Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola"

Transkript

1 Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty (kupř. manuální nebo automatická převodovka). V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo předepsány zákonem. Proto doporučujeme přeskočit odstavce, které se netýkají výbavy Vašeho vozu. Technická data a konstrukční údaje včetně vyobrazení v tomto manuálu nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího upozornění. Přístroje a ovládací prvky 1 Vnitřní prostor a topení 2 Bezpečnostní pásy, bezpečnostní systémy pro děti, airbagy 3 Zámky, poplašný systém, imobilizér, ochrana proti vloupání 4 Zavazadla a zavazadlový prostor 5 Startování a jízda 6 Kola a pneumatiky 7 Menší opravy 8 Péče o karoserii 9 Údržba 10 Technická data 11 Čištění výfukových plynů 12 Audio 13

2 Varovná upozornění Kde to bude nutno, zdůrazníme důležité pokyny následujícími slovy: Pozor Upozornění Pokyn POZOR! Tento pokyn upozorní na nebezpečí, které může vést k poranění. Upozornění! Tento pokyn upozorní na nebezpečí poškození vozidla. Pokyn: Zde se jedná o pomocný pokyn. Přídavná informace Montáž přídavného vybavení. Při montáži přídavného vybavení platí právní předpisy pro Vaši zemi, manuály výrobce přídavného vybavení a pokyny výrobce vozidla. V případě pochybnosti se dotažte Vašeho zástupce Volvo. POZOR! Při montáži nepřípustného vybavení nebo při neodborné montáži může dojít k poruše, vzniku požáru nebo negativního vlivu na jízdní vlastnosti vozu. Mobilní telefony Používání mobilních telefonů nebo jiných zařízení, která mají anténu přímo zabudovanou v přístroji, může ovlivnit bezchybnou funkci elektronických systémů vozidla (řízení motoru, ABS, airbagy, apod.).

3 Přístroje a ovládací prvky Tato kapitola Vás seznámí s přístrojovou deskou a s prvky obsluhy Přístroje a ovládací prvky - přehled 1:2 Přístroje a spínače - funkce a obsluha 1:3 Přístroje 1:4 Varovná a kontrolní světla 1:8 Spínací skřínka/zámek volantu 1:10 Světla 1:11 Mlhová světla 1:12 Blikače, stěrače 1:13 Varovná světla, vyhřívané zadní sklo/zrcátko 1:14 Informační centrum řidiče 1:15 Tempomat 1:18 DSA (Dynamic Stability Assistance) 1:19 Výškové nastavení volantu 1:20 1:1

4 + _ + _ Přístroje a ovládací prvky - přehled 1:2

5 1. nastavitelné vnější zpětné zrcátko 2:5 2. elektricky vyhřívané vnější zpětné zrcátko 2:10 3. větrací otvory 2:10 4. spínač osvětlení 1:11 5. regulace šíře světla 1:11 6. spínač mlhových světel 1:12 7. regulátor osvětlení přístrojů 1:11 8. blikače, tempomat 1:13 9. přístroje 1:4 10. houkačka 11. stěrače/ostřikovače, stěrače/ostřikovače světel 1: ventilátor 2: volič teploty (ECvolič teploty) 2: spínač varovných blikačů 1: smíšený vzduch - větrací otvory 2: dělení vzduchu - větrací otvory 2: spínač dělení vzduchu (ECC volič teploty) 2: odkládací skřínka 4:6 19. SRS (airbag) strana spolujezdce 3: LED dioda klimatizace a LED dioda imobilizéru 2: pojistková schránka 8: aretační táhlo kapoty motoru 4:8 23. výškové nastavení volantu 1: ECC senzor teploty 2: spínač cirkulace vzduchu 2: spínač centrálního zamykání 4:2 27. světelná dioda - poplašný systém a imobilizér 4:4 28. informační centrum řidiče - obsluha 1: spínač elektricky vyhřívaných předních sedadel 2:4 30. spínač DSA Dynamic Stability Assistance 1:19 Přístroje a spínače - funkce a obsluha 31. vyhřívání prostoru nohou 2: spínač klimatizace (ECC - spínač elektricky vyhřívaného zadního skla/zrcátka 2: spínač elektricky ovládané dětské pojistky 4:7 34. spínač elektricky vyhřívaného zadního skla/zrcátka (ECC spínač klimatizace) 2: volič automatické převodovky 6: spínač elektricky stavitelného vnějšího zrcátka 2:5 37. spínač elektrického ovládání oken vpředu 2:7 38. blokovací spínač elektrického ovládání oken vzadu 2:7 39. spínač elektrického ovládání oken vzadu 2:7 1:3

6 Přístroje 1:4

7 1 Nastavovací knoflík hodin Hodiny nastavíte otáčením knoflíku. Ve smyslu pohybu hodin minuty. Proti smyslu pohybu hodin hodiny. Při delším podržení tlačítka bude změna minut nebo hodin rychlejší. 2 Hodiny 3 Otáčkoměr Ukazuje otáčky motoru v 100/min. Ručička ukazatele by neměla vstoupit do červeného pole Turbo Diesel Zóna pro nejvyšší dosažitelné otáčky motoru se u modelů s motory Turbo diesel liší od přístroje uvedeného na obrázku. Další informace viz strana 11:8. 4 Nulovací knoflík denního počitadla kilometrů Počitadlo vynulujete stisknutím knoflíku. Musí být zapnuté zapalování! 5 Počitadlo kilometrů 6 Rychloměr 7 Denní počitadlo kilometrů Slouží k počítání km na kratší úseky, číslo vpravo ukazuje stovky metrů. 8 Palivoměr Nádrž má kapacitu cca 60 litrů. Rozsvítí-li se varovné světlo na přístrojové desce, zbývá v nádrži 7 l. 9 Teploměr venkovní teploty (zvláštní výbava) 10 Teploměr chladící kapaliny Ukazuje teplotu chladící kapaliny motoru. Překračuje-li ručička ukazatele do červeného pole, či zůstane-li v něm stát, neprodleně zkontrolujte stav chladící kapaliny. Zkontrolujte jej i po rozsvícení varovného světla, viz str. l:9. Také vozy s turbodieselem mají vedle ukazatele teploty varovné světlo. Další informace o chladícím systému získáte na str. 10:12. Přístroje Informační centrum řidiče Funkčním spínačem si můžete vybrat následující informace: FUEL INST momentální spotřeba paliva FUEL AVG průměrná spotřeba paliva SPEED AVG průměrná rychlost RANGE zbývající akční rádius DIST denní počítadlo kilometrů ENGINE teplota chladící kapaliny motoru EXT venkovní teplota 1:5

8 1:6 Přístroje

9 1. kontrolní světlo levého blikače 2. kontrolní světlo pravého blikače 3. nízká hladina paliva v nádrži 4. teploměr chladící kapaliny (Turbo diesel) 5. kontrolní světlo mlhovek 6. kontrolní světlo zadních mlhovek 7. (kontrolní světlo šíře světelného toku - švédské zvláštní vybavení) 8. varovné světlo výpadku brzdových světel 9. kontrolní světlo dálkových světel 10. varovné světlo poruchy antiblokovacího systému ABS 11. varovné světlo otevřených dveří 12. varovné světlo ruční brzdy 13. varovné světlo tlaku oleje 14. kontrolní světlo varovných blikačů 15. varovné světlo SRS 16. varovné světlo výpadku brzdového okruhu (nízká hladina brzdové kapaliny) a EBD 17. varovné světlo dobíjení 18. neobsazeno 19. kontrolní světlo DSA - zvláštní vybavení, není u turbodieselu 20. varovné světlo žhavících svíček - dieselové motory 21. varovné světlo řízení motoru 22. varovné světlo imobilizéru 23. upozornění na servisní interval 24. nepřipojeno 25. varovné světlo kapaliny v ostřikovačích 26. varovné světlo přívěsu (dle země určení) Přístroje Kontrola při startování Otočíte-li klíčkem do startovací polohy, rozsvítí se světla 8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 (19 a 23, pokud je jimi vůz vybaven). Tak probíhá kontrola správné funkce varovných světel. Tato světla, s výjimkou světel 8, 10, 15 a 22, po uplynutí několika sekund zhasnou. Po nastartování motoru musí zhasnout i tato světla, mimo varovného světla výpadku brzdových světel (8). Toto zhasne teprve po sešlápnutí brzdového pedálu, čímž budete informováni, že brzdová světla fungují normálně. 1:7

10 Varovná a kontrolní světla Tato světla se nesmí rozsvítit během jízdy! Zde uvedená světla se musí rozsvítit vždy při otočení klíče do polohy III a svítit před nastartováním motoru. Takto můžete zkontrolovat funkci žárovek. Po nastartování motoru musí všechna zhasnout, s výjimkou světla ruční brzdy a světla výpadku brzdových světel. Tato světla zhasnou po odbrzdění ruční brzdy. Varovné světlo výpadku brzdových světel Varovné světlo výpadku brzdového okruhu Pokud se světlo rozsvítí během jízdy nebo při brzdění, je hladina brzdové kapaliny v nádobce příliš nízká. Okamžitě zastavte a zkontrolujte stav kapaliny (viz přebal příručky). Pokud varovné světlo svítí po uvolnění brzdového pedálu, nefunguje systém EBD. Brzděte opatrně a je te pomalu k nejbližšímu dealerovi. Viz varovné světlo ABS a také strana 6:16. Varovné světlo řízení motoru Zůstane-li světlo rozsvícené, je porucha v palivové soustavě nebo v zapalovacím systému. Mohlo by to znamenat překročení stanovených hraničních norem pro obsah škodlivin ve výfukových plynech. Nechte vůz přezkoušet v servisu Volvo. pokud začne během jízdy světlo rychle blikat, je rušena výměna dat mezi řízením imobilizéru a řízením motoru. Varovné světlo imobilizéru by se mělo rozsvítit a zůstat rozsvícené. Spojte se s Vašim zástupcem Volvo - viz str. 4:6. 1:8 Varovné světlo tlaku oleje Pokud se rozsvítí během jízdy, je tlak oleje pod nejnižší hodnotou. Okamžitě zastavte a přezkoušejte stav oleje - viz str. 10:7. Po rychlejší jízdě může světlo probliknout při volnoběžných otáčkách. Toto je normální, pokud při zvýšení otáček světlo zhasne. Varovné světlo dobíjení Pokud se rozsvítí, baterie není dobitá. Svítí-li během jízdy, porucha je v palubním elektrickém systému, nebo není dostatečně napnut klínový řemen k pohonu alternátoru. Varovné světlo výpadku brzdového okruhu Pokud se světlo rozsvítí během jízdy nebo při brzdění, je stav brzdové kapaliny v nádobce příliš nízký. Okamžitě zastavte a zkontrolujte stav kapaliny. Varovné světlo ruční brzdy Doporučujeme pravidelné používání ruční brzdy, aby se udržela funkční.

11 Tato světla se nesmí rozsvítit během jízdy! (pokračování) Varovná a kontrolní světla - pokračování Varovné světlo teploty chladící kapaliny Pokud se rozsvítí během jízdy, je teplota příliš vysoká. Zastavte a přezkoušejte stav kapaliny ve vyrovnávací nádobce - viz str. 10:12. Varovné světlo automatické převodovky Svítí při nastavení polohy voliče na program W nebo stupně 3 nebo L. Začne-li světlo blikat, znamená to poruchu v automatické převodovce. Spojte se se zástupcem Volvo. Pokud se Vám zdá, že je vůz líný a varovné světlo bliká, nastavte páku voliče na stupeň L. Obra te se na dealera vozů Volvo. Varovné světlo poruchy ABS Antiblokovací systém brání zablokování kol při prudkém zabrzdění. Rozsvícení světla znamená výpadek ABS, (většinou) včetně systému EBD. Snáze dojde k zablokovaní zadních kol vozu. Je te opatrně k nejbližšímu dealerovi vozů Volvo, kde závadu odstraní. Další informace o ABS najdete na str. 6:16. Varovné světlo SRS (airbag) Svítí-li po spuštění motoru nebo během jízdy, je porucha v diagnostickém spínači systému airbagu. Nechte okamžitě odstranit poruchu v servisu Volvo. Další informace o systému airbagu najdete na str. 3:8 až 3:13. Kontrolní světlo DSA (zvláštní vybavení) DSA brání prokluzu poháněných kol na kluzkém povrchu vozovky. Kontrolní světlo bliká při nedostatečně drsném povrchu vozovky, kdy se kola začínají protáčet a systém pracuje. Kontrolní světlo svítí, je-li v systému DSA porucha. Stejně tak svítí při manuálním vyřazení systému z činnosti pomocí spínače. Bližší informace viz str.1:19. Upozornění na servisní interval Svítí-li toto varovné světlo, nastal čas na provedení pravidelné údržby. Světlo svítí po dobu dvou minut po nastartování motoru. Světlo se rozsvítí v závislosti na jedné z těchto tří podmínek, podle toho, která nastane první: ujetí km, uplynutí 750 hodin provozu nebo uplynutí 12ti měsíců od poslední kontroly. Tyto hodnoty jsou přeprogramovány ve výrobním závodě. Dealer pro provedení údržby světlo zhasne. 1:9

12 Spínací skřínka/zámek volantu 0 - vytažením klíčku zamknete volant 0 poloha zamknuto Volant je zamknutý, když je klíč vytažen ze spínací skříňky. I mezipoloha Rádio Můžete zapnout některá elektrická zařízení (např. rádio). Zapalování je vypnuté. III - startovací poloha Startér je v činnosti. Jakmile motor naskočí, uvolněte klíček. Klíček se automaticky vrátí do jízdní polohy II. Spínací skřínka/zámek volantu Při nesnadném odemknutí volantu otáčejte volantem lehce vlevo a vpravo za současného otáčením klíčku v zámku volantu. Opouštíte-li vozidlo zamykejte vždy zámek volantu jako opatření proti vloupání. POZOR! Během jízdy nebo při vlečení nikdy nevytahujte klíček ze zapalování! Vyjměte jej vždy při opuštění vozu, zejména, jsou-li v autě děti. Startovací poloha Nenaskočí-li motor, je nutno klíčkem otočit do polohy 0, než začnete znovu startovat motor. Imobilizér: Pokud motor nejde nastartovat, je aktivní imobilizér, nebo není možno rozpoznat kód klíče nebo používáte špatný klíč. Zkontrolujte klíč, otočte klíč zpět do polohy 0 a pokuste se ještě jednou nastartovat. Viz také kapitola 4. 1:10

13 1 Světla a parkovací světlo Kontrolní světlo na spínači ukazuje polohu spínače při zapnutém osvětlení. Klíček v poloze 0 a 1 0 osvětlení vypnuto Klíček v poloze II Zapnuto tlumené světlo, stejně jako parkovací a koncové světlo, osvětlení SPZ a osvětlení přístrojové desky. V některých zemích se tlumené světlo zapne automaticky nezávisle na poloze spínače. Parkovací světlo vpředu a koncové světlo Klíček v poloze 0 a I. Nikdy nejezděte s parkovacími světly, jsou určena jako osvětlení stojícího vozu Klíček v poloze II - zapíná také posiční světla nárazníku. Klíček v poloze 0 a I osvětlení vypnuto Klíček v poloze II Zapnuta světla včetně parkovacího světla vpředu, koncového světla, osvětlení SPZ, posičního světla nárazníků a osvětlení přístrojové desky. Pokyn: dálková světla mohou být rozsvícena pouze tehdy, je-li spínač v této poloze. + _ 2 Regulace sklonu světla Sklon světla je stavitelný. Správné nastavení viz. následující tabulka. Zkontrolujte, že nastavení 0 odpovídá normálnímu zatížení. Nastavení zátěž řidič 0 řidič a 1 spolujezdec 0 řidič a 4 spolujezdci 1(0) 5 osob a zátěž 95 kg 2(0) řidič a maximální zátěž 2(2) ( ) - vozidla s Nivomatem 3 Regulátor osvětlení přístrojů Osvětlení je možno snížit až na 30 procent maximálního výkonu. + světlejší tmavší Světla 1:11

14 Mlhovky 4 Vozidla s mlhovkami a koncovými mlhovkami Mlhovka Koncová mlhovka Klíček v zapalování musí být v poloze jízdy II Možné kombinace: pouze mlhovky - spínač v poloze - stisknout spínač mlhovek 5 Vozidla vybavená pouze koncovou mlhovkou Klíček v jízdní poloze II Spínač osvětlení v poloze Stiskněte spínač zadní mlhovky. Otočíte-li spínačem osvětlení do polohy 0, vypne se i koncová mlhovka. Po opětovném zapnutí zapalování je nutno spínač zadní mlhovky stisknout ručně, má-li být toto světlo znovu zapnuto. pouze koncová mlhovka - spínač v poloze - stisknout spínač zadních mlhovek Není možné zapnout koncovou mlhovku pouze s parkovacími světly. mlhovky a koncová mlhovka - spínač osvětlení v poloze - stiskněte spínač mlhovek - potom stiskněte spínač zadní mlhovky Vypnutí mlhovek Znovu stiskněte odpovídající spínač. Mlhovky se automaticky vypnou společně se zapalováním. Je-li nutno při dalším startování mlhovky znovu zapnout, musí to být provedeno ručně. Pokyn: použití mlhovek je v zemích použití rozdílně upraveno zákonem. 1:12

15 Blikače, tlumené a dálkové světlo, světelná houkačka 1. Změna stopy Při malé změně stopy (změna pruhu, předjíždění) lehce stiskněte páčku blikačů nahoru nebo dolů. Páčka se samočinně vrátí do své výchozí polohy. 2. Odbočení 3. Světelná houkačka Páčku přitáhněte směrem k volantu, až ucítíte odpor. Dálkové světlo svítí po dobu držení páčky. 4. Přepnutí mezi tlumeným a dálkovým světlem Spínač osvětlení musí být v poloze. Páčku přitáhněte do polohy pod světelnou houkačkou a potom uvolněte Světla se přepnou mezi tlumeným a dálkovým osvětlením. Oddělené světlomety pro dálková a potkávací světla: Dálková a potkávací světla svítí zároveň. Blikače, stěrače Stěrače, ostřikovače skel/ světlometů 1. Intervalový spínač Užitečný při jízdě v mlze nebo lehkém dešti. Stírače pracují v šestivteřinovém cyklu. 2. Normální rychlost 3. Větší rychlost 4. Stěrače a ostřikovače skel/světlometů Přitáhnete-li páčku k sobě, zapnou se stěrače a ostřikovače. Po uvolnění páčky vykonají stěrače ještě dva nebo tři cykly. Stěrače a ostřikovače světlometů pracují společně se stěrači a ostřikovači skel. Je-li spálená žárovka blikače, blikají kontrolní světla a blikače v rychlejším rytmu. 1:13

16 Varovné blikače, elektricky vyhřívané zadní okno/zrcátko 1 varovné blikače 2 elektricky vyhřívané zadní okno/zrcátko Varovné blikače (1) Všechny čtyři blikače blikají ve stejném rytmu. Použijte je při zastavení vozidla, které pro ostatní účastníky silničního provozu představuje nebezpečí nebo překážku. Dbejte na to, že v různých zemích platí odlišné předpisy o použití varovných blikačů. Elektricky vyhřívané zadní okno (2)* a zpětné zrcátko (zvláštní výbava) Tyto prvky použijte k vysušení nebo k roztátí ledu. Vyhřívání zadního okna a zpětného zrcátka zapnete současně jedním stisknutím spínače. Na spínači se rozsvítí oranžová kontrolka. Vyhřívání vypnete dalším stisknutím tohoto spínače. * u vozidel s ECC je tento spínač uprostřed pole. 1:14

17 Informační centrum řidiče Pomocí informačního centra budou změřená nebo vypočítaná data zobrazovaná na osmi ukazatelích v jednom displeji. Během jízdy zobrazení probíhá třemi různými způsoby: automaticky, kontinuálně nebo na vyvolání. Na displeji budou zobrazena data pro funkci, jejíž segment se rozsvítí červeně, zeleně nebo jantarově. Automatické zobrazování... Po nastartování se na displeji zobrazí akční rádius a současně zvolené funkce, pokud tam již nejsou varovná hlášení.... za jízdy se rozsvítí červené nebo jantarové varovné světlo, pokud: - teplota chladící kapaliny je příliš vysoká (ENGINE) - je málo paliva v nádrži (RANGE) - vnější teplota klesla tak hluboko, že se tvoří náledí (EXT) Podrobnosti se dovíte na následujících stranách. Kontinuální zobrazení dat Během jízdy ukazuje trámkový diagram množství paliva v nádrži. Nerozsvítí-li se červený segment, znamená to, že všechny systémy pracují bezchybně. Na vyvolání Pomocí funkčního spínače se dotážete na tyto informace: FUEL INST FUEL AVG SPEED AVG RANGE DIST ENGINE EXT momentální spotřeba paliva průměrná spotřeba paliva průměrná rychlost zbývající akční radius denní počítadlo kilometrů teplota chladící kapaliny venkovní teplota Informační centrum řidiče Varovná hlášení Funkce akčního rádia, teploty chladící kapaliny a venkovní teploty mají také varovnou funkci, tj. rozsvítí se červený segment pro akční rádius (RANGE) a venkovní teplotu (EXT). Funkce akčního rádiu, teploty olejem teploty chladící kapaliny a venkovní teploty nejsou jen ukazatelem ale mají i varovnou funkci, jakmile se rozsvítí červený segment (jantarový pro akční rádius). Segment bliká, dokud neotočíte funkčním spínačem na příslušnou funkci - - potom segment svítí trvale. Je-li hlášeno více varování, mají varovné funkce motoru přednost před ostatními. 1:15

18 Informační centrum řidiče A. funkční volič B. nulovací spínač Informační centrum řidiče Funkční spínač A Tímto spínačem můžete vybrat jednu ze sedmi funkcí (segment se rozsvítí). Váš prodejce vozů Volvo může naprogramovat informační centrum tak, aby byly zobrazeny bu kilometry, nebo míle. 1:16 Nulovací spínač B K nulování funkcí průměrná rychlost, průměrná spotřeba paliva a denní počítadlo kilometrů (DIST). Funkční volič otočte na žádanou funkci a potom nulovací spínač držte nejméně po dobu jedné sekundy. Palivoměr Palivová rezerva (dva zelené segmenty): jakmile se zbývající akční rádius dostane na 70 km, začne blikat jantarově zbarvený segment funkce RANGE a na display se zobrazí zbývající rádius. To znamená, že se v nádrži nachází cca 7 litrů paliva, což je dostatečné množství na ujetí 70ti kilometrů, v závislosti na průměrné spotřebě za posledních 30 km jízdy. Otočíte-li funkčním spínačem na funkci RANGE, bude jantarově zbarvený segment svítít trvale. Natankujte palivo! Pouze jeden segment - pokud je zbývající akční rádius méně než 15 km, začne jantarově zbarvený segment blikat a na displeji se objeví nápis FUEL (palivo).

19 Všechny funkce jednotlivě 1 FUEL INST Současná spotřeba Zobrazuje nepřetržité informace o spotřebě paliva. Ukazatel je každých 40 metrů aktualizován z množství paliva, dodaného vstřikovačem a ujeté vzdálenosti. 2 FUEL AVG Průměrná spotřeba paliva Od posledního vynulování funkce 3 SPEED AVG Průměrná rychlost na základě projeté vzdálenosti Od posledního vynulování funkce 4 RANGE Akční radius Ukazuje zbývající jízdní dosah se současným množstvím paliva v nádrži, je spočítán na základě spotřeby za posledních 30 ujetých km. Tato funkce je i varovná, pokud rádius činí méně než 70 km(cca 7 litrů paliva). Viz palivoměr na str.1:16. 5 DIST Denní počítadlo kilometrů Ukazuje počet ujetých kilometrů s přesností 0,1 kilometru od posledního vynulování (nebo po ujetí 1 kilometru přes 999 kilometrů). 6 ENGINE Ukazuje teplotu chladící kapaliny Ukazuje teplotu chladící kapaliny (přesný údaj pouze během jízdy). Když se na displeji pro teplotu chladící kapaliny objeví slovo Cold (méně než 40 C), motor ještě nedosáhl normální provozní teploty. Tento ukazatel má i varovnou funkci, pokud teplota chladící kapaliny překročí 127 C. Rozsvítí se červený segment a na displeji se objeví STOP, překročí-li teplota 127 C. Segment zhasne při poklesu teploty pod 115 C. Funkce informačního centra řidiče 7 EXT Ukazuje teplotu venkovního vzduchu cca 40 cm nad povrchem vozovky (přesné údaje pouze během jízdy). Ukazatel má i varovnou funkci, klesne-li venkovní teplota pod 3 C. a upozorní Vás na možnost vzniku náledí. Rozsvítí se červený segment a na displeji se objeví průběžná hodnota venkovní teploty. Klesne-li teplota pod -5 C, je varovná funkce v činnosti po 30 sekund. Poruchy Pokud u funkcí ENGINE nebo EXT ukazuje displej pouze slovo CHECK, může jít o poruchu. Nechte informační centrum překontrolovat v autorizovaném servisu Volvo. 1:17

20 Tempomat A spínač tempomatu SET B provozní spínač tempomatu POZOR! Tempomat nepoužívejte v hustém provozu, ani na kluzkých vozovkách. Upozornění: ve stoupání se může skutečná rychlost lišit od rychlosti nastavené. Zapnutí Spínače tempomatu jsou vestavěny do páčky blikačů. Zapnutí a volba rychlosti 1 provozní spínač B nastavte do polohy ON 2 zrychlete nebo zpomalte na žádanou rychlost Pokyn: tempomat nelze zapnout při rychlostech pod 35 km/h 3 stiskněte stranu + nebo - na straně spínače SET. Tím vložíte danou rychlost do paměti Zpomalení Tempomat se automaticky vypne při sešlápnutí brzdového nebo spojkového pedálu, ale předem zvolená rychlost zůstává nadále v paměti. Vozidlo opět zrychlí na tuto rychlost, jestliže posunete krátkodobě provozní spínač B do polohy RESUME. Klesne-li rychlost pod 30 km/h, bude poslední rychlostní údaj z paměti tempomatu vymazán Zrychlení Tempomat zůstane v činnosti i při krátkodobém zrychlení, kupř. při předjíždění. Vozidlo přejde na původní rychlost bez nutnosti posuvu spínače B. U zapnutého tempomatu je možno zvyšovat nebo snižovat rychlost stisknutím strany + nebo na spínači SET. Krátké stisknutí změní rychlost o cca 1,6 km/h. Po uvolnění spínače bude dosažená rychlost vložena do paměti Vypnutí Nastavte provozní spínač B do polohy OFF nebo sešlápněte brzdu či spojku. Tempomat se automaticky vypne při vypnutí zapalování, stojí-li volič automatické převodovky v poloze N, nebo zpomalíte-li na 70% nastavené rychlosti. To samé proběhne při protočení nebo zablokování kol Automatická převodovka při stoupání nebo klesání řadí automatická převodovka podle možnosti trvale mezi jednotlivými stupni. Tomu se dá zabránit zařazením nižšího stupně nebo volbou jiného programu řazení 1:18

21 Vypnutí DSA Systém se automaticky zapne při nastartování motoru, může však být vypnut manuálně, držíte-li spínač stisknutý více než půl sekundy. Vypnutí systému je signalisováno rozsvícením kontrolního světla. Dynamic Stability Assistance - DSA Samotest Při nastartování by se mělo kontrolní světlo na přístrojové desce nakrátko rozsvítít (cca 2 sekundy), přičemž je současně prováděn samotest. Zůstane-li světlo svítit, může být v systému porucha. DSA* (zvláštní výbava) Vozidlo může být vybaveno tzv. Dynamic Stability Assistance. Jedná se zde o systém proti prokluzu kol. DSA se automaticky zapne při startu a začne pracovat při prokluzu jednoho nebo obou hnacích kol. Senzory ABS ohlásí řídícímu systému motoru, že se hnací kola točí rozdílnou rychlostí. Systém řízení předá povel na vstřikovací ventily, které sníží výkon motoru, až se kola přestanou protáčet. Tím se zvyšuje stabilita při rozjezdu nebo průjezdu zatáčkou a stoupavost na kluzkém povrchu vozovky či na horských úsecích. * neplatí pro turbodiesel Doporučujeme vypnout systém, jedete-li s obutou reservou, jejíž plášt má jiný rozměr. V takovém případě musí být systém přeprogramován. Rychle akcelerujte na 50 km/h a využijte brzdící sílu motoru při zpomalení na 30 km/h a prove te to dvakrát (pomocí motorové brzdy bez použití brzdového pedálu). Celý proces opakujte znovu po montáži normálního kola. Zapnutí DSA Systém zapnete stisknutím spínače. Systém se pak zapne automaticky při dalším nastartování motoru. Kontrolní světlo svítí nepřetržitě: - samotest při startu (2 sek.) - systém nepracuje - vypnuto - porucha bliká: - kolo se protáčí, systém pracuje POZOR! Systém propůjčuje vozu přídavnou stabilitu a tím zvyšuje bezpečnost, ale řidič by neměl podstupovat riziko. 1:19

22 Výškové nastavení volantu, ruční brzda Výškové nastavení volantu Volant je výškově nastavitelný. Páčku 1 na sloupku volantu stlačte dolů. Nastavte volant do žádané polohy. Páčku dejte zpět nahoru a volant zaskočí v nastavené poloze. POZOR! Ujistěte se, že je volant aretován. Nastavujte jej vždy před začátkem jízdy, nikdy během ní. Ruční brzda Páka ruční brzdy se nachází mezi předními sedadly. Brzda působí na zadní kola. Při zatažené brzdě a zapnutém zapalování svítí na přístrojové desce varovné světlo. Brzdu uvolníte zatáhnutím páky o něco nahoru, současně stisknete aretační knoflík, páku spustíte a uvolníte. Při odstavení vozu vždy zatáhněte brzdu - pro maximální bezpečnost zařa te 1 rychlost, u automatické převodovky polohu P. 1:20

23 Vnitřní prostor a topení Následující strany budou pojednávat m.j. o topení, klimatizaci, sedadlech, oknech a dveřích. Přední sedadla 2:2 Zrcátka 2:5 Vnitřní osvětlení, kosmetické zrcátko 2:6 Elektrické ovládání oken 2:7 Popelník a zapalovač 2:8 Posuvná střecha 2:9 Topení a větrání 2:10 Klimatizace a ruční ovládání 2:14 Klimatizace a elektronické ovládání 2:16 2:1

24 Přední sedadla 1 Výškové nastavení Sedadlo řidiče je možno nastavit na sedm různých výškových poloh vpředu a devět poloh vzadu. Sedadlo nastavte před rozjetím. Páka nahoru = nastavení přední strany sedadla Páka dolů = nastavení zadní strany sedadla Sedadlo spolujezdce může Volvo prodejce nastavit na tři různé výšky. 2 Délkové nastavení Polohu sedadla nastavte před rozjetím. Je-li stavěcí oblouk vytažen nahoru, můžete sedadlo posunout vpřed nebo vzad. Dbejte na tom aby sedadlo po nastavení bylo správně zajištěné. 3. Bederní opěra + tvrdší - jemnější Sedadla mají k dispozici nastavitelnou bederní opěru. POZOR! Sedadlem nikdy nepohybujte během jízdy. 4 Nastavení úhlu opěradla Je plynule stavitelný. Kvůli ulehčení by opěradlo nemělo být zatíženo. 5 Sklápěcí opěradlo sedadla spolujezdce Sedadlo spolujezdce je opatřeno mechanismem, takže je možno opěradlo pomocí obou páček sklopit dopředu, přepravujete-li dlouhé předměty. Viz. str. 5:6 2:2

25 POZOR! Při nastavování sedadel dbejte na to, aby se před nebo za sedadlem nevyskytovaly žádné překážky, které by mohly být přivřeny. Nechte i cestujícím vzadu dostatek místa. Děti by se ve vlastním zájmu měly vyvarovat hře se spínači. Přední sedadla Nouzové zastavení: Pokud se sedadlo uvede náhle do pohybu, zastavte jej stisknutím libovolného ovládacího tlačítka. Poznámka! Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která se aktivuje, když je pohyb sedadla blokován nějakou překážkou. Po aktivaci ochrany proti přetížení musíte před dalším nastavováním sedadla asi 20 sekund počkat. Elektricky ovládaná sedadla řidiče a spolujezdce (zvláštní výbava) Pokud je Váš vůz Volvo vybaven elektrickým ovládáním předních sedadel, můžete nastavit požadovanou polohu sedadla následujícími dvěma spínači: Výška přední části sedáku Délkové nastavení Výška zadní části sedáku Úhel opěradla (A) (B) (C) (D) Z bezpečnostních důvodů se nastavování sedadla zastaví ihned po uvolnění spínače. 2:3

26 Elektricky vyhřívaná sedadla, opěrky zadních sedadel spínače vyhřívání sedadel nastavování opěrek hlavy Elektricky vyhřívaná sedadla Vyhřívání sedadel se zapíná a vypíná oběma spínači. Topení je řízeno termostatem a vypíná se automaticky. Není-li používání sedadlo spolujezdce, je možno vyhřívání vypnout. Rozsvícení červené LED na spínači signalizuje činnost vyhřívání sedadel. Opěrky zadních sedadel Opěrky je nutno nastavit na správnou výšku. Horní hrana opěrky musí v každém případě dosahovat na střed zadní části hlavy. Je-li obsazeno i prostřední sedadlo, nastavte i jeho opěrku. Zvedněte opěrku, stiskněte knoflík 1 a nastavte správnou výšku. Vyjmutí opěrek zvedněte opěrku, stiskněte knoflík 1 a vytáhněte ji z opěradla zadního sedadla. 2:4

27 Zrcátka vnitřní antireflexní zrcátko ručně stavitelné vnější zrcátko spínač pro elektricky stavitelné vnější zrcátko Vnitřní antireflexní zrcátko A normální poloha, B antireflexní poloha. Odráží oslnění světly za Vámi jedoucích vozidel. Ručně stavitelné vnější zrcátko Zrcátko nastavíte zevnitř vozu pomocí této páčky. Elektricky stavitelné vnější zrcátko (zvláštní výbava) Spínače k nastavení obou zrcátek se nacházejí na střední konsole vedle páky ruční brzdy. Spínače pracují pouze při zapnutém zapalování. A délkové nastavení B výškové nastavení POZOR! Zrcátka nastavujte jedině před rozjetím. Nepoužívejte škrabky z kovu, které mohou poškrábat povrch zrcadla. Určité modelové varianty mají elektricky vyhřívané vnější zrcátko, které se zapíná spolu s vyhříváním zadního okna. Všechny vozy jsou vybaveny zrcátky se širokým úhlem, které umožní i pohled za tzv. mrtvý úhel. Dbejte na to, že zrcátka ukazují úhly a vzdálenosti zkresleně! 2:5

28 Vnitřní osvětlení, kosmetické zrcátko Vnitřní osvětlení vpředu Kolébkový spínač 1 doprava světlo vpředu a vzadu trvale vypnuto, Kolébkový spínač 1 ve středové poloze světlo vpředu a vzadu svítí při otevření dveří, Kolébkový spínač 1 doleva světlo vpředu a vzadu trvale zapnuto. U některých modelových variant je možno obě Čtecí světlo na zadních sedadlech Nad každým madlem vzadu je vestavěno čtecí světlo. Zapíná se překlopením skla nebo pomocí kolébkového spínače vpředu. Světla jsou v činnosti i při otevření dveří. světla vpředu zapínat odděleně spínačem 2. Vnitřní osvětlení se rozsvítí při otevření dveří nebo odemknutí vozu pomocí dálkového ovladače centrálního zamykání. Po uzavření dveří zůstanou po dobu 30 sekund zapnuta osvětlení vpředu a vzadu a světlo nad víkem zavazadlového prostoru.. Vnitřní osvětlení zhasne při zapnutí zapalování nebo uzamknutí dveří. Bez dálkového ovladače: vnitřní osvětlení svítí 15 sekund po zavření dveří. Kosmetické zrcátko (určité modelové varianty) Světlo svítí při otevření kosmetického zrcátka, je-li zapnuto zapalování. 2:6

29 Elektrické ovládání oken (zvláštní výbava) POZOR! Nacházejí-li se ve voze děti dbejte na to, aby při zavírání oken nevystrkovaly z okna prsty nebo hlavu. Neopouštějte vozidlo bez vyjmutí klíčku ze zapalování, aby nikdo nemohl zavřít okna za nepřítomnosti řidiče. 1 spínač pro elektrické ovládání oken 2 blokovací spínač pro okna v zadních dveřích Elektrické ovládání oken Okna mohou být ovládána spínači na střední konsole nebo na dveřích. Klíček zapalování musí být v jízdní poloze II.Stisknutím zadního dílu spínače okno otevřete, stisknutím předního dílu jej zavřete. Okno dveří u řidiče je vybaveno automatickou spouštěcí funkcí. Pokud spínač jen krátce stisknete, spustí se sklo do nejspodnější polohy. Dalším krátkým stisknutím spínače spouštění okna přerušíte. Pokyn: automatickou spouštěcí funkcí je vybaveno pouze okno dveří u řidiče. Blokovací spínač pro okna v zadních dveřích Aby malé děti nemohly otevřít okna, je možno okna pomocí blokovacího spínače vyřadit z činnosti. ON - okna v zadních dveřích je možno ovládat spínačem na dveřích OFF - okna v zadních dveřích lze ovládat pouze z místa řidiče. Pokud necháváte děti v autě bez dozoru, vytažením klíčku ze zapalování přerušte dodávku elektrického proudu do ovladačů okenních skel. 2:7

30 Popelník a zapalovač Popelník Lehce zatlačte na kryt s nápisem PUSH a popelník se otevře automaticky. Chcete-li popelník vyprázdnit, uchopte jej po stranách, zatlačte a vyjměte svisle nahoru. Zapalovač Zatlačením jej uvedete v činnost. Spirála se cca 6-8 sekund žhaví, potom zapalovač vyskočí a můžete jej vyjmout. Zapalovač má výkon 120 W. Popelník vzadu Vyprázdnění: Popelník zcela vytáhnete. Zadní stranu lehce nadzvednete. Popelník vyjmete. 2:8

31 Posuvná střecha větrací poloha spínač posuvné střechy Elektricky ovládaná posuvná střecha Může být otevřena jako normální posuvná střecha nebo můžete její zadní stranu zvednout do větrací polohy, přejete-li si uvnitř vozu více čerstvého vzduchu. Klíček musí být v jízdní poloze II. A Větrací poloha: stisknete pravou stranu spínače 1 a střecha se otevře. Střechu zavřete stisknutím levé strany spínače. Střecha musí být předtím zavřená. posuvná střecha B Posuvná střecha otevření: stiskněte levou stranu spínače 1 zavření: stiskněte pravou stranu spínače 1 POZOR! Máte-li v autě děti, dbejte, aby jejich hlavy nebo prsty netvořily překážku, zavírá-li se střecha. Neopouštějte vozidlo, aniž byste vyjmuli klíčky ze zapalování. vnitřní clona Vnitřní clona K posuvné střeše náleží ručně stavitelná vnitřní clona. Ta se automaticky otevře při odsunutí střešního dílu. Pokyn: je-li střecha otevřená, clonu nezavírejte, mohla by se poškodit její funkce. Při problémech Vysadí-li elektrický posuv střechy, je možno střešní díl zavřít ručně klíčem z nářadí k vozu - - viz str. 8:19. 2:9

32 Topení a větrání Na následujících stranách najdete užitečné informace pro optimální využití topení, větrání či klimatizace Vašeho vozu. Klimatizace Vám nabízí možnost udržení vnitřku vozu v příjemné teplotě za horkého počasí. Je-li klimatizace zapnutá, mějte okna a posuvnou střechu zavřené. Pokyn: klimatizace Vašeho vozu pracuje pouze s novým ekologickým mediem R134a. Chladicí medium neobsahuje chlor a neškodí ozonové vrstvě. Při doplnění nebo jako náhradní náplň smí být použito pouze R134a. Tyto práce přenechejte autorizovanému servisu fy Volvo. topení a větrání bez klimatizace - str. 2:12 a 2:13 topení a větrání s klimatizací manuálně ovládanou - str.2:14 a 2:15 topení a větrání s klimatizací elektronicky ovládanou - str. 2:16 a 2:17 Pylový filtr Máte-li ve voze pylový filtr (zvláštní výbava), je nutno jej každých km vyměnit, aby se zabezpečila správná funkce větrání. Větrací otvory A otevření B zavření C boční nastavení proudu vzduchu D výškové nastavení proudu vzduchu E smíšený vzduch chladný F smíšený vzduch teplý Funkce mísení vzduchu Otevřenými větracími otvory A můžete přivádět čerstvý vzduch (u modelů s klimatizací chlazený vzduch) otáčením ovladačem E. Toto umožní přívod chladného vzduchu do prostoru hlavy, zatímco zbytek prostoru pro cestující bude vytápěn. Nejsou-li používány středové větrací otvory a prostor pro cestující má být rychle vyhřát, byste měli vypnout funkci mísení vzduchu. 2:10

33 Dělení vzduchu větrání roztátí předního skla větrání/prostor nohou roztátí předního skla/ prostor nohou prostor nohou mísený vzduch 2:11

34 Topení a větrání bez klimatizace Spínač větráku 0 vypnuto 4 nejvyšší provozní stupeň Volič teploty stupňovité ovládání od chladné (zcela vlevo) po teplou (zcela vpravo) Provozní volič Dělení vzduchu lze nastavit na otáčecí stupnici s 270 stupni. vzduch k oknům vzduch do prostoru nohou a k oknům vzduch do prostoru nohou vzduch k větracím otvorům Cirkulace vzduchu Vzduch uvnitř vozu bude v pohybu, tzn. nebude přiváděn vzduch zvenčí. Je-li zapnutá cirkulace vzduchu, svítí kontrolní světlo. Vyhřívání zadního skla a vnějšího zrcátka Je-li zapnuto, svítí LED. 2:12

35 Nejlepší výkon topení: zastavit mísení vzduchu větrák na stupni 3 Topení a větrání bez klimatizace Dbejte na to, aby nebyl ničím zakryt (kupř. listí nebo sníh) otvor pro přívod vzduchu k topení - mřížka pod kapotou motoru. dělení vzduchu teplota cirkulace vzduchu na maximum vypnuta Myslete na to, že otevřenými větracími otvory na přístrojové desce stále přichází do prostoru pro cestující určité množství vzduchu, nezávisle na poloze voliče. Chcete-li maximální přívod vzduchu do prostoru nohou nebo na sklo, uzavřete větrací otvory. Otevřete vnější větrací otvory, abyste zabránili zamlžení skel ve dveřích. Větší množství čerstvého vzduchu: Jasná skla: všechny větrací otvory otevřené větrák na stupni 4 dělení vzduchu teplota na minimum cirkulace vzduchu vypnuta střední větrací otvory zavřené větrák na stupni 4 dělení vzduchu REC - můžete na několik minut přepnout na cirkulaci vzduchu, nechcete-li kupř. v městském provozu pouštět do prostoru pro cestující vzduch zvenku nebo má-li být vnitřek vozu co nejrychleji vyhřát. Při cirkulaci vzduchu neproniká dovnitř žádný čerstvý vzduch. Tento proces nenechávejte zapnutý déle než 10 nebo 15 minut, jinak se zřetelně zhorší kvalita vzduchu uvnitř vozu. Teplotu regulujte voličem teploty. U takového nastavení může při vlhkém nebo chladném počasí dojít k zamlžení skel. teplota cirkulace vzduchu na maximum vypnuta 2:13

36 Topení, větrání a klimatizace s manuálním ovládáním Stupně větráku 0 vypnuto 4 nejvyšší provozní stupeň Volič teploty stupňovitý od chladné (zcela vlevo) po teplou (zcela vpravo) Provozní volič Dělení vzduchu lze nastavit na otáčecí stupnici s 270 stupni. vzduch k oknům vzduch do prostoru nohou a k oknům Cirkulace vzduchu Vzduch uvnitř vozu bude v pohybu, t.zn.bez přístupu čerstvého vzduchu zvenčí. Zapnutá cirkulace je signalisována rozsvíceným kontrolním světlem. Spínač klimatizace Je-li zapnutá, svítí LED. Vyhřívání zadního okna a vnějšího zrcátka Je-li zapnuté, svítí LED. vzduch do prostoru nohou vzduch k větracím otvorům 2:14

37 Nejlepší výkon topení Nejlepší chlazení Jasná skla mísení vzduchu zastaveno klimatizace vypnuta větrák na stupni 3 dělení vzduchu teplota cirkulace vzduchu na maximum zapnuta všechny větrací otvory zavřené klimatizace zapnuta větrák na stupni 4 dělení vzduchu Topení, větrání a klimatizace s manuálním ovládáním teplota na minimum cirkulace vzduchu vypnuta. Je-li uvnitř vozu příliš chladno, nastavte teplotu voličem střední větrací otvory zavřené klimatizace zapnutá větrák na stupni 4 Některé tipy Klimatizaci je možno použít do venkovní teploty 0 C. Při zapnuté klimatizaci je možno regulovat teplotu voličem. Klimatizaci používejte pravidelně, abyste zabezpečili správnou funkčnost systému. Myslete na to, že otevřenými větracími otvory přichází vždy určité množství vzduchu do prostoru pro cestující, nezávisle na poloze voliče. Chcete-li maximální větrání prostoru nohou a okna, zavřete větrací otvory. Otevřete vnější větrací otvory, abyste zabránili zamlžení okenních skel. Zapněte na několik minut cirkulaci vzduchu, pokud nechcete kupř. v městském provozu pouštět dovnitř vozu vzduch nebo má-li být prostor pro cestující rychle vyhřát či ochlazen. Nenechávejte tento proces v činnosti déle než 10 až 15 minut, protože by se zřetelně zhoršila kvalita vzduchu v prostoru pro cestující. Teplotu můžete ovládat voličem teploty. Při tomto nastavení může za chladného nebo vlhkého počasí dojít k zamlžení skel. Při vlhkých povětrnostních podmínkách můžete zapnutím klimatizace vysušit vzduch v prostoru pro cestující, nastavíte-li volič teploty do nejvyšší polohy. dělení vzduchu teplota cirkulace vzduchu na maximum vypnuta 2:15

38 Topení, větrání a klimatizace s elektronickou regulací Spínač větráku 0 vypnuto 5 nejvyšší stupeň AUT automatická regulace větráku Provozní volič Zvolte žádanou funkci. Spínač lze plynule nastavit mezi značenými polohami. Volič polohy Nastavte žádanou teplotu. AUT Provozní volič automatická regulace dělení vzduchu, vzduch jde větracími otvory vzduch k oknům V této poloze neprobíhá cirkulace vzduchu a větrák běží na nejvyšší rychlost, je-li spínač větráku v poloze AUT. Senzor teploty Pozor, nezakrývat! vzduch do prostoru nohou a k oknům Cirkulace vzduchu Vzduch v prostoru pro cestující bude v pohybu, tzn. bez přívodu čerstvého vzduchu zvenku. Vyhřívání zadního okna a vnějšího zrcátka Spínač klimatizace zelené světlo - klimatizace zapnutá červené světlo - klimatizace vypnutá vzduch do prostoru nohou vzduch do prostoru nohou a k větracím otvorům 2:16

39 ECC (Electronic Climate Control) - elektronické ovládání klimatizace Klimatizace drží bez ohledu ne venkovní teplotu nastavené hodnoty ve vnitřním prostoru. Systém samočinně zvolí nastavení, které vede nejrychleji k žádané teplotě. Nastavení na vyšší nebo nižší teplotu, než je opravdu nutné, ovlivní pouze trochu rychlost, s kterou je žádaná teplota dosažena. Teplota dodržovaná systémem závisí mimo rychlosti proudění vzduchu výměníkem tepla také na rychlosti vozu a na intensitě slunečního svitu (změřeném senzorem na přístrojové desce). Topení, větrání a klimatizace s elektronickým ovládáním Pokyny Nastavení automatiky Spínač větráku do polohy AUT, provozní volič do polohy AUT, nastavit teplotu na voliči. Nastavení rychlosti větráku proběhne automaticky. Jasná okna větrák na stu- Provozní volič do polohy peň 5. K optimalizaci automatické funkce nechte vždy boční větrací otvory otevřené. Tak vstupuje do prostoru do cestující vždy určité množství vzduchu, nezávisle na poloze voliče. Chcete-li maximálně větrat v prostoru nohou nebo okenních skel, zavřete větrací otvory. Otevřete vnější větrací otvory, abyste zabránili zamlžení skel ve dveřích. Při chladném počasí uzavřete střední větrací otvory, abyste docílili příjemné teploty v prostoru pro cestující. K optimalizaci automatické funkce je nutno mít klimatizaci vždy zapnutou. Klimatizaci je možno použít při vnější teplotě do 0 C. Chcete-li vypnout klimatizaci kvůli úspoře paliva, nastavte ji na polohu AC OFF. Používejte klimatizaci pravidelně, abyste zabezpečili bezchybnou funkci systému. REC - můžete na několik minut přepnout na cirkulaci vzduchu, pokud kupř. v městském provozu nechcete dovnitř pouštět vzduch zvenku. Při cirkulaci nejde do prostoru pro cestující žádný čerstvý vzduch. Tento provozní druh nenechávejte zapnutý déle než 10 nebo 15 minut, jinak se znatelně zhorší kvalita vzduchu v prostoru pro cestující. U tohoto nastavení se v chladném nebo vlhkém počasí mohou zamlžit okna. Je-li spínač větráku v poloze AUT, přepne se režim během ochlazovací doby automaticky na cirkulaci vzduchu. 2:17

40 Topení, větrání a klimatizace s elektronickým ovládáním Poruchy řízení klimatizace Nastavení REC je možno použít i k ohřátí nebo ochlazení vnitřního prostoru, je-li stupeň větráku nastaven manuálně. Nezakrývejte senzor slunečního světla žádnými předměty. Senzor je vestavěn na straně spolujezdce v rámečku reproduktoru na krytu přístrojové desky. V případě zakrytí dostane řídící jednotka elektronického ovládání klimatizace zkreslené informace. Ve spínači je vestavěno varovné světlo, které upozorní na vznik poruchy. Při výskytu poruchy se světlo na 20 sekund rozbliká. Trvá-li porucha nadále při druhém spuštění motoru, bliká světlo dalších 20 sekund. Spojte se s Vaším prodejcem Volvo. Všeobecné pokyny Pracuje-li klimatizace za vysokých vnějších teplot, může dojít k odkapávání kondenzované vody pod vozem. Při provozu klimatizace se může vyskytnout určité množství vlhkosti větracími otvory. K tomu dochází při vysoké vlhkosti vzduchu a vysoké venkovní teplotě a jedná se o normální jev. Pokud venku sněží, odstraňujte sníh ze vstupů vzduchu k topení, tzn. z mřížky pod kapotou motoru. Abyste zabezpečili optimální funkci, měla by být vypnuta funkce mísení vzduchu, pokud nechcete používat střední větrací otvory. 2:18

41 Bezpečnostní pásy, bezpečnostní sedačky pro děti, airbagy Tato kapitola se zabývá takovým zařízením, které činí jízdu bezpečnější, tzn. bezpečnostní pásy, bezpečnostní systémy pro děti, SRS airbagy a SIPS. Bezpečnostní pásy 3:2 Napínáky pásů 3:3 Děti jako spolujezdci 3:4 Bezpečnostní systémy pro děti do 3 let 3:6 Děti o váze 15 až 36 kg, integrované bezpečnostní polštářky 3:7 SRS airbagy a vaky SIPS 3:8 3:1

42 Bezpečnostní pásy Vždy si připínejte bezpečnostní pásy! Již náhlé prudké zabrzdění může vést k těžkým poraněním, nemáte-li pásy. Dbejte na to, aby byli připoutání všichni spolujezdci. Jinak by mohli být cestující na zadních sedadlech vymrštěni proti opěradlům předních sedadel. To by vedlo k zatížení pásů na předních sedadlech, pro které nejsou stavěny a výsledkem by mohlo být zranění všech cestujících. Pokud nemá řidič připnuty bezpečnostní pásy rozbliká se vedle vnitřního osvětlení červené varovné světlo. Připnutí bezpečnostního pásu Pás pomalu vytáhněte z navíjecí automatiky a kovovou přezku vložte do zámku pásu. Zaklapnutí pásu bude signalisováno slyšitelným cvaknutím. Pásy na předních sedadlech se automaticky přizpůsobí tělesné velikosti každé osoby. Chcete-li výšku pásu nastavit ručně, natáhněte jej o cca 20 cm a uve te pás do příjemnější polohy. Pouze těsně připnutý pás Vám zajistí největší možnou bezpečnost. Opěradlo neposunujte příliš dozadu, pás splní svůj účel pouze tehdy, je-li sedadlo v normální poloze. 80id0634 Uvolnění pásu Stiskněte červené tlačítko na zámku pásu a nechte pás zcela svinout navíjecí automatikou. Současně ve te pás rukou, aby se neotočil. POZOR! Nepoužívejte svorky nebo jiná zařízení, která brání těsnému připnutí pásu. Pás nesmí být otočený. Pás nesmí být příliš napjatý. Pás musí probíhat v oblastí pánve, nikoliv pod břichem. Pás upevníte v pánevní oblasti tak, že jej na úrovni ramene potáhnete -viz obrázek. Každý pás je určen jen pro jednu osobu! Zablokování automatiky Navíjecí automatika normálně neblokuje, takže i s připnutým pásem se můžete na sedadle pohybovat. V následujících situacích dojde k zablokování navíjecí automatiky a pás již nelze vytáhnout: zatáhnete-li rychle za pás při brzdění a zrychlení je-li vozidlo silně nakloněno při rychlém projíždění zatáček 3:2

43 Pravidelně kontrolujte pásy Pravidelně kontrolujte pásy, zda na nich nejsou trhliny a dbejte na to, aby se pásy nacházely v dobrém stavu. Znečištěné pásy ošetřte vodou a jemným čistidlem. Navíjecí automatiku přezkoušejte prudkým vytažením. Navíjecí automatika se musí zablokovat a pás nelze vytáhnout. Napínáky pásů Pro bezpečnostní pásy předních sedadel jsou vestavěny mechanicky pracující napínáky pásů, které jsou uvedeny v činnost odpálením. Napínáky podporují funkci bezpečnostních pásů a zachycují tělo v sedadle. POZOR! Napínáky pásů Pokud je pás silně přetížen, kupř. při čelní srážce, je nutno celý pás nahradit, včetně navíjecí automatiky, napínáku a některých kotvících šroubů. I když není zvenku viditelné poškození pásu, může částečně ztratit vlastnosti absorbce energie. Je nutno nahradit i silně poškozené či potrhané pásy. Nikdy neprovádějte na pásem změny či opravy, přenechte tuto činnost servisu Volvo. 3:3

44 Děti jako spolujezdci Také děti by měly pohodlně a bezpečně sedět! Připoutaným dospělým nabízejí bezpečnostní pásy Vašeho Volva při srážce nebo jiné nehodě dostatečnou ochranu. Myslete na to, že upoutány musí být i děti každého věku a vzrůstu. Nikdy nenechte dítě cestovat na klíně spolujezdce. Druh zvoleného bezpečnostního zařízení a způsob instalace závisí na váze dítěte. Doporučujeme dětské sedačky a polštářky, vyvinuté firmou Volvo speciálně pro vozy této značky. Pokyn: V mnoha zemích platí odlišné předpisy pro pobyt dětí ve vozidlech. Informujte se proto o platných ustanoveních v zemích, kam chcete cestovat. Pokyn pro těhotné ženy Těhotné ženy musí být vždy připoutané. Bezpečnostní pás musí připínat zvláště pečlivě a dbát na to, aby pás probíhal dole pod pánví a nevytvářel tlak na břicho. 3:4

45 Nálepka na krytu palubní desky POZOR! U vozidel s airbagem pro spolujezdce SRS nesmí být dětská sedačka nikdy připevněna na sedadlo spolujezdce. Děti jako spolujezdci Důležité pokyny Používáte-li bezpečnostní systémy pro děti, které jsou k dostání na trhu, pečlivě pročtěte doprovodné pokyny k instalaci a ři te se jimi. Následuje několik bodů, na které byste měli dbát: Nepoužívejte systémy, které jsou opatřeny ocelovým rámem, nebo podobným zařízením a nasazují se na zámek bezpečnostního pásu. Zámek by se mohl nedopatřením otevřít. Volvo nabízí takové bezpečnostní dětské systémy, které byly speciálně vyvinuty a odzkoušeny pro Vaše Volvo. Dětské sedačky instalujte vždy tak, jak předepisuje výrobce (viz další strana). Upevňovací řemeny dětské sedačky neupevňujte na stavěcí páku pro nastavení sedadla nebo na jiné nosníky a tyče či sedadlová pera, mají-li ostré hrany. Opěradlo dětské sedačky opřete o kryt přístrojové desky (pokud není vozidlo vybaveno airbagem pro spolujezdce). Horní hranu dětské sedačky neopírejte o přední sklo. Nikdy nedávejte dětskou sedačku na místo spolujezdce, je-li vybaveno airbagem SRS. Pokyn: Máte-li problémy s instalací bezpečnostních systémů pro děti, spojte se s jejich výrobcem. 3:5

46 Bezpečnostní systémy pro děti do 3 let Děti do 3 let (cca 15kg). V dětské sedačce Volvo jsou bezpeční zejména kojenci. Ve spojení se standardním tříbodovým bezpečnostním pásem a speciální montážní sadou je tato sedačka přípustná pro montáž na sedadlo spolujezdce směrem dozadu nebo pro montáž na vnějším nebo prostředním místě zadního sedadla (u dětí až do váhy 18 kg). Aby mohly děti bezpečně sedět v sedačce, jsou k dostání speciální dětské polštářky, které se jednoduše vloží do sedačky. Aby byla zajištěna nejvyšší možná bezpečnost, je nutno při montáži držáků a upevňovacích řemenů přesně dbát návodu k instalaci. 3:6 Montáž na předním sedadle (mimo vozidla s airbagem spolujezdce) Montáž na vnějším zadním sedadle Upevňovací osy dětské sedačky budou na zadním sedadle uchyceny na kolejničkách a u předního sedadla na středové konzole a bočních nosnících (viz návod k montáži). Upevňovací řemeny připevněte na osy. Při montáži na zadní sedadlo je nutno upevnit opěradlo dětské sedačky. Při montáži dětské sedačky ve te upevňovací řemeny rámem sedadla, upevněte na držáku a utáhněte. Pánevní a ramenní část bezpečnostního pásu upevněte na hák dětské sedačky. Montáž na vnitřním zadním sedadle Pokyn: v zájmu nejvyšší možné bezpečnosti při montáži dětské sedačky přesně dodržujte pokyny v návodu k instalaci. POZOR! Je-li sedadlo spolujezdce vybaveno airbagem SRS, nesmíte na něj připevňovat dětskou sedačku!

47 Děti mezi 15 a 36kg, integrované pásové polštářky POZOR! Dbejte na to, aby pásový polštářek byl vždy správně připevněn. Nastavte bezpečnostní pás tak, aby pohodlně probíhal přes ramena a pánev dítěte. Pokud byl integrovaný polštářek vystaven při nárazu většímu zatížení, musí se vyměnit celý včetně pásu a upevňovacích dílů. Děti by neměly být ponechány v autě bez dozoru. Děti od 3 let (děti mezi 15 a 36kg). Jestliže děti vyrostou z dětské sedačky, musí sedět na zadním sedadle a používat normální bezpečnostní pás. Integrovaný pásový polštářek, vyvinutý firmou Volvo (přípustný pro děti s váhou 15 až 36kg)zajistí ve spojení s bezpečnostními pásy optimální bezpečnost. Montáž pásového polštářku - Smyčkou (1) odtáhněte polštářek od sedadla. - Polštářek posuňte dozadu ve směru opěradla. - Polštářek stiskněte dolů, abyste jej upevnili do správné polohy. - Pánevní díl pásu protáhněte držákem (2) v polštářku, takže pás probíhá dítěti v oblasti kyčlí. Zasunutí pásového polštářku - Uvolněte bezpečnostní pás z držáku na polštářku (2). - Zatáhněte za uvolňovací knoflík pod polštářkem. - Polštářek posuňte dopředu. - Pásový polštářek zatlačte zpět do jeho polohy v sedadle. 3:7

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Nákup nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4 Požadovaná technická specifikace vozidel Minimální

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer Servisní knížka Verze 1.0 Rover 75 Rover 75 Tourer Vaše motorizace Výkon (PS) Točivý moment (N/m) 0-100 km (s) Maximální rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km) Výroba v letech Benzín 1.8 120 160 10.9 195

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze je

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE

SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE VOZIDLA IHNED K ODBĚRU: SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE BÍLÁ METALÍZA ABS + EBD + posilovač brzdné síly, ESP + TCS, elektricky ovládaná přední okna, posilovač řízení, immobilizér, centrální zamykání

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Poznámka Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

SPOTŘEBA (l/100 km) město / mimo město / kombinovaná

SPOTŘEBA (l/100 km) město / mimo město / kombinovaná Ceník Platnost od 5. srpna 2010 Motorizace MOTOR PŘEVODOVKA VÝKON (kw) SPOTŘEBA (l/100 km) město / mimo město / kombinovaná KAROSERIE JX-E JLX-ES JLX-EL 1.6 VVT 5MT 78 10,2 / 7,1 / 8,2 3dveřová 539 900

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Opel Omega. Příručka pro majitele

Opel Omega. Příručka pro majitele Opel Omega Příručka pro majitele Váš vůz Omega Byl vyvinut s použitím nejnovějších výsledků výzkumu a nabízí technickou dokonalost a vynikající komfort. Váš vůz Omega reprezentuje ideální spojení pokrokové

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze

CITROËN JUMPY ATLANTE. Návod k obsluze CITROËN JUMPY ATLANTE Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Navíc oproti výbavě Trend:

Navíc oproti výbavě Trend: FORD KA I CENÍK Výbava Motor Palivo Výkon Převodovka Cena vč. DPH Trend 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 184 990 Trend Plus 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 199 990 Titanium 1.2

Více

FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz

FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz Mimořádná nabídka* Již za 529 900 Kč bez DPH / 641 179 Kč s DPH - záruka na 5 let/200 000 km Zvýhodněné financování úvěrem 3,99 od Ford Credit pro všechny verze

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč OOEXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ SÉRIE CLIO R.S. MONACO GP OOLAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM OOR.S. DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU

Více

VOLVO V50. Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO!

VOLVO V50. Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVO! VOLVO V50 Quick Guide WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVO! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

TOYOTA MOTOR CORPORATION

TOYOTA MOTOR CORPORATION Předmluva Vítáme vás do stále rostoucí skupiny uvědomělých lidí, kteří řídí vozidla Toyota. Jsme hrdí na vyspělou techniku a kvalitní konstrukci všech našich vozidel. Tato uživatelská příručka popisuje

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

VÝBAVY A CENY CRUZE SW

VÝBAVY A CENY CRUZE SW VÝBAVY A CENY CRUZE SW CENÍK PLATNÝ OD 1.9.2012 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA EMISE CO2 380 000 Kč + 1.7D Eco 1.4 Turbo 1.7D Eco 2.0 VCDi AT 1.4 Turbo 2.0 VCDi 2.0 VCDi AT 302900 Kč 317900 Kč 415900 Kč

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NOVÝ DISCOVERY SPORT DISCOVERY SPORT SE LR-SD4 AUTOMATIC. Základní cena 1 235 047 Kč Nakonfigurovaná výbava na přání: Celková cena 1 512 863 Kč*

NOVÝ DISCOVERY SPORT DISCOVERY SPORT SE LR-SD4 AUTOMATIC. Základní cena 1 235 047 Kč Nakonfigurovaná výbava na přání: Celková cena 1 512 863 Kč* NOVÝ DISCOVERY SPORT DISCOVERY SPORT SE LR-SD4 AUTOMATIC Základní cena 1 235 047 Kč Nakonfigurovaná výbava na přání: Celková cena 1 512 863 Kč* Zobrazené ceny a produkty v konfigurátoru mají čistě informativní

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaRoomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60

QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO XC60 VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto rychlého průvodce a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M

2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Příručka uživatele Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Příručka uživatele Chevrolet Captiva M Krátce......................... 1-1 Informace pro první jízdu...... 1-1 Klíče..........................

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením S městem na jedné vlně od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením VÍTĚZ 2013 MALÉ VOZY ŠESTÝ SMYSL PRO MĚSTO NOVÝ NISSAN MICRA Systém Inteligentního klíče rozpozná

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko:

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko: DINNER TIME DOUBLE Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti Savic. Než krmítko začnete používat, doporučujeme Vám vyzkoušet, zda lze poklopy manuálně otevřít. Doporučujeme ověřit funkčnost krmítka

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740 Motorizace modelu Fabia: /63kW EU5-5,2 l/100km - 121 g/km CO2, Motorizace modelu Roomster: /63kW EU5-5,7 l/100km - 134 g/kmco2, Motorizace modelu : /63kW EU5-6,1 l/100km - 119 g/kmco2, /77kW EU5-6,4 l/100km

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením.

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho vozidla. Tento Návod k obsluze

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

TOYOTA, váš životní úlovek

TOYOTA, váš životní úlovek TOYOTA, váš životní úlovek Těší nás, že jsme se stali partnerem Českomoravské myslivecké jednoty a společně můžeme pečovat o přírodu. Na pomoci přírodě nám záleží stejně jako na poskytování kvalitního

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více