Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu"

Transkript

1 Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Mezinárodní finanční trhy Metodický list č.1 Název tématického celku: Mezinárodní finanční trhy Cíl: základním cílem tohoto tématu je charakterizovat mezinárodní finance a mezinárodní měnové trhy a podat rozbor platební bilance a její struktury. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 1. Mezinárodní finance a mezinárodní měnové trhy 2. Mezinárodní měnový systém 3. Platební bilance K prvnímu dílčímu tématu ( Mezinárodní finance ) si pečlivě prostudujte: - Pavlát V. a kol.: Kapitálové trhy. 2.vyd. Praha: Professional Publishing, Kap.1 a 2. - Revenda Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví.3.vyd. Praha:Management Press, Kap vymezení pojmu mezinárodní finance - souvislost národních a mezinárodních financí - specifické rysy mezinárodních financí - vymezení pojmu světové finance - funkce mezinárodních a světových financí - mezinárodní finance - světové finance - mezinárodní měnové a úvěrové vztahy - mezinárodní dělba práce, mezinárodní obchod a mezinárodní spolupráce - nástroje a organizace mezinárodních financí - mezinárodní platební styk 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - V čem spočívá podstata mezinárodních financí? - Jaký je vztah národních a mezinárodních financí? - V čem spočívá specifičnost mezinárodních financí? - V čem spočívá rozdíl mezi mezinárodními a světovými financemi? - Jakou základní funkci plní mezinárodní a světové finance?

2 K druhému dílčímu tématu ( Mezinárodní měnový systém ) si pečlivě prostudujte: - Pavlát, V. a kol. Kapitálové trhy. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, Kap.1 a 2. - Revenda Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4.vyd. Praha: Management Press, Durčáková,J.-Mandel,M. Mezinárodní finance. 2.doplněné vydání.praha: Management Press, Kap. 1.4 a kap Němeček,E.: Mezinárodní měnový system. Praha: Karolinum, Kap. I. a II. - co je mezinárodní měnový systém - vznik mezinárodního měnového systému, hlavní etapy a formy jeho vývoje - typy měn a jejich klasifikace - národní, regionální a světové měny - světový měnový standard - konvertibilita, stabilita a likvidita měny - světové peníze - mezinárodní měnový systém - národní, regionální a světová měna - světový měnový standard - konvertibilita, stabilita, likvidita měny - depreciace měny - apreciace měny - externí a interní směnitelnost měny 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - Co je podstatou mezinárodního měnového systému? - Jak vznikl a jak se vyvíjel mezinárodní měnový systém? - Které jsou hlavní problémy mezinárodního měnového systému? - Jak fungují peníze jako světové peníze? - Které měny označujeme za vedoucí měny a které za závislé? - Které typy měn rozlišujeme? - Co se rozumí světovým měnovým standardem? K třetímu dílčímu tématu ( Platební bilance ) si pečlivě prostudujte: - Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3.vydání. Praha: Management Press, Kap vymezení pojmu platební bilance - struktura platební bilance - horizontální a vertikální struktura platební bilance

3 - hlavní účty v platební bilanci - vymezení salda platební bilance - analýza kumulativních sald platební bilance - vývoj platební bilance ČR - platební bilance - horizontální a vertikální struktura platební bilance - saldo a kumulativní saldo platební bilance - výkonová, běžná a základní platební bilance - rovnováha platební bilance - saldo maximální likvidity platební bilance - účty platební bilance a jejich struktura 1.Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů 2.Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy 3.Být schopni zodpovědět tyto otázky: - Vysvětlete pojem platební bilance! - Co rozumíme strukturou platební bilance? - Vyjmenujte a popište hlavní účty platební bilance! - Charakterizujte salda platební bilance! - Definujte podmínky dílčí rovnováhy platební bilance! - Jak se v posledním desetiletí vyvíjela platební bilance ČR? - Devizové rezervy centrální banky a jejich význam Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Mezinárodní finanční trhy Metodický list č.2 Cíl: charakterizovat mezinárodní akciové, peněžní a úvěrové trhy, jejich specifické rysy a mechanismus jejich fungování Název tématického celku: Mezinárodní akciové trhy. Mezinárodní peněžní a úvěrové trhy. Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 1. Mezinárodní akciové trhy. 2. Mezinárodní peněžní a úvěrové trhy. 3. Mezinárodní burzovní a mimoburzovní trhy K prvnímu z těchto dílčích témat ( Mezinárodní akciové trhy ) si pečlivě prostudujte: - vlastní poznámky z konzultace

4 - Pavlát, V. a kol. Kapitálové trhy. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, Kap.1 a 2. - Revenda Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4.vyd. Praha: Management Press, specifické rysy mezinárodního, resp. světového akciového trhu - mechanismus fungování mezinárodních akciových trhů - mezinárodní akciový trh - světový akciový trh - globální světový akciový trh - lokální a regionální akciový trh - vícenásobná kotace akcií na různých burzách - světové burzy cenných papírů (1.)Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů (2.)Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy (3.)Být schopni zodpovědět tyto otázky: 1. V čem spočívají specifické rysy mezinárodních akciových trhů? 2. S kterými investičními nástroji se lze setkat na mezinárodních akciových trzích? 3. Které subjekty vystupují na mezinárodních akciových trzích? 4. Jak probíhají primární emise na mezinárodních akciových trzích? 5. Jak se obchoduje na mezinárodních akciových trzích? 6. Které akciové trhy lze považovat za světové/globální? neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné K druhému z těchto dílčích témat ( Mezinárodní peněžní a úvěrové trhy ) si pečlivě prostudujte: - Pavlát, V. a kol. Kapitálové trhy. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, Kap.1 a 2. - Revenda Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4.vyd. Praha: Management Press, Pavlát, V. Centrální bankovnictví. Praha: VŠFS, o.p.s, 2004 (skripta ) - charakteristika mezinárodních peněžních a úvěrových trhů - účel a význam mezinárodních peněžních a úvěrových trhů - struktura mezinárodních peněžních a úvěrových trhů - základní instrumenty mezinárodních peněžních a úvěrových trhů - účastníci trhu jednotlivých nástrojů peněžního trhu a jejich úloha - organizace a technika operací na mezinárodních na peněžních a úvěrových trzích mezinárodní peněžní trh mezinárodní úvěrový trh

5 mezinárodní trh dluhových instrumentů trh pokladničních poukázek centrální banky mezinárodní směnečný trh mezinárodní trh komerčních papírů mezinárodní trh akreditivů (1.)Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů (2.)Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy (3.)Být schopni zodpovědět tyto otázky: 1. Co se rozumí pojmy mezinárodní peněžní trh a mezinárodní úvěrový trh? 2. V čem spočívá funkce těchto trhů? 3. Jak lze charakterizovat strukturu těchto trhů? 4. Jak probíhají primární emise dluhopisů umísťované na mezinárodní úvěrový trh? 5. S kterými instrumenty se obchoduje na sekundárních mezinárodních a světových/globálních trzích? 6. Převážně které subjekty operují na mezinárodních peněžních a úvěrových trzích? K třetímu z těchto dílčích témat ( Mezinárodní burzovní a mimoburzovní trhy ) si pečlivě prostudujte: - vlastní poznámky z konzultace - Pavlát, V. Burzy cenných papírů. Praha: VŠFS, 2003 (skripta) - Záškodný, P. a kol. Finanční deriváty a jejich oceňování. Praha: VŠFS, o.p.s., 2007 (skripta) (1.)Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů (2.)Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy (3.)Být schopni zodpovědět tyto otázky:

6 Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Mezinárodní finanční trhy Metodický list č.3 Název tématického celku: mezinárodní peněžní (devizové) trhy Cíl: charakterizovat mezinárodní peněžní (devizové) trhy, jejich specifické rysy a mechanismus jejich fungování Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: 1. Mezinárodní peněžní (devizové) trhy 2. Teorie měnového kursu a měnové systémy 3. Systémy devizového kurzu K prvnímu dílčímu tématu ( Mezinárodní peněžní/devizové trhy ) si pečlivě prostudujte: - vlastní poznámky z konzultace - Pavlát, V. a kol. Kapitálové trhy. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, specifické rysy mezinárodních měnových/devizových trhů - Eurotrhy - Mechanismus mezinárodních peněžních transferů - mezinárodní peněžní trh - přeshraniční (cross-border) peněžní trh - národní/domácí peněžní trh - interní (vnitřní) a externí (vnější) peněžní trh - lokální/regionální peněžní trh - peněžní trh - měnový trh - devizový trh - valutový trh - světový peněžní trh - globální peněžní trh - Eurotrhy - Eurodolarový trh - Euroměnový trh - depositní trhy - trhy půjček - Eurodolary - Eurobondy Po prostudování uvedené literatury byste měli: (1.)Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů (2.)Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy (3.)Být schopni zodpovědět tyto otázky:

7 1. Z jakých hledisek lze zkoumat rozdíly mezi peněžními trhy v podmínkách uzavřené a otevřené ekonomiky? 2. Který peněžní trh lze označit za mezinárodní? 3. Kdy lze peněžní trh považovat za mezinárodní? 4. Je rozdíl mezi světovým a globálním peněžním trhem? 5. V čem spočívá významový rozdíl mezi peněžním, měnovým a devizovým trhem? 6. Čím se liší depositní trhy od trhů půjček? 7. Které subjekty dominují na mezinárodních, resp. světových/globálních peněžních trzích? 8. Kterými specifickými rysy se vyznačují tzv.eurodolarové peněžní trhy? 9. Z kterých příčin a kdy vznikly tzv. euroměnové trhy? 10. S kterými finančními nástroji se lze setkat na mezinárodních a světových/globálních peněžních trzích? 11. Jak funguje mechanismus mezinárodních a světových peněžních transferů? 12. Jakým způsobem probíhají transakce na Eurodolarovém trhu? K druhému dílčímu tématu ( Teorie měnového kursu a měnové systémy ) si pečlivě prostudujte: - své vlastní poznámky z konzultace - Pavlát, V. a kol. Kapitálové trhy. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, Kap.2. - Durčáková,J.-Mandel,M. Mezinárodní finance. 2.doplněné vydání.praha: Management Press, Kap. 1.4 a kap Revenda, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, Kap absolutní a relativní verze teorie parity kupní síly a jejich kritika - základní faktory ovlivňující tvorbu devizového kurzu a jeho změny - vznik a historický vývoj měnových systémů (soustav) - charakteristika současného mezinárodního měnového systému ve světě - měna a měnový (devizový) kurs - devizy a valuty - parita úrokové míry - úrokový diferenciál - reálný kurs a indexy reálného kursu - index ERDI - mezinárodní Fisherův efekt - monometalismus a bimetalismus - zlatý standard, standard zlaté mince,omezený zlatý standard, standard zlatého slitku, standard zlaté devizy - zlaté krytí - Bretton-Woodský systém - měnový tandem zlato-dolar - demonetizace zlata

8 - mezinárodní měnová soustava - mezinárodní měnový mechanismus - mezinárodní měnové bloky - rezervní měna (1) Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů (2) Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy (3) Být schopni zodpovědět tyto otázky: 1. Co je devizový kurs? 2. Vysvětlete kvantitativní a kvalitativní stránku devizového kurzu! 3.V čem spočívá význam devizového kurzu? 4. Jak je kotován devizový kurs? Rozlište přímou a nepřímou kotaci! 4. Vysvětlete pojmy depreciace měny a apreciace měny! 5. Kterými procesy je formována celková poptávka a nabídka deviz na devizovém trhu? 6. Jaký je průběh křivky poptávky po devizách, popište ji a vysvětlete vliv její změny na cenu deviz! 7. Jaký je průběh křivku nabídky po devizách, popište ji a vysvětlete vliv její změny na cenu deviz! 8. Vysvětlete, jaký vliv má devizová spekulace na nabídku a poptávku po devizách a na tvorbu devizového kursu!? 9. Co jsou devizové intervence, v kterých formách se uskutečňují a kdo je provádí? 10. V čem spočívá funkce rovnovážné ceny na devizovém trhu? 11. V čem spočívá teorie parity kupní síly a které jsou formy této teorie? 12. Uveďte vzorce pro výpočet devizového kursu domácí měny, porovnejte je a vysvětlete! 13. Co je inflační diferenciál? 14. Uveďte dvojí možný způsob výpočtu inflačního diferenciálu! 15. Co rozumíme reálným devizovým kursem? 16. Z kterých předpokladů vychází teorie parity kupní síly? 17. Které námitky proti teorii parity kupní síly bývají obvykle uváděny? 18. Které důležité faktory vyvolávají tendenci k depreciaci tuzemské měny? 19. Které důležité faktory vyvolávají tendenci k apreciaci tuzemské měny, 20. V čem spočívá teorie parity úrokové míry? 21. Co je úrokový diferenciál? 22. Uveďte a vysvětlete vzorec používaný pro výpočet úrokového diferenciálu! 23. Jaký je vztah mezi termínovým a promptním (spotovým) devizovým kursem? 24. Jak fungovala soustava zlatého standardu? V čem spočívaly její výhody a nevýhody? 25. V čem spočívá rozdíl mezi zlatým standardem a omezeným zlatým standardem? 26. Vysvětlete problém tzv. zlatého krytí! 27. V čem spočívá rozdíl mezi standardem zlatého slitku a standardem zlaté devizy? 28. Kdy a proč došlo k pádu zlatého standardu? Čím byl nahrazen? 29. Co byla hlavním obsahem tzv. Bretton-Woodských dohod? V čem spočíval jejich význam? 30. Kdy a proč došlo k tzv.demonetizaci zlata? 31. Čím je charakterizována soudobá mezinárodní měnová soustava? 32. Vysvětlete pojem rezervní měna! 33. Proč vznikají mezinárodní měnové bloky? Které znáte?

9 K třetímu dílčímu tématu ( Kursové režimy ) si pečlivě prostudujte: - své vlastní poznámky z konzultace - Pavlát, V. a kol. Kapitálové trhy. 2. vydání. Praha: Professional Publishing, Revenda, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, Kap Durčáková,J.-Mandel,M. Mezinárodní finance. 2.doplněné vydání.praha: Management Press, Kap druhy systémů měnového kursu (kursové režimy) - soudobé kursové režimy ve světě, jejich výhody a nevýhody - směnitelné a nesměnitelné měny - pevné a pohyblivé devizové kursy - volně pohyblivé kursy - kursy s řízenou pohyblivostí - ústřední kurs - měnový koš - oscilace kursu - široká a úzká pásma oscilace - tzv. vůdčí měna - pevný kurs s pravidelnými změnami ústředních kursů - Special Drawing Rights (SDR) - European Currency Unit (ECU) - Mezinárodní měnová spolupráce (1) Dobře porozumět vymezení výše uvedených hlavních problémů (2)Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy (3) Být schopni zodpovědět tyto otázky: 1. Vysvětlete, co je systém volně pohyblivých kursů a jak funguje! 2. V čem spočívají výhody a nevýhody volného (čistého) floatingu? 3. Co je systém kursů s řízenou pohyblivostí? Jak funguje? 4. V čem spočívají výhody a nevýhody volného floatingu? 5. Jak funguje systém pevných kursů s limitovanými hranicemi vůči jedné vůdčí měně? 6. Jak funguje systém pevného kursu s pravidelnými změnami ústředního kursu? 7. V čem spočívají jeho výhody a nevýhody obou předchozích kursových režimů? 8. Co jsou tzv. měnové rady? 9. Kdy a proč došlo ke vzniku rozmanitých kursových režimů? 10. Uveďte a charakterizujte měnové jednotky založené na principu měnového koše! 11.V čem spočívá význam měnových jednotek založených na principu měnového koše? 12. V čem spočívá mezinárodní měnová spolupráce a v čem tkví její význam? 13. Které kursové režimy jsou v současné době ve světě nejvíce využívány? 14. Hraje velikost země nějakou úlohu při volbě kursového režimu? 15. Popište základní etapy vývoje kursu čs.koruny ( ) 16. Charakterizujte vývoj kursového systému naší měny od r.1989!

10

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Firemní cenová politika (N_FCP) Akademický rok 2009/10 Úvodní charakteristika předmětu: Jednosemestrální předmět Firemní cenová politika (N_FCP) je učebním

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

Metodické listy pro bakalářské kombinované studium předmětu. Základy finančních a bankovních teorií. Metodický list č.1

Metodické listy pro bakalářské kombinované studium předmětu. Základy finančních a bankovních teorií. Metodický list č.1 Metodické listy pro bakalářské kombinované studium předmětu Základy finančních a bankovních teorií Metodický list č.1 Název tématického celku: Vývoj teorií peněz Cíl: základním cílem tohoto tématu je seznámit

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1

EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Metodický list č. 1 EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 1 Název tematického celku: Úvod do předmětu ekonomika veřejného sektoru, veřejný sektor a veřejná správa. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU 2 Úvod Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku 2 navazuje na Zdroje financování podniku 1a

Více

Dvacet let. České koruny. Dvacet let české koruny. na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Jaroslava Dittrichová

Dvacet let. České koruny. Dvacet let české koruny. na pozadí vývoje obchodního bankovnictví v České republice. Jaroslava Dittrichová novodobého vývoje domácí měny a bankovnictví v České republice v letech 1990 až 2012. Publikace vznikla při příležitosti dvacátého výročí Jaroslava Dittrichová je věnována nejdůležitějším událostem Jitka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o.

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o. 1 Metodický list I Upozornění: Baloušek R. Schránil P. Harmonizace účetnictví (sylabus přednášek) VŠFS, Praha 2007, ISBN 978-80-86754-89-5 jsou základní materiál pro výuku tohoto předmětu. Probíhá hlavně

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo a právo cenných papírů

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo a právo cenných papírů Metodické listy pro kombinované studium předmětu Bankovní právo a právo cenných papírů Kurs,,Bankovní právo a právo cenných papírů je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

Metodický list Finanční a rozpočtové právo 1 (ZS 2005)

Metodický list Finanční a rozpočtové právo 1 (ZS 2005) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a rozpočtové právo 1, 2 (2005/2006) Metodický list Finanční a rozpočtové právo 1 (ZS 2005) Název tématického celku: Základy finančního práva Tematický

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1 Kontakt: Krebs@vse.cz Cíl: První soustředění bude teoretickým úvodem do problematiky. Cílem je seznámit studenty s vymezením disciplíny "sociální politika", s jejím

Více

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

STRATEGIE A ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Magisterské studium: 2 konzultace po 3 hodinách a 2 konzultace po 2 hodinách Způsob ukončení předmětu: Zkouška a zápočtový test Cílem předmětu je přispět k pochopení současného významu informačních systémů

Více

odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik, pojištění odpovědnosti členů

odpovědnosti za škodu v pojištění občanských rizik, pojištění odpovědnosti členů Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFFP_2) (Aktualizovaná verze 05/06) Charakteristika předmětu: K finančnímu plánování je nutná znalost jak ekonomické

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Základy veřejných financí

Základy veřejných financí Základy veřejných financí Vyučující: Ing. Miroslav Červenka, Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodické listy pro kombinované studium předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list č.1. Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

M MĚNOVÝ KURZ MĚNOVÝ KURZ A MĚNOVÝ TRH 1. Měnový kurz a jeho určení 2. Typy měnových kurzů 3. Pružné kurzy / pevné kurzy MEZINÁRODNÍ TRH KAPITÁLU Mezinárodní trh kapitálu se soustřeďuje na devizové burzy,

Více

Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1

Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 Rozdělení přednášek: 6 přednášek po 2 hodinách 1. Úvodní část +odpovědnost za škodu 2. Odpovědnost za škodu (pojištění odpovědnosti

Více

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY 3. kapitola Krugman Obstfeld. SMĚNNÉ KURZY A DEVIZOVÉ TRHY ZÁKLADNÍ PROBLÉMY TEORIE DETERMINACE SMĚNNÉHO KURZU Směnný kurz umožňuje

Více

Měnový kurs, jeho determinanty, teorie měnových kursů a systémy měnových kursů

Měnový kurs, jeho determinanty, teorie měnových kursů a systémy měnových kursů 1 Měnový kurs, jeho determinanty, teorie měnových kursů a systémy měnových kursů Nominální měnový (směnný) kurs (E) představuje cenu určité národní peněžní jednotky (domácí měny) vyjádřenou v jiných národních

Více

Základy práva. Metodický list číslo I. důležité pro studium a orientaci v právu. Zejména definovat pojem právo a objasnit postavení

Základy práva. Metodický list číslo I. důležité pro studium a orientaci v právu. Zejména definovat pojem právo a objasnit postavení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy práva Metodický list číslo I. Název tématického celku: Právo, právní normy, prameny práva Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit

Více

DEVIZOVÉ PRÁVO Zpracováno na základě přednášky dr. Mrkývky DEVIZOVÉ PRÁVO Subsystém nefiskální části FP Soubor právních norem regulujících nakládání s devizovými hodnotami Etapy devizového práva 1. světová

Více

Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky

Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky Postavení a role medzinárodních financí jako součás9 mezinárodních ekonomických vztahů a globální ekonomiky Doc. Ing.Lubomír Civín, CSc. MBA Bankovní ins:tut vysoká škola, Praha Osnova Úvod do studia mezinárodních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2011 Jiří Pour

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2011 Jiří Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2011 Jiří Pour Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra měnové teorie a politiky Studijní obor:

Více

Státní závěrečná zkouška (SZZK) z oboru Mezinárodní obchod

Státní závěrečná zkouška (SZZK) z oboru Mezinárodní obchod Státní závěrečná zkouška (SZZK) z oboru Mezinárodní obchod Otázky pro rok 2016 SZZK z oboru Mezinárodní obchod obsahuje tyto dvě části: 1. Obhajoba bakalářské práce 2. Státní závěrečná zkouška z následujících

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou

Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou Nesoulad mezi režimem měnového kurzu a monetární politikou 1. Úvod Režim měnového kurzu je součástí monetární politiky každé země. Klasifikace režimů měnových kurzů a jejich výběr jednotlivými zeměmi dává

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

MEZINÁRODNÍ FINANCE. Zkouška: ústní

MEZINÁRODNÍ FINANCE. Zkouška: ústní MEZINÁRODNÍ FINANCE Obsah předmětu 1. Platební bilance, investiční pozice země, indikátory vnější rovnováhy 2. Fundamentální analýza měnového kursu 3. Technická analýza měnového kursu 4. Systémy měnových

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

OBSAH LITERATURA. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. seznámení s devizovým právem

OBSAH LITERATURA. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. seznámení s devizovým právem DEVIZOVÉ PRÁVO 2014 OBSAH seznámení s devizovým právem pochopit problematiku devizového práva v kontextu ekonomiky, vztahu k měnovému právu a k státnímu rozpočtu 2 LITERATURA Kliková, CH., Kotlán,I. a

Více

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT 1 * VEŘEJNÁ SPRÁVA Název tematického celku: Metodický list č. 1 VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Rozložení tematického

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy.

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. Devizový kurs definice Je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách

Více

Motivy mezinárodního pohybu peněz

Motivy mezinárodního pohybu peněz MEZINÁRODNÍ FINANCE Základní definice Mezinárodní finance chápeme jako systém peněžních vztahů, jejichž prostřednictvím dochází k pohybu peněžních fondů v mezinárodním měřítku (mezi domácími a zahraničními

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám. Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš

VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám. Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš VEŘEJNÁ SPRÁVA 100 opakovacích otázek k přednáškám Mgr. Jana Haklová Mgr. Petr Kuš 1. Definujte pojem veřejná správa. Otázka č. 1 2. Vysvětlete rozdíl mezi vrchnostenskou a nevrchnostenskou veřejnou správou.

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

ČNB a FINANČNÍ ARBITR Přijme-li Česká národní banka podnět k zahájení řízení z moci úřední ve věci porušení povinnosti poskytovatele podle z. o platebním styku: odpoví na něj do 60 dnů ode dne, kdy podnět

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. Anotace předmětu Auditing Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Metodický list pro třetí a čtvrté soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro třetí a čtvrté soustředění kombinovaného studia Metodický list pro třetí a čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu Měnová teorie a politika II Název tematického celku : Měnová politika v podmínkách otevřené ekonomiky Tematický celek je věnován

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Burzy a burzovní operace Název tématického celku: Aktuální tendence ve vývoji burz ve světě Cíl: Charakterizovat současné vývojové tendence

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Obsah. Předmluva autora... VII

Obsah. Předmluva autora... VII Předmluva autora.................................................. VII 1. Člověk v tržním systému............................................. 1 1.1 Ekonomie věda o lidském jednání..................................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Politika České národní banky v období transformace na tržní hospodářství

Politika České národní banky v období transformace na tržní hospodářství Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Politika České národní banky v období transformace na tržní hospodářství Bakalářská práce Autor: Petr Nováček Bankovní management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení. 1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodický list č. 1 ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Management profese, vědní disciplína, řídící skupina lidí Manažer a manažerské funkce Rozhodování Stránky rozhodovacího procesu Struktura rozhodovacích

Více

VÝVOJ MĚNOVÝCH KURSŮ A ČINITELÉ JE OVLIVŇUJÍCÍ DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FACTORS DETERMINING IT. Josef Brčák

VÝVOJ MĚNOVÝCH KURSŮ A ČINITELÉ JE OVLIVŇUJÍCÍ DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FACTORS DETERMINING IT. Josef Brčák VÝVOJ MĚNOVÝCH KURSŮ A ČINITELÉ JE OVLIVŇUJÍCÍ DEVELOPMENT OF EXCHANGE RATES AND FACTORS DETERMINING IT Josef Brčák Anotace: Příspěvek se zabývá problematikovou vývoje měnových kursů, analýzou činitelů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Daria Gunina VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra měnové teorie a politiky Studijní obor:

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

4. Fixní směnný kurz a devizové intervence. 17. kapitola Krugman Obstfeld Paleta

4. Fixní směnný kurz a devizové intervence. 17. kapitola Krugman Obstfeld Paleta 4. Fixní směnný kurz a devizové intervence 17. kapitola Krugman Obstfeld Paleta Základní problémy V reálném světě je předpoklad dokonale flexibilního směnného kurzu splněn jen málokdy. Rozvinuté ekonomiky

Více

Mezinárodní finance - cvičení

Mezinárodní finance - cvičení Mezinárodní finance - cvičení Definice mezinárodních financí: Mezinárodní finance je možné chápat jako systém peněžních (zejména měnových a úvěrových) vztahů, jejichž prostřednictvím dochází k pohybu peněžních

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu ÚSTAVNÍ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu ÚSTAVNÍ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu ÚSTAVNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: STÁTOVĚDA Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních pojmů z oblasti státovědy, zejména

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Banky a bankovní systém Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je objasnit posluchačům charakteristiku

Více

Dílčí téma č. 1: Definice projektu, základní pojmy a charakteristické znaky

Dílčí téma č. 1: Definice projektu, základní pojmy a charakteristické znaky Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_PM PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Název tematického celku: ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU, FILOSOFIE PROJEKTU Cíl: Cílem předmětu je získat

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a Kursová politika v ČR 9. léta 1. Volba fixního kursu Comparison of inflation development with and without currency anchor a Stabilization by means of exchange rate anchor Country Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Czechoslovakia

Více

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016

Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Maturitní okruhy Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů denní, dálková forma 2015/2016... 1 Podnikání ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Více

TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VYSVĚTLENÍ VÝVOJE MĚNOVÉHO KURZU FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA TECHNICKÁ ANALÝZA

TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VYSVĚTLENÍ VÝVOJE MĚNOVÉHO KURZU FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA TECHNICKÁ ANALÝZA TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VYSVĚTLENÍ VÝVOJE MĚNOVÉHO KURZU FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA TECHNICKÁ ANALÝZA DEVIZOVÉ KURZY Cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země, popř. v souboru

Více

Pen P íze í II. Mezinárodní trh peněz 1.3.2012

Pen P íze í II. Mezinárodní trh peněz 1.3.2012 Peníze II. Mezinárodní trh peněz 1.3.2012 plynulý rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů (pohyb statků a služeb, VF) rozvinutý mezinárodní platební systém tzv. volně směnitelné měny - na jejich využívání

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Sociologické problémy současného světa

Sociologické problémy současného světa Sociologické problémy současného světa Školní rok 2005/2006 letní semestr Přednášející: Prof. Ing. František Zich, DrSc Cíl předmětu: Seznámit studenty s problematikou otevřených aktuálních otázek soudobého

Více

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor

Metodický list č. 1. veřejná správa, právo Evropských společenství, právní suverenita Evropské unie, Evropský správní prostor Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Charakteristické rysy managementu veřejné správy Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Etika ve VS Etika ve veřejné správě (N_EtVS) Magisterské studium Garant předmětu:. PhDr. Marek Matějka Vyučující:.. PhDr. Marek Matějka, Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.: 2/3 Rozsah studijního předmětu:

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

EKONOMIKA Vývoj peněz, formy, funkce peněz výkladový materiál

EKONOMIKA Vývoj peněz, formy, funkce peněz výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Vývoj

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tematického celku: Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00 EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 11.11.2009 3. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: Út: 10,30 12,00 1. Osnova přednášky: ECU Historie EMU a nezbytná opatření nutná k realizaci Evropské

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Bankovní depozita Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s

Více

Banka podnik obchodující na peněžním trhu peněžní ústavy (banky, spořitelny, směnárny)

Banka podnik obchodující na peněžním trhu peněžní ústavy (banky, spořitelny, směnárny) Otázka: Bankovnictví a cenné papíry Předmět: Ekonomie Přidal(a): DuckieChan Banka podnik obchodující na peněžním trhu peněžní ústavy (banky, spořitelny, směnárny) - zvláštní podniky, které se zabývají

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

Měnová politika. Název tematického celku: Funkce a cíle měnové politiky, její alternativní strategie

Měnová politika. Název tematického celku: Funkce a cíle měnové politiky, její alternativní strategie Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Měnová politika Název tematického celku: Funkce a cíle měnové politiky, její alternativní strategie Cíl: Výchozím záměrem tohoto tematického

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie Sociologie (B_Soc) Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. Bakalářské studium Garant předmětu:. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Mgr. O. Roubal prof. Ing. F. Zich, DrSc. PhDr.

Více

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky 1. Přednáška FINANCE I Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky PENÍZE, MĚNA Tři základní funkce peněz: zúčtovací jednotka, prostředek směny, uchovatel hodnoty (funkce

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Statistika. Semestrální práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Statistika. Semestrální práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Statistika Semestrální práce Vypracovali: Tomáš Mojžyšek, Petr Kalivoda Skupina: 2 40 Akademický rok: 2012-2013 Obsah Úvod... - 3 - Vývoj měny... -

Více

ANOTACE KLÍČOVÁ SLOVA

ANOTACE KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE Tato bakalářská práce pojednává o devizovém obchodování, charakterizuje současný devizový trh, subjekty vystupující na tomto trhu a typy devizových operací. Dále jsou zde popsány faktory ovlivňující

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Bankovní systém ve vztahu k podnikové sféře Banking system in relation to the corporate sector Daniel Majstorović Plzeň 2014 Čestné

Více