Znalecký posudek č /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 998-108/2014"

Transkript

1 Znalecký posudek č /2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký ve vlastnictví: Jan Merta, Šrámkova 3210/6, Severní Terasa, , Ústí nad Labem. Povinný se k prohlídce nemovitosti nedostavil, vstup do nemovitosti neumožnil, základní informace o vývoji nemovitosti nepodal. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský úřad Praha 1 Jablonecká Praha 9 Účel posudku: Stanovení ceny nemovitostí a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Daniel Jakwerth Skřivánčí Trutnov tel.: Ocenění obsahuje 11 stran a 8 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Jeden výtisk je uložen v archivu odhadce. V Trutnově, Vyhotovení č.

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je ocenit nemovitost bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, kraj Ústecký ve vlastnictví: Jan Merta, Šrámkova 3210/6, Severní Terasa, , Ústí nad Labem. Úkolem znalce je: - stanovit cenu obvyklou cenu nemovitosti v čase a místě - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených Obvyklou cenu nemovitostí nelze spočítat podle žádných matematických vztahů. Je možné ji stanovit pouze na základě aplikace podrobné znalosti místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oceňovanou nemovitost. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny bývá nejčastěji stanovení následujících hodnot: - věcné hodnoty nemovitostí - srovnávací hodnoty nemovitostí - výnosové hodnoty nemovitostí Administrativní - Věcná hodnota Cena pro toto ocenění byla stanovena na základě vyhlášky ministerstva financí č. 3/2008 Sb. a zákona 151/1997 Sb., v platných zněních ke dni ocenění. Touto metodou jsou podrobně oceněny všechny stavby hlavní a pozemky. S ohledem na účel ocenění nejsou dle platné vyhlášky oceněny případné vedlejší stavby, garáže, studny, trvalé porosty, neboť cena zjištěná má pouze pomocný indikační charakter (pokud jsou tyto položky popsány, jsou zahrnuty do obvyklé ceny jako příslušenství k věci hlavní). Srovnávací hodnota Srovnávací cena je výsledkem cen nedávno uskutečněných prodejů nebo nabídek k prodeji nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak přístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Výnosová hodnota Výnosový způsob ocenění vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Tento způsob ocenění se provádí u nemovitostí pronajatých. Obvyklá cena je znalcem stanovena na základě skutečností, které jsou v posudku uvedeny a dále na základě úvah znalce, které nelze doložit, protože jsou duševními pochody a jsou dány zkušenostmi. Lze je jistým způsobem doargumentovat proti položeným otázkám. Nelze však předem na nepoložené otázky v posudku argumentovat nebo odpovědět. Po zvážení těchto zjištěných skutečností jsem stanovil cenu, která je mým názorem. Dražba nemovitosti, pokud se jí zúčastní dostatečný počet zájemců a nenastanou mimořádné podmínky, by měla tuto obvyklou cenu, stanovenou znalcem v rozumném intervalu potvrdit. Po uvážení všech okolností zjištěných při prohlídce a dalších skutečností včetně vývoje trhu nemovitostí (stagnace) je stanovena obvyklá cena. 2. Informace o nemovitosti název: Bytová jednotka 3210/53 v bytovém domě čp. 3210/6 s příslušenstvím adresa: Šrámkova 3210/6, Severní Terasa, , Ústí nad Labem kraj: Ústecký okres: Ústí nad Labem obec: Ústí nad Labem katastrální území: Dobětice počet obyvatel obce: Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 2 Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti povinného. Povinný se k prohlídce nemovitosti na výzvu znalce doporučeným dopisem nedostavil, vstup do nemovitosti neumožnil a základní informace o vývoji nemovitosti nepodal. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Podklady a informace o vývoji nemovitosti znalec zjišťoval v místě a dále v součinnosti s exekutorským úřadem na Katastrálním úřadu. Byla provedena fotodokumentace a částečné zaměření. Získané podklady prohlídkou považuji dostatečné pro stanovení ceny obvyklé. 4. Podklady pro vypracování posudku Usnesení z č.j. 146 EX 1875/13-89 Výpis z katastru nemovitostí LV 853 k.ú. Dobětice ze dne Kopie katastrální mapy z webu nahlížení do KN Situace Skutečnosti zjištěné při prohlídce dne Pasport objektu Prohlášení vlastníka z Vlastnické a evidenční údaje Nemovitosti zapsané na LV jsou ve vlastnictví dle zápisu: Kraj: Ústecký Obec: Ústí nad Labem Katastrální území: Dobětice (757772) List vlastnictví číslo: 853 Vlastník: Merta Jan Bajkalská 666/8, Vršovice, Praha 10 Práva k jiným nemovitostem. - nezjištěna Omezená vlastnická práva, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena: - nezjištěna Omezená vlastnická práva, která budou prodejem nemovitostí zrušena: - jedná se o exekuční tituly povinného, viz LV 6. Dokumentace a skutečnost Jiná dokumentace nebyla předložena, předaná dokumentace souhlasí se skutečností. 7. Celkový popis nemovitosti Deváté největší město České republiky, Ústí nad Labem, jehož historie sahá až do poloviny 11. století, leží nedaleko německých hranic, asi 100 km severně od Prahy, v překrásném údolí řeky Labe, která zde protéká Českým Středohořím. Na sever od města se nacházejí Krušné hory a Labské pískovce s turisticky vyhledávanou oblastí Česko-Saského Švýcarska. Město je proslulé převážně svým průmyslovým charakterem se zaměřením na chemii a těžbu hnědého uhlí. Jeho historický vývoj je úzce spjat jak s významnou říční cestou, tak i s členitostí krásného okolí. Se svými téměř obyvateli plní dnes toto průmyslové centrum úlohu současného administrativního střediska regionální správy Severních Čech. V současné době je sídlem správního magistrátu a obvodních úřadů, dále okresního i dalších úřadů (pozemkového, živnostenského, finančního) jako prvé instance státní správy. Vybavenost tohoto krajského města po stránce úřadů, služeb, kultury a dopravy je kompletní a to včetně vysokých škol. Město se rozvíjí a je zde možnost pracovních příležitostí v různých oborech, podnikatelské možnosti jsou zde přiměřené současné recesi v hospodářství a průmyslu. Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 3

4 Kanalizace: Plynofikace: Policie: Pošta: Škola: Vodovod: Zdravotnické zařízení: MHD: Poloha nemovitostí v obci: Nemovitost bytové jednotky v panelovém bytovém domě s příslušenstvím zapsaná na LV 853 se nachází v části města Severní Terasa - sídliště Dobětice, v širším centru části obce, severovýchodně 2 km od centra obce v rozptýlené nepravidelné zástavbě na sídlišti panelových bytových domů v ulici Šrámkova na svažitém terénu skloněném k jihu. Občanská vybavenost je částečně v místě a v centru města. Objekt bytového domu je panelový o 12 nadzemních podlažích. Objekt má výtah, v 1. PP jsou společné prostory a na každém dalším podlaží jsou bytové jednotky. Přístup a příjezd je ze zpevněné komunikace na západní straně objektu, parkování osobních automobilů je na parkovištích sídliště. Do objektu jsou přivedeny sítě: elektřina, vodovod a kanalizace. Plyn je rovněž zaveden. Vytápění je centrální dálkové. Zateplení objektu nebylo provedeno, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem Střecha je plochá s krytinou z asfaltových svařovaných pásů s posypem nebo PVC folie. Oceňovaná bytová jednotka s podílem na společných částech domu a pozemků je o dispozici 3+1 o ploše cca 78,7 m 2. Byt je krajový v 11 NP. Vytápění bytové jednotky je ústřední dálkové, ohřev vody je rovněž centrální. Koupelna je předpokládám, se zabudovanou vanou a umyvadlem, instalační jádro předpokládám umakartové. WC předpokládám splachovací. Vybavení bytu předpokládám původní dožité. Kuchyň je předpokládám vybavená starší kuchyňskou linkou, kombinovaným sporákem na plyn a elektřinu s digestoří. Dispozice bytu: předsíň, 3 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, lodžie, chodba, šatna. Pozemky pod objektem jsou zastavěny objektem, jsou ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Pozemek je neoddělitelná součást bytové jednotky, a proto je oceněna jako jeden celek. Přístup a příjezd je z veřejného pozemku. 8. Obsah posudku I. Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky II. Byt a) Byt 1) Bytová jednotka č. 3210/53 b) Ocenění porovnávací metodou Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 4

5 B. Odhad Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění Popisy objektů I. Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky Oceňované stavební pozemky jsou zastavěny stavbou bytového domu a jsou ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Tyto pozemky jsou neoddělitelnou součástí bytové jednotky a odpovídající podíl je oceněn jako její součást. II. Byt a) Byt 1) Bytová jednotka č. 3210/53 Bytová jednotka 3+1 se nachází v 11. NP v panelovém bytovém domě s výtahem. Přístup do objektu a bytu je bezbariérový. Vybavení bytu předpokládám původní, předpokládám ve zhoršeném technickém stavu. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem 2008, dveře jsou hladké z materiálu na bázi dřevní hmoty do ocelových zárubní. Podlahy jsou betonové se standardními krytinami, PVC a koberci. Topení je ústřední dálkové. Kuchyň je vybavena předpokládám kuchyňskou linkou, sporákem na plyn a elektřinu s digestoří. WC je samostatné splachovací, ohřev vody je centrální dálkový. Instalační jádro předpokládám z umakartu. Plyn je zaveden. Pozemek pod objektem je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek. Objekt není zateplen. Stáří objektu odhaduji 36 let. Ocenění I. Pozemek a) Pozemky a.1)věcná hodnota podle vyhlášky 199/2014 Sb. a.1.1) Pozemky 4 Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Ústí nad Labem 2 Základní cena pozemku: ZC = 1 650, Kč/m 2 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Pozemek je svažitý se sklonem k jihu, v místě stavby upravený. Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Geometrický tvar pozemku a II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 velikost pozemku 2 Svažitost pozemku a expozice II. Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní 0,01 orientace 3 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 4 Chráněná území a ochranná I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo 0,00 pásma 5 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 6 Ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 5

6 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 0,990 i = 1 Index cenového porovnání dle 4: I = I O = 0, odst. 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 1 633,5000 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 176/188 zastavěná plocha a nádvoří ,50 Pozemky určená cena: ,50 Kč II. Byt a) Byt a.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 199/2014 Sb. a.1.1) Bytová jednotka č. 3210/53 38 Podlahové plochy jednotky (PP): Plocha [m 2 ] Název celková koef. započítaná pokoj 12,10 1,00 12,10 pokoj 19,10 1,00 19,10 pokoj 13,00 1,00 13,00 chodba 12,40 1,00 12,40 kuchyň 11,50 1,00 11,50 koupelna + WC 3,90 1,00 3,90 lodžie 4,50 0,20 0,90 komora - šatna 2,20 1,00 2,20 78,70 75,10 Určení základní ceny za m 2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1: Kraj: Ústecký Obec: Ústí nad Labem Počet obyvatel: Základní cena (ZC): , Kč/m 2 Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2 Koeficient pro stáří byl upraven z důvodu výměny oken a opravy výtahů. Popis znaku Hodnocení znaku V i 1 Typ stavby II. Budova - panelová, nezateplená 0,05 2 Společné části domu II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 0,00 sušárna, sklad 3 Příslušenství domu II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 4 Umístění bytu v domě II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,00 5 Orientace obyt. místností ke II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 světovým stranám 6 Základní příslušenství bytu II. Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt 0,10 nebo umakartové bytové jádro 7 Další vybavení bytu a prostory II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie 0,01 užívané spolu s bytem nebo komora nebo sklepní kóje 8 Vytápění bytu III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 9 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 6

7 10 Stavebně-technický stav III. Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) * Rok výstavby / kolaudace: 1978 Stáří stavby (y): 36 Zvýšení koeficientu s: 0,02 Koeficient pro úpravu (s): 0,840 9 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 10): i=1 0,600 Základní cena upravená (ZCU = ZC I V ): 6 516, Kč/m 2 Cena bytu určená porovnávacím způsobem: CB P = PP ZCU = 75, , = ,60 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovitosti: Cena pozemku = ,50 Kč Spoluvlastnický podíl: 787 / Hodnota spoluvlastnického podílu: = ,46 Kč ,46 Kč Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = ,06 Kč 0,85 * Bytová jednotka č. 3210/53 určená cena: ,06 Kč b) Ocenění porovnávací metodou 1. Byt 3+1, Šrámkova, Ústí nad Labem - Severní Terasa, RK Lenys reality Masarykova 1585/81, Ústí nad Labem-centrum Bytová jednotka o velikosti 3+1 OV /L, 79 m 2, se nachází přízemí v panelovém domě.bytová jednotka je vkusně upravená,všude po bytě jsou linolea. Koupelna je umakartová ale obložená. Majitelé bytu mají zateplený balkon. Ve vstupní chodbě je vestavná skříň, která po prodeji zůstává. Měsíční náklady na chod domácnosti bez záloh na energie a plyn jsou velmi nízké 3.876,- Kč na dvě osoby. Veškerá občanská vybavenost v blízkosti domu. Celková cena: Kč za nemovitost, včetně provize, včetně poplatků, včetně DPH ID zakázky: Aktualizace: Stavba: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Sídliště Podlaží: 0. podlaží z celkem 12 včetně 1 podzemního Užitná plocha: 79 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední dálkové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Internet, Kabelová televize, Ostatní Doprava: Silnice, MHD, Autobus Komunikace: Asfaltová 2. Byt 3+1, Malátova, Ústí nad Labem - Severní Terasa, RK Dumrealit.cz Services Teplická 1190/47, Děčín IV-Podmokly Byt 3+1, 72 m2, Ústí nad Labem, ve vyhledávané lokalitě Skřivánek, ulice Malátova. Bytová jednotka se nachází ve 2 patře zatepleného panelového domu s 2 výtahy a prošla celkovou a finančně náročnou rekonstrukcí v podobě nové kuchyňské linky s myčkou a kombinovaným sporákem, zděné koupelny s rohovou vanou a obklady, plastová okna. Na podlaze je PVC, plovoucí podlaha, v koupelně dlažba. V bytě jsou zabudované velké vestavěné skříně. Zajímavostí jsou 3 lodžie a z nich je krásný výhled do okolí. Za Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 7

8 domem je louka určená k volnému výběhu psů. U domu je také moderní dětské hřiště. Veškerá občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti. Ev. číslo: Celková cena: Kč za nemovitost Poznámka k ceně: včetně všech poplatků a právního servisu ID zakázky: Aktualizace: Stavba: Panelová Stav objektu: Po rekonstrukci Vlastnictví: Osobní Podlaží: 3. podlaží z celkem 14 Užitná plocha: 72 m 2 Topení: Ústřední dálkové Telekomunikace: Internet, Kabelová televize 3. Byt 3+1, Ježkova, Ústí nad Labem - Severní Terasa, RK Best Way, s.r.o. Kaprova 42/14, Praha - Staré Město Bytová jednotka o velikosti 3+1 s lodžií v osobním vlastnictví o celkové výměře 78 m2 ve třetím patře panelového domu v Ústí nad Labem - Severní Terasa na ulici Ježkova. Byt je po kompletní rekonstrukci - nové rozvody vody a elektřiny, nové odpady, plastová okna, plovoucí podlahy, nové dveře, kuchyňská linka, nová koupelna a WC. Nízké náklady spojené s užíváním bytu a veškerá občanská vybavenost v místě. Vhodné hlavně pro rodinu s dětmi. Další informace na vyžádání u RK. Celková cena: Kč za nemovitost ID zakázky: N1168 Aktualizace: Včera Stavba: Panelová Stav objektu: Po rekonstrukci Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Podlaží: 3. podlaží z celkem 8 Užitná plocha: 78 m 2 Voda: Dálkový vodovod Topení: Ústřední dálkové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Internet, Kabelová televize Elektřina: 230V Doprava: Silnice, MHD Ceny nemovitostí byly upraveny koeficientem podle polohy, stáří a vybavení tak, aby se blížily co nejvíce oceňované nemovitosti. Dále byla provedena úprava nabídek realitních kanceláří. Byly vybrány porovnatelné nemovitosti v lokalitě. Nemovitosti byly vybrány z oblasti - v obci, podle podobného technického stavu a velikosti. Za množství je uvažována podlahová plocha bytu v m 2. Případná dlužná částka za revitalizaci objektu není součástí ocenění. Seznam porovnávaných objektů: Název Výchozí cena (VC) Množství (M) K Polohy K Technický stav K Nabídka RK Jednotková cena (JC) Váha (V) 1 Byt , Kč 79,00 m 2 1,00 0,90 0, ,87 Kč 1,0 2 Byt , Kč 72,00 m 2 0,95 0,90 0, ,56 Kč 1,0 3 Byt , Kč 78,00 m 2 0,95 0,90 0, ,65 Kč 1,0 kde JC = (VC / M) (K Polohy K Technický stav K Nabídka RK ) Minimální jednotková cena za m 2 : Průměrná jednotková cena za m 2 ( (JC V) / V): Maximální jednotková cena za m 2 : 7 689,87 Kč 7 993,36 Kč 8 496,56 Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 8

9 Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : 7 993,36 Kč Jednotkové množství: 78,70 m 2 Porovnávací hodnota: = ,43 Kč Výsledná porovnávací hodnota: , Kč Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 9

10 C. Rekapitulace Byty a nebytové prostory Věcná hodnota bytů podle vyhlášky Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč a) Obvyklá cena oceňované nemovitosti bez závad dle odborného odhadu znalce činí: , Kč Cena slovy: šestsettřicettisíc Kč b) Jiná práva: c) Jiná rizika a věcná břemena, ostatní: nezjištěna: nezjištěna: 0,- Kč 0,- Kč Závěr: Cena celkem oceňovaných nemovitostí činí , Kč slovy šestsettřicettisíc Kč Vyjádření k ceně obvyklé Obvyklou cenou pro účely zákona 151/1997 Sb. v platném znění se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupní důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Skřivánčí Trutnov Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 10

11 D. Živnostenské oprávnění Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.spr. 4335/2005 pro obor ekonomika, odvětví a ceny se specializací nemovitosti. Koncesní listina vydaná obecním živnostenským úřadem v Trutnově pod č.j. 2-28/05. Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Jsem si vědom následků vědomě podaného nepravdivého znaleckého posudku. V Trutnově: Razítko: Podpis: Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem /2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č E. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí LV 853 k.ú. Dobětice Kopie katastrální mapy, ortomapa Mapa oblasti, plán části obce, poloha nemovitosti Fotodokumentace Výřezy z prohlášení vlastníka 4 listy 1 list 1 list 1 list 1 list Ing. Daniel Jakwerth, Skřivánčí 770, Trutnov, , mob , 11