PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/2013"

Transkript

1 K O M P R A H, s. r. o. zkušební laboratoř Mayerova 784, MODŘICE IČO: , tel: , Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod registračním číslem 1516 PROTOKOL O AKREDITOVANÉM MĚŘENÍ č. 97/ Předmět měření: 2. Objednavatel: 3. Číslo objednávky: 4. Místo měření: 5. Účel měření: 6. Datum a čas měření: 7. Měření provedl: 8. Protokol vypracoval: MĚŘENÍ HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU Z DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE ULIC ČERNOVICKÁ, HÁJECKÁ, VINOHRADSKÁ BRNO - ČERNVICE Statutární město Brno, Městská část Brno Černovice, Bolzanova 1, Brno , ze dne Venkovní prostor v okolí křižovatky Černovická, Hájecká, Vinohradská v Brně Hodnocení vlivu hluku dopravy na předmětné křižovatce na okolní venkovní prostory , , v denní a noční době Petr Šiška, Zbyněk Matoušek Petr Šiška celkem stran: 34 počet výtisků: 3 počet příloh: 1 výtisk č. 1

2 9. Použité metody: 9.1. Použité metody akustického měření Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí HEM ČSN ISO , Akustika Popis, měření a posuzování hluku prostředí Část 2: Určování hladiny hluku prostředí 9.2. Použité metody hodnocení Nařízení vlády č.272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČSN ISO , Akustika Popis, měření a hodnocení hluku prostředí Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 62545/2010-0VZ Použitá přístrojová technika: - Zvukoměr Norsonic, typ 118, v.č , ověřen ČMI Brno č OL-Z , platnost ověření do Měřící mikrofon Norsonic, typ 1225, v.č.72981, ověřen ČMI Brno č.6035-ol-m , platnost ověření do Kalibrátor Norsonic, typ 1251, v.č , kalibrován ČMI Brno 6035 KL K , kontrola Anemometr TECPEL AVM-712, v.č. AB88065, kalibrován ČHMÚ Praha č. ANM 12250, kontrola Hygrometr TECPEL DTM 550, v.č , kalibrován LAB MET s.r.o. KOM/TH/01/13, kontrola Barometr GREISINGER electronic typ GPB 3300, kalibrován ČMI Brno 6013-KL-C kontrola Názvosloví: L Aeq,T - akustického tlaku A za dobu trvání T L Amax - A L Amin - A L AE - hladina expozice zvuku L AN,T - distribuční hladina akustického tlaku A (překročená po dobu N % doby T) L A1,T - hladina akustického tlaku A překročená po dobu 1 % doby T (ojedinělé špičky) L A50,T - hladina akustického tlaku A překročená po dobu 50 % doby T (průměrná hladina) L A90,T - hladina akustického tlaku A překročená po dobu 90 % doby T (praktické pozadí) L A99,T - hladina akustického tlaku A překročená po dobu 99 % doby T (teoretické pozadí) L teq,t - akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu za dobu T db - decibel U AB - rozšířená nejistota měření Protokol č.97/2013 strana 2

3 12. Situace a popis: Předmětem měření je zjištění a vyhodnocení hladin akustického tlaku z provozu po křižovatce ulic Černovická, Vinohradská, Hájecká v Brně Černovicích. Měření je provedeno ve venkovním chráněném prostoru v okolí křižovatky. S ohledem na celkovou situaci křižovatky jsou pro měření zvoleny 3 měřící stanoviště a to přímo u křižovatky v úrovni objektu situovaného u nájezdové rampy z Fáměrova náměstí, u objektu situovaného na okraji řadové zástavby Fáměrova náměstí s okny obytných místností orientovanými k hodnocené křižovatce a na hranici pozemku objektu na ulici Vinohradské. Objekt Fáměrovo náměstí 9, Brno - Černovice je stávající víceúčelový dům situovaný na konci řadové zástavby Fáměrova náměstí vedle nájezdové rampy na křižovatku ulic Černovická, Hájecká, Vinohradská. V 1.NP objektu jsou situovány nebytové prostory, v 2.NP je bytová jednotka. Měřící mikrofon umístěn v úrovni 2.NP fasády objektu orientované k ulici Černovická. Objekt Fáměrovo náměstí 20, Brno - Černovice je stávající rodinný dům situovaný na konci řadové zástavby Fáměrova náměstí, na sudé straně náměstí. Obytné místnosti s okny situovanými v jižní fasádě objektu jsou orientována přímo k hodnocené křižovatce. Měřící mikrofon umístěn 2 m před fasádou orientovanou k ulici Černovická. Objekt Vinohradská 1 je stávající víceučelový dům řešený jako samostatně stojící objekt. V 1.NP objektu jsou situovány nebytové prostory, v 2.NP je bytová jednotka. Vzhledem k tomu, že v denní době probíhají v úrovni 1.NP objektu automechanické práce, které jsou zdrojem hluku, který ovlivňuje naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku je měření provedeno na hranici pozemku situované k ulici Hájecká. Hluk z dopravy na hodnocené křižovatce je v úrovni všech měřících stanovišť dominantním zdrojem hluku. Hlukově nejvýznamnější je na měřících stanovištích v úrovni Fáměrova náměstí komunikace ulice Černovická, v úrovni měřícího stanoviště na ulici Vinohradská jsou hlukově nejvýznamnější komunikace Černovická a Vinohradská. Komunikace ulice Černovická je v hodnoceném profilu situována v intravilánu města, s rychlostním omezením z této polohy plynoucí t.zn. 50 km/hod. Jde o hlavní místní komunikaci, která je součástí VMO. Komunikace je pojížděná obousměrně osobní i nákladní dopravou včetně pravidelných linek IDS Jmk. V úrovni hodnocené lokality je komunikace řešena jako čtyřproudová komunikace s asfaltovým povrchem, komunikace se svažuje západním směrem. Komunikace ulice Hájecká je v hodnoceném profilu situována v intravilánu města, s rychlostním omezením z této polohy plynoucí t.zn. 50 km/hod. Jde o místní komunikaci pojížděnou obousměrně osobní i nákladní dopravou včetně pravidelných linek IDS Jmk. V úrovni hodnocené lokality je komunikace řešena jako dvouproudová komunikace s asfaltovým povrchem, komunikace prochází pod komunikací Černovická. Komunikace ulice Vinohradská je v hodnoceném profilu situována v intravilánu města, s rychlostním omezením z této polohy plynoucí t.zn. 50 km/hod. Jde o místní komunikaci pojížděnou obousměrně osobní i nákladní dopravou včetně pravidelných linek IDS Jmk. Komunikace slouží především jako dopravní napojení průmyslové zóny v ulici Vinohradská. V úrovni hodnocené lokality je komunikace řešena jako dvouproudová komunikace s asfaltovým povrchem. Na všech měřících stanovištích bylo provedeno spojité 24 hodinové měření, v průběhu měření bylo prováděno sčítání dopravy projíždějící kolem měřící aparatury. Měření přítomen: za objednavatele nebyl nikdo přítomen Protokol č.97/2013 strana 3

4 Situace s měřícími stanovišti: 13. klimatické podmínky v době měření: teplota: t a = 12 0 C C relativní vlhkost: r h = 41 % - 50 % rychlost větru: v p = 0,4 m/s - 1,6 m/s tlak: p = 101,3 kpa - 101,8 kpa V době měření byly komunikace suché, nenamrzlé. Protokol č.97/2013 strana 4

5 14. Měřící stanoviště výsledky měření Fáměrovo náměstí 9 fasáda ke komunikaci Černovická pozemní doprava Umístění měřícího mikrofonu: Prostor v úrovni 2 m před fasádou objektu orientovanou ke komunikaci Černovická, osa mikrofonu orientována kolmo k ose komunikace ulice Černovická, výška mikrofonu 3 m nad zemí Popis zdroje: Doprava po komunikaci ulice Černovická je na měřícím stanovišti dominantním zdrojem hluku, proměnné zdroje hluku, které nesouvisejí s měřeným dopravním hlukem, jsou v průběhu měření v maximální možné míře eliminovány Fotodokumentace měřícího stanoviště: Protokol č.97/2013 strana 5

6 Měření v denní době , 6:00 22:00 hod Výsledky měření: graf č.1 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.1 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 84,0 db L Amin = 41,7 db L Aeq,16h = 68,9 db hlukové pozadí L 90 = 56,0 db tabulka č.2 - dopravní profil ul. Černovická v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily nákladní automobily 2963 autobusy ,6 Protokol č.97/2013 strana 6

7 graf č.2-1/3 oktávová analýza 80,0 30,0 20, ,5 54,7 55,9 56,0 59, ,5 66,9 63,9 63,3 62, ,5 61,5 61, ,8 59,3 59,6 59,8 60,7 61,9 60,9 59,1 56,7 53,9 51,3 48,7 46, , , , ,6 200 akustického tlaku Lteq (db) 34,0 27, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.3 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 54, , , ,9 31,5 56, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetinooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.4 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 76,6 L A50,T 65,7 L A5,T 73,8 L A90,T 56,0 L A10,T 72,4 L A95,T 52,8 L A25,T 69,5 L A99,T 48,9 Protokol č.97/2013 strana 7

8 4.hodinové měřící bloky: 6:00 10:00 hod graf č.3 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.5 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,9 db L Amin = 49,9 db L Aeq,4h = db tabulka č.6 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 76,9 74,6 73,6 71,6 68,2 58,0 55,5 51,6 10:00 14:00 hod graf č.4 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.7 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 83,3 db L Amin = 49,8 db L Aeq,4h = 69,2 db tabulka č.8 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 76,9 74,4 72,9 70,5 67,0 57,9 51,5 Protokol č.97/2013 strana 8

9 14:00 18:00 hod graf č.5 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 85,0 80,0 75,0 tabulka č.9 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 84,0 db L Amin = 45,6 db L Aeq,4h = 69,6 db tabulka č.10 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 77,1 74,3 73,1 70,8 67,4 59,6 54,6 49,3 18:00 22:00 hod graf č.6 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.11 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 79,2 db L Amin = 41,7 db L Aeq,4h = 65,5 db tabulka č.12 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 75,3 72,0 70,1 65,2 60,1 48,4 45,9 43,0 Protokol č.97/2013 strana 9

10 Měření v noční době , 22:00 6:00 hod Výsledky měření: graf č.7 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 35,0 tabulka č.13 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,2 db L Amin = 35,6 db L Aeq,8h = 60,3 db hlukové pozadí L 90 = 41,0 db tabulka č.14 - dopravní profil ul. Černovická v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily 1123 nákladní automobily 192 autobusy 36 16,9 Protokol č.97/2013 strana 10

11 graf č.8-1/3 oktávová analýza 30,0 20,0 10,0 0, ,4 47,9 44,2 46,9 54,2 52,5 48,0 31,5 45, ,2 45,8 45, ,5 45,7 44,7 46,5 47,7 49,6 51,5 49,7 48,4 46,0 42,0 38,1 34, , , , , ,4 200 akustického tlaku Lteq (db) 10,7 9, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.15 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 46, , , ,5 31,5 44, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetitonooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.16 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 73,5 L A50,T 45,8 L A5,T 66,9 L A90,T 41,0 L A10,T 61,8 L A95,T 39,6 L A25,T 52,2 L A99,T 38,1 Protokol č.97/2013 strana 11

12 4.hodinové měřící bloky: 0:00 2:00 hod a 22:00 24:00 hod graf č.9 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 85,0 80,0 75,0 35,0 tabulka č.17 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,2 db L Amin = 37,6 db L Aeq,4h = 60,7 db tabulka č.18 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 73,8 66,2 61,3 52,1 46,2 42,5 40,5 38,8 2:00 6:00 hod graf č.10 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 35,0 tabulka č.19 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 77,4 db L Amin = 35,6 db L Aeq,4h = 59,9 db tabulka č.20 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 73,1 67,6 62,3 52,3 45,4 39,4 38,6 37,3 Protokol č.97/2013 strana 12

13 14.2. Fáměrovo náměstí 20 fasáda ke komunikaci Černovická pozemní doprava Umístění měřícího mikrofonu: 2 m před fasádou objektu orientovanou ke komunikaci Černovická, osa mikrofonu orientována kolmo k ose komunikace ulice Černovická, výška mikrofonu 3 m nad zemí Popis zdroje: Doprava po komunikaci ulice Černovická a Hájecká je na měřícím stanovišti dominantním zdrojem hluku, proměnné zdroje hluku, které nesouvisejí s měřeným dopravním hlukem, jsou v průběhu měření v maximální možné míře eliminovány Fotodokumentace měřícího stanoviště: Protokol č.97/2013 strana 13

14 Měření v denní době , 6:00 22:00 hod Výsledky měření: graf č.11 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.21 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,6 db L Amin = 40,9 db L Aeq,16h = 58,3 db hlukové pozadí L 90 = 50,5 db tabulka č.22 - dopravní profil ul. Černovická a Hájecká v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily nákladní automobily 3120 autobusy ,9 Protokol č.97/2013 strana 14

15 graf č.12-1/3 oktávová analýza 30,0 20,0 10, , ,0 50,3 52,8 56,2 59,7 58,9 55,1 53,4 51, ,2 49,2 48, ,3 45,8 47,2 47,6 49,0 50,1 49,3 48,3 45,6 44,3 41,8 38,6 36, , , , ,3 200 akustického tlaku Lteq (db) 22,6 18, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.23 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 47, , , ,1 31,5 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetinooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.24 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 66,1 L A50,T 55,6 L A5,T 62,2 L A90,T 50,5 L A10,T 60,5 L A95,T 49,1 L A25,T 58,3 L A99,T 46,9 Protokol č.97/2013 strana 15

16 4.hodinové měřící bloky: 6:00 10:00 hod graf č.13 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.25 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 76,2 db L Amin = 47,7 db L Aeq,4h = 59,7 db tabulka č.26 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 70,8 64,2 62,0 59,2 56,5 51,4 50,3 48,8 10:00 14:00 hod graf č.14 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.27 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,6 db L Amin = 44,2 db L Aeq,4h = 58,3 db tabulka č.28 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 65,6 62,1 60,5 58,4 56,0 52,0 50,7 47,7 Protokol č.97/2013 strana 16

17 14:00 18:00 hod graf č.15 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.29 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 80,8 db L Amin = 44,9 db L Aeq,4h = 59,1 db tabulka č.30 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 65,6 62,9 61,6 59,8 57,4 52,0 50,4 47,7 18:00 22:00 hod graf č.16 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část tabulka č.31 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 65,7 db L Amin = 40,9 db L Aeq,4h = 54,5 db tabulka č.32 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 62,3 59,4 58,0 55,7 52,6 46,4 43,2 Protokol č.97/2013 strana 17

18 Měření v noční době , 22:00 6:00 hod Výsledky měření: graf č.17 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 35,0 tabulka č.33 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,3 db L Amin = 38,3 db L Aeq,8h = 51,3 db hlukové pozadí L 90 = 40,5 db tabulka č.34 - dopravní profil ul. Černovická a Hájecká v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily 693 nákladní automobily 253 autobusy 38 29,6 Protokol č.97/2013 strana 18

19 graf č.18-1/3 oktávová analýza 30,0 20,0 10,0 0, , ,9 40,8 41,1 43,8 48,1 49,9 45,9 41,9 42, ,2 37,7 36, ,5 36,2 36,7 37,8 38,9 39,3 37,7 35,8 33,8 31,0 27,3 23,6 20, , , , ,6 200 akustického tlaku Lteq (db) 10,5 8, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.35 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 36, , , ,3 31,5 41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetitonooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.36 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 62,9 L A50,T 42,6 L A5,T 58,3 L A90,T 40,5 L A10,T 54,9 L A95,T 40,2 L A25,T 47,8 L A99,T 39,6 Protokol č.97/2013 strana 19

20 4.hodinové měřící bloky: 0:00 2:00 hod a 22:00 24:00 hod graf č.19 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část tabulka č.37 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 64,6 db L Amin = 39,7 db L Aeq,4h = 50,4 db tabulka č.38 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 60,9 57,7 54,8 48,1 43,7 41,8 41,4 40,8 2:00 6:00 hod graf č.20 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 35,0 tabulka č.39 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,3 db L Amin = 38,3 db L Aeq,4h = 52,1 db tabulka č.40 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 64,8 58,9 47,4 41,5 39,2 38,9 38,4 Protokol č.97/2013 strana 20

21 14.3. Vinohradská 1 hranice pozemku ke komunikaci Hájecká pozemní doprava Umístění měřícího mikrofonu: Hranice pozemku orientovaná ke komunikaci Hájecká, osa mikrofonu orientována kolmo ke křižovatce Vinohradská - Hájecká, výška mikrofonu 3 m nad zemí Popis zdroje: Doprava po komunikacích ulice Vinohradská, Hájecká a Černovická je na měřícím stanovišti dominantním zdrojem hluku, proměnné zdroje hluku, které nesouvisejí s měřeným dopravním hlukem, jsou v průběhu měření v maximální možné míře eliminovány Fotodokumentace měřícího stanoviště: Protokol č.97/2013 strana 21

22 Měření v denní době , 6:00 22:00 hod Výsledky měření: graf č.21 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.41 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,3 db L Amin = 39,8 db L Aeq,16h = 62,6 db hlukové pozadí L 90 = 52,8 db tabulka č.42 - dopravní profil ul. Černovická (bližší pruh), Vinohradská a Hájecká v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily nákladní automobily 2768 autobusy ,0 Protokol č.97/2013 strana 22

23 graf č.22-1/3 oktávová analýza 30,0 20, , ,7 52,8 55,7 58,7 63, ,6 61,0 57,0 55,9 54, ,9 54,2 53, ,3 53,3 53,4 53,6 53,9 52,6 51,2 49,9 47,3 45,1 43,0 40,2 37, , , ,7 200 akustického tlaku Lteq (db) 29,3 29, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.43 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 49, , , ,9 31,5 55, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetinooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.44 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 70,8 L A50,T 58,5 L A5,T 66,7 L A90,T 52,8 L A10,T 64,6 L A95,T 51,5 L A25,T 61,7 L A99,T 49,3 Protokol č.97/2013 strana 23

24 4.hodinové měřící bloky: 6:00 10:00 hod graf č.23 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.45 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 76,1 db L Amin = 50,4 db L Aeq,4h = 64,0 db tabulka č.46 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 73,8 69,4 66,9 64,2 61,5 56,3 54,8 52,2 10:00 14:00 hod graf č.24 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.47 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 81,3 db L Amin = 49,6 db L Aeq,4h = 63,5 db tabulka č.48 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 72,4 68,6 66,5 63,8 60,6 55,7 54,5 51,9 Protokol č.97/2013 strana 24

25 14:00 18:00 hod graf č.25 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 80,0 75,0 tabulka č.49 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 80,0 db L Amin = 49,3 db L Aeq,4h = 63,3 db tabulka č.50 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 72,2 68,1 66,6 64,1 61,2 54,3 53,1 51,3 18:00 22:00 hod graf č.26 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 75,0 35,0 tabulka č.51 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,9 db L Amin = 39,8 db L Aeq,4h = 54,9 db tabulka č.52 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 64,6 60,6 58,2 54,7 50,8 43,6 41,8 Protokol č.97/2013 strana 25

26 Měření v noční době , 22:00 6:00 hod Výsledky měření: graf č.27 charakteristický průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část 35,0 tabulka č.53 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,6 db L Amin = 41,7 db L Aeq,8h = 52,6 db hlukové pozadí L 90 = 45,1 db tabulka č.54 - dopravní profil ul. Černovická (bližší pruh), Vinohradská a Hájecká v průběhu měření: druh vozidla počet vozidel n % nákladních vozidel osobní automobily 1329 nákladní automobily 265 autobusy 53 19,3 Protokol č.97/2013 strana 26

27 graf č.28-1/3 oktávová analýza 30,0 20,0 10,0 0, ,5 41,5 47,2 48,8 46,8 49,5 51,3 47,3 43, , ,3 42,2 42, ,7 41,7 41,4 41,7 42,4 43,1 41,1 37,8 35,0 31,1 27,9 25, , , , ,9 200 akustického tlaku Lteq (db) 9,5 8, k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) tabulka č.55 - naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v třetinooktávových pásmech střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) střední kmitočet 1/3 oktávového pásma f (Hz) naměřená ekvivalentní hladina akustického tlaku L teq,t (db) 20 41, , , ,1 31,5 48, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Žádná z ekvivalentních hladin akustického tlaku L t,eq,t v třetinooktávovém pásmu (ani ve dvou těsně sousedících pásmech) není větší o více než 5 db než L t,eq,t v obou sousedících třetitonooktávových pásmech měřený hluk neobsahuje tónové složky tabulka č.56 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db hladina akustického tlaku L AN,T hodnota v db L A1,T 62,7 L A50,T 48,5 L A5,T 57,6 L A90,T 45,1 L A10,T 55,3 L A95,T 44,6 L A25,T 51,5 L A99,T 43,9 Protokol č.97/2013 strana 27

28 4.hodinové měřící bloky: 0:00 2:00 hod a 22:00 24:00 hod graf č.29 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část tabulka č.57 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 66,9 db L Amin = 44,1 db L Aeq,4h = 52,3 db tabulka č.58 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 61,5 57,3 55,3 51,9 49,4 46,4 45,9 45,1 2:00 6:00 hod graf č.30 časový průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku odečítané po 1 s - část tabulka č.59 - naměřené hladiny akustického tlaku ak. tlaku L Amax = 70,6 db L Amin = 41,7 db L Aeq,4h = 52,8 db tabulka č.60 - pravděpodobnostní hladiny akustického tlaku 63,8 57,9 55,2 51,0 47,6 43,8 43,2 42,6 Protokol č.97/2013 strana 28

29 15. Hodnocení výsledků 15.1 Nejistoty měření Rozšířená nejistota U AB při měření ekvivalentních hladin akustického tlaku je stanovena dle tabulky D1 odstavce D.1.1 Odhad rozšířené nejistoty U AB při měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku L Aeq,T přílohy D Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí HEM Pro zvukoměr třídy 1 pro hluk s odstupem 4 10 db od hluku pozadí je hodnota rozšířené nejistoty měření U AB = 1,8 db Pro zvukoměr třídy 1 pro hluk s odstupem více než 10 db od hluku pozadí je hodnota rozšířené nejistoty měření U AB = 1,3 db Rozšířená nejistota je stanovena pro koeficient rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti asi 95 %. Rozšířená nejistota je stanovena v souladu s dokumentem EA 4/ Naměřené hladiny akustického tlaku tabulka č.61 naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku pozemní doprava místo měření doba měření naměřená L Aeq,Th (db) hladina ak. tlaku pozadí L 90 (db) naměřená L Aeq,Th (db) korigovaná o hluk pozadí X Víceúčelový dům Fáměrovo náměstí 9, Brno 2.NP venkovní 6:00 22:00 hod 68,9 56,0 68,7 ± 1,3 chráněný prostor 22:00 6:00 hod 60,7 41,0 60,7 ± 1,3 Rodinný dům Fáměrovo náměstí 20, Brno 2.NP venkovní chráněný prostor 6:00 22:00 hod 58,3 50,5 57,6 ± 1,8 22:00 6:00 hod 51,3 40,5 50,9 ± 1,3 Víceúčelový dům 6:00 22:00 hod 62,6 52,8 62,1 ± 1,8 Vinohradská 1 hranice pozemku 22:00 6:00 hod 52,6 45,1 51,7 ± 1,8 X korekce naměřených ekvivalentních hladin akustického tlaku je provedena dle tabulky v odst Hluk pozadí Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí HEM Pozn: žádné z měření nesplňuje podmínky pro odečtení korekce + 2 db (příp. +3) dle Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví č.j /2010-0VZ , z tohoto důvodu není uvedená korekce při hodnocení naměřených hladin akustického tlaku použita Protokol č.97/2013 strana 29

30 15.3 Hygienické limitní hladiny akustického tlaku Hygienické limitní hladiny akustického tlaku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Pro dopravu na křižovatce ulic ČErnovická, Hájecká, Vinohradská v Brně Černovicích jsou hygienické limitní hladiny akustického tlaku ve venkovních chráněných prostorech v okolí křižovatky stanoveny: Výtah z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (L Aeq,8h ), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (L Aeq,1h ). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se akustického tlaku A, L Aeq,T stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu (L Aeq,8h ). (3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 50 db a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 db. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce 5 db. Příloha č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru Část A Způsob využití území Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor Korekce /db/ 1) 2) 3) 4) Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 db, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 db. Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů 2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách. Protokol č.97/2013 strana 30

31 3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikací s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. ZPŮSOB MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ 20 (1) Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný. (2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1, musejí být u použité metody doložena její přesnost a reprodukovatelnost (3) Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření. Nejistoty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná akustického tlaku A po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná hladina maximálního akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit. (4) Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, v chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 db. Protokol č.97/2013 strana 31

32 S ohledem na požadavek 20 odst. 4 nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je provedeno porovnání hladin akustického tlaku z dopravy na komunikaci ulice Černovické, která je hlukově nejvýznamnější komunikací v řešené lokalitě, v roce 2000 a v roce Výpočet je proveden ve výpočtovém programu Hluk+, v úrovni měřícího stanoviště u objektu Fáměrovo náměstí 9, Brno. V programu je modelována situace měřícího stanoviště, včetně rozmístění a výšky sousedních objektů, je definována komunikace, její povrch a výškové uspořádání, výpočtová rychlost je zvolena 50 km/hod Jako vstupní hodnoty pro výpočet slouží intenzity dopravy dle sčítání Brněnských komunikací a.s., Renneská 1a, Brno z roku 2012 a z roku 2000 (příloha č.1). tabulka č.62 - vstupní hodnoty intenzit dopravy ulice Černovická v roce 2012 a v roce 2000: druh vozidla počet vozidel n v roce 2012 počet vozidel n v roce 2000 denní doba noční doba denní doba noční doba osobní automobily nákladní automobily a autobusy Σ tabulka č.63 - porovnání L Aeq,16h dopravy ul. Černovická v roce 2012 a v roce 2000 denní doba: objekt Fáměrovo nám.9 Brno místo výpočtu 2.NP prostor ke komunikaci L Aeq,16h (db) v roce 2012 L Aeq,16h (db) v roce 2000 rozdíl L Aeq,16h (db) splnění 20 odst. 4 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 70,6 ± 2,0 69,8 ± 2,0 0,8 Ano tabulka č.64 - porovnání L Aeq,8h dopravy ul. Černovická v roce 2012 a v roce 2000 noční doba: objekt Fáměrovo nám.9 Brno místo výpočtu 2.NP prostor ke komunikaci L Aeq,8h (db) v roce 2012 L Aeq,8h (db) v roce 2000 rozdíl L Aeq,8h (db) splnění 20 odst. 4 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 62,1 ± 2,0 61,2 ± 2,0 0,9 Ano Z výše uvedených výpočtů je patrné, že na komunikaci ulice Černovické nedochází v denní i noční době k hodnotitelné změně hladin akustického tlaku, z toho důvodu je k hygienickým limitním hladinám akustického tlaku přičtena korekce č.4 dle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru - Část A Hygienické limitní ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru v okolí křižovatky Černovická, Hájecká, Vinohradská, Brno hluk pozemní dopravy denní doba ( 6.00 h h) noční doba ( h 6.00 h) L Aeq,16h = 70 db L Aeq,8h = 60 db Protokol č.97/2013 strana 32

33 15.4 Interpretace výsledků měření Dle 12 odst. 1 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se hladiny akustického tlaku z dopravy po pozemních komunikacích hodnotí ve venkovním chráněném prostoru staveb pro celou denní dobu (16 hod) a celou noční dobu ( 8 hod.). S ohledem na tento požadavek bylo měření ve venkovních chráněných prostorech v okolí křižovatky Černovická, Hájecká, Vinohradská, Brno Černovice provedeno po celou denní resp. noční dobu. V souladu s 20 odst. 3 je při hodnocení výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku odečtena rozšířená nejistota U AB a výsledné hladiny akustického tlaku jsou uvedeny jako jednočíselné hodnoty. tabulka č.65 venkovní prostor v okolí křižovatky pozemní doprava - denní doba objekt místo měření naměřená L Aeq,,16h (db) hygienická limitní L Aeq,16h (db) prokazatelné překročení hygienické limitní hladiny akustického tlaku L Aeq,16h Fáměrovo nám.9 Brno Fáměrovo nám.20 Brno 2.NP úroveň fasády orientované ke komunikaci 2.NP fasáda orientovaná ke komunikaci 67,4 nepřekročena 55,8 70 nepřekročena Vinohradská 1 Brno hranice pozemku orientovaná ke komunikaci Hájecká 60,3 nepřekročena tabulka č.66 venkovní prostory v okolí křižovatky pozemní doprava noční doba objekt místo měření naměřená L Aeq,,8h (db) hygienická limitní L Aeq,8h (db) prokazatelné překročení hygienické limitní hladiny akustického tlaku L Aeq,8h Fáměrovo nám.9 Brno Fáměrovo nám.20 Brno 2.NP úroveň fasády orientované ke komunikaci 2.NP fasáda orientovaná ke komunikaci 59,4 nepřekročena 49,6 60 nepřekročena Vinohradská 1 Brno hranice pozemku orientovaná ke komunikaci Hájecká 49,9 nepřekročena Protokol č.97/2013 strana 33

34 16. Závěr Měření hladin akustického tlaku dopravy na křižovatce ulic Černovická, Hájecká, Vinohradská v Brně - Černovicích bylo provedeno validovanými postupy a dle platných norem a předpisů. Hodnocení výsledků měření nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví. Protokol o měření nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího zkušební laboratoře KOMPRAH s.r.o. reprodukován jinak než jako celek Výsledky se vztahují k měřícím místům a stavu zdroje v době měření Protokol schválil: Petr Šiška vedoucí zkušební laboratoře KOMPRAH, s.r.o. V Modřicích, dne Rozdělovník: 2 x objednavatel 1 x KOMPRAH, s.r.o. Protokol č.97/2013 strana 34

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: ŽIDLOCHOVICE, LOKALITA 25/IV NÁBŘEŽÍ - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK Zakázka číslo: 2015-008341-HK Hluková studie Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: Květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: GALATEK a.s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou Investor: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Místo: Středočeský

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ IČO DIČ CZ

INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ IČO DIČ CZ INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01 IČO 27487270 DIČ CZ27487270 Zkušební laboratoř č. 1350 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Jedn. zn. Zkušební

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : 272. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 273. Vyhláška, kterou se mění

Více

Protokol o měření hluku. č.: 13/24

Protokol o měření hluku. č.: 13/24 Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc Oddělení Ochrany a tvorby životního prostředí Brno Akustická laboratoř autorizovaná dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Šumavská

Více

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Zakázka číslo: 2017-012527-JP/01 Protokol o zkoušce Měření hluku Palackého třída, náměstí Jana Pernera Pardubice Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13 Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13 Protokol schválil: Datum: 17. 7. 2013 Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608

Více

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 EKOME spol. s r.o. Zlín Útvar emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Počet listů: 27 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 383 Protokol o zkoušce

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1210111VP

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1210111VP M I S T R O V S K Á 4 1 0 8 0 0 P R A H A 1 0 T E L E F O N : 2 7 4 7 8 4 9 2 7-2 9, 2 7 4 7 7 2 0 0 2, 6 0 2 3 7 5 8 5 8 F A X : 2 7 4 7 7 2 0 0 2 E - m a i l : e k o l a @ e k o l a g r o u p. c z IČ:

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 070650VP

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 070650VP MISTROVSKÁ 4 108 00 PRAHA 10 TELEFON: 274784927-29, 274772002, 602 375 858 FAX: 274772002 E-mail: ekola@ekolagroup.cz IČ: 63981378 DIČ: CZ63981378 ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ EKOLA group Laboratoř akreditovaná

Více

Akustická studie č. 34/13

Akustická studie č. 34/13 Počet listů: 21 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 86 Akustická studie č. 34/13 Zákazník: greiner packaging slušovice s.r.o. Greinerova 54, 763 15 Slušovice Název záměru: Místo záměru: VYSOKOREGÁLOVÝ SKLAD SLUŠOVICE

Více

Náležitosti protokolů z měření hluku

Náležitosti protokolů z měření hluku Náležitosti protokolů z měření hluku A. OBECNĚ Protokol musí mít všechny náležitosti dané akreditačními nebo autorizačními požadavky a metodickými návody Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ ) musí

Více

PROTOKOL. o měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 10140-4

PROTOKOL. o měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 10140-4 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p. pobočka 0400 - Teplice, zkušební laboratoř 1018.4 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Tolstého 447, 415 03 Teplice, tel.: 417 537 382, fax:

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Zdroje hluku: Místa měření: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění stávající akustické situace s ohledem na dopravu v obci Pavlov. Měření slouží jako podklad

Více

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU

HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Akustická studie HLUK Z PROVOZU CUKROVARU A LIHOVARU TEREOS TTD, a.s. V DOBROVICI - HLUKOVÁ MAPA ZÁVODU Objednatel: Tereos TTD, a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobrovice Datum zpracování: leden 2015 -

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání:

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání: Subjekt autorizovaný Státním zdravotním ústavem č. A0050100615 ze dne 28.5.2015 k výkonu autorizovaného měření hluku dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Protokol č /2019

Protokol č /2019 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Protokol č. 49520/2019 Měření hluku v mimopracovním prostředí Zákazník: OBEC LOMNICE Kraslická

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

PRVNÍ STRANA V LABSYSU

PRVNÍ STRANA V LABSYSU PRVNÍ STRANA V LABSYSU 1. Nezapomeň zkontrolovat termíny splatnosti mezi objednávkou (smlouvou) a kalkulákem!!!!! Protokol č. : /2010 Číslo strany : 1 / 8 HLUK V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NÁZEV A POPIS MĚŘENÉHO

Více

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012.

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012. Zakázka číslo: 2012-011524-VacL Akustická studie Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy Zpracováno v období: Září 2012 BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

PROTOKOL O MĚŘENÍ. Název projektu: Výstavba separační linky. Měření hluku v mimopracovním prostředí. Měření chráněného venkovního prostoru staveb

PROTOKOL O MĚŘENÍ. Název projektu: Výstavba separační linky. Měření hluku v mimopracovním prostředí. Měření chráněného venkovního prostoru staveb PROTOKOL O MĚŘENÍ Objednavatel: Název projektu: Místo měření: Použité metody: Typ měření: Bucek s.r.o. Výstavba separační linky Tovární 621, 356 01 Sokolov Měření hluku v mimopracovním prostředí Měření

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0210, číslo protokolu 0210-67C-LKPR10

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0210, číslo protokolu 0210-67C-LKPR10 MaREXCOM zkušební laboratoř, akreditovaná ČIA Sosnovecká 578/2, 18100 Praha 8 - Troja Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0210, číslo protokolu 0210-67C-LKPR10 MaREXCOM s.r.o.,

Více

PROTOKOL. č. 040-042378. o měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 10140-4

PROTOKOL. č. 040-042378. o měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 10140-4 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p., pobočka 0400 - Teplice, zkušební laboratoř 1018.4 akreditovaná ČIA Tolstého 447, 415 03 Teplice, tel.: 417 537 382,417 537 414, fax: 417 537 414 Zakázkové

Více

Protokol o zkoušce č. 315/15

Protokol o zkoušce č. 315/15 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín Zkušební laboratoř č. 1007.1 akreditovaná ČIA

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum:

Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Protokol o zkoušce č. 307-MHC-13 Protokol schválil: Datum: Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic, ič: 60400608, dič: CZ60490608 tel.: (+420) 224 312 419, tel./fax: (+420)

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI DO 8 618 kg ŽÁDOST O TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PODANÁ 17. 11. 1988 NEBO POZDĚJI Poznámka: Viz Část II, Hlava

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET AKUSTICKÁ STUDIE. Gennet Letná s.r.o. Greif-akustika, s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET AKUSTICKÁ STUDIE. Gennet Letná s.r.o. Greif-akustika, s.r.o. ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovice, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadnicový systém S - JTSK Gennet Letná s.r.o. GENNET AKUSTICKÁ

Více

5.6.10.7. Hluk http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/hluk Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Problematiku a ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku stanovuje

Více

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1 Protokol o měření hluku č.: 14/16 Strana č.: 2 Obsah: 1. Situace měřících míst... 2 2. Použitá měřící souprava... 4 3. Metoda a podmínky měření... 4 4. Citace předpisů... 6 5. Popis měření... 6 6. Popis

Více

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Objednatel: Městská část Praha Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 00240711 DIČ: CZ00240711 Zak. č.: 1404016 Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Název měření: Hluk z provozu

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří J. a J. Kovářů 1412, 562 6 Ústí nad Orlicí tel: 465 352 1, fax 465 524 328 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz Laboratoř

Více

Hygienická laboratoř, s.r.o. Zkušební laboratoř Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 724123094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.

Hygienická laboratoř, s.r.o. Zkušební laboratoř Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 724123094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab. Hygienická laboratoř, s.r.o. Zkušební laboratoř Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 724123094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz MND Drilling & Services a.s. Velkomoravská 900/405

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Žižkova 1667 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 28786360 Tel./Fax: +420 569 431 983 GSM: +420 602 558 756 GSM: +420 605 261 729 E-mail: info@akustikabrod.cz

Více

Bytový dům Vrábská 2243 Brandýs nad Labem. 2012-005972-VacL/01. Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná

Bytový dům Vrábská 2243 Brandýs nad Labem. 2012-005972-VacL/01. Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Zakázka číslo: 2012-005972-VacL/01 Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 Protokol o zkoušce Měření zvukové izolace Bytový dům Vrábská 2243

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Akustická laboratoř Ústavu fyzikálního inženýrství zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1016 Technická 2896/2, 616 69 Brno tel. 541142834,

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3290 Sbírka zákonů č. 217 / 2016 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Protokol o měření č. 1805Z62

Protokol o měření č. 1805Z62 Zkušební laboratoř č. 475 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Tel.: 4 356, E-mail: bp.akustika@seznam.cz www.bpakustika.cz, IČO: 74 6 46 Protokol o měření č. 5Z6 Identifikace použité

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Tel./Fax: +420 569 431 983 Žižkova 1667 GSM: +420 602 558 756 580 01 Havlíčkův Brod GSM: +420 605 261 729 IČ: 28786360 E-mail: info@akustikabrod.cz Protokol o zkoušce

Více

Studie šíření hluku v denní době z rozšířené provozovny IPODEC v Bešťákově ulici, Praha 8

Studie šíření hluku v denní době z rozšířené provozovny IPODEC v Bešťákově ulici, Praha 8 Studie šíření hluku v denní době z rozšířené provozovny IPODEC v Bešťákově ulici, Praha 8 Prosinec 2011 Zpráva č. 740-SHJ-11 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

člen České asociace akustiků, o.s. Ondřej Dlabola Datum: 12. 12. 2008 Zakázka číslo: 08/1109 Výtisk číslo:

člen České asociace akustiků, o.s. Ondřej Dlabola Datum: 12. 12. 2008 Zakázka číslo: 08/1109 Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Hluková studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana člen České asociace akustiků, o.s. Karel Wagner, Beryl s.r.o. Ondřej Dlabola Datum: 12. 12. 2008 Zakázka číslo: 08/1109

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově

Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově ZADAVATEL: Statutární město Přerov Zastoupen: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora Bratrská 709/34, 750 11 Přerov ZPRACOVATEL: ACCENDO

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek VYJÁDŘENÍ Objekt: Akce: Zakázka číslo: Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek 2017-012527-JP/02 Objednatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Tel./Fax: +420 569 431 983 Žižkova 1667 GSM: +420 2 558 756 580 01 Havlíčkův Brod GSM: +420 5 261 729 IČ: 287863 E-mail: info@akustikabrod.cz Protokol o zkoušce

Více

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ HLUKOVÁ STUDIE 31. května 2010 zpráva číslo 54-SHR-10 Akustika Praha s. r. o., Thákurova

Více

272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a v... Stránka č. 1 z 11

272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a v... Stránka č. 1 z 11 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a v... Stránka č. 1 z 11 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Částka: 097 Druh

Více

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL Zakázka 15-10 RNDr. Iva Janá ková zpracování akustických studií poradenství v akustice Žižkova 1667, 580 01 Havlí k vv Brod I : 70401462 Akustická studie Strana 1 (celkem 7) Zakázka 15-10 Strana 2 (celkem

Více

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Posouzení

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4 greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz číslo dokumentu: revize: AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: spolupracoval: ověřil: schválil: Ing. Ondřej Smrž Václav Šulc

Více

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

Více

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 Místo: Hlavní město Praha, Pitkovice, k.ú. Pitkovice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Název: Obytný soubor Májovková,

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

ZATÍŽENÍ VYUČUJÍCÍCH HLUKEM V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY

ZATÍŽENÍ VYUČUJÍCÍCH HLUKEM V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY ZATÍŽENÍ VYUČUJÍCÍCH HLUKEM V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY Ladislav Bláha; Vladimír Hladík 1 Univerzita J. E. Purkyně; Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu 1 BERYL, spol. s r.o. terénní pracovník

Více

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09

Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09 MaREXCOM zkušební laboratoř, akreditovaná ČIA Sosnovecká 578/2, 18100 Praha 8 - Troja Protokol o měření hluku vyvolaného leteckým provozem číslo zakázky 0109, číslo protokolu 52LKPR09 K Horoměřicům 1112/27,

Více

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť)

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017 pro záměr Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) Zadavatel: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan b 2 s3 H68 Bayan Kuvajtský stát Zakázka č. 358/2017 Datum zpracování: 24.

Více

Snižování hluku ze silniční dopravy

Snižování hluku ze silniční dopravy Snižování hluku ze silniční dopravy Josef Novák, Akustika Praha s. r. o. Josef.Novak@akustika.cz Hlavní složky hluku ze silniční dopravy Hluk motoru a výfuku (významný pro pomalá a těžká nákladní vozidla,

Více

Protokol o zkoušce č. 160/14

Protokol o zkoušce č. 160/14 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín Zkušební laboratoř č. 1007.1 akreditovaná ČIA

Více

Zpráva o monitorování hluku ze silničního provozu v Praze Ďáblicích

Zpráva o monitorování hluku ze silničního provozu v Praze Ďáblicích Zkušební laboratoř č. 1065 - akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 * Ing. Josef Drahota J*D*S Životní prostředí - sekce hluku Na Staré Silnici 194, 252 68 Kněževes u Prahy Tel.: 220 560

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

Protokol o zkoušce č. 173/12

Protokol o zkoušce č. 173/12 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Protokol o zkoušce č. 258/13

Protokol o zkoušce č. 258/13 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI část 5, díl 3, kapitola 5.2, str. 1 5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI Metody hodnocení hlukové expozice, jejích účinků na sluch a metody předpovědi sluchových ztrát jsou mezinárodně normalizovány (ČSN ISO

Více

Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy

Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy Objednatel Adresa objednatele Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky 17012022 Datum přijetí zakázky

Více

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace FF Příbram Ing. Vladimír Muff Čechovská 111 261 01 Příbram VIII Zakázka: ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZNICE LOKALITA Z 45 Hluková studie pozemní

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 73/2006-104 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V. Hluková studie

TESCO LETŇANY ETAPA V. Hluková studie TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Jana Barillová, Sekaninova 1087/28, 128 00 Praha 2 Tel.: 604 440 373 E-mail: barillova@seznam.cz září 2011 TESCO Letňany - etapa V. strana 2 z 42 Obsah strana 1

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Letiště Písek - Krašovice

Letiště Písek - Krašovice Letiště Písek - Krašovice Kontrolní měření hladiny hluku z provozu letiště v obci Topělec Objednatel Adresa objednatele Primoco UAV SE Výpadova 1563/29f 153 00 Praha Číslo zakázky 19014344 Datum přijetí

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č REVITA ENGINEERING - laboratoř fyzikálních faktorů Akreditovaná laboratoř č. L 478 Havlíčkova 307/2, 42 0 Litoměřice Libor Brož, Havlíčkova 549/26, 42 0 Litoměřice IČO: 46720880; DIČ: CZ7082682 Tel.: 46

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points ČESKÁ NORMA MDT 534.61 Srpen 1995 Akustika. URČENÍ HLADIN AKUSTICKÉHO VÝKONU ZDROJŮ HLUKU S VYUŽITÍM AKUSTICKÉ INTENZITY Část 1: Měření v bodech ČSN ISO 9614-1 01 1617 Acoustics - Determination of sound

Více

WWW. NRL.CZ

WWW. NRL.CZ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí WWW. NRL.CZ WWW.ZUOVA.CZ Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Národní

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič. Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič. Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové AKUSTICKÝ POSUDEK Hluk z dopravy po dálnici D1 ve vztahu k obci Slavnič Regio, projektový ateliér s.r.o. Hořická 50 500 02 Hradec Králové Ing. Jana Stehlíková mobil: 733 601 872 2010-06-28 467/7870/2010

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 217/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více