Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)"

Transkript

1 Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Neničit, nečmárat, nekrást, netrhat a nepoužívat jako podložku!!!

2 Stejnosměrný a střídavý proud... Efektivní hodnoty napětí a proudu... Střední hodnoty napětí a proudu... Maximální hodnoty napětí a proudu... Vodivost, Admitance... 5 Výkon... 5 Výkon... 5 Elektrická práce... 5 Hustota elektrického proudu... 6 ezonanční obvody...7 mpedance... 7 eaktance induktivní... 7 eaktance kapacitní... 7 Sériová rezonance obvodu... 7 Paralelní rezonance obvodu... 7 Magnetismus...8 Magnetická indukce, hustota magnetického toku... 8 Magnetický tok... 8 Transformační rovnice... 8 Průřez jádra... 8 Počet závitů na volt... 8 Zesilovače a operační zesilovače...9 Přenos zesilovače nebo stupně... 9 Přepočet mezi dbm a dbu... 9 nvertující zesilovač... 0 Kompenzace vstupního proudu... 0 Součtový invertující zesilovač - sumátor... Neinvertující zesilovač... ozdílový zesilovač diferenční zesilovač... Minimální vstupní impedance pro zdroj signálu... Měření vstupního odporu... Výstupní výkon zesilovače... Výstupní výkon můstkového zesilovače... Přenosové pásmo... Harmonické zkreslení... ntermodulační zkreslení... Výkonová šířka pásma... Vstupní napěťový offset... Vstupní proudový offset... Teplotní drift... ychlost přeběhu... Napájení... Zapojení vývodů zesilovačů... 5 Jednoduché... 5 Dvojité... 5 Čtyřnásobné... 5 Vytištěno dne :9:00

3 směrňovače a zdroje...6 Jednocestný usměrňovač... 6 Dvoucestný usměrňovač... 6 Můstkový usměrňovač... 7 Delonův násobič napětí... 7 Zákony, poučky a různé vzorečky...8 Ohmův zákon Kirchhoffův zákon o proudech Kirchhoffův zákon o napětích... 8 Thomsonův vzorec o indukčnosti, kapacitě a rezonančním kmitočtu... 8 Výpočet děliče napětí... 9 Měření teploty vinutí... 9 Předřadník pro ED... 0 Kapacitní předřadník... 0 Profilový chladič... 0 Předřadník a bočník pro přístroje... nipolární tranzistory... Spojování součástek do obvodů... Spojení odporů a impedancí... Spojení kondenzátorů, kapacit... Spojení cívek, indukčností... Spojení stejných hodnot... Řady a značení součástek, tabulky, vědomosti...5 Řady jmenovitých hodnot... 5 Barevný kód odporů... 5 Barevný kód cívek... 6 Číselný kód kondenzátorů... 6 Kódování kondenzátorů TESA... 7 Prefixy jednotek... 8 Řecká abeceda - Alfabeta... 8 Úbytek napětí na ED... 9 Pravdivostní tabulky logických obvodů... 9 Značení pojistek... 0 Mechanické díly a tabulky... Značení šroubováků TOX:... Velikosti matek a klíčů... Vytištěno dne :9:00

4 Stejnosměrný a střídavý proud Efektivní hodnoty napětí a proudu Platí pouze pro sinusový průběh! ef max 0, 7 max max 0, 7 ef, stř ef, stř max max [V;V] [A;A] [V;V] [A;A] Střední hodnoty napětí a proudu Platí pouze pro sinusový průběh! stř 0,6 max π [V;V] stř 0,6 max π [A;A] stř 0, 9 ef stř 0, 9 ef [V;V] [A;A] Maximální hodnoty napětí a proudu Platí pouze pro sinusový průběh! max ef, ef max ef, ef max, 57 stř max, 57 stř [V;V] [A;A] [V;V] [A;A] Vytištěno dne :9:00

5 Vodivost, Admitance G Y Z [S; Ω] [S; Ω] (Siemens) (Siemens) Výkon pro stejnosměrný proud P [W; V, A] P [W; V, Ω] P [W; A, Ω] Výkon pro střídavý proud P cosϕ [W; V, A] P [VA; V, A] P sinϕ [VAr; V, A] Činný Zdánlivý Jalový (P) - výkon na čistém odporu (S) - činný jalový (Q) - jalové voltampéry, čti var Elektrická práce pro stejnosměrný i střídavý proud (při činné zátěži) A t [Wh;A,A,h] A P t [Wh,W,h] A t [Wh;Ω,A,h] A t [Wh;V,Ω,h] Vytištěno dne :9:00

6 Hustota elektrického proudu σ S [A/mm ; A, mm] (sigma) πd S [mm; mm ] (průřez vodiče) πd σ S σ (maximální proud vodičem) Vytištěno dne :9:00

7 ezonanční obvody mpedance Z X [Ω; Ω, Ω ] X - reaktance induktivní či kapacitní eaktance induktivní X l π f ω [Ω; Hz, H] 6 X 6,8 f 0 [Ω; Hz, µh] eaktance kapacitní X π f ω 59.0 f X 59.0 f X 9 [Ω; Hz, F] [Ω; Hz, µf] [Ω; Hz, pf] Sériová rezonance obvodu minimální impedance f r π [Hz; H, F] Paralelní rezonance obvodu maximální impedance f r Z r π [Hz; H, F] [Ω;H, Ω,F] Vytištěno dne :9:00

8 Magnetismus Magnetická indukce, hustota magnetického toku B ϕ S [T; Wb, mm] (Tesla, Weber) Magnetický tok ϕ BS [Wb; T, mm] (Weber, Tesla) Transformační rovnice n n [V; závity, V] Průřez jádra Platí pro sycení BT a kmitočet 50Hz Pp - příkon primáru Q, P p [cm;va] Počet závitů na volt Platí pro sycení BT a kmitočet 50Hz N 5 Q [z/v; cm] Vytištěno dne :9:00

9 Zesilovače a operační zesilovače Přenos zesilovače nebo stupně Přenos je kladný zesílení Přenos je záporný útlum A A P A P P [V] [A] [VA] A 0.log( A 0.log( ) P A P 0.log( ) P ) [db] [db] [db] NF zařízení se v normě uvádí, že 0dB se rovná výkonu mw na odporu 600Ω, tj. napětí 0,775V. Pro kmitočty přibližně nad 0 khz se používá jmenovitá impedance 50Ω. Potom 0 dbm odpovídá napětí 0, V. Přepočet mezi dbm a dbu dbm výkon mw na impedanci 50Ω dbu vztahuje se k úrovni µv Pro 50 Ω je dbu -07 dbm Pro 75 Ω je dbu -08,75 dbm dbm a db je stejný poměr, jen na jiných impedancích. Ve VF technice se to rozlišuje kvůli dbu. V NF technice není co rozlišovat. dbu se používá v anténní technice, v rozvodech signálů televize a podobně. Vytištěno dne :9:00

10 nvertující zesilovač o i Výstupní napětí je [V; V, Ω] A Zesílení stupně je [ ; Ω] Bod A je virtuální zem kde je prakticky nulové napětí. Toho se využívá u součtového zesilovače. Kompenzace vstupního proudu [Ω] Vytištěno dne :9:00

11 Součtový invertující zesilovač - sumátor Výstupní napětí o 5 5( ) ( ) Signály se navzájem neovlivňují,důvodem je fakt, že na invertujícím vstupu vznikne virtuální zem. Signály vlastně procházejí odpory do země a proto se neovlivňují. Stejně jako nemá vliv zkrat na některém ze vstupů. Neinvertující zesilovač Výstupní napětí o i ( ) [V; V, Ω] Zesílení stupně A o i ( ) [ ;V; Ω] Vytištěno dne :9:00

12 ozdílový zesilovač diferenční zesilovač Pro každý vstup je zesílení rovné jako u normálního zesilovače. Pokud jsou poměry odporů stejné, je i zesílení obou vstupů stejné. A Zesílení stupně ( Výstupní napětí i i) o A Minimální vstupní impedance pro zdroj signálu Tuner Magnetofon Přenoska - krystalová Přenoska magnetodynamická niverzální vstup (aux) 0kΩ 0kΩ 70kΩ 7kΩ 00kΩ Vytištěno dne :9:00

13 Měření vstupního odporu Na vstup se přivede signál z generátoru a na výstup se připojí měřič úrovně. Zesilovač se vybudí na nějakou hodnotu. Pak se do série se vstupem zapojí potenciometr, generátor se nechá nastavený jak je a postupně se zvyšuje se hodnota odporu potenciometru. V okamžiku kdy se sníží výstupní napětí zesilovače přesně na polovinu se potenciometr odpojí a změří. Má přesně hodnotu vstupního odporu zesilovače. Výstupní výkon zesilovače P výstupní výstupní Z [VA; V,Ω] Výstupní výkon můstkového zesilovače P výstupní výstupní Z [VA; V,Ω] Přenosové pásmo Jako reference se považuje kmitočet khz. Při měření je regulátor hlasitosti na maximum, regulátory korekcí na prostředek. Výstup je zatížený jmenovitou impedancí. Na vstupech jsou správné impedance. Pro pásmo Hz má být odchylka maximálně ± db u lineárního vstupu nebo ± db pro vstupy s korekcemi (přenoska). Harmonické zkreslení Vzniká na nelineární prvku v přenosové cestě. Není tak moc rušivé. Měří se čistými tóny. ntermodulační zkreslení Vzniká na nelineárním prvku v přenosové cestě jako produkt směšování několika kmitočtů. Je více slyšet. Měří se dvěma kmitočty najednou. Obě zkreslení mají mezi sebou vztah. Čím je jedno vyšší, tím vyšší je i to druhé. Vytištěno dne :9:00

14 Výkonová šířka pásma Jde o horní a dolní kmitočet, při kterém výstupní výkon zesilovače klesá na polovinu při zachování ostatních parametrů v mezích normálu. Vstupní napěťový offset Čili vstupní napěťová nesymetrie. Jde o napětí, které přivedené na vstup způsobí na výstupu nulové napětí nebo jinak, jde o velikost napětí na výstupu, pokud je na obou vstupech nulové napětí. Vstupní proudový offset Čili vstupní proudová nesymetrie. Jde o rozdíl vstupních proudů zesilovače. Teplotní drift Je změna proudového a napěťového offsetu v závislosti na teplotě. dává se v na/ nebo µv/. Typicky je napěťový drift cca 0 µv/. ychlost přeběhu Jde o velikost změny výstupního napětí, kterou dovede zesilovač udělat za jednu mikrosekundu. Napájení Ať se použije symetrické nebo nesymetrické napájení, vždy je nutná dobrá filtrace a blokování napájení. Používá se v obou větvích zdroje a blokování se dává co nejblíže pouzdru zesilovače. Používají se 00nF kondenzátory. Na filtrování jsou ideální tantalové kondenzátory Vytištěno dne :9:00

15 Zapojení vývodů zesilovačů Platí pro běžné typy v pouzdrech D, ale ne vždy. Jednoduché Platí i pro kulatá kovová pouzdra - kompenzace invertující vstup neinvertující vstup záporné napájecí napětí 5 - kompenzace 6 - výstup 7 kladné napájecí napětí 8 u některých typů strobování, jinak bývá nezapojený Dvojité výstup zesilovače A invertující vstup zesilovače A neinvertující vstup zesilovače A záporné napájecí napětí 5 neinvertující vstup zesilovače B 6 invertující vstup zesilovače B 7 výstup zesilovače B 8 kladné napájecí napětí Čtyřnásobné Pozor na napájecí napětí, mají ho opačně než jednoduché a dvojité! výstup zesilovače A invertující vstup A - neinvertující vstup A - kladné napájecí napětí 5 - neinvertující vstup B 6 - invertující vstup B 7 - výstup zesilovače B 8 - výstup zesilovače 9 - invertující vstup 0 - neinvertující vstup D - záporné napájecí napětí - neinvertující vstup D - invertující vstup D - výstup zesilovače D - výstup zesilovače B - výstup zesilovače A - kladné napájecí napětí - invertující vstup A 5 - neinvertující vstup A 6 - invertující vstup B 7 - neinvertující vstup B 8 - invertující vstup 9 - neinvertující vstup 0 - invertující vstup D - neinvertující vstup D - záporné napájecí napětí - výstup zesilovače - výstup zesilovače D Toto zapojení neplatí generálně, ale je nejběžnější. Vytištěno dne :9:00

16 směrňovače a zdroje usek efektivní napětí sekundáru závěrné napětí diody 0 výstupní napětí na prázdno, 0, usek p - zvlnění výstupního napětí, běžně 0% N nabíjecí kondezátor, výstupní kondenzátor usměrňovače n počet stupňů násobiče Jednocestný usměrňovač Minimální závěrné napětí diody u sek [V;V] Kapacita filtračního kondenzátoru 600 N p 0 [µf;ma,%,v] Zvlnění výstupního napětí má kmitočet shodný s kmitočtem sítě, čili 50Hz. Dvoucestný usměrňovač Minimální závěrné napětí diody u sek [V;V] Kapacita filtračního kondenzátoru 00 N p 0 [µf;ma,%,v] Zvlnění výstupního napětí má dvojnásobný kmitočet sítě, čili 00Hz. Vytištěno dne :9:00

17 Můstkový usměrňovač Minimální závěrné napětí diod v můstku 0 [V;V] Kapacita filtračního kondenzátoru 00 N p 0 [µf;ma,%,v] Zvlnění výstupního napětí má dvojnásobný kmitočet sítě, čili 00Hz. Zdvojovač napětí Výstupní napětí 0 u sek [V;V] Minimální závěrné napětí diod 0 [V;V] Delonův násobič napětí Výstupní napětí 0 n u sek [V;V] Minimální závěrné napětí diod 0 [V;V] Kapacita kondenzátorů n ( n ) N f 0 [F;A,V,Hz] Kondenzátory jsou na napětí minimálně x vyšší než je výstup násobiče. zdvojovače i násobiče se krom napětí sčítají i zvlnění výstupního napětí. Vytištěno dne :9:00

18 Zákony, poučky a různé vzorečky Ohmův zákon [A; V, Ω] [Ω; V, A] [V; A, Ω]. Kirchhoffův zákon o proudech Součet proudů do uzlu přitékajících rovnou se součtu proudů z uzlu odtékajích. Proudy se dělí v poměru odporů jednotlivých větví.. Kirchhoffův zákon o napětích Součet dílčích napětí v obvodu rovná se napětí celkovému. Napětí je rozdělené v poměru odporů v obvodu. Thomsonův vzorec o indukčnosti, kapacitě a rezonančním kmitočtu f r π [Hz; H, F] 5 0 f r 5 0 f r 5 0 f r [MHz; µh, pf] [pf; µh, MHz] [µh; pf, MHz] Vytištěno dne :9:00

19 Výpočet děliče napětí Nejprve se spočítá se proud děličem Potom se spočítají napětí na odporech každé části děliče. celkový x x celkový celkový přičemž X je napětí na zatíženého děliče se jako x použije paralelní kombinaci odporů podle č z x vzorce č z (č je odpor v děliči a Z je zatěžovací odpor). Napětí na části odporového děliče se má k napětí zdroje stejně, jako hodnota části odporového děliče k hodnotě celého děliče. Výstupní odpor děliče napětí Pokud je dělič zapojený horním koncem ke zdroji signálu, společným bodem na výstup a dolním koncem na zem zařízení, je jeho výstupní odpor rovný paralelní kombinaci všech odporů, které jsou připojené na výstupní svorku. Jestliže stejný dělič bude napájený ze zdroje s vnitřním odporem i, pak ( horni i ) do ln i v bude výstupní odpor zmíněného děliče roven horni i dolni Měření teploty vinutí Změří se odpor vinutí za studena, čili při teplotě okolí. Potom se trafo zapojí do provozu a nechá se v něm tak dlouho, dokud se neustálí teplotní poměry. Potom se vypne a změří se opět odpor vinutí. t k t 0 ( ) 0 0 [ ;-,,Ω] t vinutí t 0 t [ ;, ] k,5 pro měď k,5 pro hliník t0 teplota za studena, teplota okolí 0 odpor za studena odpor při zahřátí Vytištěno dne :9:00

20 Předřadník pro ED pro stejnosměrný proud nap ED ED [Ω;V,A] nebo [kω;v,ma] pro střídavý proud nap / ( ED ED D ) [Ω;V,A] nebo [kω;v,ma] ED úbytek napětí na ED D úbytek na usměrňovací diodě, je v sérii s ED NAP napájecí napětí Kapacitní předřadník Platí pouze pro síť 50Hz 59 X 50 [kω; µf] Při použití kapacitního předřadníku nezapomínat na nabíjecí impuls a vybíjecí odpor! Profilový chladič (th)ge celkový tepelný odpor (th)g tepelný odpor mezi přechodem a chladičem (je v katalogu) (th) tepelný odpor mezi pouzdrem a chladičem (th)k tepelný odpor chladiče Pmax maximální vyzářený výkon Ti maximální teplota přechodu Tu teplota okolí (volí se 5 až 70 jde o teplotu zahřátého přístroje) ( th) ge (th)k Ti T P max (th)ge u - (th) - (th)g [K/W;,W] [K/W; K/W] hladič se vybere podle vypočítaného (th)k z katalogu, jeho hodnota musí být stejná nebo menší. Vytištěno dne :9:00

21 Hodnoty (th) 0,5K/W slídová podložka, 0,05mm 0,6K/W slídová podložka 0,mm 0,K/W neupravený chladič 0,K/W eloxovaný chladič Předřadník a bočník pro přístroje m rozsah přístroje m vnitřní odpor přístroje m proud přístrojem p odpor předřadníku b odpor bočníku Základní rozsah přístroje m m m [V; Ω,A] Poměr předřadníku n m [-; V,V] Poměr bočníku n m [-; A,A] Velikost předřadníku p m ( n ) [Ω ; Ω] Velikost bočníku b m n [Ω ; Ω] Vytištěno dne :9:00

22 nipolární tranzistory S ochuzeným kanálem (depletion) je trvale otevřený a záporný potenciál na G jej zavírá. hová se stejně jako elektronka. S obohaceným kanálem (enhanced) je trvale zavřený a kladný potenciál na G jej otevírá. hová se podobně jako bipolární tranzistor. Vodivý kanál je trvale polootevřený a kladné napětí jej otevírá a záporné přivírá. Při nulovém napětí na G je otevřený jen částečně. Nožičky D drain čili kolektor S source čili emitor G gate čili báze - hradlo N kanál běžně používané Na D je KADNÉ napětí a na S je ZÁPONÉ. G ovlivňuje podle předchozího textu. P kanál relativně vzácné Na D je ZÁPONÉ napětí a na S KADNÉ. G ovlivňuje přesně opačně dle předchozího textu. nipolární tranzistory se budí NAPĚTÍM nikoli proudem jako bipolární. Mají veliký vstupní odpor. Při spínání je však třeba nabíjet relativně velikou kapacitu hradla ( G ) proto musí budič být schopen dodat značný proud, jinak se tranzistor otevírá pomalu. Vytištěno dne :9:00

23 Vytištěno dne :9:00 Spojování součástek do obvodů Spojení odporů a impedancí sériově x paralelně x pro dva odpory platí pro tři odpory pro čtyři odpory Spojení kondenzátorů, kapacit paralelně x sériově x pro dva kondenzátory platí pro tři kondenzátory platí pro čtyři kondenzátory platí

24 Vytištěno dne :9:00 Spojení cívek, indukčností sériově x paralelně x pro dvě cívky platí pro tři cívky pro čtyři cívky Spojení stejných hodnot paralelně pro odpory a indukčnosti, sériově po kapacity , , , ,

25 Vytištěno dne :9:00 Řady a značení součástek, tabulky, vědomosti Řady jmenovitých hodnot E E E Barevný kód odporů Barva. číslo. číslo. číslo násobitel tolerance stříbrná % 0 ± zlatá % 5 ± černá hnědá 0 % ± červená 0 % ± oranžová 0 žlutá 0 zelená % ± 0,5 modrá % ± 0,5 fialová % ± 0, šedá bílá žádná % 0 ±

26 Barevný kód cívek Jako základní jednotka se používá µh. Barva. číslo. číslo násobitel tolerance stříbrná ,0 ± 0% zlatá , ± 5% černá 0 0 ± 0% hnědá 0 ± % červená 00 ± % oranžová 000 ± % žlutá 0000 ± % zelená 5 5 modrá 6 6 fialová 7 7 šedá 8 8 bílá 9 9 žádná ± 0% Číselný kód kondenzátorů Jako základní jednotka se používá pf. První a druhé číslo kódu přímo určuje hodnotu kapacity. Třetí číslo je násobitel a písmenko určuje toleranci. Číslice Násobitel Písmeno Tolerance 0 D ± 0,5 pf 0 F ± % 00 G ± % 000 H ± % 0000 J ± 5% K ± 0% M ± 0% P 00% 0% 8 0,0 Z 80% 0% 9 0, x 0000 pf 00nF 0,µF 0 x 000 pf nf 0 x 00 pf 00pF 0,nF 05 0 x pf µf Vytištěno dne :9:00

27 Kódování kondenzátorů TESA Číslo v horní řadě přímo udává kapacitu. První písmeno v druhé řadě určuje toleranci, druhé písmeno určuje hmotu dialektrika a třetí určuje maximální provozní napětí. Písmenko Tolerance ± 0,5 pf D ± 0,5 pf F ±pf G ± % J ± 5% K ± 0% M ± 0% S 50% 0% Z 80% 0% Písmenko A B H J P S T V F Z W Y N Hmota P00 P0 NPO N0 N07 N50 N0 N0 N70 N750 N500 E000 E000 E000 E0000 Supermit Písmeno Napětí n,5v q V s 0V d 50V f 500V Vytištěno dne :9:00

28 Prefixy jednotek 0 yotta Y 0 zetta Z 08 exa E 05 peta P 0 tera T 09 giga G 06 mega M 0 kilo k 0 hecto h 0 deca da 0- deci d 0- centi c 0- milli m 0-6 micro µ 0-9 nano n 0- pico p 0-5 femto f 0-8 atto a 0- zepto z 0- yocto y Řecká abeceda - Alfabeta Znak Čti Znamená Znak Čti Znamená Α α Alfa a Ν ν Ný n Β β Beta b Ξ ξ Ksí x Γ γ Gama g Ο ο Omikron o δ Delta d Π π Pí p Ε ε Ypsilon e Ρ ρ ó r Ζ ζ Dzéta dz Σ σ Sigma s Η η Éta é Τ τ Tau t Θ θ Théta th Υ υ Ypsilon y Ι ι óta i Φ φ Fí f Κ κ Kappa k Χ χ hí ch Λ λ ambda l Ψ ψ Psí ps Μ µ Mý m Ω ω Omega ó Vytištěno dne :9:00

29 Úbytek napětí na ED Barva udá Zelená Žlutá Oranžová Modrá Bílá úbytek,6v,0,,0,8,6 Pravdivostní tabulky logických obvodů AND A B Y Ex-O A B Y NAND A B Y Ex-NO A B Y O A B Y Opakovač A Y 0 0 NO A B Y nvertor A Y 0 0 Vytištěno dne :9:00

30 Značení pojistek X Y 50V X rychlost pojistky FF - velmi rychlé pojistky F - rychlé pojistky M - středně rychlá pojistka MT - středně rychlá pojistka, stejná jak předchozí T - pomalá pojistka Y vypínací schopnost pojistky S malou vypínací schopností E Se zvýšenou vypínací schopností (jsou plněny křemičitým pískem pro zhášení oblouku) H S vysokou vypínací schopností (jsou plněny křemičitým pískem pro zhášení oblouku) První a druhé číslo udávají jmenovitý proud a provozní napětí. Vytištěno dne :9:00

31 Mechanické díly a tabulky Značení šroubováků TOX: Označení ozměr z cípu na cíp Maximální utahovací síla T 0,8 mm 0.0 až 0.0 Nm T 0,9 mm 0.07 až 0.09 Nm T,0 mm 0. až 0.8 Nm T,8 mm 0. až 0.8 Nm T5, mm 0. až 0.5 Nm T6,70 mm 0.75 až 0.9 Nm T7,99 mm. až.7 Nm T8, mm. až.6 Nm T9,50 mm.8 až. Nm T0,7 mm.7 až.5 Nm T5,7 mm 6. až 7.7 Nm T0,86 mm 0.5 až.7 Nm T5, mm 5.9 až 9 Nm T7,99 mm.5 až 6.9 Nm T0 5,5 mm. až 7. Nm T0 6,65 mm 5. až 65. Nm T5 7,8 mm 86 až 0. Nm T50 8,8 mm až 58 Nm T55, mm 8 až 56 Nm T60,5 mm 79 až 5 Nm T70 5,5 mm 60 až 700 Nm T80 7,5 mm 9 až 08 Nm T90 9,9 mm až 8 Nm T00, mm 8 až 08 Nm Vytištěno dne :9:00

32 Velikosti matek a klíčů Tučně označené jsou nejběžnější rozměry. ozměry platí i pro šrouby s hlavou pro klíč. Matka Klíč Matka Klíč M,6, M,0 M,0 M 6,0 M,5 5,0 M7,0 M 5,5 M0 6,0 M,5 6,0 M 50,0 M 7,0 M6 55,0 M5 8,0 M9 60,0 M6 0,0 M 65,0 M8,0(,0) M5 70,0 M0 6,0(7,0) M8 75,0 M 8,0(9,0) M5 80,0 M,0 M56 85,0 M6,0 M60 90,0 M8 7,0 M6 95,0 M0 0,0 Vytištěno dne :9:00

33 Vytištěno dne :9:00

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

1. Pasivní součásti elektronických obvodů Přednáška téma č.1 : 1. Pasivní součásti elektronických obvodů V tomto učebním textu se budeme zabývat pouze tzv. obvody se soustředěnými parametry. To jsou obvody, které známe z mnoha aplikací, např.

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru Prototyp kilogramu Průřez prototypu metru 1.Fyzikální veličiny a jednotky 2.Mezinárodní soustava jednotek 3.Vektorové a skalární veličiny 4.Skládání vektorů 1. Fyzikální veličiny a jednotky Fyzikální veličiny

Více

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál 3. Zesilovače V elektronice se velmi často setkáváme s nutností zesílit slabé elektrické signály tak, aby se zvětšila jejich amplituda-rozkmit a časový průběh se nezměnil. Zesilovače se používají ve všech

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

Regulovatelný síťový adaptér NT 255

Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Regulovatelný síťový adaptér NT 255 Objednací číslo: 19 58 47 Použití: Profesionální laboratorní síťový adaptér - pro: - dílny, školy - laboratoře, radioamatéry - počítače 100 % stabilita napětí Technická

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy Odrušení plošných spojů Ing. Jiří Vlček Tento text je určen pro výuku praxe na SPŠE. Doplňuje moji publikaci Základy elektrotechniky Elektrotechnologii. Vlastnosti plošných spojů Odpor R = ρ l/s = ρ l/t

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

Impulsní LC oscilátor

Impulsní LC oscilátor 1 Impulsní LC oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Upozornění: Tento článek předpokládá znalost práce Rezonanční obvod jako zdroj volné energie. Při praktických pokusech s elektrickou rezonancí jsem nejdříve

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru.

s XR2206 ale navíc je zapojení vybaveno regulací výstupní amplitudy. vlivu případ- ného nevhodného napájení na funkci generátoru. Funkční generátor stavebnice č. 435 Funkční generátor je přístroj nezbytně nutný pro oživování a zkoušení mnoha zařízení z oblasti nf techniky. V čísle 8/97 jsme uveřejnili stavebnici generátoru s integrovaným

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spínaný zdroj 4V/,5A Praha 00 Petr Janda Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_20

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RENOVACE LABORATORNÍHO ZDROJE 40V/40A Petr Dašek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 -3- Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Použité literární prameny

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Gramofonový přístroj NC 440

Gramofonový přístroj NC 440 1 Gramofonový přístroj NC 440 Obr. 1. Gramofonový přístroj NC 440 Gramofonový přístroj NC 440 je určen pro.kvalitní reprodukci desek. Je proveden jako dvourychlostní (45 a 33 1/3 ot./min.) pro reprodukci

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice Cvičení Seznámení s přístroji, používanými při měření Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice eaktance kapacitoru Integrační článek C - přenos - měření a simulace Derivační

Více

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Tabulka 1. SI - základní jednotky 1 Veličina Jednotka Značka Rozměr délka metr m L hmotnost kilogram kg M čas sekunda s T elektrický proud ampér A I termodynamická teplota kelvin K Θ látkové množství mol mol N svítivost kandela cd J Tabulka

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR Fyzika elektrotechnika 1.část Ing. Jiří Vlček Tento soubor je doplňkem mojí publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Rezistory, kondenzátory a cívky jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu. Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ BRNO,KOUNICOVA16 METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK Třída : K4 Název tématu : Metodický list z elektroenergetiky Školní rok: 2009/2010 Obsah 1. Rozdělení

Více

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš)

Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Moderní číslicové řídicí systémy vstupy, výstupy, připojení snímačů, problematika rušení (zpracoval P. Beneš) Řídicí systém obvykle komunikuje s řízenou technologií prostřednictvím snímačů a akčních členů.

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ NIVEZITA V PLZNI FAKLTA ELEKTOTECHNICKÁ KATEDA ELEKTOENEGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PÁCE Výkonový zesilovač s komplementárním diferenčním vstupem Michal Drnek 04 Výkonový zesilovač s komplementárním

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY základní elektronické obvody magnetizmus støídavý proud silnoproud technologie technické kreslení odpor kapacita indukènost dioda tranzistor Jiøí Vlèek Základy elektrotechniky

Více

Fázory, impedance a admitance

Fázory, impedance a admitance Fázory, impedance a admitance 1 Dva harmonické zdroje napětí s frekvencí jsou zapojeny sériově a S použitím fázorů vypočítejte časový průběh napětí mezi výstupními svorkami, jestliže = 30 sin(100¼t);u

Více

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006

maxon motor maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 maxon motor řídicí jednotka ADS 50/10 Objednací číslo 201583 Návod k obsluze vydání duben 2006 ADS 50/10 je výkonná řídicí jednotka pro řízení stejnosměrných DC motorů s permanentními magnety a výkony

Více

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika Řízené polovodičové součástky Výkonová elektronika Polovodičové součástky s řízeným zapnutím řídící signál přivede spínač z blokovacího do propustného stavu do závěrného stavu jen vnější komutací (přerušením)

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ..07/.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Základní veličiny a jejich jednotky Elektrický náboj Q Coulomb [C] Elektrický proud Amber [A] (the basic unit of S) Hustota proudu J [Am -2 ] Elektrické napětí Volt [V] Elektrický

Více

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009 KUFŘÍK ELEKTŘINA EA 49.0009 ELEKTŘINA ELEKTRONIKA Francouzský překlad: Michelle Vadon Český překlad: Jaromír Kekule SEZNAM POMŮCEK Kat. číslo 33005404 3700006 33005306 33005307 3300506038 3300530 3364006083

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Dostala se Vám do rukou elektronická stavebnice skládající se z desky plošného spoje a elektronických součástek. Při sestavování stavebnice je třeba dbát

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

FERITOVÁ JÁDRA E FONOX H21

FERITOVÁ JÁDRA E FONOX H21 1 FERITOVÁ JÁDRA E E20 E25 E32/ E32/ E42/ E42/ E55 E65 7,8 12 20 Efektivní průřez jádra S ef (mm 2 ) 22,4 3 59,1 9 172 230 328 528 Minimální průřez jádra S min (mm 2 ) 21,2 31,4 58,5 90,3 226 320 520 Efektivní

Více

stavební návod: SKUPINOVÝ ADAPTIBILNÍ IR SPÍNAČ SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ

stavební návod: SKUPINOVÝ ADAPTIBILNÍ IR SPÍNAČ SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ stavební návod: SKUPINOVÝ ADAPTIBILNÍ IR SPÍNAČ SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ Infraovladači, kterými ovládáme televizory, zesilovače, apod. můžeme prostřednictví adaptibilního IR spínače ovládat i síťové napájení

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost Supertex MOSFET Napěťové stabilizátory Budiče LED Vícekanálové budiče pro velké napětí Budiče elektroluminisenčních svítidel Ultrazvukové IO Speciální IO Supertex MOSFET Typy MOSFET s vodivým kanálem Normálně

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor

Více

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz

Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Výkonový tranzistorový zesilovač pro 1,8 50 MHz Ing.Tomáš Kavalír, Ph.D. - OK1GTH, kavalir.t@seznam.cz Uvedený článek je volný pokračováním předešlého článku, který pojednával o výkonových LDMOS tranzistorech

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky

Více

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Senzory teploty Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. P. Ripka, 00 -teplota termodynamická stavová veličina -teplotní stupnice: Kelvinova (trojný bod vody 73,6 K), Celsiova,...

Více

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu , výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu Návod do měření ng. Václav Kolář, Ph.D., Doc. ng. Vítězslav týskala, Ph.D., poslední úprava 0 íl měření: Praktické ověření vlastností reálných pasivních

Více

"vinutý program" (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou

vinutý program (tlumivky, odrušovací kondenzátory a filtry), ale i odporové trimry jsou Společnost HARLINGEN převzala počátkem roku 2004 část výroby společnosti TESLA Lanškroun, a.s.. Jde o technologii přesných tenkovrstvých rezistorů a tenkovrstvých hybridních integrovaných obvodů, jejichž

Více

KONSTRUKCE AUDIO VÝKONOVÉHO ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D

KONSTRUKCE AUDIO VÝKONOVÉHO ZESILOVAČE VE TŘÍDĚ D VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, Vyhl. č. 264/2000 Sb., stránka 1 z 7 264/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Ministerstvo

Více

Nezávislý zdroj napětí

Nezávislý zdroj napětí Nezávislý zdroj napětí Ideální zdroj: Udržuje na svých svorkách napětí s daným časovým průběhem Je schopen dodat libovolný proud, i nekonečně velký, tak, aby v závislosti na zátěži zachoval na svých svorkách

Více

STEREO AUDIO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ VE TŘÍDĚ AB

STEREO AUDIO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ VE TŘÍDĚ AB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí.

varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo s ladicím kondenzátorem) se dá citlivost nenároèných aplikacích zpravidla nevadí. FM tuner TES 25S Pavel Kotráš, Jaroslav Belza Návodù na stavbu FM pøijímaèù bylo otištìno na stránkách PE a AR již mnoho. Vìtšinou se však jednalo o jednoduché a nepøíliš kvalitní pøijímaèe s obvody TDA7000

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků

Příloha č. 1. Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků Příloha č. 1 Prototyp mikroprocesorově řízeného žíhacího zdroje s vysokou spolehlivostí multiprocesů využívající moderních polovodičových prvků (popis jednotlivých bloků) Úvod Žíhací zdroj slouží pro řízené

Více

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz Jedním ze základních prvků filtrů potlačujících šíření rušení po vedeních jsou odrušovací tlumivky. V případě rušení asymetrického, jaké

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Elektronika Název: VY_32_INOVACE_08_02B_28. Nářadí a pomůcky pro

Více

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi http://www.coptkm.cz/ Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi Naprostá většina napájecích zdrojů používaných ve výpočetní technice je dnes řešena jako spínané zdroje. Použití spínaných zdrojů umožňuje

Více

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Ing. Petr Hapal Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektroniky, Technická 8, 612

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu

264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu 264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Změna: 424/2009 Sb. Ministerstvo průmyslu a

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače; . Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody řesnost měření Základní kvantitativní charakteristika nejistoty měření Výpočet nejistoty údaje číslicových přístrojů Výpočet nejistoty nepřímých měření ozšířená

Více

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y

T E C H N I C K É P O D M Í N K Y Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 500 02 Hradec Králové 2 T E C H N I C K É P O D M Í N K Y TP SM HK 03/ 04, vydání 2 p r o e l e k t r o n i c k ý f á z o v ě c i t l i v ý p ř i j í m a č EFCP určený

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více