TOMy Przkumník Zahájení 100 jarních km na antoryji, poádal TOM 1303 Maracaibo Tinec roník Otvírání studánek poádal TOM 1310 pro dti do 10 let roník Putování Frýdkem Místkem, poádal TOM 1301 Tuláci FM Noní výplaz na Lysou horu, poádal TOM 1310 Divoáci Podzimní sraz v Podzámí, poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava Orlovská stezka, spolupoádal TOM 2620 O.K.K.O. Orlová Rádcovský kurz a Maratón her poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava 4 erven 2003

5 Tradiní zájezd na RALLYE FICC MLADÝCH, která se konala v roce 2002 v anglickém mst YORK, byl z jarního termínu peložen na podzim kvli epidemii kulhavky a slintavky, která zachvátila celou Anglii. I pes tuto zmnu se Rallye úastnil autobus, vypravovaný z Ostravy, ve kterém bylo 30 úastník. Prvním zážitkem zájezdu byl dlouhý celononí trajekt pes Severní moe z Amsterdamu do Newcastlu. Úastníci pak projeli velkou ást Skotska, kde navštívili nejen hlavní msto Edinburg a hrad Stirling, ale též jezero Loch Ness a Loch Lomond. V Anglii pak absolvovali túru v oblasti kouzelného kraje Lake District a navštívili i Yorkshirská vesovišt, kde se svezli historickým parním vlákem a soukromý zámek Hobart. Na zpátení cest navštívili na jeden den Londýn. Mezi zahraniní aktivity poítáme i styky s Klubem slovenských turist. Naše TOMy se pravideln úastní akcí poádaných Radou mládeže KST. V roce 2002 to byla úast na na LETNÍM SRAZU KST VE STARÉ TURÉ u Trenína. Díky vlastnímu autobusu navštívili úastníci zajímavosti širokého okolí, jako nap. achtický hrad i obec achtice, Památník Štefánika na Bradle, hrady Trenín a Beckov. Stále více rozvíjíme kontakty s DWJ DEUTSCHE WANDERJUGEND, tedy nmeckými tomíky. Jejich styl práce je trochu jiný než náš, innost odpovídá spíše našemu pojetí rodinné turistiky. V roce 2002 jsme dostali pozvání pro 24 leny k úasti na Mezinárodním letním stanovém táboe Jugenzentrum Fuchsfarmv Albstadt Onstmettingen. Poátkem roku 2002 se za námi pijela podívat desetilenná delegace len a mladých vedoucích DWJ a strávila týden jarních prázdnin s oddílem 4306 Stopai na Rejvízu. Nmetí pátelé si chtli dosyta užít snhu, ale ten asi 14 dn ped prázdninami roztál a neudržel se ani na Rejvízu v nadmoské výšce 900 m. Pesto si naši pátelé vyzkoušeli bžky pi cest z Ramzové na Paprsek a snžnice pi cest ze Šeráku na Vozku. ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH TÁBOR , Stejn jako v roce 2001 byli opt školeni hlavní vedoucí letních tábor v jednodenních semináích pro zkušené vedoucí. Asociace TOM zajistila školení ve svém školícím stedisku nkolika jednodenními seminái, piemž v Ostrav se konaly dva z nich: a , kdy byli vyškoleni vedoucí SKaKS Dakota. V obou bzích se úastnili 24 táboroví vedoucí. ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ODDÍL TOM V roce 2002 jsme poádali školení vedoucích oddíl spolen se Zlínským krajem v Kamenné chat na Tesáku v Hostýnských vrchách. Úastnilo se jej 20 frekventant z našeho kraje. ŠKOLENÍ HOSPODÁ Akoli Rada vzdlávání pojala školení hospodá jako celorepublikovou akci, pece jen se nejvíce zájemc pihlásilo z Moravskoslezského kraje a tak se školení konalo v Ostrav. Osm zájemc bylo seznámeno s vedením jednoduchého úetnictví pro neziskové organizace, piemž revizní komise Asociace TOM zájemcm prohlédla a zhodnotila jejich hospodáskou dokumentaci. MORAVSKÁ LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA A jsou táborové školy celostátními akcemi, pesto je Moravská táborová škola blízká našim oddílm nejen programem, ale i místn, protože se v roce 2002 pesthovala na Polanu nad Velkými 5 erven 2003

6 Karlovicemi a její bh se prodloužil na celý poslední prázdninový týden. Naši vedoucí zajišují táborovou školu i lektorsky. Úastníci si na "vlastní kži" vyzkoušeli adu her a soutží i inností vhodných pro turistické oddíly.! "# Krajská rada a ústedí Asociace TOM dlouhodob usilovaly o získání vlastní turistické základny pro oddíly na území Moravskoslezského kraje. Po mnoha marných pokusech vysvitlo koncem roku 2002 svtélko nadje: len KR, Pavel Vaásek objevil ve Vítkov inzerát na prodej chalupy v nedaleké obci Kamenka (nikoli Kaménka). Po nkolika návštvách a jednáních se podailo ústedí v prosinci 2002 zakoupit nabízenou chalupu. Do její pemny ve funkní základnu bude ješt poteba mnoho penz, diny a úedního jednání, ale jedno je jisté: základnu máme. Nadšeným správcem se stal muž nejpovolanjší Pavel Vaásek, kterému nová chalupa tak pirostla k srdci, že v období tuhých mraz zde denodenn jezdil roztápt ústední topení. Pavel je hlavním koordinátorem brigád, kterých je stále poteba. Kontakt: Pavel Vaásek, tel %& Pro informovanost našich oddíl vydává KR Asociace TOM informaní obasník - Slezský Tomík. V roce 2002 byla vydána 4 ísla - informace o zimních akcích ( leden 2002), o Turistických závodech (.32 - bezen 2002), výroní zpráva za rok 2001 (. 33 erven 2002) a informace o akcích ve školním roce ( záí 2002). Slezský Tomík je vydáván v potu výtisk a zdarma rozesílán všem oddílm v kraji. %$$' (&) Klub eských turist je naší nejbližší partnerskou organizací, vtšina oddíl je leny odbor KT v oblasti Slezsko a Beskydy, zbývající oddíly jsou leny odboru Kostka Roztoky u Prahy. Krajská rada a Rady mládeže oblastí jsou personáln propojeny, všechny akce jsou poádány spolen. Díky smlouvám mezi obma organizacemi a znním obou stanov se Asociace TOM stará o mládež KT. Naše spolupráce by se dala popsat vtou Jedno tlo a jedna duše. %$$*+, - Nejtsnjší spoluprací s dalšími dtskými sdruženími se dá nazvat otevenost našich akcí. Všech soutží, závod i školení se mohou úastnit lenové všech dtských a mládežnických sdružení, což také pln využívají. Na akcích máme úastníky nejen z TOM KT a Asociace TOM, ale také z Junáka, Pionýra, Ligy lesní moudrosti, Duhy a dalších. Toto setkávání zvyšuje konkurenci a tím i kvalitu všech soutží a závod. Akce Krajské rady Asociace TOM jsou tak jedny z mála, které se takto otvírají všem dtem bez rozlišení organizace. Na podzim r vznikla v Ostrav Rada dtí a mládeže Ostravského kraje - RADAMOK, která sdružuje 13 dtských sdružení, vetn Asociace TOM. Stejn jako v roce 2001 i v roce 2002 uspoádal RADAMOK akci Bambiriáda, které se naše oddíly aktivn úastnily, dále Regionální vrcholnou výmnu zkušeností v Mst Albrechticích a náborový závod v ROGAININGU, což je 6 erven 2003

7 náronjší forma orientaního bhu. Oddíly TOM zde byly prakticky jedinými úastníky a i na stavb závodu se podíleli lenové našich odbor. REGIONÁLNÍ VRCHOLNÁ VÝMNA ZKUŠENOSTÍ Druhý roník setkání vedoucích Moravskoslezského kraje z rzných dtských sdružení, spojené s pednáškami, dílnami a setkáními. Konala se v Mst Albrechticích. Zajišujeme poadatele. BAMBIRIÁDA Bambiriáda je akce, která byla v Ostrav poprvé poádána v roce Je to pehlídka organizací a inností pro využití volného asu mládeže a konala se na erné louce jako výstava a vystoupení a v Hornickém muzeu s ukázkami táboení. Oddíly TOM se zapojily sice jen do Bambiriády v Hornickém muzeu, kde postavily spolený velký stane. Bambiriádu navštívilo celkem návštvník a z naší nabídky programu byla opt velice úspšná lanová lávka i ukázky šermí. ROGAINING Již druhým rokem se pod patronací RADAMOK konal otevený závod v ROGAININGU, což je náronjší a atraktivnjší verze orientaního bhu. V okolí centra závodu (cca do vzdálenosti 4 5 km) jsou rovnomrn rozmístny kontroly, stejné jako pro orientaní bh (ervenobílý lampion s kleštikami). Kontrol je asi 50 a jsou vzdáleny od sebe prmrn 1300 metr. Každá kontrola je bodov ohodnocena podle vzdálenosti i obtížnosti umístní v rozsahu bod. Závodu se úastní dvou až ptilenné hlídky, které mají 6 hodin na to, aby v terénu našly co nejvíce kontrol, resp. aby jejich bodový zisk byl co nejvtší. K dispozici mají turistickou mapu a buzolu. V tomto roníku jsme našli centrum závodu na základn Duhy v Budišovicích, ovšem pozdní podzimní termín kladl vysoké nároky zejména na stavitele trati z ad cykloturist. +. Krajská rada usilovala tradin o granty Msta Ostravy pro ostravské oddíly, které se na podzim 2001 pihlásily do projekt. Výsledky grant Msta Ostravy: Projekt Pihlášené oddíly Požadováno Pidleno Klubovny 11 oddíl Turistické vybavení 13 oddíl Celomstské akce KR a 2 oddíly Letní tábory 9 oddíl CELKEM V roce 2002 poprvé vypsal grantové ízení i Krajský úad Moravskoslezského kraje. Bylo to sice až pozd na jae, ale pece. Rozdleny byly celkem 3 milióny korun. Naše krajská rada nezstala stát stranou a podala dva projekty: Projekt Požadováno Pidleno Rozdleno mezi Úel erpání Celoroní innost TOM oddíly turistický materiál Základny projekt na stavbu nové základny CELKEM Projekt na Celoroní innost TOM byl podán jménem všech oddíl, ale jen 33 oddíly ze 60 se pihlásily o jeho erpání. Na podzim byl zpracován a podán projekt Letní tábory TOM na Grant Eurotelu s požadavkem na K, ale tento projekt byl zamítnut. 7 erven 2003

8 /$ STAV NA POÁTKU ROKU 2002 Pasiva Aktiva Poznámka Pokladna 45,60 Bžný úet ,78 Závazky a pohledávky z r závazky pohledávky Odd. píspvky za dotaci MMO 4.780,00 FICC Anglie , ,00 neuhrazené platby a nedoplatky Píspvek ATOM 5.500,00 za dotaci FICC Zimní sraz Jeseník , ,00 Peklenovací pjka Nováek ,00 CELKEM závazky a pohledávky , ,00 Výsledek = mínus ,00 CELKEM , ,38 Majetek k ,38 PÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2002 Penos z r Pokladna 45,60 Bžný úet ,78 CELKEM ,38 Píjmy Výdaje Poznámka Vyešení pohledávek a závazk FICC Anglie 4.000, ,00 pohledávky nebyly zcela uhrazeny Oddílové píspvky pro KR 4.780,00 Píspvky za FICC 5.500,00 Vrácení pjky Nováek ,00 Vrácení platby za FICC Anglie , ,00 CELKEM , ,00 Výsledek = mínus ,00 Dotace MMO na klubovny , ,00 Oddílové píspvky ,00 Dotace KrÚ na materiál , ,00 Oddílové píspvky ,00 peplatek 400, nedoplatek 331 innost KR E-banka - reklama 2.000, ,00 rozdleno oddílm Dotace ATOM na innost KR 9.450,00 ATOM píspvky za dotace 132,00 Dar Galénov nadaci za Bez. lístky 5.830,00 8 erven 2003

9 Píjmy Výdaje Poznámka RADAMOK lenský píspvek 5.528,00 Vedení útu úrok a poplatky 469, ,00 Jízdné KR jednání KR apod ,00 Služby a materiál 5.003,00 Odprodej materiálu 2.740,00 Zpravodaj Slezský Tomík 3.723,80 Smlouva na kanceláské práce 2.500,00 CELKEM innost KR , ,80 Akce KR Zimní sraz na Ostravici 422,00 488,00 Uzlaská regata , ,30 dotace ATOM Mezinárodní zimní sraz Jeseník , ,30 dotace ATOM Bambiriáda , ,10 dotace ATOM TZ P Výškovice 4.000, ,00 dotace Obvodu Jih Slovenský sraz Bátovce , ,06 dotace ATOM Mezinárodní tábor v Nmecku , ,80 pohledávka Školení vedoucích Tesák , ,90 dotace ATOM Školení hospodá Ostrava 1.766, ,60 dotace ATOM CELKEM Akce , ,06 Píjmy a výdaje akcí na r Mezinárodní tábor Jánské Koupele 200,00 FICC Itálie 1.241,00 Pjka Nováek ,00 CELKEM Hospodaení r , ,86 Zstatek na BÚ ,61 Zstatek v pokladn 719,20 STAV MAJETKU K Pasiva Aktiva Poznámka Zstatek na BÚ ,61 Zstatek v pokladn 719,20 Pohledávka FICC Anglie ,00 Pohledávka Mez. tábora Nmecko ,00 Pjka Nováek ,00 Oddílové píspvky za dotace KrÚ 400,00 331,00 CELKEM , ,81 Stav majetku k ,81 9 erven 2003

10 Po TOM Název Vedoucí Ulice a íslo Msto PS Tuláci Jarmila Popeláová Bezruova 348 Frýdek Místek Maracaibo Miroslav Honzák Slezská 781 / 7 Tinec VI Krok Lukáš Poledník Jiráskova 365 Frýdek Místek Zálesáci Bohuslav Sztefek Karpentná 28 Tinec 7 Vendryn Žlutý kvítek Jaromír Šupina. 142 Palkovice Divoáci Marie Bainová Bezruova 1086 Frýdlant n. Ostr Adam Kucha Vratimovská 178 Horní Datyn Svišti Libuše uboková. 148 Dobratice Karvin. Trojka Josef Komárek. 542 Petrovice u Karv Práata Jií Vilhelm Masarykova 916 Orlová - Lutyn Tuláci Petr Mišík Okružní 904 Orlová - Lutyn Stelka Eva Vilhelmová F. S. Tmy 1231 Orlová - Lutyn Skaláci Ludmila Pulcová Mendelova 2830 Karviná - Hranice Lesani Kamil Wierzgo T. Družby 1125 Karviná Nové Msto Azimut Ludk Niedermeier V. Martínka 707 Orlová - Lutyn Teenagers Radovan Brenkus Masarykova 1012 Orlová - Lutyn O.K.K.O. Miroslav Chlubna Okružní 922 Orlová Lutyn Svišti Hana Mocáková Nerudova 881 Bohumín Nezmai Ludmila Bártová U Stelnice 861 Bílovec Slovan Miroslav Píšala Jaselská 9 Opava KADAO Tomáš Weicht Dostojevského 14 Opava Przkumník Lubomír Jagla Baranova 4 Ostrava Zábeh Sirius Miroslav Dcký Vítzná 12 Moravská Ostrava Jitenka Kateina Sivková Volgogradská 103 Ostrava - Zábeh Bobi Kateina Hrabcová Volgogradská 106 Ostrava - Zábeh Stopai Zbynk Slíva Komenského 654 Ostrava - Poruba ervánek Aleš Zdražil Zapletalova 1 Slezská Ostrava Ostravská tyka David Kucha Rudná 58 Ostrava Vítkovice Díví dvojka Jana Nováková Opavská 803 Ostrava Poruba Przkumník jih Karel Závadský Horní 86 Ostrava Hrabvka Vatra Milan Domin M. Fialy 3/247 Ostrava Dubina Jedenáctka Radim Pastor kalovova 882 Ostrava Poruba Zálesáci M. Sedlaíková O. Synka 1854 Ostrava Poruba Sedmika Daniel Ševík Francouzská 6022 Ostrava Poruba Ticítka Vladimír Vronka Nábeží SPB 650 Ostrava Poruba Žorbi Jan Krýsa Pavlovova 45 Ostrava Zábeh Hogan Petr Holuša Jandova 14 Ostrava Zábeh Askalon Jakub Suchánek. 645 Stará Ves n. Ond Zálesák Ivan Kula Stední 7 Hluín Bobrovníky Hobit Zuzana Kopivová Krasnoarmjc 4 Ostrava Zábeh Bludný kruh Petr Kocich J. Ziky 1955 Ostrava Poruba Sylvatik Radomír Chwalek Budovatelská 459 Ostrava Poruba U.F.O. Kamil Zboil U prodejny 19 Ostrava Hrabvka moudík Rostislav Kašovský Výškovická 149 Ostrava - Výškovice BVÚ Petr Mika Kišanova 15 Ostrava Pívoz Tramp Alena Matysová 10 erven 2003

11 Po TOM Název Vedoucí Ulice a íslo Msto PS Uliníci Aleš Pakosta Luní 150 Orlová - Lutyn Datyáek Martin Urbaník Obanská 4/96 Havíov Dol. Datyn S.O.S. Marie Šustíková. 477 Dtmarovice Perseus Radim Holek Jindichova 2 Moravská Ostrava Svišti Jan Firla Orlí 417/4 Havíov - Šumbark Práata Tomáš Kauba Stední 1235 Šenov Krokodýl Marta Szücsová V. Košae 1 Ostrava - Dubina KAM Jií Šnapka Jeronýmova 423 Frýdek Místek T.O.R. Pavel Stachura Novodvorská 3051 Frýdek Místek Beskydská 9 Jií Kruliš 17. listopadu 11/917 Havíov Msto Lesní legie Jaromír Ocelka Na Vyhlídce 18 Vratimov Orion Jií Kinura Gen. Svobody 4 Hluín Šlápoty Pavel Vaásek Opavská 126 Vítkov Míek Karel Hoza Školní 329 Vítkov Žabáci Božena Martiáková. 405 Kunice p. Ond Pohorky Lenka Schubertová Dr. Glazera 5 Horní Suchá Javor Roman Kotisa Petruškova 22 Ostrava Zábeh Vydáno v roce 2003 v potu 120 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže v Moravskoslezské oblasti KT a Asociace TOM R v Moravskoslezském kraji. Vydala Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM, pedseda (krajánek) ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. dom , zam. fa Digis , kl. 21, mob , erven 2003

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí 1998 17. 1. 1998 Zimní sraz - Ostravice 7. 2. 1998 Uzlaská regata - Ostrava 14. 2. 1998 ZTTV Orlová - Zimní turnaj

Více

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, předseda KR Červen 2011 Výroční zpráva Moravskoslezské krajské rady Asociace

Více

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Zahranií už tolik neláká? Výjezd do zahranií bylo v roce 2007 mén, než v letech pedcházejících. Tžko íci, jestli nás zahranií

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004 SLEZSKÝ 37 Záí 2003 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2003 2004 12. 9. 2003 Ostravské záení, náborová akce (poádá KR ATOM a další sdružení) 13. 9. 2003 ROGAINING,

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 48 Bezen 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 16. 18. 3. 2007 7. Regionální VVZ Msto Albrechtice (RADAMOK) 17. 3. 2007 Zahájení jarních km, Prašivá

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Adresář klubů OFS Karviná 2015/16

Adresář klubů OFS Karviná 2015/16 Adresář klubů OFS Karviná 2015/16 1. 8030061 FK Baník Albrechtice P: Ing. Šipula Vladislav adresa pro korespondenci Zátiší 421, 735 43 Albrechtice ul.osvobození 648 TB:596 428 008, 735 41 Albrechtice Mob:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a innost naši organizace za uplynulý rok. Protože letos bude zpráva o nco delší, pejdeme k vlastnímu hodnocení.

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK

TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK žaky nejmladší A Hlavní rozhodí 1 Nela Plodková SKK Karviná 1.0 1 2 Eliška Pavlasová HC Rebel Havlíkv Brod 2.0 2 3 Sára Cibulková USK Praha 3.0 3 4 Kateina Doubravová KK Pardubice

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Č. Název organizace Projekt Účel Poskytnutá 1 Stars Ostrava Příprava a podpora činnosti mažoretek Stars Ostrava 2014 pronájmy, doprava,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Adresář 2011. Obsah. Strana 1 (celkem 22)

Adresář 2011. Obsah. Strana 1 (celkem 22) Adresář 2011 Obsah Jihočeský kraj str. 2 Jihomoravský kraj str. 3-4 Karlovarský kraj str. 5 Královehradecký kraj str. 6 Liberecký kraj str. 7 Moravskoslezský kraj str. 8-11 Olomoucký kraj str. 12 Pardubický

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

ZÁZNAM z jednání Valné hromady SVL, 7.3.2008, Jihlava-St&ítež

ZÁZNAM z jednání Valné hromady SVL, 7.3.2008, Jihlava-St&ítež ZÁZNAM z jednání Valné hromady SVL, 7.3.2008, Jihlava-St&ítež Pehled úasti: Na jednání Valné hromady bylo pozváno s hlasem rozhodujícím po jednom delegátu z 18 klub$ a oddíl$, které se registrovaly pro

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více