2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002"

Transkript

1 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003

2 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu roku 2000, jako servisní složka pro oddíly Asociace TOM na území tehdejšího Ostravského kraje. Kraj brzy zmnil název na MORAVSKOSLEZSKÝ, ale Krajská rada A-TOM musela pokat až na svj snm v ervnu SLOŽENÍ KRAJSKÉ RADY Jméno Funkce TOM Adresa ing. Mojmír Nováek pedseda 4306 Rottrova 1, Ostrava - Zábeh ing. Miroslav Honzák místopedseda 1303 Slezská 781/7, Tinec VI. Ilona Sýkorová hospodá 4301 Volgogradská 145, Ostrava Zábeh Mgr. Jitka Veselá len 9901 Nádražní 21, Msto Albrechtice PhDr. Pavel Vaásek len Opavská 126, Vítkov ing. Rostislav Kašovský len 9901 Výškovická 149, Ostrava Výškovice Josef Bárta len 3910 U Stelnice 861, Bílovec Ivan Kula len 4332 Stední 7, Hluín Bobrovníky Jaromír Šupina len , Palkovice Jií Vilhelm len 2604 Masarykova 916, Orlová Lutyn Krajský snm vedoucích TOM, který se konal 6. ervna 2002 v klubovn TOM 9914 BVÚ v Ostrav Pívoze, zvolil novou krajskou radu opt na dvouleté období v následujícím složení: SLOŽENÍ KRAJSKÉ RADY Jméno Funkce TOM Adresa ing. Mojmír Nováek pedseda 4306 Rottrova 1, Ostrava - Zábeh ing. Miroslav Honzák místopedseda 1303 Slezská 781/7, Tinec VI. Ilona Jaglová hospodá 4301 Volgogradská 145, Ostrava Zábeh Mgr. Jitka Veselá len 9901 Nádražní 21, Msto Albrechtice PhDr. Pavel Vaásek len Opavská 126, Vítkov Jií Vilhelm len 2604 Masarykova 916, Orlová Lutyn Karel Závadský len 4316 Horní 86, Ostrava - Hrabvka Eva Fišerová revizor 2605 Okružní 904, Orlová - Lutyn SÍDLO KRAJSKÉ RADY: Nádražní 196, Ostrava Pívoz. Je to zárove sídlo KT oblasti Slezsko, ale není to poštovní adresa, protože zde není poštovní schránka. Zde se Krajská rada schází ve dvoumsíním cyklu na svá jednání. Poátkem roku 2003 v souvislosti se zízením Moravskoslezské oblasti KT bylo sídlo KR peneseno do nového sídla oblasti: s. Legií 16, Moravská Ostrava, IO: ÍSLO ÚTU: / 3400 (Union banka Ostrava Poruba) do ledna 2003, / 0300 (SOB, Poštovní spoitelna) od dubna 2003 EVIDENNÍ ÍSLO pro ústedí Asociace TOM: erven 2003

3 Krajská rada pevzala poadatelství vtšiny akcí pro tomíky, které poádala Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko a zaadila do svého programu též akce poádané Radou mládeže VV KT oblasti Beskydy. Z nejznámjších akcí to jsou: ZIMNÍ SRAZ NA OSTRAVICI Je tradiní akcí ostravských oddíl, byl to již 34. roník. V zimním prostedí si oddíly navzájem pipravují vážné i žertovné soutže a závody. Na srazu bylo 212 úastník z 15 oddíl. ZIMNÍ TURNAJ TÁBORNICKÉ VŠESTRANNOSTI V KARVINÉ Byl již 33. roníkem dkladné zimní provrky znalostí z mnoha turistických a tábornických oblastí. Turnaje se zúastnilo 20 tylenných hlídek. Poádají oddíly z Orlové ve spolupráci se Stanicí mladých turist v Karviné. UZLASKÁ REGATA V OSTRAV roník nároné soutže v uzlování, která již perostla rozsah naší oblasti. Uzlaské regaty se zúastnilo 418 závodník ze 49 oddíl. Mimoostravští jsou z Opavy, Boršic u Buchlova, Prahy, Hluína, Orlové, Šenova, Bruntálu, Kopivnice, Kolína, Havíova, Frýdku Místku, Jindichova Hradce a Valašského Meziíí. Absolutním vítzem se stal Jií Vilhelm ml.. z oddílu S.O.S., Orlová - Lutyn. Šest základních uzl uvázal v rekordním ase 13,8 vteiny. Regatu zajišovalo 50 poadatel. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ TURIST - JESENÍK Historie mezinárodních zimních turistických sraz byla zahájena v roce 2000 na Slovensku. V dvouletém cyklu bude tento zimní sraz putovat dále po eské republice a Polsku. Oblast KT Jeseníky se stala druhým poadatelem mezinárodního zimního srazu v mst Jeseník. Naše krajská rada pevzala poadatelství tomácké ásti. Akoli v R není tradice zimních sraz, akce mla mezi oddíly TOM velký ohlas. Úastnilo se jí 335 tomík, z toho 183 z R (17 oddíl), 106 ze Slovenska (9 oddíl) a 46 z Polska (3 oddíly). Krajský pohár a mistrovství Moravskoslezského kraje Turistické závody jsou hlavní soutžní akcí TOM. Organizovali jsme v kraji tyi kola 2. stupn - v Bílovci 13. dubna, v Ostrav 20. dubna, v Beskydech na Morávce 27. dubna a v Orlové 1. kvtna. TZ v Ostrav se zúastnilo 107 hlídek, v Orlové 68 hlídek a ve Frýdku Místku 93 hlídky, celkem byla úast 490 závodník a 89 poadatel. Ze závod 2. stupn postupují hlídky do závod I. stupn, které se konají 4 v R. Tyto závody již koordinuje ústední Rada závod a tak se všech mohou úastnit všichni postupující závodníci. V roce 2002 se tyto závody konaly v Ostrav, v Hradci Králové, v Uherském Hradišti a v Beroun. Závod v Ostrav poádala Krajská rada ATOM. Závodu se úastnilo 225 hlídek, 391 závodník (pihlášeno bylo 449 závodník) z 27 oddíl z celé republiky. Centrum závodu bylo umístno v nevyužívané školní budov v Ostrav Výškovicích na ul. 29. dubna a trasa závodu byla vyznaena v Blském lese. V ESKÉM POHÁRU, pro který se sítají výsledky ze tí nejúspšnjších start ze všech ty TZ I. stupn, obsadily hlídky našeho kraje z 12 kategorií 3 první místa, 4 druhá a 8 tetích míst. 3 erven 2003

4 Soutž oddíl je rozdlena na Bílý a ervený pohár. V Bílém poháru (žákovská ást) obsadily TOM Orlová 1. místo a TOM Bílovec 3. místo. V erveném poháru (dorostenecká ást) obsadil TOM Bílovec 3. místo a oddíl T.O.R. Frýdek Místek 5. místo. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY se konalo 22. ervna 2002 ve Frýdku Místku a jeho hlavním poadatelem byl TOM T.O.R. Domácí prostedí se ukázalo jako výhoda, hlídky z našeho kraje získaly titul mistr republiky ve tyech z dvanácti kategorií: nejmladší žákyn Lucie Jarošová a Laura Ftáníková TOM Bílovec mladší žákyn Táa Fidlerová a Kristýna Hofmanová TOM Orlová starší žáci Petr Slavík a Lukáš Richtár TOM Bílovec starší žákyn Veronika Bílková a Marcela Halatová TOM Frýdlant n.o. Dalších 11 hlídek získalo medailová umístní. V soutži kolektiv získaly v Bílém poháru TOM Orlová 1. místo, TOM Bílovec 2. místo a TOM Frýdlant n.o. 6. místo. V erveném poháru TOM Bílovec 3. místo, oddíl T.O.R. Frýdek - Místek 5. místo a TOM Frýdlant 9. místo. V TURISTICKÉM ZÁVOD ŠTAFET, který se konal v eské Líp se v kategorii Ženy umístila hlídka z TOM T.O.R. Frýdek Místek na 6. míst a v kategorii Muži štafeta téhož oddílu se umístila na 5. míst. OSMÉ MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ v Turistickém závod se konalo ve Kralupech nad Vltavou R hladce zvítzila i díky závodníkm našeho kraje. Mezinárodními mistry v TZ se stali: mladší žákyn Nicol Žáková a Kateina Klíová TOM Orlová starší žákyn Žaneta Izaiášová a Nadžda Kusalová TOM Orlová junioi Ivo Petráš TOM Bílovec a dalších 11 hlídek z našeho kraje obsadilo medailová místa, ímž naše hlídky získaly více než tetinu všech udlených medailí Beskydská hebenovka, poádal TOM 1303 Maracaibo Tinec Festival Haryho Mouky Ostrava, poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava Ples oddílu 4335 Sylvatik v Ostrav - Hemanicích Uzlování poslepu Orlová, poádal TOM 2604 Práata Country bál Stará Blá, poádaly TOMy Przkumník Zahájení 100 jarních km na antoryji, poádal TOM 1303 Maracaibo Tinec roník Otvírání studánek poádal TOM 1310 pro dti do 10 let roník Putování Frýdkem Místkem, poádal TOM 1301 Tuláci FM Noní výplaz na Lysou horu, poádal TOM 1310 Divoáci Podzimní sraz v Podzámí, poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava Orlovská stezka, spolupoádal TOM 2620 O.K.K.O. Orlová Rádcovský kurz a Maratón her poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava 4 erven 2003

5 Tradiní zájezd na RALLYE FICC MLADÝCH, která se konala v roce 2002 v anglickém mst YORK, byl z jarního termínu peložen na podzim kvli epidemii kulhavky a slintavky, která zachvátila celou Anglii. I pes tuto zmnu se Rallye úastnil autobus, vypravovaný z Ostravy, ve kterém bylo 30 úastník. Prvním zážitkem zájezdu byl dlouhý celononí trajekt pes Severní moe z Amsterdamu do Newcastlu. Úastníci pak projeli velkou ást Skotska, kde navštívili nejen hlavní msto Edinburg a hrad Stirling, ale též jezero Loch Ness a Loch Lomond. V Anglii pak absolvovali túru v oblasti kouzelného kraje Lake District a navštívili i Yorkshirská vesovišt, kde se svezli historickým parním vlákem a soukromý zámek Hobart. Na zpátení cest navštívili na jeden den Londýn. Mezi zahraniní aktivity poítáme i styky s Klubem slovenských turist. Naše TOMy se pravideln úastní akcí poádaných Radou mládeže KST. V roce 2002 to byla úast na na LETNÍM SRAZU KST VE STARÉ TURÉ u Trenína. Díky vlastnímu autobusu navštívili úastníci zajímavosti širokého okolí, jako nap. achtický hrad i obec achtice, Památník Štefánika na Bradle, hrady Trenín a Beckov. Stále více rozvíjíme kontakty s DWJ DEUTSCHE WANDERJUGEND, tedy nmeckými tomíky. Jejich styl práce je trochu jiný než náš, innost odpovídá spíše našemu pojetí rodinné turistiky. V roce 2002 jsme dostali pozvání pro 24 leny k úasti na Mezinárodním letním stanovém táboe Jugenzentrum Fuchsfarmv Albstadt Onstmettingen. Poátkem roku 2002 se za námi pijela podívat desetilenná delegace len a mladých vedoucích DWJ a strávila týden jarních prázdnin s oddílem 4306 Stopai na Rejvízu. Nmetí pátelé si chtli dosyta užít snhu, ale ten asi 14 dn ped prázdninami roztál a neudržel se ani na Rejvízu v nadmoské výšce 900 m. Pesto si naši pátelé vyzkoušeli bžky pi cest z Ramzové na Paprsek a snžnice pi cest ze Šeráku na Vozku. ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH TÁBOR , Stejn jako v roce 2001 byli opt školeni hlavní vedoucí letních tábor v jednodenních semináích pro zkušené vedoucí. Asociace TOM zajistila školení ve svém školícím stedisku nkolika jednodenními seminái, piemž v Ostrav se konaly dva z nich: a , kdy byli vyškoleni vedoucí SKaKS Dakota. V obou bzích se úastnili 24 táboroví vedoucí. ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ODDÍL TOM V roce 2002 jsme poádali školení vedoucích oddíl spolen se Zlínským krajem v Kamenné chat na Tesáku v Hostýnských vrchách. Úastnilo se jej 20 frekventant z našeho kraje. ŠKOLENÍ HOSPODÁ Akoli Rada vzdlávání pojala školení hospodá jako celorepublikovou akci, pece jen se nejvíce zájemc pihlásilo z Moravskoslezského kraje a tak se školení konalo v Ostrav. Osm zájemc bylo seznámeno s vedením jednoduchého úetnictví pro neziskové organizace, piemž revizní komise Asociace TOM zájemcm prohlédla a zhodnotila jejich hospodáskou dokumentaci. MORAVSKÁ LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA A jsou táborové školy celostátními akcemi, pesto je Moravská táborová škola blízká našim oddílm nejen programem, ale i místn, protože se v roce 2002 pesthovala na Polanu nad Velkými 5 erven 2003

6 Karlovicemi a její bh se prodloužil na celý poslední prázdninový týden. Naši vedoucí zajišují táborovou školu i lektorsky. Úastníci si na "vlastní kži" vyzkoušeli adu her a soutží i inností vhodných pro turistické oddíly.! "# Krajská rada a ústedí Asociace TOM dlouhodob usilovaly o získání vlastní turistické základny pro oddíly na území Moravskoslezského kraje. Po mnoha marných pokusech vysvitlo koncem roku 2002 svtélko nadje: len KR, Pavel Vaásek objevil ve Vítkov inzerát na prodej chalupy v nedaleké obci Kamenka (nikoli Kaménka). Po nkolika návštvách a jednáních se podailo ústedí v prosinci 2002 zakoupit nabízenou chalupu. Do její pemny ve funkní základnu bude ješt poteba mnoho penz, diny a úedního jednání, ale jedno je jisté: základnu máme. Nadšeným správcem se stal muž nejpovolanjší Pavel Vaásek, kterému nová chalupa tak pirostla k srdci, že v období tuhých mraz zde denodenn jezdil roztápt ústední topení. Pavel je hlavním koordinátorem brigád, kterých je stále poteba. Kontakt: Pavel Vaásek, tel %& Pro informovanost našich oddíl vydává KR Asociace TOM informaní obasník - Slezský Tomík. V roce 2002 byla vydána 4 ísla - informace o zimních akcích ( leden 2002), o Turistických závodech (.32 - bezen 2002), výroní zpráva za rok 2001 (. 33 erven 2002) a informace o akcích ve školním roce ( záí 2002). Slezský Tomík je vydáván v potu výtisk a zdarma rozesílán všem oddílm v kraji. %$$' (&) Klub eských turist je naší nejbližší partnerskou organizací, vtšina oddíl je leny odbor KT v oblasti Slezsko a Beskydy, zbývající oddíly jsou leny odboru Kostka Roztoky u Prahy. Krajská rada a Rady mládeže oblastí jsou personáln propojeny, všechny akce jsou poádány spolen. Díky smlouvám mezi obma organizacemi a znním obou stanov se Asociace TOM stará o mládež KT. Naše spolupráce by se dala popsat vtou Jedno tlo a jedna duše. %$$*+, - Nejtsnjší spoluprací s dalšími dtskými sdruženími se dá nazvat otevenost našich akcí. Všech soutží, závod i školení se mohou úastnit lenové všech dtských a mládežnických sdružení, což také pln využívají. Na akcích máme úastníky nejen z TOM KT a Asociace TOM, ale také z Junáka, Pionýra, Ligy lesní moudrosti, Duhy a dalších. Toto setkávání zvyšuje konkurenci a tím i kvalitu všech soutží a závod. Akce Krajské rady Asociace TOM jsou tak jedny z mála, které se takto otvírají všem dtem bez rozlišení organizace. Na podzim r vznikla v Ostrav Rada dtí a mládeže Ostravského kraje - RADAMOK, která sdružuje 13 dtských sdružení, vetn Asociace TOM. Stejn jako v roce 2001 i v roce 2002 uspoádal RADAMOK akci Bambiriáda, které se naše oddíly aktivn úastnily, dále Regionální vrcholnou výmnu zkušeností v Mst Albrechticích a náborový závod v ROGAININGU, což je 6 erven 2003

7 náronjší forma orientaního bhu. Oddíly TOM zde byly prakticky jedinými úastníky a i na stavb závodu se podíleli lenové našich odbor. REGIONÁLNÍ VRCHOLNÁ VÝMNA ZKUŠENOSTÍ Druhý roník setkání vedoucích Moravskoslezského kraje z rzných dtských sdružení, spojené s pednáškami, dílnami a setkáními. Konala se v Mst Albrechticích. Zajišujeme poadatele. BAMBIRIÁDA Bambiriáda je akce, která byla v Ostrav poprvé poádána v roce Je to pehlídka organizací a inností pro využití volného asu mládeže a konala se na erné louce jako výstava a vystoupení a v Hornickém muzeu s ukázkami táboení. Oddíly TOM se zapojily sice jen do Bambiriády v Hornickém muzeu, kde postavily spolený velký stane. Bambiriádu navštívilo celkem návštvník a z naší nabídky programu byla opt velice úspšná lanová lávka i ukázky šermí. ROGAINING Již druhým rokem se pod patronací RADAMOK konal otevený závod v ROGAININGU, což je náronjší a atraktivnjší verze orientaního bhu. V okolí centra závodu (cca do vzdálenosti 4 5 km) jsou rovnomrn rozmístny kontroly, stejné jako pro orientaní bh (ervenobílý lampion s kleštikami). Kontrol je asi 50 a jsou vzdáleny od sebe prmrn 1300 metr. Každá kontrola je bodov ohodnocena podle vzdálenosti i obtížnosti umístní v rozsahu bod. Závodu se úastní dvou až ptilenné hlídky, které mají 6 hodin na to, aby v terénu našly co nejvíce kontrol, resp. aby jejich bodový zisk byl co nejvtší. K dispozici mají turistickou mapu a buzolu. V tomto roníku jsme našli centrum závodu na základn Duhy v Budišovicích, ovšem pozdní podzimní termín kladl vysoké nároky zejména na stavitele trati z ad cykloturist. +. Krajská rada usilovala tradin o granty Msta Ostravy pro ostravské oddíly, které se na podzim 2001 pihlásily do projekt. Výsledky grant Msta Ostravy: Projekt Pihlášené oddíly Požadováno Pidleno Klubovny 11 oddíl Turistické vybavení 13 oddíl Celomstské akce KR a 2 oddíly Letní tábory 9 oddíl CELKEM V roce 2002 poprvé vypsal grantové ízení i Krajský úad Moravskoslezského kraje. Bylo to sice až pozd na jae, ale pece. Rozdleny byly celkem 3 milióny korun. Naše krajská rada nezstala stát stranou a podala dva projekty: Projekt Požadováno Pidleno Rozdleno mezi Úel erpání Celoroní innost TOM oddíly turistický materiál Základny projekt na stavbu nové základny CELKEM Projekt na Celoroní innost TOM byl podán jménem všech oddíl, ale jen 33 oddíly ze 60 se pihlásily o jeho erpání. Na podzim byl zpracován a podán projekt Letní tábory TOM na Grant Eurotelu s požadavkem na K, ale tento projekt byl zamítnut. 7 erven 2003

8 /$ STAV NA POÁTKU ROKU 2002 Pasiva Aktiva Poznámka Pokladna 45,60 Bžný úet ,78 Závazky a pohledávky z r závazky pohledávky Odd. píspvky za dotaci MMO 4.780,00 FICC Anglie , ,00 neuhrazené platby a nedoplatky Píspvek ATOM 5.500,00 za dotaci FICC Zimní sraz Jeseník , ,00 Peklenovací pjka Nováek ,00 CELKEM závazky a pohledávky , ,00 Výsledek = mínus ,00 CELKEM , ,38 Majetek k ,38 PÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2002 Penos z r Pokladna 45,60 Bžný úet ,78 CELKEM ,38 Píjmy Výdaje Poznámka Vyešení pohledávek a závazk FICC Anglie 4.000, ,00 pohledávky nebyly zcela uhrazeny Oddílové píspvky pro KR 4.780,00 Píspvky za FICC 5.500,00 Vrácení pjky Nováek ,00 Vrácení platby za FICC Anglie , ,00 CELKEM , ,00 Výsledek = mínus ,00 Dotace MMO na klubovny , ,00 Oddílové píspvky ,00 Dotace KrÚ na materiál , ,00 Oddílové píspvky ,00 peplatek 400, nedoplatek 331 innost KR E-banka - reklama 2.000, ,00 rozdleno oddílm Dotace ATOM na innost KR 9.450,00 ATOM píspvky za dotace 132,00 Dar Galénov nadaci za Bez. lístky 5.830,00 8 erven 2003

9 Píjmy Výdaje Poznámka RADAMOK lenský píspvek 5.528,00 Vedení útu úrok a poplatky 469, ,00 Jízdné KR jednání KR apod ,00 Služby a materiál 5.003,00 Odprodej materiálu 2.740,00 Zpravodaj Slezský Tomík 3.723,80 Smlouva na kanceláské práce 2.500,00 CELKEM innost KR , ,80 Akce KR Zimní sraz na Ostravici 422,00 488,00 Uzlaská regata , ,30 dotace ATOM Mezinárodní zimní sraz Jeseník , ,30 dotace ATOM Bambiriáda , ,10 dotace ATOM TZ P Výškovice 4.000, ,00 dotace Obvodu Jih Slovenský sraz Bátovce , ,06 dotace ATOM Mezinárodní tábor v Nmecku , ,80 pohledávka Školení vedoucích Tesák , ,90 dotace ATOM Školení hospodá Ostrava 1.766, ,60 dotace ATOM CELKEM Akce , ,06 Píjmy a výdaje akcí na r Mezinárodní tábor Jánské Koupele 200,00 FICC Itálie 1.241,00 Pjka Nováek ,00 CELKEM Hospodaení r , ,86 Zstatek na BÚ ,61 Zstatek v pokladn 719,20 STAV MAJETKU K Pasiva Aktiva Poznámka Zstatek na BÚ ,61 Zstatek v pokladn 719,20 Pohledávka FICC Anglie ,00 Pohledávka Mez. tábora Nmecko ,00 Pjka Nováek ,00 Oddílové píspvky za dotace KrÚ 400,00 331,00 CELKEM , ,81 Stav majetku k ,81 9 erven 2003

10 Po TOM Název Vedoucí Ulice a íslo Msto PS Tuláci Jarmila Popeláová Bezruova 348 Frýdek Místek Maracaibo Miroslav Honzák Slezská 781 / 7 Tinec VI Krok Lukáš Poledník Jiráskova 365 Frýdek Místek Zálesáci Bohuslav Sztefek Karpentná 28 Tinec 7 Vendryn Žlutý kvítek Jaromír Šupina. 142 Palkovice Divoáci Marie Bainová Bezruova 1086 Frýdlant n. Ostr Adam Kucha Vratimovská 178 Horní Datyn Svišti Libuše uboková. 148 Dobratice Karvin. Trojka Josef Komárek. 542 Petrovice u Karv Práata Jií Vilhelm Masarykova 916 Orlová - Lutyn Tuláci Petr Mišík Okružní 904 Orlová - Lutyn Stelka Eva Vilhelmová F. S. Tmy 1231 Orlová - Lutyn Skaláci Ludmila Pulcová Mendelova 2830 Karviná - Hranice Lesani Kamil Wierzgo T. Družby 1125 Karviná Nové Msto Azimut Ludk Niedermeier V. Martínka 707 Orlová - Lutyn Teenagers Radovan Brenkus Masarykova 1012 Orlová - Lutyn O.K.K.O. Miroslav Chlubna Okružní 922 Orlová Lutyn Svišti Hana Mocáková Nerudova 881 Bohumín Nezmai Ludmila Bártová U Stelnice 861 Bílovec Slovan Miroslav Píšala Jaselská 9 Opava KADAO Tomáš Weicht Dostojevského 14 Opava Przkumník Lubomír Jagla Baranova 4 Ostrava Zábeh Sirius Miroslav Dcký Vítzná 12 Moravská Ostrava Jitenka Kateina Sivková Volgogradská 103 Ostrava - Zábeh Bobi Kateina Hrabcová Volgogradská 106 Ostrava - Zábeh Stopai Zbynk Slíva Komenského 654 Ostrava - Poruba ervánek Aleš Zdražil Zapletalova 1 Slezská Ostrava Ostravská tyka David Kucha Rudná 58 Ostrava Vítkovice Díví dvojka Jana Nováková Opavská 803 Ostrava Poruba Przkumník jih Karel Závadský Horní 86 Ostrava Hrabvka Vatra Milan Domin M. Fialy 3/247 Ostrava Dubina Jedenáctka Radim Pastor kalovova 882 Ostrava Poruba Zálesáci M. Sedlaíková O. Synka 1854 Ostrava Poruba Sedmika Daniel Ševík Francouzská 6022 Ostrava Poruba Ticítka Vladimír Vronka Nábeží SPB 650 Ostrava Poruba Žorbi Jan Krýsa Pavlovova 45 Ostrava Zábeh Hogan Petr Holuša Jandova 14 Ostrava Zábeh Askalon Jakub Suchánek. 645 Stará Ves n. Ond Zálesák Ivan Kula Stední 7 Hluín Bobrovníky Hobit Zuzana Kopivová Krasnoarmjc 4 Ostrava Zábeh Bludný kruh Petr Kocich J. Ziky 1955 Ostrava Poruba Sylvatik Radomír Chwalek Budovatelská 459 Ostrava Poruba U.F.O. Kamil Zboil U prodejny 19 Ostrava Hrabvka moudík Rostislav Kašovský Výškovická 149 Ostrava - Výškovice BVÚ Petr Mika Kišanova 15 Ostrava Pívoz Tramp Alena Matysová 10 erven 2003

11 Po TOM Název Vedoucí Ulice a íslo Msto PS Uliníci Aleš Pakosta Luní 150 Orlová - Lutyn Datyáek Martin Urbaník Obanská 4/96 Havíov Dol. Datyn S.O.S. Marie Šustíková. 477 Dtmarovice Perseus Radim Holek Jindichova 2 Moravská Ostrava Svišti Jan Firla Orlí 417/4 Havíov - Šumbark Práata Tomáš Kauba Stední 1235 Šenov Krokodýl Marta Szücsová V. Košae 1 Ostrava - Dubina KAM Jií Šnapka Jeronýmova 423 Frýdek Místek T.O.R. Pavel Stachura Novodvorská 3051 Frýdek Místek Beskydská 9 Jií Kruliš 17. listopadu 11/917 Havíov Msto Lesní legie Jaromír Ocelka Na Vyhlídce 18 Vratimov Orion Jií Kinura Gen. Svobody 4 Hluín Šlápoty Pavel Vaásek Opavská 126 Vítkov Míek Karel Hoza Školní 329 Vítkov Žabáci Božena Martiáková. 405 Kunice p. Ond Pohorky Lenka Schubertová Dr. Glazera 5 Horní Suchá Javor Roman Kotisa Petruškova 22 Ostrava Zábeh Vydáno v roce 2003 v potu 120 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže v Moravskoslezské oblasti KT a Asociace TOM R v Moravskoslezském kraji. Vydala Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM, pedseda (krajánek) ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. dom , zam. fa Digis , kl. 21, mob , erven 2003

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 7 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE Obsah Vlídný vtip na úvod Organizační struktura Členská základna Z našich krajských rad 4 Adresář krajánků Asociace TOM ČR 5 Výlety a výpravy našich

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více