PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013"

Transkript

1 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, MODŘICE IČO: , tel: , Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/ Předmět měření: 2. Objednavatel: 3. Číslo objednávky: 4. Místo měření: 5. Účel měření: 6. Datum a čas měření: 7. Měření provedl: 8. Protokol vypracoval: MĚŘENÍ HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU Z DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE ULIC ČERNOVICKÁ, HÁJECKÁ, VINOHRADSKÁ BRNO - ČERNVICE Statutární město Brno, Městská část Brno Černovice, Bolzanova 1, Brno , ze dne Venkovní prostor v okolí křižovatky Černovická, Hájecká, Vinohradská v Brně Hodnocení vlivu hluku dopravy na předmětné křižovatce na okolní venkovní prostory , , v denní a noční době Petr Šiška, Zbyněk Matoušek Petr Šiška celkem stran: 34 počet výtisků: 3 počet příloh: 1 výtisk č. 1

2 9. Použité metody: 9.1. Použité metody akustického měření Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí HEM ČSN ISO , Akustika Popis, měření a posuzování hluku prostředí Část 2: Určování hladiny hluku prostředí 9.2. Použité metody hodnocení Nařízení vlády č.272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČSN ISO , Akustika Popis, měření a hodnocení hluku prostředí Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 62545/2010-0VZ Použitá přístrojová technika: - Zvukoměr Norsonic, typ 118, v.č , ověřen ČMI Brno č OL-Z , platnost ověření do Měřící mikrofon Norsonic, typ 1225, v.č.72981, ověřen ČMI Brno č.6035-ol-m , platnost ověření do Kalibrátor Norsonic, typ 1251, v.č , kalibrován ČMI Brno 6035 KL K , kontrola Anemometr TECPEL AVM-712, v.č. AB88065, kalibrován ČHMÚ Praha č. ANM 12250, kontrola Hygrometr TECPEL DTM 550, v.č , kalibrován LAB MET s.r.o. KOM/TH/01/13, kontrola Barometr GREISINGER electronic typ GPB 3300, kalibrován ČMI Brno 6013-KL-C kontrola Názvosloví: L Aeq,T - akustického tlaku A za dobu trvání T L Amax - A L Amin - A L AE - hladina expozice zvuku L AN,T - distribuční hladina akustického tlaku A (překročená po dobu N % doby T) L A1,T - hladina akustického tlaku A překročená po dobu 1 % doby T (ojedinělé špičky) L A50,T - hladina akustického tlaku A překročená po dobu 50 % doby T (průměrná hladina) L A90,T - hladina akustického tlaku A překročená po dobu 90 % doby T (praktické pozadí) L A99,T - hladina akustického tlaku A překročená po dobu 99 % doby T (teoretické pozadí) L teq,t - akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu za dobu T db - decibel U AB - rozšířená nejistota měření Protokol č.97/2013 strana 2

3 12. Situace a popis: Předmětem měření je zjištění a vyhodnocení hladin akustického tlaku z provozu po křižovatce ulic Černovická, Vinohradská, Hájecká v Brně Černovicích. Měření je provedeno ve venkovním chráněném prostoru v okolí křižovatky. S ohledem na celkovou situaci křižovatky jsou pro měření zvoleny 3 měřící stanoviště a to přímo u křižovatky v úrovni objektu situovaného u nájezdové rampy z Fáměrova náměstí, u objektu situovaného na okraji řadové zástavby Fáměrova náměstí s okny obytných místností orientovanými k hodnocené křižovatce a na hranici pozemku objektu na ulici Vinohradské. Objekt Fáměrovo náměstí 9, Brno - Černovice je stávající víceúčelový dům situovaný na konci řadové zástavby Fáměrova náměstí vedle nájezdové rampy na křižovatku ulic Černovická, Hájecká, Vinohradská. V 1.NP objektu jsou situovány nebytové prostory, v 2.NP je bytová jednotka. Měřící mikrofon umístěn v úrovni 2.NP fasády objektu orientované k ulici Černovická. Objekt Fáměrovo náměstí 20, Brno - Černovice je stávající rodinný dům situovaný na konci řadové zástavby Fáměrova náměstí, na sudé straně náměstí. Obytné místnosti s okny situovanými v jižní fasádě objektu jsou orientována přímo k hodnocené křižovatce. Měřící mikrofon umístěn 2 m před fasádou orientovanou k ulici Černovická. Objekt Vinohradská 1 je stávající víceučelový dům řešený jako samostatně stojící objekt. V 1.NP objektu jsou situovány nebytové prostory, v 2.NP je bytová jednotka. Vzhledem k tomu, že v denní době probíhají v úrovni 1.NP objektu automechanické práce, které jsou zdrojem hluku, který ovlivňuje naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku je měření provedeno na hranici pozemku situované k ulici Hájecká. Hluk z dopravy na hodnocené křižovatce je v úrovni všech měřících stanovišť dominantním zdrojem hluku. Hlukově nejvýznamnější je na měřících stanovištích v úrovni Fáměrova náměstí komunikace ulice Černovická, v úrovni měřícího stanoviště na ulici Vinohradská jsou hlukově nejvýznamnější komunikace Černovická a Vinohradská. Komunikace ulice Černovická je v hodnoceném profilu situována v intravilánu města, s rychlostním omezením z této polohy plynoucí t.zn. 50 km/hod. Jde o hlavní místní komunikaci, která je součástí VMO. Komunikace je pojížděná obousměrně osobní i nákladní dopravou včetně pravidelných linek IDS Jmk. V úrovni hodnocené lokality je komunikace řešena jako čtyřproudová komunikace s asfaltovým povrchem, komunikace se svažuje západním směrem. Komunikace ulice Hájecká je v hodnoceném profilu situována v intravilánu města, s rychlostním omezením z této polohy plynoucí t.zn. 50 km/hod. Jde o místní komunikaci pojížděnou obousměrně osobní i nákladní dopravou včetně pravidelných linek IDS Jmk. V úrovni hodnocené lokality je komunikace řešena jako dvouproudová komunikace s asfaltovým povrchem, komunikace prochází pod komunikací Černovická. Komunikace ulice Vinohradská je v hodnoceném profilu situována v intravilánu města, s rychlostním omezením z této polohy plynoucí t.zn. 50 km/hod. Jde o místní komunikaci pojížděnou obousměrně osobní i nákladní dopravou včetně pravidelných linek IDS Jmk. Komunikace slouží především jako dopravní napojení průmyslové zóny v ulici Vinohradská. V úrovni hodnocené lokality je komunikace řešena jako dvouproudová komunikace s asfaltovým povrchem. Na všech měřících stanovištích bylo provedeno spojité 24 hodinové měření, v průběhu měření bylo prováděno sčítání dopravy projíždějící kolem měřící aparatury. Měření přítomen: za objednavatele nebyl nikdo přítomen Protokol č.97/2013 strana 3

4 Situace s měřícími stanovišti: 13. klimatické podmínky v době měření: teplota: t a = 12 0 C C relativní vlhkost: r h = 41 % - 50 % rychlost větru: v p = 0,4 m/s - 1,6 m/s tlak: p = 101,3 kpa - 101,8 kpa V době měření byly komunikace suché, nenamrzlé. Protokol č.97/2013 strana 4

5 14. Měřící stanoviště výsledky měření Fáměrovo náměstí 9 fasáda ke komunikaci Černovická pozemní doprava Umístění měřícího mikrofonu: Prostor v úrovni 2 m před fasádou objektu orientovanou ke komunikaci Černovická, osa mikrofonu orientována kolmo k ose komunikace ulice Černovická, výška mikrofonu 3 m nad zemí Popis zdroje: Doprava po komunikaci ulice Černovická je na měřícím stanovišti dominantním zdrojem hluku, proměnné zdroje hluku, které nesouvisejí s měřeným dopravním hlukem, jsou v průběhu měření v maximální možné míře eliminovány Fotodokumentace měřícího stanoviště: Protokol č.97/2013 strana 5

6 Měření v denní době , 6:00 22:00 hod Výsledky měření: graf č.1 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.1 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 84,0 db L Amin = 41,7 db L Aeq,16h = 68,9 db hlukové pozadí L 90 = 56,0 db tabulka č.2 - dopravní profil ul. Černovická v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily nákladní automobily 2963 autobusy ,6 Protokol č.97/2013 strana 6

7 graf č.2-1/3 oktávová analýza 80,0 30,0 20, ,5 54,7 55,9 56,0 59, ,5 66,9 63,9 63,3 62, ,5 61,5 61, ,8 59,3 59,6 59,8 60,7 61,9 60,9 59,1 56,7 53,9 51,3 48,7 46, , , , ,6 200 akustického tlaku Lteq (db) 34,0 27, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.3 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 54, , , ,9 31,5 56, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetinooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.4 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 76,6 L A50,T 65,7 L A5,T 73,8 L A90,T 56,0 L A10,T 72,4 L A95,T 52,8 L A25,T 69,5 L A99,T 48,9 Protokol č.97/2013 strana 7

8 4.hodinové měřící bloky: 6:00 10:00 hod graf č.3 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.5 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,9 db L Amin = 49,9 db L Aeq,4h = db tabulka č.6 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 76,9 74,6 73,6 71,6 68,2 58,0 55,5 51,6 10:00 14:00 hod graf č.4 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.7 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 83,3 db L Amin = 49,8 db L Aeq,4h = 69,2 db tabulka č.8 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 76,9 74,4 72,9 70,5 67,0 57,9 51,5 Protokol č.97/2013 strana 8

9 14:00 18:00 hod graf č.5 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 85,0 80,0 75,0 tabulka č.9 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 84,0 db L Amin = 45,6 db L Aeq,4h = 69,6 db tabulka č.10 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 77,1 74,3 73,1 70,8 67,4 59,6 54,6 49,3 18:00 22:00 hod graf č.6 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.11 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 79,2 db L Amin = 41,7 db L Aeq,4h = 65,5 db tabulka č.12 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 75,3 72,0 70,1 65,2 60,1 48,4 45,9 43,0 Protokol č.97/2013 strana 9

10 Měření v noční době , 22:00 6:00 hod Výsledky měření: graf č.7 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 35,0 tabulka č.13 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,2 db L Amin = 35,6 db L Aeq,8h = 60,3 db hlukové pozadí L 90 = 41,0 db tabulka č.14 - dopravní profil ul. Černovická v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily 1123 nákladní automobily 192 autobusy 36 16,9 Protokol č.97/2013 strana 10

11 graf č.8-1/3 oktávová analýza 30,0 20,0 10,0 0, ,4 47,9 44,2 46,9 54,2 52,5 48,0 31,5 45, ,2 45,8 45, ,5 45,7 44,7 46,5 47,7 49,6 51,5 49,7 48,4 46,0 42,0 38,1 34, , , , , ,4 200 akustického tlaku Lteq (db) 10,7 9, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.15 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 46, , , ,5 31,5 44, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetitonooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.16 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 73,5 L A50,T 45,8 L A5,T 66,9 L A90,T 41,0 L A10,T 61,8 L A95,T 39,6 L A25,T 52,2 L A99,T 38,1 Protokol č.97/2013 strana 11

12 4.hodinové měřící bloky: 0:00 2:00 hod a 22:00 24:00 hod graf č.9 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 85,0 80,0 75,0 35,0 tabulka č.17 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,2 db L Amin = 37,6 db L Aeq,4h = 60,7 db tabulka č.18 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 73,8 66,2 61,3 52,1 46,2 42,5 40,5 38,8 2:00 6:00 hod graf č.10 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 35,0 tabulka č.19 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 77,4 db L Amin = 35,6 db L Aeq,4h = 59,9 db tabulka č.20 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 73,1 67,6 62,3 52,3 45,4 39,4 38,6 37,3 Protokol č.97/2013 strana 12

13 14.2. Fáměrovo náměstí 20 fasáda ke komunikaci Černovická pozemní doprava Umístění měřícího mikrofonu: 2 m před fasádou objektu orientovanou ke komunikaci Černovická, osa mikrofonu orientována kolmo k ose komunikace ulice Černovická, výška mikrofonu 3 m nad zemí Popis zdroje: Doprava po komunikaci ulice Černovická a Hájecká je na měřícím stanovišti dominantním zdrojem hluku, proměnné zdroje hluku, které nesouvisejí s měřeným dopravním hlukem, jsou v průběhu měření v maximální možné míře eliminovány Fotodokumentace měřícího stanoviště: Protokol č.97/2013 strana 13

14 Měření v denní době , 6:00 22:00 hod Výsledky měření: graf č.11 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.21 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,6 db L Amin = 40,9 db L Aeq,16h = 58,3 db hlukové pozadí L 90 = 50,5 db tabulka č.22 - dopravní profil ul. Černovická a Hájecká v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily nákladní automobily 3120 autobusy ,9 Protokol č.97/2013 strana 14

15 graf č.12-1/3 oktávová analýza 30,0 20,0 10, , ,0 50,3 52,8 56,2 59,7 58,9 55,1 53,4 51, ,2 49,2 48, ,3 45,8 47,2 47,6 49,0 50,1 49,3 48,3 45,6 44,3 41,8 38,6 36, , , , ,3 200 akustického tlaku Lteq (db) 22,6 18, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.23 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 47, , , ,1 31,5 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetinooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.24 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 66,1 L A50,T 55,6 L A5,T 62,2 L A90,T 50,5 L A10,T 60,5 L A95,T 49,1 L A25,T 58,3 L A99,T 46,9 Protokol č.97/2013 strana 15

16 4.hodinové měřící bloky: 6:00 10:00 hod graf č.13 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.25 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 76,2 db L Amin = 47,7 db L Aeq,4h = 59,7 db tabulka č.26 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 70,8 64,2 62,0 59,2 56,5 51,4 50,3 48,8 10:00 14:00 hod graf č.14 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.27 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,6 db L Amin = 44,2 db L Aeq,4h = 58,3 db tabulka č.28 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 65,6 62,1 60,5 58,4 56,0 52,0 50,7 47,7 Protokol č.97/2013 strana 16

17 14:00 18:00 hod graf č.15 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.29 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 80,8 db L Amin = 44,9 db L Aeq,4h = 59,1 db tabulka č.30 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 65,6 62,9 61,6 59,8 57,4 52,0 50,4 47,7 18:00 22:00 hod graf č.16 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část tabulka č.31 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 65,7 db L Amin = 40,9 db L Aeq,4h = 54,5 db tabulka č.32 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 62,3 59,4 58,0 55,7 52,6 46,4 43,2 Protokol č.97/2013 strana 17

18 Měření v noční době , 22:00 6:00 hod Výsledky měření: graf č.17 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 35,0 tabulka č.33 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,3 db L Amin = 38,3 db L Aeq,8h = 51,3 db hlukové pozadí L 90 = 40,5 db tabulka č.34 - dopravní profil ul. Černovická a Hájecká v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily 693 nákladní automobily 253 autobusy 38 29,6 Protokol č.97/2013 strana 18

19 graf č.18-1/3 oktávová analýza 30,0 20,0 10,0 0, , ,9 40,8 41,1 43,8 48,1 49,9 45,9 41,9 42, ,2 37,7 36, ,5 36,2 36,7 37,8 38,9 39,3 37,7 35,8 33,8 31,0 27,3 23,6 20, , , , ,6 200 akustického tlaku Lteq (db) 10,5 8, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.35 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 36, , , ,3 31,5 41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetitonooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.36 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 62,9 L A50,T 42,6 L A5,T 58,3 L A90,T 40,5 L A10,T 54,9 L A95,T 40,2 L A25,T 47,8 L A99,T 39,6 Protokol č.97/2013 strana 19

20 4.hodinové měřící bloky: 0:00 2:00 hod a 22:00 24:00 hod graf č.19 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část tabulka č.37 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 64,6 db L Amin = 39,7 db L Aeq,4h = 50,4 db tabulka č.38 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 60,9 57,7 54,8 48,1 43,7 41,8 41,4 40,8 2:00 6:00 hod graf č.20 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 35,0 tabulka č.39 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,3 db L Amin = 38,3 db L Aeq,4h = 52,1 db tabulka č.40 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 64,8 58,9 47,4 41,5 39,2 38,9 38,4 Protokol č.97/2013 strana 20

21 14.3. Vinohradská 1 hranice pozemku ke komunikaci Hájecká pozemní doprava Umístění měřícího mikrofonu: Hranice pozemku orientovaná ke komunikaci Hájecká, osa mikrofonu orientována kolmo ke křižovatce Vinohradská - Hájecká, výška mikrofonu 3 m nad zemí Popis zdroje: Doprava po komunikacích ulice Vinohradská, Hájecká a Černovická je na měřícím stanovišti dominantním zdrojem hluku, proměnné zdroje hluku, které nesouvisejí s měřeným dopravním hlukem, jsou v průběhu měření v maximální možné míře eliminovány Fotodokumentace měřícího stanoviště: Protokol č.97/2013 strana 21

22 Měření v denní době , 6:00 22:00 hod Výsledky měření: graf č.21 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.41 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,3 db L Amin = 39,8 db L Aeq,16h = 62,6 db hlukové pozadí L 90 = 52,8 db tabulka č.42 - dopravní profil ul. Černovická (bližší pruh), Vinohradská a Hájecká v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily nákladní automobily 2768 autobusy ,0 Protokol č.97/2013 strana 22

23 graf č.22-1/3 oktávová analýza 30,0 20, , ,7 52,8 55,7 58,7 63, ,6 61,0 57,0 55,9 54, ,9 54,2 53, ,3 53,3 53,4 53,6 53,9 52,6 51,2 49,9 47,3 45,1 43,0 40,2 37, , , ,7 200 akustického tlaku Lteq (db) 29,3 29, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.43 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 49, , , ,9 31,5 55, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetinooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.44 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 70,8 L A50,T 58,5 L A5,T 66,7 L A90,T 52,8 L A10,T 64,6 L A95,T 51,5 L A25,T 61,7 L A99,T 49,3 Protokol č.97/2013 strana 23

24 4.hodinové měřící bloky: 6:00 10:00 hod graf č.23 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.45 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 76,1 db L Amin = 50,4 db L Aeq,4h = 64,0 db tabulka č.46 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 73,8 69,4 66,9 64,2 61,5 56,3 54,8 52,2 10:00 14:00 hod graf č.24 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.47 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,3 db L Amin = 49,6 db L Aeq,4h = 63,5 db tabulka č.48 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 72,4 68,6 66,5 63,8 60,6 55,7 54,5 51,9 Protokol č.97/2013 strana 24

25 14:00 18:00 hod graf č.25 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.49 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 80,0 db L Amin = 49,3 db L Aeq,4h = 63,3 db tabulka č.50 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 72,2 68,1 66,6 64,1 61,2 54,3 53,1 51,3 18:00 22:00 hod graf č.26 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 75,0 35,0 tabulka č.51 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,9 db L Amin = 39,8 db L Aeq,4h = 54,9 db tabulka č.52 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 64,6 60,6 58,2 54,7 50,8 43,6 41,8 Protokol č.97/2013 strana 25

26 Měření v noční době , 22:00 6:00 hod Výsledky měření: graf č.27 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 35,0 tabulka č.53 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,6 db L Amin = 41,7 db L Aeq,8h = 52,6 db hlukové pozadí L 90 = 45,1 db tabulka č.54 - dopravní profil ul. Černovická (bližší pruh), Vinohradská a Hájecká v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily 1329 nákladní automobily 265 autobusy 53 19,3 Protokol č.97/2013 strana 26

27 graf č.28-1/3 oktávová analýza 30,0 20,0 10,0 0, ,5 41,5 47,2 48,8 46,8 49,5 51,3 47,3 43, , ,3 42,2 42, ,7 41,7 41,4 41,7 42,4 43,1 41,1 37,8 35,0 31,1 27,9 25, , , , ,9 200 akustického tlaku Lteq (db) 9,5 8, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.55 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 41, , , ,1 31,5 48, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetitonooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.56 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 62,7 L A50,T 48,5 L A5,T 57,6 L A90,T 45,1 L A10,T 55,3 L A95,T 44,6 L A25,T 51,5 L A99,T 43,9 Protokol č.97/2013 strana 27

28 4.hodinové měřící bloky: 0:00 2:00 hod a 22:00 24:00 hod graf č.29 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část tabulka č.57 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 66,9 db L Amin = 44,1 db L Aeq,4h = 52,3 db tabulka č.58 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 61,5 57,3 55,3 51,9 49,4 46,4 45,9 45,1 2:00 6:00 hod graf č.30 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část tabulka č.59 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,6 db L Amin = 41,7 db L Aeq,4h = 52,8 db tabulka č.60 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 63,8 57,9 55,2 51,0 47,6 43,8 43,2 42,6 Protokol č.97/2013 strana 28

29 15. Hodnocení výsledků 15.1 Nejistoty měření Rozšířená nejistota U AB při měření ekvivalentních hladin akustického tlaku je stanovena dle tabulky D1 odstavce D.1.1 Odhad rozšířené nejistoty U AB při měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,T přílohy D Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí HEM Pro zvukoměr třídy 1 pro hluk s odstupem 4 10 db od hluku pozadí je hodnota rozšířené nejistoty měření U AB = 1,8 db Pro zvukoměr třídy 1 pro hluk s odstupem více než 10 db od hluku pozadí je hodnota rozšířené nejistoty měření U AB = 1,3 db Rozšířená nejistota je stanovena pro koeficient rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti asi 95 %. Rozšířená nejistota je stanovena v souladu s dokumentem EA 4/ Naměřené hladiny akustického tlaku tabulka č.61 naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku pozemní doprava místo měření doba měření naměřená L Aeq,Th (db) hladina ak. tlaku pozadí L 90 (db) naměřená L Aeq,Th (db) korigovaná o hluk pozadí X Víceúčelový dům Fáměrovo náměstí 9, Brno 2.NP venkovní 6:00 22:00 hod 68,9 56,0 68,7 ± 1,3 chráněný prostor 22:00 6:00 hod 60,7 41,0 60,7 ± 1,3 Rodinný dům Fáměrovo náměstí 20, Brno 2.NP venkovní chráněný prostor 6:00 22:00 hod 58,3 50,5 57,6 ± 1,8 22:00 6:00 hod 51,3 40,5 50,9 ± 1,3 Víceúčelový dům 6:00 22:00 hod 62,6 52,8 62,1 ± 1,8 Vinohradská 1 hranice pozemku 22:00 6:00 hod 52,6 45,1 51,7 ± 1,8 X korekce naměřených ekvivalentních hladin akustického tlaku je provedena dle tabulky v odst Hluk pozadí Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí HEM Pozn: žádné z měření nesplňuje podmínky pro odečtení korekce + 2 db (příp. +3) dle Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví č.j /2010-0VZ , z tohoto důvodu není uvedená korekce při hodnocení naměřených hladin akustického tlaku použita Protokol č.97/2013 strana 29

30 15.3 Hygienické limitní hladiny akustického tlaku Hygienické limitní hladiny akustického tlaku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Pro dopravu na křižovatce ulic ČErnovická, Hájecká, Vinohradská v Brně Černovicích jsou hygienické limitní hladiny akustického tlaku ve venkovních chráněných prostorech v okolí křižovatky stanoveny: Výtah z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se akustického tlaku A, L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ). (3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 50 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 db. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce 5 db. Příloha č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru Část A Způsob využití území Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Korekce /db/ 1) 2) 3) 4) Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 db, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 db. Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů 2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách. Protokol č.97/2013 strana 30

31 3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. ZPŮSOB MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ 20 (1) Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. (2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, musejí být u použité metody doložena její přesnost a reprodukovatelnost (3) Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření. Nejistoty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná akustického tlaku A po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná hladina maximálního akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit. (4) Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, v chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 db. Protokol č.97/2013 strana 31

32 S ohledem na požadavek 20 odst. 4 nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je provedeno porovnání hladin akustického tlaku z dopravy na komunikaci ulice Černovické, která je hlukově nejvýznamnější komunikací v řešené lokalitě, v roce 2000 a v roce Výpočet je proveden ve výpočtovém programu Hluk+, v úrovni měřícího stanoviště u objektu Fáměrovo náměstí 9, Brno. V programu je modelována situace měřícího stanoviště, včetně rozmístění a výšky sousedních objektů, je definována komunikace, její povrch a výškové uspořádání, výpočtová rychlost je zvolena 50 km/hod Jako vstupní hodnoty pro výpočet slouží intenzity dopravy dle sčítání Brněnských komunikací a.s., Renneská 1a, Brno z roku 2012 a z roku 2000 (příloha č.1). tabulka č.62 - vstupní hodnoty intenzit dopravy ulice Černovická v roce 2012 a v roce 2000: druh vozidla počet vozidel n v roce 2012 počet vozidel n v roce 2000 denní doba noční doba denní doba noční doba osobní automobily nákladní automobily a autobusy Σ tabulka č.63 - porovnání L Aeq,16h dopravy ul. Černovická v roce 2012 a v roce 2000 denní doba: objekt Fáměrovo nám.9 Brno místo výpočtu 2.NP prostor ke komunikaci L Aeq,16h (db) v roce 2012 L Aeq,16h (db) v roce 2000 rozdíl L Aeq,16h (db) splnění 20 odst. 4 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 70,6 ± 2,0 69,8 ± 2,0 0,8 Ano tabulka č.64 - porovnání L Aeq,8h dopravy ul. Černovická v roce 2012 a v roce 2000 noční doba: objekt Fáměrovo nám.9 Brno místo výpočtu 2.NP prostor ke komunikaci L Aeq,8h (db) v roce 2012 L Aeq,8h (db) v roce 2000 rozdíl L Aeq,8h (db) splnění 20 odst. 4 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 62,1 ± 2,0 61,2 ± 2,0 0,9 Ano Z výše uvedených výpočtů je patrné, že na komunikaci ulice Černovické nedochází v denní i noční době k hodnotitelné změně hladin akustického tlaku, z toho důvodu je k hygienickým limitním hladinám akustického tlaku přičtena korekce č.4 dle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru - Část A Hygienické limitní ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru v okolí křižovatky Černovická, Hájecká, Vinohradská, Brno hluk pozemní dopravy denní doba ( 6.00 h h) noční doba ( h 6.00 h) L Aeq,16h = 70 db L Aeq,8h = 60 db Protokol č.97/2013 strana 32

33 15.4 Interpretace výsledků měření Dle 12 odst. 1 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se hladiny akustického tlaku z dopravy po pozemních komunikacích hodnotí ve venkovním chráněném prostoru staveb pro celou denní dobu (16 hod) a celou noční dobu ( 8 hod.). S ohledem na tento požadavek bylo měření ve venkovních chráněných prostorech v okolí křižovatky Černovická, Hájecká, Vinohradská, Brno Černovice provedeno po celou denní resp. noční dobu. V souladu s 20 odst. 3 je při hodnocení výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku odečtena rozšířená nejistota U AB a výsledné hladiny akustického tlaku jsou uvedeny jako jednočíselné hodnoty. tabulka č.65 venkovní prostor v okolí křižovatky pozemní doprava - denní doba objekt místo měření naměřená L Aeq,,16h (db) hygienická limitní L Aeq,16h (db) prokazatelné překročení hygienické limitní hladiny akustického tlaku L Aeq,16h Fáměrovo nám.9 Brno Fáměrovo nám.20 Brno 2.NP úroveň fasády orientované ke komunikaci 2.NP fasáda orientovaná ke komunikaci 67,4 nepřekročena 55,8 70 nepřekročena Vinohradská 1 Brno hranice pozemku orientovaná ke komunikaci Hájecká 60,3 nepřekročena tabulka č.66 venkovní prostory v okolí křižovatky pozemní doprava noční doba objekt místo měření naměřená L Aeq,,8h (db) hygienická limitní L Aeq,8h (db) prokazatelné překročení hygienické limitní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h Fáměrovo nám.9 Brno Fáměrovo nám.20 Brno 2.NP úroveň fasády orientované ke komunikaci 2.NP fasáda orientovaná ke komunikaci 59,4 nepřekročena 49,6 60 nepřekročena Vinohradská 1 Brno hranice pozemku orientovaná ke komunikaci Hájecká 49,9 nepřekročena Protokol č.97/2013 strana 33

34 16. Závěr Měření hladin akustického tlaku dopravy na křižovatce ulic Černovická, Hájecká, Vinohradská v Brně - Černovicích bylo provedeno validovanými postupy a dle platných norem a předpisů. Hodnocení výsledků měření nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví. Protokol o měření nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře KOMPRAH s.r.o. reprodukován jinak než jako celek Výsledky se vztahují k měřícím místům a stavu zdroje v době měření Protokol schválil: Petr Šiška vedoucí zkušební laboratoře KOMPRAH, s.r.o. V Modřicích, dne Rozdělovník: 2 x objednavatel 1 x KOMPRAH, s.r.o. Protokol č.97/2013 strana 34

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

BOZP v Dokončovacím. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

BOZP v Dokončovacím. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace BOZP v Dokončovacím zpracování Autor:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 19. února 2007 Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306 M E T O D I C K Ý N Á V O D pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu Ministerstvo

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH R o č n í k 2002 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 1. Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací 2. Měření a

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ Hradec Králové 18.11.2014 18.11.2014 NRL pro komunální hluk 1 Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. Ing. Dana Potužníková tomas.hellmuth@zuova.cz

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY nezávislá společnost Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz interní číslo zakázky: standard: revize: 1.1 zpracoval: spolupracoval:

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK

PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK PRŮVODCE EU ŠTÍTKOVÁNÍ PNEUMATIK EU Štítky : nový odkaz na home page B2B PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com PIRELLI B2B tyreclub.pirelli.com EU Štítky : Stitky (soubor csv s aktuálním sortimentem a hodnotami

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014 Stručná zpráva Vypracoval: Jiří Novák 13.8.2014 Asociace Blower Door CZ Obsah Obsah... 1 Cíl... 2 Místo a termín konání... 2 Účastníci... 2

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 AKTUALIZACE DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PODKLADŮ PRO NÁVRH KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 Úkol č. 07 130 H 4 Ředitel ústavu: Ing. Ladislav Pivec Odpovědný projektant: Ing. Martin Tichý 1. náměstek ředitele: Zpracovatelé:

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Možnost využití komunikačního standardu DATEX II pro výměnu dat ze silničních meteostanic

Možnost využití komunikačního standardu DATEX II pro výměnu dat ze silničních meteostanic 07/11/2014 Možnost využití komunikačního standardu DATEX II pro výměnu dat ze silničních meteostanic Ing. David DORŇÁK Meteorologické systémy CROSS Zlín, a.s. Silniční meteostanice v ČR Technologie Boschung

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Tabulky dovolených zatížení

Tabulky dovolených zatížení Tabulky jsou platné pro chráničky o pevnosti SN4 (třída 2), tzn. S = 4kN/m 2 (ČSN EN ISO 9969) Maximální zatížení při deformaci chráničky 5% je Q = 148,8 kpa. Maximální zatížení při deformaci chráničky

Více

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: KHS ZK se sídlem ve Zlíně 8.4. - 9.4.2011 13.4.2011 Mgr. Jiří Bílek

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole)

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole) BR Brno město Každý měsíc na jiném místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 3/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

Strategické hlukové mapy

Strategické hlukové mapy Ing. Pavel Junek, Ing. Jiří Michal pavel.junek@zu.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 21. Konference GIS ESRI Praha, 24.10. 25.10. 2012 Cíl prezentace Představení NRL pro komunální hluk

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL

PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL ČÁST II HLUK Z DOPRAVY A STANOVENÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V OVZDUŠÍ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. RNDr. Jiří Huzlík Ostrava 2012 Tyto studijní materiály

Více

STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ OVZDUŠÍ VODA KRAJINA ODPADY HLUK Vybrané informační zdroje (publikace, internet) Magistrát hl. m. Prahy (MHMP): magistrat.praha-mesto.cz Publikace: Ročenka Praha

Více

č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53

č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53 č. účel patro m 2 148 administrativa 1NP 36,98 150 administrativa 1NP 33,53 1.50 1.48 2.21 č. účel patro m 2 221 administrativa 2NP 23,14 222 administrativa 2NP 17,89 223 administrativa 2NP 49,00 224 administrativa

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 40. konzultační den Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. SZÚ Praha 1 Návrh na úpravu limitů vzhledem

Více

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce.

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce. KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR15348 Datum vystavení : 29.1.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

Příloha č. 1: Akustická studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 1: Akustická studie. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 aktualizace č. 1 01/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Zásady územního rozvoje hl.

Více

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá

Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Jan Dostál. : Zákaznický servis : Provozovna Dubá True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1541229 Datum vystavení : 3.7.215 : FONTANA WATEROOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS zech Republic, s.r.o. : Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis : Provozovna

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax - Vesecko Zdroj: ENVIGEA, s.r.o. Zpracovatelka: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky"

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky OPERACNI Evropský fond pro regionálru rozvoj VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A K PROKÁZÁNí SPLNĚNí KVALIFIKACE NA PODLlMITNí VEŘEJNOU ZAKÁZKU IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky" Veřejný zadavatel,

Více