bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí."

Transkript

1 F I A T L I N E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Linea. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla. Doporučujeme Vám si celý návod pozorně pročíst ještě před první jízdou. Návod obsahuje informace, upozornění a rady důležité pro používání vozidla a umožňují plně využívat technických předností Vašeho vozu Fiat. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli upozornění a pokyny označené symboly: bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. V přiložené Záruční knížce naleznete přehled o službách, které Fiat nabízí svým zákazníkům: Záruční list, v němž jsou uvedeny záruční lhůty a podmínky pro údržbu vozidla; přehled doplňkových služeb vyhrazených pro zákazníky značky Fiat. Pěkné čtení a šťastnou cestu! V tomto návodu k obsluze a údržbě jsou popsány všechny verze modelu Fiat Linea. Proto berte v úvahu pouze informace týkající se vybavení, motorizace a verze zakoupeného vozidla.

3 ČTĚTE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ! ČERPÁNÍ PALIVA Benzínové motory: čerpejte pouze bezolovnatý benzín s oktanovým číslem (RON) nejméně 95, který odpovídá evropské normě EN 228. K Dieselové motory: Do vozidla čerpejte výhradně motorovou naftu podle evropské normy EN 590. Používáním jiných výrobků nebo směsí se může nenapravitelně poškodit motor a tím může pozbýt platnost záruka na vozidlo. MOTORU Benzínové motory: zkontrolujte, zda je parkovací brzda zatažená, řadicí pákou zařaďte neutrál, sešlápněte na doraz spojkový pedál, bez sešlápnutí pedálu akcelerace otočte klíčkem zapalování na AVV a uvolněte jej, jakmile motor naskočí. Dieselové motory: Zkontrolujte, zda je zatažená parkovací brzda. Zařaďte neutrál, sešlápněte spojkový pedál na doraz bez sešlápnutí pedálu akcelerace, otočte klíček na MAR a počkejte, až zhasnou kontrolky Y a m. Pak přetočte klíček v zapalování na AVV a uvolněte jej po naskočení motoru. ZAPARKOVÁNÍ VOZIDLA U HOŘLAVÝCH LÁTEK S motorem v chodu se katalyzátor zahřívá na vysoké teploty. Proto neparkujte s vozidlem na trávě, suchém listí, jehličí nebo jiném hořlavém materiálu: nebezpečí požáru. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro vyšší ochranu životního prostředí je vozidlo vybaveno soustavou, která průběžně diagnostikuje komponenty ovlivňující emise škodlivin.

4 PŘÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE Jestliže si po zakoupení vozidla chcete nechat doinstalovat zařízení, která vyžadují přívod elektrického proudu (s rizikem postupného vybití baterie), vyhledejte autorizovaný servis Fiat, kde vyhodnotí celkovou spotřebu elektrického proudu a prověří, zda elektrická soustava vozidla snese požadovaný odběr. CODE Card (u příslušné verze vozidla) Uchovávejte kartu na bezpečném místě, ale nikoliv ve vozidle. Doporučujeme mít elektronický kód uvedený na CODE card vždy u sebe. PLÁNOVANÁ Správná údržba umožňuje zachovat dlouhodobě výkony vozidla, bezpečnostní a ekologické charakteristiky jakož i nízké provozní náklady. V NÁVODU K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ naleznete důležité informace, rady a upozornění ohledně správného používání, bezpečné jízdy a péče o vůz. Zvláštní pozornost věnujte symbolům " (bezpečnost osob) # (ochrana životního prostředí)! (ochrana vozidla).

5 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK 4 PALUBNÍ DESKA PŘÍSTROJOVÁ DESKA... 5 SYMBOLY... 6 SYSTÉM FIAT CODE... 6 KLÍČKY... 8 ALARM SPÍNACÍ SKŘÍŇKA ZAPALOVÁNÍ PŘÍSTROJOVÁ DESKA PALUBNÍ PŘÍSTROJE DIG ÁLNÍ DISPLEJ MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ MULTIFUNKČNÍ KONFIGUROVATELNÝ DISPLEJ TRIP COMPUTER SEDADLA OPĚRKY HLAVY VOLANT ZPĚTNÁ ZRCÁTKA TOPENÍ A VENTILACE MANUÁLNÍ KLIMATIZACE AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE VNĚJŠÍ SVĚTLA OSTŘIKOVÁNÍ SKEL CRUISE CONTROL STROPNÍ SVÍTIDLA OVLÁDAČE ODPOJOVAČ PALIVA VNITŘNÍ VÝBAVA DVEŘE ELEKTRICKÉ OVLADAČE OKEN ZAVAZADLOVÝ PROSTOR VÍKO MOTOROVÉHO PROSTORU NOSIČE NÁKLADŮ/LYŽÍ SVĚTLOMETY SYSTÉM ABS SYSTÉM ESP SYSTÉM EOBD PARKOVACÍ SNÍMAČE AUTORÁDIO INSTALACE ELEKTRICKÝCH/ ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ ČERPÁNÍ PALIVA OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

6 PŘÍSTROJOVÁ DESKA Přítomnost a umístění ovládačů přístrojů a hlásičů se může lišit podle příslušné verze. obr Nastavitelné boční výdechy 2. Pevné boční výdechy 3. Levá páka ovládání vnějších světel 4. Sdružený přístroj 5. Pravá páka: ovládání stíračů čelního a zadního okna, trip computer 6. Ovládací prvky na palubní desce 7. Středové výstupní otvory s nastavitelným směrem vzduchu 8. Pevný horní výstupní otvor ventilace 9. Čelní airbag spolujezdce 10. Schránka 11. Autorádio (u příslušné verze vozidla) 12. Ovládací prvky topení/ventilace/klimatizace 13. Spínací skříňka zapalování 14. Čelní airbag řidiče 15. Nastavovací páka volantu 16. Ovládací panely: přední/koncová světla do mlhy/nastavení sklonu světlometů/digitální displej/multifunkční displej. F0R0001m REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 5

7 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST SYMBOLY Na některých komponentech nebo u některých komponentů vozidla jsou upevněny barevné štítky, na nichž se nacházejí symboly, jimiž je uživatel upozorněn na důležitá opatření, která musí u daného komponentu dodržovat. obr. 1 F0R0002m Souhrnný štítek se symboly obr. 1 se nachází pod víkem motorového prostoru. SYSTÉM FIAT CODE Vozidlo je vybaveno elektronickým imobilizérem, který umožňuje zvýšit ochranu vozidla před odcizením. Systém se uvede do funkce automaticky vytažením klíčku ze spínací skříňky zapalování. Do rukojeti klíčků je zabudovaný elektronický člen, který při spouštění motoru moduluje vysokofrekvenční signál, jenž vyšle speciální anténa vestavěná do spínací skříňky. Modulovaný signál představuje heslo, které je při každém nastartování motoru jiné a podle něhož řídicí jednotka identifikuje klíč a povolí startování motoru vozidla. REJSTŘÍK TECHNICKÉ A PÉČE 6

8 FUNGOVÁNÍ Při každém spuštění, tzn. otočení klíčku na MAR, řídicí jednotka systému Fiat CODE odešle na řídicí jednotku motoru identifikační kód, který vypne blokování funkcí. Tento kód je odeslán pouze v případě, že řídicí jednotka systému Fiat CODE identifikovala kód, který obdržela od klíčku. Otočením klíčku na STOP systém Fiat CODE deaktivuje funkce řídicí jednotky motoru. Pokud není během startování kód rozpoznán správně, na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka Y (viz kapitola Kontrolky a hášení ). V takovém případě otočte klíček na STOP a zpět na MAR. Pokud blok trvá, zkuste to s dalšími klíčky od vozidla. Pokud se motor nezdaří nastartovat ani tentokrát, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. UNĚNÍ Každý klíček je opatřen vlastním kódem, který musí být uložen do paměti řídicí jednotky systému. Pro uložení nových klíčků do paměti maximálně osmi se obraťte na autorizovaný servis Fiat. Rozsvícení kontrolky Y za jízdy Jestliže se rozsvítí kontrolka Y, znamená to, že probíhá samočinná diagnostika systému (např. po poklesu napětí). Pokud kontrolka Y nadále svítí, vyhledejte autorizovaný servis Fiat. Silnými nárazy se mohou poškodit elektronické komponenty zabudované v klíčku zapalování. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 7

9 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST A PÉČE TECHNICKÉ KLÍČKY CODE CARD obr. 2 (pro příslušné verze vozidla) K vozidlu se dodávají dvoje klíčky a CODE card, na níž jsou uvedeny následující údaje: A elektronický kód; B mechanický kód, který je třeba nahlásit autorizovanému servisu Fiat při objednávce náhradních klíčků. Je vhodné mít trvale s sebou elektronický kód A-obr. 2. UNĚNÍ Aby byly klíčky trvale provozuschopné, nevystavujte je přímému působení slunečních paprsků, aby se nepoškodily jejich elektronické součástky. REJSTŘÍK V případě změny vlastníka vozu je nezbytné, aby nový vlastník dostal všechny klíčky a CODE card. obr. 2 F0R0003m obr. 3 F0R0004m KLÍČEK S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM obr. 3 Kovová vložka A se zasouvá do rukojeti a ovládá se jí: spínací skříňka zapalování; zámky dveří; odemknutí/zamknutí uzávěru palivové nádrže (u příslušné verze vozidla). Pro vytažení kovové vložky stiskněte tlačítko B-obr. 4 nebo B-obr. 5. obr. 4 Při zasunutí zpět postupujte takto: F0R0005m držte stisknuté tlačítko B-obr. 4 nebo B-obr. 5 a zasuňte kovovou vložku A; uvolněte tlačítko B a natočte kovovou vložku A tak, aby bylo znát zaklapnutí, jímž je zaručeno její řádné zasunutí. 8

10 Tlačítko B stiskněte pouze v patřičné vzdálenosti od těla, především od očí a věcí, které by se mohly poškodit (např. od oděvu). Nenechávejte klíčky bez dozoru, aby s nimi nemohl nikdo zejména děti manipulovat a stisknout náhodně tlačítko. Tlačítko Ë ovládá odemykání dveří a zavazadlového prostoru. Tlačítko Á ovládá zamykání dveří a víka zavazadlového prostoru. Tlačítkem R (u příslušné verze vozidla) lze na dálku otevřít víko zavazadlového prostoru. Odemknutím dveří se na přednastavenou dobu rozsvítí přední stropní svítidlo. obr. 5 F0R0006m Signalizace kontrolky na dveřích řidiče obr. 5 Zamknutím dveří se kontrolka A rozsvítí na cca. 3 sekundy, pak začne blikat (výstražná funkce). Při nesprávném zamknutí dveří nebo víka zavazadlového prostoru se kontrolka rozbliká rychle současně se směrovými světly a povel se neprovede. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 9

11 BEZPEČNOST A PÉČE REJSTŘÍK TECHNICKÉ PALUBNÍ DESKA OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH KLÍČKU S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM Systém může detekovat až osm dálkových ovládání. Nové dálkové ovládání si objednejte u autorizovaného servisu Fiat, vezměte sebou všechny klíčky, jež vlastníte, kartu CODE card, průkaz totožnosti a doklady o vlastnictví vozu. obr. 6 F0R0007m VÝMĚNA BATERIE V KLÍČKU S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM obr. 6 Postup při výměně baterie: stiskem tlačítka A vysuňte kovovou vložku B ven; šroubováčkem otočte šroub C na :; vytáhněte zásuvku pro baterie D a vložte novou baterii E podle správné polarity; zasuňte zásuvku pro baterie D do klíčku a zajistěte ji otočením šroubu C na Á. Vybité baterie jsou ekologicky závadné. Proto je nutno je vyhazovat do příslušných odpadních nádob nebo je možné je odevzdat v autorizovaném servisu Fiat, který zajistí zpracování tohoto odpadu. 10

12 MECHANICKÝ KLIČEK obr. 7 (u příslušných verzí vozidla) Kovová část A klíče je pevná. Klíčkem se ovládá: spínací skříňka zapalování; zámky dveří; odemknutí/zamknutí uzávěru palivové nádrže (u příslušné verze vozidla). obr. 7 F0R0008m ALARM Systém alarmu je k dispozici v rámci příslušenství Lineaccessori Fiat. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 11

13 PALUBNÍ DESKA Klíčky (s dálkovým ovládáním a bez něho) lze ovládat následující funkce: Typ klíčku Odemknutí zámků Zamknutí zámků zvenku Odemknutí zavazadlového prostoru Otevření oken (u příslušné verze vozidla) Zavření oken (u příslušné verze vozidla) BEZPEČNOST Mechanický klíček Otočení klíčku doleva (na straně řidiče) Otočení klíčku doprava (na straně řízení) Klíček s dálkovým ovládáním Blikání směrových světel (pouze s klíčkem s dálkovým ovládáním) Otočení klíčku doleva (na straně řidiče) Krátký stisk tlačítka Ë dvě bliknutí Otočení klíčku doprava (na straně řízení) Krátký stisk tlačítka Á Jedno bliknutí Krátký stisk tlačítka R dvě bliknutí Delší stisk (více než dvě sekundy) tlačítka Ë dvě bliknutí Delší stisk (více než 2 sekundy) tlačítka Á Jedno bliknutí REJSTŘÍK A PÉČE TECHNICKÉ Výstražná kontrolka Vypnutí Nepřerušované svícení cca 3 sekundy a pak výstražné blikání Výstražné blikání Vypnutí Výstražné blikání UNĚNÍ Okna se otevřou při odemknutí dveří a zavřou při jejich zamknutí. 12

14 SPÍNACÍ SKŘÍŇKA ZAPALOVÁNÍ Klíček má tři polohy obr. 8: STOP: motor je vypnutý, klíček lze vytáhnout, řízení je zamknuté. Mohou fungovat některá elektrická zařízení (např. autorádio, centrální zamykání, atd.) MAR: jízdní poloha. Mohou fungovat všechna elektrická zařízení. AVV: startování motoru (nearetovaná poloha). Spínací skříňka zapalování je vybavena elektronickým bezpečnostním systémem, díky němuž při neúspěšném pokusu o spuštění motoru je nutno přepnout klíček v zapalování nejdříve na STOP a teprve pak zopakovat pokus o nastartování.! Po neoprávněné manipulaci se spínací skříňkou zapalování (např. při pokusu od odcizení), ji před cestou nechejte zkontrolovat u autorizovaného servisu Fiat. obr. 8 F0R0009m Při opouštění vozu vytáhněte klíček ze zapalování, aby nikdo nemohl manipulovat s ovládači. Nezapomeňte zatáhnout parkovací brzdu. Pokud vozidlo zaparkujete ve stoupání, zařaďte první rychlostní stupeň; pokud stojí vozidlo v klesání, zařaďte zpáteční rychlost. Ve vozidle bez dozoru dospělého nikdy nenechávejte děti. ZÁMEK ŘÍZENÍ Zapnutí Se spínací skříňkou v poloze STOP vytáhněte klíček ze zapalování a otočením volantu zámek zamkněte. Odemknutí Mírně pohněte volantem a otočte klíčkem do polohy MAR. Nikdy nevytahujte klíč ze spínací skříňky pokud vozidlo jede. Volant by se automaticky zablokoval při prvním natočení. To samozřejmě platí i při tažení vozidla. Je přísně zakázáno v rámci poprodejního dovybavování vozidla upravovat řízení nebo volantový hřídel (např. při montáži imobilizéru) způsobem, který by vedl k zániku záruky a snížil výkony systému, způsobil vážné problémy z hlediska bezpečnosti a neshodu s homologací vozidla. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 13

15 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST PŘÍSTROJOVÁ DESKA Verze s digitálním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Palivoměr s kontrolkou záložní zásoby paliva C Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty D Otáčkoměr E Digitální displej A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK obr. 9 F0R0010m Verze s multifunkčním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Palivoměr s kontrolkou záložní zásoby paliva C Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty D Otáčkoměr E Multifunkční displej 14 obr. 10 F0R0011m

16 obr. 11 F0R0164m Verze s konfigurovatelným multifunkčním displejem A Rychloměr (ukazatel rychlosti) B Palivoměr s kontrolkou záložní zásoby paliva C Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru s kontrolkou maximální teploty D Otáčkoměr E Nastavitelný multifunkční displej REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 15

17 A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA PALUBNÍ PŘÍSTROJE Barva podkladu přístrojů a jejich typologie závisejí na verzi vozidla. obr. 12 F0R0012m obr. 13 F0R0013m RYCHLOMĚR obr. 12 Ukazuje rychlost vozidla. OTÁČKOMĚR obr. 13 Otáčkoměr poskytuje informace o otáčkách motoru za minutu. UNĚNÍ Systém řízení elektronického vstřikování progresivně omezuje dodávku paliva při přetáčení motoru, s následným progresivním poklesem jeho výkonu. S motorem na volnoběh může otáčkoměr ukazovat podle daného stavu postupné či náhlé zvýšení otáček. Toto chování je normální a není třeba se znepokojovat, protože na ně má vliv třeba zapnutí klimatizace nebo elektrického ventilátoru. V popsaných případech pomalá změna počtu otáček slouží k uchování nabité baterie. 16

18 obr. 14 F0R0014m obr. 15 F0R0015m PALIVOMĚR obr. 14 Ukazatel ukazuje množství paliva v nádrži. E prázdná nádrž (viz informace uvedené v kapitole Čerpání paliva ). F plná nádrž. Rozsvícení kontrolky A signalizuje, že v nádrži zbývá cca 7 litrů paliva. Nejezděte s téměř prázdnou nádrží, případnými výpadky dodávky paliva se může poškodit katalyzátor. UNĚNÍ Pokud se ručička nachází v poloze E a kontrolka A bliká, znamená to, že se v soustavě vyskytla závada. V takovém případě vyhledejte autorizovaný servis Fiat a nechejte soustavu zkontrolovat. UKAZATEL TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY MOTORU obr. 15 Ukazatel ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru; ukazování začíná, jakmile teplota kapaliny překročí asi 50 C. Při normálním používání vozidla se ukazatel může pohybovat po stupnici v závislosti na provozních podmínkách vozu. C Nízká teplota chladicí kapaliny motoru. H Vysoká teplota chladicí kapaliny motoru. Rozsvícení kontrolky B (u některých verzí spolu s upozorněním na multifunkčním displeji) signalizuje nadměrné zvýšení teploty chladicí kapaliny. V takovém případě vypněte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. Pokud se ručka teploměru chladicí kapaliny dostane do červené zóny, okamžitě vypněte motor a obraťte se na autorizovaný servis Fiat. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 17

19 BEZPEČNOST REJSTŘÍK PALUBNÍ DESKA A PÉČE TECHNICKÉ DIGITÁLNÍ DISPLEJ STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 16 Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Nastavení sklonu světlometů (pouze se zapnutými potkávacími světly). B Čas (zůstává zobrazen i po vytažení klíčku ze zapalování a zavření předních dveří). C Počitadlo km (zobrazení počtu ujetých km nebo mílí) a údajů TRIP. Pozn.: S vytaženým klíčkem zapalování (při otevření alespoň jedněch předních dveří) se displej rozsvítí a zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km nebo mílí. obr. 16 F0R0163m obr. 17 F0R0017m OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr Procházení nabídek na displeji a příslušných položek nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MENU Krátký stisk: vstup do menu a/ ESC nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji dolů nebo snížení zobrazené hodnoty. Pozn.: Tlačítky + a se aktivují různé funkce podle následujících stavů: Nastavení osvětlení interiéru vozidla s aktivní standardní obrazovkou lze nastavit intenzitu osvětlení přístrojové desky, autorádia a automatické klimatizace. Nastavovací menu (setup) v menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. 18

20 NASTAVOVACÍ MENU obr. 18 Menu obsahuje celou řadu cyklicky uspořádaných funkcí, jejichž navolením tlačítky + a je možné provést následující nastavení: Nastavovací menu se aktivuje krátkým stiskem tlačítka MENU ESC. Jednotlivými stisky tlačítek + a je možno pohybovat se v seznamu nastavovacího menu. Ovládání pak závisí na zvolené položce. Volba položky v menu krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze navolit nastavení menu, které chcete změnit; postupným stiskem + a lze zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku hlavního menu. Volba Zadání času krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze zvolit první údaj, který chcete změnit (hodinu); postupným stiskem + a lze zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze nastavení uložit do paměti a současně přejít na další položku nastavovacího menu (minuty); po nastavení stejným postupem se vrátíte na položku menu, jež byla navolena před tím. Dlouhým stiskem tlačítka MENU ESC pokud se nacházíte na úrovni menu, vystoupíte z prostředí nastavovacího menu; pokud se nacházíte na úrovni nastavení nějaké položky, vstoupíte zpět do menu; uloží se pouze změny, které jsou již uživatelem uloženy (a potvrzeny stiskem tlačítka) MENU ESC). Prostředí nastavovacího menu je časované; výstupem z menu po uplynutí dané doby se uloží pouze úpravy, které již byly uloženy (a potvrzeny krátkým stiskem tlačítka MENU ESC). REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 19

21 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST Ze standardní obrazovky přejdete na procházení krátkým stiskem tlačítka MENU ESC Pro procházení položek v menu stiskněte tlačítko + nebo. Pozn.:Z bezpečnostních důvodů je za jízdy dostupné pouze omezené menu (nastavení SPEEd ). Se stojícím vozidlem je dostupné celé menu. + + A PÉČE + TECHNICKÉ + + F0R2003g REJSTŘÍK obr

22 Nastavení mezní rychlosti (SPEEd) Tato funkce umožňuje předem nastavit mezní rychlost vozu (km/h nebo míle), na jejíž překročení bude řidič upozorněn zvukovou výstrahou (viz kapitola Kontrolky a hlášení). Pro nastavení požadované mezní rychlosti postupujte násled ně: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC; na displeji se zobrazí nápis (SPEEd) a měrná jednotka, která byla předtím nastavena (km/h) nebo (míle/h); stiskem tlačítka + nebo zvolíte vložení (On) nebo vypnutí (OFF) mezní rychlosti; pokud je funkce již aktivní (On), stiskem tlačítka + nebo nastavte požadovanou hodnotu mezní rychlosti a potvrďte ji MENU ESC; Pozn.: Rychlost lze nastavit v rozsahu km/h nebo mílí/h podle nastavené měrné jednotky (viz Nastavení měrných jednotek ). Každým stiskem tlačítka +/ se hodnota zvýší/sníží o pět jednotek. Podržením tlačítka +/ se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a plynule. Když se přiblížíte k požadované hodnotě, dokončete nastavení jednotlivými stisky. Krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; dlouhým stiskem se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Postup při zrušení zadaného limitu rychlosti: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká (On); stiskem tlačítka se na displeji se rozbliká Off; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Nastavení hodin (Hour) Tato funkce umožňuje nastavení hodin. Postup při nastavení: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozblikají hodiny ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozblikají minuty ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Nastavení hlasitosti zvukové signalizace (buzz) Tato funkce umožňuje nastavení hlasitosti akustické signalizace (bzučáku), který doprovází hlášení o závadě/upozornění a stisky tlačítek MENU ESC, + a. Při nastavení požadované hlasitosti postupujte takto: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji zobrazí nápis (buzz); stiskněte tlačítko + nebo pro volbu požadované úrovně hlasitosti (k dispozici máte 8 úrovní). krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 21

23 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST A PÉČE Nastavení měrné jednotky (Unit) Tato funkce umožňuje nastavit měrnou jednotku. Postup při nastavení: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC; na displeji se zobrazí nápis (Unit) a původně nastavená měrná jednotka (km/h) nebo (míle/h); stiskněte tlačítko + nebo a zvolte požadovanou měrnou jednotku; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Aktivace/deaktivace čelního a bočního airbagu na straně spolucestujícího pro ochranu hrudníku/pánve (Side bag) (BAG P) (u příslušné verze vozidla) Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout airbag spolucestujícího. Postupujte takto: stiskněte tlačítko MENU ESC, jakmile se na displeji zobrazí (BAG P OFF) (při vypnutí) nebo (BAG P On) (při zapnutí), stiskněte tlačítko + nebo a pak znovu tlačítko MENU ESC; na displeji se zobrazí žádost o potvrzení; stiskem tlačítek + nebo zvolte YES (Ano) (pro potvrzení zapnutí/vypnutí) nebo NO (Ne) (pro zrušení); krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se zobrazí potvrzovací hlášení a vrátíte se na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení. MENU ESC + + REJSTŘÍK TECHNICKÉ F0R1002g MENU ESC + + F0R1005g MENU ESC F0R1001g F0R1003g F0R1006g F0R1002g F0R1003g 22

24 MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ (u příslušné verze vozidla) Vozidlo lze vybavit multifunkčním displejem, který za jízdy poskytuje informace podle přednastavených funkcí. STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 20 Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Datum B Počitadlo km (zobrazení počtu ujetých km nebo mílí). C Čas (zůstává zobrazen i po vytažení klíčku ze zapalování a zavření předních dveří). D Venkovní teplota E Nastavení sklonu světlometů (pouze se zapnutými potkávacími světly). Pozn.: Při otevření některých předních dveří se na displeji zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km/mílí. obr. 20 F0R0018m OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr Procházení nabídek na displeji a příslušných položek nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MENU Krátký stisk: vstup do menu ESC a/nebo přechod na následující obrazovku či potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji dolů nebo snížení zobrazené hodnoty. obr. 21 F0R0019m Pozn.: Tlačítky + a se aktivují jednotlivé funkce podle následujících situací: Nastavení osvětlení interiéru vozidla s aktivní standardní obrazovkou lze nastavit intenzitu osvětlení přístrojové desky, autorádia a automatické klimatizace. Nastavovací menu (setup) v menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování hodnot: umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 23

25 BEZPEČNOST A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK PALUBNÍ DESKA NASTAVOVACÍ MENU (SETUP) obr. 22 Menu obsahuje celou řadu cyklicky uspořádaných funkcí, jejichž navolením tlačítky + a je možné provést následující nastavení: U některých položek (seřízení hodin a měrná jednotka) je i podmenu. Nastavovací menu se aktivuje krátkým stiskem tlačítka MENU ESC. Jednotlivými stisky tlačítka + nebo je možno pohybovat se v seznamu nastavovacího menu. Způsob obsluhy se v tomto bodě liší podle charakteristiky zvolené položky. Navolení položky hlavního menu bez podmenu: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze navolit nastavení menu, které chcete změnit; postupným stiskem tlačítka + nebo zvolte nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku hlavního menu. Navolení jedné položky hlavního menu obsahujícího i podmenu: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se zobrazí první položka; postupným stiskem tlačítka + nebo můžete procházet položkami podmenu; krátkým stiskem tl tka MENU ESC zvolte zobrazenou položku podmenu a vstoupíte do příslušného nastavovacího menu; postupným stiskem tlačítka + nebo zvolte nové nastavení této položky v podmenu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC uložíte nastavení do paměti a současně se vrátíte na původně zvolenou položku v podmenu. Volba položek datum a seřídit hodiny : krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze zvolit první údaj, který chcete změnit (hodinu); postupným stiskem tlačítka + nebo zvolte nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze uložit nastavení a přejít k další položce nastavovacího menu; pokud je to poslední položka, vrátíte se k předešle nastavené položce menu. Dlouhým stiskem tlačítka MENU ESC: pokud se nacházíte na úrovni hlavního menu, vystoupíte z prostředí nastavovacího menu; pokud se nacházíte v jiném místě menu (na úrovni nastavení některé položky podmenu, na úrovni podmenu nebo nastavení některé položky hlavního menu), dostanete se do úrovně hlavního menu; uloží se pouze změny, které jsou již uživatelem uloženy (a potvrzeny stiskem tlačítka) MENU ESC). Prostředí nastavovacího menu se aktivuje na určitou dobu. Po výstupu z menu vypršením tohoto intervalu se uloží pouze ty změny, které uživatel před tím potvrdil krátkým stiskem tlačítka MENU ESC). 24

26 Příklad: Italiano Deutsch English MENU ESC krátký stisk tlačítka + Türk + Español + SERVICE BUZZ. PÁSY (*) TLAČÍTEK + Nederlands Português Polski Français BAG SPOLUCEST + HLASITOST VÝSTRAH Ze standardní obrazovky přejdete na procházení krátkým stiskem tlačítka MENU ESC Pro procházení položek v menu stiskněte tlačítko + nebo. Pozn.Během jízdy máte k dispozici z bezpečnostních důvodů pouze omezené menu (nastavení SPEEd ). Se stojícím vozidlem je dostupné celé menu. VÝSTUP Z MENU + + UPOZ. NA RYCHLOST JAZYK + DEŠŤOVÝ SENZOR (u příslušné verze vozidla) MĚRNÁ JEDNOTKA AUTOCLOSE Příklad: Rok NASTAVIT ČAS NASTAVIT DATUM VIZ AUTORÁDIO (*) Tuto funkci lze zobrazit pouze po deaktivaci systému S.B.R., kterou musí provést autorizovaný servis Fiat SENZOR SVĚTLOM. (u příslušné verze vozidla) TRIP B Den F0R2004g Měsíc MENU ESC krátký stisk tlačítka + + obr. 21 REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 25

27 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK Mezní rychlost (pípnutí) Tato funkce umožňuje nastavit limit rychlosti vozidla (km/h nebo míle), na jehož překročení bude řidič upozorněn zvukovou výstrahou (viz 1. kapitola Kontrolky a upozornění ). Pro nastavení požadované mezní rychlosti postupujte následovně: stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji zobrazí nápis (Beep Vel.); stiskem tlačítka + nebo zvolte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) upozornění na mezní rychlost; pokud byla funkce již zapnuta (ON), stiskem tlačítek + nebo nastavte požadovanou hodnotu mezní rychlosti a potvrďte ji stiskem MENU ESC. Pozn.: Rychlost lze nastavit v rozsahu km/h ( mílí podle přednastavené měrné jednotky), viz níže Nastavení měrných jednotek. Každým stiskem tlačítka +/ se hodnota zvýší/sníží o pět jednotek. Podržením tlačítka +/ se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a plynule. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Postup při zrušení zadaného limitu rychlosti: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká (On); stiskem tlačítka se na displeji se rozbliká Off; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Nastavení citlivosti dešťového senzoru (Dešťový senzor) (u příslušné verze vozidla) Tato funkce umožňuje nastavit čtyři úrovně citlivosti dešťového senzoru. Postup při nastavení citlivosti: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká původně nastavená úroveň citlivosti; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Osvitový senzor (Nastavení citlivosti senzoru automatických světlometů) (u příslušných verzí vozidla) Tato funkce umožňuje nastavit citlivost soumrakového snímače na jednu ze tří úrovní (úroveň 1 = minimální citlivost, úroveň 2 = střední citlivost, úroveň 3 = nejvyšší citlivost); čím vyšší je citlivost, tím menší množství světla zvenku je třeba pro rozsvícení světel. Postup při nastavení: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká původně nastavená úroveň; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. 26

28 Zapnutí Trip B (údaje Trip B) Touto funkcí lze aktivovat (ON) nebo deaktivovat (OFF) zobrazování údajů v rámci dílčího úseku jízdy, tzv. Trip B. Další informace jsou uvedeny v části Trip computer. Postup při aktivaci/deaktivaci: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC na displeji se rozbliká (ON) nebo (OFF) podle předchozího nastavení; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Nastavení hodin (Nastav čas) Touto funkcí se nastaví čas prostřednictvím dvou podmenu: Čas a Formát. Postup při nastavení: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji se zobrazí dvě podmenu: Ora (čas) a Formato (formát); od jednoho podmenu ke druhému lze přejít tlačítkem + nebo ; zvolte podmenu, které chcete změnit, a krátce stiskněte tlačítko MENU ESC; v případě, že jste vstoupili do podmenu Ora : krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozblikají hodiny ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozblikají minuty ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; v podmenu Formát : krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká nabídka zobrazení; stiskem tlačítka + nebo nastavte režim zobrazení 24h nebo 12h. Po nastavení krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s podmenu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na obrazovku s hlavním menu bez uložení dat. opětným delším stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na standardní obrazovku nebo na hlavní menu podle toho, kde se v menu právě nacházíte. Nastavení data (Nastav datum) Tato funkce umožňuje nastavit datum (den měsíc rok). Postup při nastavení data: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká den (dd); stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká měsíc (mm); stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká rok (rrrr); stiskem tlačítka +nebo proveďte nastavení. Pozn.: Každým stiskem tlačítka + nebo se hodnota zvýší/sníží o jednu jednotku. Podržením tlačítka se hodnota zvyšuje/ snižuje automaticky a rychle. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 27

29 BEZPEČNOST A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK PALUBNÍ DESKA Zobrazení informací o autorádiu (viz rádio) Tato funkce umožňuje zobrazit na displeji informace o autorádiu. Autorádio: kmitočet nebo hlášení RDS o naladěné rozhlasové stanici, aktivace automatického ladění nebo AutoStore; CD audio, CD MP3: číslo stopy; CD Changer: číslo CD a číslo stopy; Postup při zobrazení (ON) nebo vypnutí (OFF) informací o autorádiu na displeji: stiskněte tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká (ON) nebo (OFF) (podle předchozího nastavení); stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Autoclose (samočinné centrální zamknutí dveří vozidla za jízdy) Je-li funkce zapnuta (ON), umožňuje aktivovat automatické zamknutí dveří při překročení rychlosti 20 km/h. Funkcí jsou vybaveny všechny verze a je možné deaktivovat ji pouze prostřednictvím multifunkčního displeje nebo multifunkčního konfigurovatelného displeje. Postup při zapnutí (On) a vypnutí (Off) funkce: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC displej zobrazí podmenu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC, na displeji se zobrazí s blikáním (ON) nebo (OFF) (podle předchozího nastavení); stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stisknutím tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku podmenu nebo dlouhým stisknutím tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku menu bez uložení do paměti; opětným delším stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na standardní obrazovku nebo na hlavní menu podle toho, kde se v menu právě nacházíte. Nastavení měrných jednotek (Měrná jednotka) Tato funkce umožňuje nastavení měrných jednotek prostřednictvím tří podmenu: Vzdálenosti, Spotřeba a Teplota. Postup při nastavení měrné jednotky: stiskem tlačítka MENU ESC na displeji se rozblikají tři podmenu; mezi podmenu lze procházet stiskem tlačítka + nebo ; zvolte podmenu, kde chcete provést změnu, a krátce stiskněte tlačítko MENU ESC; v podmenu vzdálenosti : stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se (podle předchozího nastavení) zobrazí km nebo mi ; volbu proveďte stiskem tlačítka + nebo ; pokud vstoupíte do podmenu spotřeby : stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se (podle předchozího nastavení) zobrazí km/l nebo mpg ; 28

30 Při nastavení měrné jednotky na km umožní displej nastavit měrnou jednotku (km/l) množství spotřeby paliva. Při nastavení měrné jednotky na mi zobrazuje displej množství spotřeby paliva v mpg stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; pokud vstoupíte do podmenu teplota : stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se (podle předchozího nastavení) zobrazí C nebo F ; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; Po nastavení se krátkým stiskem tlačítka MENU ESC vrátíte na obrazovku s podmenu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na obrazovku s hlavním menu bez uložení dat; opětným delším stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na standardní obrazovku nebo na hlavní menu podle toho, kde jste se v menu právě nacházeli. Volba jazyka (jazyk) Pro zobrazování na displeji lze nastavit následující jazyky: italština, turečtina, holandština, portugalština, polština, francouzština, španělština, angličtina, němčina. Postup při nastavení jazyka: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká původně nastavený jazyk ; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Hlasitost zvukové signalizace závad/výstrah (Hlasitost upozornění) Tato funkce umožňuje nastavit až osm úrovní hlasitosti zvukových upozornění při zobrazení výstrah. Při nastavení požadované hlasitosti postupujte takto: stiskem tlačítka MENU ESC na displeji se rozbliká původně nastavená úroveň hlasitosti; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 29

31 BEZPEČNOST REJSTŘÍK TECHNICKÉ PALUBNÍ DESKA A PÉČE Nastavení hlasitosti při stisku tlačítek (Hlas. tlač.) Tato funkce umožňuje nastavit (osm úrovní) hlasitosti zvukového upozornění při stisku tlačítek MENU ESC, + a. Při nastavení požadované hlasitosti postupujte takto: stiskem tlačítka MENU ESC na displeji se rozbliká původně nastavená úroveň hlasitosti; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Pravidelná údržba (Service) Tato funkce umožňuje zobrazit údaje o kilometrickém proběhu a servisních prohlídek. Chcete-li si je zobrazit, postupujte takto: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji podle předchozího nastavení zobrazí počet km nebo mílí zbývajících do prohlídky (viz Měrné jednotky ); krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku. Pozn.: Plánem údržby je servisní prohlídka stanovena vždy po km (nebo mil) nebo po km (u příslušné verze vozidla); toto upozornění se automaticky zobrazí při sepnutí klíčku na MAR, jakmile do prohlídky zbývá km (nebo mil), a pak se zopakuje každých 200 km (nebo 124 mil). Chybí-li do lhůty méně než 200 km, signalizace jsou stále častější. Upozornění se zobrazuje v km nebo mílích podle přednastavené měrné jednotky. Jakmile se předepsaná servisní prohlídka blíží, při otočení klíčku na MAR se na displeji zobrazí upozornění Service včetně počtu kilometrů/mílí zbývajících do prohlídky. V takovém případě zajeďte do autorizovaného servisu Fiat, který jednak provede úkony údržby podle příslušného plánu, jednak vynuluje výše uvedené zobrazování (reset). 30

32 Aktivace/deaktivace čelního a bočního airbagu na straně spolucestujícího pro ochranu hrudníku/pánve (Side bag) (airbag spolucestujícího) (u příslušné verze vozidla) Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout airbag spolucestujícího. Postupujte takto: stiskněte tlačítko MENU ESC. Jakmile se na displeji objeví hlášení (Bag pass: Off) (vypnutí) nebo (Bag pass: On) (zapnutí), stiskněte tlačítko + a, stiskněte znovu tlačítko MENU ESC; na displeji se zobrazí žádost o potvrzení; stiskem tlačítek + nebo zvolte (YES) (Ano) (pro potvrzení zapnutí/vypnutí) nebo NO (Ne) (pro zrušení); krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se zobrazí potvrzovací hlášení a vrátíte se na obrazovku s menu; anebo se delším stiskem tlačítka vrátíte na standardní obrazovku bez uložení. MENU ESC + + F0R1010g MENU ESC + + F0R1013g MENU ESC + + F0R1009g MENU ESC F0R1015g F0R1009g F0R1016g F0R1009g F0R1014g F0R1011g Výstup z menu Je to poslední funkce, kterou se ukončí cyklus nastavení na obrazovce menu. Krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se displej vrátí na standardní obrazovku bez uložení do paměti. Stiskem tlačítka se displej vrátí na první položku menu (upozornění na rychlost). REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 31

33 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK 32 MULTIFUNKČNÍ KONFIGUROVATELNÝ DISPLEJ (u příslušné verze vozidla) Vozidlo je vybaveno multifunkčním konfigurovatelným displejem, který za jízdy poskytuje uživateli informace podle přednastavených funkcí. STANDARDNÍ OBRAZOVKA obr. 23/a Na standardní obrazovce se zobrazuje toto: A Čas B Datum C Indikace režimu Sport (u příslušné verze vozidla) D Počitadlo km (zobrazení ujetých km/ mílí) E Signalizace stavu vozidla (např. otevřené dveře či nebezpečí náledí na vozovce atd.) F Nastavení sklonu světlometů (pouze se zapnutými potkávacími světlomety) G Venkovní teplota Při otočení klíče ve spínací skříňce do polohy MAR se na displeji jako hlavní obrazovka objeví údaj data obr. 23/a nebo tlak přeplňování obr. 23/b, dle předtím provedeného nastavení položky menu První stránka ( Datum nebo Info motor ). obr. 23/a F0R2010g obr. 23/b F0R0241m OVLÁDACÍ TLAČÍTKA obr Procházení nabídek na displeji a příslušných položek nahoru nebo zvýšení zobrazené hodnoty. MENU Krátký stisk: vstup do menu ESC a/nebo přechod na následující obrazovku nebo potvrzení volby. Dlouhý stisk: návrat na standardní obrazovku. Procházení nabídkami na displeji nahoru nebo snížení zobrazené hodnoty. obr. 24 F0R0019m Pozn.: Tlačítka + a aktivují různé funkce podle následujících stavů: v menu: umožňují procházet nahoru nebo dolů; při nastavování umožňují zvýšit nebo snížit hodnotu. Pozn.: Při otevření některých předních dveří se na displeji zobrazí na několik sekund čas a počet ujetých km/mílí.

34 NASTAVOVACÍ MENU obr. 25 Menu obsahuje celou řadu cyklicky uspořádaných funkcí, jejichž navolením tlačítky + a je možné provést následující nastavení: Některé položky (Nastavení hodin a Měrné jednotky) mají podmenu. Nastavovací menu se aktivuje krátkým stiskem tlačítka MENU ESC. Jednotlivými stisky tlačítka + nebo je možno procházet seznamem nastavovacího menu. Způsob obsluhy se v tomto bodě liší podle charakteristiky zvolené položky. Zvolení položky v hlavním menu bez podmenu: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze navolit nastavení menu, které chcete změnit; tlačítky +nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC lze nastavení uložit do paměti a současně se vrátit na původně zvolenou položku hlavního menu. Zvolení položky v hlavním menu s podmenu: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se zobrazí první položka; tlačítky + nebo (postupným stiskem) je možné procházet položkami podmenu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC zvolte zobrazenou položku podmenu a vstoupíte do příslušného nastavovacího menu; tlačítky + nebo (postupným stiskem) je možné zvolit nové nastavení této položky podmenu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC uložíte nastavení do paměti a současně se vrátíte na původně zvolenou položku v podmenu. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 33

35 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK 34 Příklad: Italiano Deutsch English MENU ESC krátký stisk tlačítka + + Türk + (*) Verze Turbo Espanol + Nederlands Français Português Polski VÝSTRAHA PÁSY HLAS. TLAČÍTEK HLASITOST VÝSTRAH SERVICE JAZYK + + Ze standardní obrazovky přejdete na procházení krátkým stiskem tlačítka MENU ESC. Pro procházení položek v menu stiskněte tlačítko + nebo. Pozn.: z bezpečnostních důvodů je za jízdy vozidla pouze omezený přístup do menu, tzn. jen na nastavení Illum (osvětlení) a Beep velocità (upozornění na dosažení mezní rychlost). Ve stojícím vozidle je možné vstoupit do rozšířeného menu. + AIRBAG SPOLUCEST. MĚRNÁ JEDNOTKA + VÝSTUP Z MENU AUTOCLOSE + + MEZNÍ RYCHL. + VIZ RÁDIO PRVNÍ STRANA DEŠŤ. SENZOR (u příslušné verze vozidla) SNÍMAČ SVĚTLOMETŮ (u příslušné verze vozidla) NASTAVIT DATUM + + Tok TRIP B NASTAVIT ČAS + Denh Měsíc MEMU ESC krátký stisk tlačítka + + F0R2005g + obr. 25

36 Zvukový signál rychlosti (limit rychlosti) Tato funkce umožňuje nastavit limit rychlosti vozidla (km/h nebo míle), na jehož překročení bude řidič upozorněn zvukovou výstrahou (viz 1. kapitola Kontrolky a upozornění ). Pro nastavení požadované mezní rychlosti postupujte následovně: stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji zobrazí (Beep Vel.); stiskem tlačítka + nebo zvolte zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) upozornění na mezní rychlost; pokud byla funkce již zapnuta (ON), stiskem tlačítek+ nebo nastavíte požadovanou hodnotu mezní rychlosti, kterou potvrdíte stiskem MENU ESC. Pozn.: Rychlost lze nastavit v rozsahu km/h ( mílí podle přednastavené měrné jednotky), viz níže Nastavení měrných jednotek. Každým stiskem tlačítka+/ se hodnota zvýší/sníží o pět jednotek. Podržením tlačítka +/ se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a plynule. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Postup při zrušení zadaného limitu rychlosti: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká (On); stiskem tlačítka se na displeji se rozbliká Off; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Nastavení citlivosti dešťového senzoru (dešťový senzor) (u příslušné verze vozidla) Tato funkce umožňuje nastavit čtyři úrovně citlivosti dešťového senzoru. Postup při nastavení citlivosti: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká původně nastavená úroveň citlivosti; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 35

37 PALUBNÍ DESKA BEZPEČNOST REJSTŘÍK TECHNICKÉ A PÉČE Osvitový senzor (Nastavení citlivosti senzoru automatických světlometů) (u příslušných verzí vozidla) Tato funkce umožňuje nastavit citlivost soumrakového snímače na jednu ze tří úrovní (úroveň 1 = minimální citlivost, úroveň 2 = střední citlivost, úroveň 3 = nejvyšší citlivost); čím vyšší je citlivost, tím menší množství světla zvenku je třeba pro rozsvícení světel. Postup při nastavení: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká původně nastavená úroveň; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Údaje Trip B (aktivace údaje Trip B) Touto funkcí lze aktivovat (ON) nebo deaktivovat (OFF) zobrazování údajů v rámci dílčího úseku jízdy, tzv. Trip B. Další informace jsou uvedeny v části Trip computer. Postup při aktivaci/deaktivaci: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká ON nebo OFF podle předchozího nastavení; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Nastavení času (nastavení hodin) Touto funkcí se nastaví čas prostřednictvím dvou podmenu: Čas a Formát. Postup při nastavení: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji se zobrazí dvě podmenu: čas a formát ; od jednoho podmenu ke druhému lze přejít tlačítkem + nebo ; zvolte podmenu, které chcete změnit, a krátce stiskněte tlačítko MENU ESC; v podmenu čas : krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozblikají hodiny ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozblikají minuty ; stiskem tlačítka +nebo proveďte nastavení. 36

38 Pozn.: Každým stiskem tlačítka + nebo se hodnota zvýší/sníží o jednu jednotku. Podržením tlačítka se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a rychle. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; když vstoupíte do podmenu formát : krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na obrazovce rozbliká režim zobrazování; stiskem tlačítka + nebo nastavte režim zobrazení 24h nebo 12h. Po nastavení krátkým stiskem tlačítka ME- NU ESC se vrátíte na obrazovku s podmenu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na obrazovku s hlavním menu bez uložení dat; opětným delším stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na standardní obrazovku nebo na hlavní menu podle toho, kde jste se v menu právě nacházeli. Nastavit datum (Nastavení data) Tato funkce umožňuje nastavit datum (den měsíc rok). Postup při nastavení data: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká rok ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká měsíc ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká den ; stiskem tlačítka + nebo proveďte nastavení. Pozn.: Každým stiskem tlačítka + nebo se hodnota zvýší/sníží o jednu jednotku. Podržením tlačítka se hodnota zvyšuje/snižuje automaticky a rychle. Jakmile se začnete blížit k požadované hodnotě, přejděte na nastavení jednotlivými stisky; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. První stránka (zobrazování informací na hlavní obrazovce displeje) (u příslušné verze vozidla) Tato funkce umožňuje zvolit, jaké informace chcete zobrazovat na hlavní obrazovce. Je možné zobrazovat datum nebo tlak přeplňování turbokompresoru. Volba jedné nebo druhé položky se provádí následovně: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká první stránka ; dalším krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji zobrazí nabídka možností data a info o motoru ; stiskem tlačítka + nebo nastavte typ zobrazení, které chcete na hlavní obrazovce displeje; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC uložíte volbu a vrátíte se na obrazovku s předcházejícím menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení dat. Otočením klíčku v zapalování na MAR se na displeji po výchozí kontrole zobrazí informace nastavené funkcí menu první strana. REJSTŘÍK TECHNICKÉ BEZPEČNOST PALUBNÍ DESKA A PÉČEA 37

39 BEZPEČNOST A PÉČE TECHNICKÉ REJSTŘÍK PALUBNÍ DESKA Viz autorádio (opakování audio informací) Tato funkce umožňuje zobrazit na displeji informace o autorádiu. Autorádio: kmitočet nebo hlášení RDS o naladěné rozhlasové stanici, aktivace automatického ladění nebo AutoStore; CD audio, CD MP3: číslo stopy; CD Changer: číslo CD a číslo stopy; Postup při zobrazení (ON) nebo vypnutí (OFF) informací o autorádiu na displeji: stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se rozbliká ON nebo OFF podle předchozího nastavení; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku s menu; delším stiskem tlačítka se vrátíte na standardní obrazovku bez uložení změn. Autoclose (automatické centrální zamknutí dveří po rozjetí vozidla) Je-li funkce zapnuta (ON), umožňuje aktivovat automatické zamknutí dveří při překročení rychlosti 20 km/h. Funkcí jsou vybaveny všechny verze a je možné deaktivovat ji pouze prostřednictvím multifunkčního displeje nebo multifunkčního konfigurovatelného displeje. Postup při zapnutí/vypnutí funkce: krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji zobrazí podmenu; krátkým stiskem tlačítka MENU ESC se na displeji rozbliká ON nebo OFF podle předchozího nastavení; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; krátkým stisknutím tlačítka MENU ESC se vrátíte na obrazovku podmenu nebo dlouhým stisknutím tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku menu bez uložení do paměti; opětným delším stiskem tlačítka MENU ESC se vrátíte na standardní obrazovku nebo na hlavní menu podle toho, kde jste se v menu právě nacházeli. Měrná jednotka (nastavení měrných jednotek) Tato funkce umožňuje nastavení měrných jednotek prostřednictvím tří podmenu: Vzdálenosti, Spotřeba a Teplota. Postup při nastavení měrné jednotky: stiskem tlačítka MENU ESC na displeji se rozblikají tři podmenu; mezi podmenu lze procházet stiskem tlačítka + nebo ; zvolte podmenu, kde chcete provést změnu, a krátce stiskněte tlačítko MENU ESC; v podmenu Vzdálenosti : stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se (podle předchozího nastavení) zobrazí km nebo mi ; stiskem tlačítka + nebo proveďte volbu; v podmenu Spotřeby stiskněte krátce tlačítko MENU ESC, na displeji se podle předchozího nastavení zobrazí km/l, l/100 km nebo mpg. 38

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T I D E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste dal přednost značce Fiat a blahopřejeme Vám, že zvolil model Fiat Idea. Sestavili jste tento návod k použití a údržbě

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T D O B L Ó P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí.

bezpečnost osob; pro ochranu vozidla; pro ochranu životního prostředí. F I A T 5 0 0 P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa Brera byla zkonstruována tak, aby byla zaručena maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy,

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ALFA 159 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 159 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které

Více

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159

POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 POUŽITÍ A ÚDRŽBA ALFA 159 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Vaše Alfa 159 byla vyprojektována tak, aby maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

ČESKÁ POUŽITÍ A ÚDRŽBA

ČESKÁ POUŽITÍ A ÚDRŽBA POUŽITÍ A ÚDRŽBA PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY Navrhli jsme a vyrobili Váš vůz, proto jej známe skutečně do posledního detailu. V autorizovaných servisech Alfa Romeo Service se setkáte s techniky,

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato.

Více

FORD MONDEO Rychlý průvodce

FORD MONDEO Rychlý průvodce FORD MONDEO Rychlý průvodce Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na změnu specifikací, designu nebo výbavy

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS

Středový pohon EVBIKE-SET-CMS INSTALAČNÍ MANUÁL Středový pohon EVBIKE-SET-CMS Vážený zákazníku, Gratulujeme vám, k zakoupení sady EVBIKE a věříme, že s jejím používáním budete nadmíru spokojen. Elektrokolo je jedním z nejúspornějších

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

Renault KADJAR. Uživatelská příručka

Renault KADJAR. Uživatelská příručka Renault KADJAR Uživatelská příručka výkony s vášní ELF je partner RRENAULT doporučuje ELF Partneři v automobilové hi-tech technologii Elf a Renault spojují své know-how na závodních okruzích i v městském

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Internetový návod na použití On-line prohlížení přířučky pro uživatele umožňuje seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi, které jsou snadno rozpoznatelné podle označení stránek

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

OPEL CASCADA Uživatelská příručka

OPEL CASCADA Uživatelská příručka OPEL CASCADA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 21 Sedadla, zádržné prvky... 47 Úložné prostory... 71 Přístroje a ovládací prvky... 80 Osvětlení... 118 Klimatizace...

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

CZ Návod k použití HLSI 663GT. Myčka nádobí

CZ Návod k použití HLSI 663GT. Myčka nádobí CZ Návod k použití HLSI 663GT Myčka nádobí 1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A G H I L A Digitální displej PBCD E FM N O B Tlačítko VOLBY PROGRAMŮ C Tlačítko ODLOŽENÝ START D Tlačítko možnosti ALL in 1 E Tlačítka

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Opel Astra Uživatelská příručka

Opel Astra Uživatelská příručka Opel Astra Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 36 Úložná schránka... 54 Přístroje a ovládací prvky... 93 Osvětlení... 129 Klimatizace...

Více

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Superb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF OBSAH SOUPRAVY 12 13 4x 4x 2 Černý 3 Modrý 6 19 15 PRIMER 4298UV 3,3-4 10 20 4x 27 9 2,4-3,2 22 4x 4x 14 4x 25 18 5x 24 11 21 Černo-žlutý: Hnědý: rychlostní signál GND km/h

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753)

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OS3750 Série Přenosný infračervený teploměr (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OBSAH Verze Programu 1.40 1. Úvod 1 1.1. Všeobecný přehled 1 2. Modely a příslušenství 1 2.1. Modely 1 2.2. Příslušenství 1

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

2 Úvod Úvod Zpět na přehled

2 Úvod Úvod Zpět na přehled Opel Movano 07/2011 Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 18 Sedadla, zádržné prvky... 34 Úložná schránka... 56 Přístroje a ovládací prvky... 64 Osvětlení... 83 Klimatizace... 90 Řízení

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo ŠKODA, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem ŠKODA získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

IOn-line návody na používání

IOn-line návody na používání IOn-line návody na používání Váš návod na použití je k dispozici rovněž na internetových stránkách společnosti Citroën, v rubrice MyCitroën. Váš osobní prostor na internetových stránkách, který si můžete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty (kupř. manuální

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T C R O M A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Croma. Sestavili jsme tento návod k použití

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více