S&A ARIGA S.R.O. Studie a analýzy. Internetové redakční a publikační systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S&A ARIGA S.R.O. Studie a analýzy. Internetové redakční a publikační systémy"

Transkript

1 S&A ARIGA S.R.O. Studie a analýzy Internetové redakční a publikační systémy

2 STUDIE A ANALÝZY Internetové redakční a publikační systémy Ariga s.r.o. Bellušova 1861/38, Praha 5, Telefon Všechna práva vyhrazena. Publikování celé studie nebo jejích částí není dovoleno bez souhlasu společnosti. Podrobnosti a informace najdete na

3 Obsah Co je to redakční systém? 2 Stručná historie redakčních systémů 3 FTP 3 Archie...3 Gopher 4 VERONICA...4 WAIS 5 Fulltextové vyhledávání...5 WWW 6 HTML...6 Válka prohlížečů...7 Speciální aplikace 7 Aplikace klient-server...8 Vybíráme redakční systém cena a výkon 8 Cena versus výkon...8 Cena náklady spojené s redakčním systémem 9 Výsledek výběrového řízení...11 Technické údaje...12 Cena je orientační vodítko!...12 Seznámení s produkty...13 Testovací provoz...14 Předávací protokol...15 Administrace serveru...16 Upgrade...16 Vyhodnocení cenové nabídky 18 Náklady na pořízení...18 Provozní náklady...18 Firemní specifika...19 Šablony...26 Redakční systémy podle vnitřní architektury 26 Nevýhody...27 Nevýhody...28 Podpora práce redakcí 29 Informovanost o stavu dokumentu...32 Uživatelské role...34 Pozor na práva a role!...35 Jednoduchost obsluhy 36 Práce s články 37 Nahrání článku...37 Klíčová slova...38 Vlastnosti...38 Import dat z jiných zdrojů 39 Personalizace klientské části 40 Uživatelské databáze 41 Výkon 41 Princip zobrazování dokumentu pomocí šablon...44 Nativní jazyk šablon...45 Makrojazyk šablon...45 Příklad šablony...46 Požadavky na jazyk šablon...48 Závěrem k redakčním systémům 49 Přílohy 50 Nejčastější chyby při volbě redakčního systému 19 Podcenění smluvního zajištění...19 Podcenění potřebných funkcí...19 Škálovatelnost řešení...19 Závislost na dodavateli...20 Funkcionality redakčního systému 20 Základní požadavky na funkce redakčního systému 22 Požadavky vznášené na redakční systémy a jejich možnosti 25

4 REDAKČNÍ SYSTÉMY ARIGA S.R.O Redakční systémy na internetu klíč ke zvýšení produktivity Základní úlohou a posláním redakčního a publikačního systému pro internetové server je zjednodušení práce, odstranění rutinních úkonů a tak zvýšení produktivity práce a jejího komfortu, v řadě neposlední pak i zlepšení návštěvníkova prožitku při práci s internetovým serverem. S polu s prudkým rozvojem internetu a potřebou publikovat na něm informace, přišla také potřeba používat k publikaci na internetu nástrojů usnadňujících práci s velkým komplexem informací. Původně vyvinuté protokoly internetu určené pro předávání informací, se ukázaly být pro komfortní práci samostatně nepoužitelné a tak nebylo čemu se divit, že postupně jednotlivé firmy začaly přicházet se servisními programy a aplikacemi, využívajícími standardních, nebo navrhujících proprietární protokoly k publikování informací na internetu. A protože podobné systémy již v médiích existovaly a protože i na internetu bylo jejich původní funkcí podporovat práci redakce, ustálilo se pro tyto systémy název redakční systémy a to ačkoliv dnes již s úspěchem většina těchto aplikací ze svého původního určení vybočuje a bylo by vhodnější nazývat je spíše systémy pro správu informací v IP sítích. Tento pojmologický rozdíl se může stát zanedbatelným, ovšem v uživatelích, kteří potřebují na internetu organizovat svoje informace, vzbuzuje název redakční systém zmatek, neboť tento uživatel nechce mít žádnou redakci, on má pouze své zaměstnance a chce organizovat informace, které tyto zaměstnanci produkují. Přes tento drobný názvoslovný nedostatek se budeme i nadále držet vžitého označení redakční systémy s tou výhradou, že jde o systémy určené obecně k organizování informací publikovaných na internetu, nebo v jakýchkoliv IP sítích. Co se ale ukazuje s postupem času jako podstatné, redakční systémy představují pro servery podnikající na internetu jeden z klíčových faktorů přežití. Výkon a kvalita redakčního systému rozhoduje nejenom o tom, kolik bude třeba investovat do hardware či jaká bude dostupnost server, ale také o tom, jakými funkcemi bude server disponovat a jak se bude lišit od konkurence. 1

5 Právě podcenění významu a úlohy redakčního systému představuje vedle rizika nezvládnutí financování a tedy obchodní stránky projektu, nejvýznamnější riziko internetového projektu. Domnívat se, že rozsáhlý a ambiciozní projekt obslouží hromada perlových skriptů je v podstatě rozsudek smrti pro takový projekt. Tento text nemůže sloužit jako vodítko pro výběr konkrétního redakčního systému, už kvůli rozdílnosti jednotlivých projektů, bude se ale snažit poskytnout obecné vodítko, podle čeho jednotlivé publikační systémy posuzovat. Také vás upozorní na rizika. Může se stát, že pokud je váš projekt v současné době rozsahem malý, budete považovat některé pasáže pro vás za nepodstatné. Přesto doporučujeme pročíst je minimálně v případě, pokud hodláte svůj projekt v budoucnu rozšířit. Autoři tohoto textu čerpají z mnohaleté zkušenosti s vývojem redakčních systémů a s jejich implementací do redakcí všeho typu, jak rozsáhlých zpravodajských redakcí významných firem jako jsou Mobil Media a.s., MojeNoviny VLP a.s., ale také pro firemní zákazníky jako Nokia nebo pro speciální zpravodajské týmy jako TV3. A samozřejmě i pro malé projekty o rozsahu jednoho člověka dělané ve volném čase. Co je to redakční systém? Redakčním systémem se obecně označují programy určené k organizaci informací a především textů v redakcích. Může se zdát, že tím se pole působnosti redakčních systémů nutně omezuje pouze na redakce, proto jsme také uváděli výše uvedenou výtku vůči označení redakční systémy. Faktem ale je, že pokud se kdokoliv rozhodne publikovat určité množství informací na internetu a nebude tak činit sám, tedy s počtem jedné osoby, bude muset záhy institucionalizovat procesy, jaké v běžných redakcích opravdu fungují. A pak je již vcelku lhostejné, zda se rozhodne pro pojmenování těchto procesů, jaké je v redakcích běžné, nebo zda si vytvoří vlastní pojmenování. U redakčního systému se očekává práce se strukturovanými informacemi, tedy možnost jejich vkládání, vyhledávání, třídění a následného publikování na internetu. Podle toho, jak jsou data strukturována, můžeme hovořit například o vkládání článků, zpráv, obrázků a dalších objektů do redakčního systému, přičemž chápeme, že struktura dat pro článek, zprávu nebo obrázek je rozdílná. Schopnost práce redakčního systému s různými datovými strukturami by na první pohled mohla vypadat jako stěžejní informace pro to, k jakému redakčnímu systému se přiklonit a podle čeho jej vybírat. Situace ovšem není zdaleka tak jednoduchá a výkonnostních kritérií, k nimž je vhodné a rozumné přihlížet, je celá řada. Budeme o nich podrobně hovořit v samostatné kapitole. Co je důležité si o redakčním systému pamatovat, je fakt, že by nám měl pomoci s publikováním informací na internetu a že by z nás měl být schopen sejmout rutinní a opakující se práci. 2

6 Stručná historie redakčních systémů Kapitolu věnovanou historii redakčních systémů musíme nutně začít poohlédnutím do fascinující historie internetu. První redakční systémy bychom totiž mohli ztotožnit s prvními internetovými protokoly určenými pro publikování informací. Ostatně, ještě i dnes převažuje publikování informací níže uvedenými protokoly nad skutečnými redakčními systémy, zejména pro jednoduchost jejich nasazení, nízkou obtížnost jejich používání u malého souboru informací a zejména také proto, že jsou k dispozici zdarma a představují standard, nad nímž lze bez problémů stavět vlastní aplikace. Těmito dědečky publikování informací se mimo tuto kapitolu nebudeme více zabývat. Vzhledem k tomu, že jde o standardizované internetové služby nebo protokoly, najdete o nich množství informací v kterékoliv knize o internetu a je tedy zbytečné podrobně se rozepisovat o jejich funkcích a používání. My se podrobněji budeme věnovat systémům druhé a třetí generace, tedy speciálním, nestandardizovaným aplikacím, které nabízejí podstatně více komfortu, podstatně více služeb a také požadují vyšší investice ať již pořizovací, na zaškolení, provozní a udržovací. FTP Za první redakční systémy bychom mohli považovat FTP, tedy protokol určený k přenášení informací v internetových sítích. Samozřejmě jde o redakční systém s velmi limitovaným komfortem práce, dnes ale stále patří mezi nejpoužívanější redakční systémy. Protokol FTP (File Transfer Protocol) vznikl v roce 1973 a jeho hlavním určením bylo přenášení dat z jednoho počítače na druhý. Pro přenášení dat bylo potřeba znát nejenom adresu cílového počítače, ale také přihlašovací jméno uživatele a heslo. Mnoho FTP serverů ale umožňuje používání takzvaného anonymního přihlášení, kdy jako uživatelské jméno se zadává anonymous a jako heslo adresa. Po dlouhou dobu bylo publikování informací na internetu téměř výhradní doménou FTP, velmi často právě ve spojení s anonymním přihlášením. Takto byly publikovány nejenom textové soubory, ale také soubory datové ostatně převážně pro ně se FTP používá podnes. ARCHIE Problémem FTP bylo především nalezení požadovaného dokumentu, souboru. Na statisících FTP serverů existovalo obrovské množství dokumentů a právě to množství činilo jakékoliv vyhledávání bez vyhledávacího nástroje problematické. Problém byl řešen v roce 1990, kdy dva absolventi kanadské McGillovy univerzity Peter Deutsch a Alan Emtage přišli s Archie, tedy programem, jenž se automaticky připojoval k různým FTP serverům a získával informace o souborech na nich uložených. Kdokoliv na internetu se mohl dotázat vyhledávacího programu Archie na název 3

7 soubor, který hledal a obratem získal seznam serverů a jejich adresářů, kde se tento soubor nalézá. Archie ale nevyřešil druhou část problému Archie sám už nezkoumal strukturu souborů a tak, pokud jste hledali soubor, v němž bylo obsaženo určité slovo, nebo o němž jste věděli, co má dělat, ale neznali jste jeho jméno, měli jste smůlu. Uživatel se vždy musel k FTP serveru připojit, vytvořit si lokální kopii souboru a teprve jeho prozkoumáním zjistil, zda skutečně našel, co hledal. Tento problém některé vyhledávače řeší s větším, ale spíše s menším úspěchem tak, že jsou schopny indexovat a později prohledávat i obsahy souborů v FTP serverech, především se to ale týká textových dokumentů uložených ve formátech PDF nebo například DOC. Gopher Malý tým vedený Paulem Lindnerem a Markem P. McCahillem z Minnesotské univerzity navrhl v roce 1991 protokol nazvaný Gopher. Tento protokol měl sloužit pro poskytování informací v rámci univerzity. Požadavky, na základě nichž byl vytvořen, mají obecnou platnost a proto stojí za to si je zrekapitulovat: jednoduše ovladatelné prostředí, aby mohl být používán i začátečníky minimální požadavky na množství přenesených informací, aby nebyla zbytečně vytěžována počítačová síť bezestavové spojení serveru a klienta, aby si server nemusel pamatovat, v jakém stavu se klient nacházel rychlé odbavení klientského požadavku serverem, aby bylo možno přejít k odbavování dalšího požadavku přístup k ostatním internetovým službám jako je FTP, telnet a Usenet News Gopher fungoval jako systém menu, kdy uživatel se mohl vnořovat do podmenu, vybírat a zobrazit si obsah souboru, poslechnout si zvukový záznam nebo obrázek. Oproti dnešnímu webu ale gopher neuměl vytvářet tyto menu odkazy v rámci dokumentů a odkazové menu muselo být od dokumentu odděleno. VERONICA Díky své jednoduchosti se Gopher stal velmi populárním, nejprve v USA a později i ve zbytku světa. Tak jako u FTP serverů ale i u Gopheru vyvstala nutnost indexovat dokumenty jeho prostřednictvím publikované. A protože zde již existoval předobraz ve službě Archie určené pro FTP, bylo snadné tento model aplikovat i na Gopher. 4

8 Stalo se tak v roce 1992, kdy Steve Foster z Nevadské univerzity v Renu vytvořil službu Veronica. Ta umožnovala prohledávat informace o registrovaných Gopher serverech a výsledky vyhledávání zobrazila ve formě menu Gopheru. Veronika ale stejně jako Archie neumožňovala vyhledávat podle obsahu jednotlivých dokumentů, což vzhledem k tomu, že Gopher se používal především pro publikování textových informací (zatímco FTP zejména pro datové soubory, jako jsou spustitelné programy) byl podstatný handicap. Ten překlenula až služba WAIS. WAIS WAIS (Wide Area Information Server) je služba existující na internetu již od roku 1988 a šlo o experimentání projekt vytvořený týmem Brewstera Kahleho z firmy Thinking Machines v kooperaci s Dowem Jonesem z Apple Computers a Peat Marwickem z firmy KPMG. Cílem projektu bylo ulehčení vyhledávání informací publikovaných na počítačové síti v celém světě. Uživatel zadal dotaz, jenž byl převeden do speciálního dotazovacího jazyka WAIS a rozeslán WAIS serverů ma internetu. Každý z těchto serverů prohledal svoje indexy a vrátil podle relevantnosti setříděné výsledky se seznamem nalezených dokumentů. Uživatel si mohl vybrat dokument, který odpovídal jeho požadavkům a WAIS server mu jej odeslal celý. Výhodou WAIS byla schopnost vyhledávat nejenom podle názvu dokumentu, ale i podle jeho obsahu, tedy prakticky fulltextově. FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ CO JE FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ? čeština někdy používá pojem plnotextové vyhledávání při fulltextovém vyhledávání se zjišťuje, zda dokument obsahuje pro vyhledávání zadaná slova. Pokud ano, zobrazí odkaz na dokument. Fulltextové vyhledávače mohou zároveň dávat příznak relevance dokumentu, tedy upozornit na dokumenty, které jsou vyhledávanému tématu zřejmě blíže, než jiné dokumenty. Relevance se vyhodnocuje například podle toho, kolikrát se vyhledávaná slova objevují v kterém dokumentu a předpokládá se, že dokumenty s vícenásobným výskytem těchto slov jsou relevantnější, než ty, kde se tato slova vyskytují méně často. Hlavní výhodou fulltextového vyhledávání je skutečnost, že prohledávání probíhá nejenom ve jméně dokumentu a třeba v jeho nadpisu, ale především v samotném textu dokumentu, například tedy v textu článku. Existují fulltextové vyhledávače určené pro celý internet, ale velké množství informačních serverů má své vlastní fulltextové prohledávání které vám umožní prohledávat komfortně články právě jen na tomto serveru. V dnešní době je možno WAIS považovat za mrtvou technologii, protože WAIS serverů již existuje na internetu jen velmi málo. Na druhou stranu poznatky získané při tvorbě WAIS technologie jsou základem moderních fulltextových vyhledávačů. 5

9 WWW V březnu roku 1989 byl Timem Bernersem Leem navržen World Wide Web, dnes známý pod zkratkou WWW, nebo též již jen web. Původním Leeho záměrem bylo nalezení vhodného způsobu, jak ukládat výzkumná data v Evropské laboratoři částicové fyzicky (CERN) v Ženevě. Berners-Lee navrhoval vytvořit systém, který by umožnil výzkumníkům samostatně publikovat své poznatky a vzájemně mezi sebou dokumenty elektronicky propojovat. Využil konceptu hypertextových odkazů, tedy odkazů, které vedou z jednoho dokumentu přímo do jiného dokumentu, nebo na jiný soubor, obrázek či zvukovou nahrávku. HTML WWW používá k formátování dokumentů (k popisu jejich grafického vzhledu) jazyk HTML (HyperText Markup Language), což je poměrně jednoduchá množina příkazů, pomoci nichž lze vytvářet tabulky, odstavce, měnit velikosti, barvy a typy písma, vkládat obrázky a další objekty do dokumentu a především odkazovat mezi jednotlivými dokumenty. Hlavní výhodou WWW proti Gopheru byla jeho lepší schopnost provazovat mezi sebou jednotlivé dokumenty. Při tvorbě odkazů nebyl uživatel odkázán pouze na vytvoření odkazového menu, ale mohl v kterémkoliv místě dokumentu zadat HTML příkaz pro odkázání na jinou stránku. Takové místo bylo zvýrazněno podtržením a čtenář dokumentu mohl kliknutím přejít na jinou část dokumentu, nebo dokonce na dokument uložený na úplně jiném serveru. HTML kód je oproti požadavku uživatele, tedy klienta, servírován WWW serverem. Klientský počítač používá pro práci s WWW zpravidla speciální aplikaci, WWW prohlížeč. Původní WWW prohlížeče byly výhradně textové (dnes je jím stále například Linx), dnešní moderní prohlížeče mají samozřejmě schopnosti mnohem větší, umí přehrávat videa, zvukové nahrávky, mají mnoho možností jako graficky presentovat podobu dokumentu atd. Používání WWW na internetu z počátku přeci jen neexpandovalo tak rychle, jak by se dalo očekávat při výčtu vlastností. Šlo o evropskou technologii, navíc dlouhou dobu v podstatě nepropagovanou a používanou jen v rámci fyzikálních pracovišť. V roce 1992 existovalo pouhých 26 WWW serverů. Přelom přišel v roce 1994, kdy společnost NCSA (National Center for Supercomputing Applications) veřejnosti představila první grafický prohlížeč Mosaic. S ním se již pracovalo velmi příjemně a navíc nabízel podstatně více možností, než prohlížeče textové jako vůbec první prohlížeč umožňoval vkládání grafických prvků do textu tak, aby v něm byly přímo zobrazitelné a dokonce tak, aby klikem na ně bylo možno odskočit na jinou část dokumentu. Toho Gopher schopen nebyl. Do konce roku 1994 již existovalo více jak 1500 WWW serverů a v roce 1995 již WWW předčilo FTP v počtu přenesených informací po internetu. 6

10 VÁLKA PROHLÍŽEČŮ Dalším impulsem pro rozšíření WWW byla válka prohlížečů, tedy souboj mezi dříve startující firmou Netscape a jejím prohlížečem Netscape Navigator a poději do ringu vkrošivším gigantem Microsoftem s jeho Internet Explorerem. Zatímco Netscape Navigator byl původně placený produkt, z počátku významně horší Internet Explorer byl zdarma a později dokonce byl přímo zakomponován do operačního systému Windows jako jeho součást. Od verze 4 byl Internet Explorer významně lepší produkt než Netscape Navigator a firmu Netscape odkoupil americký AOL. Tím se od roku 1998 stal de faccto standardním internetovým prohlížečem Microsoft Internet Explorer a hegemonii jeho vlády se jen občas pokoušejí prolomit nové verze Nestcape 6 vydávané již pod křídly AOL, okrajově pak placené produkty jakým je Opera a nově také open source projekt Mozilla. Tento projekt sice existuje poměrně dlouho, ale až v roce 2002 přinesl stabilní verzi internetového prohlížeče na jejíž bázi je postaven i Netscape 7. Mozilla dnes nabízí větší podporu standardů, než MSIE. Příjemné v této souvislosti je zmínit výborný WWW prohlížeč Arachne určený pro DOS, jenž je produktem šikovného českého programátora. Díky tomuto prohlížeči je možno k internetu přistupovat i z velmi starých počítačů, na nichž nemůže být provozován grafický operační systém. A jen na okraj připomínáme, že oba prohlížeče sloužily nejenom k prohlížení WWW stránek, ale také pro prohlížení stránek Gopher i k používání služby FTP tím je uspěch WWW cennější, neboť obstál v přímé konkurenci. Kladným rysem války prohlížečů byla neustále se zvyšující kvalita těchto produktů a především fakt, že byly záhy dostupné zdarma. Zároveň předhánění se obou rivalů vedlo k tlakům na standardizaci nových funkcí, které obě firmy překotně implementovaly a je možno se domnívat, že bez tlaku obou významných hráčů by tak rychlé standardizační posuny nebyly možné. WWW se tak rozvinul z graficky chudého prostředí do kreativního a graficky velmi nápaditě použitelného produktu. Díky rozmachu, jenž WWW zažíval po roce 1994 bylo záhy jasné, že jej postihne podobný problém, jako FTP a Gopher službu, tedy zahlcení informacemi, v nichž bude možno jen velmi s obtížemi najít požadovaný dokument. Proto byly založeny vyhledávací služby pracující s velmi přesnými a stále zlepšovanými fulltextovými vyhledávacími algoritmy. Od roku 1995 existuje AltaVista, v roce 1998 byl založen Google. Tyto vyhledávače samozřejmě mají i své odvozeniny a napodobeniny určené pro jednotlivé státy, takové vyhledávače bývají přizpůsobeny regionálním specifikům, například práci s českým kódováním. Speciální aplikace V prvopočátcích publikování informací na internetu byl nejobvyklejší postup publikování takový, že stránka vytvořená v nějakém HTML editoru byla pomocí FTP přístupu odeslána na Gopher nebo WWW server. To sice bylo jednoduché a rychlé, 7

11 ovšem pro správu rozsáhlejších informačních serverů byl tento způsob naprosto nevyhovující, protože nutil uživatele k mnoha rutinním a ubíjejícím činnostem. Například přidání nového článku na server znamenalo mimo nahrání článku na server také editaci a odeslání na server nové verze titulní stránky odkazující na článek a také stránky s archivem článků. To ovšem přidávalo množství práce, které se samotnou tvorbou informací nemělo mnoho společného a uživatele zbytečně zdržovalo. APLIKACE KLIENT- SERVER To byl důvod vzniku prvních speciálních aplikací, prvních skutečných redakčních systémů. Z počátku se zdálo, že bude efektivnější a jednodušší, aby takový redakční systém fungoval převážně na klientské straně, tedy aby na počítači redaktora byl instalován software, pomocí něhož se vytvářely články a struktura serveru a poté aby takto vytvořená data byla odeslána na server a tím publikována. Záhy se ale ukázalo, že takto nemohou být vytvořeny komplexní systémy sloužící pro rozsáhlejší a už vůbec ne pro týmovou práci. Bylo třeba přistoupit k aplikacím typu klient-server, kdy veškerá data jsou ihned ukládána na centrální server a tam k nim mají přístup všichni uživatelé v rámci svých uživatelských práv. V současné době jsou aplikace typu klient-server převažujícími nástroji pro vytváření a správu informací na internetu a je třeba říci, že jsou pro rozsáhlejší projekty vhodnější, než výhradně klientské aplikace. Klientské aplikace jsou na druhou stranu podstatně levnější pro implementaci, vyžadují ale vyšší udržovací a provozní náklady spojené s rutinní prací. Pro amatérské, menší či nadšenecké projekty samozřejmě mají klientské aplikace stále velký smysl zejména vzhledem k ceně, protože takovýto způsob práce s informacemi dnes podporuje většina kvalitnějších HTML editorů, jako je MS-Frontpage nebo Macromedia Dreamweaver. My se ale budeme zaobírat aplikacemi určenými pro rozsáhlejší projekty, tedy redakčními systémy typu klient-server. Vybíráme redakční systém cena a výkon Výběr vhodného redakčního systému není vůbec jednoduchý proces. Zejména pokud jde o větší projekt nebo o větší firmu, kde má být redakční systém nasazen, představuje výběr redakčního systému proces, jemuž by měla být věnována značná péče a pozornost. Ve výsledku totiž bude redakční systém rozhodovat o tom, jaké budou náklady na provoz internetového projektu, jak rychlá a kvalitní bude jeho realizace a jak dobře se bude systém všem uživatelům používat. Nevhodný redakční systém může zhatit značné množství investic a většinou nebývá jiná cesta, než za vysokých nákladů migrovat na jiný systém. CENA VERSUS VÝKON Nejrozšířenější a zřejmě také nejpraktičtější metodou pro výběr redakčního systému je porovnání cenové a výkonnostní složky. Tato metoda je bohužel ale velmi často 8

12 aplikována pouze tak, že se porovnávají okamžité pořizovací náklady a posuzuje se, zda aplikace poskytuje funkce potřebné ve stávající fázi projektu. Nic není horším omylem, než takto zjednodušené porovnání. Je třeba si uvědomit, že cena redakčního systému zapsaná v ceníku je zhruba desetinou, někdy ale i dvacetinou finanční částky, kterou bude třeba do projektu nasazení redakčního systému investovat. Celková částka se skládá například i z ceny hardware, na kterém bude nutno redakční systém provozovat a kvalitněji naprogramované redakční systémy zde nabídnou podstatnou úsporu při investicích do serverů, zatímco méně kvalitní systémy budou požadovat zvýšené hardwarové nároky. Stejně tak u výkonnostní složky je třeba uvažovat podstatně dále, než jen k okamžitým potřebám projektu. Je nutno si uvědomit, že tyto potřeby se budou dále vyvíjet a že je velmi nepravděpodobné, že po delší dobu ustrnou na původně stanovených pozicích. Naopak ze zkušeností lze vyvozovat, že v případě implementace funkčně bohatých redakčních systémů se do projektu začnou rychle přebírat funkce a myšlenky, které redakční systém nabízí a podporuje, už proto, že taková funkční bohatost je příjemná uživatelům. V následujících kapitolách si řekneme něco o tom, jaké aspekty jsou důležité pro porovnávání cenových a výkonnostních parametrů. A nakonec se také zastavíme u poměrně populární otázky, zda si nenechat vyvinout redakční systém na zakázku, nebo zda si nevytvořit svůj vlastní redakční systém. Cena náklady spojené s redakčním systémem Nasazování redakčního systému lze rozdělit do několika hlavních fází, přičemž každá svoje fáze v sobě již nese nějaké finanční náklady. Provedení těchto kroků pomůže s výběrem kvalitního redakčního software vhodného pro projekt s tím, že budou respektovány a zohledněny všechny firemní zvláštnosti. U každého kroku vyčíslíme, jak se tento krok projevuje na celkové ceně implementace redakčního software. 1) specifikace cílů a požadavků 2) výběrové řízení 3) Implementace a odladění 4) Dokumentace a zaškolení 5) Testování 6) Provoz a údržba 7) Stažení z provozu 9

13 SPECIFIKACE CÍLŮ A POŽADAVKŮ V tomto kroku se posuzují cíle, jichž chce firma dosáhnout. Specifikují se potřeby a problémy, jsou přesně definovány požadavky a termíny včetně přidělení zdrojů, tedy stanovení toho, kdo bude jednotlivé problémy řešit a s jakým vybavením. K takto vytvořené specifikaci je vhodné provést oponenturu v jednotlivých odděleních firmy, u nichž se očekává, že mají přijít s nasazeným redakčním systémem do styku, ať již tak, že jej budou používat, nebo tak, že informace jím publikované ovlivní práci oddělení. Náklady: analýza potřeba a jejich specifikace vyžaduje práci člověka znalého v chodu firmy a jeho spolupráci se zainteresovanými odděleními. Nákladem je v tomto případě ztráta pracovního času těchto lidí. Rizika: tato etapa je často podceňována, výsledkem čehož může být volba částečně nebo zcela nevhodného řešení. Důležité je napsat specifikaci takovým jazykem, aby nevznikala rozepře o faktickém významu napsaného. Rovněž oponenturu je třeba řádně provést a její výsledky zanést do specifikace. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výběrové řízení předpokládá provedení průzkumu trhu a vytipování dodavatelů redakčních systémů, kteří přicházejí v úvahu pro dodávku. Již při vytipování je možné provádět prvotní selekci a vyřadit firmy, jejichž produkty evidentně nenabízejí dostatek funkcí, možností, nebo firmy, které na první pohled nebudí důvěru. Na druhou stranu toto není potřeba a je možné firmy oslovit zasláním poptávky. Součástí poptávky by měla samozřejmě být výše vypracovaná Specifikace cílů a požadavků, ale také dotazník týkající se dodavatelské firmy a obsahující otázky směřující na důvěryhodnost dodavatele a schopnost dostát smluvním závazkům. Je tedy vhodné seznámit se s referencemi dodavatele, ale také s jeho zázemím, protože především u nových internetových společností hrozí riziko toho, že ze dne na den zaniknou a vy náhle používáte redakční software, ke kterému neexistuje žádná podpora. Může být také vhodné předem uzavřít smlouvu zavazující oslovené firmy uchovat vaši poptávku v tajnosti. Ošetří se tak předem případné problémy s tím, že se vaše poptávka obsahující poměrně důvěrné a citlivé informace dostane do nepravých rukou. Specifikace cílů a požadavků by měla obsahovat alespoň: Termíny implementace 10

14 Požadavky na workflow tedy kdo a jak schvaluje publikované informace Požadavky na design uživatelské části a administrace Požadavky pro napojení na specifické zdroje dat (vnitrofiremní informační systémy atd) VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO Ř ÍZENÍ Výsledkem výběrového řízení by měla být jasná a precizně formulovaná odpověď nabízejících firem, v níž budou uvedeny jasné odpovědi na to, zda a případně s jakými výhradami jsou tyto společnosti schopny řešit požadavky vašeho projektu. Vhodné tedy je připravit přímo dotazník, v němž budou kladeny jasné otázky vyžadující jasné odpovědi. Tento dotazník bude obsahovat klíčové požadavky pro vaše rozhodnutí, například Schopnost publikovat data ve WAPu, Obsahuje systém fulltextové prohledávání ale i technické otázky typu Podporuje systém clusterování, nebo jiné rozložení zátěže, případně jak se vyrovnává s vzrůstem zátěže? Je nutno pamatovat na fakt, že kladné zodpovězení otázky, zda redakční systém obsahuje fulltextové vyhledávání neznamená vždy rovnocennou implementaci a tak je vhodné u důležitých otázek podrobněji přezkoumat, do jaké míry systém tuto funkci podporuje, jak pohodlně je možné ji používat a zda způsob práce s ní koresponduje s představou vašeho projektu. Samozřejmou součástí odpovědi by měla být i cena. Pro snazší porovnání cenové nabídky je opět vhodnější předem připravit položky dotazníku týkající se ceny. Zde velmi záleží na kvalitě specifikace požadavků, protože podle toho, nakolik je přesná a kvalitní, je pro nabízející firmy možné specifikovat cenu implementace redakčního systému. Za důležité otázky týkající se ceny by měly být považovány minimálně tyto: Cena redakčního systému včetně instalace Cena za upgrade na nové verze a očekávaná rychlost tvorby upgrade Cena za měsíční podporu v případě administrace systému dodavatelem Cena za řešení nestandardních situací v případě, že není požadována administrace dodavatelem Sazba za školení uživatelů a za školení administrátorů systému 11

15 Sazba za programování speciálních aplikací. Dlužno jest nyní zdůraznit, že pro vyhodnocování by v této fázi výběru neměla být uvedená cena příliš směrodatná, už proto, že ve většině případů nebude specifikace natolik podrobná, aby podle ní firmy mohly stanovit přesnou cenu. Navíc již bylo řečeno, že například cena redakčního systému představuje zhruba desetinu ceny celé implementace, takže porovnávat jen podle ní není příliš smysluplné. TECHNICKÉ ÚDAJE Důležité jsou také otázky technického charakteru. Je třeba bedlivě zvážit především náklady na zajištění potřebného výkonu systému. Některé redakční systémy není možno instalovat na více serverů najednou a v takovém případě je problematické zvyšování výkonu. Stejně tak některé systémy vyžadují rychlejší servery, než jiné a zde je nepříjemné, že výkon redakčních systémů v podstatě nelze korektně porovnat. A do třetice, je třeba uvážit, jaký podpůrný software potřebují redakční systémy, protože tento software je třeba také zvláště platit. O tom všem bude podrobněji řečeno v části věnované výkonu. Vyhodnocení podkladů, jež firmy zašlou, by mělo být provedeno bez zbytečného odkladu a především na základě splnění podmínek v dotazníku. Je třeba vyřadit firmy, které nesplnily základní podmínky specifikace, nebo vykazují nejistotu ohledně možností splnění těchto podmínek. Také je vhodné porovnat seznam referencí a zaměřit se na dodavatele, v jejichž referencích jsou projekty podobné tomu vašemu. V takovém případě se dá očekávat dostatek zkušeností s realizací podobného projektu a obejití nutných dětských nemocí. CENA JE ORIENTAČNÍ VODÍTKO! Cena by v této fázi rozhodování měla být spíše orientačním vodítkem a vyřazování by v této fázi mělo fungovat spíše tak, že jsou vyřazeny i dle vašeho odhadu příliš levné nabídky zejména v případech, kdy nabízející firma nemá dostatek zkušeností a referencí a budí dojem amatérské firmičky, one-man show. U firem, jejichž nabídky splňují zadané parametry, je vhodné požádat o osobní demonstraci produktu, na níž by měli být přítomni lidé, kteří budou s redakčním systémem pracovat. V této fázi totiž opouštíme výhradně faktograficky orientovanou část výběrového řízení a přesouváme se do fáze pocitové, kdy je třeba zhodnotit, zda filosofie práce systému a snadnost jeho používání je vhodná pro nasazení ve vaší společnosti. V tomto případě jde již většinou o subjektivní záležitosti. Je třeba se je nicméně objektivně pokusit posoudit a rozdělit na podstatné a nepodstatné a následně znovu vytřídit dodavatele podle toho, jak jsou jejich produkty vhodné pro nasazení ve vaší firmě. 12

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai

06/03/15. Exekuce ios. Deliverable 01. Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 06/03/15 Exekuce ios Deliverable 01 Vojtěch Micka mickavoj Naim Ashhab ashhanai [BIS-EXE] Deliverable 01 Zadání Migrace části webové aplikace Lustrátor (lustrator.bisnode.cz) od

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja

2. Automatická tvorba seminářů v prostředí Unifor/Asja Unifor/ASJA Jedná se o funkční propojení subsystémů, nikoli o dodávku samotného software. Konferenční software musí umožňovat uspořádání online webové konference pro více účastníků (předpokládaný počet

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Internet WWW (World Wide Web)

Internet WWW (World Wide Web) Internet Internet WWW (World Wide Web) Jedna ze služeb internetu Celosvětová pavučina navzájem propojených dokumentů Propojení je realizováno tzv. hypertextovými odkazy (linky) Každá z webových stránek

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH MOJESODEXO.CZ ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 23. 9. 2014 14:09 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU ÚVOD... 1 1. CO CHCETE OBJEDNAT... 2 2. JAKÝM ZPŮSOBEM CHCETE OBJEDNAT...

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Projekt NIQES Národní šetření žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška Název souboru: CP2-Procesy_přípravy_a_realizace_V3.doc

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

Nabídka na vytvoření nových webových stránek. Vypracoval: Zbyšek Nádeník zbysek.nadenik@gmail.com 731 108 144 www.zbyseknadenik.cz

Nabídka na vytvoření nových webových stránek. Vypracoval: Zbyšek Nádeník zbysek.nadenik@gmail.com 731 108 144 www.zbyseknadenik.cz deník zbysek.nadenik@gmail.com tel.: 731 108 144 www.zbyseknadenik.cz Nabídka na vytvoření nových webových stránek Vypracoval: Zbyšek Nádeník zbysek.nadenik@gmail.com 731 108 144 www.zbyseknadenik.cz Jaké

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková Obsah: 1) 2) 3) 4) Použití softwaru CATIA v automobilovém průmyslu Společné vlastnosti obou verzí Odlišný přístup k řešení konstrukčních úloh Zhodnocení 1) Použití

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál

S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál Americká 23, 120 00 Praha 2 DIČ CZ67985726 M +420 602 684 316 www.nic.cz 1/7 Obsah S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál... 1 Registrace... 3 Instalace... 3 Natavení...

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Začínáme s Tovek Tools

Začínáme s Tovek Tools NAJÍT POCHOPIT VYUŽÍT Úvodní seznámení s produktem Tovek Tools JAK SI TOVEK TOOLS NAINSTALUJI?... 2 JAK SI PŘIPOJÍM INFORMAČNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH CHCI VYHLEDÁVAT?... 2 JAK MOHU VYHLEDÁVAT V INFORMAČNÍCH

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více