Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal května 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal. 4. 6. května 2005"

Transkript

1 Program konference XXXIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2005 Karlovy Vary - Kongresové centrum LH Thermal května 2005 STŘEDA ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU 11:00-12:30 ZAHÁJENÍ XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH DNŮ JATERNÍ CIRHÓZA A JEJÍ KOMPLIKACE 12:30-12:45 PŘESTÁVKA OTEVŘENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY A POSTEROVÉ SEKCE 12:45-14:00 POKROKY V HEPATOLOGII 14:00-15:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD 15:00-16:15 VIROVÉ HEPATITIDY 1 16:15-16:30 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 16:30-17:45 VIROVÉ HEPATITIDY 2 17:50 19:20 SATELITNÍ SYMPOSIUM SCHERING-PLOUGH CEAG Občerstvení - večeře na pozvání pořadatele symposia ČTVRTEK :20 11:30 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS: JATERNÍ SELHÁNÍ A NÁHRADA JATERNÍCH FUNKCÍ 10:00-10:15 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 11:30 13:00 SATELITNÍ SYMPOSIUM ROCHE Občerstvení oběd na pozvání pořadatele symposia 13:00 17:00 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS: JATERNÍ SELHÁNÍ A NÁHRADA JATERNÍCH FUNKCÍ 14:30-14:45 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 14:00 17:30 SAMOSTATNÁ SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 19:30 23:30 SPOLEČENSKÝ VEČER PRO ÚČASTNÍKY XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH DNŮ NA POZVÁNÍ FIRMY ROCHE, s.r.o. 1

2 PÁTEK :00-10:00 TRANSPLANTACE JATER 10:00-10:15 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 10:15-11:15 EXPERIMENTÁLNÍ HEPATOLOGIE 11:15 ZÁVĚR XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH DNŮ Středa 4. května 2005 STR. 9 DENNÍ PROGRAM KONGRESU 07:30 19:00 REGISTRACE 07:30 11:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY 12:30 OTEVŘENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY 07:30 11:00 INSTALACE PREZENTACÍ POSTEROVÉ SEKCE 12:30 OTEVŘENÍ POSTEROVÉ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM 11:00 ZAHÁJENÍ XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH DNŮ P. HŮLEK 11:00-12:30 JATERNÍ CIRHÓZA A JEJÍ KOMPLIKACE PŘEDSEDAJÍCÍ: P. HŮLEK, R. BRŮHA 1. VLIV CARVEDILOLU NA PORTÁLNÍ HYPERTENZI PŘI JATERNÍ CIRHÓZE. Brůha R, Petrtýl J, Urbánek P, Kaláb M, Vítek L, Jáchymová M, Švestka T, Dudková L, Leníček M, Mareček Z 2. VLIV ALBUMINU A TERLIPRESINU NA OBĚHOVOU DYSFUNKCI PO PARACENTÉZE TENSNÍHO ASCITU RANDOMIZOVANÁ MULTICENTRICKÁ STUDIE. Lata J, Mareček Z, Brůha R, Fejfar T, Šafka V, Hejda Z, Stehlík J, Tozzi I, Hůlek P, Zdeněk P, Klabenešová V 3. ENDOSKOPICKÉ PROJEVY PORTÁLNÍ HYPERTENZE - MÉNĚ OBVYKLÉ LOKALIZACE. Tachecí I, Rejchrt S, Kopáčová M, Bureš J 4. BUDDŮV-CHIARIHO SYNDROM A TIPS 12 LET ZKUŠENOSTÍ. 2

3 Šafka V, Hůlek P, Krajina A, Fejfar T, Jirkovský V, Pozler O 5. DECHOVÝ TEST S METACETINEM U NEMOCNÝCH S JATERNÍ CIRHOSOU. Hendrichová M, Krátká K, Sedláková M, Vránová J, Horák J 6. VLIV PROBIOTIK NA STŘEVNÍ FLÓRU, HLADINU ENTOTOXINU A MINIMÁLNÍ JATERNÍ ENCEFALOPATII U NEMOCNÝCH S JATERNÍ CIRHÓZOU PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY DVOJITĚ SLEPÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE. Příbramská V, Lata J, Juranková J, Šenkyřík M, Kroupa R 12:30-12:45 PŘESTÁVKA - WELCOME DRINK A OTEVŘENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY FIREM A POSTEROVÉ SEKCE 12:45-14:00 POKROKY V HEPATOLOGII PŘEDSEDAJÍCÍ: L.VÍTEK, Z. MAREČEK 1. GENETICKÁ HETEROGENITA BENIGNÍ REKURENTNÍ INTRAHEPATÁLNÍ CHOLESTÁZY. Cebecauerová D, Piherová L, Budišová L, Eberová J, Hřebíček M, Vítek L, Hůlek P, Husa P, Teich N, Jirsa M 2. ANALÝZA MUTACÍ V GENU ABCB4/MDR3 U PACIENTŮ S CHOLESTATICKÝM ONEMOCNĚNÍM JATER. Hřebíček M, Boučková M, Dvořáková L, Horák J, Šperl J, Jirsa M 3. 7ALFA-HYDROXY-4-CHOLESTEN-3-ON, NOVÝ MARKER MALABSORPCE ŽLUČOVÝCH KYSELIN, U PACIENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU. Leníček M, Dudková L, Adamec S, Lukáš M, Vítek L 4. FREKVENCE MUTACÍ V GENU PRO HEMOCHROMATÓZU V POPULACI ČESKÉ REPUBLIKY. Čimburová M, Půtová I, Provazníková H, Horák J 5. ROLE MUTACÍ V GENU HFE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM JATERNÍM ONEMOCNĚNÍM. Půtová I, Čimburová M, Horák J 14:00-15:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD 15:00-16:15 VIROVÉ HEPATITIDY 1 PŘEDSEDAJÍCÍ: P. HUSA, S. PLÍŠEK 1. NASTALY NĚJAKÉ ZMĚNY V EPIDEMIOLOGII INFEKCE VIREM HEPATITIDY C? Stránský J, Kynčl J 2. CHRONICKÁ HEPATITIDA C RETROSPEKTIVNÍ STUDIE 225 PACIENTŮ. Stránský J, Kynčl J, Stříteský J, Hořejšová M 3. ZASTOUPENÍ HCV GENOTYPŮ U INJEKČNÍCH UŽIVATELŮ DROG V PRAZE A OKOLÍ JE V POSLEDNÍCH 5 LETECH STACIONÁRNÍ. Krekulová L 3

4 4. SLEDOVANIE CYTOKÍNOV A MARKEROV FIBROGENÉZY U PACIENTOV S CHRONICKOU VÍRUSOVOU HEPATITÍDOU LIEČENÝCH INTERFERÓNOM. Kupčová V, Zelinková Z, Vál ková M, Turecký L, Szantová M, Kubičková K, Ilavská S, Jahnová E 5. ROLE SIGNÁLNÍCH PROTEINŮ STAT, JAK, SOCS A PIAS V ODPOVĚDI NA KOMBINOVANOU LÉČBU INTERFERONEM U PACIENTŮ S CHRONICKOU HEPATITIS C. Ehrmann J Jr., Aiglová K, Ehrmann J 16:15-16:30 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 16:30-17:30 DISKUZE V POSTEROVÉ SEKCI 16:30-17:45 VIROVÉ HEPATITIDY 2 PŘEDSEDAJÍCÍ: P. URBÁNEK, J. ŠPERL 1. VIROVÁ KINETIKA V POČÁTCÍCH LÉČBY CHRONICKÉ HEPATITIDY C PEGYLOVANÝM INTERFERONEM A RIBAVIRINEM. Husa P, Šlesinger P, Štroblová H, Svobodník A 2. VYSOKÁ ÚČINNOST LÉČBY HCV INFEKCE KOMBINACÍ PEGYLOVANÉHO INTERFERONU ALFA 2a A RIBAVIRINU U MLADÝCH NAIVNÍCH PACIENTŮ. Řehák V, Krekulová L 3. ZMĚNY PSYCHIKY V SOUVISLOSTI S LÉČBOU CHRONICKÝCH HEPATITID INTERFERONEM. Orságová I, Rožnovský L, Potribná J, Kůrková J 4. PROBLÉMY S ÚHRADOU HYPERIMUNNÍHO IMUNOGLOBULINU PROTI HEPATITIDĚ B U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER. Rožnovský L, Dedek V, Kabieszová L, Orságová I 5. LÉČBA SÉRONEGATIVNÍ HEPATITIDY C U PACIENTA PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI LEDVINY A PANKREATU. Šperl J, Girman P, Havrdová T, Štirand P, Saudek F 17:50 19:20 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY SCHERING PLOUGH CEAG Téma: PEGINTRON REBETOL: SVĚTOVĚ UZNÁVANÁ LÉČBA CHRONICKÉ VIROVÉ HEPATITIDY PRO RŮZNÉ SKUPINY PACIENTŮ Předsedající: Prof. MUDr. Zdeněk Mareček,DrSc. Součástí programu satelitního symposia bude vyhlášení ceny prof. Ježka za nejlepší práci v oblasti virových hepatitid v roce 2004 sponzorované firmou Schering Plough CEAG. Součástí symposia bude občerstvení rautová večeře na pozvání pořadatele symposia. 4

5 Čtvrtek 5. května :30 17:00 REGISTRACE 07:30 17:00 DOPROVODNÁ VÝSTAVA FIREM 07:30 17:00 POSTEROVÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM 08:20 17:00 POSTGRADUÁLNÍ KURZ ČHS: JATERNÍ SELHÁNÍ A NÁHRADA JATERNÍCH FUNKCÍ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK POSTGRADUÁLNÍHO KURZU 1. SELHÁNÍ JATER A MĚŘENÍ JATERNÍCH FUNKCÍ. Horák J 2. TRANSPLANTACE SOLIDNÍCH ORGÁNŮ. (ORGANIZACE TRANSPLANTACÍ VE SVĚTĚ A U NÁS, POČTY TRANSPLANTACÍ. DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ, TRANSPLANTACE OD ZEMŘELÝCH A ŽIVÝCH DÁRCŮ, TRANSPLANTAČNÍ ZÁKON). Vítko Š 3. TRANSPLANTACE JATER. VÝVOJ METODY, TECHNIKA TRANSPLANTACE A IMUNOSUPRESE PO TRANSPLANTACI JATER. Studeník P 4. INDIKACE A KONTRAINDIKACE K TRANSPLANTACI JATER. DOPORUČENÍ DO TRANSPLANTAČNÍHO CENTRA A ČASOVÁNÍ TRANSPLANTACE. Trunečka P 5. TRANSPLANTACE JATER PRO VIROVÉ HEPATITIDY. Šperl J 6. TRANSPLANTACE JATER PRO ALKOHOLICKOU JATERNÍ CIRHOSU. Wohl P 7. NÁDORY JATER A MOŽNOSTI TRANSPLANTAČNÍ LÉČBY. Oliverius M 8. BILIÁRNÍ KOMPLIKACE PO TRANSPLANTACI JATER ČASNÉ A POZDNÍ. Špičák J 9. DLOUHODOBÉ KOMPLIKACE TRANSPLANTACE JATER. Drastich P 10. AKUTNÍ SELHÁNÍ JATER. Filip K 11. TRANSPLANTACE JATER PRO AKUTNÍ SELHÁNÍ JATER. Taimr P 5

6 12. BUDDŮV-CHIARIHO SYNDROM A OSTATNÍ VASKULÁRNÍ PŘÍČINY SELHÁNÍ JATER. Hůlek P 13. DOČASNÁ NÁHRADA JATERNÍCH FUNKCÍ ELIMINAČNÍ METODY BEZ HEPATOCYTŮ. Rifai K 14. DOČASNÁ NÁHRADA JATERNÍCH FUNKCE: SYSTÉMY OBSAHUJÍCÍ HEPATOCYTY. Červinková Z 15. TRANSPLANTACE JATER U DĚTÍ. Trunečka P 16. AKUTNÍ SELHÁNÍ PŘI CHRONICKÉM JATERNÍM ONEMOCNĚNÍ - ACUTE ON CHRONIC LIVER FAILURE. DEFINICE, ETIOLOGIE A MOŽNOSTI TERAPIE. Plíšek S 14:00 17:00 SAMOSTATNÁ SESTERSKÁ SEKCE (Salonek III, LH Thermal) PŘEHLED PŘEDNÁŠEK SESTERSKÉ SEKCE 14:00 14:20 HYGIENICKÝ REŽIM NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ Svobodová P 14:20 14:40 VIROVÉ HEPATITIDY U ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU Menšíková E 14:40 15:10 VYŠETŘOVACÍ METODY V HEPATOLOGII Selucká B 15:10 15:30 TRANSKUTÁNNÍ JATERNÍ BIOPSIE Martínková M 15:30 15:50 TRANSJUGULÁRNÍ JATERNÍ BIOPSIE Pěchoučková I 15:50-16:05 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 16:05 16:25 OŠETŘOVÁNÍ PACIENTŮ S KRVÁCENÍM DO GIT PŘI PORTÁLNÍ HYPERTENZI Pospíšilová O 16:25 16:45 APLIKACE PRVNÍ DÁVKY INTERFERONU ALFA, POUČENÍ PACIENTŮ A OŠETŘOVÁNÍ PŘI NEŽÁDOUCÍCH ÚČINCÍCH Škorpilová P 16:45 17:05 PSYCHICKÉ PROBLÉMY HCV PACIENTŮ NA IFN LÉČBĚ Kurková J 17:25 17:30 Závěrečná diskuze 6

7 10:00-10:15 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 11:30 13:00 SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY ROCHE Téma: PEGASYS - OPTIMÁLNÍ LÉČBA CHRONICKÉ HEPATITIDY C A B. Předsedající: Doc.MUDr.Petr Husa,CSc, doc.mudr. Petr Hůlek,CSc. Součástí symposia bude občerstvení rautový oběd na pozvání pořadatele symposia. 14:45-15:00 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 19:30 23:30 SPOLEČENSKÝ VEČER PRO ÚČASTNÍKY XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH DNŮ NA POZVÁNÍ FIRMY ROCHE, s.r.o. (Velký společenský sál GH Pupp) Pátek 6. května :30 11:15 REGISTRACE 09:00 11:15 DOPROVODNÁ VÝSTAVA FIREM 09:00 11:15 POSTEROVÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM 9:00-10:00 TRANSPLANTACE JATER PŘEDSEDAJÍCÍ: P. TRUNEČKA, K. FILIP 1. MELD SKÓRE U NEMOCNÝCH S TIPS V PREDIKCI ČASNÉ MORTALITY. Fejfar T, Vaňásek T, Šafka V, Hůlek P, Krajina A 2. DLOUHODOBÉ PODÁVÁNÍ TERLIPRESINU PRO HEPATORENÁLNÍ SYNDROM U PACIENTKY PŘED TRANSPLANTACÍ JATER (POPIS PŘÍPADU). Fraňková S, Šperl J, Taimr P, Trunečka P, Špičák J 3. ERCP V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BILIÁRNÍCH KOMPLIKACÍ PO TRANSPLANTACI JATER. Kianička B, Studeník P, Mejzlík L, Krupová M 4. POLYCYSTOSA JAKO INDIKACE K TRANSPLANTACI JATER. Kudla M, Janoušek L, Adamec M, Trunečka P 5. DESET LET PROGRAMU TRANSPLANTACE JATER V IKEM: INDIKACE A VÝSLEDKY. Trunečka P, Vítko Š, Adamec M, Kieslichová E, Špičák J, Peregrin J, Hačkajlo D, Filip K 6. AMINOPEPTIDÁZA M VE ŽLUČOVÝCH CESTÁCH KADAVEROZNÍCH DÁRCŮ A ŽIVÝCH PŘÍJEMCŮ PŘI EXSTIRPACI JATER. 7

8 Marečková O, Teplan V, Pokorná E, Trunečka P, Vítko Š, Šmídová J, Mareček Z, Šmíd F 10:00-10:15 PŘESTÁVKA COFFEE BREAK 10:15-11:15 EXPERIMENTÁLNÍ HEPATOLOGIE PŘEDSEDAJÍCÍ: Z. ČERVINKOVÁ, J. HORÁK 1. ZAVEDENÍ PCR METODY PRO ZJIŠTĚNÍ EXPRESE UNCOUPLING PROTEIN-2 RNA V JATERNÍ TKÁNI PO APLIKACI TRIJODTHYRONINU. Bolehovská R, Pospíšilová M, Červinková Z 2. ZVÝŠENÝ VÝSKYT GANGLIOSIDU GM1 V SINUSOIDÁLNÍ MEMBRÁNĚ HEPATOCYTU U EXPERIMENTÁLNÍ CHOLESTÁZY. Jirkovská M, Majer F, Šmídová J, Vítek L, Mareček Z, Šmíd F 3. SELEKTIVNÍ PŮSOBENÍ tbhp NA ENZYMY DÝCHACÍHO ŘETĚZCE HEPATOCYTŮ A PROTEKTIVNÍ ÚČINEK SAMe. Křiváková P, Červinková Z, Kučera O, Lotková H, Kanďár R, Drahota Z 4. VLIV S-ADENOSYLMETHIONINU NA REGENERACI JATER PO PARCIÁLNÍ HEPATEKTOMII. Lotková H, Červinková Z, Kučera O, Křiváková P 5. ÚČINEK S-ADENOSYLMETIONINU NA REGENERAČNÍ ODPOVĚĎ JATER PO PODÁNÍ TIOACETAMIDU. Kučera O, Červinková Z, Lotková H, Křiváková P 11:15 ZÁVĚR XXXIII. MÁJOVÝCH HEPATOLOGICKÝCH DNŮ PŘEHLED POSTEROVÝCH PREZENTACÍ 1. EXPRESE BÍLKOVIN CYTOSKELETU V JATERNÍCH HVĚZDICOVÝCH BUŇKÁCH IZOLOVANÝCH Z NORMÁLNÍCH A CIRHOTICKÝCH JATER. Jiroutová A, Majdiaková L, Čermáková M, Kanta J 2. ZMĚNA SPEKTRA GANGLIOSIDŮ V JÁTRECH POTKANA PO INDUKCI CHOLESTÁZY ETHINYLESTRADIOLEM. Majer F, Trnka L, Šmíd F, Jirkovská M, Vítek I, Mareček Z 3. STANOVENÍ GLUTATHIONU V PRIMÁRNÍ KULTUŘE HEPATOCYTŮ. Roušar T, Červinková Z, Mužáková V, Kučera O, Lotková H, Kanďár R 4. EXPRESE NEZNÁMÝCH PROTEINŮ SE PŘI DEPRIVACI ŽELEZA PODÍLÍ NA STIMULACI PŘÍJMU NETRANSFERRINOVÉHO ŽELEZA. Neubauerová J, Truksa J, Ehrlichová M, Čimburová M, Balušíková K, Kovář J 5. MNOHOČETNÉ LOŽISKOVÉ POSTIŽENÍ JATER U NEMOCNÝCH S BUDDOVÝM- CHIARIHO SYNDROMEM KASUISTIKA. Jirkovský V, Fejfar T, Hůlek P, Žižka J, Brožík J, Krajina T, Tyčová V 8

9 6. CRYOGLOBULINS PREVAILED IN CHRONIC HEPATITIS C (CHC) PATIENTS WITH ELEVATED CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES. Naraškevičienė J, Irnius A, Speičiené D, Semuchiniené T, Pajenčkovskyté K, Liakina V, Litva 7. RELATIONS OF HCV GENOTYPES, STEATOSIS AND BILE DUCT DAMAGE IN LITHUANIAN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C. Semuchiniené T, Liakina V, Pajenčkovskyté K, Speičiené D, Irnius A, Litva 8. ALFA-2-MAKROGLOBULÍN A KYSELINA HYALURONOVÁ PRI HODNOTENÍ FIBROGENÉZY U PACIENTOV S CHRONICKÝMI OCHORENIAMI PEČENE. Turecký L, Kupčová V, Szantová M, Ilavská S, Jahnová E, Uhlíková E, Smutný M 9. VPLYV EXPERIMENTÁLNEHO DIABETU NA AKTIVITU PEROXIZÓMOVÝCH ENZÝMOV V PEČENI. Turecký L, Uhlíková E, Kupčová V, Žigraiová S 10. CERULOPLAZMÍN A JEHO ENZÝMOVÁ AKTIVITA V SÉRE PACIENTOV S ALKOHOLOVOU STEATÓZOU PEČENE A LIEČBA ESENCIÁLNYMI FOSFOLIPIDMI. Uhlíková E, Turecký L, Kupčová V, Szantová M, Kršáková A 11. TERAPIE INTERFERONY SROVNÁNÍ. Kleinerová J 12. MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ PALIATIVNÍ LÉČBA INOPERABILNÍHO HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU. Kříž R, Červinka J, Votrubová J 9

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Volf V. Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, Praha Souhrn Chronické hepatitidy u dětí a jejich

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická Přednosta doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi Přehled Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi Liver Function Assessment in Oncology Practice Tomášek J. 1, Prášek J. 2, Kiss I. 1, Husová L. 3, Podhorec J. 1 1 Klinika komplexní onkologické péče,

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Brno 15. 17. 5. 2009 Odborný program Sborník abstrakt G-AGENCY

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová)

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2014 MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA PREVALENCE A PROGNOSTICKÝ

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci

Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci Česká internistická společnost Slovenská internistická spoločnosť ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci Fakultní nemocnicí v Olomouci SPOLKEM LÉKAŘŮ JEP V OLOMOUCI a III. INTERNÍ KLINIKOU NEFROLOGICKOU,

Více

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom

Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Kam jsme se posunuli v nefrologii kritických stavů? hepatorenální syndrom Eva Kieslichová ČSIM 2015 Hepatorenální syndrom - HRS u pacientů s cirhózou, portální hypertenzí a ascitem popisován i u akutního

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více