2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002"

Transkript

1 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003

2 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu roku 2000, jako servisní složka pro oddíly Asociace TOM na území tehdejšího Ostravského kraje. Kraj brzy zmnil název na MORAVSKOSLEZSKÝ, ale Krajská rada A-TOM musela pokat až na svj snm v ervnu SLOŽENÍ KRAJSKÉ RADY Jméno Funkce TOM Adresa ing. Mojmír Nováek pedseda 4306 Rottrova 1, Ostrava - Zábeh ing. Miroslav Honzák místopedseda 1303 Slezská 781/7, Tinec VI. Ilona Sýkorová hospodá 4301 Volgogradská 145, Ostrava Zábeh Mgr. Jitka Veselá len 9901 Nádražní 21, Msto Albrechtice PhDr. Pavel Vaásek len Opavská 126, Vítkov ing. Rostislav Kašovský len 9901 Výškovická 149, Ostrava Výškovice Josef Bárta len 3910 U Stelnice 861, Bílovec Ivan Kula len 4332 Stední 7, Hluín Bobrovníky Jaromír Šupina len , Palkovice Jií Vilhelm len 2604 Masarykova 916, Orlová Lutyn Krajský snm vedoucích TOM, který se konal 6. ervna 2002 v klubovn TOM 9914 BVÚ v Ostrav Pívoze, zvolil novou krajskou radu opt na dvouleté období v následujícím složení: SLOŽENÍ KRAJSKÉ RADY Jméno Funkce TOM Adresa ing. Mojmír Nováek pedseda 4306 Rottrova 1, Ostrava - Zábeh ing. Miroslav Honzák místopedseda 1303 Slezská 781/7, Tinec VI. Ilona Jaglová hospodá 4301 Volgogradská 145, Ostrava Zábeh Mgr. Jitka Veselá len 9901 Nádražní 21, Msto Albrechtice PhDr. Pavel Vaásek len Opavská 126, Vítkov Jií Vilhelm len 2604 Masarykova 916, Orlová Lutyn Karel Závadský len 4316 Horní 86, Ostrava - Hrabvka Eva Fišerová revizor 2605 Okružní 904, Orlová - Lutyn SÍDLO KRAJSKÉ RADY: Nádražní 196, Ostrava Pívoz. Je to zárove sídlo KT oblasti Slezsko, ale není to poštovní adresa, protože zde není poštovní schránka. Zde se Krajská rada schází ve dvoumsíním cyklu na svá jednání. Poátkem roku 2003 v souvislosti se zízením Moravskoslezské oblasti KT bylo sídlo KR peneseno do nového sídla oblasti: s. Legií 16, Moravská Ostrava, IO: ÍSLO ÚTU: / 3400 (Union banka Ostrava Poruba) do ledna 2003, / 0300 (SOB, Poštovní spoitelna) od dubna 2003 EVIDENNÍ ÍSLO pro ústedí Asociace TOM: erven 2003

3 Krajská rada pevzala poadatelství vtšiny akcí pro tomíky, které poádala Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko a zaadila do svého programu též akce poádané Radou mládeže VV KT oblasti Beskydy. Z nejznámjších akcí to jsou: ZIMNÍ SRAZ NA OSTRAVICI Je tradiní akcí ostravských oddíl, byl to již 34. roník. V zimním prostedí si oddíly navzájem pipravují vážné i žertovné soutže a závody. Na srazu bylo 212 úastník z 15 oddíl. ZIMNÍ TURNAJ TÁBORNICKÉ VŠESTRANNOSTI V KARVINÉ Byl již 33. roníkem dkladné zimní provrky znalostí z mnoha turistických a tábornických oblastí. Turnaje se zúastnilo 20 tylenných hlídek. Poádají oddíly z Orlové ve spolupráci se Stanicí mladých turist v Karviné. UZLASKÁ REGATA V OSTRAV roník nároné soutže v uzlování, která již perostla rozsah naší oblasti. Uzlaské regaty se zúastnilo 418 závodník ze 49 oddíl. Mimoostravští jsou z Opavy, Boršic u Buchlova, Prahy, Hluína, Orlové, Šenova, Bruntálu, Kopivnice, Kolína, Havíova, Frýdku Místku, Jindichova Hradce a Valašského Meziíí. Absolutním vítzem se stal Jií Vilhelm ml.. z oddílu S.O.S., Orlová - Lutyn. Šest základních uzl uvázal v rekordním ase 13,8 vteiny. Regatu zajišovalo 50 poadatel. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ TURIST - JESENÍK Historie mezinárodních zimních turistických sraz byla zahájena v roce 2000 na Slovensku. V dvouletém cyklu bude tento zimní sraz putovat dále po eské republice a Polsku. Oblast KT Jeseníky se stala druhým poadatelem mezinárodního zimního srazu v mst Jeseník. Naše krajská rada pevzala poadatelství tomácké ásti. Akoli v R není tradice zimních sraz, akce mla mezi oddíly TOM velký ohlas. Úastnilo se jí 335 tomík, z toho 183 z R (17 oddíl), 106 ze Slovenska (9 oddíl) a 46 z Polska (3 oddíly). Krajský pohár a mistrovství Moravskoslezského kraje Turistické závody jsou hlavní soutžní akcí TOM. Organizovali jsme v kraji tyi kola 2. stupn - v Bílovci 13. dubna, v Ostrav 20. dubna, v Beskydech na Morávce 27. dubna a v Orlové 1. kvtna. TZ v Ostrav se zúastnilo 107 hlídek, v Orlové 68 hlídek a ve Frýdku Místku 93 hlídky, celkem byla úast 490 závodník a 89 poadatel. Ze závod 2. stupn postupují hlídky do závod I. stupn, které se konají 4 v R. Tyto závody již koordinuje ústední Rada závod a tak se všech mohou úastnit všichni postupující závodníci. V roce 2002 se tyto závody konaly v Ostrav, v Hradci Králové, v Uherském Hradišti a v Beroun. Závod v Ostrav poádala Krajská rada ATOM. Závodu se úastnilo 225 hlídek, 391 závodník (pihlášeno bylo 449 závodník) z 27 oddíl z celé republiky. Centrum závodu bylo umístno v nevyužívané školní budov v Ostrav Výškovicích na ul. 29. dubna a trasa závodu byla vyznaena v Blském lese. V ESKÉM POHÁRU, pro který se sítají výsledky ze tí nejúspšnjších start ze všech ty TZ I. stupn, obsadily hlídky našeho kraje z 12 kategorií 3 první místa, 4 druhá a 8 tetích míst. 3 erven 2003

4 Soutž oddíl je rozdlena na Bílý a ervený pohár. V Bílém poháru (žákovská ást) obsadily TOM Orlová 1. místo a TOM Bílovec 3. místo. V erveném poháru (dorostenecká ást) obsadil TOM Bílovec 3. místo a oddíl T.O.R. Frýdek Místek 5. místo. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY se konalo 22. ervna 2002 ve Frýdku Místku a jeho hlavním poadatelem byl TOM T.O.R. Domácí prostedí se ukázalo jako výhoda, hlídky z našeho kraje získaly titul mistr republiky ve tyech z dvanácti kategorií: nejmladší žákyn Lucie Jarošová a Laura Ftáníková TOM Bílovec mladší žákyn Táa Fidlerová a Kristýna Hofmanová TOM Orlová starší žáci Petr Slavík a Lukáš Richtár TOM Bílovec starší žákyn Veronika Bílková a Marcela Halatová TOM Frýdlant n.o. Dalších 11 hlídek získalo medailová umístní. V soutži kolektiv získaly v Bílém poháru TOM Orlová 1. místo, TOM Bílovec 2. místo a TOM Frýdlant n.o. 6. místo. V erveném poháru TOM Bílovec 3. místo, oddíl T.O.R. Frýdek - Místek 5. místo a TOM Frýdlant 9. místo. V TURISTICKÉM ZÁVOD ŠTAFET, který se konal v eské Líp se v kategorii Ženy umístila hlídka z TOM T.O.R. Frýdek Místek na 6. míst a v kategorii Muži štafeta téhož oddílu se umístila na 5. míst. OSMÉ MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ v Turistickém závod se konalo ve Kralupech nad Vltavou R hladce zvítzila i díky závodníkm našeho kraje. Mezinárodními mistry v TZ se stali: mladší žákyn Nicol Žáková a Kateina Klíová TOM Orlová starší žákyn Žaneta Izaiášová a Nadžda Kusalová TOM Orlová junioi Ivo Petráš TOM Bílovec a dalších 11 hlídek z našeho kraje obsadilo medailová místa, ímž naše hlídky získaly více než tetinu všech udlených medailí Beskydská hebenovka, poádal TOM 1303 Maracaibo Tinec Festival Haryho Mouky Ostrava, poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava Ples oddílu 4335 Sylvatik v Ostrav - Hemanicích Uzlování poslepu Orlová, poádal TOM 2604 Práata Country bál Stará Blá, poádaly TOMy Przkumník Zahájení 100 jarních km na antoryji, poádal TOM 1303 Maracaibo Tinec roník Otvírání studánek poádal TOM 1310 pro dti do 10 let roník Putování Frýdkem Místkem, poádal TOM 1301 Tuláci FM Noní výplaz na Lysou horu, poádal TOM 1310 Divoáci Podzimní sraz v Podzámí, poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava Orlovská stezka, spolupoádal TOM 2620 O.K.K.O. Orlová Rádcovský kurz a Maratón her poádal TOM 9914 BVÚ Ostrava 4 erven 2003

5 Tradiní zájezd na RALLYE FICC MLADÝCH, která se konala v roce 2002 v anglickém mst YORK, byl z jarního termínu peložen na podzim kvli epidemii kulhavky a slintavky, která zachvátila celou Anglii. I pes tuto zmnu se Rallye úastnil autobus, vypravovaný z Ostravy, ve kterém bylo 30 úastník. Prvním zážitkem zájezdu byl dlouhý celononí trajekt pes Severní moe z Amsterdamu do Newcastlu. Úastníci pak projeli velkou ást Skotska, kde navštívili nejen hlavní msto Edinburg a hrad Stirling, ale též jezero Loch Ness a Loch Lomond. V Anglii pak absolvovali túru v oblasti kouzelného kraje Lake District a navštívili i Yorkshirská vesovišt, kde se svezli historickým parním vlákem a soukromý zámek Hobart. Na zpátení cest navštívili na jeden den Londýn. Mezi zahraniní aktivity poítáme i styky s Klubem slovenských turist. Naše TOMy se pravideln úastní akcí poádaných Radou mládeže KST. V roce 2002 to byla úast na na LETNÍM SRAZU KST VE STARÉ TURÉ u Trenína. Díky vlastnímu autobusu navštívili úastníci zajímavosti širokého okolí, jako nap. achtický hrad i obec achtice, Památník Štefánika na Bradle, hrady Trenín a Beckov. Stále více rozvíjíme kontakty s DWJ DEUTSCHE WANDERJUGEND, tedy nmeckými tomíky. Jejich styl práce je trochu jiný než náš, innost odpovídá spíše našemu pojetí rodinné turistiky. V roce 2002 jsme dostali pozvání pro 24 leny k úasti na Mezinárodním letním stanovém táboe Jugenzentrum Fuchsfarmv Albstadt Onstmettingen. Poátkem roku 2002 se za námi pijela podívat desetilenná delegace len a mladých vedoucích DWJ a strávila týden jarních prázdnin s oddílem 4306 Stopai na Rejvízu. Nmetí pátelé si chtli dosyta užít snhu, ale ten asi 14 dn ped prázdninami roztál a neudržel se ani na Rejvízu v nadmoské výšce 900 m. Pesto si naši pátelé vyzkoušeli bžky pi cest z Ramzové na Paprsek a snžnice pi cest ze Šeráku na Vozku. ŠKOLENÍ HLAVNÍCH VEDOUCÍCH TÁBOR , Stejn jako v roce 2001 byli opt školeni hlavní vedoucí letních tábor v jednodenních semináích pro zkušené vedoucí. Asociace TOM zajistila školení ve svém školícím stedisku nkolika jednodenními seminái, piemž v Ostrav se konaly dva z nich: a , kdy byli vyškoleni vedoucí SKaKS Dakota. V obou bzích se úastnili 24 táboroví vedoucí. ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ODDÍL TOM V roce 2002 jsme poádali školení vedoucích oddíl spolen se Zlínským krajem v Kamenné chat na Tesáku v Hostýnských vrchách. Úastnilo se jej 20 frekventant z našeho kraje. ŠKOLENÍ HOSPODÁ Akoli Rada vzdlávání pojala školení hospodá jako celorepublikovou akci, pece jen se nejvíce zájemc pihlásilo z Moravskoslezského kraje a tak se školení konalo v Ostrav. Osm zájemc bylo seznámeno s vedením jednoduchého úetnictví pro neziskové organizace, piemž revizní komise Asociace TOM zájemcm prohlédla a zhodnotila jejich hospodáskou dokumentaci. MORAVSKÁ LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA A jsou táborové školy celostátními akcemi, pesto je Moravská táborová škola blízká našim oddílm nejen programem, ale i místn, protože se v roce 2002 pesthovala na Polanu nad Velkými 5 erven 2003

6 Karlovicemi a její bh se prodloužil na celý poslední prázdninový týden. Naši vedoucí zajišují táborovou školu i lektorsky. Úastníci si na "vlastní kži" vyzkoušeli adu her a soutží i inností vhodných pro turistické oddíly.! "# Krajská rada a ústedí Asociace TOM dlouhodob usilovaly o získání vlastní turistické základny pro oddíly na území Moravskoslezského kraje. Po mnoha marných pokusech vysvitlo koncem roku 2002 svtélko nadje: len KR, Pavel Vaásek objevil ve Vítkov inzerát na prodej chalupy v nedaleké obci Kamenka (nikoli Kaménka). Po nkolika návštvách a jednáních se podailo ústedí v prosinci 2002 zakoupit nabízenou chalupu. Do její pemny ve funkní základnu bude ješt poteba mnoho penz, diny a úedního jednání, ale jedno je jisté: základnu máme. Nadšeným správcem se stal muž nejpovolanjší Pavel Vaásek, kterému nová chalupa tak pirostla k srdci, že v období tuhých mraz zde denodenn jezdil roztápt ústední topení. Pavel je hlavním koordinátorem brigád, kterých je stále poteba. Kontakt: Pavel Vaásek, tel %& Pro informovanost našich oddíl vydává KR Asociace TOM informaní obasník - Slezský Tomík. V roce 2002 byla vydána 4 ísla - informace o zimních akcích ( leden 2002), o Turistických závodech (.32 - bezen 2002), výroní zpráva za rok 2001 (. 33 erven 2002) a informace o akcích ve školním roce ( záí 2002). Slezský Tomík je vydáván v potu výtisk a zdarma rozesílán všem oddílm v kraji. %$$' (&) Klub eských turist je naší nejbližší partnerskou organizací, vtšina oddíl je leny odbor KT v oblasti Slezsko a Beskydy, zbývající oddíly jsou leny odboru Kostka Roztoky u Prahy. Krajská rada a Rady mládeže oblastí jsou personáln propojeny, všechny akce jsou poádány spolen. Díky smlouvám mezi obma organizacemi a znním obou stanov se Asociace TOM stará o mládež KT. Naše spolupráce by se dala popsat vtou Jedno tlo a jedna duše. %$$*+, - Nejtsnjší spoluprací s dalšími dtskými sdruženími se dá nazvat otevenost našich akcí. Všech soutží, závod i školení se mohou úastnit lenové všech dtských a mládežnických sdružení, což také pln využívají. Na akcích máme úastníky nejen z TOM KT a Asociace TOM, ale také z Junáka, Pionýra, Ligy lesní moudrosti, Duhy a dalších. Toto setkávání zvyšuje konkurenci a tím i kvalitu všech soutží a závod. Akce Krajské rady Asociace TOM jsou tak jedny z mála, které se takto otvírají všem dtem bez rozlišení organizace. Na podzim r vznikla v Ostrav Rada dtí a mládeže Ostravského kraje - RADAMOK, která sdružuje 13 dtských sdružení, vetn Asociace TOM. Stejn jako v roce 2001 i v roce 2002 uspoádal RADAMOK akci Bambiriáda, které se naše oddíly aktivn úastnily, dále Regionální vrcholnou výmnu zkušeností v Mst Albrechticích a náborový závod v ROGAININGU, což je 6 erven 2003

7 náronjší forma orientaního bhu. Oddíly TOM zde byly prakticky jedinými úastníky a i na stavb závodu se podíleli lenové našich odbor. REGIONÁLNÍ VRCHOLNÁ VÝMNA ZKUŠENOSTÍ Druhý roník setkání vedoucích Moravskoslezského kraje z rzných dtských sdružení, spojené s pednáškami, dílnami a setkáními. Konala se v Mst Albrechticích. Zajišujeme poadatele. BAMBIRIÁDA Bambiriáda je akce, která byla v Ostrav poprvé poádána v roce Je to pehlídka organizací a inností pro využití volného asu mládeže a konala se na erné louce jako výstava a vystoupení a v Hornickém muzeu s ukázkami táboení. Oddíly TOM se zapojily sice jen do Bambiriády v Hornickém muzeu, kde postavily spolený velký stane. Bambiriádu navštívilo celkem návštvník a z naší nabídky programu byla opt velice úspšná lanová lávka i ukázky šermí. ROGAINING Již druhým rokem se pod patronací RADAMOK konal otevený závod v ROGAININGU, což je náronjší a atraktivnjší verze orientaního bhu. V okolí centra závodu (cca do vzdálenosti 4 5 km) jsou rovnomrn rozmístny kontroly, stejné jako pro orientaní bh (ervenobílý lampion s kleštikami). Kontrol je asi 50 a jsou vzdáleny od sebe prmrn 1300 metr. Každá kontrola je bodov ohodnocena podle vzdálenosti i obtížnosti umístní v rozsahu bod. Závodu se úastní dvou až ptilenné hlídky, které mají 6 hodin na to, aby v terénu našly co nejvíce kontrol, resp. aby jejich bodový zisk byl co nejvtší. K dispozici mají turistickou mapu a buzolu. V tomto roníku jsme našli centrum závodu na základn Duhy v Budišovicích, ovšem pozdní podzimní termín kladl vysoké nároky zejména na stavitele trati z ad cykloturist. +. Krajská rada usilovala tradin o granty Msta Ostravy pro ostravské oddíly, které se na podzim 2001 pihlásily do projekt. Výsledky grant Msta Ostravy: Projekt Pihlášené oddíly Požadováno Pidleno Klubovny 11 oddíl Turistické vybavení 13 oddíl Celomstské akce KR a 2 oddíly Letní tábory 9 oddíl CELKEM V roce 2002 poprvé vypsal grantové ízení i Krajský úad Moravskoslezského kraje. Bylo to sice až pozd na jae, ale pece. Rozdleny byly celkem 3 milióny korun. Naše krajská rada nezstala stát stranou a podala dva projekty: Projekt Požadováno Pidleno Rozdleno mezi Úel erpání Celoroní innost TOM oddíly turistický materiál Základny projekt na stavbu nové základny CELKEM Projekt na Celoroní innost TOM byl podán jménem všech oddíl, ale jen 33 oddíly ze 60 se pihlásily o jeho erpání. Na podzim byl zpracován a podán projekt Letní tábory TOM na Grant Eurotelu s požadavkem na K, ale tento projekt byl zamítnut. 7 erven 2003

8 /$ STAV NA POÁTKU ROKU 2002 Pasiva Aktiva Poznámka Pokladna 45,60 Bžný úet ,78 Závazky a pohledávky z r závazky pohledávky Odd. píspvky za dotaci MMO 4.780,00 FICC Anglie , ,00 neuhrazené platby a nedoplatky Píspvek ATOM 5.500,00 za dotaci FICC Zimní sraz Jeseník , ,00 Peklenovací pjka Nováek ,00 CELKEM závazky a pohledávky , ,00 Výsledek = mínus ,00 CELKEM , ,38 Majetek k ,38 PÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2002 Penos z r Pokladna 45,60 Bžný úet ,78 CELKEM ,38 Píjmy Výdaje Poznámka Vyešení pohledávek a závazk FICC Anglie 4.000, ,00 pohledávky nebyly zcela uhrazeny Oddílové píspvky pro KR 4.780,00 Píspvky za FICC 5.500,00 Vrácení pjky Nováek ,00 Vrácení platby za FICC Anglie , ,00 CELKEM , ,00 Výsledek = mínus ,00 Dotace MMO na klubovny , ,00 Oddílové píspvky ,00 Dotace KrÚ na materiál , ,00 Oddílové píspvky ,00 peplatek 400, nedoplatek 331 innost KR E-banka - reklama 2.000, ,00 rozdleno oddílm Dotace ATOM na innost KR 9.450,00 ATOM píspvky za dotace 132,00 Dar Galénov nadaci za Bez. lístky 5.830,00 8 erven 2003

9 Píjmy Výdaje Poznámka RADAMOK lenský píspvek 5.528,00 Vedení útu úrok a poplatky 469, ,00 Jízdné KR jednání KR apod ,00 Služby a materiál 5.003,00 Odprodej materiálu 2.740,00 Zpravodaj Slezský Tomík 3.723,80 Smlouva na kanceláské práce 2.500,00 CELKEM innost KR , ,80 Akce KR Zimní sraz na Ostravici 422,00 488,00 Uzlaská regata , ,30 dotace ATOM Mezinárodní zimní sraz Jeseník , ,30 dotace ATOM Bambiriáda , ,10 dotace ATOM TZ P Výškovice 4.000, ,00 dotace Obvodu Jih Slovenský sraz Bátovce , ,06 dotace ATOM Mezinárodní tábor v Nmecku , ,80 pohledávka Školení vedoucích Tesák , ,90 dotace ATOM Školení hospodá Ostrava 1.766, ,60 dotace ATOM CELKEM Akce , ,06 Píjmy a výdaje akcí na r Mezinárodní tábor Jánské Koupele 200,00 FICC Itálie 1.241,00 Pjka Nováek ,00 CELKEM Hospodaení r , ,86 Zstatek na BÚ ,61 Zstatek v pokladn 719,20 STAV MAJETKU K Pasiva Aktiva Poznámka Zstatek na BÚ ,61 Zstatek v pokladn 719,20 Pohledávka FICC Anglie ,00 Pohledávka Mez. tábora Nmecko ,00 Pjka Nováek ,00 Oddílové píspvky za dotace KrÚ 400,00 331,00 CELKEM , ,81 Stav majetku k ,81 9 erven 2003

10 Po TOM Název Vedoucí Ulice a íslo Msto PS Tuláci Jarmila Popeláová Bezruova 348 Frýdek Místek Maracaibo Miroslav Honzák Slezská 781 / 7 Tinec VI Krok Lukáš Poledník Jiráskova 365 Frýdek Místek Zálesáci Bohuslav Sztefek Karpentná 28 Tinec 7 Vendryn Žlutý kvítek Jaromír Šupina. 142 Palkovice Divoáci Marie Bainová Bezruova 1086 Frýdlant n. Ostr Adam Kucha Vratimovská 178 Horní Datyn Svišti Libuše uboková. 148 Dobratice Karvin. Trojka Josef Komárek. 542 Petrovice u Karv Práata Jií Vilhelm Masarykova 916 Orlová - Lutyn Tuláci Petr Mišík Okružní 904 Orlová - Lutyn Stelka Eva Vilhelmová F. S. Tmy 1231 Orlová - Lutyn Skaláci Ludmila Pulcová Mendelova 2830 Karviná - Hranice Lesani Kamil Wierzgo T. Družby 1125 Karviná Nové Msto Azimut Ludk Niedermeier V. Martínka 707 Orlová - Lutyn Teenagers Radovan Brenkus Masarykova 1012 Orlová - Lutyn O.K.K.O. Miroslav Chlubna Okružní 922 Orlová Lutyn Svišti Hana Mocáková Nerudova 881 Bohumín Nezmai Ludmila Bártová U Stelnice 861 Bílovec Slovan Miroslav Píšala Jaselská 9 Opava KADAO Tomáš Weicht Dostojevského 14 Opava Przkumník Lubomír Jagla Baranova 4 Ostrava Zábeh Sirius Miroslav Dcký Vítzná 12 Moravská Ostrava Jitenka Kateina Sivková Volgogradská 103 Ostrava - Zábeh Bobi Kateina Hrabcová Volgogradská 106 Ostrava - Zábeh Stopai Zbynk Slíva Komenského 654 Ostrava - Poruba ervánek Aleš Zdražil Zapletalova 1 Slezská Ostrava Ostravská tyka David Kucha Rudná 58 Ostrava Vítkovice Díví dvojka Jana Nováková Opavská 803 Ostrava Poruba Przkumník jih Karel Závadský Horní 86 Ostrava Hrabvka Vatra Milan Domin M. Fialy 3/247 Ostrava Dubina Jedenáctka Radim Pastor kalovova 882 Ostrava Poruba Zálesáci M. Sedlaíková O. Synka 1854 Ostrava Poruba Sedmika Daniel Ševík Francouzská 6022 Ostrava Poruba Ticítka Vladimír Vronka Nábeží SPB 650 Ostrava Poruba Žorbi Jan Krýsa Pavlovova 45 Ostrava Zábeh Hogan Petr Holuša Jandova 14 Ostrava Zábeh Askalon Jakub Suchánek. 645 Stará Ves n. Ond Zálesák Ivan Kula Stední 7 Hluín Bobrovníky Hobit Zuzana Kopivová Krasnoarmjc 4 Ostrava Zábeh Bludný kruh Petr Kocich J. Ziky 1955 Ostrava Poruba Sylvatik Radomír Chwalek Budovatelská 459 Ostrava Poruba U.F.O. Kamil Zboil U prodejny 19 Ostrava Hrabvka moudík Rostislav Kašovský Výškovická 149 Ostrava - Výškovice BVÚ Petr Mika Kišanova 15 Ostrava Pívoz Tramp Alena Matysová 10 erven 2003

11 Po TOM Název Vedoucí Ulice a íslo Msto PS Uliníci Aleš Pakosta Luní 150 Orlová - Lutyn Datyáek Martin Urbaník Obanská 4/96 Havíov Dol. Datyn S.O.S. Marie Šustíková. 477 Dtmarovice Perseus Radim Holek Jindichova 2 Moravská Ostrava Svišti Jan Firla Orlí 417/4 Havíov - Šumbark Práata Tomáš Kauba Stední 1235 Šenov Krokodýl Marta Szücsová V. Košae 1 Ostrava - Dubina KAM Jií Šnapka Jeronýmova 423 Frýdek Místek T.O.R. Pavel Stachura Novodvorská 3051 Frýdek Místek Beskydská 9 Jií Kruliš 17. listopadu 11/917 Havíov Msto Lesní legie Jaromír Ocelka Na Vyhlídce 18 Vratimov Orion Jií Kinura Gen. Svobody 4 Hluín Šlápoty Pavel Vaásek Opavská 126 Vítkov Míek Karel Hoza Školní 329 Vítkov Žabáci Božena Martiáková. 405 Kunice p. Ond Pohorky Lenka Schubertová Dr. Glazera 5 Horní Suchá Javor Roman Kotisa Petruškova 22 Ostrava Zábeh Vydáno v roce 2003 v potu 120 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže v Moravskoslezské oblasti KT a Asociace TOM R v Moravskoslezském kraji. Vydala Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM, pedseda (krajánek) ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. dom , zam. fa Digis , kl. 21, mob , erven 2003

3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003

3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003 3. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2003 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Kvten 2004 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000

1. Stav Rady mládeže. 2. Stav oddíl. 3. innost Rady mládeže v r. 2000 1. Stav Rady mládeže V roce 2000 pracovala Rada mládeže v první polovin roku ješt v zabhnutém tempu pravidelných akcí pro mládež a msíních schzek samotné rady mládeže. V RM jsou dva lenové VV - ing. Mojmír

Více

Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko. v roce 2001 a plán práce na rok 2002

Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko. v roce 2001 a plán práce na rok 2002 Zpráva o innosti turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko 1. Stav Rady mládeže v roce 2001 a plán práce na rok 2002 Od roku 2000 pracuje v Moravskoslezském kraji aktivn Ostravská krajská rada Asociace

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2005 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, pedseda KR erven 2006 Výroní zpráva Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM

Více

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské v roce 2007 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, delegovaný len výboru KT oblasti Moravskoslezské a pedseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM R Zpracováno

Více

SLEZSKÝ 27. Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje. Termíny akcí 2000-2001

SLEZSKÝ 27. Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje. Termíny akcí 2000-2001 SLEZSKÝ 27 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí 2000-2001 8. 10. 9. 2000 Mezinárodní turistický závod - Fryšták 9. 9. 2000 Dálkový pochod KT Tinec 22. 24. 9. 2000 INKU

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001 SLEZSKÝ 29 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Ostravského kraje Termíny turistických závod 2001 Turistické závody: 31. 3. 2001 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Ostrava (oblast Slezsko) 15.

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

SLEZSKÝ 24. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1999-2000

SLEZSKÝ 24. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1999-2000 SLEZSKÝ 24 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny akcí 1999-2000 24. - 26. 9. 1999 50. sraz oddíl v Kyjovicích - Podzámí (poádá oddíl BVÚ) 1. - 3. 10. 1999 INKU 98 9. 10. 1999

Více

Termíny akcí 2001 2002

Termíny akcí 2001 2002 SLEZSKÝ 30 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2001 2002 28. - 30. 9. 2001 52. sraz oddíl v Kyjovicích - Podzámí (poádá oddíl BVÚ) 5. 7. 10. 2001 Školení vedoucích

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006

VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006 VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2006 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, pedseda KR erven 2007 Výroní zpráva Asociace TOM R, Moravskoslezské krajské rady

Více

SLEZSKÝ 21. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1998-1999

SLEZSKÝ 21. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny akcí 1998-1999 SLEZSKÝ 21 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny akcí 1998-1999 18. - 20. 9. 1998 Opavské hrátky 25. - 27. 9. 1998 49. tábornický sraz v Kyjovicích 3. 10. 1998 Turistická

Více

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dtech a mládeži v KT oblasti Moravskoslezské v roce 2008 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováek, delegovaný len výboru KT oblasti Moravskoslezské a pedseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM R Zpracováno

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2004 2005

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2004 2005 SLEZSKÝ 40 Záí 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2004 2005 24. - 26. 9. 2004 55. sraz oddíl na Bítovském mlýn (poádá oddíl BVÚ) 25. 9. 2004 Vítkovská padesátka

Více

Termíny dalších akcí v roce 2002

Termíny dalších akcí v roce 2002 SLEZSKÝ 32 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Turistické závody v roce 2002 Základní kola TZ 13. 4. 2002 Turistický závod II. stupn Bílovec (krajský pohár) 20. 4. 2002 Turistický

Více

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské v roce 2009 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, delegovaný člen výboru KČT oblasti Moravskoslezské a předseda Moravskoslezské krajské rady Asociace TOM

Více

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské v roce 2011 1. Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM jako Rada mládeže oblasti Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM nahrazuje, stejně jako

Více

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské

Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské Zpráva o dětech a mládeži v KČT oblasti Moravskoslezské v roce 2010 1. Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM jako Rada mládeže oblasti Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM nahrazuje, stejně jako

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

SLEZSKÝ 17. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Turistické závody 1997. Seminá rozhodích a poadatel TZ 21. - 23. 3.

SLEZSKÝ 17. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Turistické závody 1997. Seminá rozhodích a poadatel TZ 21. - 23. 3. SLEZSKÝ 17 Bezen 1997 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Turistické závody 1997 Termíny: 21. - 23. 3. Seminá k Turistickým závodm v oblasti Slezsko 22. 3. TZ 3. stupn v Orlové

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, předseda KR Červen 2011 Výroční zpráva Moravskoslezské krajské rady Asociace

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006 SLEZSKÝ 45 Bezen 2006 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2006 18. 3. 2006 Zahájení jarních km, Slezské Beskydy (TOM 1303 Maracaibo Tinec) 1. 4. 2006 Kulikiáda

Více

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí 1998 17. 1. 1998 Zimní sraz - Ostravice 7. 2. 1998 Uzlaská regata - Ostrava 14. 2. 1998 ZTTV Orlová - Zimní turnaj

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

Termíny akcí v roce 2003

Termíny akcí v roce 2003 SLEZSKÝ 35 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2003 11. 1. 2003 KR ATOM : 35. Zimní sraz na Ostravici 12. 1. 2003 KR ATOM: Plánovací návštva nové chalupy

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2008 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, předseda KR Červen červenec 2009 Výroční zpráva Moravskoslezské krajské rady

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Tém nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R V ervenci 2005 se naše delegace zúastnila 105. roníku srazu nmeckých turist. Takových skvlých akcí, i zahraniních, mžete s krajskou radou nebo

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004 SLEZSKÝ 37 Záí 2003 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2003 2004 12. 9. 2003 Ostravské záení, náborová akce (poádá KR ATOM a další sdružení) 13. 9. 2003 ROGAINING,

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 47 Leden 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 1. 1. 2007 Novoroní tylístek, 10 pochod akce KT 6. 1. 2007 39. Zimní sraz na Ostravici (KR A-TOM)

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Zahranií už tolik neláká? Výjezd do zahranií bylo v roce 2007 mén, než v letech pedcházejících. Tžko íci, jestli nás zahranií

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2006 SLEZSKÝ 44 Leden 2006 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2006 1. 1. 2006 Novoroní tylístek, 9 pochod akce KT 6. 8. 1. 2006 Novoroní hraní, Karviná (DDM Juventus

Více

Leden 2005. Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2005

Leden 2005. Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2005 SLEZSKÝ 41 Leden 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2005 8. 1. 2005 37. Zimní sraz turistických oddíl, Ostravice (MS KR) 22. 1. 2005 36. ZTTV Zimní

Více

Termíny akcí v roce 2003

Termíny akcí v roce 2003 SLEZSKÝ 36 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2003 8. 3. 2003 TOM 4301 a 4316 Przkumník: Countrybál, Stará Blá 22. 3. 2003 RM Beskydy: Zahájení 100 JKM

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č.

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č. Usnesení 3/93 - Příloha 1a) Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu: a) Sport ev. IČ žadatel adresa název projektu výše dotace dotace na plán. od - do "Velikonoční turnaj"

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 48 Bezen 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 16. 18. 3. 2007 7. Regionální VVZ Msto Albrechtice (RADAMOK) 17. 3. 2007 Zahájení jarních km, Prašivá

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 38 Leden 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 10. 1. 2004 36. Zimní sraz, Ostravice 16. 18. 1. 2004 Snm Asociace TOM v Ostrav 22. 25. 1.

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Sportovní innost klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov byla v roce 1999 zajišována ve všech vkových a hmotnostních kategoriích. Závodníci klubu

Více

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory

TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory TOM-MY íslo 1 Leden 2005 Nový zpravodaj pro vedoucí a instruktory Pro nový zpravodaj? Již adu let vydává Rada mládeže KT a nyní Moravskoslezská krajská rada A-TOM zpravodaj Slezský tomík, který informuje

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Prix Ostrava" XIV. Ročník mezinárodního občanské Hornická 54, ČSTV. Karvinský pohár. kraje. Mimoňská 642/731, 1.

Prix Ostrava XIV. Ročník mezinárodního občanské Hornická 54, ČSTV. Karvinský pohár. kraje. Mimoňská 642/731, 1. Usnesení č. 22/1863 - Příloha č. 1 písm. a) Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu Sport název projektu - účelové poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma adresa VÝŠE

Více

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1

Usnesení č. 81/ Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 7. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí a přidělení neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program "Hustota a Specifika" na rok 2011 1 45234604 Základní

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2011 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa průměr na

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Specifikace vyměřovaných pozemků ke smlouvě č.

Specifikace vyměřovaných pozemků ke smlouvě č. Příloha č. 1 Specifikace vyměřovaných pozemků ke smlouvě č. Kat. území Bílá: 1. Nárok uplatňuje: Ing. František Děcký, Zašovská 174, 757 01 Valašské Meziříčí Marta Surovcová, 742 73 Veřovice 343 Petr Goluch,

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ SR KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 1. Slávia Orlová - Lutyně SO-ÚZM tráva (UT) 2. Šenov SO- ÚZM tráva 3. Dětmarovice SO-ÚZM tráva 4. Frenštát NE-ÚZM tráva (tráva) 5. Bohumín NE-ÚZM tráva 6. Krnov NE-ÚZM tráva (UT) 7.

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část

Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část Opravená delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2013, II. část Delegace komise rozhodčích (dále jen KR ) ČAS má přednost před jakýmikoliv delegacemi. Pokud nemůžete delegaci přijmout, jste povinni

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007 ASTRONAUTICKÁ SEKCE AS ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2007 lenská základna AS AS V roce 2007 pracovala Astronautická sekce AS již v konsolidovaném stavu. Ke konci roku 2007 mla AS AS celkem 23 len (nárst oproti

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen (p.. 58) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2010 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 Základní škola, Praha 4, Školní 700 Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Základní škola

Více

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim PROPOZICE eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.roník 2006 podzim Divize Zábhlice A Praha, 12.9. 2006 Základní pravidla 1. Poadatel soutže Bowling Magazín R SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30,

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Hledejme to pozitivní a nesnažme se vyhledávat jen to špatné - to je směr, který chce Rada TZ držet.

Hledejme to pozitivní a nesnažme se vyhledávat jen to špatné - to je směr, který chce Rada TZ držet. Mezioblastní kola - závody I.stupně ČESKÝ POHÁR -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 8.května 2004 - Napajedla 2. 15.května 2004 - Kralupy

Více

: Ostrava - Muglinov. Panel č.: Město Okres Kraj. Adresa. : Ostrava : Moravskoslezský. směr do centra. : Betonářská. Umístění panelu : Komunikace :

: Ostrava - Muglinov. Panel č.: Město Okres Kraj. Adresa. : Ostrava : Moravskoslezský. směr do centra. : Betonářská. Umístění panelu : Komunikace : 8600017 - Muglinov : Betonářská směr do centra 8600021 - Výškovice : Proskovická směr na Mošnov, Nový Jičín,Olomouc 8600023 - Moravská Ostrava :Slovenská docentra od Olomouce, Opavy 8600025 - Moravská

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2005, významné akce 2006

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2005, významné akce 2006 SLEZSKÝ 43 Záí 2005 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2005, významné akce 2006 9. 11. 9. 2005 EDT Evropské dny turistiky (poádá KT, oblast Moravskoslezská) 16.

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Kraje Moravskoslezského konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. Ing. David Sventek, MBA, 37 let ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko 2.

Více