! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1"

Transkript

1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola Kostka s. r. o. zástupce editele školy Výtisk íslo 4: Zizovatel školy Ve Vsetín dne 4. íjna PaedDr. Karel Kostka editel školy výtisk. 1 &'( )*$) +,( + -(.%*).%.* /&'("01)*$) '234( %*%)).5 67(.%*) :( :;<1

2 OBSAH 02, ) ) "=:: >* *?: =4)5.. " # $% & '( 3>#A% B,= >*)% # )!% *+ #,!%--%. #" / 0 &&%--%. B,:, )5)% % B,C=D#A) + 1 '&22% 33#433( + ) * 33#433( +" 1 5%" &%& * $ B,: =::=: >,:.. ) 5&%* *. 70'-5 833#43(9." %5%0' 833#43(9. : % 833#43(9. &**833#43(9#.# ;5<&'%*833#43(9#.( / *'&833#43(9(.+ $$%-- *833#43(9( B,C=:E'F&% 0= > )5$ %!! 33#43(. ) * %. " )*=$&%*53 ) 0D) * =) Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

3 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy 7 > ### (3)?! IO: IZO: "#(#. 3(.(. editel školy Kontakty Školská rada /> > -;( 67( (+" 91 :( A B 888( C C C B D &%!%%*0EF/G *H 5 5&*!!&&& *!!! Zizovatel a datum zízení 7% $$I7&% & )B '"..#/!%&3"..( Obsah zizovací listiny 0* #..K* '% $$& 0% $5 * "..# 0%& % $! L 0 && $0%< Zaazení školy do sít škol *0 * %M DM KNO #.. %$!#.4.D * %... ) %B %&B &'&0 K* %+#..#% $!4.#B#=$...# 7 **5*% $$*B M DM KNO "3..(Q 5 *!*&.3"...% $!3+(34..B=$33... Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

4 Q *! 0& * 7& % & Q *!0& *7 >! *&+33#%$!(#(433#B=$*&?% *! *&!B $!(.433#B33#=$.33# 0 *!*% $%&* 2. Charakteristika školy /% 7 * 0 &!!0 *% 50 0 & %%0& %0% 7% & * $$* %! /0 B..)..4.!'* &! * %*=$ *% 5 &'K %$$$% & $%B!*) S5*!$%0$B ** ) 3333"* & &(3%* 5 * G)5 0! 0 @ 0 $ )%0 * *G* 0'& 5& * &'!0 5%%!> % 5!%B 0L0% )$ & *%*0 5 -*& %-B -5 $%&5B 7%0 &% S!33%- 'B 0 && %% 6F & %&% * %$ %* D& &% 0'!!$> 0 $ B & G ;5%$& 0% S!0 =S%0 &&0!50% % 7! -%-- 0 && E! '0! % 5 0 & $ *! B &5* %5 &'! % $ Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

5 3. Organizace školního roku 2006/07 Výuka &!.33# $% "33( $%.#33( Termíny prázdnin % #L(333# &$ "L33( % 33(! #B"33( $ L#33( Termíny uzavení absence, klasifikace a vydání vysvdení % #33( *0$ "33( % *0$ : 9 *0$ #33( ##33(8*9 *0$.#33( Termíny pedagogických rad a tíd. schzek $ #33#8$09 $.33( "$ (33(8$09 :9(#33(89 Termíny dn otevených dveí 3333# (B+33#33#.33#.33( Termíny pijímacího ízení: V"33( /5 V%0'0(%% Termíny maturitních zkoušek..l.33( %L% 33( %B 33( %&%&$5!* * +33( %&%& #L(#33( #L#33( : 9 #33( * Termíny dalších akcí (L33( U*' +33# O %$% * V;-!% 0 &0$% &%& Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

6 4. Studijní obory Pehled obor zaazených v síti škol a forem studia íselný kód oboru Název oboru Forma studia Zamení oboru. j. schválení Platnost Schválilo denní tyleté s maturitou 01 na ízení firem 25834/ od MŠMT R M/013 Podnikatel denní studium denní tyleté s maturitou denní tyleté s maturitou 02 na cestovní ruch 03 kapitálový trh a bankovnictví 25834/ / od od MŠMT R MŠMT R denní tyleté s maturitou 04 na ízení firem a informaní technologie 25834/ od MŠMT R L/505 Podnikatel nástavbové studium denní dvouleté s maturitou tíleté veerní s maturitou 01 na ízení firem 01 na ízení firem 14757/ / od od MŠMT R MŠMT R K/611 Gymnázium humanitní pedmty denní šestileté s maturitou xxx 18961/ od MŠMT R M/003 Pedagogické lyceum denní tyleté s maturitou xxx 27374/ od MŠMT R N* 5! $% *. $ & 5% *($& * / 5 5&5!$% * 5$B $ Charakteristika studijních obor Podnikatel 1 &% $ *!!! '%*&50 B 0! %%!*%5 % - Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

7 %%!* - -)*!! B %%'%&F $*0!%B & % -5 $ ' S&' * -&! :! % 5!5 %!5 B &*%& % $%/&'- $00$0B 5!* ) 5 %& &' 0%' %$ && &5! %- E%%&!& $5*&& *%* - ;! B - & * K2M 6 & B '!% % :! % B -%&%<%&0-5-5% &&!%% ; && Gymnázium humanitní pedmty D 5-*&%*!=% 550 &B @ - % $0% & %$%* B 0%%&B< &' 5&6B %*& Pedagogické lyceum --5 *!%0 &&! &%-- B %%!* &0 B & &0 '%9!& $8%& & @% 7$&! &%--&%< Profil absolventa oboru Podnikatel Zamení 01 na ízení firem ;! Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

8 B '!%%:!% B -%&%<%&0-5-5% &&!B % % ; &! % & && Zamení 02 na cestovní ruch :! % 0 *' % * & % & 05 && S% )%< % %& % 0 '&; B Zamení 03 na kapitálový trh a bankovnictví : & %& 5% *5NO ;!% $5 $ ; - =0% * E & & *!$%B % %$% Zamení 04 na ízení firem a informaní technologie :!%%& % %! && &&%%*B 5&% *C %! Pehled uebních plán se schvalovacími doložkami ministerstva ) 33#433(* -$0%$&% $B 7& ** *V %$* % &5 5 5 $ "" 333% $!((4333B" F $% &*!%&*%! 5*0% *V %$* %&5 %&5 5$ Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

9 5. Poty tíd a žák ** %S! K$*&5* íselný kód oboru Název oboru Roník Stav k Stav k Poet tíd Poet žák Poet tíd Poet žák M/013 Podnikatel denní studium L/505 Podnikatel denní nástavbové studium K/611 Gymnázium M/003 Pedagogické lyceum CELKEM Údaje o pracovnících školy k Vedoucí a jmenovaní pracovníci školy Pozice Jméno pracovníka editel školy PaedDr. Karel Kostka Zástupce editele pro pedagogickou innost Mgr. Karel Sívek (od ) Zástupce editele pro mimoškolní innost Zástupce editele pro ekonomiku Výchovný poradce Preventista SPJ Magda Ondrová Dana Trusinová Mgr. Ivana Kostková Mgr. Eva Martináková Správce poítaové sít Ing. Tomáš Šimko?0%&% %%--$ B %&%M - &' %!5=? 5! Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

10 6. 2. Údaje o pedagogických pracovnících ) 33#433(% 7 > "+%-B Poet Pepotený poet zamstnanc Uitelé Interní 31 26,4 Externí 7 0,7 Vychovatelé Interní 5 5 Externí xxx xxx %$%--* 0 & " %$%--*$!5%0* ( %$%--*$!5%0* %0& Další vzdlávání pedagogických pracovník ) 0 &&%--%%%! 0 S!* &%B -- ) S5 $ $ 5 *$! %0! *$! B *&! K0 &&D!0 &B 72)? S5 $ 5! %$$5 * *72)? ICT úrove pedagog Podíl Z 100 % P0 70 % P 40 % S 20 % / - $ 5 0' =$ %%%! IM * 5 * % & Q 5 * * 0%&0 * 0 &%!! &50 &=05! % B & *&B Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

11 *% *$& * $ 5 *$ & 0 %%5 0 B % *$& Údaje o nepedagogických pracovnících ) 33#433(% 7 > 3%B Poet Pepotený poet zamstnanc Interní 7 6,75 Externí 3 1,20 7. Údaje o pijímacím ízení pro školní rok 2007/2008 Gymnázium humanitní pedmty (šestileté denní studium)! % %! % & *; %0 1. kolo 2. kolo Celkem H D Celkem H D Celkem H D Celkem Poet úastník pijímacího ízení Celkem pijato ) & Pedagogické lyceum (tyleté denní studium)! % %! % & *7$&%!* * 5* 5*; B %0 1. kolo 2. kolo Celkem H D Celkem H D Celkem H D Celkem Poet úastník pijímacího ízení Celkem pijato ) &B 5'&*0% Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

12 Podnikatel (tyleté denní studium)! % %! % & *; %0 1. kolo 2. kolo Celkem H D Celkem H D Celkem H D Celkem Poet úastník pijímacího ízení Celkem pijato ) Podnikatel (nástavbové studium)!% 5 5&5% %0'0 ** *F $&5% % & =$ %5Q &B 0 0 =$%!! % % 0 7 * %& & 0% B Celkem H D Celkem Poet úastník pijímacího ízení Celkem pijato ) % 5%$% &8B $9* $$ Pedzkouškový kurz )&%*& '- 5 %%5 * 05 %! * &, * = *$5!* &%* -&$ Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

13 8. Údaje o výsledcích vzdlávání žák Hodnocení žák za II. pololetí školního roku 2006/2007 íselný kód oboru Název oboru Tída Poet žák Prospl Prospl s vyznamenáním Neprospl Prmrný prospch 1.A ,14 1.B ,89 1.C , M/013 Podnikatel denní studium 2.A ,34 2.B ,12 2.C ,35 3.A ,97 3.B ,29 3.C , L/505 Podnikatel denní nástavbové studium 4.A ,41 4.B ,09 4.C ,11 1.A ,33 2.A , K/611 Gymnázium xxx xxx xxx xxx xxx xxx M/003 Pedagogické lyceum xxx xxx xxx xxx xxx xxx &V 7! * W*& --5 * * *!0 S5 * Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2006/2007 X&*% #33( # & % %5 * *. 3.33(?#$% %* &5 % & $%! Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

14 ádný termín Náhradní termín íselný kód oboru K/611 Podnikatel denní M/003 Podnikatel nástavbové K/611 Podnikatel denní M/003 Podnikatel nástavbové Poet maturujících student Prosplo s vyznamenáním Prosplo Neprosplo z jednoho pedmtu Neprosplo z více pedmt / % % * 33#433(! 33+) *& *%&"/B %& 5 *! %5!% Hodnocení výsledk výchovného psobení ) &5%B 5*)%%0%*=% %! %& 0% -!> 0'&*!!$% %!%B -- %* - % %& %% M 0 = ) ) 33#433(* *!0**'&5& & 0% -!* Udlená výchovná opatení ve školním roce 2006/2007 Opatení Poet Napomenutí tídního uitele 9 Dtka tídního uitele 11 Dtka editele školy 4 Podmínené vylouení ze studia 0 Vylouení ze studia 0 Chování uspokojivé (2) 7 Chování neuspokojivé (3) 1 Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

15 8. 4. Evaluace výsledk vzdlávací práce školy D & *% * % S! %*$5* &M DM KNO $433;*!&! $& B * %'&& &B '.3Y =%0Q! 5% 9* % %& $ &! 0 && : & $%&0 &%& *.33L "+33(* %!&& &5% % 33(K%&!%C && * 9. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Volitelné semináe pro studenty školy 7%% 0 * & % %--* * 7& %!! 0 % &! 0&* 3 L 3 *) S5 % * '5& Státnicový seminá ZAV 7& * 0%% & %0 < 7& & %%& *33( Seminá z matematiky )&% *!5 5* *= *%!B )D550 Moderní djiny 7&0%55!6%*0%. Djiny práva Sportovní hry ) S5% Studentská spolenost &5Z50ZZ% % 5&0 Nmecká konverzace 7& 0 % % 0$0 $ 05!**5 Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

16 Španlština D%0 * *$&$&$5==0%$ 5 Ruština pro zaáteníky O * *$&$&$5= Soutže organizované školou (šk. rok 2006/07) K! IM && $0'- 0'-% % Postupové sportovní soutže stedních škol (šk. rok 2006/07) % %%% 5& " /* %% % %% " /* %%!5 : % %% " /* %%!5 " % % %% /* 5 % 5 " % 5 " Akce školního sportovního klubu (šk. rok 2006/07) 0 )&&<%B) Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

17 H, * LG 5> $) I U*'> &BC % B 7 ) &O $L + O 5: %*L ;E* D )&&<%B7& ' )&&<%LM Pednášky a besedy (šk. rok 2006/07) -L'* : 2/7?0%&%&I[%%'J?0%&%&I25L0J E%0% & * )E> * Odborné exkurze a stáže pro studenty (šk. rok 2006/07) D%0 %B &5 &%! Q & 0 & L Q & $!*%-U) K%*'&$2& ;5<Q : G79 6< 2$ - 5 2Q )6\ G0 ' K <$%*2& > 0B%&<"$ 1 &<;0 Q &0 $ 05 0 && W Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

18 E*%*W -8O L/9%! *'& B % I) 0$J L 05!*% * G* Další aktivity žák (šk. rok 2006/07) 7% %& /0 5 G* > 0%0 *$!< O %$% &% &%-GTLE: M - %& & 0 W; O 6W 2;Q K;F B %& )*%8 - IO B J Q &0* L? 8> & 8;! * B - & %%- * && 75 5* & )*&& D * Publikaní innost pedagog školy (šk. rok 2006/07) M -> 7 M 6< L& *%& & 8%%*7D*%$$%& 9 2-M W : *=$0 L 2 8% *%$& =$%!9 2-E> & M - 8%%*7D9 Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

19 10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI 2%* N& %7 > 8$75 % 5 *(L.33"0B %* V % $ * * $& P & $ * D *! %0& > % %$ %&! % C && *!5% $%&* Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

20 11. Zpráva o hospodaení školy za školní rok 2006/ Pehled o píjmech a výdajích za školní rok 2006/07 a) píjmy "E, > **$*)1 B B%% *'& B%!*%&5$ B%!* b) výdaje &:3C, 1 J::3C, **$$)$1 B& *% B& * B!$F B%& B%&!* )!! ' 5! % Výsledky kontrol hospodaení )%0 33#433(* *%*&! *V *3)?%& & 5 0 & =$ 33#)* *!& Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

21 ))3)3)%*) > %!5%&0 5%!0 % 0 = B 5%! Vyútování poskytnuté dotace )*=$&%*5!$&5$%&*!% & 12. Závr )$%&$ *%&% *%!&*%B 0% *!33(7* %&& &?&&%'&!&%00 &&*'&B $ 5! &&* % > 0! %&*!0*0% &7 &%'&! 5%% $ $ =! 0%%&%$5$& Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

22 13. Seznam píloh $ $ )%!&% O M DM K7 *> 0 $" O M DM K! * $ $ $# $( $+ $. $3 $ $ $" F $% &*$* 5L0 F$% &*$* 5L0>%& F $% &*$* 5L0X F $% &*$* 5L0X B $ - F $% & 5&5 F $% & 5&5$ 2%$%&ND2 )*=$&& 33#433(?%&& 5$0& D *33( $ 2$& * Výroní zpráva za školní rok 2006/ / 22

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více