Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola"

Transkript

1 Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty (kupř. manuální nebo automatická převodovka). V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo předepsány zákonem. Proto doporučujeme přeskočit odstavce, které se netýkají výbavy Vašeho vozu. Technická data a konstrukční údaje včetně vyobrazení v tomto manuálu nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího upozornění. Přístroje a ovládací prvky 1 Vnitřní prostor a topení 2 Bezpečnostní pásy, bezpečnostní systémy pro děti, airbagy 3 Zámky, poplašný systém, imobilizér, ochrana proti vloupání 4 Zavazadla a zavazadlový prostor 5 Startování a jízda 6 Kola a pneumatiky 7 Menší opravy 8 Péče o karoserii 9 Údržba 10 Technická data 11 Čištění výfukových plynů 12 Audio 13

2 Varovná upozornění Kde to bude nutno, zdůrazníme důležité pokyny následujícími slovy: Pozor Upozornění Pokyn POZOR! Tento pokyn upozorní na nebezpečí, které může vést k poranění. Upozornění! Tento pokyn upozorní na nebezpečí poškození vozidla. Pokyn: Zde se jedná o pomocný pokyn. Přídavná informace Montáž přídavného vybavení. Při montáži přídavného vybavení platí právní předpisy pro Vaši zemi, manuály výrobce přídavného vybavení a pokyny výrobce vozidla. V případě pochybnosti se dotažte Vašeho zástupce Volvo. POZOR! Při montáži nepřípustného vybavení nebo při neodborné montáži může dojít k poruše, vzniku požáru nebo negativního vlivu na jízdní vlastnosti vozu. Mobilní telefony Používání mobilních telefonů nebo jiných zařízení, která mají anténu přímo zabudovanou v přístroji, může ovlivnit bezchybnou funkci elektronických systémů vozidla (řízení motoru, ABS, airbagy, apod.).

3 Přístroje a ovládací prvky Tato kapitola Vás seznámí s přístrojovou deskou a s prvky obsluhy Přístroje a ovládací prvky - přehled 1:2 Přístroje a spínače - funkce a obsluha 1:3 Přístroje 1:4 Varovná a kontrolní světla 1:8 Spínací skřínka/zámek volantu 1:10 Světla 1:11 Mlhová světla 1:12 Blikače, stěrače 1:13 Varovná světla, vyhřívané zadní sklo/zrcátko 1:14 Informační centrum řidiče 1:15 Tempomat 1:18 DSA (Dynamic Stability Assistance) 1:19 Výškové nastavení volantu 1:20 1:1

4 + _ + _ Přístroje a ovládací prvky - přehled 1:2

5 1. nastavitelné vnější zpětné zrcátko 2:5 2. elektricky vyhřívané vnější zpětné zrcátko 2:10 3. větrací otvory 2:10 4. spínač osvětlení 1:11 5. regulace šíře světla 1:11 6. spínač mlhových světel 1:12 7. regulátor osvětlení přístrojů 1:11 8. blikače, tempomat 1:13 9. přístroje 1:4 10. houkačka 11. stěrače/ostřikovače, stěrače/ostřikovače světel 1: ventilátor 2: volič teploty (ECvolič teploty) 2: spínač varovných blikačů 1: smíšený vzduch - větrací otvory 2: dělení vzduchu - větrací otvory 2: spínač dělení vzduchu (ECC volič teploty) 2: odkládací skřínka 4:6 19. SRS (airbag) strana spolujezdce 3: LED dioda klimatizace a LED dioda imobilizéru 2: pojistková schránka 8: aretační táhlo kapoty motoru 4:8 23. výškové nastavení volantu 1: ECC senzor teploty 2: spínač cirkulace vzduchu 2: spínač centrálního zamykání 4:2 27. světelná dioda - poplašný systém a imobilizér 4:4 28. informační centrum řidiče - obsluha 1: spínač elektricky vyhřívaných předních sedadel 2:4 30. spínač DSA Dynamic Stability Assistance 1:19 Přístroje a spínače - funkce a obsluha 31. vyhřívání prostoru nohou 2: spínač klimatizace (ECC - spínač elektricky vyhřívaného zadního skla/zrcátka 2: spínač elektricky ovládané dětské pojistky 4:7 34. spínač elektricky vyhřívaného zadního skla/zrcátka (ECC spínač klimatizace) 2: volič automatické převodovky 6: spínač elektricky stavitelného vnějšího zrcátka 2:5 37. spínač elektrického ovládání oken vpředu 2:7 38. blokovací spínač elektrického ovládání oken vzadu 2:7 39. spínač elektrického ovládání oken vzadu 2:7 1:3

6 Přístroje 1:4

7 1 Nastavovací knoflík hodin Hodiny nastavíte otáčením knoflíku. Ve smyslu pohybu hodin minuty. Proti smyslu pohybu hodin hodiny. Při delším podržení tlačítka bude změna minut nebo hodin rychlejší. 2 Hodiny 3 Otáčkoměr Ukazuje otáčky motoru v 100/min. Ručička ukazatele by neměla vstoupit do červeného pole Turbo Diesel Zóna pro nejvyšší dosažitelné otáčky motoru se u modelů s motory Turbo diesel liší od přístroje uvedeného na obrázku. Další informace viz strana 11:8. 4 Nulovací knoflík denního počitadla kilometrů Počitadlo vynulujete stisknutím knoflíku. Musí být zapnuté zapalování! 5 Počitadlo kilometrů 6 Rychloměr 7 Denní počitadlo kilometrů Slouží k počítání km na kratší úseky, číslo vpravo ukazuje stovky metrů. 8 Palivoměr Nádrž má kapacitu cca 60 litrů. Rozsvítí-li se varovné světlo na přístrojové desce, zbývá v nádrži 7 l. 9 Teploměr venkovní teploty (zvláštní výbava) 10 Teploměr chladící kapaliny Ukazuje teplotu chladící kapaliny motoru. Překračuje-li ručička ukazatele do červeného pole, či zůstane-li v něm stát, neprodleně zkontrolujte stav chladící kapaliny. Zkontrolujte jej i po rozsvícení varovného světla, viz str. l:9. Také vozy s turbodieselem mají vedle ukazatele teploty varovné světlo. Další informace o chladícím systému získáte na str. 10:12. Přístroje Informační centrum řidiče Funkčním spínačem si můžete vybrat následující informace: FUEL INST momentální spotřeba paliva FUEL AVG průměrná spotřeba paliva SPEED AVG průměrná rychlost RANGE zbývající akční rádius DIST denní počítadlo kilometrů ENGINE teplota chladící kapaliny motoru EXT venkovní teplota 1:5

8 1:6 Přístroje

9 1. kontrolní světlo levého blikače 2. kontrolní světlo pravého blikače 3. nízká hladina paliva v nádrži 4. teploměr chladící kapaliny (Turbo diesel) 5. kontrolní světlo mlhovek 6. kontrolní světlo zadních mlhovek 7. (kontrolní světlo šíře světelného toku - švédské zvláštní vybavení) 8. varovné světlo výpadku brzdových světel 9. kontrolní světlo dálkových světel 10. varovné světlo poruchy antiblokovacího systému ABS 11. varovné světlo otevřených dveří 12. varovné světlo ruční brzdy 13. varovné světlo tlaku oleje 14. kontrolní světlo varovných blikačů 15. varovné světlo SRS 16. varovné světlo výpadku brzdového okruhu (nízká hladina brzdové kapaliny) a EBD 17. varovné světlo dobíjení 18. neobsazeno 19. kontrolní světlo DSA - zvláštní vybavení, není u turbodieselu 20. varovné světlo žhavících svíček - dieselové motory 21. varovné světlo řízení motoru 22. varovné světlo imobilizéru 23. upozornění na servisní interval 24. nepřipojeno 25. varovné světlo kapaliny v ostřikovačích 26. varovné světlo přívěsu (dle země určení) Přístroje Kontrola při startování Otočíte-li klíčkem do startovací polohy, rozsvítí se světla 8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 (19 a 23, pokud je jimi vůz vybaven). Tak probíhá kontrola správné funkce varovných světel. Tato světla, s výjimkou světel 8, 10, 15 a 22, po uplynutí několika sekund zhasnou. Po nastartování motoru musí zhasnout i tato světla, mimo varovného světla výpadku brzdových světel (8). Toto zhasne teprve po sešlápnutí brzdového pedálu, čímž budete informováni, že brzdová světla fungují normálně. 1:7

10 Varovná a kontrolní světla Tato světla se nesmí rozsvítit během jízdy! Zde uvedená světla se musí rozsvítit vždy při otočení klíče do polohy III a svítit před nastartováním motoru. Takto můžete zkontrolovat funkci žárovek. Po nastartování motoru musí všechna zhasnout, s výjimkou světla ruční brzdy a světla výpadku brzdových světel. Tato světla zhasnou po odbrzdění ruční brzdy. Varovné světlo výpadku brzdových světel Varovné světlo výpadku brzdového okruhu Pokud se světlo rozsvítí během jízdy nebo při brzdění, je hladina brzdové kapaliny v nádobce příliš nízká. Okamžitě zastavte a zkontrolujte stav kapaliny (viz přebal příručky). Pokud varovné světlo svítí po uvolnění brzdového pedálu, nefunguje systém EBD. Brzděte opatrně a je te pomalu k nejbližšímu dealerovi. Viz varovné světlo ABS a také strana 6:16. Varovné světlo řízení motoru Zůstane-li světlo rozsvícené, je porucha v palivové soustavě nebo v zapalovacím systému. Mohlo by to znamenat překročení stanovených hraničních norem pro obsah škodlivin ve výfukových plynech. Nechte vůz přezkoušet v servisu Volvo. pokud začne během jízdy světlo rychle blikat, je rušena výměna dat mezi řízením imobilizéru a řízením motoru. Varovné světlo imobilizéru by se mělo rozsvítit a zůstat rozsvícené. Spojte se s Vašim zástupcem Volvo - viz str. 4:6. 1:8 Varovné světlo tlaku oleje Pokud se rozsvítí během jízdy, je tlak oleje pod nejnižší hodnotou. Okamžitě zastavte a přezkoušejte stav oleje - viz str. 10:7. Po rychlejší jízdě může světlo probliknout při volnoběžných otáčkách. Toto je normální, pokud při zvýšení otáček světlo zhasne. Varovné světlo dobíjení Pokud se rozsvítí, baterie není dobitá. Svítí-li během jízdy, porucha je v palubním elektrickém systému, nebo není dostatečně napnut klínový řemen k pohonu alternátoru. Varovné světlo výpadku brzdového okruhu Pokud se světlo rozsvítí během jízdy nebo při brzdění, je stav brzdové kapaliny v nádobce příliš nízký. Okamžitě zastavte a zkontrolujte stav kapaliny. Varovné světlo ruční brzdy Doporučujeme pravidelné používání ruční brzdy, aby se udržela funkční.

11 Tato světla se nesmí rozsvítit během jízdy! (pokračování) Varovná a kontrolní světla - pokračování Varovné světlo teploty chladící kapaliny Pokud se rozsvítí během jízdy, je teplota příliš vysoká. Zastavte a přezkoušejte stav kapaliny ve vyrovnávací nádobce - viz str. 10:12. Varovné světlo automatické převodovky Svítí při nastavení polohy voliče na program W nebo stupně 3 nebo L. Začne-li světlo blikat, znamená to poruchu v automatické převodovce. Spojte se se zástupcem Volvo. Pokud se Vám zdá, že je vůz líný a varovné světlo bliká, nastavte páku voliče na stupeň L. Obra te se na dealera vozů Volvo. Varovné světlo poruchy ABS Antiblokovací systém brání zablokování kol při prudkém zabrzdění. Rozsvícení světla znamená výpadek ABS, (většinou) včetně systému EBD. Snáze dojde k zablokovaní zadních kol vozu. Je te opatrně k nejbližšímu dealerovi vozů Volvo, kde závadu odstraní. Další informace o ABS najdete na str. 6:16. Varovné světlo SRS (airbag) Svítí-li po spuštění motoru nebo během jízdy, je porucha v diagnostickém spínači systému airbagu. Nechte okamžitě odstranit poruchu v servisu Volvo. Další informace o systému airbagu najdete na str. 3:8 až 3:13. Kontrolní světlo DSA (zvláštní vybavení) DSA brání prokluzu poháněných kol na kluzkém povrchu vozovky. Kontrolní světlo bliká při nedostatečně drsném povrchu vozovky, kdy se kola začínají protáčet a systém pracuje. Kontrolní světlo svítí, je-li v systému DSA porucha. Stejně tak svítí při manuálním vyřazení systému z činnosti pomocí spínače. Bližší informace viz str.1:19. Upozornění na servisní interval Svítí-li toto varovné světlo, nastal čas na provedení pravidelné údržby. Světlo svítí po dobu dvou minut po nastartování motoru. Světlo se rozsvítí v závislosti na jedné z těchto tří podmínek, podle toho, která nastane první: ujetí km, uplynutí 750 hodin provozu nebo uplynutí 12ti měsíců od poslední kontroly. Tyto hodnoty jsou přeprogramovány ve výrobním závodě. Dealer pro provedení údržby světlo zhasne. 1:9

12 Spínací skřínka/zámek volantu 0 - vytažením klíčku zamknete volant 0 poloha zamknuto Volant je zamknutý, když je klíč vytažen ze spínací skříňky. I mezipoloha Rádio Můžete zapnout některá elektrická zařízení (např. rádio). Zapalování je vypnuté. III - startovací poloha Startér je v činnosti. Jakmile motor naskočí, uvolněte klíček. Klíček se automaticky vrátí do jízdní polohy II. Spínací skřínka/zámek volantu Při nesnadném odemknutí volantu otáčejte volantem lehce vlevo a vpravo za současného otáčením klíčku v zámku volantu. Opouštíte-li vozidlo zamykejte vždy zámek volantu jako opatření proti vloupání. POZOR! Během jízdy nebo při vlečení nikdy nevytahujte klíček ze zapalování! Vyjměte jej vždy při opuštění vozu, zejména, jsou-li v autě děti. Startovací poloha Nenaskočí-li motor, je nutno klíčkem otočit do polohy 0, než začnete znovu startovat motor. Imobilizér: Pokud motor nejde nastartovat, je aktivní imobilizér, nebo není možno rozpoznat kód klíče nebo používáte špatný klíč. Zkontrolujte klíč, otočte klíč zpět do polohy 0 a pokuste se ještě jednou nastartovat. Viz také kapitola 4. 1:10

13 1 Světla a parkovací světlo Kontrolní světlo na spínači ukazuje polohu spínače při zapnutém osvětlení. Klíček v poloze 0 a 1 0 osvětlení vypnuto Klíček v poloze II Zapnuto tlumené světlo, stejně jako parkovací a koncové světlo, osvětlení SPZ a osvětlení přístrojové desky. V některých zemích se tlumené světlo zapne automaticky nezávisle na poloze spínače. Parkovací světlo vpředu a koncové světlo Klíček v poloze 0 a I. Nikdy nejezděte s parkovacími světly, jsou určena jako osvětlení stojícího vozu Klíček v poloze II - zapíná také posiční světla nárazníku. Klíček v poloze 0 a I osvětlení vypnuto Klíček v poloze II Zapnuta světla včetně parkovacího světla vpředu, koncového světla, osvětlení SPZ, posičního světla nárazníků a osvětlení přístrojové desky. Pokyn: dálková světla mohou být rozsvícena pouze tehdy, je-li spínač v této poloze. + _ 2 Regulace sklonu světla Sklon světla je stavitelný. Správné nastavení viz. následující tabulka. Zkontrolujte, že nastavení 0 odpovídá normálnímu zatížení. Nastavení zátěž řidič 0 řidič a 1 spolujezdec 0 řidič a 4 spolujezdci 1(0) 5 osob a zátěž 95 kg 2(0) řidič a maximální zátěž 2(2) ( ) - vozidla s Nivomatem 3 Regulátor osvětlení přístrojů Osvětlení je možno snížit až na 30 procent maximálního výkonu. + světlejší tmavší Světla 1:11

14 Mlhovky 4 Vozidla s mlhovkami a koncovými mlhovkami Mlhovka Koncová mlhovka Klíček v zapalování musí být v poloze jízdy II Možné kombinace: pouze mlhovky - spínač v poloze - stisknout spínač mlhovek 5 Vozidla vybavená pouze koncovou mlhovkou Klíček v jízdní poloze II Spínač osvětlení v poloze Stiskněte spínač zadní mlhovky. Otočíte-li spínačem osvětlení do polohy 0, vypne se i koncová mlhovka. Po opětovném zapnutí zapalování je nutno spínač zadní mlhovky stisknout ručně, má-li být toto světlo znovu zapnuto. pouze koncová mlhovka - spínač v poloze - stisknout spínač zadních mlhovek Není možné zapnout koncovou mlhovku pouze s parkovacími světly. mlhovky a koncová mlhovka - spínač osvětlení v poloze - stiskněte spínač mlhovek - potom stiskněte spínač zadní mlhovky Vypnutí mlhovek Znovu stiskněte odpovídající spínač. Mlhovky se automaticky vypnou společně se zapalováním. Je-li nutno při dalším startování mlhovky znovu zapnout, musí to být provedeno ručně. Pokyn: použití mlhovek je v zemích použití rozdílně upraveno zákonem. 1:12

15 Blikače, tlumené a dálkové světlo, světelná houkačka 1. Změna stopy Při malé změně stopy (změna pruhu, předjíždění) lehce stiskněte páčku blikačů nahoru nebo dolů. Páčka se samočinně vrátí do své výchozí polohy. 2. Odbočení 3. Světelná houkačka Páčku přitáhněte směrem k volantu, až ucítíte odpor. Dálkové světlo svítí po dobu držení páčky. 4. Přepnutí mezi tlumeným a dálkovým světlem Spínač osvětlení musí být v poloze. Páčku přitáhněte do polohy pod světelnou houkačkou a potom uvolněte Světla se přepnou mezi tlumeným a dálkovým osvětlením. Oddělené světlomety pro dálková a potkávací světla: Dálková a potkávací světla svítí zároveň. Blikače, stěrače Stěrače, ostřikovače skel/ světlometů 1. Intervalový spínač Užitečný při jízdě v mlze nebo lehkém dešti. Stírače pracují v šestivteřinovém cyklu. 2. Normální rychlost 3. Větší rychlost 4. Stěrače a ostřikovače skel/světlometů Přitáhnete-li páčku k sobě, zapnou se stěrače a ostřikovače. Po uvolnění páčky vykonají stěrače ještě dva nebo tři cykly. Stěrače a ostřikovače světlometů pracují společně se stěrači a ostřikovači skel. Je-li spálená žárovka blikače, blikají kontrolní světla a blikače v rychlejším rytmu. 1:13

16 Varovné blikače, elektricky vyhřívané zadní okno/zrcátko 1 varovné blikače 2 elektricky vyhřívané zadní okno/zrcátko Varovné blikače (1) Všechny čtyři blikače blikají ve stejném rytmu. Použijte je při zastavení vozidla, které pro ostatní účastníky silničního provozu představuje nebezpečí nebo překážku. Dbejte na to, že v různých zemích platí odlišné předpisy o použití varovných blikačů. Elektricky vyhřívané zadní okno (2)* a zpětné zrcátko (zvláštní výbava) Tyto prvky použijte k vysušení nebo k roztátí ledu. Vyhřívání zadního okna a zpětného zrcátka zapnete současně jedním stisknutím spínače. Na spínači se rozsvítí oranžová kontrolka. Vyhřívání vypnete dalším stisknutím tohoto spínače. * u vozidel s ECC je tento spínač uprostřed pole. 1:14

17 Informační centrum řidiče Pomocí informačního centra budou změřená nebo vypočítaná data zobrazovaná na osmi ukazatelích v jednom displeji. Během jízdy zobrazení probíhá třemi různými způsoby: automaticky, kontinuálně nebo na vyvolání. Na displeji budou zobrazena data pro funkci, jejíž segment se rozsvítí červeně, zeleně nebo jantarově. Automatické zobrazování... Po nastartování se na displeji zobrazí akční rádius a současně zvolené funkce, pokud tam již nejsou varovná hlášení.... za jízdy se rozsvítí červené nebo jantarové varovné světlo, pokud: - teplota chladící kapaliny je příliš vysoká (ENGINE) - je málo paliva v nádrži (RANGE) - vnější teplota klesla tak hluboko, že se tvoří náledí (EXT) Podrobnosti se dovíte na následujících stranách. Kontinuální zobrazení dat Během jízdy ukazuje trámkový diagram množství paliva v nádrži. Nerozsvítí-li se červený segment, znamená to, že všechny systémy pracují bezchybně. Na vyvolání Pomocí funkčního spínače se dotážete na tyto informace: FUEL INST FUEL AVG SPEED AVG RANGE DIST ENGINE EXT momentální spotřeba paliva průměrná spotřeba paliva průměrná rychlost zbývající akční radius denní počítadlo kilometrů teplota chladící kapaliny venkovní teplota Informační centrum řidiče Varovná hlášení Funkce akčního rádia, teploty chladící kapaliny a venkovní teploty mají také varovnou funkci, tj. rozsvítí se červený segment pro akční rádius (RANGE) a venkovní teplotu (EXT). Funkce akčního rádiu, teploty olejem teploty chladící kapaliny a venkovní teploty nejsou jen ukazatelem ale mají i varovnou funkci, jakmile se rozsvítí červený segment (jantarový pro akční rádius). Segment bliká, dokud neotočíte funkčním spínačem na příslušnou funkci - - potom segment svítí trvale. Je-li hlášeno více varování, mají varovné funkce motoru přednost před ostatními. 1:15

18 Informační centrum řidiče A. funkční volič B. nulovací spínač Informační centrum řidiče Funkční spínač A Tímto spínačem můžete vybrat jednu ze sedmi funkcí (segment se rozsvítí). Váš prodejce vozů Volvo může naprogramovat informační centrum tak, aby byly zobrazeny bu kilometry, nebo míle. 1:16 Nulovací spínač B K nulování funkcí průměrná rychlost, průměrná spotřeba paliva a denní počítadlo kilometrů (DIST). Funkční volič otočte na žádanou funkci a potom nulovací spínač držte nejméně po dobu jedné sekundy. Palivoměr Palivová rezerva (dva zelené segmenty): jakmile se zbývající akční rádius dostane na 70 km, začne blikat jantarově zbarvený segment funkce RANGE a na display se zobrazí zbývající rádius. To znamená, že se v nádrži nachází cca 7 litrů paliva, což je dostatečné množství na ujetí 70ti kilometrů, v závislosti na průměrné spotřebě za posledních 30 km jízdy. Otočíte-li funkčním spínačem na funkci RANGE, bude jantarově zbarvený segment svítít trvale. Natankujte palivo! Pouze jeden segment - pokud je zbývající akční rádius méně než 15 km, začne jantarově zbarvený segment blikat a na displeji se objeví nápis FUEL (palivo).

19 Všechny funkce jednotlivě 1 FUEL INST Současná spotřeba Zobrazuje nepřetržité informace o spotřebě paliva. Ukazatel je každých 40 metrů aktualizován z množství paliva, dodaného vstřikovačem a ujeté vzdálenosti. 2 FUEL AVG Průměrná spotřeba paliva Od posledního vynulování funkce 3 SPEED AVG Průměrná rychlost na základě projeté vzdálenosti Od posledního vynulování funkce 4 RANGE Akční radius Ukazuje zbývající jízdní dosah se současným množstvím paliva v nádrži, je spočítán na základě spotřeby za posledních 30 ujetých km. Tato funkce je i varovná, pokud rádius činí méně než 70 km(cca 7 litrů paliva). Viz palivoměr na str.1:16. 5 DIST Denní počítadlo kilometrů Ukazuje počet ujetých kilometrů s přesností 0,1 kilometru od posledního vynulování (nebo po ujetí 1 kilometru přes 999 kilometrů). 6 ENGINE Ukazuje teplotu chladící kapaliny Ukazuje teplotu chladící kapaliny (přesný údaj pouze během jízdy). Když se na displeji pro teplotu chladící kapaliny objeví slovo Cold (méně než 40 C), motor ještě nedosáhl normální provozní teploty. Tento ukazatel má i varovnou funkci, pokud teplota chladící kapaliny překročí 127 C. Rozsvítí se červený segment a na displeji se objeví STOP, překročí-li teplota 127 C. Segment zhasne při poklesu teploty pod 115 C. Funkce informačního centra řidiče 7 EXT Ukazuje teplotu venkovního vzduchu cca 40 cm nad povrchem vozovky (přesné údaje pouze během jízdy). Ukazatel má i varovnou funkci, klesne-li venkovní teplota pod 3 C. a upozorní Vás na možnost vzniku náledí. Rozsvítí se červený segment a na displeji se objeví průběžná hodnota venkovní teploty. Klesne-li teplota pod -5 C, je varovná funkce v činnosti po 30 sekund. Poruchy Pokud u funkcí ENGINE nebo EXT ukazuje displej pouze slovo CHECK, může jít o poruchu. Nechte informační centrum překontrolovat v autorizovaném servisu Volvo. 1:17

20 Tempomat A spínač tempomatu SET B provozní spínač tempomatu POZOR! Tempomat nepoužívejte v hustém provozu, ani na kluzkých vozovkách. Upozornění: ve stoupání se může skutečná rychlost lišit od rychlosti nastavené. Zapnutí Spínače tempomatu jsou vestavěny do páčky blikačů. Zapnutí a volba rychlosti 1 provozní spínač B nastavte do polohy ON 2 zrychlete nebo zpomalte na žádanou rychlost Pokyn: tempomat nelze zapnout při rychlostech pod 35 km/h 3 stiskněte stranu + nebo - na straně spínače SET. Tím vložíte danou rychlost do paměti Zpomalení Tempomat se automaticky vypne při sešlápnutí brzdového nebo spojkového pedálu, ale předem zvolená rychlost zůstává nadále v paměti. Vozidlo opět zrychlí na tuto rychlost, jestliže posunete krátkodobě provozní spínač B do polohy RESUME. Klesne-li rychlost pod 30 km/h, bude poslední rychlostní údaj z paměti tempomatu vymazán Zrychlení Tempomat zůstane v činnosti i při krátkodobém zrychlení, kupř. při předjíždění. Vozidlo přejde na původní rychlost bez nutnosti posuvu spínače B. U zapnutého tempomatu je možno zvyšovat nebo snižovat rychlost stisknutím strany + nebo na spínači SET. Krátké stisknutí změní rychlost o cca 1,6 km/h. Po uvolnění spínače bude dosažená rychlost vložena do paměti Vypnutí Nastavte provozní spínač B do polohy OFF nebo sešlápněte brzdu či spojku. Tempomat se automaticky vypne při vypnutí zapalování, stojí-li volič automatické převodovky v poloze N, nebo zpomalíte-li na 70% nastavené rychlosti. To samé proběhne při protočení nebo zablokování kol Automatická převodovka při stoupání nebo klesání řadí automatická převodovka podle možnosti trvale mezi jednotlivými stupni. Tomu se dá zabránit zařazením nižšího stupně nebo volbou jiného programu řazení 1:18

21 Vypnutí DSA Systém se automaticky zapne při nastartování motoru, může však být vypnut manuálně, držíte-li spínač stisknutý více než půl sekundy. Vypnutí systému je signalisováno rozsvícením kontrolního světla. Dynamic Stability Assistance - DSA Samotest Při nastartování by se mělo kontrolní světlo na přístrojové desce nakrátko rozsvítít (cca 2 sekundy), přičemž je současně prováděn samotest. Zůstane-li světlo svítit, může být v systému porucha. DSA* (zvláštní výbava) Vozidlo může být vybaveno tzv. Dynamic Stability Assistance. Jedná se zde o systém proti prokluzu kol. DSA se automaticky zapne při startu a začne pracovat při prokluzu jednoho nebo obou hnacích kol. Senzory ABS ohlásí řídícímu systému motoru, že se hnací kola točí rozdílnou rychlostí. Systém řízení předá povel na vstřikovací ventily, které sníží výkon motoru, až se kola přestanou protáčet. Tím se zvyšuje stabilita při rozjezdu nebo průjezdu zatáčkou a stoupavost na kluzkém povrchu vozovky či na horských úsecích. * neplatí pro turbodiesel Doporučujeme vypnout systém, jedete-li s obutou reservou, jejíž plášt má jiný rozměr. V takovém případě musí být systém přeprogramován. Rychle akcelerujte na 50 km/h a využijte brzdící sílu motoru při zpomalení na 30 km/h a prove te to dvakrát (pomocí motorové brzdy bez použití brzdového pedálu). Celý proces opakujte znovu po montáži normálního kola. Zapnutí DSA Systém zapnete stisknutím spínače. Systém se pak zapne automaticky při dalším nastartování motoru. Kontrolní světlo svítí nepřetržitě: - samotest při startu (2 sek.) - systém nepracuje - vypnuto - porucha bliká: - kolo se protáčí, systém pracuje POZOR! Systém propůjčuje vozu přídavnou stabilitu a tím zvyšuje bezpečnost, ale řidič by neměl podstupovat riziko. 1:19

22 Výškové nastavení volantu, ruční brzda Výškové nastavení volantu Volant je výškově nastavitelný. Páčku 1 na sloupku volantu stlačte dolů. Nastavte volant do žádané polohy. Páčku dejte zpět nahoru a volant zaskočí v nastavené poloze. POZOR! Ujistěte se, že je volant aretován. Nastavujte jej vždy před začátkem jízdy, nikdy během ní. Ruční brzda Páka ruční brzdy se nachází mezi předními sedadly. Brzda působí na zadní kola. Při zatažené brzdě a zapnutém zapalování svítí na přístrojové desce varovné světlo. Brzdu uvolníte zatáhnutím páky o něco nahoru, současně stisknete aretační knoflík, páku spustíte a uvolníte. Při odstavení vozu vždy zatáhněte brzdu - pro maximální bezpečnost zařa te 1 rychlost, u automatické převodovky polohu P. 1:20

23 Vnitřní prostor a topení Následující strany budou pojednávat m.j. o topení, klimatizaci, sedadlech, oknech a dveřích. Přední sedadla 2:2 Zrcátka 2:5 Vnitřní osvětlení, kosmetické zrcátko 2:6 Elektrické ovládání oken 2:7 Popelník a zapalovač 2:8 Posuvná střecha 2:9 Topení a větrání 2:10 Klimatizace a ruční ovládání 2:14 Klimatizace a elektronické ovládání 2:16 2:1

24 Přední sedadla 1 Výškové nastavení Sedadlo řidiče je možno nastavit na sedm různých výškových poloh vpředu a devět poloh vzadu. Sedadlo nastavte před rozjetím. Páka nahoru = nastavení přední strany sedadla Páka dolů = nastavení zadní strany sedadla Sedadlo spolujezdce může Volvo prodejce nastavit na tři různé výšky. 2 Délkové nastavení Polohu sedadla nastavte před rozjetím. Je-li stavěcí oblouk vytažen nahoru, můžete sedadlo posunout vpřed nebo vzad. Dbejte na tom aby sedadlo po nastavení bylo správně zajištěné. 3. Bederní opěra + tvrdší - jemnější Sedadla mají k dispozici nastavitelnou bederní opěru. POZOR! Sedadlem nikdy nepohybujte během jízdy. 4 Nastavení úhlu opěradla Je plynule stavitelný. Kvůli ulehčení by opěradlo nemělo být zatíženo. 5 Sklápěcí opěradlo sedadla spolujezdce Sedadlo spolujezdce je opatřeno mechanismem, takže je možno opěradlo pomocí obou páček sklopit dopředu, přepravujete-li dlouhé předměty. Viz. str. 5:6 2:2

25 POZOR! Při nastavování sedadel dbejte na to, aby se před nebo za sedadlem nevyskytovaly žádné překážky, které by mohly být přivřeny. Nechte i cestujícím vzadu dostatek místa. Děti by se ve vlastním zájmu měly vyvarovat hře se spínači. Přední sedadla Nouzové zastavení: Pokud se sedadlo uvede náhle do pohybu, zastavte jej stisknutím libovolného ovládacího tlačítka. Poznámka! Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která se aktivuje, když je pohyb sedadla blokován nějakou překážkou. Po aktivaci ochrany proti přetížení musíte před dalším nastavováním sedadla asi 20 sekund počkat. Elektricky ovládaná sedadla řidiče a spolujezdce (zvláštní výbava) Pokud je Váš vůz Volvo vybaven elektrickým ovládáním předních sedadel, můžete nastavit požadovanou polohu sedadla následujícími dvěma spínači: Výška přední části sedáku Délkové nastavení Výška zadní části sedáku Úhel opěradla (A) (B) (C) (D) Z bezpečnostních důvodů se nastavování sedadla zastaví ihned po uvolnění spínače. 2:3

26 Elektricky vyhřívaná sedadla, opěrky zadních sedadel spínače vyhřívání sedadel nastavování opěrek hlavy Elektricky vyhřívaná sedadla Vyhřívání sedadel se zapíná a vypíná oběma spínači. Topení je řízeno termostatem a vypíná se automaticky. Není-li používání sedadlo spolujezdce, je možno vyhřívání vypnout. Rozsvícení červené LED na spínači signalizuje činnost vyhřívání sedadel. Opěrky zadních sedadel Opěrky je nutno nastavit na správnou výšku. Horní hrana opěrky musí v každém případě dosahovat na střed zadní části hlavy. Je-li obsazeno i prostřední sedadlo, nastavte i jeho opěrku. Zvedněte opěrku, stiskněte knoflík 1 a nastavte správnou výšku. Vyjmutí opěrek zvedněte opěrku, stiskněte knoflík 1 a vytáhněte ji z opěradla zadního sedadla. 2:4

27 Zrcátka vnitřní antireflexní zrcátko ručně stavitelné vnější zrcátko spínač pro elektricky stavitelné vnější zrcátko Vnitřní antireflexní zrcátko A normální poloha, B antireflexní poloha. Odráží oslnění světly za Vámi jedoucích vozidel. Ručně stavitelné vnější zrcátko Zrcátko nastavíte zevnitř vozu pomocí této páčky. Elektricky stavitelné vnější zrcátko (zvláštní výbava) Spínače k nastavení obou zrcátek se nacházejí na střední konsole vedle páky ruční brzdy. Spínače pracují pouze při zapnutém zapalování. A délkové nastavení B výškové nastavení POZOR! Zrcátka nastavujte jedině před rozjetím. Nepoužívejte škrabky z kovu, které mohou poškrábat povrch zrcadla. Určité modelové varianty mají elektricky vyhřívané vnější zrcátko, které se zapíná spolu s vyhříváním zadního okna. Všechny vozy jsou vybaveny zrcátky se širokým úhlem, které umožní i pohled za tzv. mrtvý úhel. Dbejte na to, že zrcátka ukazují úhly a vzdálenosti zkresleně! 2:5

28 Vnitřní osvětlení, kosmetické zrcátko Vnitřní osvětlení vpředu Kolébkový spínač 1 doprava světlo vpředu a vzadu trvale vypnuto, Kolébkový spínač 1 ve středové poloze světlo vpředu a vzadu svítí při otevření dveří, Kolébkový spínač 1 doleva světlo vpředu a vzadu trvale zapnuto. U některých modelových variant je možno obě Čtecí světlo na zadních sedadlech Nad každým madlem vzadu je vestavěno čtecí světlo. Zapíná se překlopením skla nebo pomocí kolébkového spínače vpředu. Světla jsou v činnosti i při otevření dveří. světla vpředu zapínat odděleně spínačem 2. Vnitřní osvětlení se rozsvítí při otevření dveří nebo odemknutí vozu pomocí dálkového ovladače centrálního zamykání. Po uzavření dveří zůstanou po dobu 30 sekund zapnuta osvětlení vpředu a vzadu a světlo nad víkem zavazadlového prostoru.. Vnitřní osvětlení zhasne při zapnutí zapalování nebo uzamknutí dveří. Bez dálkového ovladače: vnitřní osvětlení svítí 15 sekund po zavření dveří. Kosmetické zrcátko (určité modelové varianty) Světlo svítí při otevření kosmetického zrcátka, je-li zapnuto zapalování. 2:6

29 Elektrické ovládání oken (zvláštní výbava) POZOR! Nacházejí-li se ve voze děti dbejte na to, aby při zavírání oken nevystrkovaly z okna prsty nebo hlavu. Neopouštějte vozidlo bez vyjmutí klíčku ze zapalování, aby nikdo nemohl zavřít okna za nepřítomnosti řidiče. 1 spínač pro elektrické ovládání oken 2 blokovací spínač pro okna v zadních dveřích Elektrické ovládání oken Okna mohou být ovládána spínači na střední konsole nebo na dveřích. Klíček zapalování musí být v jízdní poloze II.Stisknutím zadního dílu spínače okno otevřete, stisknutím předního dílu jej zavřete. Okno dveří u řidiče je vybaveno automatickou spouštěcí funkcí. Pokud spínač jen krátce stisknete, spustí se sklo do nejspodnější polohy. Dalším krátkým stisknutím spínače spouštění okna přerušíte. Pokyn: automatickou spouštěcí funkcí je vybaveno pouze okno dveří u řidiče. Blokovací spínač pro okna v zadních dveřích Aby malé děti nemohly otevřít okna, je možno okna pomocí blokovacího spínače vyřadit z činnosti. ON - okna v zadních dveřích je možno ovládat spínačem na dveřích OFF - okna v zadních dveřích lze ovládat pouze z místa řidiče. Pokud necháváte děti v autě bez dozoru, vytažením klíčku ze zapalování přerušte dodávku elektrického proudu do ovladačů okenních skel. 2:7

30 Popelník a zapalovač Popelník Lehce zatlačte na kryt s nápisem PUSH a popelník se otevře automaticky. Chcete-li popelník vyprázdnit, uchopte jej po stranách, zatlačte a vyjměte svisle nahoru. Zapalovač Zatlačením jej uvedete v činnost. Spirála se cca 6-8 sekund žhaví, potom zapalovač vyskočí a můžete jej vyjmout. Zapalovač má výkon 120 W. Popelník vzadu Vyprázdnění: Popelník zcela vytáhnete. Zadní stranu lehce nadzvednete. Popelník vyjmete. 2:8

31 Posuvná střecha větrací poloha spínač posuvné střechy Elektricky ovládaná posuvná střecha Může být otevřena jako normální posuvná střecha nebo můžete její zadní stranu zvednout do větrací polohy, přejete-li si uvnitř vozu více čerstvého vzduchu. Klíček musí být v jízdní poloze II. A Větrací poloha: stisknete pravou stranu spínače 1 a střecha se otevře. Střechu zavřete stisknutím levé strany spínače. Střecha musí být předtím zavřená. posuvná střecha B Posuvná střecha otevření: stiskněte levou stranu spínače 1 zavření: stiskněte pravou stranu spínače 1 POZOR! Máte-li v autě děti, dbejte, aby jejich hlavy nebo prsty netvořily překážku, zavírá-li se střecha. Neopouštějte vozidlo, aniž byste vyjmuli klíčky ze zapalování. vnitřní clona Vnitřní clona K posuvné střeše náleží ručně stavitelná vnitřní clona. Ta se automaticky otevře při odsunutí střešního dílu. Pokyn: je-li střecha otevřená, clonu nezavírejte, mohla by se poškodit její funkce. Při problémech Vysadí-li elektrický posuv střechy, je možno střešní díl zavřít ručně klíčem z nářadí k vozu - - viz str. 8:19. 2:9

32 Topení a větrání Na následujících stranách najdete užitečné informace pro optimální využití topení, větrání či klimatizace Vašeho vozu. Klimatizace Vám nabízí možnost udržení vnitřku vozu v příjemné teplotě za horkého počasí. Je-li klimatizace zapnutá, mějte okna a posuvnou střechu zavřené. Pokyn: klimatizace Vašeho vozu pracuje pouze s novým ekologickým mediem R134a. Chladicí medium neobsahuje chlor a neškodí ozonové vrstvě. Při doplnění nebo jako náhradní náplň smí být použito pouze R134a. Tyto práce přenechejte autorizovanému servisu fy Volvo. topení a větrání bez klimatizace - str. 2:12 a 2:13 topení a větrání s klimatizací manuálně ovládanou - str.2:14 a 2:15 topení a větrání s klimatizací elektronicky ovládanou - str. 2:16 a 2:17 Pylový filtr Máte-li ve voze pylový filtr (zvláštní výbava), je nutno jej každých km vyměnit, aby se zabezpečila správná funkce větrání. Větrací otvory A otevření B zavření C boční nastavení proudu vzduchu D výškové nastavení proudu vzduchu E smíšený vzduch chladný F smíšený vzduch teplý Funkce mísení vzduchu Otevřenými větracími otvory A můžete přivádět čerstvý vzduch (u modelů s klimatizací chlazený vzduch) otáčením ovladačem E. Toto umožní přívod chladného vzduchu do prostoru hlavy, zatímco zbytek prostoru pro cestující bude vytápěn. Nejsou-li používány středové větrací otvory a prostor pro cestující má být rychle vyhřát, byste měli vypnout funkci mísení vzduchu. 2:10

33 Dělení vzduchu větrání roztátí předního skla větrání/prostor nohou roztátí předního skla/ prostor nohou prostor nohou mísený vzduch 2:11

34 Topení a větrání bez klimatizace Spínač větráku 0 vypnuto 4 nejvyšší provozní stupeň Volič teploty stupňovité ovládání od chladné (zcela vlevo) po teplou (zcela vpravo) Provozní volič Dělení vzduchu lze nastavit na otáčecí stupnici s 270 stupni. vzduch k oknům vzduch do prostoru nohou a k oknům vzduch do prostoru nohou vzduch k větracím otvorům Cirkulace vzduchu Vzduch uvnitř vozu bude v pohybu, tzn. nebude přiváděn vzduch zvenčí. Je-li zapnutá cirkulace vzduchu, svítí kontrolní světlo. Vyhřívání zadního skla a vnějšího zrcátka Je-li zapnuto, svítí LED. 2:12

35 Nejlepší výkon topení: zastavit mísení vzduchu větrák na stupni 3 Topení a větrání bez klimatizace Dbejte na to, aby nebyl ničím zakryt (kupř. listí nebo sníh) otvor pro přívod vzduchu k topení - mřížka pod kapotou motoru. dělení vzduchu teplota cirkulace vzduchu na maximum vypnuta Myslete na to, že otevřenými větracími otvory na přístrojové desce stále přichází do prostoru pro cestující určité množství vzduchu, nezávisle na poloze voliče. Chcete-li maximální přívod vzduchu do prostoru nohou nebo na sklo, uzavřete větrací otvory. Otevřete vnější větrací otvory, abyste zabránili zamlžení skel ve dveřích. Větší množství čerstvého vzduchu: Jasná skla: všechny větrací otvory otevřené větrák na stupni 4 dělení vzduchu teplota na minimum cirkulace vzduchu vypnuta střední větrací otvory zavřené větrák na stupni 4 dělení vzduchu REC - můžete na několik minut přepnout na cirkulaci vzduchu, nechcete-li kupř. v městském provozu pouštět do prostoru pro cestující vzduch zvenku nebo má-li být vnitřek vozu co nejrychleji vyhřát. Při cirkulaci vzduchu neproniká dovnitř žádný čerstvý vzduch. Tento proces nenechávejte zapnutý déle než 10 nebo 15 minut, jinak se zřetelně zhorší kvalita vzduchu uvnitř vozu. Teplotu regulujte voličem teploty. U takového nastavení může při vlhkém nebo chladném počasí dojít k zamlžení skel. teplota cirkulace vzduchu na maximum vypnuta 2:13

36 Topení, větrání a klimatizace s manuálním ovládáním Stupně větráku 0 vypnuto 4 nejvyšší provozní stupeň Volič teploty stupňovitý od chladné (zcela vlevo) po teplou (zcela vpravo) Provozní volič Dělení vzduchu lze nastavit na otáčecí stupnici s 270 stupni. vzduch k oknům vzduch do prostoru nohou a k oknům Cirkulace vzduchu Vzduch uvnitř vozu bude v pohybu, t.zn.bez přístupu čerstvého vzduchu zvenčí. Zapnutá cirkulace je signalisována rozsvíceným kontrolním světlem. Spínač klimatizace Je-li zapnutá, svítí LED. Vyhřívání zadního okna a vnějšího zrcátka Je-li zapnuté, svítí LED. vzduch do prostoru nohou vzduch k větracím otvorům 2:14

37 Nejlepší výkon topení Nejlepší chlazení Jasná skla mísení vzduchu zastaveno klimatizace vypnuta větrák na stupni 3 dělení vzduchu teplota cirkulace vzduchu na maximum zapnuta všechny větrací otvory zavřené klimatizace zapnuta větrák na stupni 4 dělení vzduchu Topení, větrání a klimatizace s manuálním ovládáním teplota na minimum cirkulace vzduchu vypnuta. Je-li uvnitř vozu příliš chladno, nastavte teplotu voličem střední větrací otvory zavřené klimatizace zapnutá větrák na stupni 4 Některé tipy Klimatizaci je možno použít do venkovní teploty 0 C. Při zapnuté klimatizaci je možno regulovat teplotu voličem. Klimatizaci používejte pravidelně, abyste zabezpečili správnou funkčnost systému. Myslete na to, že otevřenými větracími otvory přichází vždy určité množství vzduchu do prostoru pro cestující, nezávisle na poloze voliče. Chcete-li maximální větrání prostoru nohou a okna, zavřete větrací otvory. Otevřete vnější větrací otvory, abyste zabránili zamlžení okenních skel. Zapněte na několik minut cirkulaci vzduchu, pokud nechcete kupř. v městském provozu pouštět dovnitř vozu vzduch nebo má-li být prostor pro cestující rychle vyhřát či ochlazen. Nenechávejte tento proces v činnosti déle než 10 až 15 minut, protože by se zřetelně zhoršila kvalita vzduchu v prostoru pro cestující. Teplotu můžete ovládat voličem teploty. Při tomto nastavení může za chladného nebo vlhkého počasí dojít k zamlžení skel. Při vlhkých povětrnostních podmínkách můžete zapnutím klimatizace vysušit vzduch v prostoru pro cestující, nastavíte-li volič teploty do nejvyšší polohy. dělení vzduchu teplota cirkulace vzduchu na maximum vypnuta 2:15

38 Topení, větrání a klimatizace s elektronickou regulací Spínač větráku 0 vypnuto 5 nejvyšší stupeň AUT automatická regulace větráku Provozní volič Zvolte žádanou funkci. Spínač lze plynule nastavit mezi značenými polohami. Volič polohy Nastavte žádanou teplotu. AUT Provozní volič automatická regulace dělení vzduchu, vzduch jde větracími otvory vzduch k oknům V této poloze neprobíhá cirkulace vzduchu a větrák běží na nejvyšší rychlost, je-li spínač větráku v poloze AUT. Senzor teploty Pozor, nezakrývat! vzduch do prostoru nohou a k oknům Cirkulace vzduchu Vzduch v prostoru pro cestující bude v pohybu, tzn. bez přívodu čerstvého vzduchu zvenku. Vyhřívání zadního okna a vnějšího zrcátka Spínač klimatizace zelené světlo - klimatizace zapnutá červené světlo - klimatizace vypnutá vzduch do prostoru nohou vzduch do prostoru nohou a k větracím otvorům 2:16

39 ECC (Electronic Climate Control) - elektronické ovládání klimatizace Klimatizace drží bez ohledu ne venkovní teplotu nastavené hodnoty ve vnitřním prostoru. Systém samočinně zvolí nastavení, které vede nejrychleji k žádané teplotě. Nastavení na vyšší nebo nižší teplotu, než je opravdu nutné, ovlivní pouze trochu rychlost, s kterou je žádaná teplota dosažena. Teplota dodržovaná systémem závisí mimo rychlosti proudění vzduchu výměníkem tepla také na rychlosti vozu a na intensitě slunečního svitu (změřeném senzorem na přístrojové desce). Topení, větrání a klimatizace s elektronickým ovládáním Pokyny Nastavení automatiky Spínač větráku do polohy AUT, provozní volič do polohy AUT, nastavit teplotu na voliči. Nastavení rychlosti větráku proběhne automaticky. Jasná okna větrák na stu- Provozní volič do polohy peň 5. K optimalizaci automatické funkce nechte vždy boční větrací otvory otevřené. Tak vstupuje do prostoru do cestující vždy určité množství vzduchu, nezávisle na poloze voliče. Chcete-li maximálně větrat v prostoru nohou nebo okenních skel, zavřete větrací otvory. Otevřete vnější větrací otvory, abyste zabránili zamlžení skel ve dveřích. Při chladném počasí uzavřete střední větrací otvory, abyste docílili příjemné teploty v prostoru pro cestující. K optimalizaci automatické funkce je nutno mít klimatizaci vždy zapnutou. Klimatizaci je možno použít při vnější teplotě do 0 C. Chcete-li vypnout klimatizaci kvůli úspoře paliva, nastavte ji na polohu AC OFF. Používejte klimatizaci pravidelně, abyste zabezpečili bezchybnou funkci systému. REC - můžete na několik minut přepnout na cirkulaci vzduchu, pokud kupř. v městském provozu nechcete dovnitř pouštět vzduch zvenku. Při cirkulaci nejde do prostoru pro cestující žádný čerstvý vzduch. Tento provozní druh nenechávejte zapnutý déle než 10 nebo 15 minut, jinak se znatelně zhorší kvalita vzduchu v prostoru pro cestující. U tohoto nastavení se v chladném nebo vlhkém počasí mohou zamlžit okna. Je-li spínač větráku v poloze AUT, přepne se režim během ochlazovací doby automaticky na cirkulaci vzduchu. 2:17

40 Topení, větrání a klimatizace s elektronickým ovládáním Poruchy řízení klimatizace Nastavení REC je možno použít i k ohřátí nebo ochlazení vnitřního prostoru, je-li stupeň větráku nastaven manuálně. Nezakrývejte senzor slunečního světla žádnými předměty. Senzor je vestavěn na straně spolujezdce v rámečku reproduktoru na krytu přístrojové desky. V případě zakrytí dostane řídící jednotka elektronického ovládání klimatizace zkreslené informace. Ve spínači je vestavěno varovné světlo, které upozorní na vznik poruchy. Při výskytu poruchy se světlo na 20 sekund rozbliká. Trvá-li porucha nadále při druhém spuštění motoru, bliká světlo dalších 20 sekund. Spojte se s Vaším prodejcem Volvo. Všeobecné pokyny Pracuje-li klimatizace za vysokých vnějších teplot, může dojít k odkapávání kondenzované vody pod vozem. Při provozu klimatizace se může vyskytnout určité množství vlhkosti větracími otvory. K tomu dochází při vysoké vlhkosti vzduchu a vysoké venkovní teplotě a jedná se o normální jev. Pokud venku sněží, odstraňujte sníh ze vstupů vzduchu k topení, tzn. z mřížky pod kapotou motoru. Abyste zabezpečili optimální funkci, měla by být vypnuta funkce mísení vzduchu, pokud nechcete používat střední větrací otvory. 2:18

41 Bezpečnostní pásy, bezpečnostní sedačky pro děti, airbagy Tato kapitola se zabývá takovým zařízením, které činí jízdu bezpečnější, tzn. bezpečnostní pásy, bezpečnostní systémy pro děti, SRS airbagy a SIPS. Bezpečnostní pásy 3:2 Napínáky pásů 3:3 Děti jako spolujezdci 3:4 Bezpečnostní systémy pro děti do 3 let 3:6 Děti o váze 15 až 36 kg, integrované bezpečnostní polštářky 3:7 SRS airbagy a vaky SIPS 3:8 3:1

42 Bezpečnostní pásy Vždy si připínejte bezpečnostní pásy! Již náhlé prudké zabrzdění může vést k těžkým poraněním, nemáte-li pásy. Dbejte na to, aby byli připoutání všichni spolujezdci. Jinak by mohli být cestující na zadních sedadlech vymrštěni proti opěradlům předních sedadel. To by vedlo k zatížení pásů na předních sedadlech, pro které nejsou stavěny a výsledkem by mohlo být zranění všech cestujících. Pokud nemá řidič připnuty bezpečnostní pásy rozbliká se vedle vnitřního osvětlení červené varovné světlo. Připnutí bezpečnostního pásu Pás pomalu vytáhněte z navíjecí automatiky a kovovou přezku vložte do zámku pásu. Zaklapnutí pásu bude signalisováno slyšitelným cvaknutím. Pásy na předních sedadlech se automaticky přizpůsobí tělesné velikosti každé osoby. Chcete-li výšku pásu nastavit ručně, natáhněte jej o cca 20 cm a uve te pás do příjemnější polohy. Pouze těsně připnutý pás Vám zajistí největší možnou bezpečnost. Opěradlo neposunujte příliš dozadu, pás splní svůj účel pouze tehdy, je-li sedadlo v normální poloze. 80id0634 Uvolnění pásu Stiskněte červené tlačítko na zámku pásu a nechte pás zcela svinout navíjecí automatikou. Současně ve te pás rukou, aby se neotočil. POZOR! Nepoužívejte svorky nebo jiná zařízení, která brání těsnému připnutí pásu. Pás nesmí být otočený. Pás nesmí být příliš napjatý. Pás musí probíhat v oblastí pánve, nikoliv pod břichem. Pás upevníte v pánevní oblasti tak, že jej na úrovni ramene potáhnete -viz obrázek. Každý pás je určen jen pro jednu osobu! Zablokování automatiky Navíjecí automatika normálně neblokuje, takže i s připnutým pásem se můžete na sedadle pohybovat. V následujících situacích dojde k zablokování navíjecí automatiky a pás již nelze vytáhnout: zatáhnete-li rychle za pás při brzdění a zrychlení je-li vozidlo silně nakloněno při rychlém projíždění zatáček 3:2

43 Pravidelně kontrolujte pásy Pravidelně kontrolujte pásy, zda na nich nejsou trhliny a dbejte na to, aby se pásy nacházely v dobrém stavu. Znečištěné pásy ošetřte vodou a jemným čistidlem. Navíjecí automatiku přezkoušejte prudkým vytažením. Navíjecí automatika se musí zablokovat a pás nelze vytáhnout. Napínáky pásů Pro bezpečnostní pásy předních sedadel jsou vestavěny mechanicky pracující napínáky pásů, které jsou uvedeny v činnost odpálením. Napínáky podporují funkci bezpečnostních pásů a zachycují tělo v sedadle. POZOR! Napínáky pásů Pokud je pás silně přetížen, kupř. při čelní srážce, je nutno celý pás nahradit, včetně navíjecí automatiky, napínáku a některých kotvících šroubů. I když není zvenku viditelné poškození pásu, může částečně ztratit vlastnosti absorbce energie. Je nutno nahradit i silně poškozené či potrhané pásy. Nikdy neprovádějte na pásem změny či opravy, přenechte tuto činnost servisu Volvo. 3:3

44 Děti jako spolujezdci Také děti by měly pohodlně a bezpečně sedět! Připoutaným dospělým nabízejí bezpečnostní pásy Vašeho Volva při srážce nebo jiné nehodě dostatečnou ochranu. Myslete na to, že upoutány musí být i děti každého věku a vzrůstu. Nikdy nenechte dítě cestovat na klíně spolujezdce. Druh zvoleného bezpečnostního zařízení a způsob instalace závisí na váze dítěte. Doporučujeme dětské sedačky a polštářky, vyvinuté firmou Volvo speciálně pro vozy této značky. Pokyn: V mnoha zemích platí odlišné předpisy pro pobyt dětí ve vozidlech. Informujte se proto o platných ustanoveních v zemích, kam chcete cestovat. Pokyn pro těhotné ženy Těhotné ženy musí být vždy připoutané. Bezpečnostní pás musí připínat zvláště pečlivě a dbát na to, aby pás probíhal dole pod pánví a nevytvářel tlak na břicho. 3:4

45 Nálepka na krytu palubní desky POZOR! U vozidel s airbagem pro spolujezdce SRS nesmí být dětská sedačka nikdy připevněna na sedadlo spolujezdce. Děti jako spolujezdci Důležité pokyny Používáte-li bezpečnostní systémy pro děti, které jsou k dostání na trhu, pečlivě pročtěte doprovodné pokyny k instalaci a ři te se jimi. Následuje několik bodů, na které byste měli dbát: Nepoužívejte systémy, které jsou opatřeny ocelovým rámem, nebo podobným zařízením a nasazují se na zámek bezpečnostního pásu. Zámek by se mohl nedopatřením otevřít. Volvo nabízí takové bezpečnostní dětské systémy, které byly speciálně vyvinuty a odzkoušeny pro Vaše Volvo. Dětské sedačky instalujte vždy tak, jak předepisuje výrobce (viz další strana). Upevňovací řemeny dětské sedačky neupevňujte na stavěcí páku pro nastavení sedadla nebo na jiné nosníky a tyče či sedadlová pera, mají-li ostré hrany. Opěradlo dětské sedačky opřete o kryt přístrojové desky (pokud není vozidlo vybaveno airbagem pro spolujezdce). Horní hranu dětské sedačky neopírejte o přední sklo. Nikdy nedávejte dětskou sedačku na místo spolujezdce, je-li vybaveno airbagem SRS. Pokyn: Máte-li problémy s instalací bezpečnostních systémů pro děti, spojte se s jejich výrobcem. 3:5

46 Bezpečnostní systémy pro děti do 3 let Děti do 3 let (cca 15kg). V dětské sedačce Volvo jsou bezpeční zejména kojenci. Ve spojení se standardním tříbodovým bezpečnostním pásem a speciální montážní sadou je tato sedačka přípustná pro montáž na sedadlo spolujezdce směrem dozadu nebo pro montáž na vnějším nebo prostředním místě zadního sedadla (u dětí až do váhy 18 kg). Aby mohly děti bezpečně sedět v sedačce, jsou k dostání speciální dětské polštářky, které se jednoduše vloží do sedačky. Aby byla zajištěna nejvyšší možná bezpečnost, je nutno při montáži držáků a upevňovacích řemenů přesně dbát návodu k instalaci. 3:6 Montáž na předním sedadle (mimo vozidla s airbagem spolujezdce) Montáž na vnějším zadním sedadle Upevňovací osy dětské sedačky budou na zadním sedadle uchyceny na kolejničkách a u předního sedadla na středové konzole a bočních nosnících (viz návod k montáži). Upevňovací řemeny připevněte na osy. Při montáži na zadní sedadlo je nutno upevnit opěradlo dětské sedačky. Při montáži dětské sedačky ve te upevňovací řemeny rámem sedadla, upevněte na držáku a utáhněte. Pánevní a ramenní část bezpečnostního pásu upevněte na hák dětské sedačky. Montáž na vnitřním zadním sedadle Pokyn: v zájmu nejvyšší možné bezpečnosti při montáži dětské sedačky přesně dodržujte pokyny v návodu k instalaci. POZOR! Je-li sedadlo spolujezdce vybaveno airbagem SRS, nesmíte na něj připevňovat dětskou sedačku!

47 Děti mezi 15 a 36kg, integrované pásové polštářky POZOR! Dbejte na to, aby pásový polštářek byl vždy správně připevněn. Nastavte bezpečnostní pás tak, aby pohodlně probíhal přes ramena a pánev dítěte. Pokud byl integrovaný polštářek vystaven při nárazu většímu zatížení, musí se vyměnit celý včetně pásu a upevňovacích dílů. Děti by neměly být ponechány v autě bez dozoru. Děti od 3 let (děti mezi 15 a 36kg). Jestliže děti vyrostou z dětské sedačky, musí sedět na zadním sedadle a používat normální bezpečnostní pás. Integrovaný pásový polštářek, vyvinutý firmou Volvo (přípustný pro děti s váhou 15 až 36kg)zajistí ve spojení s bezpečnostními pásy optimální bezpečnost. Montáž pásového polštářku - Smyčkou (1) odtáhněte polštářek od sedadla. - Polštářek posuňte dozadu ve směru opěradla. - Polštářek stiskněte dolů, abyste jej upevnili do správné polohy. - Pánevní díl pásu protáhněte držákem (2) v polštářku, takže pás probíhá dítěti v oblasti kyčlí. Zasunutí pásového polštářku - Uvolněte bezpečnostní pás z držáku na polštářku (2). - Zatáhněte za uvolňovací knoflík pod polštářkem. - Polštářek posuňte dopředu. - Pásový polštářek zatlačte zpět do jeho polohy v sedadle. 3:7

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

OPEL CASCADA Uživatelská příručka

OPEL CASCADA Uživatelská příručka OPEL CASCADA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 47 Úložné prostory... 71 Přístroje a ovládací prvky... 80 Osvětlení... 118 Klimatizace...

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

Úvod. Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu Volvo!

Úvod. Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu Volvo! Úvod Obsah V této příručce najdete rady a tipy týkající se fungování a údržby vozu a také důležité informace vztahující se k bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících. Kromě standardního vybavení je v

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ALFA 159 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 159 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

rok výroby 1995 1999 Obsluha, bezpečnost provozu, údržba

rok výroby 1995 1999 Obsluha, bezpečnost provozu, údržba rok výroby 1995 1999 Obsluha, bezpečnost provozu, údržba 2 Obsah Stručně a výstižně 4 Přístroje 24 Prvky karosérie 40 Bezpečnost 62 Osvětlení 84 Okna, střešní okno 86 Vytápění, větrání 90 Klimatizace 95

Více

Používání této příručky

Používání této příručky Obsah Úvod... 2 Krátce... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 33 Úložné prostory... 54 Přístroje a ovládací prvky... 61 Osvětlení... 78 Informační systém... 83 Klimatizace... 123 Řízení

Více

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

Obsah Bezpečnost Přístroje a ovládací prvky Ovládací prvky klimatizace Audiosystém (volitelná výbava) Telefon (volitelná výbava) Interiér

Obsah Bezpečnost Přístroje a ovládací prvky Ovládací prvky klimatizace Audiosystém (volitelná výbava) Telefon (volitelná výbava) Interiér Obsah Bezpečnost 9 Přístroje a ovládací prvky 27 Ovládací prvky klimatizace 49 Audiosystém (volitelná výbava) 65 Telefon (volitelná výbava) 85 Interiér 99 Zámky a alarm 115 Startování a jízda 127 Kola

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Internetový návod na použití On-line prohlížení přířučky pro uživatele umožňuje seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení stránek

Více

Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo. 100% Ford. 100% spokojenost.

Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo. 100% Ford. 100% spokojenost. Návod k obsluze pro vlastníky FordMondeo 100% Ford. 100% spokojenost. Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík.

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. V této příručce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za příplatek. Navíc je věnována pozornost i alternativnímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení CENÍK LEXUS IS 1 STANDARDNÍ VÝBAVA Bezpečnost a zabezpečení Vybavení exteriéru ABS (protiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly) TRC (systém řízení trakční síly) VSC (řízení

Více

CENÍK 2015. Ceny. EXECUTIVE 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč. 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA

CENÍK 2015. Ceny. EXECUTIVE 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč. 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA CENÍK 2015 Ceny VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč 1 Pakety PAKET OBSAH CENA LEATHER Čalounění sedadel v kombinaci přírodní

Více

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč.

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Výbava Motor Výkon Převodovka Standardní cena Zvýhodnění Zaváděcí cena Power

Více

Návody k obsluze on-line

Návody k obsluze on-line Návody k obsluze on-line Návod k obsluze je k dispozici rovněž na webových stránkách společnosti Citroën, v části MyCitroën. Tento osobní prostor na míru umožňuje vytvořit přímý a upřednostňovaný kontakt

Více

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace Fiat Scudo Výbava a technické specifikace Technické specifikace Fiat Scudo Skříňová dodávka Combi Panorama Počet válců, uspořádání 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě Umístění vpředu, napříč vpředu, napříč vpředu,

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

Cenová nabídka předváděcí vůz

Cenová nabídka předváděcí vůz Autodružstvo Podbabská Jméno: Cenová nabídka předváděcí vůz Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: +420 234 700

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-3 Kč666,682 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Jaguar XF Sportbrake 3.0 Diesel

Jaguar XF Sportbrake 3.0 Diesel Jaguar XF Sportbrake 3.0 Diesel 1 299 000 Kč + DPH Technická data: Ev. číslo JAG0101 Tovární značka: Jaguar Model: XF Sportbrake Stav vozidla: ojeté Karoserie: sedan / limuzína Výkon: 202 kw / 275 PS Objem

Více

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman Motor 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 2,7 l, maximální výkon 202 kw (275 k), maximální točivý moment 290 Nm 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 3,4 l, maximální výkon

Více

VÁŠ XF R-SPORT JAGUAR 2.0 L TURBODIESEL 300 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 374 923 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava:

VÁŠ XF R-SPORT JAGUAR 2.0 L TURBODIESEL 300 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 374 923 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava: VÁŠ XF R-SPORT JAGUAR 2.0 L TURBODIESEL 300 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 374 923 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava: 443 189 Kč¹ Konečná cena 1 818 112 Kč¹ * Cena je orientační a může zahrnovat

Více

VÁŠ XF R-SPORT JAGUAR 3.0 L TURBODIESEL 300 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 745 062 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava:

VÁŠ XF R-SPORT JAGUAR 3.0 L TURBODIESEL 300 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 745 062 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava: VÁŠ XF R-SPORT JAGUAR 3.0 L TURBODIESEL 300 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 745 062 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava: 505 38¹ Konečná cena 2 250 442 Kč¹ * Cena je orientační a může zahrnovat

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Klimatizace a topení 51 Interiér 63 Zámky a alarm 73 Startování a jízda 83 Kola a pneumatiky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Model RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FC20) Cena celkem: 639 900 Kč Technické specifikace Spotřeba paliva a emise

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

LEXUS GS 200t/300h/450h

LEXUS GS 200t/300h/450h LEXUS GS 200t/300h/450h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou

FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou Ilustrativní obrázek. Možné změny na nárazníku. Mimořádná nabídka* Již za 656 900 Kč / 794 849 Kč Např. za 10 016 Kč měsíčně, úrok

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa Brera byla zkonstruována tak, aby byla zaručena maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy,

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34

Motor a jeho parametry... 23 Než se rozjedete... 26 Vlastní jízda se Škodou Octavia... 34 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem............................................. 11 Všeobecný technický popis..........................................

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Mechanismy a příslušenství

Mechanismy a příslušenství Mechanismy a příslušenství MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH SKLA VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HORNÍ VNITŘNÍ

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

LEXUS RC 200t/300h. Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

LEXUS RC 200t/300h. Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS RC 200t/300h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy)

Více

FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz

FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz Mimořádná nabídka* Již za 579 900 Kč bez DPH / 701 679 Kč s DPH - záruka na 5 let/200 000 km Zvýhodněné financování Zlatým úvěrem od Ford Credit pro všechny verze

Více

2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný

2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný SPECIFIKACE Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) BASE 2.0XT Motor 4 válcový přeplňovaný Typ 4 válcový benzínový motor typu Boxer benzínový motor typu Boxer DOHC 16-ventilů Vrtání X Zdvih mm 84,0 90,0 86,0

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE

ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE POUŽITÍ Elektrický skútr je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin

Více

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí.

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí. F I A T 5 0 0 P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T I D E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste dal přednost značce Fiat a blahopřejeme Vám, že zvolil model Fiat Idea. Sestavili jste tento návod k použití a údržbě

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI 8-9místný vůz, bez přepážky

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI 8-9místný vůz, bez přepážky FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI 8-9místný vůz, bez přepážky Zvýhodněná nabídka Rozvor Nosnost (kg) Přípustná hmotnost (kg) 74 kw/100 k/310 Nm 300 BASE L1 1025-719 3000 494 900 Zvýhodněná nabídka platná do 30.

Více

CENÍK FORD KUGA. Titanium. Trend. Feel the difference. Trend. Titanium. Trend. Titanium. Náš tip

CENÍK FORD KUGA. Titanium. Trend. Feel the difference. Trend. Titanium. Trend. Titanium. Náš tip CENÍK FORD KUGA Základní ceny Motor Výkon Převodovka Pohon Cena včetně DPH 2.0 Duratorq TDCi 103 kw / 140 k 6st. manuální 4x2 587 990 2.0 Duratorq TDCi 103 kw / 140 k 6st. manuální 4x4 679 990 2.0 Duratorq

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350 Protokol kontroly motorového vozidla Lexus RX50 Datum kontroly 0.12.2015 Cena 570 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2012 Počet 5 200 Motor.5i Výkon 20 kw Převodovka Automatická VIN

Více

FORD TRANSIT CUSTOM VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou

FORD TRANSIT CUSTOM VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou FORD TRANSIT CUSTOM VAN I CENÍK 23místný vůz, s pevnou přepážkou Mimořádná nabídka* Již za 407 900 Kč bez DPH / 493 559 Kč s DPH klimatizace a rádio ICE Pack 2 pro verzi Leader jen za 25 000 Kč bez DPH,

Více

Keeway KW50QT-2 HURRICANE

Keeway KW50QT-2 HURRICANE Keeway KW50QT-2 HURRICANE ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si koupili skútr KEEWAY KW50QT-2. Společnost KEEWAY využívá při vývoji a výrobě nejnovější techniku a nejkvalitnější výrobní technologii. Uděláme vše

Více

NOVÝ NISSAN NAVARA. 560 000 Kč bez DPH. 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva VÝKON. JISTOTA.

NOVÝ NISSAN NAVARA. 560 000 Kč bez DPH. 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva VÝKON. JISTOTA. NOVÝ NISSAN NAVARA VÝKON. JISTOTA. CENY VÝBAVY TECHNICKÁ DATA Verze ve výbavě Visia od 560 000 Kč bez DPH 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva 1 Na užitkové vozy se vztahuje

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa 159 byla vyprojektována tak, aby maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

FORD TOURNEO CONNECT Návod k obsluze pro vlastníky

FORD TOURNEO CONNECT Návod k obsluze pro vlastníky FORD TOURNEO CONNECT Návod k obsluze pro vlastníky Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací,

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu.

94% Protokol kontroly motorového vozidla. Ford Kuga. Základní informace. Hodnocení. Kompletní servis při prodeji a nákupu ojetého vozu. auta bez starostí Protokol kontroly motorového vozidla Ford Kuga Datum kontroly 1.1.01 Kód technika UZ0001 Cena Základní informace Rok výroby 010 Počet 9 000 Motor 389 000 Kč 94% Hodnocení automatické

Více

Návod k použití. Chladničky pro laboratorní použití 7082 269-00. LKUv 16..

Návod k použití. Chladničky pro laboratorní použití 7082 269-00. LKUv 16.. Návod k použití Chladničky pro laboratorní použití CZ 7082 269-00 LKUv 16.. Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal odevzdejte k likvidaci na

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ

12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E5 04B34 07E7 DÉTAIL1 13E1 12C35 12C36 PROJEĎTE SE! Model Citroën C8 zve Vás a celou Vaši rodinu na jedinečnou vyjížďku. Elegantní linie vozu a jeho dynamický styl jsou zvýrazněné

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Technická příprava

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Technická příprava ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Technická příprava Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Technická příprava 1) Zhasnutá kontrolka zrychlovače při zadané jízdě znamená: 1 b. a) a) vyřazení zrychlovače z trakčního obvodu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) vznětový obsah do 2000 cm 3 výkon min. 135 kw Motor maximální točivý moment min. 380 Nm kombinovaná spotřeba

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Míchačka karet Shuffle King. Obsah balení:

Míchačka karet Shuffle King. Obsah balení: Míchačka karet Shuffle King Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 230/24 V 1x Úchytný plech (pro tenké nebo silné čalounění stolu) 1x Krycí panel (pro tenké nebo silné čalounění stolu) 1x

Více